Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ]"

Transkript

1 Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 1 februar 2015 ] Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ]

2 GNIST [ leder ] Indhold Leder Af Per Mathiasen, kommunaldirektør Værdier med liv og kraft Faglighed i fællesskab på 5 hold og 7 årgange og rullende skolestart Tværfagligt projekt: Familien i fokus Der er forskel på den gode idé og innovation Skive DNA er guld for læring Institutionshjemmesider i smidigt design Borgerne synes godt om Facebook Hjælp borgere til selvbetjening Digitaliseringsbølgen skyller ind over byggeansøgninger Motion Kort NYT Jubilæer Sportsforeningen Kunstforeningen Personaleforeningen Svar på Tip en 14 er Min passion: Viski for velvære Grib værdierne I Skive Kommune har vi mange forskellige mål med vores arbejde. Målet afhænger af, om vi arbejder på en skole eller i en børnehave, på en social institution eller på et ældrecenter, i tandplejen eller i jobcenteret, på rådhuset eller på entreprenørgården. Et sted kan målet være, at give vores børn en tryg og udviklende hverdag. Et andet sted kan målet være en hurtig og korrekt behandling af borgernes og virksomhedernes byggesager. Målene kan altså være meget forskellige. Men der er også noget, vi som kommune er fælles om. Noget som binder os sammen og gør os til én samlet virksomhed. Vi har tre overordnede fælles mål. Tre overordnede fælles mål For det første arbejder vi alle for at opfylde borgernes behov og give dem en oplevelse af høj kvalitet i opgaveløsningen. Det kræver, at vi er lydhøre, fagligt dygtige og er i stand til at organisere og udføre vores opgaver effektivt ud fra en helhedsbetragtning og i dialog med borgerne. For det andet arbejder vi alle for at udvikle Skive Kommune som egn. Vi vil have, at Skive Kommune er et sted, hvor det er godt at bo, arbejde og leve. Derfor skal vi værne om og udvikle vores erhverv, vores kultur- og fritidsliv, naturen og miljøet, vores kommunale service og alt det andet, som er grundlaget for det gode liv på Skiveegnen. For det tredje er det også et fælles mål, at Skive Kommune skal være en god arbejdsplads. Vi ønsker alle en arbejdsplads, hvor vi kan bruge vores evner og gøre en indsats. Hos os skal det være givende og meningsfuldt at gå på arbejde, fordi vi gør en forskel for andre mennesker. Vi vil have en arbejdsplads, hvor vi har gode relationer til hinanden Per Mathiasen, kommunaldirektør og vores borgere, hvor det er rart at være, og hvor vi føler os trygge. Vi har alle et ansvar for at vores arbejdspladser er sådan. Værdierne skal fortsat leve Vi har også formuleret nogle fælles holdninger til, hvordan vi arbejder. Hvad vi lægger vægt på i vores arbejde med at opfylde disse tre mål. Det er udtrykt i de tre værdiord; udvikling, trivsel og ordentlighed. Vi kan ikke altid være enige om, hvad disse tre ord betyder i enhver given sammenhæng. Men vi kan være enige om, at vi ønsker udvikling, trivsel og ordentlighed, og at det er relevant for os alle at overveje og drøfte, hvad det betyder i konkrete situationer. Det er nødvendigt for os alle i Skive Kommune at gribe værdierne. At tage dem til os, at drøfte dem med hinanden og at gøre hvad vi kan for at leve efter dem i hverdagen. Det er på den måde, at værdierne får værdi. Værdierne har fungeret for os, siden de blev formuleret ved kommunesammenlægningen i For at de fortsat skal være levende i vores organisation, er der behov for at vi i den kommende tid gør en særlig og målrettet indsats. Vi vil derfor i 2015 og 2016 gennemføre et omfattende HR-projekt under overskriften Grib værdierne. Projektet omfatter fælles drøftelser og lokale drøftelser af værdierne. Jeg ser frem til et spændende projekt, hvor alle medarbejdere i Skive Kommune aktivt kan gøre de fælles værdier til sine egne. Læs mere om Grib værdierne inde i bladet. Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR og Kommunikation Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Layout: Udarbejdet ifølge Skive Kommunes designlinje Tryk og grafisk udarbejdelse: ArcoRounborg a/s Foto: Colourbox, Redaktionen og Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Forsiden: Fotos af Christian Reslow og Jens V, Rådgivning og fotoformidling. Bladet Gnist udkommer fire gange årligt og uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. Oplag: stk. Næste nummer udkommer: maj 2015 Deadline næste nummer: 21. april 2015 Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen. Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , Adgang til Intranettet hjemmefra: Adresse: Brugernavn: tjenestenummer f.eks. LA7777 Kode første gang: Skive123 (husk stort S) Adgang til sundhedsordning fysisk behandling: Brugernavn: tjenestenummer (uden nuller mellem bogstaver og tal) Kode: Skive 2

3 [ grib værdierne ] GNIST Værdier med liv og kraft I løbet af de næste par år gennemføres et projekt, som har til formål at skabe nyt liv og ny kraft i de værdier, som Skive Kommunes arbejde bygger på. For at kommunen kan fungere som en samlet virksomhed og arbejde for de fælles mål, er det vigtigt at have et grundlag, som alle medarbejdere kender og forholder sig til. Vi siger grib værdierne, for projektet handler først og fremmest om vores værdier, om at give dem liv og mening, og det handler om, at vi alle skal gribe dem og gøre noget aktivt for, at de også bliver til aktiv handling i hverdagen, siger kommunaldirektør Per Mathiasen om det store projekt, som i 2015 og 2016 vil inddrage alle medarbejdere i Skive Kommune. Initiativet til projektet kommer fra Hoved-MED, som har drøftet behovet for at give værdigrundlaget ny kraft. Gode gamle værdier Vi synes egentlig, vi har nogle gode værdier, men det er også vigtigt at blive ved med at diskutere, hvad de betyder, og hvordan vi skal bruge dem, for at de ikke bare skal blive til flotte ord, som vi har vedtaget en gang, siger næstformand for Hoved- MED Jørgen Christensen. Der er kommet mange nye medarbejdere, siden vi i 2006 vedtog værdigrundlaget for den nye Skive Kommune, og alle de medarbejdere var jo ikke med i den proces, vi havde dengang og har derfor ikke det forhold til værdierne, som mange af vi andre har. Derfor er det vigtigt, at vi nu gør en indsats for at værdierne bliver noget, vi alle kender og har et ejerskab til. Jeg er enig i, at vores værdier sådan set er gode nok, som de er, sup- Per Mathiasen, foto: Poul Hansen plerer Per Mathiasen, og at projektet primært handler om at gøre værdierne levende og vedkommende i hverdagen. Det handler om, at vi skal have værdierne mere ind under huden og skabe en større fælles forståelse af, hvad de betyder altså hvad vi mener, når vi siger udvikling, trivsel og ordentlighed. Der er behov for, at vi bliver endnu bedre til at arbejde sammen på tværs i organisationen, til at tænke i helheder og til at agere som en samlet kommune. Det skal de fælles værdier hjælpe os til. Udviklingen omkring os går stærkt, og vi har nogle nye udfordringer som egn og som organisation, tilføjer Jørgen Christensen. - Det mener jeg, vi skal forsøge at forholde os til i denne proces, så vi sikrer, at vores værdier afspejler den nye virkelighed. Jeg vil derfor opfordre alle medarbejdere, både nye og dem som har været i kommunen i mange år, til at involvere sig i den proces, vi nu sætter i gang, for at vi kan få et godt fællesskab om projektet. Også fokus på god ledelse Principper for god ledelse er en del af vores værdigrundlag, fortsætter Per Mathiasen. Værdigrundlaget gælder os alle, men ledere i Skive Kommune har en særlig rolle, både når det drejer sig om at sikre en effektiv drift og om medarbejdernes trivsel, så derfor skal vi også have fokus på at udvikle vores ledelse. Det er selvfølgelig primært noget lederne skal forholde sig til, men det er vigtigt, at Fortsættes næste side 3

4 GNIST [ grib værdierne ] Fortsat fra side 3 Jørgen Christensen, foto: arkivfoto alle medarbejdere også forholder sig til ledelse. Det er jo noget, vi alle er udsat for hver dag, og som vi derfor har en kvalificeret mening om. Idéen fra Hoved-MED blev formuleret som et udvidelsesforslag til Byrådets behandling af Budget 2015, og der er afsat kr. i både 2015 og 2016 til at gennemføre projektet. Pengene skal bruges til en proces med en række aktiviteter, som kommer til at handle om fælles udfordringer, mål og værdier, god ledelse og god medarbejderadfærd, kompetencer og trivsel. Alle skal med I HR-afdelingen er vi lige nu ved at planlægge, hvordan alle de gode idéer og intentioner skal udmøntes i konkrete aktiviteter, forklarer HR-chef Ricki Laursen. Vi får input, til den plan vi arbejder på, fra en gruppe af medarbejdere, som Hoved-MED har nedsat, og drøfter den også med forskellige eksterne konsulenter, som har erfaring med denne type processer fra andre kommuner og virksomheder. Det er i første omgang vores mål at have en god plan på plads til Hoved- MED s møde i marts. Herefter kan vi for alvor tage hul på projektet. Jeg forventer, at aktiviteterne bliver meget varierede og kommer til at veksle mellem fælles aktiviteter, med inspiration til en bred kreds af f.eks. ledere og medarbejderrepræsentanter, og lokale aktiviteter, hvor man på den enkelte arbejdsplads forholder sig mere indgående til værdierne, med udgangspunkt i arbejdspladsens egne mål, vilkår og udfordringer. Aktiviteterne skal have betydning for den enkelte medarbejder, og det skal helst også samtidig være både sjovt og spændende at være med i. Synlighed, seriøsitet og systematik Aktiviteterne skal bidrage til de 3 s er som skal gøre vores værdier levende i organisationen. Det første er synlighed. Vi skal alle kende værdierne. De skal have et udtryk og en form, så vi kan forstå og huske dem. Det andet er systematik. Værdierne skal omsættes til kompetencer og handlinger. Hvad skal vi kunne, og hvad skal vi gøre for at leve op til værdierne? Vi skal være systematiske i den måde, vi fortolker og bruger værdierne, så de bliver retningsgivende for, hvordan vi skal udvikle os som medarbejdere, som ledere og som organisation, og hvordan vi agerer i forskellige situationer og sammenhænge. Det tredje er seriøsitet. Værdierne har betydning, og de skal kunne mærkes. Det giver sig bl.a. udtryk i, at værdierne danner grundlag for lederevaluering og trivselsmåling. Værdierne er med andre ord noget, vi handler efter, og som vi måler os på. Det er en skala for, hvor godt vi klarer os. Lederevaluering og trivselsmåling i 2016 Vi har i Skive Kommune været igennem flere lederevalueringer og trivselsmålinger gennem årene. De to typer undersøgelser er beslægtede, og det har fra tid til anden været drøftet, om ikke det kunne være hensigtsmæssigt at lægge de to undersøgelser sammen, eller i hvert fald at gennemføre dem samtidig. Erfaringer fra andre kommuner viser, at man kan gøre det med et vist udbytte. Det er vigtigt i nogen grad at holde de to ting adskilt, tilføjer Ricki Laursen. Der er forskel på, om det handler om lederens egen ledelsesmæssige udvikling, eller det handler om trivslen, som er et kollektivt anliggende på arbejdspladsen. Men tematisk ligger de op ad hinanden, og det at gennemføre dem samtidig, kan give en mere nuanceret forståelse af forholdene på arbejdspladsen. Desuden er folk generelt ikke særlig begejstrede for at udfylde spørgeskemaer, så det kan opleves som en forenkling, når vi gør det i én omgang. Målingerne er en oplagt del af den systematik og seriøsitet, projektet skal bygges op omkring vores værdier, så de ligger rigtig godt i den sidste fase af projektet i sidste halvår Læs mere og følg projektet på Intranettet under Organisation > Værdier. Ricki Laursen, foto: Malene Brink 4

5 [ folkeskolen ] GNIST Faglighed i fællesskab på 5 hold for 7 årgange og rullende skolestart Ørslevkloster Skole har ikke bare arbejdet med den nye skolereform, de startede længe før. De tænkte helt anderledes og har nu indrettet skolens klasse i fem hjemmehold og fem niveauopdelte faghold. Samtidig har skolen indført rullende skolestart for nye 5-6 årige elever. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR Ørslevskloster Skole har 100 elever fordelt på årgangene 0. til 6. klassetrin. Fra 7. klasse går eleverne på Højslev Skole. - For flere år siden kunne vi se, at vi var nødt til at justere vores måde at undervise på i forhold til antallet af børn. Og samtidig ville vi sikre et højt fagligt niveau i et fællesskab, hvor børnene trives og udvikles, siger skoleleder Inga Kaastrup. Den nye struktur, der startede efter sommerferien, betyder, at eleverne inddeles i tre hjemmehold i indskolingen med elever fra klasse årgangene og to hjemmehold for mellemtrinet, det vil sige 4. til 6. klasse. - Vi fordeler børnene på hjemmeholdene efter en række principper som: Der skal være en god relation til mindst ét andet barn, en jævn fordeling af drenge og piger, og søskende kommer på forskellige hjemmehold. I august startede 12 nye elever i 0. kl. De blev fordelt, så der kom fire elever på hvert af de tre hjemmehold i indskolingen, forklarer Inga Kaastrup. Niveauopdelt faghold I fagene dansk, engelsk, matematik og tysk er eleverne opdelt på fem faghold efter niveau. Nye 0. årgangs elever kommer ind på danskhold 1, når eleven så bliver dygtig nok, kommer han/hun på danskhold 2 osv. Springet fra et faghold til det næste følger ikke nødvendigvis skoleåret. Der er fem fagniveauer, så der vil være mindst et holdniveau, som den enkelte elev er på i mere end ét år i løbet af de syv år, eleven går på skolen. - Inddelingen på fagholdene er selvfølgelig en udfordring for at sikre, at eleverne trives og lærer mest muligt. Vi tager hensyn til holdstørrelsen, sammensætning af eleverne på holdene og selv- følgelig det pædagogiske for at sikre den enkelte elevs trivsel. Så der er stadig høj grad af undervisningsdifferentiering, ligesom der var i aldersklasseopdelingen, siger Inga Kaastrup og tilføjer: - Overgangen fra indskoling til mellemtrin sker i sommerferien, og her skal vi selvfølgelig sikre, at eleverne er parate til mellemtrinnet og senere også parate til overgangen til udskolingen på Højslev Skole. Eleverne bliver dygtige - Vi oplever nogle gange, at en elev starter i skolen som 6-årig og faktisk kan læse. Så giver det ikke så meget mening at starte med en bogstavgennemgang. De skal videre. Og samtidig vil der være elever, der måske har svært ved et fag, og derfor har brug for at gå i dybden på et niveau i lidt længere tid end andre. Den løbende tilpasning betyder, at vi faktisk oplever, at eleverne bliver rigtig dygtige. Og samtidig kan vi se, at børnene trives på holdene. Alle kender alle for kammeratskabskredsen bliver udvidet, når holdene går på tværs af alder, siger Inga Kaastrup. Hjemmehold På hjemmeholdet har eleverne undervisning i musik, idræt, billedkunst, kristendomskundskab, historie, klassens tid og lektiecafe i indskolingen. Fagene på hjemmeholdet i mellemtrinnet er musik, idræt, billedkunst, natur-teknik, svømning, mandkundskab, håndværk og design, kristendomskundskab, historie, klassens tid og lektiecafe. - Vi kan allerede nu se flere gevinster ved vores nye struktur. En af gevinsterne er, at vi ser så mange nye relationer på kryds og tværs, og konflikterne er stort set forsvundet. Forældrene til de nye elever fortæller, at de har oplevet en blid skolestart for deres børn. Der er så mange rollemodeller, der kan vise vej og hjælpe. De store passer på de små. Det giver tryghed for de små, og de store vokser så meget med det ansvar, slutter Inga Kaastrup. Rullende skolestart I tråd med den nye struktur har Ørslevkloster Skole indført rullende skolestart. Det betyder, at skolen optager nye 0. kl. elever i august, november og marts, afhængig af, hvornår barnet er klar til at gå i skole. I marts 2015 starter 1 eller 2 elever, hvilket afklares i tæt samarbejde med forældrene og børnehaven. Selvom den nye struktur kun har fungeret i et halvt skoleår, er der allerede nu flere gevinster både fagligt og i fællesskabet, siger Inga Kaastrup fra Ørslevkloster Skole. 5

6 GNIST [ tværfaglig indsats ] Modelfoto: Colourbox Tværfagligt projekt: Familien i fokus 30 af de mest sårbare familier har fået et helt enestående tilbud om at blive en del af et tværfagligt projekt. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR Projektet, der hedder Familien i fokus, handler om at se familien som en helhed på tværs af fagområder og love. Eller sagt på en anden måde: Hvis børnene skal trives, skal far og mor også fungere og have det godt. - Vi har nogle gange oplevet, at en jobkonsulent beder en forælder om at møde på BOMI kl. 7 for jobafklaring. Samtidig beder Familiesektionen den samme forældre om at følge barnet i skole til kl. 8. Begge sagsbehandlere gør deres arbejde. Men det sker ud fra to forskellige lovgivninger og målsætninger og dermed også to forskellige vinkler. I Familien i fokus kigger vi på hele familien. Vi koordinerer aftaler og indsatser, og sikrer, at forældrene faktisk kan tage imod tilbuddene og opfylde de krav vi stiller dem, siger projektleder Line Svoldgaard Berg. Fokus på helheden i familien og se fremad - Vores mål er, at vi skal være samarbejdspartnere til familierne. Vi skal tage tingene i opløbet og samtidig se helheden for familierne, siger Line Svoldgaard Berg. Det er en helt ny måde at arbejde på, der afprøves i projektet. Hver familie har én socialrådgiver som deres sagsbehandler. Et vigtigt redskab er en særlig form for netværksmøder. Møderne optages på video, og skal bruges i forskningsarbejdet. På et netværksmøde deltager familien, socialrådgiveren og de fagpersoner, som rådigiveren og familien i fællesskab har vurderet, som de mest relevante i forhold til familiens situation. Deltagerne kan f.eks. være en jobkonsulent, sundhedsplejerske, skolelærer og psykolog. - Vi har fokus på det fremadrettede. Et netværksmøde starter derfor med en runde, hvor alle mødedeltagere fortæller om deres mål, håb og drømme for familien, og hvilke indsatser den enkelte mener, der skal til for at nå målene, håbet og drømmene. De første i runden, der fortæller, er familien og socialrådgiveren, herefter alle andre fagpersoner. I runde nr. to fortæller alle også familien, hvad man hver især kan bidrage med, for at familien bevæger sig mod de 6

7 [ tværfaglig indsats ] GNIST mål, håb og drømme første runde kom frem til. Umiddelbart efter runde to slutter mødet. Familien og socialrådgiveren drøfter så alle de tilbud og muligheder, runde to afdækkede. Herefter aftaler de hvilke tilbud, der skal ind i handleplanen og gennemføres, fortæller Line Svoldgaard Berg. Bedre tid og færre sager Projektet er organisatorisk forankret lige midt i mellem Familiesektionen i Kultur- og Familieforvaltningen og Jobstart i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. I projektet er Line Svoldgaard Berg projektleder, Eva Jørgensen er administrativ medarbejder og Pernille Stouby, Camilla Brath, Rikke Bang og Sally Hørsted er socialrådgivere. - Hos os er én sag det samme som én familie. Vores kolleger i de to forvaltninger definerer ét cpr. nr. som en sag, og vi har 30 familiesager. Det betyder, at en socialrådgiver er sagsbehandler for 7-8 familier, eller personer. Hos os har socialrådgiveren myndighed på både arbejdsmarkedsområdet og familieområdet. Så det vil svare til ca. 60 sager pr. socialrådgiver i den traditionelle tankegang, forklarer Line Svoldgaard Berg. - Vi brænder helt vildt for det her projekt, og samtidig ved vi godt, at vi er meget privilegerede. Vi har bedre tid og færre sager end vores kolleger. Det er FAKTA Projektet Familien i fokus kører i 2½ år, og er en tværfaglig indsats sat i gang af Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold samt Arbejdsmarkedsstyrelsen. Lignende projekter kører i 10 kommuner i Danmark. Der er afsat 8 mio. kr. til projektet i Skive Kommune. Det centrale i projektet er, at familien kun har én sagsbehandler / socialrådgiver, som har myndighed på både arbejdsmarkedsområdet og familieområdet, og samtidig er koordinerende i forhold til alle andre indsatser, som de udvalgte familier er en del af. Der er udvalgt 30 af kommunens mest sårbare familier til projektet. I en sårbar familien er forældrene et rigtig spændende projekt rent fagligt og i organisationen. Vi møder masser af samarbejde fra kolleger, og vi har fået så meget positiv opbakning og velvilje i hele organisationen, siger Line Svoldgaard Berg. f.eks. på kontanthjælp, og der er børnesager. De udvalgte familier er blevet tilbudt at deltage i projektet og har efterfølgende givet udvidet samtykke. Projektet startede 1. august 2014, men en styregruppe begyndte et år tidligere med at formulere projektet og søge penge hjem. Projektet har stor politisk bevågenhed både i Skive Kommune og på landsplan. Konsulentfirmaet Deloitte er tilknyttet for af at måle og dokumentere resultaterne. Der er søgt om midler fra Socialministeriet til at tilknytte en forsker til projektet. På den måde bliver der både målt på kvantitative data som økonomi, fremmøde, samtaler osv. og kvalitative resultater som trivsel og familiernes udbytte af indsatsen. - Jeg tror på da også på, at vi gennem projektet både kan højne vores faglighed, sikre en bedre service og oplevelse for borgerne og endda gøre det billigere for kommunen, slutter Line Svoldgaard Berg. Seks medarbejdere arbejder i projektet Familien i fokus, som kører i 2½ år. Forrest i billedet sidder Pernille Stouby, herefter Line Svoldgaard Berg (tv), Eva Jørgensen, Camilla Brath, Rikke Bang og Sally Hørsted. 7

8 GNIST [ innovation ] Der er forskel på den gode idé og innovation Lena Haras fra Skive Kommunes Myndighedsafdeling deltager i Kommunomfaget Den innovative medarbejder på VIA University College. Tekst og fotos af praktikant Christian Reslow, Erhverv og Udvikling - Jeg har lært at være opmærksom på, hvilke barrierer der er for innovation og hvilke drivere, der er for at fremme innovation. Sådan fortæller Lena Haras meget kort om kommunomfaget Den innovative medarbejder, under en kursusdag. Hun er omgivet af kolleger fra adskillige områder i Skive Kommune og enkelte deltagere fra Viborg Kommune. Alle har de bygget noget, der kunne minde om et nisselandskab, for at visualisere såvel en problemstilling som et løsningsforslag. Innovationskultur - Jeg har primært lært noget om, hvad det betyder at være innovativ, og hvordan vi som medarbejdere kan fremme innovation på arbejdspladsen og være med til at skabe en innovationskultur. Jeg har fået indblik i, hvilke faser vi skal igennem for at få innovative idéer, og hvad forskellen er på en god idé og innovation. I forbindelse med vores arbejde med foyeren er det væsentligt at kunne skille de to ad, siger Lena Heras. For de der overvejer at tage Kommunomuddannelsen, giver Lena forløbet sine varmeste anbefalinger. - Jeg forestiller mig, at jeg vil bruge uddannelsen som afsæt til at tage diplomfag inden for det område, jeg arbejder med, slutter Lena Haras. Værktøjer til at tænke nyt - I forhold til mit job synes jeg, at jeg i det her fag har fået nogle metoder og værktøjer, der gør, at jeg bedre kan udtænke nye måder at gribe opgaverne an på. Helt konkret har jeg nogle små projekter, hvor der netop er mulighed for at prøve noget nyt af, og efter dette forløb har jeg fået nogle brugbare redskaber til det, siger Lena Haras. Et eksempel på et sådan projekt er den velfærdsteknologigruppe, som Lena er en del af. Gruppens opgave er at arbejde innovativt med velfærdsteknologi og mere specifikt at skabe en ny foyer i myndighedsafdelingen, som byder borgerne velkommen og samtidig har en funktion. Her vil Lena implementere nogle af de idé-genererende redskaber, hun har fået på uddannelsen, for at gøre foyeren informativ, indbydende og samtidig bruge den til at brande Skiveegnen. Visualisering af problemstilling og løsningsforslag på kurset Den innovative medarbejder. Lena Haras (siddende ved bordet længst til venstre) fremlægger sammen med sin gruppe for resten af kommunomholdet. 8

9 [ ressourcebank ] GNIST Skives DNA er guld for læring Lige udenfor døren er der guld. Guldet er de oplevelser, tilbud og skatte, der kan bringe virkeligheden ind i skolen, og skolen ind i virkeligheden. Guldet skal bruges til læring og undervisning. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR I Skive Kommune har skolerne rigtig mange muligheder for at tage eleverne med på læringsforløb både i og udenfor klasselokalet. I stedet for at alle lærerteams på alle skoler selv skal skabe kontakter og tilrettelægge spændende læringsforløb for alle fag og klassetrin, så har Skoleafdelingen lavet en ressourcebank, som hedder Det er tanken at planlægge, lave aftaler og samle en lang række faglige forløb sammen med samarbejdspartnere, som herefter er til rådighed og inspiration på skolerne. - Vi kalder ressourcebanken for Skive DNA fordi vi tager udgangspunkt i det, der er helt særligt for Skive Kommune, nemlig de fire styrkepositioner i kommunens brand RENT LIV Livet, Fjorden, Maden og Energien. Når vi sætter RENT LIV sammen med den nye skolereform, hvor der er fokus på inddragelse af lokalområdet i faglige forløb i endnu højre grad end tidligere, så får vi en lang række spændende og lærerige læringsforløb udenfor klasselokalet. Samtidig har vi fokus på fagligheden, fordi forløbene lever op til nye Forenklede Fælles Mål i skolereformen, fortæller projektleder Trine Nors fra Skoleafdelingen. Et eksempel på et læringsforløb hedder Har du styr på din økonomi?. Det henvender sig til klassetrin i matematik og samfundsfag. Et andet læringsforløb hedder I lyset fra eventyrlige Skivedna.dk En del af projektgruppen bag ressourcebanken SkiveDNA er på bagerste række fra venstre projektleder Trine Nors, Line Barbara Pedersen (Brårup Skole), Bente Piraprez (Krabbeshus Heldagsskole) og John Laugesen (Glyngøre Skole). Forrest sidder Birgitte Høgh Nørgaard (Ådalskolen), Mette Thybo Jensen (Muserum) og Maria Florin Nørgaard (Krabbeshus Heldagsskole). På billedet mangler Trine Frølich (Aakjær Skole), Jonna Østergaard (Skivehus Skole), Kitte Nors (Højslev Skole). I baggrunden ses et lille udsnit at de brainstormplancher, gruppen arbejder med og bygger SkiveDNA ud fra. lamper, og er for klassetrin i faget håndværk og design. Ved åbningen af hjemmesiden SkiveDNA.dk var der allerede ca. 50 forløb beskrevet med målgruppe, fag, indhold, læringsmål, besøg mv. Projektgruppen bag SkiveDNA.dk lægger hele tiden flere gennemarbejdede forløb på. Målet er, at der skal være inspiration til alle klassetrin i alle fag. Ressourcebank for skoler og dagtilbud Ressourcebanken startede som projekt i august I første omgang blev 12 lærere, en kollega fra Muserum og en projektleder frikøbt i fire måneder. Projektet går ud på at opbygge hjemmesiden SkiveDNA.dk. Før et forløb bliver lagt på hjemmesiden, skal det faglige emne afdækkes - der bliver researchet og forløbet bliver gennemarbejdet i sammen med samarbejdspartneren. - I projektgruppen har vi et højt ambitionsniveau, og vi har virkelig taget fat. Hele vejen igennem har der været en fantastisk entusiasme og højt engagement. Derfor er vi nået langt, men efter fire måneder var vi slet ikke færdige, så ca. halvdelen af lærerne blev frikøbt i yderlige tre måneder, og der er en lille håndfuld, som fortsætter fuldtids eller halvtids indtil sommerferien, fortæller Trine Nors. Fremover er det tanken, at alle lærere fra alle skoler skal være med til at biddrage med nye ideer og nye forløb efterhånden, som der arbejdes med nye faglige forløb. - Udover at fortsætte med læringsforløb til skolerne, så er vi nu i gang med at søge puljepenge fra Kulturstyrelsen. Hvis det lykkes, så er planen at udbygge SkiveDNA.dk med forløb for børn i dagtilbud, som lever op til de gældende læreplaner, slutter Trine Nors. 9

10 GNIST [ web ] Institutionshjemmesider i smidigt design Hjemmesider for kommunens institutioner kan få nyt design og funktionalitet i samme hjemmeside-system som skive.dk. Tekst af projektmedarbejder Christian Reslow, Erhverv og Udvikling I december fik de første institutioner mulighed for at begynde oprettelsen deres egen hjemmeside i samme system som skive.dk er lavet i. Systemet hedder Umbraco. Ved at bruge Umbraco får alle Skive Kommunes hjemmesider et ensartet design, det skaber genkendelighed, og det bliver nemmere at yde teknisk support på tværs af institutionerne. De nye institutionshjemmesider bliver responsive, hvilket betyder, at siden tilpasser sig på en logisk og relevant måde, alt efter om læseren bruger en PC, tablet eller smartphone. Dette er en vigtig detalje, da langt størstedelen af alle besøgende i dag besøger kommunens hjemmesider fra enten en tablet eller en smartphone. Høj grad af frihed til design og indhold - Teknologien vil altid udvikle sig, og det vil altid være nødvendigt for os at følge med, men vi har i høj grad hjulpet os selv ved at ensrette alle vores kommunale hjemmesider. I fremtiden vil det være nemmere lave ændringer, når man kun skal tage højde for et samlet system, fremfor mange skivedna.dk forskellige. Institutionshjemmesiderne vil blive udviklet på en måde, som giver den enkelte institution en høj grad af frihed til design og indhold, og samtidig vil den enkelte hjemmeside være genkendelig som en del af Skive Kommune, fortæller Jan Eversby fra Erhverv og Udvikling. Overgangen fra et eksisterende system til Umbraco er forsøgt gjort så overkommeligt som muligt, gennem et meget brugervenligt design. Det er stadig meningen, at hver enkelt institution skal administrere sin egen hjemmeside, men der vil blive stillet mange fælles redskaber til rådighed, og det nye system skulle gøre arbejdsgangen lettere for redaktøren. - Der er lagt stor vægt på, at slutbrugeren får en bedre oplevelse gennem et meget smidigere design, men Umbraco er også langt mere fleksibelt og fremtidssikret end det nuværende system. Vi vil lettere kunne få udviklet funktioner i takt med ny hjemmesideteknologiskudvikling og institutionernes ønsker og behov, siger Jan Eversby. Mere bolig for pengene. Tryghed og tid til familien. Gode muligheder for job og karriere. Et aktivt liv i fællesskabet. Der er mange fordele ved at bo på Skiveegnen, nogle af dem fremhæves på ny hjemmeside. Flyttilskive.dk hedder hjemmesiden, der med sin titel gør det klart og tydeligt, hvad formålet er med siden: Nemlig at tiltrække flere nye borgere til Skive Kommune. - Flyttilskive.dk er én blandt mange kort- og langsigtede indsatser, som skal bidrage til at øge bosætningen i Skive Kommune, fortæller Trine Højer, konst. erhvervs- og udviklingschef. Flyttilskive.dk er opdelt i de fire menuer: Karriere, familie, fritid og bolig, og hvert område indeholder både fortællinger og faktuelle oplysninger, som kan være relevante for folk, der overvejer at flytte til Skiveegnen. Siden vil løbende blive opdateret med flere nye historier, som blandt andet vil blive spredt via de sociale medier. - Flyttilskive.dk er i luften og fungerer allerede nu som tilflyttersite, men planen er også, at flyttilskive.dk vil indgå som en aktiv del af kommende tilflytterkampagner, der skal skrue yderligere op for fortællingen om Skiveegnen som et godt sted at bo og leve, siger Trine Højer. /bbah flytttilskive.dk 10

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

På toppen hele arbejdslivet

På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet Vejledning 1 På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet er en aktivitetsrække fyldt med saft og kraft. Aktiviteter til dig i generation plus og fastansat i Fredensborg

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

- ta med til. poletter til øl og mad.

- ta med til. poletter til øl og mad. - ta med til og Pris kr. 2495,- inkl. bustransport, dobbeltværelse og morgenmad - inkluderer også: besøg på bryggerimuseum og slottet i Detenice middelaldershow inkl. 3 retters menu og 1 øl. Reserveret

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Våbenskjold i Staben. Som bekendt har Trivsels- og Synergigruppen besluttet, at vi skal have et Våbenskjold i Staben.

Våbenskjold i Staben. Som bekendt har Trivsels- og Synergigruppen besluttet, at vi skal have et Våbenskjold i Staben. nyhedsbrev Nr. 3 1. februar 2012:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Våbenskjold i Staben Som bekendt har Trivsels- og Synergigruppen besluttet, at vi skal have et Våbenskjold i Staben. I forhold til de tilbagemeldinger,

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 På den enkelte skoles hjemmeside kan du se det fulde stillingsopslag, du er naturligvis også velkommen til at kontakte skolen for nærmere oplysninger

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Leadership Pipeline 2011-2014

Leadership Pipeline 2011-2014 Leadership Pipeline 2011-2014 Projektbeskrivelse, gældende fra januar Børne- og Undervisningsområdet Hjørring Kommune Baggrund og formål På Børne- og Undervisningsområdet (BU) i Hjørring Kommune er der

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

DIALOG Nyhedsbrev for medarbejdere

DIALOG Nyhedsbrev for medarbejdere Nummer 23 April 2008 Fra Direktionsgangen Side 2 Stadig lavt sygefravær blandt de ansatte i kommunen Side 3 Interne konsulenter uddannes til at analysere arbejdsgange Side 4 Nyt fra UniQ-lederuddannelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere