Synopsis: Intelligent design (bio-rel)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Synopsis: Intelligent design (bio-rel)"

Transkript

1 Synopsis: Intelligent design (bio-rel) Problemformulering Tilhængerne af bevægelsen Intelligen Design (ID) påstår, at det er en videnskab og foreslår den som alternativ til Charles Darwins evolutionslære. Forskere verden over er stærk uenige heri, men hvorfor er det (eller hvorfor kan det være) så problematisk at affeje ID som videnskab? Hvordan ser fremtiden ud for ID og har teorien en fremtid som seriøst alternativ til evolutionslæren? Problemstillinger 1) Hvorfor er der problemer ved at kalde ID-teorien en naturvidenskabelig teori? 2) Er ID således en religion og hvad kendertegner generelt en sådan? 3) Er ID-tilhængere skabs-kreationister med en (skjult) dagsorden, nemlig at få religionen integreret i undervisningen? 4) Er ID en trussel for videnskaben, og hvad frygtes konsekvenserne at være? 5) Hvorfor dukker den ellers afsluttede/meget diskrete debat op igen i vores moderne civilisation? Metode og teori I mit arbejde med denne opgave kan man sige, at jeg hovedsageligt har benyttet mig af den humanistiske hermeneutiske metode, idet jeg har læst en mængde tekster, som jeg har fortolket og derved opnået viden til at forstå de næste tekster, jeg har læst osv. Jeg kommer imidlertid i besvarelsen til indgående at beskrive metode og teori inden for naturvidenskaben, da netop dette emne er opgavens omdrejningspunkt. Derfor vil jeg ikke gå i dybden med det her. Desuden vil jeg til den mundtlige fremlæggelse kigge på eksperimenter, der er foretaget for at underbygge/illustrere (naturlig) selektion, fx forsøg med bananfluer og digitale simuleringsprogrammer (bl.a. beskrevet i bogen Darwin eller Intelligent Design ). Jeg har yderligere kigget på et par statistikker, der fortæller om amerikanernes syn på Gud og evolution (se bilag samt litteraturlisten). Denne form for data hører som reglen ind under den samfundsvidenskabelige metode. 1

2 Delkonklusioner på væsentlige problemstillinger Ad.1 Det viser sig ved en nærmere undersøgelse, at ID ikke umiddelbart lader sig affeje som naturvidenskabelig teori bl.a. pga. det såkaldte demarkationsproblem (problemerne ved at afgrænse videnskab fra det, der ikke er videnskab). Kernen af problemet er, at de argumenter, der bruges imod ID også kan bruges mod flere veletablerede teorier, fx dele af evolutionslæren og teorien om naturlig selektion. Metafysik som forklaringsgrundlag bliver betragtet som problematisk, men spørgsmålet er, om det alene er nok til at forkaste ID som videnskab. ID-tilhængere søger et bevis på Gud (eller en anden intelligent skaber) ud fra empiriske observationer, hvilket hævdes er nok til at gøre det objektivt og videnskabeligt, men det er bl.a. denne påståede objektivitet, der provokerer mange forskere. Ad. 2 Det er interessant at overveje, da der, ifald man godtager, at ID ikke er en videnskab, må være tale om en religion. Men det er vel at mærke en religion, der søger bekræftelse af Gud ud fra et rationelt og ikke et intuitivt grundlag, hvilket ellers er karakteristisk for de fleste religioner. Dette afføder nye problemstillinger, da nogle mener, at det principielt er forkert at søge beviser for Guds eksistens, da dette i sig selv anfægter hans eksistens. Ad.3 ID anklages for at være kreationisme, der blot gør brug af det naturvidenskabelige vokabular for at snige det ind ad bagvejen i biologiundervisningen på skolerne især i USA. For at sætte denne påstand i perspektiv bør man kigge på ID-bevægelsens historie, teorien blev nemlig formuleret i samme år som kreationisme i en retssag blev forbudt i biologiundervisningen i USA (1987). Igen i 2005 var der en lignende retssag, hvor nogle forældre lagde sag an mod en skole for at undervise i ID på lige fod med Darwin. I denne retssag benyttede ID s fortalere sig af de samme argumenter, som dem, der var blevet fremført af kreationisterne tidligere. Dette ser flere som evidens for, at ID blot er kreationisme i nye klæder. 2

3 Ad. 4 I og med, at ID er i modstrid med Darwins teori om naturlig selektion og evolution, vil en accept af ID samtidig medføre fornægtelse af Darwin (flere ID-fortalere, fx Jonathan Wells, lægger ikke skjul på, at deres mission er, at bekæmpe Darwin og de tanker og teorier, som er affødt af hans arbejde). Darwins teorier og videreudviklingen af disse danner imidlertid baggrunden både for al moderne biologi, men også for mange andre videnskaber, og disse skulle i så fald revurderes, hvilket frygtes at have yderst uhensigtsmæssige konsekvenser. Et andet aspekt er, at ID repræsenterer et endeligt svar, og det vil således være en stopklods for det, som ellers kendetegner (og muligvis definerer) naturvidenskaben: Den konstante videreudvikling og optimering. Især dette punkt bekymrer flere forskere, da det er dette, der ligger til grund for det vidensmæssige stade, som vores kultur befinder sig på inden for fx medicinalvidenskab. Ad. 5 Dette er et interessant spørgsmål til videre overvejelser, da det muligvis indikerer, at vores samfund bevæger sig i en bestemt retning. I USA, hvis udvikling Danmark symptomatisk følger med nogle års forsinkelse, viser en undersøgelse fx at 38 % af teenagerne ml. 13 og 17 tror, at mennesket blev skabt af Gud inden for de sidste år 1 ( ung-jords-kreationister ) og kun 8% af kvinderne i USA tror, at mennesket har udviklet sig uden Guds indblanding 2. Dette er i modstrid med respekterede, veletablerede videnskaber som geologien, palæontologien, biologien, astrologien, etc, hvilket er ganske overraskende i et videnssamfund som det, vi lever i. Man kunne således overveje, om en religiøs overbevisning, der nærmest er middelalderlig, er en modreaktion på den accelererende vidensmæssige udvikling, som vi ser især i den vestlige verden. Denne hypotese underbygges af, at ID og kreationisme suverænt er mest fremherskende i USA, som samtidig er det land, der modtager flest Nobelpriser inden for naturvidenskab (og andre videnskaber for den sags skyld) og altså er meget langt fremme udviklingsmæssigt. Samlet konklusion ID-tilhængere ynder at tegne et billede af Darwins teorier som værende trængte og ophøjer deres udlægning af skabelseshistorien til en reel trussel for evolutionslæren. Men kigger man på sagerne udefra står det dog ikke helt således til; de fleste forskere afviser ID som naturvidenskabelig teori. 1 Artikle fra (Se litteraturliste) 2 Se bilag 3

4 Som sådan udgør den altså ikke et alternativ til Darwin, men problemet ligger i, at komme med det afgørende, selvindlysende argument, der endeligt kan stemple ID som religion. Det er samtidig vigtigt at have for øje, at ID i visse kredse har en meget stærk position og ved opbakning fra flere ansete støtter vindes der stadig flere tilhængere. Jeg mener, at det er en problemstilling, der ikke bør negligeres, og at det er vigtigt, at få afgjort uomtvisteligt hvorvidt der er tale om en naturvidenskab eller ej. Ved at nå ind til kernen af problemet kan man desuden senere forhåbentligt identificere andre former for religion, der på et senere tidspunkt kunne dukke op forklædt som naturvidenskab i undervisningen i skolerne. Perspektivering Vi arbejdede i foråret 2007 med renæssancen og den tids videnskab (mundede ud i vores studietur til Rom). Det er interessant at se på dette i forbindelse med min problemstilling vedrørende ID og dets status som videnskab, da det i renæssancen var (næsten) umuligt at forestille sig videnskab uden religion. Når det således påstås, at det er forældet, at kombinere naturvidenskab og religion, skal det ses på denne baggrund. Litteraturliste Primærlitteratur: - Christensen, Torben Hammersholt (2007): Darwin eller intelligent design - Felland, Jan (2007): Skaberens signatur? - Føge, Peter og Hegner, Bonnie (2005): Primus 1 - Jensen, Leif Asmark (2005): Intelligent design Yderligere litteratur: - Udleveret materiale om videnskabsteori Hjemmesider: - (emner som kreationisme, intelligent design, naturvidenskabelige metoder, etc. Søgninger på både dansk og engelsk. Som eksempel kan nævnes 4

5 - Radioprogram fra P1. De sidste tyve minutter af denne her handler om forskellen på naturvidenskabelig viden og anden viden - Artikel fra Who has designs on your students minds? af Geoff Brumfiel, apr

6 Bilag Fra: USA TODAY/CNN/Gallup (link: evolution-debate-centerpiece_x.htm ) BIBLE VS. EVOLUTION Which statement comes closest to your views? God created human beings in their present form exactly as described in the Bible All: 53% Men: 45% Women: 60% By age 18-29: 54% 30-49: 50% 50-64: 50% 65 and older: 60% By income level $75K and up: 37% $50K-$74.9K: 51% $30K-$49.9K: 56% Under 20K: 70% By religion Catholic: 38% Protestant: 66% Non-Christian: 15% None: 16% Human beings have evolved over millions of years from other forms of life, and God guided this process. All: 31% Men: 34% Women: 29% By age 18-29: 27% 30-49: 38% 50-64: 32% 65 and older: 20% By income level $75K and up: 41% $50K-$74.9K: 31% $30K-$49.9K: 22% Under 20K: 19% By religion Catholic: 50% Protestant: 25% Non-Christian: 31% None: 29% Human beings have evolved, but God had no part in the process. All: 12% Men: 17% Women: 8% By age 18-29: 17% 30-49: 10% 50-64: 15% 65 and older: 11% By income level $75K and up: 29% $50K-$74.9K: 12% $30K-$49.9K: 11% Under 20K: 4% By religion Catholic: 10% Protestant: 6% Non-Christian: 47% None: 48% 6

AT 3.2 - Evolution kontra religion - Biologi B & Religion C

AT 3.2 - Evolution kontra religion - Biologi B & Religion C AT 3.2 - Evolution kontra religion - Problemformulering I perioden 1800-1900 kom den engelske naturforsker Charles Darwin med en teori om arternes evolution, som førte til et videnskabeligt gennembrud.

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Står vi med et demokratisk problem?

Står vi med et demokratisk problem? Står vi med et demokratisk problem? I skolen, i forskningen, i medierne og i samfundsdebatten? Foredrag af K. Aa. Back på Nordisk Skabelseskonference, sept. 2009 i Göteborg Demokrati er den værste styreform

Læs mere

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min Indhold 1 Abstract... 3 2 Indledning... 4 2.1 Problemfelt... 4 2.2 Problemformulering... 6 2.3 Uddybning af problemformulering... 6 2.4 Afgrænsninger... 6 3 Rapportens fremgangsmåde og opbygning... 8 3.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3 1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3 2.1. DIALOGCENTRET... 3 2.2. RUSLAND... 7 3. DISKURSANALYSE... 10 3.1. DISKURS-BEGREBET... 12 3.2. NORMAN FAIRCLOUGHS

Læs mere

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Værdier Medlemmer Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Af Mathilde Illum Aastrøm Vejleder: Steen Bengtsson August 2006 Roskilde Universitetscenter Institut VIII,

Læs mere

Regnemetoder til store tal

Regnemetoder til store tal Regnemetoder til store tal Navn: Studienr.: Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Tea Therkelsen Christensen A100056 Matematik Lars Reidar Salomonson Pia Susanne Frederiksen Antal sider i alt, inkl.

Læs mere

Kontroverser om regulering af forskning - Forskning som risiko eller fare

Kontroverser om regulering af forskning - Forskning som risiko eller fare Kontroverser om regulering af forskning - Forskning som risiko eller fare Paper til Samhällets Diskurser i Stockholm, 18-21/10 2001 Arbejdsgruppe 2: Medier og politik Maja Horst mh.lpf@cbs.dk Institut

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Videnskabelig udvikling

Videnskabelig udvikling Videnskabelig udvikling - evolutionær eller revolutionær? Eksamensopgave i videnskabsteori E2010 ved Finn Olesen Afleveret d. 12. januar 2011 Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet

Læs mere

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget Roskilde Universitet Bachelormodulet i Kommunikation Efterår 2013 Michael Reinholt Hebor 44059, bachelor Camilla Louise Grandt 47141, alm. Martin Egedal Nielsen 50465, alm. Søren Lund Lyngbæk 47776, bachelor

Læs mere

! " # $ %! 1 &!' ( #) * ( +

!  # $ %! 1 &!' ( #) * ( + ! " #$%! 1 &!'( #) *( + Hash på dagsordenen - En kommunikationsstrategi for Ishøj Ungdomsskole! " #$%! &!'( #) *( + 2 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT...5 PROBLEMFORMULERING...6 2. METODE...7 2.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Årsagernes grænser. En kritisk diskussion af J. L. Mackies begreb om det kausale felt. Susanne N. Christensen

Årsagernes grænser. En kritisk diskussion af J. L. Mackies begreb om det kausale felt. Susanne N. Christensen Susanne N. Christensen Årsagernes grænser En kritisk diskussion af J. L. Mackies begreb om det kausale felt Speciale 2014 Filosofi & Videnskabsteori Roskilde Universitet En kritisk diskussion af J. L.

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Kognitive Grundmodeller

Kognitive Grundmodeller ARTIKEL Lene Metner & Peter Storgård, PsykologCentret Viborg (2007): Kognitive Grundmodeller Udgivet på www.krap.nu ( www.krap.nu/modeller.pdf) Kognitive Grundmodeller Når vi arbejder kognitivt, er vores

Læs mere

Fra velfærdsstat til konkurrencestat

Fra velfærdsstat til konkurrencestat Fra velfærdsstat til konkurrencestat - Konsekvenser for den danske borger Gruppe 17: Camilla Natasja Brink Henriksen Jeanette Jonasson Matilde Zachariassen Niklas Joensen Roskilde Universitet Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet-

cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet- cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet- Kandidatspeciale af Line Sørensen Moderne Kultur og Kulturformidling Institut for Kunst og Kulturvidenskab

Læs mere

Bemærk: (og gør det klart hvornår det er det ene og det andet)

Bemærk: (og gør det klart hvornår det er det ene og det andet) Noter til seminar 5-3-15 Synopsen skal indeholde (fra læreplanen) titel på emnet angivelse af fagkombination problemformulering (Du skal undersøge diskutere en sag, hvor kommunikation spiller en central

Læs mere

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Theory of mind En diskussion af begrebets validitet Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Eksamensnummer Bachelorprojekt Side 2 af 35 Indholdsfortegnelse ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 3 OM FÆNOMENET... 4 TEORIER

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere