Designmanual. Høje-Taastrup Kommune Byrådscentret/Kommunikationsafdelingen Bygaden Taastrup. Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Designmanual. Høje-Taastrup Kommune Byrådscentret/Kommunikationsafdelingen Bygaden 2 2630 Taastrup. Telefon 43 59 10 00 E-mail htk@htk.dk. www.htk."

Transkript

1 d H annonce I brevpapir I farver I logo I skilte I tilbehør I typografi I brochurer Byrådscentret/Kommunikationsafdelingen Telefon Designmanual

2 Forord En moderne kommune kræver et tidssvarende grafisk udtryk. Byrådet besluttede i 2007 at igangsætte en proces, hvor alle vores grafiske elementer, herunder og byvåbnet, skulle opdateres. Designlinjen skal sikre et ensartet udtryk overalt i kommunen. Den visuelle identitet gør det tydeligt for borgerne, når kommunen er afsender af et budskab eller leverandør af en service. Det er med til at understøtte den professionelle indsats, der ydes af alle medarbejdere, og samtidig signalere vores værdier og holdninger i kommunen. Indhold 2 Det er derfor meget vigtigt, at vi alle lever op til retningslinjerne i dagligdagen og ikke holder fast i tidligere grafiske retninger eller for den sags skyld udvikler nye. Vi har med denne designmanual skabt en guide til, hvorledes vil fremstå visuelt overfor borgere og omverden. Brug den, følg den. God arbejdslyst. Med venlig hilsen Michael Ziegler Borgmester Forord 2 Logo 4 Farver 6 Grafiske elementer 8 Skrifttyper 10 Papirlinje 12 Friser og billedbrug 14 Brochurer og pjecer 16 Annoncer 18 Tøj og merchandise 20 Biler 22 Skilte 24 Hjemmesider 26 Interne tryksager 27

3 Byvåben Primær kombination Logoet som det ser ud i sin nuværende form. Farve og form er blevet forenklet for nemmere at kunne mangfoldiggøres via trykning. Alternativ kombination Ud over det primære logo findes det et alternativt logo til brug på tøj, gaver og lign. Sort/hvid logo Byvåbnet er også lavet i en gråtone version som bruges til at printe. Ydermere er der et sort og et negativt logo til eksempelvis tryk på tøj i en farve. 4 Byvåbnet er vores helt overordnede bomærke, og sammen med navnetrækket danner det vores logo. Logo i fire farver bruges som standard. Kommunens byvåben stammer tilbage fra 15. maj Byvåbnet er defineret ved følgende tekst: To skråt fra højre mod hinanden vendte tindede røde mure, hvorimellem fire grønne kløverblade, skråbjælkevis, i guld. Der er ved våbenets udformning tænkt, at de røde mure er byerne København og Roskilde, mens kløverbladene i guldfeltet er de gyldne agre, som optages af midt mellem byerne. Byvåbnet er nu blevet opdateret i samarbejde med Rigsarkivet, så det lever op til tidens krav om at skulle fungere på internettet i små formater, korrekte farver, m.v. Faste indbyrdes størrelsesforhold Samtidigt er forholdet imellem selve byvåbnet og med navnetrækket Høje-Taastrup Kommune blevet tilpasset og må ikke manipuleres. Logo Vores navn er sat med et skriftsnit ved navn Verdana Bold en enkel skrift, der spiller godt sammen med byvåbnet. Gråtone logo bruges ved sort/hvid print. Sort/hvid logo bruges på sort/hvid publikationer. Logo i negativ bruges på mørke baggrunde på trykte brochurer, tøj, merchandise etc. Alternativ kombination i fire farver Nyt logo kan downloades fra intranettet.

4 Supplementsfarver Ud over de primære farver er der udvalgt en række andre farver, som må bruges som supplement til vores grundfarver. Eksempelvis i brochurer, foldere, m.v. Farver Supplerende farver 6 Byvåbnet kan mangfoldiggøres i forskellige teknikker alt efter, om det er trykning af brochurer, visning på internettet eller skiltning på forskellige materialer. Derfor er det påkrævet at beskrive farverne i forskellige farvesystemer For at lave en genkendelighed i Høje-Taastrups materialer er der ud over de tre primærfarver valgt en håndfuld farver, som må bruges som supplement ,0,100,10 30,0,100,0 0,28,100,6 0,48,95,0 0,99,0,0 100,55,0,55 55,0,9,0 14,10,27,0 1,0,25,65 100,0,77,22 0,16,77,0 0,100,63,30 123,177,58 191,216,50 225,181,15 222,152,41 193,0,120 0,59, ,200, ,220, ,121,105 Primære farver s grundfarver er: Grøn, gul og rød. Det er de tre farver som indgår i byvåbnet. 38,131,91 240,218,94 147,0,54

5 Det grønne bånd Bruges som grafisk element. Har samme tykkelse som opdelingen i modulsystemet (herom senere). 15 mm 11 mm min 6 mm max 25 mm 31 mm Information til borgerne Eurostile Bold Extended 2 Eurostile Extended 2 16/16 16/16 Frise af fotos beskræres bagfra Oprettelse af et Lokalt Beskæftigelsesråd Som følge af kommunalreformen har Lokale råd erstatter udbyder Det Lokale Beskæftigelses- Anlægsarbejdet påvises oprettet et Koordinationsudvalg råd nu en pulje på 1.3 millioner til at Forretningen begynder kl på Lokalt Beskæftigelsesråd. Det Lokale Det Lokale Beskæftigelsesråd erstat- støtte projekter, der bidrager til at Agrovej ved trykforøgerstationen. Beskæftigelsesråd er et selvstændigt, ter kommunens Koordinationsudvalg, skabe et arbejdsmarked med plads til Det påtænkte omfang af ekspropria- og overtager Koordinationsudvalgets alle. Ansøgningsskema til Det Lokale tionen påvises i marken, og ejendom- Grafiske elementer Det grønne bånd i annoncer Altid 2 mm se eksempel opgaver med at skabe et rummeligt arbejdsmarked. Det Lokale Beskæftigelsesråd er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, en a-kasse, handicaporganisationer, læger, Integrationsråd, Erhvervsrådet og Byrådet i. Valg til beskæftigelsesrådet Ved det første møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd blev borgmester Michael Ziegler valgt som formand. DA repræsentant, fabrikschef fra Rockwool Poul V. Larsø, samt LO repræsentant Svend-Erik Hermansen blev Beskæftigelsesråds pulje kan rekvireres hos sekretariatet for det Lokale Beskæftigelsesråd, Erik Husfeldts Vej 2C,, tlf eller pr. mail: Ansøgninger vedr. puljen skal være sekretariatet i hænde senest d.10. maj Åstedsforretning for vandværk ved Agrovej I forbindelse med anlæg af vandværk ved Agrovej samt boringer og forsyningsledning på Snubbekorsgård afholdes åstedsforretning torsdag mene besigtiges. Til forretningen indkaldes enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller i hvilken som helst anden egenskab har en retlig interesse at varetage i anledning af det planlagte anlægsarbejde. Ekspropriationsfortegnelse m.v. bliver ved anbefalet brev tilsendt de berørte ejere og brugere, ligesom ekspropriationsfortegnelsen med tilhørende ekspropriationsplan vil være fremlagt til offentligt eftersyn i Høje-Taastrup Kommune, Rådhuset,,, fra den 4. maj til den lovpligtigt nedsat udvalg. Det Lokale valgt som rådets to næstformænd. den 1. juni juni Høje-Taastrup kommu- Beskæftigelsesråd har til formål at En oversigt over medlemmerne af det ne, Rådhuset,, Taastrup 8 Udover logoet har vi udviklet tre grafiske elementer, som kan bruges hver for sig i forskellige sammenhænge. Byvåbnet bruges udelukkende som beskrevet på side 4, mens de grafiske elementer kan bruges som supplement til byvåbnet de kan ikke stå alene. rådgive Høje-Taastrup kommune om kommunens samlede beskæftigelsesindsats, og skal samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Mellem 85,5 mm og 104,5 mm skal starte samme sted som topfrise. Grøn streg 2 mm høj i alle annoncer lokale beskæftigelsesråd kan findes på Det Lokale Beskæftigelsesråds hjemmeside: Som led i indsatsen for at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked Anlægsarbejdet vil berøre ejendommene matr.nr. 3a, 3p, 3q, 3r, 13f og 37 Vridsløsemagle By, Sengeløse. Hvis du ønkser at vide mere om de projekter der er i gang, kan du se mere på Tlf: Fax: Sort 70% 2 mm høj i alle annoncer Kløveren Beskæres maximum på følgende måde. Kløveren må max skæres fra to sider ad gangen. Kan spejlvendes efter behov. Kløver Bruges kun i 453 samt i negativ og skal beskæres som vist på side 9 Anvendes på annoncer, tryksager m.v. Vandmærke/præg Må anvendes på hvid baggrund eller som blindpræg på farve

6 Overskrift: Verdana 10 Skrifttyper Vi arbejder med to typografier eller skrifter. abc abc a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z æ ø å Verdana Anvendes primært til brødtekst og kan varieres med italic (kursiv) samt bold (fed). Kan også bruges til overskrifter og mellemrubrikker. Verdana Regular Verdana Italic Verdana Bold Logofont Verdana bruger Verdana som husskrift. Den er standard i alle Office-skabeloner. Eurostyle er en grafisk skrift og er ikke standard på kommunens pc er. Verdana Er velegnet som brødtekst i brochurer, foldere m.m. Bruges herudover til al officiel korrespondance som breve, mails, notater, referater, dagsorden, kuverter, visitkort og på internettet. Overskrift: Eurostyle abc hijklmnopqr abcdefghijklmn abcdefghijklmnopqrstuv Eurostyle Anvendes til overskrifter og mellemrubrikker. Eurostyle Extended 2 abcdefghijklmnopqrstuv Eurostyle Hovedsageligt brugt som overskrifter eller mellemrubrikker i brochurer, foldere og annoncer Bold Extended 2 abcdefghijklmnopqrstuv

7 50 mm 59,5 mm Verdana 9/12 12,5 mm 155 mm Byrådscentret/ Informationsafdelingen Tlf: Verdana 7,5/10 Man., tirs. og ons Torsdag Fredag Dir. tlf.: januar 2006 Verdana Italic 7,5/10 min 10 mm Daginstitutionen Agerhønen Høje Taastrup Kommune Att: Birgitte Skou Andersen Charlottegårdsvej 3 B 2640 Hedehusene Tlf Tlf (kontoret) Rød stue/køkken: Gul stue: Blå stue/hulen: Daginstitutionen Agerhønen åbningstid: Man. - tors Fredag Birgitte Skou Andersen Informationschef 30. januar 2006 Institutions brevpapir og visitkort Charlottegårdsvej 3 B 2640 Hedehusene Tlf: Tlf (kontoret) Papirlinje Papirlinjen dækker brevpapir, visitkort, kuverter, power point etc. 30 mm Verdana Bold 9/12 95 mm Verdana 9/12 min 25 mm Dunt iliquat Consequam del ex er il ulputpat iliquamet, veliqua tummodipisim non vullan venim velit prat. Re vel utat. xercin henim venisci ncidunt vel irit amet ad tet iustionullam ex eliquam dipsummy nonsectet essenisim vulla facidui et ipit loborperit doloborperat wisse et alisl inim quatem iusto od tionsed te dolummodolor summolo rpercin ea con vulputat. Sum dunt acipit vulla core eum dolore con hent ute consequip euisim Rilla feugiam delestis nullandrer iure dunt irillum ipsustie commolorem veratin ut lore molendipis nonsequi el ero commy nulput lore faci eum del utpatum quipit illan ex el ea feu facip eugiam ver se consequis aut nostrud Etionsenisim ent lorero odolor alis nibh el eu faccumm odionsequi ea feugiam quat, quis eugiam qui blandrerilit lan hendion ulpute veliquisit alisl in ea acipsum ate ercin ea feummolortie tet et, quamcom modoloborper se dolorerit ullaor si. Byrådscentret/ Informationsafdelingen Tlf: Man., tirs. og ons Torsdag Fredag Dir. tlf.: januar 2006 Umsan ut lum zzriure feugait ver alis adiatem dolor sit ad deliquisim do eum auguer sumsan Alle grafiske elementer på brev papir, brochurer m.v. skal stå i bestemte størrelsesforhold og placeres med faste indbyrdes afstande. henis nibh ex eui ent ilis alismod ipsummy nisisi. Giam dolore facil iriliquat ad magniam etuerci duismodipis doloborem dolorper aut ad te mod magnisc ipissim er susto etuerat am, sustisim zzriure eugait ea facin vent la facillaor alis nulluptatet adigniat. Duipsus cilluptat. Lore elit nonsent dui ea aut lobor susci ea faccumsan henisit vel dio conse dolutem quat, commy nibh er sumsan ut nismod essenis nisit, sum quat iliquamcon ea aliquat. Lorper illaorem zzriusciduis do exercilla at, core minciduis duisis ad tet, ver ad dolum zzrit, sum venim do odio odolor ip euis doleseq uismolobore eu facilla aliquat. Med venlig hilsen Standardbrevpapir m.v. har logoet øverst i venstre hjørne. Institutioner eller andre arbejdspladser skal benytte dette brevpapir eller anvende eget logo øverst i venstre hjørne og så føje kommunens logo til nederst i højre hjørne. Samme princip gælder for øvrige tryksager. Verdana 7,5/10 Verdana Italic 7,5/10 Sagbehandler Dok. nr. BirgitteSAn mm 25 mm 25 mm Brevpapir og Powerpoint J. nr ,5 mm Birgitte Skou Andersen informationschef - Niels Nielsen Byrådsmedlem Dir. tlf.: Mobil: Politikpartiet Tlf: Konvolut Overskrift i Verdana Bold Sagbehandler BirgitteSAn Dok. nr J. nr Brødtekst i Verdana regular mim adignit lutpat, sequi tatuerc incidunt nonsequis etummy non ver alit vullupt atisi. Or sum ing esto dolorper ipit prat, sim autatie dolore faccummy nis acidunt dolore doloreet lorem iure conullaor acinim. doloreet lorem iure conullaor Brevpapir sim autatie dolore iure conullaor acinim Alit vullupt atisi. Or sum ing esto dolorper ipit prat, sim autatie dolore faccummy nis acidunt dolore doloreet lorem iure conullaor acinim.

8 Frise af fotos beskræres bagfra Friser og billedbrug 14 Gode billeder fortæller en hel historie uden ord og virker som blikfang. Men billedet skal også leve op til nogle krav for at kunne trykkes. Hvis du selv skal tage billeder skal du sørge for, at dit kamera er rigtigt indstillet. Hvis du får hjælp af en fotograf, skal du fortælle ham, hvad billedet skal bruges til, så han kan sørge for dine behofv bliver opfyldt. Det gælder fx opløsning, lav- og højformat osv. Herunder vises den opløsning et billede skal være for at blive optimalt: På nettet: 72 dpi Til word og powerpoint: 150 dpi I tryksager: 300 dpi Interiør/eksteriørfoto Rum bliver interessante, når man kan se deres funktion. Inventar, redskaber, maskiner og frem for alt mennesker giver liv til billedet. Aktivitetsfoto Begivenheder og festligheder, udendørs som indendørs, er oplagte emner for fotografering. Husk altid at sørge for, at kommunen har ret til at bruge de billeder, du vil bruge (ophavsret). Er der mennesker på, så spørg om lov så får du ikke vrøvl bagefter. Gode tips til billedtagning: Personer eller ting i forgrunden som illustrerer et arrangement eller som giver dybde i billedet, er optimalt. Portrætfoto Foto af medarbejdere eller andre personer skal illustere deres kompetencer, arbejdsområder eller dele af en lokalitet, hvori personen arbejder. Billedfrise med byvåben Anvendes på hjemmesiden, i annoncer, power point og i tryksager.

9 4994 HTK Invitation.indd 31 04/02/08 13:07: Et sundere arbejdsliv Ned med antallet af ulykker Vi bruger en stor del af vores tid på I s sund- Færdselsulykker og arbejdsulykker Målsætninger arbejdspladsen, og arbejdsmiljøet hedspro l indgår også en under- kræver sine ofre, men der sker og fokusområder betyder meget for sundhed og livs- søgelse af det psykiske arbejdsmiljø, langt ere ulykker i hjemmet og i stil. Helbredet påvirkes direkte af det der hænger sammen med tilrette- fritiden, især i forbindelse med fald. vil fysiske arbejdsmiljø, bl.a. i form af læggelse af arbejdet, oplevet stress- Det resulterer hvert år i omkring begrænse antallet af ulykker på luft, støj, lugt, temperatur og fysisk niveau og samarbejdet med kolleger 4000 besøg på skadestuen og kommunens egne arbejdspladser, belastning. Det er i arbejdsgivernes og ledelse. Selvom undersøgelsen dødsfald, de este blandt ældre over i institutioner, i hjemmet, i tra k- Brochurer og pjecer interesse, at medarbejderne bliver sundere, så de får færre sygedage og fastholdes på arbejdsmarkedet. tyder på, at Høje-Taastrup borgere har lidt mindre ind ydelse på deres arbejde end i resten af landet, er det kun de færreste, der er utilfredse med deres arbejde. går foran med et godt eksempel. Kommunen har en sundhedsordning for sine egne medarbejdere med tilbud om fysioterapi, kiropraktik og kostvejledning, motionscenter samt rygestopkurser. Målsætninger 75 år. For at forebygge og begrænse ulykker deltager Høje-Taastrup Kommune i et projekt, der skal under søge årsager til faldulykker. Tværfagligt samarbejde om kronisk syge s sundhedspolitik skal styrke fremtidens indsats over for kronisk sygdom. I dag har ken og i fritiden mest muligt, øge fokus på at forebygge faldulykker, mindske negative følgevirkninger af ulykker. mellem kommunen, alment praktiserende læger og hospitalerne. 16 For at sikre en ensartet placering af de grafiske elementer i brochurer og pjecer, der bliver lavet for Høje- Taastrup Kommune, er der udarbejdet et grid (et net eller gitter). Modulsystem Et modulsystem (grid) letter opsætning af tekst, skemaer, foto m.m. Det sikrer også en gennemgående linie i layoutet. Sundhed Sundheden frem i hverdagen Høje Taastrup Kommunes sundhedspolitik 2006 Sundhed Sundheden frem i hverdagen Høje Taastrup Kommunes sundhedspolitik 2006 HTK A5 Sundhedsbro_16s.indd 32 11/09/07 10:35:33 og fokusområder vil prioritere en sund arbejdsplads med et sundt arbejdsmiljø, samarbejde med virksomheder om sundhed på arbejdspladsen, fastholde sit fokus på Høje- Taastrup Kommune som en sund arbejdsplads. HTK A5 Sundhedsbro_16s.indd Sec1:14 11/09/07 10:35:58 Praktiske oplysninger Plakat omkring 40 procent af de over 55- årige Høje-Taastrup borgere én eller ere kroniske livsstilssygdomme, og der er risiko for, at tallet vil stige i de kommende år i takt med et voksende antal ældre. Det er en stor udfordring, som kommunen er nødt til at tage alvorligt nu og her. Mange kronisk syge, især ældre borgere, modtager personlig og praktisk hjælp fra kommunen. En del er i behandling hos egen læge, mens andre i perioder er indlagt på sygehusene. Her er der et stort behov for tættere tværfagligt samarbejde Målsætninger og fokusområder Der skal være bedre sammenhæng i behandlings- og rehabiliteringsforløb på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. Unødige sygehusindlæggelser skal undgås. HTK A5 Sundhedsbro_16s.indd Sec1:15 11/09/07 10:36:02 Ved tryk på kopimaskiner alt på vores eget Trykkeri laves på denne måde skal der laves en hvid gribekant. Kun ved tryksagsproduktion hos eksternt trykkeri kan der trykkes til kant. Økonomien afgør, om en tryksag produceres internt eller eksternt spørg Trykkeriet. På siderne her vises eksempler på brochurer og pjecer der er sat op ved hjælp af dette system. Pjece Messe Socialpsykiatrimessen Tid Onsdag d. 27. februar 2008, kl Sted TIK Hallerne, Parkvej 78, Invitation Formål Let tilgængelig information om det at leve med psykisk sygdom og dannelse af netværk Ovidia & Helge Voldbjerg udstiller Entré på rådhuset Alle fraer velkomne. Deltagelse er gratis og kræver ingen tilmelding 4. oktober Arrangør 26. oktober Socialpsykiatrien, Yderligere info Dem kan du møde Kontaktpersoner: Arki Hansen, Tone Ørskog, Karen Gjesing, Besøg messens 30 stande med repræsentanter fra bl.a. PS Landsforening Pårørende til Spiseforstyrrede, Psykiatri- Ovidia Helge Voldbjerg Fonden/ Erhvervs Psykiatrisk Center, Den Boligsociale Fond v/ Konsulentkompagniet, Handicapidrættens Videnscenter, Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI, DAI Dansk Arbejder Idrætsforbund, Ovidia er autodidakt og har siden 1988 udtrykt sig selv gennem sine malerier og tegninger. Ovidia er i dag bosat i Hedehusene. Voldbjerg er udlært klejnsmed og meget glad for at arbejde med mangfol- Helge Voldbjerg er født i Kildebrønde, og er nu bosat i Hedehusene. Helge digheden i LAP stål, hvormed (Landsforeningen han udtrykker af styrke, tidligere yndefuldhed, og nuvær elegance ende Psykiatribrugere), ADHD-foreningen (Attention De cit Hyperactivity Disorder), og I 1997 begyndte Ovidia for alvor at gøre sig gældende i kunstnerkredse, og lethed. har haft eget galleri i Køge samt samarbejdet med ere gallerier i Danmark, Sverige og Tyskland. Ovidia er medarrangør af art Attention www. I over 25 år OCD-foreningen har han arbejdet med (Obsessive stål, og hans Compulsive første skulptur Disorder), blev til i LAFS Landsforeningen af Flex- og Skånejobbere, Mentor Lene Nielsen fra Ran- art-attention.dk. hun er tilknyttet WHO S WHO Art club international. Ovidia har passeret jury for verdens største neste kunstmesse i New York. læretiden. ders Kommune, Flyverteamet i Hillerød, PsykInfo, Århus, PsykoVision, andre Projekt ting UDENFOR, på tegnebrættet. Landsforeningen SIND, Tilbuds-portalen, Helge Voldbjerg s værker er udført mest som skulpturelle relieffer, men Ovidia kombinerer det abstrakte med runde former, der viser nøgne fremtoninger i ekstremt drejede spændende positioner. Det kubistiske ele- har også mange Netværkstedet Thorvaldsen/Radioti, Kognitiv Center København/ ment giver billedet et gennemgående særpræg, hvis tonevalg og nuancer Det er først i de senere år, han er begyndt at udstille sine ting. Helge Voldbjerg har haft Fobiskolen, del udstillinger PsykInfo bl.a. Sjælland i forskellige kunstforeninger, hvor accentuerer det lette og enkelte. Ovidia s arbejder tilstræber sig at være kryptiske og afspejler hendes mystiske verden, hvilket er hendes måde at hans værker har vakt en del opmærksomhed, og har fået meget positiv udtrykke sig på. feedback. Ovidia s lidenskab er klipperne og det naturlige. Hun kreerer sine egne Socialministeriet Inspirationen bliver medsponsor hentet fra omgivelserne, for messen og ideer er der rigtig mange af. fossiler, og benytter sig af naturens midler i sit arbejder f.eks. kul og ral. FERNISERING TORSDAG DEN 4. OKTOBER. KL PÅ RÅDHUSET Invitation Et godt liv med psykisk sygdom Socialpsykiatrimesse for alle Onsdag d. 27. februar 2008 Kl TIK Hallerne

10 Mindre stillingsannoncer Her er vist eksempler på 1 og 3 spaltede annoncer i 4 farver Annoncer 18 Stillingsannoncer og informationsannoncer skal være let genkendelige som en del af kommunens identitet. Den grønne streg og topfrisen er det genkendelige og gennemgående element i annoncerne. Kampagneelementer (fx. cirklerne) bruges i øvrigt til at fremhæve noget særligt attraktivt ved det på gældende job. Halv tabloid Her vises eksempel på en halv tabloid informationsannonce i 4 farver. Information til borgerne Oprettelse af et Lokalt Beskæftigelsesråd Som følge af kommunalreformen har Lokale råd erstatter udbyder Det Lokale Beskæftigelses- Anlægsarbejdet påvises oprettet et Koordinationsudvalg råd nu en pulje på 1.3 millioner til at Forretningen begynder kl på Lokalt Beskæftigelsesråd. Det Lokale Det Lokale Beskæftigelsesråd erstat- støtte projekter, der bidrager til at Agrovej ved trykforøgerstationen. Beskæftigelsesråd er et selvstændigt, ter kommunens Koordinationsudvalg, skabe et arbejdsmarked med plads til Det påtænkte omfang af ekspropria- og overtager Koordinationsudvalgets alle. Ansøgningsskema til Det Lokale tionen påvises i marken, og ejendom- opgaver med at skabe et rummeligt Beskæftigelsesråds pulje kan rekvi- mene besigtiges. Til forretningen arbejdsmarked. Det Lokale Beskæfti- reres hos sekretariatet for det Lokale indkaldes enhver, der som ejer, gelsesråd er sammensat af repræsen- Beskæftigelsesråd, Erik Husfeldts bruger, panthaver eller i hvilken som tanter fra arbejdsmarkedets parter, Vej 2C,, tlf helst anden egenskab har en retlig Her vises minimum afstande og skriftstørrelser for en stillingsannonce i 4 farver en a-kasse, handicaporganisationer, læger, Integrationsråd, Erhvervsrådet og Byrådet i. Valg til beskæftigelsesrådet Ved det første møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd blev borgmester Michael Ziegler valgt som formand. DA repræsentant, fabrikschef fra Rock- 10 eller pr. mail: Ansøgninger vedr. puljen skal være sekretariatet i hænde senest d.10. maj Åstedsforretning for vandværk ved Agrovej I forbindelse med anlæg af vandværk ved Agrovej samt boringer og interesse at varetage i anledning af det planlagte anlægsarbejde. Ekspropriationsfortegnelse m.v. bliver ved anbefalet brev tilsendt de berørte ejere og brugere, ligesom ekspropriationsfortegnelsen med tilhørende ekspropriationsplan vil være fremlagt til offentligt eftersyn i Høje-Taastrup wool Poul V. Larsø, samt LO repræ- forsyningsledning på Snubbekorsgård Kommune, Rådhuset,, sentant Svend-Erik Hermansen blev afholdes åstedsforretning torsdag, fra den 4. maj til den lovpligtigt nedsat udvalg. Det Lokale valgt som rådets to næstformænd. den 1. juni juni Høje-Taastrup kommu- Beskæftigelsesråd har til formål at En oversigt over medlemmerne af det ne, Rådhuset,, Taastrup rådgive Høje-Taastrup kommune om lokale beskæftigelsesråd kan ndes Anlægsarbejdet vil berøre ejendom- kommunens samlede beskæftigelses- på Det Lokale Beskæftigelsesråds mene matr.nr. 3a, 3p, 3q, 3r, 13f og Hvis du ønkser at vide mere om de indsats, og skal samordne og udvikle hjemmeside: 37 Vridsløsemagle By, Sengeløse. projekter der er i gang, kan du se den lokale forebyggende indsats for mere på personer, der har svært ved at klare Som led i indsatsen for at skabe sig på arbejdsmarkedet. et mere rummeligt arbejdsmarked Tlf: Fax:

11 Trøje med logo Mulepose Tøj og merchandise 20 Tøj og merchandise er en god måde at profilere og synliggøre kommunen på. Begge dele kan bruges i både arbejds- og fritidssammenhænge som gaver eller påklædning og i forbindelse med særlige arrangementer. Der er lavet en alternativ kombination af HTK logoet, der er beregnet til disse, men primær kombinationen af HTK logo kan også bruges. Der må vurderes ud fra det enkelte produkt. Tøj og tilbehør Sort T-shirt og kasket med hvidt s logo i alternativ kombination. Kop med logo T-shirt med logo

12 Hjemmepleje Driftsbyen Kommunens personbiler Byvåben og institutionsnavn placeres på døren. Kløver placeres i bund som anvist Design på biler 22 For at skabe genkendelighed og synlighed på kommunens biler, påsættes logo og institutionsnavn på alle biler og varevogne. Farvedefination på folie til kløver er: 3M Scotchal Kommunens lad- og varevogne Byvåben og institutionsnavn placeres på døren. Kløver placeres i bund som anvist Logoet placeres som hovedregel på begge førerhusdøre. Ellers hvor det er hensigtsmæssigt. Kløveren skaber genkendelighed på lang afstand og placeres som vist, eller hvor det er hensigtsmæssigt dog altid nederst på siden af bilen. Driftsbyen Driftsbyen

13 Gadehaveskolen Hovedindgang Tandklinik Eksempel på skilte Herunder vises forskellige formater på skilte og opsætning herefter. Skilte 24 Designmanualen lancerer et nye design til s udendørs skilte. Den nye skiltedesign tager udgangspunkt i de eksisterende galger, og den grå farve er inspireret af heraf. Skiltning i Høje-Taastrup Alle anvisningsskilte er grå med påtrykt logo. Alle skilte er sat med skriften Verdana Bold. Rådhuset 2 Rådhusbiblioteket Høje-Taastrup I skiltedesignet gør vi en undtagelse fra reglen om, at byvåben og navnetræk altid skal optræde sammen. Her optræder byvåbnet alene, men træder tydeligt frem i fire farver på den grå baggrund. Biblioteksadministration Borgerskolen Skoletandklinik Magda Børnehaven Impulsen FK/UK Gadehaveskolen Borgerskolen Skoletandklinik Distriktspsykiatrisk Center Hovedindgang Magda Børnehaven Impulsen FK/UK Daginstitutionen Lunden sag: Taastrup skilte emne: skiltesystem_identitet tegn.nr: 0_2 Tandklinik Institutionsskilt Distriktspsykiatrisk Center Daginstitutionen Lunden Afdelingsskilte mål: dato: 1: sag: Taastrup skilte emne: skiltesystem_identitet tegn.nr: 0_2 mål: dato: 1:

14 26 Hjemmesider Genkendeligheden mellem det trykte medie og hjemmesider/ intranet er vigtigt. Designmanualens retningslinjer for logoer, skrifter farver gælder også på webområdet og er implementeret i Sitecores skabeloner. Kommunens hjemmeside Logo placeres altid i venstre hjørne. Du kan lave langt de fleste tryksager i vores pjeceværktøj, som du finder på HTKalle. I pjece-værktøjet finder du skabeloner til de typer tryksager, som vi laver rigtig mange af i fx foldere i A5 og A4, flyers, visitkort m.fl. Alle tryksager m.v. skal følge kommunens designlinie, som du også kan se på intranettet HTKalle/ Sådan gør du/designmanual. Når du har sat din tryksag op i pjece-værktøjet, skal du henvende dig til kommunens trykkeri, som kan printe den eller ved større oplag sende den til eksternt trykkeri. Skal du lave en tryksag, som ikke er dækket ind af pjece-værktøjets skabeloner, skal du henvende dig til Trykkeriet, som kan hjælpe dig med opsætning, layout og rådgivning om print/ tryk, papirkvalitet m.m. Inden du henvender dig til Trykkeriet, kan du få rådgivning i Kommunikationsafdelingen i Byrådscentret, som kan hjælpe dig med at få styr på budskab, målgrupper, distribution m.v. og tryksagens sammenhæng med budskaber via hjemmeside, presse m.v. Når du bestiller en opgave i Trykkeriet, skal du udfylde en bestillingsseddel (rekvisition) find den på intranettet HTKalle/Sådan gør du/kommunikation/ Tryksager. Dit materiale skal være klar til Trykkeriets videre arbejde se hvordan du gør tekst og billeder klar til grafisk arbejde eller trykning på intranettet HTKalle/Sådan gør du/kommunikation/tryksager. A5 folder uden foto 12 sider Suptramsinu earchil maxim etus Iquamet ra doluptas esti tempor simporest omnis eture et, occuptur? Itat aut qui sam ipsae num est, nempelibus, corionet faccusant harion Et molest, occupta quossi ut aut veniet, sandige nihiciendae net quideni squaes dolese corem ide volenia tatest quiant et utest ex elessuntium volupta natem quunt ea et abor a volluptibus aces exerio. Quia quam facia sit offictur maximinisci sinullam et hit, tenist, quiandit od moloreh endiciet harit eum im sitiossi omnimi, officati ommodi consectia sim. Us earchil maxim etus magnam quaesecesti id ut aut maxim acepellore sita dolorem sequodi aut ditas aborene cearum et moluptate modis magni Us earchil maxim etus Beaque quae pel mod est, tent libus rem estem apelend andelitat pra nulla volesti atiandes ut quam que optiundiam hil inverum am ra qui res dit, ut aut anihitaerit qui ut ad eium et ut denis magnatur, nempora tibustem il ma doluptat. Alicipi endest, optatio stibus dolo conesequi volupta temporp oribus abor sequasped quam lit quam elignim usamenim vendi officip. Andlitet pra nulla volesti atianders Beaque quae pel mod est, tent libus rem estem ape- M65 folder Lorem sam te senti consequis molupta nost A4 folder med foto 12 sider Nemque volent pro dit verum veribusam lend andelitat pra nulla volesti atiandes ut quam que optiundiam hil inverum am ra qui res dit, ut aut anihitaerit qui ut ad eium et ut denis magnatur, nempora tibustem il ma doluptat. Alicipi endesta temporp oribus abor sequasped quam lit quam elignim usamenim vendi officip. Institutionshjemmesider Har institutionen eget logo kan det placeres øverst i venstre hjørne hvorunder Høje-Taastrups logo indsættes. Se eksempel Et molest, occupta quossi Simporest omnis eture et, occuptur? Itat aut qui sam ipsae num est, nempelibus, corionet. Beaque quae pel mod est, tent libus rem estem apelend andelitat pra nulla volesti atiandes ut quam que optiundiam hil inverum am ra qui res dit, ut aut anihitaerit qui ut ad eium et ut denis magnatur. Et molest, occupta quossi Veniet, sandige nihiciendae net quideni squaes dolese corem ide volenia tatest quiant et utest ex Et molest, occupta quossi Simporest omnis eture et, occuptur? Nemque volent pro dit verum Itat aut qui sam ipsae num est, nempelibus, corionet. veribusam aciis estendis doluptio Beaque quae pel mod est, tent libus rem estem apelend andelitat pra nulla que volles nusandignam fuga volesti atiandes ut quam que optiundiam hil inverum am ra qui res dit, optusae voluptae pro occae nulla ut aut anihitaerit qui ut ad eium et ut denis magnatur. Et molest, occupta quossi Veniet, sandige nihiciendae net quideni squaes dolese corem ide volenia tatest A4 folder med foto 8 sider Nemque volent pro dit verum veribusam aciis estendis.

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual ÆRØ KOMMUNE Designmanual 02.11.05 Hvorfor en designmanual: Situationen i de to gamle kommuner: I kommunernes forvaltninger, skoler og institutioner fandtes mange forskellige blanketter, skemaer, foldere,

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk

www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk 02 fårup betonindustri Velkomsttekst Utat dolore ectem dit num do odolore esequamet, quisi eugue tet, consequis ent

Læs mere

Design manual 2013 Version 1.0-2013

Design manual 2013 Version 1.0-2013 Design manual 2013 Version 1.0-2013 DK-CAMP, Designmanual og visuel identitet Denne designmanual er udarbejdet i november 2013 og er gældende for DK-CAMP. Formålet med designmanualen er, at DK-CAMP har

Læs mere

Kolding Kommunes grafiske identitet

Kolding Kommunes grafiske identitet Kolding Kommunes grafiske identitet "Det er Byrådets ønske, at alle ansatte tager Kolding Kommunes nye grafiske profil til sig som den rettesnor, der gør det muligt at koncentrere sig om det vigtige: I

Læs mere

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked.

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked. Indhold Forord Scandinavian DesignLab... 2 SuperBest's nye logo... 3 Primært logo... 4 Primært logo Varianter og Sekundært logo... 5 Farvepalet... 6 Typografi... 7 Primært logo Skiltning... 8 Sekundært

Læs mere

IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION IMAGECONSULT

IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION IMAGECONSULT IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 19 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 20 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 21 INSPIRATION

Læs mere

INDHOLD. Visuel identitet. Logo. Logoplacering. Typografi. Papirlinje. Brevpapir og visitkort. Konvolutter. Stillingsannoncer.

INDHOLD. Visuel identitet. Logo. Logoplacering. Typografi. Papirlinje. Brevpapir og visitkort. Konvolutter. Stillingsannoncer. DESIGN- MANUAL INDHOLD 03 04 05 06 07 07 08 09 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Visuel identitet Logo Logoplacering Typografi Papirlinje Brevpapir og visitkort Konvolutter Stillingsannoncer Publikationer

Læs mere

Forord. Indhold. Kontakt vedr. Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale.

Forord. Indhold. Kontakt vedr. Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale. Designmanual_2009 Forord Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale. Indhold Manualen indeholder grafiske retningslinier for

Læs mere

Udlejning/ Uthyrning. HAJO TOOL Professionelt specielværktøj. Sortiment 2011. Vejledende priser er ekskl. moms, forsikring og fragt.

Udlejning/ Uthyrning. HAJO TOOL Professionelt specielværktøj. Sortiment 2011. Vejledende priser er ekskl. moms, forsikring og fragt. Professionelt specialværk Udlejning/ Uthyrning HAJO TOOL Professionelt specielværktøj Sortiment 2011 1 Register Affaser NITTO affaser MB-03... 04 NITTO affaser HB 15... 04 TRUMPF affaser TKA500... 04 Rørsave/-skære

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Spørgeskema om studietur til Berlin 2014

Spørgeskema om studietur til Berlin 2014 Skole Adresse DK-Xxxx By CPH West Skagensgade 3 DK-2630 Taastrup Att: Peter Larsen Spørgeskema om studietur til Berlin 2014 Guide til besvarelse: Sæt kryds ved det tilsagn, der passer bedst på din oplevelse,

Læs mere

Logo. Bogstaverne har en rund og dynamisk karakter og er med til at signalere venlighed, modernitet og liv.

Logo. Bogstaverne har en rund og dynamisk karakter og er med til at signalere venlighed, modernitet og liv. Brandguide Introduktion Denne PDF er en kortfattet guide til design og pay-off for Visit Vestsjælland. Guiden præsenterer de overordnede retningslinjer for Visit Vestsjællands identitet og brand i kontakten

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW HOVEDFORLØB 2 AARHUS TECH 2014

GRAFISK WORKFLOW HOVEDFORLØB 2 AARHUS TECH 2014 GRAFISK WORKFLOW HOVEDFORLØB 2 AARHUS TECH 2014 G H1 H3 REDESIGN AF WEBSITE - FRU MØLLERS MØLLERI Processen 1. skal have optimeret deres website med en som får den position, som den skal have, hvis netaktiviteterne

Læs mere

DIN SCHRIFT 1451 Engschrift

DIN SCHRIFT 1451 Engschrift 1 Opgaven Opgaven gik up på at lave en ny identitet til en allerede eksisterende bar i indre København. Der skulle laves et nyt logo, til brug på facade samt paperline og diverse materialer. Det eneste

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE Side 2 / Det danske spejderkorps / INDTRODUKTION Visuel identitet til DET DANSKE SPEJDERKORPS Det Danske Spejderkorps visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar,

Læs mere

November 2008. Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret.

November 2008. Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret. November 2008 Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret. AJKS logo skal altid gengives efter digital original. Varianter Logoet

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Ringkøbing Fjord Guide 2015 Velkommen

Ringkøbing Fjord Guide 2015 Velkommen Velkommen Kære Annoncør Vi fortsætter det høje ambitionsniveau for Ringkøbing Fjord Guiden! I 2015 sætter vi fokus på at skabe endnu mere tiltrækkende artikler og fotos, og vi optimerer guidens kortfunktion.

Læs mere

Med kærlighed. - til den gode fisk - til den autentiske mad - til havet og naturen - til Svaneke og Bornholm

Med kærlighed. - til den gode fisk - til den autentiske mad - til havet og naturen - til Svaneke og Bornholm Med kærlighed - til den gode fik - til den autentike mad - til havet og naturen - til Svaneke og Bornholm LOGO - Farver PRIMÆRFARVER VIOLET PANTONE: 5285 C E194-6 CMYK: 45-35-0-15 RGB: 138-145-187 BLÅ

Læs mere

En guide til Podas design...

En guide til Podas design... En guide til Podas design... Et stærkt varemærke Poda er et indarbejdet varemærke for kvalitetshegn. Podas produkter og ydelser har været markedsført under Poda-navnet i mere end 30 år, og virksomheden

Læs mere

Sikkerhed frem for alt.

Sikkerhed frem for alt. ODOROX oxygen tilsat sporstof Sikkerhed frem for alt. Du kan ikke se lækagen, du kan ikke høre lækagen, men du kan lugte den med ODOROX oxygen tilsat sporstof. 02 ODOROX oxygen tilsat sporstof Du skal

Læs mere

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info DesignGuide Sådan bruger du denne guide Grundelementer 2 3 Logo Logotype Det 5. element Farver Typografi Papirlinje 4 Brevpapir Kuverter Visitkort Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Randers / Byvåben. fæstning eller Randers Slot med voldgrav - og endelig som bymuren med bagvedliggende kirketårne.

Randers / Byvåben. fæstning eller Randers Slot med voldgrav - og endelig som bymuren med bagvedliggende kirketårne. Designmanual Randers / Byvåben Byvåbnet er en ny fortolkning af Randers` gamle byvåben. Det tidligst kendte aftryk af Randers` gamle byvåben er fra 1524. Det viser en mur med et porttårn med faldgitter,

Læs mere

DESIGN MANUAL. Dansk Firmaidrætsforbunds grafiske linje

DESIGN MANUAL. Dansk Firmaidrætsforbunds grafiske linje DESIGN MANUAL Dansk Firmaidrætsforbunds grafiske linje 1 Udgiver og ansvarshavende Kommunikationsudvalget og Kommunikationsafdelingen Dansk Firmaidrætsforbund Februar 2012 - version 4 Udarbejdet af Kreativ

Læs mere

Designguide. Designmanual for Tradium

Designguide. Designmanual for Tradium Designguide 1 Indhold Logo og navn............................... 3 Logo..................................... 4 Navn.... 5 Logo og navn, farvevarianter.................... 6 Logo og navn, farvevarianter,

Læs mere

TOTALKREDIT GAV ÅRSOPGØRELSEN NY VÆRDI FRA TØR OG KEDELIG PLIGTSKRIVELSE TIL VIGTIGT KONTAKTPUNKT

TOTALKREDIT GAV ÅRSOPGØRELSEN NY VÆRDI FRA TØR OG KEDELIG PLIGTSKRIVELSE TIL VIGTIGT KONTAKTPUNKT TOTALKREDIT GAV ÅRSOPGØRELSEN NY VÆRDI FRA TØR OG KEDELIG PLIGTSKRIVELSE TIL VIGTIGT KONTAKTPUNKT» Vores tests viser, at nogle kunder ønsker fysiske breve, og andre foretrækker elektronisk kommunikation.

Læs mere

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Designguide h NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Indhold Logo Logo / Minimum afstand / Placering / Co-branding / Fejlagtig brug Elementer Farver / Tal og piktogrammer / Typografi / Supergrafik

Læs mere

A logo abbr. of logotype, from Greek: λόγος (logos) word, idea. + Greek: τύπος (typos) imprint, picture. Kilde: eng. Wikipedia

A logo abbr. of logotype, from Greek: λόγος (logos) word, idea. + Greek: τύπος (typos) imprint, picture. Kilde: eng. Wikipedia GRAFISK DESIGN REDEGØRELSE { A logo abbr. of logotype, from Greek: λόγος (logos) word, idea } + Greek: τύπος (typos) imprint, picture. Kilde: eng. Wikipedia Opgaven Opgaven gik ud på at designe logo og

Læs mere

Herning Kommune Designguide / Brug af eget logo. Brug af eget logo. side 1/6

Herning Kommune Designguide / Brug af eget logo. Brug af eget logo. side 1/6 Brug af eget logo side 1/6 Retningslinjer Herning Kommunes officielle logo skal optræde på alt materiale, der udgår fra kommunen. På institutionsniveau samt for kommercielt fungerende afdelinger, kontorer

Læs mere

FORORD. På de følgende sider bliver du præsenteret for City Odenses grafisk profil i form af en designmanual.

FORORD. På de følgende sider bliver du præsenteret for City Odenses grafisk profil i form af en designmanual. DESIGNMANUAL FORORD På de følgende sider bliver du præsenteret for City Odenses grafisk profil i form af en designmanual. Den er en vejledning i hvordan logo, typografi, biledstil, grafisk elementer, farver,

Læs mere

Hotel Hans Egede. Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012

Hotel Hans Egede. Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012 Hotel Hans Egede Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012 Introduktion 1 Hotel Hans Egede ønsker ny grafisk design identitet, og har i den forbindelse forespurgt på et oplæg fra forskellige

Læs mere

Designmanual. Økonomi- og Erhvervsministeriet. 3. udgave

Designmanual. Økonomi- og Erhvervsministeriet. 3. udgave Designmanual Økonomi- og Erhvervsministeriet 3. udgave August 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Logo... 3 Danske... 4 Engelske... 5 Buen... 6 Typografi... 7 Skabeloner... 8 Brevpapir... 8 Visitkort... 10 Kuverter...

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

KONCEPT & GRAFIK // www.muuni.dk DESIGNGUIDE FRIE

KONCEPT & GRAFIK // www.muuni.dk DESIGNGUIDE FRIE DESIGNGUIDE FRIE skolers ledere de tre grundværdier Logoet for Frie Skolers Ledere signalerer: Frihed Sikkerhed Personlighed Frihed er det fundament, som alle frie skoler bygger på. Frihed til at have

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Mulighederne er uendelige...

Mulighederne er uendelige... Mulighederne er uendelige... Indhold Flyers / Løsblade...................................... 3 Foldere / Brochurer.................................... 4 Brevpapir / Kuverter...................................

Læs mere

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at:

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at: DFH Design Guide I denne designguide kan du finde informationer om og retningslinier for Dansk Flygtningehjælps visuelle design. Det gælder logo, fonte, farver, formater, lay-out og andre redskaber til

Læs mere

FARVER PANTONE C: 179 C CMYK: 0/85/75/0. HEX: #f04d46 PANTONE U: 179 U CMYK AVIS: 0/85/75/0 RGB: 240/77/70 PANTONE U: 441 U CMYK AVIS: 15/5/15/0

FARVER PANTONE C: 179 C CMYK: 0/85/75/0. HEX: #f04d46 PANTONE U: 179 U CMYK AVIS: 0/85/75/0 RGB: 240/77/70 PANTONE U: 441 U CMYK AVIS: 15/5/15/0 DESIGNGUIDE 2014 FARVER 0/85/75/0 0/85/75/0 179 C 179 U 240/77/70 #f04d46 20/10/20/0 15/5/15/0 441 C 441 U 203/212/201 #d6dace 20/5/0/90 0/0/0/85 432 C 433 U 50/55/62 #32373e 0/0/0/7 0/0/0/7 Cool Gray

Læs mere

Forside Om Skjøde Vores byggerier Sådan arbejder vi Miljø & energi Job & karriere Kontakter Nyhedsarkiv

Forside Om Skjøde Vores byggerier Sådan arbejder vi Miljø & energi Job & karriere Kontakter Nyhedsarkiv Forside Om Skjøde Vores byggerier Sådan arbejder vi Miljø & energi Job & karriere Kontakter Nyhedsarkiv Nyt projekt på Odense Havn Fakta om lys og energi Rådgivning hele vejen rundt Nyhedsarkiv 10.05.11:

Læs mere

Lorem ipsum Lorem ipsum Overskrift til denne folder Lorem ipsum Lorem ipsum abcdefghijklmnopqrstuvwxzzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxzzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÆØÅ Kontakt:

Læs mere

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1 DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER Side 1 INDHOLDSFORTEGELSE 1. Logo og navnetræk 3 2. Skrifttype 4 3. Billedstil 4 4. Farver 5 5. Publikationsforsider 7 6. Plakater

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

DESIGNMANUAL Til brug ved ekstern annonceproduktion i forbindelse med lokalannoncering

DESIGNMANUAL Til brug ved ekstern annonceproduktion i forbindelse med lokalannoncering DESIGNMANUAL Til brug ved ekstern annonceproduktion i forbindelse med lokalannoncering Download alt materiale på: Irma.dk/designmanual Eksempler på Der bruges som hovedregel packs. Det vigtigste er at

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

LOGO. Version 1. Logo udgave til hvid baggrund Version 2. Logo udgave til grå baggrund Version 3. Logo udgave til mørk baggrund

LOGO. Version 1. Logo udgave til hvid baggrund Version 2. Logo udgave til grå baggrund Version 3. Logo udgave til mørk baggrund designmanual For at sikre en klar profil, der er i overensstemmelse med Wunderwears værdier og holdninger, skal retningslinjerne i designmanualen altid følges. Guiden beskriver de overordnede designlinjer,

Læs mere

Aalborg Havn - Feeder Route

Aalborg Havn - Feeder Route Langerak 19 P.. Box 8530 12.036 - CA/mart 2012 ide 1 af 7 Aalborg Havn - Feeder oute pgaven: Direct mail kampagne - worldwide container netværk. Virkomhed Att: Navn Navnen Gadenavn 00 Pot nr - by Ny feeder

Læs mere

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET.

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. DE VISUELLE DRIVERS Handlekraftig Kompetent og innovativ Nærværende Troværdig Begreberne fortolket visuelt Solidt, robust og ikke til at overse. Det røde kors er garant

Læs mere

INDHOLD. 01. Introduktion. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. 02. Brevpapir. 03.

INDHOLD. 01. Introduktion. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. 02. Brevpapir. 03. DESIGNMANUAL INDHOLD Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K Telefon: 41 71 78 30 E-mail: netvaerkscenter@mbbl.dk ISB-nr. 978-87-7134-125-6 01. Introduktion

Læs mere

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET.

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL LOGO. RØDE KORS LOGO Introduktion I Røde Kors skelner vi mellem det røde kors som beskyttelsesmærke og det røde kors som logo. Beskyttelsesmærke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Designprocessen... 6. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4

Indholdsfortegnelse. Designprocessen... 6. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 0 Indholdsfortegnelse Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT... 7 1 JB Plastics visuelle identitet Ønsker og mål

Læs mere

TIB. Side 9 eren historien man ikke gabte af tips. Region Sjælland Marts 2007 Nr. 2 2. årgang

TIB. Side 9 eren historien man ikke gabte af tips. Region Sjælland Marts 2007 Nr. 2 2. årgang TIB &Danmarks Bedste Fagforening 3 7 10 12 LokalNyt Side 9 eren historien man ikke gabte af tips Region Sjælland Marts 2007 Nr. 2 2. årgang TIB &Danmarks Bedste Fagforening Udgiver af TIB & tips Lan eugiamc

Læs mere

Guide til brug af materialer ved den fællesoffentlige kampagne om digitalisering

Guide til brug af materialer ved den fællesoffentlige kampagne om digitalisering Guide til brug af materialer ved den fællesoffentlige kampagne om digitalisering Baggrund Med digitaliseringsstrategien 2011-2015 sker der en trinvis overgang til obligatorisk selvbetjening for ansøgninger

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DESIGN AF Hillerød Kommunes byggepladsskilte

RETNINGSLINJER FOR DESIGN AF Hillerød Kommunes byggepladsskilte RETNINGSLINJER FOR DESIGN AF Hillerød Kommunes byggepladsskilte INDHOLD FORMÅL OG RETNINGSLINJER FOR DESIGN AF BYGGEPLADSSKILTE... 3 BYGGEPLADSSKILTETS PLACERING OG STØRRELSE... 4 BYGGEPLADSSKILTETS UDFØRELSE

Læs mere

Visuel identitet. Sem 4 /// GGD1 /// Marie Design

Visuel identitet. Sem 4 /// GGD1 /// Marie Design Visuel identitet Sem 4 /// GGD1 /// Marie Design Definition: En virksomheds visuelle identitet er hele den synlige del af virksomheden. Dvs. alle sammenhænge vi ser en virksomhed i, ned til mindste detalje.

Læs mere

Ajos visuel identitet. Designguide

Ajos visuel identitet. Designguide Ajos visuel identitet Designguide Version 1.2 2012 Designguide Indhold 2 Forord Side 3 Grundelementer Logo 4 Logofrizone 5 Farver 6 Typografi 7 Grafisk elementer 8 Formater 9 Brand billedbehandling 10

Læs mere

Mangfoldighed. og kreativitet. Musik og god mad. Åbne værksteder og haver. Vi åbner døre til lokale oplevelser

Mangfoldighed. og kreativitet. Musik og god mad. Åbne værksteder og haver. Vi åbner døre til lokale oplevelser Mangfoldighed og kreativitet Musik og god mad Åbne værksteder og haver Vi åbner døre til lokale oplevelser 01 1 KOLOFON Velkommen til 01 Tag på besøg - se hvem der kan findes hvor... Dolorehe ndestiure

Læs mere

Fødevareministeriets Designmanual

Fødevareministeriets Designmanual 1 Fødevareministeriets Designmanual Indhold Introduktion Side 3 Designelementer Side 4 Horisontlinjen/buen, bokse og billeder Farver og skrifttyper Kongekronen Logo Side 8 Specifikationer for logo Billeder

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

NICOLE PIPER. Designguide

NICOLE PIPER. Designguide Designguide Titel: Nicole Piper Navn: Line Lundquist Årgang: 2010 Hold: 4DesI Vejleder: BIP og REB Studieretning: Design Studieelement: Iscenesættelse Designvalg Designet til Nicole Piper udspringer af

Læs mere

Vejen til effektiv tilbudsteknik

Vejen til effektiv tilbudsteknik Vejen til effektiv tilbudsteknik Opgaven( ( indhold Priser & Tidslinjen( Formål Beskriv kort, hvad tilbuddets formål er, og hvad kunden får ud af det, du tilbyder. Baggrund Det er sandsynligt, at andre

Læs mere

Ankestyrelsens Designguide

Ankestyrelsens Designguide ANKESTYRELSENS DESIGNGUIDE 1 Ankestyrelsens Designguide 1. udgave, august 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Side 2 1. Moderniseret design og layout 3 Udgangspunkt for nævnene 3 Spørgsmål? 3 2. Faste designelementer

Læs mere

Publikationer. Centralt niveau (A)

Publikationer. Centralt niveau (A) Publikationer Centralt niveau (A) grafisk designprogram juni 2006 2 indhold 3 Typografi 4 Farver Odense farvepalette Retningslinier for publikationsforsider til centralt niveau A4 Forside med rubrik nede

Læs mere

Silkeborg Kommunes designlinje

Silkeborg Kommunes designlinje Silkeborg Kommunes designlinje Opdateret april 2014 1 Indhold Vores designlinje... 3 Grafisk designlinje... 4 Grundelementer... 5 Grafisk element... 6 Farver... 7 Farvekode... 7 Typografi... 8 Papirlinje...

Læs mere

Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs

Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs Guide til Elsparefondens medarbejderkampagne Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs Jeg troede, der var en anden, der gjorde det Følg kampagneguiden og hjælp kollegerne med at spare på strømmen

Læs mere

Grafisk Design. Dokumentation

Grafisk Design. Dokumentation Opgaven Jeg har valgt og lave et fiktivt firma, muligvis nogle ideer eller design jeg kan bruge senere, som skal omhandle grafisk design. Der skal laves en identitets branding, med henblik på at fremstille

Læs mere

Ønsker og mål... 3 Et nyt logo Link: http://www.m54.itkn.dk/projects/jbplastics/jb-plastics-logo-vector.ai... 3

Ønsker og mål... 3 Et nyt logo Link: http://www.m54.itkn.dk/projects/jbplastics/jb-plastics-logo-vector.ai... 3 1 Indholdsfortegnelse Ønsker og mål... 3 Et nyt logo Link: http://www.m54.itkn.dk/projects/jbplastics/jb-plastics-logo-vector.ai... 3... 5 Visitkort og brevpapir Visitkort: http://www.m54.itkn.dk/projects/jbplastics/visitkort.ai...

Læs mere

Er mindre bedre? Se eksempler på opgaver, vi har løst, på de følgende sider.

Er mindre bedre? Se eksempler på opgaver, vi har løst, på de følgende sider. Er mindre bedre? martinsonnedesign er en mindre grafisk virksomhed med et bredt netværk af samarbejdspartnere fra fotografer til trykkerier. Vi løser stort set alle grafiske opgaver fra idé til færdigt

Læs mere

VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK

VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK SCHULTZ GRAFISK Vi har ansvaret for trykkeriet på Regionsgården i Hillerød, nu hvor Saloprint er en fuldt integreret del af Schultz Grafisk. Som du vil se er de fleste kontaktpersoner

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Sundhedsordning for alle ansatte Kære medarbejder i Høje-Taastrup Kommune Du sidder nu med Høje-Taastrup Kommunes tilbud til dig om sundhedsfremmende aktiviteter i 2006. Byrådet sætter

Læs mere

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG formater som vises BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG FORSIDE STAMDATA (skal med) Foto af bogen (3D) eller en illustration af bogens forside (2D)? Det skal i begge tilfælde være i høj opløsning,

Læs mere

sharing copenhagen // mini- designmanual okt 2013

sharing copenhagen // mini- designmanual okt 2013 copenhagen // mini- designmanual okt 2013 copenhagen // logo 01 copenhagen Som afsender sammen med det officielle European Green Capital (EGC) logo og Københavns Kommunes logo. Alle logoer kan skaleres.

Læs mere

Kapitel A til Grafisk design. ZebraSoft

Kapitel A til Grafisk design. ZebraSoft Kapitel A til Grafisk design Kapitel A 2 Elektroniske blanketter Som du kan se i brochuren med printerlister, er der et hav af varianter i blanketter og formularer. Kunderne har forskellige behov/krav,

Læs mere

design guide advodan

design guide advodan design guide advodan DesignGuide Logo (Positiv)...03 Logo (Negativ)...04 Typografi...05 Farver...06 Billedstil....07 Brochurelayout...09 Brochurelayout (variationer)... 11 Annonce med foto.... 12 Annonce

Læs mere

DESIGNGUIDE. Designguide Kunststyrelsen

DESIGNGUIDE. Designguide Kunststyrelsen DESIGNGUIDE DESIGNGUIDE s visuelle identitet er det tavse bindeled mellem organisationens interne enheder og omverdenen. Den visuelle identitet er med til at skabe en intern ramme for kulturen i den nye

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

Sund Sport. Visuel identitet & kommunikation. - Tr09mul02-1. semester - Maria Ekelund, Thomas Riis, Stephanie Rosborg, Rasmus Seye

Sund Sport. Visuel identitet & kommunikation. - Tr09mul02-1. semester - Maria Ekelund, Thomas Riis, Stephanie Rosborg, Rasmus Seye Sund Sport Visuel identitet & kommunikation - Tr09mul02-1. semester - Maria Ekelund, Thomas Riis, Stephanie Rosborg, Rasmus Seye Indholdsfortegnelse 1.0 Problemformulering 1.1 Afgrænsning 1.2 Læringsmål

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

Designmanual 2014 // Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Designmanual 2014 // Version 1.0. Indholdsfortegnelse Designmanual 2014 Indholdsfortegnelse Forord.... 3 Bomærke... 4 Logo - variant 1... 5 Logo - variant 2... 7 Logoregler... 8 Anvendelse af bomærke + navn... 9 Vores payoff... 10 Payoff + bomærke...............................................................................

Læs mere

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig Grafisk design Opgaven Jeg fik til opgave at lave en folder angående det nye -program (Customer Relation ), der skal implementeres hos sælgerne i politikernes lokalaviser. Målet var at skabe en overskuelig

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Design manual for Bifrost

Design manual for Bifrost Design manual for Bifrost Farver - Skalaer - Anvendelse - Web anvendelse Bomærke - Skabelse Logotype - Snit - Benyttelse Brødtekstfont - Snit - Benyttelse Region bomærke - Farver - Valg - Form Andre benyttelser

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

Pakke 1 En halv til en hel time on location 100 Redigeret digitale fotos i høj opløsning til fri afbenyttelse 2800,- spar 840,-

Pakke 1 En halv til en hel time on location 100 Redigeret digitale fotos i høj opløsning til fri afbenyttelse 2800,- spar 840,- Prisliste Foto, Tryk & Web Normal timepris 520,- ex. moms Foto oo Z MDESIGN Selvom der er meget man måske ikke syntes, man kan være bekendt at tage billeder af, fx en produktionshal, eller lignende, så

Læs mere

KFUM S SOCIALE ARBEJDES DESIGN SEPTEMBER 2O15

KFUM S SOCIALE ARBEJDES DESIGN SEPTEMBER 2O15 KFUM S SOCIALE ARBEJDES DESIGN SEPTEMBER 2O15 VELKOMMEN KFUM s Sociale Arbejde er en vidt forgrenet landsorganisation. Vi er mangfoldige både i fagligheder og personligheder. Netop derfor har vi brug for

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Digital designmanual / tredjepartsløsninger/version 1.0 / Region Hovedstaden

Digital designmanual / tredjepartsløsninger/version 1.0 / Region Hovedstaden Digital designmanual / tredjepartsløsninger/version 1.0 / Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE / TREDJEPARTS INTEGRERING DIGITALE DESIGNELEMENTER Grundelementer Logo og navnetræk Farver Typografi Billedestill

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Designmanual for varemærket Nøglehullet

Designmanual for varemærket Nøglehullet Designmanual for varemærket Nøglehullet - for færdigpakkede fødevarer samt generisk markedsføring Udgivet den 17.06.2009, og revideret den 25.06.2012 af Livsmedelsverket (Sverige), Fødevarestyrelsen (Danmark),

Læs mere

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12 Projektdokumentation - af Dennis Iversen Tidsplan Dag 1 Research, mindmap, skitser til logo og start på logo. Dag 2 Færdiggørelse af logo, målgruppe og segment fastslået, skitser visitkort, start på visitkort.

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR INDHOLD Kære kunde Programmer // 3 Dokumentopsætning // 4 Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Skabeloner // 5 Derfor har vi lavet denne

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

abcdef ghijklm nopqrstu vwxyzæøå Univers, 47 Light Condensed abcdef ghijklm nopqrstu vwxyzæøå Univers LT, 39 Thin Ultra Condensed

abcdef ghijklm nopqrstu vwxyzæøå Univers, 47 Light Condensed abcdef ghijklm nopqrstu vwxyzæøå Univers LT, 39 Thin Ultra Condensed grafisk design 1 Fynske Medier / BASE er et bolig- og livsstilsmagasin. Et magasinet om det gode liv i boligen. BASE besøger spændende fynske hjem og ikke mindst de mennesker, der bor der. Ser på trends

Læs mere

Design- og branding guidelines

Design- og branding guidelines AlfaNordic Design- og branding guidelines Corporate Visuel Identitet Indhold Indledning AlfaNordics logo Det primære logo Det sekundære logo Gengivelse af logoet Grafiske guidelines Farver Typografi Taglines

Læs mere