Designmanual. Høje-Taastrup Kommune Byrådscentret/Kommunikationsafdelingen Bygaden Taastrup. Telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Designmanual. Høje-Taastrup Kommune Byrådscentret/Kommunikationsafdelingen Bygaden 2 2630 Taastrup. Telefon 43 59 10 00 E-mail htk@htk.dk. www.htk."

Transkript

1 d H annonce I brevpapir I farver I logo I skilte I tilbehør I typografi I brochurer Byrådscentret/Kommunikationsafdelingen Telefon Designmanual

2 Forord En moderne kommune kræver et tidssvarende grafisk udtryk. Byrådet besluttede i 2007 at igangsætte en proces, hvor alle vores grafiske elementer, herunder og byvåbnet, skulle opdateres. Designlinjen skal sikre et ensartet udtryk overalt i kommunen. Den visuelle identitet gør det tydeligt for borgerne, når kommunen er afsender af et budskab eller leverandør af en service. Det er med til at understøtte den professionelle indsats, der ydes af alle medarbejdere, og samtidig signalere vores værdier og holdninger i kommunen. Indhold 2 Det er derfor meget vigtigt, at vi alle lever op til retningslinjerne i dagligdagen og ikke holder fast i tidligere grafiske retninger eller for den sags skyld udvikler nye. Vi har med denne designmanual skabt en guide til, hvorledes vil fremstå visuelt overfor borgere og omverden. Brug den, følg den. God arbejdslyst. Med venlig hilsen Michael Ziegler Borgmester Forord 2 Logo 4 Farver 6 Grafiske elementer 8 Skrifttyper 10 Papirlinje 12 Friser og billedbrug 14 Brochurer og pjecer 16 Annoncer 18 Tøj og merchandise 20 Biler 22 Skilte 24 Hjemmesider 26 Interne tryksager 27

3 Byvåben Primær kombination Logoet som det ser ud i sin nuværende form. Farve og form er blevet forenklet for nemmere at kunne mangfoldiggøres via trykning. Alternativ kombination Ud over det primære logo findes det et alternativt logo til brug på tøj, gaver og lign. Sort/hvid logo Byvåbnet er også lavet i en gråtone version som bruges til at printe. Ydermere er der et sort og et negativt logo til eksempelvis tryk på tøj i en farve. 4 Byvåbnet er vores helt overordnede bomærke, og sammen med navnetrækket danner det vores logo. Logo i fire farver bruges som standard. Kommunens byvåben stammer tilbage fra 15. maj Byvåbnet er defineret ved følgende tekst: To skråt fra højre mod hinanden vendte tindede røde mure, hvorimellem fire grønne kløverblade, skråbjælkevis, i guld. Der er ved våbenets udformning tænkt, at de røde mure er byerne København og Roskilde, mens kløverbladene i guldfeltet er de gyldne agre, som optages af midt mellem byerne. Byvåbnet er nu blevet opdateret i samarbejde med Rigsarkivet, så det lever op til tidens krav om at skulle fungere på internettet i små formater, korrekte farver, m.v. Faste indbyrdes størrelsesforhold Samtidigt er forholdet imellem selve byvåbnet og med navnetrækket Høje-Taastrup Kommune blevet tilpasset og må ikke manipuleres. Logo Vores navn er sat med et skriftsnit ved navn Verdana Bold en enkel skrift, der spiller godt sammen med byvåbnet. Gråtone logo bruges ved sort/hvid print. Sort/hvid logo bruges på sort/hvid publikationer. Logo i negativ bruges på mørke baggrunde på trykte brochurer, tøj, merchandise etc. Alternativ kombination i fire farver Nyt logo kan downloades fra intranettet.

4 Supplementsfarver Ud over de primære farver er der udvalgt en række andre farver, som må bruges som supplement til vores grundfarver. Eksempelvis i brochurer, foldere, m.v. Farver Supplerende farver 6 Byvåbnet kan mangfoldiggøres i forskellige teknikker alt efter, om det er trykning af brochurer, visning på internettet eller skiltning på forskellige materialer. Derfor er det påkrævet at beskrive farverne i forskellige farvesystemer For at lave en genkendelighed i Høje-Taastrups materialer er der ud over de tre primærfarver valgt en håndfuld farver, som må bruges som supplement ,0,100,10 30,0,100,0 0,28,100,6 0,48,95,0 0,99,0,0 100,55,0,55 55,0,9,0 14,10,27,0 1,0,25,65 100,0,77,22 0,16,77,0 0,100,63,30 123,177,58 191,216,50 225,181,15 222,152,41 193,0,120 0,59, ,200, ,220, ,121,105 Primære farver s grundfarver er: Grøn, gul og rød. Det er de tre farver som indgår i byvåbnet. 38,131,91 240,218,94 147,0,54

5 Det grønne bånd Bruges som grafisk element. Har samme tykkelse som opdelingen i modulsystemet (herom senere). 15 mm 11 mm min 6 mm max 25 mm 31 mm Information til borgerne Eurostile Bold Extended 2 Eurostile Extended 2 16/16 16/16 Frise af fotos beskræres bagfra Oprettelse af et Lokalt Beskæftigelsesråd Som følge af kommunalreformen har Lokale råd erstatter udbyder Det Lokale Beskæftigelses- Anlægsarbejdet påvises oprettet et Koordinationsudvalg råd nu en pulje på 1.3 millioner til at Forretningen begynder kl på Lokalt Beskæftigelsesråd. Det Lokale Det Lokale Beskæftigelsesråd erstat- støtte projekter, der bidrager til at Agrovej ved trykforøgerstationen. Beskæftigelsesråd er et selvstændigt, ter kommunens Koordinationsudvalg, skabe et arbejdsmarked med plads til Det påtænkte omfang af ekspropria- og overtager Koordinationsudvalgets alle. Ansøgningsskema til Det Lokale tionen påvises i marken, og ejendom- Grafiske elementer Det grønne bånd i annoncer Altid 2 mm se eksempel opgaver med at skabe et rummeligt arbejdsmarked. Det Lokale Beskæftigelsesråd er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, en a-kasse, handicaporganisationer, læger, Integrationsråd, Erhvervsrådet og Byrådet i. Valg til beskæftigelsesrådet Ved det første møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd blev borgmester Michael Ziegler valgt som formand. DA repræsentant, fabrikschef fra Rockwool Poul V. Larsø, samt LO repræsentant Svend-Erik Hermansen blev Beskæftigelsesråds pulje kan rekvireres hos sekretariatet for det Lokale Beskæftigelsesråd, Erik Husfeldts Vej 2C,, tlf eller pr. mail: Ansøgninger vedr. puljen skal være sekretariatet i hænde senest d.10. maj Åstedsforretning for vandværk ved Agrovej I forbindelse med anlæg af vandværk ved Agrovej samt boringer og forsyningsledning på Snubbekorsgård afholdes åstedsforretning torsdag mene besigtiges. Til forretningen indkaldes enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller i hvilken som helst anden egenskab har en retlig interesse at varetage i anledning af det planlagte anlægsarbejde. Ekspropriationsfortegnelse m.v. bliver ved anbefalet brev tilsendt de berørte ejere og brugere, ligesom ekspropriationsfortegnelsen med tilhørende ekspropriationsplan vil være fremlagt til offentligt eftersyn i Høje-Taastrup Kommune, Rådhuset,,, fra den 4. maj til den lovpligtigt nedsat udvalg. Det Lokale valgt som rådets to næstformænd. den 1. juni juni Høje-Taastrup kommu- Beskæftigelsesråd har til formål at En oversigt over medlemmerne af det ne, Rådhuset,, Taastrup 8 Udover logoet har vi udviklet tre grafiske elementer, som kan bruges hver for sig i forskellige sammenhænge. Byvåbnet bruges udelukkende som beskrevet på side 4, mens de grafiske elementer kan bruges som supplement til byvåbnet de kan ikke stå alene. rådgive Høje-Taastrup kommune om kommunens samlede beskæftigelsesindsats, og skal samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Mellem 85,5 mm og 104,5 mm skal starte samme sted som topfrise. Grøn streg 2 mm høj i alle annoncer lokale beskæftigelsesråd kan findes på Det Lokale Beskæftigelsesråds hjemmeside: Som led i indsatsen for at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked Anlægsarbejdet vil berøre ejendommene matr.nr. 3a, 3p, 3q, 3r, 13f og 37 Vridsløsemagle By, Sengeløse. Hvis du ønkser at vide mere om de projekter der er i gang, kan du se mere på Tlf: Fax: Sort 70% 2 mm høj i alle annoncer Kløveren Beskæres maximum på følgende måde. Kløveren må max skæres fra to sider ad gangen. Kan spejlvendes efter behov. Kløver Bruges kun i 453 samt i negativ og skal beskæres som vist på side 9 Anvendes på annoncer, tryksager m.v. Vandmærke/præg Må anvendes på hvid baggrund eller som blindpræg på farve

6 Overskrift: Verdana 10 Skrifttyper Vi arbejder med to typografier eller skrifter. abc abc a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z æ ø å Verdana Anvendes primært til brødtekst og kan varieres med italic (kursiv) samt bold (fed). Kan også bruges til overskrifter og mellemrubrikker. Verdana Regular Verdana Italic Verdana Bold Logofont Verdana bruger Verdana som husskrift. Den er standard i alle Office-skabeloner. Eurostyle er en grafisk skrift og er ikke standard på kommunens pc er. Verdana Er velegnet som brødtekst i brochurer, foldere m.m. Bruges herudover til al officiel korrespondance som breve, mails, notater, referater, dagsorden, kuverter, visitkort og på internettet. Overskrift: Eurostyle abc hijklmnopqr abcdefghijklmn abcdefghijklmnopqrstuv Eurostyle Anvendes til overskrifter og mellemrubrikker. Eurostyle Extended 2 abcdefghijklmnopqrstuv Eurostyle Hovedsageligt brugt som overskrifter eller mellemrubrikker i brochurer, foldere og annoncer Bold Extended 2 abcdefghijklmnopqrstuv

7 50 mm 59,5 mm Verdana 9/12 12,5 mm 155 mm Byrådscentret/ Informationsafdelingen Tlf: Verdana 7,5/10 Man., tirs. og ons Torsdag Fredag Dir. tlf.: januar 2006 Verdana Italic 7,5/10 min 10 mm Daginstitutionen Agerhønen Høje Taastrup Kommune Att: Birgitte Skou Andersen Charlottegårdsvej 3 B 2640 Hedehusene Tlf Tlf (kontoret) Rød stue/køkken: Gul stue: Blå stue/hulen: Daginstitutionen Agerhønen åbningstid: Man. - tors Fredag Birgitte Skou Andersen Informationschef 30. januar 2006 Institutions brevpapir og visitkort Charlottegårdsvej 3 B 2640 Hedehusene Tlf: Tlf (kontoret) Papirlinje Papirlinjen dækker brevpapir, visitkort, kuverter, power point etc. 30 mm Verdana Bold 9/12 95 mm Verdana 9/12 min 25 mm Dunt iliquat Consequam del ex er il ulputpat iliquamet, veliqua tummodipisim non vullan venim velit prat. Re vel utat. xercin henim venisci ncidunt vel irit amet ad tet iustionullam ex eliquam dipsummy nonsectet essenisim vulla facidui et ipit loborperit doloborperat wisse et alisl inim quatem iusto od tionsed te dolummodolor summolo rpercin ea con vulputat. Sum dunt acipit vulla core eum dolore con hent ute consequip euisim Rilla feugiam delestis nullandrer iure dunt irillum ipsustie commolorem veratin ut lore molendipis nonsequi el ero commy nulput lore faci eum del utpatum quipit illan ex el ea feu facip eugiam ver se consequis aut nostrud Etionsenisim ent lorero odolor alis nibh el eu faccumm odionsequi ea feugiam quat, quis eugiam qui blandrerilit lan hendion ulpute veliquisit alisl in ea acipsum ate ercin ea feummolortie tet et, quamcom modoloborper se dolorerit ullaor si. Byrådscentret/ Informationsafdelingen Tlf: Man., tirs. og ons Torsdag Fredag Dir. tlf.: januar 2006 Umsan ut lum zzriure feugait ver alis adiatem dolor sit ad deliquisim do eum auguer sumsan Alle grafiske elementer på brev papir, brochurer m.v. skal stå i bestemte størrelsesforhold og placeres med faste indbyrdes afstande. henis nibh ex eui ent ilis alismod ipsummy nisisi. Giam dolore facil iriliquat ad magniam etuerci duismodipis doloborem dolorper aut ad te mod magnisc ipissim er susto etuerat am, sustisim zzriure eugait ea facin vent la facillaor alis nulluptatet adigniat. Duipsus cilluptat. Lore elit nonsent dui ea aut lobor susci ea faccumsan henisit vel dio conse dolutem quat, commy nibh er sumsan ut nismod essenis nisit, sum quat iliquamcon ea aliquat. Lorper illaorem zzriusciduis do exercilla at, core minciduis duisis ad tet, ver ad dolum zzrit, sum venim do odio odolor ip euis doleseq uismolobore eu facilla aliquat. Med venlig hilsen Standardbrevpapir m.v. har logoet øverst i venstre hjørne. Institutioner eller andre arbejdspladser skal benytte dette brevpapir eller anvende eget logo øverst i venstre hjørne og så føje kommunens logo til nederst i højre hjørne. Samme princip gælder for øvrige tryksager. Verdana 7,5/10 Verdana Italic 7,5/10 Sagbehandler Dok. nr. BirgitteSAn mm 25 mm 25 mm Brevpapir og Powerpoint J. nr ,5 mm Birgitte Skou Andersen informationschef - Niels Nielsen Byrådsmedlem Dir. tlf.: Mobil: Politikpartiet Tlf: Konvolut Overskrift i Verdana Bold Sagbehandler BirgitteSAn Dok. nr J. nr Brødtekst i Verdana regular mim adignit lutpat, sequi tatuerc incidunt nonsequis etummy non ver alit vullupt atisi. Or sum ing esto dolorper ipit prat, sim autatie dolore faccummy nis acidunt dolore doloreet lorem iure conullaor acinim. doloreet lorem iure conullaor Brevpapir sim autatie dolore iure conullaor acinim Alit vullupt atisi. Or sum ing esto dolorper ipit prat, sim autatie dolore faccummy nis acidunt dolore doloreet lorem iure conullaor acinim.

8 Frise af fotos beskræres bagfra Friser og billedbrug 14 Gode billeder fortæller en hel historie uden ord og virker som blikfang. Men billedet skal også leve op til nogle krav for at kunne trykkes. Hvis du selv skal tage billeder skal du sørge for, at dit kamera er rigtigt indstillet. Hvis du får hjælp af en fotograf, skal du fortælle ham, hvad billedet skal bruges til, så han kan sørge for dine behofv bliver opfyldt. Det gælder fx opløsning, lav- og højformat osv. Herunder vises den opløsning et billede skal være for at blive optimalt: På nettet: 72 dpi Til word og powerpoint: 150 dpi I tryksager: 300 dpi Interiør/eksteriørfoto Rum bliver interessante, når man kan se deres funktion. Inventar, redskaber, maskiner og frem for alt mennesker giver liv til billedet. Aktivitetsfoto Begivenheder og festligheder, udendørs som indendørs, er oplagte emner for fotografering. Husk altid at sørge for, at kommunen har ret til at bruge de billeder, du vil bruge (ophavsret). Er der mennesker på, så spørg om lov så får du ikke vrøvl bagefter. Gode tips til billedtagning: Personer eller ting i forgrunden som illustrerer et arrangement eller som giver dybde i billedet, er optimalt. Portrætfoto Foto af medarbejdere eller andre personer skal illustere deres kompetencer, arbejdsområder eller dele af en lokalitet, hvori personen arbejder. Billedfrise med byvåben Anvendes på hjemmesiden, i annoncer, power point og i tryksager.

9 4994 HTK Invitation.indd 31 04/02/08 13:07: Et sundere arbejdsliv Ned med antallet af ulykker Vi bruger en stor del af vores tid på I s sund- Færdselsulykker og arbejdsulykker Målsætninger arbejdspladsen, og arbejdsmiljøet hedspro l indgår også en under- kræver sine ofre, men der sker og fokusområder betyder meget for sundhed og livs- søgelse af det psykiske arbejdsmiljø, langt ere ulykker i hjemmet og i stil. Helbredet påvirkes direkte af det der hænger sammen med tilrette- fritiden, især i forbindelse med fald. vil fysiske arbejdsmiljø, bl.a. i form af læggelse af arbejdet, oplevet stress- Det resulterer hvert år i omkring begrænse antallet af ulykker på luft, støj, lugt, temperatur og fysisk niveau og samarbejdet med kolleger 4000 besøg på skadestuen og kommunens egne arbejdspladser, belastning. Det er i arbejdsgivernes og ledelse. Selvom undersøgelsen dødsfald, de este blandt ældre over i institutioner, i hjemmet, i tra k- Brochurer og pjecer interesse, at medarbejderne bliver sundere, så de får færre sygedage og fastholdes på arbejdsmarkedet. tyder på, at Høje-Taastrup borgere har lidt mindre ind ydelse på deres arbejde end i resten af landet, er det kun de færreste, der er utilfredse med deres arbejde. går foran med et godt eksempel. Kommunen har en sundhedsordning for sine egne medarbejdere med tilbud om fysioterapi, kiropraktik og kostvejledning, motionscenter samt rygestopkurser. Målsætninger 75 år. For at forebygge og begrænse ulykker deltager Høje-Taastrup Kommune i et projekt, der skal under søge årsager til faldulykker. Tværfagligt samarbejde om kronisk syge s sundhedspolitik skal styrke fremtidens indsats over for kronisk sygdom. I dag har ken og i fritiden mest muligt, øge fokus på at forebygge faldulykker, mindske negative følgevirkninger af ulykker. mellem kommunen, alment praktiserende læger og hospitalerne. 16 For at sikre en ensartet placering af de grafiske elementer i brochurer og pjecer, der bliver lavet for Høje- Taastrup Kommune, er der udarbejdet et grid (et net eller gitter). Modulsystem Et modulsystem (grid) letter opsætning af tekst, skemaer, foto m.m. Det sikrer også en gennemgående linie i layoutet. Sundhed Sundheden frem i hverdagen Høje Taastrup Kommunes sundhedspolitik 2006 Sundhed Sundheden frem i hverdagen Høje Taastrup Kommunes sundhedspolitik 2006 HTK A5 Sundhedsbro_16s.indd 32 11/09/07 10:35:33 og fokusområder vil prioritere en sund arbejdsplads med et sundt arbejdsmiljø, samarbejde med virksomheder om sundhed på arbejdspladsen, fastholde sit fokus på Høje- Taastrup Kommune som en sund arbejdsplads. HTK A5 Sundhedsbro_16s.indd Sec1:14 11/09/07 10:35:58 Praktiske oplysninger Plakat omkring 40 procent af de over 55- årige Høje-Taastrup borgere én eller ere kroniske livsstilssygdomme, og der er risiko for, at tallet vil stige i de kommende år i takt med et voksende antal ældre. Det er en stor udfordring, som kommunen er nødt til at tage alvorligt nu og her. Mange kronisk syge, især ældre borgere, modtager personlig og praktisk hjælp fra kommunen. En del er i behandling hos egen læge, mens andre i perioder er indlagt på sygehusene. Her er der et stort behov for tættere tværfagligt samarbejde Målsætninger og fokusområder Der skal være bedre sammenhæng i behandlings- og rehabiliteringsforløb på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. Unødige sygehusindlæggelser skal undgås. HTK A5 Sundhedsbro_16s.indd Sec1:15 11/09/07 10:36:02 Ved tryk på kopimaskiner alt på vores eget Trykkeri laves på denne måde skal der laves en hvid gribekant. Kun ved tryksagsproduktion hos eksternt trykkeri kan der trykkes til kant. Økonomien afgør, om en tryksag produceres internt eller eksternt spørg Trykkeriet. På siderne her vises eksempler på brochurer og pjecer der er sat op ved hjælp af dette system. Pjece Messe Socialpsykiatrimessen Tid Onsdag d. 27. februar 2008, kl Sted TIK Hallerne, Parkvej 78, Invitation Formål Let tilgængelig information om det at leve med psykisk sygdom og dannelse af netværk Ovidia & Helge Voldbjerg udstiller Entré på rådhuset Alle fraer velkomne. Deltagelse er gratis og kræver ingen tilmelding 4. oktober Arrangør 26. oktober Socialpsykiatrien, Yderligere info Dem kan du møde Kontaktpersoner: Arki Hansen, Tone Ørskog, Karen Gjesing, Besøg messens 30 stande med repræsentanter fra bl.a. PS Landsforening Pårørende til Spiseforstyrrede, Psykiatri- Ovidia Helge Voldbjerg Fonden/ Erhvervs Psykiatrisk Center, Den Boligsociale Fond v/ Konsulentkompagniet, Handicapidrættens Videnscenter, Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI, DAI Dansk Arbejder Idrætsforbund, Ovidia er autodidakt og har siden 1988 udtrykt sig selv gennem sine malerier og tegninger. Ovidia er i dag bosat i Hedehusene. Voldbjerg er udlært klejnsmed og meget glad for at arbejde med mangfol- Helge Voldbjerg er født i Kildebrønde, og er nu bosat i Hedehusene. Helge digheden i LAP stål, hvormed (Landsforeningen han udtrykker af styrke, tidligere yndefuldhed, og nuvær elegance ende Psykiatribrugere), ADHD-foreningen (Attention De cit Hyperactivity Disorder), og I 1997 begyndte Ovidia for alvor at gøre sig gældende i kunstnerkredse, og lethed. har haft eget galleri i Køge samt samarbejdet med ere gallerier i Danmark, Sverige og Tyskland. Ovidia er medarrangør af art Attention www. I over 25 år OCD-foreningen har han arbejdet med (Obsessive stål, og hans Compulsive første skulptur Disorder), blev til i LAFS Landsforeningen af Flex- og Skånejobbere, Mentor Lene Nielsen fra Ran- art-attention.dk. hun er tilknyttet WHO S WHO Art club international. Ovidia har passeret jury for verdens største neste kunstmesse i New York. læretiden. ders Kommune, Flyverteamet i Hillerød, PsykInfo, Århus, PsykoVision, andre Projekt ting UDENFOR, på tegnebrættet. Landsforeningen SIND, Tilbuds-portalen, Helge Voldbjerg s værker er udført mest som skulpturelle relieffer, men Ovidia kombinerer det abstrakte med runde former, der viser nøgne fremtoninger i ekstremt drejede spændende positioner. Det kubistiske ele- har også mange Netværkstedet Thorvaldsen/Radioti, Kognitiv Center København/ ment giver billedet et gennemgående særpræg, hvis tonevalg og nuancer Det er først i de senere år, han er begyndt at udstille sine ting. Helge Voldbjerg har haft Fobiskolen, del udstillinger PsykInfo bl.a. Sjælland i forskellige kunstforeninger, hvor accentuerer det lette og enkelte. Ovidia s arbejder tilstræber sig at være kryptiske og afspejler hendes mystiske verden, hvilket er hendes måde at hans værker har vakt en del opmærksomhed, og har fået meget positiv udtrykke sig på. feedback. Ovidia s lidenskab er klipperne og det naturlige. Hun kreerer sine egne Socialministeriet Inspirationen bliver medsponsor hentet fra omgivelserne, for messen og ideer er der rigtig mange af. fossiler, og benytter sig af naturens midler i sit arbejder f.eks. kul og ral. FERNISERING TORSDAG DEN 4. OKTOBER. KL PÅ RÅDHUSET Invitation Et godt liv med psykisk sygdom Socialpsykiatrimesse for alle Onsdag d. 27. februar 2008 Kl TIK Hallerne

10 Mindre stillingsannoncer Her er vist eksempler på 1 og 3 spaltede annoncer i 4 farver Annoncer 18 Stillingsannoncer og informationsannoncer skal være let genkendelige som en del af kommunens identitet. Den grønne streg og topfrisen er det genkendelige og gennemgående element i annoncerne. Kampagneelementer (fx. cirklerne) bruges i øvrigt til at fremhæve noget særligt attraktivt ved det på gældende job. Halv tabloid Her vises eksempel på en halv tabloid informationsannonce i 4 farver. Information til borgerne Oprettelse af et Lokalt Beskæftigelsesråd Som følge af kommunalreformen har Lokale råd erstatter udbyder Det Lokale Beskæftigelses- Anlægsarbejdet påvises oprettet et Koordinationsudvalg råd nu en pulje på 1.3 millioner til at Forretningen begynder kl på Lokalt Beskæftigelsesråd. Det Lokale Det Lokale Beskæftigelsesråd erstat- støtte projekter, der bidrager til at Agrovej ved trykforøgerstationen. Beskæftigelsesråd er et selvstændigt, ter kommunens Koordinationsudvalg, skabe et arbejdsmarked med plads til Det påtænkte omfang af ekspropria- og overtager Koordinationsudvalgets alle. Ansøgningsskema til Det Lokale tionen påvises i marken, og ejendom- opgaver med at skabe et rummeligt Beskæftigelsesråds pulje kan rekvi- mene besigtiges. Til forretningen arbejdsmarked. Det Lokale Beskæfti- reres hos sekretariatet for det Lokale indkaldes enhver, der som ejer, gelsesråd er sammensat af repræsen- Beskæftigelsesråd, Erik Husfeldts bruger, panthaver eller i hvilken som tanter fra arbejdsmarkedets parter, Vej 2C,, tlf helst anden egenskab har en retlig Her vises minimum afstande og skriftstørrelser for en stillingsannonce i 4 farver en a-kasse, handicaporganisationer, læger, Integrationsråd, Erhvervsrådet og Byrådet i. Valg til beskæftigelsesrådet Ved det første møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd blev borgmester Michael Ziegler valgt som formand. DA repræsentant, fabrikschef fra Rock- 10 eller pr. mail: Ansøgninger vedr. puljen skal være sekretariatet i hænde senest d.10. maj Åstedsforretning for vandværk ved Agrovej I forbindelse med anlæg af vandværk ved Agrovej samt boringer og interesse at varetage i anledning af det planlagte anlægsarbejde. Ekspropriationsfortegnelse m.v. bliver ved anbefalet brev tilsendt de berørte ejere og brugere, ligesom ekspropriationsfortegnelsen med tilhørende ekspropriationsplan vil være fremlagt til offentligt eftersyn i Høje-Taastrup wool Poul V. Larsø, samt LO repræ- forsyningsledning på Snubbekorsgård Kommune, Rådhuset,, sentant Svend-Erik Hermansen blev afholdes åstedsforretning torsdag, fra den 4. maj til den lovpligtigt nedsat udvalg. Det Lokale valgt som rådets to næstformænd. den 1. juni juni Høje-Taastrup kommu- Beskæftigelsesråd har til formål at En oversigt over medlemmerne af det ne, Rådhuset,, Taastrup rådgive Høje-Taastrup kommune om lokale beskæftigelsesråd kan ndes Anlægsarbejdet vil berøre ejendom- kommunens samlede beskæftigelses- på Det Lokale Beskæftigelsesråds mene matr.nr. 3a, 3p, 3q, 3r, 13f og Hvis du ønkser at vide mere om de indsats, og skal samordne og udvikle hjemmeside: 37 Vridsløsemagle By, Sengeløse. projekter der er i gang, kan du se den lokale forebyggende indsats for mere på personer, der har svært ved at klare Som led i indsatsen for at skabe sig på arbejdsmarkedet. et mere rummeligt arbejdsmarked Tlf: Fax:

11 Trøje med logo Mulepose Tøj og merchandise 20 Tøj og merchandise er en god måde at profilere og synliggøre kommunen på. Begge dele kan bruges i både arbejds- og fritidssammenhænge som gaver eller påklædning og i forbindelse med særlige arrangementer. Der er lavet en alternativ kombination af HTK logoet, der er beregnet til disse, men primær kombinationen af HTK logo kan også bruges. Der må vurderes ud fra det enkelte produkt. Tøj og tilbehør Sort T-shirt og kasket med hvidt s logo i alternativ kombination. Kop med logo T-shirt med logo

12 Hjemmepleje Driftsbyen Kommunens personbiler Byvåben og institutionsnavn placeres på døren. Kløver placeres i bund som anvist Design på biler 22 For at skabe genkendelighed og synlighed på kommunens biler, påsættes logo og institutionsnavn på alle biler og varevogne. Farvedefination på folie til kløver er: 3M Scotchal Kommunens lad- og varevogne Byvåben og institutionsnavn placeres på døren. Kløver placeres i bund som anvist Logoet placeres som hovedregel på begge førerhusdøre. Ellers hvor det er hensigtsmæssigt. Kløveren skaber genkendelighed på lang afstand og placeres som vist, eller hvor det er hensigtsmæssigt dog altid nederst på siden af bilen. Driftsbyen Driftsbyen

13 Gadehaveskolen Hovedindgang Tandklinik Eksempel på skilte Herunder vises forskellige formater på skilte og opsætning herefter. Skilte 24 Designmanualen lancerer et nye design til s udendørs skilte. Den nye skiltedesign tager udgangspunkt i de eksisterende galger, og den grå farve er inspireret af heraf. Skiltning i Høje-Taastrup Alle anvisningsskilte er grå med påtrykt logo. Alle skilte er sat med skriften Verdana Bold. Rådhuset 2 Rådhusbiblioteket Høje-Taastrup I skiltedesignet gør vi en undtagelse fra reglen om, at byvåben og navnetræk altid skal optræde sammen. Her optræder byvåbnet alene, men træder tydeligt frem i fire farver på den grå baggrund. Biblioteksadministration Borgerskolen Skoletandklinik Magda Børnehaven Impulsen FK/UK Gadehaveskolen Borgerskolen Skoletandklinik Distriktspsykiatrisk Center Hovedindgang Magda Børnehaven Impulsen FK/UK Daginstitutionen Lunden sag: Taastrup skilte emne: skiltesystem_identitet tegn.nr: 0_2 Tandklinik Institutionsskilt Distriktspsykiatrisk Center Daginstitutionen Lunden Afdelingsskilte mål: dato: 1: sag: Taastrup skilte emne: skiltesystem_identitet tegn.nr: 0_2 mål: dato: 1:

14 26 Hjemmesider Genkendeligheden mellem det trykte medie og hjemmesider/ intranet er vigtigt. Designmanualens retningslinjer for logoer, skrifter farver gælder også på webområdet og er implementeret i Sitecores skabeloner. Kommunens hjemmeside Logo placeres altid i venstre hjørne. Du kan lave langt de fleste tryksager i vores pjeceværktøj, som du finder på HTKalle. I pjece-værktøjet finder du skabeloner til de typer tryksager, som vi laver rigtig mange af i fx foldere i A5 og A4, flyers, visitkort m.fl. Alle tryksager m.v. skal følge kommunens designlinie, som du også kan se på intranettet HTKalle/ Sådan gør du/designmanual. Når du har sat din tryksag op i pjece-værktøjet, skal du henvende dig til kommunens trykkeri, som kan printe den eller ved større oplag sende den til eksternt trykkeri. Skal du lave en tryksag, som ikke er dækket ind af pjece-værktøjets skabeloner, skal du henvende dig til Trykkeriet, som kan hjælpe dig med opsætning, layout og rådgivning om print/ tryk, papirkvalitet m.m. Inden du henvender dig til Trykkeriet, kan du få rådgivning i Kommunikationsafdelingen i Byrådscentret, som kan hjælpe dig med at få styr på budskab, målgrupper, distribution m.v. og tryksagens sammenhæng med budskaber via hjemmeside, presse m.v. Når du bestiller en opgave i Trykkeriet, skal du udfylde en bestillingsseddel (rekvisition) find den på intranettet HTKalle/Sådan gør du/kommunikation/ Tryksager. Dit materiale skal være klar til Trykkeriets videre arbejde se hvordan du gør tekst og billeder klar til grafisk arbejde eller trykning på intranettet HTKalle/Sådan gør du/kommunikation/tryksager. A5 folder uden foto 12 sider Suptramsinu earchil maxim etus Iquamet ra doluptas esti tempor simporest omnis eture et, occuptur? Itat aut qui sam ipsae num est, nempelibus, corionet faccusant harion Et molest, occupta quossi ut aut veniet, sandige nihiciendae net quideni squaes dolese corem ide volenia tatest quiant et utest ex elessuntium volupta natem quunt ea et abor a volluptibus aces exerio. Quia quam facia sit offictur maximinisci sinullam et hit, tenist, quiandit od moloreh endiciet harit eum im sitiossi omnimi, officati ommodi consectia sim. Us earchil maxim etus magnam quaesecesti id ut aut maxim acepellore sita dolorem sequodi aut ditas aborene cearum et moluptate modis magni Us earchil maxim etus Beaque quae pel mod est, tent libus rem estem apelend andelitat pra nulla volesti atiandes ut quam que optiundiam hil inverum am ra qui res dit, ut aut anihitaerit qui ut ad eium et ut denis magnatur, nempora tibustem il ma doluptat. Alicipi endest, optatio stibus dolo conesequi volupta temporp oribus abor sequasped quam lit quam elignim usamenim vendi officip. Andlitet pra nulla volesti atianders Beaque quae pel mod est, tent libus rem estem ape- M65 folder Lorem sam te senti consequis molupta nost A4 folder med foto 12 sider Nemque volent pro dit verum veribusam lend andelitat pra nulla volesti atiandes ut quam que optiundiam hil inverum am ra qui res dit, ut aut anihitaerit qui ut ad eium et ut denis magnatur, nempora tibustem il ma doluptat. Alicipi endesta temporp oribus abor sequasped quam lit quam elignim usamenim vendi officip. Institutionshjemmesider Har institutionen eget logo kan det placeres øverst i venstre hjørne hvorunder Høje-Taastrups logo indsættes. Se eksempel Et molest, occupta quossi Simporest omnis eture et, occuptur? Itat aut qui sam ipsae num est, nempelibus, corionet. Beaque quae pel mod est, tent libus rem estem apelend andelitat pra nulla volesti atiandes ut quam que optiundiam hil inverum am ra qui res dit, ut aut anihitaerit qui ut ad eium et ut denis magnatur. Et molest, occupta quossi Veniet, sandige nihiciendae net quideni squaes dolese corem ide volenia tatest quiant et utest ex Et molest, occupta quossi Simporest omnis eture et, occuptur? Nemque volent pro dit verum Itat aut qui sam ipsae num est, nempelibus, corionet. veribusam aciis estendis doluptio Beaque quae pel mod est, tent libus rem estem apelend andelitat pra nulla que volles nusandignam fuga volesti atiandes ut quam que optiundiam hil inverum am ra qui res dit, optusae voluptae pro occae nulla ut aut anihitaerit qui ut ad eium et ut denis magnatur. Et molest, occupta quossi Veniet, sandige nihiciendae net quideni squaes dolese corem ide volenia tatest A4 folder med foto 8 sider Nemque volent pro dit verum veribusam aciis estendis.

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Indhold: Forord 03 Logo 04 Logo med kommunenavn 05 Logovariationer 06 Logofarver 07 Baggrundsfarver 09 Typografi 10 Brevpapir

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual ÆRØ KOMMUNE Designmanual 02.11.05 Hvorfor en designmanual: Situationen i de to gamle kommuner: I kommunernes forvaltninger, skoler og institutioner fandtes mange forskellige blanketter, skemaer, foldere,

Læs mere

En virksomheds image er et produkt i sig selv. Derfor er det vigtigt, at vi altid er opmærksomme på det udtryk, vi sender vores kunder.

En virksomheds image er et produkt i sig selv. Derfor er det vigtigt, at vi altid er opmærksomme på det udtryk, vi sender vores kunder. Designmanual Degsignmanual / TÅRNBYFORSYNING / maj 2010 side 2 Forord En virksomheds image er et produkt i sig selv. Derfor er det vigtigt, at vi altid er opmærksomme på det udtryk, vi sender vores kunder.

Læs mere

Introduktion til designet for 100året

Introduktion til designet for 100året Introduktion til designet for 100året Version 1.0 Januar 2015 Side 1 Logoelementer + Logoet består af to elementer: Den runde roset og det store navnetræk "100året" i to linjer. Side 2 Primær logo til

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

Laugesens Have Designguide

Laugesens Have Designguide Kontakt I Kong Gulerod I Michael Ruby I Agerbækvej 9 I 7500 Holstebro T +45 4118 0688 I michael@konggulerod.dk I www.konggulerod.dk FORORD Denne designguide er netop det, ordet siger - en guide til at

Læs mere

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked.

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked. Indhold Forord Scandinavian DesignLab... 2 SuperBest's nye logo... 3 Primært logo... 4 Primært logo Varianter og Sekundært logo... 5 Farvepalet... 6 Typografi... 7 Primært logo Skiltning... 8 Sekundært

Læs mere

Fagdata vindue for Jord

Fagdata vindue for Jord Fagdata vindue for Jord Jordstykke Kortlægningsstatus Lokalit et numm er. Område klassificering Nuance ring Link til attest Bolig erklæring Jordstykke xx V1 Xx Analysefrit område (kategori 2) Jordstykke

Læs mere

www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk

www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk 02 fårup betonindustri Velkomsttekst Utat dolore ectem dit num do odolore esequamet, quisi eugue tet, consequis ent

Læs mere

Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest

Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest November 2015 /Kommunikation Inden du går i gang: Er det første gang, du skal bruge den fælles skabelon for den skrevne patientinformation

Læs mere

Designguide. Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet.

Designguide. Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet. Designguide Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet. Al kommunikation med CM Network som afsender, skal udarbejdes ud fra retningslinjerne

Læs mere

Design manual 2013 Version 1.0-2013

Design manual 2013 Version 1.0-2013 Design manual 2013 Version 1.0-2013 DK-CAMP, Designmanual og visuel identitet Denne designmanual er udarbejdet i november 2013 og er gældende for DK-CAMP. Formålet med designmanualen er, at DK-CAMP har

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE Marts 2017 /2 INDHOLD FORORD 3 LOGO/ET STÆRKT SYMBOL 4 LOGO/ANVENDELSE 5 LOGO/SUPPLERENDE LOGOER 6 REGLER FOR BRUG AF KERNEBUDSKAB 7 FARVER 8 FARVE-SÆT 9 GRAFISK ELEMENT/BÅNDET

Læs mere

Design. manual. 4September 2014

Design. manual. 4September 2014 Design manual 4September 2014 2 Fredensborg Kommune Designmanual 4 September 2014 Fredensborg Kommune Designmanual 4 September 2014 3 Indhold 3 Forord 5 Logo 6 Logo, varianter 7 Frikommune-logo 8 Farver,

Læs mere

maj 2007 Designmanual for Gribskov Kommune

maj 2007 Designmanual for Gribskov Kommune maj 2007 Designmanual for Gribskov Kommune Ny identitet i Gribskov Kommune Gribskov Kommunes design skal sikre, at kommunen fremstår med et ensartet udtryk af høj kvalitet. Det skal understøtte kommunikationen

Læs mere

IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION IMAGECONSULT

IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION IMAGECONSULT IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 19 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 20 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 21 INSPIRATION

Læs mere

Y s MEN International. Designguide. Region Danmark. Side 0

Y s MEN International. Designguide. Region Danmark. Side 0 Y s MEN International Designguide Side 0 Visuel identitet til Y s Men International Y s Men International s visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og udfordringer. Forsidebilledet

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Logo. Bogstaverne har en rund og dynamisk karakter og er med til at signalere venlighed, modernitet og liv.

Logo. Bogstaverne har en rund og dynamisk karakter og er med til at signalere venlighed, modernitet og liv. Brandguide Introduktion Denne PDF er en kortfattet guide til design og pay-off for Visit Vestsjælland. Guiden præsenterer de overordnede retningslinjer for Visit Vestsjællands identitet og brand i kontakten

Læs mere

Mors Designguide Morsø Kommune. 1 Intro. 2 Morsø Kommune. 3 Øen Mors. 4 Fællesbrug. 5 Farver, typografi. 6 Branding Kommune og Øen

Mors Designguide Morsø Kommune. 1 Intro. 2 Morsø Kommune. 3 Øen Mors. 4 Fællesbrug. 5 Farver, typografi. 6 Branding Kommune og Øen Mors Designguide 1 Intro 1 2 Morsø Kommune 3 Øen Mors 4 Fællesbrug 5 Farver, typografi 6 Branding Kommune og Øen 2016 Morsø Kommune Morsø Kommune Frederikshavn Hanstholm Ingen anden kommune er så heldig,

Læs mere

Designmanual light Juli 2014

Designmanual light Juli 2014 Designmanual light Juli 2014 2 Indhold Intro... 4 Om logoet... 4 Her finder du logoerne... 4 Logo i farver og sort/hvid... 5 Logobold og logotype sammen... 6 Brevpapir... 7 Brevet - sådan skal det se ud...

Læs mere

03 Papirlinie Brevpapir side 1 og 2 Følgeskrivelser Konvolutter / C5, M65 og C4 m/rude Visitkort Faktura

03 Papirlinie Brevpapir side 1 og 2 Følgeskrivelser Konvolutter / C5, M65 og C4 m/rude Visitkort Faktura 61 Designmanual Designmanual > Indholdsfortegnelse 01 Introduktion Identitet og baggrund 02 Grundelementer Bomærke Navnetræk Logo Typografi Identitetselement Farver Billedstil 03 Papirlinie Brevpapir side

Læs mere

Designmanual. Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager.

Designmanual. Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager. Designmanual Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager. 1 Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Format 10 Godkendelse og produktion

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Praktisk afprøvning Observationsskema

Praktisk afprøvning Observationsskema Skole Adresse DK-Xxxx By CPH West Skagensgade 3 DK-2630 Taastrup Att: Peter Larsen Praktisk afprøvning Observationsskema Opgave 1: Dokumentation Sådan gør du: 1. Åbn et tekstbehandlingsprogram og opret

Læs mere

Papirlinie og identifikation

Papirlinie og identifikation Papirlinie og identifikation 2 12 14 6 2 10 pkt. størrelse / 1 pkt. linieafstand Vejnavn 8 10 pkt. størrelse / 1 pkt. linieafstand 10/1 Obit vendae endusci litaque des aut volum que ipsunt resectur? Poriaspedis

Læs mere

Udarbejdet af weltklasse. Designmanual

Udarbejdet af weltklasse. Designmanual Designmanual 1 Minimumsafstanden fra kanten af det gældende medie, bestemmes af logoets grafikdel. Respektafstand 2 Logoet kan bruges på hvid, sort og billedbaggrund Bruges logoet på billedbaggrund, er

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. Y s MEN International. Region Danmark. Designguide. Side 0

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. Y s MEN International. Region Danmark. Designguide. Side 0 Y s MEN International Designguide Side 0 Visuel identitet til Y s Men International Y s Men International s visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og udfordringer. Forsidebilledet

Læs mere

D E S I G N : M A R G I N A L B Ü R O A / S

D E S I G N : M A R G I N A L B Ü R O A / S D E S I G N : M A R G I N A L B Ü R O A / S S K A N D E R B O R G K O M M U N E 2 0 0 7 DESIGNGUIDE Skanderborgs kommunevåben er redesignet af Marginal büro a/s, som også har designet og tilrettelagt denne

Læs mere

Kolding Kommunes grafiske identitet

Kolding Kommunes grafiske identitet Kolding Kommunes grafiske identitet "Det er Byrådets ønske, at alle ansatte tager Kolding Kommunes nye grafiske profil til sig som den rettesnor, der gør det muligt at koncentrere sig om det vigtige: I

Læs mere

DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016

DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016 DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016 INDHOLD Introduktion 3 Logo og navnetræk 4 Farvepalet 5 Farvepalet udvidet 6 Typografi 7 5. element 8 Grafiske elementer 9 Piktogrammer 10

Læs mere

grøn nuance og en rolig grå. Kontrasten er virkningsfuld men ikke for hård.

grøn nuance og en rolig grå. Kontrasten er virkningsfuld men ikke for hård. Designmanual Baggrund Logoet til Jammerbugt Asylafdeling er designet således, at der ikke indgår elementer, der alt for konkret illustrerer centrets virkefelt - dette ville nok også blive en meget vanskelig

Læs mere

Banedanmarks logo. Minimumstørrelse. Symbolets størrelse og proportioner må ikke ændres. Symbolet har en fast placering under navnetrækket.

Banedanmarks logo. Minimumstørrelse. Symbolets størrelse og proportioner må ikke ændres. Symbolet har en fast placering under navnetrækket. Banedanmarks logo Navnetræk Symbol Minimumstørrelse Bredde: 4,5 mm Designprogrammets bærende element er logoet. Logoet består af navnetrækket Banedanmark og af et symbol. Den grafiske opdeling i navnetrækket

Læs mere

Trafikstyrelsens grafiske linje designmanual

Trafikstyrelsens grafiske linje designmanual Trafikstyrelsens designmanual Juli 2010 2 Trafikstyrelsens Designmanualen beskriver grundelementerne i Trafikstyrelsens profil og, og giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Forord Logo Farver Skrifttyper Billeder Opsætning. Forord:

Indholdsfortegnelse: Forord Logo Farver Skrifttyper Billeder Opsætning. Forord: Designmanual Indholdsfortegnelse: 3 Forord Logo Farver Skrifttyper Billeder Opsætning 3 4 6 8 10 11 Forord: Denne designmanual indholder retninglinjer i forbindelse med partiet Midterpartiet. Heri beskrives

Læs mere

INDHOLD. Visuel identitet. Logo. Logoplacering. Typografi. Papirlinje. Brevpapir og visitkort. Konvolutter. Stillingsannoncer.

INDHOLD. Visuel identitet. Logo. Logoplacering. Typografi. Papirlinje. Brevpapir og visitkort. Konvolutter. Stillingsannoncer. DESIGN- MANUAL INDHOLD 03 04 05 06 07 07 08 09 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Visuel identitet Logo Logoplacering Typografi Papirlinje Brevpapir og visitkort Konvolutter Stillingsannoncer Publikationer

Læs mere

Designvejledning. Grundelementer

Designvejledning. Grundelementer Designvejledning Grundelementer Grafisk design: kühnel Tekst: Charlotte Sten Jacobsen Køge Kommune December 2002 Indhold 1 2 3 Det originale byvåben 6 Det nytegnede byvåben 8 Byvåben og navnetræk 10 Sammenstilling

Læs mere

DESIGN MANUAL. Oktober 2001 5-3-1

DESIGN MANUAL. Oktober 2001 5-3-1 DESIGN MANUAL Det er vigtigt, at Sct. Georgs Gilderne i Danmark har et fælles ensartet og let genkendeligt design og layout, når vi henvender os til omverdenen. Derfor bør denne manual ses som en hjælp

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Velkommen til TADAA! s visuelle verden

Velkommen til TADAA! s visuelle verden Velkommen til TADAA! s visuelle verden Part of the Insero Group 1 Velkommen til TADAA! s visuelle verden TADAA! s visuelle identitet er designet til at illustrere de værdier, som delebilskonceptet bygger

Læs mere

Plads til dit barn...

Plads til dit barn... Publikationer A4 Folder - Institution Det bærende element på forsiden er et billede indsat i et gitter med 9 felter samt en titel. Billedet skal passe til titlen og underbygger emnet så budskabet bliver

Læs mere

Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation

Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation Inden du går i gang: Er det første gang, du skal bruge den fælles skabelon for den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden

Læs mere

Indhold. Logo...4. Grafiske elementer...5. Farver...6. Typografi...7. Billeder...8

Indhold. Logo...4. Grafiske elementer...5. Farver...6. Typografi...7. Billeder...8 DESIGNMANUAL 2 Indhold Logo...4 Grafiske elementer...5 Farver...6 Typografi...7 Billeder...8 Tryksager A4...9 21x21 cm brochure... 10 10x10 cm brochure... 11 Plakater... 12 Brevpapir... 13 Visitkort...

Læs mere

Forslag til grafisk linie

Forslag til grafisk linie 1 Forslag til grafisk linie Version 2 Udarbejdet af PAYOFF november 2014 2 OPGAVEN: Udarbejdelse af ideoplæg på grafisk look/visuel identitet, visualiseret på diverse gennemgående virkemidler til markedsføring

Læs mere

Engel Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890 &

Engel Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890 & DESIGNMANUAL 2015 DESIGNMANUAL 2015 FORENINGENS SKRIFT Engel Engel Light Engel Light italic Engel Regular Engel Regular italic Engel Medium Engel Medium italic Engel Bold Engel Bold italic Iqui sae numetur,

Læs mere

Rapport på Kommunikation IT projekt

Rapport på Kommunikation IT projekt Rapport på Kommunikation IT projekt Dato: 06.05.2011 Skrevet af Martin Jensen Fag: Kommunikation IT Vejleder: Bartlomiej Rohard Warszawski Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.4 Studieretning: Matematik

Læs mere

Designguide. Revideret 2014

Designguide. Revideret 2014 Designguide Revideret 2014 Kilder og trefoldighed Roskilde bys segl regnes blandt de ældste købstadsegl og er første gang omtalt i 1273. Det ældste bevarede eksemplar er fra 1286. Bølgerne menes at repræsentere

Læs mere

DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016

DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016 mødested for land & by DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016 Vores designmanual indeholder regler og retningslinjer samt skal bruges til inspiration i arbejdet med vores visuelle kommunikation. Grunden

Læs mere

JYSK GAS OG VVS TEKNIK APS

JYSK GAS OG VVS TEKNIK APS Designmanual til APS Udarbejdet Januar 2016 af Kristine D. Johannessen INDHOLDSFORTEGNELSE o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 Jysk Gas og VVS Teknik Logo Respektafstand Placering Størrelser Logo på billede Bomærke 1o

Læs mere

Forord. Indhold. Kontakt vedr. Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale.

Forord. Indhold. Kontakt vedr. Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale. Designmanual_2009 Forord Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale. Indhold Manualen indeholder grafiske retningslinier for

Læs mere

Foto: Getty Images. Designmanual.

Foto: Getty Images. Designmanual. Foto: Getty Images Designmanual. Kære Partimedlem Velkommen til den nyeste justering af Socialdemokraternes design. Vores design har klaret sig flot gennem valgkampen, men vi har alligevel oplevet, at

Læs mere

Fleksibilitet uden kompleksitet Designprogram for FTF

Fleksibilitet uden kompleksitet Designprogram for FTF Fleksibilitet uden kompleksitet Designprogram for FTF 01 juni 2007 framework identity rillerkommunikation Tak for indbydelsen! I udviklingen af FTF s visuelle identitet har vi især lagt vægt på at opfylde

Læs mere

DESIGNGUIDE Designguide domea.dk Version 1.0

DESIGNGUIDE Designguide domea.dk Version 1.0 DESIGNGUIDE OM DOMEA 01 Domea er blandt Danmarks største bygge- og boligadministrationer. Vi administrerer ca. 42.000 almene boliger for vores kunder, som er ca. 100 almene boligorganisationer fordelt

Læs mere

DESIGN MANUAL V/01 PROJEKTKOMMUNIKATION

DESIGN MANUAL V/01 PROJEKTKOMMUNIKATION DESIGN MANUAL V/01 PROJEKTKOMMUNIKATION 0. Indhold 1. Designelementer 2. Designprincipper og eksempler 3. Kontakt 2 1. Designelementer Historier om Danmarks visuelle identitet bygger alle på en række grundelementer,

Læs mere

typografi & ombrydning brochure til bek scooter

typografi & ombrydning brochure til bek scooter typografi & ombrydning brochure til bek scooter Portfolio h1 Side 26 brochure til bek scooter Opgaven BEK scooter kom til os og skulle have et redesign af deres brochure over deres udvalg af el-scootere.

Læs mere

Ringsted Kommune Visuel identitet

Ringsted Kommune Visuel identitet Ringsted Visuel identitet DESIGN 2013 BLASONERING REGISTRERET VÅBEN Ved våbenets registrering i kommunevåbenregistret den 15. marts 1938 blev Ringsted s våben beskrevet på følgende måde: Et Guldskjold

Læs mere

Designguide Det Konservative Folkeparti

Designguide Det Konservative Folkeparti Designguide Bomærke Logovarianter Farver Typografi Fotostil X X Designguide 2017 Version 1.2 Logo i bredformat Bomærke venstrestillet Bomærket X X Logo i bredformat Bomærke højrestillet Et bomærke er ikonet

Læs mere

DESIGNPORTAL. Indhold. Grundelementer. Logo. Mærke til institutioner. Farver. Typografi. Frise designprincip. Kommunevåben

DESIGNPORTAL. Indhold. Grundelementer. Logo. Mærke til institutioner. Farver. Typografi. Frise designprincip. Kommunevåben Indhold Logo Mærke til institutioner Farver Typografi Frise designprincip Kommunevåben Kalundborg Kommunes nye designprogram består af byvåbnet fra det tidligere Kalundborg Kommune. Byvåbnet har gennemgået

Læs mere

Spørgeskema om studietur til Berlin 2014

Spørgeskema om studietur til Berlin 2014 Skole Adresse DK-Xxxx By CPH West Skagensgade 3 DK-2630 Taastrup Att: Peter Larsen Spørgeskema om studietur til Berlin 2014 Guide til besvarelse: Sæt kryds ved det tilsagn, der passer bedst på din oplevelse,

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW HOVEDFORLØB 2 AARHUS TECH 2014

GRAFISK WORKFLOW HOVEDFORLØB 2 AARHUS TECH 2014 GRAFISK WORKFLOW HOVEDFORLØB 2 AARHUS TECH 2014 G H1 H3 REDESIGN AF WEBSITE - FRU MØLLERS MØLLERI Processen 1. skal have optimeret deres website med en som får den position, som den skal have, hvis netaktiviteterne

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE Side 2 / Det danske spejderkorps / INDTRODUKTION Visuel identitet til DET DANSKE SPEJDERKORPS Det Danske Spejderkorps visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar,

Læs mere

Udlejning/ Uthyrning. HAJO TOOL Professionelt specielværktøj. Sortiment 2011. Vejledende priser er ekskl. moms, forsikring og fragt.

Udlejning/ Uthyrning. HAJO TOOL Professionelt specielværktøj. Sortiment 2011. Vejledende priser er ekskl. moms, forsikring og fragt. Professionelt specialværk Udlejning/ Uthyrning HAJO TOOL Professionelt specielværktøj Sortiment 2011 1 Register Affaser NITTO affaser MB-03... 04 NITTO affaser HB 15... 04 TRUMPF affaser TKA500... 04 Rørsave/-skære

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

DIN SCHRIFT 1451 Engschrift

DIN SCHRIFT 1451 Engschrift 1 Opgaven Opgaven gik up på at lave en ny identitet til en allerede eksisterende bar i indre København. Der skulle laves et nyt logo, til brug på facade samt paperline og diverse materialer. Det eneste

Læs mere

Ring ved sygdom og skade

Ring ved sygdom og skade Infoannoncer Regionsrådsmøde Regionsrådet holder møde onsdag den 27. februar kl. 14 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg. Dagsorden til mødet kan findes på www.rm.dk under fanen politik. Du kan

Læs mere

Retningslinje for design i Region Nordjylland

Retningslinje for design i Region Nordjylland Retningslinje for design i Region Nordjylland Formål Formålet med regionens design er at sikre en sammenhængende og ensartet visuel identitet, der skaber genkendelse hos modtageren. Retningslinjen beskriver

Læs mere

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14 DESIGNMANUAL rev. 8.5.14 Indholdsfortegnelse Formålet med manualen... 3 Navnet... 4 Logoet... 5 Brug af logoet... 7 Luft omkring logoet... 8 Logovarianter... 9 Skrifttyper... 11 Designelementer... 12 Visitkort...

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

Grafisk Design rapport Kom/IT

Grafisk Design rapport Kom/IT Grafisk Design rapport Kom/IT Filip Olsen & Frederik Bøgh Indholdsfortegnelse Teoriafsnit Form og farver... 1 Grundfarver... 1 Komposition og layout... 2 Praktisk Folder til teknologiprojektet Bæredygtig

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Hotel Hans Egede. Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012

Hotel Hans Egede. Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012 Hotel Hans Egede Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012 Introduktion 1 Hotel Hans Egede ønsker ny grafisk design identitet, og har i den forbindelse forespurgt på et oplæg fra forskellige

Læs mere

Herning Kommune Designguide / Brug af eget logo. Brug af eget logo. side 1/6

Herning Kommune Designguide / Brug af eget logo. Brug af eget logo. side 1/6 Brug af eget logo side 1/6 Retningslinjer Herning Kommunes officielle logo skal optræde på alt materiale, der udgår fra kommunen. På institutionsniveau samt for kommercielt fungerende afdelinger, kontorer

Læs mere

Designvejledning. Skiltning

Designvejledning. Skiltning Designvejledning Skiltning Grafisk design: kühnel a:s Tekst: Charlotte Sten Jacobsen Køge Kommune Juni 2004 Indhold 1 2 Retningslinier 6 Skilteskabeloner 8 Med byvåben, lille skrift 8 Med byvåben, stor

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Indhold. 3 Logo. 4 Farver. 5 Logo i to farver. 6 Logo i én farve. 7 Logo med payoff. 8 Mærke som dekorativt element. 9 Logo sammen med tekst

Indhold. 3 Logo. 4 Farver. 5 Logo i to farver. 6 Logo i én farve. 7 Logo med payoff. 8 Mærke som dekorativt element. 9 Logo sammen med tekst Designguide 3 Logo 4 Farver 5 Logo i to farver 6 Logo i én farve 7 Logo med payoff 8 Mærke som dekorativt element 9 Logo sammen med tekst 10 Typografi 11 Få mere information 2 Efterskolernes designguide

Læs mere

Ringkøbing Fjord Guide 2015 Velkommen

Ringkøbing Fjord Guide 2015 Velkommen Velkommen Kære Annoncør Vi fortsætter det høje ambitionsniveau for Ringkøbing Fjord Guiden! I 2015 sætter vi fokus på at skabe endnu mere tiltrækkende artikler og fotos, og vi optimerer guidens kortfunktion.

Læs mere

Forside Om Skjøde Vores byggerier Sådan arbejder vi Miljø & energi Job & karriere Kontakter Nyhedsarkiv

Forside Om Skjøde Vores byggerier Sådan arbejder vi Miljø & energi Job & karriere Kontakter Nyhedsarkiv Forside Om Skjøde Vores byggerier Sådan arbejder vi Miljø & energi Job & karriere Kontakter Nyhedsarkiv Nyt projekt på Odense Havn Fakta om lys og energi Rådgivning hele vejen rundt Nyhedsarkiv 10.05.11:

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info DesignGuide Sådan bruger du denne guide Grundelementer 2 3 Logo Logotype Det 5. element Farver Typografi Papirlinje 4 Brevpapir Kuverter Visitkort Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

Læs mere

En guide til Podas design...

En guide til Podas design... En guide til Podas design... Et stærkt varemærke Poda er et indarbejdet varemærke for kvalitetshegn. Podas produkter og ydelser har været markedsført under Poda-navnet i mere end 30 år, og virksomheden

Læs mere

Med kærlighed. - til den gode fisk - til den autentiske mad - til havet og naturen - til Svaneke og Bornholm

Med kærlighed. - til den gode fisk - til den autentiske mad - til havet og naturen - til Svaneke og Bornholm Med kærlighed - til den gode fik - til den autentike mad - til havet og naturen - til Svaneke og Bornholm LOGO - Farver PRIMÆRFARVER VIOLET PANTONE: 5285 C E194-6 CMYK: 45-35-0-15 RGB: 138-145-187 BLÅ

Læs mere

10 sider af Cyklist forbundets design

10 sider af Cyklist forbundets design 10 sider af Cyklist forbundets design Hvem er vi? I en foranderlig verden skal Cyklistforbundet også udvikle sig ved løbende at se på sin organisation med nye øjne, finde nye veje og skærpe kommunikationen.

Læs mere

November 2008. Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret.

November 2008. Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret. November 2008 Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret. AJKS logo skal altid gengives efter digital original. Varianter Logoet

Læs mere

FARVER PANTONE C: 179 C CMYK: 0/85/75/0. HEX: #f04d46 PANTONE U: 179 U CMYK AVIS: 0/85/75/0 RGB: 240/77/70 PANTONE U: 441 U CMYK AVIS: 15/5/15/0

FARVER PANTONE C: 179 C CMYK: 0/85/75/0. HEX: #f04d46 PANTONE U: 179 U CMYK AVIS: 0/85/75/0 RGB: 240/77/70 PANTONE U: 441 U CMYK AVIS: 15/5/15/0 DESIGNGUIDE 2014 FARVER 0/85/75/0 0/85/75/0 179 C 179 U 240/77/70 #f04d46 20/10/20/0 15/5/15/0 441 C 441 U 203/212/201 #d6dace 20/5/0/90 0/0/0/85 432 C 433 U 50/55/62 #32373e 0/0/0/7 0/0/0/7 Cool Gray

Læs mere

Randers / Byvåben. fæstning eller Randers Slot med voldgrav - og endelig som bymuren med bagvedliggende kirketårne.

Randers / Byvåben. fæstning eller Randers Slot med voldgrav - og endelig som bymuren med bagvedliggende kirketårne. Designmanual Randers / Byvåben Byvåbnet er en ny fortolkning af Randers` gamle byvåben. Det tidligst kendte aftryk af Randers` gamle byvåben er fra 1524. Det viser en mur med et porttårn med faldgitter,

Læs mere

Rough - visuel idéudvikling

Rough - visuel idéudvikling 1 Roskilde Universitetscenter, Institut for Kommunikation, journalistik og datalogi, PO.Box 260. 4000 Roskilde. (2002) Bruno Ingemann in Tekster skal ses! Nøgleord: Rough, udkast, struktur, billedbrug

Læs mere

Brug af Bibliotekarforbundets logo. Designmanual August 2011

Brug af Bibliotekarforbundets logo. Designmanual August 2011 Brug af Bibliotekarforbundets logo Designmanual August 2011 I denne manual finder du oplysninger om: 1. Hvilket logo skal bruges? 2. Negativ eller positiv logo 3. Placering af logo 4. Hvilken teknisk udgave

Læs mere

Kommunikations- og designmanual

Kommunikations- og designmanual Kommunikations- og designmanual Vi kommunikerer til omverdenen for at udbrede kendskabet til nyre- og urinvejssygdomme, kæmpe for patienter, pårørende og donorers vilkår og sikre fortsat opbakning til

Læs mere

Designmanual Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Designmanual Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Opdateret 20. 09. 2012 Designmanual Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Velkommen På de følgende sider finder du KORAs designprogram. Med det ved hånden er du i stand

Læs mere

designmanual konsultation.nu Designmanual Konsultation.nu Gyldig fra 20 marts 2014

designmanual konsultation.nu Designmanual Konsultation.nu Gyldig fra 20 marts 2014 designmanual konsultation.nu 1 Velkommen Velkommen til Konsultation.nu s designmanual. Manualen indeholder grafiske retningslinjer for logoet for Konsultation.nu. Med denne i hånden, er du i stand til

Læs mere

Designmanual. Romalt Idrætsforening 1981

Designmanual. Romalt Idrætsforening 1981 Designmanual Romalt Idrætsforening 1981 Introduktion Kære brugere af denne designmanual Denne designmanual omhandler pri mært brug af logo og farver i Romalt IF s designlinje. Den er ment og tænkt som

Læs mere

Mulighederne er uendelige...

Mulighederne er uendelige... Mulighederne er uendelige... Indhold Flyers / Løsblade...................................... 3 Foldere / Brochurer.................................... 4 Brevpapir / Kuverter...................................

Læs mere

Designmanual for Danske Baptisters Spejderkorps

Designmanual for Danske Baptisters Spejderkorps Designmanual for Danske Baptisters Spejderkorps [Aller skrifttype til overskrift] [Korpsmærke - redesign] Udarbejdet primo 2015 af Kommunikations- og IT-udvalget efter forslag fra Henning Aardestrup Version

Læs mere

Designmanual. Professionshøjskolen University College Nordjylland

Designmanual. Professionshøjskolen University College Nordjylland Designmanual Professionshøjskolen Indhold grundelementer 3 10 16 eksamensbevis 17 18 20 Formål Denne designmanual for Professionshøjskolen University College er udviklet for at sikre en stringent og konsekvent

Læs mere

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Designguide h NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Indhold Logo Logo / Minimum afstand / Placering / Co-branding / Fejlagtig brug Elementer Farver / Tal og piktogrammer / Typografi / Supergrafik

Læs mere

Designmanual. VHF - Vanløse Handels & Erhvervsforening

Designmanual. VHF - Vanløse Handels & Erhvervsforening Designmanual VHF - Vanløse Handels & Erhvervsforening INDLEDNING vanloese apotek Side 1 af 3 Udgangspunktet for VHF Vanløse Handels og Erhvervsforenings nye logo, startede i det små ved at jeg undersøgte

Læs mere

Designguide. Designmanual for Tradium

Designguide. Designmanual for Tradium Designguide 1 Indhold Logo og navn............................... 3 Logo..................................... 4 Navn.... 5 Logo og navn, farvevarianter.................... 6 Logo og navn, farvevarianter,

Læs mere

DESIGNGUIDE KORT TIL FREMTIDEN FØLG DIN NATUR

DESIGNGUIDE KORT TIL FREMTIDEN FØLG DIN NATUR DESIGNGUIDE KORT TIL FREMTIDEN FØLG DIN NATUR INDHOLD Introduktion... 3 GRUNDELEMENTER Kommunikationens opbygning... 5 Byvåben... 6 Sproget... 7 Typografi... 8 Farver... 9 Billeder... 10 Kortet... 11 RETNINGSLINJER

Læs mere

Stålmagasinet. Unik brug af stål til attraktivt domicil byggeri side 6. Solidt anlæg til Zoologisk Haves kæmper side 8. Fabrikken i Thisted side 9

Stålmagasinet. Unik brug af stål til attraktivt domicil byggeri side 6. Solidt anlæg til Zoologisk Haves kæmper side 8. Fabrikken i Thisted side 9 Unik brug af stål til attraktivt domicil byggeri side 6 Solidt anlæg til Zoologisk Haves kæmper side 8 Fabrikken i Thisted side 9 Trappetårne fuldender drømmeboliger side 11 Nyt kollegium båret af stål

Læs mere

Designmanual. Version 1.0. Wonderful Copenhagen

Designmanual. Version 1.0. Wonderful Copenhagen Designmanual Version 1.0 Wonderful Copenhagen Designmanual Index Intro SIDE 2 Intro Logo SIDE 3 Wonderful Copenhagens designmanual er et værktøj til internt brug og til brug for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere