Designmanual. Høje-Taastrup Kommune Byrådscentret/Kommunikationsafdelingen Bygaden Taastrup. Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Designmanual. Høje-Taastrup Kommune Byrådscentret/Kommunikationsafdelingen Bygaden 2 2630 Taastrup. Telefon 43 59 10 00 E-mail htk@htk.dk. www.htk."

Transkript

1 d H annonce I brevpapir I farver I logo I skilte I tilbehør I typografi I brochurer Byrådscentret/Kommunikationsafdelingen Telefon Designmanual

2 Forord En moderne kommune kræver et tidssvarende grafisk udtryk. Byrådet besluttede i 2007 at igangsætte en proces, hvor alle vores grafiske elementer, herunder og byvåbnet, skulle opdateres. Designlinjen skal sikre et ensartet udtryk overalt i kommunen. Den visuelle identitet gør det tydeligt for borgerne, når kommunen er afsender af et budskab eller leverandør af en service. Det er med til at understøtte den professionelle indsats, der ydes af alle medarbejdere, og samtidig signalere vores værdier og holdninger i kommunen. Indhold 2 Det er derfor meget vigtigt, at vi alle lever op til retningslinjerne i dagligdagen og ikke holder fast i tidligere grafiske retninger eller for den sags skyld udvikler nye. Vi har med denne designmanual skabt en guide til, hvorledes vil fremstå visuelt overfor borgere og omverden. Brug den, følg den. God arbejdslyst. Med venlig hilsen Michael Ziegler Borgmester Forord 2 Logo 4 Farver 6 Grafiske elementer 8 Skrifttyper 10 Papirlinje 12 Friser og billedbrug 14 Brochurer og pjecer 16 Annoncer 18 Tøj og merchandise 20 Biler 22 Skilte 24 Hjemmesider 26 Interne tryksager 27

3 Byvåben Primær kombination Logoet som det ser ud i sin nuværende form. Farve og form er blevet forenklet for nemmere at kunne mangfoldiggøres via trykning. Alternativ kombination Ud over det primære logo findes det et alternativt logo til brug på tøj, gaver og lign. Sort/hvid logo Byvåbnet er også lavet i en gråtone version som bruges til at printe. Ydermere er der et sort og et negativt logo til eksempelvis tryk på tøj i en farve. 4 Byvåbnet er vores helt overordnede bomærke, og sammen med navnetrækket danner det vores logo. Logo i fire farver bruges som standard. Kommunens byvåben stammer tilbage fra 15. maj Byvåbnet er defineret ved følgende tekst: To skråt fra højre mod hinanden vendte tindede røde mure, hvorimellem fire grønne kløverblade, skråbjælkevis, i guld. Der er ved våbenets udformning tænkt, at de røde mure er byerne København og Roskilde, mens kløverbladene i guldfeltet er de gyldne agre, som optages af midt mellem byerne. Byvåbnet er nu blevet opdateret i samarbejde med Rigsarkivet, så det lever op til tidens krav om at skulle fungere på internettet i små formater, korrekte farver, m.v. Faste indbyrdes størrelsesforhold Samtidigt er forholdet imellem selve byvåbnet og med navnetrækket Høje-Taastrup Kommune blevet tilpasset og må ikke manipuleres. Logo Vores navn er sat med et skriftsnit ved navn Verdana Bold en enkel skrift, der spiller godt sammen med byvåbnet. Gråtone logo bruges ved sort/hvid print. Sort/hvid logo bruges på sort/hvid publikationer. Logo i negativ bruges på mørke baggrunde på trykte brochurer, tøj, merchandise etc. Alternativ kombination i fire farver Nyt logo kan downloades fra intranettet.

4 Supplementsfarver Ud over de primære farver er der udvalgt en række andre farver, som må bruges som supplement til vores grundfarver. Eksempelvis i brochurer, foldere, m.v. Farver Supplerende farver 6 Byvåbnet kan mangfoldiggøres i forskellige teknikker alt efter, om det er trykning af brochurer, visning på internettet eller skiltning på forskellige materialer. Derfor er det påkrævet at beskrive farverne i forskellige farvesystemer For at lave en genkendelighed i Høje-Taastrups materialer er der ud over de tre primærfarver valgt en håndfuld farver, som må bruges som supplement ,0,100,10 30,0,100,0 0,28,100,6 0,48,95,0 0,99,0,0 100,55,0,55 55,0,9,0 14,10,27,0 1,0,25,65 100,0,77,22 0,16,77,0 0,100,63,30 123,177,58 191,216,50 225,181,15 222,152,41 193,0,120 0,59, ,200, ,220, ,121,105 Primære farver s grundfarver er: Grøn, gul og rød. Det er de tre farver som indgår i byvåbnet. 38,131,91 240,218,94 147,0,54

5 Det grønne bånd Bruges som grafisk element. Har samme tykkelse som opdelingen i modulsystemet (herom senere). 15 mm 11 mm min 6 mm max 25 mm 31 mm Information til borgerne Eurostile Bold Extended 2 Eurostile Extended 2 16/16 16/16 Frise af fotos beskræres bagfra Oprettelse af et Lokalt Beskæftigelsesråd Som følge af kommunalreformen har Lokale råd erstatter udbyder Det Lokale Beskæftigelses- Anlægsarbejdet påvises oprettet et Koordinationsudvalg råd nu en pulje på 1.3 millioner til at Forretningen begynder kl på Lokalt Beskæftigelsesråd. Det Lokale Det Lokale Beskæftigelsesråd erstat- støtte projekter, der bidrager til at Agrovej ved trykforøgerstationen. Beskæftigelsesråd er et selvstændigt, ter kommunens Koordinationsudvalg, skabe et arbejdsmarked med plads til Det påtænkte omfang af ekspropria- og overtager Koordinationsudvalgets alle. Ansøgningsskema til Det Lokale tionen påvises i marken, og ejendom- Grafiske elementer Det grønne bånd i annoncer Altid 2 mm se eksempel opgaver med at skabe et rummeligt arbejdsmarked. Det Lokale Beskæftigelsesråd er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, en a-kasse, handicaporganisationer, læger, Integrationsråd, Erhvervsrådet og Byrådet i. Valg til beskæftigelsesrådet Ved det første møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd blev borgmester Michael Ziegler valgt som formand. DA repræsentant, fabrikschef fra Rockwool Poul V. Larsø, samt LO repræsentant Svend-Erik Hermansen blev Beskæftigelsesråds pulje kan rekvireres hos sekretariatet for det Lokale Beskæftigelsesråd, Erik Husfeldts Vej 2C,, tlf eller pr. mail: Ansøgninger vedr. puljen skal være sekretariatet i hænde senest d.10. maj Åstedsforretning for vandværk ved Agrovej I forbindelse med anlæg af vandværk ved Agrovej samt boringer og forsyningsledning på Snubbekorsgård afholdes åstedsforretning torsdag mene besigtiges. Til forretningen indkaldes enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller i hvilken som helst anden egenskab har en retlig interesse at varetage i anledning af det planlagte anlægsarbejde. Ekspropriationsfortegnelse m.v. bliver ved anbefalet brev tilsendt de berørte ejere og brugere, ligesom ekspropriationsfortegnelsen med tilhørende ekspropriationsplan vil være fremlagt til offentligt eftersyn i Høje-Taastrup Kommune, Rådhuset,,, fra den 4. maj til den lovpligtigt nedsat udvalg. Det Lokale valgt som rådets to næstformænd. den 1. juni juni Høje-Taastrup kommu- Beskæftigelsesråd har til formål at En oversigt over medlemmerne af det ne, Rådhuset,, Taastrup 8 Udover logoet har vi udviklet tre grafiske elementer, som kan bruges hver for sig i forskellige sammenhænge. Byvåbnet bruges udelukkende som beskrevet på side 4, mens de grafiske elementer kan bruges som supplement til byvåbnet de kan ikke stå alene. rådgive Høje-Taastrup kommune om kommunens samlede beskæftigelsesindsats, og skal samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Mellem 85,5 mm og 104,5 mm skal starte samme sted som topfrise. Grøn streg 2 mm høj i alle annoncer lokale beskæftigelsesråd kan findes på Det Lokale Beskæftigelsesråds hjemmeside: Som led i indsatsen for at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked Anlægsarbejdet vil berøre ejendommene matr.nr. 3a, 3p, 3q, 3r, 13f og 37 Vridsløsemagle By, Sengeløse. Hvis du ønkser at vide mere om de projekter der er i gang, kan du se mere på Tlf: Fax: Sort 70% 2 mm høj i alle annoncer Kløveren Beskæres maximum på følgende måde. Kløveren må max skæres fra to sider ad gangen. Kan spejlvendes efter behov. Kløver Bruges kun i 453 samt i negativ og skal beskæres som vist på side 9 Anvendes på annoncer, tryksager m.v. Vandmærke/præg Må anvendes på hvid baggrund eller som blindpræg på farve

6 Overskrift: Verdana 10 Skrifttyper Vi arbejder med to typografier eller skrifter. abc abc a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z æ ø å Verdana Anvendes primært til brødtekst og kan varieres med italic (kursiv) samt bold (fed). Kan også bruges til overskrifter og mellemrubrikker. Verdana Regular Verdana Italic Verdana Bold Logofont Verdana bruger Verdana som husskrift. Den er standard i alle Office-skabeloner. Eurostyle er en grafisk skrift og er ikke standard på kommunens pc er. Verdana Er velegnet som brødtekst i brochurer, foldere m.m. Bruges herudover til al officiel korrespondance som breve, mails, notater, referater, dagsorden, kuverter, visitkort og på internettet. Overskrift: Eurostyle abc hijklmnopqr abcdefghijklmn abcdefghijklmnopqrstuv Eurostyle Anvendes til overskrifter og mellemrubrikker. Eurostyle Extended 2 abcdefghijklmnopqrstuv Eurostyle Hovedsageligt brugt som overskrifter eller mellemrubrikker i brochurer, foldere og annoncer Bold Extended 2 abcdefghijklmnopqrstuv

7 50 mm 59,5 mm Verdana 9/12 12,5 mm 155 mm Byrådscentret/ Informationsafdelingen Tlf: Verdana 7,5/10 Man., tirs. og ons Torsdag Fredag Dir. tlf.: januar 2006 Verdana Italic 7,5/10 min 10 mm Daginstitutionen Agerhønen Høje Taastrup Kommune Att: Birgitte Skou Andersen Charlottegårdsvej 3 B 2640 Hedehusene Tlf Tlf (kontoret) Rød stue/køkken: Gul stue: Blå stue/hulen: Daginstitutionen Agerhønen åbningstid: Man. - tors Fredag Birgitte Skou Andersen Informationschef 30. januar 2006 Institutions brevpapir og visitkort Charlottegårdsvej 3 B 2640 Hedehusene Tlf: Tlf (kontoret) Papirlinje Papirlinjen dækker brevpapir, visitkort, kuverter, power point etc. 30 mm Verdana Bold 9/12 95 mm Verdana 9/12 min 25 mm Dunt iliquat Consequam del ex er il ulputpat iliquamet, veliqua tummodipisim non vullan venim velit prat. Re vel utat. xercin henim venisci ncidunt vel irit amet ad tet iustionullam ex eliquam dipsummy nonsectet essenisim vulla facidui et ipit loborperit doloborperat wisse et alisl inim quatem iusto od tionsed te dolummodolor summolo rpercin ea con vulputat. Sum dunt acipit vulla core eum dolore con hent ute consequip euisim Rilla feugiam delestis nullandrer iure dunt irillum ipsustie commolorem veratin ut lore molendipis nonsequi el ero commy nulput lore faci eum del utpatum quipit illan ex el ea feu facip eugiam ver se consequis aut nostrud Etionsenisim ent lorero odolor alis nibh el eu faccumm odionsequi ea feugiam quat, quis eugiam qui blandrerilit lan hendion ulpute veliquisit alisl in ea acipsum ate ercin ea feummolortie tet et, quamcom modoloborper se dolorerit ullaor si. Byrådscentret/ Informationsafdelingen Tlf: Man., tirs. og ons Torsdag Fredag Dir. tlf.: januar 2006 Umsan ut lum zzriure feugait ver alis adiatem dolor sit ad deliquisim do eum auguer sumsan Alle grafiske elementer på brev papir, brochurer m.v. skal stå i bestemte størrelsesforhold og placeres med faste indbyrdes afstande. henis nibh ex eui ent ilis alismod ipsummy nisisi. Giam dolore facil iriliquat ad magniam etuerci duismodipis doloborem dolorper aut ad te mod magnisc ipissim er susto etuerat am, sustisim zzriure eugait ea facin vent la facillaor alis nulluptatet adigniat. Duipsus cilluptat. Lore elit nonsent dui ea aut lobor susci ea faccumsan henisit vel dio conse dolutem quat, commy nibh er sumsan ut nismod essenis nisit, sum quat iliquamcon ea aliquat. Lorper illaorem zzriusciduis do exercilla at, core minciduis duisis ad tet, ver ad dolum zzrit, sum venim do odio odolor ip euis doleseq uismolobore eu facilla aliquat. Med venlig hilsen Standardbrevpapir m.v. har logoet øverst i venstre hjørne. Institutioner eller andre arbejdspladser skal benytte dette brevpapir eller anvende eget logo øverst i venstre hjørne og så føje kommunens logo til nederst i højre hjørne. Samme princip gælder for øvrige tryksager. Verdana 7,5/10 Verdana Italic 7,5/10 Sagbehandler Dok. nr. BirgitteSAn mm 25 mm 25 mm Brevpapir og Powerpoint J. nr ,5 mm Birgitte Skou Andersen informationschef - Niels Nielsen Byrådsmedlem Dir. tlf.: Mobil: Politikpartiet Tlf: Konvolut Overskrift i Verdana Bold Sagbehandler BirgitteSAn Dok. nr J. nr Brødtekst i Verdana regular mim adignit lutpat, sequi tatuerc incidunt nonsequis etummy non ver alit vullupt atisi. Or sum ing esto dolorper ipit prat, sim autatie dolore faccummy nis acidunt dolore doloreet lorem iure conullaor acinim. doloreet lorem iure conullaor Brevpapir sim autatie dolore iure conullaor acinim Alit vullupt atisi. Or sum ing esto dolorper ipit prat, sim autatie dolore faccummy nis acidunt dolore doloreet lorem iure conullaor acinim.

8 Frise af fotos beskræres bagfra Friser og billedbrug 14 Gode billeder fortæller en hel historie uden ord og virker som blikfang. Men billedet skal også leve op til nogle krav for at kunne trykkes. Hvis du selv skal tage billeder skal du sørge for, at dit kamera er rigtigt indstillet. Hvis du får hjælp af en fotograf, skal du fortælle ham, hvad billedet skal bruges til, så han kan sørge for dine behofv bliver opfyldt. Det gælder fx opløsning, lav- og højformat osv. Herunder vises den opløsning et billede skal være for at blive optimalt: På nettet: 72 dpi Til word og powerpoint: 150 dpi I tryksager: 300 dpi Interiør/eksteriørfoto Rum bliver interessante, når man kan se deres funktion. Inventar, redskaber, maskiner og frem for alt mennesker giver liv til billedet. Aktivitetsfoto Begivenheder og festligheder, udendørs som indendørs, er oplagte emner for fotografering. Husk altid at sørge for, at kommunen har ret til at bruge de billeder, du vil bruge (ophavsret). Er der mennesker på, så spørg om lov så får du ikke vrøvl bagefter. Gode tips til billedtagning: Personer eller ting i forgrunden som illustrerer et arrangement eller som giver dybde i billedet, er optimalt. Portrætfoto Foto af medarbejdere eller andre personer skal illustere deres kompetencer, arbejdsområder eller dele af en lokalitet, hvori personen arbejder. Billedfrise med byvåben Anvendes på hjemmesiden, i annoncer, power point og i tryksager.

9 4994 HTK Invitation.indd 31 04/02/08 13:07: Et sundere arbejdsliv Ned med antallet af ulykker Vi bruger en stor del af vores tid på I s sund- Færdselsulykker og arbejdsulykker Målsætninger arbejdspladsen, og arbejdsmiljøet hedspro l indgår også en under- kræver sine ofre, men der sker og fokusområder betyder meget for sundhed og livs- søgelse af det psykiske arbejdsmiljø, langt ere ulykker i hjemmet og i stil. Helbredet påvirkes direkte af det der hænger sammen med tilrette- fritiden, især i forbindelse med fald. vil fysiske arbejdsmiljø, bl.a. i form af læggelse af arbejdet, oplevet stress- Det resulterer hvert år i omkring begrænse antallet af ulykker på luft, støj, lugt, temperatur og fysisk niveau og samarbejdet med kolleger 4000 besøg på skadestuen og kommunens egne arbejdspladser, belastning. Det er i arbejdsgivernes og ledelse. Selvom undersøgelsen dødsfald, de este blandt ældre over i institutioner, i hjemmet, i tra k- Brochurer og pjecer interesse, at medarbejderne bliver sundere, så de får færre sygedage og fastholdes på arbejdsmarkedet. tyder på, at Høje-Taastrup borgere har lidt mindre ind ydelse på deres arbejde end i resten af landet, er det kun de færreste, der er utilfredse med deres arbejde. går foran med et godt eksempel. Kommunen har en sundhedsordning for sine egne medarbejdere med tilbud om fysioterapi, kiropraktik og kostvejledning, motionscenter samt rygestopkurser. Målsætninger 75 år. For at forebygge og begrænse ulykker deltager Høje-Taastrup Kommune i et projekt, der skal under søge årsager til faldulykker. Tværfagligt samarbejde om kronisk syge s sundhedspolitik skal styrke fremtidens indsats over for kronisk sygdom. I dag har ken og i fritiden mest muligt, øge fokus på at forebygge faldulykker, mindske negative følgevirkninger af ulykker. mellem kommunen, alment praktiserende læger og hospitalerne. 16 For at sikre en ensartet placering af de grafiske elementer i brochurer og pjecer, der bliver lavet for Høje- Taastrup Kommune, er der udarbejdet et grid (et net eller gitter). Modulsystem Et modulsystem (grid) letter opsætning af tekst, skemaer, foto m.m. Det sikrer også en gennemgående linie i layoutet. Sundhed Sundheden frem i hverdagen Høje Taastrup Kommunes sundhedspolitik 2006 Sundhed Sundheden frem i hverdagen Høje Taastrup Kommunes sundhedspolitik 2006 HTK A5 Sundhedsbro_16s.indd 32 11/09/07 10:35:33 og fokusområder vil prioritere en sund arbejdsplads med et sundt arbejdsmiljø, samarbejde med virksomheder om sundhed på arbejdspladsen, fastholde sit fokus på Høje- Taastrup Kommune som en sund arbejdsplads. HTK A5 Sundhedsbro_16s.indd Sec1:14 11/09/07 10:35:58 Praktiske oplysninger Plakat omkring 40 procent af de over 55- årige Høje-Taastrup borgere én eller ere kroniske livsstilssygdomme, og der er risiko for, at tallet vil stige i de kommende år i takt med et voksende antal ældre. Det er en stor udfordring, som kommunen er nødt til at tage alvorligt nu og her. Mange kronisk syge, især ældre borgere, modtager personlig og praktisk hjælp fra kommunen. En del er i behandling hos egen læge, mens andre i perioder er indlagt på sygehusene. Her er der et stort behov for tættere tværfagligt samarbejde Målsætninger og fokusområder Der skal være bedre sammenhæng i behandlings- og rehabiliteringsforløb på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. Unødige sygehusindlæggelser skal undgås. HTK A5 Sundhedsbro_16s.indd Sec1:15 11/09/07 10:36:02 Ved tryk på kopimaskiner alt på vores eget Trykkeri laves på denne måde skal der laves en hvid gribekant. Kun ved tryksagsproduktion hos eksternt trykkeri kan der trykkes til kant. Økonomien afgør, om en tryksag produceres internt eller eksternt spørg Trykkeriet. På siderne her vises eksempler på brochurer og pjecer der er sat op ved hjælp af dette system. Pjece Messe Socialpsykiatrimessen Tid Onsdag d. 27. februar 2008, kl Sted TIK Hallerne, Parkvej 78, Invitation Formål Let tilgængelig information om det at leve med psykisk sygdom og dannelse af netværk Ovidia & Helge Voldbjerg udstiller Entré på rådhuset Alle fraer velkomne. Deltagelse er gratis og kræver ingen tilmelding 4. oktober Arrangør 26. oktober Socialpsykiatrien, Yderligere info Dem kan du møde Kontaktpersoner: Arki Hansen, Tone Ørskog, Karen Gjesing, Besøg messens 30 stande med repræsentanter fra bl.a. PS Landsforening Pårørende til Spiseforstyrrede, Psykiatri- Ovidia Helge Voldbjerg Fonden/ Erhvervs Psykiatrisk Center, Den Boligsociale Fond v/ Konsulentkompagniet, Handicapidrættens Videnscenter, Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI, DAI Dansk Arbejder Idrætsforbund, Ovidia er autodidakt og har siden 1988 udtrykt sig selv gennem sine malerier og tegninger. Ovidia er i dag bosat i Hedehusene. Voldbjerg er udlært klejnsmed og meget glad for at arbejde med mangfol- Helge Voldbjerg er født i Kildebrønde, og er nu bosat i Hedehusene. Helge digheden i LAP stål, hvormed (Landsforeningen han udtrykker af styrke, tidligere yndefuldhed, og nuvær elegance ende Psykiatribrugere), ADHD-foreningen (Attention De cit Hyperactivity Disorder), og I 1997 begyndte Ovidia for alvor at gøre sig gældende i kunstnerkredse, og lethed. har haft eget galleri i Køge samt samarbejdet med ere gallerier i Danmark, Sverige og Tyskland. Ovidia er medarrangør af art Attention www. I over 25 år OCD-foreningen har han arbejdet med (Obsessive stål, og hans Compulsive første skulptur Disorder), blev til i LAFS Landsforeningen af Flex- og Skånejobbere, Mentor Lene Nielsen fra Ran- art-attention.dk. hun er tilknyttet WHO S WHO Art club international. Ovidia har passeret jury for verdens største neste kunstmesse i New York. læretiden. ders Kommune, Flyverteamet i Hillerød, PsykInfo, Århus, PsykoVision, andre Projekt ting UDENFOR, på tegnebrættet. Landsforeningen SIND, Tilbuds-portalen, Helge Voldbjerg s værker er udført mest som skulpturelle relieffer, men Ovidia kombinerer det abstrakte med runde former, der viser nøgne fremtoninger i ekstremt drejede spændende positioner. Det kubistiske ele- har også mange Netværkstedet Thorvaldsen/Radioti, Kognitiv Center København/ ment giver billedet et gennemgående særpræg, hvis tonevalg og nuancer Det er først i de senere år, han er begyndt at udstille sine ting. Helge Voldbjerg har haft Fobiskolen, del udstillinger PsykInfo bl.a. Sjælland i forskellige kunstforeninger, hvor accentuerer det lette og enkelte. Ovidia s arbejder tilstræber sig at være kryptiske og afspejler hendes mystiske verden, hvilket er hendes måde at hans værker har vakt en del opmærksomhed, og har fået meget positiv udtrykke sig på. feedback. Ovidia s lidenskab er klipperne og det naturlige. Hun kreerer sine egne Socialministeriet Inspirationen bliver medsponsor hentet fra omgivelserne, for messen og ideer er der rigtig mange af. fossiler, og benytter sig af naturens midler i sit arbejder f.eks. kul og ral. FERNISERING TORSDAG DEN 4. OKTOBER. KL PÅ RÅDHUSET Invitation Et godt liv med psykisk sygdom Socialpsykiatrimesse for alle Onsdag d. 27. februar 2008 Kl TIK Hallerne

10 Mindre stillingsannoncer Her er vist eksempler på 1 og 3 spaltede annoncer i 4 farver Annoncer 18 Stillingsannoncer og informationsannoncer skal være let genkendelige som en del af kommunens identitet. Den grønne streg og topfrisen er det genkendelige og gennemgående element i annoncerne. Kampagneelementer (fx. cirklerne) bruges i øvrigt til at fremhæve noget særligt attraktivt ved det på gældende job. Halv tabloid Her vises eksempel på en halv tabloid informationsannonce i 4 farver. Information til borgerne Oprettelse af et Lokalt Beskæftigelsesråd Som følge af kommunalreformen har Lokale råd erstatter udbyder Det Lokale Beskæftigelses- Anlægsarbejdet påvises oprettet et Koordinationsudvalg råd nu en pulje på 1.3 millioner til at Forretningen begynder kl på Lokalt Beskæftigelsesråd. Det Lokale Det Lokale Beskæftigelsesråd erstat- støtte projekter, der bidrager til at Agrovej ved trykforøgerstationen. Beskæftigelsesråd er et selvstændigt, ter kommunens Koordinationsudvalg, skabe et arbejdsmarked med plads til Det påtænkte omfang af ekspropria- og overtager Koordinationsudvalgets alle. Ansøgningsskema til Det Lokale tionen påvises i marken, og ejendom- opgaver med at skabe et rummeligt Beskæftigelsesråds pulje kan rekvi- mene besigtiges. Til forretningen arbejdsmarked. Det Lokale Beskæfti- reres hos sekretariatet for det Lokale indkaldes enhver, der som ejer, gelsesråd er sammensat af repræsen- Beskæftigelsesråd, Erik Husfeldts bruger, panthaver eller i hvilken som tanter fra arbejdsmarkedets parter, Vej 2C,, tlf helst anden egenskab har en retlig Her vises minimum afstande og skriftstørrelser for en stillingsannonce i 4 farver en a-kasse, handicaporganisationer, læger, Integrationsråd, Erhvervsrådet og Byrådet i. Valg til beskæftigelsesrådet Ved det første møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd blev borgmester Michael Ziegler valgt som formand. DA repræsentant, fabrikschef fra Rock- 10 eller pr. mail: Ansøgninger vedr. puljen skal være sekretariatet i hænde senest d.10. maj Åstedsforretning for vandværk ved Agrovej I forbindelse med anlæg af vandværk ved Agrovej samt boringer og interesse at varetage i anledning af det planlagte anlægsarbejde. Ekspropriationsfortegnelse m.v. bliver ved anbefalet brev tilsendt de berørte ejere og brugere, ligesom ekspropriationsfortegnelsen med tilhørende ekspropriationsplan vil være fremlagt til offentligt eftersyn i Høje-Taastrup wool Poul V. Larsø, samt LO repræ- forsyningsledning på Snubbekorsgård Kommune, Rådhuset,, sentant Svend-Erik Hermansen blev afholdes åstedsforretning torsdag, fra den 4. maj til den lovpligtigt nedsat udvalg. Det Lokale valgt som rådets to næstformænd. den 1. juni juni Høje-Taastrup kommu- Beskæftigelsesråd har til formål at En oversigt over medlemmerne af det ne, Rådhuset,, Taastrup rådgive Høje-Taastrup kommune om lokale beskæftigelsesråd kan ndes Anlægsarbejdet vil berøre ejendom- kommunens samlede beskæftigelses- på Det Lokale Beskæftigelsesråds mene matr.nr. 3a, 3p, 3q, 3r, 13f og Hvis du ønkser at vide mere om de indsats, og skal samordne og udvikle hjemmeside: 37 Vridsløsemagle By, Sengeløse. projekter der er i gang, kan du se den lokale forebyggende indsats for mere på personer, der har svært ved at klare Som led i indsatsen for at skabe sig på arbejdsmarkedet. et mere rummeligt arbejdsmarked Tlf: Fax:

11 Trøje med logo Mulepose Tøj og merchandise 20 Tøj og merchandise er en god måde at profilere og synliggøre kommunen på. Begge dele kan bruges i både arbejds- og fritidssammenhænge som gaver eller påklædning og i forbindelse med særlige arrangementer. Der er lavet en alternativ kombination af HTK logoet, der er beregnet til disse, men primær kombinationen af HTK logo kan også bruges. Der må vurderes ud fra det enkelte produkt. Tøj og tilbehør Sort T-shirt og kasket med hvidt s logo i alternativ kombination. Kop med logo T-shirt med logo

12 Hjemmepleje Driftsbyen Kommunens personbiler Byvåben og institutionsnavn placeres på døren. Kløver placeres i bund som anvist Design på biler 22 For at skabe genkendelighed og synlighed på kommunens biler, påsættes logo og institutionsnavn på alle biler og varevogne. Farvedefination på folie til kløver er: 3M Scotchal Kommunens lad- og varevogne Byvåben og institutionsnavn placeres på døren. Kløver placeres i bund som anvist Logoet placeres som hovedregel på begge førerhusdøre. Ellers hvor det er hensigtsmæssigt. Kløveren skaber genkendelighed på lang afstand og placeres som vist, eller hvor det er hensigtsmæssigt dog altid nederst på siden af bilen. Driftsbyen Driftsbyen

13 Gadehaveskolen Hovedindgang Tandklinik Eksempel på skilte Herunder vises forskellige formater på skilte og opsætning herefter. Skilte 24 Designmanualen lancerer et nye design til s udendørs skilte. Den nye skiltedesign tager udgangspunkt i de eksisterende galger, og den grå farve er inspireret af heraf. Skiltning i Høje-Taastrup Alle anvisningsskilte er grå med påtrykt logo. Alle skilte er sat med skriften Verdana Bold. Rådhuset 2 Rådhusbiblioteket Høje-Taastrup I skiltedesignet gør vi en undtagelse fra reglen om, at byvåben og navnetræk altid skal optræde sammen. Her optræder byvåbnet alene, men træder tydeligt frem i fire farver på den grå baggrund. Biblioteksadministration Borgerskolen Skoletandklinik Magda Børnehaven Impulsen FK/UK Gadehaveskolen Borgerskolen Skoletandklinik Distriktspsykiatrisk Center Hovedindgang Magda Børnehaven Impulsen FK/UK Daginstitutionen Lunden sag: Taastrup skilte emne: skiltesystem_identitet tegn.nr: 0_2 Tandklinik Institutionsskilt Distriktspsykiatrisk Center Daginstitutionen Lunden Afdelingsskilte mål: dato: 1: sag: Taastrup skilte emne: skiltesystem_identitet tegn.nr: 0_2 mål: dato: 1:

14 26 Hjemmesider Genkendeligheden mellem det trykte medie og hjemmesider/ intranet er vigtigt. Designmanualens retningslinjer for logoer, skrifter farver gælder også på webområdet og er implementeret i Sitecores skabeloner. Kommunens hjemmeside Logo placeres altid i venstre hjørne. Du kan lave langt de fleste tryksager i vores pjeceværktøj, som du finder på HTKalle. I pjece-værktøjet finder du skabeloner til de typer tryksager, som vi laver rigtig mange af i fx foldere i A5 og A4, flyers, visitkort m.fl. Alle tryksager m.v. skal følge kommunens designlinie, som du også kan se på intranettet HTKalle/ Sådan gør du/designmanual. Når du har sat din tryksag op i pjece-værktøjet, skal du henvende dig til kommunens trykkeri, som kan printe den eller ved større oplag sende den til eksternt trykkeri. Skal du lave en tryksag, som ikke er dækket ind af pjece-værktøjets skabeloner, skal du henvende dig til Trykkeriet, som kan hjælpe dig med opsætning, layout og rådgivning om print/ tryk, papirkvalitet m.m. Inden du henvender dig til Trykkeriet, kan du få rådgivning i Kommunikationsafdelingen i Byrådscentret, som kan hjælpe dig med at få styr på budskab, målgrupper, distribution m.v. og tryksagens sammenhæng med budskaber via hjemmeside, presse m.v. Når du bestiller en opgave i Trykkeriet, skal du udfylde en bestillingsseddel (rekvisition) find den på intranettet HTKalle/Sådan gør du/kommunikation/ Tryksager. Dit materiale skal være klar til Trykkeriets videre arbejde se hvordan du gør tekst og billeder klar til grafisk arbejde eller trykning på intranettet HTKalle/Sådan gør du/kommunikation/tryksager. A5 folder uden foto 12 sider Suptramsinu earchil maxim etus Iquamet ra doluptas esti tempor simporest omnis eture et, occuptur? Itat aut qui sam ipsae num est, nempelibus, corionet faccusant harion Et molest, occupta quossi ut aut veniet, sandige nihiciendae net quideni squaes dolese corem ide volenia tatest quiant et utest ex elessuntium volupta natem quunt ea et abor a volluptibus aces exerio. Quia quam facia sit offictur maximinisci sinullam et hit, tenist, quiandit od moloreh endiciet harit eum im sitiossi omnimi, officati ommodi consectia sim. Us earchil maxim etus magnam quaesecesti id ut aut maxim acepellore sita dolorem sequodi aut ditas aborene cearum et moluptate modis magni Us earchil maxim etus Beaque quae pel mod est, tent libus rem estem apelend andelitat pra nulla volesti atiandes ut quam que optiundiam hil inverum am ra qui res dit, ut aut anihitaerit qui ut ad eium et ut denis magnatur, nempora tibustem il ma doluptat. Alicipi endest, optatio stibus dolo conesequi volupta temporp oribus abor sequasped quam lit quam elignim usamenim vendi officip. Andlitet pra nulla volesti atianders Beaque quae pel mod est, tent libus rem estem ape- M65 folder Lorem sam te senti consequis molupta nost A4 folder med foto 12 sider Nemque volent pro dit verum veribusam lend andelitat pra nulla volesti atiandes ut quam que optiundiam hil inverum am ra qui res dit, ut aut anihitaerit qui ut ad eium et ut denis magnatur, nempora tibustem il ma doluptat. Alicipi endesta temporp oribus abor sequasped quam lit quam elignim usamenim vendi officip. Institutionshjemmesider Har institutionen eget logo kan det placeres øverst i venstre hjørne hvorunder Høje-Taastrups logo indsættes. Se eksempel Et molest, occupta quossi Simporest omnis eture et, occuptur? Itat aut qui sam ipsae num est, nempelibus, corionet. Beaque quae pel mod est, tent libus rem estem apelend andelitat pra nulla volesti atiandes ut quam que optiundiam hil inverum am ra qui res dit, ut aut anihitaerit qui ut ad eium et ut denis magnatur. Et molest, occupta quossi Veniet, sandige nihiciendae net quideni squaes dolese corem ide volenia tatest quiant et utest ex Et molest, occupta quossi Simporest omnis eture et, occuptur? Nemque volent pro dit verum Itat aut qui sam ipsae num est, nempelibus, corionet. veribusam aciis estendis doluptio Beaque quae pel mod est, tent libus rem estem apelend andelitat pra nulla que volles nusandignam fuga volesti atiandes ut quam que optiundiam hil inverum am ra qui res dit, optusae voluptae pro occae nulla ut aut anihitaerit qui ut ad eium et ut denis magnatur. Et molest, occupta quossi Veniet, sandige nihiciendae net quideni squaes dolese corem ide volenia tatest A4 folder med foto 8 sider Nemque volent pro dit verum veribusam aciis estendis.

design VIA KOM 03487 maj 2012 isp manual

design VIA KOM 03487 maj 2012 isp manual design VIA KOM 03487 maj 2012 isp manual indhold - designmanual 2 25 Om VIAs designmanual VIAS LOGO navn og Logo (hvorfor navnet via?) 3 varianter ro og plads omkring logo retningslinjer for størrelse

Læs mere

Vordingborg Kommune. Designmanual

Vordingborg Kommune. Designmanual Vordingborg Kommune Designmanual Vordingborg Kommune Designmanual 2. udgave, 1. oplag Vordingborg Kommune Kommunikationsafdelingen Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf.: 55 36 27 14 www.vordingborg.dk

Læs mere

Randers / Byvåben. fæstning eller Randers Slot med voldgrav - og endelig som bymuren med bagvedliggende kirketårne.

Randers / Byvåben. fæstning eller Randers Slot med voldgrav - og endelig som bymuren med bagvedliggende kirketårne. Designmanual Randers / Byvåben Byvåbnet er en ny fortolkning af Randers` gamle byvåben. Det tidligst kendte aftryk af Randers` gamle byvåben er fra 1524. Det viser en mur med et porttårn med faldgitter,

Læs mere

Ankestyrelsens Designguide

Ankestyrelsens Designguide ANKESTYRELSENS DESIGNGUIDE 1 Ankestyrelsens Designguide 1. udgave, august 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Side 2 1. Moderniseret design og layout 3 Udgangspunkt for nævnene 3 Spørgsmål? 3 2. Faste designelementer

Læs mere

DESIGNGUIDE. UDGIVELSESDATO 1. oktober 2012

DESIGNGUIDE. UDGIVELSESDATO 1. oktober 2012 Erhvervsakademi Sjælland DESIGNGUIDE print og web UDGIVELSESDATO 1. oktober 2012 version 2.0 Introduktion 2 Introduktion Designguiden skaber en fælles visuel identitet for de uddannelsescentre, der hører

Læs mere

DESIGNGUIDE August 2013

DESIGNGUIDE August 2013 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. forord... side 3 2. kommunevåbnet... side 4 3. logoet... side 5 4. typografi... side 7 5. farver... side 8 6. breve... side 9 7. breve med afdelingslogo... side 10 8.

Læs mere

Designmanual 14.08.2015

Designmanual 14.08.2015 Designmanual 14.08.2015 Designmanual Indhold 2 Indledning... 3 Logo UCN s kommunikationsniveauer... 4 Logooversigt... 5 UCN overordnet niveau... 6 Logo med engelsk beskrivelse... 7 Payoff... 8 UCN afdelings-niveau...

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

fremtiden er din... VUC Syd Designmanual

fremtiden er din... VUC Syd Designmanual VUC Syd Designmanual Indhold Vision, mission, grundfortælling, pay-off....3 Logo...4 Afstande...5 Farver....6 Typografi...8 Billedstil... 10 Det femte element...11 Visitkort, brevpapir, kongresmærke...

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

DECEMBER 2009... vi har den gode historie. Sagen om Thomas Bisp. Ny bestyrelse i Museumsforeningen Rubjerg Knude Udstillingen Arkiveringen af Kom*IT

DECEMBER 2009... vi har den gode historie. Sagen om Thomas Bisp. Ny bestyrelse i Museumsforeningen Rubjerg Knude Udstillingen Arkiveringen af Kom*IT VHMnyt DECEMBER 2009... vi har den gode historie NR. 17 Sagen om Thomas Bisp Ny bestyrelse i Museumsforeningen Rubjerg Knude Udstillingen Arkiveringen af Kom*IT Indhold Ny bestyrelse i Museumsforeningen

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Fødevareministeriets Designmanual

Fødevareministeriets Designmanual 1 Fødevareministeriets Designmanual Indhold Introduktion Side 3 Designelementer Side 4 Horisontlinjen/buen, bokse og billeder Farver og skrifttyper Kongekronen Logo Side 8 Specifikationer for logo Billeder

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Kommunikationshåndbog

Kommunikationshåndbog Kommunikationshåndbog Indhold Kommunikationshåndbog... 1 1 Kommunikationskanaler... 1 1.1 Hjemmeside www.lunge.dk... 2 1.2 Danmarks Lungeforenings medlemsblad LUNGENYT... 2 1.3 Patientnetværket Snak om

Læs mere

INDHOLD. Visuel identitet. Logo. Logoplacering. Typografi. Papirlinje. Brevpapir og visitkort. Konvolutter. Stillingsannoncer.

INDHOLD. Visuel identitet. Logo. Logoplacering. Typografi. Papirlinje. Brevpapir og visitkort. Konvolutter. Stillingsannoncer. DESIGN- MANUAL INDHOLD 03 04 05 06 07 07 08 09 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Visuel identitet Logo Logoplacering Typografi Papirlinje Brevpapir og visitkort Konvolutter Stillingsannoncer Publikationer

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012

KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012 www.kk.dk/design KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012 www.kk.dk/design Redaktion og design Sekretariatet for ledelse og kommunikation Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere

Hjemmeværnet Designmanual. 2012 VERsion 2,0

Hjemmeværnet Designmanual. 2012 VERsion 2,0 Hjemmeværnet Designmanual 2012 VERsion 2,0 Indhold Introduktion Autorisation... Formålet med Designmanualen... 1. Grundelementer HJV-mærke... HJV-logo... Farver... Størrelser... Placering og respektafstand...

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune din arbejdsplads 18. oktober 2004

Høje-Taastrup Kommune din arbejdsplads 18. oktober 2004 NYT FRA Nr. 5-10. årgang Høje-Taastrup Kommune din arbejdsplads 18. oktober 2004 Nu kommer multiarenaen I fem år har vi ventet på den. Nu kommer den endelig - arenaen. Sjældent har der været så mange journalister

Læs mere

FORSIKRING. Arbejdsmiljø. De fleste selskaber har ingen stresspolitik. Overvågning på arbejdspladsen [side 15] Har vi plads til introverte?

FORSIKRING. Arbejdsmiljø. De fleste selskaber har ingen stresspolitik. Overvågning på arbejdspladsen [side 15] Har vi plads til introverte? Nr. 4 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING De fleste selskaber har ingen stresspolitik Overvågning på arbejdspladsen [side 15] Har vi plads til introverte? [side 18] [ TEMA 4-17

Læs mere

2 Et nyt arbejdsår på CFD

2 Et nyt arbejdsår på CFD Nyhedsbrevet Nyhedsbrevet Nyhedsbrev marts - nr. 1, 2013 2 Et nyt arbejdsår på CFD 3 NYT NAVN = NYT DESIGN 6 KOMMENTARER TIL DET NYE NAVN, LOGO OG TEGNNAVN 8 Kulturdag i KBH 9 LYDLØS DAG VOXPOP 11 Kreativ

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Medieinformation. Version 1.0

Medieinformation. Version 1.0 Medieinformation 2015 Avis Pleasure-magasiner Business-magasiner Indstik Borsen.dk Pleasure.borsen.dk Børsen Play Marketnews Tablet og smartphone Nyhedsbreve Inread Børsen Lørdag og Børsen Søndag Børsen

Læs mere

Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs

Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs Guide til Elsparefondens medarbejderkampagne Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs Jeg troede, der var en anden, der gjorde det Følg kampagneguiden og hjælp kollegerne med at spare på strømmen

Læs mere

Kom & Kvit Manual til koordinator

Kom & Kvit Manual til koordinator Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat,

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere