Årsplan for natur/teknik 6. klasse 2012/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan for natur/teknik 6. klasse 2012/13"

Transkript

1 Årsplan for natur/teknik 6. klasse 2012/13 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger Vor smukke jord Klasseundervisning, grupper, ekskursion til Robbedale og Arnager. 39 Masseeksperiment 2012 Fuldkorn og englehop koncentration i top? Tværfagligt med dansk Forsøg individuelt og i grupper Masser af affald Klasseundervisning, grupper, ekskursion Det er surt Laboratorieundersøgelser i grupper/makker 2 6 Din fantastiske krop Arbejde med forsøg i grupper, besøg på blodbanken. Bruduge i uge 39 Efterårsferie uge 42. Juleferie uge 52 til og med 2. januar Vinterferie uge Bliv din egen maddetektiv Gruppearbejde Tværfagligt med dansk Bruduge i uge 9. Påskeferie uge Det gror på markerne Klasseundervisning. Makker/gruppe, ekskursion Påskeferie mandag i uge Leg med mekanik Gruppearbejde 2. pinsedag i uge 21 Lejrskole i uge 23 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler tanker, sprog og begreber, som har værdi i det daglige liv. Undervisningen skal i vidt omfang bygge på elevernes egne oplevelser og erfaringer, iagttagelser og eksperimenter og medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår, samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse af samspillet mellem mennesker og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling. Undervisningen skal skabe grundlag og interesse hos eleverne for det videre arbejde med fagene biologi, fysik/kemi og geografi. Jeg vil tage aktuelle emner op, og lave spring i årsplanen, hvis jeg støder på noget nyt og spændende, samt hvis vejrforholdene ikke er optimale. Venlig hilsen Nina Panek Gjettermann 1

2 Vor smukke jord 6. klasse Periode Uge Status Eleverne arbejdede med det danske landskab i 5. klasse Mål Handleplaner og materialer Hvad gør vi helt konkret? Arbejdsformer metoder At eleverne kender til, at alt stof i verden består af et begrænset antal grundstoffer, og kende få grundstoffers navne, herunder kulstof, oxygen, hydrogen og jern. At eleverne kender til vigtige stoffers og materialers anvendelse, genbrug og kredsløb. At eleverne kan beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur. At eleverne kan sammenligne oplysninger fra tematiske kort og den virkelighed, de repræsenterer. At eleverne kan sammenligne geografiske forhold og globale mønstre, der er karakteristiske for udvalgte regioner og andre verdensdele At eleverne kan redegøre for, hvorledes naturkatastrofer opstår og påvirker planter, dyr og menneskers levevilkår. At eleverne kan gøre rede for hovedtræk af solsystemets opbygning At eleverne kan redegøre for hovedtræk af Jordens og livets udvikling At eleverne kan beskrive forhold, der har betydning for livets udvikling, herunder variation, ændring af levesteder og naturlig udvælgelse At eleverne kender til pladetektonik og fænomener, der har sammenhæng hermed. At eleverne kan formidle mundtligt og skriftligt egne og andres data fra Opstart i plenum med hvordan er det danske landskab skabt. Eleverne skal prøve på i grupper at finde svar på spørgsmål som f.eks. hvorfor er dinosaurerne forsvundet og hvordan kan man vide, hvornår noget skete, når der ikke var mennesker dengang? Arbejde med spor efter fortidens dyr og planter, hvor eleverne selv skal prøve at lave afstøbninger i gips. Klimakatastrofen og hvorfor ændrer dyr og planter sig. Jordens opbygning. Kontinent-puslespil med hvorledes kontinenterne har flyttet sig de sidste 200 mio. år. Eleverne skal undersøge de særligt urolige områder på Jorden. Natek 6. klasse. Skoleavisen Jord i hovedet. Tværfagligt med dansk i uge 35 og 36 Besøge grusgraven i Robbedale og til Arnager Evt. besøg på Natur Bornholm. 2

3 Succeskriterier Hvornår er vi tilfredse? Evaluering Hvem evaluerer? Hvad vil vi evaluere? Hvordan vil vi evaluere? Når eleverne kender til, at alt stof i verden består af et begrænset antal grundstoffer, og kende få grundstoffers navne, herunder kulstof, oxygen, hydrogen og jern. Når eleverne kender til vigtige stoffers og materialers anvendelse, genbrug og kredsløb. Når eleverne kan beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur. Når eleverne kan sammenligne oplysninger fra tematiske kort og den virkelighed, de repræsenterer. Når eleverne kan sammenligne geografiske forhold og globale mønstre, der er karakteristiske for udvalgte regioner og andre verdensdele Når eleverne kan redegøre for, hvorledes naturkatastrofer opstår og påvirker planter, dyr og menneskers levevilkår. Når eleverne kan gøre rede for hovedtræk af solsystemets opbygning Når eleverne kan redegøre for hovedtræk af Jordens og livets udvikling Når eleverne kan beskrive forhold, der har betydning for livets udvikling, herunder variation, ændring af levesteder og naturlig udvælgelse Når eleverne kender til pladetektonik og fænomener, der har sammenhæng hermed. Når eleverne kan formidle mundtligt og skriftligt egne og andres data fra Om eleverne kender til, at alt stof i verden består af et begrænset antal grundstoffer, og kende få grundstoffers navne, herunder kulstof, oxygen, hydrogen og jern. Om eleverne kender til vigtige stoffers og materialers anvendelse, genbrug og kredsløb. Om eleverne kan beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur. Om eleverne kan sammenligne oplysninger fra tematiske kort og den virkelighed, de repræsenterer. Om eleverne kan sammenligne geografiske forhold og globale mønstre, der er karakteristiske for udvalgte regioner og andre verdensdele Om eleverne kan redegøre for, hvorledes naturkatastrofer opstår og påvirker planter, dyr og menneskers levevilkår. Om eleverne kan gøre rede for hovedtræk af solsystemets opbygning Om eleverne kan redegøre for hovedtræk af Jordens og livets udvikling Om eleverne kan beskrive forhold, der har betydning for livets udvikling, herunder variation, ændring af levesteder og naturlig udvælgelse Om eleverne kender til pladetektonik og fænomener, der har sammenhæng hermed. Om eleverne kan formidle mundtligt og skriftligt egne og andres data fra Løbende evaluering af elevernes undersøgelser, opgaver samt fremlæggelser 3

4 Masseeksperiment Fuldkorn og englehop koncentration i top? 6. klasse Periode Uge 39 Status Eleverne ved at de kan have svært ved at koncentrere sig, hvis de ikke får noget at spise eller rørt sig. Mål Det gennemgående formål med Masseeksperimentet fra år til årer, at naturvidenskaben bliver vedkommende for eleverne. De er selv med til at udføre forskningen, og de kan relatere det til deres egen hverdag. Eleverne får et indblik i, hvad naturvidenskab kan bruges til, hvordan en forsker arbejder og forskellig naturvidenskabelige metoder. Det er ikke bare et forsøg for forsøgets skyld, men en virkelig undersøgelse, hvor eleverne er med til at frembringe helt nye forskningsresultater, der kan forandre deres egen verden. I dette års Masseeksperiment skal vi undersøge om det betyder noget at man har spist formiddagsmad og frokost? Hvilken betydning har mad og aktivitet for koncentration og dermed læring? For nogle børn kan det være en udfordring at spise nye madvarer de lider af såkaldt food neophobia uvilje mod nye madvarer. Handleplaner og materialer Masseeksperimentet vil også undersøge fænomenet food neophobia for derved at undersøge skolebørn i alle aldres tilgang til nye fødevarer. Forsøgskit og materialer til eksperimentet kommer i uge 36 Hvad gør vi helt konkret? Arbejdsformer metoder Succeskriterier Hvornår er vi tilfredse? Være med i et forskningsprojekt, som kan give danske forskere ny vide og samtidig give os selv ny viden. Bagefter vil vi kunne sammenligne vores undersøgelser med andre og senere hen vil vi se på forskernes konklusion af forskningsresultaterne. 4

5 Evaluering Hvem evaluerer? Hvad vil vi evaluere? Hvordan vil vi evaluere? Være med i et forskningsprojekt, som kan give danske forskere ny vide og samtidig give os selv ny viden. 5

6 Masser af affald 6. klasse Periode Uge Status Eleverne har tidligere arbejdet med dåserydderen samt været på Bofa Mål Handleplaner og materialer Hvad gør vi helt konkret? Arbejdsformer metoder Eleverne får øget viden om, hvad affaldet fra en moderne husholdning består, samt indblik i, hvordan affaldet kan behandles, så det betragtes som en ressource og ikke blot som noget, der skal skaffes af vejen. Det er endvidere et mål at give eleverne viden om, hvorledes deres egne handlinger og holdninger har betydning for, om affaldshåndteringen lykkes til gavn for miljøet og for forsyningen men ressourcer. At sortere, udvælge og anvende materialer og stoffer, både syntetiske og naturskabte. At undersøge og vurdere stoffernes forskellige egenskaber, herunder styrke, isolerings- og ledningsevne samt muligheder for genbrug. At kende til vigtige stoffers og materialers anvendelse, genbrug og kredsløb. At redegøre for eksempler på ressourcer og anvendelse af teknik, der har betydning for menneskers levevilkår, herunder vand, energi og transport At kende till miljøproblemer lokalt og globalt samt give eksempler på, hvordan disse problemer kan løses, herunder forslag til spareråd, i forbindelse med brug af vand og el og i forhold til anvendelse af vedvarende energi.at formidle mundtligt og skriftlige egne og andres data fra Vi starter op med hvilke materialer der går ind i vores huse og hvilken form har de, når de forlader huset igen? Er der noget man kan undvære Hvor kommer materialer fra og hvor ender de i vores by. Hvad sker der med affaldet? Hvad gør man, for at jeres by ikke skal blive fyldt med affald? Undersøg familiens affald. Hvordan kan affaldet bruges? Miljøspillet fra Bofa Skovsvinet. Spil om affald. Bogen: Affald med mere omtanke Besøg på Bofa. Forsøg med gødningsstoffer og algevækst Besøg på rensningsanlægget. Hvor meget vand bruger vi kan vi spare nogle steder? Succeskriterier Hvornår er vi tilfredse? Besøg på rensningsanlægget og Bofa Når eleverne får øget viden om, hvad affaldet fra en moderne husholdning består, samt indblik i, hvordan affaldet kan behandles, så det betragtes som en ressource og ikke blot som noget, der skal skaffes af vejen. Det er endvidere et mål at give eleverne viden om, hvorledes deres egne handlinger og holdninger har betydning for, om affaldshåndteringen lykkes til gavn for miljøet og for forsyningen men ressourcer. Når eleverne kan sortere, udvælge og anvende materialer og stoffer, både 6

7 Evaluering Hvem evaluerer? Hvad vil vi evaluere? Hvordan vil vi evaluere? syntetiske og naturskabte. Når eleverne kan undersøge og vurdere stoffernes forskellige egenskaber, herunder styrke, isolerings- og ledningsevne samt muligheder for genbrug. Når eleverne kender til vigtige stoffers og materialers anvendelse, genbrug og kredsløb. Når eleverne kan redegøre for eksempler på ressourcer og anvendelse af teknik, der har betydning for menneskers levevilkår, herunder vand, energi og transport At kende till miljøproblemer lokalt og globalt samt give eksempler på, hvordan disse problemer kan løses, herunder forslag til spareråd, i forbindelse med brug af vand og el og i forhold til anvendelse af vedvarende energi. Når eleverne kan formidle mundtligt og skriftlige egne og andres data fra Om eleverne får øget viden om, hvad affaldet fra en moderne husholdning består, samt indblik i, hvordan affaldet kan behandles, så det betragtes som en ressource og ikke blot som noget, der skal skaffes af vejen. Det er endvidere et mål at give eleverne viden om, hvorledes deres egne handlinger og holdninger har betydning for, om affaldshåndteringen lykkes til gavn for miljøet og for forsyningen men ressourcer. Om eleverne kan sortere, udvælge og anvende materialer og stoffer, både syntetiske og naturskabte. Om eleverne kan undersøge og vurdere stoffernes forskellige egenskaber, herunder styrke, isolerings- og ledningsevne samt muligheder for genbrug. Om eleverne kender til vigtige stoffers og materialers anvendelse, genbrug og kredsløb. At redegøre for eksempler på ressourcer og anvendelse af teknik, der har betydning for menneskers levevilkår, herunder vand, energi og transport Om eleverne kender til miljøproblemer lokalt og globalt samt kan give eksempler på, hvordan disse problemer kan løses, herunder forslag til spareråd, i forbindelse med brug af vand og el og i forhold til anvendelse af vedvarende energi. Om eleverne kan formidle mundtligt og skriftlige egne og andres data fra Løbende evaluering af elevernes undersøgelser samt deres opgaver. 7

8 Det er surt 6. klasse Periode Uge Status De har tidligere arbejdet med smags- og lugtesansen Mål Handleplaner og materialer Hvad gør vi helt konkret? Arbejdsformer metoder Succeskriterier Hvornår er vi tilfredse? Målet er at eleverne får udbygget den viden om smags og lugtesansen, som de har fået på tidligere klassetrin, samt at de får indblik i begreberne syre, base og surhedsgrad (ph). At eleverne kan stille spørgsmål med udgangspunkt i egne ideer og fremsætte hypoteser som grundlag for undersøgelser At eleverne er i stand til at undersøge, hvordan nye egenskaber fremkommer, når forskellige materialer og stoffer bruges sammen eller blandes sammen. At eleverne er i stand til at kategorisere undersøgelsesresultater og sammenfatte enkle regler. At eleverne kan planlægge, designe og gennemføre undersøgelser og eksperimenter med udgangspunkt i åbne og lukkede opgaver. Kort klassesamtale - Hvad mener vi med ordet sur? Forskellige eksperimenter med lugt og smag. Hvad er det modsatte af surt? Måling af surhed, hvordan bruges ph-papir? Undersøgelse af madvarer og kemikalier. Arbejde med ph skalaen. Løbende arbejde med logbog. Kopisider fra Natek 6. Klasseundervisning i dele af Natek 6 kap. Det er surt. Laboratorieundersøgelser i grupper/makker Når eleverne får udbygget den viden om smags og lugtesansen, som de har fået på tidligere klassetrin, samt at de får indblik i begreberne syre, base og surhedsgrad (ph). Når eleverne kan stille spørgsmål med udgangspunkt i egne ideer og fremsætte hypoteser som grundlag for undersøgelser. Når eleverne er i stand til at undersøge, hvordan nye egenskaber fremkommer, når forskellige materialer og stoffer bruges sammen eller blandes sammen. Når eleverne er i stand til at kategorisere undersøgelsesresultater og sammenfatte enkle regler. Når eleverne kan planlægge, designe og gennemføre undersøgelser og eksperimenter med udgangspunkt i åbne og lukkede opgaver. 8

9 Evaluering Hvem evaluerer? Hvad vil vi evaluere? Hvordan vil vi evaluere? Læreren laver uddybende spørgsmål til elevernes eksperimenter. Om eleverne har fået indblik i begreberne syre, base og surhedsgrad (ph). Om eleverne er i stand til at undersøge, hvordan nye egenskaber fremkommer, når forskellige materialer og stoffer bruges sammen eller blandes sammen. Om eleverne er i stand til at kategorisere undersøgelsesresultater og sammenfatte enkle regler. Om eleverne kan planlægge, designe og gennemføre undersøgelser og eksperimenter med udgangspunkt i åbne og lukkede opgaver. Om eleverne kan stille spørgsmål med udgangspunkt i egne ideer og fremsætte hypoteser som grundlag for undersøgelser. Din fantastiske krop 6. klasse Periode Uge 1-6 Status Eleverne har tidligere prøvet at lave en konditest og arbejdet med lunger og ånding. De kender ordet celle og har set på billeder af planteceller. Mål Eleverne får en øget viden om, hvordan deres krop fungerer, hvordan de kan passe på den, og hvad der kan skade kroppen. Eleverne kan beskrive vigtige menneskelige organsystemer, herunder kredsløb og væsentlige faktorer, der fremmer en sund livsstil. Eleverne er i stand til at begrunde valg, der fremmer egen sundhed og trivsel. Eleverne er i stand til at formidle mundtligt og skriftligt egne og andres data fra undersøgelser, eksperimenter og faglig læsning med relevant fagsprog og Eleverne er i stand til at forstå og anvende grafisk information i form af enkle diagrammer og kurver. Handleplaner og materialer Hvad gør vi helt konkret? Arbejdsformer metoder Succeskriterier Hvornår er vi tilfredse? Klassesamtale om hvor forskellige vi mennesker ser ud og hvad vi kan. Hvad er forskellen på plante- og dyreceller? Se på celler i mikroskop. Klassesamtale om ilt og brændstof til kroppen. Eleverne laver en model af lungerne. Blodet kroppens transportsystem klassesamtale samt se på røde blodlegemer i grupper. Hjertet kroppens pumpestation, eleverne lytter til hinandens hjertelyd og undersøger et svinehjerte. Vi ser på kroppens muskler, knogler og undersøger huden. Kopisider fra Natek 6. Klasseundervisning i dele af Natek 6 kap. Din fantastiske krop. Arbejde med forsøg i grupper. Besøg i blodbanken. Når eleverne får en øget viden om, hvordan deres krop fungerer, hvordan de kan passe på den, og hvad der kan skade kroppen. Når eleverne kan beskrive vigtige menneskelige organsystemer, herunder kredsløb og væsentlige faktorer, der fremmer en sund livsstil. Når eleverne er i stand til at begrunde valg, der fremmer egen sundhed og 9

10 Evaluering Hvem evaluerer? Hvad vil vi evaluere? Hvordan vil vi evaluere? trivsel. Når eleverne er i stand til at formidle mundtligt og skriftligt egne og andres data fra undersøgelser, eksperimenter og faglig læsning med relevant fagsprog og Når eleverne er i stand til at forstå og anvende grafisk information i form af enkle diagrammer og kurver. Om eleverne får en øget viden om, hvordan deres krop fungerer, hvordan de kan passe på den, og hvad der kan skade kroppen. Om eleverne kan beskrive vigtige menneskelige organsystemer, herunder kredsløb og væsentlige faktorer, der fremmer en sund livsstil. Om eleverne er i stand til at begrunde valg, der fremmer egen sundhed og trivsel. Om eleverne er i stand til at formidle mundtligt og skriftligt egne og andres data fra undersøgelser, eksperimenter og faglig læsning med relevant fagsprog og Om eleverne er i stand til at forstå og anvende grafisk information i form af enkle diagrammer og kurver. Se på elevernes eksperimenter. Maddetektiverne 6. klasse Periode Uge 8-12 Status Eleverne kender til madpyramiden og sund og usund kost Mål Handleplaner og materialer Hvad gør vi helt konkret? Arbejdsformer metoder Eleverne er i stand til at sammensætte et sundt måltid og vælge gode motionsformer. Eleverne er i stand til at kunne læse og i store træk vurdere varedeklarationer på almindelige levnedsmidler og slik. Eleverne kan begrunde valg, der fremmer egen sundhed og trivsel. Eleverne kan formidle mundtligt og skriftligt egne og andres data fra Eleverne kan forstå og anvende grafisk information i form af enkle diagrammer og kurver. Vi vil arbejde med skoleavisen maddetektiverne, de tilhørende opgaver, bruge internettet og tage på ekskursioner ned til butikkerne i Rønne. Vi smager og undersøger forskellige madvarer og kigger på varedeklarationerne. Gruppearbejde og fremlæggelse af undersøgelserne 10

11 Succeskriterier Hvornår er vi tilfredse? Evaluering Hvem evaluerer? Hvad vil vi evaluere? Hvordan vil vi evaluere? Når eleverne er i stand til at sammensætte et sundt måltid og vælge gode motionsformer. Når eleverne er i stand til at kunne læse og i store træk vurdere varedeklarationer på almindelige levnedsmidler og slik. Når eleverne kan begrunde valg, der fremmer egen sundhed og trivsel. Når eleverne kan formidle mundtligt og skriftligt egne og andres data fra Når eleverne kan forstå og anvende grafisk information i form af enkle diagrammer og kurver. Om eleverne er i stand til at sammensætte et sundt måltid og vælge gode motionsformer. Om eleverne er i stand til at kunne læse og i store træk vurdere varedeklarationer på almindelige levnedsmidler og slik. Om eleverne kan begrunde valg, der fremmer egen sundhed og trivsel. Om eleverne kan formidle mundtligt og skriftligt egne og andres data fra Om eleverne kan forstå og anvende grafisk information i form af enkle diagrammer og kurver. Elevernes fremlæggelser af deres undersøgelser. 11

12 Det gror på markerne 6. klasse Periode Uge Status Eleverne har fået deres førstehåndserfaringer ved tidligere at have arbejdet med frø, spiring, vækst, blade og træer. Mål Eleverne er i stand til at sammenholde forskellige danske planters og dyrs levesteder og deres tilpasning hertil. Eleverne er i stand til at forbinde en plantes dele med deres funktioner, herunder blomst og frøsætning. Eleverne er i stand til at kunne forklare hovedtræk af dyrs og planters samspil ved fotosyntese og ånding med vægt på udveksling af kuldioxid og oxygen. Eleverne er i stand til at sammenligne en dansk biotop med en tilsvarende et andet sted i verden Eleverne er i stand til at beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur. Eleverne er i stand til at sammenholde viden om regionale og globale mønster med viden om levevilkår for mennesker, dyr og planter. Eleverne kender til skrevne og uskrevne regler om at færdes sikkert og hensynsfuldt i naturen. Eleverne er i stand til at give eksempler på bevarelse af naturområder og byudvikling. Eleverne kan give eksempler på ressourcer og anvendelse af teknik, der har betydning for menneskers levevilkår, herunder vand, energi og transport. Eleverne er i stand til at anvende begrebet bæredygtighed og give eksempler på bæredygtig udvikling Eleverne kender til miljøproblemer lokalt og globalt samt give eksempler på, hvordan disse kan løses, herunder forslag til spareråd i forbindelse med brug af vand og el og i forhold til anvendelse af vedvarende energi. Handleplaner og materialer Hvad gør vi helt konkret? Arbejdsformer metoder Succeskriterier Hvornår er vi tilfredse? Klassesamtale om der er stor forskel på at være plante på landmandens dyrkede mark og at være plante i den vilde natur. Opgaver og forsøg om hvad har en plante brug for? Undersøgelser af jord og jordens smådyr. Eksperimenter af vandindhold i planter og nedbrydning af disse. Klasseundervisning samt opgaver ud fra Natek 6 kap. Det gror på markerne. Makkerarbejde/gruppe Ekskursion til Kanegårdsvej 17 Når eleverne er i stand til at sammenholde forskellige danske planters og dyrs levesteder og deres tilpasning hertil. Når eleverne er i stand til at forbinde en plantes dele med deres funktioner, herunder blomst og frøsætning. Når eleverne er i stand til at kunne forklare hovedtræk af dyrs og planters samspil ved fotosyntese og ånding med vægt på udveksling af kuldioxid og oxygen. Når eleverne er i stand til at sammenligne en dansk biotop med en 12

13 tilsvarende et andet sted i verden Når eleverne er i stand til at beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur. Når eleverne er i stand til at sammenholde viden om regionale og globale mønster med viden om levevilkår for mennesker, dyr og planter. Når eleverne kender til skrevne og uskrevne regler om at færdes sikkert og hensynsfuldt i naturen. Når eleverne er i stand til at give eksempler på bevarelse af naturområder og byudvikling. Når eleverne kan give eksempler på ressourcer og anvendelse af teknik, der har betydning for menneskers levevilkår, herunder vand, energi og transport. Når eleverne er i stand til at anvende begrebet bæredygtighed og give eksempler på bæredygtig udvikling Når eleverne kender til miljøproblemer lokalt og globalt samt give eksempler på, hvordan disse kan løses, herunder forslag til spareråd i forbindelse med brug af vand og el og i forhold til anvendelse af vedvarende energi. 13

14 Evaluering Hvem evaluerer? Hvad vil vi evaluere? Hvordan vil vi evaluere? Om eleverne er i stand til at sammenholde forskellige danske planters og dyrs levesteder og deres tilpasning hertil. Om eleverne er i stand til at forbinde en plantes dele med deres funktioner, herunder blomst og frøsætning. Om eleverne er i stand til at kunne forklare hovedtræk af dyrs og planters samspil ved fotosyntese og ånding med vægt på udveksling af kuldioxid og oxygen. Om eleverne er i stand til at sammenligne en dansk biotop med en tilsvarende et andet sted i verden Om eleverne er i stand til at beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur. Om eleverne er i stand til at sammenholde viden om regionale og globale mønster med viden om levevilkår for mennesker, dyr og planter. Om eleverne kender til skrevne og uskrevne regler om at færdes sikkert og hensynsfuldt i naturen. Om eleverne er i stand til at give eksempler på bevarelse af naturområder og byudvikling. Om eleverne kan give eksempler på ressourcer og anvendelse af teknik, der har betydning for menneskers levevilkår, herunder vand, energi og transport. Om eleverne er i stand til at anvende begrebet bæredygtighed og give eksempler på bæredygtig udvikling Om eleverne kender til miljøproblemer lokalt og globalt samt give eksempler på, hvordan disse kan løses, herunder forslag til spareråd i forbindelse med brug af vand og el og i forhold til anvendelse af vedvarende energi. Logbogskrivning samt uddybende spørgsmål under klassesamtale og eksperimenter. Eleverne tager planterne med hjem, som de kan have glæde af hele sommeren, og de kan fortælle om deres høst i august. 14

15 Leg med mekanik 6. klasse Periode Uge Status Eleverne har tidligere prøvet at lave systematiske undersøgelser og opfindelser. Mål Eleverne er i stand til at udvælge og anvende materialer og stoffer, både syntetiske og naturskabte. Eleverne er i stand til at undersøge og vurdere stoffernes forskellige egenskaber, herunder styrke, isolerings- og ledningsevne samt muligheder for genbrug. Eleverne er i stand til at formulere spørgsmål, fremsætte hypoteser og lave modeller som grundlag for undersøgelser. Eleverne er i stand til at planlægge, designe og gennemføre undersøgelser og eksperimenter med udgangspunkt i åbne og lukkede opgaver. Eleverne kan designe og bygge apparater og modeller efter egne ideer og redegøre for form, funktion og hensigt. Handleplaner og Klasseundervisning i dele af Natek 6 kap. Leg med mekanik materialer Eleverne laver eksperimenter ud fra opgaver fra ovenstående, samt egne opfindelser og eksperimenter. Hvad gør vi helt konkret? Arbejdsformer metoder Succeskriterier Hvornår er vi tilfredse? Når eleverne er i stand til at udvælge og anvende materialer og stoffer, både syntetiske og naturskabte. Når eleverne er i stand til at undersøge og vurdere stoffernes forskellige egenskaber, herunder styrke, isolerings- og ledningsevne samt muligheder for genbrug. Når eleverne er i stand til at formulere spørgsmål, fremsætte hypoteser og lave modeller som grundlag for undersøgelser. Når eleverne er i stand til at planlægge, designe og gennemføre undersøgelser og eksperimenter med udgangspunkt i åbne og lukkede opgaver. Når eleverne kan designe og bygge apparater og modeller efter egne ideer og redegøre for form, funktion og hensigt. 15

16 Evaluering Hvem evaluerer? Hvad vil vi evaluere? Hvordan vil vi evaluere? Om eleverne er i stand til at udvælge og anvende materialer og stoffer, både syntetiske og naturskabte. Om eleverne er i stand til at undersøge og vurdere stoffernes forskellige egenskaber, herunder styrke, isolerings- og ledningsevne samt muligheder for genbrug. Om eleverne er i stand til at formulere spørgsmål, fremsætte hypoteser og lave modeller som grundlag for undersøgelser. Om eleverne er i stand til at planlægge, designe og gennemføre undersøgelser og eksperimenter med udgangspunkt i åbne og lukkede opgaver. Om eleverne kan designe og bygge apparater og modeller efter egne ideer og redegøre for form, funktion og hensigt. Elevernes modeller og apparater præsenteres for klassen. Klassen kommenterer oplæggene. Elevernes modeller og apparater bliver udstillet på skolen. 16

Årsplan for natur/teknik 6. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 6. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 6. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 33 39 Vor smukke jord Klasseundervisning og gruppearbejde 40 45 Masser af affald Klasseundervisning, grupper, ekskursion

Læs mere

Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012

Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 6 Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012 Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge

Læs mere

Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik

Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik Vanløse den 1. juli 2010 af Musa Kronholt Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige

Læs mere

Undervisningsplan for natur/teknik

Undervisningsplan for natur/teknik Undervisningsplan for natur/teknik Formål for faget Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om

Læs mere

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG Natur/Teknik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i Natur/teknik er at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt

Læs mere

Årsplan 4. Årg. 2010-2011. Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden

Årsplan 4. Årg. 2010-2011. Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden Årsplan 4. Årg. 2010-2011 Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin Den nære omverden Beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 5. klasse 2012/13

Årsplan for natur/teknik 5. klasse 2012/13 Årsplan for natur/teknik 5. klasse 2012/13 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-38 Det danske landskab Klasseundervisning, gruppearbejde og ekskursion til Galløkken og 39 Masseeksperiment 2012

Læs mere

Årsplan 6. Årg 2010-20101. Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden

Årsplan 6. Årg 2010-20101. Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden Årsplan 6. Årg 2010-20101 Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin Den nære omverden Beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende

Læs mere

Undervisningsplan for faget natur/teknik

Undervisningsplan for faget natur/teknik RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Nur/teknik På Humlebæk lille Skole undervises i nur/teknik på 0. 6. klassetrin; i Slusen under betegnelsen Forsøg & Eksperimenter, i Midten under det formelle navn. Udgangspunktet for undervisningens tilrettelæggelse,

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2014/15

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2014/15 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2014/15 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 33-37 Hvor bor du? Individuelt og forsøg i 38-39 Masseeksperiment 2014 Indeklima. Naturfagsfestival 2014 Vejen til

Læs mere

Årsplan 6. Årg Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden

Årsplan 6. Årg Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden Årsplan 6. Årg 2010-20101 Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin Den nære omverden Beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende

Læs mere

Natur/teknik. Formål for faget natur/teknik. Slutmål for faget natur/teknik efter 6. klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden

Natur/teknik. Formål for faget natur/teknik. Slutmål for faget natur/teknik efter 6. klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden Formål for faget natur/teknik Natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet 1 Den nære omverden Fælles Mål Natur/teknik Slutmål og trinmål synoptisk opstillet side 10 / 49 beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer

Læs mere

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse.

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse. Natur/Teknik Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden: Kende forskellige

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 5. klasse 2011/12

Årsplan for natur/teknik 5. klasse 2011/12 Årsplan for natur/teknik 5. klasse 2011/12 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 33-37 En mobil verden Individuelt og i grupper 38-39 Masseeksperiment 2011 Hvor meget uv-stråling kan din hud tåle?

Læs mere

Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2015/2016

Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2015/2016 Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2015/2016 Fagformål for Natur/teknik: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014 Evaluering for Natur Teknik på Internationale Skole 2013-2014 Fællesmål efter 2.kl sortere navngive materialer Internatioa nel Skole Fælesmål efter 4.kl sortere materialer Internatio nale Skole Fællesmål

Læs mere

Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014

Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014 Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og

Læs mere

Årsplan for 6.klasse i natur/teknik 2013/2014 Jenar Mahmoud

Årsplan for 6.klasse i natur/teknik 2013/2014 Jenar Mahmoud Årsplan for 6.klasse i natur/teknik 2013/2014 Jenar Mahmoud Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 4. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 4. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 4. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Sol og vind Klasseundervisning og grupper 38-39 Masseeksperiment 2013 Du bliver hvad du spiser, men bliver du

Læs mere

Natur og Teknik Fysik og Kemi 6. og 7 klasse 2013/2014

Natur og Teknik Fysik og Kemi 6. og 7 klasse 2013/2014 Natur og Teknik Fysik og Kemi 6. og 7 klasse 2013/2014 Underviser: Torben Rosenørn Lektor Center for Design, Læring og Innovation Aalborg Universitet Esbjerg Jeg er uddannet civilingeniør i Kemi og har

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2012-13

Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2012-13 Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2012-13 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-38 Luft og vand Forsøg individuelt og i grupper Bruduge uge 39 Tværfagligt med matematik 40-46 Blade og træer Tværfagligt

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Natur/teknik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Natur/teknik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Natur/teknik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Natur og teknik

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 4. klasse 2011/12

Årsplan for natur/teknik 4. klasse 2011/12 Årsplan for natur/teknik 4. klasse 2011/12 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 33-36 Sol og vind Klasseundervisning og grupper 37-40 Masseeksperiment 2011 Klasseundervisning og forsøg i Bruduge

Læs mere

Klassetrinmål: 1. klasse:

Klassetrinmål: 1. klasse: Klassetrinmål: 1. klasse: Skoven beskrive udvalgte dyr dyr og planter fra og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne naturområder henføre dem til grupper planters og dyrs livscyklus gennem året

Læs mere

Fælles Mål 2009. Natur/teknik. Faghæfte 13

Fælles Mål 2009. Natur/teknik. Faghæfte 13 Fælles Mål 2009 Natur/teknik Faghæfte 13 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 15 2009 Fælles Mål 2009 Natur/teknik Faghæfte 13 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 15 2009 Indhold Formål

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte Fællesmål 2009 om Natur/teknik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Læs mere

Undervisningen på trin 1 skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at :

Undervisningen på trin 1 skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at : Biologi I biologi arbejder eleverne med naturen i al dens mangfoldighed. Dyr, planter, svampe, mennesker og samspillet herimellem udgør fagets arbejdsområder. Praktiske og undersøgende aktiviteter, hvor

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Planter og små dyr omkring skolen Gruppearbejde og ekskursioner. 38-39 Masseeksperiment 2013 Du bliver hvad

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2012/13

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2012/13 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2012/13 Uge Forløb/ emner Organisering 32-36 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde Tværfagligt med matematik. 37-41 Genstande og egenskaber Makkerarbejde 43-47 Hvor

Læs mere

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Overordnede mål for faget http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ffm/naturteknologi Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 13. Natur/teknik

Fælles Mål. Faghæfte 13. Natur/teknik Fælles Mål Faghæfte 13 Natur/teknik Fælles Mål Faghæfte 13 Natur/teknik Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 11-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave,

Læs mere

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

NaturBornholms skoletjeneste

NaturBornholms skoletjeneste NaturBornholms skoletjeneste Indhold FØRSKOLE og INDSKOLING (0-3. kl.)... 2 Natur/teknik... 2 Bison (HP)... 2 I pindsvinets fodspor (RL)... 2 Livet ved et vandhul (RL)... 2 Hvem lever på Bornholm (RL)...

Læs mere

Årsplan, Natur/teknik 4. klasse 2013-14

Årsplan, Natur/teknik 4. klasse 2013-14 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv.

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 2. klasse

Årsplan for natur/teknik 2. klasse Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2014-15 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 33-38 Luft og vand Forsøg individuelt og i grupper 39-40 Masseeksperiment 2014 Individuelt og forsøg i grupper Indeklima.

Læs mere

Den nære omverden Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Den nære omverden Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2010/11

Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2010/11 Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2010/11 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 33-36 Planter og små dyr omkring skolen 37-40 Masseeksperiment 2011 Hvor meget uv-stråling kan din hud tåle? Gruppearbejde

Læs mere

Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2016/2017

Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2016/2017 Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2016/2017 Fagformål for Natur/teknik: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2012/13

Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2012/13 Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2012/13 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-38 Planter og små dyr omkring skolen Gruppearbejde og ekskursioner. Bruduge i uge 39 40-47 Vandet omkring os. Forsøg

Læs mere

Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse. Eleven kan designe enkle modeller

Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse. Eleven kan designe enkle modeller Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Undersøgelse udføre enkle på baggrund af egne og andres spørgsmål enkle på baggrund af egne forventninger designe

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Natur/teknik

Årsplan Skoleåret 2012/13 Natur/teknik Årsplan Skoleåret 2012/13 Natur/teknik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 12/13. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. Årsplan Natur Teknik 1.+2. klasse

Læs mere

Årsplan for Sciencefagene i udskolingen

Årsplan for Sciencefagene i udskolingen For skoleåret 2013-2014 på Skovgårdsskolen Mål: Formålet med undervisningen i de naturvidenskabelige fag er, at eleverne opnår indsigt og tilegner sig viden i vigtige fænomener og sammenhænge i naturen,

Læs mere

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for Natur/ teknik ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Formål Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknik i 6. kasse, 2014/15

Årsplan for faget Natur/Teknik i 6. kasse, 2014/15 Årsplan for faget Natur/Teknik i 6. kasse, 2014/15 Undervisningen i N/T er baseret på Fælles Mål fra Undervisningsministeriet og er som følger: Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen

Læs mere

Udgangspunktet skal findes i de nære, kendte og simple biologiske og geografiske emneområder og ikke mindst i børnenes egne oplevelser.

Udgangspunktet skal findes i de nære, kendte og simple biologiske og geografiske emneområder og ikke mindst i børnenes egne oplevelser. Naturfag Formål for faget. Formålet med undervisningen er at børnene tilegner sig viden om og forståelse for de faktorer, der er gældende for samspillet mellem naturen og kulturen, mellem det naturgivne

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Natur/teknik

Årsplan Skoleåret 2013/14 Natur/teknik Årsplan Skoleåret 2013/14 Natur/teknik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål 2009. Årsplan FAG: Natur og teknik KLASSE:

Læs mere

Årsplan 2015/16 Natur/Teknik 2.klasse

Årsplan 2015/16 Natur/Teknik 2.klasse Årsplan for Natur/Teknik 2.klasse 2015/16 I Natur/Teknik i 2.klasse tager vi udgangspunkt i fælles Mål samt hvad undervisningsministeriet har udpeget som værende formål med faget Natur/Teknik: Eleverne

Læs mere

Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser.

Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser. Natur/Teknik og Naturfag Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden:

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere

Årsplan for natur/teknologi 3. klasse

Årsplan for natur/teknologi 3. klasse Årsplan for natur/teknologi 3. klasse 2015-16 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 33-36 Hvad kan en sten fortælle? Gruppearbejde med forsøg I forbindelse med hyttetur til Klippen vil vi se på istidens

Læs mere

Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen

Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen Undervisningen tager udgangspunkt i, at naturen er skabt og opretholdt af Gud, og den tager sigte på at stimulere elevernes

Læs mere

Årsplan 2012/2013 8. ÅRGANG - GEOGRAFI. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/2013 8. ÅRGANG - GEOGRAFI. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 8. ÅRGANG - GEOGRAFI FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden omvigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger

Læs mere

Skolens formål med faget geografi følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget geografi følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Målet med Geografiundervisningen: Skolens formål med faget geografi følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om

Læs mere

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder Formål for biologi. I natur/biologi skal eleverne tilegne sig viden om det levende liv og dets omgivelser. De skal kende til miljøet og dets betydning for levende organismer. Undervisningen skal søge at

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Biologi

Årsplan Skoleåret 2013/14 Biologi Årsplan Skoleåret 203/4 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 3/4. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan FAG: Biologi KLASSE: 7 ÅR: 3/4

Læs mere

LEGO MINDSTORMS Education. Green City. Fremtiden tilhører de kreative. Problemløsning. Robotter og it Kreativitet. Samarbejde.

LEGO MINDSTORMS Education. Green City. Fremtiden tilhører de kreative. Problemløsning. Robotter og it Kreativitet. Samarbejde. LEGO MINDSTORMS Education Green City Robotter og it Kreativitet Samarbejde Problemløsning Fremtiden tilhører de kreative Mikro Værkstedet Læring for fremtiden LEGO MINDSTORMS Education har bevist, at det

Læs mere

Årsplan for Naturteknik i 4. klasse 2010/2011

Årsplan for Naturteknik i 4. klasse 2010/2011 Årsplan for Naturteknik i 4. klasse 2010/2011 Formålet med undervisningen i natur og teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 4. a. Kongeskærskolen 10/11

Årsplan for natur/teknik 4. a. Kongeskærskolen 10/11 Årsplan for natur/teknik 4. a. Kongeskærskolen 10/11 Uge Tema Materialer Arbejdsform Trinmål Evaluering 34 Intro til dette år Sommerfugle EDB Makker, Uge 35 36-37 En mobil verden Selvst./makker/gr.arb.

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Fagplan for biologi Formål: Formålet med undervisningen i biologi er: At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

Læs mere

Årsplan for Biologi i 7. klasse

Årsplan for Biologi i 7. klasse Årsplan for Biologi i 7. klasse Undervisningen i biologi i 7. klasse, er bygget op som en blanding af klasseundervisning, gruppearbejde og individuel arbejde. Elevernes er medspiller og undervisningen

Læs mere

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Lærer: khaled zaher Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

Hold 3 2013/2014. Årsplan for biologi, geografi, fysik og kemi. v/ faglærer Hanne Vilhelmsen.

Hold 3 2013/2014. Årsplan for biologi, geografi, fysik og kemi. v/ faglærer Hanne Vilhelmsen. Fysik og kemi. Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og

Læs mere

Årsplan for Biologi for 9. klasse år 2006/07:

Årsplan for Biologi for 9. klasse år 2006/07: Årsplan for Biologi for 9. klasse år 2006/07: Generelt for undervisningen i biologi skoleåret 2006/07: Der tages udgangspunkt i bogsystemet BIOS, grundbog B, Gyldendal 2005. Til hvert modul hører feltundersøgelser

Læs mere

Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser.

Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser. Natur/Teknik Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden: Kende forskellige

Læs mere

Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse

Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte Fællesmål 2009 om Natur/teknik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Læs mere

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin Formål for faget fysik/kemi Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

Natur/teknologi. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin

Natur/teknologi. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Kompetencemål Natur/teknologi Kompetenceområde Undersøgelse gennemføre enkle på baggrund af egne forventninger designe på baggrund af begyndende hypotesedannelse Modellering anvende med stigende abstraktionsgrad

Læs mere

Ændring til faget Natur/teknik Ændringen er gældende fra 1/8 2008 for årgang 2006 og tidligere for ordinær uddannelse i Jelling

Ændring til faget Natur/teknik Ændringen er gældende fra 1/8 2008 for årgang 2006 og tidligere for ordinær uddannelse i Jelling Præambel Natur/teknik har som fag sin kerne i brede naturfaglige og naturfagsdidaktiske spørgsmål/temaer, samt i bevidstheden om naturfaglig almendannelse. Centralt i faget står natur, livsbetingelser,

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Natur og Teknik

UVMs Læseplan for faget Natur og Teknik UVMs Læseplan for faget Natur og Teknik Natur/teknik på 1.-6. klassetrin er første led i skolens samlede naturfagsundervisning. De kundskaber og færdigheder, eleverne opnår gennem natur/teknik, er en del

Læs mere

Årsplan Biologi. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Evaluering. Biologi 7. klasse 2013-2014

Årsplan Biologi. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Evaluering. Biologi 7. klasse 2013-2014 Årsplan Biologi Biologi 7. klasse 2013-2014 Oversigt Undervisningen i biologi vil lede frem til en levende undervisning med meget forsøgsarbejde. De læste teorier vil blive fulgt op med forsøg til at styrke

Læs mere

Årsplan for Marienlystskolen. Biologi i 7.e og 7.b. Udarbejdet af Sussi Harlev Sørensen og Michael Carl Esbensen Årgang 2015/2016

Årsplan for Marienlystskolen. Biologi i 7.e og 7.b. Udarbejdet af Sussi Harlev Sørensen og Michael Carl Esbensen Årgang 2015/2016 Årsplan for Marienlystskolen Biologi i 7.e og 7.b Udarbejdet af Sussi Harlev Sørensen og Michael Carl Esbensen Årgang 2015/2016 Forløb nr. 1. Ferskvand Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser.

Læs mere

Naturkontrollen OM UNDERVISNINGSFORLØBET NATURKONTROLLEN. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse. Tidsforbrug.

Naturkontrollen OM UNDERVISNINGSFORLØBET NATURKONTROLLEN. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse. Tidsforbrug. Lærervejledning Tidsforbrug Klassetrin 4-6 timer 4.-9. klasse OM UNDERVISNINGSFORLØBET NATURKONTROLLEN Undervisningsforløbet kan tilpasses både til undervisningen i natur/teknik (fra 4. klassetrin) og

Læs mere

Sund mad. giver hulahop. i kroppen

Sund mad. giver hulahop. i kroppen Sund mad giver hulahop i kroppen AF Karen Eriksen ernæringsfaglig medarbejder i Fødevarestyrelsen. indledning Mad er meget mere end indholdet af fedt, kulhydrater og vitaminer. Det er selvfølgelig vigtigt,

Læs mere

Læseplan for faget biologi

Læseplan for faget biologi Læseplan for faget biologi Undervisningen i biologi bygger bl.a. på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: De levende

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte Fællesmål 2009 om Natur/teknik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Læs mere

Biologi. 8 og 9. kl. Indhold. 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur

Biologi. 8 og 9. kl. Indhold. 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur Biologi 8 og 9. kl. Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal

Læs mere

Undervisningsplan med slut- og delmål for. biologi

Undervisningsplan med slut- og delmål for. biologi Undervisningsplan med slut- og delmål for biologi Formål Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer, mennesket og den omgivende natur, om miljø og

Læs mere

Natur/teknologi for 6. klasse

Natur/teknologi for 6. klasse Natur/teknologi for 6. klasse 2016-2017 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for natur/teknologi.

Læs mere

Årsplan for fag: Natur & Teknik 6.a 2015/2016

Årsplan for fag: Natur & Teknik 6.a 2015/2016 Årsplan for fag: Natur & Teknik 6.a 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Beskrive og Planlægge, Uge 33 40 sammenligne nogle og evaluere enkle smådyrs tilpasninger til rindende

Læs mere

Aktiv rundt i danmark. rundt i. danmark. Få inspiration til aktivitetsøvelser 6.-7. Klassetrin

Aktiv rundt i danmark. rundt i. danmark. Få inspiration til aktivitetsøvelser 6.-7. Klassetrin Aktiv rundt i danmark aktiv rundt i danmark Få inspiration til aktivitetsøvelser Klassetrin Inspirationshæfte 6.-7. Sund mad giver hulahop i kroppen AF Karen Eriksen ernæringsfaglig medarbejder i Fødevarestyrelsen.

Læs mere

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN NATUR OG TEKNOLOGI. Lærer: IG. Forord til faget i klassen

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN NATUR OG TEKNOLOGI. Lærer: IG. Forord til faget i klassen 42016 Lærer: IG Forord til faget i klassen Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og der opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne

Læs mere

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6 Indholdsfortegnelse Formål for faget fysik/kemi Side 2 Slutmål for faget fysik/kemi..side 3 Delmål for faget fysik/kemi Efter 8.klasse.Side 4 Efter 9.klasse.Side 6 1 Formål for faget fysik/kemi Formålet

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Geografi

Undervisningsplan. Fag : Geografi Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Geografi Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

Forord til videnskabsfag 3.-5. klasse.

Forord til videnskabsfag 3.-5. klasse. Forord til videnskabsfag 3.-5. klasse. Målet med faget Grundlag for undervisningen for geografi, biologi og fysik/kemi i udskolingen At eleverne med udgangspunkt i deres egen omverden, udvikler praktiske

Læs mere

Lærervejledning til skoleavisen.com: Astma og allergi i skolen

Lærervejledning til skoleavisen.com: Astma og allergi i skolen Lærervejledning til skoleavisen.com: Astma og allergi i skolen I denne lærervejledning beskrives undervisningsmaterialet, skoleavisen»astma og allergi i skolen«, inklusive en gennemgang af de enkelte opslag

Læs mere

Årsplan for faget:! Biologi 9. Klassetrin Skoleåret!2013/14 Lærer:!! Martin Svinkløv

Årsplan for faget:! Biologi 9. Klassetrin Skoleåret!2013/14 Lærer:!! Martin Svinkløv Årsplan for faget:! Biologi 9. Klassetrin Skoleåret!2013/14 Lærer:!! Martin Svinkløv Mål og indhold for Biologi i 9. klasse 2013/14 på Øse Efterskole: Overordnede formål og værdier Denne årsplan for 9.

Læs mere

Forord. Hvorfor et nyt materiale om tobak? Viden og forebyggelse. Hvem er vi, og hvad vil vi?

Forord. Hvorfor et nyt materiale om tobak? Viden og forebyggelse. Hvem er vi, og hvad vil vi? Forord Hvorfor et nyt materiale om tobak? Fra flere sider i undervisningsverdenen lyder det, at der er mangel på tidssvarende materialer om rygning og tobak. Alt for ofte må en lærer selv sammensætte sin

Læs mere

Årsplan natur og teknik 4. klasse

Årsplan natur og teknik 4. klasse Årsplan natur og teknik 4. klasse Med udgangspunkt i Undervisningsministeriets mål for faget samt bogen Den Levende Verden vil klassen arbejde med følgende emner i skoleåret 2008/09 Uge 34-35 Byen et emne,

Læs mere

Udkast til mål og rammer for et nyt naturfag som forsøg på 7. -9. klassetrin

Udkast til mål og rammer for et nyt naturfag som forsøg på 7. -9. klassetrin Bilag B Udkast til mål og rammer for et nyt naturfag som forsøg på 7. -9. klassetrin Arbejdsgruppen Naturfag i Tiden forestiller sig et nyt fælles naturfag beskrevet med et målhieraki, som kort kan beskrives

Læs mere

Lokale Læseplan for Natur/teknik

Lokale Læseplan for Natur/teknik Taarbæk Skoles Lokale Læseplan for Natur/teknik Udarbejdet 2014 Forord Denne læseplan for Natur/teknik er udarbejdet i forbindelse med udviklingsarbejdet af Taarbæk Skoles Naturfaglige profil. Taarbæk

Læs mere

It i Fælles mål 2009 Natur/teknik

It i Fælles mål 2009 Natur/teknik It i Fælles mål 2009 Natur/teknik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Natur/teknik Formål for faget natur/teknik

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Biologi KLASSE:

Læs mere