Håndbog og praktiske oplysninger for skoleledelser i Aalborg kommune marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog og praktiske oplysninger for skoleledelser i Aalborg kommune marts 2014"

Transkript

1 Håndbog og praktiske oplysninger for skoleledelser i Aalborg kommune marts 2014 Aalborg Kulturskoles håndbog for skoleledelser 1

2 Indhold Velkomst side 3 Aalborg Kulturskoles Vision side 4 Administration side 4 Ledelse side 5 Praktiske oplysninger side 6 7 Balletskolen Bestyrelse Dramacenteret Generel information Indmeldelse Instrumentdepot Kulturskolens organisatoriske placering Kombinationsansatte lærere Med udvalg Nordkraft Samarbejde med DUS Skolekor Talentakademi Talentklassen Aftale med Aalborg lærerforening vedr. kombinationsansættelse side 8-11 Aftale med Aalborg lærerforening vedr. kontaktlærere side Kort om Aalborg Kulturskole side 14 Samarbejdspartnere ud over folkeskolen side 15 Aalborg Kulturskoles håndbog for skoleledelser 2

3 Velkommen til samarbejdet med Aalborg kulturskole. Vi har valgt at lave denne Håndbog for skoleledelser, hvor I kan læse hvem vi er, hvor vi er og hvordan vi samarbejder med folkeskolerne. I Aalborg Kommune har vi med godt elever Danmarks største kulturskole, der tilbyder undervisning og aktiviteter for alle kommunens børn og unge i musik, billedkunst, drama - og fra august 2014 også ballet. Vi bestræber os på, at alle børn og unge har et relevant, reelt og højt kvalificeret tilbud om undervisning i kulturskolens fag, hvad enten eleverne vælger at gå til undervisning i vores centrale afdeling i Nordkraft eller decentralt på vores afdelinger ude på alle kommunens skoler. Kulturskolen tilbyder undervisning på mere end 50 adresser i hele Aalborg Kommune og der er - trods vanlig nordjysk beskedenhed - faktisk grund til, at vi i Aalborg Kommune kan være stolte over, at man gennem mange år har udviklet og prioriteret, at undervisningen i kunst og kulturskolefag er tilgængelig for så mange børn og unge uanset bopæl, alder og talent. Bredde og højde er centrale ord i visionen for Kulturskolen. Bredde - fordi vi arbejder for, at flest muligt børn og unge kan udvikle deres musiske og kreative evner på en måde, der modsvarer den enkelte elevs motivation og talent. Bredde - fordi vi arbejder for, at vores børn og unge udvikler og forstår sig selv som en del af et fællesskab. Højde - fordi vi arbejder for, at en del af vores mange talentfulde børn og unge får mulighed for at udvikle deres talent til det højest mulige niveau, helt til de står foran optagelse på en videregående uddannelse indenfor de kunstneriske fag. I vores arbejde med børn og unge udvikler og uddanner Kulturskolen således både fremtidens publikum og fremtidens udøvere. Både de der vælger at dyrke musik, billedkunst eller teater som en livslang passion og interesse i fritiden og de der vælger musik, billedkunst, teater eller ballet som en levevej på højeste niveau. Men Kulturskolens undervisning har ikke alene stor betydning for, at kunst og kultur kan gavne og glæde såvel i bredden som i højden. Fagene knytter i højeste grad også an til videnssamfundets stigende behov for kreative og innovative kompetencer. Ikke mindst i kraft af den videnskabeligt veldokumenterede generelle styrkelse af indlæring, som følger med børn og unges musiske udvikling. Jan Jacobsen, Kulturskoleleder Aalborg Kulturskoles håndbog for skoleledelser 3

4 Visionen for Aalborg Kulturskole Aalborg Kulturskole arbejder for det lærende, det levende og nydende menneske i nutidens og fremtidens samfund. Aalborg Kulturskole er ledende indenfor undervisning og formidling af musik, billedkunst, drama og andre kunstneriske fag og sikrer bredde og højde gennem hele fødekæden til kulturlivet. Aalborg Kulturskole arbejder aktivt for regional talent- og vækstlagsudvikling indenfor musik, billedkunst, teater og dans i Region Nordjylland i samspil med andre kulturinstitutioner i området. Aalborg Kulturskole arbejder centralt og decentralt for at sikre at alle kommunens borgere får mulighed for at udvikle deres kreative evner. Aalborg Kulturskole har et højt fagligt og innovativt niveau og skaber gennem tværgående og tværfagligt samarbejde et levende og alsidigt kulturelt miljø. Administration Aalborg Kulturskoles ledelse og administration: Aalborg Kulturskole Nordkraft Teglgaards Plads Aalborg Aalborg Kulturskoles håndbog for skoleledelser 4

5 Ledelse Kulturskoleleder Souschef Souschef Afdelingsleder Afdelingsleder Afdelingsleder Faglige ansvarsområder Jan Jacobsen Blæseinstrumenter T: M: Talentakademiet Elin Lundbye Forskole (SSB) T: M: Talentklassen Kontaktlærere og kombinationsansatte Balletskolen Kristian Dalgaard MGK T: M: Strygeinstrumenter Klaver Carsten Baumann T: Slagtøj Sang Keyboard Arbejdsmiljø Børnekulturens netværk Palle Vang Guitar / elbas T: M: Webmaster / IT Kulturskoler i Nordjylland (formand) Skolekoncerter (Aalborg Symfoniorkester) Tove Kobberaa Billedkunst, BGK T: Drama Aalborg Kulturskoles håndbog for skoleledelser 5

6 Praktiske oplysninger: Balletskolen Balletnord er et samarbejde mellem Aalborg Kulturskole, Hjørring Musiske Skole og Det Kongelige Teaters Balletskole. Undervisningen foregår i Nordkraft med undervisning på breddehold og et elitehold med optagelsesprøve. Underviserne er fra det kongelige Teaters Balletskole. Bestyrelse Skoleledernes repræsentant i Kulturskolens bestyrelse er Orla Juul Pedersen Dramacenteret En afdeling i Kulturskolen er Dramacenteret, der har en lang række tilbud til skolerne indenfor drama / teater, både i form af aktiviteter på dramacenteret på Huset og i form af muligheder for aktiviteter på skolerne. Læs mere på Generel Information om Aalborg Kulturskole og kulturskolens aktiviteter herfra er også links til vores forskellige afdelinger Indmeldelse i Aalborg Kulturskole Indmeldelse af nye elever i Kulturskolen sker via Vi opfordrer til at skolerne på deres egen hjemmeside opretter hyperlink til kulturskolen på skolens forside, bl.a. for tilmelding. Spørgsmål herom rettes til afdelingsleder Palle Vang. Instrumentdepot Kulturskolens instrumentdepot ligger på Skoleforvaltningen i Godthåbsgade. Kulturskolen råder over en del teknisk udstyr (lydanlæg, lysanlæg), som skolerne har mulighed for at låne til enkeltstående arrangementer og efter nærmere aftale. Kulturskolens organisatoriske placering Kulturskolen er en kommunal institution og hører organisatorisk til i Afdelingen for Pædagogik og skoletilbud i Skoleforvaltningen. Kontaktlærere Kulturskolen har ansat kontaktlærere på alle skoler, hvor vi underviser. Kontaktlæreren, der er bindeled mellem kulturskolen og den enkelte skole har en lang række opgaver i forbindelse med skemalægning, lokaler, elevkoncerter mv. på skolen. En opdateret liste over kontaktlærerne findes altid på under kontakt. Kontaktlæreraftalen er på side 9, 10 og 11. Aalborg Kulturskoles håndbog for skoleledelser 6

7 Kombinationsansatte lærere Aalborg Kulturskole har indgået aftale med Aalborg lærerforening om kombinationsansættelse af lærere. Det betyder at Aalborg Kulturskole laver et procentuelt frikøb af læreren på den pågældende skole, således at de timer vi frikøber læreren bliver overført til skolen via skoleforvaltning. Aftalen kan ses på side 6, 7 og 8. Kombinationsansættelsen bliver aftalt fra år til år omkring marts. MED udvalg Kontaktlærere og kombinationsansatte læreres repræsentant i Kulturskolens lokale MED udvalg er Henrik Johansen (kontaktlærer på Gl. Hasseris Skole) Nordkraft I Nordkraft har Kulturskolen faglokaler til Musik og Billedkunst, ligesom vi har en mindre koncertsal, hvor alle vores musikelever er velkomne til at deltage i koncerter. Samarbejde med DUS En stor del af vores undervisning er skemalagt i elevernes DUS tid. Mange elever har brug for at blive mindet om at de skal til musik-, billedkunst- eller dramaundervisning. Sædvanligvis har DUSSEN og kontaktlæreren en god kommunikation vedr. elevernes undervisningstid. Det er dog forældrenes ansvar at bede DUSSEN være behjælpelig med at sende eleverne til undervisning. Skolekor Skolekor Fra skoleåret 2014/2015 er alle skolekorene placeret som en aktivitet under Kulturskolen. det betyder at Kulturskolen har et ansvar for dels at udvikle området og dels at tilbyde fælles aktiviteter for skolekorene. Eksempler herpå er fx familiejulekoncerten i AKKC med Aalborg Symfoniorkester og rytmiske skolekorkoncerter med Nordkraft Bigband. Som udgangspunkt er aktiviteterne kor men der er også mulighed i stedet at oprette en anden musikalsk aktivitet (skoleorkester) alt efter lokale forhold og ønsker. Deltagelse i aktiviteten er gratis. Kulturskolen udmelder og fordeler timerne til korlederne på de enkelte skoler og korlederne er ansat som kombinationsansatte lærere. Talentakademi Aalborg Talentakademi er en afdeling under Kulturskolen, der samler grundkurserne for musik (MGK), billedkunst (BGK) og teater (TGK). På talentakademiet går vores aller dygtigste elever som forberedelse til optagelse på en videregående kunstnerisk uddannelse. Talentklassen Talentklassen er Kulturskolen talentforløb for særligt talentfulde børn og unge med optagelsesprøver og progressivt tilrettelagt forløb med talentspirer, talentspirer+, talentklassen og talent 3. år. Aalborg Kulturskoles håndbog for skoleledelser 7

8 Aalborg 25. marts 2010 Aftale mellem Skole- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune og Aalborg Lærerforening om ansættelses- og lønvilkår for folkeskolelærere, der ansættes til undervisning i Aalborg Kulturskole I henhold til Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. aftales mellem Aalborg Kommune og Aalborg Lærerforening følgende vilkår for lærere, der er ansat ved Aalborg kommunale skolevæsen, og som læser timer i Aalborg Kulturskole.: 1. Undervisningen placeres primært på lærerens tjenesteskole. 2. Er dette ikke muligt, er læreren forpligtet til at påtage sig undervisning på en anden af de kommunale skoler efter Kulturskolens leders anvisning. 3. Der optjenes beskæftigelsesanciennitet/lønanciennitet og pension/pensionsalder af den samlede stilling. 4. Aalborg Kulturskoles del af lærernes årsnorm beregnes som 1/25 af 1924 timer inkl. ferie og søgnehelligdage for hver ugentlig lektion á 45 min. inkl. timereduktioner. Af nettotimetallet udgør undervisningen 30 timer (á 60 min.) for hver ugentlig undervisningstime á 45 min. (ekskl. timereduktioner). Den øvrige arbejdstid anvendes uden optælling til forberedelse, udvikling, møder, arrangementer mv. samt pauser, klargøring og oprydning i forbindelse med undervisningen. Arbejdstidens fordeling fremgår af bilag af 16. marts 2001 til denne aftale. 5. Der ydes godtgørelse for alle planlagte undervisningstimer (ekskl. reduktioner) med 17,44 kr. (grundbeløb ) pr. time (60 min.). For lærere, der er omfattet af Protokollat nr. 2 til Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne, er grundbeløbet dog 8,72 kr. pr. time. Godtgørelse udbetales månedsvis. 6. Reglerne for reduktion, merarbejde/overtid, nattillæg, ulempegodtgørelse følger de i overenskomsten mellem KL og FMM aftalte. 7. Lærerne er i kombinationsbeskæftigelsen omfattet af de kommunale aftaler om ferie, fravær af familiemæssige årsager (barsel mv.), barns 1. og 2. sygedag samt seniordage. 8. Lærerne oppebærer i kombinationsbeskæftigelsen løn under sygdom efter de for folkeskolens ansatte gældende regler. Aalborg Kulturskoles håndbog for skoleledelser 8

9 9. Befordringsgodtgørelse ydes for benyttelse af eget befordringsmiddel efter de for kommunens ansatte gældende regler. 10. Undervisningen i Aalborg Kulturskole varetages under ansvar for Kulturskolens leder og i henhold til de givne retningslinjer fastsat i Kulturskolens vedtægter. 11. Aftalen, der trådte i kraft pr. 1. august 2001 med ændring af pkt. 5 pr. 1. august 2004 og diverse konsekvensændringer med denne udgave, kan af begge parter opsiges med 4 måneders varsel til udløb ved skoleårets afslutning. 12. Selv om aftalen er opsagt, er parterne dog forpligtiget til at overholde dens bestemmelser, indtil anden aftale træder i stedet. 13. Kan der ikke ved forhandling opnås enighed om en ny aftale, forholdes som anført i aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl., 19. Aalborg Kulturskoles håndbog for skoleledelser 9

10 Aalborg Kulturskoles håndbog for skoleledelser 10

11 Aalborg Kulturskoles håndbog for skoleledelser 11

12 Aftale mellem Aalborg Kommune/Aalborg Kulturskole og Aalborg Lærerforening om vilkår for folkeskolelærere, der fungerer som kontaktlærer mellem Aalborg Kulturskole og vedkommendes folkeskole. (Denne reviderede aftale erstatter tidligere version af kontaktlæreraftalen fra 2010) Aalborg Kulturskole vurderer, om den enkelte skoles elevgrundlag og/eller aktivitetsniveau kræver en kontaktlærerfunktion. Eventuel nedlæggelse af en eksisterende kontaktlærerfunktion besluttes af Kulturskolen efter høring af Aalborg Lærerforening. Høringssvaret afgives inden for 10 skoledage. Kontaktlæreren ansættes af Aalborg Kulturskole og vil så vidt muligt være en musik-, billedkunst- eller dramalærer på den enkelte skole. Det tilstræbes ligeledes at kontaktlæreren er underviser i Kulturskolen. Ansættelse af kontaktlæreren foregår i et samarbejde mellem Aalborg Kulturskoles ledelse og den enkelte skoleleder. Kontaktlæreren er bindeleddet mellem skolen og Aalborg Kulturskole og koordinerer Kulturskolens aktiviteter på den pågældende folkeskole. Kontaktlæreren skal deltage i 3 årlige møder indkaldt af Aalborg Kulturskole og afholde et årligt møde med de Kulturskolelærere, der underviser på den pågældende skole. Aalborg Kulturskole er ansvarlig for, at kontaktlærerne løbende tilbydes de fornødne kurser og support i håndtering af Kulturskolens administrationsprogram (aktuelt Speedadmin). Kontaktlærerens ansvar og opgaver Formidling af Aalborg Kulturskoles undervisningstilbud og informationsmateriale på den enkelte skole, herunder PR. Løbende at holde sig orienteret om og i Aalborg Kulturskoles administrationsprogram (aktuelt Speedadmin), idet hovedparten af kontaktlærerens administrative og koordinerende opgaver foregår via administrationsprogrammet. I Speedadmin ligger således al info vedr. skemaer, hold, elever, mv. Opgaver vedr,. skemalægning, holddannelse, kommunikation med elever og forældre foregår fra Kulturskolens administrationsprogram. Kontaktlæreren skal ligeledes i Speedadmin løbende følge med i de tilmedlinger der tilgår kontaktlærerens skole. Være behjælpelig med holddannelse af større hold som SSB-hold, drama og billedkunst. Udarbejdelse af elev-, lærer- og lokaleskema for undervisningen på den pågældende folkeskole i samarbejde med Kulturskolens lærere på skolen. Skemaet fører kontaktlæreren ind i Speedadmin Sende besked til optagne elever om undervisningstid, startdato mv. via Speedadmin Ansvarlig for afvikling af Kulturskolens arrangementer på skolen i samarbejde med de involverede lærere fra Aalborg Kulturskole. Samarbejde med skolens lærere om, at undervisningslokalerne er brugbare og i orden for Kulturskolens lærere. Ansvarlig for at videregive relevant information fra Personaleintra og forælderintra til Kulturskolens lærere. Det kan være temauger, skolefest eller andre større arrangementer i Skole- eller DUS regi. Aalborg Kulturskoles håndbog for skoleledelser 12

13 Funktionsløn Kontaktlærerens vederlag er sammensat af tre elementer, alle angivet som grundbeløb pr : kr. årligt for deltagelse i de 4 årlige møder, der er nævnt ovenfor. 911 kr. årligt ved skoler med indtil 300 folkeskoleelever, kr. årligt ved skoler med elever og kr. ved skoler med 500 elever og derover for formidling af Aalborg Kulturskoles undervisningstilbud og informationsmateriale på den enkelte skole, herunder PR. 108 kr. årligt for hver tilmeldt elev i Aalborg Kulturskole pr. 1. maj. Kontaktlæreren vælger for et år ad gangen, om funktionslønnen skal udbetales eller indregnes i arbejdstiden i folkeskolen efter konvertering med vedkommendes aktuelle timeløn. Ved ønske om udbetaling beregnes den elevrelaterede løndel efter elevtilmeldinger, der er tilgået Aalborg Kulturskole administration pr. 1. maj før skoleåret (tilmeldingsfristen er primo april). Udbetalingen sker i 12 måneder fra august. Ved ønske om indregning i arbejdstiden for det kommende skoleår beregnes den elevrelaterede løndel på grundlag af elevtilmeldingerne tilgået Aalborg Kulturskole 1. maj. Opsigelse Opsigelse af en kontaktlærer på grund af, at funktionen nedlægges, sker med vedkommendes opsigelsesvarsel. Ved påtænkt opsigelse af en kontaktlærer fra funktionen som kontaktlærer af anden årsag foretages partshøring med en svarfrist på mindst 10 hverdage. Hvis opsigelsen derefter besluttes, anvendes vedkommendes opsigelsesvarsel. Kontaktlæreren kan opsige sin kontaktlærerfunktion med en måneds varsel gældende fra den første i måneden. Denne aftale træder i kraft fra underskriftsdato og kan af hver part opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et skoleår dog tidligst til 31. juli Aalborg Kulturskoles håndbog for skoleledelser 13

14 Kort om Aalborg Kulturskole Aalborg Kulturskole er Danmarks største musik- og kulturskole med ca elever og ca. 170 undervisere. Kulturskolens basisvirksomhed er undervisning af børn og unge i musik, billedkunst drama/teater og ballet. Herudover arrangerer og afvikler Kulturskolen en lang række kulturelle arrangementer og events lokalt, regionalt - og indimellem også nationalt med basis i undervisningen. Kulturskolen er som langt de fleste af landets musik- og kulturskoler en kommunal institution, hvor hovedparten af driften er musikundervisning i fritiden efter musikloven og skolens drift er finansieret af kommunen (60%), brugerne (27%) og staten (13%). Herudover driver Aalborg Kulturskole 3 grundkurser (Musikalsk Grundkursus, Billedkunstnerisk Grundkursus og Teater Grundkursus), der som en del af en ungdomsuddannelse forbereder eleverne til optagelsesprøver på videregående kunstneriske uddannelser 1. Eleverne tilmeldes til undervisning i foråret med henblik på undervisning i det følgende skoleår. Selvom alle elever kun er tilmeldt undervisning for et skoleår ad gangen er langt hovedparten af eleverne fortsættere og skolens undervisning er naturligvis organiseret, så de enkelte fag både hver for sig og samlet udgør en progression over længere forløb end et enkelt skoleår. Erfaringsmæssigt er der en elevvandring på ca. 20 % fra skoleår til skoleår, hvilket betyder at godt 1000 elever hvert år er nye elever på skolen. Undervisere på Kulturskolen har typisk uddannelse fra musikkonservatorium, kunstakademi, DPU eller universiteternes uddannelser indenfor de kunstnerisk / æstetiske fag, hvilket betyder at de generelt repræsenterer en relativ høj faglighed indenfor deres fag (ofte også som udøvende i højere eller mindre grad) - men til gengæld også en relativt smal faglig profil. Et særkende for Aalborg Kulturskole er dog, at vi blandt lærerstaben har ca. 45 kombinationsansatte folkeskolelærere, der som en del af deres tjeneste også er undervisere i Kulturskolen på den folkeskole, hvor de er ansat. Sammen med Kulturskolens kontaktlærer på den enkelte folkeskole er de kombinationsansatte lærere med til at understøtte den decentrale forankring og struktur på Aalborg Kulturskole, hvor ca. 85. % af undervisningen er placeret efter skoletid på kommunens folkeskoler og de resterende 15 % i Kulturskolens centrale afdeling i Nordkraft. 1 Dvs. uddannelser hvor de studerende alene optages på grundlag af optagelsesprøver, ex. musikkonservatorium, kunstakademi og statens skuespilskoler. MGK er finansieret af Kulturministeriet de øvrige af Aalborg Kommune. Aalborg Kulturskoles håndbog for skoleledelser 14

15 Kulturskolens samarbejdspartnere udover folkeskolerne: Aalborg Kulturskole samarbejder løbende med en lang række aktører, der virker indenfor skolens fag- og interesseområder. Af aktuelle og konkrete samarbejdsrelationer kan nævnes: Samrådet af Kulturskoler i Nordjylland (Formand for samrådet, drift af Nordjyllands Orkesterskole, Ungdomssymfoniorkester Nord og Nordjyllands Ungdomsbigband) Aalborg Symfoniorkester Det Jyske Musikkonservatorium Rytmisk Musikkonservatorium Nordkraft Bigband Institutionerne i Nordkraft Børnekulturelt Netværk (på vegne af skoleforvaltningen) Aktiv Sommer Aalborg Internationale Guitarfestival Aalborg Operafestival Aalborg Karneval Kunsten Teater Nordkraft Studenterhuset Det Hemmelige Teater Aalborg Garden Den Rytmiske i Nordkraft Daginstitutioner i Aalborg Gymnasierne i Aalborg Privatskolerne i Aalborg Efterskoler i Nordjylland Danmarks Radio Det Kongelige Teaters Balletskole Danske Musik og Kulturskoleledere MGK lederforsamlingen Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder Sundheds og kulturforvaltningen Kulturlederkredsen i Aalborg Kommune Aalborg Kulturskoles håndbog for skoleledelser 15

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

www.aalborgkulturskole.dk

www.aalborgkulturskole.dk Job og kravprofil Aalborg Kulturskole - med særligt fokus på folkeskolesamarbejde www.aalborgkulturskole.dk Vil du være med til at sætte retning, udvikle og indfri ambitiøse mål for samarbejdet mellem

Læs mere

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten København, 17. september 2013 Til Undervisningsministeriet Høringssvar - folkeskolereform Høringssvar fra Danske Musik- og kulturskoleledere, DMKL: Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Kulturskolerne kommunalreform og fusioner Erfaringer fra Danmark

Kulturskolerne kommunalreform og fusioner Erfaringer fra Danmark Kulturskolerne kommunalreform og fusioner Erfaringer fra Danmark Oplæg på årsmødekonference i Norsk Kulturskoleråd, Hordaland, Bergen 13.03.15 Jan Jacobsen Kulturskoleleder, Aalborg Kulturskole Næstformand,

Læs mere

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer.

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer. Notat Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning Dato: 8. januar 2014 Sagsnummer.: 17.00.00-G01-1-13 1. Om den åbne skole Intentionen med den

Læs mere

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 KUNSTTALENTKLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 VIL DU DYRKE DIT TALENT? Skal du i 7. klasse efter sommerferien 2016? Elsker du musik, kunst, design eller performance? Drømmer du om at skabe dit eget professionelle

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Nords virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Nords virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Nords virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK Nords

Læs mere

Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole

Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole Strategi og Idekatalog Januar 2014 Esbjerg Kulturskole Islandsgade 50 6700 Esbjerg Tlf. 7616 6500 Fax 7616 6514 www. kulturskolen.dk email: kulturskolen@esbjergkommune.dk

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

50.22 O.15 8/2016 Side 1. Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

50.22 O.15 8/2016 Side 1. Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen 50.22 Side 1 Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.22 Side 2 Indledning...

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole MUSIKKLASSER HVAD ER MUSIKKLASSER? Musik hele ugen Musikklassen er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2015 optager

Læs mere

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner.

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. Punkt 3. Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. 2014-23316. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering, regnskaber og beretninger

Læs mere

50.02 O.13 29/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning

50.02 O.13 29/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning Side 1 Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Uge 41 aktivitetsuge 2014

Uge 41 aktivitetsuge 2014 2014 1 Forældre/elever er selv ansvarlige for transporten til den aktivitet eleven deltager i Aktivitetsugen er et tilbud om en ekstra uge, som ligger udover årets almindelige skemalagte undervisning i

Læs mere

Kommissorier. Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland. Side 1. Koordinator Lisbeth Joensen tlf.

Kommissorier. Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland. Side 1. Koordinator Lisbeth Joensen tlf. Kommissorier Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland Side 1 Kommissorier Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland Indholdsfortegnelse Udvalget for Symfonisk Musik for Unge i Nordjylland (USMUN)...3

Læs mere

KULTURSKOLEN SÆSON 2016-17 MUSIK BALLET TEATER BILLEDKUNST

KULTURSKOLEN SÆSON 2016-17 MUSIK BALLET TEATER BILLEDKUNST KULTURSKOLEN SÆSON 2016-17 MUSIK BALLET TEATER BILLEDKUNST MUSIK MUSIK GIVER UNIVERSET EN SJÆL. DEN GIVER SIN- DET VINGER, FANTASIEN FLUGT, ALVOREN CHARME, OG DEN GIVER MUNTERHED OG LIV TIL ALT. PLATON.

Læs mere

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Rødovre Kommune og Rødovre Lærerforening har fælles og høje ambitioner for et stærkt fælles skolevæsen.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Udklip (paragraffer), der handler om musik - og kulturskoler i lovændringerne i forbindelse med folkeskolereformen: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED VISUELLE UDTRYKSFORMER? Kulturregion Midt- og Vestsjælland, som består af 8 kommuner,

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Musiktalenter skal brande kommunen

Musiktalenter skal brande kommunen Musiktalenter skal brande kommunen Hedensted Kommune vil gerne være kendt for at satse på musikken. Tørring Skole og Hedensted Musikskole skal folde drømmen ud med projektet Musik Talent Tørring. Af Jakob

Læs mere

Små Storbyteatre. Sundheds- og Kulturudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Små Storbyteatre. Sundheds- og Kulturudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 4. Små Storbyteatre 2015-059705 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og kulturudvalget drøfter planerne for små storbyteatre i aftaleperioden 2017-20. Drøftelserne danner baggrund

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

SANG, BEVÆGELSE OG LÆRING

SANG, BEVÆGELSE OG LÆRING Kursusbeskrivelse for skoleåret 2016/17, Aarhus Kommune SANG, BEVÆGELSE OG LÆRING Sangfaglig opkvalificering for musiklærere og pædagoger i folkeskolen Praksisnære helårs- og halvårsforløb - udbydes i

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 Samtidig med, at en ny aftale med Aalborg Kommune træder i kraft pr. 1.1.2016, sker der væsentlige ændringer på Det Hem lige Teater. Teatrets grundlægger og mangeårige kunstneriske

Læs mere

(bemærk der findes forside i powerpoint format)

(bemærk der findes forside i powerpoint format) (bemærk der findes forside i powerpoint format) Formålet med elevpjecen Vi ved af erfaring at det første stykke tid kan være en smule uoverskueligt, fordi du møder mange nye mennesker og får en masse ny

Læs mere

Dialog- og aftalestyring Mariagerfjord Kulturskole Aftale 2012/13

Dialog- og aftalestyring Mariagerfjord Kulturskole Aftale 2012/13 Dialog- og aftalestyring Mariagerfjord Kulturskole Aftale 2012/13 Aftale for 2012/13 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF KULTURSKOLEOMRÅDET... 3 MÅLSÆTNINGER OG INDSATSOMRÅDER 2012/13... 6 ÅRSHJUL...

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM for Dansk Musikpædagogisk Forening, DMPF mod KL for Aarhus Kommune Tvisten

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Velkommen til Hals skoles DUS

Velkommen til Hals skoles DUS Velkommen til Hals skoles DUS Skovsgårdsvej 1 9370 Hals Tlf. 99 82 40 38 På siden finder du information om: Ledelsen Åbningstider Takster DUS tilbuddet Personalegruppen Lidt om Dussen En dag i DUS Årsplaner

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016.

Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016. Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016. Kære alle elever og forældre. Så nærmer foråret sig lige så stille, og det er igen tid til at tage stilling til, om I vil fortsætte med at gå til musik. Der er tilmelding

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

Behovsundersøgelse om intensive læringsforløb Præsentation af hovedresultater

Behovsundersøgelse om intensive læringsforløb Præsentation af hovedresultater Behovsundersøgelse om intensive læringsforløb Præsentation af hovedresultater 14.04.2015 1. Om undersøgelsen 2. Hovedkonklusioner 3. Målgruppen 4. Resultater af intensive læringsforløb 5. Aktuelle erfaringer

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 - Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 Proces - Folkeskolereformen Deadline Tema 1: Faglighed, læring og undervisning

Læs mere

35.05.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

35.05.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER YNGRE LÆGER A F T A L E vedrørende vederlag til læger for undervisnings- og foredragsvirksomhed for personalegrupper ved sygehuse m.v.

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7. 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2016 optager

Læs mere

Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen

Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen Med det omfattende og unikke samarbejde, som Kulturskolen i over 60 år har haft med folkeskolen i Esbjerg Kommune, ser vi med den nye skolereform frem til fortsat

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg og Aalborg Kommune, Hvor MGK NORD drives og administreres af den kommunale institution Aalborg Kulturskole

Statens Kunstråds Musikudvalg og Aalborg Kommune, Hvor MGK NORD drives og administreres af den kommunale institution Aalborg Kulturskole Rammeaftale for MGK NORD 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg og Aalborg Kommune, Hvor MGK NORD drives og administreres af den kommunale institution Aalborg Kulturskole 2. Aftaleperiode 1. januar

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

I tilfælde af lockout: Nyhedsbrev 1 om eventuel lockout 20. marts 2013. Kære forældre.

I tilfælde af lockout: Nyhedsbrev 1 om eventuel lockout 20. marts 2013. Kære forældre. Nyhedsbrev 1 om eventuel lockout 20. marts 2013 Kære forældre. Finansministeriet og dermed regeringen har som nævnt varslet lockout fra 1. april 2013 for lærere ved en række skoler fx friskoler, privatskoler

Læs mere

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004 Rapport om musikskolevirksomheden 2004 Indhold 3 Indledning 4 Sæsonlængde 4 Organisationsform 5 Eleverne 5 Aldersfordeling 6 Instrumentfordeling 10 Ventelister 11 Sammenspil 12 Lokaler 12 Samarbejdet med

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5.

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5. GODSET Jens Holms Vej 5 6000 Kolding T: 7979 1060 M: godset@kolding.dk W: www.godset.net PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER VIRKSOMHEDSPLAN 2015 RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015 Godsets

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Vision 2013 2014 2015 2016 Indkøb af kunst til 2 indkøbsture 2 indkøbsture 2 indkøbsture 2 indkøbsture

Vision 2013 2014 2015 2016 Indkøb af kunst til 2 indkøbsture 2 indkøbsture 2 indkøbsture 2 indkøbsture Handleplan for Aalborg Kommunes Kunstfond 2013-2016 Ny vision for Kunstfonden blev vedtaget i 2012 og danner grundlag for følgende handleplan. Handleplanen er en skitse til, hvordan der kan igangsættes

Læs mere

Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde

Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde Side 1 Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2.

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7., 8. eller 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2017

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Bilag. Den politiske styregruppe Kulturregion København Syd 01.04.2011

Bilag. Den politiske styregruppe Kulturregion København Syd 01.04.2011 Bilag Den politiske styregruppe Kulturregion København Syd 01.04.2011 166. Videreførelse af projekter under Kulturregion København Syd Køge, d. 23. marts 2011 Sydkystens Talentakademi. Ansøgning til nuværende

Læs mere

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende for skoleårene 2011/12 og 2012/13 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Undersøgelse om arbejdstid

Undersøgelse om arbejdstid Undersøgelse om arbejdstid Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i begyndelsen af september måned 2014 gennemført en undersøgelse blandt lederne på efterskolerne. Formålet har været at danne

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere Arbejdstid Lokalaftaler Arbejdstid Lokalaftaler Indholdsfortegnelse Indledning Forhandlingskompetencer Arbejdstidsaftalen i kommunerne Arbejdstidsaftalen

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00 TJØRNEGÅRDSKOLEN ROSKILDE KOMMUNE Dato: 22. oktober 2004 Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Kære forældre! Tjørnegårdskolen inviterer til informationsmøde på skolen Mandag

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Retningslinier for lokale lønforhandlinger

Retningslinier for lokale lønforhandlinger RMU 8/2 2007 bilag pkt.11 Region Midtjylland HR Viborg Udkast Overordnede Retningslinier for lokale lønforhandlinger i Region Midtjylland for 2007 30. januar 2007 Indledning Region Midtjylland står overfor

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere

FORHÅN DSAFTALE. Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409. Aftalen er gældende fra 1. august 2014

FORHÅN DSAFTALE. Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409. Aftalen er gældende fra 1. august 2014 FORHÅN DSAFTALE Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Aftalen er gældende fra 1. august 2014 Redigeret marts 2014 -- ~ Indholdsfortegnelse Aftalevilkår...... 3 Generelt... 3 Grundløn...

Læs mere

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II Formål Vi på Den Kreative Skole ser frem til at være med til at styrke kreativiteten ude på folkeskolerne i Fredericia: dér, hvor børnene er. Vi glæder

Læs mere

Den musikalske fødekæde

Den musikalske fødekæde Den musikalske fødekæde Strategi 2012-2014 Strategi 2012-2014 1 2 Den musikalske fødekæde Forord Musikken spiller i Vallensbæk Musik er i sig selv en kilde til glæde og fællesskab. Musik beriger os med

Læs mere

Orientering om årsregnskaber for Aalborg Karneval, Teater Nordkraft og Det Hem lige Teater

Orientering om årsregnskaber for Aalborg Karneval, Teater Nordkraft og Det Hem lige Teater Punkt 6. Orientering om årsregnskaber for Aalborg Karneval, Teater Nordkraft og Det Hem lige Teater 2015-021134 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig!

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig! Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland LÆRER en klasse for sig! Ekspert i undervisning Med en læreruddannelse bliver du ekspert i undervisning. Hovedformålet med uddannelsen er at

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

02 Bilag: Institutioner til kulturhuset

02 Bilag: Institutioner til kulturhuset 02 Bilag: Institutioner til kulturhuset 02.1. Musikskolen Musikskolen tilbyder musikundervisning til børn og unge i aldersgruppen 0 25 år. Samlet underviser musikskolen næsten 3000 elever. Musikskolen

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt:

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt: Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev juni 2015 Vi har indgået en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Det er nu et par måneder siden vi sidst har givet lyd fra os men det betyder bestemt ikke at vi har ligget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1993 Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM ÅRSVIKARER, MÅNEDS- OG TIMELØNNEDE VIKARER VED FRIE GRUNDSKOLER Hermed

Læs mere

Aalborg Kommune, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg, 2 sal (mødelokale 1)

Aalborg Kommune, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg, 2 sal (mødelokale 1) Referat Møde Uddannelsesrådet Aalborg Kommune Tid 17-11-2015, kl. 12.30 15.30 Direktørens Sekretariat Sundheds- og Kulturforvaltningen Rantzausgade 4 9000 Aalborg Sted Aalborg Kommune, Danmarksgade 17,

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder du alle de

Læs mere

Måneds-nyt december 2014

Måneds-nyt december 2014 Måneds-nyt december 2014 Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole Nyt fra Humble Skole / v. Merete Borch Julestemningen bredte sig og smukt var resultatet, da vi fredag d. 28/11 kunne

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Randers Musikskole & MGK 2008

Aftale mellem Byrådet og Randers Musikskole & MGK 2008 Aftale mellem Byrådet og Randers Musikskole & MGK 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Musikskole Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Økonomi 6. Gensidige aftaleforhold

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger 2018 Aalborg Kulturskole 2 3 Velkommen Til gode gamle og erfarne og til nye kolleger på Aalborg Kulturskole! (Medarbejderhåndbogen for Aalborg Kulturskole) er et forsøg på at samle

Læs mere

Ændringsforslag til budget 2012-15

Ændringsforslag til budget 2012-15 sforslag til 2012-15 Udvalg: BUU Budgetområde: 3.01 Center: Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst

Læs mere