AutoClose by Pressalit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AutoClose by Pressalit"

Transkript

1 AutoClose by Pressalit Pressalit A/S Pressalitvej Ry. Tel. (+45) Fax (+45) a division of Pressalit Group A/S 28 A3501 /02-10 SV GB Brugsanvisning for AutoClose by Pressalit Bruksanvisning för AutoClose by Pressalit Instruction manual AutoClose by Pressalit

2 Før ibrugtagning Tillykke med dit nye toiletsæde med AutoClose. Før ibrugtagning skal dette hæfte læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Kontroller at sædet passer til dit toilet. Kontroller evt. skålen på / produkter. SV Innan du använder sitsen Grattis till din nya toalettsits AutoClose. Registreret design Patent Pending Belastning 240 kg SV Registrerad design Patent Pending Belastning 240 kg GB Registered design Patent Pending Maximum load 240 kg CE GB Innan du börjar använda sitsen, läs igenom detta häfte grundligt och spara sedan häftet för senare bruk. Kontrollera att sitsen passar till din toalett. Kontrollera ev. på Before use Congratulations on your new AutoClose toilet seat. Please read this instruction manual carefully before use and keep it in a safe place for later reference. Make sure that the seat fits your toilet. Check toilet pan on Garanti Pressalit A/S yder 10 års garanti på toiletsæder med AutoClose, dog med undtagelse af elektroniske komponenter, hvor der ydes 2 års garanti. SV Garanti Pressalit A/S ger 10 års garanti på toalettsitsar med AutoClose, dock med undantag för elektroniska komponenter som ger 2 års garanti. GB Guarantee Pressalit offers a 10-year product guarantee for AutoClose toilet seats excluding electronic components, which are guaranteed for two years. 2 27

3 GB Troubleshooting Problem The seat falls down and/or the lid stays up. The damper does not work after the seat has been removed and remounted. After changing the batteries, the locking module does not fit into the tube. The seat does not close automatically. Solution 1. First check whether the seat fits the toilet pan. 2. The problem could be that the seat is mounted on a crooked toilet pan. Use the enclosed oblique washers to adjust the angle of the seat. See page 12 of the instruction manual. The QR pins are not engaged. 1. Open and close the seat/lid several times until both buttons have snapped into place. (See seat when it has been removed). 2. If necessary, remove the seat from the toilet. Use the battery changing key with the handle facing forward and place it in the left side of the tube. You can now turn the Y leg forward towards yourself. The leg should be in the horizontal position after troubleshooting. 3. Now remount the toilet seat onto the tube and repeat Step 1. A step in the instructions for replacing the batteries was possible missed. Please follow the instructions on page 15 again. You can also find step-by-step instruction at 1. When the lid opens, the sensor no longer flashes twice: The batteries need to be replaced. 2. If the problem occurs after the batteries have been replaced: Check to see whether they are dead. The batteries have been inserted correctly or whether the battery has any power. Remove the batteries. Allow the locking module to dry until all moisture has evapourated. If the locking device does not work, please contact Pressalit. The sensor has detected a person and thinks it is a normal toilet visit. See page 6. Reset the electronics by closing the lid for a minimum of 5 seconds. If this does not work, proceed to replacing batteries on page 15. Indholdsfortegnelse Side Før ibrugtagning 2 Indholdsfortegnelse 3 Anvendelse 4 AutoClose funktionen 5 Forlænget åbning 6 Manuel lukning 7 Beskrivelse af quick-release 8 Indikator for batteriskift 9 Monteringsvejledning gulvmodel Monteringsvejledning væghængt 14 Batteriskift Rengøring 23 Fejlsøgning Teknisk data 27 Vedlagt nøgle 28 SV Innehållsförteckning Sida Före användandet 2 Innehållsförteckning 3 Användning 4 AutoClose -funktionen 5 Förlängd öppning 6 Manuell stängning 7 Beskrivning av quick-release 8 Indikator för batteribyte 9 Monteringsanvisning gulvmonterad Monteringsanvisning vägghängd 14 Batteribyte Rengöring 23 Felsökning Tekniska data 27 Medföljande nyckel 28 GB Contents Page Before use 2 The locking module has Contents 3 Use 4 fallen into the toilet in The AutoClose function 5 connection with battery Extended opening 6 replacement. Manual closing 7 The "extended opening" Description of quick-release 8 mechanism is not working Battery change indicator 9 Mounting instructions floor standing toilet No flashing light. Mounting instructions wall mounted 14 Replacing the batteries Cleaning 23 Troubleshooting The key to replace the A new key and instruction manual can be ordered at Technical data 27 batteries has been lost. Enclosed key

4 4 Anvendelse Lær dit toiletsæde at kende: Alle Pressalits toiletsæder er fremstillet af gennemfarvet hærdeplast. Sæderne er ridsefaste og har en glat rengøringsvenlig overflade. Funktioner: Pressalit Sign Art rummer følgende praktiske funktioner. AutoClose : Sæde og låg lukker selv, ved hjælp af sensor. Silent closing: Sæde og låg daler langsomt og sagte ned mod kummen, når det slippes. Quick-release: Sædet kan tages helt af for nemmere rengøring. SV Användning Lär känna din toalettsits: Alla Pressalits toalettsitsar är tillverkade av genomfärgad hårdplast. Sitsarna är reptåliga och har en blank yta som är lätt att göra ren. Funktioner: Pressalit Sign Art har följande praktiska funktioner. AutoClose : Sitsen och locket stänger sig själv med hjälp av en sensor. Silent closing: Sitsen och locket sjunker sakta och ned mot WC-skålen när det släpps. Quick-release: Sitsen kan tas av helt och hållet för enklare rengöring. GB Use Get to know your toilet seat: All Pressalit toilet seats are made from solid colour ingrained duroplast. The seats are scratch-resistant and have a smooth easy-to-clean surface. Functions: Pressalit Sign Art features a number of practical functions. AutoClose : The seat and lid close automatically using a sensor. Silent closing: The seat and lid lower softly and land quietly on the pan when released. Quick-release: The seat can be completely removed for easy cleaning. SV Felsökning Problem Sitsen faller ned och/eller locket stannar inte öppet. Dämparen fungerar inte efter att sitsen har varit avtagen och sedan har satts dit igen. Låsmodulen går inte att sätta in i röret efter batteribyte. Sitsen stänger inte automatiskt. Låsmodulen tappas ned i toaletten i samband med batteribyte. Funktionen "förlängd öppning" fungerar inte. Det blinkar inte. Nyckeln till batteribytet har försvunnit. Lösning 1. Kontrollera först att sitsen passar till toaletten. 2. Det kan bero på att sitsen är monterad på mycket sned keramik. Använd bifogade underläggsbrickor för att justera vinkeln på röret. Se sidan 12 i bruksanvisningen. QR-sprintarna sitter inte i greppet. 1. Sitsen/locket öppnas och stängs några gånger tills båda knapparna på sidorna är helt ute. (Se sitsen när den är avmonterad). 2. Om det inte fungerar, ta av sitsen från toaletten. Vänd nyckeln för batteribyte med handtaget framåt och stick in den i vänster sida av röret. Nu går det att vrida benet i Y:et fram mot dig själv. Benet ska vara vågrätt när du har rättat till den. 3. Montera sedan toalettsitsen på röret igen och upprepa 1. Det kan bero på att anvisningar för batteribyte inte har följts. Följ instruktionerna på sidan 15 i bruksanvisningen eller gå in på hemsidan 1. När locket öppnas blinkar inte längre sitsen två gånger: Batterierna behöver bytas. 2. Om felet uppstår efter batteribyte: Kontrollera att batterierna sitter rätt och att det finns spänning i batterierna. Ta ur batterierna Lägg låsmodulen att torka tills all vätska har dunstat. Fungerar låsmodulen inte, kontakta Pressalit. Kan bero på att sensorn har känt av personen och tror att det är ett normalt toalettbesök. Se sidan 6. Nollställ elektroniken genom att hålla locket stängt minst 5 sek. Om det inte fungerar, se batteribyte på sidan 15. Du kan beställa en ny nyckel och manual på Pressalits hemsida 25

5 Fejlsøgning Problem Sædet falder ned, og/eller låg vil ikke blive stående oppe. Dæmper virker ikke, efter at sædet har været taget af og sat på igen. OBS: Sæde og låg skal af og på i samme position! Låsemodulet kan efter batteriskift ikke komme ind i røret Sædet lukker ikke automatisk. Løsning 1. Check først om sædet passer til toilettet. 2. Skyldes at sædet er monteret på en meget skæv keramik. Brug de vedlagte underlagsskiver til at justere vinkelen på røret med. Se side 12 i vejledningen. QR-tapperne er ikke i indgreb. 1. Sæde/låg åbnes og lukkes nogle gange indtil begge knapper på siderne af sædet er helt ude. (Se sædet når det er afmonteret). 2. I yderste konsekvens tages sædet af toilettet. Nøglen til batteriskifte vendes med håndtaget fremad og stikkes ind i venstre side af røret. Nu er det muligt at dreje benet i Y et frem mod dig selv. Benet skal være vandret efter endt fejlretning. 3. Monter herefter toiletsædet på røret igen og gentag 1. Skyldes at vejledning for batteriskift ikke er fulgt. Følg instruktionen fra side 15 i vejledningen eller gå ind på hjemmesiden 1. Når låget åbnes, gives ikke længere 2 blink: Der skal skiftes batterier. 2. Hvis fejlen sker efter batteriskift: Checkes om batterierne er vendt forkert, eller om batterierne virker. AutoClose funktion Toiletsædet indeholder en automatisk lukkefunktion, som gør, at sædet/låget lukker af sig selv efter brug. En sensor bag ruden i konsolrøret registrerer løbende, om der er en bruger til stede. Så længe den ser en bruger, vil sædet/ låget ikke lukke. Når den ikke længere ser nogen, vil den efter ca. 15 sekunder automatisk lukke låget. Sædet/låget vil altid som min. være åbent i 1½ minut. SV AutoClose -funktionen Toalettsitsen har en automatisk stängningsfunktion som gör att locket stänger av sig själv efter användning. En sensor bakom rutan i konsolröret registrerar löpande om toaletten används. Så länge den registrerar en användare stängs inte locket. När ingen användare registreras stängs locket automatiskt efter ca 15 sekunder. Locket står alltid öppet i minst 1½ minut. 3-5 Min.100cm CLICK! 24 Låsemodulet tabes i toilettet i forbindelse med batteriskift. Forlænget åbning funktionen virker ikke. Ingen blink. Nøglen til batteriskift er blevet væk. Tag batterierne ud. Læg låsemodulet til tørre, indtil al væske er fordampet. Fungerer låsemondulet ikke, kontakt da Pressalit. Skyldes at sensoren har detekteret personen og tror, det er et normalt toiletbesøg. Se side 6. Nulstil elektronik ved at holde låget lukket min. 5 sek. Virker det ikke, gå til batteriskift side 15. Der kan rekvireres en ny nøgle og manual på Pressalits hjemmeside GB The AutoClose function The toilet seat features an automatic closing mechanism that ensures the seat closes by itself after use. A sensor located behind the console tube panel continually registers whether a user is present. As long as it registers the user, the seat/lid will remain open. When it no longer registers anyone, the seat/lid will automatically close after approx. 15 seconds. The lid will always remain open for a minimum of 1½ minutes. Min Min. Sec Min. Sec. 5

6 Forlænget åbning Ønsker man, at sædet/låget holdes åbent i længere tid i forbindelse med rengøring eller andet, kan det gøres ved at åbne og træde ud af sensorens rækkevidde. Oplever sensor ikke indenfor de første 15 sekunder, at der er tale om et normalt toiletbesøg med vedvarende registering af en bruger, vil sædet/låget holde sig åbent i ca. 5 minutter. Efter ca. 15 sek. vil sensoren blinke 10 hurtige gange for at vise, at den er i forlænget åbning. SV Förlängd öppning Om man vill att locket ska stå öppet under en längre tid, t.ex. vid städning, kan detta göras genom att man öppnar locket och går bort från sensorns räckvidd. Om sensorn inom de första 15 sekunderna inte registrerar att det handlar om ett normalt toalettbesök med kontinuerlig registrering av en användare håller sig locket öppet i ca 5 minuter. Efter ca 15 sekunder blinkar den snabbt 10 gånger för att visa att den står i läget förlängd öppning. 1 m x10 Rengøring Hvis følgende enkle regler efterleves, bevares sædet smukt i mange år: Brug kun almindeligt sæbevand. Konsolrør må ikke rengøres med sprit eller ved hjælp af håndbruser. Sædet bør ikke efterlades fugtigt, men skal aftørres med en klud efter rengøring. Hvis WC-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler kommer i berøring med sæde/låg og beslag, kan det medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være taget af, indtil al WC-rens er skyllet væk. SV Rengöring Om du följer dessa enkla regleras håller sig sitsen fin i många år: Använd vanligt rengöringsmedel. Konsolröret får inte rengöras med sprit eller med hjälp av handduschar. Sitsen får inte lämnas fuktig utan ska torkas av med en trasa efter rengöring. Om WC-rengöring eller andra klorhaltiga, slipande och frätande rengöringsmedel kommer i kontakt med sits/lock och beslag kan det leda till skador och rost. Sätt därför inte tillbaka sitsen förrän all WC-rengöring är bortsköljd. GB Cleaning If you follow these simple rules, your toilet seat will stay beautiful for many years: Only use regular soap and water. Never use spirits or a hand shower to clean the console tube. Do not leave the seat damp - always dry it with a cloth after cleaning. Please do not use toilet cleaner or any abrasive, caustic or chlorine based cleaners as this can result in damage or rust. The toilet seat should be removed until the toilet cleaner has been flushed away. 6 GB Extended opening If you want the seat/lid to stay open for longer in connection with cleaning etc., simply open seat and/or lid and step outside out of the sensor s range. If the sensor does not register a normal toilet visit and does not continue to register a user within the first 15 seconds, theseat/lid will remain open for approx. 5 minutes. After about 15 seconds, the sensor will flash 10 times in quick succession to show that it is in the extended opening mode Min. Sec. 23

7 Batteriskifte og tjek af produkt Kontroller herefter at den røde diode i ruden i konsolrøret blinker når låget åbnes. Træd væk fra toilettet og kontroller at låget lukker efter max. 5 min. SV Byte av batteri och kontroll av produkt Kontrollera härefter i rutan i konsollröret att den röda dioden blinkar när locket öppnas. Gå bort från toaletten och kontrollera att locket stänger efter max fem minuter. GB Battery change and check of product After this test that the red diode in the console tube panel flashes when the lid is opened. Step away from the toilet and test that the lid closes after app. 5 minutes. x2 1 2 Max. 5 min. Manuel lukning Ønsker man at tilsidesætte AutoClose funktionen, eller er batterierne flade, kan låget lukkes manuelt. Når låget skubbes nedad, vil du høre et click, og det er helt normalt. Når låget åbnes helt igen, er AutoClose funktionen genetableret. SV Manuell stängning Om man vill avaktivera AutoClose -funktionen eller om batterierna är slut kan locket stängas manuellt. När locket trycks ned kommer du att höra ett klick och det är helt normalt. När locket öppnas helt igen återupptas AutoClose -funktionen. GB Manual closing If you want to deactivate the Autoclose function or the batteries are dead, the lid can be closed manually. When the lid is pushed downwards, you will hear a click. This is normal. When the lid is fully opened again, the AutoClose function will be reactivated. CLICK! 22 7

8 Beskrivelse af quick-release Med quick-release er det let at fjerne sædet, så man kan gøre kumme og sæde grundigt rent. Løft sædet til en vinkel på ca. 15 grader, tryk trykknapper ind på siden og løft sædet af. Sædet sættes på igen ved at trykke de to trykknapper ind og placere sædet over konsolrøret. Slip trykknapperne. Løft sæde og låg til trykknapperne skydes ud på plads. Pressalit A/S Pressalitvej Ry. Tel. (+45) Fax (+45) a division of Pressalit Group A/S Nøglen gemmes i lommen på manualen. 18 strøm på batterierne. SV Beskrivning av quick-release Med quick-release är det lätt att ta bort sitsen och rengöra WC-skål och sits grundligt. Lyft sitsen till en vinkel på ca 15 grader, tryck in knapparna i sidorna och lyft av sitsen. Sätt på sitsen igen genom att trycka in de två knapparna och placera sitsen över konsolröret. Släpp tryckknapparna. Lyft sits och lock tills tryckknapparna skjuts ut på plats. SV Nyckeln förvaras i fickan på manualen. GB Store the key in the instruction manual pocket GB Description of quick-release It is easy to remove the seat with quick-release in order to thoroughly clean the toilet pan and seat. Raise the seat to an angle of approx. 15 degrees, push the buttons at the sides and lift off the seat. Remount the seat by pressing the buttons and placing the seat over the console tube. Release the buttons. Raise the seat and lid until the buttons snap out into place. Tryk de to trykknapper ind og placer sædet over konsolrøret. Slip trykknapperne. SV Tryck in de två tryckknapparna och placera sitsen över konsolröret. Släpp tryckknapparna. GB Press the two buttons and place the seat over the console tube. Release the buttons. x 3 20 x 3 CLICK! 15 Løft sæde og låg til trykknapperne skydes ud på plads. SV Lyft sits och lock tills tryckknapparna skjuts ut på plats. 8 GB Lift the seat and lid until the buttons snap out into place. 21

9 15 Drej modul til den røde streg flugter med prægningsstreg på konsolrøret. Vær opmærksom på at den sorte ring ikke må kunne ses (se evt. billede 13). SV Vrid modulen tills det röda strecket står i linje med spåret på konsolröret. Tänk på att den svarta ringen inte ska synas (se ev. bild 13). GB Turn the module until the red line is flush with the stamped line on the console tube. Note that the black ring must not be visible (see picture 13). Tryk låsemodulet helt ind. SV Tryck in låsmodulen helt. 16 GB Press the locking module all the way in. e Indikator for batteriskift Når låget åbnes, blinker den røde diode i ruden i konsolrøret 2 gange for at indikere, at der er tilstrækkelig strøm på batterierne. Når dioden ikke blinker længere, er det snart tid for et batteriskift. Der skal bruges 2 x AAA-batterier (IR3-1,5V). For batteriskift se afsnittet bat teriskift. Brugte batterier bør afleveres på de specielt autoriserede indsamlingssteder. SV Indikator för batteribyte När locket öppnas blinkar den röda dioden i rutan i konsolröret två gånger för att indikera att spänningen är tillräcklig. Om dioden slutar att blinka är det snart dags för batteribyte. Använd 2 x AAA-batterier (IR3-1,5V). Läs igenom avsnittet om batteribyte. Lämna in använda batterier på godkända återvinningsstationer. GB Battery change indicator When the lid is opened, the red diode in the console tube panel flashes twice to indicate if there is sufficient power. When the diode no longer flashes it is time to change the batteries. You need to use 2 x AAA batteries (IR3-1.5V). To change the batteries, see the section on battery replacement. Used batteries should be disposed of at authorised collection sites. 17 x 2 20 Nøglen drejes og tages ud. SV Vrid om nyckeln och ta ur den. GB Turn and remove the key. 9

10 Monteringsvejledning gulvmonteret. Ved væghængt gå til side SV Monteringsanvisning gulvmonterad Vid vägghängd toalett gå vidare till sidan 14. GB Mounting instruction floor standing toilet If wall mounted go to page 14. Skub modulet blødt ind. SV Skjut in modulen försiktigt. GB Gently push the module in. Isæt bøsning Den røde bøsning placeres så pilene peger fremad - væk fra cisternen. 13 SV Sätt i bussning Den röda bussningen ska placeras så att det pilarna pekar framåt - bort från cisternen. GB Mount the bush. The red bush must be placed with the arrows pointing forward - away from the cistern. Ø >18mm = Ø <18mm Tænderne = 1 Drej og skub blødt indtil modulet glider ind og den sorte ring forsvinder e i røret. SV Vrid och skjut försiktigt tills modulen glider in och den svarta ringen försvinner i röret. GB Turn and gently push until the module slides in and the black ring disappears into the tube. 90 STOP 14 Ø <17mm = Stik nøglen gennem det aflange hul i højre ende af konsorøret og drej 90. SV Stick in nyckeln i det avlånga hålet på höger sida av konsolröret och vrid GB Slide the key through the oblong hole at the right end of the console tube and turn it

11 9 Monter konsolrøret som vist nedenfor. SV Montera konsollröret som visat nedanför. GB Mount the console tube as shown below. 2 Prøv om det sorte rør kan drejes. Hvis ikke - gå til billede 11 ellers følg billede 10. SV Prova om det svarta röret kan vridas. Om inte, gå till bild 11, annars följ bild 10. GB Check to see if the black tube can be turned. If not - proceed to picture 11, otherwise follow instructions in picture 10. CLICK 10 Drej det sorte rør med batterier indtil det siger klik, eller evt. ikke kan drejes mere. SV Vrid det svarta röret med batterier tills det säger klick eller ev. inte kan vridas mer. GB Turn the black battery tube until you hear a clicking sound or until it cannot be turned any further. CLICK 11 Sædet sættes på ved at trykke de to trykknapper ind og placere sædet over konsolrøret. Slip trykknapperne. Løft sæde og låg til trykknapperne skydes ud på plads. SV Sätt på sitsen genom att trycka in de två knapparna och placera sitsen över konsolröret. Släpp tryckknapparna. Lyft sits och lock tills tryckknapparna skjuts ut på plats. i røret. Hvis tænderne i de to yderste ringe ikke er på plads gør følgende: Drej den yderste ring, i pilens retning, så stregen på den yderste ring flugter med stregen på den inderste ring og siger klik. Tænderne falder i hak. SV Om tänderna i de två yttersta ringarna inte är på plats, gör du följande: Vrid yttersta ringen i pilens riktning så att strecken på den yttersta ringen står i linje med strecken på den innersta ringen och det säger klick. "Tänderna" faller in i hacken. GB Mount the seat by pressing the buttons and placing the seat over the console tube. Release the buttons. Raise the seat and lid until the buttons snap out into place. 3 x GB If the "teeth" in the two outer rings are not engaged, please do the following: Turn the outer ring in the direction of the arrow so the line on the outer ring is flush with the line on the inner ring and you hear a clicking sound. The "teeth" will then lock into place

12 Hvis sæde og låg vil vælte fremad i åben tilstand, erstat plan underlagsskive med en eller to skrå underlagsskiver i hver side efter behov. Vær opmærksom på pilens retning. SV Om sits och lock tippar framåt i öppet tillstånd använd medföljande sluttande underlagsskiva. Var uppmärksam på pilens riktning. GB If the seat and lid tend to fall over in open position replace the plain rubber disc with one or two of the enclosed oblique washers in each side. Pay attention to the arrow s direction. 5!! Gælder kun Sign Art Kontroller at afstandsrøret (Ø22 X 200) kan bevæge sig frit mellem låg og cisterne. Det må ikke gå på - der skal være luft. Vær opmærksom på at røret ikke må stikke længere ned end vist på billede 7. SV Gäller endast Sign Art Kontrollera att avståndsröret (Ø22X200) kan röra sig fritt mellan lock och cistern. Skruva inte åt för hårt, då det ska vara luft mellan komponenterna. Var uppmärksam på att röret inte får sticka ut längre än vad som anvisas på bild 7. GB For Sign Art only Test that the distance console (Ø22 x 200) can move freely between lid and cistern there has to be some free space. Do not stick the console further down than shown in picture Udskift batterierne Husk at vende plus og minus som vist på billede 7. Du skal bruge 2 stk. AAA batterier - Alkaline eller genopladelige batterier. (lr3 1,5V). Brug batterier af en god kvalitet for at undgå at skulle skifte batterier ofte. Undgå at skifte batterier over toiletkummen, eftersom du kunne tabe delene. SV Byt batterierna Tänk på att vända plus- och minuspol som visas på bild 7. Använd 2 st. AAA-batterier eller uppladdningsbara (lr3 1,5V). För att slippa byta batterier för ofta, använd batterier av hög kvalitet. Undvik att byta batterierna över WC-skålen eftersom du kan tappa delarna GB Replace the batteries Remember to insert the batteries as shown in picture 7. You will need 2 x AAA batteries or Rechargeable (lr3 1.5V). Use high-quality batteries to avoid changing the batteries too often. Avoid changing the batteries over the toilet pan as you may drop the components. 8 17

13 90 3 Tag nøglen som er placeret på side 28. Stik nøglen gennem det aflange hul i højre ende af konsolrøret og drej 90. SV Ta nyckeln som är placerad på sidan 28. Stick nyckeln i det avlånga hålet på höger sida av konsolröret och vrid om 90. GB Use the key, which you will find on page 28. Slide the key through the oblong hole at the right end of the console tube and turn the panel Hvis røret ikke kan bevæges frit - anvendes skrå underlagsskiver. Vær opmærksom på pilens retning. Kontroller igen om røret kan bevæges frit. Se evt. billede nr. 6/7. SV Om röret inte rör sig fritt - använd sluttande underlagsskivor. Var uppmärksam på pilens riktning. Kontrollera åter att röret kan röra sig fritt. Se eventuellt bild 6/7. GB If the console not can be moved freely use the oblique washers. NB: Pay attention to the arrow s direction. Test again if the console can be moved freely. See picture 6/7.! Isæt batterier. Se side 15 i vejledningen. SV Sätt i batterier, se sidan 15 i bruksanvisningen. 8 GB Insertion of batteries, see page 15. Træk låsemodulet ud med nøglen. SV Dra ut låsmodulen med nyckeln. GB Pull out the locking module using the key Nøglen drejes og fjernes. SV Vrid om nyckeln och dra ur den. GB Turn and remove the key. 13

14 Væghængt, monteringsvejledning topmonteret beslag SV Vägghängd, monteringsanvisning för toppmonterat beslag GB Wall mounted, mounting instruction, topmounted hinge Batteriskifte - se evt. beskrivelse på med trin for trin instruktion. SV Batteribyte - se eventuellt beskrivning på med steg-för-steg-instruktion. GB Replacing the batteries - visit for step-by-step instructions A 1 B Sænk sæde og låg til vandret position. SV Sänk sits och lock till vågrätt läge GB Lower the seat and lid to the horizontal position x 3 Løft sædet af i en 15 graders vinkel. Tryk de to trykknapper ind og læg sædet til side. SV Lyft av sitsen i en 15 graders vinkel. Tryck in de två tryckknapparna och lägg sitsen åt sidan. GB Raise the seat to an angle of 15 degrees. Press the two buttons and remove the seat. 15

615074 (med D29), 615075 (med D33) Knud Holscher, 2005, registreret design

615074 (med D29), 615075 (med D33) Knud Holscher, 2005, registreret design Sign Art med AutoClose er kendetegnet ved sin smukke, karakteristiske formgivning. Funktionelt. Intelligent. Sædet der lukker automatisk og opretholder harmonien på badeværelset. Pressalit Sign Art med

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

! WARNINGS: ! Warning:

! WARNINGS: ! Warning: Premium GB Warning! Read these instructions carefully and save them for later use. Your child s safety may depend on it. This product complies to current standard EN1888:2012. Caution: 1. This stroller

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

25.800+25.802+25.804+25.806+25.808

25.800+25.802+25.804+25.806+25.808 25.800+25.802+25.804+25.806+25.808 DK- Brugervejledning UK- User manual S - Bruksanvisning Pengeboks Digital Safetybox Digital Kassaskåpet Digital Sikkerhedsanvisninger Mange tak for dit valg af dette

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family.

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. Formålet med vores hjemmesiden er at gøre billeder og video som vi (Gunnarsson)

Læs mere

Elma DT 128. Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 6398 206 798 SE: 40 075 515 NO: 80 624 08

Elma DT 128. Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 6398 206 798 SE: 40 075 515 NO: 80 624 08 Elma DT 128 Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 6398 206 798 SE: 40 075 515 NO: 80 624 08 EAN: 5706445840151 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Introduktion...

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Udgave 1.0 10 2013. Sprog: Dansk.

Udgave 1.0 10 2013. Sprog: Dansk. Der tages forbehold for produktændringer. Copyright: Welldana Innocare. Udgave 1.0 10 2013. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye BioBidet. Denne manual skal gennemlæses grundigt og forstået forud for montage

Læs mere

Model Control Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 70 x 182 cm 85 x 182 cm 70 x 182 cm English: Dansk: Control is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and Control er den ultimative hvilestol. Her kan du kontrollere

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Husk! Ekstra fronter kan købes i flere farver. Park Lite. Automatisk parkeringsskive. Brugervejledning Usermanual

Husk! Ekstra fronter kan købes i flere farver. Park Lite. Automatisk parkeringsskive. Brugervejledning Usermanual Husk! Ekstra fronter kan købes i flere farver Park Lite Automatisk parkeringsskive Brugervejledning Usermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Brugervejledning... 5 Inden montering... 6 Montering

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

2006/1. Golfvogn - Golftrolley G150. DK Betjeningsvejledning GB User manual

2006/1. Golfvogn - Golftrolley G150. DK Betjeningsvejledning GB User manual 2006/1 DK Betjeningsvejledning GB User manual Golfvogn - Golftrolley G150 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2.

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

18 stamtoner, version 1.0

18 stamtoner, version 1.0 18 stamtoner, version 1.0 Indhold / Contents 1) Information om spillet på dansk / Game information in Danish 2) Information om spillet på engelsk / Game information in English =============================================================

Læs mere

Brugermanual / User manual. Qees-Ring HOME AUTOMATION

Brugermanual / User manual. Qees-Ring HOME AUTOMATION Brugermanual / User manual Qees-Ring HOME AUTOMATION Når du forlader dit hjem 2 Når du forlader dit hjem slukker du alt lys i huset, slukker for alt standby strøm og aktiverer dagsænkning af varmen alt

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK / FORORD Sten er et af naturens smukkeste materialer og er skabt gennem tusindvis af år. Derfor er to møbler af sten aldrig helt ens. Disse forskelligheder er skabt

Læs mere

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,-

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,- Forside INDHOLD! NYHED! 1 sæt vario d1 6 modul monteret med 6 stk. fotoprint, format 70 x 100 cm. 3 stk. halogenspot, 200W 2 stk. brochureholder VARIO D1 5 sk. Vario d2 rammer, format 70 x 100 cm. Monteret

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Baby Cam BC-10 Version 1.3 ease read this user manual carefully before using this produc 1 ilure to understand operation procedures may result in injury Packing List Packing List Indhold

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Forord Brug

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

A DK GB. Pressure Differential Controls TD56-2. Instructions

A DK GB. Pressure Differential Controls TD56-2. Instructions 99.39.03-A DK GB Pressure Differential Controls TD56-2 Instructions Fig. 1A DK 1. Nedre kammer nippelbøsning 2. Øvre kammer nippelbøsning 3. Gummi membran 4. Fjeder 5. Justering af setpunkt GB 1. Lower

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Motor type V Instructions H DK GB

Motor type V Instructions H DK GB Motor type V Instructions 99.48.01-H DK GB Ventilmotor type V DK Ventilmotoren (fig. 1) består af en drejemotor med påbygget krumtapmekanisme, der ændrer den drejende bevægelse til en op- og nedadgående.

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Elektronisk parkeringsskive. Brugervejledning User manual

Elektronisk parkeringsskive. Brugervejledning User manual Elektronisk parkeringsskive Brugervejledning User manual 1 2 3 2 Indholdsfortegnelse Brugervejledning...6 Inden montering...7 Montering af ParkOne exclusive...12 Sådan fungerer ParkOne exclusive...14

Læs mere

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Doro Gsm Mobiltelefon XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Doro Gsm Mobiltelefon Corporation, is expressly prohibited. P/N LIT-11646-12-51

Læs mere