PUTIN OG KRIM KRISEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUTIN OG KRIM KRISEN"

Transkript

1 PUTIN OG KRIM KRISEN af Holger Stavnsbjerg På de kort, der findes i Hierarkiets arkiver, befinder hele området omkring Grækenland, Jugoslavien, Tyrkiet, Palæstina, De arabiske Stater, Ægypten og Rusland sig under en meget tung og mørk sky Rusland, USA og Storbritannien udgør en meget kraftig verdenstriangel af energi, og det er først når der er etableret en fri cirkulation og virkelig forståelse mellem dem, at verdensfreden er sikret og Kristi genkomst bliver mulig Nicholas Campion skriver i sin prisvindende bog: The Book of World Horoscopes fra 1996, hvorfra disse astrologiske data stammer, at der er flere horoskoper for det nye Rusland. Det første horoskop i den sammenhæng er fra den 19. august 1991 kl. 10 om formiddagen, hvor Boris Jeltsin stod op på en kampvogn i Moskva og proklamerede modstand mod de nye kupmagere, der havde afsat og fængslet Sovjetunionens daværende ministerpræsident Michael Gorbatjov. På dette tidspunkt var Solen 25 grader i Løven i konjunktion med Jupiter og Saturn i Vandmanden. Et andet vigtigt øjeblik i det nye Ruslands fødsel, er fra den 25. december 1991 kl. 19:45, hvor Sovjetflaget blev strøget og det Russiske flag hejst over Kreml for første gang, hvor Ascendanten var 25 grader i Løven. Det mest betydningsfulde af disse er dog horoskopet for Ruslands selvstændighed, som de fleste russiske astrologer anvender i dag. Rusland blev selvstændigt, da det gamle Sovjetunionen formelt blev opløst, da Boris Jeltsin offentligt bekendtgjorde Minsk Deklarationen 8. december 1991 kl.19:45 i Moskva. Ligesom mennesket har også en nation et personlighedshoroskop, som er dets fødselshoroskop i den nuværende inkarnation. Et menneske eller et land har desuden et horoskop for det højere selv, man kalder sjælshoroskopet, som findes i hierarkiets arkiver. Dette er sandsynligvis opstillet på det tidspunkt hvor sjælen gennem mennesket eller nationen langt tilbage i tiden indledte hele sin fysiske manifestationscyklus. Ved at lægge de to horoskoper oven på hinanden kan mesteren se, hvornår mennesket eller nationen er klar til en ny cyklus eller åndelig nyorientering, måske efter en periode med prøver, kulmination, krise eller intensiveret karmaafvikling. I Ruslands sjælshoroskop er Solen i Løven og Ascendanten i Vandmanden, mens Solen er i Skytten og Ascendanten i Løven i dets nuværende personlighedshoroskop fra 8. december 1991, da Rusland blev selvstændigt. I 1948 skrev Alice Bailey, at Rusland endnu er uudviklet, og at dets rolle ligger mere i østen end i vesten, forudsat at landet følger sin afstukne kurs: De to herskende tegn er Vandbæreren og Løven, og nationens virkelige funktion i venskabelig forståelse mellem nationerne ligger langt ude i fremtiden, når Vandbærerens tidsalder er i fuldt flor, og Løvetegnets kontrol over den russiske personlighed er aftaget. Det støjende, grusomme barn kan senere i livet udvikle sig til en selvbevidst humanist, og de potentielle indflydelser i det russiske horoskop antyder netop noget sådant. For tiden er de intensivt individualistiske Løve-kræfter i deres værste aspekter dominerende, men det vil ikke vare ved, hvilket historien engang vil vise (Alice Bailey: Nationernes Skæbne (NS) 86). Løven er ofte beskrevet som slagmarken for materialismens og lysets kræfter, idet det okkult betragtes som et af de mest materielle tegn, hvor det selviske begær efter at eje ting er meget stærkt. Alligevel kan det fremskredne Løve-menneske på samme tid optræde som det inspirerende åndelige offer (Alice Bailey: Esoterisk Astrologi (EA) 279). Det er betegnende at 1. og 2. Verdenskrig fandt sted da Neptun og Pluto gik igennem Løven, som mange astrologer mener Europa er styret af. 1

2 Rusland Selvstændigt 8. december 1991 kl. 19:45 Moskva Med ascendanten i Løven i Ruslands personlighedshoroskop er målet for den kommende cyklus at integrere Ruslands personlighed yderligere og gøre den selvbevidst, kreativ og magtfuld på en ny måde. Derfor ligger Ruslands nuværende ministerpræsident Vladimir Putins målsætningsakse eller MC også i Løven. RUSLANDS SJÆLS- OG PERSONLIGHEDSSTRÅLER 6. stråle for religion, idealisme og hengivenhed, der styrede i det meste af kristendommens snart 2000-årige periode, begyndte i 1625 sin langsomme tilbagetrækning, mens den 7. stråle for orden, magi og organisation begyndte at komme i fysisk manifestation i I 1900-tallet opstod et balancepunkt mellem den udgående 6. stråle som Neptun transmitterer og den indstrømmende 7. stråle som Uranus formidler, hvilket symbolsk blev udtrykt ved, at Uranus og Neptun var i opposition til hinanden i 1900-tallets horoskop. Dette kritiske balancepunkt mellem 6. og 7. stråle var en af årsagerne til verdenskrigen, der var et udtryk for, at det gamle kæmpede mod det nye. De mange millioner mennesker og de store verdensreligioner som ikke reagerer på den nu indkommende 7. stråle for orden, magi og organisation, føler sig forvirrede og fortabte, fordi alle de 6. stråle idealer, de har lært at elske og holde af, som har styret verden de sidste 2000 år, hastigt forsvinder (NS 36). Rusland har en 7. stråle sjæl for orden, magi og nyorganisation som transmitteres af Uranus, som vil blive den dominerende stråle i hele Vandbærerens tidsalder. Desuden har Rusland og Amerika en 6. stråle personlighed for hengivenhed og idealisme, som i sin lavere form kan gøre befolkningen i disse lande konservative, udholdende og fanatiske, idet 6. stråle let fører til en krystallisering af gamle religiøse, sociale og filosofiske tankeformer. Den 6. stråles lavere aspekter findes desuden i alle former for dogmatisk, autoritær religion, således som den kommer til udtryk i de organiserede, ortodokse kirker (NS 86). Kombinationen af disse to stråler gjorde, at mange russere og sovjetledere på grund af 6. stråles indflydelse fanatisk holdt fast ved den nye religion kommunismen var, som er styret af 7. stråle, Uranus og Vandmanden. Rusland har ikke haft en oplysningstid som i Vesten, hvor man gjorde op med kristendommen, kirken og gammel overtro og er derfor ikke endt i det åndelige tomrum af rationalisme og ateisme, som især Europa er havnet i. 2

3 Måske derfor og på grund af nationens 6. stråle personlighed, har man i Rusland i dag stadigvæk en ren åndelig og ubesudlet religion, som den tidlige kristendom var det store og inspirerede symbol på, hvor mange munke, nonner, klostre og mystikere lever i tilbagetrukkethed og kontemplation og søger en direkte kommunikation med Gud. Løvens esoteriske hersker er Neptun, der formidler Ruslands 6. stråle personlighed for idealisme og hengivenhed, mens dens hierarkiske hersker er Uranus, der transmitterer den 7. stråle for orden, magi og nyorganisation, der er Ruslands sjælsstråle. Derfor har de mange Uranus/Neptun aspekter og konjunktioner gennem tiden skabt flere store politiske, økonomiske og sociale omvæltninger i Rusland. F.eks. blev livegenskabet strammet betydeligt i 1648, da Uranus var i konjunktion med Neptun i Skytten, som såede kimen til den sociale elendighed, der har været Ruslands største problem lige siden og som førte til 74 års kommunisme efter den socialistiske revolution i Fordi Rusland tabte den Russisk-Japanske krig, udbrød der revolution i landet i begyndelsen af 1905, da Uranus i Stenbukken var i opposition til Neptun i Krebsen. Under den bolchevistiske revolution i 1917 gik Uranus gennem nationens ascendanttegn Vandmanden, hvor hierarkiet gav Rusland en ny sjælsinspiration, idet Vandmanden, Uranus og 7. stråle styrer kommunismen. Samtidig var Neptun og Saturn i konjunktion med hinanden i Løven, hvor Ruslands personlighed (Løven) gik gennem nogle kaotiske forvandlinger på grund af Neptuns opløsende egenskaber. Revolutionen førte til adelens og zardømmets afskaffelse og indførelsen af det kommunistiske system, der ikke siden har gjort meget godt for Rusland og verden. I 1991, hvor kommunismen blev ført til fald og præsident Boris Jeltsin gjorde Rusland demokratisk og indførte fri markedsøkonomi, var Uranus i konjunktion med Neptun i Stenbukken. Med sin Sol i Vandmanden var Jeltsin velegnet til at kanalisere Ruslands nye sjælshensigt igennem sin personlighed, idet Rusland har Ascendanten i Vandmanden, som står for nationens langsigtede åndelige hensigter og mål. Da Sovjetunionen gik i opløsning havde Gorbatjov skabt den Den Russiske Føderation, som var en løs organisation af de tidligere sovjetrepublikker, som Jeltsin opløste i Men muligvis var det en fejl at han gjorde det, samtidig med at Rusland og omkring 15 andre tidligere sovjetrepublikker blev selvstændige, hvoraf nogle på de indre planer måske er en energimæssig del af Ruslands chakrasystem, som f.eks. Ukraine og Krim. Dette har givet Putin et påskud til at genindlemme nogle af de nye selvstændige stater, som han med rette eller urette føler er en del af Rusland og nationens sjæl. Neptun og Uranus er i Ruslands personlighedshoroskop fra 1991 i konjunktion med Månen (folket) i Stenbukken, hvor den er i eksil i 6. hus. Dette betyder, at energien fra Ruslands 6. stråle personlighed (Neptun) kan integreres med energien fra sjælen (Uranus) gennem folket (Månen) på en ny måde i den kommende periode. UNDERVISNINGEN I DEN NY TIDSALDER Ifølge Alice Bailey vil Rusland komme til at udføre et stort eksperiment med uddannelse, som med tiden vil blive en inspiration for hele verden, idet det er gennem denne store nation den nye og magiske (Uranus 7. stråle) religion (Neptun 6. stråle) vil bryde frem. Som en form for indledning til Vandbærerens tidsalder, vil der blive oprettet forberedende og videregående esoteriske skoler flere steder i verden. En af de forberedende skoler vil komme til at ligge i Sverige. Når den har eksisteret i nogen tid vil Rusland komme til at huse hovedsædet for den videregående skole med tilknytning til den forberedende skole i Sverige. De forberedende skoler tager sig for det meste af udviklingen af menneskes mentale, astrale og fysiske legeme og dets træning i verdenstjeneste: Den videregående skole har udelukkende med 3

4 forberedelse til indvielse at gøre og beskæftiger sig med okkult lærdom, med formidling af de kosmiske sandheder, med elevens abstrakte udvikling og med arbejde på de kausale niveauer (Alice Bailey: Breve om Okkult Meditation (BOM) ). Derfor var det måske ikke tilfældigt, at det var en russer fra Ukraine, Madame Blavatsky, der med hendes Jupiter/Uranus konjunktion i Vandmanden og Sol i Løven, lagde grunden til den magiske religion og esoteriske undervisning i den nye tidsalder. Ud fra en astrologisk synsvinkel er det også tydeligt, at Rusland med sin Sol i Løven og sin Vandmandsascendant i sit sjælshoroskop vil komme til at spille en stor rolle i udviklingen af den nye tidsalders okkulte videnskab og esoteriske undervisning. Jupiter, som er esoterisk hersker i Vandmanden, formidler 2. stråle for kærlighed og visdom, som giver nationen mulighed for at udføre et tjenestearbejde gennem undervisning og udvikling af esoterisk visdom. Uranus, som er eksoterisk hersker i Vandbæreren og hierarkisk hersker i Løven, formidler den 7. stråle for magi og okkult videnskab. Neptun, som er esoterisk hersker i Løven transmitterer 6. stråle for religion, idealisme og hengivenhed. Desuden er det faste kors samt Jupiter, Neptun, Solen og Uranus alle tegn og planeter, der har en særlig relation til 1. og 2. indvielse. Ruslands og Moskvas sjælshoroskop er i særligt høj grad forbundet med det faste kors, der består af Tyren, Skorpionen, Løven og Vandmanden, der esoterisk styrer aspirantens udviklingsvej efter personlighedens integration. Jesus Kristus var korsfæstet på det faste kors, der symboliserede de fire evangelister, som består af Løven, oksen (Tyren), ørnen (Skorpionen) og englen (Vandmanden), som er et sindbillede på de afkald disciplen må give mellem 1. og 3. indvielse, der fører til personlighedens offer og den endelige frigørelse ved 4. indvielse, man kalder korsfæstelsen, som fandt sted i påsken. Da Vandmanden styrer hierarkiet, Tyren verdenstjenergruppen og Skorpionen menneskeheden skaber dette kors særlige gunstige muligheder for at verdenstjenergruppens forskellige medlemmer kan tjene både menneskeheden og hierarkiet på discipelskabets vej. Løven står for den sjælsgennemtrængte, kreative personlighed der gennem sit liv og arbejde bliver en rollemodel gennem det inspirerende åndelige offer den yder, som Løvinden Madame Blavatsky var et fremtrædende eksempel på (Alice Bailey: Strålerne og Indvielserne (S & I) 240 EA 279). Dette hænger sammen med, at en integreret personlighed omkring 1. indvielse, der har Solen i et af de tegn der udgør armene på det faste kors, også har integreret de tre andre tegn på dette kors. Undersøger man, hvilke hovedakser eller husspidser det faste kors henholdsvis ligger på eller hersker over i ens eget horoskop, kan man måske opdage, gennem hvilke livsområder sjælen søger at manifestere sig gennem en særlig inspireret kreativitet. Det faste kors dominerer f.eks. Teosofisk Forening Danmarks horoskop fra august 1989, der har Solen i Løven, Jorden i Vandmanden, MC i Skorpionen og IC i Tyren. Disse astrologiske indflydelser giver særlige gode betingelser for at verdenstjenergruppen (Tyren), som Teosofisk Forening er en del af, kan tjene hierarkiet (Vandmanden) og menneskeheden (Skorpionen) gennem kreativ og inspireret undervisning og meditation (Løven). I Ruslands personlighedshoroskop fra 1991 kan sjælshoroskopets hensigt ses, se gennem Merkur/Sol konjunktionen i Skytten og Uranus konjunktion med Nordlige Måneknude i Stenbukken i 5. hus samt ascendanten i Løven, der blandt andet kan stå for esoterisk undervisning. 5. hus korresponderer til Løvens tegn i urhoroskopet. I Rusland foregår der en stor åndelig kamp, hvor folkets sjældne mystiske ånd og sande religiøse orientering er den evige garant for, at en sand og levende religion og kultur til sidst vil bryde igennem. Fra Rusland - et symbol på verdens Arjuna i en meget speciel betydning - vil den nye og magiske religion, jeg så tit har talt om, bryde frem. Den vil være produktet af den forestående store tilnærmelse, som vil finde sted mellem hierarkiet og menneskeheden. Fra disse to centre af åndelig kraft, hvori det lys, der evigt skinner i og fra østen, vil oplyse vesten, vil hele verden blive badet i strålerne fra retfærdighedens sol. Jeg hentyder ikke her (i forbindelse med Rusland) til påtvingelsen af en politisk ideologi, men til fremhævelsen af en stor åndelig religion, som vil retfærdiggøre korsfæstelsen af en stor nation, og som vil komme til udtryk i og koncentrere sig omkring et stort åndeligt lys, som vil blive holdt højt i 4

5 vejret af en vital russisk eksponent for sand religion, som mange russere har set hen til, og som vil blive opfyldelsen af en meget gammel profeti (NS 63). RUSLANDS AKILLESHÆL I et lands horoskop antyder Saturn dets akilleshæl, hvor lederne og indbyggerne igennem konflikter, karmaafvikling og prøvelser har brug for at udvikle yderligere erfaringer, så svage sider kan blive forvandlet til stærke sider. Saturn i Vandmanden og Måne/Neptun konjunktionen i Stenbukken i 6. hus i Ruslands personlighedshoroskop fra 1991 afspejler, at lav livskvalitet, fattigdom, stress samt dårlige sociale og kulturelle forhold er et stort problem i Rusland. Månen, der står for befolkningen, er i eksil og Neptun i fald i Stenbukken, hvorfor nogle af russernes dårlige arbejdsforhold og gamle spise- og kostvaner har brug for at falde bort. En FN rapport viste i f.eks. i april, at næsten halvdelen af alle russiske mænd drikker tæt på grund af nem adgang til billig vodka. Man frygter endvidere at dårlig mad, druk, arbejdsløshed og udbredt vold vil reducere den russiske befolkning fra de nuværende 142 millioner til 131 millioner inden Måne/Neptun konjunktionen i Stenbukken afspejler desuden den russiske 6. stråle personlighed, som på grund af guddommelig utilfredshed og åndelig længsel tyr til eskapisme, nationalisme, religion, mysticisme eller alkoholisme, dans og sang. Disse problemer hænger sammen med den kollektive depression, der gennem mange århundrede har hærget nationen på grund af al den lidelse, befolkningen har måttet gå gennem. Dette skyldes overklassens separatisme og grusomhed, ideologisk fanatisme, despotiske ledere og fordi der sjældent har været en fri debat og en oplysningstid, der som i Europa har kastet kritisk lys over nationens sociale problemer og ekstremt uretfærdige fordeling af de fælles ressourcer. Med Saturn i 6. hus havde russerne tidligere meget dårlige tænder, men da man efter Sovjetunionens sammenbrud fandt ud af, at man ikke kunne få et job med dårlig ånde, et grimt smil eller dårlige tænder, er der sket meget med russernes tandhygiejne i perioden fra 1991 til 2005 hvor Neptun og Uranus gik igennem 6. hus og hen over Saturn. Plutos konjunktion med Måne/Neptun konjunktionen i 6. hus kan de kommende år skabe mange lidelser for det russiske folk. Landet kan blive fattigt hvis Putin invaderer Ukraine og nationen bliver ramt af hårde internationale sanktioner, og Vesten begynder at gøre sig uafhængig af den russiske olie, som næsten er den eneste indtægtskilde Rusland har og ingen tør investere i landet. Neptun, som hersker over 8. og 9. hus i trigon til Jupiter i Jomfruen i 2. hus, skænker Rusland store indtægter ved eksport af olie, gas og kul. Siden den uheldige russiske militære invasion i Georgien i 2008, har Putin brugt de store indtægter fra salget af olie til en kolossal militær oprustning, man ikke rigtig har lagt mærke til i Vesten. Plutos kommende konjunktion med Månen og Neptun kunne i bedste fald medføre, at regeringen satte priserne kraftigt op på spiritus og regulerede salget af vodka. Man kunne så bruge de gennem skatter og afgifter indtjente penge til at udvikle det økologiske landbrug, som producerede og solgte billigere og bedre fødevarer. Dette kunne skabe en forandring af nationens arbejds- og kostvaner, der kunne forbedre folkesundheden de næste 30 år, hvor Pluto går igennem 6. hus. Svenskerne var f.eks. ved at gå til i alkoholmisbrug i den første del af 1800-tallet. Derfor indførte man Systembolaget i 1850, hvor kun staten måtte sælge alkohol på bestemte tidspunkter, hvilket har formindsket svenskerens alkoholforbrug betydeligt lige siden. Sjovt nok var progressive Måne og transit Neptun i 1850 i konjunktion med Neptun/Saturn konjunktionen i Fiskene i Sveriges horoskop fra 6. juni 1523, hvor Gustav Vasa rev Sverige løs fra Danmark og Kalmarunionen og gjorde Sverige til en moderne nationalstat. Da transit Neptun er i konjunktion med radix Neptun og Sydlige Måneknude i 6. hus i Fiskene i Danmarks Grundlovshoroskop fra 5. juni 1849, kan det være vi også bliver nødt til at få anskaffet os et Systembolag, da vores spiritus- og pilleforbrug er støt stigende.. 5

6 UKRAINES OG KRIMS HOROSKOP Ifølge Nicholas Campion er der flere datoer og dermed horoskoper for Ukraine, blandt andet 16. juli 1990 og 24. august Det mest betydningsfulde er dog horoskopet for Ukraines selvstændighed den 1. december 1991 kl. 18:00. Med Ascendanten i Løven er Ukraines sjælsformål forbundet med at integrere nationens personlighed yderligere og finde sin egen identitet og kreativitet som en selvstændig enhed. Landets andet hovedproblem er dets forhold til Rusland, idet Saturn er i konjunktion med descendanten i Vandmanden, som er Ruslands Ascendant og Moskvas soltegn. Med Månen i Vægten i 4. hus i kvadrat til Uranus/Neptun konjunktionen i Stenbukken (Rusland) er det regeringens udfordring at finde en balance mellem Vesten og Rusland og den østlige befolkning, der er orienteret mod Rusland og de vestlige ukrainere, der mere hælder til EU. Ukraine har efter selvstændigheden været præget af en række indre spændinger, der i 2005 førte til Den Orange Revolution. Her var MC var i opposition til Venus, progressive Merkur i konjunktion med Solen og dermed Vulkan som er en 1. stråle planet for vilje og magt, som Solen skjuler. Desuden var Saturn i konjunktion med Ascendanten, Pluto med Merkur, Chiron med descendanten og Jupiter med IC, Månen og Venus. Præsidentvalget i 2010 medførte dog ikke en afklaring af landets indre spændinger, der atter blussede op i forbindelse med omfattende uroligheder i hovedstaden Kiev i november På dette tidspunkt var progressive Måne (folket) i konjunktion med Ascendanten i Løven, hvor de udviste stort mod (Løven). Progressive Venus var i konjunktion med Pluto, transit Uranus med MC og Pluto i konjunktion med Uranus kvadrat MC. Ukraine Selvstændigt 1.december 1991 kl. 18:00 Kiev I løbet af dagene fra den 18. til den 21. februar 2014, var der omfattende gadekampe i Kiev, hvor mindst 75 mennesker omkom, hvilket Rusland fra officielt hold i dag hævder, blev begået af CIA agenter. Den 22. februar 2014 afsatte det ukrainske parlament regeringen og præsident Viktor Janukovitj og valgte Oleksandr Turtjinov til fungerende præsident frem til det nye præsidentvalg den 25. maj 2014 (kilde: Wikipedia). 6

7 Fra januar til i dag har Uranus i sin direkte og retrograde fase stadigvæk været i konjunktion med MC, Pluto i konjunktion med Uranus kvadrat MC og Saturn i konjunktion med Pluto. I Krims selvstændighedshoroskop fra 1992, er progressive Ascendant og transit Saturn i konjunktion med Pluto i Skorpionen i Disse stærke konjunktioner aktiverer sekstilen til Uranus/Neptun konjunktionen i Stenbukken (Rusland) samt yod-aspektet til Månen og Merkur, hvor den russiske besættelse har begrænset befolkningens (Månen) ytringsfrihed (Merkur) og landet har mistet sin selvstændighed og militærfunktioner. Krim Selvstændigt 5. maj 1992 kl. 19:00 Simferpol Krim VLADIMIR PUTIN Vladimir Putin blev Ruslands nye præsident den 8. maj 2000, da Chiron var i konjunktion med Sol/Vulkan/Merkur konjunktionen i Skytten i 5. hus og Neptun med Saturn i Ruslands horoskop, hvilket den også var da U-båden Kursk sank den 12. august samme år. Uranus er Putins atmiske planet, der formidler den 7. stråle for orden, magi og organisation, som er Ruslands sjælsstråle og som befinder sig i Krebsen i 9. hus. Den atmiske planet er soltegnets modstående tegns hierarkiske hersker, som i dette tilfælde er Uranus, som er hierarkisk hersker i Vædderen. Soltegnet står i esoterisk astrologi for personligheden, mens det modstående tegn betegner monadens eller åndens indflydelse i horoskopet. Uranus hersker desuden esoterisk i Vægten, er hierarkisk hersker i Løven og eksoterisk hersker i Vandmanden. Den esoteriske hersker over Putins Skorpionascendant er Mars, der befinder sig i Skytten i 2. hus, hvilket sammen med Uranus i 9. hus viser, at det er gennem politik og udenrigspolitik, Putin har fundet sit kald og sikkert fået en vision om at skulle genrejse Rusland ved at genforene det med de tidligere sovjetrepublikker og landområder, der gik tabt ved Sovjetunionens opløsning. Med Nordlige Måneknude i konjunktion med IC i Vandmanden, føler Putin det er hans dharma igen at gøre Rusland til magtcentrum i den storfamilie der udgjorde kernen i det gamle Sovjetunionen. Det samme siger Uranus i Krebsen i 9. hus. Putins 6. stråle Mars i 6. stråle tegnet Skytten forstærker gensidigt den 6. stråle for idealisme og hengivenhed, som kan skabe en korsfarer der er urokkelig og fuldstændig overbevist om sine egne ideer og handlingers rigtighed, selv om de måtte krænke den internationale retsorden og andre 7

8 selvstændige staters suverænitet. I Ruslands horoskop er Mars, som formidler Ruslands 6. stråle personlighed, også i Skytten i 5. hus. Vladimir Putin 7. oktober 1952 kl. 9:30 St. Petersburg (C data Astro.com) At Putin i tidligere liv med stor sandsynlighed har været en af Ruslands zarer ses ved, at Sydlige Måneknude er i konjunktion med Pluto og MC i Løven, som er Ruslands soltegn. Med Pluto på MC i Løven er Putins motto: min vilje er Ruslands. Og som så mange af zarerne og sovjetlederne før ham spiller Putin med list og dygtighed på den russiske nationalisme for at aflede opmærksomheden fra indenrigspolitiske problemer gennem udenrigspolitiske eventyr og territoriale udvidelser mod øst eller vest. Det har gennem mange århundreder været Ruslands mål at få adgang til stræderne Bosporus og Dardanellerne og dermed til Middelhavet, hvor den russiske flåde altid har ligget i havnebyen Sevastopol på Krim ud mod Sortehavet. Her i foråret 2014 er det 110 år siden den britiske sygeplejerske Florence Nightingale ankom til Sevastopol under Krimkrigen for at opbygge en moderne form for sygepleje. På dette tidspunkt søgte England, Tyrkiet og Frankrig gennem krigen på Krim at inddæmme og bremse Ruslands erobringspolitik og ekspansion på Balkan. Putins Skorpionascendant er i konjunktion med Venus i Skorpionen i 4. hus i Ruslands horoskop, hvorfor han for det meste har været populær i den brede befolkning, som elsker deres onde søn eller grusomme barn som Alice Bailey kalder Rusland. Putin forstår intuitivt russerne, som forventer han ikke er bange for at bruge magt og udfordre Vesten i sit forsøg på igen at gøre Rusland til en supermagt. Rusland og Vesten ser nemlig forskelligt på magt. I Vesten betragter man anvendt magt som en form for magtmisbrug eller afmagt, hvorimod det at anvende magt er en styrke set med russernes øjne. Mange fandt det f.eks. helt naturligt, at Boris Jeltsin engang gav Sovjetunionens tidlige præsident Michael Gorbatjov tæsk og smed ham i floden. Derfor opfatter Putin og mange russere Amerika og EU som svage, fordi de ved de ikke vil gribe ind militært hvis Rusland invaderer Ukraine. Det er nu ikke helt forkert at kalde Rusland, som det for nuværende ytrer sig gennem Putin, et grusomt barn. Russerne betragter optagelsen af Polen, Ungarn, Rumænien og de baltiske stater i NATO som en trussel og provokation, idet de altid har betragtet de lande, territorier eller provinser de tidligere har erobret eller besat, som noget der stadig tilhører dem. Dette er et barns psykologi. Der er nok ikke ret mange danskere der mener vi skal have Skåne og Slesvig-Holsten tilbage, selv om de var en del af Danmark under enevælden. 8

9 Putin kan let få russerne til at tro, at USA og NATO planlægger et militært angreb på Rusland, fordi sådanne kollektive projektioner altid er populære og gør det lettere at legitimere den voldsomme oprustning og egne erobringsplaner. At oligarkerne, plutokraterne og fabrikanterne er Putins magtbase ses blandt andet ved Plutos konjunktion med MC i Løven i sekstil til hans Sol/Saturn/Neptun/Merkur konjunktion i Vægten. Solen i Vægten og T-kvadratet til Jupiter i 7. hus i Tyren viser, at Putin ofte har været heldig i forbindelse med diplomatiske løsninger på både nationale og internationale politiske kriser og konflikter. I 2013 var transit Jupiter i 9. hus f.eks. i konjunktion med Uranus i Krebsen, hvor Putin fik succes i Syrienskrisen, hvor han både ydmygede og reddede den amerikanske præsident Barack Obama s ansigt ved at indgå en aftale med USA, om at fjerne Syriens kemiske våben, mens Syriens diktator Assad, som Putin støtter, fik lov til at blive siddende. Nu forsøger Putin at forfølge succesen fra Syrienskrisen i 2013 gennem den ulovlige annektering og indlemmelse af Krim og måske senere Ukraine i Rusland. I 2013/14 er progressive Merkur i konjunktion med Merkur/Vulkan/Sol konjunktionen i Skytten i 5. hus (overklassen) i Ruslands personlighedshoroskop. Samtidig er transit Pluto i konjunktion med Uranus i Stenbukken i 5./6. hus og transit Saturn i konjunktion med Pluto i Skorpionen, hvor flere oligarker har fået fastfrosset deres likvide midler i Vesten og USA. Saturn vil i 2015 gå i konjunktion med Ruslands Sol/Merkur konjunktion i Skytten og aktivere kvadratet til 8. og 9. hus hersker, Jupiter. Sol/Jupiter spændinger kan nogle gange medføre, at landets ledelse eller leder risikerer at komme til at begå hybris eller lide af storhedsvanvid, fordi hurtige, store og lette politiske succeser (Jupiter) er en stor prøve for den ærgerrige personlighed (Solen). Hvis Putin er klog stoppede han sin ekspansionspolitik nu, fordi Vesten og USA indirekte har sagt, at hvis han ikke fortsætter sin erobringspolitik, vil man acceptere status quo med hensyn til Krim og ikke indføre yderligere drastiske sanktioner. Men med Saturn på Solen i 2015 vil status og virkeligheden omkring den nuværende begejstrede ekspansive udenrigspolitik (Jupiter) gå op for landets ledere (Sol) og styrende økonomiske overklasse (5. hus). Samtidig vil Pluto de kommende år gå i konjunktion med Måne/Neptun konjunktionen i Stenbukken i 6. hus i Ruslands horoskop, hvor befolkningen (Månen) risikerer store lidelser og desillusion (Neptun) gennem en økonomisk krise (Pluto), hvis Rusland invaderer Ukraine, hvilket der astrologisk set er sandsynlighed for kan ske i foråret. I horoskopet for januar kl. 00:00 modtager krigsplaneten Mars i Vægten i 1. hus udelukkende spændingsbetonede aspekter, idet den - uden afspændinger til andre planeter - er en del af et storkors i kardinale tegn. Pussy Riot kan både i Ruslands og Putins horoskop ses som Venus i Skorpionen, som i Ruslands horoskop er i kvadrat eller spænding til Saturn i Vandmanden, der står for kirken, de ældre og de traditionelle konservative magtgrupper i landet. De sidste to år hvor Putin har været udfordret af Pussy Riot og der er vedtaget skærpede homolove, er Saturn gået igennem Skorpionen i 4. hus i Ruslands horoskop. Men selv om det indtil videre er gået relativt nemt for Putin at få genindlemmet Krim i Rusland, venter der ham de kommende år nogle meget udfordrende aspekter, idet der vil dannes et storkvadrat eller storkors i kardinale tegn i hans horoskop. Pluto vil i Stenbukken være i kvadrat til hans Sol/Saturn konjunktion i Vægten i 11. hus og i opposition til Uranus i 9. hus i Krebsen. Samtidig vil Uranus være i opposition til Sol/Saturn konjunktionen og i kvadrat til Uranus i 9. hus og i kvadrat til transit Pluto i Stenbukken. 9

10 Putin og Barack Obama Relationshoroskop 7. marts 1957 kl. 8:57 Zone: 3:00 Ø 40N36 116Ø12 I Putins og Barack Obamas relationshoroskop er Solen i 9. hus og Saturn i Skytten som henholdsvis er livsområdet og stjernetegnet for politik, udenrigspolitik og ideologiske grundholdninger, hvor kvadratet mellem Neptun og Uranus og Solen og Saturn gør, at de har meget forskellige holdninger og idealer omkring frihed og politik. Da den Sydlige Måneknude er i konjunktion med Mars/Måne konjunktionen i Tyren i 11. hus, er de sikkert åndelige brødre eller brothers in arms, der på de indre planer tilhører samme 1. stråle ashram for politik og lederskab. Men da broder ofte er broder værst, har de muligvis i nogle liv været venner og i andre liv fjender, der har kæmpet mod hinanden, hvilket kvadratet mellem Mars og Pluto yderligere indikerer. I 2013 og 14 er Uranus i konjunktion med MC og Pluto i kvadrat til relationshoroskopets MC/IC. Samtidig er Saturn i konjunktion med Nordlige Måneknude i Skorpionen i 5. hus i opposition til Måne/Mars/Måneknude konjunktionen i 11. hus i Tyren. Senere på året vil Saturn danne kvadrat til Mars og Pluto samtidig med, at Jupiter vil gå i konjunktion med Ascendanten. Neptun (idealer, gas og olie), som er esoterisk hersker over Krebseascendanten og soltegnet Fiskene, er i øjeblikket i konjunktion med relationshoroskopets Merkur/Venus konjunktion i Fiskene i 8. hus, hvorfor det er svært at kommunikere, forstå hinanden og tale sammen, fordi de med Pluto i 2. hus i Løven i opposition til Merkur/Venus konjunktionen i Fiskene i 8. hus, har meget forskellige politiske værdier. Putins Sol 13 grader Vægt er i konjunktion med Saturn 15 grader Vægt i 10. hus i Amerikas horoskop og i nøjagtig kvadrat til USA s Sol 13 grader Krebs. Derfor vil diplomatiske løsninger på den internationale konflikt være meget vanskelige ikke mindst for Amerika, da Putin tester USA s ledelsesmæssige mangler, hvilket Saturn/Sol kvadratet viser. USA vil sikkert ikke have det nemt de følgende år, fordi transit Pluto er i opposition og transit Uranus i kvadrat til Amerikas Sol de kommende år. Samtidig er Uranus på sin vandring gennem 4. hus i Vædderen på vej til opposition med Saturn i 10. hus i Vægten og til transit Pluto i Stenbukken, mens progressive Måne går igennem Skorpionen. Derfor er aspekterne teoretisk set til stede for en atomkrig, som Mars, Uranus og Pluto styrer, selv om det aldrig vil komme så vidt. 10

11 U S A 4. juli 1776 kl. 17:10 Philadelphia Transit Uranus var f.eks. i konjunktion med Pluto i 9. hus i Tvillingerne (USA s soltegn) i tallets horoskop, da man testede den første atombombe den 16. juli i Alamogordo ørkenen i New Mexico. Uranus var i sin retrograde bevægelse igen i konjunktion med Pluto, da man kastede atombomberne over Nagasaki og Hiroshima i august KONKLUSION Årshoroskopet for januar kl. 00:00 består af et storkors i kardinale tegn mellem Mars i Vægten kvadrat Jupiter i Krebsen, opposition Uranus i Vædderen, kvadrat Pluto/Sol konjunktionen i Stenbukken, hvor Mars ikke afspændes af harmoniske aspekter. Ligesom ved Golfkrigens udbrud 1991, gik Mars retrograd, da Krim blev invaderet af Russiske tropper i februar Transit Mars er i øjeblikket retrograd i Vægten, hvor den er i eksil og danner et storkors med Jupiter, Uranus og Pluto i kardinale tegn, som vil være helt eksakt fra 22. til 26. april. I denne periode vil alle planeterne stå 13 grader i kardinale tegn og aktivere Putins Sol 13 grader Vægt og USA s Sol 13 grader Krebs. Progressive Mars er på vej til konjunktion med Solen 2 grader i Jomfruen i NATO s horoskop, der har Ascendanten i Skorpionen, hvilket både afspejler forsvarsalliancens lederskifte, men også øget sandsynlighed for konflikter og måske krig. På baggrund af denne analyse kan de mange astrologiske spændinger i de undersøgte horoskoper let føre til diplomatiske kriser og i værste fald til større militære konfrontationer. 11

SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG

SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG Ved at analysere horoskopet for år 2000, som også er et horoskop for de næste 1000 år, og dermed Vandmandens tidsalder, kan vi astrologisk forstå den nuværende verdenskrise,

Læs mere

Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers

Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers HISTORIA Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers Bogens omslag samt de 12 stjernetegn er tegnet af Hanne Passer Stjernerne i dig Af Nina Bentzon-Ehlers HISTORIA »Stjernerne i dig«, ny revideret udgave

Læs mere

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI Af HOLGER STAVNSBJERG Menneskeheden er nået så langt i sin udvikling, at den har integreret sin personlighed og dermed skabt tærskelens vogter og står nu på grænsen til guddommelighed,

Læs mere

FINANSKRISEN OG TÆRSKELENS VOGTER af Holger Stavnsbjerg

FINANSKRISEN OG TÆRSKELENS VOGTER af Holger Stavnsbjerg FINANSKRISEN OG TÆRSKELENS VOGTER af Holger Stavnsbjerg Finanskrisen har bevirket, at konflikten mellem menneskehedens sjæl og dens tærskelvogter er blevet intensiveret, så vi er nået til et punkt, hvor

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi - en tabt dimension i tydningen Susanne Denningsmann har skrevet en vigtig doktorgrad med titlen: Die astrologische Lehre der Doryphorie : eine soziomorphe

Læs mere

Astrologikon. Rummet mellem stjernerne. om planetknuders natur og funktion af Mark Jones

Astrologikon. Rummet mellem stjernerne. om planetknuders natur og funktion af Mark Jones Astrologikon ASTROLOGISK SELSKABS tidsskrift 2014 2 Månen danner sine knuder ved at dens bane krydser ekliptika. På samme måde danner alle andre planeter et sæt knuder om planetknuders natur og funktion

Læs mere

MÅNEN - dit indre barn?

MÅNEN - dit indre barn? 1 MÅNEN - dit indre barn? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MÅNEN - dit indre barn? Af Kenneth Sørensen Den udviklingsorienterede astrologi betragter Månens placering i horoskopet, som et symbol

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

PROFETKRISEN. astrologisk belyst AF HOLGER STAVNSBJERG. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

PROFETKRISEN. astrologisk belyst AF HOLGER STAVNSBJERG. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk PROFETKRISEN astrologisk belyst AF HOLGER STAVNSBJERG Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk PROFETKRISEN astrologisk belyst Af Holger Stavnsbjerg www.visdomsnettet.dk 2 PROFETKRISEN astrologisk

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

MOHAMMED- KRISEN astrologisk belyst

MOHAMMED- KRISEN astrologisk belyst 1 MOHAMMED- KRISEN astrologisk belyst Holger Stavnsbjerg www.visdomsnettet.dk 2 MOHAMMED-KRISEN astrologisk belyst Af Holger Stavnsbjerg Da araberne i årene efter Mohammeds død manglede en kronologi, befalede

Læs mere

MUHAMEDTEGNINGERNE 2006

MUHAMEDTEGNINGERNE 2006 MUHAMEDTEGNINGERNE 2006 HOLGER STAVNSBJERG ISLAMS HOROSKOP Da araberne i årene efter Muhameds død manglede en kronologi, befalede Omar 1., at den 24. september 622 e. Kr., som var dagen for Muhameds ankomst

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

ASTROLOGI videnskaben om energi

ASTROLOGI videnskaben om energi 1 ASTROLOGI videnskaben om energi Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 ASTROLOGI VIDENSKABEN OM ENERGI Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Astrologi er

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

Danmark. - i perspektiv. 2015 Er et Jupiter år

Danmark. - i perspektiv. 2015 Er et Jupiter år Danmark - i perspektiv Man siger, at det er svært at spå, især om fremtiden. Det er måske noget lettere, når astrologen, med de kosmiske briller på og med loven om som foroven så forneden, forsøger sig

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

10 E N T O R N I K Ø D E T

10 E N T O R N I K Ø D E T Forord Lige fra det første afsnit i indledningen til denne bog har jeg kunnet identificere mig med dens formål: at tilbyde mennesker styrke og håb gennem svar på nogle af livets sværeste spørgsmål. Jeg

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

VIDENSKABEN OM DE 7 STRÅLER Holger Stavnsbjerg

VIDENSKABEN OM DE 7 STRÅLER Holger Stavnsbjerg VIDENSKABEN OM DE 7 STRÅLER Holger Stavnsbjerg De 7 stråler er kosmiske energityper, der hver har sin særlige kvalitet, hensigt, vibration, farve og tone. De har deres prototype i de 7 stjerner i Store

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Det er en stor fornøjelse for Center for Esoterisk Astrologi atter at kunne invitere til Esoterisk Sommerskole i Aarhus i juli 2016, hvor landets førende esoterikere,

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Danmark. - i perspektiv. Forårskvartalet Uranus Pluto kvadraten

Danmark. - i perspektiv. Forårskvartalet Uranus Pluto kvadraten Danmark - i perspektiv Forårskvartalet 2016 Med en velkomst til det kosmiske nytår stilles følgende spørgsmål: Hvad handler et Mars år om? Har FN udlevet sin rolle i den form, den har i dag? Hvordan er

Læs mere

Vandbærerens tidsalder

Vandbærerens tidsalder 1 Vandbærerens tidsalder Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Vandbærerens tildalder Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion I Vandbærerens tegn vil Fisketidsalderens

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. På hovedet. Ærkeenglen Jeremiel er englen der hjælper dig med at evaluere dit liv, brug ham. Du skal tillade dig selv at sprede

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Cosmic Mirror 2. Personal Cosmic Mirror til ARGUS

Cosmic Mirror 2. Personal Cosmic Mirror til ARGUS Cosmic Mirror 2 Personal Cosmic Mirror til ARGUS Denne tydning er et tilbehørsprogram til ARGUS astrologiprogrammet. Programmet giver en tydning af radix-horoskopet. Programmet har eksisteret i en mindre

Læs mere

TEOSOFISK FORENINGS 25 ÅRS FØDSELSDAG

TEOSOFISK FORENINGS 25 ÅRS FØDSELSDAG TEOSOFISK FORENINGS 25 ÅRS FØDSELSDAG I en lille lejlighed i New York besluttede en gruppe esoterikere og åndeligt søgende mennesker sig at starte en åndsvidenskabelig forening den 7. september 1875 kl.

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe:

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Indledning: Spil evt. lidt musik, mens I samles om alteret. Mesteren Jesus siger: Jeg Er Verdens lys. Den, der følger mig, skal

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 10,23-37

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 10,23-37 1 13. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 30. august 2015 kl. 10.00. Salmer: 298/434/208/164//365/439/192/613 Åbningshilsen Den sidste søndag i august, sensommerens næstsidste dag, første søndag

Læs mere

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET MARTINUS VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET Copyright by Martinus 1963 1. KAPITEL Kristi væremåde Kristus udtalte engang: "Jeg er vejen, sandheden og livet". Hvorfor udtalte han dette?

Læs mere

Forvandling. 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!

Forvandling. 2. Kor.5.17: Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til! Forvandling Bibeltime af Finn Wellejus 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!" Hvordan blev du frelst? - kære broder og søster.

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

NATIONERNES særpræg styres af de 7 STRÅLER. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

NATIONERNES særpræg styres af de 7 STRÅLER. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk NATIONERNES særpræg styres af de 7 STRÅLER 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Nationernes særpræg styres af de 7 stråler Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Nationernes særpræg styres af

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 448: Fyldt

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

P r o g r a m. August 2008 - januar 2009. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. August 2008 - januar 2009. Teosofisk Fellowship København P r o g r a m August 2008 - januar 2009 Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3. sal, 1453 København K www.teosofiskfellowship.dk En kort introduktion til

Læs mere

Arbejdet i Skyttens tegn ca 23.11-21.12 ( Sagitarus ) Generelt om Skyttens tegn. De tre ILDTEGN er Løven, Skytten, Vædderen.

Arbejdet i Skyttens tegn ca 23.11-21.12 ( Sagitarus ) Generelt om Skyttens tegn. De tre ILDTEGN er Løven, Skytten, Vædderen. Arbejdet i Skyttens tegn ca 23.11-21.12 ( Sagitarus ) Generelt om Skyttens tegn. De tre ILDTEGN er Løven, Skytten, Vædderen. Temperamentet er kolerisk, det vil sige fuld fart på. Ildtegnene er de mest

Læs mere

De ydre planeters tegnskift

De ydre planeters tegnskift De ydre planeters tegnskift Saturn, Uranus, Neptun og Pluto er de ydre planeter i vores solsystem. De er transpersonelige planeter (dog omtales Saturn normalt ikke som transpersonelig men som værende på

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har prædiken til Nytårsdag fredag den 1/1 2016 II: Matt 6,5-13 i Ølgod Kirke. Ved Jens Thue Harild Buelund.

Læs mere

S T J E R N E T E G N

S T J E R N E T E G N STJERNETEGN Stjernetegn dit personlige smykke designet af Pernille Corydon Stjernetegn / Vedhæng 3 Look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see, and wonder about what

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Indledning. kapitel i

Indledning. kapitel i kapitel i Indledning 1. om samfundsfilosofi Når min farfar så tilbage over et langt liv og talte om den samfundsudvikling, han havde oplevet og været med i, sagde han tit:»det er i de sidste ti år, det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Prædiken til sidste søndag efter H3K, Matt 17,1-9.. tekstrække

Prædiken til sidste søndag efter H3K, Matt 17,1-9.. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 25. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag efter H3K, Matt 17,1-9.. tekstrække Salmer DDS 417: Herre Jesus, vi er her DDS 62: Jesus, det eneste DDS

Læs mere

B.Kim Pedersen 23-01-2009 1

B.Kim Pedersen 23-01-2009 1 De Syv Stråler B.Kim Pedersen 23-01-2009 1 23-01-2009 4 Centrerne og strålerne 23-01-2009 5 Solare Hierarkiet 23-01-2009 6 Ånd, Sjæl & Legeme 23-01-2009 7 23-01-2009 8 Første Stråle 1 Stråle: Vilje kraft

Læs mere

Mere om opholdsteder

Mere om opholdsteder Mere om opholdsteder En af mine kolleger - øjebliksastrolog blandt andet - spurgte forleden dag, hvilket sted han skulle bruge til beregning af spørgsmålshoroskoper: Stedet, hvor spørgeren befinder sig,

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække.

Prædiken til 1. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 2. juni 2013 kl. 9.30 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 1. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. Salmer. DDS 722 Nu blomstertiden komme2 DDS 447 Herren strækker

Læs mere

Ukrainske journalister har propagandabekæmpelse som hobby

Ukrainske journalister har propagandabekæmpelse som hobby Ukrainske journalister har propagandabekæmpelse som hobby I det sidste år har Tatyana Matuchek og hendes kolleger på netmediet StopFake.org kæmpet en indædt kamp mod den russiske propagandamaskine på Krim-halvøen.

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,1-15, 1. tekstrække. Salmer. DDS 417 Herre Jesus, vi er her. DDS 294 Talsmand, som på jorderige

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Forudsætningen for fred

Forudsætningen for fred 1 Forudsætningen for fred Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Forudsætningen for fred Af Erik Ansvang Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, skabes der forestillinger om undergang. Ønske og virkelighed

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk 1 Handling uden Hænder www.visdomsnettet.dk 2 Handling uden Hænder Kompileret og redigeret af Erik Ansvang Ydre aktivitet er nemt at forstå. Det betyder, at vi som søgende mennesker skal føre de etiske

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1 17-01-2016 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2014. Tekst: Johs. 12,23-33. Det er vinter og sidste søndag efter helligtrekonger. I år, 2016, falder påsken meget tidligt, det er palmesøndag

Læs mere

Forbemærkning: Mvh Torsten Dam-Jensen

Forbemærkning: Mvh Torsten Dam-Jensen Forbemærkning: Min udlægning til teksten til 5. søndag efter Trinitatis bringes i to udgaver. Den første udgave er den oprindelige. Den anden udgave Mark II er den, som faktisk blev holdt. Af forskellige

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

I N F O R M A T I O N S B R E V. F R A. A S T R O L O G I S K. M U S E U M

I N F O R M A T I O N S B R E V. F R A. A S T R O L O G I S K. M U S E U M Sophie:34 ISSN 1602-9631 Den danske revolution 1788 KULTURASTROLOGI af Claus Houlberg DEN INTERNATIONALE opvågnen til en ny tid blev brat i og med den franske revolution i 1789 og frihedskrigen i Amerika

Læs mere

Inddæmningspolitikken

Inddæmningspolitikken Historiefaget.dk: Inddæmningspolitikken Inddæmningspolitikken Under den kolde krig 1945-1991 modarbejdede det kapitalistiske, demokratiske USA fremstød i det kommunistiske etparti-styrede Sovjetunionen

Læs mere

1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert

1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert I dag er det vigtigt at huske, at 1. maj er arbejdernes internationale kampdag. I Danmark er 1. maj både en kampdag og en festdag! Men rundt om i verden ser

Læs mere

nu er kriser nok ikke noget man behøver at anstrenge sig for at opsøge, skabe eller ligefrem opfinde sådan i det daglige

nu er kriser nok ikke noget man behøver at anstrenge sig for at opsøge, skabe eller ligefrem opfinde sådan i det daglige 1 Til sidst viste Jesus sig for de elleve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. Så

Læs mere

UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV

UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Prisen ved discipelskab. Kulturer bliver genoprettede

Læs mere

Ikke vores, men Guds frugt!

Ikke vores, men Guds frugt! Ikke vores, men Guds frugt! Luk 14,1-11 Salmer: 16-448-13-54-439/476-731 Kollekt: Seidelin, s. 107 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, Herren

Læs mere

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 1.-3. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse!

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 1.-3. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! MUSEET PÅ VEN Lærervejledning 1.-3. klasse Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! Denne vejledning er tænkt som et tilbud for dem der godt kunne tænke sig at

Læs mere