Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen"

Transkript

1 Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag for de udenlandske statsborgere, der flytter til Danmark. Analysen omhandler perioden I 215 indvandrede 76. udlændige til Danmark. 1 Indvandringen er stigende, da flere, særligt fra Syrien får ophold på grund af asyl og familiesammenføring og flere, særligt fra andre EU-lande, kommer for at arbejde. I alle årene kom hovedparten af de udenlandske statsborgere til Danmark for at arbejde eller studere. I 215 indvandrede ca personer for at arbejde 2, ca personer for at studere, ca. 1.3 personer på grund af asyl og ca. 9.5 personer på grund af familiesammenføring personer kom fra Syrien pga. enten asyl eller familiesammenføring. De fleste rumænske, polske, litauiske og indiske statsborgere kommer for at arbejde, mens hovedparten af de amerikanske og tyske kom for at studere. Fra Syrien kom der nogenlunde lige mange på grund af asyl og familiesammenføring, mens næsten alle fra Eritrea kom på grund af asyl. Antallet af udenlandske statsborgere, der kommer hertil for at arbejde, er steget kraftigt siden årtusindskiftet. Op mod finanskrisen steg antallet ekstraordinært, men niveauet er i dag væsentligt over toppen i 27. Nettoindvandringen fra Afrika udgjorde lidt under 4.4 personer i 215, hvoraf de 2.8 skyldtes nettoindvandring fra Eritrea. Derudover udgjorde nettoindvandringen 43 statsborgere fra Somalia og 25 statsborgere fra Den Demokratiske Republik Congo. Dette er alle uroplagede områder, og opholdsgrundlaget for disse statsborgere er hovedsageligt asyl eller familiesammenføring. Nettoindvandringen fra den resterende del af Afrika var på under 1. personer. Tallene giver derfor ikke belæg for, at nogen nævneværdig del af indvandringen til Danmark udgøres af fattigdomsflygtninge. 1 Inkl. indvandring fra de nordiske lande. Indvandringen ekskl. nordiske statsborgere var på ca personer i Bemærk, at opgørelsen alene indeholder personer, der har et dansk CPR-nummer, dvs. ikke ansatte i udenlandske virksomheder, som er udstationeret i en kortere periode. 3 Bemærk at disse tal ikke inkluderer nordiske statsborgere.

2 Anbefaling: Mange udlændinge kommer til Danmark for at arbejde eller studere. Udlændinge, der arbejder i Danmark, kan være til stor fordel for dansk økonomi og udenlandske studerende kan være det under visse omstændigheder. 4 Der er ikke belæg for at hævde, at der kommer fattigdomsflygtninge i nævneværdigt omfang. Det er derfor nødvendigt at se nuanceret på indvandringsdebatten og vurdere de enkelte indvandrergrupper adskilt. 4 Jf. Vasiljeva, K. (216): Hvordan fastholder vi udenlandske studerende i Danmark? 2

3 Kontakt Vicedirektør Jens Hauch, PhD Tlf Klik her for at angive tekst. 1. Baggrund Indvandringen har stor betydning for befolkningstilvæksten De seneste års befolkningstilvækst i Danmark er hovedsageligt drevet af indvandring til Danmark fra udlandet. Denne analyse ser mere detaljeret på, hvordan denne indvandring er fordelt på statsborgerskab, samt på grunden til ophold for de ikke-nordiske udenlandske statsborgere, der flytter til Danmark. Analysen ser på udviklingen i perioden Afsnit 2 beskriver udviklingen over tid i indvandring og nettoindvandring herunder udviklingen for de grupper af statsborgere, der i 215 havde den største indvandring. Afsnit 3 indeholder en beskrivelse af opholdsgrundlaget for de ikke-nordiske statsborgere, der er kommet til Danmark. Afsnit 4 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af statsborgerskab for de personer, der er kommet på grund af asyl og familiesammenføring. Endelig ses i Afsnit 5 på indvandring på grund af arbejde. 2. Indvandring og nettoindvandring Indvandring og nettoindvandring er steget de seneste år Indvandringen af udenlandske statsborgere til Danmark er steget betragteligt i perioden I 215 var indvandringen af udlændige på knap 76. personer, jf. Figur 1. Dette er en stigning på ca. 75 pct. set i forhold til tallet i 27. Også nettoindvandringen af udenlandske statsborgere var høj i 215 og på ca. 47. personer. 5 Indvandringen af danske statsborgere, der flytter til Danmark fra udlandet, har været forholdsvis konstant. Opgørelsen af ind- og udvandring fremgår af Boks 1. 5 Nettoindvandringen opgøres som antallet af personer, der flytter til Danmark fra et andet land fratrukket antal personer, der flytter fra Danmark til et andet land. 3

4 Figur 1 Indvandring til Danmark fordelt efter dansk/udenlandsk statsborgerskab Indvandring, dansk Udvandring, dansk Indvandring, udenlandsk Udvandring, udenlandsk Nettoindvandring, dansk Nettoindvandring, udenlandsk Bemærk at nettoindvandringen er overvurderet, idet udvandringen fra Danmark er undervurderet med ca pct., jf. Danmarks Statistik, Statistikdokumentation for flytninger til og fra udlandet 215. Danmarks Statistik, Statistikbanken, VAN1AAR og VAN2AAR. Boks 1 Opgørelse af ind- og udvandring Ind- og udvandring fra Danmark er defineret som flytninger til/fra Danmark. Tallene er baseret på til- og frameldinger af personer til CPR. EU/EØS statsborgere skal registreres ved ophold af mindst 3 måneders varighed i Danmark, og dette kræver et EU-registreringsbevis. Dette udstedes til EU/EØS statsborgere, der enten arbejder som lønmodtagere eller selvstændige eller studerer og råder over tilstrækkelige midler til at forsøge sig selv og deres familier. Opholdet gives også til familiemedlemmer, der ledsager en person, der opfylder kravene. Andre udenlandske statsborgere skal ligeledes registreres ved ophold af mindst 3 måneders varighed, og dette kræver en opholdstilladelse ved indrejse til Danmark. Generelt er det kun EU/EØS statsborgere, der automatisk har ret til ophold i Danmark, hvis de kan finde arbejde eller studieplads. Specielt kræves der ikke en særskilt arbejdstilladelse. På samme vis som indvandringen til Danmark er baseret på tilmelding til CPR, er udvandringen baseret på afmelding til CPR ved fraflytning fra Danmark. Ifølge Danmarks Statistik er tallene for udvandring undervurderede med samlet set 15-2 pct. på grund af sene indberetninger om fraflytning til CPR. Dette medfører, at nettoindvandringen er overvurderet og tallene skal derfor fortolkes med forsigtighed. Nettoindvandring fra EU og Asien på samme niveau i 215 Både indvandringen og nettoindvandringen fra de 28 EU-lande er steget - særligt de seneste år, jf. Figur 2. Nettoindvandringen fra EU-landene var i 215 på ca. 18. personer. Den største ændring i både indvandring og nettoindvandring findes for statsborgere fra Asien, 4

5 og næsten hele denne stigningen kan føres tilbage til stigende indvandring fra Syrien. Nettoindvandringen fra Asien var i 215 på ca personer, hvilket er det samme niveau som den samlede nettoindvandring fra de 28 EU-lande. Figur 2 Indvandring og nettoindvandring til Danmark fordelt efter oprindelsesregion a) Indvandring b) Nettoindvandring Bemærk at nettoindvandringen er overvurderet, idet udvandringen fra Danmark er undervurderet med ca pct., jf. Danmarks Statistik, Statistikdokumentation for flytninger til og fra udlandet 215. Danmarks Statistik, Statistikbanken, VAN1AAR og VAN2AAR. 5

6 Stor stigning i indvandring fra Syrien, Eritrea og Rumænien Stor nettoindvandring fra samme lande Hovedsagelig fra uroplagede områder Afrika Figur 3 viser udviklingen i både indvandring og nettoindvandring i perioden for de grupper af statsborgere, som havde flest indvandringer til Danmark i 215. Grupperne i top-1 ift. indvandring havde alle mindst 2. statsborgere, der flyttede til Danmark i 215. I 215 flyttede mange fra Syrien, Eritrea, USA og Indien til Danmark. Særligt tilflytningen af statsborgere fra Syrien og Eritrea, der udgjorde hhv og 2.8 personer i 215, er steget dramatisk de sidste år. Fra EU/EØS-borgere, er tilflytningen til Danmark høj for statsborgere fra Rumænien, Polen, Tyskland, Litauen, Italien og Norge. Særligt tilflytningen af rumænske, polske og tyske statsborgere, hvilken udgjorde hhv. 5.3, 4.9 og 3.2 personer i 215, var høj. I perioden er især indvandringen fra Rumænien steget. En del af forklaringen på dette kan være, at Rumænien - sammen med Bulgarien - blev medlem af EU den 1. januar. 27. Med hensyn til nettoindvandring er denne forholdsvis høj for statsborgere fra Syrien, Eritrea, Rumænien og Polen. For de resterende grupper af statsborgere med stor indvandring er der også forholdsvis stor udvandring. Der er i de undersøgte år stort set ingen statsborgere fra Syrien og Eritrea, der flytter fra Danmark. Derfor den høje nettoindvandring for disse grupper af statsborgere. Nettoindvandringen fra Afrika er steget voldsomt de seneste år, jf. Figur 2. Dette kan stort set føres tilbage til den stigende indvandring fra Eritrea. Den samlede nettoindvandring fra Afrika er dog lav sammenlignet med den samlede indvandring. Den samlede nettoindvandring fra Afrika var i 215 var på under 4.5 personer, hvoraf de 2.8 skyldes nettoindvandring fra Eritrea. Figur 4 viser nettoindvandringen fra de tre lande Eritrea, Somalia og Den Demokratiske Republik Congo, som har den højeste nettoindvandring af afrikanske statsborgere til Danmark i 215. Disse lande har alle være plaget af uro de seneste år. Figuren viser også, at indvandringen fra den resterende del af Afrika var lav og samlet set på under 1. personer. Ud over dem, der kommer af humanitære grunde, er der altså relativt få fra Afrika, der får ophold i Danmark. 6

7 Figur 3 Indvandring og nettoindvandring fordelt efter statsborgerskab - top-1 ift. indvandring i 215 a) Indvandring b) Nettoindvandring Ekskl. danske statsborgere, der ligger øverst. Bemærk at nettoindvandringen er overvurderet, idet udvandringen fra Danmark er undervurderet med ca pct., jf. Danmarks Statistik, Statistikdokumentation for flytninger til og fra udlandet 215. Danmarks Statistik, Statistikbanken, VAN1AAR og VAN2AAR. 7

8 Figur 4 Nettoindvandring af afrikanske statsborgere, Eritrea Somalia Congo, Demokratiske Republik Resten af Afrika Bemærk at nettoindvandringen er overvurderet, idet udvandringen fra Danmark er undervurderet med ca pct., jf. Danmarks Statistik, Statistikdokumentation for flytninger til og fra udlandet 215. Danmarks Statistik, Statistikbanken, VAN1AAR og VAN2AAR. 3. Opholdsgrundlag for indvandrede Opholdsgrundlag afhængigt af statsborgerskab De fleste flytter til Danmark for at arbejde og studere Stigning i ophold pga. asyl og familiesammenføring I løbet af 215 flyttede ca ikke-nordiske statsborgere til Danmark. Disse statsborgere har legalt ophold i Danmark enten i form af en opholdstilladelse eller et EU/EØS-opholdsbevis. For EU/EØS statsborgere gælder der særlige regler, der gør det let at komme til Danmark for at arbejde eller studere i en kortere eller længere periode. Specielt kræves der ikke arbejdstilladelse for denne gruppe af borgere. For de resterende udenlandske statsborgere gives der ophold på grund af asyl, familiesammenføring herunder til danske statsborgere, arbejde, uddannelse, au-pair ordning, praktikforløb, m.m. Bemærk at tallene for indvandring ikke inkluderer udenlandske statsborgere, der opholder sig i Danmark, mens deres asylansøgning behandles. Gruppen Asyl omfatter altså udlændinge, der har fået tilkendt asyl og bosætter sig i Danmark. I alle årene kommer hovedparten af de udenlandske statsborgere til Danmark for at arbejde eller studere jf. Figur 5. I 215 indvandrede ca personer, 32 pct., for at arbejde og ca personer, 21 pct., for at studere. Særligt antallet, der kommer for at arbejde, er steget i årene siden 27. Antallet af udenlandske statsborgere, der får asyl i Danmark, er steget fra et niveau på under 2. pr. år frem til 211 til i 215 at være på ca. 1.3 personer, svarende til 15. pct. af den samlede indvandring i 215. Ligeledes er antallet af udlændige, der får familiesammenføring mere end fordoblet i 215 sammenlignet med de foregående år. Bemærk at denne kategori dækker familiesammenføring til både flygtninge, andre udlændinge og danske statsborgere bosat i Danmark. 8

9 Figur 5 Opholdsgrundlag for indvandrede udenlandske statsborgere, ekskl. nordiske statsborgere Opholdsgrundlag opgøres ikke for nordiske statsborgere. Ifølge Danmarks Statistik mangler der oplysninger om opholdsgrundlag for ca. 2 pct. af de indvandrede og opholdsgrundlag for disse er derfor baseret på imputerede værdier. Kategorien Andet omfatter bl.a. praktikanter, au pair og adoption. Danmarks Statistik, Statistikbanken, VAN8. Flere fra EUlandene kommer for at arbejde Forskelle i opholdsgrundlag på tværs af lande Figur 6 viser udviklingen i indvandring og opholdsgrundlag opdelt på grupper af statsborgere. Figuren viser en stigning i statsborgere fra både EU-landene og Asien, herunder Syrien, der kommer til Danmark for at arbejde. I 27 og 211 kom ca. 3 pct. af de indvandrede med asiatisk statsborgerskab på grund af asyl eller familiesammenføring. I 215 udgjorde denne gruppe ca. 6 pct. af de asiatiske statsborgere, der flyttede til Danmark. Forklaringen på denne ændring er stigningen i antallet af syriske statsborgere, der har fået ophold på grund af asyl eller familiesammenføring. Mens hovedparten af de udlændige, der kommer til Danmark, er statsborgere fra andre EUlande, er der forskel på grunden til opholdet inden for den enkelte gruppe af statsborgere. Figur 7 viser opholdsgrundlag for de største grupper af indvandrede ift. statsborgerskab. Den største andel af statsborgere fra Rumænien, Polen, Litauen og Indien kommer for at arbejde, mens den største andel af statsborgere fra USA og Tyskland kommer for at studere. Ift. statsborgere fra Syrien kommer der nogenlunde lige mange på grund af asyl og familiesammenføring, mens næsten alle fra Eritrea kommer på grund af asyl. 9

10 Figur 6 Opholdsgrundlag for indvandrede efter statsborgerskab, ekskl. nordiske statsborgere 3. Asyl Familiesammenføring Arbejde Uddannelse Andet EU-28 Europa udenfor EU-28 Afrika Asien Nordamerika Opholdsgrundlag opgøres ikke for nordiske statsborgere. Ifølge Danmarks Statistik mangler der oplysninger om opholdsgrundlag for ca. 2 pct. af de indvandrede, og opholdsgrundlag for disse er derfor baseret på imputerede værdier. Danmarks Statistik, Statistikbanken, VAN8. Figur 7 Opholdsgrundlag for indvandrede i 215 efter top-1 ift. statsborgerskab 12. Asyl Familiesammenføring Arbejde Udannelse Andet Opholdsgrundlag opgøres ikke for nordiske statsborgere. Ifølge Danmarks Statistik mangler der oplysninger om opholdsgrundlag for ca. 2 pct. af de indvandrede, og opholdsgrundlag for disse er derfor baseret på imputerede værdier. Danmarks Statistik, Statistikbanken, VAN8. 4. Indvandrede på grund af asyl og familiesammenføring Hovedparten fra få, uroplagede områder Afsnit 3 viste, at der i 215 kom forholdsvis mange på grund af asyl og familiesammenføring særligt fra Syrien og Eritrea. Figur 8 viser antallet fordelt efter statsborgerskab for de 1 lande, hvorfra der kom flest på grund af asyl og familiesammenføring i 215. Det er kun 1

11 , Familiesammenføringer fra få lande statsborgere fra landene Syrien, 11.4 personer, og Eritrea, 2.8 personer, samt statsløse, 1.4 personer, hvorfra der samlet set kom mere end 1. udlændige til Danmark på grund af enten asyl eller familiesammenføring. Indvandringen af borgere fra disse tre grupper dækker over ca. 79 pct. af det samlede antal udenlandske statsborgere, der fik ophold på grund af asyl eller familiesammenføring. Alle landene uden for top-1 ift. asyl og familiesammenføring havde mindre end 2 statsborgere, der fik ophold på disse grundlag i 215. Alt i alt understreger dette, at hovedparten af gruppen af udlændinge, der kommer til Danmark på grund af asyl eller familiesammenføring, kommer fra et mindre antal meget uroplagede områder. For statsborgere fra Thailand, Fillippinerne og Tyrkiet er opholdsgrundlaget næsten udelukkende familiesammenføring, hvilket inkluderer familiesammenføring til danske statsborgere fx på grund af ægteskab. Figur 8 Statsborgerskab for indvandrede på grund af asyl eller familiesammenføring, Asyl mv. Familiesammenføring Opholdsgrundlag opgøres ikke for nordiske statsborgere. Ifølge Danmarks Statistik mangler der oplysninger om opholdsgrundlag for ca. 2 pct. af de indvandrede, og opholdsgrundlag for disse er derfor baseret på imputerede værdier. Danmarks Statistik, Statistikbanken, VAN8. 5. Indvandrede på grund af arbejde Mange fordele ved international mobilitet Højeste niveau i 215 I dette afsnit undersøges denne gruppen, der indvandrede pga. arbejde Det er en betydelig fordel for Danmark, at udlændinge kommer hertil for at arbejde. Under højkonjunktur kan udenlandsk arbejdskraft via et større arbejdsudbud bidrage til at holde lønningerne i ro, og dermed reducere den negative effekt heraf på konkurrenceevnen. Og hvis udlændingene forlader Danmark igen under lavkonjunktur kan det bidrage til at reducere tilbageslaget ved at relativt flere danskere vil kunne finde beskæftigelse. Desuden kan der være jobfunktioner, som kræver særkompetencer, der ikke tilstrækkelig grad er til rådighed i Danmark. Endelig kan adgang til et større jobmarked forbedre matchet mellem job og ansat, hvilket kan forbedre produktiviteten. I 215 kom ca udenlandske statsborgere fra ikke-nordiske lande til Danmark for at arbejde, og antallet er væsentligt højere end i årene under overophedningen forud for finanskrisens udbrud, jf. Figur 9. Der var en forholdsvis stor stigning i antallet i perioden 25-11

12 28 op til begyndelsen af den økonomiske krise, hvilket i høj grad skyldtes polske indvandrere. Herefter var der et fald, og siden 21 har der igen været en stigning i antallet af udlændige, der kommer til Danmark for at arbejde. Der er tale om en stigning fra en række lande, men særligt fra Rumænien har indvandringen været stigende. Figur 9 Statsborgerskab for indvandrede på grund af arbejde 25. Rumænien Polen Indien Litauen Bulgarien Italien Tyskland Øvrige Opholdsgrundlag opgøres ikke for nordiske statsborgere. Ifølge Danmarks Statistik mangler der oplysninger om opholdsgrundlag for ca. 2 pct. af de indvandrede, og opholdsgrundlag for disse er derfor baseret på imputerede værdier. Danmarks Statistik, Statistikbanken, VAN8. Forskelle på tværs af nationalitet Ud over den økonomiske situation, har udvidelsen af EU og dermed muligheden for, at borgerne i de pågældende lande lettere kan bo og arbejde i Danmark, betydning for, hvor mange, der kommer for at arbejde. I perioden siden 2 er EU udvidet med 1 lande i 24, med Bulgarien og Rumænien i 27 og med Kroatien i 213. Antallet af rumænske og bulgarske statsborgere, der kommer for at arbejde, er steget markant siden 27, hvor landene blev medlem af EU. Polen og Litauen var blandt de lande, der blev medlem af EU i 24. Antallet af polske statsborgere, der kommer for at arbejde, er stadigt højt og var i 215 på samme niveau som i 27 lige inden krisen. Omvendt er antallet af tyske statsborgere, der kommer for at arbejde, på et væsentligt lavere niveau end i årene Bemærk at tallene dækker over udenlandske statsborgere, der bor og arbejder i Danmark. Udenlandske pendlere, som er udenlandske statsborgere med beskæftigelse i Danmark, men som ikke bor i Danmark, er ikke med i disse tal. 12

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

Opholdstilladelser på individniveau

Opholdstilladelser på individniveau 21. november 2014 Opholdstilladelser på individniveau 1. Opholdstilladelser på individniveau fra 1997 Danmarks Statistik har fra Udlændingestyrelsens sagsregister modtaget udlændingesager om førstegangstilladelser

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006 2006 Orientering Statistisk Kontor Netpublikation: 7. april 2006 Befolkning i København 1. januar 2006 Den 1. januar 2006 boede der 501.158 personer i København. I løbet af 2005 faldt folketallet med 1.204

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Bilag D. Talgrundlag for udlændinges brug af velfærdsydelser

Bilag D. Talgrundlag for udlændinges brug af velfærdsydelser Bilag D. Talgrundlag for udlændinges brug af velfærdsydelser D.1. Indledning og sammenfatning I rapporten analyseres mulighederne for at indføre optjeningsprincipper for EU/EØS-borgere, borgere fra 3.

Læs mere

Analyse 12. september 2014

Analyse 12. september 2014 12. september 214 Omkring 25 svenske statsborgere med ikke-vestlig baggrund flyttede fra Sverige til Danmark i 212 godt 6 danske statsborgere med samme baggrund tog den anden vej Af Kristian Thor Jakobsen

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK 25. ausgust 2015 Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og socialt Arbejde Aalborg Universitet, Kroghstræde 5, 9220 Aalborg

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark DECEMBER 2011 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Redaktionens

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Antal borgere, Faxe Kommune

Antal borgere, Faxe Kommune Generelt. Kilden for alle data er FLIS (Fælles Kommunalt Ledelsesinformations System). Data for 215 dækker perioden januar juli. Figur 1. Udvikling i antal borgere i Faxe Kommune 35.5 Antal borgere, Faxe

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

TAL OG FAKTA. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge

TAL OG FAKTA. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge TAL OG FAKTA Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2011 Udgivet af: Social- og Integrationsministeriet Januar 2013 KOLOFON Af Social- og Integrationsministeriet Januar

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

KAPITEL III VANDRINGERS BETYDNING FOR ARBEJDSSTYRKEN. Dansk Økonomi efterår 2007. III.1 Indledning

KAPITEL III VANDRINGERS BETYDNING FOR ARBEJDSSTYRKEN. Dansk Økonomi efterår 2007. III.1 Indledning Dansk Økonomi efterår 2007 KAPITEL III VANDRINGERS BETYDNING FOR ARBEJDSSTYRKEN III.1 Indledning Mere end 2 pct. årlig vækst i indvandringen de seneste 50 år 3 pct. årlig vækst i både ind- og udvandring

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet 29. januar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Tusindvis af danskere arbejder i udlandet Den fri bevægelighed på det globale arbejdsmarked gælder ikke kun den ene vej. Selv om fokus i debatten er rettet

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Årsrapport 2012 TAL OG FAKTA OM DANSKUDDANNELSERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet en redegørelse, der beskriver de regionale vækst- og udviklingsvilkår, som ligger til grund for den fremtidige

Læs mere

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Indvandreres beskæftigelse er et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Ofte behandles udenlandsk arbejdskraft i statistikken som en samlet

Læs mere

6. oktober 2005. Ud- og indvandring af højtkvalificerede (brain-drain/-gain) 1

6. oktober 2005. Ud- og indvandring af højtkvalificerede (brain-drain/-gain) 1 Danmark i den globale økonomi Sekretariatet for ministerudvalget Ud- og indvandring af højtkvalificerede (brain-drain/-gain) 1 6. oktober 2005 Indvandringen og udvandringen af højtuddannede personer til

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser 2. juni 2016 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Maja Appel Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser Udlændinge, der er kommet til Danmark på f.eks. et greencard,

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %.

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Notat Økonomi 13-02-2017 Vor ref.: Kathrine Adelbert Scholdan Sags nr.: 16/5115 Danmarks statistik har netop offentliggjort kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2017 og der gives hermed en status på

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Mobilitet blandt udenlandsk arbejdskraft. Udarbejdet for Beskæftigelsesministeriet

Mobilitet blandt udenlandsk arbejdskraft. Udarbejdet for Beskæftigelsesministeriet Mobilitet blandt udenlandsk arbejdskraft Udarbejdet for Beskæftigelsesministeriet MOBILITET BLANDT UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT 2017 Højbjerre Brauer Schultz Højbjerre Brauer Schultz Frederiksholms Kanal 1,

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2005-2014 Pr. 1. januar 2015 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 326.246 personer. Befolkningen er steget med 2.353 personer i

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Figur 3.1 Samlede arbejdsudbud, erhvervsfrekvens og arbejdstid pr. beskæftiget, 2014 Figur 3.2. = Erhvervsfrekvens, pct. x ISL CHE SWE NLD NZL NOR DNK

Figur 3.1 Samlede arbejdsudbud, erhvervsfrekvens og arbejdstid pr. beskæftiget, 2014 Figur 3.2. = Erhvervsfrekvens, pct. x ISL CHE SWE NLD NZL NOR DNK 3. 3. Arbejdsudbud Arbejdsudbud Arbejdskraft er virksomhedernes primære produktionsfaktor. Derfor er adgang til kvalificeret arbejdskraft afgørende for vækst og konkurrenceevne. Danmark har et relativt

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Udenlandske statsborgere 1.1.2001 Nr. 24. 23. november 2001 Udenlandske statsborgere i København 1. januar 2001 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

6. Udenlandsk arbejdskraft og dansk økonomi

6. Udenlandsk arbejdskraft og dansk økonomi 6. Udenlandsk arbejdskraft og dansk økonomi 6.1 Sammenfatning 187 6.2 Udenlandske medarbejdere i Danmark 188 6.3 Udenlandske medarbejdere og dansk økonomi 196 6.4 Gode erfaringer med udenlandske medarbejdere

Læs mere

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 12, 24. juni 2011 Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud, side 1 20.000 udenlandske statsborgere arbejder i Danmark,

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 20. august 2015 Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 580.184 personer i København. I løbet af 2014 steg folketallet med 10.627 personer

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner arbejdspapir 51 december 2017 ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir nr. 51 De illegale indvandrere i danmark, 2016

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Indvandrerne og arbejdsmarkedet

Indvandrerne og arbejdsmarkedet Indvandrerne og arbejdsmarkedet Annemette Lindhardt Amy Frølander Indvandrerne og arbejdsmarkedet Udgivet af Danmarks Statistik December 2004 Oplag: 600 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00

Læs mere

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 15, 13. april 2012 Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark, side 1 Ny jobindikator: Antal beskæftigede lønmodtagere, side

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,3 millioner mennesker. Over en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Årbog om udlændinge i Danmark 2002. Status og udvikling

Årbog om udlændinge i Danmark 2002. Status og udvikling Årbog om udlændinge i Danmark 2002 Status og udvikling MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION SEPTEMBER 2002 Årbog om udlændinge i Danmark 2002 Status og udvikling Udgiver: Ministeriet

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser:

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser: Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Notat 4. december 2015 J.nr. 15-2366409 Person og Pension khk Børnecheck til vandrende arbejdstagere 2008-2013 I det følgende

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere

Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere Thomas Klintefelt Thok@di.dk, 3377 3367 NOVEMBER 2017 Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere Udenlandske medarbejdere udgør i dag ni pct. af lønmodtagerne i Danmark. Det er især de store og mellemstore

Læs mere

den danske befolkningsudvikling siden 1953

den danske befolkningsudvikling siden 1953 Redegørelse den danske befolkningsudvikling siden 1953 c. Af: Otto Andersen, cand. polit. Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere