Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut"

Transkript

1 Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit Op Ctrl+ Op Afsnit Op Udvid Ctrl+Skift+ Op Afvis Alle te Afvis Ændringer Afvis Alle Ændringer Afvis Alle Overskrifter Alt+Skift+ A Alle Overskrifter Alt+Skift+ A Alt Ctrl+Skift+ 8 Anden Rude F6 Anden Rude Skift+ F6 Anmærkning Alt+Ctrl+ A Annuller ESC Annuller Fortryd Alt+Skift+ Tilbage Annuller Fortryd Eller Ctrl+ Y Rediger Gentag Annuller Fortryd Eller F4 Rediger Gentag Annuller Fortryd Eller Alt+ Retur Rediger Gentag Anvend Overskrift1 Ctrl+Skift+ 1 Anvend Overskrift2 Ctrl+Skift+ 2 Anvend Overskrift3 Ctrl+Skift+ 3 Anvend Punkttegn Til Ctrl+Skift+ L Liste Arranger Alle Vindue Autoformat Alt+Ctrl+ K Autoformat Begynd Formater Autotekst F3 Autotekst Alt+Ctrl+ V Autotekst Ny Alt+ F3 Baggrund Effekter Formater baggrund Baggrund Flere Farver Formater baggrund Begyndelse Af Dok Udvid Ctrl+Skift+ Startside Begyndelse Af Dokument Ctrl+ Startside Begyndelse Af Kolonne Alt+ PgUp Begyndelse Af Kolonne Alt+Skift+ PgUp Begyndelse Af Linje Startside Begyndelse Af Linje Udvid Skift+ Startside Begyndelse Af Række Alt+ Startside Begyndelse Af Række Alt+Skift+ Startside Begyndelse Af Vindue Alt+Ctrl+ PgUp Begyndelse Af Vindue Alt+Ctrl+Skift+ PgUp Udvid Bogmærke Ctrl+Skift+ F5

2 Brevfletning Fejlkontrol Alt+Skift+ K Brevfletning Rediger Alt+Skift+ E Datakilde Brevfletning Til Nyt Alt+Skift+ N Dokument Brevfletning Til Printer Alt+Skift+ P Brevfletning Værktøjslinje Brug Aldrig Brug Centreret Ctrl+ E Check Ind Check Ud Dato Alt+Skift+ D Dato Klokkeslæt Diasnummer Disp Flyt Ned Alt+Skift+ Ned Disp Flyt Op Alt+Skift+ Op Disp Hæv Alt+Skift+ Venstre Disp Skjul Alt+Skift+ - Disp Skjul Alt+Skift+ Num - Disp Sænk Alt+Skift+ Højre Disp Udvid Alt+Skift+ + Disp Udvid Alt+Skift+ Num + Disp Kun Første Linje Alt+Skift+ G Disposition Alt+Ctrl+ O Disposition Master Distributionsliste Dobbelt Linjeafstand Ctrl+ 2 Dobbelt Understregning Ctrl+Skift+ D Dokument Luk Ctrl+ W Dokument Luk Ctrl+ F4 Dokument Opdel Vindue Alt+Ctrl+ S Vindue Egenskaber Elementsøgning Alt+Ctrl+ Startside Elementsøgning Forrige Ctrl+ PgDn Side Elementsøgning Næste Ctrl+ PgUp Side Eller Fjern Afstand Før Ctrl+ 0 Afsnit Endeligt Dokument markering Enkelt Linjeafstand Ctrl+ 1 Erstat Ctrl+ H Rediger Exchange Mappe Faxmodtager Faxtjeneste Fed Ctrl+ F Fed Ctrl+Skift+ F Felt

3 Feltkoder Alt+ F9 Feltkoder Til Fra Skift+ F9 Felttegn Ctrl+ F9 Filtilladelse Filversionsserver Ve&rsionshistorik Find Næste Skift+ F4 Find Næste Alt+Ctrl+ Y Fjern Hængende Ctrl+Skift+ T Indrykning Fjern Indryk Ctrl+Skift+ M Fjern Kæde Ctrl+ 6 Fjern Kæde Ctrl+Skift+ F9 Fletfelt Alt+Skift+ F Flyt Dokument Ctrl+ F7 Flyt Tekst F2 Fodnote Nu Alt+Ctrl+ F Fodnoter Fordel Afsnit Ctrl+Skift+ J Formatering markering Formatering Egenskaber Skift+ F1 Formater Formatpensel Ctrl+Skift+ C Formel Formindsk Markering Skift+ F8 Formindsk Skriftstørrelse Ctrl+ < Formindsk Skriftstørrelse Ctrl+ 7 Et Punkt Forrige Celle Skift+ Tab Forrige Felt Skift+ F11 Forrige Felt Alt+Skift+ F1 Forrige Objekt Alt+ Op Forrige Vindue Ctrl+Skift+ F6 Forrige Vindue Alt+Skift+ F6 Forrige Ændring Skift+ F5 Forrige Ændring Alt+Ctrl+ Z Fortryd Ctrl+ Z Fortryd Alt+ Tilbage Forøg Skriftstørrelse Ctrl+Skift+ < Forøg Skriftstørrelse Et Ctrl+ 8 Punkt Frigør Felter Ctrl+ 4 Frigør Felter Ctrl+Skift+ F11 Funk Angiv Sprog Sprog Funk Autokorrektur Funk Autoresume Start Funk Beskyttelse Funk Del Dokument Formater baggrund Funk Flet Dokumenter Funk Indspil Makro Til Makro Fra Funk Indstillinger Funk Makroer Alt+ F8

4 Funk Orddeling Sprog Funk Ordoptælling Funk Ordoptælling Liste Ctrl+Skift+ G Funk Ordoptælling Tæl Ctrl+Skift+ E Igen Funk Skabeloner Og Tilføjelsesprogrammer Funk Synonymordbog RR Skift+ F7 Sprog Funk Tale Funk Tilpas Funk Tilpas Fjern Alt+Ctrl+ - Menugenvej Funk Tilpas Alt+Ctrl+ Num + Tastaturgenvej Funk Tilpas Tilføj Alt+Ctrl+Skift+ 0 Menugenvej Funk Ændringer Registrer Ctrl+Skift+ R Gem Ctrl+ S Gem Skift+ F12 Gem Alt+Skift+ F2 Gem Som F12 Gem Som Webside Gendan Dokument Ctrl+ F5 Gendan Program Alt+ F5 Guiden Brev Egenskaber Guiden Brev JVærktøjslinje Guiden Brevfletning Guiden Konvolut Guiden Postkort Guiden Gå Til Ctrl+ G Rediger Gå Til F5 Rediger Halvanden Linjeafstand Ctrl+ 5 HHC Alt+Ctrl+ F7 Sprog F1 HTMLkilde Hyperlink Ctrl+ I Hyperlinkoversigt Alt+ F4 Hængende Indrykning Ctrl+ T Hævet Skrift Ctrl+ + Højrejusteret Ctrl+ R Håndskrevne markering Anmærkninger Indeksmm Menuen Reference Indryk Ctrl+ M Kolonner Værktøjslinje Kolonner Højre Værktøjslinje 32782

5 Rækker Over Værktøjslinje Rækker Under Værktøjslinje Som Hyperlink Rediger Speciel Rediger telser Og Sletninger markering Ingen ning Sletning Iual Basic Alt+ F11 Juster Juster Ombrudt Tekst Kapitæler Ctrl+Skift+ I Klik På Felt Alt+Skift+ F9 Klip Ctrl+ X Klip Skift+ Del Klokkeslæt Alt+Skift+ T Kommentarer markering Kontakt Os Kontroller Om Der Er Opdateringer Kopier Ctrl+ C Kopier Ctrl+ Kopier Tekst Skift+ F2 Krydshenvisning Menuen Reference Kursiv Ctrl+ K Kursiv Ctrl+Skift+ K Kæder Rediger Licens Bekræftelse Lige Margener Ctrl+ J Linje Ned Ned Linje Ned Udvid Skift+ Ned Linje Op Op Linje Op Udvid Skift+ Op Listenummerfelt Alt+Ctrl+ L Log Ud Af Passport Luk Rude Alt+Skift+ L Læsetilstand Layout Lås Felter Ctrl+ 3 Lås Felter Ctrl+ F11 Maksimer Dokument Ctrl+ F10 Maksimer Program Alt+ F10 Marker Alt Ctrl+ A Rediger Marker Alt Ctrl+ Fjern Rediger (Num 5) Marker Alt Ctrl+ Num 5 Rediger Marker Celle Værktøjslinje Marker Kolonne Værktøjslinje Marker Kolonne Ctrl+Skift+ F8 Marker Opslagsord Alt+Skift+ X Marker Række Værktøjslinje Marker Alt+ Fjern (Num 5) Værktøjslinje 32778

6 Marker Tekst Til Alt+Skift+ O Indholdsfortegn Menutilstand F10 Microsoft Script Editor Alt+Skift+ F11 Microsoft Systeminfo Alt+Ctrl+ F1 Normal Alt+Ctrl+ N Normal Typografi Ctrl+Skift+ N Normal Typografi Alt+Skift+ Fjern (Num 5) Nulstil Afsnitsformatering Ctrl+ Q Nulstil Tegnformatering Ctrl+ Mellemru m Nulstil Tegnformatering Ctrl+Skift+ Z Ny Ny Normal Ctrl+ N Nyt Vindue Vindue Næste Celle Tab Næste Felt F11 Næste Felt Alt+ F1 Næste Objekt Alt+ Ned Næste Stavefejl Alt+ F7 Næste Vindue Ctrl+ F6 Næste Vindue Alt+ F6 Objekt Office På World Wide Web Office Udklipsholder Rediger Om Onlinemøde Onlinesamarbejde Opdater Autoformat Alt+Ctrl+ J Opdater Felter Alt+Skift+ U Opdater Kilde Ctrl+Skift+ F7 Opdel Opgaverude Ctrl+ F1 Oprindeligt Dokument markering Opslag Slå Op Ctrl+Skift+ O Ord Højre Ctrl+ Højre Ord Højre Udvid Ctrl+Skift+ Højre Ord Venstre Ctrl+ Venstre Ord Venstre Udvid Ctrl+Skift+ Venstre Overskrift1 Alt+Skift+ 1 Overskrift2 Alt+Skift+ 2 Overskrift3 Alt+Skift+ 3 Overskrift4 Alt+Skift+ 4 Overskrift5 Alt+Skift+ 5 Overskrift6 Alt+Skift+ 6 Overskrift7 Alt+Skift+ 7 Overskrift8 Alt+Skift+ 8 Overskrift9 Alt+Skift+ 9 Overskrifter Overskriv

7 Oversæt Tekstrude Alt+Skift+ F7 Sprog Planlæg Møde Onlinesamarbejde Rammesæt Guide Menuen Rammer Reserveret15 Alt+Skift+ I Ruden Med Det Delte Arbejdsområde Ryd Del Ryd Ryd Formatering Ryd Samling Ctrl+Skift+ F3 Samling Ctrl+ F3 Sammenkæd Med Forrige Alt+Skift+ R Send Til Deltagere IOnlinemøde Send Til Gennemsyn Send Til Microsoft Power Point Side Ned PgDn Side Ned Udvid Skift+ PgDn Side Op PgUp Side Op Udvid Skift+ PgUp Sidehoved Sidelayout Alt+Ctrl+ P Sideskift Ctrl+ Retur Sideskiftmm Sidetal Sidetalsfelt Alt+Skift+ S Signaturer Skjul Udvid Alt+Ctrl+ < Underdokumenter Skjult Ctrl+Skift+ H Skriftstørrelse Vælg Ctrl+Skift+ P Skrifttype Ctrl+ D Skrifttype Ctrl+Skift+ B Slet Alle Kommentarer Afvis Slet Alle te Afvis Kommentarer Slet Forrige Ord Ctrl+ Tilbage Slet Næste Ord Ctrl+ Del Slet Værktøjslinje Slutning Af Dok Ctrl+ End Slutning Af Dok Udvid Ctrl+Skift+ End Slutning Af Kol Alt+ PgDn Slutning Af Kol Alt+Skift+ PgDn Slutning Af Linje End Slutning Af Linje Udvid Skift+ End Slutning Af Række Alt+ End Slutning Af Række Alt+Skift+ End Slutning Af Vindue Alt+Ctrl+ PgDn Slutning Af Vindue Udvid Alt+Ctrl+Skift+ PgDn Slutnote Alt+Ctrl+ D Slå XMLKodevisning Til Ctrl+Skift+ X

8 Og Fra Som Webside Sorter Spalteskift Ctrl+Skift+ Retur Sqm Dialogboks Stave Og F7 Grammatikkontrol Store Bogstaver Ctrl+Skift+ A Store Og Små Bogstaver Formater Store Og Små Bogstaver Skift+ F3 Symbol Symbol Skrifttype Ctrl+Skift+ Q Sænket Skrift Ctrl+Skift+ 0 Sæt Ind Ctrl+ V Sæt Ind Skift+ Sæt Ind Format Ctrl+Skift+ V Søg Søg Ctrl+ B Tabulatorer Formater Tegn Højre Højre Tegn Højre Udvid Skift+ Højre Tegn Venstre Venstre Tegn Venstre Udvid Skift+ Venstre Tegning Fastgør Til Gitter Tegning Tegnkode Til Fra Alt+ X Tema Formater Tilpas Dokument Størrelse Ctrl+ F8 Tools Bookshelf Lookup Reference Typografi Ctrl+Skift+ S Typografiseparator Alt+Ctrl+ Retur Udskriv Ctrl+ P Udskriv Ctrl+Skift+ F12 Udskriv Udskrift Ctrl+ F2 Udskriv Udskrift Alt+Ctrl+ I Udvid Markering F8 Understregning Ctrl+ U Understregning Ctrl+Skift+ U Understregning Af Ord Ctrl+Skift+ W Venstrejusteret Ctrl+ L Versioner Skjul Værktøjslinjer Web Fremad Alt+ Højre Web Tilbage Alt+ Venstre Webkomponent Word Perfect World Wide Web Åbn Ctrl+ O Åbn Ctrl+ F12 Åbn Alt+Ctrl+ F2

9

Vejen gennem Officepakken. Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion

Vejen gennem Officepakken. Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion Vejen gennem Officepakken Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion Kursushåndbog Vejen gennem Office-pakken DK copyright 2007 innovate revision 1.0 T I L L Æ G Genvejstaster til Excel

Læs mere

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 Kjeld Carlsen Indholdet kan frit kopieres og bruges til undervisning indenfor alle Ikke-kommercielle ældreorganisationer. 29-07-2009 Microsoft product screen

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

et[btacx[ ^azb# KnowWare Pia Hardy :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax 3963 2494 mm@knowware.dk www.knowware.dk

et[btacx[ ^azb# KnowWare Pia Hardy :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax 3963 2494 mm@knowware.dk www.knowware.dk 2 KnowWare et[btacx[ ^azb# Pia Hardy 1. udgave, 2. oplag, april 1998 Copyright 1997 All rights reserved, Pia Hardy og :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax 3963 2494 mm@knowware.dk www.knowware.dk

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE Lær Word 2010 helt fra start Ni lektioner med overskuelige øvelser Øvelsesfiler og ekstra lektion til download KURSUSHÆFTE Word 2010 kursushæfte 1. udgave,

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 3. marts 2005. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 9. november 2007. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Håndbog til redaktører EPiServer CMS 7 Udgave A, 2012 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 5 Om denne dokumentation 5 Sådan får du adgang til hjælpesystemet i EPiServer

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Videre med Word 7/97. Kig lige her. knowware.dk. Navigation. Ctrl++ forstørrer og Ctrl+ formindsker. F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Videre med Word 7/97. Kig lige her. knowware.dk. Navigation. Ctrl++ forstørrer og Ctrl+ formindsker. F5/F6 åbner/lukker Bogmærker Videre med Word 7/97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu

Læs mere

OpenOffice.org. Kurt Lekanger

OpenOffice.org. Kurt Lekanger OpenOffice.org Kurt Lekanger OpenOffice.org > Letlæst introduktion til OpenOffice.org > En gratis kontorpakke, du kan downloade og bruge > Tekstbehandling, regneark og præsentationer OpenOffice.org 1.

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Gratis smagsprøve. Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005

Gratis smagsprøve. Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005 Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005 Copyright 2005 Forlaget Libris Forfatter: Jes Nyhus Forlagsredaktion: Peter Svendsen Omslag: Finn Heidelberg DTP: Jes Nyhus Korrektur: Jens Lyng Tryk: Nørhaven

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

Microsoft Outlook 2003 - Introduktion

Microsoft Outlook 2003 - Introduktion Microsoft Outlook 2003 - Introduktion Microsoft Outlook 2003 - Introduktion Microsoft Outlook 2003 - Introduktion til Windows 2000 og Windows XP. Version: 2003 Copyright 2005 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opgavens udformning... 1 Sidelayout... 1 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2 Fonter i over-

Læs mere

Bruge online Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner

Bruge online Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner Bruge online Hjælp Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner Om de indbyggede hjælpefunktioner Adobe Reader 6.0 indeholder mange indbyggede funktioner,

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning Word 2010 lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010

Læs mere

Velkommen til Microsoft Office 2013 på Børsen Academy

Velkommen til Microsoft Office 2013 på Børsen Academy Velkommen til Microsoft Office 2013 på Børsen Academy Børsen Academy tilbyder markedets bredeste udvalg af e-learning inden for Microsoft Office på dansk, svensk, finsk og naturligvis også engelsk. På

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet PowerPoint & Outlook 2000 for alle 1. udgave, 1. oplag 2000 Copyright 2000 IDG Danmark A/S Copyright 1999 IDG Books Norge A/S Originaltitel: Boken om Office 2000 Forfatter: Per Arlov Forlagsredaktion:

Læs mere