Introduktion til L A TEX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til L A TEX"

Transkript

1 Introduktion til L A TEX Notesæt til DM534 af Torben Nielsen Arun Vadiveal IMADA SDU, Odense (Let revideret af Magnus Find 13. september 2013

2

3 Indhold 1 Hvad er LATEX? LATEX på kommandolinien sådan får du vist dit dokument Dit første LATEX-dokument Preamble n dokumentets opsætning Almindelig tekst næsten som du kender det Overskrift og forside Afsnit og indholdsfortegnelse sæt struktur på dit dokument Matematik i LATEX Tabeller Billeder og figurer Sidehoved og -fod Og meget meget mere iii

4

5 Kapitel 1 Hvad er L A TEX? LATEX er et kommandobaseret tekstbehandlingssystem. Det betyder at du skriver kommandoer i en almindelig tekstfil som LATEX så fortolker for at generere dit dokument. LATEX er altså ikke WYSIWYG 1 som du kender det fra Microsoft Word eller OpenOffice, men minder mere om f.eks. HTML. Fortvivl ikke, størstdelen af et LATEX-dokument er stadig ganske almindelig tekst. Det er kun når du ønsker at noget skal have en speciel formatering eller funktion (f.eks. fed tekst eller en overskrift) at du skal lægge dig ud med kommandoer. Alle kommandoer i LATEX starter med et baglæns skråstreg\. En typisk LATEX-kommando har formen: \kommando[vlg-args]{krv-args} Her er kommando kommandoens navn, vlg-args er valgfrie argumenter til kommandoen (de kan undlades) og krv-args er krævede argumenter (de kan altså ikke undlades). Næste alle LATEX-kommandoer følger den form, dog med flere eller færre valgfrie eller krævede parameterer. F.eks. er kommandoen for at skrive med fed skrift \textbf{tekst}. Denne kommando har ingen valgfrie parametrer og en krævet parameter, nemlig teksten der skal være fed (tekst). Når vi i det følgende henviser til kommandoer som er introduceret tidligere, undlader vi af hensyn til læseligheden ofte at angive parametrer. Foruden kommandoer skal du også kende til miljøer. Et miljø er afgrænset af \begin{miljønavn}- og \end{miljønavn}-kommandoer. Miljøer bruges ofte til at formatere større blokke af tekst eller indsætte indhold så som figurer og tabeller. Visse miljøer kræver nogle argumenter. Disse angives i enten []- eller {}-paranteser lige efter \begin-kommandoen. Visse funktioner findes både i en miljøudgave og en almindelig kommandoudgave. F.eks. kan tekst centreres både ved kommandoen \centering og miljøet center. Det er ofte bedst at vælge miljøudgaven. Så er du nemlig helt sikker på hvor i dokumentet formateringen anvendes. 1 What You See Is What You Get en betegnelse for programmer der viser dig dit dokument som det faktisk ser ud (f.eks. hvis du udskriver det). 1

6 2 HVAD ER LATEX? 1.1. LATEX på kommandolinien sådan får du vist dit dokument Inden du går igang med at skrive dit første LATEX-dokument skal du vide hvordan du bruger LATEX til at oversætte din.tex-fil 2 til en.pdf-fil. Fra en kommandolinie kan du bruge følgende program: 1. pdflatex, oversætter din.tex-fil til en pdf-fil. For at oversætte dit LATEX-dokument til en.pdf-fil, kan du altså køre følgende fra en kommandolinie. Det antages at du står i samme bibliotek som dinfil.tex. 1. ~]$ pdflatex dinfil.tex Du kan nu bruge programmet Evince til at få fremvist dit dokument. Fra kommandolinien gøres dette med kommandoen evince dinfil.pdf For at LATEX kan generere alle krydsreferencer korrekt kan det være nødvendigt at køre kommandoen pdflatex dinfil.tex to gange i træk. Hvis du ikke føler dig fortrolig med kommandolinien er der ingen skam i at bruge en decideret LATEX-editor som f.eks. Kile 3. Lad os nu se på hvordan vi bruger LATEX til at lave et dokument. 2 Filnavnet af et LATEX-dokument er ikke væsenligt, men traditionelt tildeles LATEX-dokumenter efternavnet.tex. 3 Læs mere på

7 Kapitel 2 Dit første L A TEX-dokument 2.1. Preamble n dokumentets opsætning Ethvert LATEX-dokument starter med en række kommandoer der angiver hvordan dokumentet skal formateres. Denne del kaldes for dokumentets preamble. Det er også her man kan inkludere flere funktioner end dem LATEX selv stiller til rådighed. Dette gøres ved at inkludere pakker. Figur viser et eksempel på et LATEX-dokument. Alt der står inden \begin{document} er dokumentets preamble. 1 \documentclass[a4paper,10pt]{article} 2 3 \usepackage[utf8]{inputenc} 4 \usepackage[t1]{fontenc} 5 \usepackage[danish]{babel} 6 7 \begin{document} 8 Dokumentets brødtekst skrives her! 9 \end{document} Figur 2.1.1: Et minimalt LATEX-dokument. Det første der skal stå i enhver preamble er en \documentclass[args]{klasse}-kommando. Her fortæller parameteren klasse hvilken dokument-type (eller -klasse) dit dokument skal være, og parametrene givet i args fortæller hvilken specifikke egenskaber du vil have ved dokumentet. I eksemplet er der bedt om et dokument formateret som en artikel (article) på A4-papir (a4paper) med skriftstørrelse 10pt (10pt). Pakker inkluderes med en \usepackage[args]{pakkenavn}-kommando. Sådan en kommando importerer pakken med navnet pakkenavn, hvis funktionalitet man så kan bruge i sit dokument. Til nogle pakker kan man bede om specifikke egenskaber eller indstillinger. Dette gøres med parameteren args. I eksemplet inkluderes pakken babel med parameteren danish. Dette angiver at vores dokument skal være på dansk, således at de dele af teksten som LATEX genererer også bliver på dansk (f.eks. vil der nu stå Indholdsfortegnelse og ikke Table of Contents som overskrift for indholdsfortegnelsen). De andre to pakker (inputenc og fontenc) gør det muligt at bruge danske tegn i vores dokument 1. 1 På langt de fleste systemer bør det være tilstrækkeligt at inkludere disse to pakker med de viste parameterer for at kunne bruge danske tegn. Der kan dog opstå problemer f.eks. hvis du bruger et andet tegnsæt. I så fald kan du prøve at ændre parameteren til inputenc-pakken til det tegnsæt du bruger. 3

8 4 DIT FØRSTE LATEX-DOKUMENT Sædvanligvis vil article-klassen være tilstrækkelig, men hvis du skal skrive et længere dokument med flere kapitler er det bedre at bruge report-klassen. Det gøres ved at erstatte article med report i \documentclass-kommandoen. Du kan bede LATEX om at formatere dit dokument til to-sidet udskrivning ved at give argumentet twoside til din\documentclass-kommando. Opgave Indtast eksemplet ovenfor og kør det igennem pdflatex. Husk at gemme din.tex-fil! du skal bruge den i de efterfølgende opgaver. Opgave Inkluder pakkerne amssymb og amsmath i dit dokument Almindelig tekst næsten som du kender det Tekst i dit dokument skal skrives som ganske almindelig tekst i din.tex-fil, så sørger LATEX for resten. Det eneste du skal gøre er at finde på teksten og sætte en tom linie mellem hvert afsnit. Desuden kan du tvinge et linieskift med kommandoen \\ og et sideskift med kommandoen \newpage. Dette burde dog ikke være nødvendigt. Hvis du indsætter tvungne linie- eller sideskift, begrænser du LATEXs muligheder for at typesætte dit dokument! Undgå derfor tvungne linie- og sideskift. Hvis du vil formatere sin tekst kan du bruge følgende kommandoer: \textbf{tekst} giver fed skrift, \textit{tekst} giver kursiv skrift og \texttt{tekst} giver skrivemaskine-skrift. Du kan sammensætte formateringskommandoerne. F.eks. vil \textbf{\textit{tekst}} lave kursiv fed skrift. Hvis du vil have vist noget nøjagtigt som du har skrevet det (altså uden at LATEX fortolker det) kan du bruge kommandoen \verb!tekst!. Hvis der indgår et eller flere!-tegn i den tekst du vil benytte i \verbkommandoen, kan du erstatte! med et andet tegn, f.eks.. Faktisk kan du bruge alle tegn undtagen mellemrum, bogstaver og *. Dvs. at du kan skrive \verb Denne tekst må \LaTeX ikke fortolke!. Du kan ikke bruge \verb inden i en anden kommando. Du kan altså ikke skrive \textbf{\verb!tekst!}. Opgave Indsæt nogle linier almindelig tekst i dit dokument. Opgave Brug kommandoerne \textbf, \textit og \texttt til at formatere dele af dit dokument. Opgave Lav afsnit, tvungne linieskift og tvungne sideskift i dit dokument. Opgave Undersøg hvordan LATEX reagerer på flere mellemrum i træk og flere tomme linier i træk. Opgave Brug kommandoen \verb til at skrive noget tekst i dit dokument som ikke fortolkes af LATEX.

9 Overskrift og forside Overskrift og forside I LATEX er der mulighed for automatisk at lave en simpel overskrift. Dette gøres ved at skrive følgende kommandoer i din preamble: \title{titel}, \author{forfattere}, og \date{dato}. Hvis I er flere om at skrive et dokument og derfor ønsker flere forfatternavne bør disse adskilles af kommandoen \and, som i eksemplet nedenfor. Hvis du ikke angiver en dato indsætter LATEX automatisk den nuværende dato. Hvis du ønsker helt at undgå en dato kan du angive en tom dato med kommandoen \date{}. Når du har gjort det skal du indsætte kommandoen \maketitle der hvor overskriften skal stå i din brødtekst. Dette er typisk lige efter \begin{document}-kommandoen. Figur viser eksemplet i figur tilføjet en overskrift. 1 \documentclass[a4paper,10pt]{article} 2 3 \usepackage[utf8]{inputenc} 4 \usepackage[t1]{fontenc} 5 \usepackage[danish]{babel} 6 7 \title{mit første LaTeX dokument} 8 \author{torben Nielsen \and Arun Vadiveal} 9 \date{} \begin{document} 12 \maketitle 13 Dokumentets brødtekst skrives her! 14 \end{document} Figur 2.3.1: Et LATEX-dokument med overskrift. Dette giver dig en overskrift med forfatternavne samt evt. en dato øverst på første side. Hvis du hellere vil have en decideret forside, skal du angive dette som et argument til dokument. Argumentet er titlepage og skal angives i \documentclass-kommandoen. Ønsker du f.eks. at eksemplet ovenfor skal have en forside, skal du altså ændre første linie til: \documentclass[a4paper,10pt,titlepage]{article}. Opgave Lav en overskrift til dit dokument. Opgave Lav overskriften i dit dokument om til en forside Afsnit og indholdsfortegnelse sæt struktur på dit dokument LATEX indeholder en række kommandoer til at angive overskrifter til afsnit og underafsnit. Når du bruger disse bliver dine afsnit automatisk fortløbende nummereret (som er kutymen for videnskabelig dokumenter) og du har muligheden for at lade LATEX generere en indholdsfortegnelse til dit dokument. Du kan lave afsnit med kommandoen \section{overskrift} og underafsnit med kommandoen \subsection{overskrift}. Hvis du bruger report-klassen, har du desuden muligheden for at lave kapitler. Det gør du med kommandoen \chapter{navn}.

10 6 DIT FØRSTE LATEX-DOKUMENT Hvis du ønsker at LATEX skal generere en indholdsfortegnelse for dig, skal du indsætte kommandoen \tableofcontents i din brødtekst, der hvor du vil have indholdsfortegnelsen indsat. Eksemplet i Figur viser et komplet LATEX-dokument med afsnit, underafsnit og indholdsfortegnelse. 1 \documentclass[a4paper,10pt]{article} 2 3 \usepackage[utf8]{inputenc} 4 \usepackage[t1]{fontenc} 5 \usepackage[danish]{babel} 6 7 \begin{document} 8 9 \section{et afsnit} 10 Lidt tekst \tableofcontents \section{endnu et afsnit...} 15 Lidt mere tekst \subsection{...med et underafsnit} 18 Endnu mere tekst \section{et sidste afsnit} 21 Det sidste tekst \end{document} Figur 2.4.1: Et LATEX-dokument med afsnit, underafsnit og indholdsfortegnelse. Hvis du vil undgå at et (under-)afsnit bliver nummereret, kan du sætte * efter kommandonavnet. F.eks. kan du skrive \section*{...}. Afsnit der ikke er nummererede bliver ikke taget med i indholdsfortegnelsen. Opgave Inddel dit dokument i afsnit og underafsnit. Opgave Lav en indholdsfortegnelse til dit dokument Matematik i LATEX En af LATEXs største forcer er muligheden for at skrive matematiske formler på en let måde og så lade LATEX om at opstille det pænt. Der er to måder at skrive matematik på i LATEX. Den ene er inline (indlejret) matematik. Inline matematik skal du bruge når du vil skrive matematik i en almindelig sætning (som f.eks. Når x>0 er f(x)= 1 x en aftagende funktion ). Inline matematik skrives mellem to $-tegn. Den anden måde at skrive matematik på i LATEX er ved at bruge equation-miljøet. Formler skrevet i et equation-miljø bliver sat på deres egen linie og nummeret fortløbende. Figur viser et komplet LATEXdokument med matematisk formler.

11 Matematik i LATEX 7 Hvis du vil undgå at en formel bliver nummereret, kan du bruge equation*-miljøet. 1 \documentclass[a4paper,10pt]{article} 2 3 \usepackage[utf8]{inputenc} 4 \usepackage[t1]{fontenc} 5 \usepackage[danish]{babel} 6 7 \begin{document} 8 Når $x>0$ er $f(x)=\frac{1}{x}$ en aftagende funktion Et andengrads polynomium har formen 11 \begin{equation} 12 p_2(x)=a x^2 + b x + c, 13 \end{equation} 14 hvor $a,b,c$ er reelle tal Summen af de naturlige tal er 17 \begin{equation} 18 \sum_{i=1}^\infty i = \textrm{meget stor!} 19 \end{equation} Integralet af $x^2$ over intervallet $[-1,1]$ er 22 \begin{equation} 23 \int_{-1}^1 x^2 dx = [2x^3]_{-1}^{1} = (-2)-(-2)=0. 24 \end{equation} \end{document} Figur 2.5.1: Et LATEX-dokument med matematiske formler. LATEX indeholder en lang række specifikke kommandoer til at skrive matematik. Inden du for alvor går igang med at skrive matematik i LATEX bør du læse Short Math Guide for LATEX 2. Opgave Indsæt nogle matematiske formler i dit dokument. Hint: Du kan hente inspiration i eksemplet i Figur Opgave Undersøg hvordan LATEX tolker x_y^z, {x_y}^z og x_{y^z}. Hvilken funktion har {}- paranteserne? Hvordan vil du skrive x 1? Opgave Hent Short Math Guide for LATEX fra ftp://ftp.ams.org/pub/tex/doc/amsmath/short-math-guide.pdf. Brug nogle af kommandoerne beskrevet heri til at lave mere avancerede formler i dit dokument. Hint: Pakkerne amsymb og amsmath skal være inkluderet i dit dokument for at alle kommandoerne er tilgængelige. 2 Dokumentet kan hentes fra ftp://ftp.ams.org/pub/tex/doc/amsmath/short-math-guide.pdf.

12 8 DIT FØRSTE LATEX-DOKUMENT 2.6. Tabeller Hvis du vil lave en tabel i LATEX, skal du bruge miljøet tabular. For at starte tabular-miljøet skal du skrive \begin{tabular}{kols}. Argumentet kols skal være en følge af bogstaverne l,c og r. Du skal skrive et bogstav for hver søjle du ønsker i din tabel; l for en søjle med venstrestillet tekst, c for en søjle med centreret tekst og r for en søjle med højrestillet tekst. Bogstaverne angiver altså justeringen af teksten i søjlerne. Ligesom alle andre miljøer skal tabular-miljøet naturligvis afsluttes med en \end-kommando. Inden i tabular-miljøet skriver du indholdet som rækker af tabellen. Når du vil skifte til næste søjle i en række, skriver du et &-tegn. For at gå til næste række i tabellen, skriver du kommandoen \\. Figur viser LATEX-koden for en simpel tabel med tre rækker og tre søjler. 1 \begin{tabular}{lcr} 2 et & to & tre\\ 3 fire & fem & seks\\ 4 syv & otte & ni 5 \end{tabular} Figur 2.6.1: LATEX-koden for en simpel tabel. Du kan lave streger mellem søjlerne i din tabel ved at indsætte tegnet mellem bogstaverne, der repræsenterer søjlerne i \begin-kommandoen for tabellen. Du kan lave streger mellem rækkerne ved at indsætte kommandoen \hline mellem de to rækker i tabelindholdet. I Figur kan du se LATEX-koded for tabellen fra Figur med rammer om alle cellerne. 1 \begin{tabular}{ l c r } 2 \hline 3 et & to & tre\\ 4 \hline 5 fire & fem & seks\\ 6 \hline 7 syv & otte & ni\\ 8 \hline 9 \end{tabular} Figur 2.6.2: LATEX-koden for en simpel tabel med rammer om alle cellerne. Opgave Indsæt en tabel uden nogen rammer i dit dokument. Opgave Indsæt en tabel med rammer om alle cellerne i dit dokument. Opgave Indsæt en tabel med ramme om yderkanten af tabellen, men uden ramme mellem cellerne Billeder og figurer Du kan indsætte et billede i dit LATEX-dokument med kommandoen \includegraphics[args]{fil}. Argumentet fil skal være filnavnet på billedet med endelse. Argumentet args er valgfrit og kan undlades (i så fald undlades også []-parenteserne).

13 Sidehoved og -fod 9 Billedet du vil indsætte skal være et af formatet PDF, PNG eller JPG. 3 For at have adgang til \includegraphics-kommandoen, skal du inkludere pakken graphicx. Hvis et billede viser sig at have forkert størrelse kan du skalere det i argumentet args af \includegraphicskommandoen. Det gør du ved at skrive scale=x mellem []-paranteserne, hvor x er den værdi du vil skalere med. F.eks. vil scale=0.5 gøre billedet halvt så stort. Med miljøet figure kan du indsætte nummererede figurer med figurtekst. Miljøet figure har en valgfri parameter der angiver hvor LATEX må placere figuren i dit dokument. I så fald er \begin-kommandoen for figure-miljøet \begin{figure}[placering]. Argumentet placering angives med en række bogstaver, hvor et h betyder at figuren må indsættes der hvor du har sat den i den tekst, et t betyder at figuren må sættes i toppen af en side og et p betyder at figuren må sættes på en side for sig (evt. sammen med andre figurer). Du kan sætte et!-tegn foran et bogstav for at fortælle LATEX at billedet meget gerne må placeres som bogstavet angiver. Inden i figure-miljøet kan du med kommandoen \caption{figurtekst} angive en figurtekst til din figur. Figur viser LATEX-koden for en figur med et billede og tilhørende figurtekst. Argumentet [!htp] fortæller LATEX, at figuren må placeres der hvor den står i teksten, i toppen af en side, eller på en side for sig, men helst lige der hvor der står i teksten. 1 \begin{figure}[!htp] 2 \includegraphics{mitbillede} 3 \caption{mit billede!} 4 \end{figure} Figur 2.7.1: LATEX-koden for figur. Opgave Indsæt et billede i dit dokument uden at anvende figure-miljøet. Opgave Afprøv forskellige skaleringer af det billede. Gør det både større og mindre. Opgave Indsæt dit billede i et figure-miljø og giv figuren en figurtekst. Opgave Afprøv de forskellige placeringer af en figur Sidehoved og -fod Der er selvfølgelig mulighed for at lave sidehoved og -fod i LATEX. Det gør du ved at indsætte kommandoen \pagestyle{stil} i din preamble. Med argumentet stil angiver du hvordan dit sidehoved og -fod skal se ud. Der findes tre stilarter indbygget i LATEX; stilen plain sætter sidenumre nederst på hver side, stilen headings laver sidehoved med sidetal og navnet på det igangværende afsnit, som du kender det fra lærebøger, og stilen empty laver tom sidehoved og -fod på alle sider. Hvis du ikke eksplicit angiver en stilart vælger LATEXautomatisk stilen plain. Du kan ændre stilarten på enkelte sider med kommandoen \thispagestyle{stil}. 3 Står du med et.eps billede du bare skal have indsat i dit dokument, er dette selvfølgelig stadig muligt. Vi vil dog ikke komme nærmere ind på det i denne guide.

14 10 DIT FØRSTE LATEX-DOKUMENT Opgave Lav sidehoved og -fod i dit dokument. Prøv de forskellige stilarter og vælg den du bedst kan lide. Opgave Prøv at ændre stilen for sidehoved og -fod på en enkelt side af dit dokument Og meget meget mere... Husk, at LATEXkan rigtigt meget meget mere end vi har gennemgået her. Det er derfor en god ide at hente og læse The Not So Short Introduction to LATEX 2ε. I denne kan du læse hvordan du laver fodnoter, krydshenvisninger, litteraturliste og kildehenvisninger og hvordan du inkluderer andre LATEX-filer i dit eget. LATEX er et meget brugt værktøj, så hvis du støder på et problem, er andre sikkert også stødt på det. En søgning på internettet kan ofte give dig svar på dine spørgsmål! Der er mange nyttige pakker til LATEX som ikke er gennemgået her. F.eks. kan du med listings-pakken indsætte og formatere kildekode i dit LATEXdokument og med fancyhdr-pakken definere dine egne stilarter til sidehoved og -fod. Opgave Hent The Not So Short Introduction to LATEX 2ε fra og fortsæt dit LATEX-studie!

15 Litteratur [Dow02] M. Downs: Short Math Guide for LATEX, Version 1.09 ( ). ftp://ftp.ams.org/pub/tex/doc/amsmath/short-math-guide.pdf [OPHS07] T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, E. Schlegl: The Not So Short Introduction to LATEX 2ε, Version 4.22, June 30,

Introduktion til L A TEX

Introduktion til L A TEX Introduktion til L A TEX Notesæt til DM526 af Torben Nielsen tkn@imada.sdu.dk Arun Vadiveal arvad04@imada.sdu.dk IMADA SDU, Odense 15. september 2011 Indhold 1 Hvad er L A TEX? 1 1.1 L A TEX på kommandolinien

Læs mere

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Guide 31 LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Intentionen med denne guide er, meget hurtigt at gøre læseren i stand til at sætte dokumenter op i L A TEX. Som nogle måske ved, så er det muligt at

Læs mere

L A TEX begynderkursus 19. april 2006

L A TEX begynderkursus 19. april 2006 L A TEX begynderkursus 19. april 2006 Tobias Steinmann & Martin Heller latex@student.dtu.dk Indhold Om os og kurset Mål med kurset Særlige bemærkninger Indhold Om os og kurset generelt. Mål. Generel introduktion

Læs mere

http://www.fya.byethost13.com/forside.html

http://www.fya.byethost13.com/forside.html I dette dokument forklares den basale brug af TeX, et programmeringssprog velegnet til at skrive matematiske dokumenter i, som det foregår i TeXnicCenter. De programmer, der skal bruges kan findes via

Læs mere

Opgaver i LaTeX - IDA på AAU

Opgaver i LaTeX - IDA på AAU Opgaver i LaTeX - IDA på AAU Gennemgående er opgaverne opdelt i en obligatorisk del og en bonus del. Oplægget er, at alle laver opgaverne i den obligatoriske del, mens opgaverne i bonusdelen kan laves

Læs mere

Øvelser og Opgaver til L A T E X-kurset 2014

Øvelser og Opgaver til L A T E X-kurset 2014 Øvelser og Opgaver til L A T E X-kurset 2014 Øvelser og opvarmning til projekt Dette afsnit indeholder en række øvelser som har til formål at lære dig at skrive matematik i L A TEX. Løsningerne på nogle

Læs mere

Den korte danske introduktion til L A TEX

Den korte danske introduktion til L A TEX Den korte danske introduktion til L A TEX Henrik Johansen April 29, 2012 1 Contents 1 Velkommen 3 2 Installering af et L A TEXprogram og en editor 4 2.1 Første trin..........................................

Læs mere

Syntaks for at skrive i L A TEX. Steffen Holst

Syntaks for at skrive i L A TEX. Steffen Holst Syntaks for at skrive i L A TEX Steffen Holst 11. september 2002 Forord Dette dokument er fremstillet for at forklare de mest nødvendige funktioner, i tekstbehandlingsprogrammet L A TEX. Dokumentet er

Læs mere

Opgaver i LaTeX - IDA på AAU

Opgaver i LaTeX - IDA på AAU Opgaver i LaTeX - IDA på AAU De fleste opgaver indeholder gennemgående flere dele: Basis, tips og bonus. Oplægget er, at alle laver basisopgaverne, mens de lidt sværere bonusopgaver kan laves efter behov,

Læs mere

Aalborg oktober 2014

Aalborg oktober 2014 Aalborg oktober 2014 Præsentation Baggrund for kurset Hvorfor jeg er kvalificeret 2 dele Format Slides følg med Demonstration Opgaver Spørgsmål Hjemmeside og installation Side 2 af 69 Indhold del 1 Tekstformatering

Læs mere

Opgaver i LaTeX - IDA på AU

Opgaver i LaTeX - IDA på AU Opgaver i LaTeX - IDA på AU De fleste opgaver indeholder gennemgående flere dele: Basis, tips og bonus. Oplægget er, at alle laver basisopgaverne, mens de lidt sværere bonusopgaver kan laves efter behov,

Læs mere

TEX og L A TEX TEX: system (program) til typografisk opsætning af dokumenter med højt indhold af matematik. På computer, og i høj typografisk kvalitet

TEX og L A TEX TEX: system (program) til typografisk opsætning af dokumenter med højt indhold af matematik. På computer, og i høj typografisk kvalitet L A TEX TEX og L A TEX TEX: system (program) til typografisk opsætning af dokumenter med højt indhold af matematik. På computer, og i høj typografisk kvalitet. TEX og L A TEX TEX: system (program) til

Læs mere

I dybden med L A T E X

I dybden med L A T E X I dybden med L A T E X Peter Mølgaard 13.08.2011, version 1.0 Indhold 1 I dybden med LATEX 2 Fra L A TEX til udskrift............................. 2 Matematik med L A TEX............................ 2

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Førsteårsprojekt F2008. Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX

Førsteårsprojekt F2008. Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX Førsteårsprojekt F2008 Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX Peter Sestoft 2008-02-05* Tekniske rapporter Afsnitsnumre 1, 2, 2.1, 2.2, Figurnumre 1, 2, 3, Henvisninger afsnit 2.2, figur 4 Litteraturliste,

Læs mere

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word?

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Automatisk Litteraturliste i Word side 1 Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Af Mikkel A. Auning-Hansen Jeg har oplevet at stort set ingen af mine medstuderende ved hvordan man

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013 Version 1.2: 23/8-2015 Vejledning Rapportskabelon til Word 2010/2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Installation af rapportskabelon... 3 Opret et nyt dokument til din rapport... 4 MIM Menu...... 5

Læs mere

Tekniske informationer til forfattere

Tekniske informationer til forfattere Tekniske informationer til forfattere udarbejdet af MATH publikationsudvalg seneste ændring: 31. maj 2012 11:06 Indhold Publikationspolitik 1 0 Publicerbart materiale 1 A Indsendelse 2 B Krav til indsendt

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Introducerende noter....of doom! Bjarke Mønsted (med flere)

Introducerende noter....of doom! Bjarke Mønsted (med flere) LATEX Introducerende noter...of doom! Bjarke Mønsted (med flere) Indhold 1 Hvorfor er L A TEXsejt? 1 1.1 Hvordan fungerer det?........................ 1 2 Installation 1 2.1 Windows...............................

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd 1 af 5 Nogle funktioner til tekstbehandling i Meningen med vejledningen her er at kursisterne i forbindelse med større skriftlige opgaver f.eks. Historieopgaven, Mini SSO, Større Skriftlig Opgave (SSO)

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Aalborg oktober 2017

Aalborg oktober 2017 Aalborg oktober 2017 Baggrund for kurset Hvorfor jeg er kvalificeret Oplæg med pause + opgaver Følg med i slides Opsamling i opgaver og demonstration Spørgsmål Hjemmeside og vejledning til installation

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Tekst-formatering. Et par nyttige småting

Tekst-formatering. Et par nyttige småting 1 Version 2.0 - PHP - 04.02.2003 Tekst-formatering Kursiv tekst (ITalic) skrives \emph{kursiv tekst} Bold Format skrives \textbf{bold Format} Disse kommandoer kan kombineres, som de fleste andre kommandoer...

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Opgaver til modul 3 Word 97

Opgaver til modul 3 Word 97 Opgaver til modul 3 Word 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Word 97 samt Word 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver,

Læs mere

Skriv artikler i L A TEX

Skriv artikler i L A TEX Skriv artikler i L A TEX Søren Hvidberg E: info (at) shvidberg.dk web: www.shvidberg.dk September 2013 Resumé Når der skal skrives artikler eller andre tekster kan det være en fordel at have fastlagt en

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla skrevet af Inge Vittrup Paragraph anvender du ved almindelige sætninger. Heading 1 er hovedoverskrift med største skrift. Heading 2 er overskrift til en artikel

Læs mere

Baggrund for kurset Hvorfor jeg er kvalificeret 2 sæt med slides og opgaver Følg med i slides. Spørgsmål Hjemmeside og installation

Baggrund for kurset Hvorfor jeg er kvalificeret 2 sæt med slides og opgaver Følg med i slides. Spørgsmål Hjemmeside og installation Aarhus oktober 2017 Baggrund for kurset Hvorfor jeg er kvalificeret 2 sæt med slides og opgaver Følg med i slides Opsamling i opgaver og demonstration Spørgsmål Hjemmeside og installation jesper.noergaard.eu/latex/au

Læs mere

Aalborg oktober 2016

Aalborg oktober 2016 Aalborg oktober 2016 Præsentation Baggrund for kurset Hvorfor jeg er kvalificeret Oplæg med pause + opgaver Følg med i slides Opsamling i opgaver og demonstration Spørgsmål Hjemmeside og installation Side

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Memoir-klassen. DK-TUG foredrag Onsdag den 3. december 2003. Cand.scient. Lars Madsen daleif@imf.au.dk IMF Aarhus Universitet

Memoir-klassen. DK-TUG foredrag Onsdag den 3. december 2003. Cand.scient. Lars Madsen daleif@imf.au.dk IMF Aarhus Universitet Memoir-klassen DK-TUG foredrag Onsdag den 3. december 2003 Cand.scient. Lars Madsen daleif@imf.au.dk IMF Aarhus Universitet DK-TUG http://www.tug.dk Mailingliste: dk-tug@tug.dk Motivation Motivation svært

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Manual Søg & erstat. Søg efter tekst

Manual Søg & erstat. Søg efter tekst Søg efter tekst Manual Søg & erstat Du kan hurtigt søge efter hver forekomst af et bestemt ord eller en bestemt sætning. 1. Klik på Søg i gruppen Redigering på fanen Startside (Genvej: Ctrl + B). 2. Skriv

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer TeXMaker guide TeXMaker er den editor, som vi anbefaler til at skrive LaTeX i. Det er en såkaldt cross-platform editor og kan benyttes til både Windows, Mac og Linux. TeXMaker er en ret almindelig editor

Læs mere

Førstehjælp til Rapportskrivning

Førstehjælp til Rapportskrivning Førstehjælp til Rapportskrivning Rune Andresen og Jon Sporring 4. januar 2005 1 Forord Dette dokument er skrevet for at hjælpe studerende med at skrive rapporter på Datalogisk Institut og specielt med

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe Tekstdokument Af Tina Christensen StarOffice OpenOffice 7 6 Vejledning til et gratis tekstbehandlingsprogram Grundig gennemgang Omfattende opslagsværk Dækker både dansk og engelsk version forlaget Globe

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web Målet med dette Tips & Tricks er at beskrive, hvordan man laver PDF-formularer til brug i LUDUS Web. Læs

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling!

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Formater tekst Brug billeder Kopier/indsæt Med mere Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra

Læs mere

Hello world! Først skrives filen,eksempel.tex i en editor: \documentclass{article} \begin{document} Hello world! \end{document}

Hello world! Først skrives filen,eksempel.tex i en editor: \documentclass{article} \begin{document} Hello world! \end{document} Hello world! Først skrives filen,eksempel.tex i en editor: \documentclass{article} \begin{document} Hello world! \end{document} Dernæst udføres LATEX-kommandoen på filen: hadrian:~% latex eksempel.tex

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Microsoft Word 2010 Videregående DK

Microsoft Word 2010 Videregående DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Faneblade og trykknapper i Word 2010... 3 Båndet...3 Minimer båndet...4 Arbejde med filer... 4 Værktøjslinjen

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3 TYPO3 TRIN FOR TRIN 3 De indledende øvelser er fuldstændig de samme som i TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 side 1-2. Du åbner altså din browser, skriver ale.dk/typo3 i Adressefeltet, og klikker på ordet Side i menuen

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

TEKST NR 445 2005. TEKSTER fra IMFUFA ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER. Den nye L A TEX for forfattere. Jørgen Larsen. Juni 2005

TEKST NR 445 2005. TEKSTER fra IMFUFA ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER. Den nye L A TEX for forfattere. Jørgen Larsen. Juni 2005 TEKST NR 445 2005 Den nye L A TEX for forfattere En introduktion til L A TEX og IMFUFA-L A TEX Jørgen Larsen Juni 2005 TEKSTER fra IMFUFA INSTITUT ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER FOR STUDIET AF MATEMATIK OG

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Vejledning til Word på PC

Vejledning til Word på PC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på PC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse... 2 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres... 3 Henvisninger, citater

Læs mere

TinyMCE Bruger Guide. Forord. Contents

TinyMCE Bruger Guide. Forord. Contents TinyMCE Bruger Guide Forord TinyMCE er en platformuafhængig web baseret Javascript HTML WYSIWYG (What You See Is What You Get) editor udgivet som Open Source under LGPL af Moxiecode Systems AB. Dette er

Læs mere

Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve

Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve Felter Et felt er et område i dokumentteksten, hvor der automatisk indsættes en værdi. Eksempler: Aktuelle sidenummer eller

Læs mere

Memoir-klassen. DK-TUG foredrag Onsdag den 3. december 2003. Cand.scient. Lars Madsen daleif@imf.au.dk IMF Aarhus Universitet

Memoir-klassen. DK-TUG foredrag Onsdag den 3. december 2003. Cand.scient. Lars Madsen daleif@imf.au.dk IMF Aarhus Universitet Memoir-klassen DK-TUG foredrag Onsdag den 3. december 2003 Cand.scient. Lars Madsen daleif@imf.au.dk IMF Aarhus Universitet DK-TUG http://www.tug.dk Mailingliste: dk-tug@tug.dk Motivation svært at ændre

Læs mere

Det Gode Dokument. Præamblen fra mit bachelorprojekt. eller. ved Palle Jørgensen. Foredrag i Dansk T E X-brugergruppe

Det Gode Dokument. Præamblen fra mit bachelorprojekt. eller. ved Palle Jørgensen. Foredrag i Dansk T E X-brugergruppe Det Gode Dokument eller Præamblen fra mit bachelorprojekt ved Palle Jørgensen Foredrag i Dansk T E X-brugergruppe 13. marts 2001 Præamblen fra mit bachelorprojekt \documentclass[twoside,titlepage,a4paper,dan

Læs mere