Scribus. - en vejledning der tager udgangspunkt i en avisforside. Versionsdato DTP-ARBEJDE MED Scribus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scribus. - en vejledning der tager udgangspunkt i en avisforside. Versionsdato 05.11.2009. DTP-ARBEJDE MED Scribus"

Transkript

1 Scribus - en vejledning der tager udgangspunkt i en avisforside Versionsdato

2 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Oprette et nyt dokument...4 Når man arbejder i Scribus...4 Kontekstafhængige menuer (højreklik er din ven)...4 Vinduer...5 Egenskaber...5 X,Y, Z...5 Form...7 Farver...7 Tekst...8 Højreklik på tekstramme...9 Egenskaber-vinduet: Tekst...11 Sammenkædning af tekstrammer...12 Bryd sammenkædning af tekstrammer...12 Kant på tekstrammer...13 Billeder...14 Højreklik på billedramme...14 Egenskaber-vinduet: Billeder...15 Gruppering af objekter...16 Oversigt...16 Handlings historie...17 Flytte et objekt...17 Typografier

3 Introduktion Denne vejledning drejer sig om Scribus. Scribus er et dtp-program (desktop publishing), og det fungerer efter samme principper som eksempelvis Publisher, hvor man bygger siden op i enkeltdele. Vejledningen er blevet til i forbindelse med opbygningen af en avisforside (Avisskabelon.sla), der vil blive benyttet til at eksemplificere forskellige funktioner i Scribus. Avisforsiden er selvfølgelig til fri afbenyttelse og må ændres som man ønsker. Den medfølgende zip-fil udpakkes, og Scribusfilen åbnes ved simpelt dobbeltklik. Bemærk venligst, at det er nødvendigt, at mappen pics holdes sammen med Avisskabelon.sla, for i denne mappe befinder der sig billeder benyttet i filen. Hvis pics-mappen eksempelvis flyttes, så kan Avisskabelon.sla ikke finde billederne. Det er også værd at bemærke, at vejledningen ikke dykker ned i alle de funktioner, som Scribus indeholder dertil er Scribus for omfattende. Hvis man er i tvivl om hvad en funktion reelt gør, så kan man forsøge at holde musen stille over funktionen ofte vil der dukke en forklarende tekst frem. Og man skal heller ikke være bange for at prøve sig frem. Når det er sagt, så skal det dog påpeges, at vejledningen vil blive udbygget i den nærmeste fremtid, da der er flere detaljer i Scribus, der er værd at blive gennemgået. I vejledningen benyttes ordet "objekt" og "objekter" ofte. Det er en samlebetegnelse for de elementer, man som Scribus-bruger arbejder med (eksempelvis tekstrammer og billedrammer). Materialet er under løbende udvikling derfor også versionsdatoen på forsiden af materialet Finder man fejl / mangler i materialet, så er man meget velkommen til at skrive en mail til os. Skriv på eller Angiv meget gerne: Hvor har du manualen fra? Hvilken versionsdato har manualen og giv også gerne en vurdering af materialets kvalitet! I forbindelse med al viderebrug og spredning skal du gøre licensvilkårene for dette værk klart for andre. Alle disse vilkår kan frafaldes, hvis du får tilladelse af rettighedshaveren. Nothing in this license impairs or restricts the author's moral rights. 3

4 Oprette et nyt dokument Når man åbner Scribus, så bliver man automatisk spurgt om, hvordan det dokument man vil oprette, skal tage sig ud. Da vi ønsker at lave en avisforside, så vælges Enkelt side under Dokument udformning og A3 under Sidestørrelse. Inden man trykker OK, så kan det være godt at vælge en Standard enhed under Indstillinger. Som udgangspunkt står den på Punkter (pt), men man kan også vælge en mere meningsfuld en eksempelvis milimeter eller centimeter. I denne vejledning vælges milimeter. Disse punkter spiller f.eks. en rolle, når man flytter rundt på diverse objekter. I Nyt dokument-vinduet vælges et par få ændringer blev der valgt et par få ændringer i forbindelse med avisskabelonen, før der blev klikket OK. Når man arbejder i Scribus Siden Scribus er et dtp-program, så fungerer det anderledes end eksempelvis et tekstbehandlingsprogram som eksempelvis Writer. Når man opbygger en side i Scribus, så skal man forestille sig, at man netop gør det opbygger en side. Man skaber siden af en masse enkeltdele (tekstrammer, billedrammer, tabeller, figurer etc.). Ønsker man eksempelvis at skrive noget tekst, så skal man først indsætte en tekstramme, og vil man have et billede på siden, så skal man indsætte en billedramme, før man kan hente et billede ind på siden. Det er nemt at vænne sig til at arbejde på den måde, og det giver desuden en stor frihed til selv at designe sidens layout. Kontekstafhængige menuer (højreklik er din ven) Når man højreklikker på et objekt i Scribus, så får man en såkaldt kontekstafhængig menu frem, der netop specifikt relaterer sig det valgte objekt. Dele af de funktioner man får adgang til i højrekliksmenuen vil blive berørt i kapitler senere i vejledningen. 4

5 Vinduer Der er et par vinduer, som kan være smarte at slå til, når man arbejder i Scribus: Egenskaber Vinduet Egenskaber (Vinduer>Egenskaber) vil uden tvivl blive et af de mest brugte værktøjer, når du arbejder med Scribus. Dette vindue er nemlig helt centralt, da det giver mulighed for at påvirke og ændre en masse detaljer om det enkelte objekt. Man kan også få vist vinduet Egenskaber ved at højreklikke på et objekt og nederst i drop-downmenuen vælge Egenskaber. Det kan være en god hjælp at lade Egenskab-vinduet forblive åbent. Derved vil man hurtigt kunne se diverse indstillinger for et andet objekt ganske enkelt ved at klikke på objektet. Egenskab-vinduet forholder sig nemlig til det objekt, som man klikker på. Enkelte funktioner i Egenskaber-vinduet henvender sig mod eksempelvis tekstrammer og billedrammer, og disse funktioner vil der blive set nærmere på i senere kapitler. Der er dog et par funktioner i Egenskaber-vinduet, der er generelle for alle typer objekter, og disse vil få et par ord med på vejen her. X,Y, Z I feltet Navn kan man navngive det valgte objekt, og som tommelfingerregel er det altid en god idé at give de objekter, som man opretter, et meningsfuldt navn. Det vil bl.a. gøre det nemmere at finde specifikke objekter vha. oversigtslisten (info om oversigtslisten kan fås i kapitlet Oversigt). Under Geometri kan man definerer objektets placering vha. X- og Y-koordinater, og man har også mulighed for at definere dets bredde og højde samt rotere det. I avisforsiden er billederne af tallene blevet roteret. 5

6 Bredde/højdeforholdet er låst og kan ikke ændres uafhængigt af hinanden Bredde/højdeforholdet er ikke låst og kan ændres uafhængigt af hinanden Billedet af to-tallet i avisen er blevet roteret en smule Bredde/højdeangivelse Hvis man ikke ønsker, at objektet skal bevare bredde/højde forholdet, når man ændrer bredde eller højde, så skal man sørge for at venstreklikke på det lille ikon med kæden, der er til højre for breddeog højdeangivelserne. Under Niveau kan man rykke et objekt op eller ned i det hierarki, der er skabt mellem de forskellige objekter, som man har oprettet. Her er to-tallet nummer fire i hierarkiet mellem de forskellige objekter på siden. Den sorte boks bag to-tallet har nummer 3. Her er to-tallet blevet flyttet et niveau ned i hierarkiet og har nu nummer 3. Den sorte boks har automatisk fået nummer 4, og befinder sig nu over to-tallet i hierarkiet, hvilket betyder, at den overlapper to-tallet. 6

7 I X,Y, Z kan man bl.a. også flippe et objekt horisontalt eller vertikalt samt låse det, så det ikke kan redigeres eller flyttes. Form Her kan man manipulerer et objekts form eksempelvis kan man lave et tekstfelt formet som en pil eller lave runde hjørner på en billedramme. Alt efter hvilken type ramme man har markeret kommer der forskellige valgmuligheder. Har man f.eks. valgt et tekstfelt, så kan man indele det i kolonner, og man kan også justere margener. Man kan forme objektrammerne på mange forskellige måder. Knappen Redigér form... giver endnu flere muligheder. Indstilling af kolonner og afstand til tekstrammens margener kan være gode værktøjer i forbindelse med opbygningen af en avis. Farver Her er det muligt at foretage en masse valg i forbindelse med farver - eksempelvis om et tekstfelt skal have en farvet baggrund eller en billedramme skal have en farvet ramme. Her kan man stille på liniefarve (hvis der er en linie der omkrandser det valgte objekt) og fyldfarve. Hvis man eksempelvis vil give en tekstboks en farvet baggrund, så kan fyldfarve benyttes. Det er også muligt at lave Gradient (farveoverløb). Gradient kan f.eks. benyttes til at lade baggrundsfarven i en tekstboks gå fra hvid i venstre side til beige i højre side. Funktionen Uigennemsigtighed stiller på objektets gennemsigtighed. 7

8 Den øverste del af avisen (citatboksen) har fået en Vertical Gradient. Gradient Den røde trekant definerer den ene farve, og den blå trekant definerer den anden. Man vælger farver ganske enkelt ved at klikke en enkelt gang på den ene trekant, og derefter vælge en farve. Her skal man lige passe på ikke at klikke ved siden af den trekant, som man sigter efter, for så indsætter man en ny, som gør det muligt at ændre på farveskiftet. Proceduren gentages for den anden trekant, og derefter beregner Scribus selv hvordan den flydende overgang skal tage sig ud. Tekst Hvis man ønsker at skrive tekst på siden, så skal man indsætte en tekstramme. Det kan gøres ved at venstreklikke på ikonet Indsæt tekstramme (genvejstast T) og inde på siden holde venstre museknap nede, og trække en tekstramme ud. Hvis man vil skrive inde i tekstrammen, så kan man dobbeltklikke på den. Man kan dog også benytte funktionen Redigér tekst... (se nedenfor). 8

9 Højreklik på tekstramme Når man højreklikker på en tekstramme, så får man en drop-down-menu frem, der specifikt drejer sig om tekstrammen. I dette afsnit vil nogle af menuens funktioner blive gennemgået. Hent tekst... Man kan hente tekst fra et eksternt dokument, hvilket i forbindelse med opbygningen af en avis kan være ganske smart. Det betyder nemlig, at de forskellige skribenter kan sidde hver for sig samt at de ikke behøver at have Scribus på deres maskine men eksempelvis benytte Writer i OpenOffice. Bemærk, at hvis der allerede er tekst i tekstrammen, så vil denne tekst blive erstattet med den tekst, som man henter ind i rammen. Man skal dog lige være opmærksom på, at der kun bliver importeret tekst. F.eks. tabeller og billeder indsat i tekstfilen kommer ikke med. Bemærk også: Denne funktion fungerer absolut bedst i forbindelse med import af tekst fra OpenOffice-programmer, da der eksempelvis ikke kan hentes tekstformatering med fra Word-filer. Tilføj tekst... Denne funktion gør det muligt at tilføje tekst fra et eksternt dokument til allerede eksisterende tekst i en tekstramme. Redigér tekst... En effektiv måde at skrive eller redigere tekst er vha. funktionen Redigér tekst (genvejstast Ctrl + Y). Dette vil bringe en indbygget tekstbehandler op. 9

10 Der er mange muligheder for at formatere teksten. Hvis man skriver noget i tekstbehandleren, så kan man indsætte teksten i den pågældende tekstramme ved at klikke på knappen Opdatér tekstramme. Tekstfelt klar til indtastning Klikker man på typografi-knappen, så får man mulighed for at redigére (og oprette) typografier. En funktion der er værd at nævne i forbindelse med Redigér tekst-vinduet er muligheden for at definere afsnitstypografier. Denne funktion fortjener dog sit eget lille kapitel, så se dette for mere info. Prøvetekst Prøvetekst er en fin funktion, hvis man hurtigt skal teste hvordan en eller flere tekstrammer tager sig ud med tekst. I Avisskabelon.sla er der blevet indsat den klassiske Lorem ipsum-tekst i mange tekstfelter. Er låst Låser rammen så den ikke kan flyttes. For at låse rammen op igen, så gentager man blot funktionen. 10

11 Størrelse er låst Denne funktion forhindrer, at man kan ændre rammens størrelse. Niveau Denne funktion gør det muligt at flytte rammen frem eller tilbage i det hierarki, der eksisterer mellem de forskellige objekter på siden. Egenskaber Denne valgmulighed viser eller skjuler Egenskaber-vinduet. Egenskaber-vinduet: Tekst Skrifttype Font størrelse Linieafstand Forskydning Spatiering Højde og bredde på skrifttegn Stregfarve og fyldfarve Effekter Tekstjustering Afsnitstypografi med mulighed for at oprette og redigere eksisterende typografier. Det første man støder på i Tekst-fanen i Egenskaber-vinduet er muligheden for at vælge hvilken skrifttype, man vil benytte i den valgte tekstramme. Bemærk at hvis man ønsker at formatere al tekst i en tekstramme, så er det nok blot at venstreklikke en enkelt gang på rammen (så man aktiverer rammen), og derefter vælge skrifttype i Egenskaber-vinduet. Det er ikke nødvendigt eksempelvis at highlighte al teksten med musen, og derefter vælge skrifttype, som man kender det fra tekstbehandlingsværktøjer som Word eller Writer. Hvis man ønsker at ændre skriftstørrelsen, så skal man dog markere den tekst, som man ønsker ændret. En ting man skal være opmærksom på er, at hvis teksten har en typografiformatering, så vil ændringer foretaget i Tekst-fanen have fortrinsret fremfor typografiformateringen (mere info om typografiformateringer kan fås i kapitlet Typografier). I drop-down-menuen under skrifttypen har man desuden mulighed for at vælge om teksten skal 11

12 være fed, skråskrift etc. Under farvepaletterne er der en række knapper, der gør det muligt at tilføre forskellige effekter til teksten, og nedenunder disse effekter kan man også vælge hvordan teksten skal være placeret i tekstrammen (f.eks. centreret). Nederst i tekst-fanen har man mulighed for at tilføje en typografiformatering. Dette kan enten gøres på hele tekstrammen, hvilket betyder, at al tekst i rammen vil få den valgte typografiformatering. Man kan også markere en del af teksten i tekstrammen og derefter vælge en typografiformatering, hvilket kun vil formatere den valgte tekst. Sammenkædning af tekstrammer Hvis man vil have, at tekst fra en tekstramme skal løbe over i en anden, så er det nemt klaret. Man venstreklikker på den tekstramme, som der skal linkes fra, og klikker på ikonet Sammenkæd tekstrammer (genvejstast N). Derefter venstreklikker man på den tekstramme, som der skal kædes til. Så er de to tekstrammer kædet sammen, og tekst fra den første tekstramme vil nu hælde over i den anden tekstramme. Sammenkædede tekstbokse i Avisskabelon.sla. De bliver markeret med rødt og pilene viser hvilke tekstbokse, der er sammenkædede. Bryd sammenkædning af tekstrammer Man venstreklikker på den tekstramme, som der linkes fra, og klikker på ikonet Bryd sammenkædning af tekstrammer (genvejstast U). Ikonet er kun aktivt, hvis man klikker på en tekstramme, der er sammenkædet med en anden tekstramme. Derefter venstreklikker man på den tekstramme, som der kædes til, og vupti så er sammenkædningen brudt. 12

13 Kant på tekstrammer Hvis man vil lave en kant på en tekstramme (eller en hvilken som helst anden ramme for den sags skyld), så kan man gøre det i Egenskabs-vinduet. 1. Højreklik på den ramme man vil have en kant på og vælg Egenskaber nederst i drop-down-menuen (genvejstast F2). 2. Under fanen Farver aktiverer man knappen Redigér liniefarve egenskaber ved at venstreklikke på den, og derefter vælger man den ønskede farve. Under fanen Farver finder man knappen Redigér liniefarve egenskaber 3. Under fanen Linie kan man bl.a. definere tykkelsen på kanten. Under fanen Linie kan man bl.a. bestemme hvor tyk kanten skal være. 13

14 Billeder Hvis man vil indsætte et billede på siden, så skal man først oprette en billedramme. Det kan gøres ved at venstreklikke på ikonet Indsæt billedramme (genvejstast I) og inde på siden holde venstre museknap nede, og trække en billedramme ud. En netop oprettet billedrammer uden indhold vises med et sort kryds. I Avisskabelon.sla har nogle af billedrammerne intet indhold, og de er derfor vist med et sort kryds. Højreklik på billedramme Når man højreklikker på en billedramme, så får man en drop-down-menu frem, der specifikt drejer sig om billedrammen. I dette afsnit vil nogle af menuens funktioner blive gennemgået. Sådan ser drop-down menuen ud, hvis man højreklikker på en tom billedramme. Sådan ser drop-down menuen ud, hvis man højreklikker på en billedramme, hvor der er indsat et billede. Hent billede... (Ctrl+D) Denne funktion gør det muligt at indsætte et billede i billedrammen. Bemærk: Hvis der allerede er et billede i billedrammen, så vil det blive erstattet med det nye, der bliver indlæst. Filer der kan blive indsat i en billedramme er EPS, GIF, JPG, PDF, PNG, PSD, TIFF og XPM. 14

15 Billede er synligt Vha. denne funktion kan man skjule et billede, og det kan være nyttigt, hvis man arbejder med et stort dokument med mange billeder, for billeder der er blievet skjult frigiver systemressourcer. Funktionen skjuler kun billedet på skærmen hvis man eksempelvis vælger at printe sit dokument, så vil skjulte billeder stadig blive udskrevet.billedrammer med billeder, der er skjulte, vises med et rødt kryds. Hvis man ønsker at gøre et skjult billede synligt, så klikker man ganske enkelt på funktionen igen. Billed effekter Her kan man påføre billedet forskellige effekter. Opdatér billede Hvis man redigerer billedet i et billedredigeringsprogram mens dokumentet er åbent i Scribus, så kan man bruge denne funktion til at indlæse de ændringer, som man har foretaget. Justér ramme til billede Denne funktion vil tilpasse rammen, så den har samme størrelse som billedet. Er låst Låser rammen så den ikke kan flyttes. For at låse rammen op igen, så gentager man blot funktionen. Størrelse er låst Denne funktion forhindrer, at man kan ændre rammens størrelse. Niveau Denne funktion gør det muligt at flytte rammen frem eller tilbage i det hierarki, der eksisterer mellem de forskellige objekter på siden. Egenskaber Denne valgmulighed viser eller skjuler Egenskaber-vinduet. Egenskaber-vinduet: Billeder Billedfanen under Egenskaber-vinduet indeholder forskellige muligheder for at påvirke størrelsen af billedet. Funktionen Skalér til rammestørrelse er i billedsammenhæng vigtig, for den ændrer billedets størrelse, så det passer til rammens størrelse. Ofte har billedet ikke den størrelse, som man ønsker, når man indsætter det i Scribus. Hvis man har givet billedrammen den rette bredde eller højde, så kan man vha. denne funktion nemt tilpasse billedet så det passer til rammen. Hvis man sætter et flueben i Proportionel, så tvinger man desuden billedet til at holde sine proportioner. Efterfølgende kan man benytte sig af funktionen Justér ramme til billede, som er beskrevet ovenfor, hvis man vil tilpasse billedrammen, så den omslutter billedet tæt. 15

16 Gruppering af objekter Det kan ofte være en god idé at gruppere objekter, hvis man f.eks. ønsker at flytte dem fra et sted på siden til et andet og samtidig sikre sig, at de holder deres placering i forhold til hinden (eksempelvis en avisartikel, der strækker sig over flere tekstfelter og billedfelter). Man holder ganske enkelt shift-tasten nede, mens man klikker på de objekter, som man ønsker grupperet. Man kan også trække en markering ud med musen (hold venstre musetast nede, og flyt musen) bemærk at markeringen skal omslutte objekterne, ellers bliver de ikke valgt. De valgte objekter vil alle få en rød stiblet linie omkring sig. Derefter kan man højreklikke på et af dem og i drop-down menuen vælge Lav til gruppe (Ctrl+G). I dette eksempel er et-tallet og to-tallet på avisforsiden blevet valgt og et højreklik indenfor den nye, stiblede linje, der omkrandser begge objekter, gør det muligt at vælge funktionen Lav til gruppe. Hvis man ønsker at ophæve en gruppe, så markerer man den, højreklikker, og i drop-down menuen vælger man Bryd gruppe (Ctrl+Shift+G) Oversigt Vinduet Oversigt (Vinduer>Oversigt) giver en oversigt i listeformat over de objekter, som man har oprettet. Hvis man har et Scribus-dokument på flere sider med adskillige objekter, så kan oversigtsvinduet være en god navigationshjælp. Det kræver dog, at man har været flittig med navngivningen, for det kan være svært at finde en specifik tekstboks blandt 60 andre, der hedder tekst1, tekst2, tekst3 osv. Oversigts-vinduet, som det så ud på et tidspunkt under opbygningen af Avisskabelon.sla. 16

17 Handlings historie Vinduet Handlings historie (Vinduer>Handlings historie) giver en oversigt over de handlinger man foretager sig. Det kan være brugbart, hvis man vil fortryde nogle valg man har foretaget sig man venstreklikker ganske enkelt på den handling, som man vil springe tilbage til. Flytte et objekt Man kan selvfølgelig flytte et objekt vha. musen, men sådan en manøvre er ikke god, hvis man har behov for præcision. En anden metode er at bruge tastaturets piltaster. Holder man desuden Shift nede, mens man taster på en piltast, så bevæger objektet sig ganske lide ad gangen. Det kan være effektivt, hvis man gerne vil være nøjagtig med placeringen. Holder man derimod Ctrl nede, men man flytter objektet vha. en piltast, så bevæger det sig i lange ryk. Typografier Med funktionen Typografier er det muligt at skabe typografier, som man kan gemme, og derved benytte til at give sit dokument et ensartet udtryk. Eksempelvis kan man (hvis man tager arbejdet med en avis som udgangspunkt) definere hvordan overskrifter, tekst i underrubrikker, billedtekst etc. skal se ud. Man kan tilgå typografier-menuen ved at klikke Redigér > Afsnits typografier... eller i Scribus' tekstbehandler, hvor man ligeledes kan fange den under Redigér > Afsnits typografier... Vinduet Redigér typografier som det tager sig ud i avisskabelon.sla. I forbindelse med opbygningen af avisforsiden er det blevet valgt at oprette en masse typografier, så man sikrer et ensartet udtryk igennem hele avisen. 17

18 Vinduet Redigér typografier giver et overblik over de typografier, som man kan vælge imellem. Hvis man ønsker at skabe en ny typografi, så gøres det ved at klikke på knappen Ny. Hvis man vil redigere en allerede eksisterende typografi, så kan man markere den i typografioversigten og klikke Redigér. Når man opretter en ny typografi, så bliver man præsenteret for et vindue, hvor man kan opbygge den ønskede typografi. Det første man bør gøre er at give typografien et meningsfuldt navn, så man ikke er i tvivl om i hvilken sammenhæng typografien skal bruges. Når man er tilfreds med resultatet, så trykker man ganske enkelt OK, og den nye typografi vil nu dukke op i oversigtslisten over eksisterende typografier. En af de smarte ting ved at benytte typografier er, at man nemt kan foretage ændringer af tekstens formatering. Hvis man f.eks. finder ud af, at alle overskrifter af en vis type skal ændre farve fra sort til mørkegrå, så kan det gøres i et hug, hvis man har lagt den samme typografiformatering på dem alle. Man ændrer blot skriftfarven inde i typografiredigeringsvinduet og vupti ændringerne træder i kraft i hele det dokument, som man arbejder med. 18

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs!

Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs! Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato:

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Tegnedelen i Open- og LibreOffice

Tegnedelen i Open- og LibreOffice Tegnedelen i Open- og LibreOffice Lav en plakat med værktøjet og lær det grundlæggende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske?...4 Programmer og hjemmesider...4 Plakaten!...4 Indstillinger

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Vejledning i Powerpoint

Vejledning i Powerpoint Indholdsfortegnelse Startdias Startdias... 1 Indsætte nyt dias... 1 Tekst... 1 Links til web... 2 Indsæt et billede... 2 Lyd... 3 Baggrund... 3 Animation... 3 Handlingsknapper... 4 Redigering... 6 Overgange...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007

QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007 Download guiden og mastersiden (se nedenfor) på http://aiu.dk/grundskole/vaerktojer/publisher-guide QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007 Af Kasper Koed og Aslak Gottlieb Oktober, 2008 Denne

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Ekspert i Word KOMPUTER. Alt dette lærer du i Word- Ekspertskolen WORD EKSPERT

Ekspert i Word KOMPUTER. Alt dette lærer du i Word- Ekspertskolen WORD EKSPERT Alt dette lærer du i Word- Ekspertskolen Word er det mest anvendte tekstbehandlingsprogram på markedet. Kender du de grundlæggende funktioner i programmet, og har du lyst til at lære mere, så er Word-Ekspertskolen

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL LinkFactory TYPO3 MANUAL Kapitel 1 - TYPO3 CMS - Opbygning... 3 Log ind... 3 Backend... 4 Frontend... 5 Hvor skal jeg klikke?... 5 Gem, gem og vis, gem og luk... 6 Kapitel 2 - Håndtering af sider & menuer...

Læs mere

Overskrifter Vejledning til opmærkning af overskrifter til hjemmesider og i kontorprogrammer

Overskrifter Vejledning til opmærkning af overskrifter til hjemmesider og i kontorprogrammer Overskrifter Vejledning til opmærkning af overskrifter til hjemmesider og i kontorprogrammer Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rigtige overskrifter 3 Hierarki 3 Eksempel 3 2. Hvordan gør du? 4 Hjemmesiden

Læs mere

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Arbejd med Publisher designskabeloner. En guide i hvordan du laver publikationer efter foreskrifterne

Arbejd med Publisher designskabeloner. En guide i hvordan du laver publikationer efter foreskrifterne Arbejd med Publisher designskabeloner En guide i hvordan du laver publikationer efter foreskrifterne Indholdsfortegnelse Hente skabelonfiler Udpakke zip-filerne Arbejde i skabelonen Gemme Eksportere til

Læs mere

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på.

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på. Indhold Lav en tekstboks...2 Indskrivning af tekst...2 Tekstboksens størrelse...3 Sammenkædning af tekstbokse...4 Billeder og tekster...4 Rækkefølge...6 Fjerne en tekstboks...6 Rammer og udfyldning...6

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside... - 2 - Profil... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 3 - Menupunkter... - 3 - Medier... - 4 - Hjemmesidens

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Billedeffekter...6 Skygge...7

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4)

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4) Sitecore vejledning Hvad er det? Sitecore er det program, den officielle del af Spejdernet laves i. Sitecore er et Content Management System, dvs. indholds-håndteringssystem til hjemmesider. Hvordan starter

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan

Læs mere

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i Dagtilbud Manual til Book Creator Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse Bogen begyndes Mulighed for hjælp i programmet Menuknappen "+" Menuknappen "i" Menuknappen "kasse med pil op" Hvordan

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Billeder og PowerPoint

Billeder og PowerPoint Den digitale Underviser Billeder og PowerPoint Som visuelle udtryk for læring V Indhold Pædagogisk brug af billeder... 3 Potentiale... 3 Kilder... 3 Pædagogisk brug af PowerPoint... 4 Generelle elementer...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere