Scribus. - en vejledning der tager udgangspunkt i en avisforside. Versionsdato DTP-ARBEJDE MED Scribus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scribus. - en vejledning der tager udgangspunkt i en avisforside. Versionsdato 05.11.2009. DTP-ARBEJDE MED Scribus"

Transkript

1 Scribus - en vejledning der tager udgangspunkt i en avisforside Versionsdato

2 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Oprette et nyt dokument...4 Når man arbejder i Scribus...4 Kontekstafhængige menuer (højreklik er din ven)...4 Vinduer...5 Egenskaber...5 X,Y, Z...5 Form...7 Farver...7 Tekst...8 Højreklik på tekstramme...9 Egenskaber-vinduet: Tekst...11 Sammenkædning af tekstrammer...12 Bryd sammenkædning af tekstrammer...12 Kant på tekstrammer...13 Billeder...14 Højreklik på billedramme...14 Egenskaber-vinduet: Billeder...15 Gruppering af objekter...16 Oversigt...16 Handlings historie...17 Flytte et objekt...17 Typografier

3 Introduktion Denne vejledning drejer sig om Scribus. Scribus er et dtp-program (desktop publishing), og det fungerer efter samme principper som eksempelvis Publisher, hvor man bygger siden op i enkeltdele. Vejledningen er blevet til i forbindelse med opbygningen af en avisforside (Avisskabelon.sla), der vil blive benyttet til at eksemplificere forskellige funktioner i Scribus. Avisforsiden er selvfølgelig til fri afbenyttelse og må ændres som man ønsker. Den medfølgende zip-fil udpakkes, og Scribusfilen åbnes ved simpelt dobbeltklik. Bemærk venligst, at det er nødvendigt, at mappen pics holdes sammen med Avisskabelon.sla, for i denne mappe befinder der sig billeder benyttet i filen. Hvis pics-mappen eksempelvis flyttes, så kan Avisskabelon.sla ikke finde billederne. Det er også værd at bemærke, at vejledningen ikke dykker ned i alle de funktioner, som Scribus indeholder dertil er Scribus for omfattende. Hvis man er i tvivl om hvad en funktion reelt gør, så kan man forsøge at holde musen stille over funktionen ofte vil der dukke en forklarende tekst frem. Og man skal heller ikke være bange for at prøve sig frem. Når det er sagt, så skal det dog påpeges, at vejledningen vil blive udbygget i den nærmeste fremtid, da der er flere detaljer i Scribus, der er værd at blive gennemgået. I vejledningen benyttes ordet "objekt" og "objekter" ofte. Det er en samlebetegnelse for de elementer, man som Scribus-bruger arbejder med (eksempelvis tekstrammer og billedrammer). Materialet er under løbende udvikling derfor også versionsdatoen på forsiden af materialet Finder man fejl / mangler i materialet, så er man meget velkommen til at skrive en mail til os. Skriv på eller Angiv meget gerne: Hvor har du manualen fra? Hvilken versionsdato har manualen og giv også gerne en vurdering af materialets kvalitet! I forbindelse med al viderebrug og spredning skal du gøre licensvilkårene for dette værk klart for andre. Alle disse vilkår kan frafaldes, hvis du får tilladelse af rettighedshaveren. Nothing in this license impairs or restricts the author's moral rights. 3

4 Oprette et nyt dokument Når man åbner Scribus, så bliver man automatisk spurgt om, hvordan det dokument man vil oprette, skal tage sig ud. Da vi ønsker at lave en avisforside, så vælges Enkelt side under Dokument udformning og A3 under Sidestørrelse. Inden man trykker OK, så kan det være godt at vælge en Standard enhed under Indstillinger. Som udgangspunkt står den på Punkter (pt), men man kan også vælge en mere meningsfuld en eksempelvis milimeter eller centimeter. I denne vejledning vælges milimeter. Disse punkter spiller f.eks. en rolle, når man flytter rundt på diverse objekter. I Nyt dokument-vinduet vælges et par få ændringer blev der valgt et par få ændringer i forbindelse med avisskabelonen, før der blev klikket OK. Når man arbejder i Scribus Siden Scribus er et dtp-program, så fungerer det anderledes end eksempelvis et tekstbehandlingsprogram som eksempelvis Writer. Når man opbygger en side i Scribus, så skal man forestille sig, at man netop gør det opbygger en side. Man skaber siden af en masse enkeltdele (tekstrammer, billedrammer, tabeller, figurer etc.). Ønsker man eksempelvis at skrive noget tekst, så skal man først indsætte en tekstramme, og vil man have et billede på siden, så skal man indsætte en billedramme, før man kan hente et billede ind på siden. Det er nemt at vænne sig til at arbejde på den måde, og det giver desuden en stor frihed til selv at designe sidens layout. Kontekstafhængige menuer (højreklik er din ven) Når man højreklikker på et objekt i Scribus, så får man en såkaldt kontekstafhængig menu frem, der netop specifikt relaterer sig det valgte objekt. Dele af de funktioner man får adgang til i højrekliksmenuen vil blive berørt i kapitler senere i vejledningen. 4

5 Vinduer Der er et par vinduer, som kan være smarte at slå til, når man arbejder i Scribus: Egenskaber Vinduet Egenskaber (Vinduer>Egenskaber) vil uden tvivl blive et af de mest brugte værktøjer, når du arbejder med Scribus. Dette vindue er nemlig helt centralt, da det giver mulighed for at påvirke og ændre en masse detaljer om det enkelte objekt. Man kan også få vist vinduet Egenskaber ved at højreklikke på et objekt og nederst i drop-downmenuen vælge Egenskaber. Det kan være en god hjælp at lade Egenskab-vinduet forblive åbent. Derved vil man hurtigt kunne se diverse indstillinger for et andet objekt ganske enkelt ved at klikke på objektet. Egenskab-vinduet forholder sig nemlig til det objekt, som man klikker på. Enkelte funktioner i Egenskaber-vinduet henvender sig mod eksempelvis tekstrammer og billedrammer, og disse funktioner vil der blive set nærmere på i senere kapitler. Der er dog et par funktioner i Egenskaber-vinduet, der er generelle for alle typer objekter, og disse vil få et par ord med på vejen her. X,Y, Z I feltet Navn kan man navngive det valgte objekt, og som tommelfingerregel er det altid en god idé at give de objekter, som man opretter, et meningsfuldt navn. Det vil bl.a. gøre det nemmere at finde specifikke objekter vha. oversigtslisten (info om oversigtslisten kan fås i kapitlet Oversigt). Under Geometri kan man definerer objektets placering vha. X- og Y-koordinater, og man har også mulighed for at definere dets bredde og højde samt rotere det. I avisforsiden er billederne af tallene blevet roteret. 5

6 Bredde/højdeforholdet er låst og kan ikke ændres uafhængigt af hinanden Bredde/højdeforholdet er ikke låst og kan ændres uafhængigt af hinanden Billedet af to-tallet i avisen er blevet roteret en smule Bredde/højdeangivelse Hvis man ikke ønsker, at objektet skal bevare bredde/højde forholdet, når man ændrer bredde eller højde, så skal man sørge for at venstreklikke på det lille ikon med kæden, der er til højre for breddeog højdeangivelserne. Under Niveau kan man rykke et objekt op eller ned i det hierarki, der er skabt mellem de forskellige objekter, som man har oprettet. Her er to-tallet nummer fire i hierarkiet mellem de forskellige objekter på siden. Den sorte boks bag to-tallet har nummer 3. Her er to-tallet blevet flyttet et niveau ned i hierarkiet og har nu nummer 3. Den sorte boks har automatisk fået nummer 4, og befinder sig nu over to-tallet i hierarkiet, hvilket betyder, at den overlapper to-tallet. 6

7 I X,Y, Z kan man bl.a. også flippe et objekt horisontalt eller vertikalt samt låse det, så det ikke kan redigeres eller flyttes. Form Her kan man manipulerer et objekts form eksempelvis kan man lave et tekstfelt formet som en pil eller lave runde hjørner på en billedramme. Alt efter hvilken type ramme man har markeret kommer der forskellige valgmuligheder. Har man f.eks. valgt et tekstfelt, så kan man indele det i kolonner, og man kan også justere margener. Man kan forme objektrammerne på mange forskellige måder. Knappen Redigér form... giver endnu flere muligheder. Indstilling af kolonner og afstand til tekstrammens margener kan være gode værktøjer i forbindelse med opbygningen af en avis. Farver Her er det muligt at foretage en masse valg i forbindelse med farver - eksempelvis om et tekstfelt skal have en farvet baggrund eller en billedramme skal have en farvet ramme. Her kan man stille på liniefarve (hvis der er en linie der omkrandser det valgte objekt) og fyldfarve. Hvis man eksempelvis vil give en tekstboks en farvet baggrund, så kan fyldfarve benyttes. Det er også muligt at lave Gradient (farveoverløb). Gradient kan f.eks. benyttes til at lade baggrundsfarven i en tekstboks gå fra hvid i venstre side til beige i højre side. Funktionen Uigennemsigtighed stiller på objektets gennemsigtighed. 7

8 Den øverste del af avisen (citatboksen) har fået en Vertical Gradient. Gradient Den røde trekant definerer den ene farve, og den blå trekant definerer den anden. Man vælger farver ganske enkelt ved at klikke en enkelt gang på den ene trekant, og derefter vælge en farve. Her skal man lige passe på ikke at klikke ved siden af den trekant, som man sigter efter, for så indsætter man en ny, som gør det muligt at ændre på farveskiftet. Proceduren gentages for den anden trekant, og derefter beregner Scribus selv hvordan den flydende overgang skal tage sig ud. Tekst Hvis man ønsker at skrive tekst på siden, så skal man indsætte en tekstramme. Det kan gøres ved at venstreklikke på ikonet Indsæt tekstramme (genvejstast T) og inde på siden holde venstre museknap nede, og trække en tekstramme ud. Hvis man vil skrive inde i tekstrammen, så kan man dobbeltklikke på den. Man kan dog også benytte funktionen Redigér tekst... (se nedenfor). 8

9 Højreklik på tekstramme Når man højreklikker på en tekstramme, så får man en drop-down-menu frem, der specifikt drejer sig om tekstrammen. I dette afsnit vil nogle af menuens funktioner blive gennemgået. Hent tekst... Man kan hente tekst fra et eksternt dokument, hvilket i forbindelse med opbygningen af en avis kan være ganske smart. Det betyder nemlig, at de forskellige skribenter kan sidde hver for sig samt at de ikke behøver at have Scribus på deres maskine men eksempelvis benytte Writer i OpenOffice. Bemærk, at hvis der allerede er tekst i tekstrammen, så vil denne tekst blive erstattet med den tekst, som man henter ind i rammen. Man skal dog lige være opmærksom på, at der kun bliver importeret tekst. F.eks. tabeller og billeder indsat i tekstfilen kommer ikke med. Bemærk også: Denne funktion fungerer absolut bedst i forbindelse med import af tekst fra OpenOffice-programmer, da der eksempelvis ikke kan hentes tekstformatering med fra Word-filer. Tilføj tekst... Denne funktion gør det muligt at tilføje tekst fra et eksternt dokument til allerede eksisterende tekst i en tekstramme. Redigér tekst... En effektiv måde at skrive eller redigere tekst er vha. funktionen Redigér tekst (genvejstast Ctrl + Y). Dette vil bringe en indbygget tekstbehandler op. 9

10 Der er mange muligheder for at formatere teksten. Hvis man skriver noget i tekstbehandleren, så kan man indsætte teksten i den pågældende tekstramme ved at klikke på knappen Opdatér tekstramme. Tekstfelt klar til indtastning Klikker man på typografi-knappen, så får man mulighed for at redigére (og oprette) typografier. En funktion der er værd at nævne i forbindelse med Redigér tekst-vinduet er muligheden for at definere afsnitstypografier. Denne funktion fortjener dog sit eget lille kapitel, så se dette for mere info. Prøvetekst Prøvetekst er en fin funktion, hvis man hurtigt skal teste hvordan en eller flere tekstrammer tager sig ud med tekst. I Avisskabelon.sla er der blevet indsat den klassiske Lorem ipsum-tekst i mange tekstfelter. Er låst Låser rammen så den ikke kan flyttes. For at låse rammen op igen, så gentager man blot funktionen. 10

11 Størrelse er låst Denne funktion forhindrer, at man kan ændre rammens størrelse. Niveau Denne funktion gør det muligt at flytte rammen frem eller tilbage i det hierarki, der eksisterer mellem de forskellige objekter på siden. Egenskaber Denne valgmulighed viser eller skjuler Egenskaber-vinduet. Egenskaber-vinduet: Tekst Skrifttype Font størrelse Linieafstand Forskydning Spatiering Højde og bredde på skrifttegn Stregfarve og fyldfarve Effekter Tekstjustering Afsnitstypografi med mulighed for at oprette og redigere eksisterende typografier. Det første man støder på i Tekst-fanen i Egenskaber-vinduet er muligheden for at vælge hvilken skrifttype, man vil benytte i den valgte tekstramme. Bemærk at hvis man ønsker at formatere al tekst i en tekstramme, så er det nok blot at venstreklikke en enkelt gang på rammen (så man aktiverer rammen), og derefter vælge skrifttype i Egenskaber-vinduet. Det er ikke nødvendigt eksempelvis at highlighte al teksten med musen, og derefter vælge skrifttype, som man kender det fra tekstbehandlingsværktøjer som Word eller Writer. Hvis man ønsker at ændre skriftstørrelsen, så skal man dog markere den tekst, som man ønsker ændret. En ting man skal være opmærksom på er, at hvis teksten har en typografiformatering, så vil ændringer foretaget i Tekst-fanen have fortrinsret fremfor typografiformateringen (mere info om typografiformateringer kan fås i kapitlet Typografier). I drop-down-menuen under skrifttypen har man desuden mulighed for at vælge om teksten skal 11

12 være fed, skråskrift etc. Under farvepaletterne er der en række knapper, der gør det muligt at tilføre forskellige effekter til teksten, og nedenunder disse effekter kan man også vælge hvordan teksten skal være placeret i tekstrammen (f.eks. centreret). Nederst i tekst-fanen har man mulighed for at tilføje en typografiformatering. Dette kan enten gøres på hele tekstrammen, hvilket betyder, at al tekst i rammen vil få den valgte typografiformatering. Man kan også markere en del af teksten i tekstrammen og derefter vælge en typografiformatering, hvilket kun vil formatere den valgte tekst. Sammenkædning af tekstrammer Hvis man vil have, at tekst fra en tekstramme skal løbe over i en anden, så er det nemt klaret. Man venstreklikker på den tekstramme, som der skal linkes fra, og klikker på ikonet Sammenkæd tekstrammer (genvejstast N). Derefter venstreklikker man på den tekstramme, som der skal kædes til. Så er de to tekstrammer kædet sammen, og tekst fra den første tekstramme vil nu hælde over i den anden tekstramme. Sammenkædede tekstbokse i Avisskabelon.sla. De bliver markeret med rødt og pilene viser hvilke tekstbokse, der er sammenkædede. Bryd sammenkædning af tekstrammer Man venstreklikker på den tekstramme, som der linkes fra, og klikker på ikonet Bryd sammenkædning af tekstrammer (genvejstast U). Ikonet er kun aktivt, hvis man klikker på en tekstramme, der er sammenkædet med en anden tekstramme. Derefter venstreklikker man på den tekstramme, som der kædes til, og vupti så er sammenkædningen brudt. 12

13 Kant på tekstrammer Hvis man vil lave en kant på en tekstramme (eller en hvilken som helst anden ramme for den sags skyld), så kan man gøre det i Egenskabs-vinduet. 1. Højreklik på den ramme man vil have en kant på og vælg Egenskaber nederst i drop-down-menuen (genvejstast F2). 2. Under fanen Farver aktiverer man knappen Redigér liniefarve egenskaber ved at venstreklikke på den, og derefter vælger man den ønskede farve. Under fanen Farver finder man knappen Redigér liniefarve egenskaber 3. Under fanen Linie kan man bl.a. definere tykkelsen på kanten. Under fanen Linie kan man bl.a. bestemme hvor tyk kanten skal være. 13

14 Billeder Hvis man vil indsætte et billede på siden, så skal man først oprette en billedramme. Det kan gøres ved at venstreklikke på ikonet Indsæt billedramme (genvejstast I) og inde på siden holde venstre museknap nede, og trække en billedramme ud. En netop oprettet billedrammer uden indhold vises med et sort kryds. I Avisskabelon.sla har nogle af billedrammerne intet indhold, og de er derfor vist med et sort kryds. Højreklik på billedramme Når man højreklikker på en billedramme, så får man en drop-down-menu frem, der specifikt drejer sig om billedrammen. I dette afsnit vil nogle af menuens funktioner blive gennemgået. Sådan ser drop-down menuen ud, hvis man højreklikker på en tom billedramme. Sådan ser drop-down menuen ud, hvis man højreklikker på en billedramme, hvor der er indsat et billede. Hent billede... (Ctrl+D) Denne funktion gør det muligt at indsætte et billede i billedrammen. Bemærk: Hvis der allerede er et billede i billedrammen, så vil det blive erstattet med det nye, der bliver indlæst. Filer der kan blive indsat i en billedramme er EPS, GIF, JPG, PDF, PNG, PSD, TIFF og XPM. 14

15 Billede er synligt Vha. denne funktion kan man skjule et billede, og det kan være nyttigt, hvis man arbejder med et stort dokument med mange billeder, for billeder der er blievet skjult frigiver systemressourcer. Funktionen skjuler kun billedet på skærmen hvis man eksempelvis vælger at printe sit dokument, så vil skjulte billeder stadig blive udskrevet.billedrammer med billeder, der er skjulte, vises med et rødt kryds. Hvis man ønsker at gøre et skjult billede synligt, så klikker man ganske enkelt på funktionen igen. Billed effekter Her kan man påføre billedet forskellige effekter. Opdatér billede Hvis man redigerer billedet i et billedredigeringsprogram mens dokumentet er åbent i Scribus, så kan man bruge denne funktion til at indlæse de ændringer, som man har foretaget. Justér ramme til billede Denne funktion vil tilpasse rammen, så den har samme størrelse som billedet. Er låst Låser rammen så den ikke kan flyttes. For at låse rammen op igen, så gentager man blot funktionen. Størrelse er låst Denne funktion forhindrer, at man kan ændre rammens størrelse. Niveau Denne funktion gør det muligt at flytte rammen frem eller tilbage i det hierarki, der eksisterer mellem de forskellige objekter på siden. Egenskaber Denne valgmulighed viser eller skjuler Egenskaber-vinduet. Egenskaber-vinduet: Billeder Billedfanen under Egenskaber-vinduet indeholder forskellige muligheder for at påvirke størrelsen af billedet. Funktionen Skalér til rammestørrelse er i billedsammenhæng vigtig, for den ændrer billedets størrelse, så det passer til rammens størrelse. Ofte har billedet ikke den størrelse, som man ønsker, når man indsætter det i Scribus. Hvis man har givet billedrammen den rette bredde eller højde, så kan man vha. denne funktion nemt tilpasse billedet så det passer til rammen. Hvis man sætter et flueben i Proportionel, så tvinger man desuden billedet til at holde sine proportioner. Efterfølgende kan man benytte sig af funktionen Justér ramme til billede, som er beskrevet ovenfor, hvis man vil tilpasse billedrammen, så den omslutter billedet tæt. 15

16 Gruppering af objekter Det kan ofte være en god idé at gruppere objekter, hvis man f.eks. ønsker at flytte dem fra et sted på siden til et andet og samtidig sikre sig, at de holder deres placering i forhold til hinden (eksempelvis en avisartikel, der strækker sig over flere tekstfelter og billedfelter). Man holder ganske enkelt shift-tasten nede, mens man klikker på de objekter, som man ønsker grupperet. Man kan også trække en markering ud med musen (hold venstre musetast nede, og flyt musen) bemærk at markeringen skal omslutte objekterne, ellers bliver de ikke valgt. De valgte objekter vil alle få en rød stiblet linie omkring sig. Derefter kan man højreklikke på et af dem og i drop-down menuen vælge Lav til gruppe (Ctrl+G). I dette eksempel er et-tallet og to-tallet på avisforsiden blevet valgt og et højreklik indenfor den nye, stiblede linje, der omkrandser begge objekter, gør det muligt at vælge funktionen Lav til gruppe. Hvis man ønsker at ophæve en gruppe, så markerer man den, højreklikker, og i drop-down menuen vælger man Bryd gruppe (Ctrl+Shift+G) Oversigt Vinduet Oversigt (Vinduer>Oversigt) giver en oversigt i listeformat over de objekter, som man har oprettet. Hvis man har et Scribus-dokument på flere sider med adskillige objekter, så kan oversigtsvinduet være en god navigationshjælp. Det kræver dog, at man har været flittig med navngivningen, for det kan være svært at finde en specifik tekstboks blandt 60 andre, der hedder tekst1, tekst2, tekst3 osv. Oversigts-vinduet, som det så ud på et tidspunkt under opbygningen af Avisskabelon.sla. 16

17 Handlings historie Vinduet Handlings historie (Vinduer>Handlings historie) giver en oversigt over de handlinger man foretager sig. Det kan være brugbart, hvis man vil fortryde nogle valg man har foretaget sig man venstreklikker ganske enkelt på den handling, som man vil springe tilbage til. Flytte et objekt Man kan selvfølgelig flytte et objekt vha. musen, men sådan en manøvre er ikke god, hvis man har behov for præcision. En anden metode er at bruge tastaturets piltaster. Holder man desuden Shift nede, mens man taster på en piltast, så bevæger objektet sig ganske lide ad gangen. Det kan være effektivt, hvis man gerne vil være nøjagtig med placeringen. Holder man derimod Ctrl nede, men man flytter objektet vha. en piltast, så bevæger det sig i lange ryk. Typografier Med funktionen Typografier er det muligt at skabe typografier, som man kan gemme, og derved benytte til at give sit dokument et ensartet udtryk. Eksempelvis kan man (hvis man tager arbejdet med en avis som udgangspunkt) definere hvordan overskrifter, tekst i underrubrikker, billedtekst etc. skal se ud. Man kan tilgå typografier-menuen ved at klikke Redigér > Afsnits typografier... eller i Scribus' tekstbehandler, hvor man ligeledes kan fange den under Redigér > Afsnits typografier... Vinduet Redigér typografier som det tager sig ud i avisskabelon.sla. I forbindelse med opbygningen af avisforsiden er det blevet valgt at oprette en masse typografier, så man sikrer et ensartet udtryk igennem hele avisen. 17

18 Vinduet Redigér typografier giver et overblik over de typografier, som man kan vælge imellem. Hvis man ønsker at skabe en ny typografi, så gøres det ved at klikke på knappen Ny. Hvis man vil redigere en allerede eksisterende typografi, så kan man markere den i typografioversigten og klikke Redigér. Når man opretter en ny typografi, så bliver man præsenteret for et vindue, hvor man kan opbygge den ønskede typografi. Det første man bør gøre er at give typografien et meningsfuldt navn, så man ikke er i tvivl om i hvilken sammenhæng typografien skal bruges. Når man er tilfreds med resultatet, så trykker man ganske enkelt OK, og den nye typografi vil nu dukke op i oversigtslisten over eksisterende typografier. En af de smarte ting ved at benytte typografier er, at man nemt kan foretage ændringer af tekstens formatering. Hvis man f.eks. finder ud af, at alle overskrifter af en vis type skal ændre farve fra sort til mørkegrå, så kan det gøres i et hug, hvis man har lagt den samme typografiformatering på dem alle. Man ændrer blot skriftfarven inde i typografiredigeringsvinduet og vupti ændringerne træder i kraft i hele det dokument, som man arbejder med. 18

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling!

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Formater tekst Brug billeder Kopier/indsæt Med mere Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs!

Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs! Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato:

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Grafisk design Skitse 1.

Grafisk design Skitse 1. Grafisk design Skitse 1. Skitse 2. Skitse 3 (på min plakat har jeg valgt at tage udgangspunkt i denne skitse). Skitse 4. Billede 1. Først åbner jeg scribus, og vælger papirformatet A3. Billede 2. Jeg vil

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.0 Velkommen til manualen for Editor 1 1.1 Editoren 1 1.1.1 Editorens typiske udseende 1 1.1.2 HTML-kode 1 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.2 Værktøjslinjer 2 1.3 Ikoner 2 1.3.1 Liste over

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: April 2008 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er Geogebra?...4 Denne manual...4 Hent og installer programmet...4

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk

Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er et regneark?...4

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Åbn Word. bunden af skærmen vises her: (hold musen stille mens der peges på tekstboks, og der fremkommer en lille tekst: Tekstboks) klik på tekstboksikonet

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

- et alternativ /supplement til Mediaplayer fra Microsoft. - en manual fra Skolekonsulenterne.dk

- et alternativ /supplement til Mediaplayer fra Microsoft. - en manual fra Skolekonsulenterne.dk - et alternativ /supplement til Mediaplayer fra Microsoft - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: April 2008 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er VLC-player?...4

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Opsætning af enkle bordkort Side 1

Opsætning af enkle bordkort Side 1 Side 1 Til disse bordkort bruges LibreOffice Draw til opsætning, og PhotoFiltre til at udfylde selve bordkortet. Med disse 2 programmer kan man lave nogle flotte bordkort. Start med at åbne den tomme side

Læs mere

Tegnedelen i Open- og LibreOffice

Tegnedelen i Open- og LibreOffice Tegnedelen i Open- og LibreOffice Lav en plakat med værktøjet og lær det grundlæggende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske?...4 Programmer og hjemmesider...4 Plakaten!...4 Indstillinger

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: Oktober 2009

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: Oktober 2009 - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Dette hæfte...4 Billedstørrelse, billedformater m.m...4 Billedstørrelse...4

Læs mere

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse.

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse. Opgaven handler om at lave en avis med salg og køb af forskellige effekter. Avisen skal indeholde en titel og et antal spalter med overskrifter og annoncer i. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Vejledning i Powerpoint

Vejledning i Powerpoint Indholdsfortegnelse Startdias Startdias... 1 Indsætte nyt dias... 1 Tekst... 1 Links til web... 2 Indsæt et billede... 2 Lyd... 3 Baggrund... 3 Animation... 3 Handlingsknapper... 4 Redigering... 6 Overgange...

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: April 2008

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: April 2008 - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: April 2008 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er IrfanView?...4 Få fat i programmet...4 Installer selve programfilen...5

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4 Opret en menutavle på en anden platform Denne aktivitet viser, hvordan du kan oprette et miljø med en ekstra platform med en menutavle, hvordan du kan justere tavle- og platformsudseende, og hvordan du

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse

Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse 1 ordpad er en grundlæggende tekstbehandlingsprogram, der er inkluderet i Windows W (siden Windows 95, hvor det

Læs mere

Billedbehandleren, du altid har ved hånden! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk

Billedbehandleren, du altid har ved hånden! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Billedbehandleren, du altid har ved hånden! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: November 2009 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvorfor online billedbehandling?...4

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Billeder og tegninger i Writer Indhold

Billeder og tegninger i Writer Indhold Billeder og tegninger i Writer Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...3 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Skygge...7 Justering af billedet...8

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Den nye ordbogsklient! (kræver licens på ordbogen.com) - en manual fra Skolekonsulenterne.dk

Den nye ordbogsklient! (kræver licens på ordbogen.com) - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Den nye ordbogsklient! (kræver licens på ordbogen.com) - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: Januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er Ordbogen.com?...4

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1 Side 1 Denne opgave/vejledning skal komme til at se sådan ud. Baggrundsbilledet skal være i en størrelse der er 658 x 271 pixel. Bladet er et foto for sig som skal maskes af og baggrunden gøres gennemsigtig.

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Rottefængeren fra Hameln Word 2010

Rottefængeren fra Hameln Word 2010 Åbn for et nyt Word dokument og gem det som Rottefængeren.docx. Sagnet om rottefængeren fra Hameln skal laves som en lille folder med fire sider. Skift til fanebladet Sidelayout og venstreklik på værktøjet

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Sætte et nyhedsbrev eller julebrev op i Draw Hvor du også bruger Photofiltre 7 side 1

Sætte et nyhedsbrev eller julebrev op i Draw Hvor du også bruger Photofiltre 7 side 1 side 1 Denne vejledning skal vise hvordan man kan lave et julebrev - det kan også være et nyhedsbrev. Fremgangsmåden er den samme Opsætningen foregår i LibreOffice Draw Men hvor man også bruger Photofiltre

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

InDesign CC F u F ture tur Co C mpany an - y www. w future tur co c mpany an. y dk

InDesign CC F u F ture tur Co C mpany an - y www. w future tur co c mpany an. y dk FutureCompany - www.futurecompany.dk InDesign CC Side 1 af 4 Hvis man vil placere grafisk materiale, f.eks. fra Photoshop eller Illustrator, i In- Design, kan det gøres på to måder: 1) Placer direkte 1.

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere