Brugervejledning Readiris fra Dictus (Mac)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Readiris fra Dictus (Mac)"

Transkript

1 Brugervejledning Readiris fra Dictus (Mac) 1

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER READIRIS? INDSTILLINGER SPROG SCANNER INDSTILLINGER SIDEANALYSEINDSTILLINGER BILLEDFORBEHANDLINGSINDSTILLINGER AVANCEREDE GENKENDELSESINDSTILLINGER TEGNBREDDE INTERAKTIV INDLÆRING SKRIFTTYPEORDBOG GEM EN INDSTILLINGSPROFIL SCAN FRA SCANNER SÅDAN SCANNES DOKUMENTER: SIDEANALYSE ZONESKABELON MANUEL KOPIERING AF ZONELAYOUT RET, JUSTÉR, ROTÉR FORMAT OG DESTINATION BESKRIVELSE AF DE FORSKELLIGE FILTYPER FORMAT- OG DESTINATIONSINDSTILLINGER DESTINATIONSINDSTILLINGER: LAYOUTINDSTILLINGER (GÆLDER IKKE PDF): LAYOUTINDSTILLINGER FOR REGNEARK

3 REGNEARK VALGMULIGHEDER GRAFIKINDSTILLINGER SIDESTØRRELSESINDSTILLINGER PDF- INDSTILLINGER GEM DINE DOKUMENTER AUTOMATISK BEHANDLING OPTIMERING AF DE SCANNEDE DOKUMENTER SÅDAN KONFIGURERES DIN SCANNER I READIRIS SCAN FRA FIL FORSKELLIGE METODER TIL AT ÅBNE BILLEDFILER ÅBNING AF BILLEDFILER FRA DIGITALKAMERA VEJLEDNING TIL AT TAGE BILLEDER MED DIGITALKAMERA ÅBEN EN FIL GEM DINE DOKUMENTER KRAV TIL COMPUTER OG SCANNER SPØRGSMÅL OG SVAR

4 Hvad er Readiris? Readiris er et scannerprogram, der gør det nemt og hurtigt for dig at omdanne lukkede/utilgængelige PDF-dokumenter til dokumenter, der er tilgængelige for både oplæsning og redigering. Derudover kan du også bruge programmet sammen med en fysisk scanner og scanne alt fra kompendier og aviser til bøger. Efter indscanningen kan du fjerne tekstområder med Readiris, få registreret tekst, der indgår i billeder, og med et enkelt klik sende den nye udgave af dit dokumenter til eksempelvis Word, en åben PDF, eller Google drev. Readiris kan købes som et tillægsprogram til oplæserprogrammet ClaroRead og placerer sig automatisk som en del af værktøjslinjen i ClaroRead. I brugervejledningen her gennemgås først scannerindstillingerne for Readiris. Derefter kommer en forklaring af, hvordan du scanner en fysisk tekst, arbejder med layout og til slut gemmer filen som en ny tilgængelig version. Til slut gennemgås det, hvordan du kan åbne en fil, du allerede har på din computer, redigere layoutet i Readiris og til sidst gemme resultatet. For nemheds skyld bliver der i denne brugervejledning brugt ordet inputdokument for den tekst, du scanner til Readiris og den fil, du åbner med Readiris. Den nye tilgængelige fil, du laver med Readiris, kaldes outputdokumentet. Indstillinger Før du begynder at scanne, er der et par indstillinger, der kan være gode at lave for at opnå den højeste kvalitet for scanningen: 4

5 Sprog Klik på ikonet Scan på ClaroReadværktøjslinjen, så Readirisvinduet åbnes. I den øverste vandrette bjælke skal du nu vælge det sprog, der passer til den tekst, du vil scanne eller den fil, du vil åbne i Readiris. Hvis du har et dokument, der indeholder flere forskellige sprog, vælger du det primære sprog under Sprog. Når du har hentet dokumentet ind i Readiris, således at du kan se dokumentet i venstre side, Ctrl-klikker du på de sider med et andet sprog og vælger det passende sprog. Scanner indstillinger Før du begynder at bruge Readiris, er det - ud over valg af sprog - også vigtigt at tjekke, om din scanner er tilkoblet Readiris korrekt. 5

6 For at tjekke om du har den rigtige scanner tilsluttet, kan du klikke på ClaroReadværktøjslinjen INDSTILLINGER > SCAN > SCANINDSTLLINGER > SCANNER Du bør nu kunne se navnet på din Scanner anført. Hvis din scanner ikke er anført, er scannerens driver ikke blevet installeret korrekt. Se afsnittet Sådan konfigureres din scanner i Readiris for hjælp til at konfigurere din scanner Sideanalyseindstillinger Når du har tjekket, at du har valgt det rigtige sprog, og scanneren er tilsluttet, er der en række andre indstillinger, der er nyttige at lave for at opnå det bedste resultat for OCR-scanningen fra scanner eller fil. Du kan få adgang til indstillingerne i Readiris på følgende måder: Klik enten på indstillinger på den øverste vandrette bjælke på din Mac-computer, når du har Readiris åben eller klik på indstillinger på ClaroReadværktøjslinjen INDSTILLINGER > SCAN > SCANINDSTLLINGER > GENERELT. Når du på den ene eller anden måde er nået til indstillinger, skal du sætte flueben ud for: Sideanalyse, Registrering af sideretning, Opretning af skæve sider, og Ignorer kantzoner. 6

7 Sideanalyse: Deler dit dokument op i genkendelseszoner fx. Billede- og tekstzoner. Hvis sideanalyse er deaktiveret, skal du selv manuelt tegne genkendelseszonerne. Registrering af sideretning: Denne indstilling registrerer, hvilken retning dine dokumenter vender og roterer dem automatisk, hvis det er nødvendigt. Opretning af skæve sider: Denne indstilling retter sider, der er scannet fra en skæv vinkel. Ignorer kantzoner: Ignorerer sorte kanter rundt om dokumentet, der kan opstå når du scanner, og som i nogle tilfælde vil blive fejlgenkendt som tekst- eller billedzoner. Billedforbehandlingsindstillinger Ud over de førnævnte standardindstillinger er der yderligere en række indstillinger, du kan lave for at forbedre OCR-resultatet af dårligt indscannede dokumenter, hvor teksten enten flyder sammen, hele dokumentet er for lyst, eller hvor der er mange helt små prikker i outputdokumentet. For at 7

8 lave indstillingerne skal du klikke på Indstillinger på ClaroReadværktøjslinjen, derefter på SCAN > SCAN-INDSTILLINGER >GENERELT> BILLEDFORBEHANDLINGS-INDSTILLINGER. Udjævn farve- og gråzonebilleder: Skaber stører kontrast mellem forgrunden (teksten) og baggrunden (grafik). Behandl som 300 dpi: Behandler billeder med ukendt opløsning, som om de havde en opløsning på 300 dpi. Fjern prikker: Fjerner de små prikker, der opstår, når dokumentet er scannet i dårlig kvalitet. Jo længere mod højre desto større prikker fjernes. Når du har taget stilling til alle indstillinger, lukkes vinduet, og indstillingerne gemmes automatisk. Avancerede genkendelsesindstillinger Ud over de almindelige genkendelsesindstillinger har Readiris også flere avancerede genkendelsesindstillinger. Disse finder du ved at klikke på Indstillinger i den øverste vandrette bjælke. De avancerede indstillinger forbedrer OCR-genkendelsen, men er ikke nødvendige for en god genkendelse. De følgende indstillinger skal derfor ses som avancerede indstillinger du kan gå i dybden med, når du er blevet fortrolig med programmet. 8

9 Tegnbredde Tegnbredden (pitch) er antallet af tegn pr. tomme i et skriftsnit. Tegnbredden kan enten være fast, hvor alle tegn har samme bredde, eller proportional, hvor tegnene har forskellig bredde. Sådan vælges tegnbredden: Klik på Fast, hvis alle tegn i skriftsnittet har samme bredde. Det gælder ofte dokumenter skrevet på skrivemaskine. Klik på Proportional, hvis tegnene i skriftsnittet har uens bredde. Stort set alle skrifttyper i aviser, blade og bøger er proportionale. -fast -Proportional 9

10 Interaktiv indlæring Ved hjælp af Interaktiv indlæring kan du træne genkendelsessystemet i skrifttyper og tegnformer og rette OCR-resultatet, hvis det er nødvendigt. Ved interaktiv indlæring vises tegn, som genkendelsessystemet ikke er sikker på i et eksempelvindue sammen med den sætning, de indgår i, og den foreslåede løsning. Sådan aktiveres Interaktiv indlæring Klik på Interaktiv indlæring i menuen Indlær i den øverste vandrette bjælke. Klik på papirfly-ikonet Gem for at behandle dokumentet. Der vil nu blive vist et vindue med de tegn, genkendelsessystemet er usikker på. 10

11 Hvis resultatet er rigtigt, skal du klikke på Indlær. Indlæringsresultaterne gemmes midlertidigt på computeren, og Readiris viser ikke de indlærte tegn igen, når der udføres genkendelse på resten af dokumentet.. Klik på Afslut, hvis du vil gemme de løsninger, som programmet viser. Hvis resultatet er forkert, skal du skrive de rigtige tegn og klikke på Indlær. Klik på Indlær ikke, for at gemme resultatet som ikke-sikkert. Denne funktion er særligt anvendelig hvis det er et tegn som nemt kan blive forvekslet med et andet f.eks. tallet 1 og bokstavet l. Klik på Slet for at slette tegn i resultat. Denne funktion kan bruges til at forhindre at dokumentstøj tages med i dokumentet. Klik på Fortryd for at rette fejl. Klik på Afbryd hvis du vil afslutte den interaktive indlæring. Skrifttypeordbog 11

12 Ved scanning af mange dokumenter med samme type, skrifttypekvalitet og udskriftskvalitet kan det være besværligt at gentage indlæringsprocessen hver gang. I den situation er det nyttigt at bruge skrifttypeordbøger. Skrifttypeordbøger indeholder skrifttypeoplysninger, der er indlært under interaktiv indlæring og kan give langt flere genkendelsesresultater. Hvis du vil lave en ny skrifttypeordbog, skal du klikke Indlær i den øverste vandrette bjælke. Her skal du klikke Ny ordbog. Derefter kan du gå i gang med Interaktiv indlæring, og når du er færdig, klikker du Gem. Derefter skal du igen klikke på Indlær i den øverste vandrette bjælke og klikke Gem ordbog. Når dette er gjort, er skrifttypeordbogen gemt, og du kan bruge den igen på at andet tidspunkt ved at klikke Åbn ordbog i menuen Indlær. Gem en indstillingsprofil Vælg dine ønskede indstillinger. Klik på Gem indstillinger og klik derefter på Gem. Følgende indstillinger vil blive gemt: Primære og sekundære sprog, prioritér genkendelsesnøjagtighed, hastighed, skrifttype, tegnbredde, outputformat og alle valgte outputformatindstillinger, herunder PDF-adgangskoder, målprogram, online lagringssystemindstillinger, sidestørrelse, sideadskillelse og indstillinger for brugerleksikon, sideanalyse og indstillinger for fjern prikker og sideopretning. Hvis du vil åbne en indstillingsfil, skal du klikke på INDSTILLINGER > ÅBN INDSTILLINGER. Hvis du vil gendanne fabriksindstillingerne, klikker du på INDSTILLINGER > GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER. 12

13 Scan fra scanner Før du begynder at scanne, er der to ting du skal tjekke: Klik på Indstillinger > Scan på ClaroReadværktøjslinjen. Hvis du ser din scanner anført i listen i fanebladet Scanner, er den korrekt installeret. Før du scanner, er det vigtigt, at du tjekker, at du har valgt det sprog, som passer til dit dokument. Når dette er tjekket, er du klar til at klikke scan på din fysiske scanner. 13

14 Sådan scannes dokumenter: Tryk på scanknappen på din scanner. Vælg indstillinger for din scanner. Vælg Sideanalyseindstillinger. Klik på knappen Scan i dialogboksen Når du er færdig med scanningsarbejdet, har du nu alle dine sider inde i Readirisprogrammet Sideanalyse Når indstillingen sideanalyse er aktiveret, opdeler Readiris automatisk dit dokumentet i tekst-, tabel-, grafik- og genkendelseszoner. Hvis du ønsker, kan du tilrette denne sideanalyse på forskellige måder. Hvis du klikker på Layout, i Redairisvinduets højre side, vil der blive vist en vandret bjælke med forskellige muligheder for tilretning og ændring i den automatiske sideanalyse. Når du har klikket 14

15 på en af de 6 valgmuligheder, kan du med musen markere et område i dit dokument som enten tekst (orange), grafik (blå), tabeller (lilla) eller stregkoder (grøn). Scannerprogrammet har selv markeret disse områder, så det er kun nødvendigt at markere området, hvis du vil have det ændret. Det kan eksempelvis være, at der er et billede med tekst i, som er blevet markeret som grafik, og du godt vil gøre det muligt at få teksten læst op eller redigeret. I så fald skal du markere området som tekst. Sorter Hvis du vil ændre i rækkefølgen af afsnit på den enkelte side, skal du klikke Sorter. Når dette er gjort, forsvinder alle numrene fra zonerne, og du kan du selv markere rækkefølgen med musen. De zoner, du ikke klikker på, vil ikke blive taget med. Når du har fastlagt rækkefølgen, klikker du Ok for at gemme rækkefølgen. Ramme Med funktionen Ramme kan du tegne det område af teksten, du vil gemme i dit nye dokument, og alt uden for dette område vil blive ignoreret på alle dokumentets sider. Denne funktion kan blandt andet bruges, hvis du ikke er interesseret i fodnoterne, og gentagen information, der ofte er i bunden. Flet Hvis du har to tekstzoner, som hører sammen, kan du ændre de to zoner til en enkelt tekstzone ved at tegne en tekstzone, der overlapper de to zoner. De to zoner vil da blive flettet sammen til en. Slet Hvis du vil slette en zone, klikker du blot på zonen og dernæst på backspace på dit tastatur. Hvis du vil slette en hel side, klikker du på det røde kryds i øverste højre hjørne på sidefremvisningen, som ses i Readirisvinduets venstre side 15

16 Under menuen Rediger, kan du også slette alle zoner og selv markere de forskellige typer af zoner manuelt i dit dokument. Hvis du har fortrudt de ændringer, du har lavet i forhold til sideanalyse, kan du til hver en tid klikke på ikonet Analyse og få gendannet dokumentet til den automatiske sideanalyse, sådan som den var, før du foretog dine ændringer. Zoneskabelon Du kan også vælge at oprette en zoneskabelon, hvis du har mange dokumenter der er ens i layoutet. For at gøre brug af zoneskabeloner skal du først indscanne et dokument, dernæst redigere de zoner, du har lyst til, og til slut klikke Layout i den øverste bjælke og vælge Gem layout. Nu kan du de aktivere Sideanalyse i Readirismenuen > Indstillinger > Generelt 16

17 Derefter kan du klikke på Layout > Åbn layout, og alle de tekster du scanner eller åbner med Readiris, vil nu have den samme opdeling i zoner. Genaktiver Sideanalyse hvis du ikke længere vil bruge skabelonen. Manuel kopiering af zonelayout Det er også muligt manuelt at kopiere zonelayoutet fra én side til en anden. For at gøre dette skal du Cmd-klikke på de zoner, du vil kopiere (OBS: layoutredskaberne skal være lukkede). Derefter skal du klikke Cmd+C, og til slut klikke på den side, du vil kopiere zonelayotet til, og trykke Cmd+V. Ud over funktionerne i sideanalyse har du i højre side i Readirisvinduet mulighed for at lave flere rettelser, så dit outputdokument bliver så godt som muligt. 17

18 Ret, justér, rotér Ret skævheden, der typisk vil opstå, når du selv scanner, da det er svært at placere papiret helt lige. Roter billedet mod venstre, højre eller 180 grader. Juster, danner kontrast mellem tekst og baggrund Størrelse ændrer størrelsen på redigeringsvinduet Brug loupe til at forstørre specifikke områder af teksten i redigeringsvinduet Format og destination Øverst i Readirisvinduet kan du se de forskellige typer af filer, du kan vælge som outputformat for dit dokument. Vælg det ikon, der svarer til den ønskede filtype. Klik derefter på Gem og vælg navn og placering til din nye fil. 18

19 Beskrivelse af de forskellige filtyper PDF Der findes forskellige typer PDF-filer. For at vælge mellem disse skal du dobbeltklikke på PDF ikonet >PDF-indstillinger og under menuen Type vælge mellem de tre typer af PDF-filer. Tekstbillede: Denne filtype indeholder det originale billede i baggrunden, og den genkendte tekst øverst i billedet. Billedtekst: Denne filtype indeholder to lag, den genkende tekst og det oprindelige billede over teksten. På den måde har du både adgang til den genkendte tekst, og du kan stadig se det originale billede PDF-tekst: Denne filtype indeholder den originale tekst, men ikke det originale billede fra dit dokument. Alle billeder i det originale dokument er inkluderet som grafik i PDF-filen, og du kan vælge at integrere skrifttype og oprette bogmærker. PDF-billede: Når denne filtype er valgt, laver Readiris ikke tekstgenkendelse på dokumentet, og den vil kun indeholde billedet fra dit originale dokument DOCX DOCX er standard for tekstbehandlingsformatet som anvendes i Microsoft Word DOCX understøttes også af iwork og Pages. ODT ODT står for åbn dokumenttekst. Det er et kildefrit filformat. ODT-filen kan åbnes med alle tekstbehandlingsprogrammer, som er kompatible med OpenOffice. 19

20 RTF RTF står for "Rich Text Formatting" (formatering af Rich-tekst). Brug RTF-formatet, når du ikke har nogen mulighed for at bruge DOCX- eller ODT-formaterne. Det anbefales, at man bruger Microsoft Word til at åbne RTF-dokumenter, der er genereret af Readiris. XLSX XLSX er det nye standard regnearkformat i Microsoft Excel 2008 og 2011, samt i iwork Numbers. XLSX-filer dannes ved hjælp af den åbne XML-standard. HTML HTML står for "Hypertext Markup Language" (hypertekstopmærkningssprog). Det er det fremherskende opmærkningssprog for internetsider. Det giver mulighed for at beskrive strukturen og formateringen af tekstbaserede oplysninger i et dokument. Dette filformat kan åbnes i Microsoft Excel, i en internetbrowser som eksempelvis Safari og i redigeringsværktøjer til internetsider som eksempelvis Adobe Dreamweaver. Bemærk: HTML er det anbefalede format, når man gemmer dokumenter i Evernote. TXT (Unicode text) En TXT-fil er et standard tekstdokument, der indeholder ikke-formateret tekst. TXT-filer kan åbnes i ethvert tekstredigerings- eller ordbehandlingsprogram. Der er ingen tilgængelige layoutindstillinger for TXT-filer. Billedfilformater Selvom Readiris er et tekstredigeringsprogram, kan det også gemme dokumenter som billedfiler. Følgende billedfilformater understøttes som output: TIFF, PNG, Photoshop, JPEG, JPEG 2000 og Windows bitmap. Hvis du dobbeltklikker på et af ikonerne for Format og destination, kan du lave indstillinger i forhold til Destination, Layout, Grafik, og Sidestørrelse. 20

21 Format- og destinationsindstillinger Destinationsindstillinger: Klik Filer for at gemme dokumenterne lokalt på din computer. Klik Program > Vælg program for at åbne dokumenterne direkte i programmet. Klik Læringssystem > vælg Dropbox eller Evernote for at sende dine dokumenter til en online lagringstjeneste. Layoutindstillinger (gælder ikke PDF): Layoutindstillingerne afgør, i hvilken grad layoutet i dine inputdokumenter vil være gældende i den nye version af dokumentet (outputdokumentet) også. På billedet nedenfor kan du se, hvilke indstillinger du kan lave i forhold til layout: 21

22 Opret løbende tekst Når denne funktion er valgt, bliver teksten en lang sammenhængende tekststreng, hvor der ikke er formateringer. Denne er oplagt at vælge, hvis du selv ønsker at lave formateringen. Eksempel Bevar Formateringen af tekst Denne indstilling beholder den generelle formatstruktur af dit scannede dokument b.la. skrifttype, skriftstørrelse, typografi. Derudover beholdes tabulatortegn og eventuelle indryk genskabes. Tekstblokke og spalter gendannes ikke. Afsnittene oprettes i umiddelbar forlængelse af hinanden. Eksempel 22

23 Genskab kildedokumentet Denne indstilling sikrer, at layoutet er så tæt på originalen som muligt. Dvs. at tekstblokke, tabeller og billeder bliver genskabt det samme sted som originalen, og at ord- og afsnitsformatering bevares. Eksempel Brug spalter i stedet for rammer: Denne indstilling sikrer kolonner i stedet for tekstrammer. Hvis Readiris ikke kan spore spalter i kildedokumentet, bruges rammerne stadig som nødløsning. Indsæt spalteskift: Denne indstilling indsætter et hårdt spalteskift ved slutningen af hver spalte. Tilføj billede som sidebaggrund: 23

24 Denne funktion placerer det scannede billede som sidebaggrund under den genkendte tekst, hvilket øger outputfilens størrelse betydeligt. Flet linjer til afsnit: Aktiverer automatisk registrering af afsnit. Medtag grafik: Inkluderer billeder i dine outputdokumenter. Bevar tekstfarve: Bevarer de originale tekstfarver i dine kildedokumenter. Bevar baggrundens farver: Genskaber baggrundsfarven for hvert dokument. Layoutindstillinger for regneark Du kan lave følgende indstillinger for regnearkdokumenter i XLSX-format 24

25 Regneark valgmuligheder Opret et arbejdsark pr. Side: Denne funktion sørger for, at der oprettes et arbejdsark for hver scannet side. Hvis en side indeholder tabeller og tekst, placeres alt i samme arbejdsark. Opret et arbejdsark pr. tabel: Hver tabel placeres i et separat arbejdsark, og den genkendte tekst (uden for tabellerne) placeres i et andet arbejdsark. Hvis det dokument, som behandles, indeholder mere end en side, vil hver side blive behandlet på samme måde. Denne indstilling er nyttig, når du behandler tabeller af forskellige størrelser og med forskellige retninger. Bevar ordstil og tekstafsnit: Beholder den generelle formatstruktur i dit scannede dokument. Skrifttypen, skriftstørrelsen og typografien bevares under hele genkendelsesprocessen. Tabulatortegn og de enkelte blokkes indrykning genskabes. Tekstblokke og spalter gendannes ikke. Afsnittene oprettes i umiddelbar forlængelse af hinanden. Tabeller oprettes korrekt. Ignorer al tekst uden for tabellerne: Gemmer tabellerne og ignorerer alle andre genkendelsesresultater. Al data inden for tabellerne registreres. Konverterer numeriske værdier til tal: Koder genkendte numeriske værdier inden for tabeller som tal, hvilket betyder, at du kan udføre matematiske funktioner på disse celler. Tekstcellerne i alle tabeller bevares i tekstformat. Flet linjer til afsnit: Aktiverer automatisk registrering af afsnit. Bevar tekstfarve: Bevarer de originale tekstfarver i dine kildedokumenter. 25

26 Bevar baggrundsfarven: Genskaber baggrundsfarven for hvert dokument. Grafikindstillinger Under grafikindstillinger, kan du bestemme, hvordan billederne i dit dokument skal blive vist i det nye outputdokument, forudsat at outputformatet understøtter billeder. Farvetype: Her kan du vælge mellem at få billederne vist i Farver eller Sort/hvid, og du kan vælge, om du vil have Gråtonet billederne, eller om du vil beholde den Originale dybde. Billedkvalitet: Her kan du vælge, om du vil have grafikken i Lav, Normal, eller Høj kvalitet. Opløsning: Readiris bevarer som standard den originale opløsning. Hvis du ikke ønsker dette, kan du vælge af reducere opløsningen til en lavere dpi (mellem 50 og 300). 26

27 Sidestørrelsesindstillinger Når du selv scanner tekster, er det ikke sikkert, at sidestørrelsen er den samme som sidestørrelsen i outputdokumenters standard A4-størrelse. Under Sidestørrelse kan du vælge, om du vil beholde den originale inputbilledstørrelse, eller om du vil ændre størrelsen. Hvis du ønsker at ændre størrelsen, skal du sætte hak ud for den fortrukne sidestørrelse og placere den øverst ved at trække den med musen. Derefter skal du lave en prioriteret liste. I tilfælde af at den fortrukne ikke kan bruges vælger Readiris den der står under. Når du er færdig, skal du klikke på OK for at gemme og lukke indstillingerne. PDF-indstillinger Hvis du dobbeltklikker på PDF-ikonet, kan du ud over destination også vælge mellem følgende PDF-typer: Tekstbillede: Denne filtype indeholder det originale billede i baggrunden og den genkendte tekst øverst i billedet. Billedtekst: 27

28 Denne filtype indeholder to lag, den genkendte tekst og det oprindelige billede over teksten. På den måde har du både adgang til den genkendte tekst, og du kan stadig se det originale billede. PDF-tekst: Denne filtype indeholder den originale tekst, men ikke det originale billede fra dit dokument. Alle billeder i det originale dokument er inkluderet som grafik i PDF-filen, og du kan vælge at integrere skrifttype og oprette bogmærker. PDF-billede: Når denne filtype er valgt, laver Readiris ikke tekstgenkendelse på dokumentet, og den vil kun indeholde billedet fra dit originale dokument. Version: Her kan du vælge imellem flere forskellige PDF-versioner: -Det kræver Adobe Acrobat 5.0 eller nyere at åbne PDF 1,4-dokumenter -Det kræver Adobe Acrobat 6,0 eller nyere at åbne PDF 1,5-dokumenter -Det kræver Adobe Acrobat 7,0 eller nyere at åbne PDF 1,6-dokumenter -Det kræver Adobe Acrobat 8,0 eller nyere at åbne PDF 1,7-dokumenter Tilpasser sig PDF/A: Denne indstilling genererer PDF-filer, det er velegnede til langtidsarkivering. PDF/A-filer indeholder kun det, der er strengt nødvendigt, for at PDF-filen kan åbnes og vises. Integrer skrifttyper: Når Integrer skrifttyper er valgt, beholdes de originale skrifttyper i den nye version af dokumentet, også selvom computeren ikke har skrifttypen installeret. Hvis du gemmer de originale skrifttyper, skal du dog være opmærksom på, at filstørrelsen forøges. Opret bogmærker: 28

29 Et bogmærke er en markering af afsnit i dit PDF-dokument. Hvis du vælger at oprette bogmærker, kan du i venstre side af dit output PDF-dokument se en liste over de forskellige afsnit i dit dokument og på den måde få et lille overblik over strukturen i din tekst. ihqc-niveau Hvis du vælger QC, får du komprimeret dine PDF-dokumenter så de ikke fylder så meget på din computer. Du kan vælge imellem 3 typer af komprimering. God størrelse skaber de mindst mulige dokumenter. God kvalitet skaber lidt større billeder, men af højere kvalitet. Gem dine dokumenter Overordnet kan du gemme dine dokumenter på følgende tre måder: Du kan gemme dem som en fil ved at klikke på FIL >GEM DOKUMENT i den øverste vandrette bjælke. Du kan åbne dem i et program ved at klikke på ikonet for den filtype, du ønsker, og dernæst på papirflyikonet Gem. Du kan eksportere dem til et online lagringssystem (Evernote, Dropbox, og Google Docs) OBS: hvis du ønsker at gemme dine dokumenter i online lagringssystemer, skal du sikre dig, at forbindelsen er konfigureret korrekt. Dette gøres ved at klikke på INDSTILLINGER på ClaroReadværktøjslinjen, dernæst på SCAN > SCAN-INDSTILLINGER > KONTI. For at tilføje en konto, skal du klikke på tegnet + og indtaste dine brugeroplysninger. 29

30 Udover at gemme hele dokumenter kan du også gemme enkelte tekstzoner fra dit dokument. For at gøre dette skal du Ctrl-klikke på den zone, du vil kopiere og derefter enten vælge Kopier som tekst eller kopier til Evernote. Hvis du vil gemme dit dokument som et billede, skal du under Format og destination vælge Vis TIFF eksportformat. Nu kan du dobbeltklikke på ikonet og vælge, i hvilket billedformat du vil gemme filen. Når du er færdig klikker du OK for at gemme indstillingerne og dernæst Gem for at eksportere dine dokumenter. Hvis du blot har et enkelt billede fra dit dokument, som du ønsker at gemme, kan du Cmd-klikke på billedet, hvis det er markeret som en grafikzone, og dernæst kan du klikke kopier som grafik. Denne kommando kopierer billedet til udklipsholderen, og du kan nu indsætte det, hvor du ønsker. 30

31 Automatisk behandling * Du kan bruge funktionen Automatisk behandling, hvis du ønsker at behandle store mængder af scannede dokumenter. Denne funktion gør det hurtigt at omforme de dokumenter, du scanner, til et nyt outputformat. Sådan startes automatisk behandling: Under Indstillinger * vælger du de indstillinger, der skal anvendes for scanningen. Klikke på Udfør og vælg automatisk behandling. Sæt flueben ud for Automatisk behandling af alle importerede billeder og vælg en outputmappe til dine dokumenter. 31

32 Start scanningen eller åbning af dokumenter i Readiris. Optimering af de scannede dokumenter Hvis det scannede dokument er af dårlig kvalitet - enten fordi det er meget lyst og utydeligt, eller meget mørkt så tegnene flyder sammen, kan du under UDFØR > JUSTER BILLEDE forbedre kvaliteten. I dette vindue kan du ændre lystyrken og kontrasten, og du kan fjerne de små prikker, der også kan opstå ved en dårlig scanning. Når du har lavet de ønskede indstillinger, klikker du på Anvend. 32

33 Sådan konfigureres din scanner i Readiris Readiris understøtter alle Twain 1.9 kompatible scannere, alle billedregistreringskompatible scannere og alle IRIScanscannere. Før du kan bruge en scanner, skal dens drivere imidlertid installeres på din Mac. Billedregistreringsscannere Tilslut din scanner til din Mac med et usb-kabel og tænd den. Du bliver bedt om at installere eller opdatere den nødvendige software Klik på Installér for at installere driveren. Bemærk at denne handling kræver en internetopkobling for at kunne gennemføres. Twain-scannere Tilslut din scanner til din Mac og tænd den. Installér din scanners Twain-driver. Normalt findes driverne på den cd-rom, der følger med din scanner, samt på din scannerproducents hjemmeside. Bemærk, at visse scannerdrivere ikke virker under de sidste nye versioner af Mac OS. Se i dokumentationen som fulgte med din scanner for at finde ud af, hvilke platforme der understøttes. Hvis det er nødvendigt, skal du kontakte producenten af din scanner. IRIScan-scannere Tilslut din *IRIScan-scanner til din Mac og tænd den. Installér din scanners Twain-driver. *Bemærk at du ikke behøver at installere nogen drivere, når du bruger en IRISCard Anywhere-, IRIScan Anywhere- eller IRIScan Book-scanner. De er ikke Twain-driverbaserede scannere, der 33

34 kan anvendes fra ethvert program for at scanne dokumenter. I stedet er de designet til at blive brugt alene, uden at være tilsluttet nogen computer. De dokumenter, du scanner, er lagret i scannerens interne hukommelse (eller på eksternt SD-kort/USB-nøgle). Derfra bliver de indlæst direkte i Readiris, når du tilslutter scanneren eller indsætter SD-kortet eller USB-nøglen i din Mac. Scan fra fil Hvis du vil gøre lukkede/utilgængelige filer gemt på din computer tilgængelige for redigering og oplæsning, skal du åbne Readiris ved at klikke på scannerikonet og dernæst klikke på Fil i øverste venstre hjørne OBS: Readiris understøtter følgende billedfilformater: GIF-billeder, JPEG-billeder, JPEG2000- billeder, Photoshop-billeder, PNG-billeder, (ukomprimerede, PackBits og gruppe 3 komprimerede filer) TIFF-billeder, dokumenter med flere siders TIFF-billeder, Windows bitmaps (BMP) og PDFdokumenter. Når du har klikket Fil vil der dukke et vindue frem, hvor du kan finde det dokument, du vil lave en ny tilgængelig version af. Når du har fundet dokumentet, klikker du Åbn. Hvis du ønsker, kan du åbne flere billedfiler på en gang: Marker den første fil, og hold Cmd-tasten nede, mens du markerer flere filer OBS: når du klikker på knappen Filer i værktøjslinjen, efter du har gemt dit aktuelle dokument, bliver du spurgt, om du vil slette det aktuelle dokument eller ej. Klik på Nej for at tilføje filer til det aktuelle dokument eller klik på Ja for at åbne et nyt dokument som et nyt selvstændigt dokument, der ikke er i forlængelse af de forgående. 34

35 Forskellige metoder til at åbne billedfiler Træk med musen file til Readiris-ikonet Ctrl-klik på det billede, du vil åbne, klik på Åbn i og vælg Readiris. Readiris-softwaren åbnes og viser billedet. Readiris kan indstilles som målprogram for din scanner, hvis din scanner understøtter den funktion. På den måde scanner du dokumenter på din scanner og overfører dem til Readiris blot ved at klikke på din scannerknap. Åbning af billedfiler fra digitalkamera Readiris registrerer automatisk, når billeder er taget med et digitalkamera og bruger særlige genkendelsesalgoritmer til at behandle dem. Sådan åbnes digitalkamerabilleder: Klik på Filer øverst i værktøjslinjen. Vælg dine digitalkamerabilleder og klik på Åbn. 35

Brugervejledning Scan2Text fra Dictus (Windows PC)

Brugervejledning Scan2Text fra Dictus (Windows PC) Brugervejledning Scan2Text fra Dictus (Windows PC) 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER SCAN2TEXT? INDSTILLINGER BILLEDER MED TEKST SCAN FRA PAPIR SCAN FRA PDF/FIL SCAN FRA SKÆRM SPØRGSMÅL OG SVAR KRAV TIL COMPUTEREN

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 3.0. MV-Nordic

SkanRead hjælp. SkanRead 3.0. MV-Nordic SkanRead hjælp SkanRead 3.0 MV-Nordic SkanRead hjælp: SkanRead 3.0 MV-Nordic Ophavsret 2014 MV-Nordic Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD og programmenuen... 3 3.

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2010 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2011 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Readiris 14. Brugervejledning. Mac OS. 5/31/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Readiris 14. Brugervejledning. Mac OS. 5/31/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris 14 Brugervejledning Mac OS 5/31/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Nyheder i Readiris 14... 3 Juridiske meddelelser...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC)

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Brugervejledning ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 5 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 7 AFSPIL... 7 STOP... 7

Læs mere

AppWriter ipad manual

AppWriter ipad manual AppWriter ipad manual Installation Søg efter AppWriter Skole i App Store og installér den på din ipad. Når AppWriter er installeret, åbner du den ved at trykke på AW-ikonet på dit skrivebord. Inden du

Læs mere

Kom godt i gang. SkanRead 3.1

Kom godt i gang. SkanRead 3.1 Kom godt i gang SkanRead 3.1 Forord SkanRead laver tekstgenkendelse (OCR) på mange forskellige sprog og konverterer billeder til tilgængelige formater. SkanRead laver dine tekster tilgængelige, så du

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC Brugervejledning ClaroRead fra Dictus -PC 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 INSTALLATION... 3 CLAROREAD-VÆRKTØJSLINJE... 3 AFSPIL... 4 STOP... 4 GEM TEKST SOM LYDFIL... 4 INDSTILLINGER... 5

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

ABBYY FineReader konverterer skannede dokumenter, PDF-dokumenter og billedfiler, (herunder digitale billeder), til redigérbare formater.

ABBYY FineReader konverterer skannede dokumenter, PDF-dokumenter og billedfiler, (herunder digitale billeder), til redigérbare formater. FineReader kom hurtigt i gang ABBYY FineReader konverterer skannede dokumenter, PDF-dokumenter og billedfiler, (herunder digitale billeder), til redigérbare formater. For at behandle et dokument med ABBYY

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Table of Contents. konverter fil til PDF... 3 Konverter Wordfil til PDF... 4 Konvertere Pages fil til PDF (mac)... 8.

Table of Contents. konverter fil til PDF... 3 Konverter Wordfil til PDF... 4 Konvertere Pages fil til PDF (mac)... 8. Table of Contents konverter fil til PDF... 3 Konverter Wordfil til PDF... 4 Konvertere Pages fil til PDF (mac)... 8 Page 2 konverter fil til PDF Page 3 Konverter Wordfil til PDF PDF formatet gør at billeder,

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Readiris TM Pro 12. Brugervejledning

Readiris TM Pro 12. Brugervejledning Readiris TM Pro 12 Brugervejledning Readiris TM Pro 12 Brugervejledning Indhold Ophavsret... 1 Kapitel 1 Introduktion til Readiris... 3 Spar tid, og slip for at skrive det samme igen... 3 Readiris-serien...

Læs mere

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.0 Velkommen til manualen for Editor 1 1.1 Editoren 1 1.1.1 Editorens typiske udseende 1 1.1.2 HTML-kode 1 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.2 Værktøjslinjer 2 1.3 Ikoner 2 1.3.1 Liste over

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

IntoWords ipad Tjekliste

IntoWords ipad Tjekliste IntoWords ipad Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Installation af IntoWords til Ipad 1 Login til Skole 2 Login til Privat 3 Login til Erhverv 4 Værktøjslinjen 5 Indstillinger i IntoWords 6

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse

Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse 1 ordpad er en grundlæggende tekstbehandlingsprogram, der er inkluderet i Windows W (siden Windows 95, hvor det

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Readiris TM Corporate 12. Brugervejledning

Readiris TM Corporate 12. Brugervejledning Readiris TM Corporate 12 Brugervejledning Readiris TM Corporate 12 Brugervejledning Indhold Ophavsret... 1 Kapitel 1 Introduktion til Readiris... 3 Spar tid, og slip for at skrive det samme igen... 3

Læs mere

Hands-on med. TRE fra ScanDis A/S

Hands-on med. TRE fra ScanDis A/S Hands-on med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Med dette materiale får du mulighed for at lave forskellige øvelser med programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex. Materialet forudsætter lidt kendskab til programmerne,

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

IrfanView. Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj. Version: August 2012

IrfanView. Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj. Version: August 2012 IrfanView Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er IrfanView?...4 Få fat i programmet...4 Installer selve programfilen...5 Installer plugins...6

Læs mere

Indsæt og opret et billede på én gang

Indsæt og opret et billede på én gang Indsæt og opret et billede på én gang Du kan nu oprette og indsætte billeder på forside og tekst-sider og felter i én arbejdsgang altså uden at først oprette dem i Mediearkivet. Billeder kan indsættes

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

IntoWords Cloud Tjekliste

IntoWords Cloud Tjekliste IntoWords Cloud Tjekliste Generelt Gennemgået Øvelse Installér IntoWords Cloud 1 Login med IntoWords Cloud 2 Værktøjslinjen 3 IntoWords Styreknapper 4 Gendan Profil 5 Oplæsning Gennemgået Øvelse Oplæsning

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Tutorial: Sammenlign dokumenter

Tutorial: Sammenlign dokumenter Tutorial: Sammenlign dokumenter ReVu kan sammenligne to PDF-dokumenter og automatisk markere forskellene mellem dem, så du nemt og hurtigt kan sammenligne ændringer i tegninger og planer. På kommandolinjen

Læs mere

Kom godt i gang med. SkanRead. mikrov.dk. Kom godt i gang med SkanRead 1

Kom godt i gang med. SkanRead. mikrov.dk. Kom godt i gang med SkanRead 1 Kom godt i gang med SkanRead mikrov.dk Kom godt i gang med SkanRead 1 Kom godt i gang med SkanRead (version 1) Kom godt i gang med SkanRead 3 Indhold Kom godt i gang med SkanRead 3 Om SkanRead 6 Sådan

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Image Converter Betjeningsvejledning Version: 1.1.0.0 Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Indholdsfortegnelse: Overblik over Image Converter P2 Image Converteringsproces P3 Importér

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

DI-Plot. Brugervejledning

DI-Plot. Brugervejledning DI-Plot Brugervejledning Digital Information Ltd. Technoparkstrasse CH-8005 Zürich Copyright - Digital Information Ltd. 2006 Copyright for denne tekniske dokumentation tilhører Digital Information Ltd.

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Manual til Explain Everthing

Manual til Explain Everthing Manual til Explain Everthing Af Randi Majgård Høgh VIFIN Indholdsfortegnelse Forord Hjælp & indstillinger Oprettelse af dokumenter Gennemgang af værktøjer Video - og lydoptagelser Hvordan deler og eksporter

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Brugervejledning. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Brugervejledning. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Brugervejledning 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion til Readiris... 1 Nyheder i Readiris

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip.

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip. ASB E-mailsignatur I det følgende vil det forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men

Læs mere

Velkommen til Stifikseren!

Velkommen til Stifikseren! Powered by Velkommen til Stifikseren! Du har nu fået et meget effektivt værktøj til på én gang at lette dit arbejde og kvalificere dine elevers udbytte af deres og din indsats i forhold til deres skriftlige

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

DIGITALE REFUSIONSSEDLER

DIGITALE REFUSIONSSEDLER DIGITALE REFUSIONSSEDLER Der er to måder at udfylde refusionssedler på din smartphone eller tablet: Guide 1: Til dig, der vil udfylde refusionssedler på den nemme måde! Guide 2: Til dig, der vil udfylde

Læs mere

Lydfiler og nyt design LENDE BOGTRYK BRUGERVEJLEDNING

Lydfiler og nyt design LENDE BOGTRYK BRUGERVEJLEDNING LENDE BOGTRYK BRUGERVEJLEDNING Design Både de ikoner som man bruger i programmet, men også program ikonet, som bl.a. vises på skrivebordet. De nye ikoner ser sådan ud: Program ikon Ikoner til oplæsning

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Skannerpen Gennemgået Øvelse Scan tekster med C-Pen Windows 1 Scan tekster med C-Pen Mac 2 Scan tekster med IRISPen Windows 3

Skannerpen Gennemgået Øvelse Scan tekster med C-Pen Windows 1 Scan tekster med C-Pen Mac 2 Scan tekster med IRISPen Windows 3 Håndskanner & Skannerpen Tjekliste Skannerpen Gennemgået Øvelse Scan tekster med C-Pen Windows 1 Scan tekster med C-Pen Mac 2 Scan tekster med IRISPen Windows 3 Håndskanner Gennemgået Øvelse Klargøring

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider.

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider. Startvejledning Microsoft Publisher 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Føj dine

Læs mere

Billedbehandling med XnView.

Billedbehandling med XnView. Billedbehandling med XnView. 2009 Dag 1: På skrivebordet finder du ikonet for Denne computer højreklik på ikonet og vælg Stifinder på pop-op skiltet. Nu viser Stifinderen de drev der findes på denne computer

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Office-pakke... Opgradering til Office 2013. KAPITEL ET... 7 Fælles funktioner i Office 2013

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Office-pakke... Opgradering til Office 2013. KAPITEL ET... 7 Fælles funktioner i Office 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Office-pakke... Opgradering til Office 2013 KAPITEL ET... 7 Fælles funktioner i Office 2013 Velkomstopsætningen... 8 Det nye look... 9 Startskærmen... 10 Skabeloner...

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere