Brugervejledning Readiris fra Dictus (Mac)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Readiris fra Dictus (Mac)"

Transkript

1 Brugervejledning Readiris fra Dictus (Mac) 1

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER READIRIS? INDSTILLINGER SPROG SCANNER INDSTILLINGER SIDEANALYSEINDSTILLINGER BILLEDFORBEHANDLINGSINDSTILLINGER AVANCEREDE GENKENDELSESINDSTILLINGER TEGNBREDDE INTERAKTIV INDLÆRING SKRIFTTYPEORDBOG GEM EN INDSTILLINGSPROFIL SCAN FRA SCANNER SÅDAN SCANNES DOKUMENTER: SIDEANALYSE ZONESKABELON MANUEL KOPIERING AF ZONELAYOUT RET, JUSTÉR, ROTÉR FORMAT OG DESTINATION BESKRIVELSE AF DE FORSKELLIGE FILTYPER FORMAT- OG DESTINATIONSINDSTILLINGER DESTINATIONSINDSTILLINGER: LAYOUTINDSTILLINGER (GÆLDER IKKE PDF): LAYOUTINDSTILLINGER FOR REGNEARK

3 REGNEARK VALGMULIGHEDER GRAFIKINDSTILLINGER SIDESTØRRELSESINDSTILLINGER PDF- INDSTILLINGER GEM DINE DOKUMENTER AUTOMATISK BEHANDLING OPTIMERING AF DE SCANNEDE DOKUMENTER SÅDAN KONFIGURERES DIN SCANNER I READIRIS SCAN FRA FIL FORSKELLIGE METODER TIL AT ÅBNE BILLEDFILER ÅBNING AF BILLEDFILER FRA DIGITALKAMERA VEJLEDNING TIL AT TAGE BILLEDER MED DIGITALKAMERA ÅBEN EN FIL GEM DINE DOKUMENTER KRAV TIL COMPUTER OG SCANNER SPØRGSMÅL OG SVAR

4 Hvad er Readiris? Readiris er et scannerprogram, der gør det nemt og hurtigt for dig at omdanne lukkede/utilgængelige PDF-dokumenter til dokumenter, der er tilgængelige for både oplæsning og redigering. Derudover kan du også bruge programmet sammen med en fysisk scanner og scanne alt fra kompendier og aviser til bøger. Efter indscanningen kan du fjerne tekstområder med Readiris, få registreret tekst, der indgår i billeder, og med et enkelt klik sende den nye udgave af dit dokumenter til eksempelvis Word, en åben PDF, eller Google drev. Readiris kan købes som et tillægsprogram til oplæserprogrammet ClaroRead og placerer sig automatisk som en del af værktøjslinjen i ClaroRead. I brugervejledningen her gennemgås først scannerindstillingerne for Readiris. Derefter kommer en forklaring af, hvordan du scanner en fysisk tekst, arbejder med layout og til slut gemmer filen som en ny tilgængelig version. Til slut gennemgås det, hvordan du kan åbne en fil, du allerede har på din computer, redigere layoutet i Readiris og til sidst gemme resultatet. For nemheds skyld bliver der i denne brugervejledning brugt ordet inputdokument for den tekst, du scanner til Readiris og den fil, du åbner med Readiris. Den nye tilgængelige fil, du laver med Readiris, kaldes outputdokumentet. Indstillinger Før du begynder at scanne, er der et par indstillinger, der kan være gode at lave for at opnå den højeste kvalitet for scanningen: 4

5 Sprog Klik på ikonet Scan på ClaroReadværktøjslinjen, så Readirisvinduet åbnes. I den øverste vandrette bjælke skal du nu vælge det sprog, der passer til den tekst, du vil scanne eller den fil, du vil åbne i Readiris. Hvis du har et dokument, der indeholder flere forskellige sprog, vælger du det primære sprog under Sprog. Når du har hentet dokumentet ind i Readiris, således at du kan se dokumentet i venstre side, Ctrl-klikker du på de sider med et andet sprog og vælger det passende sprog. Scanner indstillinger Før du begynder at bruge Readiris, er det - ud over valg af sprog - også vigtigt at tjekke, om din scanner er tilkoblet Readiris korrekt. 5

6 For at tjekke om du har den rigtige scanner tilsluttet, kan du klikke på ClaroReadværktøjslinjen INDSTILLINGER > SCAN > SCANINDSTLLINGER > SCANNER Du bør nu kunne se navnet på din Scanner anført. Hvis din scanner ikke er anført, er scannerens driver ikke blevet installeret korrekt. Se afsnittet Sådan konfigureres din scanner i Readiris for hjælp til at konfigurere din scanner Sideanalyseindstillinger Når du har tjekket, at du har valgt det rigtige sprog, og scanneren er tilsluttet, er der en række andre indstillinger, der er nyttige at lave for at opnå det bedste resultat for OCR-scanningen fra scanner eller fil. Du kan få adgang til indstillingerne i Readiris på følgende måder: Klik enten på indstillinger på den øverste vandrette bjælke på din Mac-computer, når du har Readiris åben eller klik på indstillinger på ClaroReadværktøjslinjen INDSTILLINGER > SCAN > SCANINDSTLLINGER > GENERELT. Når du på den ene eller anden måde er nået til indstillinger, skal du sætte flueben ud for: Sideanalyse, Registrering af sideretning, Opretning af skæve sider, og Ignorer kantzoner. 6

7 Sideanalyse: Deler dit dokument op i genkendelseszoner fx. Billede- og tekstzoner. Hvis sideanalyse er deaktiveret, skal du selv manuelt tegne genkendelseszonerne. Registrering af sideretning: Denne indstilling registrerer, hvilken retning dine dokumenter vender og roterer dem automatisk, hvis det er nødvendigt. Opretning af skæve sider: Denne indstilling retter sider, der er scannet fra en skæv vinkel. Ignorer kantzoner: Ignorerer sorte kanter rundt om dokumentet, der kan opstå når du scanner, og som i nogle tilfælde vil blive fejlgenkendt som tekst- eller billedzoner. Billedforbehandlingsindstillinger Ud over de førnævnte standardindstillinger er der yderligere en række indstillinger, du kan lave for at forbedre OCR-resultatet af dårligt indscannede dokumenter, hvor teksten enten flyder sammen, hele dokumentet er for lyst, eller hvor der er mange helt små prikker i outputdokumentet. For at 7

8 lave indstillingerne skal du klikke på Indstillinger på ClaroReadværktøjslinjen, derefter på SCAN > SCAN-INDSTILLINGER >GENERELT> BILLEDFORBEHANDLINGS-INDSTILLINGER. Udjævn farve- og gråzonebilleder: Skaber stører kontrast mellem forgrunden (teksten) og baggrunden (grafik). Behandl som 300 dpi: Behandler billeder med ukendt opløsning, som om de havde en opløsning på 300 dpi. Fjern prikker: Fjerner de små prikker, der opstår, når dokumentet er scannet i dårlig kvalitet. Jo længere mod højre desto større prikker fjernes. Når du har taget stilling til alle indstillinger, lukkes vinduet, og indstillingerne gemmes automatisk. Avancerede genkendelsesindstillinger Ud over de almindelige genkendelsesindstillinger har Readiris også flere avancerede genkendelsesindstillinger. Disse finder du ved at klikke på Indstillinger i den øverste vandrette bjælke. De avancerede indstillinger forbedrer OCR-genkendelsen, men er ikke nødvendige for en god genkendelse. De følgende indstillinger skal derfor ses som avancerede indstillinger du kan gå i dybden med, når du er blevet fortrolig med programmet. 8

9 Tegnbredde Tegnbredden (pitch) er antallet af tegn pr. tomme i et skriftsnit. Tegnbredden kan enten være fast, hvor alle tegn har samme bredde, eller proportional, hvor tegnene har forskellig bredde. Sådan vælges tegnbredden: Klik på Fast, hvis alle tegn i skriftsnittet har samme bredde. Det gælder ofte dokumenter skrevet på skrivemaskine. Klik på Proportional, hvis tegnene i skriftsnittet har uens bredde. Stort set alle skrifttyper i aviser, blade og bøger er proportionale. -fast -Proportional 9

10 Interaktiv indlæring Ved hjælp af Interaktiv indlæring kan du træne genkendelsessystemet i skrifttyper og tegnformer og rette OCR-resultatet, hvis det er nødvendigt. Ved interaktiv indlæring vises tegn, som genkendelsessystemet ikke er sikker på i et eksempelvindue sammen med den sætning, de indgår i, og den foreslåede løsning. Sådan aktiveres Interaktiv indlæring Klik på Interaktiv indlæring i menuen Indlær i den øverste vandrette bjælke. Klik på papirfly-ikonet Gem for at behandle dokumentet. Der vil nu blive vist et vindue med de tegn, genkendelsessystemet er usikker på. 10

11 Hvis resultatet er rigtigt, skal du klikke på Indlær. Indlæringsresultaterne gemmes midlertidigt på computeren, og Readiris viser ikke de indlærte tegn igen, når der udføres genkendelse på resten af dokumentet.. Klik på Afslut, hvis du vil gemme de løsninger, som programmet viser. Hvis resultatet er forkert, skal du skrive de rigtige tegn og klikke på Indlær. Klik på Indlær ikke, for at gemme resultatet som ikke-sikkert. Denne funktion er særligt anvendelig hvis det er et tegn som nemt kan blive forvekslet med et andet f.eks. tallet 1 og bokstavet l. Klik på Slet for at slette tegn i resultat. Denne funktion kan bruges til at forhindre at dokumentstøj tages med i dokumentet. Klik på Fortryd for at rette fejl. Klik på Afbryd hvis du vil afslutte den interaktive indlæring. Skrifttypeordbog 11

12 Ved scanning af mange dokumenter med samme type, skrifttypekvalitet og udskriftskvalitet kan det være besværligt at gentage indlæringsprocessen hver gang. I den situation er det nyttigt at bruge skrifttypeordbøger. Skrifttypeordbøger indeholder skrifttypeoplysninger, der er indlært under interaktiv indlæring og kan give langt flere genkendelsesresultater. Hvis du vil lave en ny skrifttypeordbog, skal du klikke Indlær i den øverste vandrette bjælke. Her skal du klikke Ny ordbog. Derefter kan du gå i gang med Interaktiv indlæring, og når du er færdig, klikker du Gem. Derefter skal du igen klikke på Indlær i den øverste vandrette bjælke og klikke Gem ordbog. Når dette er gjort, er skrifttypeordbogen gemt, og du kan bruge den igen på at andet tidspunkt ved at klikke Åbn ordbog i menuen Indlær. Gem en indstillingsprofil Vælg dine ønskede indstillinger. Klik på Gem indstillinger og klik derefter på Gem. Følgende indstillinger vil blive gemt: Primære og sekundære sprog, prioritér genkendelsesnøjagtighed, hastighed, skrifttype, tegnbredde, outputformat og alle valgte outputformatindstillinger, herunder PDF-adgangskoder, målprogram, online lagringssystemindstillinger, sidestørrelse, sideadskillelse og indstillinger for brugerleksikon, sideanalyse og indstillinger for fjern prikker og sideopretning. Hvis du vil åbne en indstillingsfil, skal du klikke på INDSTILLINGER > ÅBN INDSTILLINGER. Hvis du vil gendanne fabriksindstillingerne, klikker du på INDSTILLINGER > GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER. 12

13 Scan fra scanner Før du begynder at scanne, er der to ting du skal tjekke: Klik på Indstillinger > Scan på ClaroReadværktøjslinjen. Hvis du ser din scanner anført i listen i fanebladet Scanner, er den korrekt installeret. Før du scanner, er det vigtigt, at du tjekker, at du har valgt det sprog, som passer til dit dokument. Når dette er tjekket, er du klar til at klikke scan på din fysiske scanner. 13

14 Sådan scannes dokumenter: Tryk på scanknappen på din scanner. Vælg indstillinger for din scanner. Vælg Sideanalyseindstillinger. Klik på knappen Scan i dialogboksen Når du er færdig med scanningsarbejdet, har du nu alle dine sider inde i Readirisprogrammet Sideanalyse Når indstillingen sideanalyse er aktiveret, opdeler Readiris automatisk dit dokumentet i tekst-, tabel-, grafik- og genkendelseszoner. Hvis du ønsker, kan du tilrette denne sideanalyse på forskellige måder. Hvis du klikker på Layout, i Redairisvinduets højre side, vil der blive vist en vandret bjælke med forskellige muligheder for tilretning og ændring i den automatiske sideanalyse. Når du har klikket 14

15 på en af de 6 valgmuligheder, kan du med musen markere et område i dit dokument som enten tekst (orange), grafik (blå), tabeller (lilla) eller stregkoder (grøn). Scannerprogrammet har selv markeret disse områder, så det er kun nødvendigt at markere området, hvis du vil have det ændret. Det kan eksempelvis være, at der er et billede med tekst i, som er blevet markeret som grafik, og du godt vil gøre det muligt at få teksten læst op eller redigeret. I så fald skal du markere området som tekst. Sorter Hvis du vil ændre i rækkefølgen af afsnit på den enkelte side, skal du klikke Sorter. Når dette er gjort, forsvinder alle numrene fra zonerne, og du kan du selv markere rækkefølgen med musen. De zoner, du ikke klikker på, vil ikke blive taget med. Når du har fastlagt rækkefølgen, klikker du Ok for at gemme rækkefølgen. Ramme Med funktionen Ramme kan du tegne det område af teksten, du vil gemme i dit nye dokument, og alt uden for dette område vil blive ignoreret på alle dokumentets sider. Denne funktion kan blandt andet bruges, hvis du ikke er interesseret i fodnoterne, og gentagen information, der ofte er i bunden. Flet Hvis du har to tekstzoner, som hører sammen, kan du ændre de to zoner til en enkelt tekstzone ved at tegne en tekstzone, der overlapper de to zoner. De to zoner vil da blive flettet sammen til en. Slet Hvis du vil slette en zone, klikker du blot på zonen og dernæst på backspace på dit tastatur. Hvis du vil slette en hel side, klikker du på det røde kryds i øverste højre hjørne på sidefremvisningen, som ses i Readirisvinduets venstre side 15

16 Under menuen Rediger, kan du også slette alle zoner og selv markere de forskellige typer af zoner manuelt i dit dokument. Hvis du har fortrudt de ændringer, du har lavet i forhold til sideanalyse, kan du til hver en tid klikke på ikonet Analyse og få gendannet dokumentet til den automatiske sideanalyse, sådan som den var, før du foretog dine ændringer. Zoneskabelon Du kan også vælge at oprette en zoneskabelon, hvis du har mange dokumenter der er ens i layoutet. For at gøre brug af zoneskabeloner skal du først indscanne et dokument, dernæst redigere de zoner, du har lyst til, og til slut klikke Layout i den øverste bjælke og vælge Gem layout. Nu kan du de aktivere Sideanalyse i Readirismenuen > Indstillinger > Generelt 16

17 Derefter kan du klikke på Layout > Åbn layout, og alle de tekster du scanner eller åbner med Readiris, vil nu have den samme opdeling i zoner. Genaktiver Sideanalyse hvis du ikke længere vil bruge skabelonen. Manuel kopiering af zonelayout Det er også muligt manuelt at kopiere zonelayoutet fra én side til en anden. For at gøre dette skal du Cmd-klikke på de zoner, du vil kopiere (OBS: layoutredskaberne skal være lukkede). Derefter skal du klikke Cmd+C, og til slut klikke på den side, du vil kopiere zonelayotet til, og trykke Cmd+V. Ud over funktionerne i sideanalyse har du i højre side i Readirisvinduet mulighed for at lave flere rettelser, så dit outputdokument bliver så godt som muligt. 17

18 Ret, justér, rotér Ret skævheden, der typisk vil opstå, når du selv scanner, da det er svært at placere papiret helt lige. Roter billedet mod venstre, højre eller 180 grader. Juster, danner kontrast mellem tekst og baggrund Størrelse ændrer størrelsen på redigeringsvinduet Brug loupe til at forstørre specifikke områder af teksten i redigeringsvinduet Format og destination Øverst i Readirisvinduet kan du se de forskellige typer af filer, du kan vælge som outputformat for dit dokument. Vælg det ikon, der svarer til den ønskede filtype. Klik derefter på Gem og vælg navn og placering til din nye fil. 18

19 Beskrivelse af de forskellige filtyper PDF Der findes forskellige typer PDF-filer. For at vælge mellem disse skal du dobbeltklikke på PDF ikonet >PDF-indstillinger og under menuen Type vælge mellem de tre typer af PDF-filer. Tekstbillede: Denne filtype indeholder det originale billede i baggrunden, og den genkendte tekst øverst i billedet. Billedtekst: Denne filtype indeholder to lag, den genkende tekst og det oprindelige billede over teksten. På den måde har du både adgang til den genkendte tekst, og du kan stadig se det originale billede PDF-tekst: Denne filtype indeholder den originale tekst, men ikke det originale billede fra dit dokument. Alle billeder i det originale dokument er inkluderet som grafik i PDF-filen, og du kan vælge at integrere skrifttype og oprette bogmærker. PDF-billede: Når denne filtype er valgt, laver Readiris ikke tekstgenkendelse på dokumentet, og den vil kun indeholde billedet fra dit originale dokument DOCX DOCX er standard for tekstbehandlingsformatet som anvendes i Microsoft Word DOCX understøttes også af iwork og Pages. ODT ODT står for åbn dokumenttekst. Det er et kildefrit filformat. ODT-filen kan åbnes med alle tekstbehandlingsprogrammer, som er kompatible med OpenOffice. 19

20 RTF RTF står for "Rich Text Formatting" (formatering af Rich-tekst). Brug RTF-formatet, når du ikke har nogen mulighed for at bruge DOCX- eller ODT-formaterne. Det anbefales, at man bruger Microsoft Word til at åbne RTF-dokumenter, der er genereret af Readiris. XLSX XLSX er det nye standard regnearkformat i Microsoft Excel 2008 og 2011, samt i iwork Numbers. XLSX-filer dannes ved hjælp af den åbne XML-standard. HTML HTML står for "Hypertext Markup Language" (hypertekstopmærkningssprog). Det er det fremherskende opmærkningssprog for internetsider. Det giver mulighed for at beskrive strukturen og formateringen af tekstbaserede oplysninger i et dokument. Dette filformat kan åbnes i Microsoft Excel, i en internetbrowser som eksempelvis Safari og i redigeringsværktøjer til internetsider som eksempelvis Adobe Dreamweaver. Bemærk: HTML er det anbefalede format, når man gemmer dokumenter i Evernote. TXT (Unicode text) En TXT-fil er et standard tekstdokument, der indeholder ikke-formateret tekst. TXT-filer kan åbnes i ethvert tekstredigerings- eller ordbehandlingsprogram. Der er ingen tilgængelige layoutindstillinger for TXT-filer. Billedfilformater Selvom Readiris er et tekstredigeringsprogram, kan det også gemme dokumenter som billedfiler. Følgende billedfilformater understøttes som output: TIFF, PNG, Photoshop, JPEG, JPEG 2000 og Windows bitmap. Hvis du dobbeltklikker på et af ikonerne for Format og destination, kan du lave indstillinger i forhold til Destination, Layout, Grafik, og Sidestørrelse. 20

21 Format- og destinationsindstillinger Destinationsindstillinger: Klik Filer for at gemme dokumenterne lokalt på din computer. Klik Program > Vælg program for at åbne dokumenterne direkte i programmet. Klik Læringssystem > vælg Dropbox eller Evernote for at sende dine dokumenter til en online lagringstjeneste. Layoutindstillinger (gælder ikke PDF): Layoutindstillingerne afgør, i hvilken grad layoutet i dine inputdokumenter vil være gældende i den nye version af dokumentet (outputdokumentet) også. På billedet nedenfor kan du se, hvilke indstillinger du kan lave i forhold til layout: 21

22 Opret løbende tekst Når denne funktion er valgt, bliver teksten en lang sammenhængende tekststreng, hvor der ikke er formateringer. Denne er oplagt at vælge, hvis du selv ønsker at lave formateringen. Eksempel Bevar Formateringen af tekst Denne indstilling beholder den generelle formatstruktur af dit scannede dokument b.la. skrifttype, skriftstørrelse, typografi. Derudover beholdes tabulatortegn og eventuelle indryk genskabes. Tekstblokke og spalter gendannes ikke. Afsnittene oprettes i umiddelbar forlængelse af hinanden. Eksempel 22

23 Genskab kildedokumentet Denne indstilling sikrer, at layoutet er så tæt på originalen som muligt. Dvs. at tekstblokke, tabeller og billeder bliver genskabt det samme sted som originalen, og at ord- og afsnitsformatering bevares. Eksempel Brug spalter i stedet for rammer: Denne indstilling sikrer kolonner i stedet for tekstrammer. Hvis Readiris ikke kan spore spalter i kildedokumentet, bruges rammerne stadig som nødløsning. Indsæt spalteskift: Denne indstilling indsætter et hårdt spalteskift ved slutningen af hver spalte. Tilføj billede som sidebaggrund: 23

24 Denne funktion placerer det scannede billede som sidebaggrund under den genkendte tekst, hvilket øger outputfilens størrelse betydeligt. Flet linjer til afsnit: Aktiverer automatisk registrering af afsnit. Medtag grafik: Inkluderer billeder i dine outputdokumenter. Bevar tekstfarve: Bevarer de originale tekstfarver i dine kildedokumenter. Bevar baggrundens farver: Genskaber baggrundsfarven for hvert dokument. Layoutindstillinger for regneark Du kan lave følgende indstillinger for regnearkdokumenter i XLSX-format 24

25 Regneark valgmuligheder Opret et arbejdsark pr. Side: Denne funktion sørger for, at der oprettes et arbejdsark for hver scannet side. Hvis en side indeholder tabeller og tekst, placeres alt i samme arbejdsark. Opret et arbejdsark pr. tabel: Hver tabel placeres i et separat arbejdsark, og den genkendte tekst (uden for tabellerne) placeres i et andet arbejdsark. Hvis det dokument, som behandles, indeholder mere end en side, vil hver side blive behandlet på samme måde. Denne indstilling er nyttig, når du behandler tabeller af forskellige størrelser og med forskellige retninger. Bevar ordstil og tekstafsnit: Beholder den generelle formatstruktur i dit scannede dokument. Skrifttypen, skriftstørrelsen og typografien bevares under hele genkendelsesprocessen. Tabulatortegn og de enkelte blokkes indrykning genskabes. Tekstblokke og spalter gendannes ikke. Afsnittene oprettes i umiddelbar forlængelse af hinanden. Tabeller oprettes korrekt. Ignorer al tekst uden for tabellerne: Gemmer tabellerne og ignorerer alle andre genkendelsesresultater. Al data inden for tabellerne registreres. Konverterer numeriske værdier til tal: Koder genkendte numeriske værdier inden for tabeller som tal, hvilket betyder, at du kan udføre matematiske funktioner på disse celler. Tekstcellerne i alle tabeller bevares i tekstformat. Flet linjer til afsnit: Aktiverer automatisk registrering af afsnit. Bevar tekstfarve: Bevarer de originale tekstfarver i dine kildedokumenter. 25

26 Bevar baggrundsfarven: Genskaber baggrundsfarven for hvert dokument. Grafikindstillinger Under grafikindstillinger, kan du bestemme, hvordan billederne i dit dokument skal blive vist i det nye outputdokument, forudsat at outputformatet understøtter billeder. Farvetype: Her kan du vælge mellem at få billederne vist i Farver eller Sort/hvid, og du kan vælge, om du vil have Gråtonet billederne, eller om du vil beholde den Originale dybde. Billedkvalitet: Her kan du vælge, om du vil have grafikken i Lav, Normal, eller Høj kvalitet. Opløsning: Readiris bevarer som standard den originale opløsning. Hvis du ikke ønsker dette, kan du vælge af reducere opløsningen til en lavere dpi (mellem 50 og 300). 26

27 Sidestørrelsesindstillinger Når du selv scanner tekster, er det ikke sikkert, at sidestørrelsen er den samme som sidestørrelsen i outputdokumenters standard A4-størrelse. Under Sidestørrelse kan du vælge, om du vil beholde den originale inputbilledstørrelse, eller om du vil ændre størrelsen. Hvis du ønsker at ændre størrelsen, skal du sætte hak ud for den fortrukne sidestørrelse og placere den øverst ved at trække den med musen. Derefter skal du lave en prioriteret liste. I tilfælde af at den fortrukne ikke kan bruges vælger Readiris den der står under. Når du er færdig, skal du klikke på OK for at gemme og lukke indstillingerne. PDF-indstillinger Hvis du dobbeltklikker på PDF-ikonet, kan du ud over destination også vælge mellem følgende PDF-typer: Tekstbillede: Denne filtype indeholder det originale billede i baggrunden og den genkendte tekst øverst i billedet. Billedtekst: 27

28 Denne filtype indeholder to lag, den genkendte tekst og det oprindelige billede over teksten. På den måde har du både adgang til den genkendte tekst, og du kan stadig se det originale billede. PDF-tekst: Denne filtype indeholder den originale tekst, men ikke det originale billede fra dit dokument. Alle billeder i det originale dokument er inkluderet som grafik i PDF-filen, og du kan vælge at integrere skrifttype og oprette bogmærker. PDF-billede: Når denne filtype er valgt, laver Readiris ikke tekstgenkendelse på dokumentet, og den vil kun indeholde billedet fra dit originale dokument. Version: Her kan du vælge imellem flere forskellige PDF-versioner: -Det kræver Adobe Acrobat 5.0 eller nyere at åbne PDF 1,4-dokumenter -Det kræver Adobe Acrobat 6,0 eller nyere at åbne PDF 1,5-dokumenter -Det kræver Adobe Acrobat 7,0 eller nyere at åbne PDF 1,6-dokumenter -Det kræver Adobe Acrobat 8,0 eller nyere at åbne PDF 1,7-dokumenter Tilpasser sig PDF/A: Denne indstilling genererer PDF-filer, det er velegnede til langtidsarkivering. PDF/A-filer indeholder kun det, der er strengt nødvendigt, for at PDF-filen kan åbnes og vises. Integrer skrifttyper: Når Integrer skrifttyper er valgt, beholdes de originale skrifttyper i den nye version af dokumentet, også selvom computeren ikke har skrifttypen installeret. Hvis du gemmer de originale skrifttyper, skal du dog være opmærksom på, at filstørrelsen forøges. Opret bogmærker: 28

29 Et bogmærke er en markering af afsnit i dit PDF-dokument. Hvis du vælger at oprette bogmærker, kan du i venstre side af dit output PDF-dokument se en liste over de forskellige afsnit i dit dokument og på den måde få et lille overblik over strukturen i din tekst. ihqc-niveau Hvis du vælger QC, får du komprimeret dine PDF-dokumenter så de ikke fylder så meget på din computer. Du kan vælge imellem 3 typer af komprimering. God størrelse skaber de mindst mulige dokumenter. God kvalitet skaber lidt større billeder, men af højere kvalitet. Gem dine dokumenter Overordnet kan du gemme dine dokumenter på følgende tre måder: Du kan gemme dem som en fil ved at klikke på FIL >GEM DOKUMENT i den øverste vandrette bjælke. Du kan åbne dem i et program ved at klikke på ikonet for den filtype, du ønsker, og dernæst på papirflyikonet Gem. Du kan eksportere dem til et online lagringssystem (Evernote, Dropbox, og Google Docs) OBS: hvis du ønsker at gemme dine dokumenter i online lagringssystemer, skal du sikre dig, at forbindelsen er konfigureret korrekt. Dette gøres ved at klikke på INDSTILLINGER på ClaroReadværktøjslinjen, dernæst på SCAN > SCAN-INDSTILLINGER > KONTI. For at tilføje en konto, skal du klikke på tegnet + og indtaste dine brugeroplysninger. 29

30 Udover at gemme hele dokumenter kan du også gemme enkelte tekstzoner fra dit dokument. For at gøre dette skal du Ctrl-klikke på den zone, du vil kopiere og derefter enten vælge Kopier som tekst eller kopier til Evernote. Hvis du vil gemme dit dokument som et billede, skal du under Format og destination vælge Vis TIFF eksportformat. Nu kan du dobbeltklikke på ikonet og vælge, i hvilket billedformat du vil gemme filen. Når du er færdig klikker du OK for at gemme indstillingerne og dernæst Gem for at eksportere dine dokumenter. Hvis du blot har et enkelt billede fra dit dokument, som du ønsker at gemme, kan du Cmd-klikke på billedet, hvis det er markeret som en grafikzone, og dernæst kan du klikke kopier som grafik. Denne kommando kopierer billedet til udklipsholderen, og du kan nu indsætte det, hvor du ønsker. 30

31 Automatisk behandling * Du kan bruge funktionen Automatisk behandling, hvis du ønsker at behandle store mængder af scannede dokumenter. Denne funktion gør det hurtigt at omforme de dokumenter, du scanner, til et nyt outputformat. Sådan startes automatisk behandling: Under Indstillinger * vælger du de indstillinger, der skal anvendes for scanningen. Klikke på Udfør og vælg automatisk behandling. Sæt flueben ud for Automatisk behandling af alle importerede billeder og vælg en outputmappe til dine dokumenter. 31

32 Start scanningen eller åbning af dokumenter i Readiris. Optimering af de scannede dokumenter Hvis det scannede dokument er af dårlig kvalitet - enten fordi det er meget lyst og utydeligt, eller meget mørkt så tegnene flyder sammen, kan du under UDFØR > JUSTER BILLEDE forbedre kvaliteten. I dette vindue kan du ændre lystyrken og kontrasten, og du kan fjerne de små prikker, der også kan opstå ved en dårlig scanning. Når du har lavet de ønskede indstillinger, klikker du på Anvend. 32

33 Sådan konfigureres din scanner i Readiris Readiris understøtter alle Twain 1.9 kompatible scannere, alle billedregistreringskompatible scannere og alle IRIScanscannere. Før du kan bruge en scanner, skal dens drivere imidlertid installeres på din Mac. Billedregistreringsscannere Tilslut din scanner til din Mac med et usb-kabel og tænd den. Du bliver bedt om at installere eller opdatere den nødvendige software Klik på Installér for at installere driveren. Bemærk at denne handling kræver en internetopkobling for at kunne gennemføres. Twain-scannere Tilslut din scanner til din Mac og tænd den. Installér din scanners Twain-driver. Normalt findes driverne på den cd-rom, der følger med din scanner, samt på din scannerproducents hjemmeside. Bemærk, at visse scannerdrivere ikke virker under de sidste nye versioner af Mac OS. Se i dokumentationen som fulgte med din scanner for at finde ud af, hvilke platforme der understøttes. Hvis det er nødvendigt, skal du kontakte producenten af din scanner. IRIScan-scannere Tilslut din *IRIScan-scanner til din Mac og tænd den. Installér din scanners Twain-driver. *Bemærk at du ikke behøver at installere nogen drivere, når du bruger en IRISCard Anywhere-, IRIScan Anywhere- eller IRIScan Book-scanner. De er ikke Twain-driverbaserede scannere, der 33

34 kan anvendes fra ethvert program for at scanne dokumenter. I stedet er de designet til at blive brugt alene, uden at være tilsluttet nogen computer. De dokumenter, du scanner, er lagret i scannerens interne hukommelse (eller på eksternt SD-kort/USB-nøgle). Derfra bliver de indlæst direkte i Readiris, når du tilslutter scanneren eller indsætter SD-kortet eller USB-nøglen i din Mac. Scan fra fil Hvis du vil gøre lukkede/utilgængelige filer gemt på din computer tilgængelige for redigering og oplæsning, skal du åbne Readiris ved at klikke på scannerikonet og dernæst klikke på Fil i øverste venstre hjørne OBS: Readiris understøtter følgende billedfilformater: GIF-billeder, JPEG-billeder, JPEG2000- billeder, Photoshop-billeder, PNG-billeder, (ukomprimerede, PackBits og gruppe 3 komprimerede filer) TIFF-billeder, dokumenter med flere siders TIFF-billeder, Windows bitmaps (BMP) og PDFdokumenter. Når du har klikket Fil vil der dukke et vindue frem, hvor du kan finde det dokument, du vil lave en ny tilgængelig version af. Når du har fundet dokumentet, klikker du Åbn. Hvis du ønsker, kan du åbne flere billedfiler på en gang: Marker den første fil, og hold Cmd-tasten nede, mens du markerer flere filer OBS: når du klikker på knappen Filer i værktøjslinjen, efter du har gemt dit aktuelle dokument, bliver du spurgt, om du vil slette det aktuelle dokument eller ej. Klik på Nej for at tilføje filer til det aktuelle dokument eller klik på Ja for at åbne et nyt dokument som et nyt selvstændigt dokument, der ikke er i forlængelse af de forgående. 34

35 Forskellige metoder til at åbne billedfiler Træk med musen file til Readiris-ikonet Ctrl-klik på det billede, du vil åbne, klik på Åbn i og vælg Readiris. Readiris-softwaren åbnes og viser billedet. Readiris kan indstilles som målprogram for din scanner, hvis din scanner understøtter den funktion. På den måde scanner du dokumenter på din scanner og overfører dem til Readiris blot ved at klikke på din scannerknap. Åbning af billedfiler fra digitalkamera Readiris registrerer automatisk, når billeder er taget med et digitalkamera og bruger særlige genkendelsesalgoritmer til at behandle dem. Sådan åbnes digitalkamerabilleder: Klik på Filer øverst i værktøjslinjen. Vælg dine digitalkamerabilleder og klik på Åbn. 35

Brugervejledning Scan2Text fra Dictus (Windows PC)

Brugervejledning Scan2Text fra Dictus (Windows PC) Brugervejledning Scan2Text fra Dictus (Windows PC) 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER SCAN2TEXT? INDSTILLINGER BILLEDER MED TEKST SCAN FRA PAPIR SCAN FRA PDF/FIL SCAN FRA SKÆRM SPØRGSMÅL OG SVAR KRAV TIL COMPUTEREN

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2011 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2010 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Readiris 14. Brugervejledning. Mac OS. 5/31/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Readiris 14. Brugervejledning. Mac OS. 5/31/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris 14 Brugervejledning Mac OS 5/31/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Nyheder i Readiris 14... 3 Juridiske meddelelser...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Readiris TM Pro 12. Brugervejledning

Readiris TM Pro 12. Brugervejledning Readiris TM Pro 12 Brugervejledning Readiris TM Pro 12 Brugervejledning Indhold Ophavsret... 1 Kapitel 1 Introduktion til Readiris... 3 Spar tid, og slip for at skrive det samme igen... 3 Readiris-serien...

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Kom godt i gang med. SkanRead. mikrov.dk. Kom godt i gang med SkanRead 1

Kom godt i gang med. SkanRead. mikrov.dk. Kom godt i gang med SkanRead 1 Kom godt i gang med SkanRead mikrov.dk Kom godt i gang med SkanRead 1 Kom godt i gang med SkanRead (version 1) Kom godt i gang med SkanRead 3 Indhold Kom godt i gang med SkanRead 3 Om SkanRead 6 Sådan

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Når du så har købt og er kommet hjem med det.

Når du så har købt og er kommet hjem med det. Evt. Før du køber Scanner eller digitale kamera skal du overveje hvad det er du skal bruge det til. Og især for scanner at vælge en så høj (dpi x dpi) opløsning som muligt. Skanner: Billedlæser. Med skanneren

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Formål: At give undervisere, vejledere og IT-ansvarlige indsigt i programmerne i ViTre pakken og samtidig sætte dem i stand til at foretage indstillinger i ViTre

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Gratis kontorpakke til din tablet

Gratis kontorpakke til din tablet OPRET, REDIGER OG LÆS DOKUMENTER PÅ DIN TABLET: Gratis kontorpakke til din tablet DET FÅR DU OVERBLIK SVÆRHEDSGRAD Let Middel Svær Tekstbehandling Præsentation Regneark FOR ENHEDER MED Android ios (Apple)

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Avanceret PDF med OpenOffice.org

Avanceret PDF med OpenOffice.org Artikel om... Avanceret PDF med OpenOffice.org Nye funktioner i version 2.04 OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Indhold 2 Start Lidt om sidens layout 3 Åbn den downloadede fil i CoffeeCup og gem den som dit eget projekt 3 Knapperne Ring og Mail Indsæt nyt link på Ring og mail

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Zite3 med moduler. Brugervejledning

Zite3 med moduler. Brugervejledning Zite3 4.0 VestNet A/S Zite3 med moduler Brugervejledning V ERSION 4.0 S EPTEMB ER 2003 03 Information om kredshjemmeside Kredssiderne er nu lagt på Nettet. Du kan finde din via hjemmesidens side med lokalkredse

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer

PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer OBS I dette dokument får du en vejledning til, hvordan du kan rette nogle af de mest gængse tilgængelighedsproblemer. For at rette dem kræver det, at du

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

SccaanDis ViT Trre USB Brugervejledning

SccaanDis ViT Trre USB Brugervejledning ScanDis ViTre USB Brugervejledning Velkommen til vejledningen i hvordan ViTre USB enheden anvendes. ViTre leveret på USB indeholder licenser til programp pakken samt ViTre programmerne samt et særligt

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p1 Ordblinde PDA Lyt - lær - husk www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p2 p3 Vi håber meget, at du vil få glæde af løsningen. Du må meget gerne sende os forslag eller ringe til os. p4 Start Når du

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere