Vejledning til SSO. Indeholder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til SSO. Indeholder"

Transkript

1 Indeholder Hvad er en SSO Hvad skal jeg gøre? Syg? Selve rapportformen: Forside Engelsk resume abstract med forslag og eksempler Indholdsfortegnelse Forord/Indledning Selve opgaven Illustration Citater Noter Konklusion Litteraturliste Bilag Læs korrektur Links Maile til Urkund Vejledning til SSO DIN OPGAVE, derfor dit ansvar at kontakte og lave aftaler med vejleder!

2 Hvad er en SSO? Det er en større skriftlig opgave, som skal skrive i rapport-form, som danskopgaven. Den skal skrives individuelt. Oftest skrevet i ét fag, som mindst skal være B-fag. (Den kan indeholde op til 3 fag, hvilket sjældent er hensigtsmæssigt). Omfanget er ca. 15 normalsider á anslag, inklusive mellemrum, men eksklusive forside, indholdsfortegnelse, engelsk resumé og litteraturliste, bilag samt tabeller og illustrationer. I tiden fra nu og til opgaveugen - i uge 6 - skal du selv arbejde dig frem til en forståelse, som gør dig i stand til at besvare den problemformulering, som din vejleder giver dig. I november afleverer du tilmelding med angivelse af fag. I december afleverer du område/emne inden for dit fag - med din vejleders underskrift. Sidste fredag i januar udleveres problemformuleringen i festsalen. Første fredag afleverer du din underskrevne opgave i 2 eksemplarer(eller 3, hvis du skriver i 2 fag) i receptionen. Hvad skal jeg gøre? Du skal tage initiativ fra nu af. Overvej hvilke emner, der er interessante og mulige for dig at arbejde med. Tal med flere faglærere om dit emne passer til en SSO i det fag, du har tænkt på. Hør efter de begrænsninger og muligheder, som din faglærer kan se. Derefter skal du finde materialer - bøger, statistikker, interviews. Al litteratur skal noteres, da du skal bruge den til litteraturlisten - opgavens sidste side. Se Litteraturlisten. Skriv notater i rig mængde. Når man skriver efter en idé fra en bog, så lukker man bogen og skriver efter sine noter. Ellers skriver man af, og håber at ved at ændre enkelte udtryk, at man så får vist sin selvstændighed. Men det er selvfølgelig ikke nok. Hold din vejleder orienteret om, hvad du laver og få talt om de faglige problemstillinger, som du møder undervejs. På den måde får du - og vejlederen - efterhånden afgrænset dit emne. Det vil gøre det lettere for dig at få en problemformulering i opgaveugen, som rammer ind i det vigtigste i dit emne. Du skal være klar over, at din endelige problemformulering, som er opgavetitlen, er formuleret sådan, at flere elever ikke får samme opgave og at de væsentlige afsnit i opgaven ikke kan skrives på forhånd. Opgaveformuleringen skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet under vejledningen.

3 Opgaveformuleringen skal altså indeholde noget ukendt, således at besvarelsen ikke kan udarbejdes på forhånd. Modsat skal der i udformningen af opgaveformuleringen tages behørigt hensyn til drøftelserne med kursisten. Her er der tale om en balancegang mellem det ventede og det uventede. (citat fra vejledningen). Tidsfrister Da det er en eksamen, er det vigtigt at du overholder tidsfristerne for udlevering og seneste aflevering meget nøje. Kontakt receptionen, hvis noget går galt. Syg? Bliver du syg undervejs, skal du kontakte din læge for at få en lægeerklæring (du betaler selv) og derefter receptionen på tlf Din vejleder eller uddannelseschefen vil derefter tage kontakt til dig om det videre forløb. SELVE RAPPORTFORMEN FOR STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE En SSO består af disse afsnit i denne rækkefølge: Forside udleveres sidste fredag i januar i festsalen af din vejleder Abstract - en kort sammenfatning skrevet på engelsk. Indholdsfortegnelse Forord / Indledning Selve besvarelsen af problemformuleringen - herunder Illustrationer/tabeller etc. Citater Fodnoter Konklusion Litteraturliste Bilag

4 Forside brug den officielle, du får udleveret af din lærer sidste fredag i januar. Skriv KOPI til den udgave læreren skal have. Censor skal have den bedste udskrift med de bedst trykte bilag. Engelsk resumé - Abstract er en kort sammenfatning af hele besvarelsen, skrevet på engelsk. Resuméet kaldes også et abstract. Formålet er at give læseren et hurtigt overblik over opgavens indhold. Derfor skal abstractet have en side for sig selv mellem forsiden og indholdsfortegnelsen. Det engelske resumé: fylder typisk linjer indeholder en beskrivelse af opgavens: o formål/problemstilling o anvendte metoder o resultater og konklusioner indeholder ikke citater eller kildehenvisninger skrives i ét afsnit laves efter opgaven er skrevet Det indgår i bedømmelsen af opgaven, om resuméet er: en relevant sammenfatning af opgaven overskueligt disponeret og indholdsmæssigt sammenhængende skrevet på forståeligt engelsk De tre hovedpunkter i et engelsk resumé: 1. Formål Hvorfor? Hvilken problemstilling ville du undersøge eller teste (din hypotese)? Gå tilbage til din opgaveformuleringen og sørg for at der er overensstemmelse hermed. Formulér formålet præcist og sammenhængende. Eksempler på indledninger: This study tests... The study investigates... This paper examines Metode Hvordan? Hvad gjorde du, og hvordan gjorde du det? Skriv i korte, præcise vendinger.

5 3. Resultat og konklusion Hvad fandt du ud af? Hvad er resultatet af din undersøgelse/analyse? Hvad har du konkluderet? Eksempler på afslutninger: There is a significant relationship between..... The results show that in 85% of the cases... It is shown that Raymond Carver is strongly influenced by... Sproglige tips: Forhold dig objektivt Undgå de personlige stedord jeg eller vi : Skriv ikke: I investigate the incidence of Skriv i stedet: The study investigates Tid Normalt skrives i nutid. Datid kan bruges til at beskrive metoden (hvad man har gjort). Variér dit sprog Gentag ikke blot nøgleord og -sætninger fra selve besvarelsen. Find en ny måde at sige det på. Naturvidenskabeligt eller humanistisk fag? Resuméets udformning bærer præg af, hvilket område du skriver inden for: Humanistisk fag (f.eks. litterær analyse) What the study set out to do What themes you identified in the literature How you integrated these themes to reach your conclusions What conclusions did you draw Naturvidenskabeligt fag (f.eks. empirisk undersøgelse) What the study set out to do What method(s) you adopted What results were achieved What conclusions can be drawn What recommendations your research leads you to make.)

6 TRE EKSEMPLER PÅ ABSTRACTS: Historie/mediefag/engelsk: Irakkrigen og massemedierne The study examines the role of the American mass media in the conflict in Iraq. Early in the war between the United States and Iraq, a poll taken showed that 67% of Americans believed that they decided to support the war in Iraq because of a media campaign against Saddam Hussein. For the first time in history, American reporters were "embedded" with U.S. troops and could present the war to the American public from the front lines. The paper discusses if this was merely a ploy by the Bush administration to bring its own version of the war to Americans. The role of the mass media is investigated through analyses of news shown on American television and various American websites. It is concluded that public support in America for the Iraqi war was heavily influenced by media coverage. Dansk: Henrik Ibsen s Et Dukkehjem This paper analyses Nora, the main character in "A Doll's House" and examines the different facets of her personality. The paper discusses both her businesswoman persona that she has kept secret and the little doll persona that she displays for her father and her husband. Women s social status at the time is described and related to Nora s situation, as well as to that of her friend, Miss Linde. Parallels are drawn to Forraadt ( Betrayed ) by the Norwegian writer Amalie Skram, and it is demonstrated that there are striking similarities between the dilemmas faced by today's women and the women that lived in the era of the novel. Finally, the paper concludes that Nora, in spite of the persona that she projected to her husband and father for so long, is actually a strong, flexible, and proud woman. Biologi: Børn og fedme This paper explores the significant rise in childhood obesity and the resulting health problems that result from poor nutrition and lack of exercise, which can be life threatening. It is explained why childhood obesity is becoming a significant public health issue, with medical and psychological consequences that persist into adulthood. The paper supplies data and statistics relevant to this particular topic. Depending on how overweight in children is defined, at least 11% and possibly as many as 25% of Danish children and adolescents are deemed obese. The health risks surrounding obesity are described, including diabetes, high blood pressure, and heart problems. The correlation between television and obesity in children is examined and discussed and it is concluded that there is evidence that the risk for childhood obesity doubles every two hours per day that the child watches television.

7 Indholdsfortegnelse er en vejledning for læseren. Den kommer ofte til at svare til en disposition. Alle overskrifter skal være identiske med overskrifterne i opgaven og skal være med i indholdsfortegnelsen. Kontrollér at der er skrevet sidenumre på alle sider og at side 1 er den officielle forside. Indholdsfortegnelsen begynder med Indledningen side 4, således at side 1, 2 og 3 ikke står på siden. Til et word-dokument kan du hente manual på

8 Forord / Indledning er ofte det samme. Tal med din faglærer. Forordet nævner dine afgrænsninger af rapportens problemstilling og hvilken problemformulering, du har. Indledning går i detaljer og forklarer kort din fremgangsmåde i rapporten. De(n) kan derfor først skrives til allersidst. Indledningen fungerer som et oplæg og et afsæt. Konklusionen er svaret på Indledningens afsæt. Selve opgaven skal være let at læse alle 15 sider. Store typer som eksempelvis Times New Roman 13 pkt. med 1½ linjeafstand, lige venstre margin. Og bestemt ikke lige højre margin, da det giver et dårligt lay-out for læseren. God margin til begge sider - 2½ til venstre, så opgaven kan have huller og stadig læses sammenhæftet. 2 til højre, i bund og i top. Illustrationer/tabeller etc. De skal have et formål ud over skønhed - nytteværdien er vigtigst. Husk kildehenvisning ved tegningen, tabellen, listen osv. Det viser din seriøsitet. Lad være med at tage noget med, fordi det er pænt eller fordi det fylder en side ud. Citater Er en enkelt sætning eller to vigtig at få med, så markér at du citerer med... Har du mere end 3 linjer, laver du et indryk og skriver afsnittet med kursiv. I citatet skriver du nøjagtigt det, der står i den bog du vil citere fra. Du må ikke lave om på ordene, deres bøjning, deres stavning. Du må ikke tilføje ord, og hvis du udelader ord, skal det markeres med (...), der hvor du har udeladt noget. Har din kilde en stavefejl, viser du det ved at skrive: [sic!]. Uanset teknik afslutter du citatet med en note eller fodnote, hvor du skriver kilden på. Hvordan citerer man filmmateriale? Når det gælder citat i SRP fra filmisk materiale/mediestof er der tre muligheder 1. Ved et verbalt citat benyttes transskription og angivelse af minuttæller. 2. Ved et citat af en situation eller scene benyttes skærmdump og minuttæller. 3. Ved anden reference til det filmiske materiale er det muligt at parafrasere tekstnært og angive minuttæller." Noter Det er meget vigtigt, at du har flere noter i din rapport. Det anses for en alvorlig mangel, hvis der ikke er noter.

9 En note er en forklaring til det, du skriver. Normalt vil det være en henvisning til din kilde. Du skal i noterne angive hvor du har citater og oplysninger fra. En note kan skrives i en parentes direkte efter illustrationen eller citatet som fodnote nederst på siden et notesark bagerst, lige før litteraturlisten (nævn den så i indholdsfortegnelsen) Eks: 11) Ørsted, Peter: Arven fra Rom, s. 12 Konklusion er opgavens vigtigste afsnit. Her besvarer du problemformuleringen. Her skal opsummeres og sammenfattes alt det du har gennemgået i de foregående afsnit helst med en højere abstraktion. Det er vigtigt du skriver en grundig og lang konklusion, få læseren her kan få den vægtning af forskellige muligheder, som er hele ideen med en rapport. Det må gerne være en mindre, personlig vurdering af emnet, men undgå vurdering af hvad du selv har fået ud af rapporten i retningen af Jeg er glad for at jeg har fået mulighed for at skrive det her, for jeg har lært en masse om dit og dat. Litteraturlisten skal indeholde alle oplysninger om materialet, som gør det let at finde det for læseren også dine bilags materialer. Bemærk: Efternavnet skal stå først og litteraturlisten skal skrives i alfabetisk rækkefølge. Du behøver ikke inddele listen i genrer. Litteraturlisten skal indeholde følgende oplysninger ved de forskellige genrer: Bog forfatterens efternavn, fornavn: boges titel (i kursiv), forlagets hjemsted, forlagets navn samt udgivelsesår: Ørsted, Peter: Arven fra Rom, København: Columbus, Artikel i tidsskrift i kursiv tidsskriftets navn efterfulgt af nummer, år samt sidetal til sidst: Jensen, Hans: "Romerrigets fald", Antikke Studier, nr. 2, 1993, s Avisartikel avisens titel i kursiv, sidetal bruges ikke ved avisartikler: Petersen, Albert: Koks i senmoderniteten, Politiken

10 Artikel på internettet (hvor et forfatternavn ikke kan findes) titlen på webartiklen i citationstegn, bemærk også den fulde webadresse samt dato for besøget på siden "Romerriget", Wikipedia, ( ). Artikel på internettet (hvor et forfatternavn kan findes) Jensen, Albert: Besatte områder, Leksikon for det 21. århundrede, ( ) Artikel i antologi (en bog med artikler af flere forskellige forfattere) antologiens (bogens) titel i kursiv som ved tidsskriftsartikler med sidetal til sidst: Petersen, Bjarne: Ulydige unge, i Lars Jensen (red.): Nutidens ungdom i et kritisk lys, København: Gamle Pædagoger, 2005, s Kilde i bog Bemærk at titler på bøger og tidsskrifter er sat i kursiv, mens titler på artikler er i citationstegn. Forkortelsen (red.) betyder redaktør. Er der mere end tre forfattere til en bog, kan man godt nøjes med at skrive navnet på den første forfatter efterfulgt af (m.fl) : "Senatsdekret om told", i Peter Ørsted: Arven fra Rom, København: Columbus, 2000, s. 87. Bilag Statistikker, casestudies, interviews kan vedlægges, hvis de indgår i besvarelsen. Internetsider, som du har anvendt, skal vedlægges. Der er altid en stor risiko for at sites nedlægges, imens du arbejder med forberedelsen og besvarelsen af SSO en. Lav derfor et kopi digitalt eller i print, så censor kan se det.

11 Læs korrektur!!! Det er svært at fatte, at opgaven ikke er færdig, når den er skrevet. Men det betyder meget for censors opfattelse af opgaven, om den har fået den sidste afpudsning. Se efter at der ikke er gentagelser i de forskellige afsnit i opgaven og at afsnittene hænger sammen. Læs hele opgaven igennem og brug stavekontrol sammen med Retskrivningsordbogen - eller Nudansk Ordbog (er de uenige, vinder Retskrivningsordbogen). Kontroller at citater er korrekt citeret og med korrekt stavemåde (gammel stavemåde skal bibeholdes). Husk også at kommaerne og andre tegn skal være sat således, at de ikke forstyrrer læsningen, men netop støtter læserne. Kontroller følgende: Forsiden er den officielle Indholdsfortegnelsen afsnittene svarer til opgavens sidetal Rapportens problemstilling er forklaret i indledningen Der er opgaven igennem velbegrundede illustrationer Bilagene, hvis der er nogle, er er anvendt i SSO en og henvist til i din tekst Den samlede opgaves lay-out overskuelig og konsekvent Konklusion Litteraturlisten enkel og korrekt Sproget Sætningslængden Kommateringen Nuanceringen af ordene Stavefejl Korrekturlæsning Kontrol over virkemidlerne (sprog og lay-out) Samarbejdet mellem form og indhold Problemstillingen er grundigt besvaret. Aflevér 2 sammenhæftede opgaver i receptionen begge med underskrift på forsiden og mail samtidigt rapporten (uden bilag) til Urkund:

12 Vil du have flere ideer: Derudover vores egen hjemmeside: Vil du vide mere om det juridiske: Undervisningsministeriets hjemmeside med vejledning til større skriftlig opgave: 0831_vejl_SSO_hf2_hfe.ashx Undervisningsministeriets hjemmeside med læreplanen til større skriftlig opgave: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152579#bil4

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

Vejledning i større skriftlige opgaver

Vejledning i større skriftlige opgaver Vejledning i større skriftlige opgaver 2012 Forside Til SRP og SRO skal du bruge den forside, som du får udleveret. Det giver ikke ekstra point med en kunstfærdig forside, så brug ikke tiden på det. Til

Læs mere

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

2.g-opgaven i dansk og/eller historie

2.g-opgaven i dansk og/eller historie 1 2.g-opgaven i dansk og/eller historie Indholdsfortegnelse 1. Formålet med 2.g-opgaven i dansk og/eller historie s.1 2. Tidsplan for opgaven s.2 3. Formalia s.2 4. Pligter og rettigheder for student og

Læs mere

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opgavens udformning... 1 Sidelayout... 1 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2 Fonter i over-

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 - 1 - Dansk-/historieopgaven Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 Valg af fag. Meddeles lærere Problemformulering oa. til vejledere tirsdag d. 12. maj mandag d. 18. maj Dansk- og/eller

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF På SG skal alle gymnasieelever i 2.g lave en studieretningsopgave i to studieretningsfag. Omfang Bedømmelse Opgavens indhold o Titelblad/forside o Abstract o Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE Version 2.0 August 2013 OPGAVEN STARTES INFORMATIONSSØGNING KILDEKRITIK OPGAVESKRIVNING KILDEHENVISNINGER LITTERATURLISTE OPGAVEN AFLEVERES Indholdsfortegnelse INFORMATIONSKOMPETENCE...

Læs mere

HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION?

HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION? HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION? Hvad er SRO? Hvilke krav stilles der til eleven? Hvad er skrivekompetencer? Hvordan tager man citater? Hvordan laver man litteraturliste? Hvad er de formelle

Læs mere

Referencer, citater og litteraturlister

Referencer, citater og litteraturlister Referencer, citater og litteraturlister Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Indeholder Før vi starter... 3 Word 2007 (og andre)... 3 Litteraturlisten... 5 Formålene

Læs mere

Formalia historieopgave på HF

Formalia historieopgave på HF Formalia historieopgave på HF På SG skal alle HF-kursister skrive en større, skriftlig opgave i historie i slutningen af 1. hf. Formålet med opgaven er at træne kursisternes skriftlige kompetencer samt

Læs mere

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Formalia SRP pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia SRP pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia SRP pa Svendborg Gymnasium og HF I 3.g skriver alle gymnasieelever studieretningsprojekt. Som navnet antyder, skal studieretningsfagene indgå. Omfang Bedømmelse Opgavens indhold o Titelblad/forside

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Rigtigt håndværk. Om kilder og henvisninger i projekter. Udarbejdet af Malene Djursaa, revideret januar 2007 1

Rigtigt håndværk. Om kilder og henvisninger i projekter. Udarbejdet af Malene Djursaa, revideret januar 2007 1 Rigtigt håndværk Om kilder og henvisninger i projekter Udarbejdet af Malene Djursaa, revideret januar 2007 1 Indhold APA-modellen Hvordan opbygger man en korrekt litteraturliste til sit projekt? Hvornår

Læs mere

Brugerstudier ved UCN biblioteket

Brugerstudier ved UCN biblioteket Brugerstudier ved UCN biblioteket Det erhversrelaterede projekt, januar 2015. Det informationsvidenskabelige akademi, KU. Udarbejdet af Pernille A. Jensen Projektsted: UCN bibliotekerne på pædaog uddannelsen

Læs mere

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier speciale Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier Mia Sylvester-Nielsen Cand.it i webkommunikation Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Syddansk Universitet, Kolding Vejleder:

Læs mere

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Bacheloropgave Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Opgave udarbejdet af: Radiografuddannelsen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland Hold: R10V, Modul:

Læs mere

Software, apps og andre gode danske ord

Software, apps og andre gode danske ord Software, apps og andre gode danske ord Et kvalitativt studie af hvorvidt uddannelsesniveau påvirker forståelsen af og holdningen til engelske låneord i danske, tekniske tekster Copenhagen Business School,

Læs mere

- hvilke mål indgår i begrebet usability? -

- hvilke mål indgår i begrebet usability? - - hvilke mål indgår i begrebet usability? - Udarbejdet af: Rasmus Jensen & Peter Larsen Vejledt af: Morten Hertzum, Datalogi Simon Heilesen, Kommunikation Integreret speciale, Interaktive Medier Roskilde

Læs mere

Retningslinjer for skriftlige opgaver

Retningslinjer for skriftlige opgaver Retningslinjer for skriftlige opgaver - redaktionelle retningslinjer og brug af APA referencesystem VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Rev. januar 2012 Indhold Indledning... 1

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere