Vi er voksne, der er engagerede, anerkendende, lyttende og tydelige i samværet med børn og hinanden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.munkebjergskolen.odense.dk Vi er voksne, der er engagerede, anerkendende, lyttende og tydelige i samværet med børn og hinanden."

Transkript

1 Skoleåret 2014/15 Fritter abc VELKOMMEN TIL MUNKEBJERGSKOLENS FRITIDSORDNING Fengersvej Odense M Vi har følgende kriterier for god pædagogisk praksis: Vi er voksne, der er engagerede, anerkendende, lyttende og tydelige i samværet med børn og hinanden. Vi vægter strukturer, der skaber nysgerrighed, kreativitet og derigennem innovation. Vi voksne er bevidste om, at vi er rollemodeller for børnene. Voksne og børn påtager sig ansvar overfor huset og hinanden. Vi udvikler rammer, der øger barnets muligheder for medleven og selvbestemmelse og derved får mulighed for at præge udviklingen. Vi opstiller strukturer og rammer, der skaber en tryg og afslappet atmosfære med plads til fællesskab og leg. I vores pædagogiske praksis er inklusion vigtig, herigennem understøttes og respekteres det enkelte barns behov.

2 2

3 Skolefritidsordningen er en kommunal institution under Børn & Unge forvaltningen, som modtager børn fra børnehaveklasse til og med 3.kl. Pr. 1. august 2014 er der ca. 255 børn fordelt på fire afdelinger. PRAKTISKE OPLYSNINGER AFHENTNING AF BØRN: Vi er en stor institution med mange hjørner og kroge både ude og inde. Vores børn leger ofte med hinanden på tværs af afdelingerne. På de enkelte afdelinger opfordrer vi børnene til at markere på opslagstavle, hvor de går hen og leger, men sommetider glemmer de at sætte deres brik på opslagstavlen. Vi kan derfor ikke altid "på stående fod" fortælle jer, hvor jeres barn befinder sig, når det skal afhentes. På tavlen er der fritterens områder (frittergård, skolegård, hal, torvet osv.) Hvert barn har/får en brik magnet med billede, som de skal sætte på det område, som de går hen til. Hvis I stadig ikke finder jeres barn, vil vi bistå jer med at finde barnet. Det vil være dejligt, hvis I opfordrer jeres barn til at rydde op efter sig, før I går hjem. BILPARKERING: Der er parkeringsplads ved S.F.O. - hovedindgang på Bøgildsvej. BØRNENES SKUFFER: Alle børn har en skuffe eller kasse til private ting. Heri kan de f.eks. opbevare ting, som de har lavet i fritidsordningen. Op til ferierne vil vi gerne, at I hjælper jeres barn med en hovedoprydning i skuffen. 3

4 Brandalarm Hvis brandalarmen går, vil der komme en besked i højtaleren om at alle bedes forlade bygningen. Alle samles ude i frittergården på basketbanen med de mindste (forårssfo børn) længst nede mod personaleparkeringspladsen. De voksne medbringer krydsliste for alle børn og sikrer på stedet, at alle indskrevne, er til stede. Der vil kort efter opstart af nye børn, blive afholdt en prøvealarm, så alle ved, hvordan man skal forholde sig. 4

5 CYKELPARKERING: Børnene skal parkere deres cykler på de anviste pladser. FERIEN: Vi vil gerne have jer til at til/framelde jeres barn til ferierne på forældreintra. På forældreintra vil der i god tid før ferien poppe en meddelelse op vedrørende tilmelding. I ferieperioder vil der være åbent på én afdeling 0. årgangs lokalerne - evt. ændringer meddeles ved opslag, benyt derfor denne afdelings tlf. nr ved opkald til S.F.O. Hvis I har behov for ferie i uge juleferien, påskeferien kan I tilmelde jer på speciel blanket til 3 andre skoler Ejerslykkeskolen, Sanderumskolen og Tarupskolen - blanket rekvireres på jeres børns afdeling. På skolefridage skal børnene være her senest 9.30, og hentes tidligst kl , hvis ikke andet aftales, så vi har mulighed for at tage på ture. Husk at minde dit barn om at skrive sig ind på listen - i ferieperioden er der forskellige voksne fra de øvrige afdelinger - det kan derfor være svært at have styr på børnegruppen, hvis dit barn ikke er påført listen. På opslag kan ses, hvilke voksne der er på arbejde i ferieperioden. FORÆLDREMØDER: Vi holder forældremøde ca. to gange om året, sammen med klassens lærere. 5

6 FORÆLDRESAMTALER: Vi tilbyder årlige forældresamtaler, som ligger sammen med eller i forlængelse af undervisningssamtalerne. I er dog altid velkomne til at få en snak omkring jeres barn, og hvad vi laver i huset. Vi vil give jer besked, hvis vi mener, der er behov for en snak om jeres barn, og håber det er gensidigt. FRIPLADS: Friplads kan søges efter gældende regler. Ansøgningsskema fås på pladsanvisningen Borger Service Center på tlf FRITIDSINTERESSER: Vi er behjælpelige med at sende børn af sted til diverse aktiviteter, men det er jeres ansvar sammen med jeres børn. Specielt børn der skal sendes til musikundervisning vil det være en god ide med et ur til barnet, der kan advisere om tidspunktet. FØDSELSDAGE: Fødselsdage fejrer vi i samråd med dit barn. Vi køber selv ind. De enkelte afdelinger har forskellige traditioner. GARDEROBEN: Alle børn har en garderobeplads til overtøj, fodtøj m.m. samt en kasse / pose til ekstra tøj / skiftetøj. Det er jeres ansvar, at holde orden i garderoben. Af hensyn til rengøringen bedes I rydde op hver dag! Garderoben skal tømmes helt op til ferierne så rengøringspersonalet kan rengøre pladserne. Se endvidere opslag med forældreansvar på Torvet. 6

7 GODDAG OG FARVEL: Vi vil gerne have, at du og dit barn siger goddag og farvel til en voksen, så vi er klar over, om barnet er kommet / gået. Væn dit barn til selv at krydse / cirkle sig ud på de afkrydsningsliste, som vi bruger på afdelingerne!. Bliver barnet hentet af andre, skal vi have besked skriv det i meddelelsesbogen. Ligeledes, hvis barnet holder fri / ferie/ eller er syg, eller hvis barnet går alene herfra. I vil ofte opleve, at en voksen fejer / rydder op mellem og 16. Det er fordi lukkeren ikke skal stå alene tilbage med al oprydningen - men vi har åben og der er også aktiviteter til alle dage. INDMELDELSE / UDMELDELSE: Indmeldelse og udmeldelse sker på skolens kontor. Udmeldelse skal ske med mindst en måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden. Skema fås på Sfo/ skolens kontor, eller printes ud fra skoleporten under sfo 3. klasse børn bliver automatisk meldt ud pr. 31/7. KARTOTEKSKORT: Nye børn får udleveret kartotekskort ved start i institutionen. Det er særdeles vigtigt, at disse løbende ajourføres, såfremt der sker ændringer af tlf. nr. på arbejde eller privat m.m.. Du kan på skolens hjemmeside - munkebjergskolen.odense.dk under sfo skemaer udfylde kartotekskortet og derefter printe det ud. LEGEAFTALER: Vi opfordrer jer til at lave evt. "gå med hinanden hjem" - aftaler dagen i forvejen, for at begrænse telefonopringninger. LEGETØJ: Medbragt legetøj er på eget ansvar. MOBIL TLF.: Skal være slukkede og i tasken i sfo tiden. Pædagogerne kan efter aftale med forældrene dispensere i enkelte tilfælde. 7

8 8

9 MAD: Børn, der går i morgenfritter, kan spise morgenmad - havregryn, cornflakes / mælk. Skulle der være enkelte der ikke kan spise det, må man selv medbringe morgenmad, men vi henstiller til at det er sunde produkter. Dit barn bør have to madpakker med, en til skoletid og en til frittertid. På alle afdelinger er der mulighed for at lægge madpakken i køleskab. Hvis dit barn evt. ikke spiser sin mad, tag en snak med personalet. MEDDELELSER: På whiteboard - tavlerne og ved opslag på de enkelte afdelinger, samt på forældreintra orienterer vi jer om hverdagen. Det er vigtigt at læse på dem dagligt. MODTAGELSE AF BØRNEHAVEKLASSER / NYE BØRN: Vi tager os ekstra meget af nye børnehaveklassebørn. De bliver vist rundt og får noget at vide om regler og muligheder i S.F.O. 9

10 PERSONALE: d ansat d. Forårssfo 1. marts- 3. juli 2015 Tovholder: Malene Dalnæs 0. årgang: Jette S. Kristoffersen 37 t pædagog Mikkel Frederiksen 37 t. pædagog Karina W. Wulff 37 t. pædagog Malene Dalnæs 10 t. pædagog Nickie Maibøll 24 t pædagogmedhjælper årgang: Matin Damkjær 37 t. pædagog Ditte B. Jørgensen 37 t. pædagog Dorte Andersen 37 t. pædagog årgang: Inge Britta Wolf 37 t. pædagog Jacob H Rasmussen 37 t. pædagog Nikie Maibøll 13 t. pædagogmedhjælper årgang: Anders Rosenby Finsen 37 t. pædagog Pia S.R. Jensen 37 t. pædagog Mohammad Hosseini 37 t. pædagog Evt. ændringer i løbet af skoleåret. 10

11 SKIFTETØJ: Vi ser gerne, at børnene har noget praktisk tøj på, som de kan røre sig i og som kan tåle at blive beskidt. Det er vigtigt, at jeres barn medbringer tøj / fodtøj, som passer til vejret. Alle børn skal have skiftetøj, inde sko samt regntøj / støvler med, gerne med navn på. Benyt den kasse / pose, som findes i garderoben, til at have dit barns skiftetøj / ekstrastøj i!. I sommerferien vil børnene gerne i vores badebassin. Giv derfor dit barn badetøj og håndklæde med i godt vejr. SYGE BØRN: Syge børn må ikke komme i institutionen!. Vi vil gerne have besked ved fravær og om evt. smittefare. Vi kontakter jer, hvis jeres barn bliver syg i løbet af dagen. Angående lus: s.f.o. / skole skal have besked, og når der er et tilfælde på en afdeling, bedes alle børn efterses derhjemme. TAKSTER:. 1. jan (evt. ændringer pr. 1. jan. 2015) Kr for forårs-sfo Kr for "eftermiddagsfritter". Kr for "morgen - og eftermiddags fritter" Kr for "morgen - og eftermiddags fritter" Kr. 537 for kun morgen fritter Kr. 358 for kun "morgenfritter" Kr. 392 pr. uge - for ferieugerne og en uge omkring jul. De tre dage op til påske 235 kr. og dagen efter Kristi Himmelfartsdag samt grundlovsdag er prisen 78 kr. pr. dag 11

12 TELEFONISK KONTAKT: Vær venlig at benytte afdelingernes tlf. nr. på skoledage efter kl. 14. Se bagsiden LÆREPLANER/ arbejdsgrundlag : Munkebjergskolens "Værdigrundlag kan ses på nedenstående adresse heri findes bl.a. et tillæg om " Munkebjerget " - SFO Læreplaner og Arbejdsgrundlag. Adressen er ÅBNINGSTIDER: Morgenbørnene: På skoledage 06.30/ og På skolefridage 06.30/ til Eftermiddagsbørnene: På skoledage På skolefridage Ferieugerne og juleugen lukket, og der henvises til 3 andre skoler: Ejerslykkeskolen, Sanderumskolen, og Tarupskolen - blanket fås ved forespørgsel på barnets afdeling Hvis I ringer om morgenen - benyt morgensfo`s eller kontorets telefon nr. se bagsiden. 12

13 TRADITIONER FØDSELSESDAG "Munkebjergets" fødselsdag fejrer vi hvert år omkring d. 1. oktober. Institutionen startede i HØJTIDER: Det er forskelligt på afdelingerne, hvordan man evt. fejrer diverse højtider - fastelavn, påske, pinse og jul 13

14 14

15 AKTIVITETSMULIGHEDER AKTIVITETER UD AF HUSET: Vi benytter os ind i mellem af kulturelle tilbud så som Zoo, teater, museer, koncerter, biblioteker, udstillinger, idrætsarrangementer, besøg hos andre sfo.èr i lokal området, friluftsbadet, ture i lokal området. FACILITETER FÆLLES MED SKOLEN: Alle lokaler fællesudnyttes med undervisningsdelen. 15

16 INDENDØRSAKTIVITETER: Diverse værkstedsaktiviteter (træ - sy - male- køkken, drama, ler og musik m.m.). sport, idræt m.m. Afslapningsrum, legekroge, læsehjørner, fællesarealer, dukkekroge m.m. UDENDØRSAKTIVITETER: Leg i krat, træer og levende hegn. Køre på mooncar eller moonharleyer. Sidde i sandkassen med sandlegetøj, glide ned af rutschebanerne, klatre op i klatrestativet, tage sig en gyngetur eller gemme sig i legehusene. Spille fodbold, hockey, basketball, badminton, tennis eller være med i en rundboldkamp. 16

17 Dagligdagen i sfoen Personlig udvikling og sociale kompetencer det betyder f.eks. Vi vil styrke selvværdet og selvtilliden hos det enkelte barn. Vi vil styrke venskaber og interne relationer. Vi vil styrke det forpligtende fællesskab. Vi vil rumme forskelligheder. Vi vil hjælpe børnene til i højere grad, selv at løse konflikter. Æstetiske, sproglige og kropslige kompetencer det betyder f.eks. Vi vil skabe rammer, der styrker børnenes kommunikative kompetencer. Give børnene muligheder for at udtrykke sig gennem drama, bevægelse, billedkunst og musik. Vi vil præsentere børnene for forskellige materialer. Give børnene bedst mulige rammer for at lege Mødet med natur og kultur det betyder f.eks. Opleve glæden ved at være fysisk aktiv, mulighed for at bruge- og udfordre sig selv kropsligt/motorisk og sanseligt. Vi vil forsøge at give børnene muligheder for at prøve sig selv af i forskellige miljøer udendørs skov strand legeplads indendørs lytte til musik danse og bevæge sig kreative udfordringer. Lære børnene gode kostvaner ved at forberede, tilberede mad sammen med børnene. Vi ønsker at børnene bliver bevidste om, at alle har ansvar for naturen og miljøet og er med til at passe på begge. 17

18 18

19 19

20 MUNKEBJERGSKOLENS FRITIDSORDNING Fengersvej Odense M Morgenfritter Forårsfo (marts til august) 0. årgang: årgang: årgang: årgang: Skolefridage Kontor / (Steen) / VIGTIGT: Fra kl ring på Internet adresse 20

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre:

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre: Dus-folder 2014/15 Byplanvejens Skole, Byplanvej 2, 9210 Aalborg SØ Skole 99 82 47 70 DUS 99 82 47 80 www.byplanvejensskole.dk byplanvejensskole@aalborg.dk VELKOMMEN I DUS på Byplanvejens Skole 2014 /

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Galaksen Stjernevejskolens SFO

Galaksen Stjernevejskolens SFO Galaksen Stjernevejskolens SFO Mosegade 75, 8722 Hedensted. Tlf. 7974 1180 1 Vi begyndte som et fritidshjem i november 1978, navnet var dengang Ungdomsgården. I marts 1993 blev vi omstruktureret til en

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 1 2 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 3 Afslutning for skolebørn side 4 Andre informationer side 4 Bleer side 4 Beskeder side 4 Dagsrytme

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Færgens folder til nye forældre 2015

Færgens folder til nye forældre 2015 Færgens folder til nye forældre 2015 Fakta Fritidshjemmet er en del af Østerbrogården der er en selvejende institution, der har eksisteret siden 1975. Østerbrogården består ligeledes af en udflytterbørnehave

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 0 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler...

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO

FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO 1 Håndbog til nye forældre: Indledning Forventninger til jer som forældre Dagligdagen på Guldbæk friskole Praktiske informationer for Guldbæk Friskole Praktiske

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere