FinePrints Anvendelsesområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FinePrints Anvendelsesområder"

Transkript

1 FinePrint Uses 1 af 1 FinePrints Anvendelsesområder Spar papir og skån miljøet Ved at anvende formindskning til 2, 4 eller 8 sider pr side, er det muligt at spare en betydelig mængde papir og toner/blæk, vie udskrift af udkast, oversættelser, programkode, kontrakter, , webbsider, manualer, håndbøger eller andre interne dokumenter. Det er specielt anvendeligt til at spare papir ved udskrift af fotografier. Vandmærker Vandmærker kan anvendes til at identificere særlige dokumentegenskaber eller markere et dokument til arkiveringsformål. Exempler på vandmærker er Konfidentielt, Udkast, Original etc. Egne vandmærker kan oprettes. Arkivering af dokumenter Dokumenter som formindskes til 4 eller 8 sider pr side, optager væsentligt mindre lagerplads. Bogform bogform kan anvendes til at skabe kompakte og dobbelsidige små bøger. FinePrint omsorterer siderne, således at disse udskrives i korrekt orden. Ændre størrelse FinePrint kan ændre størrelsen på et dokument til en hvilken som helst støørelse. F.eks. kan A3 dokumenter udskrives på A4 og amerikansk "letter size" kan udskrives på A4. Forms Forms kan oprettes fra en hvilken som helst applikation. Har Du oprettet en form kan du efterfølgende udskrive dokumenter ovenpå formen, som f.eks. kan være brevhovede og sidefod eller en fakturaform. Se Oprette og anvende forms for yderligere information. Flytning af Dokumenter FinePrint filer kan gemmes i et antal forskellige standard formater, hvilket gør overflytning af udskrifter vældig let. Se under fanebladet Job for yderligere information. Kombiner Dokument Med FinePrint er det muligt at kombinere forskellige udskriftsjob og udskrive dem som et samlet job.

2 How It Works 1 af 1 Hvordan fungerer det? FinePrint er en printerdriver som fungerer imellem en applikation (f.eks. Word) og den fysiske printer. FinePrints driver fanger applikationens uddata og konverterer til anden størrelse, tillægger baggrunde, forms mv. og sender derefter data videre til printeren. Gør således for at anvende FinePrint: 1. Åben en applikation 2. Åben dit dokument som sædvanligt 3. Vælg udskrift 4. Vælg FinePrint printeren fra listen over printere 5. Klik OK 6. Vent på at FinePrints dialogrute dukker op 7. Vælg udskriftsinstillinger i FinePrints dialogbox og tryk på OK Definitioner Papir et fysisk papirark. Et papir kan indeholde flere sider. en enkelt side, som den kommer fra en applikation Job en samling sider som udskrives som en enhed af en applikation Pappirsside -den ene side af et papper Dobbeltsidig -dobbeltsidig udskrift

3 Creating and using forms 1 af 7 Fanebladet -Oprettelse og brug af forms En forml er en FinePrint -udskrift som er gemt således at nye udskrifter kan skrives ovenpå denne form, f.eks. kan forms anvendes til brevpapir, således at du ikke behøver at få trykt specielt brevpapir. Du kan også anvende forms til fakturaer, indkøbsordrer mv. Oprette en form 1. Opret din form i en applikation (f.eks. Word eller Excel) og vælg udskrift. Vælg FinePrint som printer. 2. Når FinePrints dialogrute dukker op og dit dokument kan ses i preview klikkes på fanebladet for forms. Dit dokument vises i preview vinduet. 3. Vælg knappen Ny og navngiv din form, f.eks. "Mit brevpapirl" eller "Fakturaformular". Anm: Dit dokument vises ikke under fanebladet forms før du har givet det et navn som ny form. 4. Vælg udskriftsalternativ. formsiderne repeteres i sekvens med dokumentsiderne hvis ingen af nedenstående alternativer er indstillet: Kun på første side dette alternativ gælder alene for forms på en side og medfører at din form udskrives på første side af dokumentet og ikke på de følgende. Repeter ikke første formside dette gælder alene for forms med to sider og medfører at i stedet for at repetere de to sider efter hinanden vil side 2 blive anvendt for alle dokumentsider undtagen den første. Gå nu tillbage til fanebladet Layout. Du kan nu udskrive din form eller du kan afslutte ved at trykke på afbryd. Anvende forms Nu når din form er oprettet, kan Du udskrive andre dokumenter ovenpå denne ved at gøre følgende: Udskriv dokumentet på vanlig vis og vælg FinePrint som printer. Når dialogruten kommer op vælger du den form du vil have fra rullefeltet i den nederste del af dialogruten. Preview vinduet vil vise din udskrift ovenpå den valgte form. Anm: Det anbefales, at du ved udskrift med forms anvender indstillingen Original i rullefeltet for indstilling af Marginal (se Layout) Dette sikrer at sideindstillinger er sammenfaldende med originaldokumentets dimensioner. Ændre i listen for forms Nyt Navn giver mulighed for at ændre navn på en form Slet sletter den valgte form Job-fanebladet Dette faneblad giver dig mulighed for at åbne, gemme, flytte, ændre navn, ændre rækkefølge og slette hele udskriftsjob. Nedanstående funktioner gælder for markeret job i job listen. Listen viser nuværende udskriftsjob i FinePrint, med antal sider, filstørrelse og navn på jobbet. Flyt Op flytter jobbet frem i udskriftsrækkefølgen. Drag- and Drop-teknik kan også anvendes. Flyt Ned -flytter jobbet bakud i udtskriftsrækkefølgen. Drag- and Drop-teknik kan også anvendes Slet sletter udskriftsjobbet og viser dette ved at ændre sidetallet til 0 af x, hvor x er antallet af sider som jobbet indeholder Fortryd fortryder sletning af valgt job

4 Creating and using forms 2 af 7 Åbne -åbner en tidligere gemt FinePrint -fil. TIF og tekstfiler kan ikke åbnes med FinePrint Gem gemmer alle ikke slettede jobs i et af 3 formater: FP gemmer udskriften i originalformat -uden forms eller baggrunde TIFF gemmer jobbet som TIFF -fil med aktuel layout inclusive form baggrund og rammer. JPEG -gemmer en serie af JPEG filer, en fil for hver side TXT -extraherer tekst fra jobbet som en tekstfil Anm: de gemte filer indeholder alene sideindholdet og ikke forms, formularer eller baggrunde mv. Vis slettede jobs -hvis du afkrydser denne rude vises jobs som er slettede. Dette er anvendeligt hvis du skulle fortryde sletning af et job. Anm: Hvis denne rude afkrydses gemmes slettede jobs i FP-filer når man anvender Gem-knappen og når FP-filer autogemmes. Skift navn på job Ved at klikke på et job og vente et par sekunder fremkommer editeringsindstilling hvor du kan ændre navnet. Tryk på retur-tasten når dette er gjort. Det ny jobnavn vises i jobliste mv. Layout -Fanebladet Alternativerne for layout giver dig mulighed for at vælge et antal formindskede sider som skal udskrives pr. papir, ligesom at du får mulighed for at anvende Baggrunde og Forms. Original Anvend denne indtilling når du vil have udskriften til at gå direkte til printeren uden modificeringer i FinePrint. Denne indtilling gør det enkelt at have FinePrint som standardprinter. Man vælger bare alternativet "original" i de tilfælde hvor udskriften skal gå direkte til printeren. 1 side Anvend denne indtilling når du vil udskrive et dokument i normal størrelse, samtidigt med at vil anvende FinePrints baggrunde eller forms. 2 sider Dette er standardindtillingen og den mest almindelige indstilling. Næsten alle dokumenter er læsbare ved udskrift af 2 sider/papir, hvilket giver 50 % lavere papirforbrug. Dokumentudkast, kontrakter, , manualer, håndbøger, programkode etc. kan fint udskrives med denne formindskning. Det er også den bedste indtilling ved udskrift til et faxmoden. Sæt modemet indstillet på høj opløsning (200 dpi) for bedste resultat. 4 sider Dette er et egnet valg til dokumenter som indeholder tekst større end 10 punkter. Teksten er normalt læsbar og papir og tonerforbrug reduceres med 75 %. Udkast af store manualer, præsentationsmateriale etc. kan også udskrives med dette valg. Dette valg kan også anvendes til dokumenter som skal arkiveres i udskrevet tilstand. 8 sider Denne indstilling kan anvendes til præsentationsmateriale som skal uddeles eller til dokumenter hvor tekststørrelsen er større end 14 punkter. Indstillingen 8 sider giver maksimal reduktion af papirforbruget og kan også anvendes til arkiveringsformål. Bogform Denne indstilling skabar en lille dobbeltsidig bog med 2 sider/papirsside. Bogform er anvendelig til præsentationer, brochurer, eller andre applikationer hvor et kompakt format er ønskeligt. Hvis du har problemer med at udskrive i bogform bedes du se på afsnittet bogform i afsnittet Problemløsning. Repeter Kryds i denne rute hvis du ønsker at samme side skal repeteres i hver tilgængelig ruda på papirsiden. Hvis

5 Creating and using forms 3 af 7 f.eks. layoutet er indstillet på 4 sider pr side, vil 4 ens sider blive vist på et papir. Linier Smarte -Tegner kantlinier efter indstillingen af sidernes placering (se nedenfor) Til -Tegner en kantlinie om hver side Fra -der tegnes ingen kantlinier Placering Lodret -siderne placeres først i lodret orden og derefter ved siden af i lodret orden igen, for 4 eller 8 siders indstilling. For f.eks.. 4 sider, bliver sideplaceringen: Vandret -siderne placeres først i vandret orden og derefter nedenunder i vandret orden igen, for 4 eller 8 siders indstilling. For f.eks.. 4 sider, bliver sideplaceringen: PDF -anvend denne indstilling hvis du vil udskrive liggende Acrobat (PDF) dokumenter med en Acrobatversion mindre end 4.0 R til L -denne valgmulighed dukker op når man anvender en Windowsversion med sprogindstilling for spog fra mellemøsten. Ved at vælge dette alternativ, omsorteres udskriften indenfor en side således at siderne læses fra højre til venstre. Margener Denne indstilling giver dig mulighed for at justere det hvide område omkring en side. Valgmulighederne er følgende: ingen ingen margener overhovedet lille giver lille margen. Dette er standardindstillingen. medium mellemstore margener stor stor margen original giver marginer som i originaldokumentet. Der foretages ingen skalaændring med denne indstilling. Anvendes automatisk sammen med forms hvor placeringen er vigtig. Printer Her vælger du hvilken printer som udskriften skal sendes til. Netværksprinter, fax-driver og andre typer af printere kan vælges her. Anm. FinePrint emulerer den printer som er vagt i dette rullefelt på udskriftstidspunktet. Hvis du vil sikre dig at

6 Creating and using forms 4 af 7 der ikke sker forandring af skalaen når der udskrives til printere med forskellige indstillinger skal du vælge printer inden du udskriver fra din applikation. Du kan vælge indstillingen for valgt printer via knappen Alternativ. Kopier Fastsætter antallet af komplette sorterede kopier. Standard er 1 kopi. Hulmargen Reserverer ekstra plads for hulning, for udskrifter som skal placeres i ringbind. Valgmulighederne er: Ingen ingen hulmargen kortside Hulmargen på papirets korte side. langside Hulmargen på papirets lange side. Det anbefales at indstillingen for hulmargen følger den indstilling for langside/kortside som er foretaget under Egenskaper printer ved dobbeltsidig udskrift. Separer job Ved flere samtidige udskriftsjob, er det ofte anvendeligt at lade hvert job begynder på et nyt papir, således at man lettere starten påjobbet. Valgmulighederne i rullefeltet er: Nej sider pakkes så tæt som muligt, dvs. nye jobsider pakkes så tæt som muligt i første mulige plads på siden. ny side -nye job begynder på en ny side af papiret. nyt papir -nye job begynder på et nyt papirark. FinePrint trykker ekstra blanke sider for at sikre dette. Anm: hvis dobbeltsidig udskrift ikke anvendes er indstillingerne ny side og nyt papir identiske. Eksempel: 2 tresidige job udskrives med 4 sider pr. side. Separere job: Nej Papir Papir Separere job: ny side / nyt papir Papir

7 Creating and using forms 5 af 7 Papir Fanebladet -Baggrund En gemt samling af sidehoved, sidefod og vandmærke kaldes i FinePrint for en Baggrund. Baggrunde kan gemmes og anvendes ved udskrift af dokumenter. I FinePrint findes et par foruddefinerede baggrunde. Du kan også skabe dine egne baggrunde. Klik på fanebladet Baggrund i FinePrints dialogvindue for at ændre og oprette nye elektroniske baggrunde. Baggrund rullefelt Her kan du vælge den baggrund som skal ændres, baggrunden vises i preview vinduet. Alle nedenstående indstillinger vil blive gemt når du forlader fanebladet baggrund. Opret og ændre baggrundsnavn Ny -Vælg denne knap når du vil oprette en ny tom baggrund. En dialogbox dukker op og spørger dig om navnet på den ny baggrund. Slet -Vælg denne knap når du vil slette den valgte baggrund Nyt navn -Vælg denne knap når du vil ændre navn på en baggrund Oprette og ændre hoved, fod og Vandmærke hoved -Denne knap viser teksten i sidehovedet (teksten i toppen af preview vinduet) og gør det muligt at ændre i teksten. Vandmærke -Denne knap viser teksten for vandmærke (teksten i midten af preview vinduet) og gør det muligt at ændre i teksten. fod -Denne knap viser teksten i sidefoden (teksten i bunden af preview vinduet) og gør det muligt at ændre i teksten. Tilføj variabel Tilføj systeminformation til en baggrund ved at vælge en kombination af nedenstående: Job Navn indsætter navnet på udskriftsjobbet. Job-navnet afhænger af applikationen men almindeligvis er det applikationsnavnet efterfulgt af filnavnet, f.eks. Microsoft Word Min fil.doc Dato -Indsætter dags dato. Dato opdateres ved hver udskrift. Tid -Indsætter aktuelt tidspunkt for udskriften. Tiden opdateres ved hver udskrift. X af Y -Indsætter sidenummer og total antal udskrevne sider. Dette kan f.eks. anvendas til dokumenter som ikke allerede har sidenummer i dokumentet. Bruger -Indsætter brugeren som maskinen er registreret til Navn på PC -Indsætter netværksbetegnelsen for den PC som anvendes Printer -Indsætter navn på den valgte printer Justeringsvalg Venstrejusteret -teksten som følger efter bliver venstrejusteret Centreret -teksten som følger efter bliver centreret

8 Creating and using forms 6 af 7 Højrejusteret -teksten som følger efter bliver højrejusteret Ny linie -teksten som følger efter kommer på ny linie Typografi -Her kan du ændre typografi for den valgte del af baggrunden. Størrelsen på baggrundsteksten i preview vinduet er ikke den samme som bliver udskrevet. Anvend på -rulefeltet giver mulighed for følgende alternativer: kun på første side hver side Første papirside Hver papirside Lager - rullefeltet bestemmer hvor baggrunden placeres i relation til dokumentindholdet. Vælg imellem: underst -baggrunden udskrives under dokumentindholdet i midten -baggrunden udskrives under teksten og ovenpå billeder Øverst -baggrunden udskrives ovenpå dokumentindholdet Vinkel når vandmærke er valgt kan vinklen indstilles imellem 0 og 359 grader. Skygge -når vandmærke er valgt kan gråskala for vandmærket indstilles på værdier imellem 0 og 255, hvor 0 er det mørkeste. Fanebladet indstillinger Her er det muligt at sætte generelle indstillinger for FinePrint. Bibehold tekstkolonner for nogle typografier, specielt de med fixeret antal punkter, kan FinePrint justere ukorrekt. Ved at afkrydse denna rude forsvinder problemet. Tillad sideorden fra højre til venstre nogle sprog som f.eks. hebræisk kræver en sideorden fra højre til venstre. I nogle tilfælde vil FinePrint selv afkrydse ruden, men hvis dette ikke er tilfældet kan du selv styre sideordenen ved at afkrydse her. Anvend ikke bitmap -afkrydsning her styrer at bitmap-billeder ikke skal vises i preview vinduet og at de heller ikke skal udskrives. Herved reduceres både udskriftstid samt tonerforbrug væsentligt (specielt hvad angår ink-jet printere). Venstreklik zoomer til indstiller det zoomniveau som sker ved venstreklik når cursoren ser ud som et forstørrelsesglas. Se afsnittet zoom for yderligere information. Vis tips styrer visning af tips, som er små vinduer med hjælpetekst som dukker op når cursoren stilles på en kommando. Indstillingsmulighederne er alle, nogle eller ingen. Autogem medfører automatisk at hele indholdet i FinePrint udskriften gemmes. Dette er anvendeligt hvis du får brug for at gå tilbage til en tidigere udskrift eller hvis du udsættes for et systemkrash. Du kan indstille antal udskrifter som skal gemmes. Filerne gemmes som standard i FinePrint-format i biblioteket Mine Dokumenter \FinePrint filer\autogem. Med knappen Søgeveje kan standardindstillinger for hvor dokumenterne skal gemmes ændres. Autogemte filer kan slettes ved at trykke på knappen Slet autogemte filer Tillad SHIFT-tasten for hurtig bypass indstiller til eller fra for originaludskrift". Hvis SHIFT-tasten holdes nede ved udskrift fra en applikation aktiveres originaludskrift. SHIFT-tasten kan slippes når FinePrint-ikonet forsvinder i systemlisten nederst på siden. Opret ny FinePrint-printer ved at klikke på denne knap kan du oprette en ny FinePrint-printer med en kopi af alle gældende indstillinger for printere, form. baggrund mm.

9 Creating and using forms 7 af 7 På denne vis kan du let få adgang til foruddefinerede FinePrint-printere med alle indstillinger klar til forskellige typer af udskrifter, f.eks. FP OH-billeder, med korrekt farveindstilling, valg af bakke med OH-film mm. FP Udkast, med formindskning til to sider / papir, vandmærke UDKAST på almindeligt papir og med hurtig udskrift. FP brev, uden forminskning, med en form for brev, med brevhoved og sidefod, som anvender farveprinterens store papirbakke og visrr FinePrints preview vindue. FP kildekodeprinter, med formindskning til to sider / papir, med baggrund med dato og tid og som automatisk sendes til en højhastighedsprinter og hvor FinePrints dialogvindue ikke vises Opret en ny FinePrint-printer ved at klikke på knappen og angiv et navn. Din ny FinePrint-printer vil være tilgængelig for udskrift ved valg af printer i alle applikationer. Når printeren er oprettet kan du indstille/ændre printerens egenskaber ved som for øvrige printere at åbne mappen printere, se Printerindstillinger for FinePrint (papirstørrelse mm) Registrerings- /Informationsfanebladet Indtast serienummeret For at fjerne begrænsningerne i demoversionen, skal du indtaste dit navn og serienummer i felterne i registreringsfanebladet. For en sikkerheds skyld kan du klippe/klistre navn og serienummer fra en du får med din Licens. Derefter skal du blot klikke på knappen Registrer og FinePrint fungerer uden begrænsninger. Hvis serienummeret indtastet korrekt skifter fanebladet navn til Information og indeholder da følgende: Copyright og versionsinformation Link til hjemmeside for support Statistik på mængden af papir som spares ved at anvende FinePrint. Tælleværket kan nullstilles ved at trykke på knappen Nulstil. Se vor hjemmeside for yderligere information vedrørende registrering, priser mm.

10 Jobs 1 af 3 Job-fanebladet Dette faneblad giver dig mulighed for at åbne, gemme, flytte, ændre navn, ændre rækkefølge og slette hele udskriftsjob. Nedanstående funktioner gælder for markeret job i job listen. Listen viser nuværende udskriftsjob i FinePrint, med antal sider, filstørrelse og navn på jobbet. Flyt Op flytter jobbet frem i udskriftsrækkefølgen. Drag- and Drop-teknik kan også anvendes. Flyt Ned -flytter jobbet bakud i udtskriftsrækkefølgen. Drag- and Drop-teknik kan også anvendes Slet sletter udskriftsjobbet og viser dette ved at ændre sidetallet til 0 af x, hvor x er antallet af sider som jobbet indeholder Fortryd fortryder sletning af valgt job Åbne -åbner en tidligere gemt FinePrint -fil. TIF og tekstfiler kan ikke åbnes med FinePrint Gem gemmer alle ikke slettede jobs i et af 3 formater: FP gemmer udskriften i originalformat -uden forms eller baggrunde TIFF gemmer jobbet som TIFF -fil med aktuel layout inclusive form baggrund og rammer. JPEG -gemmer en serie af JPEG filer, en fil for hver side TXT -extraherer tekst fra jobbet som en tekstfil Anm: de gemte filer indeholder alene sideindholdet og ikke forms, formularer eller baggrunde mv. Vis slettede jobs -hvis du afkrydser denne rude vises jobs som er slettede. Dette er anvendeligt hvis du skulle fortryde sletning af et job. Anm: Hvis denne rude afkrydses gemmes slettede jobs i FP-filer når man anvender Gem-knappen og når FP-filer autogemmes. Skift navn på job Ved at klikke på et job og vente et par sekunder fremkommer editeringsindstilling hvor du kan ændre navnet. Tryk på retur-tasten når dette er gjort. Det ny jobnavn vises i jobliste mv. Preview Preview FinePrint vil vise de aktuelle sider i udskriftsjobbet i Layout-fanebladet således at du kan se dokumentet inden det udskrives. Ved hjælp af rullefeltet til højre kan du blade igennem dokumentet. rne kan zoomes ved enten at klikke når cursoren ser ud som et forstørrelsesglas eller ved at højreklikke og anvende menuen. Udskrift af vist papirside Højreklike på preview vinduet og vælg Udskriv papirark, den viste side vil da blive udskrevet. Bagsider bliver ikke udskrevet hvis dobbeltsidig udskrift er valgt. r i bogform udskrives som de vises i previewvinduet. Slet sider Slet sider og fortryd slet sider Du kan slette enkelte sider eller enkelte jobs fra din liste over udskriftsjob. Dette er anvendeligt når du skal fjerne tomme sider ved udskrift fra internet eller fjerne sider som er udskrevet ved en fejl. Højreklik på siden du vil fjerne og vælg en af følgende kommandoer: Slet denne side sletter aktuel side

11 Jobs 2 af 3 Slet dette job -sletter aktuel side og andre sider i samme job. Åbne indstilling for sletning af sider giver adgang til flere kommandoer -se nedenfor. Fortryd alle fortryd sletning af tidligere slettede sider. Vis slettede viser slettede sider med et rødt kryds over. I denne indstilling er følgende valg mulige ved at højreklikke på en side: Fortryd sletning af denne side fortryder sletning af aktuel side Fortryd sletning af dette job -Fortryder sletning af denne side og alle andre sider i samme job. Gem slettede Viser ikke slettede sider Indstilling for at slette sider Hvis du skal slette mange sider kan du have nytte af denne indstilling. Hvis du i denne indstilling klikker på en side slettes den og et rødt kryds vises over den. Hvis du vil fortryde klikkes på siden igen. For at åbne indstilling for sletning af sider skal du højreklikke hvor som helst på en side i preview og vælge at åbne indstilling for sletning af sider. For at afslutte indstilling for sletning af sider skal du højreklikke hvor som helst på en side i preview og vælge afslut indstilling for sletning af sider. For at slette flere sider på en gang klikkes på første side og markøren flyttes til sidste side, hold SHIFT tasten nede og klik på sidste side som du vil fjerne. Alle sider i dette område vil blive fjernet og markeres med et rødt kryds. Anm: Hvis "vis slettede sider" er slået til vises slettede sider på skærmen, men de udskrives ikke. Rediger -Preview, tilføj og slet sider Preview FinePrint viser de aktuelle sider for udskriftsjobbet i Layout og muliggør preview af dokumentet inden det udskrives. Rullefeltet til højre for den viste side kan envendes til at gennemlæse dokumentet. rne kan zoomes ved enten at klikke med musen nør cursoren ser ud som et forstørrelsesglas eller ved at højreklikke på siden og anvende menuen som fremkommer. Udskrift af den viste papirside Højreklik på preview vinduet og vælg "udskriv papirark" den viste papirside vil da blive udskrevet. Bagsiden vil ikke blive udskrevet hvis der er valgt dobbeltsidig udskrift. r i bogform vil blive udskrevet som de vises i preview vinduet. Slet og fortryd slet sider Du kan slette enkelte sider eller enkelte jobs fra din liste over udskriftsjobs. Dette er anvendeligt hvis du ønsker at slette tomme sider udskrevet fra internet eller sider som fejlagtigt er udskrevne. Højreklik på siden du vil slette og vælg en af kommendoerne:t Slet denne side slette aktuel side Slet dette job -slette aktuel side og alle andre sider i samme job. Åbne slet sider giver adgang til flere kommandoer, se nedenfor. Fortryd slet sider fortryder sletning af alle slettede sider. Vis slettede sider viser slettede sider med et rødt kryds over. I denne indstilling er følgende valg mulige ved at højreklikke på en side: Fortryd sletning af denne side Fortryder sletning af aktuel side Fortryd sletning af dette job -Fortryder sletning af denne side og alle andre sider i samme job. Skjul slettede sider Viser ikke slettede sider Indstilling for at slette sider Hvis du skal slette mange sider kan du anvende denne indstilling. Hvis du i denne indstilling klikker på en side slettes den og et rødt kryds vises på siden. Klik på siden igen for at fortryde. For at åbne indstillingen slet sider skal du højreklikke hvor som helst på en side i preview og vælge åbne fjern

12 Jobs 3 af 3 sider. For at afslutte indstillingen for sletning af sider skal du højreklikke hvor som helst på en side i preview og vælge luk fjern sider. For at slette flere sider på en gang skal du klikke på den første side og flytte cursoren eller scrolle til sidste side, hold SHIFT tasten nede og klik på den sidste side som du vil fjerne. Alle sider i dette område fjernes og vises med et rødt kryds. Anm: Hvis "vis slettede sider" er slået til vil de slettede sider blive vist på skærmen, men de udskrives ikke. Tilføj sider Blanke sider kan indsættes før eller efter en hvilken som helst side i dokumentet. Højreklik på en side og vælg "tilføj blank side" - derefter vælges "før denne side" eller "efter denne side". Anm: Det er muligt at ændre udseende på en blank side. Dette kan være anvendeligt hvis du vil have en blank side med eksempelvis teksten "denne side er anvendelig til notater". For at ændre udseende på blanke sider skal du oprette en form og døbe den "blank". Indholdet i formen "blank" vil da blive vist på de tilføjede blanke sider.

13 Options Dialog 1 af 3 Dialogvindue -Alternativ Dette dialogvindue tillader indstillinger for hver enkelt printer, eftersom printerne kan have forskellige måder at håndtere papiret på.. Dette dialogvindue er tilgængeligt ved at trykke på knappen Alternativ i FinePrints preview vindue. Guide til indstillinger Guiden hjælper med at fastlægge indstillingsmulighederne for dobbeltsidigt udskrift på din printer. Den kan også vise om der skal foretages specielle korrektioner for at FinePrint understøtter din printer. Klik på knappen Guide i nederste del af dialogvinduet Alternativ og følg anvisningerne på skærmen og på testudskrifterne, din printer vil da blive korrekt indstillet. Du kan også indstille printerens egenskaber uden at anvende Guiden. Indstillinger dobbeltsidigt udskrift for denne printer Der er tre valgmuligheder. Du skal vælge den rette for at kunne foretage korrekt udskrift som er dobbeltsidig eller i bogform. Det er ikke altid indlysendet hvilken indstilling som er den rette, det kan være nødvendigt at prøve sig frem (eller anvend Guide-knappen). Dobbeltsidig, type Anvend dette rullefelt til at fastlægge hvordan dine dobbeltsidige sider skal være orienterede. Ændringer her påvirker de instruktioner som FinePrint giver under dobbeltsidig udskrift. I de tilfælde hvor der alene findes et korrekt alternativ, som ved udskrift i bogform, vil FinePrint overstyre det valgte alternativ. langside -udskriver dobbeltsidigt hvor papiret vendes på langsiden. Dette er f.eks. anvendeligt når papiret sættes i charteks kortside -udskriver dobbeltsidigt hvor papiret vendes på den korte side. Dette er f.eks. anvendeligt når papiret skal hæftes på den korte side. printerens standardindst. -anvender kort- eller langsiden, som det er valgt i printerens standardindstilling. Denne indstilling gælder alene for printere med automatisk dobbeltsidig udskrift.. Omvendt sideorden Dette alternativ er anvendeligt for ink-jet printere og andre printere som kræver manuel omsortering når udskriften er klar. Tænk på at dette alternativ måske er nødvendigt for at dobbelsidig udskrift bliver korrekt på denne type printer. Hvis din printer afgiver siderne i omvendt orden, skal du afkrydse dette alternativ inden du forsøger at udskrive dobbeltsidigt. Valg af dette alternativ giver f.eks. udskrift af et femsidigt dokument i følgende orden: 5, 4,.3, 2, 1. Sorter kopier Slå til eller fra. Hvis din printer understøtter sorterede kopier, optimerer FinePrint sin udskrift for at drage fordel af denne mulighed. Automatisk Dobbeltsidig Udskrift Nogle printere er specielt udrustede således at de understøtter dobbeltsidig udskrift. Vælg i så fald dette alternativ, i modsat fald et af de andre alternativer. Manuel Dobbeltsidig Udskrift Papiret må vendes enten på kort- eller langsiden. Anvend denne indstilling hvis din printer kræver at du indsætter papiret igen med den allerede trykte side ned i papirmagasinet. Anm: I begge tilfælde med manuel indstilling vil FinePrint efter udskrift af alle forsider vise en dialogboks som anmoder dig om at indsætte papiret igen for at udskrive bagsider. Tryk på OK i dialogboksen når du har indsat papiret i printeren. Papirorientering FinePrint vil i de fleste tilfælde automatisk beregne det mest effektive sidelayout. Ønsker du selv at styre sidelayoutet kan du anvende disse indstillinger:

14 Options Dialog 2 af 3 Stående -formaterer alle layout til at anvende stående orientering Liggende -formaterar alle layout til at anvende liggende orientering Smart vælger automatiskt liggende eller stående afhængig af det aktuelle layout (standardindstiling). Korriger printer Selv om FinePrint fungerer fint på de fleste printere kan nogle printere behøve korrektioner. Der findes derfor mulighed for følgende: Korriger Liggende dobbeltsidigt En del printere som f.eks. HP LaserJet 4000, kræver en justering for at orienteringen af bagsiderne skal blive korrekt. Hvis du udskriver i bogform og bagsiden er fejlvendt skal du afkrydse i denne boks. Dette valg gælder også for printere som har automatisk dobbeltsidig udskrift. Korriger PDF typografi Du skal afkrydse i denne boks hvis typografien ikke er korrekt ved udskrift af dokumenter fra Adobe Acrobat. Farvet tekst Dette rullefelt har alternativer for at styre hvorledes farvet tekst processes. normal giver i de fleste tilfælde en korrekt farveudskrift farvekorrigering dette skal vælges hvis farvet tekst ikke udskrives eller hvis vandmærker udskrives i sort konverter til sort vælg dette alternativ hvis du foretrækker at al farvet tekst udskrives med sort Roterede sider Dette rullefelt har alternativer for at styre hvorledes sider roteres i tilfælde af at et dokument har både stående og liggende sider. roter hele siden -anvend denne indstilling hvis din PC har meget hukommelse og kan rotere store billeder i en enkelt operation roter i dele -Dette er standardindstillingen som anvender hukommelsen mest effektivt ved at rotere mindre dele af siden hver for sig. roter ikke -vælg dette alternativ hvis du ikke ønsker siderne roteret Ekstra margener Vælg dette alternativ hvis du savner kantlinie. Denne justering øger margenen på siden med det angivne antal pixels. Testside FinePrint udskriver testside for at vise hvorledes de forskellige korrektioner påvirker udskriften af dokumentet. Dette er f.eks. anvendeligt til at bestemme antal pixel for ekstra margen. Egenskaber Knappen Egenskaber viser det normale dialogvindue for indtilling af den printer som er valgt. Gendan standardindstillinger Denne knap gendanner din printers standardindstillinger når den anvendes med FinePrint. Printerindstillinger for FinePrint Disse indstillinger er tilgængelige i Windows standardmappe for printere, som du finder ved at klikke på Start - knappen, vælg Indstillinger og derefter printere. Højreklik på ikonet for FinePrint printere og vælg W 95/98 Egenskaber Windows NT Dokument Standardindstilinger Windows 2000 Printer indstillinger for at kunne indstille følgende parametre:

15 Options Dialog 3 af 3 Papirformat Dette styrer standard for papirformat. FinePrint understøtter et stort antal papirformater samt egne formater. Egne formater kan oprettes ved at trykke på knappen Eget.., som er ved siden af rullefeltet med standardformater. Orientering Indstil denne på enten liggende eller stående. Vis FinePrints dialogvindue Efter udskrift er færdig (preview til) Dette er standardinstillingen. FinePrints dialogbox vises efter at applikationen sendt sin udskrift til printeren. Ved denne indstilling fungerer preview i FinePrint. Der kan forekomme en vis forsinkelse efter at applikationen har afsluttet sin udskrift og inden FinePrints dialogrute vises. Inden udskrift startes (preview fra) Anvend denne indstillling hvis du har en stor udskrift og du ikke vil vente til udskriften er færdig inden du forlader din PC. Preview er ikke tilgængelig ved denne indstilling, men formindskning mm vil blive udført. Slet ikke Denne indstiling er anvendelig når du sjældent eller aldrig ændrer FinePrints indstillinger. FinePrints dialogrute vises ikke, men udskriften vil ske med de tidligere definerede indstillinger. Denne indstilling er også anvendelig hvis du vill Oprette flere FinePrint printere.

16 Layout 1 af 5 Layout -Fanebladet Alternativerne for layout giver dig mulighed for at vælge et antal formindskede sider som skal udskrives pr. papir, ligesom at du får mulighed for at anvende Baggrunde og Forms. Original Anvend denne indtilling når du vil have udskriften til at gå direkte til printeren uden modificeringer i FinePrint. Denne indtilling gør det enkelt at have FinePrint som standardprinter. Man vælger bare alternativet "original" i de tilfælde hvor udskriften skal gå direkte til printeren. 1 side Anvend denne indtilling når du vil udskrive et dokument i normal størrelse, samtidigt med at vil anvende FinePrints baggrunde eller forms. 2 sider Dette er standardindtillingen og den mest almindelige indstilling. Næsten alle dokumenter er læsbare ved udskrift af 2 sider/papir, hvilket giver 50 % lavere papirforbrug. Dokumentudkast, kontrakter, , manualer, håndbøger, programkode etc. kan fint udskrives med denne formindskning. Det er også den bedste indtilling ved udskrift til et faxmoden. Sæt modemet indstillet på høj opløsning (200 dpi) for bedste resultat. 4 sider Dette er et egnet valg til dokumenter som indeholder tekst større end 10 punkter. Teksten er normalt læsbar og papir og tonerforbrug reduceres med 75 %. Udkast af store manualer, præsentationsmateriale etc. kan også udskrives med dette valg. Dette valg kan også anvendes til dokumenter som skal arkiveres i udskrevet tilstand. 8 sider Denne indstilling kan anvendes til præsentationsmateriale som skal uddeles eller til dokumenter hvor tekststørrelsen er større end 14 punkter. Indstillingen 8 sider giver maksimal reduktion af papirforbruget og kan også anvendes til arkiveringsformål. Bogform Denne indstilling skabar en lille dobbeltsidig bog med 2 sider/papirsside. Bogform er anvendelig til præsentationer, brochurer, eller andre applikationer hvor et kompakt format er ønskeligt. Hvis du har problemer med at udskrive i bogform bedes du se på afsnittet bogform i afsnittet Problemløsning. Repeter Kryds i denne rute hvis du ønsker at samme side skal repeteres i hver tilgængelig ruda på papirsiden. Hvis f.eks. layoutet er indstillet på 4 sider pr side, vil 4 ens sider blive vist på et papir. Linier Smarte -Tegner kantlinier efter indstillingen af sidernes placering (se nedenfor) Til -Tegner en kantlinie om hver side Fra -der tegnes ingen kantlinier Placering Lodret -siderne placeres først i lodret orden og derefter ved siden af i lodret orden igen, for 4 eller 8 siders indstilling. For f.eks.. 4 sider, bliver sideplaceringen:

17 Layout 2 af 5 Vandret -siderne placeres først i vandret orden og derefter nedenunder i vandret orden igen, for 4 eller 8 siders indstilling. For f.eks.. 4 sider, bliver sideplaceringen: PDF -anvend denne indstilling hvis du vil udskrive liggende Acrobat (PDF) dokumenter med en Acrobatversion mindre end 4.0 R til L -denne valgmulighed dukker op når man anvender en Windowsversion med sprogindstilling for spog fra mellemøsten. Ved at vælge dette alternativ, omsorteres udskriften indenfor en side således at siderne læses fra højre til venstre. Margener Denne indstilling giver dig mulighed for at justere det hvide område omkring en side. Valgmulighederne er følgende: ingen ingen margener overhovedet lille giver lille margen. Dette er standardindstillingen. medium mellemstore margener stor stor margen original giver marginer som i originaldokumentet. Der foretages ingen skalaændring med denne indstilling. Anvendes automatisk sammen med forms hvor placeringen er vigtig. Printer Her vælger du hvilken printer som udskriften skal sendes til. Netværksprinter, fax-driver og andre typer af printere kan vælges her. Anm. FinePrint emulerer den printer som er vagt i dette rullefelt på udskriftstidspunktet. Hvis du vil sikre dig at der ikke sker forandring af skalaen når der udskrives til printere med forskellige indstillinger skal du vælge printer inden du udskriver fra din applikation. Du kan vælge indstillingen for valgt printer via knappen Alternativ. Kopier Fastsætter antallet af komplette sorterede kopier. Standard er 1 kopi. Hulmargen Reserverer ekstra plads for hulning, for udskrifter som skal placeres i ringbind. Valgmulighederne er: Ingen ingen hulmargen kortside Hulmargen på papirets korte side. langside Hulmargen på papirets lange side. Det anbefales at indstillingen for hulmargen følger den indstilling for langside/kortside som er foretaget under Egenskaper printer ved dobbeltsidig udskrift. Separer job Ved flere samtidige udskriftsjob, er det ofte anvendeligt at lade hvert job begynder på et nyt papir, således at man lettere starten påjobbet. Valgmulighederne i rullefeltet er: Nej sider pakkes så tæt som muligt, dvs. nye jobsider pakkes så tæt som muligt i første mulige plads

18 Layout 3 af 5 på siden. ny side -nye job begynder på en ny side af papiret. nyt papir -nye job begynder på et nyt papirark. FinePrint trykker ekstra blanke sider for at sikre dette. Anm: hvis dobbeltsidig udskrift ikke anvendes er indstillingerne ny side og nyt papir identiske. Eksempel: 2 tresidige job udskrives med 4 sider pr. side. Separere job: Nej Papir Papir Separere job: ny side / nyt papir Papir Papir Dobbeltsidig udskrift FinePrint understøtter udskrift på begge sider af papiret. Dette kaldes duplex eller dobbeltsidig udskrift. Indstil korrekt papirhåndtering i dialogvinduet Alternativ Installer flere FinePrint-printere Det er muligt at installere flere FinePrint printere og hver kan have sine egne indstillinger for layout, baggrund og forms. Alle installerede FinePrint printere vises i dine applikationer ved valg af printer i udskriftsdialogen.

19 Layout 4 af 5 På denne måde kan du let få adgang til flere foruddefinerede FinePrint-printere med alle indstillinger klar til udskrift af eksempelvis: FP OH-billeder, med korrekt farveindstilling, valg af bakke for OH film mm. FP Udkast, med formindskning til to sider / papir, vandmærke "UDKAST" på almindeligt papir og med hurtig udskrift. FP brev, udan formindskning, med en form for breve, med brevhoved og sidefod, som anvender farveprinterens store papirbakke og viser FinePrints preview vindue. FP kildekodeprinter, med formindskning til to sider / papir, med baggrund med dato og tid og som automatisk sendes til en højhastighedsprinter og hvor FinePrints dialogrute ikke vises, se dialogvinduet for Printerindstillinger. For at oprette en ny FinePrint-printer, gå til fanebladet Indstillinger og klik på knappen Opret ny FinePrintprinter og giv den nye printer et navn. Din nye FinePrint-printer vil nu være tilgængelig i alle applikationer. Nårprinteren er oprettet kan du indstille/ændre printerens egenskaber ved at åbne Windows standardmappe for printere. Kombiner udskrifter FinePrint kan samle udskrifter således at der kan akkumuleres et stort antal sider inden udskrift. Dette er anvendeligt til korte udskrifter som webbsider eller , som ofte ikke er tilstrækkeligt lange til at kunne udskrives med 2 eller 4 sider pr papirark. For at kombinere udskrifter fra flere job skal du blot udskrive til FinePrint, vende tilbage til din applikation og udskrive igen. Så længe FinePrints vindue er tilgængeligt, vil alle udskrifter blive opsamlet i preview vinduet. Anm: Hvis FinePrints vindue forsvinder, skal du blot klikke på FinePrints ikon i værktøjslinien nederst på siden og FinePrints dialogvindue fremkommer igen. Du kan nu vælge indstillinger for udskriften. Rullefeltet for Separer job (se Layout) er en anvendelig funktion til at styre om udskriften af forskellige job skal begynde på ny side eller nyt papir. For at se en liste over aktuelle job klikkes på fanebladet Job i previewvinduet. Kopier sider til clipboard FinePrint kan kopiere det vindue som vises i preview til clipboard. Højreklik hvor som helst på siden så fremkommer en menu, vælg derefter Kopier siden til clipboard og derefter et af følgende formater: text -ignorerer al grafik og sidens tekst bliver tilgængelig på clipboard for søgning og redigering med din tekstbehandler. monochrom bitmap sort-hvid bitmap -billede med samme opløsning som skærmbilledet. Dette valg er passende når størrelsen på filen er vigtig eftersom det giver betydeligt mindre filer end alternativet farvet bitmap. farvet bitmap -en eksakt kopi av papirsiden med valgt baggrund og form, med samme opløsning som skæmbilledet. Dette valg er passende når du vil sende en kopi af dokumentet via eller ønsker at redigere billedet med billedbehandlingsprogram eller indsætte det i tesktbehandlingsprogram. Det kræver dog betydeligt mere memory end monochrom bitmap. metafil en skalerbar kopi af udskriftssiden. Dette valg er passende når det er vigtigt at kunne formindske eller forstørre billedet. Det kan imidlertid resultere i store filer hvis de gemmes med andre applikationer Anm: Hvis du vil kopiere en enkelt side i stedet for en hel udskriftsside med flere formindskede sider, skal du først ændre layout til udskrift af en side pr papir og derefter kopiere til clipboardt. Hvis du vil gemme hele indholdet i den nuværende FinePrint session i en fil med nogen af de ovennævnte formater, bliver bitmap konverteret til enten TIFF eller PCX-format. Se Job -fliken för ytterligare information.

20 Layout 5 af 5 Zooming Det er muligt at anvende funktionen zoom for at få en mere detaljeret kontrol over udskriften. Når musen føres over en side i fanebladet Layout ændres cursoren til (+ ). Ved at klikke på siden åbnes zoom -vinduet. At højreklikke på en side og vælge zoom -niveau giver samme resultat. Cursoren fungerer på følgende vis ved zooming: klik på en side i Layoutfanebladet og siden forstørres til at passe ind i en side på skærmen. Dette er standardinstillingen som kan ændres ved at gå til fanebladet Indstillinger Følgende valgmujligheder findes for zoom: Normal viser hele siden med aktuel layout En side indpasser hele siden 100 % -fuld sidestørrelse 200 % -dobbelt skala 400 % -firedobbelt skala Hel side zoom så hele papirsiden passer til en skærmside. Med Escape -tasten kan man altid returnere til normal indstilling.

At komme igang. For at anvende pdffactory:

At komme igang. For at anvende pdffactory: Att komma igång At komme igang pdffactory er en printerdriver. Det betyder at du kan udskrive til den, præcis som du udskriver til andre printere. De fleste applikationer giver mulighed for fra menuen

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger 2 Indhold Indledning... 4 Generelt... 4 Vælg Udskriftstype... 6 Normalskema... 6 Oversigtsskema... 7 Dagsbaseret... 9 Ressourceindstillinger...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org Artikel om... Sideskabeloner Eksempel på bogsideskabelon OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2006 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks...

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks... 1 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kommando versus funktion 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Om fodnoter og deres placering 6 Om slutnoter og deres placering 6 Opret en ny fodnote...7 Opret en ny slutnote...8

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Manual for installation og brug af Regsupreme

Manual for installation og brug af Regsupreme Manual for installation og brug af Regsupreme af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført ud på de aktuelle

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip.

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip. ASB E-mailsignatur I det følgende vil det forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP)

Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP) Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP) Word er et fantastisk program til tekstbehandling og nærmest en de facto standard i verden for den slags. Igennem en række øvelser (og mange timer foran skærmen)

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Kom i gang med Course Tool 1.2

Kom i gang med Course Tool 1.2 Kom i gang med Course Tool 1.2 Indhold Indledning...2 Pris beregning...2 Anvendelse...2 Open Source...2 Anbefalinger...2 Installation...3 USB-Pen...3 Download Libre Office (Draw)...3 Indstil makrosikkerhed...4

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Introduktion til GUI

Introduktion til GUI Introduktion til GUI Aleph, ver.20 Side 1 Confidential Information The information herein is the property of Ex Libris Ltd. or its affiliates and any misuse or abuse will result in economic loss. DO NOT

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk Forord Fresko er et spændende, nyskabende program til faget Billedkunst men med de mange maleteknikker og effekter er det en kreativ udfordring for alle med lyst til at male. Du kan male akvarel, male

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

DTP MED WORD af listemageren

DTP MED WORD af listemageren DTP MED WORD af listemageren dtp med word: en billede-til-kant-publikation word er, som jeg har været inde på en del gange i andre sammenhænge, først og fremmest et tekstbehandlingsprogram (og et glimrende

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

FastStone Image Viewer Indhold

FastStone Image Viewer Indhold FastStone Image Viewer Indhold FastStone Image Viewer...1 Indhold...1 Introduktion...2 Oversigt...3 Indstilling...3 Hente billeder, der skal vises og redigeres...4 Ændre visning af billeder i Billedgalleriet...5

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Se Billeder i Picasa.

Se Billeder i Picasa. Se Billeder i Picasa. Selvom det er vigtigt at organisere, redigere og udskrive sine billeder, er det også vigtigt, at man ønsker at lære om de forskellige måder man kan se sine billeder på. Visning af

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere