FinePrints Anvendelsesområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FinePrints Anvendelsesområder"

Transkript

1 FinePrint Uses 1 af 1 FinePrints Anvendelsesområder Spar papir og skån miljøet Ved at anvende formindskning til 2, 4 eller 8 sider pr side, er det muligt at spare en betydelig mængde papir og toner/blæk, vie udskrift af udkast, oversættelser, programkode, kontrakter, , webbsider, manualer, håndbøger eller andre interne dokumenter. Det er specielt anvendeligt til at spare papir ved udskrift af fotografier. Vandmærker Vandmærker kan anvendes til at identificere særlige dokumentegenskaber eller markere et dokument til arkiveringsformål. Exempler på vandmærker er Konfidentielt, Udkast, Original etc. Egne vandmærker kan oprettes. Arkivering af dokumenter Dokumenter som formindskes til 4 eller 8 sider pr side, optager væsentligt mindre lagerplads. Bogform bogform kan anvendes til at skabe kompakte og dobbelsidige små bøger. FinePrint omsorterer siderne, således at disse udskrives i korrekt orden. Ændre størrelse FinePrint kan ændre størrelsen på et dokument til en hvilken som helst støørelse. F.eks. kan A3 dokumenter udskrives på A4 og amerikansk "letter size" kan udskrives på A4. Forms Forms kan oprettes fra en hvilken som helst applikation. Har Du oprettet en form kan du efterfølgende udskrive dokumenter ovenpå formen, som f.eks. kan være brevhovede og sidefod eller en fakturaform. Se Oprette og anvende forms for yderligere information. Flytning af Dokumenter FinePrint filer kan gemmes i et antal forskellige standard formater, hvilket gør overflytning af udskrifter vældig let. Se under fanebladet Job for yderligere information. Kombiner Dokument Med FinePrint er det muligt at kombinere forskellige udskriftsjob og udskrive dem som et samlet job.

2 How It Works 1 af 1 Hvordan fungerer det? FinePrint er en printerdriver som fungerer imellem en applikation (f.eks. Word) og den fysiske printer. FinePrints driver fanger applikationens uddata og konverterer til anden størrelse, tillægger baggrunde, forms mv. og sender derefter data videre til printeren. Gør således for at anvende FinePrint: 1. Åben en applikation 2. Åben dit dokument som sædvanligt 3. Vælg udskrift 4. Vælg FinePrint printeren fra listen over printere 5. Klik OK 6. Vent på at FinePrints dialogrute dukker op 7. Vælg udskriftsinstillinger i FinePrints dialogbox og tryk på OK Definitioner Papir et fysisk papirark. Et papir kan indeholde flere sider. en enkelt side, som den kommer fra en applikation Job en samling sider som udskrives som en enhed af en applikation Pappirsside -den ene side af et papper Dobbeltsidig -dobbeltsidig udskrift

3 Creating and using forms 1 af 7 Fanebladet -Oprettelse og brug af forms En forml er en FinePrint -udskrift som er gemt således at nye udskrifter kan skrives ovenpå denne form, f.eks. kan forms anvendes til brevpapir, således at du ikke behøver at få trykt specielt brevpapir. Du kan også anvende forms til fakturaer, indkøbsordrer mv. Oprette en form 1. Opret din form i en applikation (f.eks. Word eller Excel) og vælg udskrift. Vælg FinePrint som printer. 2. Når FinePrints dialogrute dukker op og dit dokument kan ses i preview klikkes på fanebladet for forms. Dit dokument vises i preview vinduet. 3. Vælg knappen Ny og navngiv din form, f.eks. "Mit brevpapirl" eller "Fakturaformular". Anm: Dit dokument vises ikke under fanebladet forms før du har givet det et navn som ny form. 4. Vælg udskriftsalternativ. formsiderne repeteres i sekvens med dokumentsiderne hvis ingen af nedenstående alternativer er indstillet: Kun på første side dette alternativ gælder alene for forms på en side og medfører at din form udskrives på første side af dokumentet og ikke på de følgende. Repeter ikke første formside dette gælder alene for forms med to sider og medfører at i stedet for at repetere de to sider efter hinanden vil side 2 blive anvendt for alle dokumentsider undtagen den første. Gå nu tillbage til fanebladet Layout. Du kan nu udskrive din form eller du kan afslutte ved at trykke på afbryd. Anvende forms Nu når din form er oprettet, kan Du udskrive andre dokumenter ovenpå denne ved at gøre følgende: Udskriv dokumentet på vanlig vis og vælg FinePrint som printer. Når dialogruten kommer op vælger du den form du vil have fra rullefeltet i den nederste del af dialogruten. Preview vinduet vil vise din udskrift ovenpå den valgte form. Anm: Det anbefales, at du ved udskrift med forms anvender indstillingen Original i rullefeltet for indstilling af Marginal (se Layout) Dette sikrer at sideindstillinger er sammenfaldende med originaldokumentets dimensioner. Ændre i listen for forms Nyt Navn giver mulighed for at ændre navn på en form Slet sletter den valgte form Job-fanebladet Dette faneblad giver dig mulighed for at åbne, gemme, flytte, ændre navn, ændre rækkefølge og slette hele udskriftsjob. Nedanstående funktioner gælder for markeret job i job listen. Listen viser nuværende udskriftsjob i FinePrint, med antal sider, filstørrelse og navn på jobbet. Flyt Op flytter jobbet frem i udskriftsrækkefølgen. Drag- and Drop-teknik kan også anvendes. Flyt Ned -flytter jobbet bakud i udtskriftsrækkefølgen. Drag- and Drop-teknik kan også anvendes Slet sletter udskriftsjobbet og viser dette ved at ændre sidetallet til 0 af x, hvor x er antallet af sider som jobbet indeholder Fortryd fortryder sletning af valgt job

4 Creating and using forms 2 af 7 Åbne -åbner en tidligere gemt FinePrint -fil. TIF og tekstfiler kan ikke åbnes med FinePrint Gem gemmer alle ikke slettede jobs i et af 3 formater: FP gemmer udskriften i originalformat -uden forms eller baggrunde TIFF gemmer jobbet som TIFF -fil med aktuel layout inclusive form baggrund og rammer. JPEG -gemmer en serie af JPEG filer, en fil for hver side TXT -extraherer tekst fra jobbet som en tekstfil Anm: de gemte filer indeholder alene sideindholdet og ikke forms, formularer eller baggrunde mv. Vis slettede jobs -hvis du afkrydser denne rude vises jobs som er slettede. Dette er anvendeligt hvis du skulle fortryde sletning af et job. Anm: Hvis denne rude afkrydses gemmes slettede jobs i FP-filer når man anvender Gem-knappen og når FP-filer autogemmes. Skift navn på job Ved at klikke på et job og vente et par sekunder fremkommer editeringsindstilling hvor du kan ændre navnet. Tryk på retur-tasten når dette er gjort. Det ny jobnavn vises i jobliste mv. Layout -Fanebladet Alternativerne for layout giver dig mulighed for at vælge et antal formindskede sider som skal udskrives pr. papir, ligesom at du får mulighed for at anvende Baggrunde og Forms. Original Anvend denne indtilling når du vil have udskriften til at gå direkte til printeren uden modificeringer i FinePrint. Denne indtilling gør det enkelt at have FinePrint som standardprinter. Man vælger bare alternativet "original" i de tilfælde hvor udskriften skal gå direkte til printeren. 1 side Anvend denne indtilling når du vil udskrive et dokument i normal størrelse, samtidigt med at vil anvende FinePrints baggrunde eller forms. 2 sider Dette er standardindtillingen og den mest almindelige indstilling. Næsten alle dokumenter er læsbare ved udskrift af 2 sider/papir, hvilket giver 50 % lavere papirforbrug. Dokumentudkast, kontrakter, , manualer, håndbøger, programkode etc. kan fint udskrives med denne formindskning. Det er også den bedste indtilling ved udskrift til et faxmoden. Sæt modemet indstillet på høj opløsning (200 dpi) for bedste resultat. 4 sider Dette er et egnet valg til dokumenter som indeholder tekst større end 10 punkter. Teksten er normalt læsbar og papir og tonerforbrug reduceres med 75 %. Udkast af store manualer, præsentationsmateriale etc. kan også udskrives med dette valg. Dette valg kan også anvendes til dokumenter som skal arkiveres i udskrevet tilstand. 8 sider Denne indstilling kan anvendes til præsentationsmateriale som skal uddeles eller til dokumenter hvor tekststørrelsen er større end 14 punkter. Indstillingen 8 sider giver maksimal reduktion af papirforbruget og kan også anvendes til arkiveringsformål. Bogform Denne indstilling skabar en lille dobbeltsidig bog med 2 sider/papirsside. Bogform er anvendelig til præsentationer, brochurer, eller andre applikationer hvor et kompakt format er ønskeligt. Hvis du har problemer med at udskrive i bogform bedes du se på afsnittet bogform i afsnittet Problemløsning. Repeter Kryds i denne rute hvis du ønsker at samme side skal repeteres i hver tilgængelig ruda på papirsiden. Hvis

5 Creating and using forms 3 af 7 f.eks. layoutet er indstillet på 4 sider pr side, vil 4 ens sider blive vist på et papir. Linier Smarte -Tegner kantlinier efter indstillingen af sidernes placering (se nedenfor) Til -Tegner en kantlinie om hver side Fra -der tegnes ingen kantlinier Placering Lodret -siderne placeres først i lodret orden og derefter ved siden af i lodret orden igen, for 4 eller 8 siders indstilling. For f.eks.. 4 sider, bliver sideplaceringen: Vandret -siderne placeres først i vandret orden og derefter nedenunder i vandret orden igen, for 4 eller 8 siders indstilling. For f.eks.. 4 sider, bliver sideplaceringen: PDF -anvend denne indstilling hvis du vil udskrive liggende Acrobat (PDF) dokumenter med en Acrobatversion mindre end 4.0 R til L -denne valgmulighed dukker op når man anvender en Windowsversion med sprogindstilling for spog fra mellemøsten. Ved at vælge dette alternativ, omsorteres udskriften indenfor en side således at siderne læses fra højre til venstre. Margener Denne indstilling giver dig mulighed for at justere det hvide område omkring en side. Valgmulighederne er følgende: ingen ingen margener overhovedet lille giver lille margen. Dette er standardindstillingen. medium mellemstore margener stor stor margen original giver marginer som i originaldokumentet. Der foretages ingen skalaændring med denne indstilling. Anvendes automatisk sammen med forms hvor placeringen er vigtig. Printer Her vælger du hvilken printer som udskriften skal sendes til. Netværksprinter, fax-driver og andre typer af printere kan vælges her. Anm. FinePrint emulerer den printer som er vagt i dette rullefelt på udskriftstidspunktet. Hvis du vil sikre dig at

6 Creating and using forms 4 af 7 der ikke sker forandring af skalaen når der udskrives til printere med forskellige indstillinger skal du vælge printer inden du udskriver fra din applikation. Du kan vælge indstillingen for valgt printer via knappen Alternativ. Kopier Fastsætter antallet af komplette sorterede kopier. Standard er 1 kopi. Hulmargen Reserverer ekstra plads for hulning, for udskrifter som skal placeres i ringbind. Valgmulighederne er: Ingen ingen hulmargen kortside Hulmargen på papirets korte side. langside Hulmargen på papirets lange side. Det anbefales at indstillingen for hulmargen følger den indstilling for langside/kortside som er foretaget under Egenskaper printer ved dobbeltsidig udskrift. Separer job Ved flere samtidige udskriftsjob, er det ofte anvendeligt at lade hvert job begynder på et nyt papir, således at man lettere starten påjobbet. Valgmulighederne i rullefeltet er: Nej sider pakkes så tæt som muligt, dvs. nye jobsider pakkes så tæt som muligt i første mulige plads på siden. ny side -nye job begynder på en ny side af papiret. nyt papir -nye job begynder på et nyt papirark. FinePrint trykker ekstra blanke sider for at sikre dette. Anm: hvis dobbeltsidig udskrift ikke anvendes er indstillingerne ny side og nyt papir identiske. Eksempel: 2 tresidige job udskrives med 4 sider pr. side. Separere job: Nej Papir Papir Separere job: ny side / nyt papir Papir

7 Creating and using forms 5 af 7 Papir Fanebladet -Baggrund En gemt samling af sidehoved, sidefod og vandmærke kaldes i FinePrint for en Baggrund. Baggrunde kan gemmes og anvendes ved udskrift af dokumenter. I FinePrint findes et par foruddefinerede baggrunde. Du kan også skabe dine egne baggrunde. Klik på fanebladet Baggrund i FinePrints dialogvindue for at ændre og oprette nye elektroniske baggrunde. Baggrund rullefelt Her kan du vælge den baggrund som skal ændres, baggrunden vises i preview vinduet. Alle nedenstående indstillinger vil blive gemt når du forlader fanebladet baggrund. Opret og ændre baggrundsnavn Ny -Vælg denne knap når du vil oprette en ny tom baggrund. En dialogbox dukker op og spørger dig om navnet på den ny baggrund. Slet -Vælg denne knap når du vil slette den valgte baggrund Nyt navn -Vælg denne knap når du vil ændre navn på en baggrund Oprette og ændre hoved, fod og Vandmærke hoved -Denne knap viser teksten i sidehovedet (teksten i toppen af preview vinduet) og gør det muligt at ændre i teksten. Vandmærke -Denne knap viser teksten for vandmærke (teksten i midten af preview vinduet) og gør det muligt at ændre i teksten. fod -Denne knap viser teksten i sidefoden (teksten i bunden af preview vinduet) og gør det muligt at ændre i teksten. Tilføj variabel Tilføj systeminformation til en baggrund ved at vælge en kombination af nedenstående: Job Navn indsætter navnet på udskriftsjobbet. Job-navnet afhænger af applikationen men almindeligvis er det applikationsnavnet efterfulgt af filnavnet, f.eks. Microsoft Word Min fil.doc Dato -Indsætter dags dato. Dato opdateres ved hver udskrift. Tid -Indsætter aktuelt tidspunkt for udskriften. Tiden opdateres ved hver udskrift. X af Y -Indsætter sidenummer og total antal udskrevne sider. Dette kan f.eks. anvendas til dokumenter som ikke allerede har sidenummer i dokumentet. Bruger -Indsætter brugeren som maskinen er registreret til Navn på PC -Indsætter netværksbetegnelsen for den PC som anvendes Printer -Indsætter navn på den valgte printer Justeringsvalg Venstrejusteret -teksten som følger efter bliver venstrejusteret Centreret -teksten som følger efter bliver centreret

8 Creating and using forms 6 af 7 Højrejusteret -teksten som følger efter bliver højrejusteret Ny linie -teksten som følger efter kommer på ny linie Typografi -Her kan du ændre typografi for den valgte del af baggrunden. Størrelsen på baggrundsteksten i preview vinduet er ikke den samme som bliver udskrevet. Anvend på -rulefeltet giver mulighed for følgende alternativer: kun på første side hver side Første papirside Hver papirside Lager - rullefeltet bestemmer hvor baggrunden placeres i relation til dokumentindholdet. Vælg imellem: underst -baggrunden udskrives under dokumentindholdet i midten -baggrunden udskrives under teksten og ovenpå billeder Øverst -baggrunden udskrives ovenpå dokumentindholdet Vinkel når vandmærke er valgt kan vinklen indstilles imellem 0 og 359 grader. Skygge -når vandmærke er valgt kan gråskala for vandmærket indstilles på værdier imellem 0 og 255, hvor 0 er det mørkeste. Fanebladet indstillinger Her er det muligt at sætte generelle indstillinger for FinePrint. Bibehold tekstkolonner for nogle typografier, specielt de med fixeret antal punkter, kan FinePrint justere ukorrekt. Ved at afkrydse denna rude forsvinder problemet. Tillad sideorden fra højre til venstre nogle sprog som f.eks. hebræisk kræver en sideorden fra højre til venstre. I nogle tilfælde vil FinePrint selv afkrydse ruden, men hvis dette ikke er tilfældet kan du selv styre sideordenen ved at afkrydse her. Anvend ikke bitmap -afkrydsning her styrer at bitmap-billeder ikke skal vises i preview vinduet og at de heller ikke skal udskrives. Herved reduceres både udskriftstid samt tonerforbrug væsentligt (specielt hvad angår ink-jet printere). Venstreklik zoomer til indstiller det zoomniveau som sker ved venstreklik når cursoren ser ud som et forstørrelsesglas. Se afsnittet zoom for yderligere information. Vis tips styrer visning af tips, som er små vinduer med hjælpetekst som dukker op når cursoren stilles på en kommando. Indstillingsmulighederne er alle, nogle eller ingen. Autogem medfører automatisk at hele indholdet i FinePrint udskriften gemmes. Dette er anvendeligt hvis du får brug for at gå tilbage til en tidigere udskrift eller hvis du udsættes for et systemkrash. Du kan indstille antal udskrifter som skal gemmes. Filerne gemmes som standard i FinePrint-format i biblioteket Mine Dokumenter \FinePrint filer\autogem. Med knappen Søgeveje kan standardindstillinger for hvor dokumenterne skal gemmes ændres. Autogemte filer kan slettes ved at trykke på knappen Slet autogemte filer Tillad SHIFT-tasten for hurtig bypass indstiller til eller fra for originaludskrift". Hvis SHIFT-tasten holdes nede ved udskrift fra en applikation aktiveres originaludskrift. SHIFT-tasten kan slippes når FinePrint-ikonet forsvinder i systemlisten nederst på siden. Opret ny FinePrint-printer ved at klikke på denne knap kan du oprette en ny FinePrint-printer med en kopi af alle gældende indstillinger for printere, form. baggrund mm.

9 Creating and using forms 7 af 7 På denne vis kan du let få adgang til foruddefinerede FinePrint-printere med alle indstillinger klar til forskellige typer af udskrifter, f.eks. FP OH-billeder, med korrekt farveindstilling, valg af bakke med OH-film mm. FP Udkast, med formindskning til to sider / papir, vandmærke UDKAST på almindeligt papir og med hurtig udskrift. FP brev, uden forminskning, med en form for brev, med brevhoved og sidefod, som anvender farveprinterens store papirbakke og visrr FinePrints preview vindue. FP kildekodeprinter, med formindskning til to sider / papir, med baggrund med dato og tid og som automatisk sendes til en højhastighedsprinter og hvor FinePrints dialogvindue ikke vises Opret en ny FinePrint-printer ved at klikke på knappen og angiv et navn. Din ny FinePrint-printer vil være tilgængelig for udskrift ved valg af printer i alle applikationer. Når printeren er oprettet kan du indstille/ændre printerens egenskaber ved som for øvrige printere at åbne mappen printere, se Printerindstillinger for FinePrint (papirstørrelse mm) Registrerings- /Informationsfanebladet Indtast serienummeret For at fjerne begrænsningerne i demoversionen, skal du indtaste dit navn og serienummer i felterne i registreringsfanebladet. For en sikkerheds skyld kan du klippe/klistre navn og serienummer fra en du får med din Licens. Derefter skal du blot klikke på knappen Registrer og FinePrint fungerer uden begrænsninger. Hvis serienummeret indtastet korrekt skifter fanebladet navn til Information og indeholder da følgende: Copyright og versionsinformation Link til hjemmeside for support Statistik på mængden af papir som spares ved at anvende FinePrint. Tælleværket kan nullstilles ved at trykke på knappen Nulstil. Se vor hjemmeside for yderligere information vedrørende registrering, priser mm.

10 Jobs 1 af 3 Job-fanebladet Dette faneblad giver dig mulighed for at åbne, gemme, flytte, ændre navn, ændre rækkefølge og slette hele udskriftsjob. Nedanstående funktioner gælder for markeret job i job listen. Listen viser nuværende udskriftsjob i FinePrint, med antal sider, filstørrelse og navn på jobbet. Flyt Op flytter jobbet frem i udskriftsrækkefølgen. Drag- and Drop-teknik kan også anvendes. Flyt Ned -flytter jobbet bakud i udtskriftsrækkefølgen. Drag- and Drop-teknik kan også anvendes Slet sletter udskriftsjobbet og viser dette ved at ændre sidetallet til 0 af x, hvor x er antallet af sider som jobbet indeholder Fortryd fortryder sletning af valgt job Åbne -åbner en tidligere gemt FinePrint -fil. TIF og tekstfiler kan ikke åbnes med FinePrint Gem gemmer alle ikke slettede jobs i et af 3 formater: FP gemmer udskriften i originalformat -uden forms eller baggrunde TIFF gemmer jobbet som TIFF -fil med aktuel layout inclusive form baggrund og rammer. JPEG -gemmer en serie af JPEG filer, en fil for hver side TXT -extraherer tekst fra jobbet som en tekstfil Anm: de gemte filer indeholder alene sideindholdet og ikke forms, formularer eller baggrunde mv. Vis slettede jobs -hvis du afkrydser denne rude vises jobs som er slettede. Dette er anvendeligt hvis du skulle fortryde sletning af et job. Anm: Hvis denne rude afkrydses gemmes slettede jobs i FP-filer når man anvender Gem-knappen og når FP-filer autogemmes. Skift navn på job Ved at klikke på et job og vente et par sekunder fremkommer editeringsindstilling hvor du kan ændre navnet. Tryk på retur-tasten når dette er gjort. Det ny jobnavn vises i jobliste mv. Preview Preview FinePrint vil vise de aktuelle sider i udskriftsjobbet i Layout-fanebladet således at du kan se dokumentet inden det udskrives. Ved hjælp af rullefeltet til højre kan du blade igennem dokumentet. rne kan zoomes ved enten at klikke når cursoren ser ud som et forstørrelsesglas eller ved at højreklikke og anvende menuen. Udskrift af vist papirside Højreklike på preview vinduet og vælg Udskriv papirark, den viste side vil da blive udskrevet. Bagsider bliver ikke udskrevet hvis dobbeltsidig udskrift er valgt. r i bogform udskrives som de vises i previewvinduet. Slet sider Slet sider og fortryd slet sider Du kan slette enkelte sider eller enkelte jobs fra din liste over udskriftsjob. Dette er anvendeligt når du skal fjerne tomme sider ved udskrift fra internet eller fjerne sider som er udskrevet ved en fejl. Højreklik på siden du vil fjerne og vælg en af følgende kommandoer: Slet denne side sletter aktuel side

11 Jobs 2 af 3 Slet dette job -sletter aktuel side og andre sider i samme job. Åbne indstilling for sletning af sider giver adgang til flere kommandoer -se nedenfor. Fortryd alle fortryd sletning af tidligere slettede sider. Vis slettede viser slettede sider med et rødt kryds over. I denne indstilling er følgende valg mulige ved at højreklikke på en side: Fortryd sletning af denne side fortryder sletning af aktuel side Fortryd sletning af dette job -Fortryder sletning af denne side og alle andre sider i samme job. Gem slettede Viser ikke slettede sider Indstilling for at slette sider Hvis du skal slette mange sider kan du have nytte af denne indstilling. Hvis du i denne indstilling klikker på en side slettes den og et rødt kryds vises over den. Hvis du vil fortryde klikkes på siden igen. For at åbne indstilling for sletning af sider skal du højreklikke hvor som helst på en side i preview og vælge at åbne indstilling for sletning af sider. For at afslutte indstilling for sletning af sider skal du højreklikke hvor som helst på en side i preview og vælge afslut indstilling for sletning af sider. For at slette flere sider på en gang klikkes på første side og markøren flyttes til sidste side, hold SHIFT tasten nede og klik på sidste side som du vil fjerne. Alle sider i dette område vil blive fjernet og markeres med et rødt kryds. Anm: Hvis "vis slettede sider" er slået til vises slettede sider på skærmen, men de udskrives ikke. Rediger -Preview, tilføj og slet sider Preview FinePrint viser de aktuelle sider for udskriftsjobbet i Layout og muliggør preview af dokumentet inden det udskrives. Rullefeltet til højre for den viste side kan envendes til at gennemlæse dokumentet. rne kan zoomes ved enten at klikke med musen nør cursoren ser ud som et forstørrelsesglas eller ved at højreklikke på siden og anvende menuen som fremkommer. Udskrift af den viste papirside Højreklik på preview vinduet og vælg "udskriv papirark" den viste papirside vil da blive udskrevet. Bagsiden vil ikke blive udskrevet hvis der er valgt dobbeltsidig udskrift. r i bogform vil blive udskrevet som de vises i preview vinduet. Slet og fortryd slet sider Du kan slette enkelte sider eller enkelte jobs fra din liste over udskriftsjobs. Dette er anvendeligt hvis du ønsker at slette tomme sider udskrevet fra internet eller sider som fejlagtigt er udskrevne. Højreklik på siden du vil slette og vælg en af kommendoerne:t Slet denne side slette aktuel side Slet dette job -slette aktuel side og alle andre sider i samme job. Åbne slet sider giver adgang til flere kommandoer, se nedenfor. Fortryd slet sider fortryder sletning af alle slettede sider. Vis slettede sider viser slettede sider med et rødt kryds over. I denne indstilling er følgende valg mulige ved at højreklikke på en side: Fortryd sletning af denne side Fortryder sletning af aktuel side Fortryd sletning af dette job -Fortryder sletning af denne side og alle andre sider i samme job. Skjul slettede sider Viser ikke slettede sider Indstilling for at slette sider Hvis du skal slette mange sider kan du anvende denne indstilling. Hvis du i denne indstilling klikker på en side slettes den og et rødt kryds vises på siden. Klik på siden igen for at fortryde. For at åbne indstillingen slet sider skal du højreklikke hvor som helst på en side i preview og vælge åbne fjern

12 Jobs 3 af 3 sider. For at afslutte indstillingen for sletning af sider skal du højreklikke hvor som helst på en side i preview og vælge luk fjern sider. For at slette flere sider på en gang skal du klikke på den første side og flytte cursoren eller scrolle til sidste side, hold SHIFT tasten nede og klik på den sidste side som du vil fjerne. Alle sider i dette område fjernes og vises med et rødt kryds. Anm: Hvis "vis slettede sider" er slået til vil de slettede sider blive vist på skærmen, men de udskrives ikke. Tilføj sider Blanke sider kan indsættes før eller efter en hvilken som helst side i dokumentet. Højreklik på en side og vælg "tilføj blank side" - derefter vælges "før denne side" eller "efter denne side". Anm: Det er muligt at ændre udseende på en blank side. Dette kan være anvendeligt hvis du vil have en blank side med eksempelvis teksten "denne side er anvendelig til notater". For at ændre udseende på blanke sider skal du oprette en form og døbe den "blank". Indholdet i formen "blank" vil da blive vist på de tilføjede blanke sider.

13 Options Dialog 1 af 3 Dialogvindue -Alternativ Dette dialogvindue tillader indstillinger for hver enkelt printer, eftersom printerne kan have forskellige måder at håndtere papiret på.. Dette dialogvindue er tilgængeligt ved at trykke på knappen Alternativ i FinePrints preview vindue. Guide til indstillinger Guiden hjælper med at fastlægge indstillingsmulighederne for dobbeltsidigt udskrift på din printer. Den kan også vise om der skal foretages specielle korrektioner for at FinePrint understøtter din printer. Klik på knappen Guide i nederste del af dialogvinduet Alternativ og følg anvisningerne på skærmen og på testudskrifterne, din printer vil da blive korrekt indstillet. Du kan også indstille printerens egenskaber uden at anvende Guiden. Indstillinger dobbeltsidigt udskrift for denne printer Der er tre valgmuligheder. Du skal vælge den rette for at kunne foretage korrekt udskrift som er dobbeltsidig eller i bogform. Det er ikke altid indlysendet hvilken indstilling som er den rette, det kan være nødvendigt at prøve sig frem (eller anvend Guide-knappen). Dobbeltsidig, type Anvend dette rullefelt til at fastlægge hvordan dine dobbeltsidige sider skal være orienterede. Ændringer her påvirker de instruktioner som FinePrint giver under dobbeltsidig udskrift. I de tilfælde hvor der alene findes et korrekt alternativ, som ved udskrift i bogform, vil FinePrint overstyre det valgte alternativ. langside -udskriver dobbeltsidigt hvor papiret vendes på langsiden. Dette er f.eks. anvendeligt når papiret sættes i charteks kortside -udskriver dobbeltsidigt hvor papiret vendes på den korte side. Dette er f.eks. anvendeligt når papiret skal hæftes på den korte side. printerens standardindst. -anvender kort- eller langsiden, som det er valgt i printerens standardindstilling. Denne indstilling gælder alene for printere med automatisk dobbeltsidig udskrift.. Omvendt sideorden Dette alternativ er anvendeligt for ink-jet printere og andre printere som kræver manuel omsortering når udskriften er klar. Tænk på at dette alternativ måske er nødvendigt for at dobbelsidig udskrift bliver korrekt på denne type printer. Hvis din printer afgiver siderne i omvendt orden, skal du afkrydse dette alternativ inden du forsøger at udskrive dobbeltsidigt. Valg af dette alternativ giver f.eks. udskrift af et femsidigt dokument i følgende orden: 5, 4,.3, 2, 1. Sorter kopier Slå til eller fra. Hvis din printer understøtter sorterede kopier, optimerer FinePrint sin udskrift for at drage fordel af denne mulighed. Automatisk Dobbeltsidig Udskrift Nogle printere er specielt udrustede således at de understøtter dobbeltsidig udskrift. Vælg i så fald dette alternativ, i modsat fald et af de andre alternativer. Manuel Dobbeltsidig Udskrift Papiret må vendes enten på kort- eller langsiden. Anvend denne indstilling hvis din printer kræver at du indsætter papiret igen med den allerede trykte side ned i papirmagasinet. Anm: I begge tilfælde med manuel indstilling vil FinePrint efter udskrift af alle forsider vise en dialogboks som anmoder dig om at indsætte papiret igen for at udskrive bagsider. Tryk på OK i dialogboksen når du har indsat papiret i printeren. Papirorientering FinePrint vil i de fleste tilfælde automatisk beregne det mest effektive sidelayout. Ønsker du selv at styre sidelayoutet kan du anvende disse indstillinger:

14 Options Dialog 2 af 3 Stående -formaterer alle layout til at anvende stående orientering Liggende -formaterar alle layout til at anvende liggende orientering Smart vælger automatiskt liggende eller stående afhængig af det aktuelle layout (standardindstiling). Korriger printer Selv om FinePrint fungerer fint på de fleste printere kan nogle printere behøve korrektioner. Der findes derfor mulighed for følgende: Korriger Liggende dobbeltsidigt En del printere som f.eks. HP LaserJet 4000, kræver en justering for at orienteringen af bagsiderne skal blive korrekt. Hvis du udskriver i bogform og bagsiden er fejlvendt skal du afkrydse i denne boks. Dette valg gælder også for printere som har automatisk dobbeltsidig udskrift. Korriger PDF typografi Du skal afkrydse i denne boks hvis typografien ikke er korrekt ved udskrift af dokumenter fra Adobe Acrobat. Farvet tekst Dette rullefelt har alternativer for at styre hvorledes farvet tekst processes. normal giver i de fleste tilfælde en korrekt farveudskrift farvekorrigering dette skal vælges hvis farvet tekst ikke udskrives eller hvis vandmærker udskrives i sort konverter til sort vælg dette alternativ hvis du foretrækker at al farvet tekst udskrives med sort Roterede sider Dette rullefelt har alternativer for at styre hvorledes sider roteres i tilfælde af at et dokument har både stående og liggende sider. roter hele siden -anvend denne indstilling hvis din PC har meget hukommelse og kan rotere store billeder i en enkelt operation roter i dele -Dette er standardindstillingen som anvender hukommelsen mest effektivt ved at rotere mindre dele af siden hver for sig. roter ikke -vælg dette alternativ hvis du ikke ønsker siderne roteret Ekstra margener Vælg dette alternativ hvis du savner kantlinie. Denne justering øger margenen på siden med det angivne antal pixels. Testside FinePrint udskriver testside for at vise hvorledes de forskellige korrektioner påvirker udskriften af dokumentet. Dette er f.eks. anvendeligt til at bestemme antal pixel for ekstra margen. Egenskaber Knappen Egenskaber viser det normale dialogvindue for indtilling af den printer som er valgt. Gendan standardindstillinger Denne knap gendanner din printers standardindstillinger når den anvendes med FinePrint. Printerindstillinger for FinePrint Disse indstillinger er tilgængelige i Windows standardmappe for printere, som du finder ved at klikke på Start - knappen, vælg Indstillinger og derefter printere. Højreklik på ikonet for FinePrint printere og vælg W 95/98 Egenskaber Windows NT Dokument Standardindstilinger Windows 2000 Printer indstillinger for at kunne indstille følgende parametre:

15 Options Dialog 3 af 3 Papirformat Dette styrer standard for papirformat. FinePrint understøtter et stort antal papirformater samt egne formater. Egne formater kan oprettes ved at trykke på knappen Eget.., som er ved siden af rullefeltet med standardformater. Orientering Indstil denne på enten liggende eller stående. Vis FinePrints dialogvindue Efter udskrift er færdig (preview til) Dette er standardinstillingen. FinePrints dialogbox vises efter at applikationen sendt sin udskrift til printeren. Ved denne indstilling fungerer preview i FinePrint. Der kan forekomme en vis forsinkelse efter at applikationen har afsluttet sin udskrift og inden FinePrints dialogrute vises. Inden udskrift startes (preview fra) Anvend denne indstillling hvis du har en stor udskrift og du ikke vil vente til udskriften er færdig inden du forlader din PC. Preview er ikke tilgængelig ved denne indstilling, men formindskning mm vil blive udført. Slet ikke Denne indstiling er anvendelig når du sjældent eller aldrig ændrer FinePrints indstillinger. FinePrints dialogrute vises ikke, men udskriften vil ske med de tidligere definerede indstillinger. Denne indstilling er også anvendelig hvis du vill Oprette flere FinePrint printere.

16 Layout 1 af 5 Layout -Fanebladet Alternativerne for layout giver dig mulighed for at vælge et antal formindskede sider som skal udskrives pr. papir, ligesom at du får mulighed for at anvende Baggrunde og Forms. Original Anvend denne indtilling når du vil have udskriften til at gå direkte til printeren uden modificeringer i FinePrint. Denne indtilling gør det enkelt at have FinePrint som standardprinter. Man vælger bare alternativet "original" i de tilfælde hvor udskriften skal gå direkte til printeren. 1 side Anvend denne indtilling når du vil udskrive et dokument i normal størrelse, samtidigt med at vil anvende FinePrints baggrunde eller forms. 2 sider Dette er standardindtillingen og den mest almindelige indstilling. Næsten alle dokumenter er læsbare ved udskrift af 2 sider/papir, hvilket giver 50 % lavere papirforbrug. Dokumentudkast, kontrakter, , manualer, håndbøger, programkode etc. kan fint udskrives med denne formindskning. Det er også den bedste indtilling ved udskrift til et faxmoden. Sæt modemet indstillet på høj opløsning (200 dpi) for bedste resultat. 4 sider Dette er et egnet valg til dokumenter som indeholder tekst større end 10 punkter. Teksten er normalt læsbar og papir og tonerforbrug reduceres med 75 %. Udkast af store manualer, præsentationsmateriale etc. kan også udskrives med dette valg. Dette valg kan også anvendes til dokumenter som skal arkiveres i udskrevet tilstand. 8 sider Denne indstilling kan anvendes til præsentationsmateriale som skal uddeles eller til dokumenter hvor tekststørrelsen er større end 14 punkter. Indstillingen 8 sider giver maksimal reduktion af papirforbruget og kan også anvendes til arkiveringsformål. Bogform Denne indstilling skabar en lille dobbeltsidig bog med 2 sider/papirsside. Bogform er anvendelig til præsentationer, brochurer, eller andre applikationer hvor et kompakt format er ønskeligt. Hvis du har problemer med at udskrive i bogform bedes du se på afsnittet bogform i afsnittet Problemløsning. Repeter Kryds i denne rute hvis du ønsker at samme side skal repeteres i hver tilgængelig ruda på papirsiden. Hvis f.eks. layoutet er indstillet på 4 sider pr side, vil 4 ens sider blive vist på et papir. Linier Smarte -Tegner kantlinier efter indstillingen af sidernes placering (se nedenfor) Til -Tegner en kantlinie om hver side Fra -der tegnes ingen kantlinier Placering Lodret -siderne placeres først i lodret orden og derefter ved siden af i lodret orden igen, for 4 eller 8 siders indstilling. For f.eks.. 4 sider, bliver sideplaceringen:

17 Layout 2 af 5 Vandret -siderne placeres først i vandret orden og derefter nedenunder i vandret orden igen, for 4 eller 8 siders indstilling. For f.eks.. 4 sider, bliver sideplaceringen: PDF -anvend denne indstilling hvis du vil udskrive liggende Acrobat (PDF) dokumenter med en Acrobatversion mindre end 4.0 R til L -denne valgmulighed dukker op når man anvender en Windowsversion med sprogindstilling for spog fra mellemøsten. Ved at vælge dette alternativ, omsorteres udskriften indenfor en side således at siderne læses fra højre til venstre. Margener Denne indstilling giver dig mulighed for at justere det hvide område omkring en side. Valgmulighederne er følgende: ingen ingen margener overhovedet lille giver lille margen. Dette er standardindstillingen. medium mellemstore margener stor stor margen original giver marginer som i originaldokumentet. Der foretages ingen skalaændring med denne indstilling. Anvendes automatisk sammen med forms hvor placeringen er vigtig. Printer Her vælger du hvilken printer som udskriften skal sendes til. Netværksprinter, fax-driver og andre typer af printere kan vælges her. Anm. FinePrint emulerer den printer som er vagt i dette rullefelt på udskriftstidspunktet. Hvis du vil sikre dig at der ikke sker forandring af skalaen når der udskrives til printere med forskellige indstillinger skal du vælge printer inden du udskriver fra din applikation. Du kan vælge indstillingen for valgt printer via knappen Alternativ. Kopier Fastsætter antallet af komplette sorterede kopier. Standard er 1 kopi. Hulmargen Reserverer ekstra plads for hulning, for udskrifter som skal placeres i ringbind. Valgmulighederne er: Ingen ingen hulmargen kortside Hulmargen på papirets korte side. langside Hulmargen på papirets lange side. Det anbefales at indstillingen for hulmargen følger den indstilling for langside/kortside som er foretaget under Egenskaper printer ved dobbeltsidig udskrift. Separer job Ved flere samtidige udskriftsjob, er det ofte anvendeligt at lade hvert job begynder på et nyt papir, således at man lettere starten påjobbet. Valgmulighederne i rullefeltet er: Nej sider pakkes så tæt som muligt, dvs. nye jobsider pakkes så tæt som muligt i første mulige plads

18 Layout 3 af 5 på siden. ny side -nye job begynder på en ny side af papiret. nyt papir -nye job begynder på et nyt papirark. FinePrint trykker ekstra blanke sider for at sikre dette. Anm: hvis dobbeltsidig udskrift ikke anvendes er indstillingerne ny side og nyt papir identiske. Eksempel: 2 tresidige job udskrives med 4 sider pr. side. Separere job: Nej Papir Papir Separere job: ny side / nyt papir Papir Papir Dobbeltsidig udskrift FinePrint understøtter udskrift på begge sider af papiret. Dette kaldes duplex eller dobbeltsidig udskrift. Indstil korrekt papirhåndtering i dialogvinduet Alternativ Installer flere FinePrint-printere Det er muligt at installere flere FinePrint printere og hver kan have sine egne indstillinger for layout, baggrund og forms. Alle installerede FinePrint printere vises i dine applikationer ved valg af printer i udskriftsdialogen.

19 Layout 4 af 5 På denne måde kan du let få adgang til flere foruddefinerede FinePrint-printere med alle indstillinger klar til udskrift af eksempelvis: FP OH-billeder, med korrekt farveindstilling, valg af bakke for OH film mm. FP Udkast, med formindskning til to sider / papir, vandmærke "UDKAST" på almindeligt papir og med hurtig udskrift. FP brev, udan formindskning, med en form for breve, med brevhoved og sidefod, som anvender farveprinterens store papirbakke og viser FinePrints preview vindue. FP kildekodeprinter, med formindskning til to sider / papir, med baggrund med dato og tid og som automatisk sendes til en højhastighedsprinter og hvor FinePrints dialogrute ikke vises, se dialogvinduet for Printerindstillinger. For at oprette en ny FinePrint-printer, gå til fanebladet Indstillinger og klik på knappen Opret ny FinePrintprinter og giv den nye printer et navn. Din nye FinePrint-printer vil nu være tilgængelig i alle applikationer. Nårprinteren er oprettet kan du indstille/ændre printerens egenskaber ved at åbne Windows standardmappe for printere. Kombiner udskrifter FinePrint kan samle udskrifter således at der kan akkumuleres et stort antal sider inden udskrift. Dette er anvendeligt til korte udskrifter som webbsider eller , som ofte ikke er tilstrækkeligt lange til at kunne udskrives med 2 eller 4 sider pr papirark. For at kombinere udskrifter fra flere job skal du blot udskrive til FinePrint, vende tilbage til din applikation og udskrive igen. Så længe FinePrints vindue er tilgængeligt, vil alle udskrifter blive opsamlet i preview vinduet. Anm: Hvis FinePrints vindue forsvinder, skal du blot klikke på FinePrints ikon i værktøjslinien nederst på siden og FinePrints dialogvindue fremkommer igen. Du kan nu vælge indstillinger for udskriften. Rullefeltet for Separer job (se Layout) er en anvendelig funktion til at styre om udskriften af forskellige job skal begynde på ny side eller nyt papir. For at se en liste over aktuelle job klikkes på fanebladet Job i previewvinduet. Kopier sider til clipboard FinePrint kan kopiere det vindue som vises i preview til clipboard. Højreklik hvor som helst på siden så fremkommer en menu, vælg derefter Kopier siden til clipboard og derefter et af følgende formater: text -ignorerer al grafik og sidens tekst bliver tilgængelig på clipboard for søgning og redigering med din tekstbehandler. monochrom bitmap sort-hvid bitmap -billede med samme opløsning som skærmbilledet. Dette valg er passende når størrelsen på filen er vigtig eftersom det giver betydeligt mindre filer end alternativet farvet bitmap. farvet bitmap -en eksakt kopi av papirsiden med valgt baggrund og form, med samme opløsning som skæmbilledet. Dette valg er passende når du vil sende en kopi af dokumentet via eller ønsker at redigere billedet med billedbehandlingsprogram eller indsætte det i tesktbehandlingsprogram. Det kræver dog betydeligt mere memory end monochrom bitmap. metafil en skalerbar kopi af udskriftssiden. Dette valg er passende når det er vigtigt at kunne formindske eller forstørre billedet. Det kan imidlertid resultere i store filer hvis de gemmes med andre applikationer Anm: Hvis du vil kopiere en enkelt side i stedet for en hel udskriftsside med flere formindskede sider, skal du først ændre layout til udskrift af en side pr papir og derefter kopiere til clipboardt. Hvis du vil gemme hele indholdet i den nuværende FinePrint session i en fil med nogen af de ovennævnte formater, bliver bitmap konverteret til enten TIFF eller PCX-format. Se Job -fliken för ytterligare information.

20 Layout 5 af 5 Zooming Det er muligt at anvende funktionen zoom for at få en mere detaljeret kontrol over udskriften. Når musen føres over en side i fanebladet Layout ændres cursoren til (+ ). Ved at klikke på siden åbnes zoom -vinduet. At højreklikke på en side og vælge zoom -niveau giver samme resultat. Cursoren fungerer på følgende vis ved zooming: klik på en side i Layoutfanebladet og siden forstørres til at passe ind i en side på skærmen. Dette er standardinstillingen som kan ændres ved at gå til fanebladet Indstillinger Følgende valgmujligheder findes for zoom: Normal viser hele siden med aktuel layout En side indpasser hele siden 100 % -fuld sidestørrelse 200 % -dobbelt skala 400 % -firedobbelt skala Hel side zoom så hele papirsiden passer til en skærmside. Med Escape -tasten kan man altid returnere til normal indstilling.

At komme igang. For at anvende pdffactory:

At komme igang. For at anvende pdffactory: Att komma igång At komme igang pdffactory er en printerdriver. Det betyder at du kan udskrive til den, præcis som du udskriver til andre printere. De fleste applikationer giver mulighed for fra menuen

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org Artikel om... Sideskabeloner Eksempel på bogsideskabelon OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2006 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual Indhold: Oversigt Installation Konfiguration Tæller Display fanen Tæller Linier fanen Tæller Stationer fanen Tæller

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Advanced Sitecore Google Maps

Advanced Sitecore Google Maps Advanced Sitecore Google Maps WCAG Edition Version 2.2 Brugervejledning 1 / 49 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 2.1 Hvad er nyt?... 5 3 Oprettelse af kort... 6 3.1 Kort centrum

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Layoutvinduet i MapInfo. En kort vejledning i brugen af MapInfo s layoutvindue til illustrationer i rapporter m.m.

Layoutvinduet i MapInfo. En kort vejledning i brugen af MapInfo s layoutvindue til illustrationer i rapporter m.m. Layoutvinduet i MapInfo. En kort vejledning i brugen af MapInfo s layoutvindue til illustrationer i rapporter m.m. Af Poul Nissen, Moesgård Museum Indledning. Da flere kollegaer har vist interesse for

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere