Indholdsfortegnelse Struktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Struktur"

Transkript

1

2

3 Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord Introduktion Byggesagers organisering Dokumenter knyttet til udførelse Beskrivelsers opbygning Projektspecifik beskrivelse Beskrivelse Beskrivelsesanvisninger Strukturen Byggesagsbeskrivelsen Arbejdsbeskrivelser Strukturering af arbejdsbeskrivelser og bygningsdelsbeskrivelser Strukturering af dokumenter Reference til andre basisbeskrivelser r der indeholder reference til andre basisbeskrivelser Projektspecifikke beskrivelser der indeholder reference til andre basisbeskrivelser r der har en fælles referencebasisbeskrivelse Regler knyttet til strukturen Sidehoved og Revisionsstyring Paradigmer for projektspecifikke beskrivelser Sidehoved for den projektspecifikke beskrivelse Revisionsstyring Revisionsmarkering Web-sitet for bips beskrivelsesværktøj Ordforklaring, forkortelser m.m Appendiks Appendiks A Indholdsfortegnelse til byggesagsbeskrivelsen...41 Appendiks B Indholdsfortegnelse til arbejdsbeskrivelsen...44 Appendiks C Word vejledning...46 bips B1.000 / september

4 bips B1.000 / september

5 1. Forord Struktur 1. Forord bips har skabt en fælles struktur for de beskrivelser, der indeholder bestemmelserne for byggearbejders udførelse. Formålet er en fælles national de facto standard. Baggrunden for den fælles struktur var en erkendelse af, at der hos både de projekterende og de udførende i byggebranchen blev brugt mange kræfter på at skrive og derefter tolke beskrivelser, hvor såvel strukturen som specifikationerne for den samme ydelse uden grund var forskellige fra byggesag til byggesag. Når en beskrivelse opbygges på samme måde fra byggesag til byggesag ved at anvende en fælles national de facto standard, bliver kommunikationen mellem de projekterende og de udførende entydig med en større produktivitet og bedre kvalitet til følge. I august 2001 udkom BPS B100, Beskrivelsesanvisning struktur. Nærværende bips B1.000, Beskrivelsesanvisning struktur er en omskrivning heraf. Omskrivningen har primært haft til formål, at give en bedre og klarere fremstilling af beskrivelsesstrukturens regler og principper og at eksemplificere disse. Der forekommer kun mindre justeringer og præciseringer af beskrivelsesstrukturens grundlæggende regler og principper. Der er udvidet med nye regler og principper vedrørende referencer til flere basisbeskrivelser. bips September 2008 bips B1.000 / september

6 2. Introduktion Struktur 2. Introduktion bips beskrivelsesværktøj er navnet for en fælles standard for de beskrivelser, der benyttes til angivelse af de bestemmelser der gælder for et byggeris udførelse. Denne publikation omhandler strukturen for bips beskrivelsesværktøj, dvs. de regler, principper m.m. der gælder for anvendelse af beskrivelsesværktøjet ved udarbejdelse og brug af beskrivelser. Selve indholdet af de enkelte beskrivelser er behandlet i bips beskrivelsesanvisninger. Til bips beskrivelsesværktøj er knyttet et web-site, der bl.a. indeholder de digitale dokumenter, som paradigmer for projektspecifikke beskrivelser, beskrivelsesanvisninger, basisbeskrivelser og vejledninger, der er knyttet til beskrivelsesværktøjet. Web-sitet kan benyttes, såfremt der er tegnet et abonnement for brug heraf. Udviklingen og driften af beskrivelsesværktøjet sker i bips regi. Alene bips er berettiget til at opdatere beskrivelsesværktøjet. Denne publikation bips B1.000, Beskrivelsesanvisning struktur kan gratis hentes i elektronisk form fra bips web-site på internetadressen hvor der også kan tegnes abonnement til selve beskrivelsesværktøjet. bips B1.000 / september

7 3. Byggesagers organisering Struktur 3. Byggesagers organisering En byggesag defineres som arbejdet med løsning af en byggeopgave fra byggeidé til det færdige bygværk er afleveret. Bygherren er den person eller organisation, for hvis regning og ansvar et bygværk opføres. Til en byggesag er der knyttet en række parter, som fx de projekterende, de udførende og byggeledelsen, der har hver deres veldefinerede funktion. De projekterende planlægger forud for udførelsen og udarbejder projektmaterialet for udførelsen, dvs. den samling af dokumenter, som specificerer ydelserne i en entreprise og/eller et arbejde, mens de udførende forestår selve udførelsen. Byggeledelsen er bygherrens repræsentant på byggepladsen i udførelsesfasen. En byggesag gennemføres ved aftaler mellem bygherren og byggesagens parter. Den måde byggesagen og dens aktører organiseres på, kan være forskellig fra byggesag til byggesag. Eksempelvis kan de projekterende og de udførende have selvstændige og af hinanden uafhængige aftaler med bygherren, eller de projekterende kan aftalemæssigt være knyttet til de udførende. bips beskrivelsesværktøj er uafhængigt af byggesagers organisering. Den udførelsesmæssige del af en byggesag kan opdeles i én eller flere entrepriser, som hver kan omfatte ét eller flere arbejder. En entreprise er en aftalemæssig bestemt del af udførelsen af det samlede byggearbejde. En entreprenør er en person eller en virksomhed, der forestår en entreprise. Et arbejde er en afgrænset, veldefineret aktivitet, der resulterer i én eller flere bygningsdele. Et arbejde kan involvere ét eller flere fag. bips B1.000 / september

8 4. Dokumenter knyttet til udførelse Struktur 4. Dokumenter knyttet til udførelse bips B1.000, Beskrivelsesanvisning struktur danner en fælles ramme for opbygningen af beskrivelserne til en byggeopgave, så både afsenderen og modtageren af en beskrivelse fra byggesag til byggesag ved, hvor de forskellige specifikationer er placeret. Denne publikation omhandler strukturen for beskrivelserne, som omfatter Byggesagsbeskrivelsen og en eller flere Arbejdsbeskrivelser. Øvrige dokumenter knyttet til en byggesag er således uden for rammerne af denne struktur. Dette er eksempelvis: Udbudsbrev Dokumentfortegnelse, inkl. tegningslister Tegninger Tidsplan Retningslinjer for mængdeopgørelse og prisfastsættelse Tilbudsliste. En byggesag kan i dens forløb blive suppleret med andre dokumenter fx Plan for Sikkerhed og Sundhed. bips beskrivelsesværktøj indeholder et paradigme for udarbejdelse af en Plan for Sikkerhed og Sundhed. Byggesagsbeskrivelsen er fælles for alle entrepriser på en byggesag. Til en byggesag hører derfor kun én byggesagsbeskrivelse. Til en entreprise hører én eller flere arbejdsbeskrivelser. bips B1.000 / september

9 4. Dokumenter knyttet til udførelse Struktur Arbejder 1 Beskrivelser Beskrivelse Entreprise 1 Entreprise 1 Arbejder 2 Arbejder 3 Beskrivelser Beskrivelse Entreprise 2 Entreprise 1 Arbejder 4 Indholdet af Byggesagsbeskrivelsen og Arbejdsbeskrivelserne er beskrevet i kapitel 6. Byggesagsbeskrivelsen og 7. Arbejdsbeskrivelser i denne anvisning. Byggesagsbeskrivelse Arbejdsbeskrivelse Arbejdsbeskrivelse Arbejdsbeskrivelse Arbejdsbeskrivelse Arbejdsbeskrivelse Arbejder 5 Figur 4.1 Beskrivelsesdokumenternes placering i forhold til byggesagens organisering bips B1.000 / september

10 5. Beskrivelsers opbygning Struktur 5. Beskrivelsers opbygning I det følgende anvendes begrebet beskrivelse som en fællesbetegnelse for Byggesagsbeskrivelsen og Arbejdsbeskrivelser. En beskrivelse til et projekt er sammensat af følgende to dele: En basisbeskrivelse En projektspecifik beskrivelse. Det er summen af de to dele, der udgør beskrivelsen. Beskrivelse B2.xxx - xxxx xxxx Projektspecifik beskrivelse Figur 5.1 Opbygning af en beskrivelse Nedenstående figur illustrerer beskrivelsesopbygningen for byggesagsbeskrivelsen og en arbejdsbeskrivelse, som i dette tilfælde er murværk. Byggesagsbeskrivelse Arbejdsbeskrivelse B2.010 Byggesag B2.240 Murværk byggesag Projektspecifik beskrivelse -murværk Projektspecifik beskrivelse Figur 5.2 Opbygning af byggesagsbeskrivelsen og en arbejdsbeskrivelse bips B1.000 / september

11 5. Beskrivelsers opbygning Struktur 5.1 En basisbeskrivelse er en samling af bestemmelser, der fungerer som et fælles referencegrundlag, dvs. forskrifter, der er alment gældende og uafhængige af de enkelte projekter. Figur 5.3 Eksempel på en side i en basisbeskrivelse En række overordnede krav til mål og tolerancer er de samme fra byggesag til byggesag, hvorfor disse krav typisk er indeholdt i en basisbeskrivelse. Den projektspecifikke beskrivelse kan for den enkelte byggesag indeholde eventuelle tilføjelser og/eller fravigelser til disse bestemmelser. Eksempel AB 92 er et eksempel på et regelsæt der er alment gældende, hvorfor AB 92 er indeholdt i bips B2.010, byggesag. bips har udarbejdet basisbeskrivelser for Byggesagsbeskrivelsen og en række arbejdsbeskrivelser. rne er udarbejdet for at opnå så stort et fælles referencegrundlag som det er muligt for et emne. Indholdet af basisbeskrivelserne er bredt dækkende og indeholder hyppigt forekommende forskrifter. Ba- bips B1.000 / september

12 5. Beskrivelsers opbygning Struktur sisbeskrivelserne kan således indeholde bestemmelser, der ikke er relevante for den enkelte byggesag. Hvad der er relevant fremgår af kapitel 2. Omfang, i de enkelte arbejdsbeskrivelser. Princippet svarer til det, der ligger til grund for anvendelse af normer, standarder, bekendtgørelser og lignende, idet disse gøres gældende i deres helhed til trods for, at alle bestemmelser ikke er relevante. En basisbeskrivelse kan indeholde almene bestemmelser om eksisterende beplantning. Omfatter byggesagen ikke nogen eksisterende beplantning, er basisbeskrivelsens bestemmelser herfor ikke relevante, selvom de er en del af bestemmelserne for arbejdet. bips B2.220, beton, generel og pladsstøbt indeholder almene bestemmelser for udførelse af forspændt armering. Omfatter byggesagen ikke forspændte betonkonstruktioner, er basisbeskrivelsens bestemmelser herfor ikke relevante, selvom de er en del af bestemmelserne for arbejdet. Formålet er, at bips basisbeskrivelser er nationale de facto standarder, der medvirker til, at kommunikationen mellem de projekterende og de udførende bliver entydig, fordi der arbejdes ud fra et fælles referencegrundlag. Udarbejdelsen af bips basisbeskrivelser foregår i bips regi, og alene bips er berettiget til at opdatere dem. For at undgå forvirring om gældende udgaver af basisbeskrivelserne opdateres disse ikke løbende. Revision af en basisbeskrivelse sker alene når der er større opdateringer og/eller opsamling af en række mindre revisioner. Da der løbende sker ændringer til basisbeskrivelserne, bl.a. pga. ændrede normer, bekendtgørelser, standarder, erfaringer etc. sikrer bips denne opdatering ved at indskrive ændringerne til basisbeskrivelserne i paradigmerne for de projektspecifikke beskrivelser, se punkt 5.2 Projektspecifikke beskrivelse. Paradigmerne ligger på web-sitet for bips beskrivelsesværktøj. rne er indeholdt i beskrivelsesanvisningerne, se punkt 5.4 Beskrivelsesanvisning, og er udgivet som selvstændige publikationer med numrene B2.xxx. rne kan downloades fra web-sitet for bips beskrivelsesværktøj, såfremt man har et beskrivelsesabonnement. Indholdet i basisbeskrivelserne er styknummereret, således at der på en simpel og entydig måde kan refereres til indholdet af basisbeskrivelserne. 5.2 Projektspecifik beskrivelse Den projektspecifikke beskrivelse indeholder: Projektrelaterede forskrifter Eventuelle tilføjelser og/eller fravigelser til den tilknyttede basisbeskrivelse. bips B1.000 / september

13 5. Beskrivelsers opbygning Struktur Figur 5.4 Eksempel på en side i en projektspecifik beskrivelse Projektrelaterede forskrifter er specifikke forskrifter for det enkelte projekt. Dette dels i form af nødvendige specifikationer for at beskrivelsen kan anvendes, og dels i form af forskrifter som ikke er dækket af basisbeskrivelserne. bips B1.000 / september

14 5. Beskrivelsers opbygning Struktur I figur 5.5 er vist en projektrelateret forskrift i form af en specifikation af de materialer der benyttes i et aktuelt projekt. Figur 5.5 Eksempel på en projektrelateret forskrift Eventuelle tilføjelser og/eller fravigelser til basisbeskrivelsen, er de forskrifter for det aktuelle projekt, der justerer basisbeskrivelsens bestemmelser så de er i overensstemmelse med de krav, der er for dette projekt. I figur 5.6 er vist en fravigelse til den tilknyttede basisbeskrivelse. Figur 5.6 Eksempel på projektrelateret fravigelse bips B1.000 / september

15 5. Beskrivelsers opbygning Struktur Ved reference til indhold i basisbeskrivelser benyttes styknummerering, således at det er entydigt hvortil der er tilføjelser og/eller fravigelser i forhold til basisbeskrivelsen. Der anvendes ikke styknummerering i den projektspecifikke beskrivelse. Hvis der er afvigelser mellem bestemmelserne i den projektspecifikke beskrivelse og basisbeskrivelsen, er det bestemmelserne i den projektspecifikke beskrivelse, der er gældende. bips beskrivelsesværktøj indeholder paradigmer for de projektspecifikke beskrivelser. Disse kan hentes fra web-sitet for bips beskrivelsesværktøj. Det er disse paradigmer den projekterende tager udgangspunkt i, når der skal udarbejdes en beskrivelse. bips beskrivelsesværktøj fastsætter ikke regler for navngivningen af de projektspecifikke beskrivelser. Det er vigtigt, når der skal udarbejdes en ny beskrivelse, at man altid tager udgangspunkt i paradigmerne for de projektspecifikke beskrivelser der ligger på web-sitet for bips beskrivelsesværktøj, således at arbejdsbeskrivelsen er up to date, idet disse paradigmer indeholder justeringer, opdateringer etc. i forhold til den tilknyttede basisbeskrivelse. Alle opdateringerne til basisbeskrivelserne registres i en log-bog på websitet for bips beskrivelsesværktøj. Såfremt arbejdet med en beskrivelse strækker sig over en længere periode kan man altid lige inden udgivelse af beskrivelsen, via log-bogen, tjekke for sidste opdateringer af basisbeskrivelsen, og indskrive disse i den projektspecifikke beskrivelse. Det understreges, at når en beskrivelse for et projekt er udsendt, så gælder det udsendte, dvs. efterfølgende opdateringer af basisbeskrivelserne i bips beskrivelsesværktøj ikke vil være gældende. 5.3 Beskrivelse Beskrivelsen til et projekt udgøres af summen af en basisbeskrivelse og en projektspecifik beskrivelse. n gøres gældende via den projektspecifikke beskrivelse. På et projekt udsendes alene den projektspecifikke beskrivelse, idet det forudsættes, at modtageren af en beskrivelse har basisbeskrivelsen og kender indholdet heraf ligesom AB 92, normer og lignende. Hvis der i bips beskrivelsesværktøj ikke eksisterer en basisbeskrivelse for et emne, består beskrivelsen blot af den projektspecifikke beskrivelse, dvs. uden reference til en basisbeskrivelse. Den projekterende benytter i disse tilfælde paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse knyttet til bips B1.020, Beskrivelsesanvisning Arbejder generelt. 5.4 Beskrivelsesanvisninger Som hjælp til de projekterende har bips udarbejdet en række Beskrivelsesanvisninger med numrene B1.xxx. Beskrivelsesanvisningerne kan bips B1.000 / september

16 5. Beskrivelsers opbygning Struktur downloades fra web-sitet for bips beskrivelsesværktøj, såfremt man har et abonnement herfor. Byggesagsbeskrivelsen er behandlet i bips B1.010, Beskrivelsesanvisning byggesag. De generelle retningslinier for udarbejdelse af Arbejdsbeskrivelser er behandlet i bips B1.020, Beskrivelsesanvisning arbejder generelt. For en række hyppigt forekommende arbejder er der udarbejdet særskilte beskrivelsesanvisninger, der med udgangspunkt i B1.020 giver en specifik vejledning i udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser for de pågældende arbejder. Alle beskrivelsesanvisninger har samme opbygning. Figur 5.7 Typisk opslag i en beskrivelsesanvisning (A) Venstresiden består af vejledning til højresiden i form af gode råd, tydeliggørelser, referencer og eksempler. Vejledningen anvendes af den projekterende ved udarbejdelse af den projektspecifikke beskrivelse. (B) Højresidens venstre spalte består af n for det pågældende emne. (C) Højresidens højre spalte består af et paradigme for den projektspecifikke beskrivelse. Vejledningerne er udgivet elektronisk som selvstædige publikationer med numrene B3.xxx. Såvel beskrivelsesanvisninger, vejledninger, basisbeskrivelser som paradigmer for de projektspecifikke beskrivelser kan særskilt hentes fra web- bips B1.000 / september

17 5. Beskrivelsers opbygning Struktur sitet for bips beskrivelsesværktøj, såfremt man har et abonnement herfor. For nærmere information herom henvises til kapitel 10. Web-site for bips beskrivelsesværktøj. 5.5 Strukturen De i punkt beskrevne elementer og deres relationer til et projekts beskrivelser er illustreret i figur 5.8 Beskrivelser til et projekt Byggesagsbeskrivelse z Arbejdsbeskrivelse 3 Arbejdsbeskrivelse 2 Arbejdsbeskrivelse 1 Arbejdsbeskrivelse 4 B2.010 Byggesag B2.xxx Arbejde 1 Arbejde 4 - byggesag Projektspecifik beskrivelse - arbejde 1 Projektspecifik beskrivelse Projektspecifik beskrivelse B2.010 Beskrivelsesanvisning - byggesag Byggesag - byggesag B1.010 Projektspecifik paradigme Arbejder 1 B2.xxx - arbejder 2 B20xspecifik - arbejde Projekt- B1.xxx 1 paradigme Beskrivelsesanvisning - arbejde 1 Projektspecifik paradigme B1.020 Beskrivelsesanvisning - arbejder generelt bips Beskrivelsesværktøj B1.000, Beskrivelsesanvisning - struktur Figur 5.8 Elementerne i bips beskrivelsesværktøj og deres relationer til et projekts beskrivelser bips B1.000 / september

18 6. Byggesagsbeskrivelsen Struktur 6. Byggesagsbeskrivelsen Byggesagsbeskrivelsen er det dokument, som indeholder de betingelser, der gælder for alle byggesagens entrepriser. Til en byggesag hører således kun én byggesagsbeskrivelse. Hvis der gælder forskellige betingelser for de forskellige entrepriser, specificeres det i de enkelte punkter i byggesagsbeskrivelsen. Betingelser, der ikke er fastlagt ved entrering af den første entreprise, gøres gældende ved en revision af de aktuelle kapitler/punkter i byggesagsbeskrivelsen, og revisionen markeres, jf. kapitel 9. Sidehoved og revisionsstyring. For store byggesager kan det undtagelsesvis være praktisk at håndtere de store entrepriser som selvstændige byggesager med hver deres byggesagsbeskrivelse. Byggesagsbeskrivelsen opbygges i overensstemmelse med indholdsfortegnelsen vist i appendiks A. bips B1.010, Beskrivelsesanvisning byggesag behandler opbygningen og indholdet af byggesagsbeskrivelsen i detaljer. Den tilknyttede basisbeskrivelse er udgivet som bips B2.010, byggesag. bips B1.000 / september

19 7. Arbejdsbeskrivelser Struktur 7. Arbejdsbeskrivelser En arbejdsbeskrivelse dækker beskrivelsen af et afgrænset arbejde, som eventuelt kan involvere flere fag. Arbejdsbeskrivelsen med tilknyttede tegninger/bygningsmodeller er de dokumenter, hvor den projekterende specificerer kravene til et arbejdes udførelse. En arbejdsbeskrivelse angiver et arbejdes omfang, forskrifter for materialer og produkter, udførelse, kontrol, mv. herunder bygningsdelsbeskrivelser for de bygningsdele, der indgår i arbejdet. Arbejdsbeskrivelser opbygges i overensstemmelse med indholdsfortegnelsen vist i appendiks B. bips B1.020, Beskrivelsesanvisning arbejder generelt indeholder en beskrivelse af indholdet af de enkelte punkter i en arbejdsbeskrivelse. Anvisningen indeholder såvel en vejledning som et paradigme for den projektspecifikke beskrivelse. Der er ikke knyttet nogen basisbeskrivelse til anvisningen. B1.020 anvendes ved udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser for de arbejder, hvor der ikke findes en særskilt beskrivelsesanvisning. For de hyppigst forekommende arbejder eksisterer der såvel beskrivelsesanvisninger, basisbeskrivelser, vejledninger som paradigmer for de projektspecifikke beskrivelser. 7.1 Strukturering af arbejdsbeskrivelser og bygningsdelsbeskrivelser bips B1.000, Beskrivelsesanvisning struktur giver rammerne for opbygningen og placeringen af indholdet i arbejdsbeskrivelserne. Rammen angiver ikke hvilke og hvor mange arbejdsbeskrivelser og bygningsdelsbeskrivelser, der skal udarbejdes for den enkelte byggesag, herunder hvorledes grænsefladerne skal være mellem de enkelte arbejdsbeskrivelser og bygningsdelsbeskrivelser. Det er således overladt til en vurdering på det enkelte projekt, hvor mange og hvilke arbejdsbeskrivelser og bygningsdelsbeskrivelser, der skal udarbejdes, fx under hensyntagen til hvad der er mest hensigtsmæssigt af hensyn til udførelsen, eksempelvis i forhold til hvorledes udførelsen er opdelt på forskellige aktører. De basisbeskrivelser og paradigmer for de projektspecifikke beskrivelser, der er indeholdt i bips beskrivelsesværktøj, danner udgangspunktet for opbygningen af arbejdsbeskrivelserne på en byggesag. Af hensyn til entreprenørens håndtering af projektmaterialet anbefales det, at den projekterende for hver enkelt byggesag nøje overvejer hvilke arbejdsbeskrivelser og hvilke bygningsdelsbeskrivelser, der udarbejdes. Hvis det er muligt, bør opdelingen aftales med relevante udførende aktører. Opdelingen i arbejdsbeskrivelser og bygningsdelsbeskrivelser bør i videst mulig omfang være således, at disse er målrettet mod de forskellige udførende aktører. bips B1.000 / september

20 7. Arbejdsbeskrivelser Struktur Som udgangspunkt bør en arbejdsbeskrivelse således ikke dække emner, der skal udføres af flere forskellige aktører, medmindre der er tale om mindre dele af arbejdet, der kan beskrives i en selvstændig bygningsdelsbeskrivelse, der kan stå alene. I bips beskrivelsesværktøj er døre, vinduer og porte opdelt i to arbejder, nemlig et der er målrettet mod den industrielle fremstilling på fabrik leverancen -, og et der er målrettet mod montagen, idet det normalt er to forskellige aktører der udfører disse arbejder. bips beskrivelsesværktøj B døre, vinduer og porte, leverance Døre, vinduer og porte, leverance Paradigme for projektspecifik beskrivelse Arbejdsbeskrivelse døre/vinduer/porte, leverance B døre, vinduer og porte, leverance Døre, vinduer og porte leverance Projektspecifik beskrivelse B døre, vinduer og porte, montage Døre, vinduer og porte, montage Paradigme for projektspecifik beskrivelse Arbejdsbeskrivelse - døre/vinduer/porte, montage B døre, vinduer og porte, montage Døre, vinduer og porte montage Projektspecifik beskrivelse Figur 7.1 Arbejdsbeskrivelser opdelt efter leverance og montage bips B1.000 / september

21 7. Arbejdsbeskrivelser Struktur På en byggesag forventes to forskellige aktører at skulle fremstille henholdsvis vinduer og døre. Med udgangspunkt i basisbeskrivelsen og paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse for Døre, vinduer og porte, leverance udarbejdes to selvstændige arbejdsbeskrivelser, nemlig henholdsvis en for vinduer og en for døre. Det forventes, at det er den samme aktør der monterer såvel vinduer som døre, hvorfor der kun udarbejdes en arbejdsbeskrivelse for montagen af vinduer og døre. bips beskrivelsesværktøj B døre, vinduer og porte, leverance Døre, vinduer og porte, leverance Paradigme for projektspecifik beskrivelse Arbejdsbeskrivelse - vinduer, leverance B døre, vinduer og porte, leverance Vinduer leverance Projektspecifik beskrivelse Arbejdsbeskrivelse - døre, leverance B døre, vinduer og porte, leverance Døre leverance Projektspecifik beskrivelse B døre, vinduer og porte, montage Døre, vinduer og porte, montage Paradigme for projektspecifik beskrivelse Arbejdsbeskrivelse - døre, vinduer, montage B døre, vinduer og porte, montage Døre, vinduer montage Projektspecifik beskrivelse Figur 7.2 Arbejdsbeskrivelser opdelt under hensyntagen til de forskellige udførende aktører Det bemærkes, at skulle det efterfølgende vise sig, at det er den samme fabrikant der skal fremstille både vinduer og døre, så er dette uden betydning, da fabrikanten i dette tilfælde blot får begge arbejdsbeskrivelser. 7.2 Strukturering af dokumenter Et arbejde beskrives ved en arbejdsbeskrivelse og tilhørende tegninger/bygningsmodeller. Arbejdsbeskrivelsen er, udover indholdsfortegnelse og kapitel 1. Orientering, opdelt i to hoveddele: Kapitel 2. Omfang og 3. Generelle specifikationer, der indeholder de generelle forskrifter samt kapitel 4. Bygningsdelsbeskrivelser, der indeholder bygningsdelsbeskrivelserne. Dokumentgrundlaget for et arbejde kan således opdeles i fire hovedbestanddele, nemlig: Omfang (Arbejdsbeskrivelsens kapitel 2) Generelle specifikationer (Arbejdsbeskrivelsens kapitel 3) Bygningsdelsbeskrivelser (Arbejdsbeskrivelsens kapitel 4) Tegninger/bygningsmodeller bips B1.000 / september

22 7. Arbejdsbeskrivelser Struktur idet det dog bemærkes, at arbejdsbeskrivelsens kapitel 0. Indholdsfortegnelse og kapitel 1. Orientering gælder i forhold til alle arbejdsbeskrivelsens øvrige kapitler. For omfang og de generelle specifikationer har bips for en række arbejder udarbejdet såvel en basisbeskrivelse som et paradigme for den projektspecifikke beskrivelse. Bygningsdelsbeskrivelser er altid projektspecifikke, dvs. der eksisterer ikke basisbeskrivelser herfor. bips beskrivelsesværktøj indeholder såvel paradigmer for udarbejdelse af bygningsdelsbeskrivelser som en række eksempler på bygningsdelsbeskrivelser. Overordnet gælder følgende vejledende retningslinier for placeringen af de projektspecifikke forskrifter i de enkelte bestanddele: Omfang (Arbejdsbeskrivelsens kapitel 2) I kapitel 2. Omfang beskrives arbejdets omfang. Beskrivelsen skal være fuldt dækkende, eksempelvis ved at alle bygningsdele indeholdt i arbejdet angives. En mere detaljeret beskrivelse kan være indeholdt i bygningsdelsbeskrivelserne. Se i øvrigt nærmere herom i kap. 8, pkt. 3. Generelle specifikationer (Arbejdsbeskrivelsens kapitel 3) I kapitel 3. Generelle specifikationer angives specifikationer, der er alment gældende for arbejdet samt projektrelaterede specifikationer, der gælder for mere end én bygningsdel. Kravspecifikationer for materialer kan angives i kap. 3, idet de enkelte materialer forsynes med en identifikation, som benyttes som reference i bygningsdelsbeskrivelserne og/eller på tegningerne/bygningsmodeller. Bygningsdelsbeskrivelser (Arbejdsbeskrivelsens kapitel 4) Kapitel 4. Bygningsdelsbeskrivelser underinddeles i de bygningsdele der er i forhold til projektet. Under bygningsdele hører specifikationer, der specifikt knytter sig til de enkelte bygningsdele, og som ikke fremgår af kapitel 3. Generelle specifikationer Tegninger/bygningsmodeller Herunder hører geometriske oplysninger samt eventuelt oplysninger om, hvilke materialer der indgår. Skillelinien i ovennævnte opdeling vil som oftest afhænge af forholdene knyttet til det aktuelle arbejde herunder også, om der skal gøres brug af alle fire bestanddele eller kun udvalgte dele. For nogle arbejder kan det eksempelvis være formålstjenligt at lade den projektspecifikke beskrivelse være en note på tegningerne eventuelt i form af en generel note -, hvori også den relevante basisbeskrivelse gøres gældende. På web-sitet for bips beskrivelsesværktøj findes bips garage, der er et eksempel på, hvorledes et projektmateriale kan udformes, så det er reduceret til et minimum. bips B1.000 / september

23 7. Arbejdsbeskrivelser Struktur Såvel ved udarbejdelsen som ved anvendelsen af en arbejdsbeskrivelse med tilknyttede tegninger skal man være opmærksom på dokumenternes hierarki, jf. kapitel 8. Regler knyttet til strukturen punkt 1 og Reference til andre basisbeskrivelser Et arbejde kan omfatte flere fag. Nogle af disse fag kan være beskrevet i andre basisbeskrivelser end den basisbeskrivelse der hører til det pågældende arbejde. Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at referere til bestemmelserne i andre basisbeskrivelser. En arbejdsbeskrivelse er i det tilfælde sammensat af følgende dele: En projektspecifik beskrivelse n knyttet til den projektspecifikke beskrivelse Øvrige basisbeskrivelser. Det er summen af disse dele, der udgør arbejdsbeskrivelsen. Arbejdsbeskrivelse B2.xxx - arbejder 1 Arbejder 1 Projektspecifik beskrivelse B2.yyy - arbejder 2 Figur 7.3 En arbejdsbeskrivelses opbygning i det tilfælde, hvor der er reference til andre basisbeskrivelser I arbejdsbeskrivelsen for Døre, vinduer og porte, montage indgår fugearbejder. Da der eksisterer en basisbeskrivelse for fuger, er det hensigtsmæssigt, at der refereres til bips B2.320, fuger i arbejdsbeskrivelsen for Døre, vinduer og porte, montage frem for at gentage specifikationer der er indeholdt i bips B2.320, fuger r der indeholder reference til andre basisbeskrivelser Nogle af basisbeskrivelserne i bips beskrivelsesværktøj indeholder reference til andre basisbeskrivelser, som derved gøres gældende. Dette angår de tilfælde, hvor et arbejde i udstrakt grad gør brug af faglige emner fra andre basisbeskrivelser. bips B1.000 / september

24 7. Arbejdsbeskrivelser Struktur B2.290, - skeletkonstruktioner har referencer til såvel B2.270, træ generelt, som B2.320, fuger. Figur 7.4 Eksempel på en arbejdsbeskrivelses opbygning i det tilfælde, hvor andre basisbeskrivelser gøres gældende fra en basisbeskrivelse Er andre basisbeskrivelser gjort gældende i en basisbeskrivelse, er der i paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse på forhånd taget højde for de projektspecifikke forskrifter, der er nødvendige for at de basisbeskrivelser, der henvises til, kan anvendes. I paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse for skeletkonstruktioner er der taget højde for de projektspecifikke forskrifter, der er nødvendige, for at der kan gøres brug af såvel B2.270, træ generelt som B2.320, fuger. Såfremt der er tilføjelser og/eller fravigelser i forhold til de basisbeskrivelser der er gjort gældende, er det vigtigt, at det er klart hvilken basisbeskrivelse der er tale om og hvilken del af teksten det gælder, dvs. kapitel og styknummer. På en byggesag er det nødvendigt at indføre en fravigelse til B2.270, fuger, i den projektspecifikke beskrivelse for skeletkonstruktioner. Dette gøres på følgende måde: B2.320, 3.4.8, Ad stk. 2: Fugearbejde må ikke udføres ved temperaturer under 10º C. bips B1.000 / september

Forslag til ny struktur - overblik

Forslag til ny struktur - overblik BESKRIVELSESVÆRKTØJ Forslag til ny struktur - overblik Den korte version Udarbejdet af Molio 2018-03-01 Høringsversion Molio 2018 1 Indledning og formål Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur.

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Ydelsesbeskrivelse for som udført Aftalegrundlag Februar 2000 Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I som udført F.R.I/PAR Ydelsesbeskrivelse for som udført Februar 2000

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016 DiKon DigitalKonvergens VERSION 1.0 5 DEC 2016 Strukturering af udbudsmateriale Vejledning Side 2 INDHOLD 1 Introduktion 3 2 Projektmateriale 4 2.1 Udbudsbrev 4 2.2 Fortegnelse over dokumenter, tegninger

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

CCS klassifikation og identifikation

CCS klassifikation og identifikation UDVEKSLINGSSPECIFIKATION klassifikation og identifikation Udgivet 01.09.2017 Revision 0 Molio 2017 s 1 af 19 Forord Denne udvekslingsspecifikation beskriver, hvilke egenskaber for klassifikation og identifikation,

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Projektorganisation... 3 3. Dokumentstyring... 3 3.1 Struktur

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter.

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 1. Orientering bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 7

Læs mere

Appendiks Hovedrapport Bilag. English summary. Kapitel 0 Introduktion. Kapitel 1 Initierende problem. Kapitel 2 Beskrivelse af byggeprocessen

Appendiks Hovedrapport Bilag. English summary. Kapitel 0 Introduktion. Kapitel 1 Initierende problem. Kapitel 2 Beskrivelse af byggeprocessen Introduktion Denne introduktion til rapporten har til formål at introducere rapportens struktur, med en kort angivelse af indholdet af hvert kapitel. I introduktion gives der også en læsevejledning til

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 MAJ 2015 ESBJERG KOMMUNE ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Kort vejledning fjernes når aftaleteksten er færdig og inden underskrift.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer Januar 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-01- 08

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Projektdeltagere... 5. Forord... 7. Introduktion... 9. Beskrivelses Struktur... 11. Beskrivelsesanvisninger...

Indholdsfortegnelse. Projektdeltagere... 5. Forord... 7. Introduktion... 9. Beskrivelses Struktur... 11. Beskrivelsesanvisninger... Indholdsfortegnelse Projektdeltagere... 5 Forord... 7 Introduktion... 9 Beskrivelses Struktur... 11 Beskrivelsesanvisninger... 15 Elektronisk beskrivelsesværktøj... 17 Byggesagsbeskrivelsen (BSB)... 21

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

CCS Identifikation R5, juni 2015

CCS Identifikation R5, juni 2015 CCS Identifikation R5, juni 2015 Kolofon 2015-06-10 < Forrige side CCS Identifikation Produktblad 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 bips@bips.dk bips.dk

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag:

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation Januar 2016 a 102-2 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 2 digital kommunikation Kolofon 2016-01-08

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 3 etablering af kommunikationsplatform

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 3 etablering af kommunikationsplatform Januar 2016 a 102-3 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 3 etablering af kommunikationsplatform Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Performance tests før AB-aflevering Styring og regulering

Performance tests før AB-aflevering Styring og regulering Performance tests før AB-aflevering Styring og regulering Præcisering af ydelser for rådgiver (projektering, byggeledelse og fagtilsyn) vedr. performance tests: 1. Den projektspecifikke tilretning af performance

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014

Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014 Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet September 2014 2 af 5 REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE LKB RAMMEAFTALE NR. REKVISITION

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

IKT - Ydelsesspecifikation

IKT - Ydelsesspecifikation 1 af 15 IKT - Ydelsesspecifikation 1. Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2.

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

CCS Måleregler og Prissætningsregler

CCS Måleregler og Prissætningsregler CCS Måleregler og Prissætningsregler CCS- værktøjer Iden9fika9on Klassifika9on Så vi taler om det samme objekt Så vi kan adskille objekter Prissætningsregler Så vi taler om de samme mængder og ydelser Informa9onsniveau

Læs mere

BedreBolig tjekliste til projektgennemgang

BedreBolig tjekliste til projektgennemgang BedreBolig tjekliste til projektgennemgang Bilag 7 til Vejledning for BedreBolig-rådgivere Formål og grundlag Formålet med en BedreBolig-projektgennemgang er at sikre boligejeren den fulde værdi af sit

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Opmåling af mængder generelt... 3 2.1 Tilbudslister og beskrivelser... 3 2.2 Opmåling...

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt.

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Københavns Erhvervsakademi udgave rev 01 August 2013 7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Præsentation/ godkendelse

Læs mere

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 1 CCS en helhedsbetragtning Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 2 Før CCS CCS/BF/bips konf. 2013.09.16 3 ECer CCS 4 Objekter Bro Enfamilieshus Søjle Stue Vægsystem 5 Objekt over 6d Objekter er ualængig

Læs mere

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer)

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) 1. Parterne Mellem og NCC Construction Danmark A/S (CVR-nr. 69894011) (CVR-nr. ) i det følgende kaldet NCC i det følgende kaldet entreprenøren

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014 Projektnavn: inano Center, laboratoriekompleks Bygherre: Aarhus Universitet Adresse: Gustav Wieds Vej 14 8000 Aarhus INANO-Center, Aarhus Projektet er udleveret af NCC. Projektet er udbudt i 2010 og er

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler

FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler bips bips@bips.dk gf@bips.dk Dok.nr: 45116 Ref.:IME/IME E-mail:ime@frinet.dk 21. august 2008 FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler Generelle kommentarer FRI glæder sig over, at se at der trods

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E Børge Jakobsen & Søn A/S (advokat Martin Rømer, Ringsted) mod Sorø Kommune (advokat

Læs mere

Bygherreforeningens formuleringer til AB92

Bygherreforeningens formuleringer til AB92 15. september 2008 Bygherreforeningens formuleringer til AB92 En samling forslag til formuleringer til AB92, herunder præciseringer, udfyldninger og egentlige fravigelser, som Bygherreforeningen anbefaler

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Dato : Dokument Byggesag Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/5. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 0. Indholdsfortegnelse...

Dato : Dokument Byggesag Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/5. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 0. Indholdsfortegnelse... Indholdsfortegnelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 1.2 en... 1 1.2.1 Generelt... 1 1.2.2 Entrepriser/arbejder...

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang og udførelse 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

CCS Formål Mangelregistrering

CCS Formål Mangelregistrering CCS Formål Mangelregistrering Procesbeskrivelse Januar 2016 Kolofon 2016-01-05

Læs mere

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation Version 2 IKT-Aftale Ydelsesspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 1.1 Anvendelse... 3 1.2 Opbygning... 3 1.3 Aftalte IKT-ydelser... 4 2. Digital

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere