Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed"

Transkript

1 Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed Langeland Kommune

2 Sikkerhed i Langeland Kommune Sikkerhed er noget vi alle skal tænke over. Vi behandler følsomme informationer om vores borgere, og de forventer at vi passer godt disse informationer. Det handler ikke kun om teknik, men mere om hvad du som medarbejder siger og gør. Det gælder IKKE kun hvad du gør på din PC-er, men også om din telefon, din tablet og hvad du eksempelvis taler om i bussen eller andre offentlige steder og om hvordan du håndterer dokumenter du har printet. Desværre bliver vi hele tiden nødt til at tænke på risiko. IT kriminalitet er en reel trussel. Hvad er risikoen ved at trykke på den her mail? Kan de informationer som jeg videregiver i denne mail misbruges? Er det nu klogt at skrive det her på Facebook? Denne folder hjælper dig med gode råd og regler om hvordan vi kan sikre os i Langeland Kommune. Bjarne Nielsen Borgmester

3 Etisk brug af IT I Langeland Kommune sætter vi tolerance og respekt blandt medarbejdere højt. Det forventes selvfølgeligt, at vi som medarbejdere i Langeland Kommune altid viser en korrekt og etisk adfærd, når vi arbejder med vores borgere, kollegaer, og samarbejdspartnere. Vi bruger derfor heller aldrig vores informationssystemer til aktiviteter, der kan opfattes som uetiske. Det kan f.eks. være: Stødende kommentarer omkring personers etniske baggrund, religiøse overbevisning, handicap eller seksuelle orientering. Distribution af s med et indhold, der opfattes som personligt stødende, kædebreve, meddelelser af hadefuld natur eller lignende. Indhold, der kan virke stødende for andre mennesker, såsom pornografiske, politiske eller religiøse foretagender. Arbejde med systemer under indflydelse af alkohol eller euforiserende stoffer. Deling af filer der er beskyttet af ophavsret (copyright) så som musik, film, spil eller lignende. Ser du denne adfærd i din dagligdag, skal du give din nærmeste leder besked med det samme.

4 Ansvarlighed Vi er alle ansvarlige for vores sikkerhed også dig! Vi håndterer vores egne og vores kunders data med høj kvalitet og sikkerhed. Vi tager ansvar for den information vi arbejder med og reagerer med det samme, hvis vi ser afvigelser. Vi ser ikke passivt til. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i Langeland Kommunes politikker, processer og procedurer, som er relevante for dit arbejde, inden du begynder at udføre dit arbejde. Føler du, at du ikke er i stand til at varetage dine opgaver på en sikker måde, skal du tage fat i din nærmeste leder, som kan hjælpe dig med de nødvendige informationer og redskaber, du skal bruge for at udføre din opgave på en sikker måde. Du kan finde mere information om sikkerhed i Langeland Kommune på intranettet. Her finder du blandt andet vores sikkerhedspolitikker og håndbog, hjælpeværktøjer og oplysningskampagner.

5 Vores arbejdspladser og din identitet Som ansat i Langeland Kommune får du adgang til en stor mængde informationsaktiver og data. Disse data er du personligt ansvarlig for at håndtere efter vores retningslinjer omkring datasikkerhed. Du skal beskytte din computer mod uautoriseret adgang ved altid at låse den, når du forlader den. Det gør du ved at trykke Windows-tasten + L ned samtidigt. Dit brugernavn og dine adgangskoder til Langeland Kommunes systemer er strengt personlige og må aldrig deles med andre, heller ikke dine kolleger, PC-support eller andre. Delte brugeridentiteter er ikke tilladt at anvende, da der er risiko for, at dette kan misbruges. Du kan hjælpe med at sikre dine adgangskoder ved at gøre dem svære at gætte. Du kan undgå at bruge dele, der er lette at genkende som for eksempel dit navn, dit telefonnummer eller anden information, som nemt kan tilknyttes dig, din familie, m.m. Når du sætter din pinkode til din telefon, smartphone eller tablet skal du minimum bruge fire tal, som ikke må være fire ens eller fortløbende sekvens af tal, som kan være nemme at gætte, for eksempel 1111, 1234 eller Brug aldrig dine Langeland Kommune-adgangskoder til private konti.

6 Persondata I Langeland Kommune behandler vi informationer for borgerne, det betyder, at vi i Langeland Kommune behandler store mængder persondata hver dag i vores systemer. Og der er derfor strenge lovkrav til, at vi beskytter persondata på en sikker måde. Persondata kan betegnes som enhver form for oplysning om en identificeret person, eller en person som kan identificeres entydigt ud fra tilgængelige persondata. Dette kan være CPR numre, adresseoplysninger eller andet. Persondata skal altid behandles i overensstemmelse med persondatalovgivningen og sikkerhedsbekendtgørelsen. Lovgivningen skelner mellem almindelige personoplysninger (f.eks. identifikationsoplysninger og økonomiske forhold) og følsomme oplysninger (f.eks. helbredsoplysninger, religiøs overbevisning, strafbare forhold og sociale forhold). Når du sender persondata uden for Langeland Kommunes netværk, skal du derfor altid kryptere persondata og sikre dig, at modtageren er autoriseret til at modtage det tilsendte persondata. Når du arbejder i et fagsystem, håndterer systemet sikkerheden, så det gælder først og fremmest om at være mistænksom hvis du sender data på andre måder, eksempelvis via mail.

7 Når du arbejder uden for Langeland Kommunes områder eller er på farten Når du arbejder uden for Langeland Kommunes kontorer, kan du bruge din Langeland Kommune computer til at koble dig på vores interne systemer gennem vores sikre adgangsløsninger. Da vi ikke kan beskytte din private computer, USB nøgler og mobile enheder mod virus og tyveri må du ikke benytte dette udstyr til at arbejde med Langeland Kommune informationer eller overføre informationer imellem dit eget og Langeland Kommunes udstyr. Du skal altid beskytte din computer og de mobile enheder, du har fået udleveret af Langeland Kommune, mod tyveri, når du tager dem med uden for vores kontorer. Din Langeland Kommune computer og de mobile enheder er kun til personligt brug af dig, og du må ikke lade andre anvende dem, for eksempel familie og venner. Vær opmærksom på, hvad du siger i offentlige rum, når du taler med andre, og når du taler i telefon, da samtaler let kan overhøres af andre. Tal aldrig om informationer, som er følsomme eller fortrolige, og som ikke må overhøres af andre end Langeland Kommunes medarbejdere, Hvis du får dine Langeland Kommune aktiver stjålet, for eksempel din computer eller mobiltelefon, skal du altid melde det til Langeland Kommune It-ServiceDesk telefon nr. 6033

8 Print Af miljømæssige og sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at du kun printer, når det er strengt nødvendigt. Når du skal printe dokumenter på fælles printere, skal du bruge privat print. På denne måde risikerer du ikke, at print falder i de forkerte hænder. Når du skal smide dokumenter ud, som er klassificeret Internt eller Fortroligt, skal du bruge de aflåste containere, som er mærket med Papir til makulering, som du bl.a. finder i Langeland Kommunes printerrum. Du må aldrig smide intern eller fortrolig information ud i skraldespande på kontorerne. Ser du kollegaer, som glemmer print i printerrum eller andre steder, så gør dem venligst opmærksom på dette.

9 Når du gemmer elektronisk For ikke at miste informationer, skal du altid gemme dine dokumenter på Langeland Kommunes fællesdrev, så dokumenterne ikke ligger lokalt på din computer eller en USB-nøgle. I Langeland Kommune bliver der dagligt kørt backup på Langeland Kommunes fællesdrev, og du sikrer dig derfor, at du altid har en kopi af dine elektroniske dokumenter. Hvis du gemmer dokumenter med persondata eller fortrolige data på fællesdrev, skal du sikre dig, at adgang er begrænset til autoriserede medarbejdere. Husk altid at mærke dokumenter efter Langeland Kommunes retningslinjer for klassifikation. Dem kan du finde på intranettet. Offentligt: Informationer som må være offentligt tilgængelige for alle uden for Langeland Kommune. Det kan f.eks. være informationer, der ligger frit tilgængeligt på Langelandkommune.dk Internt: Informationer som kun må være tilgængelige for medarbejdere i Langeland Kommune og specifikke personer udenfor Fortroligt: Informationer som kun en begrænset og bestemt målgruppe i Langeland Kommune må få kendskab og adgang til. Informationer mærket fortroligt kan være kontrakter, personaleoplysninger, mv. Du må ikke bruge eksterne cloud-tjenester til at opbevare Langeland Kommune informationer og data, som for eksempel Dropbox eller icloud, da Langeland Kommune ikke har kontrol over sikkerheden på disse tjenester.

10 Sikker brug af internettet Det er vigtigt, at du bruger din sunde fornuft og kritiske sans, når færdes på internettet. Der er stor risiko for at blive inficeret med vira eller malware (skadelig kode) hackerne er meget dygtige. Hvis du har mistanke om at din maskine er inficeret skal du straks henvende dig til it-afdelingen. Langeland Kommune spærrer for adgang til en række websider, som kan være skadelige for Langeland Kommunes IT-systemer, og som er ulovlige. Men du skal også selv være opmærksom på, hvor du færdes på internettet. Hold dig til at besøge websider, du har tillid til, og besøg så vidt muligt kun sider, som er relaterede til dit arbejde. Det er naturligvis ikke tilladt at downloade ulovligt materiale fra internettet såsom film, spil eller andet, som er beskyttet af loven om ophavsret.

11 Sociale medier Sociale medier f.eks. LinkedIn, Facebook og Twitter bliver i dag anvendt af mange brugere både i forbindelse med arbejdet og til private formål. Det er tilladt at logge på Facebook eller andre sociale tjenester i arbejdstiden. Det aftales lokalt i hvilket omfang og hvornår. Når du skriver på sociale medier, skriver du altid som privat person, og du må derfor ikke udtale dig på Langeland Kommunes vegne uden tilladelse fra din chef. Det er ikke tilladt at publicere internt materiale fra virksomheden på Facebook eller andre sociale tjenester uden aftale med ledelsen. Det er tilladt at afvise online-venskab med ledende medarbejdere eller kolleger på Facebook og andre sociale tjenester. Ledelsen kan ikke kræve adgang til medarbejdernes profiler på Facebook eller andre sociale tjenester. Adskil din arbejdsmail og -adgangskode fra dine private konti på sociale medier. Du må aldrig bruge sociale medier til at opbevare eller sende interne eller fortrolige informationer. IT-afdelingen kan i spidsbelastningsperioder eller på tidspunkter, der er kritiske for virksomhedens IT-system, udstede midlertidigt forbud imod at logge på Facebook eller andre sociale

12 Brug af er omfattet af samme regler som almindelig brevpost og skal derfor journaliseres i henhold til reglerne på området. Din Langeland Kommune -postkasse er kommunens ejendom, men du kan i begrænset omfang bruge den til at sende og modtage privat . Har du private mails skal disse gemmes i en folder mærket Privat. Når du sender Langeland Kommune fortroligt klassificerede informationer og persondata via , må du kun sende informationen til modtagere, for eksempel borgere og samarbejdspartnere, som er godkendte til at modtage den. Brug altid Send Sikkert knappen i Outlook, når du skal sende personfølsomme data. Det er vigtigt, at du sikrer, at Langeland Kommunes eller kunders informationer ikke bliver sendt til forkerte modtagere. Kontrollér en ekstra gang, inden du sender. Vær opmærksom, når du modtager s med vedhæftede dokumenter, da de kan indeholde virus og skadelig kode. Åbn kun vedhæftede filer fra afsendere, du kender. Hvis du har mistanke til en vedhæftet fil, så slet den. Brug altid en god tone, når du skriver s til kollegaer, kunder og andre samarbejdspartnere. Skriv aldrig anstødelige ord. Husk at indsætte din Langeland Kommune signatur i dine s.

13 Du må gerne bruge dine private webmails til private formål fra Langeland Kommunes computere, for eksempel Gmail og Hotmail. Men du må ikke sende Langeland Kommune informationer eller filer til din private mail eller få videresendt din Langeland Kommune mail til din private mail. Langeland Kommune har nemlig ikke kontrol over informationen, når den ligger uden for vores systemer. Hvis du bruger din Langeland Kommune mail til private formål, så husk at mærke dem Privat i Emne -feltet og gemme dem i en folder mærket Privat i din Outlook mail. Se yderligere information på Intranettet og HUSK Er du i tvivl om hvordan du gør,, så spørg din superbruger eller chef.

14 Smartphone og tablet Mobile enheder bliver let glemt eller stjålet. Da Langeland Kommunes mobile enheder kan indeholde fortrolig information, såsom s, er det derfor vigtigt, at du beskytter enhederne, som var det dine egne og holder dem under opsyn. Alle mobile enheder, smartphones og tablets i Langeland Kommune, skal beskyttes af en pinkode eller adgangskode, som overholder vores adgangskodepolitik. Lås altid din enhed, når du ikke bruger den. Vær opmærksom på de applikationer (apps), du henter til din mobile enhed. Du må ikke anvende apps til cloud-tjenester (eksempelvis icloud eller Dropbox) eller Apps, som kan skade Langeland Kommunes netværk eller informationer. Du er selv ansvarlig for at tage backup af for eksempel noter på din Langeland Kommune smartphone og tablet. Mails, kalender, mv. foretages der backup af centralt. Du må ikke gemme Langeland Kommune informationer i apps på din mobile enhed, som Langeland Kommune ikke administrerer, for eksempel som Dropbox eller icloud. Langeland Kommunes centrale styring af mobile enheder skal altid være aktiv på mobile enheder, så din smartphone og tablet kan styres og slettes fra centralt hold. Kontakt Langeland Kommunes It-ServiceDesk, hvis du mister din mobile enhed, så vi hurtigst muligt kan slette alt data på enheden. Du må ikke bruge private mobile enheder til at gemme Langeland Kommune informationer på eller modtage Langeland Kommune s, da vi ikke kan beskytte dine private enheder.

15 Hardware I Langeland Kommune gør vi vores bedste for at sikre vores it-udstyr, informationer og infrastruktur. Derfor må du kun benytte godkendt hardware til at koble dig på Langeland Kommunes netværk og til at opbevare informationer på, som er ejet af Langeland Kommune. Alt indkøb af hardware skal følge Langeland Kommunes fastlagte procedurer. For at sikre, vi kun benytter netværk, der er beskyttet af Langeland Kommune på alle vores lokationer, må du ikke på eget initiativ opsætte trådløse adgangspunkter. Alle ændringer i Langeland Kommunes netværk skal ske i samarbejde med IT-afdelingen. Der er et åbent gæstenet, som eksterne samarbejdspartnere kan få adgang til. Nettet hedder LKInternet Kun Langeland Kommunes ejet udstyr må kobles på Langeland Kommune kablede netværk. Du må kun bruge USB nøgler du har fået udleveret af itafdelingen, og du må ikke blande det med private nøgler og computere.

16 Software Software kan indeholde sårbarheder, som kan udnyttes af vira og hackere til at få adgang til Langeland Kommunes computersystemer og netværk. Det er derfor kun tilladt at bruge software på Langeland Kommunes enheder, som er godkendt. Kontakt It-ServiceDesk, hvis du er i tvivl. Alt software, som kræver licens, skal være licensstyret og bestilt via Langeland It-ServiceDesk. Det er ikke tilladt at benytte piratsoftware eller software, som er udviklet til at hacke systemer, bryde adgangskoder, sårbarhedsskanne mv. Det er ikke tilladt at downloade og bruge software til private formål på Langeland Kommunes systemer, ligesom du ikke må bruge Langeland Kommunes softwarelicenser på dine private computere og mobile enheder. Langeland Kommune overvåger brugen af software på vores udstyr og har ret til at slette og blokere for uautoriseret software, som kan udgøre en risiko for Langeland Kommune, eller som ikke har et forretningsmæssigt formål.

17 Vira og malware Udvikling af vira og malware (skadelig kode) er en stor industri for internetkriminelle. Vira og malware bliver blandt andet brugt til at lægge skjulte adgange og koder på computersystemer og hente informationer fra systemerne på computeren. Danmark er et af de lande i verden, hvor vira og malware er mest udbredt. Du kan risikere at få virus på din computer blandt andet ved at klikke på links på internetsider og åbne vedhæftede filer i s, chatprogrammer og via dine profiler på sociale medier. Der er dog flere ting, du kan gøre for at undgå at bliver offer for vira og malware: Hvis du modtager et link til eksempelvis YouTube, så kontrollér at linket fører til YouTube og ikke til en forfalsket side. Hvis du har mistanke om, at du har fået virus og at din computer er blevet inficeret med virus eller malware, skal du først koble din computer fra nettet og herefter straks kontakte It-ServiceDesk, som vil kontrollere din computer. Dit Langeland Kommune udstyr er beskyttet mod vira og malware med antivirus-software, som bliver opdateret fra centralt hold. Selvom du har antivirus-software på din computer, kan du dog godt risikere at blive inficeret alligevel. Derfor er det særlig vigtigt, at du altid holder din specielt indkøbte software opdateret til seneste softwareversion og aldrig installerer software, som du ikke har tillid til og ikke er godkendt til brug på Langeland Kommunes udstyr.

18 Sikkerhedskontroller I Langeland Kommune har vi opsat en række sikkerhedskontroller, som skal beskytte dig, vores informationer og vores systemer mod uautoriserede adgange. Du må derfor ikke på noget tidspunkt omgå de sikkerhedskontroller, som er etableret, for eksempel ved at slå antivirus-scanning fra, omgå brugen af adgangskort, adgangskoder og pinkoder, ændre sikkerhedsindstillinger i din browser, m.m. Hvis sikkerhedskontroller er en hindring for dig i forhold til at udføre dit arbejde, så kontakt It-ServiceDesk, som vil være behjælpelig med at finde en løsning. Hvis du oplever sikkerhedshændelser KONTAKT: It-ServiceDesk eller Din nærmeste chef

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015 En introduktion til 16-12-2015 1 En rettesnor for din brug af IT I Dansk Supermarked Group forventer vi, at du er orienteret om, hvordan du skal bruge IT, når du er ansat hos os. I denne guide kan du læse

Læs mere

Persondata og IT-sikkerhed. Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata

Persondata og IT-sikkerhed. Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata Persondata og IT-sikkerhed Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata December 2015 Indledning Denne vejledning har til formål, at hjælpe ansatte på IT-Center Fyns partnerskoler med at

Læs mere

IT-sikkerhed i Køge Kommune. IT med omtanke

IT-sikkerhed i Køge Kommune. IT med omtanke IT-sikkerhed i Køge Kommune Indhold Din pc 4 Adgangskode 5 Virus 6 Sikkerhedskopiering 7 Medarbejder signatur 7 E-mail og sikkerhed 8 Internettet 9 Dine bærbare enheder 10 Mere om følsomme data 11 Denne

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it IT-Afdelingen sikkerhed Instrukser i brug af IT Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Indhold Forord.............................. 3...................... 3 Resumé

Læs mere

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden Facebook på jobbet Facebook er blevet utrolig populært i Danmark - også på arbejdspladsen. De sidste tal viser at knapt 2 mio. danskere

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR 1 HUSK n Adgangskoder må ikke videregives til andre. n Andre må ikke anvende din personlige bruger-id. n Ved mistanke om, at andre har fået kendskab

Læs mere

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Region Hovedstaden 1 KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen.

Læs mere

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016 BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

Informationssikkerhed regler og råd

Informationssikkerhed regler og råd Informationssikkerhed regler og råd TAP-området Kære kollegaer Formålet med denne folder er at oplyse dig om RMCs regler og råd inden for informationssikkerhed. Folderen skal være med til at sikre, at

Læs mere

Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen

Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen 1/10 Udgivet af: Red Barnet og DI Digital Redaktion: Kuno Sørensen og Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-938-5 3. opdaterede

Læs mere

Skabelon: Regler for medarbejderes brug af it

Skabelon: Regler for medarbejderes brug af it Notat Skabelon: Regler for medarbejderes brug af it I dag er det en naturlig ting, at medarbejderen i en virksomhed har en pc til sin rådighed til at udføre sit arbejde. Pc en har typisk adgang til internettet

Læs mere

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER 1 CODEX KÆRE FORÆLDRE Børn og unges liv bliver mere og mere digitalt, både i skolen og i hjemmet. Det digitale liv bringer mange fordele, men også sikkerhedsrisici,

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

Sikker IT-Brug. En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål. sanistaal.com

Sikker IT-Brug. En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål. sanistaal.com Sikker IT-Brug En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål sanistaal.com Indhold 2 Kære kollega 4 Kom godt i gang 5 Logning 6 Kodeord 7 Mobile enheder 9 Dataopbevaring

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik

Informationssikkerhedspolitik Folder om Informationssikkerhedspolitik ansatte og byrådsmedlemmer 25-11-2013 Indledning Faxe Kommune har en overordnet Informationssikkerhedspolitik. Denne folder er et uddrag, der kort fortæller hvad

Læs mere

denne folder finder du de mest grundlæggende retningslinjer for brugen af it i Jammerbugt Kommune. Læs mere på 7913.jammerbugt.dk, hvor du også kan

denne folder finder du de mest grundlæggende retningslinjer for brugen af it i Jammerbugt Kommune. Læs mere på 7913.jammerbugt.dk, hvor du også kan I denne folder finder du de mest grundlæggende retningslinjer for brugen af it i Jammerbugt Kommune. Læs mere på 7913.jammerbugt.dk, hvor du også kan finde den fulde og detaljerede it-sikkerhedspolitik.

Læs mere

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune?

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Som bruger i Norddjurs Kommune er du ansvarlig for det, du foretager dig på din computer og for de oplysninger, som du gemmer. Det betyder,

Læs mere

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden FACEBOOK PÅ JOBBET Facebook er blevet utrolig populært i Danmark - også på arbejdspladsen. De sidste tal viser at knapt 2 mio. danskere

Læs mere

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune?

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Som bruger i Norddjurs Kommune er du ansvarlig for det, du foretager dig på din computer og for de oplysninger, som du gemmer. Det betyder,

Læs mere

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Pas på vores værdifulde viden Vi fremskaffer og formidler viden. Elektronisk, skriftligt og mundtligt. Det er Københavns Universitets væsentligste aktivitet

Læs mere

Regler. - for sikker brug af Aalborg Kommunes IT

Regler. - for sikker brug af Aalborg Kommunes IT Regler - for sikker brug af Aalborg Kommunes IT For en sikkerheds skyld! Hvorfor regler om IT? - for kommunens og din egen sikkerheds skyld Aalborg Kommune er efterhånden meget digitaliseret og derfor

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC - kursister

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC - kursister VEJLEDNING SKOLENS IT Intro til it på Randers HF & VUC - kursister Randers HF & VUC 2014 Brug af skolens netværk Som kursist er du blevet oprettet på skolens netværk og har fået tildelt et brugernavn og

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Tillykke med din nye ipad. Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen

Tillykke med din nye ipad. Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen Tillykke med din nye ipad Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen Indhold Regler for brug af ipad... 3 Skærm lås... 3 Brug af Citrix... 3 Mail og kalender... 3 Dropboks... 3 Skype... 3 Generelt

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUGERE I NORDDJURS KOMMUNE?

RETNINGSLINJER FOR BRUGERE I NORDDJURS KOMMUNE? GUIDE TIL SIKKER IT RETNINGSLINJER FOR BRUGERE I NORDDJURS KOMMUNE? Som bruger i Norddjurs Kommune er du ansvarlig for det, du foretager dig på din computer og for de oplysninger, som du gemmer. Det betyder,

Læs mere

ELEVFOLDER CODEX CODE OF CONDUCT

ELEVFOLDER CODEX CODE OF CONDUCT ELEVFOLDER CODEX CODE OF CONDUCT 1 CODEX INTERNETTETS HISTORIE Internettet er i dag en helt almindelig del af langt de fleste danske børn og unges hverdag. Internettet består af flere hundrede millioner

Læs mere

Politik for It-brugeradfærd For Aalborg Kommune

Politik for It-brugeradfærd For Aalborg Kommune Click here to enter text. Politi k for It- bruger adfærd 2011 «ed ocaddressci vilcode» Politik for It-brugeradfærd For Aalborg Kommune Kolofon: It-sikkerhedsgruppen / IT- og Personalekontoret Godkendt

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 Galten Bibliotek ipad / iphone for begyndere Torsdag d. 3. marts kl. 10.00 12.00 Android tablet /smartphone for begyndere Torsdag d. 17. marts kl. 10.00 12.00 Hørning

Læs mere

Retningslinjer vedrørende brugeransvar

Retningslinjer vedrørende brugeransvar Retningslinjer vedrørende brugeransvar Maj 2016 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Tlf. 36 13 14 15 moviatrafik.dk Movia Design/Mette Malling 05.16. Fotos: Movia Indhold Pas på vores

Læs mere

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Senest opdateret 18. november 2015/los Indholdsfortegnelse Generelt... 1 Indstil kompatibilitetsvisning... 2 Login på webmailen... 5 Ændring af adgangskode...

Læs mere

guide til it-sikkerhed

guide til it-sikkerhed Codans guide til it-sikkerhed Hvad du som virksomhed bør vide om it-kriminalitet og hvordan du kan forebygge det Indhold Side 3...Forord Side 4...Virksomhedernes tanker om it-kriminalitet Side 5...Sådan

Læs mere

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC for kursister

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC for kursister VEJLEDNING SKOLENS IT Intro til it på Randers HF & VUC for kursister Randers HF & VUC 2013 Information til kursister om: Brug af skolens netværk o Brugernavn og kode o Manglende brugernavn eller adgangskode

Læs mere

Bilag 5 Aarhus Kommune. Udpluk af IT-sikkerhedspolitik Regler Virksomhedens regler for informationssikkerhed 1.0. Opbevaring/sletning af informationer

Bilag 5 Aarhus Kommune. Udpluk af IT-sikkerhedspolitik Regler Virksomhedens regler for informationssikkerhed 1.0. Opbevaring/sletning af informationer Bilag 5 Aarhus Kommune Udpluk af IT-sikkerhedspolitik Regler Virksomhedens regler for informationssikkerhed 1.0 Opbevaring/sletning af informationer 11-04-2011 1 Regler 7 Styring af informationsrelaterede

Læs mere

O Guide til it-sikkerhed

O Guide til it-sikkerhed It-kriminalitet O Guide til it-sikkerhed Hvad din virksomhed bør vide om it-kriminalitet, og hvordan du kan forebygge det codan.dk 2 Forord 3 o Er I ordentligt sikret mod it-kriminalitet? Mange virksomheder

Læs mere

Retningslinjer om brugeransvar

Retningslinjer om brugeransvar Retningslinjer om brugeransvar April 2015 Movia Design/Mette Malling 04.15. Fotos: Movia Indhold Pas på vores Movia 5 Movias målsætninger 6 Hvem har ansvaret? 8 Fortrolighed 9 Movias omdømme 11 Pas på

Læs mere

Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug

Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug Udviklingen på området gør, at disse retningslinier vil blive revideret løbende Indhold: Indledning...3 Adgang til skolens net...3

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

Undervisning Windows 8(.1)

Undervisning Windows 8(.1) Undervisning Windows 8(.1) Kursusmateriale Jeg vil her forsøge at opridse de basale begreber og funktioner vi har gennemgået på kurset. Da der har været mange spørgsmål løbende, som ikke er besvaret her,

Læs mere

Retningslinjer vedrørende brugeransvar

Retningslinjer vedrørende brugeransvar Retningslinjer vedrørende brugeransvar Maj 2017 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Tlf. 36 13 14 15 moviatrafik.dk Movia Design/Mette Malling 05.17. Fotos: Movia Indhold Pas på vores

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

ICEcore er et online værktøj som åbner for en masse kollaborative muligheder. ICEcore anvendes primært til uddannelsesformål og til faglige netværk.

ICEcore er et online værktøj som åbner for en masse kollaborative muligheder. ICEcore anvendes primært til uddannelsesformål og til faglige netværk. Velkommen som bruger i ICEcore ICEcore er et online værktøj som åbner for en masse kollaborative muligheder. ICEcore anvendes primært til uddannelsesformål og til faglige netværk. ICEcore er baseret på

Læs mere

E-mail politik for FOA Nordsjælland

E-mail politik for FOA Nordsjælland E-mail politik for FOA Nordsjælland Da det er FOA Nordsjællands holdning, at vi i størst mulig omfang skal anvende elektronisk kommunikation, har vi udformet en e-mail politik med henblik på at sikre såvel

Læs mere

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller.

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Sikkerhed på Android Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Opdatering af telefonen Det er vigtigt at holde telefonen opdateret med den nyeste software, da eventuelle

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1. Odense: den 8. juni 2016 kl. 14.00 15.00 Indgang 93, lokale 1 og 2

Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1. Odense: den 8. juni 2016 kl. 14.00 15.00 Indgang 93, lokale 1 og 2 Side 1 Kiwi ID-kort Odense Multifunktionsprintere NemID medarbejdersignatur Næste møde er nu planlagt. Sæt kryds i kalenderen. Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1 Odense: den 8.

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Netkalenderen.dk. Vejledning. - til din private kalender på Internettet.

Netkalenderen.dk. Vejledning. - til din private kalender på Internettet. Netkalenderen.dk Vejledning - til din private kalender på Internettet. bjornhart IT 02-03-2011 Forord... 3 Ved PC brug... 4 Overblik... 4 Knapper... 5 Planlæggeren... 6 Aftaler... 7 Opret Almindelige datoer...

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installation og aktivering Tidligere version Installation Du behøver ikke at fjerne den forrige version af F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller indstillingerne for

Læs mere

Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus

Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus Efter Java-hullet: Væn dig til det din computer bliver aldrig 100 % sikker. Men derfor kan vi jo godt prøve at beskytte den så vidt mulig alligevel. Vi

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Manual til dropbox på ipad

Manual til dropbox på ipad Manual til dropbox på ipad Af Randi Majgård Høgh VIFIN Indholdsfortegnelse Forord 3 Oprettelse af dropbox på IPad 5 Download video til din IPad 16 Download billeder til din IPad. 20 Link et billeder, en

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 5.Udgave Okt 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder, at benytte

Læs mere

HVORFOR PROFILER? TELEFONI TILPASSET DIN HVERDAG

HVORFOR PROFILER? TELEFONI TILPASSET DIN HVERDAG HVORFOR PROFILER? TELEFONI TILPASSET DIN HVERDAG TOTAL UAFHÆNGIGHED Når dine kunder, kolleger eller samarbejdspartnere skal have fat på dig, kan det nogle gange være svært for dem at vide, hvilket telefonnummer

Læs mere

Indhold Windows Phone 8... 1

Indhold Windows Phone 8... 1 Windows Phone 8 Her er en guide til softwareopdatering af Windows Phone 8, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone.

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone. Dropbox Introduktion til Dropbox Dropbox er en online tjeneste, hvor man ganske gratis kan få noget lagerplads til sine dokumenter, billeder og meget mere. Der er mange muligheder med Dropbox, som bliver

Læs mere

REGLER FOR IT-BRUG. Med venlig hilsen Ole Jakobsen Øverste ansvarlige for IT-sikkerheden IT-SIKKERHED FOR GULDBORGSUND KOMMUNE

REGLER FOR IT-BRUG. Med venlig hilsen Ole Jakobsen Øverste ansvarlige for IT-sikkerheden IT-SIKKERHED FOR GULDBORGSUND KOMMUNE IT-SIKKERHED 1 REGLER FOR IT-BRUG I dagligdagen tænker de fleste nok mest på, hvad vi kan bruge vores IT til - og knapt så meget på, hvordan vi bruger det. Men af hensyn til sikkerheden er det vigtigt

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

IT kriminelle bruger mange metoder: Virus små programmer der kan ødelægge computerens styresystem, data og programmer Crimeware som regel trojanske

IT kriminelle bruger mange metoder: Virus små programmer der kan ødelægge computerens styresystem, data og programmer Crimeware som regel trojanske IT kriminelle bruger mange metoder: Virus små programmer der kan ødelægge computerens styresystem, data og programmer Crimeware som regel trojanske heste som aflæser tastatur eller skærmen for at aflæse

Læs mere

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING!

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING! Baggrund Senest i perioden juli og august 2009 har UC Lillebælt været udsat for forskellige forsøg på at udnytte vores it-systemer til at indsamle personlige data og kommunikere ulovligt reklamemateriale.

Læs mere

Instagrammanual til frivillige i Mødrehjælpen

Instagrammanual til frivillige i Mødrehjælpen 15. marts 2016 Instagrammanual til frivillige i Mødrehjælpen Indhold 1. Hvad kan man anvende Instagram til?... 2 2. Sådan oprettes en profil på Instagram... 2 3. Valg af brugernavn... 2 4. Valg af profilnavn...

Læs mere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT - gældende for undervisere August 2009 IT retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg kommunes Skole IT - gældende for undervisere

Læs mere

Behandling af personoplysninger i <virksomhed> (i forhold til persondataloven)

Behandling af personoplysninger i <virksomhed> (i forhold til persondataloven) Behandling af personoplysninger i (i forhold til persondataloven) Version 1.3 1 Hvad er personoplysninger Personoplysninger (også kaldet persondata) er oplysninger, der kan henføres til en

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER FORÆLDREFOLDER FORÆLDREFOLDER 1 KÆRE FORÆLDRE Børn og unges liv bliver mere og mere digitalt, både i skolen og i hjemmet. Det digitale liv bringer mange fordele, men også sikkerhedsrisici, som er helt

Læs mere

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole Forudsætninger for at anvende it til prøverne: 1. Ved nogle skriftlige prøver er det tilladt at bruge it-udstyr. It-udstyr betyder en computer + en smartphone og/eller en tablet. FLY-funktionen SKAL være

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK KOMPUTER FOR ALLE Få helt styr på Digital post NU ER DET SLUT MED ALMINDELIG PAPIRPOST: Sådan får du digital post fra det offentlige Fra den. november skal du have en digital postkasse for at kommunikere

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

På Intranettet: http://info.ouh.dk/wm431055 - kan du finde dette materiale og materiale fra tidligere Gå Hjem Møder.

På Intranettet: http://info.ouh.dk/wm431055 - kan du finde dette materiale og materiale fra tidligere Gå Hjem Møder. Næste møde. Marts-mødet er desværre ikke helt på plads, pga. manglende mødelokaler. Men det forventes at møderne bliver afholdt i uge 11 På Intranettet: http://info.ouh.dk/wm431055 - kan du finde dette

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere www.pralemappen.dk v4 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen til pralemappen.dk 1.1 Introduktion...side 3 1.2 Grundlæggende funktioner...side 3 1.3 Indstillinger der gælder hele skolen...side 4 1.4

Læs mere

IT vejledning i MUS for ledere

IT vejledning i MUS for ledere IT vejledning i MUS for ledere Indhold 1. Indledning... 1 2. MUS processen... 1 3. AUHRA pålogning og startside... 2 4. Lederens invitation til MUS... 5 5. Lederens forberedelse til MUS... 7 6. Lederens

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT-udstyr for nye medarbejdere

Vejledning til brug af skolens IT-udstyr for nye medarbejdere Vejledning til brug af skolens IT-udstyr for nye medarbejdere 3.Udgave Okt 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Business College Syd Vejledningen er udarbejdet for at gøre det nemmere for dig som

Læs mere

Kompetencehjulet og Skolebarometeret Tillæg til: Vejledning for brugere af Version 3.0 - generel og nyttig viden -

Kompetencehjulet og Skolebarometeret Tillæg til: Vejledning for brugere af Version 3.0 - generel og nyttig viden - Kompetencehjulet og Skolebarometeret Tillæg til: Vejledning for brugere af Version 3.0 - generel og nyttig viden - 2 Tekniske forudsætninger: Programmet kan normalt afvikles i almindeligt brugte browsere.

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Alle elever på folkeskolerne i kommunen får udleveret en ipad, som bliver et vigtigt arbejdsredskab i skolen.

Alle elever på folkeskolerne i kommunen får udleveret en ipad, som bliver et vigtigt arbejdsredskab i skolen. ipads på Molsskolen Forældre og elever på Molsskolen Alle elever på folkeskolerne i kommunen får udleveret en ipad, som bliver et vigtigt arbejdsredskab i skolen. På Molsskolen skal eleverne arbejde med

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Toshiba EasyGuard i brug:

Toshiba EasyGuard i brug: Toshiba EasyGuard: i brug Toshiba EasyGuard i brug: portégé m400 DEN ULTRABÆRBARE TABLET PC, DER KLARER DET HELE. Toshiba EasyGuard indeholder en række funktioner, der hjælper mobile erhvervskunder med

Læs mere

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger Gældende fra 27. juni 2017 Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger MDL ApS ( MDL vi, os, vores ) ved, hvor vigtig fortrolighed er i forhold til vores kunder, og vi bestræber os på

Læs mere

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org Artikel om... Digital signatur OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller ændre det

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014 OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Brug af Office 365 på din Android-telefon

Brug af Office 365 på din Android-telefon Brug af Office 365 på din Android-telefon Startvejledning Tjek mail Sæt din Android-telefon op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag 1 20. marts 2007 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen,

Læs mere

Installér din Officepakke 2013

Installér din Officepakke 2013 Vær opmærksom på der godt kan forekomme andre billeder end dem som er illustreret. Dette er grundet ændringer fra microsoft. Blandt andet bliver SkyDrive ændret til OneDrive. Er du i tvivl om noget kan

Læs mere

Privatlivspolitik for studerende

Privatlivspolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Privatlivspolitik for studerende Retningslinjer for registrering, håndtering og anvendelse af data om studerende hos UCL Vedtaget på HSU den 16. november 2015 Indhold 1. Formål...

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere