Statisk dokumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statisk dokumentation"

Transkript

1 Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé København K Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj Kalundborg

2 Stejlhøj17, 4400 Kalundborg PROJEKT: Renovering af 216 boliger Afd. 10 Grønningen Slagelse Boligselskab EMNE: STATISK DOKUMENTATION B1: STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT DOKUMENT NR.: SAGSNR.: B Entreprenørliste og dokumentfortegnelse opdat EKO STF TOJ A Udbud EKO STF TOJ Til myndighedsgodkendelse EKO STF TOJ REV. BESKRIVELSE DATO UDFØRT KONTROL GODKENDT X ISC Rådgivende Ingeniører A/S Stejlhøj 17 DK-4400, Kalundborg Tlf.:

3 B1. Statisk projekteringsrapport Side: 3 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE B1 STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT 4 1 Bygværket Bygværkets art, funktion og placering Bygværkets opbygning Konstruktionsafsnit 8 2 Organisation Organisationsstruktur Fordeling af projekteringsansvar 10 3 Kvalitet i projekteringen Kontrol Dokumentation af kontrol Koordinering 11 4 Kvalitet i udførelsen Tilsyn Dokumentation af tilsyn 11 5 Konstruktionsændringer 11 6 Dokumentationens omfang 11 Bilag til B1. Statisk projekteringsrapport 13

4 B1. Statisk projekteringsrapport Side: 4 af 14 B1 STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT 1 Bygværket 1.1 Bygværkets art, funktion og placering Projektadresse: Matr. nr.: Ejerlav: Bygherre: Afdeling 10 - Grønningen Skovvejen Slagelse 278ak og 278a Slagelse Markjorder Afdeling 10 Grønningen, Slagelse Boligselskab Furegade Slagelse Bebygget areal: Boligblokke: 3990 m² Fælleshus: 346 m 2. Etageareal: Bygningshøjde: Anvendelse: Byggearbejde: Særlige forhold: Boligblokke: m m 2 kælder Fælleshus: 346 m 2 Boligblokke: 16,5 m over terræn Fælleshus: 6,0 m over terræn Boligblokke: Beboelse. Fælleshus: Samlingslokale/let erhverv Ombygning/Renovering Nybygning af fælleshus Ingen Slagelse Boligselskab, Afdeling 10 er bygherre i forbindelse med projektering og gennemførsel af projektet Grønningen - Renovering af 216 boliger. Byggeriet består af 216 boliger fordelt på 7 blokke, hvoraf blok 6 og 7 bliver udstyret med 16 tilgængelighedsboliger. Ud over renoveringen, så opføres der også en ny fællesbygning, som skal huse viceværter og materiel, samt have et køkken og en sal til brug for beboerne. 1.2 Bygværkets opbygning Boligblokke Boligblokkene er opført 1966, og er en typisk bebyggelse fra den periode, hvor der blev gennemført mange elementbyggerier i Danmark. Bebyggelsen er oprindeligt opført af Larsen og Nielsen. Bebyggelsen består af 7 4 etagers boligblokke hver med et bebygget areal på 570 m², et boligareal på 2280 m² og kælder på 570 m². Blokkene er 51 m x 11, 5 m og er 16,5 m høje. Årsagen til renoveringen er blandt andet at betonen er under nedbrydning og den karbonisering der er begyndt i betonen kan ikke standes. Derfor udføres ny klimaskærm, samt udvidelse og inddækning af altanerne.

5 B1. Statisk projekteringsrapport Side: 5 af 14 Efter aftale med Landsbyggefonden udføres der 16 boliger efter reglerne om tilgængelighed og de i enderne af blokkene 6 og 7, se ovenstående skitse. Etableringen af tilgængelighedsboligerne sker ved etablering af to elevatortårne i eksisterende bygningskrop samt renovering af badeværelserne. Se nedenstående plan. Eksisterende vægge er vist stiplet og nye vægge er skraveret. Altan efter udvidelse.

6 B1. Statisk projekteringsrapport Side: 6 af 14 Lodret snit i altan efter udvidelse

7 B1. Statisk projekteringsrapport Side: 7 af 14 Fælleshus Fællesbygningens Sal/Garages bærende konstruktioner er limtræsrammer med en kerne af letbeton til stabilisering, og i den lave bygning er det letbetonelementer.

8 B1. Statisk projekteringsrapport Side: 8 af 14 Taget på den lave bygning udføres som huldæk over letbetonelementerne, og ved limtræsrammerne indsættes trækassetter, og huldæk ved depotrummene, som også virker som brandkam. Taget fungerer i begge afdelinger som skive. Terrændækket udføres som selvbærende betondæk og bæres på fundamentsbjælker, som fordeler lasten til borede brøndfundamenter. 1.3 Konstruktionsafsnit Byggeriet er opdelt i følgende konstruktionsafsnit: Boligblokke: Betonarbejder: Understøbning Elevatorgrube Stribefundamenter Ramning af stålrørspæle Etagedæk Betonvægge Stålkonstruktioner: Stålkonstruktion til let facade i trapperum Stålrørspæle Altaner Trækonstruktioner: Reetablering af tagkonstruktion Fælleshus: Betonkonstruktioner: Fundamenter Selvbærende terrændæk Huldækelementer Vægelementer Stålkonstruktioner: Diverse beslag mv. Trækonstruktioner: Limtræsrammer Tagkonstruktion Ophængning af port i Limtræ

9 B1. Statisk projekteringsrapport Side: 9 af 14 2 Organisation 2.1 Organisationsstruktur Organisation for de involverede parter i byggeriet fremgår af nedenstående diagram. Projektet udføres i hovedentreprise. Byggeriets parter: Bygherre: Arkitekt: Landskabsarkitekt: Slagelse Boligselskab Mogens R. Aaskov Fruegade Slagelse Tlf.: Mobil: Arkitektfirmaet C. F. Møller Søren Aagaard Daneskiold Samsøes alle København K Tlf.: Arkitektfirmaet C. F. Møller Mette Hoffmann Bertelsen

10 B1. Statisk projekteringsrapport Side: 10 af 14 Danneskjold - Samsøes Allé København K Ingeniør: VVS KON EL Geotekniker: ISC Rådgivende Ingeniører A/S René Alving Hansen Stejlhøj Kalundborg Tlf.: Jord Teknik A/S Jakob Bielefeldt Industribuen Ishøj Tlf.: Entreprise 1: Facade-, Altan-, Tag-, Vindues-, Snedkerog Tømrerarbejde Hovedentreprenør: Underentreprenører: Adserballe & Knudsen A/S Ryttermarken Farum Tlf.: Endnu ikke fastlagt Entreprise 2: Nedrivning-,Sanering-, Jord-, Kloak-, Beton- og Murerarbejde Hovedentreprenør: Underentreprenører: Endnu ikke fastlagt 2.2 Fordeling af projekteringsansvar Opgavefordelingen i forbindelse med dokumentation i form af statiske beregninger, er generelt fordelt på følgende måde: ISC A/S stiller projektgrundlaget til rådighed for aktuelle leverandører og entreprenører.

11 B1. Statisk projekteringsrapport Side: 11 af 14 ISC A/S dokumenterer bygningens overordnede stabilitet samt bæreevne af alle konstruktioner i stål og insitu-beton. ISC A/S dokumenterer tillige fundamenternes bæreevne. Betonelementleverandøren dokumenterer betonelementernes bæreevne og den aktuelle entreprenør udfører arbejdsstegninger, der fremsendes til gennemsyn før produktion. ISC A/S og C. F. Møller gennemgår og kommenterer tegninger og beregninger. ISC A/S fremsender dokumentationen til kommunen og ansøger om konstruktionstilladelse på bygherrens vegne. 3 Kvalitet i projekteringen 3.1 Kontrol De enkelte aktører, der foretager projektering, foretager selv kontrol af deres projektering ved person der ikke har udført projekteringen. ISC A/S gennemgår og kontrollerer, at leverandørberegninger er baseret på de rette forudsætninger. 3.2 Dokumentation af kontrol Dokumentation af kontrol foreligger i form af granskningsskema eller lignende. 3.3 Koordinering ISC A/S koordinerer udveksling af oplysninger mellem de enkelte aktører og er ansvarlig for at leverandørberegningerne inkluderes i de statiske beregninger. Sammenhængen mellem den statiske projektering for bygværket som helhed og for hvert konstruktionsafsnit sikres via A1. Projektgrundlag, som er generelt gældende. 4 Kvalitet i udførelsen 4.1 Tilsyn I arbejdsbeskrivelserne (jf. bips beskrivelsessystem) er udbudskontrolplaner indarbejdet. De udførende skal som minimum udføre tilsyn efter disse og indarbejde disse i deres kontrolplan. Byggeledelsen udfører tilsyn med byggearbejdet på byggepladsen efter tilsynsplaner udarbejdet af de projekterende. Tilsynet udføres stikprøvevis, hvorunder pælenes opnåede bæreevne kontrolleres i forhold til projektets forudsætninger. Ligeledes kontrolleres at der ved udførelsen anvendes de korrekte produkter forudsat i projektmaterialet. 4.2 Dokumentation af tilsyn Der er ikke specielle krav til udførelsen ud over god håndværksmæssig udførelse, der kontrolleres ved at hovedentreprenøren foretager visuel inspektion/tilsyn på pladsen. Pælebæreevner verificeres ved ramning af prøvepæle og registrering af rammeforløb. Tilsynet dokumenteres i såkaldte Tilsynsmeddelelser (TM), der udleveres til entreprenøren efter et tilsyn. 5 Konstruktionsændringer Konstruktionsændringer foretages ved udsendelse af såkaldte Projektmeddelelser (PM) evt. ledsaget af skitser, der beskriver projektændringer. Evt. udarbejdes reviderede tegninger i den forbindelse. Som udført tegninger udarbejdes efter de udførende entreprenørers input samt skitser udarbejdet i forbindelse med projektmeddelelserne. 6 Dokumentationens omfang Fortegnelse over projektets statiske dokumentation:

12 B1. Statisk projekteringsrapport Side: 12 af 14 Dokument A1 Projektgrundlag A2 Statiske beregninger, bygværk A2 Statiske beregninger,konstruktionsafsnit Betonelementer, bæreevne Limtræsrammer Altaner Insitubeton A3 Konstruktionstegninger, bygværk A3 Konstruktionstegninger, konstruktionsafsnit B1 Statisk projekteringsrapport Ansvarlig ISC A/S ISC A/S Leverandør Leverandør Leverandør ISC A/S ISC A/S Leverandører/ISC A/S ISC A/S

13 B1. Statisk projekteringsrapport Side: 13 af 14 Bilag til B1. Statisk projekteringsrapport Bilag Titel 1 Dokumentfortegnelse

14 B1. Statisk projekteringsrapport Side: 14 af 14 Bilag 1, Dokumentfortegnelse

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.050 A1 - Projektgrundlag Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton A113 Publikation A113 Januar 2005 Fordeling

Læs mere

Hovedrapport. Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag. VIA University College 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion

Hovedrapport. Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag. VIA University College 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion Hovedrapport Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag 7. juni 2013 Troels Nielsen Ulrik E. Knudsen René S. Laursen 2013 7. Semester

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere

Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere Forslag til principper for opnåelse og administration af statikeranerkendelse samt krav til den anerkendte statikers virke. Forord... 2 1. Baggrund...

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Indhold 1 Bygningsreglementets krav til fugtsagkyndige og fugtdokumentation... 2 1.1 Formål... 2 1.2

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Byggesagen ny & tilbygning

Byggesagen ny & tilbygning Byggesagen ny & tilbygning Her er beskrevet de vigtigste forhold, der skal iagttages inden drømmen realiseres der kan dog være andre lokale forhold, som har indflydelse på en bygnings udformning og placering

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikringen Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Hermed erklæres og dokumenteres på tro og love, at jeg

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus Erik Eriksens gade 7-11 2300 København S Vedligeholdelsesplanen er et værktøj, der hjælper bestyrelsen med at varetage opgaven med at sikre foreningens største

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Projektgruppe:

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN

ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN VEJLEDNING FOR ENTREPRENØR-, INSTALLATIONS- OG HÅNDVÆRKSVIRKSOMHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD....................... 5 1. INDLEDNING.................. 6 1.1 FORMÅL......................

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Danske tagboliger. på tyske boligblokke. Boligministeriet

Danske tagboliger. på tyske boligblokke. Boligministeriet Danske tagboliger på tyske boligblokke Boligministeriet 2Indhold 1. Baggrund for tagetageprojektet 5 2. Baggrund for pilotprojektet 6 3. Beskrivelse af bygningerne 6 4.Teknisk kortlægning af boligblokkene

Læs mere

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog DLBR Kvægstalde Byggeri af kvægstalde en drejebog Byggeri af kvægstalde en drejebog Forord Efter afslutningen af byggeriet på Kvægbrugets Forsøgscentrer (KFC) i 2009, hvor der blev foretaget en væsentlig

Læs mere