MUSICON - DEN MUSISKE BYDEL Handleplan UDSKIFT INDEN VEDTAGELSE TIL NYT FOTO FRA ÅBNING AF RAGNAROCK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSICON - DEN MUSISKE BYDEL Handleplan 2017-20 UDSKIFT INDEN VEDTAGELSE TIL NYT FOTO FRA ÅBNING AF RAGNAROCK"

Transkript

1 MUSICON - DEN MUSISKE BYDEL Handleplan UDSKIFT INDEN VEDTAGELSE TIL NYT FOTO FRA ÅBNING AF RAGNAROCK marts 2016

2 Forord Indhold Med overskriften Musicon - en musisk og kreativ bydel har Roskilde byråd, sammen med centrale kreative aktører, sat en langsigtet og ambitiøs dagsorden for udvikling af det tidligere Unicon-areal i Roskildes sydby. Musicon vil erhvervsmæssigt give Roskilde en helt ny dynamik, der supplerer Roskildes kendte kvaliteter. Musicon vil tilbyde Sydbyen spændende nye rekreative og kulturelle muligheder. Handleplan for Musicon gør status på byudviklingen og de aktuelle behov og beskriver de konkrete aktiviteter og anlægsinvesteringer, som byrådet vil sætte i gang i de kommende 4 år. Desuden præsenteres de private initiativer, der på nuværende tidspunkt er kendte, og som understøtter handleplanens realisering. Handleplanen tager udgangspunkt i strategihæftet Musicon - strategi og spilleregler fra 2007 og Kreativ projektguide til virkeliggørelse af projekter på Musicon fra Handleplanen skal revideres en gang årligt for at samle op på den hidtidige udvikling i bydelen og komme med et bud på kommende initiativer og investeringer, blandt andet som oplæg til den strategiske anlægsplan. Formålet med handleplanen er at give et samlet overblik over de valgte indsatsområders status og koordinere indsatserne, så den nødvendige fremdrift sikres. Samtidigt viser vi aktører og potentielle investorer, at der er en klar plan for udviklingen af Musicon, som skal danne rammerne for deres projekter. Forord 2 Visionen 3 Hovedmålsætningerne 3 Nøgletal og potentialer 3 Musicon idag 4 De kommende 4 års prioriteringer 5 Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed 6 Byrum og miljø 9 Trafik og parkering 11 Budgetforslag - oversigt 15 Forside-illustration: Kvantespringet, Cobe/ MVRDV 2

3 Visionen og de fem Musicon-mål Visionerne for Musicon er store: Musicon bliver et tæt byområde med et levende miljø, hvor det musiske i bred forstand er overordnet tema. Kulturelle erhverv er integreret med boliger og andre aktiviteter, der er blevet tiltrukket af områdets særlige karakter. Musicon udvikles gennem en dynamisk og åben udviklingsproces, hvor kreative aktører er de drivende kræfter. ('Musicon, strategi og spilleregler', Roskilde Byråd 2007) Visionen er konkretiseret i fem mål, der efterstræbes i de enkelte projekter: En musisk og kreativ bydel Musicon tager udgangspunkt i det skabende menneske med rum til, at bydelens aktører i samspil lader ideer og viden mødes og med gode forhold for kreative virksomheder. Livet før byen og byen med liv Musicon har aktivitet det meste af døgnet. Forskellige anvendelser blandes og midlertidige aktiviteter skaber foranderlighed, ideer og viden gennem eksperimenter. Eksperimenterende byggeri og industrielle spor Bygninger og byrum på Musicon er oplevelsesrige og udfordrer den besøgende. Musicon har et råt og industrielt udtryk, og projekter bygger videre på spor i området. Et laboratorium for bæredygtig trafik Musicon er et laboratorium for fremme af bæredygtig trafik. Musicon tilbyder de bedste forhold for gang, cykel og bus, og bilparkering fylder mindst muligt i bymiljøet. En miljøvenlig bydel Musicon har fokus på innovative, bæredygtige løsninger. åvirkninger af uønskede stoffer og klimagasser begrænses ved at benytte ny og eksperimenterende viden. ER IKKE ODATERET Nøgletal for Musicon 2016: 60 daglige aktører 190 årlige events ca daglige buspassagerer til Musicon på hverdage ca m2 kommunaltejet areal m2 areal ejet af andre m2 parkområde m2 attraktive byrum til ophold ca etagem2 bygninger fra Unicon etagem2 nyt byggeri, heraf 200 boliger etagem2 midlertidigt byggeri 1000 m åbne regnvandsrender otentialer: 650 boliger m 2 butikker m 2 kreative erhverv (min arbejdspladser) m 2 kultur, m2 uddannelse og m 2 hotel/ restauration Ca p i hus/ kælder og 350 p på terræn daglige cyklister og gående til og fra Musicon 3

4 Kvantespringet. Illustration: SLA Musicon i dag Festival Højskole i Hal 10 Ill: Cobe/ MVRDV Byhuse på Musicon Ill: Nyt Hjem Rabalder arken Foto: Kim Wendt Status 2016 (forventninger pr. november 2016) Musicon er nu trådt ind i en fase, hvor den varige by for alvor begynder at manifestere sig. Både i form af boligbyggeri, butikker, nye kulturinstitutioner og nye veje og pladser, der indbyder til ophold og aktiviteter i bydelen. Med åbningen af RAGNAROCK Museet for pop, rock og ungdomskultur har Musicon fået en ny stærk aktør i bydelen, der sammen med andre faste kulturaktører som fx Aaben Dans, Musicon Art Gallery og Kunstskole, Roskilde Skate & Event, Roskilde BMX, Klatreskoven og Maker Space leverer løbende oplevelser og aktivitetstilbud til Roskildes borgere. Den markante guldbygning åbnede for publikum i april 2016 som pulserende kulturinstitution, der udover at være museum også fungerer som eventsted. Dermed fik Roskilde endnu et vartegn og en katalysator, der har skabt stor opmærksomhed nationalt såvel som internationalt er også året, hvor Musicons hjerte er blevet anlagt. Kvantespringet, som den store plads hedder, vil fungere som både opholdsområde og eventzone, og den tilknyttede grejbank gør det let at indtage pladsen med arrangementer i forskellige størrelser. 4 Musicon-sekretariatets målrettede arbejde med at gøre bydelen til en interessant platform at drive virksomhed fra, er blevet intensiveret og skærpet i takt med bydelens udvikling og tilflytningen af nye virksomheder. Bydelen huser fast ca. 30 erhvervs-virksomheder fordelt på 4 kontorfællesskaber, og Containerstriben blomstrer, som Musicons første forretningsstrøg og Danmarks første butiksgade i ombyggede skibscontainerne med permanent byggetilladelse. Musicon bliver i disse år bundet tættere sammen med bymidten, da en direkte stiforbindelse er i gang med at blive realiseret fra stationen til Musicon. Nye udfoldelsesmuligheder langs stier vil gøre turen attraktiv og oplevelsesrig både for de daglige pendlere og for bydelens besøgende. Snart kan vi byde velkommen til nye beboere i bydelen, da de første familieboliger på Musicon er under opførelse, og byggeriet af Roskilde Festival Højskolen med lærer- og elevboliger er begyndt. Udover traditionelle højskolefag vil skolen give de ca. 100 elever mulighed for at bruge Musicon som praksisarena. Højskolen får til huse i Hal 10, der ombygges og får tilført en karakteristisk multisal ovenpå hallen, imens boliger til elever og lærere vil blive opført i Basgangen. Med den tidligere disponering af kvartererne Bifaldet, Basgangen og Det Høje C har vi klare rammer for realisering af en mængde forskelligartede byggemuligheder, hvor projektudviklere kan byde ind. I det forgangne år er arealer til blandet bolig- og erhvervsbyggeri blevet solgt til yderligere nybyggeri, og kommunen vil fortsætte igangværende dialoger med interesserede ejendomsudviklere og investorer og invitere flere nye indenfor.

5 De kommende 4 års prioriteringer I de kommende 4 år vil kommunen fortsætte udviklingen i overensstemmelse med den vedtagne byudviklingsstrategi. Aktørinddragelse og midlertidighed skal fortsat være det fundament, som den varige by vokser af. Til at svare på de aktuelle konkrete udfordringer prioriteres 3 fokusområder i de kommende år: I 2016 er Musicon-bydelen blevet vist frem for hele verden som del af Arkitekturbiennalen i Venedig. Årets danske del af udstillingen viser, hvordan landets arkitekter lige nu skaber byer og bydele med et menneskeligt fokus. Her er Musicon en unik byudviklingsmodel ved at lægge vægt på tæt dialog med aktørerne og udvikling af bykultur for derved at skabe en så mangfoldig bydel som mulig. Musicon-området er et flagskib inden for spændende og kreativ byudvikling. I Roskilde udfordrer og sprænger vi rammerne og det skal nu vises frem i Venedig. Udstillingen er en fantastisk mulighed for Roskilde til at vise verden og arkitektur-interesserede, hvordan vi som kommune tænker i miljø, mødesteder og midlertidig aktivitet, når vi bygger nyt eller om. Borgmester Joy Mogensen om Arkitekturbiennalen i Venedig 1. Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed (side 6-7) 2. Byrum og miljø (side 8-9) 3. Trafik og parkering (side 9-10) Foto: Kim Wendt Foto: Roskilde Kommune Foto: Søren Banke Foto: Kim Wendt Klatreskoven, der åbnede i efteråret 2015, danner rammen for en sjov og udfordrende klatreoplevelse på Musicon - både for familier og som team-udvikling. MILEN 5

6 Fotos: Kim Wendt Foto: Roskilde Kommune Der er succes blandt virksomhederne på Musicon. Autens, som rådgiver om skoleindretning, har oplevet en markant forøgelse i omsætning på 40-50% om året og har løbende udvidet medarbejderstaben. Det samme gælder reklamebureauet Duedal og Ko, som har haft en omsætningsstigning på 30% i snit i de sidste 3 år. 'Skjoldby & co', der hjælper virksomheder til at blive synlige på søgemaskinen Google, beskæftiger efter bare 3 år allerede 5 ansatte. Siden 2010 har Roskilde Kommune i samarbejde med Væksthus Sjælland drevet et inkubationsmiljø på Musicon. Vækstfabrikken er et udviklingsmiljø for ambitiøs forretningsudvikling, hvor udvalgte virksomheder tilbydes bl.a. konsulentsparring, mentorforløb, kompetenceudvikling og et faciliteret netværk til de ca. 180 virksomheder, som er inde i forløbet på Regionalt plan. En delevaluering viser, at de tilknyttede virksomheder oplever forøgelse i omsætning og har højere overlevelsesgrad. I er Vækstfabrikken blandt en gruppe internationalt udvalgte inkubatorer, som medvirker til internationaliserings-projektet 'Softlanding'. Virksomheden 'Blue Chap' har med udviklingen af app'en "TAILLOG" potentielt set et globalt kundegrundlag og flyttede i 2015 ind i Vækstfabrikken for at for alvor få app en på markedet. 1. Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed Den valgte byudviklingsstrategi bygger på, at aktørengagement og -virkelyst fører til nye samarbejder og stærke projekter. Den tiltagende udbygning af bydelen flytter aktuelt fokus fra at understøtte livet før byen til at sikre rum til livet i byen. Indsatser til erhvervsudvikling For at understøtte at bydelen udvikles som en blandet by, kræver det en særlig indsats for at tiltrække erhverv og handel. I de kommende år er fokus derfor på at: Gøre Musicon til en attraktiv platform for iværksættersegmentet og opdyrke et dynamisk og kreativt miljø ved at skabe platforme for netværk og vidensdeling imellem virksomhederne. Konkret vil vi koble endnu et lag på inkubatormiljøet i Vækstfabrikken ved at bruge Musicon som samlende fysisk platform for udvikling af et pilotprojekt Accelerationsforløb for erhvervsskolerne i Roskilde, der skal skabe bedre rammer for iværksætterne på de lokale erhvervsskoler og bidrage til opstart af et øget antal virksomheder i Roskilde. Udvikle erhvervslivet ved at skabe bedre forbindelser til de internationale markeder gennem et såkaldt Softlanding projektsamarbejde, som forløber fra i samarbejde med Væksthus Sjælland og Roskilde Erhvervsforum. Stille skarpt på hvilke erhverv, der især vil kunne opnå synergier ved at etablere sig i bydelen herunder at undersøge, hvordan Musicon både kan bidrage til og få gavn af Roskilde Kommunes deltagelse i interreg-projektet Lighting Metropolis, der har som ambition at udvikle Øresundsregionen til verdens førende levende laboratorium for belysning. Udvikle et dynamisk handelsliv på Rabalderstræde med en varieret sammensætning af udvalgsvare, dagligvare, værkstedsbutikker, showroom, pop up -butikker, udadvendte liberale erhverv, restauration og street food. Udviklingen skal ske i tæt dialog med interesserede aktører og skal understøttes af de rette vilkår for opførelse og anvendelse, der tager højde for, at kundegrundlaget er tid om at etablere sig. S 6

7 7. Hal 9 8. Bagtæppet 15. Det Høje C sti til stationen 1 Søndre Ringvej MEDJEN Bagtæppet 13 Havsteensvej HAL 9 Danmarks Rockmuseum HAL 7 Festival Højskolen 100 m 4 2 LABORATORIET 5 Holbækmotorvejen BIFALDET Basgangen Lydmuren Kvantespringet Containerstriben enselstrøget BASGANGEN HAL Rampelyset SOLGT KANTINEN EVENT-BYRUM EVENT-HALLER ZONER TIL MIDLERTIDIGHED FØRSTKOMMENDE BYGGEGRUNDE Rabalderstræde DET HØJE C planlagt stibro ca Åben Arena + Milen ulsen Roskilde Tekniske Skole lanlagt adgangsvej ca København Spørgeskemaundersøgelse udført blandt aktørerne i 2013/2014: 79 % af aktørerne har løst opgaver i samarbejde med andre aktører på Musicon, og samarbejde med andre aktører er af vigtig eller afgørende vigtig betydning for 57 % af de aktører, der driver deres forretning på Musicon. 27 % af aktørerne har oplevet en stigning i omsætningen, siden de flyttede på Musicon, og 55 % har fået flere arbejdsopgaver. Køgevej lads til eksperimenter En god balance mellem midlertidige og varige aktiviteter skal fortsat sikre plads til eksperimenter, og de midlertidige aktiviteter på Musicon skal kobles med det overordnede mål; at skabe en varig bydel med en kreativ profil. Derfor skal erfaringer fra de hidtidige aktører og midlertidige aktiviteter bruges som fundament for udvikling af en endnu stærkere næste generation af projekter. Kommunen vil i de kommende år: Tilbyde samarbejde til aktører, der er ved at vokse ud af deres nuværende rammer herunder Aaben Dans, Hal 12 og Vækstfabrikken bl.a. ved at rådgive aktører, der søger støtte fra eksterne kilder til konkrete projekter. Fortsat vedligeholde og i mindre omfang ombygge de eksisterende bygninger samt på udearealer justere terræn, aflede regnvand og håndtere miljømæssige risici efter behov, så flest muligt midlertidige aktiviteter kan lade sig gøre. Konkret er der et særligt behov for at støjdæmpe koncertaktiviteter i Hal 12 af hensyn til fremtidige beboere i Det høje C og Basgangen, ligesom det kan komme på tale at nedrive bygningsdele af sikkerhedsmæssige årsager. I takt med udbygningen af bydelen tilpasse og markedsføre udbuddet af eventarealer på Musicon, aktuelt så de nye pladser på Rabalderstræde også inddrages og udnyttes. Løbende koordinere byggeaktiviteter med events, så aktiviteterne så vidt muligt kan foregå samtidigt Tømrerfirmaet Nicolaisen har ombygget skibscontainere til et 2-etages byggeri med eget værksted og tegnestue ovenpå til virksomheden Duedal & Ko. Dermed er der nyttig know-how på stedet for andre aktører, som bygger i Containerstriben. Café Freunde var i 2015 den første virksomhed til at rykke ind i Containerstriben og blev hurtigt et nyt samlingssted på Musicon. Caféen er samtidigt del af en socialøkonomisk virksomhed, der hjælper sårbare unge til at prøve kræfter med arbejdsmarkedet. Med Brewub bliver der endnu et mødested i Containerstriben. Her kan besøgende nyde håndlavet specialøl brygget flere gange ugentligt. Fotos: Roskilde Kommune 7

8 Foto: Roskilde Kommune Fotos: Kim Wendt Bebyggelse i Det Høje C Illustration: BCVA og Kragh & Berglund Også blandt foreningerne er der stor virkelyst. 'Kunst på Musicon indtager nu Smedjen på Bagtæppet med en kunstcafé med galleri og arbejdende værksteder. Attraktive byggemuligheder Musicon rummer en række attraktive byggemuligheder, der i en jævn takt skal realiseres af private aktører og omsættes til spændende byggerier. Dette skal lykkes ved at: Samarbejde med developere om at udvikle byggeprojekter, der bidrager til helheden ved at spille godt sammen med omgivelserne Skabe kontakter mellem interesserede erhvervslejere og investorer om realisering af erhvervsbyggerier, så udbuddet af erhvervsfaciliteter på Musicon fortsat udbygges. Markedsføre de unikke muligheder i Hal 7 og Hal 9 for kulturaktører, der ønsker at etablere sig i tæt naboskab til RAGNAROCK, Festival Højskolen og Kvantespringet. 8 Bebyggelse i Basgangen (tv) og Bifaldet Illustration: Cobe (tv) og Transform (th) (begge arbejdet af Roskilde Kommune) Grønt strøg igennem Det Høje C Illustration: BCVA og Kragh & Berglund Rockmuseet bag Søjlepladsen Illustration: LiW lanning oster i budget (side 13) 1a. Opretning af Unicon-bygninger. Vedligehold, forbedring og mindre ombygninger af eksisterende bygninger og byrum, samt evt. indkøb af mobile bygninger 1b. Tilpasning af terræn til livet før byen Løbende håndtering af jordforureningen, regnvandshåndtering, terrænregulering ved midlertidig anvendelse 1c. Eksperimenter, processer og samarbejder. Kvalificere udviklingen af Musicon i dialog med relevante aktører. Mulighed for aktivt engagement, deltagelse og indflydelse i nye udviklingsforløb og projekter. Deltagelse i projekter til erhvervsudvikling (finansieret gennem andre budgetter) Accelerationsforløb for erhvervsskolerne i Roskilde finansieret af Region Sjælland med 2 mio. kr. Softlanding medfinansieret af kommunen med 0,75 mio. kr. over tre år Bebyggelsesstruktur i Bifaldet Illustration: Transform

9 Mellem Hal 12 og Rabalderstræde bygger Hal 12 Skate og Event et moderne klubhus, som bliver kombineret café, indgangsportal og kontor. Bag ved hallen etablerer foreningen Be Free en streetbasket bane. 2. Byrum og miljø Den overordnede byggemodning af bydelen skrider frem og skal fortsætte nogle år endnu for at sikre de nødvendige rammer for forestående og fremtidige salg af grunde. I kommende år vil kommunen derfor: Etablere en støjskærm langs motorvejen for at dæmpe trafikstøjen i bydelen, som forudsætning for opførelse af boligbyggeri i den sydlige del af bydelen. Støjskærmen skal for at skabe den ønskede effekt have en samlet længde på ca. 450 m således, at den også passerer den kommende stibro og Maglelunden. Færdiganlægge de resterende arealer på Rabalderstræde, Basgangen, Bagtæppet og den vestligste del af Lydmuren. Føre hovedforsyning frem til den østlige del af Musicon i forbindelse med anlæg af ny adgangsvej fra Køgevej ladsdannelse på Rabalderstræde ved Hal 12 T.v.: Illustration af tegnestuen SLA T.h.: Foto af Roskilde Kommune Samarbejde med brugere og developere om at udforme og anlægge affaldspladser som indbydende fælles byrum med fokus på at eksponere og genanvende ressourcerne i affaldet Håndtere jordforurening og gas i forbindelse med anlægsarbejderne I takt med salg af jord - og efter aftale med købere - bidrage til at byggemodne de enkelte kvarterer. lads ved Laboratoriet Foto: Roskilde Kommune oster i budget (side 13) 2a. Rabalderstræde: I 2019 forventes den nordligste del fra Havsteensvej til Sdr. Ringvej anlagt, og når byudviklingen er passende fremskreden, udvides vejen til færdig bredde. 2b. Anlæg af veje omkring ROCKmagneten: rojektet omfatter færdiganlæg af Basgangen i herunder anlæg af nærparkering og indkøb af cykelstativer til Festival Højskolen - samt anlæg af Bagtæppet og den vestlige del af Lydmuren i c. Forsyning af forestående salgsarealer: rojektet omfatter dels betaling til forsyningsselskab for fremføring af fjernvarme (2020) forud for anlæg af adgangsvej fra Køgevej og dels anlæg af fælles ressourcepladser på Musicon (2018). Egnteatret Aaben Dans, der holder til i Laboratoriet, er en meget aktiv kulturaktør og var i 2016 for tredje gang arrangører af dansefestivalen SWO. Teatret har desuden bl.a. optrådt med mere end 200 turnéforestillinger i og uden for landet, og i 2015 opførte de en forestilling i samproduktion med Det Kongelige Teater i Skuespilhuset. 9

10 2d. Byggemodning af ulsen og torv ved Roskilde Tekniske Skole: 10 rojektet omfatter færdiganlæggelse af Skovkrydset, hvor det nordøstlige hjørne realiseres i 2017 i forbindelse med udviklingen af Det Høje C. 2e. Støjskærm langs Holbækmotorvejen: rojektet omfatter projektering (2016) og anlæg (2017) af en ca. 450 m lang støjskærm med en højde på 4 m og er nødvendigt for at sikre acceptable støjforhold til rekreation og boliger i den sydlige del af Musicon. Anlæggelsen er finansieret med 8 mio. kr. fra tidligere bevilligede midler og indgår derfor ikke i anlægsbudgettet. 2f. Løbende håndtering af jordforurening og gas: rojektet hænger sammen med byggemodningen og omfatter forureningsundersøgelser, anlæg af afværgeforanstaltninger for lossepladsgas, bygherrerådgivning og teknisk rådgivning. 3. Trafik og parkering Den tiltagende udbygning af Musicon øger behovet for at understøtte en bæredygtig trafikkultur ved at regulere og påvirke trafikadfærden med forskellige indsatser. I de kommende år vil vi: Færdiggøre stiforbindelsen til stationen, så den både fungerer som en attraktiv rute for pendlere og som en oplevelsesrig og tydelig rute for publikum til Musicon. Når stibroen over Holbækmotorvejen senere opføres, vil stien blive den primære adgangsvej for cyklende og gående til store arrangementer på Roskilde Dyrskueplads og indgå som del af en kulturel rute fra havnen til festivalen (se illustration på side 5) Skabe innovativ belysning på stiforbindelsen som del af interreg-projektet Lighting Metropolis, der understøtter vejvisning og aktiviteter på ruten Understøtte Rabalderstræde som shared space ved at henvise hovedpart af biler til adgang fra Maglegårdsvej og Køgevej. I nødvendigt omfang skal kapaciteten udbygges i kryds på Maglegårdsvej ved ulsen og Havsteensvej, og der skal senere anlægges en ny adgangsvej mellem Køgevej og Rabalderstræde med god Trafikstruktur, der skal arbejdes hen imod de kommende år DIREKTE STI STIBRO CYKEL/GANG BUS RIMÆR BILTRAFIK OMBYGNING AF LADS/ KRYDS

11 plads til rutebusser og cyklende. Sti til Musicon ved Sdr. Ringvej Illustration: Schønherr arkitekter Fotos: (tv) Roskilde Kommune, (th) Kim Wendt Forberede og opføre det første af tre fælles parkeringshuse i periferien af bydelen Undersøge og følge trafikudviklingen med henblik på løbende at påvirke trafikadfærden med supplerende mobilitetsindsatser bl.a. at anlægge en ny sti mellem Maglegårdsvej og Bagtæppet for at skabe bedre adgang for cyklende, gående og buspassagerer.. oster i budget (side 13) 3a. Direkte cykel-/gangforbindelse fra Roskilde station til Musicon: Etablering af højklasset og oplevelsesrig sti, som vigtigt led i udviklingen af den bæredygtige trafik til og fra Musicon. 3. etape (2017) omfatter opgradering af Køgevej-fodgængerkrydsning ved Knudsvej og tilpasning af eksisterende vejprofiler: Knudsvej og Thyrasvej. I 2016 anlægges 1. og 2. etape, der omfatter lysregulering af kryds på Sdr. Ringvej, udvidelse af eksisterende sti langs Ringparken, etablering af sti over rådhusgrunden med parallelt pump track og anlæg af cykelforhindringsbane. rojektet bliver støttet af Vejdirektoratets Cyklistpulje og af EU. 3b. Musicon-adgang fra Køgevej: 1. etape er realiseret med ombygning af vejkrydset ved Stenkrogen/Køgevej. I 2. etape ( ) anlægges vejen fra Stenkrogen til Rabalderstræde. I første omgang tages den kun i brug til busser og med god plads til cyklende og gående, men på sigt åbnes den også for biler. 3c. Løbende tilpasning af trafik- og parkeringsforhold: Tilpasning af krydsene på Maglegårdsvej ved ulsen og Havsteensvej evt. med signalregulering, og anden henvisning til lastbilparkering end på Hav steensvej. Interne stier bl.a. sti mellem Bagtæppet og Maglegårdsvej 3d. Samlede parkeringsanlæg delvist i konstruktion: rojektet omfatter i 2019 projektering og forundersøgelser som forberedelse til opførelse af bydelens første parkeringshus i 2020 med forventet placering i Bifaldet. Stibro over Holbækmotorvejen: Stibroen indgår som et særskilt projekt i strategisk anlægsplan med projektering og anlæg umiddelbart efter handleplanens periode. Musiconstien - Beboerhus ved Sdr. Ringgade 11

12 Budgetforslag Handleplanen omhandler de kommende 4 års anlægsopgaver for Musicon , og den danner derfor udgangspunkt for prioriteringen af de kommunale anlægsmidler. Sammenhæng med salg Det overordnede udgangspunkt er, at de samlede udgifter til anlæg, byggemodning mv. på Musicon skal balancere med indtægterne fra grundsalg. Denne balance skal ses over Musicons samlede udviklingsperiode, og der er derfor ikke nødvendigvis balance i de enkelte år. Handleplanen fokuserer kun på udgifterne i byudviklingen, men budgettet er bygget op med forventning om salg, så der overordnet er balance mellem udgift og indtægt. Hvis salg af jord i et indeværende år overstiger forventningerne i den aktuelle handleplan, kan det blive aktuelt at forøge budgetrammen med et beløb til byggemodning af byggegrunde. Fondsstøtte De seneste år har vist, at en række fonde er interesserede i at støtte udviklingen af en kreativ bydel i Roskilde, bl.a. med betydelige bidrag til Rabalder arken, Danmarks Rockmuseum, IXLpark, Roskilde Festival Højskole og nu det samlede store byrum til events 12 Kvantespringet i Rockmagneten. Endeligt er der ydet støtte fra Cyklistpuljen til stien mellem Roskilde station og Musicon i Indsatsen for at opnå fondsstøtte vil fortsætte i de kommende år, og det kan derfor forventes, at nogle af de afsatte midler kan suppleres af bidrag fra eksterne parter. Budgettets opbygning Inden for handleplanens periode forventes der generelt at være behov for en årlig kommunal investering på mio. kr jævnt fordelt på: Løbende tilbagevendende opgaver, der er nødvendige for at understøtte byudviklingsstrategien, håndtere jordforureningen og gradvist bearbejde trafikkulturen i bydelen Gradvis etablering af overordnet infrastruktur, der er nødvendig for at gøre bydelen klar til private investeringer. Fra omkring 2019 vil denne type af udgifter ophøre, hvorefter de større investeringer vil knytte sig til opførelse af fælles parkeringshuse. Dertil kommer lejlighedsvise udgifter til byggemodning af konkrete byggegrunde forud for forventet salg. Justeringer i forhold til Budget 2016 I forhold til overslagsårene i budget 2016 foreslås følgende ændringer: opjustering af beløb i 2019 til opretning af Unicon-bygninger (1a) udskydelse af mindre beløb ved justering af etaper for veje omkring ROCKmagneten (2c) fremrykning af beløb som bidrag til realisering af ressourcepladser (2d) udtagelse af beløb i 2017 til støjskærm, idet anlægget finansieres af overskud i tidligere bevillinger (2f) udskydelse af ny adgangsvej fra Køgevej (4b) som konsekvens af sparekrav fra regeringen samt udskydelse af tilhørende håndtering af forurening og gas (2g) og fremføring af forsyning (2d) justering af etaper for parkeringsanlæg i konstruktion (4d) som konsekvens af sparekrav fra regeringen Sammenregnet betyder disse justeringer, at budgettet i 2017 nedjusteres med 8,1 mio. kr. (fra 16,4 til 8,3 mio. kr.), og samlet for handleplanens periode nedjusteres budgettet med 28,8 mio. kr. (fra 87,0 til 58,2 mio. kr.)

13 Budgetforslag - oversigt (Beløb i kr) 1 BYUDVIKLINGSSTRATEGI MED AKTØRER OG MIDLERTIDIGHED a Opretning af Unicon-bygninger b Tilpasning af terræn til livet før byen c Eksperimenter, processer og samarbejder a-c BYRUM OG MILJØ 2a Rabalderstræde b Søjlepladsen med grejbank c Byggemodning af veje omkring ROCKmagneten d Forsyning af forestående salgsarealer e Byggemodning af ulsen og torv ved Roskilde Tekniske Skole f Støjskærm langs Holbækmotorvejen g Håndtering af jordforurening og gas a-g TRAFIK OG ARKERING 3a Direkte cykel-/gangforbindelse fra Roskilde St. til Musicon b Musicon-adgang fra Køgevej c Tilpasning af trafik- og parkeringsforhold d arkeringsanlæg i konstruktion, elektronisk parkeringshenvisning a-d I alt Suppleres af tilskud fra Lokale- og anlægsfonden på kr 2 Suppleres af 8 mio. kr. i 2017, der er finansieret af tidligere bevilling og derfor ikke indgår i budgettet 3 Suppleres af tilskud fra Vejdirektoratets cyklistpulje på kr og tilskud fra EU på kr 13

14 Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Svogerslev Roskilde Musicon Vindinge Vor Frue Gadstrup Snoldelev lan og Udvikling ostboks 100 Rådhusbuen Roskilde Viby/Dåstrup

MUSICON - DEN MUSISKE BYDEL Handleplan 2016-19

MUSICON - DEN MUSISKE BYDEL Handleplan 2016-19 MUSICON - DEN MUSISKE BYDEL Handleplan 2016-19 oktober 2015 Forord Indhold Med overskriften Musicon - en musisk og kreativ bydel har Roskilde byråd, sammen med centrale kreative aktører, sat en langsigtet

Læs mere

SIDE VELKOMMEN TIL MUSICON - EN NY KREATIV BYDEL I ROSKILDE INDHOLDSFORTEGNELSE

SIDE VELKOMMEN TIL MUSICON - EN NY KREATIV BYDEL I ROSKILDE INDHOLDSFORTEGNELSE BYGGEMULIGHEDER Å VELKOMMEN TIL MUSICON - EN NY KREATIV BYDEL I ROSKILDE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Lige siden Roskilde Kommune i 2003 købte den tidligere betonvarefabrik, Unicon, har ønsket været at udforske

Læs mere

Kulturerhverv, handel uddannelse & oplevelser

Kulturerhverv, handel uddannelse & oplevelser Kulturerhverv, handel uddannelse & oplevelser Bydelen Musicon: 500.000 m2 Udviklingsareal: 250.000 m2 = 40 fodboldbaner Gamle haller & bygninger: 20.000 m2 ÅR 2025 ÅR 2008 4 aktører 3 arrangementer ÅR

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Roskilde leger - Kom ud og leg!

Roskilde leger - Kom ud og leg! 9. januar 2010 - Kom ud og leg! Tlf.: Fax: www.roskilde.dk Roskilde leger - Kom ud og leg! Idégrundlag En ny bylivskultur er under udvikling. Roskilde leger - Kom ud og leg! er et kulturbaseret projekt

Læs mere

KOMBiNER BOliG OG ERhVERV. ByG ÉN EllER FlERE BOliGER. Kreative familieboliger rum til at bo & arbejde. Køgev. 100 m

KOMBiNER BOliG OG ERhVERV. ByG ÉN EllER FlERE BOliGER. Kreative familieboliger rum til at bo & arbejde. Køgev. 100 m KOMBiNER BOliG OG ERhVERV ByG ÉN EllER FlERE BOliGER P3 ej Køgev 10 14 15 < 100 m n nhav Købe Kreative familieboliger rum til at bo & arbejde de Kreative familieboliger give mulighed for plads til både

Læs mere

Konferencen To verdener mødes 2. juni 2008 København

Konferencen To verdener mødes 2. juni 2008 København København Sekretariatschef Bente Lykke Sørensen, Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer, Århus Kommune De Bynære Havnearealer Teknik og Miljø Århus Kommune De Bynære Havnearealer Teknik og

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

Før der kan opføres byggeri i Det Høje C, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for arealet.

Før der kan opføres byggeri i Det Høje C, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for arealet. 11- punktprogram for Det Høje C 1. Lokalplanens baggrund Som led i udviklingen af Musicon, og fordi der nu igen er gang i især boligbyggeriet, er det blevet aktuelt for kommunen at udbyde arealer i Det

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

DEN DYNAMISKE BYMIDTE Det skal der ske 2014-17

DEN DYNAMISKE BYMIDTE Det skal der ske 2014-17 DEN DYNAMISKE BYMIDTE Det skal der ske 2014-17 November 2013 STÆNDERTORVET KULTURSTRØGET PARKERING SORTEBRØDRE PLADS HANDLEPLAN 2014-17 Forord Indhold Med overskriften Den Dynamiske Bymidte har Roskilde

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med?

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? KØBENHAVNS NYE TRAFIKALE HOTSPOT TIL SALG Freja har sat til salg. Ejendommen

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Kreative familieboliger

Kreative familieboliger Kreative familieboliger - rum til at bo og arbejde Udbud /Storparcel på Musicon Kreative familieboliger RABALDERSTRÆDE Kreative familieboliger Storparcellens beliggenhed Roskilde Kommune udbyder en storparcel

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Borgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø

Borgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Borgmesteren Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 4631 3000 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk 15. maj

Læs mere

Erhvervsstrategi Version 1.02

Erhvervsstrategi Version 1.02 Erhvervsstrategi Version 1.02 1 Indhold Indledning... 3 Erhvervsstrategiens tilblivelse... 3 Hvem omfatter erhvervsstrategien?... 3 Uddrag fra baggrundsundersøgelser... 4 Demografisk undersøgelse... 4

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

P-hus på Sortebrødre Plads

P-hus på Sortebrødre Plads P-hus på Sortebrødre Plads Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet Udvikling af Kulturtorvet - Aktionsproces Kommissorium og procesbeskrivelse, 03.03.16 1 Baggrund Allerød Byråd har besluttet at prioritere udvikling af et Kulturtorv på området omkring Byens Plads. Det

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Herlev Bytorv Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Skitseforslag 14.01.2016 INTRODUKTION I disse år oplever hele hovedstadsregionen en enorm udvikling. I Herlev kommer dette blandt til udtryk

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Tillæg 13 til Kommuneplan 2009 /Forslag til høring 3.B.4 4.B S.3 4.B P.1 3.B E.6 3.D.9 3.B S.7 3.F.10 P.5 3.D.10 3.B E.7 3 3.B E.8 3.E P.1 3.C B.1 3.B E.9 3.E

Læs mere

Handleplan for Musicon - den musiske bydel Det skal ske - 2013-17

Handleplan for Musicon - den musiske bydel Det skal ske - 2013-17 Handleplan for Musicon - den musiske bydel Det skal ske - 2013-17 T S A K D U MUSICON-UDVALGET, DECEMBER 2012 Forord Indhold Med overskriften Musicon - en musisk og kreativ bydel har Roskilde byråd, sammen

Læs mere

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Befolkningsprognoser 3 4 Kamp mellem kommuner om bosætning Erkendelse af at Aabenraa

Læs mere

MUSICON - DEN MUSISKE BYDEL Det skal der ske 2013-17

MUSICON - DEN MUSISKE BYDEL Det skal der ske 2013-17 MUSICON - DEN MUSISKE BYDEL Det skal der ske 2013-17 november 2013 Forord Indhold Med overskriften Musicon - en musisk og kreativ bydel har Roskilde byråd, sammen med centrale kreative aktører, sat en

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Drømmen om et kulturhus på landet

Drømmen om et kulturhus på landet Huset på Næsset Drømmen om et kulturhus på landet I Udby fik lokale ildsjæle idéen om at lave et gammelt elværk om til kulturhus og med et stort og langvarigt engagement er drømmen nu gjort til virkelighed.

Læs mere

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL Introduktion INDLEDNING mulig og at der i udformningen indtænkes tryghed, olevelser og komfort i så stor grad som overhovedet

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser.

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Dato 28.09.2015 Version 001 Revideret af KMN Ledig byggegrund tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og direkte adgang til grønne

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y

B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y PARTNERSKABET BAG BYOMDANNELSESPROJEKTET FRA GADE TIL BY ER NU SÅ LANGT I PLANLÆGNINGEN AF BYGGEPROCESSEN, AT

Læs mere

Boligselskabet Domea København, Følager

Boligselskabet Domea København, Følager Boligselskabet Domea København, Følager 46 eksklusive lejligheder i størrelsen 59-115 m² beliggende i Valby Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

MUSICON: HVORDAN ROS- KILDE INVITERER TIL PART- NERSKAB OM BYUDVIKLING

MUSICON: HVORDAN ROS- KILDE INVITERER TIL PART- NERSKAB OM BYUDVIKLING MUSICON: HVORDAN ROS- KILDE INVITERER TIL PART- NERSKAB OM BYUDVIKLING At gøre en skaterpark ud af de overfladebassiner og kanaler, som skal sikre den nye bydel mod heftige regnskyl, så de også kan komme

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Hovedbudskab Byliv, social mangfoldighed og social bæredygtighed handler ikke kun om det, der foregår

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober 2016 Til pressen Kullegaard, Svendborg Architects og Schønherr udvikler nyt område i Roskilde Arkitektvirksomhederne Kullegaard, Svendborg

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

DEN DYNAMISKE BYMIDTE Det skal der ske 2017-20

DEN DYNAMISKE BYMIDTE Det skal der ske 2017-20 DEN DYNAMISKE BYMIDTE Det skal der ske 2017-20 April 2016 Foto: Kristian Brasen Indhold Indhold 2 Forord 2 Visionen 3 Status foråret 2016 4-5 Nøgletal og potentialer 5 De kommende års prioriteringer 6

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Carlsberg - rammelokalplan

Carlsberg - rammelokalplan En tæt stationsnær by - Blandede funktioner, herunder både boliger, erhverv, kultur, institutioner og detailhandel - Liv 24 timer i døgnet - Social, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig by Carlsberg -

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Bind Roskilde sammen. Notat om Ny Østergade-arealet

Bind Roskilde sammen. Notat om Ny Østergade-arealet Bind Roskilde sammen Notat om Ny Østergade-arealet Vi skal binde Roskilde sammen. Vi skal bygge by bygge levende bygge bæredygtigt. Roskilde Kommune afholder en plankonkurrence om Ny Østergadearealet i

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

København, 11. august 2014. Til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune,

København, 11. august 2014. Til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune, København, 11. august 2014 Til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune, CHART ART FAIR er en unik kulturbegivenhed, der præsenterer samtidskunst af højeste kvalitet og i international særklasse

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Kreative familieboliger

Kreative familieboliger Kreative familieboliger - rum til at bo og arbejde Udbud /Storparcel på Musicon Storparcellens beliggenhed RABALDERSTRÆDE Kreative familieboliger Roskilde Kommune udbyder en storparcel i det nordøstlige

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR - SKANDERBORG MIDTBY - En by vil ikke vil hjem fra - Indbydende gennem iscenesættelse af gaden - Fælles vi - Attraktiv for børnefamilier - Byens skal samles for

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT - Havneomdannelser gennem de sidste 15 år - De gode eksempler - Hvad skaber den gode havn? Visionsskitser og anbefalinger Holbæk DEN GODE HAVN Havneomdannelser gennem de sidste 15 år De gode eksempler

Læs mere

Små og billige boliger med perspektiv. Attraktive boliger til flygtninge og andre med lav betalingsevne

Små og billige boliger med perspektiv. Attraktive boliger til flygtninge og andre med lav betalingsevne Små og billige boliger med perspektiv Attraktive boliger til flygtninge og andre med lav betalingsevne SMÅ OG BILLIGE BOLIGER MED PERSPEKTIV Attraktive boliger til flygtninge og andre med lav betalingsevne

Læs mere

Carlsberg - rammelokalplan

Carlsberg - rammelokalplan Bæredygtighed og planloven FBBB workshop oktober 2010 - Carlsberg som case Berit Jørgensen, Center for Bydesign Carlsberg - rammelokalplan forbindelser bevaring kældre tæthed højhuse skala byrumshierarki

Læs mere

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Del A Indhold og vision Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Læs mere