Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2"

Transkript

1 Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2 Lærerversionen Bjørn Felsager, September 2012 TI-Nspire CAS er et matematikprogram, der er designet til at kunne arbejde med forskellige matematiske repræsentationer indenfor rammerne af det samme program. Kernen i programmet er de mange matematikværksteder, der hver for sig fokuserer på en speciel matematisk repræsentation: Tre tegneværksteder, tre regneværksteder, et dataopsamlingsværksted samt et spørgeskemaværksted: Værkstederne bindes sammen af navngivne variable, der styres i det centrale variabelregister VAR: Det rummer information om alle variable, funktioner, lister og matricer, der oprettes i værkstederne indenfor en given opgave. Al kommunikation på tværs af værkstederne foregår ved hjælp af disse navngivne variable. Programmet er dynamisk: En opdatering af en variable ét sted i programmet fører automatisk til en opdatering af alle de værksteder indenfor den samme opgave, der refererer til variablen. Programmet er også interaktivt: Man kan trække i punkter, skydere og grafer i alle tegneværkstederne. Hvis figurerne påvirker navngivne variable vil det igen fører til en automatisk opdatering af alle de værksteder indenfor den samme opgave, der referer til variablen. 1

2 Programmet fungerer på flere platforme: Windows-maskiner, MAC-maskiner og lommeregnere med deres eget styresystem. I denne folder vil vi fokusere på softwareudgaven til bærbare maskiner, hvad enten det er Windows- eller MACmaskiner. Der findes en særskilt introduktion til TI-Nspire CAS på lommeregneren, der fx kan hentes på TI s hjemmeside. Programmet fungerer i flere forskellige visninger: En præsentations-visning (document view), beregnet til at vise dokumentet på en computerskærm eller en lommeregnerskærm. En rapport-visning (publish view), der dels egner sig til at udskrive afleveringsopgaver, projekter mm. på A4-ark, dels giver mulighed for at inkorporere multimedia-elementer, som fx videoer og hyperlinks. En Webside-visning (player), der egner sig til at fremvise dokumenterne på internettet og som kan afspilles på PC/MAC-maskiner uden TI-NSpire CAS programmet dog med den restriktion, at tastaturet ikke kan benyttes. Programmet arbejder med dokumenter, som består af en eller flere opgaver (som deler navngivne variable), der igen er fordelt på en eller flere sider, der er fordelt på en eller flere værksteder. Der kan arbejdes med flere dokumenter på én gang. Denne introduktion til programmet er både skrevet for begyndere og øvede i et forsøg på at skabe en oversigt over og fornemmelse for hvad programmet kan: Værkstederne præsenteres i opslag - først overordnet og alment og derefter med en række eksempler på mere avancerede men nyttige faciliteter. Indholdsfortegnelse Ind i programmet Velkomstskærmen side 3 Document View side 4 Publish View side 5 Værkstederne Noter side 6 Grafer side 8 Lister og Regneark side 10 Diagrammer og statistik side 12 Beregninger side 14 Geometri side 16 3d-Grafer side 18 Skydere side 19 Vernier DataQuest side 20 Datakonsol side 21 Spørgeskema side 22 Ud af programmet Webpublisering side 23 Udskrivning side 24 2

3 Velkomstskærmen Når du åbner for TI-Nspire CAS programmet kommer der (med se) det følgende velkomstskærmbillede: en lille forsinkel- Lynstart Lærer- værktøjer Seneste dokumenter Det giver dig mulighed for at vælge mellem Lynstart, LærerværL rktøjer og Senestee dokumenter: Lynstart: Her kan du springe direkte ind og arbejde i et e af de otte matematik- vel- værksteder på skranken. Du kan også springe direkte ud i det ved at lukke komstskærmbilledet (klik på det røde kryds i øverste højre hjørne)! Lærerværktøjer: Her kan du åbne for en stifinder, derr giver adgang til TI-Nspire relateret materiale, ligesom du kan få adgang til de håndholdte, der måtte være tilsluttet din maskine (fx en hel klasses håndholdte) ogg endelig kan du overføre dokumenter til en hel klasses håndholdte. De to sidstee punkter forudsætter for- lek- trolighed med hvordan du administr rerer klasse-filer fx i form af de såkaldte tionspakker, der samler TI-Nspire filer med andre dokumenter i særlige pakker, der kan sendes som en enkelt fil over nettet eller overføres til dee håndholdte (hvor det dog kun er TI-Nspirnærmere ind på den håndholdte). Seneste dokumenter: Her kan du se de sidste fem filer, du harr arbejdet med. filerne, der overføres. I denne introduktion vil vi ikke komme Hvis du fører musen hen over en titel vises det første skærmbillede, så du nem- mere kan genkende filens indhold. Du kan fjerne krydset i boksen Vis altid dette ved opstart (i bunden af skærm- du lig- billedet), så du fremover springer forbi velkomst-skærmbilledet. Fortryderr ger velkomst-skærmbilledett som dett sidste punkt på Hjælp-men nuen. 3

4 Document View Når du åbner for TI-Nspire CAS i Document View ser brugerfladen typisk således ud - hvis ikke, skal du dels kontrollere at du har aktiveret arbejdsområdet Dokumenter, dels at du har aktiveret Dokumentvisning: Computertilstand. Værkstedsmenuer kan nås både fra dokumentværktøjslinjen og menubjælken Vis/Skjul menubjælken I hovedpanelet oprettes et dokument. I sidepanelet Dokumentværktøjslinje er der dels værkstedsmenuer dels fire hjælpeværktøjer (se forneden). Sidepanelet er normalt foldet ud, men du kan folde det sammen ved at vælge: Vinduer > Skjul automatisk dokumentværktøjslinjen Sidesortereren: Giver oversigt over dit dokument med opgaver og sider. TI-SmartView: Kan også bruges som tastatur for specielle tegn. 4 Hjælpeprogrammer giver adgang til skabeloner, symboler og kommandoer. Indholdstifinder: Øverst computer, nederst lommeregner. Hvis du er fortrolig med TI-Interactive: I modsætning til TI-Interactive kan du have flere dokumenter åbne samtidigt. Nye opgaver starter på nye sider.

5 Publish View Hvis du i stedet vis fx Filer-menuen åbner for TI-Nspire CAS i Publish View ser brugerfladen typisk således ud (efter du har udvist en hel del tålmodighed!): Du kan zoome ind/ud på arket. Du kan zoome ind/ud på værksteder. Du kan da arbejde direkte på et ark men du kan ikke bare begynde at skrive løs. Alt hvad der skal stå på arket, skal oprettes via et matematikværksted eller en multimediaboks. Du kan trække de sædvanlige matematik-værksteder ind på arket og tilpasse deres placering og størrelser som det passer dig. Men du kan også trække fire særlige multimedia-bokse ind på arket (se forneden). Layouten tilpasses ved at højreklikke og vælge Rediger > Tilføj/Slet mellemrum. Herefter klikker du i toppen/bunden af mellemrummet og regulerer mellemrummet med piletaster ned/op. Matematikværksteder og multimediabokse flyttes på plads evt. på en ny side, der oprettes automatisk, hvis der er behov for det. Billed-boksen Video-boksen Tekst-boksen Hyperlink-boksen Billedformatet kan være jpg, bmp og png. Billedformatet skal være flv. Her kan du nu vælge tekstfonte, fontstørrelser osv. ligesom i tekstboksene du kender fra Word. 5

6 Noter: Et regneværksted med tekster og matematikfelter Et eksempel på et matematik- felt med d beregning. I hovedpanelet åbnes Note-værkstedet, i matematikfelter, der frembringess med genvejen CTRL M. Et tekstfelt omdannes til et matematikfelt ved at sværte det og taste CTRL M. Brug hvor du frit kann blande tekst og formler. f Formler indskrivess skabelonerne fra hjælpeprogrammer i sidepanelet til at a indskrive formler. Graf indsat som billede i Noteer værkstedet. Billedet statisk. Et eksempel på et matematik- felt udenn beregning. Du ændrer layouten for tekst ved at sværte teksten til og o bruge menubjælken. De mulige formater er. Man kan ikke lave dobbelte understregninger. Menn som vist kan mann i stedet farve konklusio- nen gul ved at sværte den til t og overdække den med farven gul. Når du taster CTRL M i et matemati ikfelt skrives formlerne i Pretty Print med rigtige brøkstreger, rodtegn osv. Du forlader et matematikfelt uden at udregne det ved hjælp af musen. Matematikfeltett funger da som enn Equationn Editor. Matematikfelter udregnes ved at taste ENTER for en symbolsk udregningg og CTRL ENTER for en numerisk udregning. Input farvess blå, output farves grøn. Du kan ændre attributterne for et eller flere matematikfelter ved at sværte dem til og højreklikke: Du kan fx skjule input eller output, slå udregningen fra eller udskifte reduktionssymbolet med fx et lighedstegn = eller et medførertegn. Hvis du er fortrolig med TI-Interactive: I modsætning til TI-Interactive vil ny defi- matematikbokse, så de ikke opdateres ved at højreklikke og vælge handlinger. Du nitioner slå igennem både bagudrette et og fremadrettet. Du D kan beskytte/deaktivere kan også nøjes med at udregne en del af en matematikb boks, menn i så fald udskif- tes den pågældende del af udtrykket t. 6

7 Vidste du at: Grader versus radianer: I Note-værkstedet kan du bruge lokale indstillinger for de enkelte matematikbokse, fx forskellige vinkelmål. Du kan derfor udføre alle trigonometriske beregninger i Note-værkstedet uden at ændre vinkelmål i resten af opgaverne indenfor det pågældende dokument. Det er nemt at ændre vinkelmålet for en hel stribe matematikbokse, idet du sværter dem til og ændrer deres attributter kollektivt. Det er nok at ændre vinkelmålet til grader for den sidste matematikboks! Multiple kommandoer i en enkelt matematikboks: Du kan udføre mange kommandoer på én gang i en matematikboks ved at adskille dem med kolonner. Det er specielt bekvemt ved variabeltildelinger: Navngivning af matematikbokse: Note-værkstedet understøtter ikke ANS, men du kan navngive matematikboksene ANS1, ANS2 osv. for at kunne referere til dem: Formelkæder: Hvis man vil være sikker på at alle matematikbokse i en opgave automatisk opdateres skal de være sammenkædede. Output skal derfor tildeles et navn, så man kan referere tilbage til output i de følgende bokse. Ved løsning af ligninger med mange løsninger kan man trække en løsning ud med kommandoen exp list: Funktioner versus variabelsammenhænge: Der er stor forskel på en variabelsammenhæng som hvor både x og y er navngivne variable og en funktion som, hvor f er en navngiven variabel, mens x kun er en pladsholder (en lokal variabel, der kun lever inde i funktionen). Man bør derfor enten holde sig til kun at bruge variabelsammenhænge eller til kun at bruge funktioner indenfor den samme opgave. 7

8 Grafer: Et tegneværksted for grafer af funktioner mm I hovedpanelet åbnes Grafer-værkstedet, hvor du dels kan tegnee grafen for f en funktion, dels undersøge den for nulpunkter, toppunkter, skæringspunkter, diffe- For- rentialkvotienter og integraler med værktøjerne i Undersøg Grafer-menuen. skriften for funktionen indskrives i en indtastningslinjee forneden. Du kommer ind i indtastningslinjen ved at taste t TAB eller CTRL G. Vinduesgrænserne kan fx ændres direkte ved at klikke på dem og indskrive de nye grænser. Tast TAB forr at springe mellem dem. For at finde toppunkterne for tredjegradspolynomiet, vælger du først minimums- grænse og en øvre grænse, der omslutter minimumspunktet. Det kan enten gøres værktøjett. Herefter skal duu udpege et søgeinterval med en nedre med musen eller ved at indtaste tallene for den nedre henholdsvh vis øvre grænse direkte. Maksimumspunktet findes på samme måde. Læg L mærke til hjælpetek- hjørne. sten, der fremkommer, når musen føres hen over ikonet i øverste venstree Vælger du derefterr differentialkvotient-værktøjet kan du finde funktio- med nens differentialkvotient ved at angive positionen. Denn kan enten angives musen, eller du kan indtaste x-koordinaten direkte. Koordinaterr indtastes ved først at taste en venstreparentes (. Derefter indtastes tallet t (får du også brug for en y-koordinat, taster du ENTER forr at komme ind i y-koordinaten). Du kan som vist tilføje tekster, her d dy dx =, ved at højreklikke i grafrummet. Hvis du er fortrolig med TI-Interactive: I modsætning til analyseværktøjerne i TI- for- Interactive er analyseværktøjerne i TI-Nspire CAS dynamiske, dvs. ændres skriften opdateres søgningen efter nulpunkter, toppunkter osv. (indenfor det valgte søgeinterval). 8

9 Vidste du at: Oprette grafer uden om indtastningsfeltet: Du kan oprette grafer ved hjælp af tekstfelter. Du højreklikker og indskriver fx tekstboksene henholdsvis. Derefter trækker du tekstboksene ind på x/y-aksen. Graferne kan undersøges med værktøjerne fra Undersøg grafer. Det samme kan gøres for graferne for omvendte funktioner og uligheder, fx og. Manipulation af graferne for prototypefunktioner: De simpleste funktioner så som lineære funktioner a x+ b, andengradspolynomier a x + b x+ c, naturlige eksponentialfunktioner ae + d, naturlige logaritme- 2 b x+ c funktioner a ln( b x+ c) + d samt sinus- og cosinus-funktioner a sin( b x+ c) + d og a cos( b x+ c) + d kan manipuleres direkte på skærmen ved at trække i graferne. Grafer for funktionsfamilier: Du kan tegne grafen for en funktionsfamilie ved at tildele parametrene en liste af 3 f ( x) = x + 3,0,3 x. værdier, fx { } Symbolske udregninger: Graf-værkstedet er også et symbolsk værksted (om end rutinerne i Undersøg grafer-menuen kun er numeriske). Opret en tekstboks med et matematisk udtryk, der ikke må indeholde funktionsudtryk, idet du skal kunne udpege alle variable, der ikke allerede har fået tildelt en værdi. Højreklik og vælg Beregn. Manipulation af koordinatudtryk: Afsættes et punkt på en graf kan du finde dens koordinater ved at højreklikke på punktet. Du kan skifte mellem eksakt visning og approksimativ visning i Attributter for koordinaten. Antal decimaler sættes op og ned ved at holde musen hen over koordinaten og taste + eller -. Du kan flytte et punkt på grafen ved at ændre såvel dets x-værdi som dets y-værdi. Andre graftyper: Du kan skifte graftype ved fx at højreklikke i indtastningslinjen: Parameterfremstilling: Punktplot: Differentialligning: 9

10 Lister og Regneark: Et regneværksted med tal og tekster I hovedpanelet åbnes Lister og Regneark-værkstedet. Øverst err der to specielle rækker: Titel-rækken og Formelrækken, der bruges til t at definere variable lister. I søjlernee under den dobbelte adskillelsesstreg indskrives værdierne for variablen i de enkelte celler: Tekster med gåseøjne " ", formler indledes med =, tal som decimaltal. Holdes musen over en celle vises indholdet i mikroskrift. Der er zoomet ind på regnearket for at vise tal og tekster tydeligere. En regression udføres ved at placeree musen i den sidste aktive søjle her omløbstid. Derefter vælges menupunktet Statistik > Statistisk ke beregnin- ger > Potensregression. Der åbnes en dia- logboks, som guider brugeren igennem regressio- nen. Herefter får du oplyst koefficienterne til po- tensregressionsfunktionen (bestemt ved mindste kvadraters metodee anvendtt på de logaritmisk transformerede data). Ydermere får du oplyst kor- for- relationskoefficienten, r, og dens kvadrat, dvs. klaringsgraden, r 2. I dette tilfælde t err forklarings- residualer, dvs. afvigelsernee mellem de observerede omløbstider og modellens omløbstide er. De bliver større jo længere planeten er om graden meget tæt på 1. Endelig visess listen over at bevæge sig rundt om Solen. Men relativt holder de sig under én procent. Hvis du er fortrolig med TI-Interactive: I modsætning til TI-Interactive hvor det cellebaserede regneark og den listebaserede stat-liste-e ditor var skarpt adskilte er de i TI-Nspire CAS samlet i ét værksted med større fleksibilitet til følge. Regressio- nerne er nu fuldt dynamiske. Tilmed er regnearket nu også et symbolsk regneark. 10

11 Vidste du at: Celleområder er lister: Du kan arbejde direkte med cellebetegnelser, så længe du bliver indenfor regnearket. En enkelt celle, fx a1, opfattes som en variabel. En celleblok, fx a1:c4, opfattes som en liste. En søjle, fx a[ ], opfattes som en liste. Disse betegnelser kan derfor anvendes direkte i formler, fx mean(a1:c4), såvel som forskellige former for statistiske beregninger. Først når regnearket kobles til et andet værksted, fx Diagrammer og statistik, er det afgørende at de variable navngives. Du kan navngive enkeltceller (marker fx cellen og klik på VAR-tasten), ligesom du kan navngive søjler (indskriv navnet i titelfeltet). Konvertere celleområder til navngivne lister flytte data op over stregen: Du kan flytte et celleområde, fx a1:b4, ind i en navngivet liste, ved at give søjlen et navn, fx test, og derefter trykke Enter i formelfeltet i formelrækken og indskrive celleområdet. Man siger at vi har flyttet data op over stregen. Arbejde videre med statistiske resultater: Du kan ikke arbejde direkte med resultaterne af en statistisk beregning, fx en lineær regression ved at referere til stat. variablene indenfor regnearket. Men du kan overføre resultaterne til nabocellerne. Hvis fx forklaringsgraden står i celle e5 kan du i celle f5 skrive celleformlen = e5. Nabocellen kan nu navngives: Fx kan den lagres som forklaringsgraden (højreklik eller brug VAR-tasten). Matricer Regnearket understøtter ikke direkte matricer, men du kan samle lister, fx listerne mand og kvinde til en matrix, ved at sætte dem ind i en liste: {mand, kvinde}. Det samme kan gøres med celleområder. Tabellen a1:b4 omdannes fx til matricen {a1:a4,b1:b4}. Det er nyttigt, da fx en χ 2 -test for uafhængighed kræver at man indtaster matricer. Håndtering af meget lange lister/søjler: Du kan springe til det sidste element i en søjle, dvs. bunden af listen, ved at taste END. Næste gang du taster END springer du til bunden af søjlen, dvs. til række Du springer til det første element i listen, dvs. række 1, ved at taste HO- ME. Du markerer hele søjlen ved at klikke i bogstavet for søjlen i titelrækken eller ved at pile op til titelfeltet og pile op endnu engang. Arbejde med hyppighedstabeller og frekvenstabeller: Du kan sagtens udregne statistiske deskriptorer for hyppigheds- og frekvenstabeller. De elementære statistiske kommandoer, som mean og median, tager nemlig to parametre, hvor den første er datalisten, mens den anden (som er valgfri) er hyppigheds- eller frekvenslisten. Symbolsk regneark: Du kan indskrive et hvilken som helst udtryk i en celle. Hvis det ikke er et tal, en tekststreng eller en formel med lighedstegn til at begynde med, vil udtrykket tolkes symbolsk og kan bearbejdes symbolsk ved hjælp af celleformler. Du kan også 2 indtaste formler med kommandoer, fx solve-kommandoer, som = solve( x = a1, x) i en celle og dermed løse ligninger. 11

12 Diagrammer og Statistik: Et tegneværksted med statistik I hovedpanelet åbnes Diagrammer og Statistik-værkstedet. Det er et tegneværk- Det andet værksted er typisk Lister og Regneark, menn liste-variable kan også sted, som kun virker, når det er knyttet til et andet værksted med liste-variable. defineres i Note- og Beregnings-værkstederne. Fra menuen Handlinger kan man indsætte en tekstboks og indskrive ligningen, så den ikke forsvinder, når grafen ikke længere er aktiv. Du opretter et punktplot ved at klikke i indsætningsfeltet midt på en akse. Der åbnes en boks med et rullegardin, som viser de muligee variable,, der kan afsættes ud af den pågældende akse. Du kan også rykke ind i ndsætningsfelternee ved at bruge TAB-tasten. Koordinatsystemet tilrettes ved enten at hivee i aksernee eller højreklikke og vælge Zoom-menuen.. Du udfører en regression ved at vælge menupunktet Undersøg U data > Regressi- on > Vis potens. Regressionskurvenn tegnes og ligningen oplyses. De statistiske parametre gemmes i stat. registret og kan fx findes i ett Beregnings-værksted. Du tilføjer et residualplot ved at vælge Undersøg dataa > Residualer > Vis resi- og dualplot. Residualplottet viser afvigelserne mellem de observerede omløbstider regressionsmodellens omløbstider. Residualplottet bruges til at kigge efter syste- Hvis du er fortrolig med TI-Interactive: Som i TI-Interactive kann du lave en hur- matiske afvigelser fra modellen henholdsvis vurdere størrelsen af usikkerhederne. tiggraf ved fx at sværte to tal-lister til i regnearket og vælge hurtiggraf fra Data- og Statistik-værksted med det tilhørende punktplot. Læg også mærke til at Graf- menuen eller ved at højreklikke. Der oprettes da automatisk et nyt Diagrammer rummet i TI-Interactive nu er fordelt på tre forskellige grafiske værksteder: Grafer, Diagrammer og Statistik samt Geometri med hver deres d karakteristika. 12

13 Vidste du at: Tegning af grafer for funktioner: Du kan bruge Diagrammer og statistik til at tegne grafer for funktioner. Det kræver at du først opretter to tomme lister for aksevariablene, fx x_var:={ } og y_var:={ }. Du kan nu afsætte x_var og y_var ud af akserne og derefter vælge Plot funktion i Undersøg data-menuen. Det er fx nyttigt i sandsynlighedsregning, idet, Skraver under funktion, udregner arealer/sandsynligheder. Regressionsmodeller: Når du udfører en grafisk regression i Diagrammer og Statistik får du ikke oplyst forklaringsgraden. Men den er udregnet og ligger gemt i stat. variablene. Det er sikrest at overføre den til Beregnings-værkstedet, da den ellers bliver overskrevet næste gang du udfører en statistisk beregning. Men hvis du insisterer på at se den i Diagrammer og statistik kan du oprette en skyder (under Handlinger) og navngive den stat.r 2, men du må ikke trække i skyderen ). Du kan sætte antallet af decimaler op i skyderens indstillinger ved at højreklikke i skyderen. Histogrammer: Histogrammer kan både tegnes med lige store og med varierende intervalbredder. Hurtiggrafer: Du kan få hjælp til at få tegnet dine diagrammer fra Lister og Regneark ved at udnytte Hurtiggraf-troldmanden: Hvis du skal tegne hurtiggrafen for en enkelt variabel markere du den pågældende søjle, højreklikker og vælger Hurtiggraf. Det giver mulighed for punktdiagrammer, søjlediagrammer og cirkeldiagrammer for en kategorisk variabel og punktplot, boksplot og histogrammer for en numerisk variabel. Hvis du skal tegne hurtiggrafen for to variable markerer du de to variable, idet du skal passe på rækkefølgen: Den første variabel afsættes ud af x- aksen, den anden typisk op af y-aksen. Det giver anledning til et grupperet søjlediagram for to kategoriske variable, et punktplot, boksplot og histogram splittet efter kategorierne for en kategorisk variabel og en numerisk variabel, samt et punktplot for to numeriske variable. Hvis du skal tegne hurtiggrafen for mere end to numeriske variable, markeres alle variablene. Den første opfattes som uafhængig variabel, de resterende som afhængige variable. Vi får altså en familie af punktplots. Kombinationsdiagrammer: Du kan også få hjælp til at få tegnet diagrammer for kombinationsdata, hvor der til en kategorisk variabel eller en numerisk variabel er knyttet en værdiliste, fx over hyppigheder. Hvis du skal tegne kombinationsdiagrammet for en enkelt kategorisk variabel kombineret med en eller flere værdilister markerer du de pågældende søjler (hvor den kategoriske liste skal stå først), højreklikker og vælger Kombinationsdiagram. Det giver mulighed for grupperede søjlediagrammer samt cirkeldiagrammer, hvis der kun er én værdiliste. Hvis du skal tegne kombinationsdiagrammet for en enkelt numerisk variabel kombineret med en eller flere værdilister (hvor værdierne denne gang skal være positive) markerer du de pågældende søjler, højreklikker og vælger Kombinationsdiagram. Det giver anledning til et splittet boksplot eller et splittet histogram. 13

14 Beregninger: Et regneværksted med tekst og beregning I hovedpanelet åbnes Beregnings-værkstedet, hvor du frit kan blande tekstlinjer og formellinjer. Kommentarer indskrives ved hjælp af kommentarsymbolet, vælg fx Handlinger > Indsæt bemærkning eller brug tegnoversigten β i hjælpeprogrammer fra sidepanelet. Brug matematikskabelonerne fra hjælpeprogrammer i sidepanelet til at indskrive formler. Formellinjer udregnes ved at taste ENTER for en symbolsk udregning og CTRL ENTER for en numerisk udregning. Du kan genbruge tidligere indtastede udtryk ved at pile op og hente dem ned på den aktuelle indtastningslinje ved at taste ENTER (eller CTRL C for kopiér efterfulgt af CTRL V for indsæt). Du kan endda hente et deludtryk, ved først at sværte det til (pil op til deludtrykket og brug piletasterne i kombination med SHIFT-tasten til at sværte udtrykke til). Så snart du har afsluttet linjerne med et ENTER, kan du ikke længere rette i allerede indtastede tekst- eller formel-linjer. Skal du rette i Beregnings-værkstedet sker det ved at pile op og hente linjerne, rette dem til og afslutte dem endnu engang med ENTER. Til gengæld er det nemt at slette overflødige linjer ved at pile op til dem og taste DEL eller BACK-SPACE. Beregnings-værkstedet er det eneste værksted, som ikke er dynamisk, dvs. det opdateres ikke, når du ændrer variables værdier eller indfører nye definitioner andetsteds i opgaven. Beregnings-værkstedet har en historik, som er beskyttet (indtil den slettes). Det er også det eneste værksted uden farver! Hvis du er fortrolig med TI-89 kan du bare anvende Beregninger som en TI-89! 14

15 Vidste du at: Flytning af udtryk til andre værksteder: Du kan trække udtryk fra Beregning gs-værkstedet overr i alle de andre værkste- i Be- der. Da Beregnings-værkstedet er beskyttet sker der intet med udtrykkene regningsværk-stedet, når du griber fat i udtrykkene ogg trækkerr dem med dig. Låsning af variable: Du kan låse variable i Beregnings-værkstedet. Derved beskyttess disse variable i andre værksteder, fx Diagrammer og Statistik, så de ikke ændres ved et uheld. Automatisk brug af Ans Hvis du vil arbejdee videre på et resultat, fx lægge en konstant til, taster du bare +. Du vil da automatisk udføre kommandoen Ans +, og når n du taster ENTER vil Ans endda blive udskiftet med resultatet fra den foregående linje. Det gør det meget nemt at demonstrere fx ligningsløsning: 1. Ligningen tastes ind 2. Der tastes: -2xx 3: Der tastes: +2 4: Der tastes: /2 Gentagne kommandoer: Hvis du vil gentage den samme kommando taster du ganske enkelt ENTER eller CTRL ENTER helee tiden. Det egner sig fortrinligt til iterative beregninger: 1. Startværdien tastes ind 2. Der tastes: 1/2 (Ans+2/Ans) 3: Der tastes: CTRL ENTER 4: Der tastes: CTRL ENTER Multiple kommandoer på én linje: Du kan udføre mange kommandoer på én gang i en indtastningslinje ved at adskille dem med kolonner. Det er specielt bekvemt ved variabeltilv ldelinger: Regressionsmodeller: Du kan sagtens udføre regressionsberegninger i Beregnings-værkstedet. Det er dog en klar fordel at hente kommandoerne fra kataloget i sidepanelet, hvor trylle- foræret uden at skulle slå dem op i stat.results. staven er slået til, så du guides gennem regressionsmodellen og g får resutlaterne 15

16 Geometri: Et tegneværksted med plangeometri I hovedpanelet åbnes Geometri-værkstedet. Det er et tegneværksted, hvor du kan arbejde med plangeometri. Der findes menuer til at arbejde med Punkter og linjer, Målinger, Figurer (dvs. cirkler, trekanter og polygoner), Konstruktioner (vinkelret, parallel osv.) samt Transformationer (dvs. spejlinger, drejninger osv.) Du kan som vist hente hjælp til geometri-værktøjerne ved at føre musen hen over det aktive ikon i øverste venstre hjørne (du kan dog ikke anvende koordinater i et rent geometri-værksted). Du kan måle længder, arealer, hældninger og vinkler. Afstanden BC måles fx ved at vælge længde-værktøjet og dernæst klikke på punkterne B og C. Teksten BC= tilføjes manuelt efterfølgende. Vinklen A måles ved at vælge vinkel-værktøjet og dernæst klikke på punkterne B, A og C (med A som det midterste punkt). Teksten A= tilføjes manuelt efterfølgende. Geometri-værkstedet er det eneste værksted, der som standard arbejder i grader! Du indskriver tekstbokse ved at højreklikke i et blankt felt. Hvis tekstboksen indeholder en formel, kan du få den beregnet ved at højreklikke på den. Du skal da efterfølgende udpege værdien af de variable, der indgår i formlen (husk at flytte lidt på musen, så du kan se hvilke variable, der skal oplyses). Fx kan du som vist BC få udregnet formlen sin( A ) vinkelmålet for vinklen A. ved at pege på værdien af sidelængden BC henholdsvis Hvis du er fortrolig med TI-Interactive: I modsætning til TI-Interactive hvor du kun kunne tegne statiske geometriske figurer ud fra deres koordinatudtryk er Geometri-værkstedet et ægte interaktivt dynamisk geometriprogram. 16

17 Vidste du at: Ændring af skala og enhed: Du kan ændre enheden og skalaen i øverste højre hjørne helt frit. Som standard er den sat til, men du kan kalde enheden hvad som helst og du kan skalere målfaste figurer på skærmen ved at ændre skalatallet. Du kan også fjerne skalaen helt fra Vis-menuen, hvis du alligevel ikke bruger faste mål. Navngivning i flugten: Du kan navngive de objekter, fx punkter, linjer, cirkler osv., du konstruerer ved at taste navnet ind på tastaturen umiddelbart efter konstruktionen er fuldført. Navngivning af målinger og beregninger: Du kan indsætte et navn i en måling/beregning ved at klikke dig ind og skrive navnet med et lighedstegn foran værdien:. Du kan også skrive navn og = lige foran formlen i en tekstboks, der skal beregnes. Parameterværdier i flugten: Hvis en konstruktion/transformation bruger en parameter, kan du taste værdien ind direkte fra tastaturet under konstruktionen/transformationen, og derved overføre målinger, konstruere cirkler med bestemt radius, multiplicere, dreje osv. Overfør måling: Du kan overføre målinger til orienterede linje-objekter, dvs. halvlinjer, vektorer og akser samt til lukkede figurer, dvs. cirkler, trekanter og polygoner. Omdefiner punkt: Du kan redde mange fejlkonstruktioner ved at højreklikke på et fejlanbragt punkt og omdefinere punktet, dvs. flytte det til den korrekte placering. Sammenkædning af tekster og målinger: Du kan sikre dig en pæn opsætning af målinger og beregninger med sammenhængende tekster og symboler ved at højreklikke og sammenkæde dem bagfra. Betinget farvelægning: Du kan indsætte en betinget farve for en figur, fx ved at højreklikke og vælge Betingelser. Figuren vises da kun, hvis betingelsen er opfyldt, hvilket fx kan bruges til at skjule/vise figuren styret af en skyder. Betinget farvelægning kan også bruges til at farve tekst i tekstbokse. Tegnestift/fastgørelse: Du kan låse placeringen af et objekt fast i forhold til de øvrige objekter ved at højreklikke og fastgøre det. Hvis du prøver at gribe objektet vil navnet blive vist med en tegnestift og du kan ikke længere flytte det. Gruppering: Du kan samle flere objekter ved at klikke på dem efter tur (multivalg) og derefter højreklikke og vælge Grupper (midlertidigt fejloversat med saml applikationer). Trækker du nu i et af objekterne fra gruppen, følger hele gruppen med. 17

Velkommen til TI-Nspire CAS 2.0 (Lærerversion)

Velkommen til TI-Nspire CAS 2.0 (Lærerversion) Velkommen til TI-Nspire CAS 2.0 (Lærerversion) Når du åbner for TI-Nspire CAS i en standardopsætning ser brugerfladen således ud (hvis ikke, så vælg Dialogboks > Indlæs standardområdet): I midterpanelet

Læs mere

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2 Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2 Lærerversionen Bjørn Felsager, September 2013 TI-Nspire CAS er et matematikprogram, der er designet til at kunne arbejde med forskellige matematiske repræsentationer

Læs mere

Hvad er nyt i version 3.6?

Hvad er nyt i version 3.6? Hvad er nyt i version 3.6? 1. Dokumentformater Den afgørende nyhed og også den mest problematiske er indførelsen af nye dokumentformater: Vi har hidtil arbejdet med et flydende dokumentformat. Når man

Læs mere

Velkommen til version 3.6. Lærerversionen. Bjørn Felsager, januar 2014

Velkommen til version 3.6. Lærerversionen. Bjørn Felsager, januar 2014 Velkommen til version 3.6 Lærerversionen Bjørn Felsager, januar 2014 TI-Nspire CAS er et matematikprogram, der er designet til at kunne arbejde med forskellige matematiske repræsentationer indenfor rammerne

Læs mere

Øvelser til Eksamensopgaver i matematik

Øvelser til Eksamensopgaver i matematik Øvelser til Eksamensopgaver i matematik med TI-Nspire CAS ver. 2.0 Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Marts 2010 Indholdsfortegnelse TI-Nspire CAS version 2.0...2 Generelle TIPS & TRICKS (T&T)...3 Eksempel

Læs mere

Ny inspiration til matematikundervisningen

Ny inspiration til matematikundervisningen Ny inspiration til matematikundervisningen Brogården, Strib: 1. oktober -2. oktober 2013 Kursusnoter Om TI-Nspire CAS version 3.2 side 1 Side 1 Velkommen til TI-Nspire CAS Side 25 Genveje i TI-Nspire CAS

Læs mere

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer.

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer. [OPGAVER I NSPIRE] 1 Opgave 1) Opgaver og sider - dokumentstyring Start et nyt Nspire dokument. Følg herefter nedenstående trin. a) Opret to opgaver i dokumentet, hvor første opgave består to sider, og

Læs mere

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave]

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave] Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2 Bjørn Felsager September 2012 [Fjerde udgave] Indholdsfortegnelse Forord Beskrivende statistik 1 Grundlæggende TI-Nspire CAS-teknikker... 4 1.2 Lister og regneark...

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Introduktion til TI-Nspire 1. Dokumentformat

Introduktion til TI-Nspire 1. Dokumentformat 1 Dokumentformat Åbn TI-Nspire. Første gang man åbner programmet vises som regel et skærmbillede fra en håndholdt lommeregner. Denne visning skiftes til Computer i menuen eller ved ALT-Shift-C. Denne indstilling

Læs mere

Lineære sammenhænge, residualplot og regression

Lineære sammenhænge, residualplot og regression Lineære sammenhænge, residualplot og regression Opgave 1: Er der en bagvedliggende lineær sammenhæng? I mange sammenhænge indsamler man data som man ønsker at undersøge og afdække eventuelle sammenhænge

Læs mere

Gratisprogrammet 27. september 2011

Gratisprogrammet 27. september 2011 Gratisprogrammet 27. september 2011 1 Brugerfladen: Små indledende øvelser: OBS: Hvis et eller andet ikke fungerer, som du forventer, skal du nok vælge en anden tilstand. Dette ses til højre for ikonerne

Læs mere

DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE.

DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE. Geogebra. DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE. (dvs. det er ikke alle emner i SYMBOLLINIEN, der beskrives). Navnet GEOGEBRA er en

Læs mere

Vejledning til WordMat på Mac

Vejledning til WordMat på Mac Installation: WordMat på MAC Vejledning til WordMat på Mac Hent WordMat for MAC på www.eduap.com Installationen er først slut når du har gjort følgende 1. Åben Word 2. I menuen vælges: Word > Indstillinger

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Grupperede observationssæt Deskriptiv statistik: Middelværdi, frekvensfordeling, sumkurve, kvartilsæt, boxplot

Grupperede observationssæt Deskriptiv statistik: Middelværdi, frekvensfordeling, sumkurve, kvartilsæt, boxplot Grupperede datasæt: Middelværdi, intervalfrekvens og kumuleret frekvens. Bilbestandens alder i 2005 fremgår af følgende tabel. Alder i år ]0;4] ]4;8] ]8;12] ]12;16] ]16;20] ]20;24] Antal i tusinde 401

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydningsloven Når en bølge, fx en lysbølge, rammer en grænseflade mellem to stoffer, vil bølgen normalt blive spaltet i to: Noget af bølgen kastes tilbage (spejling), hvor udfaldsvinklen u

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Differentialligninger med TI Nspire CAS version 3.1

Differentialligninger med TI Nspire CAS version 3.1 Differentialligninger med TI Nspire CAS version 3.1 Der er tilføjet en ny graftype til Graf værkstedet kaldet Diff lign. Denne nye graftype er en implementering af differentialligningerne som vi kender

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart det grundlæggende Grete Ridder Ebbesen frit efter GeoGebra Quickstart af Markus Hohenwarter Virum, 28. februar 2009 Introduktion GeoGebra er et gratis og meget brugervenligt

Læs mere

Logaritmiske koordinatsystemer med TI-Nspire CAS version 3.6

Logaritmiske koordinatsystemer med TI-Nspire CAS version 3.6 Logaritmiske koordinatsystemer med TI-Nspire CAS version 3.6 Indholdsfortegnelse: Enkelt logaritmisk koordinatsystem side 1 Eksempel på brug af enkelt logaritmisk koordinatsystem ud fra tabel side 2 Dobbelt

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

TI-Nspire -teknologi Version 3.0 Produktbemærkninger

TI-Nspire -teknologi Version 3.0 Produktbemærkninger TI-Nspire -teknologi Version 3.0 Produktbemærkninger Produktbemærkninger 1 Kom godt i gang Tak, fordi du opdaterer dine TI-Nspire -produkter til version 3.0. Denne version af produktbemærkningerne er blevet

Læs mere

Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT.

Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT. Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT. Projektet kan bl.a. anvendes til et forløb, hvor en af målsætningerne er at lære om samspillet mellem værktøjsprogrammernes geometriske

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Om tastaturgenveje i Noter

Om tastaturgenveje i Noter Om tastaturgenveje i Noter Lad os starte med at præcisere, hvad det er vi har I tankerne: Tastaturgenveje er genveje til at frembringe særlige symboler, særlige skabeloner, særlig layout og særlige handlinger

Læs mere

Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple

Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple Gym-pakken vil automatisk være installeret på din pc eller mac, hvis du benytter cd'en Maple 16 - Til danske Gymnasier eller en af de tilsvarende installere. Det

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

1. Graftegning i Derive

1. Graftegning i Derive 1. Graftegning i Derive Kapitel 1: Graftegning i Derive Det er meget simpelt at tegne grafer i Derive: Man åbner et 2-dimensionalt grafvindue, skifter tilbage til algebravinduet (home) og indskriver et

Læs mere

12 skarpe! Eksempler på elevaktiverende øvelser med. Indhold

12 skarpe! Eksempler på elevaktiverende øvelser med. Indhold 12 skarpe! Eksempler på elevaktiverende øvelser med Indhold Øvelse Niveau Navn 1 C Elementær geometri 2 C Lineære funktioner 3 C-B Optimering af en æske fra et A4-ark 4 C-B Bestemmelse af forklaringsgrad

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller

Læs mere

Lommeregnerkursus 2008

Lommeregnerkursus 2008 Mikkel Stouby Petersen Lommeregnerkursus 008 Med gennemregnede eksempler og øvelser Materialet er udarbejdet til et kursus i brug af TI-89 Titanium afholdt på Odder Gymnasium. april 008 1. Ligningsløsning

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Matematikbanken.dk WORDMAT - VEJLEDNING - TILRETTET 6. KLASSE.

Matematikbanken.dk WORDMAT - VEJLEDNING - TILRETTET 6. KLASSE. WordMat er en udvidelse til Microsoft Word, som kan køre både på Windows og Mac. Windows-versionen kræver mindst Office 2007, og mac-versionen kræver mindst Office 2011. Du downloader WordMat her: http://goo.gl/wubvvo

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

TI-Nspire Technology Version 3.2 Versionsnoter

TI-Nspire Technology Version 3.2 Versionsnoter TI-Nspire Technology Version 3.2 Versionsnoter Versionsnoter 1 Sammenfatning Tak, fordi du opdaterer dine TI-Nspire -produkter til Version 3.2. Denne version af versionsnoterne indeholder opdateringer

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Projekt 6.1 Rygtespredning - modellering af logistisk vækst

Projekt 6.1 Rygtespredning - modellering af logistisk vækst Projekt 6.1 Rygtespredning - modellering af logistisk vækst (Projektet anvender værktøjsprogrammet TI Nspire) Alle de tilstedeværende i klassen tildeles et nummer, så med 28 elever i klassen uddeles numrene

Læs mere

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING MANDATFORDELING Dette materiale er lavet som supplement til Erik Vestergaards hjemmeside om samme emne. 1 http://www.matematiksider.dk/mandatfordelinger.html I dette materiale er en række øvelser der knytter

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Integralregning med TI-Interactive! Stamfunktioner Integraler Arealer Jan Leffers (2005)

Integralregning med TI-Interactive! Stamfunktioner Integraler Arealer Jan Leffers (2005) Integralregning med TI-Interactive! Stamfunktioner Integraler Arealer Jan Leffers (005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Stamfunktion og integralregning...3 Numerisk integration...3 Areal under

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012 Geogebra Dynamisk matematik Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Geogebra?...4 Denne manual...4 Hent og installer programmet...4 Geogebra gennemgang og praktiske eksempler...4 Menuerne...5

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

Animationer med TI-Nspire CAS

Animationer med TI-Nspire CAS Animationer med TI-Nspire CAS Geometrinoter til TI-Nspire CAS version 2.0 Brian Olesen & Bjørn Felsager Midtsjællands Gymnasieskoler Marts 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Eksempel 1: Pythagoras

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Projekt 3.4 Introduktion til geometri med TI-Nspire

Projekt 3.4 Introduktion til geometri med TI-Nspire Projekt 3.4 Introduktion til geometri med TI-Nspire 1. Introduktion til geometriværktøjerne i TI-Nspire cas... 2 1.2. Åben en geometriapplikation... 2 1.2. Klik-Flyt-Klik... 2 Eksempel: Tegn en cirkel...

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres.

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres. KOPIARK 17 # ligninger og formler i excel 2007, 1 1 Du skal lave et regneark, som kan bruges til at løse ligningen 5 x 11 = 7 + 3 x. a Lav et regneark som vist. HUSK: Gør en kolonne bredere Man kan gøre

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Velkommen til din touchpad-lommeregner med farver

Velkommen til din touchpad-lommeregner med farver Velkommen til din touchpad-lommeregner med farver TI-Nspire CAS version 3_1 Bjørn Felsager Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Velkommen til din nye lommeregner med farver... 1 Introduktion til TouchPad...

Læs mere

Lad os prøve GeoGebra.

Lad os prøve GeoGebra. Brug af Geogebra i matematik Programmet Geogebra er et matematisk tegneprogram. Det findes i øjeblikket i flere versioner. Direkte på nettet uden download. http://www.geogebra.org/cms/ Klik på billedet.!

Læs mere

Kom i gang med Course Tool 1.2

Kom i gang med Course Tool 1.2 Kom i gang med Course Tool 1.2 Indhold Indledning...2 Pris beregning...2 Anvendelse...2 Open Source...2 Anbefalinger...2 Installation...3 USB-Pen...3 Download Libre Office (Draw)...3 Indstil makrosikkerhed...4

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Om at finde bedste rette linie med Excel

Om at finde bedste rette linie med Excel Om at finde bedste rette linie med Excel Det er en vigtig og interessant opgave at beskrive fænomener i naturen eller i samfundet matematisk. Dels for at få en forståelse af sammenhængende indenfor det

Læs mere

Brug af TI-83. Løsning af uligheder: Andre ikke simple uligheder løses ved følgende metode - skitseret ved et eksempel : Løs uligheden

Brug af TI-83. Løsning af uligheder: Andre ikke simple uligheder løses ved følgende metode - skitseret ved et eksempel : Løs uligheden Brug af TI-83 Løsning af andengradsligninger med TI-83 Indtast formlerne for d, og rødderne og gem dem i formellagrene u,v eller w. Gem værdierne for a, b og c i lagrene A, B og C Nedenstående display

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Quick guide til SPARK/SPARKvue PS-2008 og PS-2400

Quick guide til SPARK/SPARKvue PS-2008 og PS-2400 1 Quick guide til SPARK/SPARKvue PS-2008 og PS-2400 1. Stik til strømforsyning. 2. Tænd/sluk knap. På computeren skal du åbne programmet på normal vis, programmet starter ikke automatisk, selvom du tilslutter

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere