Beredskabsstyrelsen Data og Statistik Dato 2. april 2007 Datavej 16 STA j.nr.: / Birkerød Sagsbeh.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsstyrelsen Data og Statistik Dato 2. april 2007 Datavej 16 STA j.nr.: 021-213/2006 3460 Birkerød Sagsbeh.: hcl@brs.dk"

Transkript

1 Beredskabsstyrelsen Data og Statistik Dato 2. april 2007 Datavej 16 STA j.nr.: / Birkerød Sagsbeh.: REFERAT Emne Tid og sted Møde i ODIN-brugergruppe Torsdag den 5. oktober 2006, kl , Datavej 16, 3460 Birkerød Møde nr. 2 Referent Deltagere HCL Kenneth Achner (Vesteregnens-beredskab), KA Anders Enggaard (Brand og Redning, Skanderborg), AE Louis Hjelmsø (Tårnby Brandvæsen), LH Tim Simonsen (Falck Redningskorps), TS Snorre Christian Andersen (Beredskabsstyrelsen), SCA Leif Brinch Jørgensen (Beredskabsstyrelsen), LBJ Bo Poulsen (Beredskabsstyrelsen), BP Sefik Muhic (Beredskabsstyrelsen), SEF Ole Lebech Sørensen (WM-data A/S), OLS deltog fra kl Steen H. Nonnemann (Beredskabsstyrelsen), SHN Stig K. Jensen (Beredskabsstyrelsen), STJ Martin Reland (Beredskabsstyrelsen), MRE deltog fra kl Martin Hagerup (Beredskabsstyrelsen), MHG Hans Christian Lybye (Beredskabsstyrelsen), HCL Afbud Kopi til Næste møde Vedlagt Jens Larsen (Dragsholm Brandvæsen), JL Søren Sandberg Nielsen (Beredskabsstyrelsen), SKS René Pico Jensen (Beredskabsstyrelsen), RPJ Mødedeltagerne inkl. afbud Torsdag den 10. maj 2007, kl , Datavej 16, 3460 Birkerød - Indsendt materiale fra Bo Poulsen, Beredskabsstyrelsen Sjælland - Picklister vedr. køretøjs- og materialetype. Dagsorden 1. Velkomst 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Hjemmeopgave inden mødet 4. Indkomne punkter fra gruppens medlemmer 5. Næste møde 6. Eventuelt 1

2 1. Velkomst HCL bød alle fremmødte velkommen til det andet møde i ODIN-brugergruppen. Herefter blev der foretaget en præsentationsrunde: Kenneth Achner, Vesteregnens-beredskab, repræsentant for FKB Louis Hjelmsø, Tårnby Brandvæsen, repræsentant for FKB Anders Enggaard, Skanderborg Brand og Redning, repræsentant for FKB Tim Simonsen, Falck Redningskorps, indgår fremover i udvalget i stedet for Henrik B. Hansen. Snorre Christian Andersen, Operativt Beredskab, Beredskabsstyrelsen Leif Brinch Jørgensen, Civil Sektors Beredskab (tidligere Forebyggelse ref.), Beredskabsstyrelsen Bo Poulsen, Beredskabsstyrelsen Sjælland Sefik Muhic, Civil Sektors Beredskab, Beredskabsstyrelsen Ole Lebech Sørensen, WM-data A/S, leverandør af ODIN Steen H. Nonnemann, Statistik og Analyse, Beredskabsstyrelsen Stig K. Jensen, Statistik og Analyse, Beredskabsstyrelsen, som er startet pr. 1. oktober 2006 i Statistik og Analyse Martin Reland, Statistik og Analyse, Beredskabsstyrelsen Martin Hagerup, Statistik og Analyse, Beredskabsstyrelsen, som ikke længere er ansat i Beredskabsstyrelsen Hans Christian Lybye, Statistik og Analyse, Beredskabsstyrelsen 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Referat fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger. HCL påpegede, at BRS havde rettet henvendelse til sekretariat vedr. overføring af redningsalameringer til ODIN. Sekretariatet oplyste, at det var FKB, der skulle rette henvendelsen. AE undrede sig over denne tilbagemelding men ville tage sagen op ved næste halvårlige møde mellem sekretariatet og FKB, hvilket afholdes medio november BRS foretager sig intet desangående, før der er en afklaring mellem sekretariatet og FKB. FKB har efterfølgende afholdt november-mødet med sekretariatet, som er positive overfor ideen. FKB rettede derfor henvendelse til BRS, som var åbne overfor ideen men ønskede, at ideen blev analyseret i 2007, grundet travlhed ultimo 2006 bl.a. som følge af implementeringen af den nye kommunestruktur i ODIN (ref.). BRS afventer henvendelse fra FKB, før BRS foretager sig yderligere (ref.). 2

3 3. Hjemmeopgave inden mødet HCL havde inden mødet bedt medlemmerne om at fastlægge, hvilke statistikker i ODIN, som ODIN-brugerne har behov for at trække på tværs af den 1. januar 2007 (den nye kommunestruktur). Der var ingen medlemmer, som havde input til dette punkt. Det vurderes, at emnet ikke er så presserende pt. og vil blive taget op ved næste møde, hvilket fint stemmer overens med, at medlemmer på det tidspunkt har indhøstet brugererfaringer med den nye kommunestruktur i ODIN (ref.). 4. Indkomne punkter fra gruppens medlemmer Punkter indsendt inden mødet BP havde inden mødet fremsendt en liste over ønsker/emner: Søgefunktion ved søgning af personel Fejlretning af køretøjstider Udskrifter ved flere objekter Mulighed for at overføre brandsynsrapporten over i Word el.lign. Opdatering af picklister vedr. køretøjs- og materieltype Listen er vedlagt (ref.). Listen afspejler såvel input fra Beredskabsstyrelsen Sjælland som kommunale ODIN-brugere. Ad Søgefunktion ved søgning af personel Punktet er mest aktuel for beredskaber med mange personer tilknyttet, herunder de statslige beredskabscentre. For disse beredskaber kan det være svært at fremfinde en person, og problemet forværres, når man søger blandt slettede, da personalesiderne så indeholder ikke slettede og slettede personel. På baggrund af punktet udspandt sig en debat Flere søgekriterier blev diskuteret: Mandskabsnummer Fritekst (f.eks. baseret på felterne Personnavn, Initialer, Mandskabsnummer ) Stilling pickliste Ansættelsesstatus pickliste Funktion pickliste Uddannelse pickliste BRS vurderer, at fritekst-modellen umiddelbart er den bedste og vil undersøge mulighederne for implementeringen af den i ODIN (ref.). ODIN picklisten over uddannelser bør opdateres. 3

4 Siden mødet er picklisten over uddannelser blevet opdateret. For nogle beredskaber er der forkerte registreringer af uddannelser under personel. De berørte beredskaber får besked herom inkl. vejledning om, hvad de skal foretage sig (ref.). Et medlem ønskede, at det var muligt at registre CPR-nummer under hver person i ODIN. Fordelen skulle være, at det så var muligt at importere uddannelses-data fra BRS P-LOG. (P-LOG er BRS system til registrering af kursister, som har gennemført uddannelser på en af BRS kursussteder (ref.)). Fordelen skulle være, at beredskaberne skulle undgå at registrere uddannelser i ODIN, som allerede er registreret i P-LOG. Der er dog umiddelbart to problemer med denne model. For det første, så er det beredskabernes ansvar, at uddannelsesregistreringer i ODIN er korrekte. For det andet forventes det, at P-LOG udfases inden for et år, hvorfor nytteværdien af udveksling af data er aftagende (ref.). Et medlem ønskede, at det var muligt at registrere de 12 årlige øvelser under hver person i ODIN. Den opdaterede pickliste over uddannelser indeholder uddannelsen Afsluttet vedligeholdelsesudd. Indsats 2007, som bør tilføjes den enkelte person i ODIN, når personen har gennemført alle 12 årlige øvelser i 2007 (ref.) Fremover udvides uddannelseslisten med Afsluttet vedligeholdelsesudd. Indsats 2008, 2009 osv. Et medlem efterlyste bemærkningsfeltet på statistikken Personudskrift og foreslog, at der både var en fuld (inkl. bemærkningsfeltet) og en reduceret (ekskl. bemærkningsfeltet) version af Personudskrift. BRS har undersøgt forholdene og kan oplyse, at det eneste bemærkningsfelt, som mangler på Personudskrift er feltet, som angives under Funktioner. Ideen med en fuld og en reduceret version virker tiltalende, og BRS vil undersøge mulighederne for implementering af ideen (ref.). Ad Fejlretning af køretøjstider BP finder det besværligt at dataoprette, hvis man har angivet forkerte køretøjstider for øverste køretøj og anvendt kopifunktionen til de øvrige køretøjer. HCL besvarede, at kopifunktionen er udformet, så den ikke overskriver allerede angivne felter. F.eks. en ODIN-bruger, der angiver klar igen -tid for tredje køretøj og derefter anvender kopifunktionen. I dette tilfælde overskrives klar igen -tiden for tredje køretøj IKKE. Ad Udskrifter ved flere objekter Hvis der er flere objekter mangler brugeren en overskrift på det enkelte objekt således, at den man skriver til kan se hvilket objekt kommentarerne omhandler. Problemet relaterer sig til brandsynsrapporter (ref.). Der er tale om en gammel fejl, som er blevet rettet i ODIN. For tydeligere at adskille de enkelte objekt-afsnit kunne man med fordel indlægge linjer, som illustreret nedenfor: 4

5 Objekt 1 Bemærkning: Vurdering, der vil blive lagt til grund for den videre sagsbehandling: Følgende observationer blev gjort under brandsynet og påtales således: Slangevinderen må ikke spærres af affald mv. Objekt 2 Bemærkning: Vurdering, der vil blive lagt til grund for den videre sagsbehandling: Følgende observationer blev gjort under brandsynet og påtales således: Nødbelysningen virkede ikke Objekt 3 BRS vil undersøge mulighederne for implementeringen af den funktionalitet i ODIN (ref.) Ad Mulighed for at overføre brandsynsrapporten over i Word el.lign. BP påpegede, at brandsynsrapporten er et officielt dokument, som kommunen sender til den synede. Det er derfor vigtigt, at layout og opbygning af rapporten (f.eks. top- og bundtekst) følger kommunes design. HCL besvarede, at BRS var bekendt med problemstillingen. BRS havde i 2005 derfor fremsat ønske til ODIN-leverandøren (WM-data) om muligheden for, at brandsynsrapporten enten kunne genereres i Word formatet eller mulighed for mere detaljeret layoutstyring inde i ODIN. Desværre var det ikke økonomisk overkommeligt, at efterkomne disse ønsker. WM-data lovede at undersøge, om det nu var muligt/lettere, at ODINs rapporteringsmotor genererer brandsynsrapporter i RTF format eller et andet Word format. WM-data lovede ligeledes at undersøge, om det nu var muligt/lettere via ODINs rapporteringsmotor at lave en mere detaljeret layout-styring inde i ODIN. På baggrund af WM-datas undersøgelser vil BRS vurdere om det nu er økonomisk overkommeligt at implementere disse ønsker (ref.). 5

6 P.t. er de bedste løsninger: Anvend HTML-formatet, som findes under siden Administrer brandsynsrapporter, hvor kolonnen H skal aktiveres. Herefter lagres rapporten i HTMLformat, og rapporten åbnes efterfølgende i Word, hvor rapporten tilrettes, herunder indsætning af logo etc. Anvend kopiertekst-funktionen i Adobe Reader, hvor al tekst kopieres over i et tomt Word dokument, som tilrettes, herunder indsætning af logo etc. (ref.). Opdatering af picklister vedr. køretøjs- og materieltype ODIN picklisterne vedr. køretøjs- og materieltype bør opdateres, så listerne bliver mere tidssvarende. De eksisterende picklister er vedlagt dette referat (ref.). Til næste møde skal gruppens medlemmer minutiøst gennemgå listerne med henblik på udgåede typer og manglende typer. Ved næste møde gennemgås medlemmernes input, som skal fremsendes elektronisk til (ref.). Punkter fremsat på mødet ODIN GIS AE roste ODIN GIS, som specielt har været en stor hjælp i forbindelse med risikobaseret dimensionering. De øvrige medlemmer nikkede genkendende til dette udsagn. HCL oplyste, at BRS var meget glad for de mange positive tilbagemeldinger, og at BRS har planer om videreudvikle GIS-delen baseret på ODIN brugers forslag/kommentarer. Opgaver udenfor DK SCA ønskede mulighed for at registrere opgaver, der varetages udenfor DK. Disse opgaver varetages af såvel BRS som kommunerne. SCA oplyste, at der i snit er 9 opgaver pr. år. MRE redegjorde, at det allerede nu var muligt at registrere disse opgaver i ODIN. Hovedrapport og underrapporter SCA udtrykte ønske om, at begreberne hovedrapport og underrapporter droppes. HCL oplyste, at BRS har overvejelser i gang, hvor udrykningsrapporter for samme hændelse knyttes sammen via adresse og alarmtidspunkt. BRS vil undersøge mulighederne for implementeringen af den funktionalitet i ODIN (ref.). Trin 2 registrering KA efterlyser registrering af trin 2 indsatser i ODIN. HCL redegjorde, at ifm. assistance ved miljøuheld kan man i udrykningsrapporten registrere, hvilken station der udførte trin 2 indsatsen. Registrering af stormvarsler KA savner mulighed for registrering af aktiviteter ifm. stormvarsler. HCL oplyste, at via menupunkterne Administration, Kommune, Tilføj assistancetype har beredskaberne mulighed for at lave deres egen pickliste over opgaver, som ikke 6

7 dækkes af opgaverne brandslukning, redning og miljø. Ved udfyldelsen af udrykningsrapporten vælges fra ens egen pickliste via Opgave Assistance, Tilføj Opgave, Andet alarmer fra alarmcentralen i Storkøbenhavn LH spurgte til, hvornår alarmer fra alarmcentralen i Storkøbenhavn automatisk overføres til ODIN. MRE opfordrede til, at relevante beredskaber kontakter alarmcentralen i Storkøbenhavn mhp. overføring af alarmer i ODIN, da det er den vej, som forespørgslen skal forløbe. Hastighed HCL redegjorde, at man ved første møde i ODIN-brugergruppen havde diskuteret hastighedsproblemer i ODIN (mødet blev afholdt i maj 2006 ref.). Derfor havde WM-data og BRS i samarbejde fokuseret på at fjerne disse problemer. Det er BRS klare opfattelse, at der p.t. ingen hastighedsproblemer er i ODIN, som kan relateres til selve ODINsystemet, hvilket IKKE omfatter internetforbindelse, ODIN-brugernes PC etc. AE udtalte, at hastigheden hos sit beredskab var i orden, hvilket blev delt af gruppens øvrige medlemmer. Lokalt rapportnummer på udrykningsrapport Et enkelt medlem efterlyste, at lokalt rapportnummer fremgår af udskriften af udrykningsrapporten. HCL sagde, at BRS vil undersøge de økonomiske rammer mht. implementering af ønsket. 5. Næste møde Det blev besluttet, at næste møde afholdes torsdag den 10. maj 2006, kl , Beredskabsstyrelsen. 6. Eventuelt Der var ingen bemærkninger til dette punkt. HCL rundede mødet af og takkede for de konstruktive input, som var blevet rejst og for den gode stemning, som mødet var afholdt i. 7

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk Designoplæg om et nyt administrationsmodul til Kirkekalenderen og Sogn.dk Maj 2013 Dokument nr. 53560-13 Indledning Sogn.dk kirken "KRAK" blev lanceret første gang i 1996. Det skete i forbindelse med menighedsrådsvalget

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 31. maj 2013 CZO/ Virksomhedsindberetninger Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 Tid og sted Deltagere Afbud Kl. 14.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Hilmar Bojesen, Danmarks Statistik

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3.

1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3. Referat af møde i sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 26. januar 2006 Tilstede: Carsten Pedersen, Finansrådet Mogens Christensen, WM-data Per Kiilsholm, GS1 Denmark Jesper Henkel, Civitas Lena

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ODIN

KOM GODT I GANG MED ODIN KOM GODT I GANG MED ODIN Anvend denne folder hvis du skal i gang med at bruge ODIN, eller hvis du ønsker vejledning i indberetning af oplysninger om redningsberedskabets udrykningsaktivitet i ODIN. INDHOLD

Læs mere

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen REFERAT Deltagere Se vedhæftede deltagerliste 7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen 1. Velkomst Elsebeth Grinvalds bød velkommen

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere

BRANDVÆSEN. En helt anden verden. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. En helt anden verden. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 5 juni 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer En helt anden verden I Cochabamba i Bolivia har brandfolkene fået nye indsatsdragter, men det materiel, der stadig kan bruges, er gammelt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 7 2. Organisation og assistance... 8 3. Introduktion... 9 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner... 9 3.2. Dialogen med programmet... 10

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba

Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba Dato: 20. november 2009 Opdateret: 2. september 2011 for Polyteknisk KollegieSelskab amba Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Virksomhedens målsætning... 4 Tidsplaner for udvikling... 5 1. års plan for

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5. - En undersøgelse blandt landets jobcentre

Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5. - En undersøgelse blandt landets jobcentre Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5 - En undersøgelse blandt landets jobcentre 'Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe

Læs mere

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Hændelseskategorier 4 3.3 Input

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 30. januar 2015 SMC Møde 9 Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl. 14.00-16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren Schiønning Andersen,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU Databasestøttet Mini CRM system Bachelorprojekt Christian Gerner Schmidt, s031996 8. juni 2009 IMM DTU Side 1 af 40 1 Introduktion...4 Summary...4 Indledning...4 2 Analyse...5 2.1 Identifikation af de

Læs mere

Freddy Knudsen (FEK) VDK Poul Arne Madsen (POMA) VN Maibritt Hviid Jensen (MHJ) Randers Kommune

Freddy Knudsen (FEK) VDK Poul Arne Madsen (POMA) VN Maibritt Hviid Jensen (MHJ) Randers Kommune Referat Emne Vinterman arbejdsgruppen møde nr. 59 Tid Mandag den 2. december 2013. kl. 9.30 15.00 Sted i København Deltagere Freddy Knudsen (FEK) VDK Poul Arne Madsen (POMA) VN Maibritt Hviid Jensen (MHJ)

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere