elevrådets introweekend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "elevrådets introweekend"

Transkript

1 elevrådets introweekend september 2007 deltagermappe

2 Opdateret 18. september 2007

3 Program Programmet og dagsordenen ændres sandsynligvis løbende. Godkendes som et af de første punkter på mødet. Info om IW07 Praktisk information om introweekenden. Forslag til forretningsorden Forretningsordenen er reglerne der skal sikre at møderne på introweekenden glider bedst muligt. Læs kun hvis du har tid de gennemgås grundigt på mødet fredag! Bestyrelsens forslag til arbejdsplan 2007/08 Arbejdsplanen danner rammerne for elevrådets arbejde for et skoleår ad gangen og vedtages med ændringer lørdag. Fredag er der mulighed for at skrive ændringsforslag. Læs nu og tænk over ændringer! Deadline for ændringsforslag til arbejdsplanen er fredag aften kl Beskrivelse af bestyrelsesposter Overvejer du at stille op til bestyrelsen? Læs her hvad det vil sige at være formand, næstformand, kasserer, sekretær eller menigt medlem af bestyrelsen. Valg til bestyrelsen foregår søndag. Deadline for opstillinger er lørdag aften 2 timer efter mødets afslutning. Beskrivelse af udvalg mm. Skolens udvalgsstruktur og en beskrivelse af de enkelte udvalg. Læs hvis du overvejer at engagere dig mere i elevrådsarbejde. Husk at alle elever kan være medlem af udvalgene. Desuden beskrivelse af skolebestyrelsen, skolerådet og kontaktpersoner til DGS og LAK. Deadline for opstillinger er lørdag aften 2 timer efter mødets afslutning. Elevrådets vedtægter Elevrådets gældende regler. Eventuelle ændringsforslag behandles lørdag. Deadline for ændringsforslag til vedtægterne er fredag aften kl Ændringsforslag og opstillinger indholdsfortegnelse 3

4 Program Fredag Indskrivning og indkvartering Velkomst, navnerunde Gennemgang og godkendelse af dagsorden forretningsorden Valg af 2 dirigenter 2 referenter stemmeudvalg Oplæg om elevrådsarbejde I: Mødedisciplin Status: Elevrådets økonomiske situation Oplæg om elevrådsarbejde II: Formalia Pause med kaffe Præsentation af vedtægterne Præsentation af forslaget til arbejdsplan Gruppearbejde om arbejdsplanen (med forfriskninger) Aftensmad og hygge 2.00 Sengetid vi har en rigtig rigtig lang dag foran os Lørdag Op, mad og bad 9.30 Diskussion af et aktuelt uddannelsespolitisk emne Behandling af arbejdsplan I Oplæg om elevrådsarbejde III: Demokrati Frokostpause Behandling af arbejdsplan II Pause Oplæg om elevrådsarbejde IV: Det nye gymnasium Behandling af budget Behandling af vedtægter Pause med forfriskninger Organisation I: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) Orientering af DGS om DGS Beslutning om medlemskab af DGS, herunder E- eller D-medlemskab Pause

5 18.00 Organisation II: Landssammenslutningen af Kursusstuderende (LAK) Orientering af LAK om LAK Beslutning om medlemskab af LAK Gruppearbejde om konkrete initiativer Præsentation af udvalg og bestyrelsesposter Aftensmad og fest Søndag 9.30 Op, mad og bad Oplæg om elevrådsarbejde V: Simulation Valg til bestyrelsen Program & Info Valg til/af Skolebestyrelsen (2 repræsentanter) Skolerådet skolens idé- og innovationsforum (2 repræsentanter) Kontaktpersoner til DGS og LAK Udvalg Evt Evaluering af IW Frokost Fælles oprydning Tak for denne gang Info om IW07 Overnatning foregår i klasselokaler på skolen. Medbring luftmadras/liggeunderlag, sovepose osv. Der er mulighed for at gå i bad i omklædningsrummene ved idræt Elevrådet sælger øl og sodavand til favorable priser. Medbring derfor ikke selv drikkevarer. Aktivister (frivillige hjælpere) sørger for at lave mad og holde orden på skolen mens elevrådet holder møde, men alle hjælper med ved rengøringen søndag. Øvrige spørgsmål kan rettes til elevrådets bestyrelse (»Elevråd lukket«på FC). 5

6 Forslag til forretningsorden 6 1. Elevrådets formand åbner mødet og leder valget af 2 dirigenter og 2 referenter. 2. Dirigenterne har ansvar for at taletiden overholdes og at deltagerne holder sig til det emne, der er til debat. Dirigenterne kan lave redaktionelle ændringer til de stillede forslag. 3. Der nedsættes et stemmeudvalg på 4 personer. Folk fra stemmeudvalget går af, hvis der skal tælles stemmer ved personvalg, hvor de selv er opstillet. 4. Stemmeprocedurer: a. Deltagerne har stemmeret i henhold til vedtægternes 14 (om vedtægtsændringer) og 2 stk. 8 (om hvor mange stemmer hver klasse har). Desuden har de stemmeret til dags- og forretningsordenen samt til valg og mistillid til dirigentposterne. b. Forslag vedtages, hvis der er flere stemmer for end imod forslaget medmindre andet er angivet. c. Der fintælles altid to gange ved skriftlig afstemning. d. Ved skriftlig afstemning opbevares stemmematerialet minimum 1 time ved dirigentbordet. Derefter destrueres det. Stemmetallene bliver ikke offentliggjort i forbindelse med personvalg. e. Ved stemmelighed i personsager tildeles personerne ekstra taletid, hvorefter der er omafstemning. Hvis der atter er stemmelighed trækkes der lod om posten. 5. Inden hver afstemning stiller dirigenterne en afstemningsprocedure. Er der mere end ét forslag stemmes der sideordnet. 6. Alle mødedeltagere har taleret og tildeles ordet i den rækkefølge de indtegner sig hos dirigenterne. Gæster kan tildeles taleret ved emner der af dirigenterne vurderes at være relevante for dem. 7. Under mødet følger man talerlisten, respekterer dirigenterne, forholder sig i ro når man ikke har ordet og benytter et tolerant sprogbrug overfor mødets øvrige deltagere. 8. Deltagere der ønsker ordet til procedure, tildeles dette straks. 9. Dirigenterne kan sætte begrænsninger i taletiden. Taletiden er dog minimum 1 minut i alle debatter og opstillinger. 10. Tidsfrister: Deadline for ændringsforslag til vedtægterne og arbejdsplanen er fredag aften kl Deadline for opstillinger til bestyrelse og udvalg er lørdag aften, 2 timer efter mødets afslutning. Ændringsforslag og opstillinger indleveres til dirigenterne inden deadline. 11. Deltagerne kan stille mistillid til dirigenterne. Ved mistillid suspenderes mødet indtil stiller og modtager finder anden- og tredjetaler. Derefter taler stiller og modtager (i nævnte rækkefølge). Såfremt over 50% af de stemmeberettigede ønsker at høre yderligere, taler 2. talere for og imod. Såfremt over 2/3 af deltagerne derefter ønsker yderligere motivation, taler 3. talere for og imod. Mistillidsvotum afgives ved almindeligt flertal. 12. I tilfælde af mistillid til dirigenterne leder formanden valget af 2 nye dirigenter. Genvalg kan finde sted. 13. Rygning, stoffer, alkohol og ikke-lydløse mobiltelefoner er forbudt i mødelokalet.

7 1. Undervisning Undervisningen på Langkær skal være i top dette er i elevernes, skolens og samfundets interesse. Derfor skal elevrådet deltage aktivt i en positiv udvikling af undervisningen, og være opmærksom på eventuelle problemer. I år vil elevrådet: a. Hen mod slutningen af skoleåret i samarbejde med lærerne og ledelsen udarbejde en storstilet evaluering af gymnasiereformen med særlig fokus på 3.g-afgangseleverne. b. Evaluere almen studieforberedelse og følge op på evalueringen fra sidste år. c. Gennem skolebestyrelsen deltage aktivt i sammensætningen af kommende studieretningers fag og tema og eventuelt gøre dem til en del af Langkærs profil og strategi. d. Sikre at arbejdet med at evaluere lærerne og undervisningen har en reel betydning for undervisningens kvalitet og at evalueringen foregår på den bedst mulige måde for både elever, lærere og ledelse. e. Arbejde for at al undervisning tilrettelægges så arbejdsbyrden så vidt muligt er jævnt fordelt. 2. Indflydelse Langkærs elever nyder allerede godt af et velfungerende elevdemokrati og stor indflydelse. Elevrådet tror dog på at vi som elever ved en hel del om hvad der er godt for eleverne, og vil derfor søge endnu større indflydelse på alle relevante beslutninger. I år vil elevrådet: a. Sikre stadig større indflydelse gennem skolens mange udvalg. Der skal derfor: Arrangeres et kursus for alle udvalgsrepræsentanter. Sikres kontakt mellem elevrådet og udvalgene ved at bestyrelsesmedlemmerne gøres ansvarlig for kontakten til hver deres udvalg og at en af elevrepræsentanterne i hvert udvalg gøres ansvarlig for kontakten til bestyrelsen. Vælges en formand i alle interne udvalg. Formanden er ansvarlig for udvalget og står bl.a. for mødeindkaldelse og kontakt til bestyrelsen. b. Sikre stadig større indflydelse gennem Skolebestyrelsen. Derfor skal: Nye skolebestyrelsesmedlemmer deltage i et kursus om skolebestyrelsesarbejdet, hvis dette udbydes. Kontakten mellem elevrådet og skolebestyrelsen opprioriteres. c. Arbejde for at eleverne får større indflydelse indenfor egen klasse. Derfor vil elevrådet arbejde for: At alle klasser skal have mulighed for at være repræsenteret med to elevvalgte repræsentanter i klasseteamet. At eleverne har reel indflydelse på alt der har relevans for deres klasse. d. Prioritere arbejdet i skolerådet skolens idé- og innovationsforum og derfor: I elevrådsregi vælge to repræsentanter til forummet. I elevrådsbestyrelsesregi vælge tre repræsentanter til forummet. Opfordre til kreativitet og nytænkning indenfor alt, der vedrører Langkær. bestyrelsens forslag til arbejdsplan 2007/08 7

8 Bestyrelsens forslag til arbejdsplan 2007/08 8 e. Opprioritere kontakten mellem klasserne og elevrådet for at sikre at alle elevrådsbeslutninger er forankret i elevernes holdninger. Vi skal derfor: Jævnligt forsyne alle elever med oplysninger fra elevrådet gerne på en anderledes og opsigtsvækkende måde. Engagere endnu flere i elevrådsarbejdet ved nytænkning og provokation. Arrangere en elevrådets dag. Arbejde for at elevrådsrepræsentanter kan få 10 min. af undervisningstiden før og efter hvert elevrådsmøde til at behandle elevrådssager med klassen. Informationen om udvalg, skolebestyrelsen og elevrådsbestyrelsen skal opgraderes. Der skal derfor være et fast orienteringspunkt på alle ordinære elevrådsmøder hvor elevrådet opdateres om skolebestyrelses-, elevrådsbestyrelses- og udvalgsemner. Elevrådsbestyrelsen orienteres på forhånd om et udvalg eller skolebestyrelsen behandler emner af relevans. 3. Skolens miljø God indlæring kræver et godt undervisningsmiljø. Elevrådet skal derfor: a. Være opmærksom på eventuelle problemer, følge op på skolens undervisningsmiljøvurdering og komme med konkrete forslag til forbedringer. b. Arbejde for at skolens møbler udskiftes med korrekt ergonomiske møbler. c. Arbejde for at alle elever får stillet et aflåseligt skab til rådighed. Langkær skal såvel som et godt lærested til stadighed være et godt værested. Derfor skal elevrådet: d. Arbejde for at arrangere sociale arrangementer med en bred målgruppe. e. Arbejde for at skolens faciliteter kan anvendes til frivillige elevstyrede aktiviteter. f. Arbejde for at få indflydelse på kantinens udbud og priser. g. Følge op på sundhedsundersøgelsen fra sidste år. 4. It og projektarbejde It bruges mere og mere i hverdagen og skal derfor i højere grad være en del af og anvendes i undervisningen. Det er vigtigt at udnytte de muligheder it giver os. Projektarbejde fylder pga. gymnasiereformen i dag mere i gymnasiet og anvendes desuden indenfor det moderne erhvervsliv. Det er derfor i elevernes interesse at rammerne for projektarbejde forbedres. Elevrådet skal derfor: a. Lave en undersøgelse af elevernes interesse og ønsker inden for anvendelsen af it i undervisningssammenhænge. b. På baggrund af undersøgelsen udarbejde en it-politik. c. Arbejde for at skolen indrettes på en måde, hvor it og projektarbejde er i fokus. d. Arbejde for indførelsen af retningslinjer for brugen af Lectio, herunder lektier, opgaver og studieplan, og FC, herunder sprogbrug.

9 5. Økonomi og forringelser Med indførelsen af taxametersystemet er det ekstra vigtigt at elevrådet sætter fokus på størrelsen af gymnasiets bevillinger. Det er i alles interesse at gymnasiet og hf tilføres flere og ikke færre midler. Elevrådet skal derfor: a. Yde aktiv modstand mod besparelser og forringelser, eventuelt igennem DGS. b. Udarbejde handlingsplan for eventuelle udenomsparlamentariske protester mod besparelser og forringelser. 6. Elevorganisationer Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) er den organisation der repræsenterer elevernes interesser overfor Folketinget, Undervisningsministeriet m.fl. Det er derfor relevant at samarbejde med DGS. Elevrådet skal derfor: a. Tage stilling til medlemskab af DGS og beslutte om et medlemskab skal være E- eller D-medlemskab. b. Hvis elevrådet vælger et D-medlemskab af DGS hurtigst muligt vælge 1-3 tillidselever til uddannelse. c. Holde sig opdateret indenfor det uddannelsespolitiske område og diskutere relevante emner på møderne. d. Deltage aktivt i arbejdet i DGS-Århus. e. Vælge en eller to kontaktpersoner, der har til opgave at holde kontakten mellem elevrådet, DGS og DGS-Århus. f. Være repræsenteret ved DGS stormøder. Landssammenslutningen af Kursusstuderende (LAK) er formelt den organisation der repræsenterer hf-kursisters interesser. Elevrådet skal: g. Tage stilling til medlemskab af LAK. h. Arbejde for at hf-kursister repræsenteres gennem DGS, evt. ved en fusion af DGS og LAK. 7. Arbejdsdage Elevrådet skal afholde minimum én arbejdsdag i løbet af skoleåret. Arbejdsdagen(e) skal bruges til at føre konkrete initiativer ud i livet, skrive udtalelser og debattere relevante emner. I forbindelse med arbejdsdagen kan elevrådet afholde et socialt arrangement. 8. Opfølgning på arbejdsplan bestyrelsens forslag til arbejdsplan 2007/08 Elevrådet skal bestræbe sig på at følge op på arbejdsplanen minimum to gange pr. skoleår. Dette gøres ved: a. At bestyrelsen efter nytår fremlægger en halvårsberetning til vedtagelse. b. At bestyrelsen på introweekenden 2008 fremlægger en årsberetning til vedtagelse. 9

10 beskrivelse af bestyrelsesposter Valg til bestyrelsen foregår søndag og deadline for opstilling er lørdag aften to timer efter mødets afslutning. Bestyrelsen tager sig af den daglige drift af elevrådet og skal komme med inputs til elevrådsarbejdet. Bestyrelsen er nr. 3 i elevrådets beslutningsstruktur. Bestyrelsen har fem medlemmer: Formandskab (formand og næstformand), kasserer, sekretær og menigt medlem. Posterne er her beskrevet af de afgående besiddere: Formand Formanden er som en del af formandskabet elevrådets øverste leder og nr. 4 i elevrådets beslutningsstruktur. Langt de fleste opgaver varetages i fællesskab med næstformanden, og der er principielt ikke stor forskel på de to formænds roller. Formanden er elevrådets ansigt udadtil, hvad angår skolens elever, lærerne, ledelsen og omverdenen. Formanden er således en del af elevrådets image. Formandskabet har mange opgaver, bl.a. møder med ledelsen, daglig drift af elevrådet, ordstyrer ved elevrådsmøderne, kontakt til DGS sekretariat mm. Formandsjobbet er meget afvekslende, og sommetider kan man oven i købet være heldig at få et adrenalinkick! Man stiller op til formandsposten fordi man vil engagere sig mere i elevrådsarbejdet og samtidig har lyst til det organisatoriske arbejde med elevrådet. Men bare rolig: Mange af opgaverne løftes i fællesskab med resten af bestyrelsen eller elevrådet, og man får som elevrådsformand stor indsigt og indflydelse. Næstformand Christian Hede Hagelskjær, formand Næstformandens opgaver lægger sig tæt op af formandens. I bund og grund laver disse det samme, dog er formanden mere synlig på skolen som ham der taler til eleverne, og ham som først kontaktes i de fleste sager. Næstformandens mest synlige funktion er i fællesskab med formanden at styre elevrådsmøderne. Derudover er næstformanden på lige fod med de fire andre bestyrelsesmedlemmer, som tilrettelægger møder og introweekend, dog er formandskabet efter introweekend, møder og bestyrelsen højeste myndighed. Altså kan der i formandskabet tages mindre beslutninger, hvis fx indkaldelse til bestyrelsesmøde ikke er muligt. Formandskabet holder ofte møder med rektor, og bliver derfor et slags ekstra bindeled mellem ledelsen og eleverne. Du stiller op som næstformand hvis du ønsker at bruge tid og engagere dig ekstra i elevrådsarbejdet, samt hvis du ønsker at være med hvor der træffes vigtige beslutninger. Jonas Holst, næstformand 10

11 Kasserer Kassereren i elevrådsbestyrelsen skal sørge for elevrådets økonomi. Det er kassererens opgave at holde styr på alle de penge der ryger ind og ud af elevrådets kasse. Til nytår laver kassereren et regnskab over det forudgående år. Ud over det holdes der løbende styr på udgifterne og indtægterne. I det nye år udarbejder kassereren sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer et forslag til budgettet, som derefter behandles på et elevrådsmøde med resten af elevrådet. Udover at stå for det økonomiske, er kassereren også en del af bestyrelsen og deltager i bestyrelsesarbejde og bestyrelsesmøder. Man behøver ikke at være specielt god til matematik for at være kasserer, blot interessere sig for elevrådsarbejde. Sekretær Marie Andersen, kasserer Det er sekretærens opgave at skrive referat under elevrådsmøderne og sørge for at de bliver kommunikeret ud til eleverne. Derudover tager sekretæren referat af bestyrelsesmøderne. Sekretæren skal kunne have overblikket over et elevrådsmøde og være i stand til at nedfælde mødet på papir. Udover at skrive referater deltager sekretæren i bestyrelsesarbejdet sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Han/hun skal således gerne være engageret i elevrådsarbejde. Sekretæren har altså, gennem bestyrelsen, mange forskellige opgaver. Menigt medlem Det menige medlem i elevrådsbestyrelsen har til opgave at varetage elevrådets interesser i bestyrelsen. På lige fod med de andre bestyrelsesmedlemmer deltager det menige medlem i bestyrelsesmøderne. Her fastlægges dagsordenen til elevrådsmøderne og forskellige aktiviteter i årets løb arrangeres. Selvom man ikke som formandskabet, sekretæren og kassereren har en fast opgave i bestyrelsen, kræver det alligevel engagement fra det menige medlems side. Som de andre i bestyrelsen skal man have lyst til at sætte tid af til bestyrelsesarbejdet. Astrid Uldall-Hansen, menigt medlem Beskrivelse af bestyrelsesposter 11

12 Beskrivelse af udvalg mm. Søndag vælges repræsentanter til diverse udvalg. For at være medlem af et udvalg er det ikke et krav at man er elevrådsrepræsentant. Det er derfor vigtigt at alle elever gennem deres repræsentanter kan stille op til udvalgene. Valg til eksterne udvalg I de eksterne udvalg sidder et antal elever sammen med et antal lærer- og ledelsesmedlemmer. Skolen har fra skoleåret 2007/08 s start indført en ny organisationsstruktur. De faste udvalg er organiseret således: Samarbejdsudvalget har ingen elevmedlemmer. I følgende udvalg sidder et antal elever sammen med et antal lærere og ledelsesmedlemmer: Pædagogisk Udvikling (2) Hovedansvar for den kontinuerlige udvikling af undervisningen Formulering af målsætning og strategier Kvalitets- og evalueringspolitik Pædagogisk Organisation (2) Principper for rammerne for den daglige undervisning Forslag til udbud af studieretninger (stx) og linjer (hf) Skolens informationsmateriale Valghold Skolens lokaler Stillingsopslag og ansættelser Under Pædagogisk Organisation findes følgende udvalg: IT- og multimedieudvalg, Udvalget for frivillig undervisning, Imageudvalg og Kantineudvalg Økonomiudvalget (2) Skolens økonomiske interesser Skolens budget og regnskab Fordeling af midler til fag og områder Bygningsmæssige forhold Aktivitetsudvalg Fællestimeudvalg Kunstudvalg Pæd. Udvikling (PU) Økonomiudvalg Samarbejdsudvalget (SU) Pæd. Organisation (PO) Aktivitetsudvalg 12 Opdateret 18. september 2007

13 Valg til interne udvalg Udvalg, arbejdsgrupper og ansvarsposter kan nedsættes og opløses efter behov. Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen er skolens øverste myndighed og består af fem eksterne medlemmer med stemmeret, to lærere (en med stemmeret) og to elever (en med stemmeret). Skolebestyrelsens opgaver er skolens overordnede økonomi, strategi, værdier mm. Elevrådet vælger en elev med stemmeret, der skal være over 18 år, og en elev uden stemmeret. Skoleråd skolens idé- og innovationsforum Skolerådet har ingen beslutningskompetence og er udelukkende rådgivende for skolebestyrelsen, ledelsen, samarbejdsudvalget, pædagogisk råd og elevrådet. Rådet skal komme med idéer til skolens fortsatte udvikling. Elevrådet vælger 2 repræsentanter og elevrådsbestyrelsen vælger 3 repræsentantenr til skolerådet. Kontaktperson til DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning) Som kontaktperson har man ansvar for kontakten mellem DGS og eleverne og elevrådet. Det går bl.a. ud på deltagelse i DGS-Århus møder i Mejlgade og videreformidling af nyheder fra DGS, men selvfølgelig også videreformidling af budskaber fra eleverne til DGS. Elevrådet vælger 1-2 kontaktpersoner Beskrivelse af udvalg mm. Kontaktperson til LAK (Landssammenslutningen af Kursusstuderende) Som kontaktperson har man ansvar for kontakten mellem LAK og eleverne og elevrådet. LAK er dog i en opstartsfase. Elevrådet vælger 1-2 kontaktpersoner Opdateret 18. september

14 Elevrådets vedtægter Dette er elevrådets gældende vedtægter. Ændringsforslag kan stilles fredag aften senest kl Vedtægterne behandles lørdag. 1 Formål Stk. 1 Elevrådets formål er overordnet at varetage elevernes interesser og kæmpe for elevernes rettigheder. Dette gøres ved - at styrke samarbejdet mellem elever, lærere, skolens ledelse og relevante myndigheder - at styrke elevernes indflydelse på undervisningen og rammerne for den - at arbejde for elevernes interesser overfor skolens lærere, skolens ledelse, Undervisningsministeriet, Folketinget og andre relevante myndigheder 2 Repræsentation Stk. 1 Valg af elevrådsrepræsentanter sker i starten af året. Valget sker under opsyn af en anden elevrådsrepræsentant. Stk. 2 Der vælges max to elever fra hver klasse. Det er dog ikke et krav at der skal være repræsentanter fra hver klasse. Stk. 3 Skifter en repræsentant studieretning efter grundforløbet kan denne fortsætte i elevrådet, men repræsenterer nu sin nye klasse. Hvis en af disse vælger at forlade elevrådet, erstattes de ikke da man altid stræber efter at opfylde stk. 2. Stk. 4 Hvis en klasse mister repræsentanter, vælger klassen nye repræsentanter. Stk. 5 I hver klasse vælges der så vidt muligt en første og anden suppleant, i tilfælde af at en repræsentant skulle forlade skolen i utide. Stk. 6 I tilfælde af længere tids fravær eller i tilfælde af at en repræsentant forlader skolen i utide kan suppleanten tage over for det pågældende medlem. Stk. 7 Udskiftning af repræsentanter skal meddeles til elevrådsformanden. Stk. 8 Hver klasse har to stemmer uanset fremmøde. 3 Elevrådsrepræsentanter 14 Stk. 1 Elevrådsrepræsentanten har til opgave at formidle kontakten mellem rådet og klassen de repræsenterer. Stk. 2 En elevrådsrepræsentant skal meddele hvis vedkommende ikke kommer til et møde, og en grund gives. Dette sker til elevrådsformanden eller via elevrådskonferencen. Stk. 3 Såfremt en repræsentant ikke har været til stede ved 2 på hinanden følgende møder skal elevrådsformændene tage kontakt til omtalte medlem og forhøre sig om hvorfor medlemmet ikke har været til stede. Efter længerevarende fravær vurderer bestyrelsen om genvalg i den pågældendes klasse skal foretages. Stk. 4 Alle elevrådsmedlemmer og suppleanter er forpligtet til at læse elevrådets vedtægter. Stk. 5 Alle elevrådsmedlemmer er forpligtet til jævnligt at tjekke elevrådskonferencen på fc. Stk. 6 I elevrådssammenhæng forpligter elevrådsrepræsentanterne sig til at følge talerlisten, respektere ordstyreren, forholde sig i ro når man ikke har ordet samt at benytte et tolerant sprogbrug.

15 4 Introweekenden Stk. 1 Efter valg i klasserne skal alle elevrådsrepræsentanter deltage i det først følgende elevrådsmøde og så vidt muligt deltage i introweekenden. Stk. 2 Introweekenden afholdes tidligst 1 uge efter introturen og senest 5 uger efter. Stk. 3 De valgte elevrådsrepræsentanter får udleveret et kompendium bestående af minimum vedtægter, arbejdsplan, dagsorden og forretningsorden 10 dage før introweekendens start. Stk. 4 På introweekenden skal følgende punkter behandles: Valg til bestyrelse Behandling af vedtægter Behandling af arbejdspapir Valg til udvalg Stk. 5 Introweekenden betragtes som højeste myndighed. 5 Papirer Stk. 1 Vedtægterne er elevrådets til enhver tid gældende regler Stk. 2 Arbejdsplanen er retningslinje for elevrådets arbejde og vedtages på introweekenden. Arbejdsplanen gælder for et år. Stk. 3 Budgettet gælder for ét kalenderår og vedtages på kalenderårets første elevrådsmøde. Budgettet kan behandles løbende Elevrådets vedtægter 6 Bestyrelse Stk. 1 Bestyrelsen består af: 2 formænd (formand og næstformand) 1 sekretær 1 kasserer 1 menigt medlem Stk. 2 Bestyrelsen skal tage sig af den daglige drift mellem elevrådsmøderne. Stk. 3 Bestyrelsen er ansvarlig overfor elevrådet. Stk. 4 Bestyrelsen har tavshedspligt i enkeltsager. Brud på dette medfører udelukkelse fra bestyrelsen. 7 Valg til udvalg Stk. 1 På introweekenden afholdes valg til diverse udvalg. Da udvalgene ikke kun er åbne for elevrådsmedlemmer, bliver udvalgene inden introweekenden lagt ud på fc.langkær så andre elever har mulighed for at stille op. Stk. 2 Elevrådet vælger på introweekenden ved skriftlig afstemning 2 medlemmer til skolebestyrelsen. Det er at fortrække at en af disse samtidigt er elevrådsformand. Sam- 15

16 Elevrådets vedtægter 16 tidigt vælges der 2 suppleanter til skolebestyrelsen. Stk. 3 Udvalgsmedlemmernes opgave er at repræsentere elevrådets meninger i de enkelte udvalg. I tilfælde af at en menig elev vælges til et udvalg, har denne pligt til at underrette elevrådet i relevante sager. Den menige elev underrettes herom af formanden. Stk. 4 Elevrådet vælger til introweekenden eller andet relevant møde ligeledes en kontaktperson til relevante elevorganisationer. 8 Beslutningsstruktur Stk. 1 Der stræbes efter at al beslutningstagen finder sted ved højeste myndighed. Hvis dette ikke er muligt følges nedenstående orden: I. Introweekenden II. III. IV. Ordinære og ekstraordinære møder Bestyrelsen Formandskabet (I sager vedrørende økonomi er kassereren med i IV.) 9 Forretningsorden Stk. 1 Elevrådet holder mindst 3 møder i hvert kvartal, eller flere efter behov. Stk. 2 Bestyrelsen indkalder til de ordinære møder. Stk. 3 Bestyrelsen eller 25 % af elevrådet kan indkalde til ekstraordinære møder. Stk. 4 Ordinære møder varsles mindst en uge før på fc.langkær og til en morgensamling. Ekstraordinære møder kan jf. stk. 3 indkaldes ved at orientere elevrådets bestyrelse og annoncere mødet på elevrådskonferencen senest klokken 12:00 dagen før. Ekstraordinære elevrådsmøder finder sted på skolen på en skoledag. Stk. 5 Dagsordner til ordinære møder udarbejdes af bestyrelsen og skal uddeles via fc.langkær senest 5 dage før. Dagsordner til ekstraordinære møder kan udleveres på mødet. Stk. 6 Referater skal udleveres senest 5 dage efter mødet på fc.langkær. Stk. 7 Dagsordener skal sendes til elevrådskonferencen samt alle klassekonferencer senest 5 dage før afholdt møde. Referater skal sendes til elevrådskonferencen samt alle klassekonferencer senest 5 dage efter afholdt møde. Derudover skal der afleveres en kopi til rektor, kontoret, opslagstavlen på lærerværelset samt opslagstavlen ved indgangen til administrationsfløjen. Stk. 8 Elevrådsmøderne ledes af formændene og refereres af et bestyrelsesmedlem, oftest en sekretær. Stk. 9 Elevrådet kan nedsætte og opløse faste udvalg og arbejdsgrupper når det finder det nødvendigt. Stk. 10 Elevrådet kan henlægge sager til drøftelse for flere klasser. Stk. 11 Elevrådet kan stille mistillid til et eller flere medlemmer af bestyrelsen eller et udvalg. Mistilliden gennemføres ved almindeligt flertal. Stk. 12 Såfremt en elevrepræsentant ikke opfylder sine forpligtelser overfor klassen, kan klassen vælge en anden. Dette sker ved almindeligt flertal.

17 Stk. 13 Elevrådsmøder har som udgangspunkt varighed af en lektion. Elevrådsbestyrelsen har myndighed til at forlænge et møde med maksimalt en ekstra lektion hvor det af bestyrelsen skønnes strengt nødvendigt. Bestyrelsen afgør dette ved normalt flertal i tilfælde af uenighed. Stk. 14 Hvis en elevrådsrepræsentant ikke opfylder 3 stk. 6, kan ordstyreren efter en mundtlig advarsel fratage den pågældende repræsentant sin taleret eller udelukke vedkommende fra mødet. Stk. 15 Bestyrelsen kan på andres eller eget initiativ rejse en eksklusionssag hvis et elevrådsmedlem har brudt elevrådets vedtægter. Eksklusionssagen behandles på et ordinært elevrådsmøde og gennemføres via hemmelig afstemning ved 2/3 flertal iblandt de til mødet tilstedeværende elevrådsmedlemmer. Stk. 16 Enhver stemmeberettiget elevrådsrepræsentant kan til hver tid få ordet til procedure under et elevrådsmøde. Mødet afbrydes indtil der har været debat og afstemning omkring proceduren. 10 Arbejdsopgaver Stk. 1 Elevrådet kan behandle alt vedrørende elevernes dagligdag, dog jf. stk. 4. Stk. 2 Elevrådet kan stille forslag til tilføjelser og ændringer af skolens ordensregler. Stk. 3 Elevrådsvedtagelser der griber ind i lærernes arbejdstid skal forelægges Pædagogisk råd. Stk. 4 Elevrådet må ikke drøfte sager der vedrører enkelte læreres pædagogiske, tjenstlige eller personlige forhold. Stk. 5 Bestyrelsen kan drøfte lærer og elever i samråd med rektor, da bestyrelsen har tavshedspligt i enkeltsager. Brud på dette medfører udelukkelse af bestyrelsen. Elevrådets vedtægter 11 Økonomi Stk. 1 Til dækning af udgifter ved elevrådets arbejde er afsat et beløb på skolens budget. Udgifter der ønskes dækket af denne konto skal bevilges af bestyrelsen og udbetales af kassereren. Stk. 2 Elevrådets midler opbevares på kontoret og udleveres mod underskrift af enten formand eller kasserer. Stk. 3 Regnskab for elevrådets aktiviteter forelægges elevrådet samt økonomiudvalget. Stk. 4 Der skal udarbejdes et budget af formand og kasserer senest i december måned som forlægges økonomiudvalget. Stk. 5 Udgifter udover det førnævnte skal dækkes af elevrådets eksterne konti som administreres af kassereren og formanden. 12 Medlemskab af elevorganisationer Stk. 1 Elevrådet skal på introweekenden beslutte sig for om de vil meldes ind i en elevorganisation. 17

18 Elevrådets vedtægter 13 Fællesmøde Stk. 1 Hvert år skal elevrådet afholde et møde, hvor alle skolens elever er indbudt. Stk. 2 Mødet skal afholdes mellem jule- og vinterferien Stk. 2 Dagsorden skal indeholde følgende punkter: - Valg af to dirigenter og en referent - Elevrådets halvårsberetning 14 Vedtægtsændringer Stk. 1 Ved vedtægtsændringer kræves det at 50 % af elevrådet er repræsenteret. Stk. 2 For ændring af vedtægter kræves 2/3 flertal af de til mødet tilstedeværende elevrådsmedlemmer. Stk. 3 Vedtægtsændringer foreslås på Introweekenden. Stk. 4 Ved ønske om vedtægtsændringer i løbet af resten af året meddeles dette til bestyrelsen, og ændringsforslaget behandles på et ordinært elevrådsmøde. Vedtagelse sker i henhold til stk. 1 og stk. 2. Stk. 5 Vedtægtsændringer træder i kraft straks efter vedtagelse. Stk. 6 Vedtægtsændringer der omhandler repræsentantskabet skal i høring hos skolens elever. Senest ændret på elevrådets introweekend den 19. september 2007 Elevrådsformand Christian Hede Hagelskjær 18

19 Sådan stilles et ændringsforslag 1. Åbn et Word-dokument 2. Skriv øverst på siden»ændringsforslag til XX«, hvor XX kan være»arbejdsplan«eller»vedtægter«. 3. Hvis noget eksisterende skal slettes, skriv:»følgende slettes: Kapital Y, linje Z-Æ«. Skriv evt. de første par ord, tre prikker, og de sidste par ord i den tekst der skal slettes. 4. Hvis noget skal tilføjes (eller erstatte det slettede), skriv:»følgende tilføjes: Kapitel Y, linje Z-Æ: tekst «. Husk at skrive hvis teksten skal skrives som et nyt bogstav eller punkt. 5. Send dit forslag vedhæftet en på FC til»elevråd Ændringsforslag«skriv i titelfeltet»æf til XX«, hvor XX kan være»arbejdsplan«eller»vedtægter«. Husk at deadline for ændringsforslag er fredag aften kl Sådan laves en opstilling Vil du stille op til elevrådsbestyrelsen eller skolebestyrelsen skal du skrive en opstilling. Vil du stille op til et udvalg skal du ikke skrive en opstilling, men blot meddele dette under mødet søndag. 1. Åbn et Word-dokument 2. Skriv øverst på siden»opstilling til XX«, hvor XX er den post du vil stille op til. 3. Skriv dit navn og din klasse. 4. Skriv din opstillingsmotivation. 5. Send dit forslag vedhæftet en på FC til»elevråd Opstillinger«skriv i titelfeltet»opstilling til XX«, hvor XX er den post du vil stille op til. Ændringsforslag og opstillinger 19

20

Elevrådets vedtægter

Elevrådets vedtægter Elevrådets vedtægter Indhold 1 Navn og formål... 2 2 Repræsentation... 2 3 Elevrådsrepræsentanter... 2 4: Organisation... 3 5 Udvalg... 3 6 Ordinære møderegler... 4 7 Forretningsorden... 5 8 Arbejdsopgaver...

Læs mere

Hermed følger triumviratets forslag til forretningsorden. Det vil være muligt at komme med

Hermed følger triumviratets forslag til forretningsorden. Det vil være muligt at komme med Dagsorden 17:00 formalia (MN) 17:05 Nyt fra (MN) - Sekretariatet - Elev og studenterbevægelsen - Fagbevægelsen - Regionerne 17:20 Økonomi (TBC) 17:40 forretningsorden for LM (IB) 18:30 bestyrelsens forslag

Læs mere

Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium

Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium ELEVRÅDET Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium Indhold: Elevrådets vedtægter Vedtægter for skolens øvrige udvalgsarbejde Nærum Gymnasiums elevråd er nedsat på baggrund af elevrådsbekendtgørelsen

Læs mere

Vedtægter for Elevrådet på Munkensdam Gymnasium

Vedtægter for Elevrådet på Munkensdam Gymnasium Vedtægter for Elevrådet på Munkensdam Gymnasium Indhold Vedtægter for Elevrådet på Munkensdam Gymnasium... 1 1: Navn og formål... 2 2: Medlemmer... 2 3: Organisation... 3 4: Stormøde... 3 5: Økonomi...

Læs mere

Roskilde Katedralskoles Elevråds Vedtægter

Roskilde Katedralskoles Elevråds Vedtægter Roskilde Katedralskoles Elevråds Vedtægter 1: Elevrådets Navn Rådets navn er Elevrådet på Roskilde Katedralskole - forkortet Elevrådet. 2: Elevrådets Formål Elevrådets formål er, at repræsentere Roskilde

Læs mere

Dets Vedtægter og Vejledning

Dets Vedtægter og Vejledning Dets Vedtægter og Vejledning 1 Formålsbestemmelse 1a Elevrådet skal arbejde og agere med bestræbelse på at være interessepolitisk samt undgå al form for partipolitik. 1b Elevrådet skal agere som bindeled

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Indhold. Zealand Business College Næstved vedtægter 2011/2012. FORORD Disse vedtægter er tilpasset efter Elevrådsbekendtgørelsen af 31. maj 1991.

Indhold. Zealand Business College Næstved vedtægter 2011/2012. FORORD Disse vedtægter er tilpasset efter Elevrådsbekendtgørelsen af 31. maj 1991. FORORD Disse vedtægter er tilpasset efter Elevrådsbekendtgørelsen af 31. maj 1991. Indhold Kapitel 1 Navn & formål Kapitel 2 Størrelse og sammensætning Kapitel 3 Elevrådet Kapitel 4 Valg Kapitel 5 Formandskabet

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

Borupgaard Gymnasiums elevråds vedtægter

Borupgaard Gymnasiums elevråds vedtægter Borupgaard Gymnasiums elevråds vedtægter 1) Navn 1.1 Foreningens navn er Borupgaard Gymnasiums Elevråd forkortet Elevrådet. 2) Formål 2.1 Elevrådets formål er at repræsentere elever på Borupgaard Gymnasium

Læs mere

Vedtægter for Elevrådet på Kruse Gymnasiet i Furesø kommune

Vedtægter for Elevrådet på Kruse Gymnasiet i Furesø kommune Vedtægter for Elevrådet på Kruse Gymnasiet i Furesø kommune Elevrådet ved Kruse, Gymnasiet i Furesø kommune er nedsat på grundlag af Gymnasielovens 14: Stk. 1: Hver gymnasieskole nedsætter et elevråd,

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Konstituering. Mellem første og andet bestyrelsesmøde afholder faste udvalg et møde, hvor der vælges en kontaktperson og udformes en handlingsplan.

Konstituering. Mellem første og andet bestyrelsesmøde afholder faste udvalg et møde, hvor der vælges en kontaktperson og udformes en handlingsplan. FORRETNINGSORDEN FOR FF s BESTYRELSE Konstituering Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, der består af 9 medlemmer, tiltræder pr. 1. januar og holder sit konstituerende møde senest 15. januar.

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET

HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET 1 2 29-3- 2013 3 2- UGERS POSTEN HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings 51. Landsmøde 12.- 14. april 2013 Høje Taastrup Gymnasium Dette hæfte indeholder primært alt det

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk ungdomsraad@haderslev.dk Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd 1 Organisering af arbejdet i Ungdomsrådet

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER FÆLLESELEVRÅDET I VORDINGBORG. zbc.dk Tlf ZBC Vordingborg Chr. Richardtsvej Vordingborg

VEDTÆGTER FÆLLESELEVRÅDET I VORDINGBORG. zbc.dk Tlf ZBC Vordingborg Chr. Richardtsvej Vordingborg VEDTÆGTER FÆLLESELEVRÅDET I VORDINGBORG ZBC Vordingborg Chr. Richardtsvej 43 1 4760 Vordingborg zbc.dk Tlf. 5578 8888 VEDTÆGTER FOR DET FÆLLES ELEVRÅD FOR EUD, HTX OG HHX PÅ ZBC I VORDINGBORG. VEDTAGET

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk ungdomsraad@haderslev.dk Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd 1 Organisering af arbejdet i Ungdomsrådet

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund 2016 AFSNIT 1: INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN, STIFTELSE OG HJEMSTED 1.1 Forbundets navn er Danske Døves Ungdomsforbund (DDU). Forbundets internationale benævnelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel.

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel. Vedtægter for SOCIALISTISK FOLKEPARTI HOLSTEBRO PARTIFORENING FORMÅL 1 Foreningens navn er Socialistisk Folkeparti Holstebro partiforening. Partiforeningen er hjemmehørende i og dækker geografisk Holstebro

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

2.1: DGS er landsdækkende og er hjemhørende i Københavns Kommune.

2.1: DGS er landsdækkende og er hjemhørende i Københavns Kommune. DGS Vedtægter Senest revideret på DGS' Landsmøde den 24-26.april 2015 Kapitel 1: Navn, formål og medlemskab 1.1: Foreningens navn er Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, forkortet DGS. 1.2: Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014.

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. AVALAK s VEDTÆGTER Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. ORGANISATIONENS NAVN: 1. AVALAK (Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark) Stk.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010 1 Navn: Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010 Denne komités navn er: Narcotics Anonymous Nordjyllands Område Service Komité 2 Formål: Denne komités

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for Danske Skoleelever 2016/17 KAPITEL 1: NAVN

Vedtægter for Danske Skoleelever 2016/17 KAPITEL 1: NAVN Vedtægter for Danske Skoleelever 2016/17 KAPITEL 1: NAVN 1: Organisationens navn er Danske Skoleelever (DSE). Stk. 2: Internationalt benævnes organisationen The Association of Danish Pupils. Stk. 3: Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts.

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. Fight Center Herning Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. 2. Foreningen er hjemmehørende i Herning. Sandagervej

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Ørsted Børneby

Forretningsorden for bestyrelsen i Ørsted Børneby Rougsøvej 168 Ørsted den 12. oktober 2011 8950 Ørsted Forretningsorden for bestyrelsen i Ørsted Børneby 1 Forretningsordenens område Denne forretningsorden er gældende for bestyrelsen ved Ørsted Børneby.

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

Vedtægter Familieidræt København

Vedtægter Familieidræt København Vedtægter Familieidræt København 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Familieidræt København. 1.2 Foreningen hører hjemme i Københavns Kommune. 1.3 Foreningen er medlem af DGI. 2. Formål 2.1

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Vedtægter DGI Midtjylland

Vedtægter DGI Midtjylland 1 - Navn Vedtægter DGI Midtjylland Landsdelsforeningens navn er DGI Midtjylland Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Midtjylland. 2 - Formål DGI Midtjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 20.04.2017 VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 2 Formål Aktivitetscentret Sophielund har til

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune.

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. VEDTÆGTER FOR FC GRENAA 1 FORENINGENS NAVN: FC Grenaa, som er stiftet den 5.11.1973, er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. 2 FORMÅL: Stk. 1: FC Grenaa har som formål at fremme den almene interesse

Læs mere

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14)

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) 1 Foreningens navn og adresse Stk. 1 Foreningens navn er: Avalak Aarhus. Stk. 2 Foreningens adresse er: Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE Retningslinjer FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA København Godkendt den 31-07-2011 1. Navn: Komitéens navn er: Område Service Komité Narcotics Anonymous København i det følgende kaldet OSK. 2. Formål: A) Komitéens

Læs mere

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed.

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed. Vedtægter SAND Fyn 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er SAND Fyn Stk. 2. SAND udvalget er medlem af SAND De hjemløses landsorganisation, og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter,

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl. 16-17 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BEGÆRING 3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 4 ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE 5 LOVUDVALGETS KOMMENTARER TIL ÆNDRINGSFORSLAG

Læs mere