Det Digitale. Kompetencehjul. (Gruppe, Organisation) Det Digitale Kompetencehjul

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Digitale. Kompetencehjul. (Gruppe, Organisation) Det Digitale Kompetencehjul"

Transkript

1 28. maj 2015 (Gruppe, Organisation) Det Digitale Kompetencehjul Det Digitale 2015 Center for Digital Dannelse Kompetencehjul Skab målrettede, relevante og strategiske digitale kompetencer - et visuelt værktøj til ledere og konsulenter Center for Digital Dannelse Axeltorv 6, 3, 1609 København, Denmark Phone: Center for Digital Dannelse All Rights Reserved

2 Det Digitale Kompetencehjul»» Hvad er digital kompetence?»» Hvad måler Kompetencehjulet? Indledning 3-4 Indholdsfortegnelse Digital»» Digitale kompetenceområder»» Digitale kompetencer»» Læringsdomæner profil 5-7 Strategiske kompetencemål 8-16»» Udvikling og deling»» Jura»» Samarbejde»» Lagring Det Digitale Kompetencehjul: Side 2

3 Hvad er digital kompetence? Man is still the most extraordinary computer of all John F. Kennedy Begrebet digital kompetence er opstået i takt med den teknologiske udvikling og efterhånden som samfundet har anerkendt de nye kompetencebehov. Udvikling af teknologier muliggør og skaber hele tiden nye aktiviteter og mål, og betydningen af digital kompetence er derfor under konstant forandring og må altid ses i relation til vor tids teknologi og anvendelsen deraf. bidrager til digitale kompetencer på det operationelle plan. De højere kognitive evner til kritisk søgning og udvælgelse af information følger ikke af mere interneterfaring. Brugerne kan ganske enkelt forblive på samme niveau og kun anvende nogle specifikke applikationer. Derfor bør et højt forbrug af teknologi som sådan ikke betragtes som bevis for digital kompetence. Mere end instrumentale færdigheder Europæiske og danske målinger koncentrerer sig øjeblikket mere om at måle adgang og forbrug end reel kompetence (dvs. måle kvaliteten, holdninger og strategier for brugen). Men at beherske grundlæggende digitale værktøjer og online platforme er kun det første skridt i retning af avanceret digital kompetence. Udvikling af digitale kompetencer bør betragtes som en fortsættelse fra instrumentale færdigheder i retning af mere produktive, kommunikative, kritiske og strategiske kompetencer. Mere end stort forbrug Selvom brug af computer, mobiler og internet er stigende blandt næsten alle grupper mennesker, er det ikke ensbetydende med, at vi udvikler evner og kan drage nytte af det i de mange forskellige aspekter af livet. Forskning har påvist at et stort forbrug af f.eks. computer, mobiler og internet kun Livslang læring Med denne forståelse in mente er en af de bedste definitioner og mindst sårbare overfor tidens tand udarbejdet under et større EU forskningsprojekt, efter digital kompetence blev anerkendt af Europa-kommissionen som en af otte vigtigste kernekompetencer for livslang læring. Det Digitale Kompetencehjul tager sit teoretiske udgangspunkt i den forskning og empiri, der ligger til grund for denne definition: Digital kompetence er din evne til at bruge teknologi, udføre opgaver, løse problemer, kommunikere, håndtere information, samarbejde, skabe og dele indhold effektivt, hensigtsmæssigt, sikkert, kritisk, kreativt, selvstændigt og etisk. Det Digitale Kompetencehjul: Side 3

4 Hvad måler det Digitale Kompetencehjul? Udfordringen er at identificere de relevante kompetencer og metodisk løfte den. Det kan det Digitale Kompetencehjul hjælpe med. Det Digitale Kompetencehjul skal hjælpe til en strategisk, relevant og målrettet indsats for digitale kompetencer, samt retningsangive et muligt handlingsrum, der kan udvikle specifikke holdninger, viden og evner. Det Digitale Kompetencehjul vurderer deltagernes kompetencer på følgende fire hovedområder: Information: At identificere, gemme, organisere og analysere digital information samt at bedømme relevans Kommunikation: At kommunikere, samarbejde og deltage i virtuelle netværk med god tone og adfærd Udvikling: At skabe og redigere digitalt indhold samt udforske måder at drage fordel af teknologien Sikkerhed: At bruge digital teknologi sikkert ift. data, identitet, arbejdsskader og juridiske konsekvenser Hver af disse kompetenceområder inddeles og vurderes endvidere i fire kompetencer (dvs. 16 kompetencer i alt). Disser er: Lagring, søgning, kritisk evaluering, selvbetjening, aktiv deltagelse, samarbejde, social bevidsthed, valg af medie, udvikling & deling, digital udforskning, programmering, konfiguration, jura, identitetshåndtering, beskyttelse af data, samt sundhed. Læringsdomæner En anden dimension af det Digitale Kompetencehjul handler om læringsdomæner, der kategoriseres som viden, evner og indstillinger (holdninger). Enhver kompetence indeholder lidt fra hver af disse tre læringsdomæner. Ved at se på læringsdomæner kan det bestemmes, hvilke konkrete aktiviteter der bedst kan løfte en udvalgt kompetence. F.eks. kan viden løftes ved at læse en bog, mens evner kan fremmes ved at sætte sig til rette og løse et konkret problem. Indstilling er det vigtigste og sværeste domæne at arbejde med, da de fleste mennesker er styret af deres holdninger. Processen kan involvere fralæggelse af gamle vaner, styrkelse af tillid til ledelsen, motiverende samtaler, bedre forklaringer, afstemning af forventninger i plenum, mere involvering i forandringer osv. En test, men ikke en test! Det Digitale Kompetencehjul adskiller sig fra mange andre kompetencetest ved i princippet ikke at være en test, hvor deltageren kan svare rigtigt og forkert. Der er snarere tale om en individuel vurdering og hierarkisering af en lang række udsagn, der via en kompleks algoritme omdanner svarene til et kompetencehjul. Der er tre gode grunde hertil: Det digitale kompetencehjul inkluderer holdninger, prioriteringer og indstillinger, hvor der i sagens natur ikke findes ét rigtigt svar. I stedet bedes deltageren hierarkisere, hvad han eller hun finder stærkest. Deltagerne kan føle sig trygge i viden om, at de ikke kan fejle testen. De skaber en digital profil - det er ikke en eksamen. Selv de dygtigste og mest digitalt kompetente kan identificere svagheder og områder, som de kan arbejde med. Læsning af digital profil og point Din digitale profil er normalfordelt med middelværdien 100 indexpoint. En score under 100 indikerer kompetencer under middel, mens en score over 100 indikerer kompetencer over middel Jo højere score desto mere styrke har kompetencen. Den metodiske konsekvens betyder, at det ikke lader sig gøre at score højt på alle kompetencer - middelværdien for din profil vil altid være 100. For at nogle kompetencer kan have en høj score må andre nødvendigvis falde. Lidt lige som en personlighedstest. Her tegnes en digital profil af dine styrker og svagheder. Grupperapport Denne statusrapport analyserer et gennemsnit af en lang række digitale profiler. Der kan være stor variation mellem de individuelle profiler, og rapporten fremstiller dermed kun de generelle tendenser i gruppen. Formålet er at synliggøre områder gruppen som helhed med fordel kan styrke. Det Digitale Kompetencehjul: Side 4

5 Digitale Kompetenceområder Digitale kompetenceområder er det øverste niveau i det digitale kompetencehjul bestående af fire hovedområder: Information, sikkerhed, kommunikation og udvikling. Dette er en analyse af, hvor gruppen helt overordnet er stærkest og har sit primære fokus. Resultatet herunder er et hierarkisk overblik, så det skal ikke opfattes som om, at gruppen er svag til udvikling men snarere det relative styrkeforhold mellem kompetenceområderne. I nformation Evne til at identificere, lokalisere, hente, gemme og organisere digital information samt bedømme relevans og formål K ommunikation Evne til at kommunikere, samarbejde og deltage i digitale netværk samt tilpasse medie, tone og adfærd U dvikling Evne til at skabe, konfigurere og redigere digitalt indhold samt udforske nye måder at drage fordel af teknologi S ikkerhed Evne til at bruge teknologi sikkert og bæredygtigt ift. data, identitet, arbejdsskader samt juridiske rettigheder og pligter Udvikling Kommunikation Sikkerhed Information Analysen viser Det primære kompetenceområde retter sig mod kommunikation - dvs. evnen til at kommunikere, samarbejde og deltage i virtuelle teams og netværk. En score på 105 viser en stærk præference for kompetencer relateret til det kommunikative område. Kompetencer relateret til både sikkerhed og information ligger på gennemsnitsværdien 100. Det betyder at de befinder sig præcis i midten af kompetencefeltet. Det svageste kompetenceområde er udvikling. Dvs. kompetencer relateret til at udvikle og producere digitalt indhold. Afstanden på 10 index-point mellem svageste og stærkeste kompetenceområde indikerer en signifikant forskel mellem disse kompetenceområder. Det kunne tegne et billede af et overordenet behov for at styrke digital udvikling - dvs. udvikling, produktion og konfiguration af digitale enheder og indhold. Benchmarking Benchmarking er en systematisk undersøgelse og vurdering af din digitale profil ved sammenligning med en standard. Der er i skrivende stund ingen data på andre ledelsesgrupper, hvorfor gruppen i stedet er inddelt i subgrupperinger, der benchmarkes op imod den samlede score. Disse benchmarks fremgår af statusrapportens appendiks. Subgrupperingerne er: Direktion, institutionsledere og tværgående chefer (appendiks 1) Chefer - både centrale og decentrale (appendiks 2) Centrale chefer (appendiks 3) Decentrale chefer (appendiks 4) Det kan med rimelighed konkluderes er der ikke er iøjnefaldende forskelle imellem disse grupperingers score på kompetenceområderne. Den største afvigelse er gruppen centrale chefer, der ligger 2,1% lavere på digital udvikling, men det ikke er af signifikant betydning. Det er et positivt tegn af ingen grupperinger adskiller sig væsentligt fra de andre grupper, hvilket betyder at en fælles indsats og forløb for den samlede gruppe kan have positiv relevans for alle. Det Digitale Kompetencehjul: Side 5

6 Digitale Kompetencer Digitale kompetencer er det andet niveau i det digitale kompetencehjul. Det er en mere udspecificeret fremstilling af de digitale kompetenceområder. Hvert kompetenceområde er inddelt i fire digital kompetencer, hvilket giver mulighed for at gå mere i dybden med et område. Datasikkerhed At identificere og beskytte følsomme data samt forstå forbundne risici Sundhed Det Digitale At være bevidst om Kompetencehjul At organisere og og opmærksom på personlig fysisk og psykisk sundhed Lagring formatere data, mens tilgængelighed overvejes Søgning At søge information, samt navigere og filtrere irrelevante oplysninger Jura At kende love og licenser, der gælder for online adfærd og digitalt indhold Identitetshåndtering At overvåge og beskytte digitale fodspor og forstå konsekvenser deraf Kritisk evaluering At behandle, forstå og kritisk vurdere information der sendes og modtages 111 Selvbetjening At drage nytte af selvbetjeningsløsninger og andre online ydelser Konfiguration At identificere og løse tekniske problemer, samt indstille personlige præferencer Aktiv deltagelse At gøre brug af, udtrykke sin mening og aktivt bidrage til online digitale miljøer Programmering At skabe eller modificere software til at automatisere og udføre en opgave Samarbejde At anvende teknologier til teamwork, koordinering og samarbejdsprocesser Analysen viser Digitalt udforskende At holde sig opdateret med udviklingen og nye teknologiske muligheder 2015 Center for Digital Dannelse Udvikling og deling At skabe, tilpasse og dele digitalt indhold i forskellige formater Kombinationen af de stærkeste kompetencer tyder på kompetent, selvstændig og selvsikker brug af digitale teknologier til samarbejde og koordination af en fælles indsats, hvor der samtidig er opmærksomhed på god tone, sociale relationer og de digitale fodspor det medfører at interagere i det virtuelle miljø. Der tegner sig desuden et billede af proaktiv nysgerrighed for teknologi og de positive muligheder digitale miljøer kan facilitere. De svageste digitale kompetencer retter sig primært mod Valg af medie At vælge det bedst egnede og mest passende medie til konteksten Social bevidsthed At afstemme adfærd, tone og sprog ift. kontekst og den sociale relation lidt mere tekniske og hårde digitale kompetencer. Desuden scorer viden om de juridiske rammer for og produktion af forskellige typer digitalt indhold lavt. Lagring har en særlig lav score på 88, hvilket indikerer et manglende overblik over hvordan og hvor data kan gemmes. Lagring er en vigtig kompetence i en tid, hvor alt skal journaliseres og dokumenteres, samt være tilgængeligt og kompatibelt på tværs af mange systemer. Denne kompetence kunne være et hidtil overset blind plet. Det Digitale Kompetencehjul: Side 6

7 Læringsdomæner Læringsdomæner kan kategoriseres som viden, evne og indstilling (holdning). Ved at analysere læringsdomæner kan det bestemmes, hvilke konkrete aktiviteter der bedst kan løfte en udvalgt kompetence. Viden kan f.eks. forbedres ved at læse en bog, mens evner kan læres ved at sætte sig til rette og løse en konkret problem. Indstilling er det vigtigste og sværeste domæne at arbejde med, da de fleste mennesker er styret af deres holdninger. Processen kan involvere fralæggelse af gamle vaner, styrkelse af tillid, motiverende samtaler, bedre forklaringer, afstemning af forventninger i plenum, mere involvering i forandringer osv. Her følger en analyse af læringsdomæner på det mest overordnede niveau. Omfatter etik, værdier, ansvar, prioriteringer og holdninger. Det motiverer god indsats og er grundlag for en fortsat kompetent præstation. 106 Er en kombination af logisk, intuitiv og kreativ tænkning og manuel anvendelse. Evne til at udføre opgave og løse problemer i praksis. Er resultatet af assimileret information. Viden består af fakta, teorier og almen praksis. Viden Evne Indstilling Indstilling Evne Viden Analysen viser Det stærkeste læringsdomæne er indstilling med en score på 106 indexpoint. Det betyder, at der er flere solide holdninger til etik, værdier, formål og betydning af det digitale område. Indstilling er særlig vigtig. En god og positiv indstilling til det digitale felt sikrer motivation og interesse for en fortsat kompetent præstation på et område, der er under konstant forandring. Viden og evne er ikke svage af betydning, da indstilling har tendens til at stjæle point derfra. Der er således ingen nævneværdige faresignaler at spore på dette helt overordnede niveau. Benchmarking Benchmarks fremgår af statusrapportens appendiks. Direktion, institutionsledere og tværgående chefer (appendiks 1) Chefer - både centrale og decentrale (appendiks 2) Centrale chefer (appendiks 3) Decentrale chefer (appendiks 4) Der er ikke væsentlige afvigelser mellem gruppernes læringsdomæner. Der kan dog nævnes at direktion, institutionsledere og tværgående chefer scorer knap 1% lavere på indstilling end den samlede gruppe. Det er et positivt tegn af ingen grupperinger adskiller sig signifikant fra de andre grupper. Det betyder at den samme metodiske opkvalificeringsproces kan have positiv effekt for samtlige grupper. Det Digitale Kompetencehjul: Side 7

8 Kompetencer i fokus Det bør understreges, at enhver jobfunktion er unik og kræver derfor ikke de samme digitale kompetencer eller den samme profil. Nogle digitale kompetencer kan være komplet irrelevante, mens andre kan være absoult essentielle for at udføre arbejdet. Der er sat fire digitale kompetencer i fokus, som af flere forskellige årsager er bemærkelsesværdige og kan have relevans for en større andel af gruppen. De følgende sider uddyber og analyserer på hver af disse kompetencer. 108 Udvikling og deling At skabe, dele og modificere indhold i forskellige formater Jura At kende love og licenser, der for digital adfærd og indhold Samarbejde At anvende teknologier til koordinering og samarbejdsprocesser Lagring At formatere, organisere og gemme data, mens tilgængelighed overvejes Udvikling og deling Jura Samarbejde Lagring 88 Analysen viser Af de fire kompetencer i fokus skiller kompetencen samarbejde sig markant ud fra mængden. Den har en score på 108 og kan betragtes som en signifikant stærk kompetence. Kompetencerne jura og udvikling og deling er blandt de svagere kompetencer, mens lagring befinder sig i den absolutte lave ende af skalaen. De følgende sider indeholder en mere uddybende analyse af hver kompetence. Benchmarking Benchmarks fremgår af statusrapportens appendiks. Direktion, institutionsledere og tværgående chefer (appendiks 1) Chefer - både centrale og decentrale (appendiks 2) Centrale chefer (appendiks 3) Decentrale chefer (appendiks 4) Det væsentligste udsving mellem grupperne omhandler kompetencen udvikling og deling. Her scorer direktionen, institutionsledere og tværgående chefer 2,2% højere end resten, mens de centrale chefer scorer 4,4% lavere end den samlede gruppe. Der er 6 indexpoint mellem disse grupper, hvilket er en signifikant afstand. Af anden bemærkelsesværdig karakter er kompetencen samarbejde, hvor centrale chefer scorer knap 2% højere end den samlede gruppe, mens decentrale chefer scorer knap 2% lavere. Det Digitale Kompetencehjul: Side 8

9 Udvikling og deling Udvikling og deling Samlet score: 93 Viden: 87 Evne: 95 Indstilling: 101 Udvikling og deling handler om evnen til at skabe, sammensætte, modificere og dele digitalt indhold i mange forskellige formater. Det kan f.eks. være at... skabe en digital ressource. F.eks. Power Point show, Word-dokument, billede, video hente digitalt materiale, modificere det og lagre det igen. F.eks. overføre billede fra kamera, farvejustere det og gemme det i billedemappen. kunne konvertere en filtype til et andet format, der passer til konteksten. F.eks. fra word-dokument til pdf. overvejer de juridiske rammer når digitalt materiale produceres og deles. F.eks. ift. markedsføringsloven, spam, copyright, diskrimination, spekulationer kende og forstå processen, der fører fra et koncept over produktion og til et færdigt stykke software kunne anvende en række produktions-programmer til redigering digitale ressourcer. F.eks. Photoshop, Final Cut, Power Point, ect. finde interesse for digital produktion, og hvor analog ydelser eller ressourcer med fordel kan digitaliseres Analysen viser En samlet score på 93 point betyder at udvikling og deling er en af de relativt svagere kompetencer. Det betyder, at der kan være problemer med producere digitale ressourcer og dele dem med andre. Gruppens stærkeste aspekter af denne kompetence er: Evaluerer omhyggeligt modtageren og skræddersyr kommunikation til denne God til at vælge det bedst egnede multimedie (f.eks. tekst, video, foto) ift. det ønskede resultat Gruppens svageste aspekter af denne kompetence er: Opmærksomhed omkring licenser og andre juridiske forskrifter, når der udgives digitalt materiale Indsigt i og viden omkring hvordan applikationer og websites udvikles og opbygges Viden om kompatible filformater og konvertering Kan begejstres af at skabe eller bearbejde digitalt indhold Kan gøre brug af relevante applikationer til at skabe digitalt indhold Læringsdomænerne viser en relativt lav score på viden om digital produktion og evnen til at gøre det i praksis. Ift. indstilling er der i tråd hermed ikke en stor begejstring for at gøre eller lære det. Til gengæld er der en positv indstilling til at dele digitalt materiale og omhyggelig tilpasse det modtageren. Det Digitale Kompetencehjul: Side 9

10 Fordele ved udvikling og deling Udvikling og deling -arbejdspapir Når man bliver bevidst om, hvad man i praksis kan få ud af at blive bedre på et område, giver det formål og motivation til at arbejde med det. Her skal du arbejde med, hvilke fordele du, organisationen eller dit team ville få ud af at styrke kompetencen. I træet til højre er nogle eksempler på sådanne fordele. De kan inspirere, men er generaliserede. Du skal derfor tænke fordele ind i præcis din kontekst, dine opgaver og din organisation. Hvad ville fordelene være, hvis du/i blev bedre? Det øger videndeling når vi kan og vil præsentere information på en interessant måde. At få lettere ved at lære nye medier, online services eller programmer ved at prøve dem, så det bliver mere overkommeligt at integrere nye systemer. Vi kan skabe større opmærksomhed omkring vores ydelser, når vi kan dele opsigtsvækkende materiale. Vi kan blive mindre afhængige af eksterne konsulenter til producere grafisk materiale. Vi kan omdanne vores skriftlige vejledninger, undervisningsmateriale eller artikler til videopræsentationer eller anden e-læring UDVIKLING OG DELING Konkrete handlinger Som i alle discipliner skal vi øve os før vi kan blive bedre. Her skal du arbejde med konkrete handlinger, hvormed du kan øve dig og blive bedre. Til højre findes nogle eksempler og idéer til hvordan man kan arbejde med det. Det er fiktive eksempler og passer ikke nødvendigvis til dig, men du kan måske lade dig inspirere. Skriv i tekstfeltet nedenfor hvad du konkret kan gøre. Hvad kan du/i konkret gøre for at styrke kompetencen? Skriv forskellige handlingstrin ned. Jeg vil altid hente feedback fra kollegaer på mit materiale før jeg publicerer det. Jeg vil lære et tilgængeligt billede-redigeringsprogram at kende ved at følge nogle online e-læringskurser. F.eks. Photoshop, Picasa eller iphoto Jeg undersøge vores designguide, så vi sikrer et fælles grafisk udtryk. Jeg vil overveje hvilket multimedie der bedst understøtter mit materiale og gør det interessant for modtageren Jeg vil undersøge åbne datastandarder, så jeg sikrer at alle kan åbne mit materiale. F.eks. csv, jpeg, svg eller html Jeg vil lære at lave mindmaps og diagrammer. F.eks. i Xmind eller Word. Det Digitale Kompetencehjul: Side 10

11 Jura Jura Samlet score: 95 Viden: 101 Evne: 92 Indstilling: 94 Jura handler om kendskab til gældende love og licenser for digital adfærd, information og indhold. Det kan f.eks. være at... kunne skelne følsomme data fra personlige oplysninger. F.eks. kreditkort, lægejournal, cpr, ansættelseskontrakt, politiske holdninger, profilbillede kunne klassificere trusler, chikane, mobning, rygter, offentliggørelse af hemmeligheder i sociale interaktioner kende de juridiske rammer for deling af digitalt materiale. F.eks. ift. markedsføring, spam, copyright, diskrimination, persondataloven kende og forstå konsekvenserne af de regler man skal acceptere for at kunne bruge en online tjeneste, downloade en app eller andet digitalt software overveje sikkerhed, tilgængelighed og lovlighed når data lagres overveje licenser når der udgives en video på Youtube med baggrundsmusik, streaming af en film, kopi af billede og tekst Analysen viser En samlet score på 95 point betyder at jura er en af de relativt svage kompetencer. Det kan betyde vanskeligheder ved at analysere, bedømme og argumentere for lovligheden af social adfærd, information og digitalt indhold. Gruppens stærkeste aspekter af denne kompetence er: kan skelne mellem personlige oplysninger og følsomme data (f.eks. navn, adresse, tlf.) kan skelne mellem uhensigtsmæssig/problematisk adfærd og direkte ulovlig adfærd Gruppens svageste aspekter af denne kompetence er: opmærksomhed omkring copyright, licenser og andre forskrifter, når der hentes eller udgives digitalt materiale kendskab til de juridiske rammer ift. publisering, kommentering og salg på nettet overveje hvor og hvordan digitalt indhold kan og bør opbevares juridisk forsvarligt kendskab til vilkår og betingelser for anvendelse af applikationer og online services Scoren på læringsdomænerne viser, en middelstor viden på området - særligt vedr. hvilke data der betragtes som følsomme. Den relativt lave score på indstilling og evne retter sig primært mod relativt svage holdninger til juridiske konsekvenser af licenser, publisering og opbevaring af digitalt indhold. Det Digitale Kompetencehjul: Side 11

12 Fordele ved jura Når man bliver bevidst om, hvad man i praksis kan få ud af at blive bedre på et område, giver det formål og motivation til at arbejde med det. Her skal du arbejde med, hvilke fordele du, organisationen eller dit team ville få ud af at styrke kompetencen. I træet til højre er nogle eksempler på sådanne fordele. De kan inspirere, men er generaliserede. Du skal derfor tænke fordele ind i præcis din kontekst, dine opgaver og din organisation. Jura -arbejdspapir Vi kan udvikle mere tillid til digital videndeling, handel og selvbetjening, når vi kender reglerne Vi kender den korrekte procedure, når vi hører om eller oplever trusler, krænkelser, chikane, mobning eller anden upassende adfærd i et digitalt miljø Vi kan reducere risikoen for at vi uvidende kommer til at overtræde loven Hvad ville fordelene være, hvis du/i blev bedre? Vi kan bearbejde, videreudvikle og dele viden under forskellige licenser. F.eks. creative commons, public domain eller copyright Vi kan finde og identificere materiale på internettet, som vi frit og gratis selv kan anvende Vi kan øge vores viden om hvad vores data på online services kan bliver brugt til Konkrete handlinger Som i alle discipliner skal vi øve os før vi kan blive bedre. Her skal du arbejde med konkrete handlinger, hvormed du kan øve dig og blive bedre. Til højre findes nogle eksempler og idéer til hvordan man kan arbejde med det. Det er fiktive eksempler og passer ikke nødvendigvis til dig, men du kan måske lade dig inspirere. Skriv i tekstfeltet nedenfor hvad du konkret kan gøre. Hvad kan du/i konkret gøre for at styrke kompetencen? Skriv forskellige handlingstrin ned. Jeg vil tjekke vores offentlige digitale materiale og sikre at vi kun bruger ressourcer vi selv ejer. F.eks. på vores Youtube-kanal og hjemmeside Jeg vil undersøge den hårfine balance mellem hvornår en digital kommentar eller billede er kritisk, stødende og provokerende og hvornår den er direkte ulovlig Jeg vil læse vikår og betingelser for vores mest anvendte systemer, så jeg ved hvad vores data præcis bruges til. Jeg vil lære præcis hvilke data der er personfølsomme og falder ind under persondataloven. Jeg vil lære om hvordan ophavsret kan håndhæves i et digitalt univers Jeg vil udforske hvor og hvordan jeg lovligt kan opbevare vores personfølsomme digitale data JURA Det Digitale Kompetencehjul: Side 12

13 Samarbejde Samarbejde Samlet score: 108 Viden: 108 Evne: 101 Indstilling: 114 Digitalt samarbejde handler om din evne til at bruge teknologier og medier til teamwork, koordinering og samarbejdsprocesser. Det kan f.eks. være at... vælge det mest passende kommunikationsmedie, når der skal tages en svær samtale erstatte et traditionelt ugentligt møde med en mere fleksibel videomøde kunne udveksle følsomme dokumenter på en sikker måde. F.eks. kryptere eller kodeordsbeskytte en ansættelseskontrakt. kunne udtrykke og forstå andres følelser samt skabe fællesskab mellem mennesker, der kun samarbejder digitalt formidle på skrift hurtigt og præcist et budskab og undgå misforståelser eller mistillid anvende teknologien til sin fordel, når der samarbejdes i et virtuelt miljø Analysen viser En samlet score på 108 point betyder at samarbejde er en af de signifikant stærkeste kompetencer. Det betyder, at du kvalificeret kan koordinere og samarbejde med et team igennem en bred vifte af digitale teknologier. Gruppens stærkeste aspekter af denne kompetence er: Overvejer altid den mest hensigtsmæssige tone i kommunikation med andre Kan kommunikere effektivt, præcist og formidle betydningen i det skrevne sprog At udvise empati og skabe fællesskab med andre gennem digital kommunikation Indsigt i effekterne ved at kommunikere og samarbejde igennem forskellige typer medier Sætter pris på de fordele teknologien kan bidrage til, når der samarbejdes digitalt Gruppens svageste aspekter af denne kompetence er: Kan kodeordbeskytte, kryptere eller på anden måde beskytte data, der udveksles i teamet Idéer og forståelse for hvornår teknologi med fordel kan understøtte en arbejdsproces Scoren på læringsdomænerne tyder på at holdningen til virtuelt samarbejde er positiv og der tillige er en god potion praksis erfaring på området. Der kan eventuelt savnes lidt mere viden om de samarbejdsmuligheder ny teknologi tilbyder og hvordan de i praksis kan implementeres i det daglige arbejde. Det Digitale Kompetencehjul: Side 13

14 Fordele ved samarbejde Når man bliver bevidst om, hvad man i praksis kan få ud af at blive bedre på et område, giver det formål og motivation til at arbejde med det. Her skal du arbejde med, hvilke fordele du, organisationen eller dit team ville få ud af at styrke kompetencen. I træet til højre er nogle eksempler på sådanne fordele. De kan inspirere, men er generaliserede. Du skal derfor tænke fordele ind i præcis din kontekst, dine opgaver og din organisation. Hvad ville fordelene være, hvis du/i blev bedre? Samarbejde -arbejdspapir Det kan blive nemmere for os at etablere hjemmearbejdspladser og mere fleksible arbejdstider Vi kan forbedre vores relation til samarbejdspartnere, kunder og borgere også på tværs af nationale grænser. Vi kan kommunikere kortere og mere effektivt. F.eks. på . Vi kan forbedre vores evne til at videndele med hinanden Vi kan reducere rejsetid til og fra møder Vi kan etablere en mere grøn profil (miljø) ved at spare papir og mindske transport SAMARBEJDE Konkrete handlinger Som i alle discipliner skal vi øve os før vi kan blive bedre. Her skal du arbejde med konkrete handlinger, hvormed du kan øve dig og blive bedre. Til højre findes nogle eksempler og idéer til hvordan man kan arbejde med det. Det er fiktive eksempler og passer ikke nødvendigvis til dig, men du kan måske lade dig inspirere. Skriv i tekstfeltet nedenfor hvad du konkret kan gøre. Hvad kan du/i konkret gøre for at styrke kompetencen? Skriv forskellige handlingstrin ned. Jeg vil i fællesskab med mine kollegaer udarbejde nogle spilleregler for hvordan vi bedst muligt kan samarbejde. F.eks. digitale guidelines Jeg vil arbejde på at finde den gode balance mellem implementering af ny teknologi og organisationens digitale modenhed. Jeg vil sikre at vores distancemedarbejdere mødes fysisk minimum hver 6. måned Jeg vil sikre at IT infrastrukturen og retningslinjer understøtter et konstruktivt digitalt samarbejde. F.eks. rettigheder til at installere ny browser. Jeg vil undersøge om vi har det bedst egnede software til at samarbejde digitalt og om der eksisterer billigere og bedre alternativer. Jeg vil personligt arbejde på at udvikle et mere positivt og proaktivt mindsæt ift. at samarbejde digitalt med kollegaer og medarbejdere. Det Digitale Kompetencehjul: Side 14

15 Lagring Lagring Samlet score: 88 Viden: 90 Evne: 83 Indstilling: 95 Digital lagring handler om evnen til at formatere, organisere og gemme digitalt materiale, samtidig med at sikkerhed og tilgængelighed overvejes. Det kan f.eks. være at... forstå fordele og ulemper ved at gemme på cloud, harddisk eller bærbar enhed kunne konvertere og gemme filer i et kompatibelt og passende filformat. F.eks. et billede som png eller jpeg. lagre følsomme dokumenter med kodeordsbeskyttelse oprette og gøre brug af databaser til at lagre store mængder information sikre sig mod tab af data ved at dublikere det (backup) og gemme et sikkert sted overveje nøje en god balance mellem god sikkerhed og let tilgængelighed, når data lagres Analysen viser En samlet score på 88 point tyder på at lagring er en af de signifikant svageste kompetencer. Det kan potentielt medføre et kaos af data, der ikke kan findes frem (fordi ingen ved hvor de ligger), ikke kan åbnes (fordi formatet ikke er korrekt) eller ligger svært tilgængeligt (fordi det kun kan åbnes fra særlige enheder). De stærkeste aspekter af denne kompetence er: Der ikke identificeret stærke aspekter De svageste aspekter af denne kompetence er: Viden om fordele, risici, begrænsninger og tilgængelighed ved de forskellige typer lagrinsmuligheder Overvejer nøje hvor og hvordan digitalt indhold kan og bør opbevares Viden om forskellige typer filformater og kunne konvertere data til det mest passende format Kan kodeordbeskytte, kryptere eller på anden måde beskytte data, når det lagres Kan gøre brug af databaser, når der skal lagres større mængder data Vane og evne til at dublikere (backup) data på de forskellige relevante digitale enheder Scoren på læringsdomænerne viser en signifikant lav score på alle domæner. Der savnes således både viden, vilje og evne til at organisere og lagre data, så det bliver let tilgængeligt. Særligt evnen til at gøre det praksis har en bemærkelsesværdig lav score. Det Digitale Kompetencehjul: Side 15

16 Fordele ved lagring Når man bliver bevidst om, hvad man i praksis kan få ud af at blive bedre på et område, giver det formål og motivation til at arbejde med det. Her skal du arbejde med, hvilke fordele du, organisationen eller dit team ville få ud af at styrke kompetencen. I træet til højre er nogle eksempler på sådanne fordele. De kan inspirere, men er generaliserede. Du skal derfor tænke fordele ind i præcis din kontekst, dine opgaver og din organisation. Hvad ville fordelene være, hvis du/i blev bedre? Lagring -arbejdspapir Vi kan spare tid og frustrationer ved at organisere de informationer vi har brug for. Vi kan øge fleksibilitet, når vores data placeres, så det er tilgængeligt fra flere forskellige platforme F.eks. tablets, smartphones og PC. Vi kan sikre kompatibilitet mednye systemer ved at vores data fra starten gemmes i det rette format Vi kan forbedre videndeling ved at gemme data et sted, hvor relevante medarbejdere let kan finde det Vi kan mindske risikoen for miste værdifuld data Vi kan lettere dele vores data med eksterne interessenter, når vores data fra starten gemmes i et åbent (ikke patenteret) filformat Konkrete handlinger Som i alle discipliner skal vi øve os før vi kan blive bedre. Her skal du arbejde med konkrete handlinger, hvormed du kan øve dig og blive bedre. Til højre findes nogle eksempler og idéer til hvordan man kan arbejde med det. Det er fiktive eksempler og passer ikke nødvendigvis til dig, men du kan måske lade dig inspirere. Skriv i tekstfeltet nedenfor hvad du konkret kan gøre. Hvad kan du/i konkret gøre for at styrke kompetencen? Skriv forskellige handlingstrin ned. Jeg vil sætte mig ind i styrker og svagheder ved de mange mulige billede-formater og lære hvordan jeg lagrer det mest optimale format. Jeg vil undersøge interne procedurer og retningslinjer for lagring data, så jeg ved om der er gældende rammer omkring lagring, som jeg skal forholde mig til. Jeg vil være mere omhyggelig med at organisere mine data, så både jeg selv og andre let kan finde dem igen. LAGRING Jeg vil tage stilling til hvor det er mest hensigtsmæssigt at lagre vores data, så det er tilgængeligt når vi skal bruge det og sikkert. F.eks. ESDH-systemer, fælles drev, USB-nøgle eller lokal HD. Jeg vil udforske åbne eller de mest almindelig anvendte datastandarder, så jeg kan sikre at flest muligt kan åbne mit materiale. Jeg vil lære at konvertere et Word-dokument til PDF. Det Digitale Kompetencehjul: Side 16

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Psykiatrien Region Sjælland og Vordingborg Kommune 2014 INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Retningslinjer for virtuelle møder INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer for virtuelle møder

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Pas på vores værdifulde viden Vi fremskaffer og formidler viden. Elektronisk, skriftligt og mundtligt. Det er Københavns Universitets væsentligste aktivitet

Læs mere

Forsiden. Større. Wauw -effekt

Forsiden. Større. Wauw -effekt Større Wauw -effekt Med Windows Vista og 2007 Microsoft Offi ce system får du løst dine daglige arbejdsopgaver på en mere effektiv måde, uanset om du er på kontoret eller på farten. Læs hvordan ved at

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne.

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Slide 1 Forside Slide 2 Introduktion: De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv:

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: Eksempel På Rapport XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: 6 Overordnede Chefer 32 Sideodnede Kolleger 64 Underordnede Medarbejdere 7 Selv Copyright

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1 Ipads på VHS En vejledning ipads på VHS Side 1 Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi ved allerede nu, at dette redskab bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Med uddelingen

Læs mere

Piwik. Multisite + kk.dk: Grundlæggende Drupal Version: 2.0. Beskrivelse. Indholdsfortegnelse

Piwik. Multisite + kk.dk: Grundlæggende Drupal Version: 2.0. Beskrivelse. Indholdsfortegnelse Beskrivelse Piwik er et cookiebaseret værktøj til at indsamle statistik om en hjemmesides brugere. Det vil sige, at når en bruger besøger hjemmesiden, så bliver der lagt en cookie på brugerens computer,

Læs mere

Undervisernes digitale kompetencer

Undervisernes digitale kompetencer Undervisernes digitale kompetencer Linda Hauschildt Nielsen Januar-December 2010 Undervisernes digitale kompetencer Personlige redskaber Samarbejde Undervisningsaktiviteter Digitale materialer Publicering

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org Artikel om... Digital signatur OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller ændre det

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

Mediepolitik i Klub Egedal

Mediepolitik i Klub Egedal Mediepolitik i Klub Egedal Klubberne i klub Egedal vil være banebrydende indenfor tilbuddene vedrørende computere og IT blandt børn og unge. Vi vil bestræbe os for konstant at have fingeren på pulsen,

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11 Introduktion til OneDrive Windows-selvstudium: Side 11 af 11 I Windows 8.1 og Windows RT 8.1 kan du nemt gemme dine filer i OneDrive og åbne dem fra en hvilken som helst enhed, f.eks. din pc, tablet eller

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Indhold. Learningbank

Indhold. Learningbank Indhold 1. Features i Kursusstyring Udvikling af E-lærings indhold E-læring & tests Biblioteket Analytics Rekuttering og HR Webbaseret platform Support 2. Processen med Så let er det at komme i gang En

Læs mere

Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk

Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk Synopsis Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk Gruppe 14 Kasper Spaabæk, Allan Jonas, Trine Uldall, Jonna Bolette Degn Titel Digital Identitet. Formål Vi laver et datingsite (www.virtualdating.dk),

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Kommunikation og teknologi

Kommunikation og teknologi Kommunikation og teknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: Forløbet Kommunikation er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, men det er muligt at arbejde med forløbet både i 7.,

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_ It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning ACUBIZ A/S Opret rejseafregning Guide INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Hvad er Acubiz...3 Hvad er en rejseafregning... 3 Afregning af dine omkostninger...4 ❶ Kontér... 4 ❷ Dokumentér... 4 ❸

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1)

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) Indhold ved...3 1 Adgang stort set når som helst og hvor som helst...4 2 Ddin virksomhed får et professionelt look

Læs mere

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Der var en gang en Kaj Holger Ledelse som styring og kontrol Lederen som den der ved mest Resten er et spørgsmål om organisering og struktur

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere