Det Digitale. Kompetencehjul. (Gruppe, Organisation) Det Digitale Kompetencehjul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Digitale. Kompetencehjul. (Gruppe, Organisation) Det Digitale Kompetencehjul"

Transkript

1 28. maj 2015 (Gruppe, Organisation) Det Digitale Kompetencehjul Det Digitale 2015 Center for Digital Dannelse Kompetencehjul Skab målrettede, relevante og strategiske digitale kompetencer - et visuelt værktøj til ledere og konsulenter Center for Digital Dannelse Axeltorv 6, 3, 1609 København, Denmark Phone: Center for Digital Dannelse All Rights Reserved

2 Det Digitale Kompetencehjul»» Hvad er digital kompetence?»» Hvad måler Kompetencehjulet? Indledning 3-4 Indholdsfortegnelse Digital»» Digitale kompetenceområder»» Digitale kompetencer»» Læringsdomæner profil 5-7 Strategiske kompetencemål 8-16»» Udvikling og deling»» Jura»» Samarbejde»» Lagring Det Digitale Kompetencehjul: Side 2

3 Hvad er digital kompetence? Man is still the most extraordinary computer of all John F. Kennedy Begrebet digital kompetence er opstået i takt med den teknologiske udvikling og efterhånden som samfundet har anerkendt de nye kompetencebehov. Udvikling af teknologier muliggør og skaber hele tiden nye aktiviteter og mål, og betydningen af digital kompetence er derfor under konstant forandring og må altid ses i relation til vor tids teknologi og anvendelsen deraf. bidrager til digitale kompetencer på det operationelle plan. De højere kognitive evner til kritisk søgning og udvælgelse af information følger ikke af mere interneterfaring. Brugerne kan ganske enkelt forblive på samme niveau og kun anvende nogle specifikke applikationer. Derfor bør et højt forbrug af teknologi som sådan ikke betragtes som bevis for digital kompetence. Mere end instrumentale færdigheder Europæiske og danske målinger koncentrerer sig øjeblikket mere om at måle adgang og forbrug end reel kompetence (dvs. måle kvaliteten, holdninger og strategier for brugen). Men at beherske grundlæggende digitale værktøjer og online platforme er kun det første skridt i retning af avanceret digital kompetence. Udvikling af digitale kompetencer bør betragtes som en fortsættelse fra instrumentale færdigheder i retning af mere produktive, kommunikative, kritiske og strategiske kompetencer. Mere end stort forbrug Selvom brug af computer, mobiler og internet er stigende blandt næsten alle grupper mennesker, er det ikke ensbetydende med, at vi udvikler evner og kan drage nytte af det i de mange forskellige aspekter af livet. Forskning har påvist at et stort forbrug af f.eks. computer, mobiler og internet kun Livslang læring Med denne forståelse in mente er en af de bedste definitioner og mindst sårbare overfor tidens tand udarbejdet under et større EU forskningsprojekt, efter digital kompetence blev anerkendt af Europa-kommissionen som en af otte vigtigste kernekompetencer for livslang læring. Det Digitale Kompetencehjul tager sit teoretiske udgangspunkt i den forskning og empiri, der ligger til grund for denne definition: Digital kompetence er din evne til at bruge teknologi, udføre opgaver, løse problemer, kommunikere, håndtere information, samarbejde, skabe og dele indhold effektivt, hensigtsmæssigt, sikkert, kritisk, kreativt, selvstændigt og etisk. Det Digitale Kompetencehjul: Side 3

4 Hvad måler det Digitale Kompetencehjul? Udfordringen er at identificere de relevante kompetencer og metodisk løfte den. Det kan det Digitale Kompetencehjul hjælpe med. Det Digitale Kompetencehjul skal hjælpe til en strategisk, relevant og målrettet indsats for digitale kompetencer, samt retningsangive et muligt handlingsrum, der kan udvikle specifikke holdninger, viden og evner. Det Digitale Kompetencehjul vurderer deltagernes kompetencer på følgende fire hovedområder: Information: At identificere, gemme, organisere og analysere digital information samt at bedømme relevans Kommunikation: At kommunikere, samarbejde og deltage i virtuelle netværk med god tone og adfærd Udvikling: At skabe og redigere digitalt indhold samt udforske måder at drage fordel af teknologien Sikkerhed: At bruge digital teknologi sikkert ift. data, identitet, arbejdsskader og juridiske konsekvenser Hver af disse kompetenceområder inddeles og vurderes endvidere i fire kompetencer (dvs. 16 kompetencer i alt). Disser er: Lagring, søgning, kritisk evaluering, selvbetjening, aktiv deltagelse, samarbejde, social bevidsthed, valg af medie, udvikling & deling, digital udforskning, programmering, konfiguration, jura, identitetshåndtering, beskyttelse af data, samt sundhed. Læringsdomæner En anden dimension af det Digitale Kompetencehjul handler om læringsdomæner, der kategoriseres som viden, evner og indstillinger (holdninger). Enhver kompetence indeholder lidt fra hver af disse tre læringsdomæner. Ved at se på læringsdomæner kan det bestemmes, hvilke konkrete aktiviteter der bedst kan løfte en udvalgt kompetence. F.eks. kan viden løftes ved at læse en bog, mens evner kan fremmes ved at sætte sig til rette og løse et konkret problem. Indstilling er det vigtigste og sværeste domæne at arbejde med, da de fleste mennesker er styret af deres holdninger. Processen kan involvere fralæggelse af gamle vaner, styrkelse af tillid til ledelsen, motiverende samtaler, bedre forklaringer, afstemning af forventninger i plenum, mere involvering i forandringer osv. En test, men ikke en test! Det Digitale Kompetencehjul adskiller sig fra mange andre kompetencetest ved i princippet ikke at være en test, hvor deltageren kan svare rigtigt og forkert. Der er snarere tale om en individuel vurdering og hierarkisering af en lang række udsagn, der via en kompleks algoritme omdanner svarene til et kompetencehjul. Der er tre gode grunde hertil: Det digitale kompetencehjul inkluderer holdninger, prioriteringer og indstillinger, hvor der i sagens natur ikke findes ét rigtigt svar. I stedet bedes deltageren hierarkisere, hvad han eller hun finder stærkest. Deltagerne kan føle sig trygge i viden om, at de ikke kan fejle testen. De skaber en digital profil - det er ikke en eksamen. Selv de dygtigste og mest digitalt kompetente kan identificere svagheder og områder, som de kan arbejde med. Læsning af digital profil og point Din digitale profil er normalfordelt med middelværdien 100 indexpoint. En score under 100 indikerer kompetencer under middel, mens en score over 100 indikerer kompetencer over middel Jo højere score desto mere styrke har kompetencen. Den metodiske konsekvens betyder, at det ikke lader sig gøre at score højt på alle kompetencer - middelværdien for din profil vil altid være 100. For at nogle kompetencer kan have en høj score må andre nødvendigvis falde. Lidt lige som en personlighedstest. Her tegnes en digital profil af dine styrker og svagheder. Grupperapport Denne statusrapport analyserer et gennemsnit af en lang række digitale profiler. Der kan være stor variation mellem de individuelle profiler, og rapporten fremstiller dermed kun de generelle tendenser i gruppen. Formålet er at synliggøre områder gruppen som helhed med fordel kan styrke. Det Digitale Kompetencehjul: Side 4

5 Digitale Kompetenceområder Digitale kompetenceområder er det øverste niveau i det digitale kompetencehjul bestående af fire hovedområder: Information, sikkerhed, kommunikation og udvikling. Dette er en analyse af, hvor gruppen helt overordnet er stærkest og har sit primære fokus. Resultatet herunder er et hierarkisk overblik, så det skal ikke opfattes som om, at gruppen er svag til udvikling men snarere det relative styrkeforhold mellem kompetenceområderne. I nformation Evne til at identificere, lokalisere, hente, gemme og organisere digital information samt bedømme relevans og formål K ommunikation Evne til at kommunikere, samarbejde og deltage i digitale netværk samt tilpasse medie, tone og adfærd U dvikling Evne til at skabe, konfigurere og redigere digitalt indhold samt udforske nye måder at drage fordel af teknologi S ikkerhed Evne til at bruge teknologi sikkert og bæredygtigt ift. data, identitet, arbejdsskader samt juridiske rettigheder og pligter Udvikling Kommunikation Sikkerhed Information Analysen viser Det primære kompetenceområde retter sig mod kommunikation - dvs. evnen til at kommunikere, samarbejde og deltage i virtuelle teams og netværk. En score på 105 viser en stærk præference for kompetencer relateret til det kommunikative område. Kompetencer relateret til både sikkerhed og information ligger på gennemsnitsværdien 100. Det betyder at de befinder sig præcis i midten af kompetencefeltet. Det svageste kompetenceområde er udvikling. Dvs. kompetencer relateret til at udvikle og producere digitalt indhold. Afstanden på 10 index-point mellem svageste og stærkeste kompetenceområde indikerer en signifikant forskel mellem disse kompetenceområder. Det kunne tegne et billede af et overordenet behov for at styrke digital udvikling - dvs. udvikling, produktion og konfiguration af digitale enheder og indhold. Benchmarking Benchmarking er en systematisk undersøgelse og vurdering af din digitale profil ved sammenligning med en standard. Der er i skrivende stund ingen data på andre ledelsesgrupper, hvorfor gruppen i stedet er inddelt i subgrupperinger, der benchmarkes op imod den samlede score. Disse benchmarks fremgår af statusrapportens appendiks. Subgrupperingerne er: Direktion, institutionsledere og tværgående chefer (appendiks 1) Chefer - både centrale og decentrale (appendiks 2) Centrale chefer (appendiks 3) Decentrale chefer (appendiks 4) Det kan med rimelighed konkluderes er der ikke er iøjnefaldende forskelle imellem disse grupperingers score på kompetenceområderne. Den største afvigelse er gruppen centrale chefer, der ligger 2,1% lavere på digital udvikling, men det ikke er af signifikant betydning. Det er et positivt tegn af ingen grupperinger adskiller sig væsentligt fra de andre grupper, hvilket betyder at en fælles indsats og forløb for den samlede gruppe kan have positiv relevans for alle. Det Digitale Kompetencehjul: Side 5

6 Digitale Kompetencer Digitale kompetencer er det andet niveau i det digitale kompetencehjul. Det er en mere udspecificeret fremstilling af de digitale kompetenceområder. Hvert kompetenceområde er inddelt i fire digital kompetencer, hvilket giver mulighed for at gå mere i dybden med et område. Datasikkerhed At identificere og beskytte følsomme data samt forstå forbundne risici Sundhed Det Digitale At være bevidst om Kompetencehjul At organisere og og opmærksom på personlig fysisk og psykisk sundhed Lagring formatere data, mens tilgængelighed overvejes Søgning At søge information, samt navigere og filtrere irrelevante oplysninger Jura At kende love og licenser, der gælder for online adfærd og digitalt indhold Identitetshåndtering At overvåge og beskytte digitale fodspor og forstå konsekvenser deraf Kritisk evaluering At behandle, forstå og kritisk vurdere information der sendes og modtages 111 Selvbetjening At drage nytte af selvbetjeningsløsninger og andre online ydelser Konfiguration At identificere og løse tekniske problemer, samt indstille personlige præferencer Aktiv deltagelse At gøre brug af, udtrykke sin mening og aktivt bidrage til online digitale miljøer Programmering At skabe eller modificere software til at automatisere og udføre en opgave Samarbejde At anvende teknologier til teamwork, koordinering og samarbejdsprocesser Analysen viser Digitalt udforskende At holde sig opdateret med udviklingen og nye teknologiske muligheder 2015 Center for Digital Dannelse Udvikling og deling At skabe, tilpasse og dele digitalt indhold i forskellige formater Kombinationen af de stærkeste kompetencer tyder på kompetent, selvstændig og selvsikker brug af digitale teknologier til samarbejde og koordination af en fælles indsats, hvor der samtidig er opmærksomhed på god tone, sociale relationer og de digitale fodspor det medfører at interagere i det virtuelle miljø. Der tegner sig desuden et billede af proaktiv nysgerrighed for teknologi og de positive muligheder digitale miljøer kan facilitere. De svageste digitale kompetencer retter sig primært mod Valg af medie At vælge det bedst egnede og mest passende medie til konteksten Social bevidsthed At afstemme adfærd, tone og sprog ift. kontekst og den sociale relation lidt mere tekniske og hårde digitale kompetencer. Desuden scorer viden om de juridiske rammer for og produktion af forskellige typer digitalt indhold lavt. Lagring har en særlig lav score på 88, hvilket indikerer et manglende overblik over hvordan og hvor data kan gemmes. Lagring er en vigtig kompetence i en tid, hvor alt skal journaliseres og dokumenteres, samt være tilgængeligt og kompatibelt på tværs af mange systemer. Denne kompetence kunne være et hidtil overset blind plet. Det Digitale Kompetencehjul: Side 6

7 Læringsdomæner Læringsdomæner kan kategoriseres som viden, evne og indstilling (holdning). Ved at analysere læringsdomæner kan det bestemmes, hvilke konkrete aktiviteter der bedst kan løfte en udvalgt kompetence. Viden kan f.eks. forbedres ved at læse en bog, mens evner kan læres ved at sætte sig til rette og løse en konkret problem. Indstilling er det vigtigste og sværeste domæne at arbejde med, da de fleste mennesker er styret af deres holdninger. Processen kan involvere fralæggelse af gamle vaner, styrkelse af tillid, motiverende samtaler, bedre forklaringer, afstemning af forventninger i plenum, mere involvering i forandringer osv. Her følger en analyse af læringsdomæner på det mest overordnede niveau. Omfatter etik, værdier, ansvar, prioriteringer og holdninger. Det motiverer god indsats og er grundlag for en fortsat kompetent præstation. 106 Er en kombination af logisk, intuitiv og kreativ tænkning og manuel anvendelse. Evne til at udføre opgave og løse problemer i praksis. Er resultatet af assimileret information. Viden består af fakta, teorier og almen praksis. Viden Evne Indstilling Indstilling Evne Viden Analysen viser Det stærkeste læringsdomæne er indstilling med en score på 106 indexpoint. Det betyder, at der er flere solide holdninger til etik, værdier, formål og betydning af det digitale område. Indstilling er særlig vigtig. En god og positiv indstilling til det digitale felt sikrer motivation og interesse for en fortsat kompetent præstation på et område, der er under konstant forandring. Viden og evne er ikke svage af betydning, da indstilling har tendens til at stjæle point derfra. Der er således ingen nævneværdige faresignaler at spore på dette helt overordnede niveau. Benchmarking Benchmarks fremgår af statusrapportens appendiks. Direktion, institutionsledere og tværgående chefer (appendiks 1) Chefer - både centrale og decentrale (appendiks 2) Centrale chefer (appendiks 3) Decentrale chefer (appendiks 4) Der er ikke væsentlige afvigelser mellem gruppernes læringsdomæner. Der kan dog nævnes at direktion, institutionsledere og tværgående chefer scorer knap 1% lavere på indstilling end den samlede gruppe. Det er et positivt tegn af ingen grupperinger adskiller sig signifikant fra de andre grupper. Det betyder at den samme metodiske opkvalificeringsproces kan have positiv effekt for samtlige grupper. Det Digitale Kompetencehjul: Side 7

8 Kompetencer i fokus Det bør understreges, at enhver jobfunktion er unik og kræver derfor ikke de samme digitale kompetencer eller den samme profil. Nogle digitale kompetencer kan være komplet irrelevante, mens andre kan være absoult essentielle for at udføre arbejdet. Der er sat fire digitale kompetencer i fokus, som af flere forskellige årsager er bemærkelsesværdige og kan have relevans for en større andel af gruppen. De følgende sider uddyber og analyserer på hver af disse kompetencer. 108 Udvikling og deling At skabe, dele og modificere indhold i forskellige formater Jura At kende love og licenser, der for digital adfærd og indhold Samarbejde At anvende teknologier til koordinering og samarbejdsprocesser Lagring At formatere, organisere og gemme data, mens tilgængelighed overvejes Udvikling og deling Jura Samarbejde Lagring 88 Analysen viser Af de fire kompetencer i fokus skiller kompetencen samarbejde sig markant ud fra mængden. Den har en score på 108 og kan betragtes som en signifikant stærk kompetence. Kompetencerne jura og udvikling og deling er blandt de svagere kompetencer, mens lagring befinder sig i den absolutte lave ende af skalaen. De følgende sider indeholder en mere uddybende analyse af hver kompetence. Benchmarking Benchmarks fremgår af statusrapportens appendiks. Direktion, institutionsledere og tværgående chefer (appendiks 1) Chefer - både centrale og decentrale (appendiks 2) Centrale chefer (appendiks 3) Decentrale chefer (appendiks 4) Det væsentligste udsving mellem grupperne omhandler kompetencen udvikling og deling. Her scorer direktionen, institutionsledere og tværgående chefer 2,2% højere end resten, mens de centrale chefer scorer 4,4% lavere end den samlede gruppe. Der er 6 indexpoint mellem disse grupper, hvilket er en signifikant afstand. Af anden bemærkelsesværdig karakter er kompetencen samarbejde, hvor centrale chefer scorer knap 2% højere end den samlede gruppe, mens decentrale chefer scorer knap 2% lavere. Det Digitale Kompetencehjul: Side 8

9 Udvikling og deling Udvikling og deling Samlet score: 93 Viden: 87 Evne: 95 Indstilling: 101 Udvikling og deling handler om evnen til at skabe, sammensætte, modificere og dele digitalt indhold i mange forskellige formater. Det kan f.eks. være at... skabe en digital ressource. F.eks. Power Point show, Word-dokument, billede, video hente digitalt materiale, modificere det og lagre det igen. F.eks. overføre billede fra kamera, farvejustere det og gemme det i billedemappen. kunne konvertere en filtype til et andet format, der passer til konteksten. F.eks. fra word-dokument til pdf. overvejer de juridiske rammer når digitalt materiale produceres og deles. F.eks. ift. markedsføringsloven, spam, copyright, diskrimination, spekulationer kende og forstå processen, der fører fra et koncept over produktion og til et færdigt stykke software kunne anvende en række produktions-programmer til redigering digitale ressourcer. F.eks. Photoshop, Final Cut, Power Point, ect. finde interesse for digital produktion, og hvor analog ydelser eller ressourcer med fordel kan digitaliseres Analysen viser En samlet score på 93 point betyder at udvikling og deling er en af de relativt svagere kompetencer. Det betyder, at der kan være problemer med producere digitale ressourcer og dele dem med andre. Gruppens stærkeste aspekter af denne kompetence er: Evaluerer omhyggeligt modtageren og skræddersyr kommunikation til denne God til at vælge det bedst egnede multimedie (f.eks. tekst, video, foto) ift. det ønskede resultat Gruppens svageste aspekter af denne kompetence er: Opmærksomhed omkring licenser og andre juridiske forskrifter, når der udgives digitalt materiale Indsigt i og viden omkring hvordan applikationer og websites udvikles og opbygges Viden om kompatible filformater og konvertering Kan begejstres af at skabe eller bearbejde digitalt indhold Kan gøre brug af relevante applikationer til at skabe digitalt indhold Læringsdomænerne viser en relativt lav score på viden om digital produktion og evnen til at gøre det i praksis. Ift. indstilling er der i tråd hermed ikke en stor begejstring for at gøre eller lære det. Til gengæld er der en positv indstilling til at dele digitalt materiale og omhyggelig tilpasse det modtageren. Det Digitale Kompetencehjul: Side 9

10 Fordele ved udvikling og deling Udvikling og deling -arbejdspapir Når man bliver bevidst om, hvad man i praksis kan få ud af at blive bedre på et område, giver det formål og motivation til at arbejde med det. Her skal du arbejde med, hvilke fordele du, organisationen eller dit team ville få ud af at styrke kompetencen. I træet til højre er nogle eksempler på sådanne fordele. De kan inspirere, men er generaliserede. Du skal derfor tænke fordele ind i præcis din kontekst, dine opgaver og din organisation. Hvad ville fordelene være, hvis du/i blev bedre? Det øger videndeling når vi kan og vil præsentere information på en interessant måde. At få lettere ved at lære nye medier, online services eller programmer ved at prøve dem, så det bliver mere overkommeligt at integrere nye systemer. Vi kan skabe større opmærksomhed omkring vores ydelser, når vi kan dele opsigtsvækkende materiale. Vi kan blive mindre afhængige af eksterne konsulenter til producere grafisk materiale. Vi kan omdanne vores skriftlige vejledninger, undervisningsmateriale eller artikler til videopræsentationer eller anden e-læring UDVIKLING OG DELING Konkrete handlinger Som i alle discipliner skal vi øve os før vi kan blive bedre. Her skal du arbejde med konkrete handlinger, hvormed du kan øve dig og blive bedre. Til højre findes nogle eksempler og idéer til hvordan man kan arbejde med det. Det er fiktive eksempler og passer ikke nødvendigvis til dig, men du kan måske lade dig inspirere. Skriv i tekstfeltet nedenfor hvad du konkret kan gøre. Hvad kan du/i konkret gøre for at styrke kompetencen? Skriv forskellige handlingstrin ned. Jeg vil altid hente feedback fra kollegaer på mit materiale før jeg publicerer det. Jeg vil lære et tilgængeligt billede-redigeringsprogram at kende ved at følge nogle online e-læringskurser. F.eks. Photoshop, Picasa eller iphoto Jeg undersøge vores designguide, så vi sikrer et fælles grafisk udtryk. Jeg vil overveje hvilket multimedie der bedst understøtter mit materiale og gør det interessant for modtageren Jeg vil undersøge åbne datastandarder, så jeg sikrer at alle kan åbne mit materiale. F.eks. csv, jpeg, svg eller html Jeg vil lære at lave mindmaps og diagrammer. F.eks. i Xmind eller Word. Det Digitale Kompetencehjul: Side 10

11 Jura Jura Samlet score: 95 Viden: 101 Evne: 92 Indstilling: 94 Jura handler om kendskab til gældende love og licenser for digital adfærd, information og indhold. Det kan f.eks. være at... kunne skelne følsomme data fra personlige oplysninger. F.eks. kreditkort, lægejournal, cpr, ansættelseskontrakt, politiske holdninger, profilbillede kunne klassificere trusler, chikane, mobning, rygter, offentliggørelse af hemmeligheder i sociale interaktioner kende de juridiske rammer for deling af digitalt materiale. F.eks. ift. markedsføring, spam, copyright, diskrimination, persondataloven kende og forstå konsekvenserne af de regler man skal acceptere for at kunne bruge en online tjeneste, downloade en app eller andet digitalt software overveje sikkerhed, tilgængelighed og lovlighed når data lagres overveje licenser når der udgives en video på Youtube med baggrundsmusik, streaming af en film, kopi af billede og tekst Analysen viser En samlet score på 95 point betyder at jura er en af de relativt svage kompetencer. Det kan betyde vanskeligheder ved at analysere, bedømme og argumentere for lovligheden af social adfærd, information og digitalt indhold. Gruppens stærkeste aspekter af denne kompetence er: kan skelne mellem personlige oplysninger og følsomme data (f.eks. navn, adresse, tlf.) kan skelne mellem uhensigtsmæssig/problematisk adfærd og direkte ulovlig adfærd Gruppens svageste aspekter af denne kompetence er: opmærksomhed omkring copyright, licenser og andre forskrifter, når der hentes eller udgives digitalt materiale kendskab til de juridiske rammer ift. publisering, kommentering og salg på nettet overveje hvor og hvordan digitalt indhold kan og bør opbevares juridisk forsvarligt kendskab til vilkår og betingelser for anvendelse af applikationer og online services Scoren på læringsdomænerne viser, en middelstor viden på området - særligt vedr. hvilke data der betragtes som følsomme. Den relativt lave score på indstilling og evne retter sig primært mod relativt svage holdninger til juridiske konsekvenser af licenser, publisering og opbevaring af digitalt indhold. Det Digitale Kompetencehjul: Side 11

12 Fordele ved jura Når man bliver bevidst om, hvad man i praksis kan få ud af at blive bedre på et område, giver det formål og motivation til at arbejde med det. Her skal du arbejde med, hvilke fordele du, organisationen eller dit team ville få ud af at styrke kompetencen. I træet til højre er nogle eksempler på sådanne fordele. De kan inspirere, men er generaliserede. Du skal derfor tænke fordele ind i præcis din kontekst, dine opgaver og din organisation. Jura -arbejdspapir Vi kan udvikle mere tillid til digital videndeling, handel og selvbetjening, når vi kender reglerne Vi kender den korrekte procedure, når vi hører om eller oplever trusler, krænkelser, chikane, mobning eller anden upassende adfærd i et digitalt miljø Vi kan reducere risikoen for at vi uvidende kommer til at overtræde loven Hvad ville fordelene være, hvis du/i blev bedre? Vi kan bearbejde, videreudvikle og dele viden under forskellige licenser. F.eks. creative commons, public domain eller copyright Vi kan finde og identificere materiale på internettet, som vi frit og gratis selv kan anvende Vi kan øge vores viden om hvad vores data på online services kan bliver brugt til Konkrete handlinger Som i alle discipliner skal vi øve os før vi kan blive bedre. Her skal du arbejde med konkrete handlinger, hvormed du kan øve dig og blive bedre. Til højre findes nogle eksempler og idéer til hvordan man kan arbejde med det. Det er fiktive eksempler og passer ikke nødvendigvis til dig, men du kan måske lade dig inspirere. Skriv i tekstfeltet nedenfor hvad du konkret kan gøre. Hvad kan du/i konkret gøre for at styrke kompetencen? Skriv forskellige handlingstrin ned. Jeg vil tjekke vores offentlige digitale materiale og sikre at vi kun bruger ressourcer vi selv ejer. F.eks. på vores Youtube-kanal og hjemmeside Jeg vil undersøge den hårfine balance mellem hvornår en digital kommentar eller billede er kritisk, stødende og provokerende og hvornår den er direkte ulovlig Jeg vil læse vikår og betingelser for vores mest anvendte systemer, så jeg ved hvad vores data præcis bruges til. Jeg vil lære præcis hvilke data der er personfølsomme og falder ind under persondataloven. Jeg vil lære om hvordan ophavsret kan håndhæves i et digitalt univers Jeg vil udforske hvor og hvordan jeg lovligt kan opbevare vores personfølsomme digitale data JURA Det Digitale Kompetencehjul: Side 12

13 Samarbejde Samarbejde Samlet score: 108 Viden: 108 Evne: 101 Indstilling: 114 Digitalt samarbejde handler om din evne til at bruge teknologier og medier til teamwork, koordinering og samarbejdsprocesser. Det kan f.eks. være at... vælge det mest passende kommunikationsmedie, når der skal tages en svær samtale erstatte et traditionelt ugentligt møde med en mere fleksibel videomøde kunne udveksle følsomme dokumenter på en sikker måde. F.eks. kryptere eller kodeordsbeskytte en ansættelseskontrakt. kunne udtrykke og forstå andres følelser samt skabe fællesskab mellem mennesker, der kun samarbejder digitalt formidle på skrift hurtigt og præcist et budskab og undgå misforståelser eller mistillid anvende teknologien til sin fordel, når der samarbejdes i et virtuelt miljø Analysen viser En samlet score på 108 point betyder at samarbejde er en af de signifikant stærkeste kompetencer. Det betyder, at du kvalificeret kan koordinere og samarbejde med et team igennem en bred vifte af digitale teknologier. Gruppens stærkeste aspekter af denne kompetence er: Overvejer altid den mest hensigtsmæssige tone i kommunikation med andre Kan kommunikere effektivt, præcist og formidle betydningen i det skrevne sprog At udvise empati og skabe fællesskab med andre gennem digital kommunikation Indsigt i effekterne ved at kommunikere og samarbejde igennem forskellige typer medier Sætter pris på de fordele teknologien kan bidrage til, når der samarbejdes digitalt Gruppens svageste aspekter af denne kompetence er: Kan kodeordbeskytte, kryptere eller på anden måde beskytte data, der udveksles i teamet Idéer og forståelse for hvornår teknologi med fordel kan understøtte en arbejdsproces Scoren på læringsdomænerne tyder på at holdningen til virtuelt samarbejde er positiv og der tillige er en god potion praksis erfaring på området. Der kan eventuelt savnes lidt mere viden om de samarbejdsmuligheder ny teknologi tilbyder og hvordan de i praksis kan implementeres i det daglige arbejde. Det Digitale Kompetencehjul: Side 13

14 Fordele ved samarbejde Når man bliver bevidst om, hvad man i praksis kan få ud af at blive bedre på et område, giver det formål og motivation til at arbejde med det. Her skal du arbejde med, hvilke fordele du, organisationen eller dit team ville få ud af at styrke kompetencen. I træet til højre er nogle eksempler på sådanne fordele. De kan inspirere, men er generaliserede. Du skal derfor tænke fordele ind i præcis din kontekst, dine opgaver og din organisation. Hvad ville fordelene være, hvis du/i blev bedre? Samarbejde -arbejdspapir Det kan blive nemmere for os at etablere hjemmearbejdspladser og mere fleksible arbejdstider Vi kan forbedre vores relation til samarbejdspartnere, kunder og borgere også på tværs af nationale grænser. Vi kan kommunikere kortere og mere effektivt. F.eks. på . Vi kan forbedre vores evne til at videndele med hinanden Vi kan reducere rejsetid til og fra møder Vi kan etablere en mere grøn profil (miljø) ved at spare papir og mindske transport SAMARBEJDE Konkrete handlinger Som i alle discipliner skal vi øve os før vi kan blive bedre. Her skal du arbejde med konkrete handlinger, hvormed du kan øve dig og blive bedre. Til højre findes nogle eksempler og idéer til hvordan man kan arbejde med det. Det er fiktive eksempler og passer ikke nødvendigvis til dig, men du kan måske lade dig inspirere. Skriv i tekstfeltet nedenfor hvad du konkret kan gøre. Hvad kan du/i konkret gøre for at styrke kompetencen? Skriv forskellige handlingstrin ned. Jeg vil i fællesskab med mine kollegaer udarbejde nogle spilleregler for hvordan vi bedst muligt kan samarbejde. F.eks. digitale guidelines Jeg vil arbejde på at finde den gode balance mellem implementering af ny teknologi og organisationens digitale modenhed. Jeg vil sikre at vores distancemedarbejdere mødes fysisk minimum hver 6. måned Jeg vil sikre at IT infrastrukturen og retningslinjer understøtter et konstruktivt digitalt samarbejde. F.eks. rettigheder til at installere ny browser. Jeg vil undersøge om vi har det bedst egnede software til at samarbejde digitalt og om der eksisterer billigere og bedre alternativer. Jeg vil personligt arbejde på at udvikle et mere positivt og proaktivt mindsæt ift. at samarbejde digitalt med kollegaer og medarbejdere. Det Digitale Kompetencehjul: Side 14

15 Lagring Lagring Samlet score: 88 Viden: 90 Evne: 83 Indstilling: 95 Digital lagring handler om evnen til at formatere, organisere og gemme digitalt materiale, samtidig med at sikkerhed og tilgængelighed overvejes. Det kan f.eks. være at... forstå fordele og ulemper ved at gemme på cloud, harddisk eller bærbar enhed kunne konvertere og gemme filer i et kompatibelt og passende filformat. F.eks. et billede som png eller jpeg. lagre følsomme dokumenter med kodeordsbeskyttelse oprette og gøre brug af databaser til at lagre store mængder information sikre sig mod tab af data ved at dublikere det (backup) og gemme et sikkert sted overveje nøje en god balance mellem god sikkerhed og let tilgængelighed, når data lagres Analysen viser En samlet score på 88 point tyder på at lagring er en af de signifikant svageste kompetencer. Det kan potentielt medføre et kaos af data, der ikke kan findes frem (fordi ingen ved hvor de ligger), ikke kan åbnes (fordi formatet ikke er korrekt) eller ligger svært tilgængeligt (fordi det kun kan åbnes fra særlige enheder). De stærkeste aspekter af denne kompetence er: Der ikke identificeret stærke aspekter De svageste aspekter af denne kompetence er: Viden om fordele, risici, begrænsninger og tilgængelighed ved de forskellige typer lagrinsmuligheder Overvejer nøje hvor og hvordan digitalt indhold kan og bør opbevares Viden om forskellige typer filformater og kunne konvertere data til det mest passende format Kan kodeordbeskytte, kryptere eller på anden måde beskytte data, når det lagres Kan gøre brug af databaser, når der skal lagres større mængder data Vane og evne til at dublikere (backup) data på de forskellige relevante digitale enheder Scoren på læringsdomænerne viser en signifikant lav score på alle domæner. Der savnes således både viden, vilje og evne til at organisere og lagre data, så det bliver let tilgængeligt. Særligt evnen til at gøre det praksis har en bemærkelsesværdig lav score. Det Digitale Kompetencehjul: Side 15

16 Fordele ved lagring Når man bliver bevidst om, hvad man i praksis kan få ud af at blive bedre på et område, giver det formål og motivation til at arbejde med det. Her skal du arbejde med, hvilke fordele du, organisationen eller dit team ville få ud af at styrke kompetencen. I træet til højre er nogle eksempler på sådanne fordele. De kan inspirere, men er generaliserede. Du skal derfor tænke fordele ind i præcis din kontekst, dine opgaver og din organisation. Hvad ville fordelene være, hvis du/i blev bedre? Lagring -arbejdspapir Vi kan spare tid og frustrationer ved at organisere de informationer vi har brug for. Vi kan øge fleksibilitet, når vores data placeres, så det er tilgængeligt fra flere forskellige platforme F.eks. tablets, smartphones og PC. Vi kan sikre kompatibilitet mednye systemer ved at vores data fra starten gemmes i det rette format Vi kan forbedre videndeling ved at gemme data et sted, hvor relevante medarbejdere let kan finde det Vi kan mindske risikoen for miste værdifuld data Vi kan lettere dele vores data med eksterne interessenter, når vores data fra starten gemmes i et åbent (ikke patenteret) filformat Konkrete handlinger Som i alle discipliner skal vi øve os før vi kan blive bedre. Her skal du arbejde med konkrete handlinger, hvormed du kan øve dig og blive bedre. Til højre findes nogle eksempler og idéer til hvordan man kan arbejde med det. Det er fiktive eksempler og passer ikke nødvendigvis til dig, men du kan måske lade dig inspirere. Skriv i tekstfeltet nedenfor hvad du konkret kan gøre. Hvad kan du/i konkret gøre for at styrke kompetencen? Skriv forskellige handlingstrin ned. Jeg vil sætte mig ind i styrker og svagheder ved de mange mulige billede-formater og lære hvordan jeg lagrer det mest optimale format. Jeg vil undersøge interne procedurer og retningslinjer for lagring data, så jeg ved om der er gældende rammer omkring lagring, som jeg skal forholde mig til. Jeg vil være mere omhyggelig med at organisere mine data, så både jeg selv og andre let kan finde dem igen. LAGRING Jeg vil tage stilling til hvor det er mest hensigtsmæssigt at lagre vores data, så det er tilgængeligt når vi skal bruge det og sikkert. F.eks. ESDH-systemer, fælles drev, USB-nøgle eller lokal HD. Jeg vil udforske åbne eller de mest almindelig anvendte datastandarder, så jeg kan sikre at flest muligt kan åbne mit materiale. Jeg vil lære at konvertere et Word-dokument til PDF. Det Digitale Kompetencehjul: Side 16

DET DIGITALE KOMPETENCEHJUL

DET DIGITALE KOMPETENCEHJUL DET DIGITALE KOMPETENCEHJUL 2009 2016, Center for Digital Dannelse Axeltorv 6, sal, 1609 København E: dd@digitaldannelse.org W: http://digitaldannelse.org T: +45 61 33 78 58 DEN DIGITALISEREDE ERHVERVSSKOLE

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Psykiatrien Region Sjælland og Vordingborg Kommune 2014 INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Politik for anvendelse af computere og sociale medier

Politik for anvendelse af computere og sociale medier Politik for anvendelse af computere og sociale medier Forord Formålet med at udarbejde denne politik er, at klubben ønsker at synliggøre de pædagogiske overvejelser i forbindelse med klubbens udbud af

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed

Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed Langeland Kommune Sikkerhed i Langeland Kommune Sikkerhed er noget vi alle skal tænke over. Vi behandler følsomme informationer om vores

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Dit liv på nettet - Forforståelse

Dit liv på nettet - Forforståelse Dit liv på nettet - Forforståelse Materiale om netetik og digital dannelse Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn & Mariagerfjord 2016 Center for Digital Pædagogik Forord Denne vejledning har til formål at

Læs mere

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro:

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

Dit liv på nettet - Forforståelse

Dit liv på nettet - Forforståelse Dit liv på nettet - Forforståelse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Denne vejledning har til formål at klæde læreren

Læs mere

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udvalget består

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Retningslinjer for virtuelle møder INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer for virtuelle møder

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

virtuelle platforme Working Virtual 2015

virtuelle platforme Working Virtual 2015 virtuelle platforme Working Virtual 2015 Program Hvad gør de andre virksomheder? VS14 analyse Hvad kan du og din virksomhed gøre? Virtuelle møder og alternativerne Fakta om virtuelle møder og potentialer

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Informationssikkerhed regler og råd

Informationssikkerhed regler og råd Informationssikkerhed regler og råd TAP-området Kære kollegaer Formålet med denne folder er at oplyse dig om RMCs regler og råd inden for informationssikkerhed. Folderen skal være med til at sikre, at

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet

IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet Læreprocesser der sætter dem i stand til at.. Procesorienterede arbejdsforløb bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb med hjælp fra læreren

Læs mere

Klassens IT og medie checkliste Indskoling

Klassens IT og medie checkliste Indskoling Klassens IT og medie checkliste Indskoling I indskolingen begynder eleverne at træne brugen af forskellige IT og medie-værktøjer. Læreren vælger relevante værktøjer, så eleverne kan få et indtryk at, i

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles Personlig rapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion til Personlig rapport Tak for at du har besvaret

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Region Hovedstaden 1 KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen.

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Pædagogisk faglighed Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Hovedopgaven for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud er, at fremme trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

HVAD DU BØR VIDE OM ELEKTRONISKE PUBLIKATIONER PÅ NETTET. Nye regler for net-publikationers tilgængelighed

HVAD DU BØR VIDE OM ELEKTRONISKE PUBLIKATIONER PÅ NETTET. Nye regler for net-publikationers tilgængelighed HVAD DU BØR VIDE OM ELEKTRONISKE PUBLIKATIONER PÅ NETTET Nye regler for net-publikationers tilgængelighed Net-publikationer skal være tilgængelige Mere end 600.000 danskere har ét eller flere handicap,

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Digital Dannelse er en samfundsopgave der kræver kompetencer fra vugge til grav

Digital Dannelse er en samfundsopgave der kræver kompetencer fra vugge til grav DANSK IT s anbefalinger til styrkelse af danskernes digitale kompetencer Digital Dannelse er en samfundsopgave der kræver kompetencer fra vugge til grav I Danmark har den digitale teknologi og dens hastige

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Oversigt. Score: 2,42ud af 3

Oversigt. Score: 2,42ud af 3 BioRemind Connect Oversigt Appens navn : BioRemind Connect Dato: 3/11/2017 Score: 2,42ud af 3 Resume: BioRemind Connect er en platform der kombinerer web og app. I platformen kan behandleren sammensætte

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Der var en gang en Kaj Holger Ledelse som styring og kontrol Lederen som den der ved mest Resten er et spørgsmål om organisering og struktur

Læs mere

Sikker IT-Brug. En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål. sanistaal.com

Sikker IT-Brug. En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål. sanistaal.com Sikker IT-Brug En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål sanistaal.com Indhold 2 Kære kollega 4 Kom godt i gang 5 Logning 6 Kodeord 7 Mobile enheder 9 Dataopbevaring

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Oversigt trin 2 alle hovedområder

Oversigt trin 2 alle hovedområder Oversigt trin 2 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...5 Kommunikation...6 Computere og netværk...7 1 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Si Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv:

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: Eksempel På Rapport XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: 6 Overordnede Chefer 32 Sideodnede Kolleger 64 Underordnede Medarbejdere 7 Selv Copyright

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Oversigt trin 1 alle hovedområder

Oversigt trin 1 alle hovedområder Oversigt trin 1 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4...4 Kommunikation...5...5 Computere og netværk...6...6 It- og mediestøttede

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere