Det Digitale. Kompetencehjul. (Gruppe, Organisation) Det Digitale Kompetencehjul

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Digitale. Kompetencehjul. (Gruppe, Organisation) Det Digitale Kompetencehjul"

Transkript

1 28. maj 2015 (Gruppe, Organisation) Det Digitale Kompetencehjul Det Digitale 2015 Center for Digital Dannelse Kompetencehjul Skab målrettede, relevante og strategiske digitale kompetencer - et visuelt værktøj til ledere og konsulenter Center for Digital Dannelse Axeltorv 6, 3, 1609 København, Denmark Phone: Center for Digital Dannelse All Rights Reserved

2 Det Digitale Kompetencehjul»» Hvad er digital kompetence?»» Hvad måler Kompetencehjulet? Indledning 3-4 Indholdsfortegnelse Digital»» Digitale kompetenceområder»» Digitale kompetencer»» Læringsdomæner profil 5-7 Strategiske kompetencemål 8-16»» Udvikling og deling»» Jura»» Samarbejde»» Lagring Det Digitale Kompetencehjul: Side 2

3 Hvad er digital kompetence? Man is still the most extraordinary computer of all John F. Kennedy Begrebet digital kompetence er opstået i takt med den teknologiske udvikling og efterhånden som samfundet har anerkendt de nye kompetencebehov. Udvikling af teknologier muliggør og skaber hele tiden nye aktiviteter og mål, og betydningen af digital kompetence er derfor under konstant forandring og må altid ses i relation til vor tids teknologi og anvendelsen deraf. bidrager til digitale kompetencer på det operationelle plan. De højere kognitive evner til kritisk søgning og udvælgelse af information følger ikke af mere interneterfaring. Brugerne kan ganske enkelt forblive på samme niveau og kun anvende nogle specifikke applikationer. Derfor bør et højt forbrug af teknologi som sådan ikke betragtes som bevis for digital kompetence. Mere end instrumentale færdigheder Europæiske og danske målinger koncentrerer sig øjeblikket mere om at måle adgang og forbrug end reel kompetence (dvs. måle kvaliteten, holdninger og strategier for brugen). Men at beherske grundlæggende digitale værktøjer og online platforme er kun det første skridt i retning af avanceret digital kompetence. Udvikling af digitale kompetencer bør betragtes som en fortsættelse fra instrumentale færdigheder i retning af mere produktive, kommunikative, kritiske og strategiske kompetencer. Mere end stort forbrug Selvom brug af computer, mobiler og internet er stigende blandt næsten alle grupper mennesker, er det ikke ensbetydende med, at vi udvikler evner og kan drage nytte af det i de mange forskellige aspekter af livet. Forskning har påvist at et stort forbrug af f.eks. computer, mobiler og internet kun Livslang læring Med denne forståelse in mente er en af de bedste definitioner og mindst sårbare overfor tidens tand udarbejdet under et større EU forskningsprojekt, efter digital kompetence blev anerkendt af Europa-kommissionen som en af otte vigtigste kernekompetencer for livslang læring. Det Digitale Kompetencehjul tager sit teoretiske udgangspunkt i den forskning og empiri, der ligger til grund for denne definition: Digital kompetence er din evne til at bruge teknologi, udføre opgaver, løse problemer, kommunikere, håndtere information, samarbejde, skabe og dele indhold effektivt, hensigtsmæssigt, sikkert, kritisk, kreativt, selvstændigt og etisk. Det Digitale Kompetencehjul: Side 3

4 Hvad måler det Digitale Kompetencehjul? Udfordringen er at identificere de relevante kompetencer og metodisk løfte den. Det kan det Digitale Kompetencehjul hjælpe med. Det Digitale Kompetencehjul skal hjælpe til en strategisk, relevant og målrettet indsats for digitale kompetencer, samt retningsangive et muligt handlingsrum, der kan udvikle specifikke holdninger, viden og evner. Det Digitale Kompetencehjul vurderer deltagernes kompetencer på følgende fire hovedområder: Information: At identificere, gemme, organisere og analysere digital information samt at bedømme relevans Kommunikation: At kommunikere, samarbejde og deltage i virtuelle netværk med god tone og adfærd Udvikling: At skabe og redigere digitalt indhold samt udforske måder at drage fordel af teknologien Sikkerhed: At bruge digital teknologi sikkert ift. data, identitet, arbejdsskader og juridiske konsekvenser Hver af disse kompetenceområder inddeles og vurderes endvidere i fire kompetencer (dvs. 16 kompetencer i alt). Disser er: Lagring, søgning, kritisk evaluering, selvbetjening, aktiv deltagelse, samarbejde, social bevidsthed, valg af medie, udvikling & deling, digital udforskning, programmering, konfiguration, jura, identitetshåndtering, beskyttelse af data, samt sundhed. Læringsdomæner En anden dimension af det Digitale Kompetencehjul handler om læringsdomæner, der kategoriseres som viden, evner og indstillinger (holdninger). Enhver kompetence indeholder lidt fra hver af disse tre læringsdomæner. Ved at se på læringsdomæner kan det bestemmes, hvilke konkrete aktiviteter der bedst kan løfte en udvalgt kompetence. F.eks. kan viden løftes ved at læse en bog, mens evner kan fremmes ved at sætte sig til rette og løse et konkret problem. Indstilling er det vigtigste og sværeste domæne at arbejde med, da de fleste mennesker er styret af deres holdninger. Processen kan involvere fralæggelse af gamle vaner, styrkelse af tillid til ledelsen, motiverende samtaler, bedre forklaringer, afstemning af forventninger i plenum, mere involvering i forandringer osv. En test, men ikke en test! Det Digitale Kompetencehjul adskiller sig fra mange andre kompetencetest ved i princippet ikke at være en test, hvor deltageren kan svare rigtigt og forkert. Der er snarere tale om en individuel vurdering og hierarkisering af en lang række udsagn, der via en kompleks algoritme omdanner svarene til et kompetencehjul. Der er tre gode grunde hertil: Det digitale kompetencehjul inkluderer holdninger, prioriteringer og indstillinger, hvor der i sagens natur ikke findes ét rigtigt svar. I stedet bedes deltageren hierarkisere, hvad han eller hun finder stærkest. Deltagerne kan føle sig trygge i viden om, at de ikke kan fejle testen. De skaber en digital profil - det er ikke en eksamen. Selv de dygtigste og mest digitalt kompetente kan identificere svagheder og områder, som de kan arbejde med. Læsning af digital profil og point Din digitale profil er normalfordelt med middelværdien 100 indexpoint. En score under 100 indikerer kompetencer under middel, mens en score over 100 indikerer kompetencer over middel Jo højere score desto mere styrke har kompetencen. Den metodiske konsekvens betyder, at det ikke lader sig gøre at score højt på alle kompetencer - middelværdien for din profil vil altid være 100. For at nogle kompetencer kan have en høj score må andre nødvendigvis falde. Lidt lige som en personlighedstest. Her tegnes en digital profil af dine styrker og svagheder. Grupperapport Denne statusrapport analyserer et gennemsnit af en lang række digitale profiler. Der kan være stor variation mellem de individuelle profiler, og rapporten fremstiller dermed kun de generelle tendenser i gruppen. Formålet er at synliggøre områder gruppen som helhed med fordel kan styrke. Det Digitale Kompetencehjul: Side 4

5 Digitale Kompetenceområder Digitale kompetenceområder er det øverste niveau i det digitale kompetencehjul bestående af fire hovedområder: Information, sikkerhed, kommunikation og udvikling. Dette er en analyse af, hvor gruppen helt overordnet er stærkest og har sit primære fokus. Resultatet herunder er et hierarkisk overblik, så det skal ikke opfattes som om, at gruppen er svag til udvikling men snarere det relative styrkeforhold mellem kompetenceområderne. I nformation Evne til at identificere, lokalisere, hente, gemme og organisere digital information samt bedømme relevans og formål K ommunikation Evne til at kommunikere, samarbejde og deltage i digitale netværk samt tilpasse medie, tone og adfærd U dvikling Evne til at skabe, konfigurere og redigere digitalt indhold samt udforske nye måder at drage fordel af teknologi S ikkerhed Evne til at bruge teknologi sikkert og bæredygtigt ift. data, identitet, arbejdsskader samt juridiske rettigheder og pligter Udvikling Kommunikation Sikkerhed Information Analysen viser Det primære kompetenceområde retter sig mod kommunikation - dvs. evnen til at kommunikere, samarbejde og deltage i virtuelle teams og netværk. En score på 105 viser en stærk præference for kompetencer relateret til det kommunikative område. Kompetencer relateret til både sikkerhed og information ligger på gennemsnitsværdien 100. Det betyder at de befinder sig præcis i midten af kompetencefeltet. Det svageste kompetenceområde er udvikling. Dvs. kompetencer relateret til at udvikle og producere digitalt indhold. Afstanden på 10 index-point mellem svageste og stærkeste kompetenceområde indikerer en signifikant forskel mellem disse kompetenceområder. Det kunne tegne et billede af et overordenet behov for at styrke digital udvikling - dvs. udvikling, produktion og konfiguration af digitale enheder og indhold. Benchmarking Benchmarking er en systematisk undersøgelse og vurdering af din digitale profil ved sammenligning med en standard. Der er i skrivende stund ingen data på andre ledelsesgrupper, hvorfor gruppen i stedet er inddelt i subgrupperinger, der benchmarkes op imod den samlede score. Disse benchmarks fremgår af statusrapportens appendiks. Subgrupperingerne er: Direktion, institutionsledere og tværgående chefer (appendiks 1) Chefer - både centrale og decentrale (appendiks 2) Centrale chefer (appendiks 3) Decentrale chefer (appendiks 4) Det kan med rimelighed konkluderes er der ikke er iøjnefaldende forskelle imellem disse grupperingers score på kompetenceområderne. Den største afvigelse er gruppen centrale chefer, der ligger 2,1% lavere på digital udvikling, men det ikke er af signifikant betydning. Det er et positivt tegn af ingen grupperinger adskiller sig væsentligt fra de andre grupper, hvilket betyder at en fælles indsats og forløb for den samlede gruppe kan have positiv relevans for alle. Det Digitale Kompetencehjul: Side 5

6 Digitale Kompetencer Digitale kompetencer er det andet niveau i det digitale kompetencehjul. Det er en mere udspecificeret fremstilling af de digitale kompetenceområder. Hvert kompetenceområde er inddelt i fire digital kompetencer, hvilket giver mulighed for at gå mere i dybden med et område. Datasikkerhed At identificere og beskytte følsomme data samt forstå forbundne risici Sundhed Det Digitale At være bevidst om Kompetencehjul At organisere og og opmærksom på personlig fysisk og psykisk sundhed Lagring formatere data, mens tilgængelighed overvejes Søgning At søge information, samt navigere og filtrere irrelevante oplysninger Jura At kende love og licenser, der gælder for online adfærd og digitalt indhold Identitetshåndtering At overvåge og beskytte digitale fodspor og forstå konsekvenser deraf Kritisk evaluering At behandle, forstå og kritisk vurdere information der sendes og modtages 111 Selvbetjening At drage nytte af selvbetjeningsløsninger og andre online ydelser Konfiguration At identificere og løse tekniske problemer, samt indstille personlige præferencer Aktiv deltagelse At gøre brug af, udtrykke sin mening og aktivt bidrage til online digitale miljøer Programmering At skabe eller modificere software til at automatisere og udføre en opgave Samarbejde At anvende teknologier til teamwork, koordinering og samarbejdsprocesser Analysen viser Digitalt udforskende At holde sig opdateret med udviklingen og nye teknologiske muligheder 2015 Center for Digital Dannelse Udvikling og deling At skabe, tilpasse og dele digitalt indhold i forskellige formater Kombinationen af de stærkeste kompetencer tyder på kompetent, selvstændig og selvsikker brug af digitale teknologier til samarbejde og koordination af en fælles indsats, hvor der samtidig er opmærksomhed på god tone, sociale relationer og de digitale fodspor det medfører at interagere i det virtuelle miljø. Der tegner sig desuden et billede af proaktiv nysgerrighed for teknologi og de positive muligheder digitale miljøer kan facilitere. De svageste digitale kompetencer retter sig primært mod Valg af medie At vælge det bedst egnede og mest passende medie til konteksten Social bevidsthed At afstemme adfærd, tone og sprog ift. kontekst og den sociale relation lidt mere tekniske og hårde digitale kompetencer. Desuden scorer viden om de juridiske rammer for og produktion af forskellige typer digitalt indhold lavt. Lagring har en særlig lav score på 88, hvilket indikerer et manglende overblik over hvordan og hvor data kan gemmes. Lagring er en vigtig kompetence i en tid, hvor alt skal journaliseres og dokumenteres, samt være tilgængeligt og kompatibelt på tværs af mange systemer. Denne kompetence kunne være et hidtil overset blind plet. Det Digitale Kompetencehjul: Side 6

7 Læringsdomæner Læringsdomæner kan kategoriseres som viden, evne og indstilling (holdning). Ved at analysere læringsdomæner kan det bestemmes, hvilke konkrete aktiviteter der bedst kan løfte en udvalgt kompetence. Viden kan f.eks. forbedres ved at læse en bog, mens evner kan læres ved at sætte sig til rette og løse en konkret problem. Indstilling er det vigtigste og sværeste domæne at arbejde med, da de fleste mennesker er styret af deres holdninger. Processen kan involvere fralæggelse af gamle vaner, styrkelse af tillid, motiverende samtaler, bedre forklaringer, afstemning af forventninger i plenum, mere involvering i forandringer osv. Her følger en analyse af læringsdomæner på det mest overordnede niveau. Omfatter etik, værdier, ansvar, prioriteringer og holdninger. Det motiverer god indsats og er grundlag for en fortsat kompetent præstation. 106 Er en kombination af logisk, intuitiv og kreativ tænkning og manuel anvendelse. Evne til at udføre opgave og løse problemer i praksis. Er resultatet af assimileret information. Viden består af fakta, teorier og almen praksis. Viden Evne Indstilling Indstilling Evne Viden Analysen viser Det stærkeste læringsdomæne er indstilling med en score på 106 indexpoint. Det betyder, at der er flere solide holdninger til etik, værdier, formål og betydning af det digitale område. Indstilling er særlig vigtig. En god og positiv indstilling til det digitale felt sikrer motivation og interesse for en fortsat kompetent præstation på et område, der er under konstant forandring. Viden og evne er ikke svage af betydning, da indstilling har tendens til at stjæle point derfra. Der er således ingen nævneværdige faresignaler at spore på dette helt overordnede niveau. Benchmarking Benchmarks fremgår af statusrapportens appendiks. Direktion, institutionsledere og tværgående chefer (appendiks 1) Chefer - både centrale og decentrale (appendiks 2) Centrale chefer (appendiks 3) Decentrale chefer (appendiks 4) Der er ikke væsentlige afvigelser mellem gruppernes læringsdomæner. Der kan dog nævnes at direktion, institutionsledere og tværgående chefer scorer knap 1% lavere på indstilling end den samlede gruppe. Det er et positivt tegn af ingen grupperinger adskiller sig signifikant fra de andre grupper. Det betyder at den samme metodiske opkvalificeringsproces kan have positiv effekt for samtlige grupper. Det Digitale Kompetencehjul: Side 7

8 Kompetencer i fokus Det bør understreges, at enhver jobfunktion er unik og kræver derfor ikke de samme digitale kompetencer eller den samme profil. Nogle digitale kompetencer kan være komplet irrelevante, mens andre kan være absoult essentielle for at udføre arbejdet. Der er sat fire digitale kompetencer i fokus, som af flere forskellige årsager er bemærkelsesværdige og kan have relevans for en større andel af gruppen. De følgende sider uddyber og analyserer på hver af disse kompetencer. 108 Udvikling og deling At skabe, dele og modificere indhold i forskellige formater Jura At kende love og licenser, der for digital adfærd og indhold Samarbejde At anvende teknologier til koordinering og samarbejdsprocesser Lagring At formatere, organisere og gemme data, mens tilgængelighed overvejes Udvikling og deling Jura Samarbejde Lagring 88 Analysen viser Af de fire kompetencer i fokus skiller kompetencen samarbejde sig markant ud fra mængden. Den har en score på 108 og kan betragtes som en signifikant stærk kompetence. Kompetencerne jura og udvikling og deling er blandt de svagere kompetencer, mens lagring befinder sig i den absolutte lave ende af skalaen. De følgende sider indeholder en mere uddybende analyse af hver kompetence. Benchmarking Benchmarks fremgår af statusrapportens appendiks. Direktion, institutionsledere og tværgående chefer (appendiks 1) Chefer - både centrale og decentrale (appendiks 2) Centrale chefer (appendiks 3) Decentrale chefer (appendiks 4) Det væsentligste udsving mellem grupperne omhandler kompetencen udvikling og deling. Her scorer direktionen, institutionsledere og tværgående chefer 2,2% højere end resten, mens de centrale chefer scorer 4,4% lavere end den samlede gruppe. Der er 6 indexpoint mellem disse grupper, hvilket er en signifikant afstand. Af anden bemærkelsesværdig karakter er kompetencen samarbejde, hvor centrale chefer scorer knap 2% højere end den samlede gruppe, mens decentrale chefer scorer knap 2% lavere. Det Digitale Kompetencehjul: Side 8

9 Udvikling og deling Udvikling og deling Samlet score: 93 Viden: 87 Evne: 95 Indstilling: 101 Udvikling og deling handler om evnen til at skabe, sammensætte, modificere og dele digitalt indhold i mange forskellige formater. Det kan f.eks. være at... skabe en digital ressource. F.eks. Power Point show, Word-dokument, billede, video hente digitalt materiale, modificere det og lagre det igen. F.eks. overføre billede fra kamera, farvejustere det og gemme det i billedemappen. kunne konvertere en filtype til et andet format, der passer til konteksten. F.eks. fra word-dokument til pdf. overvejer de juridiske rammer når digitalt materiale produceres og deles. F.eks. ift. markedsføringsloven, spam, copyright, diskrimination, spekulationer kende og forstå processen, der fører fra et koncept over produktion og til et færdigt stykke software kunne anvende en række produktions-programmer til redigering digitale ressourcer. F.eks. Photoshop, Final Cut, Power Point, ect. finde interesse for digital produktion, og hvor analog ydelser eller ressourcer med fordel kan digitaliseres Analysen viser En samlet score på 93 point betyder at udvikling og deling er en af de relativt svagere kompetencer. Det betyder, at der kan være problemer med producere digitale ressourcer og dele dem med andre. Gruppens stærkeste aspekter af denne kompetence er: Evaluerer omhyggeligt modtageren og skræddersyr kommunikation til denne God til at vælge det bedst egnede multimedie (f.eks. tekst, video, foto) ift. det ønskede resultat Gruppens svageste aspekter af denne kompetence er: Opmærksomhed omkring licenser og andre juridiske forskrifter, når der udgives digitalt materiale Indsigt i og viden omkring hvordan applikationer og websites udvikles og opbygges Viden om kompatible filformater og konvertering Kan begejstres af at skabe eller bearbejde digitalt indhold Kan gøre brug af relevante applikationer til at skabe digitalt indhold Læringsdomænerne viser en relativt lav score på viden om digital produktion og evnen til at gøre det i praksis. Ift. indstilling er der i tråd hermed ikke en stor begejstring for at gøre eller lære det. Til gengæld er der en positv indstilling til at dele digitalt materiale og omhyggelig tilpasse det modtageren. Det Digitale Kompetencehjul: Side 9

10 Fordele ved udvikling og deling Udvikling og deling -arbejdspapir Når man bliver bevidst om, hvad man i praksis kan få ud af at blive bedre på et område, giver det formål og motivation til at arbejde med det. Her skal du arbejde med, hvilke fordele du, organisationen eller dit team ville få ud af at styrke kompetencen. I træet til højre er nogle eksempler på sådanne fordele. De kan inspirere, men er generaliserede. Du skal derfor tænke fordele ind i præcis din kontekst, dine opgaver og din organisation. Hvad ville fordelene være, hvis du/i blev bedre? Det øger videndeling når vi kan og vil præsentere information på en interessant måde. At få lettere ved at lære nye medier, online services eller programmer ved at prøve dem, så det bliver mere overkommeligt at integrere nye systemer. Vi kan skabe større opmærksomhed omkring vores ydelser, når vi kan dele opsigtsvækkende materiale. Vi kan blive mindre afhængige af eksterne konsulenter til producere grafisk materiale. Vi kan omdanne vores skriftlige vejledninger, undervisningsmateriale eller artikler til videopræsentationer eller anden e-læring UDVIKLING OG DELING Konkrete handlinger Som i alle discipliner skal vi øve os før vi kan blive bedre. Her skal du arbejde med konkrete handlinger, hvormed du kan øve dig og blive bedre. Til højre findes nogle eksempler og idéer til hvordan man kan arbejde med det. Det er fiktive eksempler og passer ikke nødvendigvis til dig, men du kan måske lade dig inspirere. Skriv i tekstfeltet nedenfor hvad du konkret kan gøre. Hvad kan du/i konkret gøre for at styrke kompetencen? Skriv forskellige handlingstrin ned. Jeg vil altid hente feedback fra kollegaer på mit materiale før jeg publicerer det. Jeg vil lære et tilgængeligt billede-redigeringsprogram at kende ved at følge nogle online e-læringskurser. F.eks. Photoshop, Picasa eller iphoto Jeg undersøge vores designguide, så vi sikrer et fælles grafisk udtryk. Jeg vil overveje hvilket multimedie der bedst understøtter mit materiale og gør det interessant for modtageren Jeg vil undersøge åbne datastandarder, så jeg sikrer at alle kan åbne mit materiale. F.eks. csv, jpeg, svg eller html Jeg vil lære at lave mindmaps og diagrammer. F.eks. i Xmind eller Word. Det Digitale Kompetencehjul: Side 10

11 Jura Jura Samlet score: 95 Viden: 101 Evne: 92 Indstilling: 94 Jura handler om kendskab til gældende love og licenser for digital adfærd, information og indhold. Det kan f.eks. være at... kunne skelne følsomme data fra personlige oplysninger. F.eks. kreditkort, lægejournal, cpr, ansættelseskontrakt, politiske holdninger, profilbillede kunne klassificere trusler, chikane, mobning, rygter, offentliggørelse af hemmeligheder i sociale interaktioner kende de juridiske rammer for deling af digitalt materiale. F.eks. ift. markedsføring, spam, copyright, diskrimination, persondataloven kende og forstå konsekvenserne af de regler man skal acceptere for at kunne bruge en online tjeneste, downloade en app eller andet digitalt software overveje sikkerhed, tilgængelighed og lovlighed når data lagres overveje licenser når der udgives en video på Youtube med baggrundsmusik, streaming af en film, kopi af billede og tekst Analysen viser En samlet score på 95 point betyder at jura er en af de relativt svage kompetencer. Det kan betyde vanskeligheder ved at analysere, bedømme og argumentere for lovligheden af social adfærd, information og digitalt indhold. Gruppens stærkeste aspekter af denne kompetence er: kan skelne mellem personlige oplysninger og følsomme data (f.eks. navn, adresse, tlf.) kan skelne mellem uhensigtsmæssig/problematisk adfærd og direkte ulovlig adfærd Gruppens svageste aspekter af denne kompetence er: opmærksomhed omkring copyright, licenser og andre forskrifter, når der hentes eller udgives digitalt materiale kendskab til de juridiske rammer ift. publisering, kommentering og salg på nettet overveje hvor og hvordan digitalt indhold kan og bør opbevares juridisk forsvarligt kendskab til vilkår og betingelser for anvendelse af applikationer og online services Scoren på læringsdomænerne viser, en middelstor viden på området - særligt vedr. hvilke data der betragtes som følsomme. Den relativt lave score på indstilling og evne retter sig primært mod relativt svage holdninger til juridiske konsekvenser af licenser, publisering og opbevaring af digitalt indhold. Det Digitale Kompetencehjul: Side 11

12 Fordele ved jura Når man bliver bevidst om, hvad man i praksis kan få ud af at blive bedre på et område, giver det formål og motivation til at arbejde med det. Her skal du arbejde med, hvilke fordele du, organisationen eller dit team ville få ud af at styrke kompetencen. I træet til højre er nogle eksempler på sådanne fordele. De kan inspirere, men er generaliserede. Du skal derfor tænke fordele ind i præcis din kontekst, dine opgaver og din organisation. Jura -arbejdspapir Vi kan udvikle mere tillid til digital videndeling, handel og selvbetjening, når vi kender reglerne Vi kender den korrekte procedure, når vi hører om eller oplever trusler, krænkelser, chikane, mobning eller anden upassende adfærd i et digitalt miljø Vi kan reducere risikoen for at vi uvidende kommer til at overtræde loven Hvad ville fordelene være, hvis du/i blev bedre? Vi kan bearbejde, videreudvikle og dele viden under forskellige licenser. F.eks. creative commons, public domain eller copyright Vi kan finde og identificere materiale på internettet, som vi frit og gratis selv kan anvende Vi kan øge vores viden om hvad vores data på online services kan bliver brugt til Konkrete handlinger Som i alle discipliner skal vi øve os før vi kan blive bedre. Her skal du arbejde med konkrete handlinger, hvormed du kan øve dig og blive bedre. Til højre findes nogle eksempler og idéer til hvordan man kan arbejde med det. Det er fiktive eksempler og passer ikke nødvendigvis til dig, men du kan måske lade dig inspirere. Skriv i tekstfeltet nedenfor hvad du konkret kan gøre. Hvad kan du/i konkret gøre for at styrke kompetencen? Skriv forskellige handlingstrin ned. Jeg vil tjekke vores offentlige digitale materiale og sikre at vi kun bruger ressourcer vi selv ejer. F.eks. på vores Youtube-kanal og hjemmeside Jeg vil undersøge den hårfine balance mellem hvornår en digital kommentar eller billede er kritisk, stødende og provokerende og hvornår den er direkte ulovlig Jeg vil læse vikår og betingelser for vores mest anvendte systemer, så jeg ved hvad vores data præcis bruges til. Jeg vil lære præcis hvilke data der er personfølsomme og falder ind under persondataloven. Jeg vil lære om hvordan ophavsret kan håndhæves i et digitalt univers Jeg vil udforske hvor og hvordan jeg lovligt kan opbevare vores personfølsomme digitale data JURA Det Digitale Kompetencehjul: Side 12

13 Samarbejde Samarbejde Samlet score: 108 Viden: 108 Evne: 101 Indstilling: 114 Digitalt samarbejde handler om din evne til at bruge teknologier og medier til teamwork, koordinering og samarbejdsprocesser. Det kan f.eks. være at... vælge det mest passende kommunikationsmedie, når der skal tages en svær samtale erstatte et traditionelt ugentligt møde med en mere fleksibel videomøde kunne udveksle følsomme dokumenter på en sikker måde. F.eks. kryptere eller kodeordsbeskytte en ansættelseskontrakt. kunne udtrykke og forstå andres følelser samt skabe fællesskab mellem mennesker, der kun samarbejder digitalt formidle på skrift hurtigt og præcist et budskab og undgå misforståelser eller mistillid anvende teknologien til sin fordel, når der samarbejdes i et virtuelt miljø Analysen viser En samlet score på 108 point betyder at samarbejde er en af de signifikant stærkeste kompetencer. Det betyder, at du kvalificeret kan koordinere og samarbejde med et team igennem en bred vifte af digitale teknologier. Gruppens stærkeste aspekter af denne kompetence er: Overvejer altid den mest hensigtsmæssige tone i kommunikation med andre Kan kommunikere effektivt, præcist og formidle betydningen i det skrevne sprog At udvise empati og skabe fællesskab med andre gennem digital kommunikation Indsigt i effekterne ved at kommunikere og samarbejde igennem forskellige typer medier Sætter pris på de fordele teknologien kan bidrage til, når der samarbejdes digitalt Gruppens svageste aspekter af denne kompetence er: Kan kodeordbeskytte, kryptere eller på anden måde beskytte data, der udveksles i teamet Idéer og forståelse for hvornår teknologi med fordel kan understøtte en arbejdsproces Scoren på læringsdomænerne tyder på at holdningen til virtuelt samarbejde er positiv og der tillige er en god potion praksis erfaring på området. Der kan eventuelt savnes lidt mere viden om de samarbejdsmuligheder ny teknologi tilbyder og hvordan de i praksis kan implementeres i det daglige arbejde. Det Digitale Kompetencehjul: Side 13

14 Fordele ved samarbejde Når man bliver bevidst om, hvad man i praksis kan få ud af at blive bedre på et område, giver det formål og motivation til at arbejde med det. Her skal du arbejde med, hvilke fordele du, organisationen eller dit team ville få ud af at styrke kompetencen. I træet til højre er nogle eksempler på sådanne fordele. De kan inspirere, men er generaliserede. Du skal derfor tænke fordele ind i præcis din kontekst, dine opgaver og din organisation. Hvad ville fordelene være, hvis du/i blev bedre? Samarbejde -arbejdspapir Det kan blive nemmere for os at etablere hjemmearbejdspladser og mere fleksible arbejdstider Vi kan forbedre vores relation til samarbejdspartnere, kunder og borgere også på tværs af nationale grænser. Vi kan kommunikere kortere og mere effektivt. F.eks. på . Vi kan forbedre vores evne til at videndele med hinanden Vi kan reducere rejsetid til og fra møder Vi kan etablere en mere grøn profil (miljø) ved at spare papir og mindske transport SAMARBEJDE Konkrete handlinger Som i alle discipliner skal vi øve os før vi kan blive bedre. Her skal du arbejde med konkrete handlinger, hvormed du kan øve dig og blive bedre. Til højre findes nogle eksempler og idéer til hvordan man kan arbejde med det. Det er fiktive eksempler og passer ikke nødvendigvis til dig, men du kan måske lade dig inspirere. Skriv i tekstfeltet nedenfor hvad du konkret kan gøre. Hvad kan du/i konkret gøre for at styrke kompetencen? Skriv forskellige handlingstrin ned. Jeg vil i fællesskab med mine kollegaer udarbejde nogle spilleregler for hvordan vi bedst muligt kan samarbejde. F.eks. digitale guidelines Jeg vil arbejde på at finde den gode balance mellem implementering af ny teknologi og organisationens digitale modenhed. Jeg vil sikre at vores distancemedarbejdere mødes fysisk minimum hver 6. måned Jeg vil sikre at IT infrastrukturen og retningslinjer understøtter et konstruktivt digitalt samarbejde. F.eks. rettigheder til at installere ny browser. Jeg vil undersøge om vi har det bedst egnede software til at samarbejde digitalt og om der eksisterer billigere og bedre alternativer. Jeg vil personligt arbejde på at udvikle et mere positivt og proaktivt mindsæt ift. at samarbejde digitalt med kollegaer og medarbejdere. Det Digitale Kompetencehjul: Side 14

15 Lagring Lagring Samlet score: 88 Viden: 90 Evne: 83 Indstilling: 95 Digital lagring handler om evnen til at formatere, organisere og gemme digitalt materiale, samtidig med at sikkerhed og tilgængelighed overvejes. Det kan f.eks. være at... forstå fordele og ulemper ved at gemme på cloud, harddisk eller bærbar enhed kunne konvertere og gemme filer i et kompatibelt og passende filformat. F.eks. et billede som png eller jpeg. lagre følsomme dokumenter med kodeordsbeskyttelse oprette og gøre brug af databaser til at lagre store mængder information sikre sig mod tab af data ved at dublikere det (backup) og gemme et sikkert sted overveje nøje en god balance mellem god sikkerhed og let tilgængelighed, når data lagres Analysen viser En samlet score på 88 point tyder på at lagring er en af de signifikant svageste kompetencer. Det kan potentielt medføre et kaos af data, der ikke kan findes frem (fordi ingen ved hvor de ligger), ikke kan åbnes (fordi formatet ikke er korrekt) eller ligger svært tilgængeligt (fordi det kun kan åbnes fra særlige enheder). De stærkeste aspekter af denne kompetence er: Der ikke identificeret stærke aspekter De svageste aspekter af denne kompetence er: Viden om fordele, risici, begrænsninger og tilgængelighed ved de forskellige typer lagrinsmuligheder Overvejer nøje hvor og hvordan digitalt indhold kan og bør opbevares Viden om forskellige typer filformater og kunne konvertere data til det mest passende format Kan kodeordbeskytte, kryptere eller på anden måde beskytte data, når det lagres Kan gøre brug af databaser, når der skal lagres større mængder data Vane og evne til at dublikere (backup) data på de forskellige relevante digitale enheder Scoren på læringsdomænerne viser en signifikant lav score på alle domæner. Der savnes således både viden, vilje og evne til at organisere og lagre data, så det bliver let tilgængeligt. Særligt evnen til at gøre det praksis har en bemærkelsesværdig lav score. Det Digitale Kompetencehjul: Side 15

16 Fordele ved lagring Når man bliver bevidst om, hvad man i praksis kan få ud af at blive bedre på et område, giver det formål og motivation til at arbejde med det. Her skal du arbejde med, hvilke fordele du, organisationen eller dit team ville få ud af at styrke kompetencen. I træet til højre er nogle eksempler på sådanne fordele. De kan inspirere, men er generaliserede. Du skal derfor tænke fordele ind i præcis din kontekst, dine opgaver og din organisation. Hvad ville fordelene være, hvis du/i blev bedre? Lagring -arbejdspapir Vi kan spare tid og frustrationer ved at organisere de informationer vi har brug for. Vi kan øge fleksibilitet, når vores data placeres, så det er tilgængeligt fra flere forskellige platforme F.eks. tablets, smartphones og PC. Vi kan sikre kompatibilitet mednye systemer ved at vores data fra starten gemmes i det rette format Vi kan forbedre videndeling ved at gemme data et sted, hvor relevante medarbejdere let kan finde det Vi kan mindske risikoen for miste værdifuld data Vi kan lettere dele vores data med eksterne interessenter, når vores data fra starten gemmes i et åbent (ikke patenteret) filformat Konkrete handlinger Som i alle discipliner skal vi øve os før vi kan blive bedre. Her skal du arbejde med konkrete handlinger, hvormed du kan øve dig og blive bedre. Til højre findes nogle eksempler og idéer til hvordan man kan arbejde med det. Det er fiktive eksempler og passer ikke nødvendigvis til dig, men du kan måske lade dig inspirere. Skriv i tekstfeltet nedenfor hvad du konkret kan gøre. Hvad kan du/i konkret gøre for at styrke kompetencen? Skriv forskellige handlingstrin ned. Jeg vil sætte mig ind i styrker og svagheder ved de mange mulige billede-formater og lære hvordan jeg lagrer det mest optimale format. Jeg vil undersøge interne procedurer og retningslinjer for lagring data, så jeg ved om der er gældende rammer omkring lagring, som jeg skal forholde mig til. Jeg vil være mere omhyggelig med at organisere mine data, så både jeg selv og andre let kan finde dem igen. LAGRING Jeg vil tage stilling til hvor det er mest hensigtsmæssigt at lagre vores data, så det er tilgængeligt når vi skal bruge det og sikkert. F.eks. ESDH-systemer, fælles drev, USB-nøgle eller lokal HD. Jeg vil udforske åbne eller de mest almindelig anvendte datastandarder, så jeg kan sikre at flest muligt kan åbne mit materiale. Jeg vil lære at konvertere et Word-dokument til PDF. Det Digitale Kompetencehjul: Side 16

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt.

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004.

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Resumé I 2004 har Dansk Oplysnings Forbund søsat pilotprojektet Teknologistøttet

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Guide til HR-portalen

Guide til HR-portalen Af proceskonsulent, cand. comm. Mads Richard Møller, Intracom Consult. Udarbejdet marts 2004. Intracom Consult mads@intracom.dk - www.intracom.dk Introduktion er en hjælp og vejledning til virksomheder,

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

SEO træet - En komplet guide til SEO

SEO træet - En komplet guide til SEO SEO træet - En komplet guide til SEO Linkværdi Ankertekst Billeder og alt tags Overskrifter Meta titler Tekst SMM URL adressen IP Diversitet Autoritet Indhold Indho Meta beskrivelser Typer af links Duplicate

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5 Den sociale intranet fear factor Vi forsøger at aflive myterne om det sociale intranet. SIDE 8 Usability og intranet Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt?

Læs mere

It og digitale medier er kommet for at blive

It og digitale medier er kommet for at blive It og digitale medier er kommet for at blive Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com

Læs mere

Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed

Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed 26.03.2014 Rapport udarbejdet af Center for Digital Pædagogik for Københavns Kommune Udarbejdet af Center for Digital Pædagogik ved Jonas Sindal Nielsen

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Portefølje Scenario. Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk. Nina Tange nina@tange.dk

Portefølje Scenario. Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk. Nina Tange nina@tange.dk CNCL OCCASIONAL PAPER 1.7/2002 ISSN 1602-334X Portefølje Scenario Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk Nina Tange nina@tange.dk CNCL, Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi, Roskilde Universitetscenter

Læs mere