nf-nyt nr. 4 november 2011 årgang 13 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nf-nyt nr. 4 november 2011 årgang 13 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk"

Transkript

1 nf-nyt nr. 4 november 2011 årgang 13 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

2 Det øverste billede: Balanceøvelse på kano, en af de mange som Ungdomsgruppen lavede til Familekursuset Det mellemste billede: Stine og hendes to dukker Frække Rikke og Gilbert underholder til Familekursuset Det nederste billede:»rock«under badebroen, Familiekursuset 2

3 Det Etiske Råds udtalelse om screening af sæddonorer Den 18. maj 2011 modtog Det Etiske Råd en henvendelse fra to kvinder, der var blevet insemineret med sæd fra en sæddonor, som siden viste sig at være bærer af sygdommen NF1. Sæddonoren vidste ikke, at han havde sygdommen. Begge kvinder fødte efterfølgende et barn med NF1. Bestyrelsen i NF-foreningen har været orienteret om sagen, og den 30. september kom der så en udtalelse fra Det Etiske Råd. Denne udtalelse kan findes på vores hjemmeside i dens fulde ordlyd. Det er meget interessant læsning og viser, at der er rigtig mange etiske overvejelser forbundet med dette problem. Her skal blot ridses nogle hovedpunkter op. Der foreligger ikke bestemmelser, der fastlægger præcist, hvad de enkelte sædbanker skal undersøge sæddonorer for. Det ene spørgsmål, Det Etiske Råd tog stilling til, var: Skal de eksisterende minimumsregler for screening af sæddonorer præciseres? Nogle rådsmedlemmer mente, der skulle etableres nogle fælles standarter for, hvilke genetiske undersøgelser den enkelte sædbank som minimum skal gennemføre. Andre mente, at den eksisterende lovgivning er tilstrækkelig. Samarbejdsaftale NF-foreningen modtog den 14. oktober brev fra overlæge, ph.d. Stense Farholt, Center for Sjældne Sygdomme, Århus Universitetshospital, Skejby. De mener, at lovgivningen virker som en slags rammelovgivning, som forvaltes af Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Et andet spørgsmål, rådet tog stilling til, var: Skal der eksistere»maksimumsregler«for screening af donorer? Nogle medlemmer mente, at der burde være nogle maksimumsregler, og at disse regler skulle indbefatte sygdomme af en vis alvorlighed. Nogle medlemmer mente ikke, at der er grundlag for at forhindre genetiske undersøgelser af sæddonorer. Dette er under forudsætning af, at sæddonorerne indvilliger i at lade sig undersøge. Brugerne ønsker sådanne undersøgelser og er villige til at betale for dem. Et tredje spørgsmål, der blev taget stilling til, var: Skal mulighederne for at begrænse antallet af børn fra én donor forbedres? Nogle medlemmer af Det Etisk Råd ville tilslutte sig Sundhedsstyrelsens forslag om, at begrænse antallet af gange donor måtte benyttes, evt. suppleret med at børn fra samme donor spredes geografisk for at undgå indavl. Alle rådsmedlemmer anbefaler, at sæden fra én donor kan benyttes i intervaller forskudt over længere perioder. I brevet gør Stense opmærksom på, at der med virkning fra 1. juni 2011 er indgået en formaliseret samarbejdsaftale mellem Klinik for Sjældne Handicap, Rigshospitalet, Center for Sjældne Sygdomme, Aarhus Universitetshospital Skejby, og børneafdeling H, H. C. Andersens Børnehospital, Odense Universitetshospital. Vi bliver orienteret om, at de tre ovennævnte afdelinger pr i henhold til Sundhedsstyrelsens Specialeplan 2010, har indgået en formaliseret samarbejdsaftale, således at patienter, såvel børn som voksne, med Neurofibromatosis Recklinghausen type 1 har mulighed for at blive fulgt i Odense. Derved skulle det gøres mere realistisk at få evt. tilbagemeldinger om sygdom eller misdannelser, så resterende sæd kan destrueres. Endelig opfordres der til grundigt at informere om, at genetisk screening ingen garanti er for ikke at få arvelige sygdomme. Det Etiske Råd har også reflekteret over dilemmaer ved øget screening. De peger på, at de i forvejen forstærkede forventninger til et kommende barn øges i forbindelse med mulighed for at tilvælge flere almindelige personlighedsprofiler. Det kan være donors uddannelse, personlighed, udseende m.v. Det er et forkert grundlag at stifte familie på, kunne man hævde fordi forældrene snarere burde tage imod det kommende barn, som det er, og se dets unikke personlighed uden alt for mange planer og forhåbninger på barnets vegne. På den anden side ønsker man ikke videreførelse af alvorlige sygdomme, hvis det kan undgås. Men det kan ikke garanteres ved øget screening. Hvis sygdommen kun kommer til udtryk, når både donor og moderen har anlæg for sygdommen, opdages det ikke. Bente Due, Referent Der er undtagelser, idet patienter med særlig komplicerede tilstande fortsat skal følges i et af de to landsdelscentre på henholdsvis Rigshospitalet og Skejby. For de fleste patienter med NF1 gælder derfor, at der er frit valg i forhold til at blive fulgt lægeligt et af de tre steder. Lene Lind, Formand 7

4 Brev til NF-foreningen - Fra Magnus og hans forældre Ændringer i bestyrelsen Vores søn Magnus fik konstateret NF, da han var 11 mdr. Det blev opdaget ved, at hans højre skinneben var skævt. Vi blev hurtigt henvist til Rigshospitalet, og Magnus fik en læderskinne på. Da Magnus var 2 år, brækkede han benet første gang. Efter MANGE uger i gips fik han en hård plastikskinne på, som gik ned under foden. Vi har hele tiden været klar over, at han skulle opereres, og meningen var, at det skulle gøres i 6 års alderen. Men Magnus klarede sig rigtig godt og havde ingen problemer med at klare sig. Magnus har leget på lige fod med andre børn, han har bare holdt nogle pauser, hvis han blev træt i benet. Magnus er nu 8 år, og det sidste ½ år har han oftere klaget over at have ondt og været træt i benet. Lægen på Rigshospitalet syntes, at nu var det på tide med en operation, så den 8. september fik Magnus en såkaldt knogleforlængelses operation på afd inde på Rigshospitalet. Selve operationen tog 4 ½ time, og vi ved ikke, hvad vi havde forestillet os. Men da han vågnede, og vi så hans ben med hjul og skruer, blev vi overasket over, at det ikke så være ud. Efter 5 dage derinde fik vi lov til at tage hjem. På 10. dagen efter operationen skulle vi derind igen, og lægen viste os, hvordan vi skulle skrue på skuerne. Magnus ben skal forlænges 8 cm, og vi håber, at vi er færdige omkring jul. Magnus begyndte i skole igen 11 dage efter, han blev opereret. Han har hjælper på, så han kan komme på wc og ud i frikvartererne. Magnus har ikke haft de store smerter, og han har klaret det hele rigtigt godt. Det gør det også MEGET nemmere for os som forældre. Samtidig vil vi også sige, at vi har fået en fantastisk behandling på Rigshospitalet. Masser af information, telefonnumre og adresser til læge og fysioterapeut, så vi altid kan kontakte dem, hvis der er noget, vi er i tvivl om. Vi skal de næste måneder til kontrol ca. hver anden uge, så der bliver holdt godt øje med ham. Vi håber og tror på, at om et år kan Magnus klare sig ligeså godt som andre børn med sit ben. Vi håber han slipper for skinne, men hvis ikke så bare en skinne som sidder på benet og ikke under foden. Hvis der er andre, som skal have foretaget sådan en operation, kan vi varmt anbefale afd på Rigshospitalet, og hvis man ser positivt på det, skal det hele nok gå. Mange hilsner Jan og Charlotte Leisten Magnus før operationen Magnus lige efter operationen Næstformand Malene Vittrup Jessen Læssøbo har henover sommeren valgt at forlade bestyrelsen af personlige årsager. Malene har været medlem af bestyrelsen siden 2004 i første omgang som suppleant og siden 2007 som næstformand. Hun har som næstformand bl.a. været meget aktiv i foreningens deltagelse i møder og arrangementer i Sjælden Diagnoser. Malene har desuden gennem alle årene været et meget stort aktiv for NF-foreningens Ungdomsgruppe. Hun har endvidere deltaget i et projekt under NF- Europe et EU-støttet projekt omkring uddannelse af unge frivillige til opstart af nye foreninger og udvikling af allerede eksisterende foreninger. En uddannelse som NF-foreningen og dens Ungdomsgruppe har haft stor nytte af. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Malene for hendes store og altid meget engagerede indsats for NF-foreningen. Vi håber meget at se hende tilbage, når der bliver mere ro i hendes arbejds- og privatliv. På bestyrelsesmødet den 8. oktober 2011, blev det besluttet at suppleant Nanna Bundgaard overtog den ledige plads i bestyrelsen efter Malene Læsøbo. Da Malene endvidere var næstformand konstituerede bestyrelsen sig med Karin Persson son ny næstformand frem til Årsmødet 2012, hvor der vil være nyvalg til bestyrelsen. Lene Lind, Formand Malene danser til Årsmødet 11

5 Unge og voksne med ADHD Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal den 5. september 2011 Den 5. september 2011 deltog jeg i et eftermiddagsdags møde på Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal. Emnet var»unge og voksne med ADHD«Foredragsholderen var speciallærer Inger Spang, der tidligere har arbejdet på en skole i Gladsaxe for børn med ADHD, der hed Svika. Skolen blev lukket med udgangen af Inger Spang har nu sit eget firma. Hun startede med at fortælle om de mange symptomer, der er på ADHD, og de problemer, der kan opstå. ADHD - et anerkendt handicap FN s definition på et handicap: Ifølge konventionen betyder betegnelsen handicap»tab eller begrænsning af muligheder for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.«den beskriver relationen mellem et menneske med funktionsnedsættelse og dets omgivelser. Formålet med denne definition er, at sætte fokus på de mangler i det offentlige rum og i samfundslivet der forhindrer mennesker med en funktionsnedsættelse i at deltage på lige vilkår med andre. ADHD er forkortelsen for diagnosen: Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet ADHD har afløst diagnosen DAMP. Giver som regel problemer med at koncentrere sig, at opfatte, fortolke, huske, planlægge, orientere sig og at styre impulser, rastløshed og latent stress. Derfor har mennesker med ADHD svært ved at: Forstå sociale spilleregler og indgå i sociale sammenhænge Bearbejde sanseindtryk At huske aftaler eller forklaringer Planlægge dagligdagen. Holde orden og styr på hjemmet og andet. Håndtere økonomien. Organisere og skabe struktur på arbejde og/ eller uddannelse Organisere og skabe struktur i fritiden og til at skabe et socialt liv. At beregne tid, at finde vej Aktivitets- og impulsstyring Og svært ved at forklare sine problemer for andre, så de bliver taget alvorligt. I forhold til arbejde og uddannelse kan der endvidere være problemer med: At mobilisere energi til at levere en stabil arbejdskraft At fastholde et engagement ved viljens kraft Men husk at hvis du har mødt et menneske med ADHD, har du mødt et menneske med ADHD Diagnosticering Diagnosticering foretages af psykiater eller neuropsykolog Kriterier for diagnosen ADHD iflg. DSM-IV Opmærksomhedsforstyrrelse Er ofte uopmærksomme overfor detaljer eller laver sjuskefejl i arbejdslivet eller andre aktiviteter. Har ofte svært ved at fastholde opmærksomheden ved opgaver eller leg. Synes ofte ikke at høre efter ved direkte henvendt tale. Følger ofte ikke instruktioner til ende og gør ikke arbejdsopgaver færdige. Har ofte svært ved at organisere opgaver og aktiviteter. Undgår ofte, bryder sig ikke om at engagere sig i opgaver, som kræve vedholdenhed. Mister eller forlægger ofte ting, der er nødvendige for opgaver eller aktiviteter (nøgler, pung, huskeseddel og meget andet). Distraheres let af ydre stimuli. Er ofte glemsomme i daglige aktiviteter. Hyperaktivitet/ impulsivitet: Har ofte svært ved at holde hænder ogfødder i ro, snor og vrider sig rundt på stolen. Forlader ofte sin plads i klasselokalet eller i andre situationer, hvor det forventes, atman bliver siddende på sin plads. Kravler ofte op og løber omkring i situationer, hvor det er upassende (hos unge og voksne kan dette være begrænset til en subjektiv følelse af rastløshed). Har ofte svært ved at lege og engagere sig i fritidsaktiviteter på en stille og rolig måde Er ofte»i gang hele tiden«eller virker som en, der er drevet af en motor. Er ofte meget snakkende. Buser ofte ud med svar,før spørgsmåleter formuleret til ende. Har ofte svært ved at vente på sin tur. Afbryder ofte andre eller overskrider andres grænser. Medicin Medicin hjælper op imod 60%. Medicinsk behandling kan medføre en række bivirkninger. Selvmedicinering, i form af div. former for misbrug 14

6 Hvad kan man gøre som sagsbehandler/hjælper? Tag først og fremmest borgeren alvorligt Lyt til borgeren og vis interesse for det han fortæller En grundig samtale vil danne det bedste grundlag for at skabe den tillid, som skal bære samarbejdet frem mod succes På basis af denne tillid og den indsigt som opstår på baggrund af samtalen, gives der mulighed for, at sætte realistiske mål En borger med ADHD kan have behov for en mere helhedsorienteret hjælp Til at komme op om morgenen Til støtte på arbejdspladsen/uddannelsen Til at få styr på sin økonomi Til at få struktur på sin hverdag Kilde: Inger Spangs PowerPoint Materialet (PowerPointen) fra indlægget kan tilsendes på mail kontakt Lene på Der var efterfølgende en meget god dialog mellem indlægsholderen og salen. Her blev stillet mange spørgsmål om problemerne med at få stillet diagnosen på et tidligt tidspunkt og få den rigtige hjælp, og de mange problemer der opstår, hvis man flytter til en anden kommune. En god eftermiddag med ca. 40 deltagere. Karin Persson Sjældne-dagen Den 29. februar 2008 blev den første Sjældne-dag afholdt over store dele af Europa. Også her i Danmark fejrede Sjældne Diagnoser og en stor del af medlemsforeningerne den sjældne dag. Dagen blev afholdt med en stor konference, som blev afsluttet med en march gennem det indre København afsluttende med en event på Rådhuspladsen, hvor den første Sjældne-pris blev uddelt. Prisen blev delt af to modtagere: Terkel Andersen, formand for Danmarks Bløderforening, og så selvfølgelig vores egen Karin Persson. I årene 2009, 2010 og 2011 har man så i Danmark fejret en noget mindre Sjældne-dag den 28. februar. Nu er vi nået til 2012, der er skudår, og vi har igen datoen den 29. februar. Derfor skal Sjældne-dagen igen fejres ved et stort arrangement. Se foreløbig invitation fra Sjældne Diagnoser på side 9. For yderligere information hen over efteråret og vinteren kontakt Lene på Vil man følge med i, hvad der sker i Sjældne Diagnoser, kan man tilmelde sig SD s Nyhedsbrev på gå ind under nyheder, nyhedsbreve, og tilmeld jer nyhedsbrevet her. Lene Lind, Formand Ud i fremtiden Uddannelsesmesse For unge med særlige behov Roskilde Hallerne den september 2011 Igen i år blev der afholdt uddannelsesmesse i Roskilde for unge med særlige behov. Messen blev afholdt i Roskilde Hallerne den 21. og 22. september. Det er en årligt tilbagevendende messe. I år havde jeg mulighed for at besøge messen og blev overrasket over de mange stande med tilbud fra bl.a. efterskoler til unge med særlige behov. Men også om andre tilbud til de unge, når de skal i gang med en ungdomsuddannelse. Jeg vil anbefale, at man besøger messen, hvis man står med unge, der skal på efterskole eller i gang med en ungdomsuddannelse. Karin Persson Alfabet Tastatur Den 56-årige John Christensen har fået»den Europæiske Sprogpris 2011«for at opfinde et tofarvet tastatur til computere, der gør det nemmere at lære at skrive og læse især for nye og svage læsere. På»Alfabet Tastaturet«er konsonanterne blå og vokalerne røde, og så er der både den store og den lille udgave af bogstavet på hver tast. Kilde: Metroxpress Se evt. mere på Her kan man også købe tastaturet med de farvede taster. Et tofarvet tastatur koster ca. 390,00 kr. Man kan også købe labels til at sætte på sit gamle tastatur. Her koster et ark med labels til et tastatur ca. 90,00 kr. Begge priser er incl. moms. Lene Lind 15

7 Stafetten Så har stafetten igen modtaget to fantastiske beretning fra det virkelige liv. Også denne gang bliver man som læser lukket ind til stafetmodtagernes inderste tanker. Det kan være barsk læsning, men i alle de beretninger, der har været bragt her i bladet, skinner livsmodet og optimismen hos stafetmodtageren trods indimellem mørke skyer alligevel frem. Det er mest»livshistorier«, der har været bragt i forbindelse med stafetterne, og det har som sagt været spændene læsning. Redaktøren vil gerne alligevel tillade sig at komme med en lille ide. Måske en af de kommende stafetmodtagere kunne lave lyst til at beskrive en dag på en af klinikkerne i forbindelse med et kontrolbesøg. Bare et lille input. Endnu et input fra redaktøren man kunne måske som kommende stafetmodtager overveje at sende stafetten videre til en pårørende til en voksen NF er. Jeg synes måske, vi mangler en sådan historie i vores voksende samling af beretninger. Vi skal nu have stafetterne sendt videre. Uffe sender sin stafet videre til Mogens Findshøj i Slagelse, som selv har NF og desuden har tre børn (voksne) med NF. Rasmus sender den anden stafet videre til Hans Kristian Kjeldsen i Bjerringbro. De næste bidrag til Stafetten vil blive trykt i nf-nyt nr. 1/2012, som udkommer i februar 2012 (deadline den 1. januar 2012), men redaktionen vil meget gerne have bidragene før og husk at give stafetten videre. Hvis stafetmodtagerne skulle have et billede af sig selv, som vi må benytte, ville det bare være alle tiders. Da vores nye hjemmeside nu er kommet op og køre, skal man være opmærksom på, at stafethistorierne også vil blive lagt på hjemmesiden. Lene Lind, Redaktør Livet udfordringer og NF - Jeg har lært, jeg har mine begrænsninger Mit navn er Rasmus Findshøj. Jeg er 21 år gammel, født og opvokset i Slagelse, hvor jeg har levet størstedelen af mit liv. Har arvet NF1 efter min far. Derudover har min bror og søster også NF. Har næsten altid vidst, at jeg havde NF, men i over halvdelen af mit liv, har jeg kun troet, det var en hudsygdom. Vores praktiserende læge samt Slagelse Centralsygehus havde simpelthen ikke større viden omkring NF, end vi selv havde, og Vestsjællands Amt ville ikke visitere os til Riget. I børnehaven havde jeg ingen komplikationer med min NF. Jeg havde det godt og hyggede mig med de andre børn. Jeg var vidst lidt hidsig, men det er børn jo en gang i mellem. Børnehaven sluttede og folkeskolen startede. Jeg elskede skolen, det var dejligt, spændende, lærerigt og nyt. Samtidig havde jeg jo mine»venner«med fra børnehaven i skolen. Elskede at lære noget nyt og være med i klassen. Jeg havde styr på opgaverne. Men med den stigende alder, steg også problemerne gennem folkeskolen, og de små drillerier blev med tiden til mobning, som også blev værre gennem årene. Som mobningen steg, faldt selvværdet og evnen til at omgås socialt, hvilket styrkede mobbernes evne til yderligere mobning. Samtidig med at mobning foregik i frikvartererne, fokuserede jeg mere og mere på selve indlæringen og lektierne, hvilket åbenbart gav mobberne en ekstra grund til mobningen, og den onde cirkel var nu for alvor startet. Omkring klasse blev det besluttet efter flere år med talepædagog og årlige besøg på»taleinstituttet«i Hellerup, at jeg skulle opereres for mit medfødte taleproblem, der skyldes NF. Kort fortalt skyldes mit taleproblem, at jeg har en svag gane, der ikke lukker helt til i halsen og dermed lukker luft ud gennem næsen i stedet for munden. Dette kaldes»åben snøvl«. Hvorom alting er, blev jeg indlagt på Riget søndag aften efter en familiefødselsdag hvor jeg havde spist ekstra meget, da jeg skulle faste fra søndag nat. Blev indlagt på 6. eller 7. sal med verdens bedste udsigt til»parken«(fck s hjemmebane). Mandag efter frokost blev jeg kørt til operationsstuen i kælderen, hvor en meget venlig og rar udenlandsk læge tog imod mig og udførte et tilsyneladende godt stykke arbejde. Jeg vågnede om aftenen var svimmel, træt og utilpas. Dagen efter begyndte en måned uden normalkost, hvilket skulle vise sig, at blive hårdt. Jeg tabte mig 3 4 kg på den uge jeg var indlagt på»riget«. Som hævelsen faldt, faldt min udtale tilbage til det gamle, desværre. Et skoleskift ugen før påske i 8. klasse, skulle vise sig, at have en lille effekt på mobningen. Resten af 8. var godt, men i 9. faldt det lidt tilbage til det gamle, dog var det nemmere at gå i skole, da der nu trods alt var venner. 18

8 Et nyt kapitel af mit liv Teltpløkkerne blev hevet op og sat ned igen i Høng, hvor jeg startede på efterskole. Det skulle hurtigt vise sig at være det, der skulle ændre mit liv og bringe mig på rette kurs. Gennem året på efterskolen var der dog små stridigheder, men sammenlignet med folkeskolen var det jo ingenting. Derudover var der den store glæde, som skolen og alle de gode mennesker gav mig. Jeg ændrede mig, blev mere positiv og fik større selvværd. Karaktermæssigt gik det også fremad. Utroligt så meget et år på en efterskole kan ændre ens liv. En helt ny person Efter efterskolen fortsatte jeg på Høng Gymnasium på kostafdelingen, og det gjorde et nyt liv også. I gennem årene skete der flere forskellige ting, der skulle vise jeg at ændre mit liv radikalt både af positive og triste ting. Af de negative ting kan nævnes tabet af min morfar og min bedste ven inden for 2 måneder i 2. g., hvilket tog hårdt på mig, men også lidt lysten til skole. Min NF viste igen klør, og i takt med at sværhedsgraden steg, faldt koncentrationsevnen og overskuddet. Måske skyldtes det også lidt, at lysten til skolen faldt, det var ikke så sjovt som tidligere. ;) Til gengæld oplevede jeg glæden ved rigtige venner i mine år på gymnasiet. Fandt hurtigt nogle fantastiske mennesker, der bare var der uanset NF eller ej, og som fuldt ud accepterede mig og min sygdom. Der gik dog tid før, de fik af vide, hvad det helt præcist var, der var»galt«med mig. ;) At jeg så boede på skolen, ligesom de fleste af mine venner, gjorde kun, at man endnu hurtigere oprettede gode og stærke venskabsbånd, fordi man både så hinanden i skolen, til måltiderne og i fritiden, næsten hele døgnet. Om gymnasiet kan man kort og generelt sige, at det har mere eller mindre gjort mig til den jeg er i dag. Det ikke kun ændrede mig, men reddede mig! Det voksne liv Efter gymnasiet var planen et sabbatår og tjene nogle gode penge. Det skulle vise sig at blive helt anderledes, for efter nogle måneder i Netto og på kontanthjælp startede jeg på Handelsskole i Odense, hvor jeg tog HGS (Handelsskolernes Grunduddannelse for Studenter). Om gymnasiet kan man kort og generelt sige, at det har mere eller mindre gjort mig til den jeg er i dag. Det ikke kun ændrede mig, men reddede mig! Som er et 12 ugers suppleringsforløb, der bygges ovenpå ens gymnasiale/ HF eksamen. Pendlede frem og tilbage hver dag, sluttede med mine bedste karakterer nogensinde og skolens Flidspræmie/ Kammeratskabs-pris, hvilket øgede glæden og selvtilliden. Nu skulle der søges elevplads inden for handel helst indenfor bilbranchen og kom da også til samtale hos Ford Motor Company Danmark og Peugeot Odense, dog uden elevplads. Efterfølgende fik jeg positive tilbagemeldinger fra flere større virksomheder i København, bl.a.: HTH, F.O.A, GEA (dansk virksomhed der producerer klimaanlæg til svinefarme), Louis Poulsen i Tølløse med flere. Dog valgte jeg en helt anden branche og en plads i Slagelse, og nu er jeg elev i TøjEksperten, hvor jeg indtil videre er glad for at være og ser frem til at skulle være der de næste par år med gode kollegaer. Elevpladsen var også hurtigt min 2 uger efter ansøgningen var sendt, var kontrakten underskrevet, og jeg var i gang. Efter endt elevtid i juli 2013, er jeg åben for andre muligheder, men som det ser ud nu, vil der helt klart blive fokuseret på at blive i koncernen, om ikke i Slagelse, så i en anden butik, og gerne som enten butikschef eller souschef. Hvad har jeg så lært gennem mine år med NF? Jo jeg har lært, jeg har mine begrænsninger, og at jeg ikke altid kan lige så meget, som jeg gerne vil. Jeg har lært, at jeg skal blive bedre til at prioritere, og så kun gøre de ting jeg ved, jeg kan overskue. Så jeg har valgt at se på min»begrænsede overskudsevne«som noget positivt, fordi så ved jeg, at jeg ikke presser mig selv for meget. Dette er ikke kun en fortælling om mig og mit liv med NF, men også en opfordring til folk, der kan have svært ved at overskue deres hverdag. Find ud af hvor din begrænsning går, og hvad du kan klare. Når du så ved det, så lev efter det, det gør livet nemmere og mere overskueligt. Der er ingen skam i at sige»nej tak«til noget, hvis man ved, man alligevel ikke kan magte det. Rasmus Findshøj 19

9 Det øverste billede: Klatretårn til»around The World«, Familekursus Det mellemste billede: Mellem aktiviteter til»around The World«, Familiekursus Det nederste billede: Ungdomsgruppen på skydebane, Familiekursus 27

10 Charlotte gør sig klar til»bord«fodbold

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Program Hvad er ADHD? ADHD og hjernen ADHD og kernesymptomer Pædagogiske virkemidler

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK

ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK Der er ikke noget usædvanligt i, at små børn har svært ved at sidde stille, koncentrere sig og kontrollere deres impulser. Men for børn, der lider af ADHD (Attention Deficit

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Oplæg til Touretteklinikken

Oplæg til Touretteklinikken Oplæg til Touretteklinikken Præsentation: Hej jeg hedder Marie, jeg er 35 år gammel og blev mor til Frederik som 21 årig. Frederik er i dag 14 år og har Tourette. Frederik viste de første tegn på Tourette

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Diagnosers indvirkning på oplevet identitet

Diagnosers indvirkning på oplevet identitet Diagnosers indvirkning på oplevet identitet Sheila Jones Fordele og udfordringer ved diagnosticering af psykiske lidelser, eksemplificeret gennem ADHD diagnosen og hvad det betyder for selvforståelsen

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET

VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET BARNETS VEN VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET Barnets ven - vejledning 210x297 folder.indd 1 20-10-2015 15:18:09 RED BARNET UNGDOM VEJLEDNING KÆRE SAMARBEJDSPARTNER Red Barnet Ungdom vil

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011.

Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011. Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011. 1. Kortlægning af skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Langå Skole er en kommunal folkeskole med 587 elever.

Læs mere

IDEHEFTE VEDRØRENDE TEKSTLIGGØRELSE

IDEHEFTE VEDRØRENDE TEKSTLIGGØRELSE IDEHEFTE VEDRØRENDE TEKSTLIGGØRELSE DEN KONKRETE FREMGANGSMÅDE Tekstliggørelse er med vilje en meget enkel metode, som ikke kræver specielle indkøb eller nye færdigheder. Det er vigtigt, fordi dagligdagen

Læs mere

Løbetræning for begyndere 1

Løbetræning for begyndere 1 Løbetræning for begyndere 1 Lige nu sidder du med en PDF-fil der forhåbentlig vil gavne dig og din løbetræning. Du sidder nemlig med en guide til løbetræning for begyndere. Introduktion Denne PDF-fil vil

Læs mere

HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010. Lene Buchvardt ADHD-foreningen

HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010. Lene Buchvardt ADHD-foreningen HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010 Lene Buchvardt ADHD-foreningen HVAD ER ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder = opmærksomhed = mangel eller underskud = hyperaktivitet = forstyrrelse

Læs mere

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk Udtalelser om HjertetsVej I virkeligheden er der kun en måde at beskrive HjertetsVej på - PRØV DET, det er alle pengene værd! Det, du investerer i Sina, vil komme igen på så mange planer som: mentalt,

Læs mere

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin.

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin. August 2006 - helt ind i hovedet på Karin Der er gået to måneder, siden Karin fik at vide, at hun er donorbarn. Det er august 2006, og hun sender denne mail til en veninde. Indhold i [ klammer ] er udeladt

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse:

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse: Symposium om ovariecancer den 24. november 2005 kan overlevelsen forbedres? Udfordringer i patientforløbet: Jeg er en af de kvinder, som dagen i dag handler om. Mit navn er Bitten Dal Spallou. Jeg er formand

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Forord. Træthed er et markant problem hos mange med nyresygdom. Mange oplever nemlig en form for træthed, som ikke går væk efter en god nats søvn.

Forord. Træthed er et markant problem hos mange med nyresygdom. Mange oplever nemlig en form for træthed, som ikke går væk efter en god nats søvn. Træthed Forord Træthed er et markant problem hos mange med nyresygdom. Mange oplever nemlig en form for træthed, som ikke går væk efter en god nats søvn. Denne pjece indeholder information om årsager til

Læs mere

Medlemsblad n r. 12 2008 ADHD. Nordsjællands lokalafdeling. Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Medlemsblad n r. 12 2008 ADHD. Nordsjællands lokalafdeling. Attention Deficit Hyperactivity Disorder Medlemsblad n r. 12 2008 ADHD Nordsjællands lokalafdeling Attention Deficit Hyperactivity Disorder Indhold Når der er behov for hjælp 5 Er en forældergruppe noget for dig? 7 Oversigt over arrangementer

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen?

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen? 85 svar Accepterer svar Tilhørsforhold (85 svar) 69,4% Er du nuværende elev på Gylling Efterskole? Er du tidligere elev på Gylling Efterskole? Er du forældre til en nuværende eller tidligere elev på Gylling

Læs mere

bliver matchet med en familieven inden årets udgang.

bliver matchet med en familieven inden årets udgang. Årsberetning 2015 Home-Start Ikast-Brande er en frivillig organisation, som støtter familier med små børn. Afdelingen i Ikast-Brande startede i foråret 2012 og er en afdeling af Home-Start Danmark og det

Læs mere

NYHEDSBREVET. for barnet kan risikere i leg at hænge fast og blive kvalt.

NYHEDSBREVET. for barnet kan risikere i leg at hænge fast og blive kvalt. NYHEDSBREVET NR. 3 SEPTEMBER 2010 AF FORÆLDREBESTYRELSEN I DAGPLEJEN FOR HADERSLEV KOMMUNE INDHOLD: NYT FRA FORÆLDREBESTYRELSEN INFO FRA DAGPLEJEN STAFETTEN EKSPERTERNE OPSKRIFT NYT FRA FORÆLDREBESTYRELSEN

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF Forældre med handicap i DHF Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller Rasmus Møller er lærerstuderende, benamputeret og far til August på 3 år. Og Rasmus og hans kone venter en

Læs mere

Pusterummet på Sengeløse Skole

Pusterummet på Sengeløse Skole Pusterummet på Sengeløse Skole Et pædagogisk lærings tilbud for børn fra 0-4 klasse, med fokus på anerkendelse og inklusion. På Sengeløse skole besluttede vi i 2005 at lave et tilbud til de børn, der måtte

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

ADHD i almen praksis

ADHD i almen praksis 1 ADHD i almen praksis ADHD diagnose Visitationsretningslinier fra SST. Henvisning Medicin Opfølgning i almen praksis Privat praktiserende speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Lene Ruge Møller 2 Gladere

Læs mere

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Artikel fra Muskelkraft nr. 3, 2004 Sproget er en hæmsko Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Af

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

EN E-BOG FRA MIG TIL DIG

EN E-BOG FRA MIG TIL DIG EN E-BOG FRA MIG TIL DIG 8 GYLDNE GENVEJE TIL MERE ALENETID UDEN DÅRLIG SAMVITTIGHED. Apropos børn, så har vi sammen smukke Aia på 6 år, charmerende Villads på 3 år og bedårende Vega på 1 år. 3 verdensstjerner

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse Undervisningsvejledning 0.-2. klasse I forbindelse med den årlige trivselsdag har jeres skole tilmeldt sig Call me og Red Barnets kampagne Min skole Min ven. Det betyder, at hver klasse på skolen skal

Læs mere

Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf.

Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf. Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf. Udkommer den 31.8.2014 i forbindelse med Teater i Træstubben, Teaterdage på Vesterbro og i Charlottenlund 1 Et kammerspil og tre

Læs mere

Kære 9. klasse kære dimittender.

Kære 9. klasse kære dimittender. 1 Kære 9. klasse kære dimittender. Vores dimissionsfest i eftermiddag blev indledt med den LIP DUP, som I fornylig har en stor del af æren for, og som jeg tror på en eller anden måde vil minde jer om Th.

Læs mere

Hockey et fællesskab med regler i SSF1896

Hockey et fællesskab med regler i SSF1896 Hockey et fællesskab med regler i SSF1896 Et hæfte om retningslinjer når du er aktiv spiller i SSF1896 1 Hockey et fællesskab med regler Du har valgt at spille ishockey i SSF1896 Enten starter du nu som

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

BILLAG 2: Storyboard, Level 1

BILLAG 2: Storyboard, Level 1 BILLAG 1: Personas Annika, 10 Annika går i 3. klasse. Hun interesserer sig en del for heste, hvilket også kan ses i hendes fritidsaktiviteter, da hun går til ridning og bruger meget tid på, at læse hestebladet

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Denne undersøgelse er lavet med alle skolens elever. Eleverne har siddet i deres kontaktgrupper og diskuteret

Læs mere

Nyhedsbrev uge 35 2015

Nyhedsbrev uge 35 2015 Nyhedsbrev uge 35 2015 Side 1 God weekend Side 7 Filuren Side 2-3 Nyt fra Allan Side 8-9 Chromebooks Side 4 Høstfest Side 10 N/T med 4-5 klasse Side 5 Indvielse af vuggestuen Side 11-13 Børnehaven Side

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Til stede: Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Jette Navntofte (JN), Erik Hygum (EH), Karsten Geertsen (KG), Hans Kjeldsen (HK), Mathias Egholm (ME),

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

Ruinkursus i Pula Kroatien d.1-4. Oktober 2009

Ruinkursus i Pula Kroatien d.1-4. Oktober 2009 Ruinkursus i Pula Kroatien d.1-4. Oktober 2009 Efter at være kommen hjem igen og tænkt turen og kurset igennem, vil jeg skrive lidt om turen. Vi kørte derned sent tirsdag aften og var så i Pula ved 17

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 1+2 2012

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 1+2 2012 Fælles info Nye mobil numre. Vi overgår til mobil telefoni, således man vil kunne sende SMS til os også. Derfor bedes I venligst slette de numre I har hertil og i stedet notere følgende nye numre. Læg

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 13. maj 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Kompetenceafklaring. (www-adresse på vej) 109

Kompetenceafklaring. (www-adresse på vej) 109 Kompetenceafklaring Der er næppe tvivl om, at det både er nemmest og mest interessant at tjene penge, hvis man benytter sine stærkeste kompetencer. Det skulle man tro, alle gjorde, men det ser ikke ud

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar

Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar Aalborg Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar Formålet med denne folder er at give inspiration til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, herunder forebyggelse af mobning.

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden?

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden? Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Tilbageblik på efterskoleopholdet Indledning I dette notat beskriver EVA hvordan et efterskoleophold kan påvirke unge med flygtninge-,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Kildebækkens Børnehave. Børnehaven er opdelt i 2 stuer, som hedder henholdsvis, Skovhulen og Havhulen. Børnehaven

Læs mere

INDHOLD HVAD ER MOTORIK? 4 HVAD ER MOTORISK LEG? 4 HVORFOR LEGE MOTORIK? 5 HVORDAN BRUGER JEG MOTORIKSKEMAET? 6 MOTORIKSKEMA FOR BØRN PÅ 1½ ÅR 7

INDHOLD HVAD ER MOTORIK? 4 HVAD ER MOTORISK LEG? 4 HVORFOR LEGE MOTORIK? 5 HVORDAN BRUGER JEG MOTORIKSKEMAET? 6 MOTORIKSKEMA FOR BØRN PÅ 1½ ÅR 7 til 1½ og 3½ år INDLEDNING Dette motorikhæfte er ment som en rettesnor for, hvad man kan forvente, at børn på 1½ år og 3½ år kan motorisk. Hæftet kan give dig en god fornemmelse for hvilke af børnene i

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT.

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT. BILAGSMAPPE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE... 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 4 BILAG 3 FREMSKRIVNING AF ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 5 BILAG 4 ANTAL TYRKISKE

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

- en hjælpende hånd til at klare dig selv

- en hjælpende hånd til at klare dig selv - en hjælpende hånd til at klare dig selv Et friere liv FRI er en ny måde at visitere på i Brønderslev Kommune, hvor vi sammen med dig tager hånd om dine muligheder for, at du kan få et aktivt og selvstændigt

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Information Tinnitus

Information Tinnitus Information Tinnitus Hørerådgivningen Tinnitus Denne pjece er til dels udfærdiget for at give en kort information om tinnitus, dels for at give dig en inspiration til hvordan du kan arbejde med din tinnitus.

Læs mere

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel.

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Finansieret af Sygekassernes Helsefond. 2 grupper med 4 børn i hver gruppe. Gr 1 børn i alderen 9-12 år. Start

Læs mere

Hvordan håndterer du dine følelser... i forbindelse med Type 1-diabetes

Hvordan håndterer du dine følelser... i forbindelse med Type 1-diabetes Hvordan håndterer du dine følelser... i forbindelse med Type 1-diabetes Når du får det at vide Når man får konstateret diabetes bliver man chokeret, ked af det, trist, vred, bekymret eller en hel masse

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon S K O L E N Y T Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes Francis Bacon Vildbjerg Skole November 2011 November 2011 1. Åbent hus for forældre 3.A skole/hjem

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

Gode råd om at drikke lidt mindre

Gode råd om at drikke lidt mindre 4525/Gode råd om at drikke 21/08/02 13:16 Side 1 (1,1) Yderligere hjælp I nogle tilfælde er det ikke nok at arbejde med problemet selv. Der er så mulighed for at henvende dig et sted, hvor man har professionel

Læs mere

I hvilken grad har du under ansættelsen af den unge med særlige behov følt dig kvalificeret til opgaven gennem kontakten til Havredal gl. Skole?

I hvilken grad har du under ansættelsen af den unge med særlige behov følt dig kvalificeret til opgaven gennem kontakten til Havredal gl. Skole? BILAG 9: Spørgeskemaundersøgelse virksomheder I hvilken grad havde du kendskab til unge med særlige behov før kontakten til Havredal gl. Skole? 0 8 6 6 4 3 Meget høj Høj Nogen Lav Slet ikke I hvilken grad

Læs mere

Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed.

Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed. Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed. Ligger den mellem Sofienlundskolen og Jacksons Five, som de skildrede i årets musical

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Drikker du for meget? Det synes du måske ikke selv. Men brug alligevel nogle minutter til at svare på de følgende 10 spørgsmål. Så får du en idé om, hvorvidt

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 38 Kære børn og forældre! Lemming d. 18.september 2015 Vi holder

Læs mere

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud ADHD et liv i kaos Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud v. Psykolog Anette Ulrik og Dorthe Wulff Kelstrup www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper 3. KONTRAKTEN

Læs mere

Frivillige på institutioner OSI Årsmøde den 25. maj 2009 på Mødecenter Odense

Frivillige på institutioner OSI Årsmøde den 25. maj 2009 på Mødecenter Odense Frivillige på institutioner OSI Årsmøde den 25. maj 2009 på Mødecenter Odense Michael Brostrøm, formand for OSI bød velkommen og fortalte om de emner der optager OSI f.eks. markedsføring af institutionerne,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Denedueforatmindeosom, atheligåndenskraftogvejledning erheltafgørendemidtialvorgode ognødvendigeplanlægning!

Denedueforatmindeosom, atheligåndenskraftogvejledning erheltafgørendemidtialvorgode ognødvendigeplanlægning! På Indre Missions Lederkonference 23. - 25. marts 2012 var en del af undervisningen udformet som et "LK12-køkken" med Helene Svinth Mathiassen, Brian Madsen og Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen som de

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Information. og Concerta

Information. og Concerta Information om ADHD og Concerta Hvad er ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller på dansk: forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet. ADHD forekommer hos 2-5 % af alle danske

Læs mere

Avisstafet med børnehaveklasserne i kompetenceugen, - uge 41.

Avisstafet med børnehaveklasserne i kompetenceugen, - uge 41. november 2009 Bladet for børn og forældre i SFO Lærken & Spurven Avisstafet med børnehaveklasserne i kompetenceugen, - uge 41. Børn begynder med at elske deres forældre, siden fordømmer de dem, sjældent

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere