Radiografuddannelsen. Modul 7: Hold R08S. 20. februar Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radiografuddannelsen. Modul 7: Hold R08S. 20. februar 2010. Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb"

Transkript

1 Modul 7: Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Hold R08S 20. februar 2010

2 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul Prøve... 5 Skemaer... 6 Litteratur... 6 ECTS og studietid... 6 Studieintroduktion... 7 Radiografi, teoretisk undervisning... 9 Rammer for temaarbejde: Radiografi i forhold til børn og ældre Farmakologi Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Radiografisk anatomi og fysiologi, patologi og radiologi Radiografisk billeddannelse Strålebiologi og strålebeskyttelse Ekstern teoretisk prøve: Modaliteter i radiografi Bogliste

3 Fokus og læringsudbytte Modulet retter sig mod muligheder og begrænsninger ved billeddiagnostisk undersøgelse og behandling af mennesket med røntgenmodaliteterne, mammografi, Computer Tomografi (CT) og gennemlysning. Der er fokus på billeddannende metoder og strålebeskyttelse ved specielle røntgenmodaliteter og anvendelsen af disse i relation til nuklearmedicinske undersøgelser eller stråleterapeutiske behandlinger. Modulet har ligeledes fokus på relationen mellem patient og radiograf under komplekse undersøgelser og behandlinger. Efter modulet kan den studerende: redegøre for relationen mellem patient og radiograf ved komplekse billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger redegøre for relationen mellem radiograf og den alvorligt syge patient i forhold til radiologisk og nuklearmedicinsk billeddiagnostik samt stråleterapeutisk behandling beskrive udvalgte røntgenmodaliteter, samt relationen mellem disse og nuklearmedicinske billeddiagnostiske undersøgelser samt stråleterapeutisk behandling forklare billeddannelse ved mammografi, CT og gennemlysning forklare strålebeskyttelse ved mammografi, CT og gennemlysning forklare de faktorer, som påvirker billedkvalitet ved mammografi, CT og gennemlysning redegøre for almen farmakologi i forhold til radiologisk og nuklearmedicinsk billeddiagnostik samt stråleterapeutisk behandling redegøre for farmakologi i forhold til kontrastmidler anvendt ved røntgen- og nuklearmedicinske undersøgelser redegøre for anvendelse af kontrastmidler ved røntgen- og nuklearmedicinske undersøgelser redegøre for principper ved anlæggelse af intravenøs adgang anlægge intravenøs adgang redegøre for avanceret livreddende behandling beskrive udvalgte patologiske tilstande, der kan visualiseres ved mammografi, CT og gennemlysning redegøre for radiografisk anatomi ved mammografi, CT og gennemlysning søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur samt forskningsresultater med relevans for modulets temaer forklare udvalgte kvantitative metoder til undersøgelse af problemer inden for modulets temaer anvende, vurdere og begrunde anvendelsen af centrale teoretiske begreber og metoder ved bearbejdning af problemstillinger inden for modulets temaer vurdere udvalgte patologiske tilstandes betydning for radiografisk procedure samt behandlingsmuligheder kombinere viden og færdigheder ved opstilling af løsningsmodeller med inddragelse af et fagetisk perspektiv udvikle egen viden og færdigheder. 3

4 Oversigt over modul 7 uge 5/34 uge 6/35 uge 7/36 uge 8/37 uge 9/38 uge 10/39 Forberedelse til modulet Studieintroduktion inklusiv introduktion til projekt og modulprøve Tildeling af vejleder Radiografisk billeddannelse Radiografisk billeddannelse Radiografisk billeddannelse Radiografisk billeddannelse Strålebeskyttelse Strålebeskyttelse Radiologi, anatomi, patologi Radiologi, anatomi, patologi Radiologi, anatomi, patologi Radiografi Radiografi Radiografi Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling uge 11/40 uge 12/41 uge 13/42 uge 14/43 uge 15/44 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling inkl. Introduktion til akademisk skrivning. Projekt: Mandag: Studerende afleverer arbejdstitel til vejleder Onsdag: Projekt Projekt Projekt Studerende går i gang med projektarbejde / opgaveskrivning Opgave afleveres onsdag Farma kologi Farmakologi 4

5 Fordeling af fag og ECTS-point på modulet Fagområde og fag ECTS ønsker om antal lektioners fysisk tilstedeværelse Sundhedsvidenskab Undervisere/fage Radiografi, teoretisk undervisning 2 mammo: 1 Henrik, Christina, Karen, Göran Farmakologi 2,5 Kristian, Majbritt, Christina Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Naturvidenskab 1, (søgekursus) Radiografisk billeddannelse 3 digital radiografi: 6 Radiografisk anatomi og fysiologi samt Patologi og Radiologi CT: Aalb. Sgh. mammo: 3 4,5 22 mammo: 3 Strålebiologi og strålebeskyttelse 1,5 TLD: 3 Teoretisk undervisning i alt 15 Klinisk undervisning i alt 0 Total 15 (+ 5 lektioners vejledning) Karen, Henrik, Göran, Malene Karen: Mammografi Göran: Digital radiografi Majbritt og Göran: CT Michael, Kristian, Göran Karen: Mammografi Kristian og Michael Husk at undersøge om vi kan anvende kompendium af Martin Berg (Hanne har det og kontakter Martin Berg) Prøve Modulet afsluttes med en ekstern teoretisk prøve som er en individuel skriftlig opgave ud fra projektarbejde. Den studerendes læringsudbytte bedømmes efter 7-trins-skalaen. Den studerende er automatisk indstillet til ordinær prøve. Rammer og kriterier for prøven er nærmere beskrevet i dokumentet: Nationale rammer og kriterier for ekstern prøve, radiografuddannelsens modul 7: Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Dokumentet kan hentes på UCN's hjemmeside for radiografuddannelsen: Vælg målgrupper: Studerende. Vælg Selma Lagerløfsvej >. 5

6 Skemaer Denne plan for modul 7 er et udgangspunkt for skemalægning, men da ydre rammer (fx tilgængelige lokaler og undervisere) varierer år for år, er de konkrete ugeskemaer ikke identiske med denne plan. Konkrete ugeskemaer findes på UCN's hjemmeside for radiografuddannelsen: Vælg målgrupper: Studerende. Vælg Selma Lagerløfsvej >. Litteratur Litteratur, der er opgivet til undervisning på de følgende sider er gældende, med mindre underviser meddeler andet. Ændringer til litteratur meddeles ca. én uge før undervisningen finder sted. ECTS og studietid Hvert fag omfatter et bestemt antal ECTS-points. European Credit Transfer System points er et pointsystem som anvendes i Europa for gøre det enkelt at sammenligne uddannelser med hensyn til indhold og studietid. 1 ECTS points svarer til gennemsnitligt 27 timers studier for den enkelte studerende. tilrettelægger en del af denne tid i forskellige former og kategorier af undervisning: Undervisningsformer Individuelle studier Denne kategori omfatter undervisningsmetoder, hvor den studerende læser litteratur, iagttager klinisk radiografi, søger information på internettet, læser noter som underviseren har lagt ud på nettet, anvender faglige softwareprogrammer og lign. Parvise studier Kategorien omfatter: gruppearbejde i par, en studerende vejledes af sin vejleder - ansigt til ansigt eller online, to studerende arbejder sammen omkring et softwareprogram, chat mellem to studerende vedr. en fælles opgave m.v. Studier i grupper Denne kategori rummer gruppearbejde i større grupper, projektarbejde, online diskussionsfora eller chat (asynkron og synkron kommunikation) med flere deltagere. Studier i hold I denne kategori findes forelæsninger i auditorier eller online, holdundervisning, studerende der præsenterer temaer for hinanden og lign. I denne modulbeskrivelse ses hvordan underviserne har tilrettelagt de studerendes teoretiske studier med de forskellige fag og emner. Ved undervisning, der kræver fysisk tilstedeværelse af undervisere og studerende, er der afsat et bestemt timeantal. Ved de øvrige undervisningsformer, der foregår i grupper eller individuelt, er der ikke skrevet timetal, da det vil være individuelt hvor megen tid der skal anvendes for at gennemføre de forskellige aktiviteter; nogle kan nøjes med at bruge lidt mindre, andre lidt mere end den gennemsnitlige tid på 27 timer pr. ECTS. Men som studerende er det vigtigt at være opmærksom på, at undervisningen er tilrettelagt i en blanding mellem fysisk og virtuel tilstedeværelse, og at man skal forberede sig til og være aktiv deltager i begge dele for at nå målene for uddannelsen. 6

7 Studieintroduktion Hensigt At de studerende udvikler viden om og reflekterer over rammer for og muligheder i teoretisk undervisning på modul 7. Plan for undervisning Tidsplan Kaffe og rundstykkere Aktivitet Underviser/ Uge 6/35 tirsdag på UCN: 3 lektioner uge 7/36 onsdag på UCN: 1 lektion Uge 15/44 torsdag på UCN: 1 lektion Præsentation af tilrettelæggelse af modul 7, opfølgning ift. modulbeskrivelse: Tilrettelæggelse af teoretisk undervisning Introduktion til temaarbejde Tildeling af vejledere til modulprøve Prøve Samarbejde på holdet: Drøftelse af behov for ændring af studiegruppers sammensætning Evaluering og eventuel ny formulering af studiegruppers etikette Turnus i klinisk undervisning modul 8 Introduktion til modul 8: Klinisk undervisning og klinisk prøve: Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis. Obligatorisk Forberedelse:Læs Beskrivelse af modul 8 og Plan for klinisk undervisning, findes på Gøran Zetterberg Christina Theresa Egekvist Karen Johnsen Gøran Zetterberg 7

8 Studieintroduktion Litteratur og materialer Undervisningsministeriet 2007, Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr 262 af 20/03/2007. Lokaliseret 3. februar 2010 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25308 Undervisningsministeriet 2007, Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr 766 af 26/06/2007. Lokaliseret 3. februar 2010 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Undervisningsministeriet 2009, Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi. BEK nr 307 af 24/04/2009. Lokaliseret 3. februar 2010 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= University College Nordjylland, Gældende Eksamensordning for professionsbacheloruddannelserne ved University College Nordjylland. Lokaliseret 3. februar 2010 på dieinfo%2fsund%2feksamensreglement_januar+2010_version_ _endelig_til+net.pdf University College Nordjylland: Gældende Plan for klinisk undervisning, radiografuddannelsen. Tillæg til studieordning. Lokaliseret 3. februar 2010 på lser%2fradiograf%2fklinisk+vejledning%2fplan+for+klinisk+undervisning+moduluddannelse pdf University College Nordjylland: Gældende Studieordning for radiografuddannelsen, maj 2009 Lokaliseret 3. februar 2010 på lser%2fradiograf%2fom+uddannelsen%2fstudieordning_radiografuddannelsen_2009.pdf 8

9 Radiografi, teoretisk undervisning 2 ECTS Hensigt Den studerende udvikler viden om og forståelse af muligheder og begrænsninger ved billeddiagnostisk undersøgelse/behandling af mennesket i alle aldre med røntgenmodaliteter. Den studerende udvikler viden om og forståelse af relationen mellem patient og radiograf ved komplekse billeddiagnostiske undersøgelser/behandlinger med røntgenmodaliteter. Mål for læringsudbytte Den studerende har udviklet viden om, forståelse af og kan reflektere over relationen mellem patient og radiograf ved komplicerede billeddiagnostiske undersøgelser/behandlinger billeddannelse ved mammografi, CT og gennemlysning strålebeskyttelse ved mammografi, CT og gennemlysning billedkvalitet ved mammografi, CT og gennemlysning anvendelse af kontrastmidler ved undersøgelse/behandling med røntgenmodaliteter Den studerende har udviklet færdigheder i at anvende centrale teoretiske begreber og metoder i bearbejdning af problemer indenfor modulets temaer redegøre for, vurdere og begrunde anvendelsen af centrale teoretiske begreber og metoder i bearbejdning af problemer indenfor modulets temaer Den studerende har udviklet kompetence til at kombinere viden og færdigheder i bearbejdning af problemer indenfor modulets temaer sådan, at løsningsmuligheder opstilles. reflektere over, udfordre og udvikle egen viden og færdigheder. 9

10 Radiografi, teoretisk undervisning Plan for undervisning Tidsplan Uge 8/37, onsdag Uge 8/37, torsdag på UCN: 1 lektion Uge 8/37 torsdag på UCN: 1 lektion Undervisningen skal ligge umiddelbart før litteratursøgning i faget Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Uge 8/37 fredag Uge 9/38, torsdag på UCN: 1 lektion Projektioner til klinisk mammografi Aktivitet Litteratur: Bontrager (2005) kap 18: Læs s og studér fig til 18-32; se bort fra det lille afsnit technical factors på hver side. Mammografi: Billedkvalitet/billedkriterier Kort oplæg, hvorefter studerende vurderer mammografier i Easy Viz udfra projektionskriterier opgivet i Bontrager ( Radiographic criteria) s Introduktion til Temaarbejde: radiografi i forhold til børn og ældre Litteratur: Se rammer for temaarbejdet nedenfor Arbejde gruppevis med Temaarbejde: Radiografi i forhold til børn og ældre inkl. forberedelse til undervisning i litteratursøgning (se faget Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling) Introduktion til TEMA: Relationen mellem patient og radiograf ved komplekse undersøgelser eller behandlinger: Hvad skal radiografen være særligt opmærksom på i relationen med en 3 årig pige? En ældre dement kvinde? En smerteplaget mand? En udviklingshæmmet 15 årig dreng? Eller? Underviser/ Karen Johnsen Karen Johnsen Christina Egekvist Christina Egekvist Karina Astrup Christensen Susanne Hjorth Hansen Uge 9/38 fredag Uge 10 mandag på UCN: 4 lektioner Uge 10/39 tirsdag og onsdag Der tilrettelægges ingen anden undervisning disse dage Uge 10, torsdag på UCN: 4 lektioner Obligatorisk TEMA: Relationen mellem patient og radiograf ved komplekse undersøgelser Krav til studiegruppeaktivitet vil blive lagt i It's Learning. TEMA: Relationen mellem patient og radiograf ved komplekse undersøgelser Studiegrupper fremlægger temaarbejde. Konkret plan vil blive lagt på It's Learning. Temaarbejde i grupper: Radiografi i forhold til børn og ældre Mulighed for 20 minutters vejledning pr. gruppe. Senest onsdag kl 14 lægges disposition til fremlæggelsen på its Learning Fremlæggelse af temaarbejde: radiografi i forhold til børn og ældre Karina Astrup Christensen Susanne Hjorth Hansen Karina Astrup Christensen Susanne Hjorth Hansen Christina Egekvist Christina Egekvist 10

11 Radiografi, teoretisk undervisning Rammer for temaarbejde: Radiografi i forhold til børn og ældre Hensigt: At de studerende får træning i kritisk forholden sig til metode og litteratur, at anvende teori om modaliteter i forhold til konkrete problemstillinger med særlig fokus på den teknisknaturvidenskabelige del af undersøgelser af børn (under 12 år) og ældre (over 65 år). Indhold og gruppeinddeling: Holdet inddeles i maksimalt 6 grupper. Hver gruppe tildeles et af følgende emner: 1. CT-undersøgelse af børn 2. CT-undersøgelse af ældre 3. Gennemlysningsundersøgelser af børn under 12 år 4. Gennemlysningsundersøgelser af ældre over 65 år 5. Mammografi af kvinder over 65 år Som alternativ kan der arbejdes med et selvvalgt tema indenfor fokusområdet (modalitet samt børn / ældre). Arbejdsform samt fokus til fremlæggelse Gruppen skitserer problemstillinger af valgt tema. Der afgrænses til en radiograffaglig teknisk/naturvidenskablig problemformulering, der formuleres i relation til tildelt tema. Problemformuleringen skal ligge til grund for gruppens videre arbejde. Med udgangspunkt i problemformuleringen skal gruppen gennemføre en konkret artikelsøgning. Dette i relation med undervisning i systematisk litteratursøgning af bibliotekar. Desuden gennemføres en litteratursøgning via UCNs biblioteksdatabase. Der skal min. findes en artikel og en fagbog. Ved hjælp af valgt litteratur, min. en artikel og en fagbog, skal problemformuleringen besvares. Vejledning: Hver gruppe kan få op til 20 minutters vejledning. Vejledning kan foregå enten som konfrontationsvejledning, over its Learning eller mail. Fremlæggelse: Der skal anvendes en Power Point-præsentation i fremlæggelsen. Ved fremlæggelsen skal der især fokuseres på, metode, kritik af metode og kilder samt litteratursøgning, desuden præsentation af problemformulering samt besvarelse af denne.der er i alt 4 lektioner til rådighed til fremlæggelse. For hver gruppe er der beregnet 20 minutter til fremlæggelse og 10 minutter til fælles diskussion og tilbagemelding. Deltagelse: Deltagelse i gruppearbejde og fremlæggelse er obligatorisk. 11

12 Radiografi, teoretisk undervisning Litteratur Bontrager, K L & Lampignano, J P 2005, Textbook of radiographic positioning and related anatomy. 6. ed. St Louis, Elsevier Mosby 12

13 Farmakologi 2,5 ECTS Hensigt For alt underviningen tilhørende faget gælder det, at den er obligatorisk (se Rammer for obligatorisk undervisning ucn.dk uddannelser radiograf om uddannelsen praktik) Efter endt obligatorisk undervisning udstedes et bevis på deltagelse i undervisningen med henblik på: at den studerende har tilegnet sig viden om og praktisk færdighed i intravenøs injektion og visse sterile teknikker at den studerende har opnået viden om forskellige kontraststoffers virkning og bivirkning på organismen, at den studerende har udviklet færdigheder i at observere og handle på evt. symptomer hos patienter i relation til indgift af lægemidler. Centrale temaer Almen farmakologi ift. radiologisk-, nuklearmedicinsk- samt stråleterapeutiske undersøgelser: Grundlæggende farmakologiske begreber samt generel farmakodynamik og kinetik. Akut medicin samt udvalgte relevante farmaka. Øvelser I brug af lægemiddelkataloget. Specifik farmakologi: kontraststoffer brugt på radiologisk samt nuklearmedicisnk afdeling, Administration af medicin. IV anlæggelse samt steril teknik. Livsreddende førstehjælp, pleje og observation af patient. Retslighed og ansvar i forbindelse med administrering af medicin. Mål for læringsudbytte Den studerende har udviklet viden og forståelse af og kan reflektere over Almen farmakologi: Fagudtryk, lægemiddelformer, håndtering, holdbarhed og anvendelse. Farmakodynamik og farmakokinetik. Lægemiddeldosering og uønskede virkninger. Brug af lægemiddelkataloget Kontraststoffer; deres anvendelse, virkning og bivirkninger. Afdelingens akut medicin, herunder anvendelse, virkning og bivirkninger. Udvalgte relevante farmaka, herunder anvendelse, virkning og bivirkning Administration af kontraststoffer, her under iv. punktur samt steril arbejde. Patientens tilstand Retslighed og ansvar i forbindelse med administrering af medicin 13

14 Farmakologi Den studerende har udviklet færdigheder i At anlægge iv. adgang At administrere røntgenkontraststoffer, akut medicin samt udvalgte relevante farmaka At observere og vurdere ændringer i patientens tilstand Anvendelse af lægemiddelkataloget Den studerende har udviklet kompetence til At vurdere anvendelsen af røntgenkontraststof, herunder relevans og dosis i forhold til pågældende undersøgelsesforløb og i forhold til patientens tilstand At handle i forhold til patientens tilstand, herunder opståede bivirkninger i forbindelse med røntgenkontrastindgivelse At tilegne sig forskningsbaseret viden om og forståelse af røntgenkontraststoffer og udvalgte relevante farmaka Plan for undervisning Tidsplan Uge 14/43 onsdag Obligatorisk Uge 14/43 torsdag på UCN: 5 lektioner Obligatorisk Uge 14/43 fredag på UCN: 5 lektioner Obligatorisk Aktivitet Principper for medicingivning. Radiografens ansvar og kompetence i forbindelse med medicingivning samt radiografens ansvar og kompetence ved administration af kontrastmidler i forbindelse med billeddiagnostisk undersøgelse/behandling Obligatorisk Litteratur: Sundhedsstyrelsen (2006) Indledning. Farmakokinetik. Lægemiddelformer og -administrationsmåder. Farmakodynamik. Akutte forgiftninger herunder allergiske reaktioner. Litteratur: Olsen (2007) s , Lægemidler anvendt til udrensning af tarmkanalen Lægemidler mod smerter, uro/angst og kramper Lægemidler anvendt ved stofskiftesygdomme (insulin) Lægemidler anvendt ved asthma bronchiale Lægemidler anvendt ved hjerte- kredsløbssygdomme. Litteratur: Olsen (2007), s , , , , , , , Lægemiddelkataloget (www.lmk.dk); studér opbygning og indhold. Underviser/ Majbritt Foldager Nielsen?? 14

15 Farmakologi Tidsplan Uge 15/44 mandag på UCN: 4 lektioner Obligatorisk Røntgen kontraststoffer Aktivitet Forelæsning om ioniske kontraststoffer og non - ioniske kontraststoffer. Gennemgang af kontraststoffers kemi, osmolalitet & viskositet. Bariumsufat. Diskussion i plenum af kontraindikationer, bivirkninger samt allergiske reaktioner. Introduktion til gruppearbejde ift. kontraststoffers indvirkning på organismen Litteratur: Thomsen: kap 1 afs , Kap 2 afs , kap 3-5, kap 7 afs , kap 8, kap 11, kap 12 afs og , kap 14, 15, 16, kap 28, 29 Olsen (2007), s Kontraststoffets indvirkning på organismen Nyrerne Blodet Glandula thyreoidea Hjerte Lunger Underviser/ Christina Egekvist Uge 15/44 mandagonsdag : Arbejde i grupper med tildelt emne Obligatorisk Studerende inddeles i 5 grupper. Hver gruppe bearbejder det tildelte emne udfra opgivet litteratur, eller selvvalgt andet litteratur (kilder og artikler). Følgende gruppe arbejder med følgende emne: Gruppe 1: nyrerne Gruppe 2: Blodet Gruppe 3: Gl. thyreoidea Gruppe 4: Hjerte Gruppe 5: Lunger Christina Egekvist Uge 15/44 torsdag på UCN: 3 lektioner Obligatorisk Litteratur: Thomsen: relevante kapitaler for emnet Dawson (1999):relevante kapitler for emnet (ligger på its L) Anatomi og fysiologi bøger fra modul 1 Artikler Fremlæggelse af gruppearbejde om kontraststoffers indvirkning på organismen Hver gruppe har min til fremlæggelsen hvorefter emnet og fremlæggelsen diskuteres i plenum. Se endvidere materiale vedr. fremlæggelsen i its L Christina Egekvist 15

16 Farmakologi Tidsplan Uge 15/44 fredag på UCN: 6 lektioner Lokale 246 & 362 Obligatorisk Aktivitet Avanceret livreddende førstehjælp samt Intravasal indgift af kontraststof; observation pleje behandling: Hensigt: At den studerende bliver bekendt med og opmærksom på observation og pleje i forbindelse med intravasal indgift af kontrastmiddel, samt at have kendskab til retningslinjer og retsstilling i den forbindelse. At kunne være med til at iværksætte avanceret livreddende førstehjælp ved patientens eventuelle reaktioner på iv-kontrast. Litteratur: Førstehjælp. 1 udg af Ann Hiort Madsen Dansk Røde Kors. Sundhedsloven på op under Ministeriet for Sundhed og forebyggelse. Bek. Af sundhedsloven kap. 21 Patientens sikkerhed. Vejledning om medicinadministration nr på Plan for klinisk undervisning, medicingivning side 40 til 41 (www.scvun.dk). Supplerende litteratur: Dawson (1999) kapitel 4 og 5 (Kopi i dueslag). Almén, Torsten et al. (1985) (Kopi i dueslag). Intravenøs injektion og venflonanlæggelse: Intravenøs injektion af kontrastmidler: Praktiske øvelser i venflon anlæggelse på fantom, steril håndvask samt påføring af sterile handsker, og øvelser i hvordan man trækker sterilt saltvand/kontrastmiddel op og giver subkutane og intramuskulære injektioner. Litteratur: Olsen, Inge (2007): Farmakologi, 3. udg. København: Munksgaard. s parenteral administration) + s (sygeplejerskens ansvar og kompetencer ved medicingivning) Bontrager, Kenneth L. (2005): Textbook of Radiographic Positioning and Related Anatomy. 6th. ed. St. Louis: Mosby s ( kapitel 17 venipucture) Underviser/ Kristian Vejle Majbritt Foldager Nielsen Christina Egekvist Sundhedsstyrelsen Specifikke Patientsikkerhedsstandarter - udvalgte procedurer med forbedringspotentiale Udgivet af Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, marts 2005 Elektronisk ISBN: (Lægges på Its learning) Plan for klinisk undervisning (www.ucn.dk) 16

17 Farmakologi Litteratur Almås, Hallbjørg (red.) (2001). Klinisk sykepleie. 3. udg. Oslo: Gyldendal Akademisk, kapitel 21 (kopi) (der findes en nyere udgave sammenholde med det er for en holdet allerede har fra modul 2) Bontrager, Kenneth L. (2001): Textbook of Radiographic Positioning and Related Anatomy. 5th. ed. St. Louis: Mosby Danmarks Apotekerforening (2005/2006 eller senere): Lægemiddelkataloget. Klassesæt eller hentes på [Lokaliseret 11. januar 2006] Dawson, P. & Clauss, W. (eds.) (1999): Contrast Media in Practice. Questions and Answers. 2. ed. Berlin: Springer-Verlag (kopi på its Learning) Jersild, Casper (1998): Transfusionsmedicin og intravenøs væsketerapi. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, uddrag i kopi. Olsen, Inge (2007): Farmakologi, 3. udg. København: Munksgaard Sundhedsstyrelsen (2006): Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler. Hentes på r.pdf Thomsen, Henrik S (2009): Contrast Media, Safety issues and ESUR Guidelines. 2 st edition. Berlin: Springer. Anden relevant materiale Bettmann, M A 2004, Frequently asked questions: Iodinated contrast agents. In: RadioGraphics 2004; 24:s 2-10 Carver & Carver (2006): Medical Imaging. Techniques, reflection & evaluation. 1. Edition. Saunders Elsevier. Kap. 33 side Nyman, Ulf (2004): Jodholdig røntgenkontraststof og nefropati. I: Ugeskrift for læger 166/26-31 Snopek, Albert M. (2006): Fundamentals af Special Radiographic Procedures. Fifth edition. Saunders Elsevier. Kap. 6 side University College Nordjylland: Gældende Plan for klinisk undervisning, radiografuddannelsen. Hentes på 17

18 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling 1,5 ECTS Hensigt Fra fælles fagbeskrivelse Centrale temaer Relevante undersøgelsesdesign Udvalgte statistiske begreber og metoder Videnskabelig dokumentation Mål for læringsudbytte Den studerende har udviklet viden om, forståelse af og kan reflektere over Udvalgte undersøgelsesdesign og kvantitative metoder til undersøgelser af problemer indenfor modulets temaer Den studerende har udviklet færdigheder i At anvende basale statistiske metoder og vurdere resultater At diskutere og vurdere videnskabelige artikler Fra møde om Mål og strategi for udvikling af radiografi 16. september 2009 Workshops med fokus på problemfelter til udvikling af radiografi for alle radiografstuderende og undervisere, hvor VIRA spiller en aktiv rolle. Fx med fokus på informationssøgning ift. aktuelle behov for at finde nyeste viden på et område. 18

19 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Plan for undervisning Tidsplan Aktivitet Systematisk informationssøgning spørgsmålet bestemmer søgestrategien Forberedelse til undervisning på mandag - og gode steder at vende tilbage til: 1. Gennemlæs SCVUA guide til informationssøgning. Denne kan downloades på bibliotekets hjemmeside under afsnittet Hjælp til Projekt- og opgaveskrivning / Book en Bibliotekar (http://www.ucn.dk/forside/videncentre_og_udvikling/biblioteket/hj ælp_til_projekt-_og_opgaveskrivning/book_en_bibliotekar.aspx) Underviser/ Uge 8/37 fredag på It s Learning (test) 2. Udfyld pkt. 1-3 i SCVUA guiden med udgangspunkt i Jeres egen problemformulering i temaet Børn og ældre. Medbring den udfyldte guide til undervisningen gerne elektronisk, så du kan arbejde videre med den 3. Læs: Munch Kristiansen, H., Buus, N., Tingleff, E.B. & Blach Rossen, C. 2008, "Litteratursøgning i praksis: begreber, strategier og modeller", Sygeplejersken, [Online], vol. 108, no. 10, Tillæg, pp Available from: %C3%A6lp_til_projekt- _og_opgaveskrivning/litteraturs%c3%b8gning_i_praksis_- _p%c3%a5_sundhedsuddannelserne.aspx [Accessed ]. Karen Rask Mortensen Bibliotekar, UCN 4. Prøv! BINKO er tænkt som et støtteværktøj for de, som ønsker eller har brug for at udvikle eller skærpe deres informationskompetence, og det er bl.a. muligt at teste sig selv. Det vil være en rigtig god idé at prøve det både før og efter undervisningen i informationssøgning. Og det vil være relevant at falde tilbage på igennem hele din uddannelse, når du sidder fast i informationssøgningen eller bare ønsker at blive bedre. Det er tilgængelig 24 timer i døgnet på adressen: 5. Tag Bibliotekstesten, testen, der ligger i IT s Learning, inden vi mødes du har et ubegrænset antal forsøg Obligatorisk 19

20 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Tidsplan Uge 9/38 mandag på UCN: 4 lektioner Lokale 312 Uge 10/39 torsdag på UCN: 1 lektion Uge 10/39 torsdag på UCN: 1 lektion Uge 10/39 fredag og uge 11/40 mandag Uge 11/40 tirsdag på UCN: 2 lektioner Uge 11/40 tirsdag på UCN: 2 lektioner Aktivitet Systematisk informationssøgning spørgsmålet bestemmer søgestrategien Program for dagen: Præsentation og gennemgang af bibliotekets hjemmeside og de ressourcer, der findes her BINKO Præsentation og gennemgang af SCVUA-guide til informationssøgning ud fra en eksemplarisk problemstilling Konkret søgning i PubMed / Cinahl / Cochrane ud fra eksemplarisk problemstilling DEFFnet trykte og elektroniske tidsskrifter i biblioteket Fjernlån hvordan bestiller man artikler hjem, som biblioteket ikke har Kædesøgning den mere usystematiske metode Evt. gruppe- eller individuelt arbejde med udgangspunkt i Scvuaguide og eget emne. Mulighed for vejledning af bibliotekarer. Evt. øvelser i forskellige databaser/elektroniske ressourcer med mulighed for vejledning af bibliotekarer Obligatorisk Introduktion til kritisk vurdering af kvantitativ artikel Litteratur: Juul, S, 2005, Epidemiologi og evidens. Munksgaard, København, kapitel 10: Evidensbaseret medicin s Greenhalgh, T, 2001, How to read a paper : the basics of evidence based medicine, BMJ Books, London, kapitel 4: Assessing methodological quality. Introduktion til kritisk vurdering af kvalitativ artikel. Kvalitative metoder og deres anvendelse indenfor radiografi. Hvordan adskiller kvalitative metoder sig fra kvantitative metoder? og hvad er fælles for alle forskningsmetoder? Intro til arbejdet med at vurdere en kvalitativ forskningsartikel. Litteratur: Adams & Smith; suppl Larsen & Vejleskov(scan på ItsL) Studiegrupper vurderer artikler Kvalitativ artikel: Experience of men with breast cancer. A qualitative study. Lægges på Its L. ½ hold vurderer artiklen ud fra Lindahls guide. Its L ½ hold vurderer artiklen ud fra VAKS-guide fra Dasys.Its L Studiegrupper fremlægger kritisk vurdering af kvalitativ artikel ½ hold fremlægger vurdering ud fra guiden af Lindahl. ½ hold fremlægger vurdering ud fra guiden VAKS. Studiegrupper fremlægger kritisk vurdering af kvantitativ artikel Underviser/ Karen Rask Mortensen Bibliotekar, UCN Henrik Thomsen Karen Johnsen Karen Johnsen Henrik Thomsen 20

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7 - Teori Juni 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion til modulet

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 7: Hold R08S. 3. februar 2010. Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb

Radiografuddannelsen. Modul 7: Hold R08S. 3. februar 2010. Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7: Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Hold R08S 3. februar 2010 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 7... 4 Prøve... 5 Skemaer... 6 Litteratur... 6 ECTS og studietid...

Læs mere

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modul 9NR Teori Studieretning: Nuklearmedicinsk & radiologisk billeddiagnostik Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 7: Hold R10S. 3.Marts 2012. Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 7: Hold R10S. 3.Marts 2012. Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Ret til ændringer forbeholdes Modul 7: Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Hold R10S 3.Marts 2012 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 7... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 7. Hold R12V. 15. august 2013. Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 7. Hold R12V. 15. august 2013. Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Ret til ændringer forbeholdes Modul 7 Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Hold R12V 15. august 2013 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 7... 4 Prøve... 5 Skemaer...

Læs mere

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA 130903

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA 130903 Modul 2 Gældende pr. 1. september 2008 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og

Læs mere

Modulbeskrivelse Menneske og teknologi i radiografi. Modul 2 - Teori

Modulbeskrivelse Menneske og teknologi i radiografi. Modul 2 - Teori Modulbeskrivelse Menneske og teknologi i radiografi Modul 2 - Teori Marts 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling

Læs mere

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 2 Gældende pr. 1. september 2008 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til modulet i løbet af de første uger. 2. Modulets fokusområde Modulet retter sig mod Radiografi med fokus på

Læs mere

Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning

Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. august 2010 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4. Fagenes

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan anvendes i hverdagen ift. at

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R10S. 15. november 2010. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R10S. 15. november 2010. Ret til ændringer forbeholdes Hold R10S 15. november 2010 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 2... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 10N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R10V. 20. april 2010. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R10V. 20. april 2010. Ret til ændringer forbeholdes Hold R10V 20. april 2010 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 2... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer... 5

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R09S. 8. januar 2010. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R09S. 8. januar 2010. Ret til ændringer forbeholdes Hold R09S 8. januar 2010 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 2... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer... 5

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser.

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Valgfagets titel (dansk/engelsk): Traumepatienten i den akutte fase / The traumatised patient ECTS-point: 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerlöfs Vej 2, 9220 Aalborg

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R08S. 2. december 2008. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R08S. 2. december 2008. Ret til ændringer forbeholdes Hold R08S 2. december 2008 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 2... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer...

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. oktober 2015 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. November 2015 Revideret af laje november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt.

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R11V. 29. marts 2011. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R11V. 29. marts 2011. Ret til ændringer forbeholdes Hold R11V 29. marts 2011 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 2... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer... 5

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 9NR: Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Hold R09S. 2. september 2011. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 9NR: Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Hold R09S. 2. september 2011. Ret til ændringer forbeholdes Modul 9NR: Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Hold R09S 2. september 2011 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 9... 4 Skemaer... 5 Litteratur...

Læs mere

Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi. Hold R15S. 8. september 2015. Ret til ændringer forbeholdes

Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi. Hold R15S. 8. september 2015. Ret til ændringer forbeholdes Hold R15S 8. september 2015 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 2... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer...

Læs mere

Modulbeskrivelse 11N. Nuklearmedicinsk studieretning

Modulbeskrivelse 11N. Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. september 2012 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv. Modul 6 Teori / Klinik

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv. Modul 6 Teori / Klinik Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Modul 6 Teori / Klinik Marts 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5

Læs mere

Et velovervejet projekt

Et velovervejet projekt Et velovervejet projekt ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Ø Periode for afvikling af valgfaget: (angivelse af ugenumre) Uge: 8-9/37-38

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 9NR: Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Hold R10S. 27. August 2012. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 9NR: Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Hold R10S. 27. August 2012. Ret til ændringer forbeholdes Modul 9NR: Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Hold R10S 27. August 2012 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 9... 4 Skemaer... 5 Litteratur...

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi -Terminologi Udleverede kopier Anatomi 2 - Muskellære Udleverede kopier Anatomi 3 - Støttevæv og biomekaniske egenskaber Udleverede kopier Anatomi 4 - Ledlære Udleverede

Læs mere

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra september

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul Modulbeskrivelse. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul Modulbeskrivelse. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, 8. Modulbeskrivelse Gældende efteråret 2016 Katrine Borg-Hansen, 160808 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse Stråleterapi

Modulbeskrivelse Stråleterapi Modulbeskrivelse Stråleterapi Modul 9S Teori Studieretning: Stråleterapi Oktober 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion til modulet 5 Studietid 5 Fordeling

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R11V. 9. marts Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R11V. 9. marts Ret til ændringer forbeholdes Hold R11V 9. marts 2011 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 2... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer... 5

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. februar Bo R. Mussmann, 24/

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. februar Bo R. Mussmann, 24/ 8. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. februar 2009 Bo R. Mussmann, 24/8 2011 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 1: Menneske og omsorg i radiografi Hold R10S. 31. august 2010. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 1: Menneske og omsorg i radiografi Hold R10S. 31. august 2010. Ret til ændringer forbeholdes Hold R10S 31. august 2010 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 1... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Radiografuddannelsen. Plan for teoretisk undervisning. 4. semester: Modaliteter i radiografi Hold R07S. 26. februar 2009

Radiografuddannelsen. Plan for teoretisk undervisning. 4. semester: Modaliteter i radiografi Hold R07S. 26. februar 2009 Plan for teoretisk undervisning 4. semester: Modaliteter i radiografi Hold R07S 26. februar 2009 Indholdsfortegnelse Hensigt med 4. semester... 3 Tilrettelæggelse af teoretisk undervisning i 4. semester...

Læs mere

Modul 9S. Stråleterapeutisk retning

Modul 9S. Stråleterapeutisk retning Modul 9S Stråleterapeutisk retning Gældende pr. august 2015 1 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 6: Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv. Hold R09S. 15. november 2010

Radiografuddannelsen. Modul 6: Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv. Hold R09S. 15. november 2010 Modul 6: Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Hold R09S 15. november 2010 Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 6... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur...

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. februar 2009

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. februar 2009 8. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. februar 2009 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske vejledere i forhold til

Læs mere

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Studieguide for Sommeruniversitet 2014 MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Frederik VI s Hotel Rugårdsvej 590 5210 Odense NV Tlf.: 6594 1313 1. De studerendes

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Hold R09V. 8. august 2011

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Hold R09V. 8. august 2011 Modul 13 Valgmodul Hold R09V 8. august 2011 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan... 4 Tidsfrister...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. Obligatorisk litteraturliste for FYS513 Fysioterapeutuddannelsen, UCL Modul 1 - august 2013 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark,

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 6. Modul 6. Gældende pr. november KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 6. Modul 6. Gældende pr. november KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet Gældende pr. november 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til modulet... 4 2. Modulets fokusområde... 4 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 4 3.1 Fordeling af klinisk og

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 1: Menneske og omsorg i radiografi Hold R11V. 3. marts 2011. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 1: Menneske og omsorg i radiografi Hold R11V. 3. marts 2011. Ret til ændringer forbeholdes Hold R11V 3. marts 2011 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 1... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer... 5

Læs mere

april 2009 National studieordning for radiografuddannelsen

april 2009 National studieordning for radiografuddannelsen april 2009 National studieordning for radiografuddannelsen Denne studieordning er udstedt i medfør af 12 i bekendtgørelse nr. 307 af 24. april 2009 om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi og

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 6: Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv. Hold R09V. 23. april 2010

Radiografuddannelsen. Modul 6: Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv. Hold R09V. 23. april 2010 Modul 6: Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Hold R09V 23. april 2010 Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 6... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 30. april 2009 1 2 Indhold Formål... 4 Rammer... 4 Tidsplan... 4 Prøvens udformning...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2V X August 203, uge 35-36 Modul 8 Hold S2V X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....0

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Radiografuddannelsen. Plan for teoretisk undervisning. 1. semester: Grundlæggende radiografi Hold R08V. 7. marts 2008

Radiografuddannelsen. Plan for teoretisk undervisning. 1. semester: Grundlæggende radiografi Hold R08V. 7. marts 2008 Plan for teoretisk undervisning 1. semester: Grundlæggende radiografi Hold R08V 7. marts 2008 Indholdsfortegnelse Hensigt med 1. semester... 3 Tilrettelæggelse af teoretisk undervisning i 1. semester...

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 6: Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv. Hold R12V. 14. Marts 2013

Radiografuddannelsen. Modul 6: Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv. Hold R12V. 14. Marts 2013 Modul 6: Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Hold R12V 14. Marts 2013 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 6... 4 Prøve...

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

Modul 13 Valgfag Epidemiologi og statistik

Modul 13 Valgfag Epidemiologi og statistik Modul 13 Valgfag Epidemiologi og statistik 1. Februar 2014 Valgfagets titel: Epidemiologi og statistik /Epidemiology and statistics ECTS-point: 10 ECTS Valgfaget afholdes på: University College Nordjylland,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Færdighedstræning 1 Delkursus 1: Almen klinikforberedelse

Færdighedstræning 1 Delkursus 1: Almen klinikforberedelse Delkursus 1: Almen klinikforberedelse Omfang og placering kan kommunikere skriftligt mellem sygehus /almen praksis og relevante specialenheder kan skrive recepter, rekvirere undersøgelser og varetage andet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

4. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Katrine Borg-Hansen, august 2013

4. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Katrine Borg-Hansen, august 2013 4. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2008 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske vejledere i forhold til

Læs mere

R A D I O G R A F U D D A N N E L S E N. Plan for teoretisk undervisning. 1. semester: Grundlæggende radiografi Hold R07S

R A D I O G R A F U D D A N N E L S E N. Plan for teoretisk undervisning. 1. semester: Grundlæggende radiografi Hold R07S R A D I O G R A F U D D A N N E L S E N Plan for teoretisk undervisning 1. semester: Grundlæggende radiografi Hold R07S 5. september 2007 Indholdsfortegnelse Hensigt med 1. semester... Tilrettelæggelse

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

3. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 3. Marianne Gellert 2010

3. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 3. Marianne Gellert 2010 3. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2008 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske vejledere i forhold til

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde.

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. Mette Lomholt Skott/ HALH University College Lillebælt 11-09-2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere