Radiografuddannelsen. Modul 7: Hold R08S. 20. februar Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radiografuddannelsen. Modul 7: Hold R08S. 20. februar 2010. Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb"

Transkript

1 Modul 7: Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Hold R08S 20. februar 2010

2 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul Prøve... 5 Skemaer... 6 Litteratur... 6 ECTS og studietid... 6 Studieintroduktion... 7 Radiografi, teoretisk undervisning... 9 Rammer for temaarbejde: Radiografi i forhold til børn og ældre Farmakologi Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Radiografisk anatomi og fysiologi, patologi og radiologi Radiografisk billeddannelse Strålebiologi og strålebeskyttelse Ekstern teoretisk prøve: Modaliteter i radiografi Bogliste

3 Fokus og læringsudbytte Modulet retter sig mod muligheder og begrænsninger ved billeddiagnostisk undersøgelse og behandling af mennesket med røntgenmodaliteterne, mammografi, Computer Tomografi (CT) og gennemlysning. Der er fokus på billeddannende metoder og strålebeskyttelse ved specielle røntgenmodaliteter og anvendelsen af disse i relation til nuklearmedicinske undersøgelser eller stråleterapeutiske behandlinger. Modulet har ligeledes fokus på relationen mellem patient og radiograf under komplekse undersøgelser og behandlinger. Efter modulet kan den studerende: redegøre for relationen mellem patient og radiograf ved komplekse billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger redegøre for relationen mellem radiograf og den alvorligt syge patient i forhold til radiologisk og nuklearmedicinsk billeddiagnostik samt stråleterapeutisk behandling beskrive udvalgte røntgenmodaliteter, samt relationen mellem disse og nuklearmedicinske billeddiagnostiske undersøgelser samt stråleterapeutisk behandling forklare billeddannelse ved mammografi, CT og gennemlysning forklare strålebeskyttelse ved mammografi, CT og gennemlysning forklare de faktorer, som påvirker billedkvalitet ved mammografi, CT og gennemlysning redegøre for almen farmakologi i forhold til radiologisk og nuklearmedicinsk billeddiagnostik samt stråleterapeutisk behandling redegøre for farmakologi i forhold til kontrastmidler anvendt ved røntgen- og nuklearmedicinske undersøgelser redegøre for anvendelse af kontrastmidler ved røntgen- og nuklearmedicinske undersøgelser redegøre for principper ved anlæggelse af intravenøs adgang anlægge intravenøs adgang redegøre for avanceret livreddende behandling beskrive udvalgte patologiske tilstande, der kan visualiseres ved mammografi, CT og gennemlysning redegøre for radiografisk anatomi ved mammografi, CT og gennemlysning søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur samt forskningsresultater med relevans for modulets temaer forklare udvalgte kvantitative metoder til undersøgelse af problemer inden for modulets temaer anvende, vurdere og begrunde anvendelsen af centrale teoretiske begreber og metoder ved bearbejdning af problemstillinger inden for modulets temaer vurdere udvalgte patologiske tilstandes betydning for radiografisk procedure samt behandlingsmuligheder kombinere viden og færdigheder ved opstilling af løsningsmodeller med inddragelse af et fagetisk perspektiv udvikle egen viden og færdigheder. 3

4 Oversigt over modul 7 uge 5/34 uge 6/35 uge 7/36 uge 8/37 uge 9/38 uge 10/39 Forberedelse til modulet Studieintroduktion inklusiv introduktion til projekt og modulprøve Tildeling af vejleder Radiografisk billeddannelse Radiografisk billeddannelse Radiografisk billeddannelse Radiografisk billeddannelse Strålebeskyttelse Strålebeskyttelse Radiologi, anatomi, patologi Radiologi, anatomi, patologi Radiologi, anatomi, patologi Radiografi Radiografi Radiografi Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling uge 11/40 uge 12/41 uge 13/42 uge 14/43 uge 15/44 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling inkl. Introduktion til akademisk skrivning. Projekt: Mandag: Studerende afleverer arbejdstitel til vejleder Onsdag: Projekt Projekt Projekt Studerende går i gang med projektarbejde / opgaveskrivning Opgave afleveres onsdag Farma kologi Farmakologi 4

5 Fordeling af fag og ECTS-point på modulet Fagområde og fag ECTS ønsker om antal lektioners fysisk tilstedeværelse Sundhedsvidenskab Undervisere/fage Radiografi, teoretisk undervisning 2 mammo: 1 Henrik, Christina, Karen, Göran Farmakologi 2,5 Kristian, Majbritt, Christina Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Naturvidenskab 1, (søgekursus) Radiografisk billeddannelse 3 digital radiografi: 6 Radiografisk anatomi og fysiologi samt Patologi og Radiologi CT: Aalb. Sgh. mammo: 3 4,5 22 mammo: 3 Strålebiologi og strålebeskyttelse 1,5 TLD: 3 Teoretisk undervisning i alt 15 Klinisk undervisning i alt 0 Total 15 (+ 5 lektioners vejledning) Karen, Henrik, Göran, Malene Karen: Mammografi Göran: Digital radiografi Majbritt og Göran: CT Michael, Kristian, Göran Karen: Mammografi Kristian og Michael Husk at undersøge om vi kan anvende kompendium af Martin Berg (Hanne har det og kontakter Martin Berg) Prøve Modulet afsluttes med en ekstern teoretisk prøve som er en individuel skriftlig opgave ud fra projektarbejde. Den studerendes læringsudbytte bedømmes efter 7-trins-skalaen. Den studerende er automatisk indstillet til ordinær prøve. Rammer og kriterier for prøven er nærmere beskrevet i dokumentet: Nationale rammer og kriterier for ekstern prøve, radiografuddannelsens modul 7: Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Dokumentet kan hentes på UCN's hjemmeside for radiografuddannelsen: Vælg målgrupper: Studerende. Vælg Selma Lagerløfsvej >. 5

6 Skemaer Denne plan for modul 7 er et udgangspunkt for skemalægning, men da ydre rammer (fx tilgængelige lokaler og undervisere) varierer år for år, er de konkrete ugeskemaer ikke identiske med denne plan. Konkrete ugeskemaer findes på UCN's hjemmeside for radiografuddannelsen: Vælg målgrupper: Studerende. Vælg Selma Lagerløfsvej >. Litteratur Litteratur, der er opgivet til undervisning på de følgende sider er gældende, med mindre underviser meddeler andet. Ændringer til litteratur meddeles ca. én uge før undervisningen finder sted. ECTS og studietid Hvert fag omfatter et bestemt antal ECTS-points. European Credit Transfer System points er et pointsystem som anvendes i Europa for gøre det enkelt at sammenligne uddannelser med hensyn til indhold og studietid. 1 ECTS points svarer til gennemsnitligt 27 timers studier for den enkelte studerende. tilrettelægger en del af denne tid i forskellige former og kategorier af undervisning: Undervisningsformer Individuelle studier Denne kategori omfatter undervisningsmetoder, hvor den studerende læser litteratur, iagttager klinisk radiografi, søger information på internettet, læser noter som underviseren har lagt ud på nettet, anvender faglige softwareprogrammer og lign. Parvise studier Kategorien omfatter: gruppearbejde i par, en studerende vejledes af sin vejleder - ansigt til ansigt eller online, to studerende arbejder sammen omkring et softwareprogram, chat mellem to studerende vedr. en fælles opgave m.v. Studier i grupper Denne kategori rummer gruppearbejde i større grupper, projektarbejde, online diskussionsfora eller chat (asynkron og synkron kommunikation) med flere deltagere. Studier i hold I denne kategori findes forelæsninger i auditorier eller online, holdundervisning, studerende der præsenterer temaer for hinanden og lign. I denne modulbeskrivelse ses hvordan underviserne har tilrettelagt de studerendes teoretiske studier med de forskellige fag og emner. Ved undervisning, der kræver fysisk tilstedeværelse af undervisere og studerende, er der afsat et bestemt timeantal. Ved de øvrige undervisningsformer, der foregår i grupper eller individuelt, er der ikke skrevet timetal, da det vil være individuelt hvor megen tid der skal anvendes for at gennemføre de forskellige aktiviteter; nogle kan nøjes med at bruge lidt mindre, andre lidt mere end den gennemsnitlige tid på 27 timer pr. ECTS. Men som studerende er det vigtigt at være opmærksom på, at undervisningen er tilrettelagt i en blanding mellem fysisk og virtuel tilstedeværelse, og at man skal forberede sig til og være aktiv deltager i begge dele for at nå målene for uddannelsen. 6

7 Studieintroduktion Hensigt At de studerende udvikler viden om og reflekterer over rammer for og muligheder i teoretisk undervisning på modul 7. Plan for undervisning Tidsplan Kaffe og rundstykkere Aktivitet Underviser/ Uge 6/35 tirsdag på UCN: 3 lektioner uge 7/36 onsdag på UCN: 1 lektion Uge 15/44 torsdag på UCN: 1 lektion Præsentation af tilrettelæggelse af modul 7, opfølgning ift. modulbeskrivelse: Tilrettelæggelse af teoretisk undervisning Introduktion til temaarbejde Tildeling af vejledere til modulprøve Prøve Samarbejde på holdet: Drøftelse af behov for ændring af studiegruppers sammensætning Evaluering og eventuel ny formulering af studiegruppers etikette Turnus i klinisk undervisning modul 8 Introduktion til modul 8: Klinisk undervisning og klinisk prøve: Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis. Obligatorisk Forberedelse:Læs Beskrivelse af modul 8 og Plan for klinisk undervisning, findes på Gøran Zetterberg Christina Theresa Egekvist Karen Johnsen Gøran Zetterberg 7

8 Studieintroduktion Litteratur og materialer Undervisningsministeriet 2007, Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr 262 af 20/03/2007. Lokaliseret 3. februar 2010 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25308 Undervisningsministeriet 2007, Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr 766 af 26/06/2007. Lokaliseret 3. februar 2010 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Undervisningsministeriet 2009, Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi. BEK nr 307 af 24/04/2009. Lokaliseret 3. februar 2010 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= University College Nordjylland, Gældende Eksamensordning for professionsbacheloruddannelserne ved University College Nordjylland. Lokaliseret 3. februar 2010 på dieinfo%2fsund%2feksamensreglement_januar+2010_version_ _endelig_til+net.pdf University College Nordjylland: Gældende Plan for klinisk undervisning, radiografuddannelsen. Tillæg til studieordning. Lokaliseret 3. februar 2010 på lser%2fradiograf%2fklinisk+vejledning%2fplan+for+klinisk+undervisning+moduluddannelse pdf University College Nordjylland: Gældende Studieordning for radiografuddannelsen, maj 2009 Lokaliseret 3. februar 2010 på lser%2fradiograf%2fom+uddannelsen%2fstudieordning_radiografuddannelsen_2009.pdf 8

9 Radiografi, teoretisk undervisning 2 ECTS Hensigt Den studerende udvikler viden om og forståelse af muligheder og begrænsninger ved billeddiagnostisk undersøgelse/behandling af mennesket i alle aldre med røntgenmodaliteter. Den studerende udvikler viden om og forståelse af relationen mellem patient og radiograf ved komplekse billeddiagnostiske undersøgelser/behandlinger med røntgenmodaliteter. Mål for læringsudbytte Den studerende har udviklet viden om, forståelse af og kan reflektere over relationen mellem patient og radiograf ved komplicerede billeddiagnostiske undersøgelser/behandlinger billeddannelse ved mammografi, CT og gennemlysning strålebeskyttelse ved mammografi, CT og gennemlysning billedkvalitet ved mammografi, CT og gennemlysning anvendelse af kontrastmidler ved undersøgelse/behandling med røntgenmodaliteter Den studerende har udviklet færdigheder i at anvende centrale teoretiske begreber og metoder i bearbejdning af problemer indenfor modulets temaer redegøre for, vurdere og begrunde anvendelsen af centrale teoretiske begreber og metoder i bearbejdning af problemer indenfor modulets temaer Den studerende har udviklet kompetence til at kombinere viden og færdigheder i bearbejdning af problemer indenfor modulets temaer sådan, at løsningsmuligheder opstilles. reflektere over, udfordre og udvikle egen viden og færdigheder. 9

10 Radiografi, teoretisk undervisning Plan for undervisning Tidsplan Uge 8/37, onsdag Uge 8/37, torsdag på UCN: 1 lektion Uge 8/37 torsdag på UCN: 1 lektion Undervisningen skal ligge umiddelbart før litteratursøgning i faget Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Uge 8/37 fredag Uge 9/38, torsdag på UCN: 1 lektion Projektioner til klinisk mammografi Aktivitet Litteratur: Bontrager (2005) kap 18: Læs s og studér fig til 18-32; se bort fra det lille afsnit technical factors på hver side. Mammografi: Billedkvalitet/billedkriterier Kort oplæg, hvorefter studerende vurderer mammografier i Easy Viz udfra projektionskriterier opgivet i Bontrager ( Radiographic criteria) s Introduktion til Temaarbejde: radiografi i forhold til børn og ældre Litteratur: Se rammer for temaarbejdet nedenfor Arbejde gruppevis med Temaarbejde: Radiografi i forhold til børn og ældre inkl. forberedelse til undervisning i litteratursøgning (se faget Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling) Introduktion til TEMA: Relationen mellem patient og radiograf ved komplekse undersøgelser eller behandlinger: Hvad skal radiografen være særligt opmærksom på i relationen med en 3 årig pige? En ældre dement kvinde? En smerteplaget mand? En udviklingshæmmet 15 årig dreng? Eller? Underviser/ Karen Johnsen Karen Johnsen Christina Egekvist Christina Egekvist Karina Astrup Christensen Susanne Hjorth Hansen Uge 9/38 fredag Uge 10 mandag på UCN: 4 lektioner Uge 10/39 tirsdag og onsdag Der tilrettelægges ingen anden undervisning disse dage Uge 10, torsdag på UCN: 4 lektioner Obligatorisk TEMA: Relationen mellem patient og radiograf ved komplekse undersøgelser Krav til studiegruppeaktivitet vil blive lagt i It's Learning. TEMA: Relationen mellem patient og radiograf ved komplekse undersøgelser Studiegrupper fremlægger temaarbejde. Konkret plan vil blive lagt på It's Learning. Temaarbejde i grupper: Radiografi i forhold til børn og ældre Mulighed for 20 minutters vejledning pr. gruppe. Senest onsdag kl 14 lægges disposition til fremlæggelsen på its Learning Fremlæggelse af temaarbejde: radiografi i forhold til børn og ældre Karina Astrup Christensen Susanne Hjorth Hansen Karina Astrup Christensen Susanne Hjorth Hansen Christina Egekvist Christina Egekvist 10

11 Radiografi, teoretisk undervisning Rammer for temaarbejde: Radiografi i forhold til børn og ældre Hensigt: At de studerende får træning i kritisk forholden sig til metode og litteratur, at anvende teori om modaliteter i forhold til konkrete problemstillinger med særlig fokus på den teknisknaturvidenskabelige del af undersøgelser af børn (under 12 år) og ældre (over 65 år). Indhold og gruppeinddeling: Holdet inddeles i maksimalt 6 grupper. Hver gruppe tildeles et af følgende emner: 1. CT-undersøgelse af børn 2. CT-undersøgelse af ældre 3. Gennemlysningsundersøgelser af børn under 12 år 4. Gennemlysningsundersøgelser af ældre over 65 år 5. Mammografi af kvinder over 65 år Som alternativ kan der arbejdes med et selvvalgt tema indenfor fokusområdet (modalitet samt børn / ældre). Arbejdsform samt fokus til fremlæggelse Gruppen skitserer problemstillinger af valgt tema. Der afgrænses til en radiograffaglig teknisk/naturvidenskablig problemformulering, der formuleres i relation til tildelt tema. Problemformuleringen skal ligge til grund for gruppens videre arbejde. Med udgangspunkt i problemformuleringen skal gruppen gennemføre en konkret artikelsøgning. Dette i relation med undervisning i systematisk litteratursøgning af bibliotekar. Desuden gennemføres en litteratursøgning via UCNs biblioteksdatabase. Der skal min. findes en artikel og en fagbog. Ved hjælp af valgt litteratur, min. en artikel og en fagbog, skal problemformuleringen besvares. Vejledning: Hver gruppe kan få op til 20 minutters vejledning. Vejledning kan foregå enten som konfrontationsvejledning, over its Learning eller mail. Fremlæggelse: Der skal anvendes en Power Point-præsentation i fremlæggelsen. Ved fremlæggelsen skal der især fokuseres på, metode, kritik af metode og kilder samt litteratursøgning, desuden præsentation af problemformulering samt besvarelse af denne.der er i alt 4 lektioner til rådighed til fremlæggelse. For hver gruppe er der beregnet 20 minutter til fremlæggelse og 10 minutter til fælles diskussion og tilbagemelding. Deltagelse: Deltagelse i gruppearbejde og fremlæggelse er obligatorisk. 11

12 Radiografi, teoretisk undervisning Litteratur Bontrager, K L & Lampignano, J P 2005, Textbook of radiographic positioning and related anatomy. 6. ed. St Louis, Elsevier Mosby 12

13 Farmakologi 2,5 ECTS Hensigt For alt underviningen tilhørende faget gælder det, at den er obligatorisk (se Rammer for obligatorisk undervisning ucn.dk uddannelser radiograf om uddannelsen praktik) Efter endt obligatorisk undervisning udstedes et bevis på deltagelse i undervisningen med henblik på: at den studerende har tilegnet sig viden om og praktisk færdighed i intravenøs injektion og visse sterile teknikker at den studerende har opnået viden om forskellige kontraststoffers virkning og bivirkning på organismen, at den studerende har udviklet færdigheder i at observere og handle på evt. symptomer hos patienter i relation til indgift af lægemidler. Centrale temaer Almen farmakologi ift. radiologisk-, nuklearmedicinsk- samt stråleterapeutiske undersøgelser: Grundlæggende farmakologiske begreber samt generel farmakodynamik og kinetik. Akut medicin samt udvalgte relevante farmaka. Øvelser I brug af lægemiddelkataloget. Specifik farmakologi: kontraststoffer brugt på radiologisk samt nuklearmedicisnk afdeling, Administration af medicin. IV anlæggelse samt steril teknik. Livsreddende førstehjælp, pleje og observation af patient. Retslighed og ansvar i forbindelse med administrering af medicin. Mål for læringsudbytte Den studerende har udviklet viden og forståelse af og kan reflektere over Almen farmakologi: Fagudtryk, lægemiddelformer, håndtering, holdbarhed og anvendelse. Farmakodynamik og farmakokinetik. Lægemiddeldosering og uønskede virkninger. Brug af lægemiddelkataloget Kontraststoffer; deres anvendelse, virkning og bivirkninger. Afdelingens akut medicin, herunder anvendelse, virkning og bivirkninger. Udvalgte relevante farmaka, herunder anvendelse, virkning og bivirkning Administration af kontraststoffer, her under iv. punktur samt steril arbejde. Patientens tilstand Retslighed og ansvar i forbindelse med administrering af medicin 13

14 Farmakologi Den studerende har udviklet færdigheder i At anlægge iv. adgang At administrere røntgenkontraststoffer, akut medicin samt udvalgte relevante farmaka At observere og vurdere ændringer i patientens tilstand Anvendelse af lægemiddelkataloget Den studerende har udviklet kompetence til At vurdere anvendelsen af røntgenkontraststof, herunder relevans og dosis i forhold til pågældende undersøgelsesforløb og i forhold til patientens tilstand At handle i forhold til patientens tilstand, herunder opståede bivirkninger i forbindelse med røntgenkontrastindgivelse At tilegne sig forskningsbaseret viden om og forståelse af røntgenkontraststoffer og udvalgte relevante farmaka Plan for undervisning Tidsplan Uge 14/43 onsdag Obligatorisk Uge 14/43 torsdag på UCN: 5 lektioner Obligatorisk Uge 14/43 fredag på UCN: 5 lektioner Obligatorisk Aktivitet Principper for medicingivning. Radiografens ansvar og kompetence i forbindelse med medicingivning samt radiografens ansvar og kompetence ved administration af kontrastmidler i forbindelse med billeddiagnostisk undersøgelse/behandling Obligatorisk Litteratur: Sundhedsstyrelsen (2006) Indledning. Farmakokinetik. Lægemiddelformer og -administrationsmåder. Farmakodynamik. Akutte forgiftninger herunder allergiske reaktioner. Litteratur: Olsen (2007) s , Lægemidler anvendt til udrensning af tarmkanalen Lægemidler mod smerter, uro/angst og kramper Lægemidler anvendt ved stofskiftesygdomme (insulin) Lægemidler anvendt ved asthma bronchiale Lægemidler anvendt ved hjerte- kredsløbssygdomme. Litteratur: Olsen (2007), s , , , , , , , Lægemiddelkataloget (www.lmk.dk); studér opbygning og indhold. Underviser/ Majbritt Foldager Nielsen?? 14

15 Farmakologi Tidsplan Uge 15/44 mandag på UCN: 4 lektioner Obligatorisk Røntgen kontraststoffer Aktivitet Forelæsning om ioniske kontraststoffer og non - ioniske kontraststoffer. Gennemgang af kontraststoffers kemi, osmolalitet & viskositet. Bariumsufat. Diskussion i plenum af kontraindikationer, bivirkninger samt allergiske reaktioner. Introduktion til gruppearbejde ift. kontraststoffers indvirkning på organismen Litteratur: Thomsen: kap 1 afs , Kap 2 afs , kap 3-5, kap 7 afs , kap 8, kap 11, kap 12 afs og , kap 14, 15, 16, kap 28, 29 Olsen (2007), s Kontraststoffets indvirkning på organismen Nyrerne Blodet Glandula thyreoidea Hjerte Lunger Underviser/ Christina Egekvist Uge 15/44 mandagonsdag : Arbejde i grupper med tildelt emne Obligatorisk Studerende inddeles i 5 grupper. Hver gruppe bearbejder det tildelte emne udfra opgivet litteratur, eller selvvalgt andet litteratur (kilder og artikler). Følgende gruppe arbejder med følgende emne: Gruppe 1: nyrerne Gruppe 2: Blodet Gruppe 3: Gl. thyreoidea Gruppe 4: Hjerte Gruppe 5: Lunger Christina Egekvist Uge 15/44 torsdag på UCN: 3 lektioner Obligatorisk Litteratur: Thomsen: relevante kapitaler for emnet Dawson (1999):relevante kapitler for emnet (ligger på its L) Anatomi og fysiologi bøger fra modul 1 Artikler Fremlæggelse af gruppearbejde om kontraststoffers indvirkning på organismen Hver gruppe har min til fremlæggelsen hvorefter emnet og fremlæggelsen diskuteres i plenum. Se endvidere materiale vedr. fremlæggelsen i its L Christina Egekvist 15

16 Farmakologi Tidsplan Uge 15/44 fredag på UCN: 6 lektioner Lokale 246 & 362 Obligatorisk Aktivitet Avanceret livreddende førstehjælp samt Intravasal indgift af kontraststof; observation pleje behandling: Hensigt: At den studerende bliver bekendt med og opmærksom på observation og pleje i forbindelse med intravasal indgift af kontrastmiddel, samt at have kendskab til retningslinjer og retsstilling i den forbindelse. At kunne være med til at iværksætte avanceret livreddende førstehjælp ved patientens eventuelle reaktioner på iv-kontrast. Litteratur: Førstehjælp. 1 udg af Ann Hiort Madsen Dansk Røde Kors. Sundhedsloven på op under Ministeriet for Sundhed og forebyggelse. Bek. Af sundhedsloven kap. 21 Patientens sikkerhed. Vejledning om medicinadministration nr på Plan for klinisk undervisning, medicingivning side 40 til 41 (www.scvun.dk). Supplerende litteratur: Dawson (1999) kapitel 4 og 5 (Kopi i dueslag). Almén, Torsten et al. (1985) (Kopi i dueslag). Intravenøs injektion og venflonanlæggelse: Intravenøs injektion af kontrastmidler: Praktiske øvelser i venflon anlæggelse på fantom, steril håndvask samt påføring af sterile handsker, og øvelser i hvordan man trækker sterilt saltvand/kontrastmiddel op og giver subkutane og intramuskulære injektioner. Litteratur: Olsen, Inge (2007): Farmakologi, 3. udg. København: Munksgaard. s parenteral administration) + s (sygeplejerskens ansvar og kompetencer ved medicingivning) Bontrager, Kenneth L. (2005): Textbook of Radiographic Positioning and Related Anatomy. 6th. ed. St. Louis: Mosby s ( kapitel 17 venipucture) Underviser/ Kristian Vejle Majbritt Foldager Nielsen Christina Egekvist Sundhedsstyrelsen Specifikke Patientsikkerhedsstandarter - udvalgte procedurer med forbedringspotentiale Udgivet af Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, marts 2005 Elektronisk ISBN: (Lægges på Its learning) Plan for klinisk undervisning (www.ucn.dk) 16

17 Farmakologi Litteratur Almås, Hallbjørg (red.) (2001). Klinisk sykepleie. 3. udg. Oslo: Gyldendal Akademisk, kapitel 21 (kopi) (der findes en nyere udgave sammenholde med det er for en holdet allerede har fra modul 2) Bontrager, Kenneth L. (2001): Textbook of Radiographic Positioning and Related Anatomy. 5th. ed. St. Louis: Mosby Danmarks Apotekerforening (2005/2006 eller senere): Lægemiddelkataloget. Klassesæt eller hentes på [Lokaliseret 11. januar 2006] Dawson, P. & Clauss, W. (eds.) (1999): Contrast Media in Practice. Questions and Answers. 2. ed. Berlin: Springer-Verlag (kopi på its Learning) Jersild, Casper (1998): Transfusionsmedicin og intravenøs væsketerapi. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, uddrag i kopi. Olsen, Inge (2007): Farmakologi, 3. udg. København: Munksgaard Sundhedsstyrelsen (2006): Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler. Hentes på r.pdf Thomsen, Henrik S (2009): Contrast Media, Safety issues and ESUR Guidelines. 2 st edition. Berlin: Springer. Anden relevant materiale Bettmann, M A 2004, Frequently asked questions: Iodinated contrast agents. In: RadioGraphics 2004; 24:s 2-10 Carver & Carver (2006): Medical Imaging. Techniques, reflection & evaluation. 1. Edition. Saunders Elsevier. Kap. 33 side Nyman, Ulf (2004): Jodholdig røntgenkontraststof og nefropati. I: Ugeskrift for læger 166/26-31 Snopek, Albert M. (2006): Fundamentals af Special Radiographic Procedures. Fifth edition. Saunders Elsevier. Kap. 6 side University College Nordjylland: Gældende Plan for klinisk undervisning, radiografuddannelsen. Hentes på 17

18 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling 1,5 ECTS Hensigt Fra fælles fagbeskrivelse Centrale temaer Relevante undersøgelsesdesign Udvalgte statistiske begreber og metoder Videnskabelig dokumentation Mål for læringsudbytte Den studerende har udviklet viden om, forståelse af og kan reflektere over Udvalgte undersøgelsesdesign og kvantitative metoder til undersøgelser af problemer indenfor modulets temaer Den studerende har udviklet færdigheder i At anvende basale statistiske metoder og vurdere resultater At diskutere og vurdere videnskabelige artikler Fra møde om Mål og strategi for udvikling af radiografi 16. september 2009 Workshops med fokus på problemfelter til udvikling af radiografi for alle radiografstuderende og undervisere, hvor VIRA spiller en aktiv rolle. Fx med fokus på informationssøgning ift. aktuelle behov for at finde nyeste viden på et område. 18

19 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Plan for undervisning Tidsplan Aktivitet Systematisk informationssøgning spørgsmålet bestemmer søgestrategien Forberedelse til undervisning på mandag - og gode steder at vende tilbage til: 1. Gennemlæs SCVUA guide til informationssøgning. Denne kan downloades på bibliotekets hjemmeside under afsnittet Hjælp til Projekt- og opgaveskrivning / Book en Bibliotekar (http://www.ucn.dk/forside/videncentre_og_udvikling/biblioteket/hj ælp_til_projekt-_og_opgaveskrivning/book_en_bibliotekar.aspx) Underviser/ Uge 8/37 fredag på It s Learning (test) 2. Udfyld pkt. 1-3 i SCVUA guiden med udgangspunkt i Jeres egen problemformulering i temaet Børn og ældre. Medbring den udfyldte guide til undervisningen gerne elektronisk, så du kan arbejde videre med den 3. Læs: Munch Kristiansen, H., Buus, N., Tingleff, E.B. & Blach Rossen, C. 2008, "Litteratursøgning i praksis: begreber, strategier og modeller", Sygeplejersken, [Online], vol. 108, no. 10, Tillæg, pp Available from: %C3%A6lp_til_projekt- _og_opgaveskrivning/litteraturs%c3%b8gning_i_praksis_- _p%c3%a5_sundhedsuddannelserne.aspx [Accessed ]. Karen Rask Mortensen Bibliotekar, UCN 4. Prøv! BINKO er tænkt som et støtteværktøj for de, som ønsker eller har brug for at udvikle eller skærpe deres informationskompetence, og det er bl.a. muligt at teste sig selv. Det vil være en rigtig god idé at prøve det både før og efter undervisningen i informationssøgning. Og det vil være relevant at falde tilbage på igennem hele din uddannelse, når du sidder fast i informationssøgningen eller bare ønsker at blive bedre. Det er tilgængelig 24 timer i døgnet på adressen: 5. Tag Bibliotekstesten, testen, der ligger i IT s Learning, inden vi mødes du har et ubegrænset antal forsøg Obligatorisk 19

20 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Tidsplan Uge 9/38 mandag på UCN: 4 lektioner Lokale 312 Uge 10/39 torsdag på UCN: 1 lektion Uge 10/39 torsdag på UCN: 1 lektion Uge 10/39 fredag og uge 11/40 mandag Uge 11/40 tirsdag på UCN: 2 lektioner Uge 11/40 tirsdag på UCN: 2 lektioner Aktivitet Systematisk informationssøgning spørgsmålet bestemmer søgestrategien Program for dagen: Præsentation og gennemgang af bibliotekets hjemmeside og de ressourcer, der findes her BINKO Præsentation og gennemgang af SCVUA-guide til informationssøgning ud fra en eksemplarisk problemstilling Konkret søgning i PubMed / Cinahl / Cochrane ud fra eksemplarisk problemstilling DEFFnet trykte og elektroniske tidsskrifter i biblioteket Fjernlån hvordan bestiller man artikler hjem, som biblioteket ikke har Kædesøgning den mere usystematiske metode Evt. gruppe- eller individuelt arbejde med udgangspunkt i Scvuaguide og eget emne. Mulighed for vejledning af bibliotekarer. Evt. øvelser i forskellige databaser/elektroniske ressourcer med mulighed for vejledning af bibliotekarer Obligatorisk Introduktion til kritisk vurdering af kvantitativ artikel Litteratur: Juul, S, 2005, Epidemiologi og evidens. Munksgaard, København, kapitel 10: Evidensbaseret medicin s Greenhalgh, T, 2001, How to read a paper : the basics of evidence based medicine, BMJ Books, London, kapitel 4: Assessing methodological quality. Introduktion til kritisk vurdering af kvalitativ artikel. Kvalitative metoder og deres anvendelse indenfor radiografi. Hvordan adskiller kvalitative metoder sig fra kvantitative metoder? og hvad er fælles for alle forskningsmetoder? Intro til arbejdet med at vurdere en kvalitativ forskningsartikel. Litteratur: Adams & Smith; suppl Larsen & Vejleskov(scan på ItsL) Studiegrupper vurderer artikler Kvalitativ artikel: Experience of men with breast cancer. A qualitative study. Lægges på Its L. ½ hold vurderer artiklen ud fra Lindahls guide. Its L ½ hold vurderer artiklen ud fra VAKS-guide fra Dasys.Its L Studiegrupper fremlægger kritisk vurdering af kvalitativ artikel ½ hold fremlægger vurdering ud fra guiden af Lindahl. ½ hold fremlægger vurdering ud fra guiden VAKS. Studiegrupper fremlægger kritisk vurdering af kvantitativ artikel Underviser/ Karen Rask Mortensen Bibliotekar, UCN Henrik Thomsen Karen Johnsen Karen Johnsen Henrik Thomsen 20

Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R11V. 29. marts 2011. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R11V. 29. marts 2011. Ret til ændringer forbeholdes Hold R11V 29. marts 2011 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 2... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer... 5

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V Modul 14 Hold R10V 10. oktober 2012 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 14... 3 Prøve... 4 Ansøgning om autorisation... 4 Studieintroduktion... 5... 6 Bachelorseminar... 9 Praktisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V. 04. oktober 2012. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V. 04. oktober 2012. Ret til ændringer forbeholdes Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V 04. oktober 2012 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 12... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS og

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Etablere tæt samarbejde med DR-firmaer og inddrage disse i Conrad s netværk.

Etablere tæt samarbejde med DR-firmaer og inddrage disse i Conrad s netværk. Projektskabelon i 2012 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Sammenligning af syv optimerede DR systemer Comparison of seven optimized DR systems 2. Resumé Generelt er teknologien indenfor billeddiagnostiske

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Uddannelse til Professionsbachelor i Radiografi Radiografuddannelsen i Danmark varetages af tre uddannelser ved henholdsvis Professionshøjskolen

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Revideret oktober 2005 Den studerende udfører sygeplejeopgaver i forbindelse med medicingivning, parenteralernæring

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

03-10-2012 side 1. Billeddannelsen. Anne Sofie Nielsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk

03-10-2012 side 1. Billeddannelsen. Anne Sofie Nielsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk 03-10-2012 side 1 Billeddannelsen Anne Sofie Nielsen 03-10-2012 side 2 Dataopsamling (Data acquisition) Slice by sice (sekventiel) Volumen (Helical eller spiral) 03-10-2012 side 3 Seeram 03-10-2012 side

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@mt.regionsyddanmark.dk Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier,

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Modul 13 Valgfag 1 Fra det akutte patientforløb til at leve med kronisk sygdom ECTS-point teoretisk klinisk Sygepleje 4 6 Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14,

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Efteruddannelse i Pædiatri for sygeplejersker Hold 2013-2014

Efteruddannelse i Pædiatri for sygeplejersker Hold 2013-2014 Efteruddannelse i Pædiatri for sygeplejersker Hold 2013-2014 Udbudt af HR & Uddannelse i Region Hovedstaden i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol og Juliane Marie Centret på 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal vide hvordan

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

OPLØSNINGSEVNE STØJ, MTF, DQE, ROC

OPLØSNINGSEVNE STØJ, MTF, DQE, ROC A KURSUS 204 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi BILLEDKVALITET OPLØSNINGSEVNE STØJ, MTF, DQE, ROC m.m. Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Billedkvalitet

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 13. Sygepleje Praksis-, udviklingsog forskningsviden.

Modulbeskrivelse for Modul 13. Sygepleje Praksis-, udviklingsog forskningsviden. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 13. Sygepleje Praksis-, udviklingsog forskningsviden. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 23. februar 2015 AMFR Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet

Læs mere

Tekstfeedbackspillet i brug

Tekstfeedbackspillet i brug Tekstfeedbackspillet i brug!? META- FEEDBACK 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Læringsudbytte af peer-feedback...4 Peer-feedback bygger på følgende principper...5 Peer-feedback i undervisningen...6 Tekstfeedbackspillets

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Røntgenøvelser på SVS

Røntgenøvelser på SVS Røntgenøvelser på SVS Øvelsesvejledning Endelig vil du se hvordan radiograferne kan styre kvaliteten af billedet ved hjælp af mængden af stråling og energien af strålingen. Ved CT-scanneren vil du kunne

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere