Radiografuddannelsen. Modul 7: Hold R08S. 20. februar Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radiografuddannelsen. Modul 7: Hold R08S. 20. februar 2010. Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb"

Transkript

1 Modul 7: Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Hold R08S 20. februar 2010

2 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul Prøve... 5 Skemaer... 6 Litteratur... 6 ECTS og studietid... 6 Studieintroduktion... 7 Radiografi, teoretisk undervisning... 9 Rammer for temaarbejde: Radiografi i forhold til børn og ældre Farmakologi Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Radiografisk anatomi og fysiologi, patologi og radiologi Radiografisk billeddannelse Strålebiologi og strålebeskyttelse Ekstern teoretisk prøve: Modaliteter i radiografi Bogliste

3 Fokus og læringsudbytte Modulet retter sig mod muligheder og begrænsninger ved billeddiagnostisk undersøgelse og behandling af mennesket med røntgenmodaliteterne, mammografi, Computer Tomografi (CT) og gennemlysning. Der er fokus på billeddannende metoder og strålebeskyttelse ved specielle røntgenmodaliteter og anvendelsen af disse i relation til nuklearmedicinske undersøgelser eller stråleterapeutiske behandlinger. Modulet har ligeledes fokus på relationen mellem patient og radiograf under komplekse undersøgelser og behandlinger. Efter modulet kan den studerende: redegøre for relationen mellem patient og radiograf ved komplekse billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger redegøre for relationen mellem radiograf og den alvorligt syge patient i forhold til radiologisk og nuklearmedicinsk billeddiagnostik samt stråleterapeutisk behandling beskrive udvalgte røntgenmodaliteter, samt relationen mellem disse og nuklearmedicinske billeddiagnostiske undersøgelser samt stråleterapeutisk behandling forklare billeddannelse ved mammografi, CT og gennemlysning forklare strålebeskyttelse ved mammografi, CT og gennemlysning forklare de faktorer, som påvirker billedkvalitet ved mammografi, CT og gennemlysning redegøre for almen farmakologi i forhold til radiologisk og nuklearmedicinsk billeddiagnostik samt stråleterapeutisk behandling redegøre for farmakologi i forhold til kontrastmidler anvendt ved røntgen- og nuklearmedicinske undersøgelser redegøre for anvendelse af kontrastmidler ved røntgen- og nuklearmedicinske undersøgelser redegøre for principper ved anlæggelse af intravenøs adgang anlægge intravenøs adgang redegøre for avanceret livreddende behandling beskrive udvalgte patologiske tilstande, der kan visualiseres ved mammografi, CT og gennemlysning redegøre for radiografisk anatomi ved mammografi, CT og gennemlysning søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur samt forskningsresultater med relevans for modulets temaer forklare udvalgte kvantitative metoder til undersøgelse af problemer inden for modulets temaer anvende, vurdere og begrunde anvendelsen af centrale teoretiske begreber og metoder ved bearbejdning af problemstillinger inden for modulets temaer vurdere udvalgte patologiske tilstandes betydning for radiografisk procedure samt behandlingsmuligheder kombinere viden og færdigheder ved opstilling af løsningsmodeller med inddragelse af et fagetisk perspektiv udvikle egen viden og færdigheder. 3

4 Oversigt over modul 7 uge 5/34 uge 6/35 uge 7/36 uge 8/37 uge 9/38 uge 10/39 Forberedelse til modulet Studieintroduktion inklusiv introduktion til projekt og modulprøve Tildeling af vejleder Radiografisk billeddannelse Radiografisk billeddannelse Radiografisk billeddannelse Radiografisk billeddannelse Strålebeskyttelse Strålebeskyttelse Radiologi, anatomi, patologi Radiologi, anatomi, patologi Radiologi, anatomi, patologi Radiografi Radiografi Radiografi Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling uge 11/40 uge 12/41 uge 13/42 uge 14/43 uge 15/44 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling inkl. Introduktion til akademisk skrivning. Projekt: Mandag: Studerende afleverer arbejdstitel til vejleder Onsdag: Projekt Projekt Projekt Studerende går i gang med projektarbejde / opgaveskrivning Opgave afleveres onsdag Farma kologi Farmakologi 4

5 Fordeling af fag og ECTS-point på modulet Fagområde og fag ECTS ønsker om antal lektioners fysisk tilstedeværelse Sundhedsvidenskab Undervisere/fage Radiografi, teoretisk undervisning 2 mammo: 1 Henrik, Christina, Karen, Göran Farmakologi 2,5 Kristian, Majbritt, Christina Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Naturvidenskab 1, (søgekursus) Radiografisk billeddannelse 3 digital radiografi: 6 Radiografisk anatomi og fysiologi samt Patologi og Radiologi CT: Aalb. Sgh. mammo: 3 4,5 22 mammo: 3 Strålebiologi og strålebeskyttelse 1,5 TLD: 3 Teoretisk undervisning i alt 15 Klinisk undervisning i alt 0 Total 15 (+ 5 lektioners vejledning) Karen, Henrik, Göran, Malene Karen: Mammografi Göran: Digital radiografi Majbritt og Göran: CT Michael, Kristian, Göran Karen: Mammografi Kristian og Michael Husk at undersøge om vi kan anvende kompendium af Martin Berg (Hanne har det og kontakter Martin Berg) Prøve Modulet afsluttes med en ekstern teoretisk prøve som er en individuel skriftlig opgave ud fra projektarbejde. Den studerendes læringsudbytte bedømmes efter 7-trins-skalaen. Den studerende er automatisk indstillet til ordinær prøve. Rammer og kriterier for prøven er nærmere beskrevet i dokumentet: Nationale rammer og kriterier for ekstern prøve, radiografuddannelsens modul 7: Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Dokumentet kan hentes på UCN's hjemmeside for radiografuddannelsen: Vælg målgrupper: Studerende. Vælg Selma Lagerløfsvej >. 5

6 Skemaer Denne plan for modul 7 er et udgangspunkt for skemalægning, men da ydre rammer (fx tilgængelige lokaler og undervisere) varierer år for år, er de konkrete ugeskemaer ikke identiske med denne plan. Konkrete ugeskemaer findes på UCN's hjemmeside for radiografuddannelsen: Vælg målgrupper: Studerende. Vælg Selma Lagerløfsvej >. Litteratur Litteratur, der er opgivet til undervisning på de følgende sider er gældende, med mindre underviser meddeler andet. Ændringer til litteratur meddeles ca. én uge før undervisningen finder sted. ECTS og studietid Hvert fag omfatter et bestemt antal ECTS-points. European Credit Transfer System points er et pointsystem som anvendes i Europa for gøre det enkelt at sammenligne uddannelser med hensyn til indhold og studietid. 1 ECTS points svarer til gennemsnitligt 27 timers studier for den enkelte studerende. tilrettelægger en del af denne tid i forskellige former og kategorier af undervisning: Undervisningsformer Individuelle studier Denne kategori omfatter undervisningsmetoder, hvor den studerende læser litteratur, iagttager klinisk radiografi, søger information på internettet, læser noter som underviseren har lagt ud på nettet, anvender faglige softwareprogrammer og lign. Parvise studier Kategorien omfatter: gruppearbejde i par, en studerende vejledes af sin vejleder - ansigt til ansigt eller online, to studerende arbejder sammen omkring et softwareprogram, chat mellem to studerende vedr. en fælles opgave m.v. Studier i grupper Denne kategori rummer gruppearbejde i større grupper, projektarbejde, online diskussionsfora eller chat (asynkron og synkron kommunikation) med flere deltagere. Studier i hold I denne kategori findes forelæsninger i auditorier eller online, holdundervisning, studerende der præsenterer temaer for hinanden og lign. I denne modulbeskrivelse ses hvordan underviserne har tilrettelagt de studerendes teoretiske studier med de forskellige fag og emner. Ved undervisning, der kræver fysisk tilstedeværelse af undervisere og studerende, er der afsat et bestemt timeantal. Ved de øvrige undervisningsformer, der foregår i grupper eller individuelt, er der ikke skrevet timetal, da det vil være individuelt hvor megen tid der skal anvendes for at gennemføre de forskellige aktiviteter; nogle kan nøjes med at bruge lidt mindre, andre lidt mere end den gennemsnitlige tid på 27 timer pr. ECTS. Men som studerende er det vigtigt at være opmærksom på, at undervisningen er tilrettelagt i en blanding mellem fysisk og virtuel tilstedeværelse, og at man skal forberede sig til og være aktiv deltager i begge dele for at nå målene for uddannelsen. 6

7 Studieintroduktion Hensigt At de studerende udvikler viden om og reflekterer over rammer for og muligheder i teoretisk undervisning på modul 7. Plan for undervisning Tidsplan Kaffe og rundstykkere Aktivitet Underviser/ Uge 6/35 tirsdag på UCN: 3 lektioner uge 7/36 onsdag på UCN: 1 lektion Uge 15/44 torsdag på UCN: 1 lektion Præsentation af tilrettelæggelse af modul 7, opfølgning ift. modulbeskrivelse: Tilrettelæggelse af teoretisk undervisning Introduktion til temaarbejde Tildeling af vejledere til modulprøve Prøve Samarbejde på holdet: Drøftelse af behov for ændring af studiegruppers sammensætning Evaluering og eventuel ny formulering af studiegruppers etikette Turnus i klinisk undervisning modul 8 Introduktion til modul 8: Klinisk undervisning og klinisk prøve: Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis. Obligatorisk Forberedelse:Læs Beskrivelse af modul 8 og Plan for klinisk undervisning, findes på Gøran Zetterberg Christina Theresa Egekvist Karen Johnsen Gøran Zetterberg 7

8 Studieintroduktion Litteratur og materialer Undervisningsministeriet 2007, Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr 262 af 20/03/2007. Lokaliseret 3. februar 2010 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25308 Undervisningsministeriet 2007, Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr 766 af 26/06/2007. Lokaliseret 3. februar 2010 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Undervisningsministeriet 2009, Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi. BEK nr 307 af 24/04/2009. Lokaliseret 3. februar 2010 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= University College Nordjylland, Gældende Eksamensordning for professionsbacheloruddannelserne ved University College Nordjylland. Lokaliseret 3. februar 2010 på dieinfo%2fsund%2feksamensreglement_januar+2010_version_ _endelig_til+net.pdf University College Nordjylland: Gældende Plan for klinisk undervisning, radiografuddannelsen. Tillæg til studieordning. Lokaliseret 3. februar 2010 på lser%2fradiograf%2fklinisk+vejledning%2fplan+for+klinisk+undervisning+moduluddannelse pdf University College Nordjylland: Gældende Studieordning for radiografuddannelsen, maj 2009 Lokaliseret 3. februar 2010 på lser%2fradiograf%2fom+uddannelsen%2fstudieordning_radiografuddannelsen_2009.pdf 8

9 Radiografi, teoretisk undervisning 2 ECTS Hensigt Den studerende udvikler viden om og forståelse af muligheder og begrænsninger ved billeddiagnostisk undersøgelse/behandling af mennesket i alle aldre med røntgenmodaliteter. Den studerende udvikler viden om og forståelse af relationen mellem patient og radiograf ved komplekse billeddiagnostiske undersøgelser/behandlinger med røntgenmodaliteter. Mål for læringsudbytte Den studerende har udviklet viden om, forståelse af og kan reflektere over relationen mellem patient og radiograf ved komplicerede billeddiagnostiske undersøgelser/behandlinger billeddannelse ved mammografi, CT og gennemlysning strålebeskyttelse ved mammografi, CT og gennemlysning billedkvalitet ved mammografi, CT og gennemlysning anvendelse af kontrastmidler ved undersøgelse/behandling med røntgenmodaliteter Den studerende har udviklet færdigheder i at anvende centrale teoretiske begreber og metoder i bearbejdning af problemer indenfor modulets temaer redegøre for, vurdere og begrunde anvendelsen af centrale teoretiske begreber og metoder i bearbejdning af problemer indenfor modulets temaer Den studerende har udviklet kompetence til at kombinere viden og færdigheder i bearbejdning af problemer indenfor modulets temaer sådan, at løsningsmuligheder opstilles. reflektere over, udfordre og udvikle egen viden og færdigheder. 9

10 Radiografi, teoretisk undervisning Plan for undervisning Tidsplan Uge 8/37, onsdag Uge 8/37, torsdag på UCN: 1 lektion Uge 8/37 torsdag på UCN: 1 lektion Undervisningen skal ligge umiddelbart før litteratursøgning i faget Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Uge 8/37 fredag Uge 9/38, torsdag på UCN: 1 lektion Projektioner til klinisk mammografi Aktivitet Litteratur: Bontrager (2005) kap 18: Læs s og studér fig til 18-32; se bort fra det lille afsnit technical factors på hver side. Mammografi: Billedkvalitet/billedkriterier Kort oplæg, hvorefter studerende vurderer mammografier i Easy Viz udfra projektionskriterier opgivet i Bontrager ( Radiographic criteria) s Introduktion til Temaarbejde: radiografi i forhold til børn og ældre Litteratur: Se rammer for temaarbejdet nedenfor Arbejde gruppevis med Temaarbejde: Radiografi i forhold til børn og ældre inkl. forberedelse til undervisning i litteratursøgning (se faget Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling) Introduktion til TEMA: Relationen mellem patient og radiograf ved komplekse undersøgelser eller behandlinger: Hvad skal radiografen være særligt opmærksom på i relationen med en 3 årig pige? En ældre dement kvinde? En smerteplaget mand? En udviklingshæmmet 15 årig dreng? Eller? Underviser/ Karen Johnsen Karen Johnsen Christina Egekvist Christina Egekvist Karina Astrup Christensen Susanne Hjorth Hansen Uge 9/38 fredag Uge 10 mandag på UCN: 4 lektioner Uge 10/39 tirsdag og onsdag Der tilrettelægges ingen anden undervisning disse dage Uge 10, torsdag på UCN: 4 lektioner Obligatorisk TEMA: Relationen mellem patient og radiograf ved komplekse undersøgelser Krav til studiegruppeaktivitet vil blive lagt i It's Learning. TEMA: Relationen mellem patient og radiograf ved komplekse undersøgelser Studiegrupper fremlægger temaarbejde. Konkret plan vil blive lagt på It's Learning. Temaarbejde i grupper: Radiografi i forhold til børn og ældre Mulighed for 20 minutters vejledning pr. gruppe. Senest onsdag kl 14 lægges disposition til fremlæggelsen på its Learning Fremlæggelse af temaarbejde: radiografi i forhold til børn og ældre Karina Astrup Christensen Susanne Hjorth Hansen Karina Astrup Christensen Susanne Hjorth Hansen Christina Egekvist Christina Egekvist 10

11 Radiografi, teoretisk undervisning Rammer for temaarbejde: Radiografi i forhold til børn og ældre Hensigt: At de studerende får træning i kritisk forholden sig til metode og litteratur, at anvende teori om modaliteter i forhold til konkrete problemstillinger med særlig fokus på den teknisknaturvidenskabelige del af undersøgelser af børn (under 12 år) og ældre (over 65 år). Indhold og gruppeinddeling: Holdet inddeles i maksimalt 6 grupper. Hver gruppe tildeles et af følgende emner: 1. CT-undersøgelse af børn 2. CT-undersøgelse af ældre 3. Gennemlysningsundersøgelser af børn under 12 år 4. Gennemlysningsundersøgelser af ældre over 65 år 5. Mammografi af kvinder over 65 år Som alternativ kan der arbejdes med et selvvalgt tema indenfor fokusområdet (modalitet samt børn / ældre). Arbejdsform samt fokus til fremlæggelse Gruppen skitserer problemstillinger af valgt tema. Der afgrænses til en radiograffaglig teknisk/naturvidenskablig problemformulering, der formuleres i relation til tildelt tema. Problemformuleringen skal ligge til grund for gruppens videre arbejde. Med udgangspunkt i problemformuleringen skal gruppen gennemføre en konkret artikelsøgning. Dette i relation med undervisning i systematisk litteratursøgning af bibliotekar. Desuden gennemføres en litteratursøgning via UCNs biblioteksdatabase. Der skal min. findes en artikel og en fagbog. Ved hjælp af valgt litteratur, min. en artikel og en fagbog, skal problemformuleringen besvares. Vejledning: Hver gruppe kan få op til 20 minutters vejledning. Vejledning kan foregå enten som konfrontationsvejledning, over its Learning eller mail. Fremlæggelse: Der skal anvendes en Power Point-præsentation i fremlæggelsen. Ved fremlæggelsen skal der især fokuseres på, metode, kritik af metode og kilder samt litteratursøgning, desuden præsentation af problemformulering samt besvarelse af denne.der er i alt 4 lektioner til rådighed til fremlæggelse. For hver gruppe er der beregnet 20 minutter til fremlæggelse og 10 minutter til fælles diskussion og tilbagemelding. Deltagelse: Deltagelse i gruppearbejde og fremlæggelse er obligatorisk. 11

12 Radiografi, teoretisk undervisning Litteratur Bontrager, K L & Lampignano, J P 2005, Textbook of radiographic positioning and related anatomy. 6. ed. St Louis, Elsevier Mosby 12

13 Farmakologi 2,5 ECTS Hensigt For alt underviningen tilhørende faget gælder det, at den er obligatorisk (se Rammer for obligatorisk undervisning ucn.dk uddannelser radiograf om uddannelsen praktik) Efter endt obligatorisk undervisning udstedes et bevis på deltagelse i undervisningen med henblik på: at den studerende har tilegnet sig viden om og praktisk færdighed i intravenøs injektion og visse sterile teknikker at den studerende har opnået viden om forskellige kontraststoffers virkning og bivirkning på organismen, at den studerende har udviklet færdigheder i at observere og handle på evt. symptomer hos patienter i relation til indgift af lægemidler. Centrale temaer Almen farmakologi ift. radiologisk-, nuklearmedicinsk- samt stråleterapeutiske undersøgelser: Grundlæggende farmakologiske begreber samt generel farmakodynamik og kinetik. Akut medicin samt udvalgte relevante farmaka. Øvelser I brug af lægemiddelkataloget. Specifik farmakologi: kontraststoffer brugt på radiologisk samt nuklearmedicisnk afdeling, Administration af medicin. IV anlæggelse samt steril teknik. Livsreddende førstehjælp, pleje og observation af patient. Retslighed og ansvar i forbindelse med administrering af medicin. Mål for læringsudbytte Den studerende har udviklet viden og forståelse af og kan reflektere over Almen farmakologi: Fagudtryk, lægemiddelformer, håndtering, holdbarhed og anvendelse. Farmakodynamik og farmakokinetik. Lægemiddeldosering og uønskede virkninger. Brug af lægemiddelkataloget Kontraststoffer; deres anvendelse, virkning og bivirkninger. Afdelingens akut medicin, herunder anvendelse, virkning og bivirkninger. Udvalgte relevante farmaka, herunder anvendelse, virkning og bivirkning Administration af kontraststoffer, her under iv. punktur samt steril arbejde. Patientens tilstand Retslighed og ansvar i forbindelse med administrering af medicin 13

14 Farmakologi Den studerende har udviklet færdigheder i At anlægge iv. adgang At administrere røntgenkontraststoffer, akut medicin samt udvalgte relevante farmaka At observere og vurdere ændringer i patientens tilstand Anvendelse af lægemiddelkataloget Den studerende har udviklet kompetence til At vurdere anvendelsen af røntgenkontraststof, herunder relevans og dosis i forhold til pågældende undersøgelsesforløb og i forhold til patientens tilstand At handle i forhold til patientens tilstand, herunder opståede bivirkninger i forbindelse med røntgenkontrastindgivelse At tilegne sig forskningsbaseret viden om og forståelse af røntgenkontraststoffer og udvalgte relevante farmaka Plan for undervisning Tidsplan Uge 14/43 onsdag Obligatorisk Uge 14/43 torsdag på UCN: 5 lektioner Obligatorisk Uge 14/43 fredag på UCN: 5 lektioner Obligatorisk Aktivitet Principper for medicingivning. Radiografens ansvar og kompetence i forbindelse med medicingivning samt radiografens ansvar og kompetence ved administration af kontrastmidler i forbindelse med billeddiagnostisk undersøgelse/behandling Obligatorisk Litteratur: Sundhedsstyrelsen (2006) Indledning. Farmakokinetik. Lægemiddelformer og -administrationsmåder. Farmakodynamik. Akutte forgiftninger herunder allergiske reaktioner. Litteratur: Olsen (2007) s , Lægemidler anvendt til udrensning af tarmkanalen Lægemidler mod smerter, uro/angst og kramper Lægemidler anvendt ved stofskiftesygdomme (insulin) Lægemidler anvendt ved asthma bronchiale Lægemidler anvendt ved hjerte- kredsløbssygdomme. Litteratur: Olsen (2007), s , , , , , , , Lægemiddelkataloget (www.lmk.dk); studér opbygning og indhold. Underviser/ Majbritt Foldager Nielsen?? 14

15 Farmakologi Tidsplan Uge 15/44 mandag på UCN: 4 lektioner Obligatorisk Røntgen kontraststoffer Aktivitet Forelæsning om ioniske kontraststoffer og non - ioniske kontraststoffer. Gennemgang af kontraststoffers kemi, osmolalitet & viskositet. Bariumsufat. Diskussion i plenum af kontraindikationer, bivirkninger samt allergiske reaktioner. Introduktion til gruppearbejde ift. kontraststoffers indvirkning på organismen Litteratur: Thomsen: kap 1 afs , Kap 2 afs , kap 3-5, kap 7 afs , kap 8, kap 11, kap 12 afs og , kap 14, 15, 16, kap 28, 29 Olsen (2007), s Kontraststoffets indvirkning på organismen Nyrerne Blodet Glandula thyreoidea Hjerte Lunger Underviser/ Christina Egekvist Uge 15/44 mandagonsdag : Arbejde i grupper med tildelt emne Obligatorisk Studerende inddeles i 5 grupper. Hver gruppe bearbejder det tildelte emne udfra opgivet litteratur, eller selvvalgt andet litteratur (kilder og artikler). Følgende gruppe arbejder med følgende emne: Gruppe 1: nyrerne Gruppe 2: Blodet Gruppe 3: Gl. thyreoidea Gruppe 4: Hjerte Gruppe 5: Lunger Christina Egekvist Uge 15/44 torsdag på UCN: 3 lektioner Obligatorisk Litteratur: Thomsen: relevante kapitaler for emnet Dawson (1999):relevante kapitler for emnet (ligger på its L) Anatomi og fysiologi bøger fra modul 1 Artikler Fremlæggelse af gruppearbejde om kontraststoffers indvirkning på organismen Hver gruppe har min til fremlæggelsen hvorefter emnet og fremlæggelsen diskuteres i plenum. Se endvidere materiale vedr. fremlæggelsen i its L Christina Egekvist 15

16 Farmakologi Tidsplan Uge 15/44 fredag på UCN: 6 lektioner Lokale 246 & 362 Obligatorisk Aktivitet Avanceret livreddende førstehjælp samt Intravasal indgift af kontraststof; observation pleje behandling: Hensigt: At den studerende bliver bekendt med og opmærksom på observation og pleje i forbindelse med intravasal indgift af kontrastmiddel, samt at have kendskab til retningslinjer og retsstilling i den forbindelse. At kunne være med til at iværksætte avanceret livreddende førstehjælp ved patientens eventuelle reaktioner på iv-kontrast. Litteratur: Førstehjælp. 1 udg af Ann Hiort Madsen Dansk Røde Kors. Sundhedsloven på op under Ministeriet for Sundhed og forebyggelse. Bek. Af sundhedsloven kap. 21 Patientens sikkerhed. Vejledning om medicinadministration nr på Plan for klinisk undervisning, medicingivning side 40 til 41 (www.scvun.dk). Supplerende litteratur: Dawson (1999) kapitel 4 og 5 (Kopi i dueslag). Almén, Torsten et al. (1985) (Kopi i dueslag). Intravenøs injektion og venflonanlæggelse: Intravenøs injektion af kontrastmidler: Praktiske øvelser i venflon anlæggelse på fantom, steril håndvask samt påføring af sterile handsker, og øvelser i hvordan man trækker sterilt saltvand/kontrastmiddel op og giver subkutane og intramuskulære injektioner. Litteratur: Olsen, Inge (2007): Farmakologi, 3. udg. København: Munksgaard. s parenteral administration) + s (sygeplejerskens ansvar og kompetencer ved medicingivning) Bontrager, Kenneth L. (2005): Textbook of Radiographic Positioning and Related Anatomy. 6th. ed. St. Louis: Mosby s ( kapitel 17 venipucture) Underviser/ Kristian Vejle Majbritt Foldager Nielsen Christina Egekvist Sundhedsstyrelsen Specifikke Patientsikkerhedsstandarter - udvalgte procedurer med forbedringspotentiale Udgivet af Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, marts 2005 Elektronisk ISBN: (Lægges på Its learning) Plan for klinisk undervisning (www.ucn.dk) 16

17 Farmakologi Litteratur Almås, Hallbjørg (red.) (2001). Klinisk sykepleie. 3. udg. Oslo: Gyldendal Akademisk, kapitel 21 (kopi) (der findes en nyere udgave sammenholde med det er for en holdet allerede har fra modul 2) Bontrager, Kenneth L. (2001): Textbook of Radiographic Positioning and Related Anatomy. 5th. ed. St. Louis: Mosby Danmarks Apotekerforening (2005/2006 eller senere): Lægemiddelkataloget. Klassesæt eller hentes på [Lokaliseret 11. januar 2006] Dawson, P. & Clauss, W. (eds.) (1999): Contrast Media in Practice. Questions and Answers. 2. ed. Berlin: Springer-Verlag (kopi på its Learning) Jersild, Casper (1998): Transfusionsmedicin og intravenøs væsketerapi. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, uddrag i kopi. Olsen, Inge (2007): Farmakologi, 3. udg. København: Munksgaard Sundhedsstyrelsen (2006): Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler. Hentes på r.pdf Thomsen, Henrik S (2009): Contrast Media, Safety issues and ESUR Guidelines. 2 st edition. Berlin: Springer. Anden relevant materiale Bettmann, M A 2004, Frequently asked questions: Iodinated contrast agents. In: RadioGraphics 2004; 24:s 2-10 Carver & Carver (2006): Medical Imaging. Techniques, reflection & evaluation. 1. Edition. Saunders Elsevier. Kap. 33 side Nyman, Ulf (2004): Jodholdig røntgenkontraststof og nefropati. I: Ugeskrift for læger 166/26-31 Snopek, Albert M. (2006): Fundamentals af Special Radiographic Procedures. Fifth edition. Saunders Elsevier. Kap. 6 side University College Nordjylland: Gældende Plan for klinisk undervisning, radiografuddannelsen. Hentes på 17

18 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling 1,5 ECTS Hensigt Fra fælles fagbeskrivelse Centrale temaer Relevante undersøgelsesdesign Udvalgte statistiske begreber og metoder Videnskabelig dokumentation Mål for læringsudbytte Den studerende har udviklet viden om, forståelse af og kan reflektere over Udvalgte undersøgelsesdesign og kvantitative metoder til undersøgelser af problemer indenfor modulets temaer Den studerende har udviklet færdigheder i At anvende basale statistiske metoder og vurdere resultater At diskutere og vurdere videnskabelige artikler Fra møde om Mål og strategi for udvikling af radiografi 16. september 2009 Workshops med fokus på problemfelter til udvikling af radiografi for alle radiografstuderende og undervisere, hvor VIRA spiller en aktiv rolle. Fx med fokus på informationssøgning ift. aktuelle behov for at finde nyeste viden på et område. 18

19 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Plan for undervisning Tidsplan Aktivitet Systematisk informationssøgning spørgsmålet bestemmer søgestrategien Forberedelse til undervisning på mandag - og gode steder at vende tilbage til: 1. Gennemlæs SCVUA guide til informationssøgning. Denne kan downloades på bibliotekets hjemmeside under afsnittet Hjælp til Projekt- og opgaveskrivning / Book en Bibliotekar (http://www.ucn.dk/forside/videncentre_og_udvikling/biblioteket/hj ælp_til_projekt-_og_opgaveskrivning/book_en_bibliotekar.aspx) Underviser/ Uge 8/37 fredag på It s Learning (test) 2. Udfyld pkt. 1-3 i SCVUA guiden med udgangspunkt i Jeres egen problemformulering i temaet Børn og ældre. Medbring den udfyldte guide til undervisningen gerne elektronisk, så du kan arbejde videre med den 3. Læs: Munch Kristiansen, H., Buus, N., Tingleff, E.B. & Blach Rossen, C. 2008, "Litteratursøgning i praksis: begreber, strategier og modeller", Sygeplejersken, [Online], vol. 108, no. 10, Tillæg, pp Available from: %C3%A6lp_til_projekt- _og_opgaveskrivning/litteraturs%c3%b8gning_i_praksis_- _p%c3%a5_sundhedsuddannelserne.aspx [Accessed ]. Karen Rask Mortensen Bibliotekar, UCN 4. Prøv! BINKO er tænkt som et støtteværktøj for de, som ønsker eller har brug for at udvikle eller skærpe deres informationskompetence, og det er bl.a. muligt at teste sig selv. Det vil være en rigtig god idé at prøve det både før og efter undervisningen i informationssøgning. Og det vil være relevant at falde tilbage på igennem hele din uddannelse, når du sidder fast i informationssøgningen eller bare ønsker at blive bedre. Det er tilgængelig 24 timer i døgnet på adressen: 5. Tag Bibliotekstesten, testen, der ligger i IT s Learning, inden vi mødes du har et ubegrænset antal forsøg Obligatorisk 19

20 Forskningsmetodologi og kvalitetsudvikling Tidsplan Uge 9/38 mandag på UCN: 4 lektioner Lokale 312 Uge 10/39 torsdag på UCN: 1 lektion Uge 10/39 torsdag på UCN: 1 lektion Uge 10/39 fredag og uge 11/40 mandag Uge 11/40 tirsdag på UCN: 2 lektioner Uge 11/40 tirsdag på UCN: 2 lektioner Aktivitet Systematisk informationssøgning spørgsmålet bestemmer søgestrategien Program for dagen: Præsentation og gennemgang af bibliotekets hjemmeside og de ressourcer, der findes her BINKO Præsentation og gennemgang af SCVUA-guide til informationssøgning ud fra en eksemplarisk problemstilling Konkret søgning i PubMed / Cinahl / Cochrane ud fra eksemplarisk problemstilling DEFFnet trykte og elektroniske tidsskrifter i biblioteket Fjernlån hvordan bestiller man artikler hjem, som biblioteket ikke har Kædesøgning den mere usystematiske metode Evt. gruppe- eller individuelt arbejde med udgangspunkt i Scvuaguide og eget emne. Mulighed for vejledning af bibliotekarer. Evt. øvelser i forskellige databaser/elektroniske ressourcer med mulighed for vejledning af bibliotekarer Obligatorisk Introduktion til kritisk vurdering af kvantitativ artikel Litteratur: Juul, S, 2005, Epidemiologi og evidens. Munksgaard, København, kapitel 10: Evidensbaseret medicin s Greenhalgh, T, 2001, How to read a paper : the basics of evidence based medicine, BMJ Books, London, kapitel 4: Assessing methodological quality. Introduktion til kritisk vurdering af kvalitativ artikel. Kvalitative metoder og deres anvendelse indenfor radiografi. Hvordan adskiller kvalitative metoder sig fra kvantitative metoder? og hvad er fælles for alle forskningsmetoder? Intro til arbejdet med at vurdere en kvalitativ forskningsartikel. Litteratur: Adams & Smith; suppl Larsen & Vejleskov(scan på ItsL) Studiegrupper vurderer artikler Kvalitativ artikel: Experience of men with breast cancer. A qualitative study. Lægges på Its L. ½ hold vurderer artiklen ud fra Lindahls guide. Its L ½ hold vurderer artiklen ud fra VAKS-guide fra Dasys.Its L Studiegrupper fremlægger kritisk vurdering af kvalitativ artikel ½ hold fremlægger vurdering ud fra guiden af Lindahl. ½ hold fremlægger vurdering ud fra guiden VAKS. Studiegrupper fremlægger kritisk vurdering af kvantitativ artikel Underviser/ Karen Rask Mortensen Bibliotekar, UCN Henrik Thomsen Karen Johnsen Karen Johnsen Henrik Thomsen 20

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V Modul 14 Hold R10V 10. oktober 2012 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 14... 3 Prøve... 4 Ansøgning om autorisation... 4 Studieintroduktion... 5... 6 Bachelorseminar... 9 Praktisk

Læs mere

Individualisering af kontrastdosis og billedkvalitet ved MSCT af thorax-abdomen og thorax-øvre abdomen.

Individualisering af kontrastdosis og billedkvalitet ved MSCT af thorax-abdomen og thorax-øvre abdomen. Sundheds CVU Nordjylland Susie T. Mortensen Jørn Salte Håvard Jansen Radiograf-uddannelsen Hold R04V 8. juni 2007 7. semester Vejleder: Karen Johnsen Bachelor Individualisering af kontrastdosis og billedkvalitet

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Bismuth-afdækning af orbita ved CT af cerebrum

Bismuth-afdækning af orbita ved CT af cerebrum Bismuth-afdækning af orbita ved CT af cerebrum Udarbejdet af: Lau Østberg Larsen og Janus Damm Radiografstuderende hold 55, 7. semester. Bachelorprojekt 3. eksterne opgave Anslag: 83975 Vejleder: Carsten

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 5

Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 5 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 5 1.1 DEN DIGITALE RADIOGRAFI... 5 1.1.1 Fordele ved DR og CR i forhold til F/F... 5 1.1.2 Ulemper ved DR og CR i forhold til F/F... 6 1.1.3 Fordele ved DR i forhold

Læs mere

Bacheloropgave: Sekventiel CT Cerebrum versus Helical CT Cerebrum -en sammenligning af billedkvalitet, stråledosis og skantid.

Bacheloropgave: Sekventiel CT Cerebrum versus Helical CT Cerebrum -en sammenligning af billedkvalitet, stråledosis og skantid. Bacheloropgave: Sekventiel CT Cerebrum versus Helical CT Cerebrum -en sammenligning af billedkvalitet, stråledosis og skantid. 3. Eksterne opgave, Bacheloropgave 7. semester. Af: Kasper Dalhoff Larsen,

Læs mere

Optimering af CT bihuleprotokoller

Optimering af CT bihuleprotokoller Optimering af CT bihuleprotokoller V e j l e d e r : C a r s t e n A. L a u r i d s e n 1 / 6-2 0 1 1 A n t a l a n s l a g : 8 1. 7 1 2 P r o f e s s i o n s h ø j s k o l e n M e t r o p o l R a d i

Læs mere

Optimering af en columna lumbalis optagelse ved ændring af positionering og FFA

Optimering af en columna lumbalis optagelse ved ændring af positionering og FFA Optimering af en columna lumbalis optagelse ved ændring af positionering og Jakob Gjerlevsen Mai-Britt Johansen R04A Radiografuddannelsen CVU Lillebælt Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 PROBLEMFELT...4

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Formidling af digital radiografi

Formidling af digital radiografi Formidling af digital radiografi http://www.jpschulz.dk/data/images/dominobrikker.jpg I klinisk praksis Helle Veber Finnedal og Svenja Walter Radiografuddannelsen, R05B University College Lillebælt 05.01.2009

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold... 4 2. Uddannelsens formål og adgangskrav... 5 2.1 Uddannelsens

Læs mere

Undervisningsmaterialer Jensen og Johnsen: Sundhedsfremme i teori og praksis, Philosophia, 2. udg., 6. oplag, 2003, ISBN 87-88663-45-0

Undervisningsmaterialer Jensen og Johnsen: Sundhedsfremme i teori og praksis, Philosophia, 2. udg., 6. oplag, 2003, ISBN 87-88663-45-0 Afgangsprojekt Undervisere Undervisere i Samfunds- og Adfærdsfag 5. semester I alt ca. 70 lektioner pr. studerende. Forudgående undervisning Børnehaveprojekt, Skoleprojekt, Materiale- og litteraturvurdering,

Læs mere

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015 STUDIEGUIDE for studiepakken Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme Syddansk Universitet 2014-2015 Side1 Del I: Overblik over Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme... 5 Studiepakkens profil...

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - NOVEMBER 2011

RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - NOVEMBER 2011 RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - NOVEMBER 2011 TEMA DEL DE GODE IDEER ET ELLER TO ORD? BIHULEPROTOKOLLER VI BLIVER OGSÅ HØRT INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange

Læs mere

ADIOGRAFEN TAKT & TONE SIDE 18 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - OKTOBER 2013 I DETTE NUMMER:

ADIOGRAFEN TAKT & TONE SIDE 18 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - OKTOBER 2013 I DETTE NUMMER: ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - OKTOBER 2013 TAKT & TONE SIDE 18 16 I DETTE NUMMER: 6 PATIENTOPLYSNING OM HYDRERING 12 LANDSKURSUS 2014 16 STUDIEOPHOLD I ISLAND EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen

Læs mere

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:!

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:! Bachelorprojekt 2.juni2015 Udarbejdetaf: RikkeWedelChristensen Studienr.:66080523 Hold72 Samspilletmellem radiografenogpatienten medmultiple funktionsnedsættelser ETPROJEKTOMKOMMUNIKATIONENOG RELATIONENTILENBILLEDDIAGNOSTISK

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Faglig feedback. E t potentiale for at højne den faglige kvalitet ved knogleundersøgelser.

Faglig feedback. E t potentiale for at højne den faglige kvalitet ved knogleundersøgelser. Professionshøjskolen Metropol Radiografuddannelsen Faglig feedback. E t potentiale for at højne den faglige kvalitet ved. Navn: Dennis Larsen Hold: 67 Vejleder: Lene Gerberg Aflevering: d. 3. januar 2013

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Bacheloropgave Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Opgave udarbejdet af: Radiografuddannelsen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland Hold: R10V, Modul:

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych. (candidatus/candidata

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADIOGRAFEN I DUBAI STUDIETUR SIDE 18-20 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MAJ 2013 ET STORT JA TIL OK13 TVÆRPROFESSIONEL SAMARBEJDSLÆRING

ADIOGRAFEN I DUBAI STUDIETUR SIDE 18-20 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MAJ 2013 ET STORT JA TIL OK13 TVÆRPROFESSIONEL SAMARBEJDSLÆRING ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MAJ 2013 STUDIETUR I DUBAI SIDE 18-20 16 I DETTE NUMMER: 6 ET STORT JA TIL OK13 10 TVÆRPROFESSIONEL SAMARBEJDSLÆRING 16 VED RADIOGRAFSKOLERNE I NORGE DERFOR GÅR

Læs mere