Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)"

Transkript

1 Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Februar 2014 BEDSTpension Finansiel Rådgivning Centervænget Hillerød

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Overordnede resultater 2.1. Risikogruppe 6 Stærk vækst 2.2. Risikogruppe 6 Konklusion 2.3. Risikogruppe 5 Vækst 2.4. Risikogruppe 5 Konklusion 2.5. Risikogruppe 4 Balanceret 2.6. Risikogruppe 4 Konklusion 2.7. Risikogruppe 3 Konservativ 2.8. Risikogruppe 3 - Konklusion 3. Detailresultater for Appendiks: BEDSTpensions risikogruppeindplacering 4.1. Eksempelberegningerne 4.2. Numerisk eksempel 2

3 1. Indledning Denne rapport sætter fokus på de historiske nettoafkast i perioden fra primo 2006 til ultimo 2014 på markedsrenteprodukter primært med fast investeringssammensætning, sekundært livscyklusprodukter for SEB Pension og PFA Pension, der ikke tilbyder fast investeringssammensætning, samt supplerende livscyklusprodukterne Nordea Vækstpension og Danica Balance. Det er sædvanligt, at de historiske afkast angives som det, der kan tildeles kunderne efter, at investeringsomkostninger i produktet er afholdt. Det er således ikke sædvanligt at opgøre afkastet efter, at kunden har betalt direkte omkostninger såsom løbende træk af indbetalingen, gebyrer og vederlag for forvaltning af opsparingen. Men for kunden, er det, der betyder noget, hvor meget indbetalinger og allerede foretaget opsparing er forøget med, efter at alle omkostninger og PAL skatten er betalt. Resultaterne i nærværende rapport fokuserer på dette forhold. De involverede selskabers faktiske direkte omkostninger ultimo året 2009, 2010, 2011, 2012 og ultimo 2013, gældende for årene 2010 til 2014 er anvendt til beregning af nettoafkastet for disse år, mens nettoafkastet for 2009 og tidligere år er beregnet ud fra de direkte omkostninger, som er registreret ultimo I beregningerne er så vidt muligt anvendt satserne for produkter til private kunder. Som en konsekvens heraf er afkastet for PFA Plus, der ikke p.t. udbydes direkte til privatkunder, beregnet på baggrund af de direkte omkostninger i satserne (fra april 2014) i Letpension samarbejdet, for at give den mest fair sammenligning. Satserne fra april 2014 er i øvrigt lavere end de oprindelige satser i samarbejdet. PFA Plus afkastet er inklusive kundekapital, der som standard er tilknyttet produktet. Nordea Livs Aktiv Link produkt anvender dog for årene op til 2011 afkast fra et special produkt, der ikke generelt blev tilbudt Nordeas kunder, det oprindelige Nordea Link produkts afkast afviger dog kun i mindre grad (negativt) fra det nye Aktiv produkts, og derfor er for alle år anvendt afkast fra det nye Nordea Aktiv Link produkt. De fleste kunder vil altså have fået et lidt mindre afkast. 2. Overordnede resultater PFA Plus produktet har i de 5 år produktet har eksisteret haft de generelt bedste nettoafkast i mellemrisikogrupperne 4 og 5, hvor de fleste kunder erfaringsmæssigt har deres ordninger. På de lange tidshorisonter over 5 år er det Skandia Match produkterne, der klarer sig bedst. Nordea Liv Vækstpension/Aktiefond har performet bedst de sidste par år i den høje risikogruppe, og også Nordea Liv Vækstpension Mellem har i forhold til den relativt lave risiko gjort det godt især de sidste par år, eller på længere perioder. I de lavere risikogrupper 3 og 4 har hverken Nordea Vækstpension eller produktet med fast aktivsammensætning dog gjort det særligt godt. I den højeste risikogruppe er det i øvrigt Skandia Match produkterne, der gør det bedst på de længste afkastperioder, mens Topdanmark Vælger Høj og PFA Plus Profil D generelt ligger pænt. 3

4 For Skandias vedkommende har produktet med den laveste risiko Match 1 dog haft det lidt svært. APs produkter er karakteriseret ved at ligge meget neutralt omkring gennemsnittet i de fleste perioder og risikogrupper. For Danicas vedkommende har Danica Balance generelt afkast, der ligger under middel i stort set alle perioder og risikogrupper. Derimod er det ellers dyre Danica Valg produkt i de fleste perioder og risikogrupper i toppen rent afkastmæssigt. Topdanmarks gode performance i den højeste risikogruppe modsvares af en af de dårligste i den laveste risikogruppe, der også smitter af på mellem risikoen. Endeligt har SEBs Markedspension generelt haft det svært afkastmæssigt. 2.1 Risikogruppe 6 Stærk vækst I de to seneste perioder, 2014 og er det bedste afkast opnået af Nordea Vækstpension Høj og det tilsvarende produkt med fast aktivsammensætning, Nordea Aktiv Aktiefond. Aktiefonden ligger også i top eller nær toppen på 3 til 4 år sigt, mens afkastet på 5 og 6 års sigt, som er den længste horisont for produktet, har afkast på mere gennemsnitligt niveau. Topdanmark Vælger Høj og Danica Valg 100% Aktier følger i de to seneste perioder efter med de bedste afkast, og også på de lidt længere og mellemlangt sigt ligger afkastet i top, men på helt langt sigt, 8-9 år falder Danica Valg ned blandt de lavere afkast. Nordea Vækstpension Mellem, som i sin højrisikofond deler aktiver med link produktet Aktiv Høj Risiko, ligger pænt til afkastmæssigt i middel eller over i de seneste to perioder, og da produktet risikomæssigt ligger på grænsen til risikogruppe 5, er det relevant at konstatere, at produktet i denne gruppe med en lidt højere risikogrænse, ville ligge i top med det bedste afkast (men også have gavn af i denne gruppe at have relativ høj risiko). Forholdet mellem afkast og risiko har altså været godt i de to seneste perioder, på 3-5 års sigt giver afkastet mellem eller dårligere placeringer i risikogruppen (men pæne i forhold til at man er tæt på risikogruppe 5), på 6 års sigt ville placeringen selv i risikogruppe 5 være i middel, mens placeringer på 7 års sigt og længere igen er gode. Aktiv Høj Risiko har på de længere horisonter en anden aktivsammensætning og generelt dårligere afkast end Vækstpension Mellem. Bag Nordea, Topdanmark og Danica Valg, er det bedste afkast i de to seneste perioder leveret af Skandia Match 7, PFA Plus Profil D (Letpension udgaven) og AP Meget Høj Risiko (som også er aktiverne i Udløbsfonde på langt sigt). På 3-4 års sigt rykker de nævnte produkter højere op på listen, og på alle længere horisonter på 5-9 års sigt har Skandia Match 7 det bedst afkast, ofte tæt fulgt af de andre Skandia Match profiler 5 og 6. PFA Profil D har kun eksisteret i 5 år, mens AP Meget Høj Risiko har et afkast under middel på 7 til 9 år sigt. De to seneste perioders dårligste afkast leveres af produkterne fra SEB Markedspension og Danica Balance, men heller ikke på mellemlangt sigt opnås bedre end højst midterplaceringer, og på 7 års sigt (sidste periode hvor SEB Markedspension er med) og længere indtages bundplaceringerne. 4

5 2.2 Risikogruppe 6 - Konklusion Resultaterne i denne risikogruppe viser, at det bedste afkast på kortere perioder er opnået af Nordea Livs produkter, mens det bedste afkast på langt sigt er opnået af Skandia Match. Nordea har især de to sidste år haft meget gode afkast, der også gavner tidligere tiders dårligere perioder. Herefter har Topdanmark Vælger Høj ret gode afkast, og PFA Profil D ligger også pænt til i de 5 år, produktet har eksisteret. AP indtager hverken de højeste eller laveste placeringer i nogen periode. I bunden har SEB Markedspension og Danica Balance generelt leveret skuffende afkast. Danica Valg har derimod performet godt, især i de senere år. 2.3 Risikogruppe 5 Vækst I risikogruppe 5 har PFA Plus Profil C generelt haft det bedste afkast i de 5 år produktet har eksisteret. Danica Valg Høj Risiko er bedst i 2014 (og på 6 års sigt) og er ellers den nærmeste konkurrent til førstepladsen, mens produktet på de længere tidshorisonter må afgive førstepladsen til Skandia Match 3 og 4. APs Høj Risiko profil ligger for det meste midt i feltet, dog på de mellemlange perioder relativt tæt på toppen. Nordea Vækstpension Lav (og tilsvarende Aktiv Mellem) ligger i midterfeltet i de to sidste perioder, på længere mellemlange horisonter ligger Aktiv Mellem i bunden og på de længste perioder mere i midten. Som nævnt ovenfor ville Nordea Vækstpension Mellem med en mindre ændring i grænserne mellem risikogrupperne, blive placeret i risikogruppe 5, hvor produktet i de to seneste perioder ville have været nummer 1, og i de næste perioder på 3-4 års sigt nummer 2, mens det på længere 5 til 7 års sigt ville give lavere placeringer. Danica Balance Lavt Risikoforløb ligger stabilt i den nedre ende af afkastspektret, dog med pæn afstand afkastmæssigt til de to produkter, der generelt klarer sig dårligst, Topdanmark Vælger Mellem og SEB Markedspensions Lav Risiko. Disse to produkter har nogenlunde konsekvent sidstepladsen (afbrudt i enkelte tilfælde af Nordea Aktiv Mellem, henholdvis Skandia Match 3) 2.4 Risikogruppe 5 Konklusion PFA Profil C er afkastmæssigt i de 5 år, produktet har eksisteret, vinderen. På de lange tidshorisonter er Skandia Match 3 og 4 bedst, mens afkastet de sidste par år har været mere beskedent. Nordea Vækstpension Lav er i den bløde mellemvare, idet dog Vækstpension Mellem med kun lidt højere risiko end den i risikogruppe 5, har haft højere afkast end disse produkter, i flere perioder. AP Høj Risiko ligger ligeledes midt i feltet generelt. I bunden skiller Danica Balance Lavt risikoforløb, og især Topdanmark Vælger Mellem og SEB Markedspension Lav Risiko sig ud med lave afkast. 5

6 2.5 Risikogruppe 4 Balanceret PFA Plus Profil B har generelt det bedste afkast til kunden i de 5 år produktet har eksisteret. Med sin ret lave risiko må det siges at også PFA Plus Profil A har gjort det godt. Danica Valg Middel Risiko er bedst i 2014 og tæt på PFA, og produktet er bedst på de længere perioder. Skandia Match 2 er på de længere horisonter det næstbedste produkt, men ellers er performance for Skandia Match noget dårligere i de lave risikogrupper i forhold til de højere, således ligger Skandia Match 1 med middel til lav afkast gennem perioderne. APs Mellem Risiko ligger nogenlunde i midten i alle perioder. Danica Balance Laveste Risikoforløb ligger i alle perioder på middel eller under middel afkast, men undgår de absolut dårligste pladser, og klarer sig bedre end SEB Markedspension Laveste risiko, der har dårligst afkast i 2014 og ellers ligger under middel i alle perioder. Nordea Aktiv Lav Risiko produktet klarer sig dog værst med det laveste eller næstlaveste afkast i de 8 år produktet har eksisteret. Topdanmark har ingen produkter i denne risikogruppe. Antallet af produkter i risikogruppen er også lavt, da der er regnet på en relativ ung person, hvor de fleste livscyklusprodukter ikke har påbegyndt aftrapningen. 2.6 Risikogruppe 4 Konklusion PFA Plus har i de 5 år, det har eksisteret klaret sig bedst, foran Danica Valg Middel Risiko. Danica Balance og SEB Markedspension klarer sig mindre godt, mens Nordeas Valg produkt har den dårligste performance 2.7 Risikogruppe 3 Konservativ I denne risikogruppe er der få produkter, især fordi PFA Plus Profil A lige netop har en risiko, der placerer produktet i risikogruppe 4, hvor det endda klarer sig pænt. I de 5 år, produktet har eksisteret, har det klaret sig godt i sin risikogruppe, og med en beskeden merrisiko i forhold til produkterne i risikogruppe 3, har kunderne fået et langt bedre afkast. Da beregningseksemplet er en relativ ung person, kommer der således ingen livscyklusprodukter med i denne gruppe af pensionsprodukter med ret lav risiko, idet deres nedtrapning enten ikke er begyndt eller endnu kun har reduceret risikoen beskedent. I fraværet af Plus Profil A, er Danica Valg Lav Risiko det produkt, der har givet det bedste afkast i alle perioder. Danica Valg ses altså generelt at have performet godt i alle risikogrupper. AP Lav Risiko har i ingen periode det laveste eller det højeste afkast, og bekræfter tendensen til at APs afkast ligger i midtergruppen. Danica valg 100% obligationer indtager sidstepladsen i 2 perioder, mens Topdanmark Vælger lav i de 7 andre perioder indtager sidstepladsen. Topdanmarks gode performance i høj risiko modsvares altså ikke i lav risiko produktet. 6

7 Når man ser på afkastet på langt sigt, 9 år og til dels også 8 år, er det kun Danica Valg Lav Risiko altså det bedste produkt der er i stand til at slå produkter (i alt 3) i en højere risikogruppe. Derimod har de to dårligere produkter i risikogruppen de absolut dårligste afkast i den længste periode. Afkastanalysen bekræfter altså at valg af risiko er af afgørende betydning og på langt sigt lønner det sig som oftest at tage en højere risiko. 2.8 Risikogruppe 3 Konklusion I PFA Plus Profil A s fravær opnås det bedste afkast af Danica Valg Lav Risiko, mens Topdanmark Vælger Lav bortset fra 2 perioder har det laveste afkast. 3. Detailresultater For at skabe 1:1 sammenlignelighed har vi valgt at regne på en person, der i år er 40 år gammel, har forventet pensionsalder ved alder 67, og som har haft en initial opsparing på kr. og kr. i årlig indbetaling. Afkastet er beregnet på 9 perioder, dvs. såfremt ordningen var startet for 1 år siden, 2 år siden og op til for 9 år siden. Det vil kunne ses af de følgende opstillinger, hvilke selskabers livscyklusprodukter, der er med i sammenligningen. Livscyklusprodukter, der jo ændrer aktivsammensætning jo nærmere pensionsalderen kommer, kan ikke direkte sammenlignes med produkter med fast aktivsammensætning. De livscyklusprodukter, der er medtaget, er generelt ikke påvirket af aftrapningsmekanismen, idet aftrapning først indtræder på et senere tidspunkt end den valgte alder. Dog er Danica Balance Forsigtig, Lav og Middel påvirket af aftrapningen i risikoen i den valgte 9 årige periode. Kombinationen af markedsforhold og aftrapningen har betydning, og hvis f.eks. pensionsalderen ændres med nogle år, vil afkastene kunne ændres i både opad og nedadgående retning. I det konkrete eksempel i denne rapport, vil en given kunde konkret have fået det nettoafkast, der er beregnet. Når man ser på historiske afkast af pensionsopsparingen, er det vigtigt ikke at fokusere for meget på en kort periode, som f.eks. det seneste år, der ofte kan være påvirket af tilfældige udsving. Markedsrenteprodukterne har dog en relativ kort historik i det danske marked, og denne historik udfordres igen af det forhold, at selskaberne ofte nedlægger og opretter nye produkter, eller ændrer profilerne. Nordea Liv & Pension har således ultimo 2011 nedlagt deres Unit Link produkt med risikoprofilerne Aktiefond, Høj, Mellem og Lav, og i stedet introduceret de tilsvarende produkterne Aktivpension Aktiefond, Aktivpension Høj, Aktivpension Mellem og Aktivpension Lav, der dog også tidligere har været tilbudt visse kunder via pensionsmægler. Det historiske afkast fra 2011 og tidligere er således fra et mindre udbredt produkt, som flertallet af kunder ikke har haft, men da afkastet i det oprindelige Unit Link produkt generelt kun ligger lidt lavere end i det nye, og da afkastet i 2012 til 2014 nu begynder at veje tungere i afkastsammenligningen, er det nu forsvarligt generelt at bruge afkastene i det nye produkt. 7

8 Ligeledes har PFA fra 2010 helt omlagt deres produkter til PFA Plus, der kun tilbydes private via det såkaldte Letpension samarbejde. Historikken er derfor begrænset for PFA Plus, idet et tidligere produkt PFA Unit Link med kun én risikoprofil ikke har været tilbudt via Letpension samarbejdet. 8

9 Nettoafkastrapport Beregninger på alder 40, pensionsalder 67, årlig præmie kr. og primodepot Produkter sorteret efter risikoklasse, slutdepot og nettoafkast fra primo 2014 til ultimo 2014 Produkt Risiko Produkt SD Netto gruppe type Nordea Liv Vækstpension Høj 6 Livscyklus 25,62% ,84% Nordea Liv Aktiv Aktiefond 6 Fast 25,62% ,53% Danica Valg 100% Aktier 6 Fast 25,81% ,48% Topdanmark Vælger - Høj 6 Fast 23,99% ,02% Nordea Liv Vækstpension Mellem 6 Livscyklus 21,19% ,82% Nordea Liv Aktiv Høj Risiko 6 Fast 21,19% ,51% Skandia - Match 7 6 Fast 22,96% ,46% PFA Plus Letpension Profil D 6 Livscyklus 25,55% ,81% AP Meget Høj Risiko - Profil 35 6 Fast 24,63% ,80% Skandia - Match 6 6 Fast 22,80% ,78% Skandia - Match 5 6 Fast 22,65% ,11% Danica Balance Højeste Risikoforløb 6 Livscyklus 24,85% ,96% Danica Balance Højt Risikoforløb 6 Livscyklus 24,85% ,96% Danica Balance Middel Risikoforløb 6 Livscyklus 22,97% ,46% SEB Markedspension Høj Risiko 6 Livscyklus 27,73% ,09% SEB Markedspension Højeste Risiko 6 Livscyklus 27,73% ,09% SEB Markedspension Middel Risiko 6 Livscyklus 23,43% ,71% Danica Valg Høj Risiko 5 Fast 19,91% ,38% PFA Plus Letpension Profil C 5 Livscyklus 20,55% ,93% Skandia - Match 4 5 Fast 19,70% ,37% Nordea Liv Vækstpension Lav 5 Livscyklus 16,53% ,23% Nordea Liv Aktiv Mellem Risiko 5 Fast 16,53% ,93% AP Høj Risiko - Profil 25 5 Fast 19,25% ,89% Skandia - Match 3 5 Fast 16,89% ,64% Danica Balance Lavt Risikoforløb 5 Livscyklus 18,98% ,31% Topdanmark Vælger - Mellem 5 Fast 16,68% ,43% SEB Markedspension Lav Risiko 5 Livscyklus 18,36% ,09% Danica Valg Middel Risiko 4 Fast 14,07% ,12% PFA Plus Letpension Profil B 4 Livscyklus 15,74% ,04% PFA Plus Letpension Profil A 4 Livscyklus 11,37% ,16% Skandia - Match 2 4 Fast 15,23% ,46% AP Mellem Risiko - Profil 15 4 Fast 14,38% ,24% Danica Balance Laveste Risikoforløb 4 Livscyklus 15,12% ,10% Skandia - Match 1 4 Fast 13,87% ,28% Nordea Liv Aktiv Lav Risiko 4 Fast 11,58% ,98% SEB Markedspension Laveste Risiko 4 Livscyklus 14,54% ,79% Danica Valg Lav Risiko 3 Fast 9,47% ,52% Danica Valg 100% Obligationer 3 Fast 7,75% ,85% AP Lav Risiko - Profil 7 3 Fast 8,16% ,66% Topdanmark Vælger - Lav 3 Fast 7,74% ,04%

10 Nettoafkastrapport Beregninger på alder 40, pensionsalder 67, årlig præmie kr. og primodepot Produkter sorteret efter risikoklasse, slutdepot og nettoafkast fra primo 2013 til ultimo 2014 Produkt Risiko Produkt SD Netto gruppe type Nordea Liv Vækstpension Høj 6 Livscyklus 25,62% ,09% Nordea Liv Aktiv Aktiefond 6 Fast 25,62% ,69% Danica Valg 100% Aktier 6 Fast 25,81% ,39% Topdanmark Vælger - Høj 6 Fast 23,99% ,24% PFA Plus Letpension Profil D 6 Livscyklus 25,55% ,03% Skandia - Match 7 6 Fast 22,96% ,35% AP Meget Høj Risiko - Profil 35 6 Fast 24,63% ,78% Nordea Liv Vækstpension Mellem 6 Livscyklus 21,19% ,72% Nordea Liv Aktiv Høj Risiko 6 Fast 21,19% ,41% Skandia - Match 6 6 Fast 22,80% ,36% SEB Markedspension Høj Risiko 6 Livscyklus 27,73% ,85% Danica Balance Højeste Risikoforløb 6 Livscyklus 24,85% ,82% Danica Balance Højt Risikoforløb 6 Livscyklus 24,85% ,82% Skandia - Match 5 6 Fast 22,65% ,37% Danica Balance Middel Risikoforløb 6 Livscyklus 22,97% ,92% PFA Plus Letpension Profil C 5 Livscyklus 20,55% ,66% Danica Valg Høj Risiko 5 Fast 19,91% ,37% AP Høj Risiko - Profil 25 5 Fast 19,25% ,89% Skandia - Match 4 5 Fast 19,70% ,65% Nordea Liv Vækstpension Lav 5 Livscyklus 16,53% ,21% Danica Balance Lavt Risikoforløb 5 Livscyklus 18,98% ,10% Nordea Liv Aktiv Mellem Risiko 5 Fast 16,53% ,91% Topdanmark Vælger - Mellem 5 Fast 16,68% ,63% SEB Markedspension Lav Risiko 5 Livscyklus 18,36% ,17% Skandia - Match 3 5 Fast 16,89% ,92% PFA Plus Letpension Profil B 4 Livscyklus 15,74% ,28% Danica Valg Middel Risiko 4 Fast 14,07% ,94% AP Mellem Risiko - Profil 15 4 Fast 14,38% ,18% PFA Plus Letpension Profil A 4 Livscyklus 11,37% ,88% Danica Balance Laveste Risikoforløb 4 Livscyklus 15,12% ,83% SEB Markedspension Laveste Risiko 4 Livscyklus 14,54% ,44% Skandia - Match 2 4 Fast 15,23% ,30% Nordea Liv Aktiv Lav Risiko 4 Fast 11,58% ,38% Skandia - Match 1 4 Fast 13,87% ,67% Danica Valg Lav Risiko 3 Fast 9,47% ,49% AP Lav Risiko - Profil 7 3 Fast 8,16% ,48% Topdanmark Vælger - Lav 3 Fast 7,74% ,33% Danica Valg 100% Obligationer 3 Fast 7,75% ,81%

11 Nettoafkastrapport Beregninger på alder 40, pensionsalder 67, årlig præmie kr. og primodepot Produkter sorteret efter risikoklasse, slutdepot og nettoafkast fra primo 2012 til ultimo 2014 Produkt Risiko Produkt SD Netto gruppe type Topdanmark Vælger - Høj 6 Fast 23,99% ,68% PFA Plus Letpension Profil D 6 Livscyklus 25,55% ,51% Danica Valg 100% Aktier 6 Fast 25,81% ,10% Nordea Liv Aktiv Aktiefond 6 Fast 25,62% ,80% Skandia - Match 7 6 Fast 22,96% ,79% AP Meget Høj Risiko - Profil 35 6 Fast 24,63% ,28% Skandia - Match 6 6 Fast 22,80% ,93% Danica Balance Højeste Risikoforløb 6 Livscyklus 24,85% ,72% Danica Balance Højt Risikoforløb 6 Livscyklus 24,85% ,72% SEB Markedspension Høj Risiko 6 Livscyklus 27,73% ,46% Skandia - Match 5 6 Fast 22,65% ,06% Danica Balance Middel Risikoforløb 6 Livscyklus 22,97% ,84% Nordea Liv Vækstpension Mellem 6 Livscyklus 21,19% ,51% Nordea Liv Aktiv Høj Risiko 6 Fast 21,19% ,19% PFA Plus Letpension Profil C 5 Livscyklus 20,55% ,33% Danica Valg Høj Risiko 5 Fast 19,91% ,41% AP Høj Risiko - Profil 25 5 Fast 19,25% ,29% Skandia - Match 4 5 Fast 19,70% ,53% Danica Balance Lavt Risikoforløb 5 Livscyklus 18,98% ,18% SEB Markedspension Lav Risiko 5 Livscyklus 18,36% ,34% Topdanmark Vælger - Mellem 5 Fast 16,68% ,16% Skandia - Match 3 5 Fast 16,89% ,00% Nordea Liv Aktiv Mellem Risiko 5 Fast 16,53% ,35% PFA Plus Letpension Profil B 4 Livscyklus 15,74% ,14% Danica Valg Middel Risiko 4 Fast 14,07% ,55% AP Mellem Risiko - Profil 15 4 Fast 14,38% ,59% PFA Plus Letpension Profil A 4 Livscyklus 11,37% ,94% Danica Balance Laveste Risikoforløb 4 Livscyklus 15,12% ,92% Skandia - Match 2 4 Fast 15,23% ,59% SEB Markedspension Laveste Risiko 4 Livscyklus 14,54% ,58% Skandia - Match 1 4 Fast 13,87% ,17% Nordea Liv Aktiv Lav Risiko 4 Fast 11,58% ,39% Danica Valg Lav Risiko 3 Fast 9,47% ,58% Topdanmark Vælger - Lav 3 Fast 7,74% ,11% AP Lav Risiko - Profil 7 3 Fast 8,16% ,92% Danica Valg 100% Obligationer 3 Fast 7,75% ,47%

12 Nettoafkastrapport Beregninger på alder 40, pensionsalder 67, årlig præmie kr. og primodepot Produkter sorteret efter risikoklasse, slutdepot og nettoafkast fra primo 2011 til ultimo 2014 Produkt Risiko Produkt SD Netto gruppe type Nordea Liv Aktiv Aktiefond 6 Fast 25,62% ,06% Topdanmark Vælger - Høj 6 Fast 23,99% ,86% PFA Plus Letpension Profil D 6 Livscyklus 25,55% ,73% AP Meget Høj Risiko - Profil 35 6 Fast 24,63% ,49% Skandia - Match 7 6 Fast 22,96% ,26% Danica Valg 100% Aktier 6 Fast 25,81% ,23% Skandia - Match 6 6 Fast 22,80% ,86% Nordea Liv Vækstpension Mellem 6 Livscyklus 21,19% ,67% Skandia - Match 5 6 Fast 22,65% ,46% Nordea Liv Aktiv Høj Risiko 6 Fast 21,19% ,38% SEB Markedspension Høj Risiko 6 Livscyklus 27,73% ,23% Danica Balance Højeste Risikoforløb 6 Livscyklus 24,85% ,08% Danica Balance Højt Risikoforløb 6 Livscyklus 24,85% ,08% Danica Balance Middel Risikoforløb 6 Livscyklus 22,97% ,71% PFA Plus Letpension Profil C 5 Livscyklus 20,55% ,85% AP Høj Risiko - Profil 25 5 Fast 19,25% ,62% Danica Valg Høj Risiko 5 Fast 19,91% ,12% Skandia - Match 4 5 Fast 19,70% ,69% Skandia - Match 3 5 Fast 16,89% ,91% Danica Balance Lavt Risikoforløb 5 Livscyklus 18,98% ,89% Topdanmark Vælger - Mellem 5 Fast 16,68% ,75% Nordea Liv Aktiv Mellem Risiko 5 Fast 16,53% ,67% SEB Markedspension Lav Risiko 5 Livscyklus 18,36% ,59% PFA Plus Letpension Profil B 4 Livscyklus 15,74% ,92% Danica Valg Middel Risiko 4 Fast 14,07% ,16% AP Mellem Risiko - Profil 15 4 Fast 14,38% ,01% PFA Plus Letpension Profil A 4 Livscyklus 11,37% ,92% Skandia - Match 2 4 Fast 15,23% ,08% SEB Markedspension Laveste Risiko 4 Livscyklus 14,54% ,93% Danica Balance Laveste Risikoforløb 4 Livscyklus 15,12% ,86% Skandia - Match 1 4 Fast 13,87% ,24% Nordea Liv Aktiv Lav Risiko 4 Fast 11,58% ,67% Danica Valg Lav Risiko 3 Fast 9,47% ,53% AP Lav Risiko - Profil 7 3 Fast 8,16% ,72% Danica Valg 100% Obligationer 3 Fast 7,75% ,62% Topdanmark Vælger - Lav 3 Fast 7,74% ,32%

13 Nettoafkastrapport Beregninger på alder 40, pensionsalder 67, årlig præmie kr. og primodepot Produkter sorteret efter risikoklasse, slutdepot og nettoafkast fra primo 2010 til ultimo 2014 Produkt Risiko Produkt SD Netto gruppe type Skandia - Match 7 6 Fast 22,96% ,84% Danica Valg 100% Aktier 6 Fast 25,81% ,68% AP Meget Høj Risiko - Profil 35 6 Fast 24,63% ,53% PFA Plus Letpension Profil D 6 Livscyklus 25,55% ,34% Skandia - Match 6 6 Fast 22,80% ,34% Topdanmark Vælger - Høj 6 Fast 23,99% ,29% Skandia - Match 5 6 Fast 22,65% ,84% Nordea Liv Aktiv Aktiefond 6 Fast 25,62% ,57% Danica Balance Højeste Risikoforløb 6 Livscyklus 24,85% ,22% Danica Balance Højt Risikoforløb 6 Livscyklus 24,85% ,22% Nordea Liv Vækstpension Mellem 6 Livscyklus 21,19% ,12% Danica Balance Middel Risikoforløb 6 Livscyklus 22,97% ,76% SEB Markedspension Høj Risiko 6 Livscyklus 27,73% ,76% Nordea Liv Aktiv Høj Risiko 6 Fast 21,19% ,56% PFA Plus Letpension Profil C 5 Livscyklus 20,55% ,33% Danica Valg Høj Risiko 5 Fast 19,91% ,30% AP Høj Risiko - Profil 25 5 Fast 19,25% ,16% Skandia - Match 4 5 Fast 19,70% ,96% Skandia - Match 3 5 Fast 16,89% ,05% Danica Balance Lavt Risikoforløb 5 Livscyklus 18,98% ,86% SEB Markedspension Lav Risiko 5 Livscyklus 18,36% ,21% Nordea Liv Aktiv Mellem Risiko 5 Fast 16,53% ,91% Topdanmark Vælger - Mellem 5 Fast 16,68% ,89% PFA Plus Letpension Profil B 4 Livscyklus 15,74% ,26% Danica Valg Middel Risiko 4 Fast 14,07% ,04% AP Mellem Risiko - Profil 15 4 Fast 14,38% ,43% PFA Plus Letpension Profil A 4 Livscyklus 11,37% ,15% Skandia - Match 2 4 Fast 15,23% ,15% Danica Balance Laveste Risikoforløb 4 Livscyklus 15,12% ,63% SEB Markedspension Laveste Risiko 4 Livscyklus 14,54% ,46% Skandia - Match 1 4 Fast 13,87% ,24% Nordea Liv Aktiv Lav Risiko 4 Fast 11,58% ,13% Danica Valg Lav Risiko 3 Fast 9,47% ,04% AP Lav Risiko - Profil 7 3 Fast 8,16% ,06% Danica Valg 100% Obligationer 3 Fast 7,75% ,80% Topdanmark Vælger - Lav 3 Fast 7,74% ,39%

14 Nettoafkastrapport Beregninger på alder 40, pensionsalder 67, årlig præmie kr. og primodepot Produkter sorteret efter risikoklasse, slutdepot og nettoafkast fra primo 2009 til ultimo 2014 Produkt Risiko Produkt SD Netto gruppe type Skandia - Match 7 6 Fast 22,96% ,50% Danica Valg 100% Aktier 6 Fast 25,81% ,24% Skandia - Match 6 6 Fast 22,80% ,88% AP Meget Høj Risiko - Profil 35 6 Fast 24,63% ,59% Skandia - Match 5 6 Fast 22,65% ,26% Nordea Liv Aktiv Aktiefond 6 Fast 25,62% ,66% Topdanmark Vælger - Høj 6 Fast 23,99% ,59% Danica Balance Højeste Risikoforløb 6 Livscyklus 24,85% ,49% Danica Balance Højt Risikoforløb 6 Livscyklus 24,85% ,49% Danica Balance Middel Risikoforløb 6 Livscyklus 22,97% ,88% SEB Markedspension Høj Risiko 6 Livscyklus 27,73% ,57% Nordea Liv Vækstpension Mellem 6 Livscyklus 21,19% ,17% Nordea Liv Aktiv Høj Risiko 6 Fast 21,19% ,50% Danica Valg Høj Risiko 5 Fast 19,91% ,82% Skandia - Match 4 5 Fast 19,70% ,33% AP Høj Risiko - Profil 25 5 Fast 19,25% ,80% Skandia - Match 3 5 Fast 16,89% ,37% Danica Balance Lavt Risikoforløb 5 Livscyklus 18,98% ,78% SEB Markedspension Lav Risiko 5 Livscyklus 18,36% ,81% Topdanmark Vælger - Mellem 5 Fast 16,68% ,54% Nordea Liv Aktiv Mellem Risiko 5 Fast 16,53% ,52% Danica Valg Middel Risiko 4 Fast 14,07% ,13% Skandia - Match 2 4 Fast 15,23% ,95% AP Mellem Risiko - Profil 15 4 Fast 14,38% ,69% Danica Balance Laveste Risikoforløb 4 Livscyklus 15,12% ,17% SEB Markedspension Laveste Risiko 4 Livscyklus 14,54% ,74% Skandia - Match 1 4 Fast 13,87% ,52% Nordea Liv Aktiv Lav Risiko 4 Fast 11,58% ,65% Danica Valg Lav Risiko 3 Fast 9,47% ,43% AP Lav Risiko - Profil 7 3 Fast 8,16% ,88% Danica Valg 100% Obligationer 3 Fast 7,75% ,77% Topdanmark Vælger - Lav 3 Fast 7,74% ,78%

15 Nettoafkastrapport Beregninger på alder 40, pensionsalder 67, årlig præmie kr. og primodepot Produkter sorteret efter risikoklasse, slutdepot og nettoafkast fra primo 2008 til ultimo 2014 Produkt Risiko Produkt SD Netto gruppe type Skandia - Match 7 6 Fast 22,96% ,43% Skandia - Match 6 6 Fast 22,80% ,39% Skandia - Match 5 6 Fast 22,65% ,34% Nordea Liv Vækstpension Mellem 6 Livscyklus 21,19% ,74% Topdanmark Vælger - Høj 6 Fast 23,99% ,55% Danica Valg 100% Aktier 6 Fast 25,81% ,30% AP Meget Høj Risiko - Profil 35 6 Fast 24,63% ,25% Nordea Liv Aktiv Høj Risiko 6 Fast 21,19% ,05% SEB Markedspension Høj Risiko 6 Livscyklus 27,73% ,65% Danica Balance Middel Risikoforløb 6 Livscyklus 22,97% ,29% Skandia - Match 4 5 Fast 19,70% ,06% Skandia - Match 3 5 Fast 16,89% ,75% Danica Valg Høj Risiko 5 Fast 19,91% ,00% Nordea Liv Aktiv Mellem Risiko 5 Fast 16,53% ,76% AP Høj Risiko - Profil 25 5 Fast 19,25% ,51% Danica Balance Lavt Risikoforløb 5 Livscyklus 18,98% ,24% SEB Markedspension Lav Risiko 5 Livscyklus 18,36% ,22% Topdanmark Vælger - Mellem 5 Fast 16,68% ,74% Danica Valg Middel Risiko 4 Fast 14,07% ,09% Skandia - Match 2 4 Fast 15,23% ,08% Skandia - Match 1 4 Fast 13,87% ,38% Danica Balance Laveste Risikoforløb 4 Livscyklus 15,12% ,22% AP Mellem Risiko - Profil 15 4 Fast 14,38% ,18% Nordea Liv Aktiv Lav Risiko 4 Fast 11,58% ,04% Danica Valg Lav Risiko 3 Fast 9,47% ,48% Danica Valg 100% Obligationer 3 Fast 7,75% ,98% AP Lav Risiko - Profil 7 3 Fast 8,16% ,36% Topdanmark Vælger - Lav 3 Fast 7,74% ,61%

16 Nettoafkastrapport Beregninger på alder 40, pensionsalder 67, årlig præmie kr. og primodepot Produkter sorteret efter risikoklasse, slutdepot og nettoafkast fra primo 2007 til ultimo 2014 Produkt Risiko Produkt SD Netto gruppe type Skandia - Match 7 6 Fast 22,96% ,58% Nordea Liv Vækstpension Mellem 6 Livscyklus 21,19% ,55% Skandia - Match 6 6 Fast 22,80% ,52% Skandia - Match 5 6 Fast 22,65% ,45% Topdanmark Vælger - Høj 6 Fast 23,99% ,98% AP Meget Høj Risiko - Profil 35 6 Fast 24,63% ,90% Danica Valg 100% Aktier 6 Fast 25,81% ,69% Nordea Liv Aktiv Høj Risiko 6 Fast 21,19% ,51% Danica Balance Middel Risikoforløb 6 Livscyklus 22,97% ,02% Skandia - Match 4 5 Fast 19,70% ,16% Skandia - Match 3 5 Fast 16,89% ,91% Danica Valg Høj Risiko 5 Fast 19,91% ,66% Nordea Liv Aktiv Mellem Risiko 5 Fast 16,53% ,40% AP Høj Risiko - Profil 25 5 Fast 19,25% ,34% Danica Balance Lavt Risikoforløb 5 Livscyklus 18,98% ,95% SEB Markedspension Lav Risiko 5 Livscyklus 18,36% ,62% Topdanmark Vælger - Mellem 5 Fast 16,68% ,48% Danica Valg Middel Risiko 4 Fast 14,07% ,68% Skandia - Match 2 4 Fast 15,23% ,45% Skandia - Match 1 4 Fast 13,87% ,95% AP Mellem Risiko - Profil 15 4 Fast 14,38% ,93% Danica Balance Laveste Risikoforløb 4 Livscyklus 15,12% ,91% Nordea Liv Aktiv Lav Risiko 4 Fast 11,58% ,83% Danica Valg Lav Risiko 3 Fast 9,47% ,20% Danica Valg 100% Obligationer 3 Fast 7,75% ,70% AP Lav Risiko - Profil 7 3 Fast 8,16% ,26% Topdanmark Vælger - Lav 3 Fast 7,74% ,58%

17 Nettoafkastrapport Beregninger på alder 40, pensionsalder 67, årlig præmie kr. og primodepot Produkter sorteret efter risikoklasse, slutdepot og nettoafkast fra primo 2006 til ultimo 2014 Produkt Risiko Produkt SD Netto gruppe type Skandia - Match 7 6 Fast 22,96% ,88% Skandia - Match 6 6 Fast 22,80% ,71% Skandia - Match 5 6 Fast 22,65% ,51% Topdanmark Vælger - Høj 6 Fast 23,99% ,49% Nordea Liv Vækstpension Mellem 6 Livscyklus 21,19% ,26% AP Meget Høj Risiko - Profil 35 6 Fast 24,63% ,22% Danica Valg 100% Aktier 6 Fast 25,81% ,93% Danica Balance Middel Risikoforløb 6 Livscyklus 22,97% ,47% Skandia - Match 4 5 Fast 19,70% ,09% Skandia - Match 3 5 Fast 16,89% ,84% Danica Valg Høj Risiko 5 Fast 19,91% ,78% AP Høj Risiko - Profil 25 5 Fast 19,25% ,64% Danica Balance Lavt Risikoforløb 5 Livscyklus 18,98% ,29% Topdanmark Vælger - Mellem 5 Fast 16,68% ,77% SEB Markedspension Lav Risiko 5 Livscyklus 18,36% ,68% Danica Valg Middel Risiko 4 Fast 14,07% ,57% Skandia - Match 2 4 Fast 15,23% ,33% AP Mellem Risiko - Profil 15 4 Fast 14,38% ,11% Danica Balance Laveste Risikoforløb 4 Livscyklus 15,12% ,02% Skandia - Match 1 4 Fast 13,87% ,83% Danica Valg Lav Risiko 3 Fast 9,47% ,03% Danica Valg 100% Obligationer 3 Fast 7,75% ,42% Topdanmark Vælger - Lav 3 Fast 7,74% ,83%

18 4. Appendiks: BEDSTpensions risikogrupppe indplacering Ved sammenligning af det nettoafkast og forøgelse af pensionsformuen, som eksempelkunden har kunnet opnå i de forskellige pensionsprodukter, vil det være rimeligt kun at sammenligne produkter, der har nogenlunde den samme investeringsrisko. BEDSTpension anvender 7 risikogrupper til at placere produkterne i, og ud fra hvert enkelt produkts aktivsammensætning primo 2014, har BEDSTpension beregnet det forventede investeringsafkast, den 1-årige standardafvigelse og det maksimale tab inden for 1 år, med en sandsynlighed på et ud af 40 år (2,5% konfidensinterval), altså en sædvanlig 1. årig VAR beregning. Tabel 1 viser de maksimale 1-årige tab i risikogrupperne Risikogruppe Tabsinterval 1. Maksimal sikkerhed 0% til -1% 2. Sikkerhed -1% til -5% 3. Konservativ -5% til -15% 4. Balanceret -15% til -25% 5. Vækst -25% til -35% 6. Stærk vækst -35% til -50% 7. Aggressiv -50% til - 100% Pensionsselskabernes pensionsprodukter befinder sig alle i risikogrupperne 3 til 6. Under kolonnen SD i regneeksemplerne er angivet den beregnede, forventede spredning på investeringsafkastet før omkostninger i produktet ud fra aktivsammensætningen primo 2014 det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om den historiske spredning på investeringsafkastet. Det skal nævnes, at den udbredte brug af alternative investeringer, gør historiske spredninger mindre retvisende. Hvor alternative investeringer indebærer en reel høj risiko og stor solvensbelastning, vil de historiske afkast ofte være stabile på grund af illikviditet og manglende markedsmæssig prissætning. En stor andel af alternativer vil altså alt andet lige signalere en for lav risiko. Under produkttype er det angivet, om der er tale om et produkt med fast aktivsammensætning, eller det er angivet, at det er et livscyklus produkt, hvor aktivsammensætning og risiko varierer over kundens livscyklus, og dermed er afhængig af kundens alder. Produkter med fast aktivsammensætning og livscyklusprodukter er ikke direkte sammenlignelige, da den sidste type af produkt har varierende risiko. 10

19 4.1 Eksempelberegningerne I eksempelberegningerne antages det, at præmieindbetalingen falder primo året, og at der er tale om en indbetaling efter fradrag for AMB (på samme måde vil udbetalingen til sin tid ske uden fradrag for AMB). Beregningen af pensionsopsparingen ultimo et år sker herefter ved, at primodepotet plus præmieindbetalingen først fratrækkes alle direkte omkostninger til selskabet, såsom faste gebyrer, depotafgifter og præmieomkostninger. Herefter beregnes kundens ultimodepot ved at forrente det tilbageværende beløb med produktets historiske afkast (efter indirekte investeringsomkostninger) det pågældende år efter fradrag af PAL skat. Ved negativt afkast godskrives sparet PAL skat (selvom denne jo i realiteten først indtjenes i senere år med positive afkast). Når der over en kolonne står betyder det, at kundens depot og præmier er forrentet og fremskrevet med de historiske afkast i de nævnte 9 år. I kolonnen Netto er angivet den interne rente, som kunden netto har opnået gennem den betragtede periode, dvs. den interne rente der skal tilskrives primodepotet og præmieindbetalingerne for at opnå det beregnede slutdepot. Nettorenten er hermed sammenlignelig med almindelige, årlige effektive renter, som det kendes fra f.eks. en obligation eller ved et rentetilbud fra en bank. 11

20 4.2 Numerisk eksempel For at illustrere beregningerne er der nedenfor angivet beregningen af det historiske nettoafkast for 2 årsperioden primo 2013 til ultimo 2014 for et tilfældigt produkt. I tabelafsnittet findes f.eks. følgende oplysning i toppen af tabellen: Nettoafkastrapport Beregninger på alder 40, pensionsalder 67, årlig præmie kr. og primodepot Produkter sorteret efter risikoklasse, slutdepot og nettoafkast fra primo 2013 til ultimo 2014 Produkt Risiko Produkt SD Netto gruppe type Nordea Liv Vækstpension Høj 6 Livscyklus 25,62% ,09% Nordea Liv Aktiv Aktiefond 6 Fast 25,62% ,69% Danica Valg 100% Aktier 6 Fast 25,81% ,39% Topdanmark Vælger - Høj 6 Fast 23,99% ,24% PFA Plus Letpension Profil D 6 Livscyklus 25,55% ,03% Skandia - Match 7 6 Fast 22,96% ,35% Beregningen er foretaget som angivet nedenfor: Illustration af beregning - Skandia Match 7: År 2013 Primo depot ,00 Årlig præmie ,00 Præmie omkostninger 2,5% ,00 Depotgebyr (efter PAL) -312 Beløb til forrentning ,00 Afkast 17,3300% af , ,31 PAL skat 15,3% ,78 Ultimo depot ,53 År 2014 Ultimo depot ,53 Årlig præmie ,00 Præmie omkostninger 2,5% ,00 Depotgebyr (efter PAL) -312 Beløb til forrentning ,53 Afkast 12,7200% af , ,55 De 12,35% er den interne rente svarende til ultimodepotet på ,21 kr. PAL skat 15,3% ,87 Ultimo depot ,21 12

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2012 10. maj 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat) 2006-2010 23. september 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning ApS Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2013 Juli 2014 Denne rapport er udelukkende til selskabets interne brug, og rapporten må ikke i uddrag eller i sin helhed overdrages

Læs mere

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter 5. november 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Analysen... 3 3 Sammenfatning... 4 4 Forventet

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo januar 2016

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo januar 2016 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - Ultimo januar 2016 ÅTD ultimo januar 2016 har profiler med lav risiko givet det bedste afkast Afkast ÅTD ultimo januar 2016 År til pensionering 30 15 5 0 PFA

Læs mere

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011 Markedsrapport Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber December 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Cvr. nr. 32667252 Sammendrag af Markedsrapport

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo august 2015

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo august 2015 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - ultimo august 2015 Ultimo august 2015 har profiler med høj risiko givet det bedste afkast Afkast år til dato ultimo august År til pensionering 30 15 5 0 Profil

Læs mere

Passivt forvaltede pensionsprodukter Benchmarkanalyse

Passivt forvaltede pensionsprodukter Benchmarkanalyse Passivt forvaltede pensionsprodukter Benchmarkanalyse November 2013 Analysen må ikke offentliggøres eller anvendes overfor 3. mand uden BEDSTpensions forudgående skriftlige accept. BEDSTpension finansiel

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo september 2016

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo september 2016 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - Ultimo september 2016 ÅTD ultimo september 2016 har profiler med lav risiko givet det bedste afkast Afkast ÅTD ultimo september 2016 År til pensionering 30 15

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo oktober 2015

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo oktober 2015 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - ultimo oktober 2015 Ultimo oktober har profiler med høj risiko givet det bedste afkast Afkast år til dato ultimo oktober År til pensionering 30 15 5 0 Profil

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo juli 2016

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo juli 2016 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - Ultimo juli 2016 ÅTD ultimo juli 2016 har profiler med lav risiko givet det bedste afkast Afkast ÅTD ultimo juli 2016 År til pensionering 30 15 5 0 PFA Plus profil

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 Tjen en formue på din Pension sider Se 4 pensionsselskabers gennemsnitlige afkast Pension og penge: Scor kassen med et par klik

Læs mere

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Penge og pension Her får du det bedste afkast Tag hånd om din pension Foto: Iris Stor forskel på afkast Der kan være 150.000

Læs mere

Pension. Viden til tiden

Pension. Viden til tiden Pension Viden til tiden Lidt om mig Søren Markersen Manager, Teknik chef Deloitte Pension Management Exam. Pensionsrådgiver Exam. Assurandør Tryg SEB Pension Danica Pension Pensionsgruppen (Skandia) Agenda

Læs mere

Beregning af forventet pensionsopsparing

Beregning af forventet pensionsopsparing Beregning af forventet pensionsopsparing BEDSTpensions koncept: sammenligning af forventet afkast, omkostninger og risiko for forskellige pensionsprodukter BEDSTpensions koncept er, at anbefale det mest

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

LD REFERENCEGRUPPEANALYSE

LD REFERENCEGRUPPEANALYSE LD REFERENCEGRUPPEANALYSE LD Vælger Kommissorium LD har bedt Kirstein om at foretage en sammenligning af afkast, risiko og omkostninger for LD Vælger og en repræsentativ referencegruppe LD har bedt Kirstein

Læs mere

Beregning af forventet pensionsopsparing

Beregning af forventet pensionsopsparing Beregning af forventet pensionsopsparing BEDSTpensions koncept: sammenligning af forventet afkast, omkostninger og risiko for forskellige pensionsprodukter BEDSTpensions koncept er, at anbefale det mest

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Privatøkonomi Pension 15. november 2013

Privatøkonomi Pension 15. november 2013 Privatøkonomi Pension 15. november 213 Relaterede publikationer Privatøkonomi Vi bliver ældre og ældre sparer du nok op? Det har stor betydning for din pensionsopsparing, at du kommer i gang med at spare

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

LP-information 7/15. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling

LP-information 7/15. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling LP-information 7/15 Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling Resume Hermed fremsendes en opdateret udgave af s henstilling om opgørelse og offentliggørelse af afkast

Læs mere

Flot start på året for pensionsselskabernes markedsrenteprodukter

Flot start på året for pensionsselskabernes markedsrenteprodukter Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 7. maj 2012 Pensionsanalyse af markedsrenteprodukter i den danske pensionsbranche:

Læs mere

Tjek dit afkast og TEKST: STEEN VALGREEN-VOIGT

Tjek dit afkast og TEKST: STEEN VALGREEN-VOIGT Tjek dit afkast og TEKST: STEEN VALGREEN-VOIGT Havregrød og postevand eller store saftige bøffer med en kold øl fra mikrobryggeriet. Om det bliver det ene eller det andet, du skal indtage, når du går på

Læs mere

Flot 2010 for markedsrenteprodukter

Flot 2010 for markedsrenteprodukter Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 19. januar 2011 Analyse af Markedsrenteprodukter: Flot 2010 for markedsrenteprodukter

Læs mere

Stadig pæne afkast trods turbulensen

Stadig pæne afkast trods turbulensen Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 15. august 2012 Pensionsanalyse af markedsrenteprodukter i den danske pensionsbranche:

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

D a n i c a L i n k u d e n u d b e t a l i n g s g a r a n t i

D a n i c a L i n k u d e n u d b e t a l i n g s g a r a n t i Anbefalingsmatricen Har du valgt Danica Link uden udbetalingsgaranti, kan du se i tabellen, hvilken -portefølje vi anbefaler dig, alt efter din risikovillighed, og det antal år der er til du skal på pension.

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter etc. - er steget

Læs mere

Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv

Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv Indlæg på Finansanalytikerforeningens konference Garanti eller markedsrente - hvem skal bære risikoen i fremtiden? 23. marts 2011 Adm.direktør

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Regler for forrentning af egenkapital Rentegrupper: 0,1 % af de gennemsnitlige

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

Op og ned i 3. kvartal for pensionsinvestorer i markedsrente

Op og ned i 3. kvartal for pensionsinvestorer i markedsrente Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 31. oktober 2011 Analyse af Markedsrenteprodukter: Op og ned i 3. kvartal for

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Sammenligning af Topdanmark og Nordea Liv & Pension

Sammenligning af Topdanmark og Nordea Liv & Pension Skoleforeningerne Sammenligning af og Nordea Liv & Pension Dato: November 2016 Skoleforeningerne 2 Indledning Skoleforeningerne har igennem mange år ønsket at tilbyde en god pakkeløsning til den gruppe

Læs mere

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti?

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Flere hundredtusinde pensionskunder bliver tilbudt gigantbonusser, hvis de skifter ordning, men de forgyldes bare med deres egne penge, kritiserer

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Pensionsafkastskattens værdier - fra prognose til endeligt tal

Pensionsafkastskattens værdier - fra prognose til endeligt tal Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 14. januar 2014 1 Pensionsafkastskattens værdier - fra prognose til endeligt tal Resumé: Papiret sporer værdierne for pensionsafkastskatten

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene.

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Side 2 Indhold Side 3...Drop opsparingen og investér i stedet pengene Side 4...Hyppigst stillede

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Ved dødsfald. Ved skilsmisse

Ved dødsfald. Ved skilsmisse Ved dødsfald Hvis du ikke hæver din opsparing, inden du dør, tilfalder din LD-opsparing boet, og bobestyreren sørger for fordelingen til din familie eller andre arvinger. LD sørger for at kontakte skifteretten.

Læs mere

Familien Bjerre. side 1

Familien Bjerre. side 1 Familien Bjerre side 1 side 2 side 3 Bedre priser side 4 Spar Nord Holstebro 16 medarbejdere 12 privatkundefolk 4.500 privatkunder PRIVAT TEAM HOLSTEBRO Franck Svanborg Direktør Jesper Henriksen Privatkundechef

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Pensionsfradrag i efterlønnen i fremtiden

Pensionsfradrag i efterlønnen i fremtiden 3.4.2006 Notat 12985 JEFR/MELA Pensionsfradrag i efterlønnen i fremtiden Skærpede modregningsregler for pension som en del af ændringer i efterlønnen Det er en udbredt opfattelse, at der vil blive gjort

Læs mere

Tabel 4.6 Specifikationer af direkte udenlandske forretninger for livsforsikringsselskaber 2010

Tabel 4.6 Specifikationer af direkte udenlandske forretninger for livsforsikringsselskaber 2010 Tabel 4.6 Specifikationer af direkte udenlandske forretninger for livsforsikringsselskaber 2010 62518 SEB Pensionsforsikring A/S EU- 2. Tjeneste- ydelsesfor- retning 49.895 795 8.196 58.886 3. (1 + 2)

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche København, den 26. juni 2012 Morningstar sætter fokus på den danske pensionsbranches gennemsnitsrente produkter: Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche Morningstar har igennem en længere

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Grundkursus. Hvad indeholder en moderne pensionsordning og hvordan virker dækningerne? v/ Annemette Sloth, Århus

Grundkursus. Hvad indeholder en moderne pensionsordning og hvordan virker dækningerne? v/ Annemette Sloth, Århus Grundkursus Hvad indeholder en moderne pensionsordning og hvordan virker dækningerne? v/ Annemette Sloth, Århus Agenda Den moderne pensionsordning Hvordan virker dækningerne? Pensionsopsparing Udbetalingsformer

Læs mere

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje MS Depotpleje Aktiv investeringspleje Aktiv pleje af din opsparing Vil du investere din opsparing, men har ikke tiden til det? Med MS Depotpleje investerer vi din opsparing. Vi udarbejder i fællesskab

Læs mere

MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT

MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT TT 20 1 15 MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT MARTIN MARIO JELANI, JOBKONSULENT OG TIDLIGERE ELITEBOKSER AF

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE KUN FOR SELVSTÆNDIGE SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension I

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Appendiks 3 Beregneren - progression i de nationale matematiktest - Vejledning til brug af beregner af progression i matematik

Appendiks 3 Beregneren - progression i de nationale matematiktest - Vejledning til brug af beregner af progression i matematik Appendiks 3: Analyse af en elevs testforløb i 3. og 6. klasse I de nationale test er resultaterne baseret på et forholdsvist begrænset antal opgaver. Et vigtigt hensyn ved designet af testene har været,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Professionel pleje af din pensionsopsparing

Professionel pleje af din pensionsopsparing Professionel pleje af din pensionsopsparing mixinvest En rigtig god måde at placere din pensionsopsparing på er ved at investere pengene i et mix af aktier og obligationer. Det kræver dog både tid og indsigt

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital Investeringsafkastet

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

Nøgletalssammenligning

Nøgletalssammenligning Kommentar til nøgletalssammenligning for 1994-2010 Livs- og pensionsforsikringsselskaberne og de tværgående pensionskasser har siden 1995 været forpligtet til at offentliggøre 11 nøgletal i deres regnskaber.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter - er steget,

Læs mere

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det svære pensionsvalg Hvad skal du vælge? 14 sider Guide og oversigter Pensionsvalg INDHOLD I DETTE HÆFTE: Lænset for en formue...

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Den nye spilleplade for den finansielle sektor

Den nye spilleplade for den finansielle sektor Nytårsmiddagen 2012 Den nye spilleplade for den finansielle sektor Henrik Heideby Finansanalytikerforeningen Tivoli Congress Center 11. Januar 2012 side 1 Den finansielle sektor Banker Asset management

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Rapportering af risici: Relevans og metoder

Rapportering af risici: Relevans og metoder Rapportering af risici: Relevans og metoder Michael Christensen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik 3. juni 2004 Disposition 1. Historik 2. Gældende praksis: Investeringsforeninger 3. Relevansen

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere