Multitest. - brugervejledning til Opgaveredaktører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multitest. - brugervejledning til Opgaveredaktører"

Transkript

1 Multitest - brugervejledning til Opgaveredaktører April 2009

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 2. Organisering af spørgsmål 2 a. Fagområde 2 b. Spørgsmålskategorier 2 c. Status 3 i. Vis alle 3 ii. Oprettet 3 iii. Sendt til godkendelse 3 iv. Godkendt 3 v. Godkendelse afslået 3 3. Oprettelse af spørgsmål 3 a. Navn 4 b. Spørgsmålstekst 4 c. Fagområde 4 d. Kategori 4 e. Lektionstype 4 f. Type (Spørgsmålstype) 4 i. Enkeltsvar 5 ii. Multisvar 5 iii. Tekstbesvarelse (CASE) 5 iv. Blokspørgsmål 5 g. Score 6 h. Filtilføjelser 7 4. Svarmuligheder 10 a. Navn 10 b. Svartekst 10 c. Korrekt svar 10 d. Filtilføjelser 10 i. Lydfil 10 ii. Mediefil Oprettelse af Blokspørgsmål (GRUPPE) 11 a. Planlægning 11 b. Opbygning af Blokspørgsmål 11 c. Beregning af score (point) Tekniske oplysninger 13 a. Kontakt til Multitest server 13 b. Arbejdsstation 13 c. Internet forbindelse 13 d. Firewall / Brandvæg 13 e. Support marts 2009 Multitest 1

3 1. Introduktion Multitest er et testsystem, som håndterer 4 forskellige spørgsmålstyper: Simpel Multiple Choice (Enkeltsvar) med ét rigtigt svar ud af fx fire muligheder Multisvar, hvor ingen til alle svarmuligheder er korrekte Case spørgsmål, hvor besvarelsen foregår i skrevet tekst, der efterfølgende skal vurderes af en censor Blokspørgsmål, som består af et variabelt antal Enkeltsvar- eller Multisvar-spørgsmål i rækkefølge og ledsaget af et dokument, som fremstiller en mere kompleks sag, end man normalt kan teste i Multiple Choice spørgsmål. Spørgsmålstyperne Enkeltsvar, Multisvar og Blokspørgsmål kan tildeles pointværdi efter deres sværhedsgrad. I testsituationen retter Multitestsystemet deltagernes besvarelser, og angiver hvor mange procent deltageren har opnået, om deltageren er bestået og evt. også en karakterangivelse. 2. Organisering af spørgsmål Forudsætningen for at oprette og redigere spørgsmål i Multitest er, at brugeren er oprettet med de rigtige rettigheder. Er man Spørgsmålsforfatter eller Spørgsmålsadministrator i mere end én organisation, er det nødvendigt med flere identiteter (flere forskellige mail adresser). Ofte vil Organisationsadministrator på forhånd have oprettet det Fagområde, hvori spørgsmålene skal placeres samt de derunder hørende Spørgsmålskategorier, således at Spørgsmålsforfattere blot skal vælge sig ind på det emne, der skal arbejdes med. a. Fagområde Fagområder oprettes i menuen Administration, Fagområder. Spørgsmålsforfattere går direkte til menuen Kursusmaterialer, Spørgsmål. b. Spørgsmålskategorier Når Fagområdet er valgt, viser Multitest alle spørgsmål i dette fagområde, men normalt findes en konkret Spørgsmålskategori ved at udpege Spørgsmålskategori i rullemenuen lige til højre for Fagområde rullemenuen. 27. marts 2009 Multitest 2

4 c. Status Længst til højre i valgfeltet finder man rullemenuen for Status. i. Vis alle I Vis alle ser man alle spørgsmål i den pågældende Spørgsmålskategori. Hvis der er mange spørgsmål, kan det være en stor hjælp at sortere på Status. ii. Oprettet Spørgsmål som er oprettede, og er klar til redigering, har denne status. iii. Sendt til godkendelse Når Spørgsmålsforfatteren mener, at spørgsmålet er færdigformuleret, sender vedkommende spørgsmålet til Godkendelse hos en Spørgsmålsadministrator. Når dette er gjort, skifter spørgsmålets farve fra rød til gul. iv. Godkendt Spørgsmålsadministrator kan nu vælge at Godkende spørgsmålet til drift, eller, hvis spørgsmålet bør bearbejdes videre, Afslå godkendelse. Hvis spørgsmålet godkendes, skifter det til grøn. v. Godkendelse afslået Når et spørgsmål bliver markeret som Afslået, betyder det, at både Spørgsmålsforfatter og Spørgsmålsadministrator kan arbejde videre med spørgsmålet. Spørgsmålet skifter til rød igen. 3. Oprettelse af spørgsmål Spørgsmål oprettes i menuen Kursusmaterialer, Spørgsmål. Her vælger man indledningsvis Tilføj nyt spørgsmål, hvorefter følgende indtastningsskema kommer frem. 27. marts 2009 Multitest 3

5 Øverst i billedet ser man linjen, som viser, hvor man er i Multitest systemet. Det er muligt at gå tilbage i menuvalget alene ved at klikke på det respektive menu-punkt. Når man ønsker at oprette et spørgsmål, sker det ved at udfylde og vælge muligheder på denne side ovenfra og nedefter. a. Navn Det første felt er navnet på spørgsmålet. Navnet bliver ikke synligt i en test sammenhæng. Dette tekstfelt er alene til stede, for at gøre det muligt for de, der arbejder med udvikling og vedligeholdelse af spørgsmål, at kunne kommunikere entydigt med hinanden. Flere har gode erfaringer med at foretage en nummerering af spørgsmålene, fx sådan at navnet starter med et løbenummer, som helst skal være på mindst 2 tegn. Ved at bruge to bogstaver eller cifre fra start, får man den mest smidige sortering senere. Et eksempel på et hensigtsmæssigt spørgsmålsnavn kunne se således ud: 01 Længste uafbrudte køretid. b. Spørgsmålstekst I dette felt skriver man spørgsmålet eller det udsagn deltageren skal tage stilling til. I dette felt er det muligt at benytte HTML koder, således at man kan styre formateringen af teksten. Da kommunikationen under afvikling af test efterfølgende foregår med en Internet Browser, kan man ikke benytte de formatmuligheder, som fx Word stiller til rådighed. Men da det hele afvikles i en Internet Browser som fx Internet Explorer, fungerer HTML koder fint. c. Fagområde Fagområdet er den højeste kategori, og det er samtidig den kategori, der styrer hvilke Institutioner der har adgang til de enkelte tests. Valget foregår via rullemenuen. d. Kategori Når Fagområdet er valgt, kommer de mulige kategorier frem i den tilhørende rullemenu. På samme måde som nævnt ovenfor ved spørgsmålsnavne, er der ligeledes nogle brugere, som foretrækker at give Kategorierne numre for på denne måde at kunne kommunikere helt entydigt. e. Lektionstype Der er to Lektionstyper i Multitest, der styrer, om spørgsmålet hører til i den egentlige test-funktion, eller om spørgsmålet stilles til rådighed for brug i evaluerende tests i forbindelse med undervisning. Navnene Eksamen og Undervisning er selvforklarende. f. Type (Spørgsmålstyper) Der eksisterer 4 meget forskellige spørgsmålstyper i Multitest, så det meget vigtigt at spørgsmålsforfatter får oprettet spørgsmålene korrekt. Der kan ikke skiftes Type på et senere tidspunkt. 27. marts 2009 Multitest 4

6 i. Enkeltsvar (RADIO) Enkeltsvar er den traditionelle Multiple Choice type, som bygger på ét spørgsmål eller udsagn, efterfulgt af fx 4 svar-muligheder, hvoraf kun én er den rigtige. Navnet RADIO hentyder til radioer af ældre oprindelse, hvor man typisk kunne trykke én knap ind. Hvis man efterfølgende trykkede en anden knap ind, så blev den tidligere aktiverede knap frigjort. Sådan fungerer den type spørgsmål også. Deltageren kan frit klikke på de fx fire knapper, men det er den sidste, som Multitest husker. Knapperne i denne spørgsmålstype er runde, i modsætning til den følgende i Multisvar, hvor knapper er kvadratiske. På den måde er det også let for opgavefolkene at se, om de har valgt rigtigt. Når deltagerens besvarelse evalueres i Multitest, er der to muligheder: Besvaret korrekt eller Ikke besvaret korrekt. Ikke besvaret korrekt dækker over både en forkert besvarelse og en manglende besvarelse. ii. Multisvar (CHECKBOX) Typen Multisvar kender de fleste fra politiets køreprøver. Her er der ét spørgsmål eller udsagn, efterfulgt af ét eller flere svarmuligheder, som alle hver for sig kan være Besvaret korrekt eller Ikke besvaret korrekt. Spørgsmålet evalueres som Korrekt besvaret, hvis samtlige svarmuligheder er besvaret korrekt, i modsat fald evalueres spørgsmålet som Ikke korrekt besvaret. iii. Tekstbesvarelse (CASE) Case opgaven rummer mulighed for, at deltageren besvarer en opgave i fri skriftlig form, som efterfølgende evalueres af en Censor. iv. Blokspørgsmål (GRUPPE) Blokspørgsmål er udviklet som en effektivisering af CASE typen, som i praksis har været for omkostningsfuld i drift (omkostninger til Censorer). Blokspørgsmål oprettes ved at vælge Blokspørgsmål (GRUPPE) i rullemenuen for Type. Når et Blokspørgsmål er oprettet, har man oprettet den ramme som skal håndtere en tilknyttet opgaveformulering og de tilknyttede Enkeltsvar eller Multisvar spørgsmål. Når man skal etablere et Blokspørgsmål, er det således nødvendigt, at man starter med en disposition for, hvordan opgaven skal sættes sammen. Der kan frit vælges mellem Enkeltsvar/Multisvar, og de kan blandes i den enkelte opgave. For at holde overblikket, er det en god idé at nummerere de spørgsmål, der skal indgå i et Blokspørgsmål, med samme løbenummer i spørgsmålenes navne, og efterfølgende give dem et bogstav, som angiver placeringen i Blokken. 27. marts 2009 Multitest 5

7 Hvis man fx har et Blokspørgsmål som hedder: 08 Køre/hviletid og færgereglen Så vil det fungere godt, hvis man navngiver de delspørgsmål, der skal indgå i Blokspørgsmålene således: 08a Daglig hviletid 08b Hviletid 08c Færgereglen Med denne nummerering er det let at holde styr på både delspørgsmål og selve Blok spørgsmålene, som optræder sammen i Spørgsmålskategorien. g. Score I dette felt skal man angive en faktor fra 1 til 10. Man kan betragte det som en sværhedsgrad, eller som grad af vigtighed. Hvis ikke man ønsker at benytte denne vægtning, angiver man blot den samme faktor i alle spørgsmål. I forbindelse med Gruppespørgsmål skal man også angive en faktor. Dog har den ingen betydning, da evalueringen af Gruppespørgsmål alene foregår via de delspørgsmål som indgår. Det er altså den faktor, der er anført i Enkeltsvar og Multisvar spørgsmålene, der tæller i denne sammenhæng. Når Gruppespørgsmålet er oprettet, bliver det tydeligt, at denne faktor ikke tæller med her. Opdatering af spørgsmålet På dette tidspunkt er det nødvendigt at opdatere spørgsmålet, hvilket foregår ved ét klik på Opdater- knappen nederst på siden (se evt. nederst på side 3 i denne vejledning), hvorefter Multitest kvitterer således: 27. marts 2009 Multitest 6

8 Vi vælger her den første mulighed; Spørgsmålsdetaljer, da vi ikke var færdige her. Efter opdatering af spørgsmålet kan man tilføje flere egenskaber til spørgsmålet. h. Fil tilføjelser i. Lydfil Når man ønsker en oplæsning af den skrevne tekst i spørgsmålet, klikker man på Vælg ud for egenskaben Lydfil, hvilket bringer lydmodulet frem. Klik på Lyt-knappen, og afvent at lydmodulet henter lyden på en fremmed server. Når teksten er læst op, kan man klikke på Gem og luk-knappen, hvis man er tilfreds med lyden. I modsat fald kan man ændre i teksten i rammen, og derefter lytte på den nye lyd. Når man er tilfreds med lyden, afslutter man med Gem og luk-knappen. 27. marts 2009 Multitest 7

9 De ændringer man foretager i rammen har ingen tilbagevirkning på spørgsmålet, så det kan ikke ødelægge noget at man eksperimenterer, blot skal man sikre sig, at oplæsningen svarer til den tekst som er anført i spørgsmålet. Bemærk Hvis der indgår HTML-koder i spørgsmålsteksten, kommer der ikke noget op i lyd-rammen. Løsningen er at markere og kopiere spørgsmålet med koder osv., for derefter at indsætte det i lydrammen. Nu skal koderne slettes, da oplæsningen ikke kan forstå dem. Herefter er det muligt at producere lyden som ovenfor beskrevet. Lydfilen er nu på plads, og det fremgår af teksten i lydrammen at den er genereret.. ii. Medie fil Det næste, der kan lægges ind, er en medie fil. Det er ikke et krav fra Multitest systemet, lige som det ej heller var et krav, at der skulle lægges lyd på spørgsmålet. Begrebet Medie fil dækker over flere audiovisuelle muligheder. Man kan lægge fotografier, tegninger eller regulære videosekvenser ind her. Det kan fungere som en væsentlig del af et spørgsmål, eller spørgsmålet kan lægge sig op ad materialet. Multitest håndterer mange filformater, men til billeder på Internettet er GIF og JPG særligt anvendelige, da de fylder meget lidt. Billeder bør ikke overstige 600 x 400 pixels (Bredde x højde). Væsentligt større billeder vil dominere skærmbilledet, og deltageren kan få vanskeligt ved at styre rundt i besvarelsen. Har man et ønske om fx en tegning, som fylder det meste af skærmen, kan det være en god idé at lægge den ind som en Doc fil. Til video fungerer WMV i en opløsning på fx 360 x 240 pixels fint. iii. Doc fil Den sidste mulighed for at koble funktioner på et spørgsmål er Doc-filen, som kan være en uddybende og nuancerende beskrivelse af en situation, som delta- 27. marts 2009 Multitest 8

10 geren skal forholde sig til. Det kan også være en kopi af en køreskive eller en udskrift fra en elektronisk tachograf. Opmærksomheden henledes på, at Doc-filen kan fylde hele skærmen, hvorfor deltagerne derfor skal kunne skifte mellem de to Windows rammer for henholdsvis Multitest og dokument. Når man er færdig med de tre fil muligheder skal Multitest igen Opdateres ved klik på Opdater-knappen nederst i skærmbilledet. Når man har opdateret, får man følgende skærmbillede: Hvis der allerede er koblet svarmuligheder til spørgsmålet, kan man arbejde videre med dem ved at vælge Svar. Er man derimod ved at tilføje svarmuligheder, vælger man Tilføj svar knappen, hvilket giver følgende muligheder: 27. marts 2009 Multitest 9

11 Indtastning af svarmulighed ligner meget opbygningen af spørgsmålet. 4. Svar muligheder a. Navn Svaret skal have et entydigt og genkendeligt navn, og bliver ikke synligt i testsammenhæng. b. Svartekst Svarteksten indskrives i rammen. Det er muligt at benytte HTML-kodning, hvis man ønsker avancerede opstillinger. c. Korrekt svar Angiver om det aktuelle svar er korrekt eller ej. Hvis man glemmer at angive dette, bliver svarteksten i redigerings-tilstand ikke Rød/Grøn, men forbliver sort. På samme måde som ved formuleringen af spørgsmålet, er det også her nødvendigt at Opdatere svaret, før det bliver muligt at koble Lyd- eller medie-fil til svaret. d. Fil tilføjelser i. Lydfil Lyden produceres på tilsvarende måde som ved lyden til spørgsmålet. ii. Medie fil Medie-filen har næsten samme muligheder som ved spørgsmålet.svaret må gerne være grafik, stregtegning eller foto af en situation, dog ikke video. Det er altså muligt at lade et billede, en tegning eller lignende udgøre en del af svarmuligheden. 27. marts 2009 Multitest 10

12 5. Oprettelse af Blokspørgsmål (GRUPPE) a. Planlægning og disciplin er væsentlige begreber når man skal konstruere velfungerende Blokspørgsmål. Inden man begynder at lægge noget ind i Multitest systemet, er det en god idé at beskrive opgaven i alle detaljer. Et blokspørgsmål består typisk af følgende elementer: i. En ramme, som angiver titel på spørgsmålet ii. Et eller flere dokumenter, som deltagerne skal udtrække de relevante data fra iii. Et vilkårligt antal spørgsmål af Multiple Choice typerne: 1. Enkelt svar (RADIO) eller 2. Multisvar ( CHECKBOX) Når idéoplægget er konkretiseret i form af et antal et antal Multiple Choice spørgsmål, og der er udarbejdet en tilhørende dokument fil ( WORD eller PDF), er det tid til at begynde at koble de enkelte spørgsmål sammen i en ramme. I ovenstående skærmbillede, kan man se, at den øverste linje udgør rammen for spørgsmålet, da spørgsmålstypen er angivet til at være Blokspørgsmål (GRUPPE), og de andre er alle Enkeltsvar (RADIO). Da der normalt vil ligge et antal Blokspørgsmål i samme Spørgsmålskategori, er det vigtigt at holde en logik i navngivningen af de dele, som hører sammen. I dette eksempel hedder alle spørgsmålene 01 efterfulgt af noget mere sigende. På den måde er det muligt at sortere spørgsmålene, så de fremtræder samlet i rækkefølge med rammen først og derefter fulgt i korrekt rækkefølge derefter. 27. marts 2009 Multitest 11

13 b. Opbygning af Blokspørgsmål i. Opret og godkend de elementer (spørgsmål), der skal indgå i blokspørgsmålet, og navngiv dem med nummer og bogstav for fastholdelse af rækkefølge. ii. Opret det blokspørgsmål, der skal rumme de enkelte elementer. iii. Til sidst sættes det hele sammen i blokspørgsmålet, hvor de enkelte elementer (spørgsmål) kobles på i korrekt rækkefølge, og hvor eventuelle dokumenter og/eller medie-filer knyttes til blokspørgsmålet. Til sidst godkendes blokspørgsmålet. c. Beregning af point Point i Blokspørgsmål beregnes som summen af de enkelte spørgsmålspoint. Igen er det altså et spørgsmål om planlægning og præcision hvis man ønsker en bestemt vægtning af nogle emner frem for andre. 27. marts 2009 Multitest 12

14 6. Tekniske oplysninger a. Kontakt til Multitest server Kontakten til Multitest serveren foregår via et kald fra en internet browser på adresse: HTTPS://<NAVN>.MULTITEST.DK/ADMINISTRATION i. De fleste brugere har bemærket, at en internetsøgning ofte starter med bogstaverne http, og de mere hardcore har også bemærket, at der på deres Netbank er tilføjet et S. Det er der også i Multitest, da S her står for Sikker (krypteret) forbindelse, hvilket betyder, at der ikke er andre, som kan aflure eller redigere i kommunikationen mellem bruger og server. Hvis man glemmer den lille detalje fungerer systemet ikke hensigtsmæssigt. ii. <NAVN> skal erstattes af den pågældende organisations navn. Som eksempel kan nogle få brugere nævnes: HTTPS://FS.MULTITEST.DK/ADMINISTRATION HTTPS://TUR.MULTITEST.DK/ADMINISTRATION HTTPS://MOVIA.MULTITEST.DK/ADMINISTRATION b. Arbejdsstation Kravene til arbejdsstationen er blot en standardmaskine med lyd, internet browser (Mindst Internet Explore ver. 6) og gerne en skærmopløsning på 1280 x 1024 punkter. Afhængig af de multimedie-filer man vil anvende, er det naturligvis også hensigtsmæssigt at have såvel maskinel som software til at håndtere dette. c. Internet forbindelse Bredden af internetforbindelsen er ikke afgørende, men ventetider reduceres væsentligt med en god forbindelse. Igen er det vigtigt, hvis man arbejder med multimedie-filer, at have adgang til en god solid forbindelse som fx 6Mbit både op og ned. Bemærk at de fleste internetleverandører leverer asymmetriske forbindelser, hvilket betyder at det går hurtigt, når man henter filer, men at det kan gå ganske langsomt, når man sender filer til nettet. Konkret betyder det, at man, ved arbejde med multimedie-filer, kan finde performance på Multitest serveren uacceptabel. Dette skyldes næsten udelukkende en for langsom Up-load hos brugeren. d. Firewall / Brandvæg De fleste brugere har efterhånden fået installeret Firewall, uanset om de ved det eller ej. En firewall er et meget avanceret system, som skal hindre uautoriseret brug af ens IT-udstyr. Hvis man har driftsproblemer, efter at der er installeret en firewall, skal man orientere sin IT-installatør om, at man skal kunne bruge Internettet til almindelig søgning, og at det skal lade den sikrede trafik komme igennem hvilket sker ved at åbne for PORT 27. marts 2009 Multitest 13

15 443. Det er i øvrigt den samme vej Internet-bankerne får deres trafik til brugerne. e. Support De enkelte organisationer driver typisk deres egen supportafdeling som slutbrugerne i første omgang skal først kontakte, hvis der opstår spørgsmål om brugen af Multitest. I tilfælde af ukendte eller uløselige problemer, kontakter organisationernes supportafdelinger Multitest Support direkte. 27. marts 2009 Multitest 14

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Table of Contents. Prøveværktøj

Table of Contents. Prøveværktøj PRØVEVÆRKTØJ Table of Contents Opret prøve og tilpas dit fronter-rum... 3 Opret prøve... 4 Tilføj prøveværktøj... 6 Fanen "Indstillinger"... 11 Indstillinger for vindue... 15 Mappe til billeder/multimedier...

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside.

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside. Vejledning i hvordan man opretter HTML-filer i Brothers Keeper 7.2. Denne vejledning beskriver, hvordan man i Brothers Keeper (BK) danner HTML-filer, som senere kan flyttes til en ekstern server, hvor

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside.

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Side 1 Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Login til mine websider Du starter med at logge ind som medlem. Herefter klikker du på den

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG Før du går i gang Inden I går i gang, skal du vide følgende: Spillet kan kun spilles på tablets og computere både stationære og bærbare. Spillet virker IKKE

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Velkommen. I gang med Ondisplay

Velkommen. I gang med Ondisplay Velkommen I gang med Ondisplay Log ind på Ondisplay Tast den URL du har fået af Ondisplay. Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk (Bemærk: ingen www) På logon-siden

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Go-Kart DMKA Dokumentation

Go-Kart DMKA Dokumentation Go-Kart DMKA Dokumentation April 2009 v.1 Created by MwaZone Auther Mark Weber Andersen Page 2 of 21 Indhold Sidens struktur og opbygning... 3 A. Log-ind... 4 B. Redigere side indhold... 5 Overblik...

Læs mere

Galleri modul. Side 1 af 18

Galleri modul. Side 1 af 18 Galleri modul Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Oprette menupunkt... 5 Kategoriseret menupunkt (Avanceret)... 6 Opsætning... 9 Generel opsætning... 10 Opsætning

Læs mere

Vejledning i oprettelse og brug af weblog til spejderformål. Indhold: Weblog til spejderbrug

Vejledning i oprettelse og brug af weblog til spejderformål. Indhold: Weblog til spejderbrug 1 Vejledning i oprettelse og brug af weblog til spejderformål Indhold: Hvorfor en weblog 2 Opret en weblog 3 Det første indhold 5 Et nyt layout 8 Vedligeholdelse og kommentarer 12 Lone Hansen januar 2009

Læs mere

Forside trin 1. Side 2 af 19

Forside trin 1. Side 2 af 19 Brugervejledning Systemet er designet så brugervenligt og intuitivt, som muligt til løbstilmelding og resultatvisning Vejledningen retter sig derfor mod oprettelse og administration af sæsoner, løb og

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Guide til up- og download af brugerprogrammer (apps) på

Guide til up- og download af brugerprogrammer (apps) på Guide til up- og download af brugerprogrammer (apps) på www.talecomputerforum.dk Indholdsfortegnelse Upload sådan! (For Windows 7 + Vista)... 2 Upload sådan! (for Windows 8)... 4 Download en App sådan!

Læs mere

dpix til Word Indholdsfortegnelse

dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word...1 Installation af Java...1 Klargøring af Word...1 Installation (opdatering) af dpix...2 Første start af Word med dpix...2 Udarbejdelse af et opgavesæt...4

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

QuickRoute for dummies, FIF Hillerød Orientering

QuickRoute for dummies, FIF Hillerød Orientering Indhold Lidt om denne vejledning... 1 Forberedelser inden du kan starte... 2 GPS ur... 3 Kortfil... 5 FIF Kortarkiv... 6 QuickRoute... 8 Begynd din analyse... 14 Nyttige link og et enkelt råd... 15 Lidt

Læs mere

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Indhold 2 Start Lidt om sidens layout 3 Åbn den downloadede fil i CoffeeCup og gem den som dit eget projekt 3 Knapperne Ring og Mail Indsæt nyt link på Ring og mail

Læs mere

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch Scratch 2 Fang Prikkerne All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen

Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen Opsætning Første indberetning Løbende indberetninger LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Vejledning til. LearnSpace

Vejledning til. LearnSpace Vejledning til LearnSpace Version 13. 08. 2015 Indholdsfortegnelse Om LearnSpace... 2 Oprette et nyt kursus i egen afdeling... 3 Aktivere selvtilmelding til et kursus... 5 Tilmelde undervisere der må redigere

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Frontend redigering af kredssider og brug af kalender Logge ind og lave simpel redigering... Side 2-3 Opret ny side... Side 4 Læg billede

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

ULRUS protokollen og ClinicCare

ULRUS protokollen og ClinicCare ULRUS protokollen og ClinicCare Version august 2013 For at anvende ULRUS skal man hente nyeste version af ClinicCare (klik på Hent ny version -knappen i Omkring -vinduet. ÆNDRING AUGUST 2013: Når man laver

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Testmanual til DO-IT /QuickTjek

Testmanual til DO-IT /QuickTjek Testmanual til DO-IT /QuickTjek Introduktion DO-IT -kompetenceafklaringen er opbygget som en række spørgsmål i et testsystem inden for it-fagområderne styresystem, tekstbehandling og internet/e-mail. Testen

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3

Redaktørmanual TYPO3 Redaktørmanual TYPO3 Version: 1.1 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 15/10-2008 Copyright: IdeFA Gruppen Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 1.1. Quick info... 2 1.2 Om TYPO3 CMS... 2 2. TYPO3 CMS Opbygning...

Læs mere

TESTS I MAKROØKONOMI. Formål og indhold

TESTS I MAKROØKONOMI. Formål og indhold TESTS I MAKROØKONOMI Formål og indhold Testene er tænkt som et hjælpemiddel til studerende, der bruger bogen Makroøkonomi teori og beskrivelse fra forlaget Limedesign. Sigtet er at støtte de studerende

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Center for E-lærings Test-designer Uddybende vejledning

Center for E-lærings Test-designer Uddybende vejledning Center for E-lærings Test-designer Uddybende vejledning Indledning... 3 Information om Test-designeren... 4 Hvad er Test-designeren?... 4 Hvornår bør jeg som kursusudvikler benytte mig af Test-designeren?...

Læs mere

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Januar 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering Formålet med denne

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Sider, indlæg og projekter

Sider, indlæg og projekter Sider, indlæg og projekter I Divi-temaet er der tre forskellige måder at lægge artikler op på sitet; Sider, indlæg og projekter. På Villybruun.dk bruges Sider til alle artikler. Man kan oprette eller redigere

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne KIGO Ansvarlig KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne Indhold Læsevejledning... 1 1. Gennemgang af skærmbilleder... 2 Startbillede... 2 Ved klik på projekt... 2 Ved klik på et interval

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere