Multitest. - brugervejledning til Opgaveredaktører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multitest. - brugervejledning til Opgaveredaktører"

Transkript

1 Multitest - brugervejledning til Opgaveredaktører April 2009

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 2. Organisering af spørgsmål 2 a. Fagområde 2 b. Spørgsmålskategorier 2 c. Status 3 i. Vis alle 3 ii. Oprettet 3 iii. Sendt til godkendelse 3 iv. Godkendt 3 v. Godkendelse afslået 3 3. Oprettelse af spørgsmål 3 a. Navn 4 b. Spørgsmålstekst 4 c. Fagområde 4 d. Kategori 4 e. Lektionstype 4 f. Type (Spørgsmålstype) 4 i. Enkeltsvar 5 ii. Multisvar 5 iii. Tekstbesvarelse (CASE) 5 iv. Blokspørgsmål 5 g. Score 6 h. Filtilføjelser 7 4. Svarmuligheder 10 a. Navn 10 b. Svartekst 10 c. Korrekt svar 10 d. Filtilføjelser 10 i. Lydfil 10 ii. Mediefil Oprettelse af Blokspørgsmål (GRUPPE) 11 a. Planlægning 11 b. Opbygning af Blokspørgsmål 11 c. Beregning af score (point) Tekniske oplysninger 13 a. Kontakt til Multitest server 13 b. Arbejdsstation 13 c. Internet forbindelse 13 d. Firewall / Brandvæg 13 e. Support marts 2009 Multitest 1

3 1. Introduktion Multitest er et testsystem, som håndterer 4 forskellige spørgsmålstyper: Simpel Multiple Choice (Enkeltsvar) med ét rigtigt svar ud af fx fire muligheder Multisvar, hvor ingen til alle svarmuligheder er korrekte Case spørgsmål, hvor besvarelsen foregår i skrevet tekst, der efterfølgende skal vurderes af en censor Blokspørgsmål, som består af et variabelt antal Enkeltsvar- eller Multisvar-spørgsmål i rækkefølge og ledsaget af et dokument, som fremstiller en mere kompleks sag, end man normalt kan teste i Multiple Choice spørgsmål. Spørgsmålstyperne Enkeltsvar, Multisvar og Blokspørgsmål kan tildeles pointværdi efter deres sværhedsgrad. I testsituationen retter Multitestsystemet deltagernes besvarelser, og angiver hvor mange procent deltageren har opnået, om deltageren er bestået og evt. også en karakterangivelse. 2. Organisering af spørgsmål Forudsætningen for at oprette og redigere spørgsmål i Multitest er, at brugeren er oprettet med de rigtige rettigheder. Er man Spørgsmålsforfatter eller Spørgsmålsadministrator i mere end én organisation, er det nødvendigt med flere identiteter (flere forskellige mail adresser). Ofte vil Organisationsadministrator på forhånd have oprettet det Fagområde, hvori spørgsmålene skal placeres samt de derunder hørende Spørgsmålskategorier, således at Spørgsmålsforfattere blot skal vælge sig ind på det emne, der skal arbejdes med. a. Fagområde Fagområder oprettes i menuen Administration, Fagområder. Spørgsmålsforfattere går direkte til menuen Kursusmaterialer, Spørgsmål. b. Spørgsmålskategorier Når Fagområdet er valgt, viser Multitest alle spørgsmål i dette fagområde, men normalt findes en konkret Spørgsmålskategori ved at udpege Spørgsmålskategori i rullemenuen lige til højre for Fagområde rullemenuen. 27. marts 2009 Multitest 2

4 c. Status Længst til højre i valgfeltet finder man rullemenuen for Status. i. Vis alle I Vis alle ser man alle spørgsmål i den pågældende Spørgsmålskategori. Hvis der er mange spørgsmål, kan det være en stor hjælp at sortere på Status. ii. Oprettet Spørgsmål som er oprettede, og er klar til redigering, har denne status. iii. Sendt til godkendelse Når Spørgsmålsforfatteren mener, at spørgsmålet er færdigformuleret, sender vedkommende spørgsmålet til Godkendelse hos en Spørgsmålsadministrator. Når dette er gjort, skifter spørgsmålets farve fra rød til gul. iv. Godkendt Spørgsmålsadministrator kan nu vælge at Godkende spørgsmålet til drift, eller, hvis spørgsmålet bør bearbejdes videre, Afslå godkendelse. Hvis spørgsmålet godkendes, skifter det til grøn. v. Godkendelse afslået Når et spørgsmål bliver markeret som Afslået, betyder det, at både Spørgsmålsforfatter og Spørgsmålsadministrator kan arbejde videre med spørgsmålet. Spørgsmålet skifter til rød igen. 3. Oprettelse af spørgsmål Spørgsmål oprettes i menuen Kursusmaterialer, Spørgsmål. Her vælger man indledningsvis Tilføj nyt spørgsmål, hvorefter følgende indtastningsskema kommer frem. 27. marts 2009 Multitest 3

5 Øverst i billedet ser man linjen, som viser, hvor man er i Multitest systemet. Det er muligt at gå tilbage i menuvalget alene ved at klikke på det respektive menu-punkt. Når man ønsker at oprette et spørgsmål, sker det ved at udfylde og vælge muligheder på denne side ovenfra og nedefter. a. Navn Det første felt er navnet på spørgsmålet. Navnet bliver ikke synligt i en test sammenhæng. Dette tekstfelt er alene til stede, for at gøre det muligt for de, der arbejder med udvikling og vedligeholdelse af spørgsmål, at kunne kommunikere entydigt med hinanden. Flere har gode erfaringer med at foretage en nummerering af spørgsmålene, fx sådan at navnet starter med et løbenummer, som helst skal være på mindst 2 tegn. Ved at bruge to bogstaver eller cifre fra start, får man den mest smidige sortering senere. Et eksempel på et hensigtsmæssigt spørgsmålsnavn kunne se således ud: 01 Længste uafbrudte køretid. b. Spørgsmålstekst I dette felt skriver man spørgsmålet eller det udsagn deltageren skal tage stilling til. I dette felt er det muligt at benytte HTML koder, således at man kan styre formateringen af teksten. Da kommunikationen under afvikling af test efterfølgende foregår med en Internet Browser, kan man ikke benytte de formatmuligheder, som fx Word stiller til rådighed. Men da det hele afvikles i en Internet Browser som fx Internet Explorer, fungerer HTML koder fint. c. Fagområde Fagområdet er den højeste kategori, og det er samtidig den kategori, der styrer hvilke Institutioner der har adgang til de enkelte tests. Valget foregår via rullemenuen. d. Kategori Når Fagområdet er valgt, kommer de mulige kategorier frem i den tilhørende rullemenu. På samme måde som nævnt ovenfor ved spørgsmålsnavne, er der ligeledes nogle brugere, som foretrækker at give Kategorierne numre for på denne måde at kunne kommunikere helt entydigt. e. Lektionstype Der er to Lektionstyper i Multitest, der styrer, om spørgsmålet hører til i den egentlige test-funktion, eller om spørgsmålet stilles til rådighed for brug i evaluerende tests i forbindelse med undervisning. Navnene Eksamen og Undervisning er selvforklarende. f. Type (Spørgsmålstyper) Der eksisterer 4 meget forskellige spørgsmålstyper i Multitest, så det meget vigtigt at spørgsmålsforfatter får oprettet spørgsmålene korrekt. Der kan ikke skiftes Type på et senere tidspunkt. 27. marts 2009 Multitest 4

6 i. Enkeltsvar (RADIO) Enkeltsvar er den traditionelle Multiple Choice type, som bygger på ét spørgsmål eller udsagn, efterfulgt af fx 4 svar-muligheder, hvoraf kun én er den rigtige. Navnet RADIO hentyder til radioer af ældre oprindelse, hvor man typisk kunne trykke én knap ind. Hvis man efterfølgende trykkede en anden knap ind, så blev den tidligere aktiverede knap frigjort. Sådan fungerer den type spørgsmål også. Deltageren kan frit klikke på de fx fire knapper, men det er den sidste, som Multitest husker. Knapperne i denne spørgsmålstype er runde, i modsætning til den følgende i Multisvar, hvor knapper er kvadratiske. På den måde er det også let for opgavefolkene at se, om de har valgt rigtigt. Når deltagerens besvarelse evalueres i Multitest, er der to muligheder: Besvaret korrekt eller Ikke besvaret korrekt. Ikke besvaret korrekt dækker over både en forkert besvarelse og en manglende besvarelse. ii. Multisvar (CHECKBOX) Typen Multisvar kender de fleste fra politiets køreprøver. Her er der ét spørgsmål eller udsagn, efterfulgt af ét eller flere svarmuligheder, som alle hver for sig kan være Besvaret korrekt eller Ikke besvaret korrekt. Spørgsmålet evalueres som Korrekt besvaret, hvis samtlige svarmuligheder er besvaret korrekt, i modsat fald evalueres spørgsmålet som Ikke korrekt besvaret. iii. Tekstbesvarelse (CASE) Case opgaven rummer mulighed for, at deltageren besvarer en opgave i fri skriftlig form, som efterfølgende evalueres af en Censor. iv. Blokspørgsmål (GRUPPE) Blokspørgsmål er udviklet som en effektivisering af CASE typen, som i praksis har været for omkostningsfuld i drift (omkostninger til Censorer). Blokspørgsmål oprettes ved at vælge Blokspørgsmål (GRUPPE) i rullemenuen for Type. Når et Blokspørgsmål er oprettet, har man oprettet den ramme som skal håndtere en tilknyttet opgaveformulering og de tilknyttede Enkeltsvar eller Multisvar spørgsmål. Når man skal etablere et Blokspørgsmål, er det således nødvendigt, at man starter med en disposition for, hvordan opgaven skal sættes sammen. Der kan frit vælges mellem Enkeltsvar/Multisvar, og de kan blandes i den enkelte opgave. For at holde overblikket, er det en god idé at nummerere de spørgsmål, der skal indgå i et Blokspørgsmål, med samme løbenummer i spørgsmålenes navne, og efterfølgende give dem et bogstav, som angiver placeringen i Blokken. 27. marts 2009 Multitest 5

7 Hvis man fx har et Blokspørgsmål som hedder: 08 Køre/hviletid og færgereglen Så vil det fungere godt, hvis man navngiver de delspørgsmål, der skal indgå i Blokspørgsmålene således: 08a Daglig hviletid 08b Hviletid 08c Færgereglen Med denne nummerering er det let at holde styr på både delspørgsmål og selve Blok spørgsmålene, som optræder sammen i Spørgsmålskategorien. g. Score I dette felt skal man angive en faktor fra 1 til 10. Man kan betragte det som en sværhedsgrad, eller som grad af vigtighed. Hvis ikke man ønsker at benytte denne vægtning, angiver man blot den samme faktor i alle spørgsmål. I forbindelse med Gruppespørgsmål skal man også angive en faktor. Dog har den ingen betydning, da evalueringen af Gruppespørgsmål alene foregår via de delspørgsmål som indgår. Det er altså den faktor, der er anført i Enkeltsvar og Multisvar spørgsmålene, der tæller i denne sammenhæng. Når Gruppespørgsmålet er oprettet, bliver det tydeligt, at denne faktor ikke tæller med her. Opdatering af spørgsmålet På dette tidspunkt er det nødvendigt at opdatere spørgsmålet, hvilket foregår ved ét klik på Opdater- knappen nederst på siden (se evt. nederst på side 3 i denne vejledning), hvorefter Multitest kvitterer således: 27. marts 2009 Multitest 6

8 Vi vælger her den første mulighed; Spørgsmålsdetaljer, da vi ikke var færdige her. Efter opdatering af spørgsmålet kan man tilføje flere egenskaber til spørgsmålet. h. Fil tilføjelser i. Lydfil Når man ønsker en oplæsning af den skrevne tekst i spørgsmålet, klikker man på Vælg ud for egenskaben Lydfil, hvilket bringer lydmodulet frem. Klik på Lyt-knappen, og afvent at lydmodulet henter lyden på en fremmed server. Når teksten er læst op, kan man klikke på Gem og luk-knappen, hvis man er tilfreds med lyden. I modsat fald kan man ændre i teksten i rammen, og derefter lytte på den nye lyd. Når man er tilfreds med lyden, afslutter man med Gem og luk-knappen. 27. marts 2009 Multitest 7

9 De ændringer man foretager i rammen har ingen tilbagevirkning på spørgsmålet, så det kan ikke ødelægge noget at man eksperimenterer, blot skal man sikre sig, at oplæsningen svarer til den tekst som er anført i spørgsmålet. Bemærk Hvis der indgår HTML-koder i spørgsmålsteksten, kommer der ikke noget op i lyd-rammen. Løsningen er at markere og kopiere spørgsmålet med koder osv., for derefter at indsætte det i lydrammen. Nu skal koderne slettes, da oplæsningen ikke kan forstå dem. Herefter er det muligt at producere lyden som ovenfor beskrevet. Lydfilen er nu på plads, og det fremgår af teksten i lydrammen at den er genereret.. ii. Medie fil Det næste, der kan lægges ind, er en medie fil. Det er ikke et krav fra Multitest systemet, lige som det ej heller var et krav, at der skulle lægges lyd på spørgsmålet. Begrebet Medie fil dækker over flere audiovisuelle muligheder. Man kan lægge fotografier, tegninger eller regulære videosekvenser ind her. Det kan fungere som en væsentlig del af et spørgsmål, eller spørgsmålet kan lægge sig op ad materialet. Multitest håndterer mange filformater, men til billeder på Internettet er GIF og JPG særligt anvendelige, da de fylder meget lidt. Billeder bør ikke overstige 600 x 400 pixels (Bredde x højde). Væsentligt større billeder vil dominere skærmbilledet, og deltageren kan få vanskeligt ved at styre rundt i besvarelsen. Har man et ønske om fx en tegning, som fylder det meste af skærmen, kan det være en god idé at lægge den ind som en Doc fil. Til video fungerer WMV i en opløsning på fx 360 x 240 pixels fint. iii. Doc fil Den sidste mulighed for at koble funktioner på et spørgsmål er Doc-filen, som kan være en uddybende og nuancerende beskrivelse af en situation, som delta- 27. marts 2009 Multitest 8

10 geren skal forholde sig til. Det kan også være en kopi af en køreskive eller en udskrift fra en elektronisk tachograf. Opmærksomheden henledes på, at Doc-filen kan fylde hele skærmen, hvorfor deltagerne derfor skal kunne skifte mellem de to Windows rammer for henholdsvis Multitest og dokument. Når man er færdig med de tre fil muligheder skal Multitest igen Opdateres ved klik på Opdater-knappen nederst i skærmbilledet. Når man har opdateret, får man følgende skærmbillede: Hvis der allerede er koblet svarmuligheder til spørgsmålet, kan man arbejde videre med dem ved at vælge Svar. Er man derimod ved at tilføje svarmuligheder, vælger man Tilføj svar knappen, hvilket giver følgende muligheder: 27. marts 2009 Multitest 9

11 Indtastning af svarmulighed ligner meget opbygningen af spørgsmålet. 4. Svar muligheder a. Navn Svaret skal have et entydigt og genkendeligt navn, og bliver ikke synligt i testsammenhæng. b. Svartekst Svarteksten indskrives i rammen. Det er muligt at benytte HTML-kodning, hvis man ønsker avancerede opstillinger. c. Korrekt svar Angiver om det aktuelle svar er korrekt eller ej. Hvis man glemmer at angive dette, bliver svarteksten i redigerings-tilstand ikke Rød/Grøn, men forbliver sort. På samme måde som ved formuleringen af spørgsmålet, er det også her nødvendigt at Opdatere svaret, før det bliver muligt at koble Lyd- eller medie-fil til svaret. d. Fil tilføjelser i. Lydfil Lyden produceres på tilsvarende måde som ved lyden til spørgsmålet. ii. Medie fil Medie-filen har næsten samme muligheder som ved spørgsmålet.svaret må gerne være grafik, stregtegning eller foto af en situation, dog ikke video. Det er altså muligt at lade et billede, en tegning eller lignende udgøre en del af svarmuligheden. 27. marts 2009 Multitest 10

12 5. Oprettelse af Blokspørgsmål (GRUPPE) a. Planlægning og disciplin er væsentlige begreber når man skal konstruere velfungerende Blokspørgsmål. Inden man begynder at lægge noget ind i Multitest systemet, er det en god idé at beskrive opgaven i alle detaljer. Et blokspørgsmål består typisk af følgende elementer: i. En ramme, som angiver titel på spørgsmålet ii. Et eller flere dokumenter, som deltagerne skal udtrække de relevante data fra iii. Et vilkårligt antal spørgsmål af Multiple Choice typerne: 1. Enkelt svar (RADIO) eller 2. Multisvar ( CHECKBOX) Når idéoplægget er konkretiseret i form af et antal et antal Multiple Choice spørgsmål, og der er udarbejdet en tilhørende dokument fil ( WORD eller PDF), er det tid til at begynde at koble de enkelte spørgsmål sammen i en ramme. I ovenstående skærmbillede, kan man se, at den øverste linje udgør rammen for spørgsmålet, da spørgsmålstypen er angivet til at være Blokspørgsmål (GRUPPE), og de andre er alle Enkeltsvar (RADIO). Da der normalt vil ligge et antal Blokspørgsmål i samme Spørgsmålskategori, er det vigtigt at holde en logik i navngivningen af de dele, som hører sammen. I dette eksempel hedder alle spørgsmålene 01 efterfulgt af noget mere sigende. På den måde er det muligt at sortere spørgsmålene, så de fremtræder samlet i rækkefølge med rammen først og derefter fulgt i korrekt rækkefølge derefter. 27. marts 2009 Multitest 11

13 b. Opbygning af Blokspørgsmål i. Opret og godkend de elementer (spørgsmål), der skal indgå i blokspørgsmålet, og navngiv dem med nummer og bogstav for fastholdelse af rækkefølge. ii. Opret det blokspørgsmål, der skal rumme de enkelte elementer. iii. Til sidst sættes det hele sammen i blokspørgsmålet, hvor de enkelte elementer (spørgsmål) kobles på i korrekt rækkefølge, og hvor eventuelle dokumenter og/eller medie-filer knyttes til blokspørgsmålet. Til sidst godkendes blokspørgsmålet. c. Beregning af point Point i Blokspørgsmål beregnes som summen af de enkelte spørgsmålspoint. Igen er det altså et spørgsmål om planlægning og præcision hvis man ønsker en bestemt vægtning af nogle emner frem for andre. 27. marts 2009 Multitest 12

14 6. Tekniske oplysninger a. Kontakt til Multitest server Kontakten til Multitest serveren foregår via et kald fra en internet browser på adresse: HTTPS://<NAVN>.MULTITEST.DK/ADMINISTRATION i. De fleste brugere har bemærket, at en internetsøgning ofte starter med bogstaverne http, og de mere hardcore har også bemærket, at der på deres Netbank er tilføjet et S. Det er der også i Multitest, da S her står for Sikker (krypteret) forbindelse, hvilket betyder, at der ikke er andre, som kan aflure eller redigere i kommunikationen mellem bruger og server. Hvis man glemmer den lille detalje fungerer systemet ikke hensigtsmæssigt. ii. <NAVN> skal erstattes af den pågældende organisations navn. Som eksempel kan nogle få brugere nævnes: HTTPS://FS.MULTITEST.DK/ADMINISTRATION HTTPS://TUR.MULTITEST.DK/ADMINISTRATION HTTPS://MOVIA.MULTITEST.DK/ADMINISTRATION b. Arbejdsstation Kravene til arbejdsstationen er blot en standardmaskine med lyd, internet browser (Mindst Internet Explore ver. 6) og gerne en skærmopløsning på 1280 x 1024 punkter. Afhængig af de multimedie-filer man vil anvende, er det naturligvis også hensigtsmæssigt at have såvel maskinel som software til at håndtere dette. c. Internet forbindelse Bredden af internetforbindelsen er ikke afgørende, men ventetider reduceres væsentligt med en god forbindelse. Igen er det vigtigt, hvis man arbejder med multimedie-filer, at have adgang til en god solid forbindelse som fx 6Mbit både op og ned. Bemærk at de fleste internetleverandører leverer asymmetriske forbindelser, hvilket betyder at det går hurtigt, når man henter filer, men at det kan gå ganske langsomt, når man sender filer til nettet. Konkret betyder det, at man, ved arbejde med multimedie-filer, kan finde performance på Multitest serveren uacceptabel. Dette skyldes næsten udelukkende en for langsom Up-load hos brugeren. d. Firewall / Brandvæg De fleste brugere har efterhånden fået installeret Firewall, uanset om de ved det eller ej. En firewall er et meget avanceret system, som skal hindre uautoriseret brug af ens IT-udstyr. Hvis man har driftsproblemer, efter at der er installeret en firewall, skal man orientere sin IT-installatør om, at man skal kunne bruge Internettet til almindelig søgning, og at det skal lade den sikrede trafik komme igennem hvilket sker ved at åbne for PORT 27. marts 2009 Multitest 13

15 443. Det er i øvrigt den samme vej Internet-bankerne får deres trafik til brugerne. e. Support De enkelte organisationer driver typisk deres egen supportafdeling som slutbrugerne i første omgang skal først kontakte, hvis der opstår spørgsmål om brugen af Multitest. I tilfælde af ukendte eller uløselige problemer, kontakter organisationernes supportafdelinger Multitest Support direkte. 27. marts 2009 Multitest 14

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Introduktion til webanalyser.dk

Introduktion til webanalyser.dk Introduktion til webanalyser.dk Hvis du udskriver og følger denne introduktion, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Når du har fulgt beskrivelsen, har du oprettet dit første skema,

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Indhold 2 Start Lidt om sidens layout 3 Åbn den downloadede fil i CoffeeCup og gem den som dit eget projekt 3 Knapperne Ring og Mail Indsæt nyt link på Ring og mail

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Galleri modul. Side 1 af 18

Galleri modul. Side 1 af 18 Galleri modul Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Oprette menupunkt... 5 Kategoriseret menupunkt (Avanceret)... 6 Opsætning... 9 Generel opsætning... 10 Opsætning

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat

Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat Dette er en vejledning i oprettelse af fagnyheder og upload af filer til placering på allerede definerede listevisninger i Iserasuaat. 1 Login 1: Gå til

Læs mere

SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk

SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk Dette er en vejledning i brugen af SkagenBrugtMarked.dk Vælg eventuelt at skrive denne vejledning ud, den er forbredt til udskrift på A4 papir. Generelt

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

For dig som skal levere programmer til bideo.dk

For dig som skal levere programmer til bideo.dk For dig som skal levere programmer til bideo.dk Oktober 2011 - Version 5 INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF B2B.BIDEO.DK... 2 Den offentlige og den beskyttede webside... 2 Processen... 2 Før du bruger systemet

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj vejledning sådan arbejder du i ebg s rapportværktøj Vejledning for 2013/2014 Sådan arbejder du i EBG's rapportværktøj www.business-games.dk Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Login... 2 Rapportværktøjet...

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL LinkFactory TYPO3 MANUAL Kapitel 1 - TYPO3 CMS - Opbygning... 3 Log ind... 3 Backend... 4 Frontend... 5 Hvor skal jeg klikke?... 5 Gem, gem og vis, gem og luk... 6 Kapitel 2 - Håndtering af sider & menuer...

Læs mere

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Formål: At give undervisere, vejledere og IT-ansvarlige indsigt i programmerne i ViTre pakken og samtidig sætte dem i stand til at foretage indstillinger i ViTre

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Til UVM Dokumenttype Brugervejledning Dato 2009-07-02 UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Revision 1 Dato 2009-07-02 Udarbejdet af Henrik Dall

Læs mere

Produkter. Indhold. Side 1 af 15

Produkter. Indhold. Side 1 af 15 Indhold Varer er produkter... 2 Vedligeholdelse af kategorier... 4 Redigering af produktbeskrivelser... 6 Tilføj nyt produkt... 7 Beskrivelser til produkt skærmbilledet... 8 Vis, rediger og slet produkter...

Læs mere

Sider, indlæg og projekter

Sider, indlæg og projekter Sider, indlæg og projekter I Divi-temaet er der tre forskellige måder at lægge artikler op på sitet; Sider, indlæg og projekter. På Villybruun.dk bruges Sider til alle artikler. Man kan oprette eller redigere

Læs mere

Velkommen. I gang med Ondisplay

Velkommen. I gang med Ondisplay Velkommen I gang med Ondisplay Log ind på Ondisplay Tast den URL du har fået af Ondisplay. Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk (Bemærk: ingen www) På logon-siden

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p1 Ordblinde PDA Lyt - lær - husk www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p2 p3 Vi håber meget, at du vil få glæde af løsningen. Du må meget gerne sende os forslag eller ringe til os. p4 Start Når du

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3

Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3 Brugervejledning Webshop Indhold Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3 Tilføj produktgrupper... 4 Udfyld produktgrupper...

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

App-designer: Uddybende vejledning

App-designer: Uddybende vejledning App-designer: Uddybende vejledning 1 Indledning Da der i formidlingsøjemed er øget interesse for at udvikle apps, har Center for E-læring udviklet en Appdesigner, så afdelingerne kan spare penge på udviklingen

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2014 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere