Før du starter med at skrive dit cv, er der nogle grundlæggende principper, du skal huske på:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Før du starter med at skrive dit cv, er der nogle grundlæggende principper, du skal huske på:"

Transkript

1 Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ (http://europass.cedefop.europa.eu) Indledning Udfærdigelsen af et curriculum vitæ (cv) er en vigtig etape i forbindelse med søgning efter job eller uddannelse. Et cv udgør ofte den første kontakt med den fremtidige arbejdsgiver. Det skal bevirke, at læserens opmærksomhed fanges straks, og at du opnår en jobsamtale. Vigtigt! Arbejdsgivere bruger normalt ikke mere end et minut på et cv, når de foretager den første udvælgelse blandt ansøgere. Lykkes det dig ikke at give et godt indtryk, forspilder du din chance. Læs de følgende oplysninger omhyggeligt igennem, før du udfylder de enkelte rubrikker. Generelle anbefalinger Før du starter med at skrive dit cv, er der nogle grundlæggende principper, du skal huske på: Vær omhyggelig ved udarbejdelsen af dit cv Beskriv dine færdigheder, kvalifikationer og kompetencer på en klar og logisk måde, således at dine stærke sider tydeligt fremgår. Udelad ikke detaljer, hverken hvad indhold eller form angår. Retskrivnings- og tegnsætningsfejl må ikke forekomme! Koncentrer dig om det vigtigste - Et cv skal være kort: i de fleste tilfælde er to sider nok til at vise, hvem du er og hvad du kan. Et cv på tre sider kan i nogle lande betragtes at være for langt, selv om du har stor arbejdserfaring. - Har du kun begrænset erhvervserfaring (fordi du netop har afsluttet skole- eller universitetsuddannelse), beskriv da den opnåede almene eller erhvervsrettede uddannelse først og nævn også praktikophold under uddannelsen (se eksemplerne online). - Koncentrer dig om vigtige informationer, som styrker din ansøgning. Erhvervserfaring eller uddannelse, som er forældet eller ikke er relevant for ansøgningen, kan udelades. Tilpas dit cv til den søgte stilling Tjek dit cv systematisk hver gang, du ønsker at sende det til en arbejdsgiver for at se, om det svarer til den krævede profil; fremhæv dine stærke sider i forbindelse med de særlige krav, den potentielle arbejdsgiver stiller. Et godt kendskab til virksomheden er en fordel, når du skal skræddersy dit cv til den pågældende profil. Pas på ikke at puste dit cv kunstigt op; det vil sikkert blive opdaget i en senere samtale. Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ - - De Europæiske Fællesskaber, 2003 Side 1

2 Overhold skabelonens opbygning Det europæiske cv giver mulighed for at opstille færdigheder, kvalifikationer og kompetencer på en logisk måde: - personlige oplysninger - beskrivelse af erhvervserfaring - beskrivelse af almen og erhvervsrettet uddannelse (som ansøgere med begrænset erhvervserfaring kan placere før rubrikken Erhvervserfaring ; de to rubrikkers rækkefølge ændres ved hjælp af funktionen kopi/indsæt i dit tekstbehandlingsprogram) - detaljeret beskrivelse af færdigheder og kompetencer opnået i løbet af uddannelse, som led i et karriereforløb eller i det daglige liv. Bemærk: - udskriv dit cv på hvidt papir - bibehold den foreslåede skrifttype og layout - undgå at understrege og at skrive hele sætninger med versaler eller med fed skrift, da det vil påvirke dokumentets læselighed - lad ikke en rubrik strække sig over to sider (f.eks. listen over uddannelseskurser); brug funktionen ny side i dit tekstbehandlingsprogram for at undgå dette - rammerne omkring de forskellige rubrikker ses ikke på det udskrevne dokument. Udtryk dig kort og klart Dit cv skal være skrevet således, at en fremtidig arbejdsgiver kan danne sig et billede af din profil i løbet af få sekunder. Derfor: - brug korte sætninger - koncentrer dig om relevante aspekter inden for din uddannelse og din arbejdserfaring - giv en forklaring på eventuelle afbrydelser i uddannelse eller erhvervsforløb - slet de rubrikker, hvor du ikke har noget relevant at nævne (f.eks. hvis du ikke har Kunstneriske færdigheder og kompetencer (se skabelonens side 2), eller hvis du mener, at sådanne færdigheder og kompetencer ikke styrker din ansøgning; slet hele rubrikken ved at bruge funktionen klip i dit tekstbehandlingsprogram. Rubrikker, som er markeret med asterisk (*), er valgfri og bør slettes, hvis de betragtes som ikke relevante. Lad en anden læse dit cv igennem Tjek dit færdige cv omhyggeligt for at fjerne stavefejl og sikre, at det er formuleret klart og logisk. Lad en anden læse dit cv igennem, så du er sikker på, at indholdet er klart og nemt at forstå. Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ - - De Europæiske Fællesskaber, 2003 Side 2

3 Detaljeret vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ (http://europass.cedefop.europa.eu) Sådan udarbejder du dit europæiske cv: I. Brug onlinegrænsefladen eller download cv-skabelonen Du kan enten (a) bruge onlinegrænsefladen, som findes på Europass-webstedet (http://europass.cedefop.europa.eu) (dit cv kan derefter gemmes i et register efter dit valg) eller (b) downloade cv-skabelonen (enten som Microsoft Word- eller OpenDocument-dokument) på et sprog efter dit valg fra samme websted og gemme den på din computers harddisk; udfyld derefter de forskellige rubrikker i højre kolonne med dine personlige oplysninger. Se eventuelt cv-eksemplerne på II. Sådan udfyldes de forskellige rubrikker Vigtigt: - Foretag ikke ændringer i venstre kolonne - Bibehold den layout og skrifttype, som er anvendt i skabelonen. Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ - - De Europæiske Fællesskaber, 2003 Side 3

4 E u r o p æ i s k c u r r i c u l u m v i t æ Indsæt foto (valgfrit) - et foto er ikke væsentligt i et cv, medmindre arbejdsgiveren anmoder herom - format: helst jpg. Personlige oplysninger Efternavn(e), fornavn(e) og mellemnavn(e) Adresse(r) Anfør dit(dine) efternavn(e), fornavn(e) og mellemnavn(e) (brug helst kapitælskrift), f.eks.: Jensen, Hans Peter i overensstemmelse med de regler, der gælder i dit land. Anmærkning: Hvis du har flere fornavne, nævnes kaldenavnet først. Anfør din(dine) fulde adresse(r), hvor du ønsker at blive kontaktet, f.eks.: Byvej 11, DK-8600 Silkeborg - Angiv tydeligt den adresse, du hurtigt kan kontaktes på. Hvis din permanente adresse er forskellig fra den øjeblikkelige, kan du skrive flere adresser og ud for hver enkelt præcisere, hvornår du kan kontaktes der. - Måden, hvorpå adressen skrives, kan variere fra land til land. Følg de gældende regler, således at postforsendelser kommer hurtigt frem. Glem ikke landekoden i forbindelse med ansøgninger til udlandet (se eksempel på cv). - Irland, Det Forenede Kongerige og Nederlandene skrives helt ud: Dublin 2 Ireland London SW1P 3AT United Kingdom 2500 EA Den Haag Nederland Yderligere oplysninger findes online i Vejledning i Udformning af EU-publikationer: Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ - - De Europæiske Fællesskaber, 2003 Side 4

5 Telefon Angiv det eller de telefonnumre, du ønsker at blive kontaktet på, f.eks.: Mobil: Nummeret angives i sin internationale form. - Foran det internationale retningsnummer skrives tegnet»+«(uden efterfølgende mellemrum), hvorved det angives, at det internationale retningsnummer skal anvendes i internationale opkald. - Efter det internationale retningsnummer og et mellemrum anføres det fuldstændige nummer, eventuelt med regionalkode, i en enkelt blok. Fax -adresse(r) Angiv eventuelt dit eller dine faxnumre og anvend de samme regler som for telefon, f.eks.: Angiv din(e) -adresse(r) og anfør, om det er din privat- eller forretningsadresse, f.eks.: Nationalitet Anfør din nationalitet, f.eks.: Dansk Fødselsdato Anfør din fødselsdato, f.eks.: 24 juli 1968 Anmærkning: Angivelse af alder i et cv kan betragtes som diskriminerende. Køn Anfør dit køn (mand/kvinde), f.eks.: Mand Anmærkning: Angivelse af køn i et cv kan betragtes som diskriminerende. Ønsket beskæftigelse/ erhvervsområde Anfør din ønsket beskæftigelse/erhvervsområde, f.eks.: Databasemanager og -administrator Anmærkning: Her gives der en oversigt over din beskæftigelse/erhvervsområde erhvervsprofil med fokus på dine kernekompetencer. Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ - - De Europæiske Fællesskaber, 2003 Side 5

6 Erhvervserfaring I denne rubrik beskrives alle tidligere relevante stillinger; begynd med den seneste. Søger du dit første job, glem da ikke at nævne praktikophold, som er udtryk for en første kontakt med arbejdsverdenen. Har du kun begrænset erhvervserfaring (fordi du netop har afsluttet skole- eller universitetsuddannelse), beskrives den opnåede almene eller erhvervsrettede uddannelse først (brug funtionen kopier/indsæt i dit tekstbehandlingsprogram til at vende om på de to rubrikkers rækkefølge); nævn også praktikophold under uddannelsen (se eksemplerne online). Udtryk dig kort og klart, sæt fokus på erhvervserfaring, som giver din ansøgning merværdi. Glem ikke de eksempler på erfaring, som ikke direkte er relevante for den ansøgte stilling, men kan udgøre et aktiv (udlandsophold, arbejde med kundekontakt osv.). Lav kopi af tabellen (ved hjælp af funtionen kopier/indsæt i dit tekstbehandlingsprogram så ofte som nødvendigt). Slet en rubrik ved at anvende funktionen tabel i dit tekstbehandlingsprogram. Datoer Beskæftigelse eller stilling Vigtigste aktiviteter og ansvarsområder Arbejdsgivers navn og adresse Virksomhed eller sektor Angiv hvor længe du har haft den pågældende stilling, f.eks.: Fra marts 1994 til december 1999 Angiv stillingsbetegnelse eller den udøvede beskæftigelse, f.eks.: Lastvognsmekaniker, driftstekniker, receptionist Angiv de vigtigste aktiviteter og ansvarsområder, f.eks.: Vedligeholdelse af edb-anlæg, leverandørkontakt, vedligeholdelse af grønne områder Gør om nødvendigt ansvarsområderne op i tal (procentdel af arbejdstiden, varigheden af en bestemt beskæftigelse osv.) Angiv arbejdsgiverens navn og adresse, f.eks.: Firma Hansen, Åvænget 111, DK-5000 Odense Anmærkning: Tilføj flere oplysninger, hvis relevant (telefon, fax, - eller internetadresse), f.eks.: Tlf: (45) , fax: (45) , internetadresse: Angiv arbejdsgiverens virkeområde eller sektor, f.eks.: Transport og logistik, revisorkontor, fremstilling af automobildele Almen og erhvervsrettet uddannelse I denne rubrik opstilles de enkelte uddannelser, som er afsluttet med et uddannelses- eller eksamensbevis. Begynd med den seneste. Har du kun begrænset erhvervserfaring (fordi du netop har afsluttet skole- eller universitetsuddannelse), beskriv da den opnåede almene eller erhvervsrettede uddannelse først (brug funktionen kopier/indsæt i dit tekstbehandlingsprogram til at vende om på de to rubrikkers rækkefølge). Der er ikke nogen grund til at nævne samtlige uddannelses- og eksamensbeviser: gå ikke tilbage til folkeskolens afgangsprøve, hvis du har en universitetsuddannelse; læg vægt på de kvalifikationer, der er et aktiv for din ansøgning. Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ - - De Europæiske Fællesskaber, 2003 Side 6

7 - Lav kopi af tabellen (ved hjælp af funktionen kopier/indsæt i dit tekstbehandlingsprogram) så ofte som nødvendigt. Slet en rubrik ved at anvende funktionen tabel i tekstbehandlingsprogrammet. Datoer Uddannelsens betegnelse Vigtigste fag/erhvervskvalifikationer Uddannelsesinstitutionens navn og type Niveau efter national og international klassificering Angiv hvor længe den pågældende uddannelse har varet, f.eks.: Fra september 1994 til juni 1998 Angiv den nøjagtige betegnelse for uddannelsen, f.eks.: Bager Anmærkning: Undgå at bruge forkortelser alene. Beskriv de vigtigste fag eller erhvervskvalifikationer fra den pågældende uddannelse og inddel dem eventuelt i grupper, så de fremgår klart, f.eks.: Grundfag - Fremmedsprog, engelsk Produktudvikling, produktion og service Virksomhedslære og innovation Områdefag Køb, kalkulation og salg Planlægning og produktion Varekendskab Specialefag Brødproduktion Kager, desserter og kransekagebagværk Rullede deje Anmærkning: Giv et sammenfattende overblik og sæt fokus på de erhvervskvalifikationer, som er et aktiv, hvis du bliver ansat. Angiv institutionens navn (og eventuelt adresse) og type, f.eks.: Dalum Tekniske Skole Landbrugsvej 55 DK-5260 Odense S Hvis uddannelses- eller eksamensbeviset eller den erhvervede titel svarer til en eksisterende national eller international klassificering, angives det pågældende niveau (national klassificering, International Standard Classification of Education (ISCED) osv.). Indhent om nødvendigt oplysning hos den bevisudstedende institution. Yderligere oplysninger om Unescos International Standard Classification of Education findes på Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ - - De Europæiske Fællesskaber, 2003 Side 7

8 Personlige færdigheder og kompetencer På denne side anføres færdigheder og kompetencer erhvervet i løbet af livet eller som led i et karriereforløb, men ikke nødvendigvis dokumenteret ved hjælp af formelle uddannelses- og eksamensbeviser. Forsøg med andre ord at give et samlet billede af dine færdigheder og kompetencer. I de følgende rubrikker (sprog, sociale, organisatoriske, tekniske, computerrelaterede, kunstneriske og andre færdigheder og kompetencer) kan du tilføje de kompetencer, du har opnået i løbet af din uddannelse (eller dit studium), i seminarer eller på efteruddannelseskurser og på en ikke-formel måde (i arbejdssammenhæng eller i fritiden). Generel anmærkning: Slet de rubrikker, hvor du ikke har noget relevant at nævne, ved hjælp af funktionen klip i dit tekstbehandlingsprogram. Modersmål Angiv her dit modersmål, f.eks.: Dansk Andre sprog Anmærkning: Anfør dine færdigheder og kompetencer inden for fremmedsprog i nedenstående rubrik. Brug det skema, som Europarådet har udarbejdet til selvevaluering af det opnåede niveau på et fremmedsprog med hensyn til forståelse, tale- og skrivefærdighed (se vejledningen efter rubrikken) Selvevaluering Forstå Tale Skrive Europæisk niveau (*) Lytte Læse Samtale Redegøre Spansk (C1) Kompetent sprogbruger Fransk (B1) Selvstændig sprogbruger B2 (B2) Selvstændig sprogbruger Selvstændig sprogbruger (*) Europæiske Referencerammes (CEF) niveau (A2) Sprogbruger med (B1) basiskundskaber Selvstændig sprogbruger (B2) Selvstændig sprogbruger (A2) Sprogbruger med (A2) Sprogbruger med (A2) Sprogbruger med basiskundskaber basiskundskaber basiskundskaber Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ - - De Europæiske Fællesskaber, 2003 Side 8

9 Vejledning i brugen af selvevalueringsskemaet Selvevalueringsskemaet er baseret på sekstrinsskalaen i den fælles europæiske referenceramme for sprog»common European Framework of Reference for Languages«, som Europarådet har udarbejdet. Skemaet er inddelt i de tre følgende brede niveauer: - Sprogbruger med basiskundskaber (niveau A1 og A2); - Selvstændig sprogbruger (niveau B1 og B2); - Kompetent sprogbruger (niveau C1 og C2). Læs nedenstående forklaringer (Europarådets version fra 2000) og skriv det relevante niveau (f.eks. Kompetent sprogbruger - C2) i den passende rubrik i dit cv (lytte, læse, samtale, redegøre, skrive). Forstå Lytte A 1: Jeg kan forstå meget enkle ytringer om mig selv, mennesker jeg kender og ting omkring mig, når folk taler langsomt og tydeligt. A 2: Jeg kan forstå de mest almindelige ord og udtryk for ting, der er vigtige for mig, fx oplysninger om mig selv, om min familie, om indkøb, mit nærmiljø og mit arbejde. Jeg kan forstå hovedindholdet i korte og klare beskeder og meddelelser. B 1: Jeg kan forstå hovedindholdet når der er tale om dagligdags emner som fx arbejde, skole, fritid etc. og sproget er klart og præcist. Jeg kan forstå hovedindholdet i radio- og tv-udsendelser, der berører aktuelle emner eller emner, der har min personlige interesse, hvis der tales relativt langsomt og tydeligt. B 2: Jeg kan forstå længere sammenhængende tale og foredrag og kan følge med i en indviklet ordveksling, forudsat at jeg har rimelig indsigt i emnet. Jeg kan forstå de fleste nyhedsudsendelser på tv. Jeg kan forstå de fleste film, hvor sproget forekommer i en standardversion. C 1: Jeg kan forstå et langt foredrag selv når det ikke er klart struktureret., og ideer og tanker ikke udtrykkes direkte. Jeg kan forstå tv-udsendelser og film uden større besvær. C 2: Jeg kan forstå alle former for talesprog, både når jeg hører det i direkte kommunikation, og når jeg hører det i medierne. Jeg kan også forstå en indfødt, der taler hurtigt, hvis jeg har haft tid til at vænne mig til vedkommendes måde at tale på. Læse A 1: Jeg kan forstå dagligdags navne, ord og meget enkle sætninger, fx i annoncer, på opslag og plakater eller i brochurer. A 2: Jeg kan læse meget korte og enkle tekster. Jeg kan finde bestemte oplysninger, jeg leder efter i dagligdags tekster såsom reklamer, brochurer, spisekort og fartplaner, og jeg kan forstå korte, enkle personlige breve. B 1: Jeg kan forstå tekster, der er skrevet i et dagligdags sprog eller relaterer sig til mit arbejde. Jeg kan forstå indholdet af personlige breve, hvor afsenderen beskriver sine oplevelser, følelser og ønsker. B 2: Jeg kan læse artikler og rapporter om aktuelle emner i hvilke forfatteren indtager en bestemt holdning til et problem eller udtrykker et bestemt synspunkt. Jeg kan forstå de fleste moderne noveller og lettilgængelige romaner. Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ - - De Europæiske Fællesskaber, 2003 Side 9

10 C 1: Jeg kan forstå lange og indviklede sagprosatekster og litterære tekster og opfatte forskelle i stil. Jeg kan forstå fagsprog i artikler og tekniske instruktioner, også når det ikke er inden for mit fagområde. C 2: Jeg kan uden problemer læse næsten alle former for tekster, også abstrakte tekster der indeholder svære ord og sætningsstrukturer, fx manualer, fagtekster og litterære tekster. Tale Samtale A 1: Jeg kan føre enkle samtaler hvis min samtalepartner er indstillet på at gentage eller at omformulere sine sætninger og tale langsommere, samt hjælpe mig med at formulere det, jeg prøver på at sige. Jeg kan stille og besvare enkle spørgsmål omkring dagligdags emner. A 2: Jeg kan deltage i samtale om enkle hverdagssituationer, der kun lægger op til en udveksling af informationer. Jeg kan deltage i en kort meningsudveksling af informationer. Jeg kan deltage i en kort meningsudveksling, skønt jeg normalt endnu ikke forstår nok til at kunne uddybe samtalen. B 1: Jeg kan klare de fleste situationer, der opstår ved rejse i lande eller områder, hvor sproget tales. Jeg kan uforberedt indgå i en samtale om emner af personlig interesse eller generelle hverdagsemner som fx familie, fritid, arbejde, rejse og aktuelle begivenheder. B 2: Jeg kan samtale og diskutere så flydende og frit, at jeg forholdsvis utvungent kan føre en samtale med native speakers. Jeg kan tage aktivt del i diskussioner om dagligdags emner, samt forklare og forsvare mine synspunkter. C 1: Jeg kan udtrykke mig flydende og spontant uden alt for tydeligt at lede efter ordene. Jeg kan bruge sproget fleksibelt og effektivt i sociale og arbejdsmæssige situationer. Jeg kan forholdsvis præcist udtrykke mine synspunkter og ideer på en måde, der er tilpasset efter, hvilken person, jeg taler med. C 2: Jeg kan uden anstrengelse tage del i hvilken som helst samtale og diskussion og vælge det passende ordforråd og udtryk. Jeg kan udtrykke mig flydende og nuanceret med en stor grad af præcision. Hvis jeg alligevel har problemer, kan jeg med omformuleringer klare mig så godt, at min samtalepartner næppe lægger mærke til det. Redegøre A 1: Jeg kan med enkle sætninger og et begrænset ordforråd beskrive hvor jeg bor og fortælle om folk, jeg kender. A 2: Jeg kan bruge en række udtryk og enkle vendinger til at beskrive min familie og andre omkring mig, min dagligdag, min uddannelsesmæssige baggrund og mit arbejde nu eller tidligere. B 1: Jeg kan bruge udtryk og vendinger til at redegøre for oplevelser, mine drømme, håb og forventninger. Jeg kan kort forklare og begrunde mine meninger og planer. Jeg kan fortælle en historie, give et resume af en bog eller af en film og beskrive mine indtryk af dem. B 2: Jeg kan klart og detaljeret redegøre for forhold vedrørende mine interesse- og erfaringsområder. Jeg kan fremlægge et synspunkt om et aktuelt emne og angive fordele og ulemper ved forskellige løsningsmuligheder. C 1: Jeg kan klart og detaljeret redegøre for komplekse emner med forgrenede problemfelter. Jeg kan fremføre specielle problemfelter samt afrunde fremstillingen med en konklusion. C 2: Jeg kan fremføre en klar og flydende redegørelse eller argumentation med et sprog, som passer til situationen i stil og niveau. Jeg kan redegøre med en effektiv, logisk struktur, som hjælper modtageren med at lægge mærke til og huske vigtige punkter. Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ - - De Europæiske Fællesskaber, 2003 Side 10

11 Skrive A 1: Jeg kan skrive korte, enkle postkort, fx sende feriehilsner. Jeg kan udfylde formularer med personlige oplysninger, fx skrive navn, nationalitet og adresse på en hotelregistrering. A 2: Jeg kan skrive korte, enkle notater og beskeder. Jeg kan skrive et meget enkelt, personligt brev, fx et takkebrev. B 1: Jeg kan skrive en enkel og sammenhængende tekst om dagligdags temaer eller om emner, som interesserer mig personligt. Jeg kan skrive personlige breve, hvor jeg beskriver oplevelser og indtryk. B 2: Jeg kan skrive klare og detaljerede tekster om en lang række emner der interesserer mig. Jeg kan skrive en opgave eller en rapport hvor jeg formidler oplysninger og argumenterer for eller imod et bestemt synspunkt. Jeg kan skrive breve hvor jeg giver udtryk for hændelsers og oplevelsers betydning for mig personligt. C 1: Jeg kan skrive en klar og velstruktureret tekst, hvori jeg kan udtrykke mine synspunkter i detaljer. Jeg kan skrive om indviklede emner i et brev, en opgave eller en rapport og fremhæve det jeg mener er det væsentligste indhold. Jeg kan skrive tekster i forskellige genrer, tilpasset modtageren. C 2: Jeg kan skrive klart og flydende, i en stil der er tilpasset formålet. Jeg kan skrive indviklede breve, rapporter eller artikler på en sådan måde at det hjælper læseren med at lægge mærke til og huske vigtige punkter. Jeg kan skrive sammenfatninger og anmeldelser af faglige eller litterære tekster. Selvevalueringsskemaet findes på Europarådets websted: - Hvis du er i besiddelse af et bevis (som f.eks. TOEIC Test of English for International Communication), angives niveau og udstedelsesdato. - Sæt ikke dit niveau for højt; det vil blive testet ved en eventuel jobsamtale! Sociale færdigheder og kompetencer Organisatoriske færdigheder og kompetencer Hvad menes der? Sociale færdigheder og kompetencer i forbindelse med livs- og arbejdssituationer sammen med andre, i stillinger, hvor kommunikation er vigtig, og i situationer, hvor teamwork er uundværligt (f.eks. inden for kultur og sport), i multikulturelle miljøer osv. Beskriv dine sociale færdigheder og kompetencer, f.eks.: - teamspirit; - god til at tilpasse mig multikulturelle omgivelser, hvilket skyldes min arbejdserfaring i udlandet; - gode kommunikationsfærdigheder erhvervet gennem min erfaring som salgsleder. Angiv, i hvilken sammenhæng du har opnået dem (uddannelse, arbejde, seminarer, foreningsliv, fritid osv.). Hvad menes der? Organisatoriske færdigheder og kompetencer i forbindelse med koordinering og forvaltning af personer, projekter og budgetter, på arbejde, i forbindelse med frivilligt arbejde (f.eks. inden for kultur og sport) og hjemme. Beskriv dine organisatoriske færdigheder og kompetencer, f.eks.: - lederevne (i øjeblikket ansvarlig for et team på 10 personer) - organisationsevne (erfaring inden for logistik) - god erfaring inden for projekt- eller teamledelse. Angiv, i hvilken sammenhæng du har opnået dem (uddannelse, arbejde, seminarer, foreningsliv, fritid osv.). Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ - - De Europæiske Fællesskaber, 2003 Side 11

12 Tekniske færdigheder og kompetencer Hvad menes der? Tekniske færdigheder og kompetencer i forbindelse med beherskelse af særligt udstyr, maskineri osv., med undtagelse af computere, eller tekniske færdigheder og kompetencer på et specielt område (fremstillingsindustri, sundhedssektor, bankvirksomhed osv.). Beskriv dine tekniske færdigheder og kompetencer, f.eks.: - godt kendskab til kvalitetskontrolprocesser (jeg har været ansvarlig for gennemførelsen af kvalitetskontrol i min afdeling). Angiv, i hvilken sammenhæng du har opnået dem (uddannelse, arbejdssammenhæng, foreningsliv, fritid osv.). Computerfærdigheder og kompetencer Hvad menes der? Computerfærdigheder og kompetencer i forbindelse med tekstbehandling og andre applikationer, databasesøgning, internetkendskab, programmering osv. Beskriv dine computerfærdigheder og kompetencer, f.eks.: - god beherskelse af Microsoft Office -redskaber (Word, Excel og PowerPoint ); - grundlæggende kendskab til grafisk design-applikationer (Adobe Illustrator, PhotoShop ). Angiv, i hvilken sammenhæng du har opnået dem (uddannelse, arbejdssammenhæng, foreningsliv, fritid osv.). Kunstneriske færdigheder og kompetencer Angiv her dine kunstneriske færdigheder og kompetencer, som er et aktiv (musik, forfattervirksomhed, design osv.), f.eks.: snedkerarbejde Angiv, i hvilken sammenhæng du har opnået dem (uddannelse, arbejdssammenhæng, foreningsliv, fritid osv.). Andre færdigheder og kompetencer Angiv her alle andre færdigheder og kompetencer, som kan være til fordel for din ansøgning, og som ikke er omtalt ovenfor (hobbyer, sport, ansvar i frivillige organisationer), f.eks.: vandring. Angiv, i hvilken sammenhæng du har opnået dem (uddannelse, arbejdssammenhæng, foreningsliv, fritid osv.). Kørekort Angiv her, om du har kørekort, og i bekræftende fald til hvilken kategori, f.eks.: Kørekort B Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ - - De Europæiske Fællesskaber, 2003 Side 12

13 Yderligere informationer Anfør her andre informationer, som du betragter som relevante (publikationer eller forskning; medlem af faglige organisationer; oplysning om militærtjeneste [hvis du mener, det er vigtigt at angive, at du har tjent din værnepligt], familiestatus [hvis du mener, det er vigtigt], kontaktpersoner eller referencer [navn, profession, kontaktadresse, se nedenstående anmærkning]), f.eks.: Publikation Artikel: Molecular characterisation of a H3o-loaded brain cell, Immunology Quarterly, New York, 02/ Anfør ikke adressen på en kontaktperson uden først at have indhentet formel godkendelse; for ikke at lave dit cv for langt, er det bedre at bruge formuleringen»referencer opgives gerne på anmodning«. - Opstil eventuelt en kort liste over publikationer eller forskningsarbejder; angiv dokumenttype (afhandling, artikel, rapport osv.). Bilag Opstil en liste over eventuelle bilag, f.eks.: - kopi af uddannelses- og eksamensbeviser, herunder bekræftelse på deltagelse i uddannelseskurser, der ikke er udstedt bevis på; - arbejdsudtalelse eller udtalelse fra praktikophold; - publikationer eller forskningsarbejder osv. - Opstil bilagene i logisk rækkefølge (f.eks. beviser og udtalelser samlet, om nødvendigt nummereret) af hensyn til læseren. - Send aldrig originaldokumenter, da de kan gå tabt; det er tilstrækkeligt med fotokopier. Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ - - De Europæiske Fællesskaber, 2003 Side 13

Jens Jensen Østergade 1, 9999 Nordby Tlf. 11 11 11 11/22 22 22 22 Mail: jens_jensen@mail.dk

Jens Jensen Østergade 1, 9999 Nordby Tlf. 11 11 11 11/22 22 22 22 Mail: jens_jensen@mail.dk Personlige data Navn: Jens Jensen Adresse: Østergade 1, 9999 Nordby Telefon: 11 11 11 11 / 22 22 22 22 E-mail: jens_jensen@mail.com Hjemmeside: www.familienjensen.dk Fødselsdato: 3. juni 1970 Civilstand:

Læs mere

CV - Bestyrelsesarbejde

CV - Bestyrelsesarbejde Personlige data Navn: Jens Jensen Adresse: Østergade 1, 9999 Nordby Telefon: 11 11 11 11 / 22 22 22 22 E-mail: jens_jensen@mail.com Hjemmeside: www.familienjensen.dk Fødselsdato: 3. juni 1970 Civilstand:

Læs mere

Jens Jensen Østergade 1, 9999 Nordby Tlf. 11 11 11 11/22 22 22 22 Mail: jens_jensen@mail.dk. CV Interim leder

Jens Jensen Østergade 1, 9999 Nordby Tlf. 11 11 11 11/22 22 22 22 Mail: jens_jensen@mail.dk. CV Interim leder Personlige data Navn: Jens Jensen Adresse: Østergade 1, 9999 Nordby Telefon: 11 11 11 11 / 22 22 22 22 E-mail: jens_jensen@mail.com Hjemmeside: www.familienjensen.dk Fødselsdato: 3. juni 1970 Civilstand:

Læs mere

Beskrivelse af. Firmaet A/S. og stillingen. Produktionschef

Beskrivelse af. Firmaet A/S. og stillingen. Produktionschef Beskrivelse af Firmaet A/S og stillingen Produktionschef Dette materiale skal behandles fortroligt, og indholdet må under ingen omstændigheder videregives til 3. part 29. november 2012 Copyright 2012 Skelmose

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV Det vigtigste først Vores guide til et godt CV Hos Kelly Services vil vi gerne hjælpe dig til at lykkedes på arbejdsmarkedet. Derfor har vi dedikeret noget tid, til at udarbejde en guide, som skal hjælpe

Læs mere

FIND DIN ELEVPLADS - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever

FIND DIN ELEVPLADS - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever FIND DIN ELEVPLADS - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever HK_Find_din_elevplads_A4_v2.indd 1 22/09/14 09.34 UDGIVET AF ELEVPLADS.DK I SAMARBEJDE MED HK HK Vi arbejder for, at du får et godt arbejdsliv.

Læs mere

Find din elevplads. - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever

Find din elevplads. - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever Find din elevplads - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever Udgivet af HK Ungdom og Elevplads.dk HK Ungdom HK Ungdom er den unge udgave af HK. Vi har fokus på de behov, studerende har f.eks. studierelevante

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag R. Soleste Hilberg, Ji-Mei Chang, Georgia Epaloose,

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-8. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Nyhedsartikel 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

CRM med ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S

CRM med ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S CRM med ChannelCRM ChannelCRM CRM med ChannelCRM af ChannelCRM A/S Det dokument, du nu sidder med, er en pdf-version af den interaktive hjælp, der følger med ChannelCRM. Her - på papir - har du mulighed

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

Jobsøgning gjort let. - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi. af Michael Heckenthaler

Jobsøgning gjort let. - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi. af Michael Heckenthaler Jobsøgning gjort let - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi af Michael Heckenthaler Indholdsfortegnelse Jobsøgning gjort let 1 Indledning 3 Hvad vil du 4 Stillingsopslaget 5 Ring til virksomheden

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV!

DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV! DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV!.dk w w w.ca 90 4 5 Tlf. 3 314 Hvad er Career Toolbox? Hvem er CA? Der er hård kamp om jobbene, ikke mindst blandt ny uddannede. Derfor skal du ikke alene være fagligt

Læs mere

Hjælp til at skrive en ansøgning

Hjælp til at skrive en ansøgning Hjælp til at skrive en ansøgning indhold Praktikplads på Tech College Aalborg....3 Trin 1 Hvordan finder jeg jobs og virksomheder?... 4 Trin 2 Passer jeg til jobbet?....5 Trin 3 Hvordan får jeg mere at

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Sproglig leverandør til erhvervslivet

Sproglig leverandør til erhvervslivet 1 SPROGSKOLER Sproglig leverandør til erhvervslivet Vores kursister siger at det gør en forskel at kunne kommunikere professionelt og problemfrit med udenlandske kunder og leverandører. Når der ikke er

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere