Før du starter med at skrive dit cv, er der nogle grundlæggende principper, du skal huske på:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Før du starter med at skrive dit cv, er der nogle grundlæggende principper, du skal huske på:"

Transkript

1 Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ (http://europass.cedefop.europa.eu) Indledning Udfærdigelsen af et curriculum vitæ (cv) er en vigtig etape i forbindelse med søgning efter job eller uddannelse. Et cv udgør ofte den første kontakt med den fremtidige arbejdsgiver. Det skal bevirke, at læserens opmærksomhed fanges straks, og at du opnår en jobsamtale. Vigtigt! Arbejdsgivere bruger normalt ikke mere end et minut på et cv, når de foretager den første udvælgelse blandt ansøgere. Lykkes det dig ikke at give et godt indtryk, forspilder du din chance. Læs de følgende oplysninger omhyggeligt igennem, før du udfylder de enkelte rubrikker. Generelle anbefalinger Før du starter med at skrive dit cv, er der nogle grundlæggende principper, du skal huske på: Vær omhyggelig ved udarbejdelsen af dit cv Beskriv dine færdigheder, kvalifikationer og kompetencer på en klar og logisk måde, således at dine stærke sider tydeligt fremgår. Udelad ikke detaljer, hverken hvad indhold eller form angår. Retskrivnings- og tegnsætningsfejl må ikke forekomme! Koncentrer dig om det vigtigste - Et cv skal være kort: i de fleste tilfælde er to sider nok til at vise, hvem du er og hvad du kan. Et cv på tre sider kan i nogle lande betragtes at være for langt, selv om du har stor arbejdserfaring. - Har du kun begrænset erhvervserfaring (fordi du netop har afsluttet skole- eller universitetsuddannelse), beskriv da den opnåede almene eller erhvervsrettede uddannelse først og nævn også praktikophold under uddannelsen (se eksemplerne online). - Koncentrer dig om vigtige informationer, som styrker din ansøgning. Erhvervserfaring eller uddannelse, som er forældet eller ikke er relevant for ansøgningen, kan udelades. Tilpas dit cv til den søgte stilling Tjek dit cv systematisk hver gang, du ønsker at sende det til en arbejdsgiver for at se, om det svarer til den krævede profil; fremhæv dine stærke sider i forbindelse med de særlige krav, den potentielle arbejdsgiver stiller. Et godt kendskab til virksomheden er en fordel, når du skal skræddersy dit cv til den pågældende profil. Pas på ikke at puste dit cv kunstigt op; det vil sikkert blive opdaget i en senere samtale. Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ - - De Europæiske Fællesskaber, 2003 Side 1

2 Overhold skabelonens opbygning Det europæiske cv giver mulighed for at opstille færdigheder, kvalifikationer og kompetencer på en logisk måde: - personlige oplysninger - beskrivelse af erhvervserfaring - beskrivelse af almen og erhvervsrettet uddannelse (som ansøgere med begrænset erhvervserfaring kan placere før rubrikken Erhvervserfaring ; de to rubrikkers rækkefølge ændres ved hjælp af funktionen kopi/indsæt i dit tekstbehandlingsprogram) - detaljeret beskrivelse af færdigheder og kompetencer opnået i løbet af uddannelse, som led i et karriereforløb eller i det daglige liv. Bemærk: - udskriv dit cv på hvidt papir - bibehold den foreslåede skrifttype og layout - undgå at understrege og at skrive hele sætninger med versaler eller med fed skrift, da det vil påvirke dokumentets læselighed - lad ikke en rubrik strække sig over to sider (f.eks. listen over uddannelseskurser); brug funktionen ny side i dit tekstbehandlingsprogram for at undgå dette - rammerne omkring de forskellige rubrikker ses ikke på det udskrevne dokument. Udtryk dig kort og klart Dit cv skal være skrevet således, at en fremtidig arbejdsgiver kan danne sig et billede af din profil i løbet af få sekunder. Derfor: - brug korte sætninger - koncentrer dig om relevante aspekter inden for din uddannelse og din arbejdserfaring - giv en forklaring på eventuelle afbrydelser i uddannelse eller erhvervsforløb - slet de rubrikker, hvor du ikke har noget relevant at nævne (f.eks. hvis du ikke har Kunstneriske færdigheder og kompetencer (se skabelonens side 2), eller hvis du mener, at sådanne færdigheder og kompetencer ikke styrker din ansøgning; slet hele rubrikken ved at bruge funktionen klip i dit tekstbehandlingsprogram. Rubrikker, som er markeret med asterisk (*), er valgfri og bør slettes, hvis de betragtes som ikke relevante. Lad en anden læse dit cv igennem Tjek dit færdige cv omhyggeligt for at fjerne stavefejl og sikre, at det er formuleret klart og logisk. Lad en anden læse dit cv igennem, så du er sikker på, at indholdet er klart og nemt at forstå. Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ - - De Europæiske Fællesskaber, 2003 Side 2

3 Detaljeret vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ (http://europass.cedefop.europa.eu) Sådan udarbejder du dit europæiske cv: I. Brug onlinegrænsefladen eller download cv-skabelonen Du kan enten (a) bruge onlinegrænsefladen, som findes på Europass-webstedet (http://europass.cedefop.europa.eu) (dit cv kan derefter gemmes i et register efter dit valg) eller (b) downloade cv-skabelonen (enten som Microsoft Word- eller OpenDocument-dokument) på et sprog efter dit valg fra samme websted og gemme den på din computers harddisk; udfyld derefter de forskellige rubrikker i højre kolonne med dine personlige oplysninger. Se eventuelt cv-eksemplerne på II. Sådan udfyldes de forskellige rubrikker Vigtigt: - Foretag ikke ændringer i venstre kolonne - Bibehold den layout og skrifttype, som er anvendt i skabelonen. Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ - - De Europæiske Fællesskaber, 2003 Side 3

4 E u r o p æ i s k c u r r i c u l u m v i t æ Indsæt foto (valgfrit) - et foto er ikke væsentligt i et cv, medmindre arbejdsgiveren anmoder herom - format: helst jpg. Personlige oplysninger Efternavn(e), fornavn(e) og mellemnavn(e) Adresse(r) Anfør dit(dine) efternavn(e), fornavn(e) og mellemnavn(e) (brug helst kapitælskrift), f.eks.: Jensen, Hans Peter i overensstemmelse med de regler, der gælder i dit land. Anmærkning: Hvis du har flere fornavne, nævnes kaldenavnet først. Anfør din(dine) fulde adresse(r), hvor du ønsker at blive kontaktet, f.eks.: Byvej 11, DK-8600 Silkeborg - Angiv tydeligt den adresse, du hurtigt kan kontaktes på. Hvis din permanente adresse er forskellig fra den øjeblikkelige, kan du skrive flere adresser og ud for hver enkelt præcisere, hvornår du kan kontaktes der. - Måden, hvorpå adressen skrives, kan variere fra land til land. Følg de gældende regler, således at postforsendelser kommer hurtigt frem. Glem ikke landekoden i forbindelse med ansøgninger til udlandet (se eksempel på cv). - Irland, Det Forenede Kongerige og Nederlandene skrives helt ud: Dublin 2 Ireland London SW1P 3AT United Kingdom 2500 EA Den Haag Nederland Yderligere oplysninger findes online i Vejledning i Udformning af EU-publikationer: Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ - - De Europæiske Fællesskaber, 2003 Side 4

5 Telefon Angiv det eller de telefonnumre, du ønsker at blive kontaktet på, f.eks.: Mobil: Nummeret angives i sin internationale form. - Foran det internationale retningsnummer skrives tegnet»+«(uden efterfølgende mellemrum), hvorved det angives, at det internationale retningsnummer skal anvendes i internationale opkald. - Efter det internationale retningsnummer og et mellemrum anføres det fuldstændige nummer, eventuelt med regionalkode, i en enkelt blok. Fax -adresse(r) Angiv eventuelt dit eller dine faxnumre og anvend de samme regler som for telefon, f.eks.: Angiv din(e) -adresse(r) og anfør, om det er din privat- eller forretningsadresse, f.eks.: Nationalitet Anfør din nationalitet, f.eks.: Dansk Fødselsdato Anfør din fødselsdato, f.eks.: 24 juli 1968 Anmærkning: Angivelse af alder i et cv kan betragtes som diskriminerende. Køn Anfør dit køn (mand/kvinde), f.eks.: Mand Anmærkning: Angivelse af køn i et cv kan betragtes som diskriminerende. Ønsket beskæftigelse/ erhvervsområde Anfør din ønsket beskæftigelse/erhvervsområde, f.eks.: Databasemanager og -administrator Anmærkning: Her gives der en oversigt over din beskæftigelse/erhvervsområde erhvervsprofil med fokus på dine kernekompetencer. Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ - - De Europæiske Fællesskaber, 2003 Side 5

6 Erhvervserfaring I denne rubrik beskrives alle tidligere relevante stillinger; begynd med den seneste. Søger du dit første job, glem da ikke at nævne praktikophold, som er udtryk for en første kontakt med arbejdsverdenen. Har du kun begrænset erhvervserfaring (fordi du netop har afsluttet skole- eller universitetsuddannelse), beskrives den opnåede almene eller erhvervsrettede uddannelse først (brug funtionen kopier/indsæt i dit tekstbehandlingsprogram til at vende om på de to rubrikkers rækkefølge); nævn også praktikophold under uddannelsen (se eksemplerne online). Udtryk dig kort og klart, sæt fokus på erhvervserfaring, som giver din ansøgning merværdi. Glem ikke de eksempler på erfaring, som ikke direkte er relevante for den ansøgte stilling, men kan udgøre et aktiv (udlandsophold, arbejde med kundekontakt osv.). Lav kopi af tabellen (ved hjælp af funtionen kopier/indsæt i dit tekstbehandlingsprogram så ofte som nødvendigt). Slet en rubrik ved at anvende funktionen tabel i dit tekstbehandlingsprogram. Datoer Beskæftigelse eller stilling Vigtigste aktiviteter og ansvarsområder Arbejdsgivers navn og adresse Virksomhed eller sektor Angiv hvor længe du har haft den pågældende stilling, f.eks.: Fra marts 1994 til december 1999 Angiv stillingsbetegnelse eller den udøvede beskæftigelse, f.eks.: Lastvognsmekaniker, driftstekniker, receptionist Angiv de vigtigste aktiviteter og ansvarsområder, f.eks.: Vedligeholdelse af edb-anlæg, leverandørkontakt, vedligeholdelse af grønne områder Gør om nødvendigt ansvarsområderne op i tal (procentdel af arbejdstiden, varigheden af en bestemt beskæftigelse osv.) Angiv arbejdsgiverens navn og adresse, f.eks.: Firma Hansen, Åvænget 111, DK-5000 Odense Anmærkning: Tilføj flere oplysninger, hvis relevant (telefon, fax, - eller internetadresse), f.eks.: Tlf: (45) , fax: (45) , internetadresse: Angiv arbejdsgiverens virkeområde eller sektor, f.eks.: Transport og logistik, revisorkontor, fremstilling af automobildele Almen og erhvervsrettet uddannelse I denne rubrik opstilles de enkelte uddannelser, som er afsluttet med et uddannelses- eller eksamensbevis. Begynd med den seneste. Har du kun begrænset erhvervserfaring (fordi du netop har afsluttet skole- eller universitetsuddannelse), beskriv da den opnåede almene eller erhvervsrettede uddannelse først (brug funktionen kopier/indsæt i dit tekstbehandlingsprogram til at vende om på de to rubrikkers rækkefølge). Der er ikke nogen grund til at nævne samtlige uddannelses- og eksamensbeviser: gå ikke tilbage til folkeskolens afgangsprøve, hvis du har en universitetsuddannelse; læg vægt på de kvalifikationer, der er et aktiv for din ansøgning. Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ - - De Europæiske Fællesskaber, 2003 Side 6

7 - Lav kopi af tabellen (ved hjælp af funktionen kopier/indsæt i dit tekstbehandlingsprogram) så ofte som nødvendigt. Slet en rubrik ved at anvende funktionen tabel i tekstbehandlingsprogrammet. Datoer Uddannelsens betegnelse Vigtigste fag/erhvervskvalifikationer Uddannelsesinstitutionens navn og type Niveau efter national og international klassificering Angiv hvor længe den pågældende uddannelse har varet, f.eks.: Fra september 1994 til juni 1998 Angiv den nøjagtige betegnelse for uddannelsen, f.eks.: Bager Anmærkning: Undgå at bruge forkortelser alene. Beskriv de vigtigste fag eller erhvervskvalifikationer fra den pågældende uddannelse og inddel dem eventuelt i grupper, så de fremgår klart, f.eks.: Grundfag - Fremmedsprog, engelsk Produktudvikling, produktion og service Virksomhedslære og innovation Områdefag Køb, kalkulation og salg Planlægning og produktion Varekendskab Specialefag Brødproduktion Kager, desserter og kransekagebagværk Rullede deje Anmærkning: Giv et sammenfattende overblik og sæt fokus på de erhvervskvalifikationer, som er et aktiv, hvis du bliver ansat. Angiv institutionens navn (og eventuelt adresse) og type, f.eks.: Dalum Tekniske Skole Landbrugsvej 55 DK-5260 Odense S Hvis uddannelses- eller eksamensbeviset eller den erhvervede titel svarer til en eksisterende national eller international klassificering, angives det pågældende niveau (national klassificering, International Standard Classification of Education (ISCED) osv.). Indhent om nødvendigt oplysning hos den bevisudstedende institution. Yderligere oplysninger om Unescos International Standard Classification of Education findes på Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ - - De Europæiske Fællesskaber, 2003 Side 7

8 Personlige færdigheder og kompetencer På denne side anføres færdigheder og kompetencer erhvervet i løbet af livet eller som led i et karriereforløb, men ikke nødvendigvis dokumenteret ved hjælp af formelle uddannelses- og eksamensbeviser. Forsøg med andre ord at give et samlet billede af dine færdigheder og kompetencer. I de følgende rubrikker (sprog, sociale, organisatoriske, tekniske, computerrelaterede, kunstneriske og andre færdigheder og kompetencer) kan du tilføje de kompetencer, du har opnået i løbet af din uddannelse (eller dit studium), i seminarer eller på efteruddannelseskurser og på en ikke-formel måde (i arbejdssammenhæng eller i fritiden). Generel anmærkning: Slet de rubrikker, hvor du ikke har noget relevant at nævne, ved hjælp af funktionen klip i dit tekstbehandlingsprogram. Modersmål Angiv her dit modersmål, f.eks.: Dansk Andre sprog Anmærkning: Anfør dine færdigheder og kompetencer inden for fremmedsprog i nedenstående rubrik. Brug det skema, som Europarådet har udarbejdet til selvevaluering af det opnåede niveau på et fremmedsprog med hensyn til forståelse, tale- og skrivefærdighed (se vejledningen efter rubrikken) Selvevaluering Forstå Tale Skrive Europæisk niveau (*) Lytte Læse Samtale Redegøre Spansk (C1) Kompetent sprogbruger Fransk (B1) Selvstændig sprogbruger B2 (B2) Selvstændig sprogbruger Selvstændig sprogbruger (*) Europæiske Referencerammes (CEF) niveau (A2) Sprogbruger med (B1) basiskundskaber Selvstændig sprogbruger (B2) Selvstændig sprogbruger (A2) Sprogbruger med (A2) Sprogbruger med (A2) Sprogbruger med basiskundskaber basiskundskaber basiskundskaber Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ - - De Europæiske Fællesskaber, 2003 Side 8

9 Vejledning i brugen af selvevalueringsskemaet Selvevalueringsskemaet er baseret på sekstrinsskalaen i den fælles europæiske referenceramme for sprog»common European Framework of Reference for Languages«, som Europarådet har udarbejdet. Skemaet er inddelt i de tre følgende brede niveauer: - Sprogbruger med basiskundskaber (niveau A1 og A2); - Selvstændig sprogbruger (niveau B1 og B2); - Kompetent sprogbruger (niveau C1 og C2). Læs nedenstående forklaringer (Europarådets version fra 2000) og skriv det relevante niveau (f.eks. Kompetent sprogbruger - C2) i den passende rubrik i dit cv (lytte, læse, samtale, redegøre, skrive). Forstå Lytte A 1: Jeg kan forstå meget enkle ytringer om mig selv, mennesker jeg kender og ting omkring mig, når folk taler langsomt og tydeligt. A 2: Jeg kan forstå de mest almindelige ord og udtryk for ting, der er vigtige for mig, fx oplysninger om mig selv, om min familie, om indkøb, mit nærmiljø og mit arbejde. Jeg kan forstå hovedindholdet i korte og klare beskeder og meddelelser. B 1: Jeg kan forstå hovedindholdet når der er tale om dagligdags emner som fx arbejde, skole, fritid etc. og sproget er klart og præcist. Jeg kan forstå hovedindholdet i radio- og tv-udsendelser, der berører aktuelle emner eller emner, der har min personlige interesse, hvis der tales relativt langsomt og tydeligt. B 2: Jeg kan forstå længere sammenhængende tale og foredrag og kan følge med i en indviklet ordveksling, forudsat at jeg har rimelig indsigt i emnet. Jeg kan forstå de fleste nyhedsudsendelser på tv. Jeg kan forstå de fleste film, hvor sproget forekommer i en standardversion. C 1: Jeg kan forstå et langt foredrag selv når det ikke er klart struktureret., og ideer og tanker ikke udtrykkes direkte. Jeg kan forstå tv-udsendelser og film uden større besvær. C 2: Jeg kan forstå alle former for talesprog, både når jeg hører det i direkte kommunikation, og når jeg hører det i medierne. Jeg kan også forstå en indfødt, der taler hurtigt, hvis jeg har haft tid til at vænne mig til vedkommendes måde at tale på. Læse A 1: Jeg kan forstå dagligdags navne, ord og meget enkle sætninger, fx i annoncer, på opslag og plakater eller i brochurer. A 2: Jeg kan læse meget korte og enkle tekster. Jeg kan finde bestemte oplysninger, jeg leder efter i dagligdags tekster såsom reklamer, brochurer, spisekort og fartplaner, og jeg kan forstå korte, enkle personlige breve. B 1: Jeg kan forstå tekster, der er skrevet i et dagligdags sprog eller relaterer sig til mit arbejde. Jeg kan forstå indholdet af personlige breve, hvor afsenderen beskriver sine oplevelser, følelser og ønsker. B 2: Jeg kan læse artikler og rapporter om aktuelle emner i hvilke forfatteren indtager en bestemt holdning til et problem eller udtrykker et bestemt synspunkt. Jeg kan forstå de fleste moderne noveller og lettilgængelige romaner. Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ - - De Europæiske Fællesskaber, 2003 Side 9

10 C 1: Jeg kan forstå lange og indviklede sagprosatekster og litterære tekster og opfatte forskelle i stil. Jeg kan forstå fagsprog i artikler og tekniske instruktioner, også når det ikke er inden for mit fagområde. C 2: Jeg kan uden problemer læse næsten alle former for tekster, også abstrakte tekster der indeholder svære ord og sætningsstrukturer, fx manualer, fagtekster og litterære tekster. Tale Samtale A 1: Jeg kan føre enkle samtaler hvis min samtalepartner er indstillet på at gentage eller at omformulere sine sætninger og tale langsommere, samt hjælpe mig med at formulere det, jeg prøver på at sige. Jeg kan stille og besvare enkle spørgsmål omkring dagligdags emner. A 2: Jeg kan deltage i samtale om enkle hverdagssituationer, der kun lægger op til en udveksling af informationer. Jeg kan deltage i en kort meningsudveksling af informationer. Jeg kan deltage i en kort meningsudveksling, skønt jeg normalt endnu ikke forstår nok til at kunne uddybe samtalen. B 1: Jeg kan klare de fleste situationer, der opstår ved rejse i lande eller områder, hvor sproget tales. Jeg kan uforberedt indgå i en samtale om emner af personlig interesse eller generelle hverdagsemner som fx familie, fritid, arbejde, rejse og aktuelle begivenheder. B 2: Jeg kan samtale og diskutere så flydende og frit, at jeg forholdsvis utvungent kan føre en samtale med native speakers. Jeg kan tage aktivt del i diskussioner om dagligdags emner, samt forklare og forsvare mine synspunkter. C 1: Jeg kan udtrykke mig flydende og spontant uden alt for tydeligt at lede efter ordene. Jeg kan bruge sproget fleksibelt og effektivt i sociale og arbejdsmæssige situationer. Jeg kan forholdsvis præcist udtrykke mine synspunkter og ideer på en måde, der er tilpasset efter, hvilken person, jeg taler med. C 2: Jeg kan uden anstrengelse tage del i hvilken som helst samtale og diskussion og vælge det passende ordforråd og udtryk. Jeg kan udtrykke mig flydende og nuanceret med en stor grad af præcision. Hvis jeg alligevel har problemer, kan jeg med omformuleringer klare mig så godt, at min samtalepartner næppe lægger mærke til det. Redegøre A 1: Jeg kan med enkle sætninger og et begrænset ordforråd beskrive hvor jeg bor og fortælle om folk, jeg kender. A 2: Jeg kan bruge en række udtryk og enkle vendinger til at beskrive min familie og andre omkring mig, min dagligdag, min uddannelsesmæssige baggrund og mit arbejde nu eller tidligere. B 1: Jeg kan bruge udtryk og vendinger til at redegøre for oplevelser, mine drømme, håb og forventninger. Jeg kan kort forklare og begrunde mine meninger og planer. Jeg kan fortælle en historie, give et resume af en bog eller af en film og beskrive mine indtryk af dem. B 2: Jeg kan klart og detaljeret redegøre for forhold vedrørende mine interesse- og erfaringsområder. Jeg kan fremlægge et synspunkt om et aktuelt emne og angive fordele og ulemper ved forskellige løsningsmuligheder. C 1: Jeg kan klart og detaljeret redegøre for komplekse emner med forgrenede problemfelter. Jeg kan fremføre specielle problemfelter samt afrunde fremstillingen med en konklusion. C 2: Jeg kan fremføre en klar og flydende redegørelse eller argumentation med et sprog, som passer til situationen i stil og niveau. Jeg kan redegøre med en effektiv, logisk struktur, som hjælper modtageren med at lægge mærke til og huske vigtige punkter. Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ - - De Europæiske Fællesskaber, 2003 Side 10

11 Skrive A 1: Jeg kan skrive korte, enkle postkort, fx sende feriehilsner. Jeg kan udfylde formularer med personlige oplysninger, fx skrive navn, nationalitet og adresse på en hotelregistrering. A 2: Jeg kan skrive korte, enkle notater og beskeder. Jeg kan skrive et meget enkelt, personligt brev, fx et takkebrev. B 1: Jeg kan skrive en enkel og sammenhængende tekst om dagligdags temaer eller om emner, som interesserer mig personligt. Jeg kan skrive personlige breve, hvor jeg beskriver oplevelser og indtryk. B 2: Jeg kan skrive klare og detaljerede tekster om en lang række emner der interesserer mig. Jeg kan skrive en opgave eller en rapport hvor jeg formidler oplysninger og argumenterer for eller imod et bestemt synspunkt. Jeg kan skrive breve hvor jeg giver udtryk for hændelsers og oplevelsers betydning for mig personligt. C 1: Jeg kan skrive en klar og velstruktureret tekst, hvori jeg kan udtrykke mine synspunkter i detaljer. Jeg kan skrive om indviklede emner i et brev, en opgave eller en rapport og fremhæve det jeg mener er det væsentligste indhold. Jeg kan skrive tekster i forskellige genrer, tilpasset modtageren. C 2: Jeg kan skrive klart og flydende, i en stil der er tilpasset formålet. Jeg kan skrive indviklede breve, rapporter eller artikler på en sådan måde at det hjælper læseren med at lægge mærke til og huske vigtige punkter. Jeg kan skrive sammenfatninger og anmeldelser af faglige eller litterære tekster. Selvevalueringsskemaet findes på Europarådets websted: - Hvis du er i besiddelse af et bevis (som f.eks. TOEIC Test of English for International Communication), angives niveau og udstedelsesdato. - Sæt ikke dit niveau for højt; det vil blive testet ved en eventuel jobsamtale! Sociale færdigheder og kompetencer Organisatoriske færdigheder og kompetencer Hvad menes der? Sociale færdigheder og kompetencer i forbindelse med livs- og arbejdssituationer sammen med andre, i stillinger, hvor kommunikation er vigtig, og i situationer, hvor teamwork er uundværligt (f.eks. inden for kultur og sport), i multikulturelle miljøer osv. Beskriv dine sociale færdigheder og kompetencer, f.eks.: - teamspirit; - god til at tilpasse mig multikulturelle omgivelser, hvilket skyldes min arbejdserfaring i udlandet; - gode kommunikationsfærdigheder erhvervet gennem min erfaring som salgsleder. Angiv, i hvilken sammenhæng du har opnået dem (uddannelse, arbejde, seminarer, foreningsliv, fritid osv.). Hvad menes der? Organisatoriske færdigheder og kompetencer i forbindelse med koordinering og forvaltning af personer, projekter og budgetter, på arbejde, i forbindelse med frivilligt arbejde (f.eks. inden for kultur og sport) og hjemme. Beskriv dine organisatoriske færdigheder og kompetencer, f.eks.: - lederevne (i øjeblikket ansvarlig for et team på 10 personer) - organisationsevne (erfaring inden for logistik) - god erfaring inden for projekt- eller teamledelse. Angiv, i hvilken sammenhæng du har opnået dem (uddannelse, arbejde, seminarer, foreningsliv, fritid osv.). Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ - - De Europæiske Fællesskaber, 2003 Side 11

12 Tekniske færdigheder og kompetencer Hvad menes der? Tekniske færdigheder og kompetencer i forbindelse med beherskelse af særligt udstyr, maskineri osv., med undtagelse af computere, eller tekniske færdigheder og kompetencer på et specielt område (fremstillingsindustri, sundhedssektor, bankvirksomhed osv.). Beskriv dine tekniske færdigheder og kompetencer, f.eks.: - godt kendskab til kvalitetskontrolprocesser (jeg har været ansvarlig for gennemførelsen af kvalitetskontrol i min afdeling). Angiv, i hvilken sammenhæng du har opnået dem (uddannelse, arbejdssammenhæng, foreningsliv, fritid osv.). Computerfærdigheder og kompetencer Hvad menes der? Computerfærdigheder og kompetencer i forbindelse med tekstbehandling og andre applikationer, databasesøgning, internetkendskab, programmering osv. Beskriv dine computerfærdigheder og kompetencer, f.eks.: - god beherskelse af Microsoft Office -redskaber (Word, Excel og PowerPoint ); - grundlæggende kendskab til grafisk design-applikationer (Adobe Illustrator, PhotoShop ). Angiv, i hvilken sammenhæng du har opnået dem (uddannelse, arbejdssammenhæng, foreningsliv, fritid osv.). Kunstneriske færdigheder og kompetencer Angiv her dine kunstneriske færdigheder og kompetencer, som er et aktiv (musik, forfattervirksomhed, design osv.), f.eks.: snedkerarbejde Angiv, i hvilken sammenhæng du har opnået dem (uddannelse, arbejdssammenhæng, foreningsliv, fritid osv.). Andre færdigheder og kompetencer Angiv her alle andre færdigheder og kompetencer, som kan være til fordel for din ansøgning, og som ikke er omtalt ovenfor (hobbyer, sport, ansvar i frivillige organisationer), f.eks.: vandring. Angiv, i hvilken sammenhæng du har opnået dem (uddannelse, arbejdssammenhæng, foreningsliv, fritid osv.). Kørekort Angiv her, om du har kørekort, og i bekræftende fald til hvilken kategori, f.eks.: Kørekort B Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ - - De Europæiske Fællesskaber, 2003 Side 12

13 Yderligere informationer Anfør her andre informationer, som du betragter som relevante (publikationer eller forskning; medlem af faglige organisationer; oplysning om militærtjeneste [hvis du mener, det er vigtigt at angive, at du har tjent din værnepligt], familiestatus [hvis du mener, det er vigtigt], kontaktpersoner eller referencer [navn, profession, kontaktadresse, se nedenstående anmærkning]), f.eks.: Publikation Artikel: Molecular characterisation of a H3o-loaded brain cell, Immunology Quarterly, New York, 02/ Anfør ikke adressen på en kontaktperson uden først at have indhentet formel godkendelse; for ikke at lave dit cv for langt, er det bedre at bruge formuleringen»referencer opgives gerne på anmodning«. - Opstil eventuelt en kort liste over publikationer eller forskningsarbejder; angiv dokumenttype (afhandling, artikel, rapport osv.). Bilag Opstil en liste over eventuelle bilag, f.eks.: - kopi af uddannelses- og eksamensbeviser, herunder bekræftelse på deltagelse i uddannelseskurser, der ikke er udstedt bevis på; - arbejdsudtalelse eller udtalelse fra praktikophold; - publikationer eller forskningsarbejder osv. - Opstil bilagene i logisk rækkefølge (f.eks. beviser og udtalelser samlet, om nødvendigt nummereret) af hensyn til læseren. - Send aldrig originaldokumenter, da de kan gå tabt; det er tilstrækkeligt med fotokopier. Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ - - De Europæiske Fællesskaber, 2003 Side 13

VEJLEDNING I ANVENDELSEN AF FORMATET TIL DET EUROPÆISKE CURRICULUM VITAE

VEJLEDNING I ANVENDELSEN AF FORMATET TIL DET EUROPÆISKE CURRICULUM VITAE VEJLEDNING I ANVENDELSEN AF FORMATET TIL DET EUROPÆISKE CURRICULUM VITAE Indledning Udfærdigelsen af et curriculum vitae er en vigtig etape i forbindelse med jobsøgning. Læs de følgende informationer omhyggeligt

Læs mere

Jens Jensen Østergade 1, 9999 Nordby Tlf. 11 11 11 11/22 22 22 22 Mail: jens_jensen@mail.dk

Jens Jensen Østergade 1, 9999 Nordby Tlf. 11 11 11 11/22 22 22 22 Mail: jens_jensen@mail.dk Personlige data Navn: Jens Jensen Adresse: Østergade 1, 9999 Nordby Telefon: 11 11 11 11 / 22 22 22 22 E-mail: jens_jensen@mail.com Hjemmeside: www.familienjensen.dk Fødselsdato: 3. juni 1970 Civilstand:

Læs mere

CV - Bestyrelsesarbejde

CV - Bestyrelsesarbejde Personlige data Navn: Jens Jensen Adresse: Østergade 1, 9999 Nordby Telefon: 11 11 11 11 / 22 22 22 22 E-mail: jens_jensen@mail.com Hjemmeside: www.familienjensen.dk Fødselsdato: 3. juni 1970 Civilstand:

Læs mere

Jens Jensen Østergade 1, 9999 Nordby Tlf. 11 11 11 11/22 22 22 22 Mail: jens_jensen@mail.dk. CV Interim leder

Jens Jensen Østergade 1, 9999 Nordby Tlf. 11 11 11 11/22 22 22 22 Mail: jens_jensen@mail.dk. CV Interim leder Personlige data Navn: Jens Jensen Adresse: Østergade 1, 9999 Nordby Telefon: 11 11 11 11 / 22 22 22 22 E-mail: jens_jensen@mail.com Hjemmeside: www.familienjensen.dk Fødselsdato: 3. juni 1970 Civilstand:

Læs mere

Før du begynder: Fem grundlæggende principper for et godt CV

Før du begynder: Fem grundlæggende principper for et godt CV Før du begynder: Fem grundlæggende principper for et godt CV 1. Koncentrer dig om det vigtigste Arbejdsgivere bruger generelt mindre end et minut på at læse et CV, før de beslutter sig for at afvise det

Læs mere

Beskrivelse af. Firmaet A/S. og stillingen. Produktionschef

Beskrivelse af. Firmaet A/S. og stillingen. Produktionschef Beskrivelse af Firmaet A/S og stillingen Produktionschef Dette materiale skal behandles fortroligt, og indholdet må under ingen omstændigheder videregives til 3. part 29. november 2012 Copyright 2012 Skelmose

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV Det vigtigste først Vores guide til et godt CV Hos Kelly Services vil vi gerne hjælpe dig til at lykkedes på arbejdsmarkedet. Derfor har vi dedikeret noget tid, til at udarbejde en guide, som skal hjælpe

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Personlige oplysninger. Fornavn: alle fornavne Efternavn: alle efternavne Født: dag, måned, år Kvinde: Mand

Personlige oplysninger. Fornavn: alle fornavne Efternavn: alle efternavne Født: dag, måned, år Kvinde: Mand Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Sydhavn Sydhavns Plads 4 2450 København SV www.ucc.dk KompetenceCV Kort beskrevet er kompetencer, det man kan med det man har lært. Kompetencer kan læres og

Læs mere

HUSK AT SKRIVE DIT CV EFTER DEN STILLING DU SØGER

HUSK AT SKRIVE DIT CV EFTER DEN STILLING DU SØGER Et CV er en beskrivelse af din uddannelses- og erhvervserfaring samt kompetence Et CV er personligt Der er ikke nødvendigvis et klart svar på hvad DET RIGTIGE CV er. HUSK AT SKRIVE DIT CV EFTER DEN STILLING

Læs mere

C.V. delen. Planlægning Curriculum Vitæ: Indhold

C.V. delen. Planlægning Curriculum Vitæ: Indhold C.V. delen Planlægning Curriculum Vitæ: Indhold Et CV er iflg. Wikipedia: Kort levnedsskildring, der oplyser om uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som anvendes i forbindelse med skriftlige

Læs mere

Planlægning. Curriculum Vitæ: Indhold

Planlægning. Curriculum Vitæ: Indhold Planlægning Curriculum Vitæ: Et CV er iflg. Wikipedia: Kort levnedsskildring, der oplyser om uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som anvendes i forbindelse med skriftlige ansøgninger. Denne

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Notat Sag Videnscentre for kompetenceafklaring Rambøll Management Kunde Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat nr. 1 Til Videnscentrene og den centrale følgegruppe Fra Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsfrist 4. februar 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Ansøgningsvejledning. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser.

Ansøgningsvejledning. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser. Inden du går i gang med at udfylde ansøgningen, er det en god idé, at have gjort din dokumentation klar.

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Ansøgningsskema. Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA ANSØGNINGSSKEMA PRE MBA GRØNLAND

Ansøgningsskema. Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA ANSØGNINGSSKEMA PRE MBA GRØNLAND Ansøgningsskema Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA Business Institute A/S, Vesterbro 18, 9000 Aalborg 1 Personlig information Fornavn Efternavn

Læs mere

1 www.theanielsen.dk www.tbbn.dk

1 www.theanielsen.dk www.tbbn.dk 1 www.theanielsen.dk 2 www.theanielsen.dk kompetenceliste Adobe programmer Adobe Photoshop «««««Adobe Illustrator ««««Adobe InDesign ««««Adobe Dreamweaver ««««Adobe Flash «««Adobe Bridge ««Adobe Acrobat

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Retningslinjer for udfyldning af Europass-bilag til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement)

Retningslinjer for udfyldning af Europass-bilag til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement) Retningslinjer for udfyldning af Europass-bilag til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement) Formålet med Europass-bilag til uddannelses-/eksamensbevis Europass-bilaget til uddannelses-/eksamensbevis

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] Opret en annonce på jobnet.dk Gå på Jobnet.dk og log ind. I den sorte topmenuen vælger du Annoncer. Du kommer nu til siden Mine annoncer. På siden Mine

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: " Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: " Annonce Ansvarlig

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

Ansøgningsskema Arctic Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax.

Ansøgningsskema Arctic Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Ansøgningsskema Arctic Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker at deltage på: Pre MBA Top Governance Personlig information Fornavn Efternavn Privatadresse Post nr.

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

KRIMINALFORSORGEN. ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen

KRIMINALFORSORGEN. ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen KRIMINALFORSORGEN ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen ALLE SPØRGSMÅL SKAL BESVARES SÅ PRÆCIST SOM MULIGT DE NÆVNTE KOPIER SAMT 3 PASFOTO SKAL VEDLÆGGES

Læs mere

Sådan laver du et godt CV

Sådan laver du et godt CV ERHVERVSERFARING Sådan laver du et godt CV CV betyder livsløbebane LOYAL ERFARINGER DRØMME ANSÆTTELSER RESULTATER TEAMWORK HVAD KAN DU? MÅL HVAD VIL DU? PASSIONERET INDSIGT BIDRAG CURRICULUM VITAE SERVICEMINDED

Læs mere

Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale

Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale Ansøgning En ansøgning består af et brev og et CV. Brevet skal i bund og grund fortælle, hvad der har fået dig til at søge stillingen samt

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] Opret en annonce på jobnet.dk Gå ind på jobnet.dk og log ind ved at klikke på linket 'Opret jobannonce' i feltet Arbejdsgiver. På siden Opret annonce kan

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

PERSONLIGE OPLYSNINGER ANDERSEN, LEIF ERIK HUSUMVEJ 118, DK-2700 BRØNSHØJ. leander@blanet.dk. Dansk ERHVERVSERFARING. Navn.

PERSONLIGE OPLYSNINGER ANDERSEN, LEIF ERIK HUSUMVEJ 118, DK-2700 BRØNSHØJ. leander@blanet.dk. Dansk ERHVERVSERFARING. Navn. E U R O P Æ I S K C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Adresse ANDERSEN, LEIF ERIK HUSUMVEJ 118, DK-2700 BRØNSHØJ Telefon +45 20250723 Fax E-mail leander@blanet.dk Nationalitet

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Hvis du ikke allerede

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Indledning I dette papir beskrives den individuelle kompetencevurdering af vejledere i følgende afsnit: Lovgrundlaget - det

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

CV Hvordan? Sådan! Hvad er formålet med et CV? Hvor meget må et CV fylde? Hvordan læses et CV? Bonus-spørgsmål:

CV Hvordan? Sådan! Hvad er formålet med et CV? Hvor meget må et CV fylde? Hvordan læses et CV? Bonus-spørgsmål: CV Hvordan? Sådan! Det handler om at få en arbejdsgiver til at læse dit CV og sørge for at han/hun ikke stopper med at læse, fordi der kommer oplysninger, som kan frasortere dig til samtalen. Overvej derfor

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Lars Ljungqvist KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013 Hvad skal vi bruge OneNote til?... 10 Nyheder i OneNote 2013... 11 Download OneNote 2013 gratis hos Microsoft...

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

til at oprette et effektivt CV

til at oprette et effektivt CV august 2006 DIT CV ER I TRYGGE HÆNDER Dit CV vises i første omgang anonymt overfor de virksomheder, der søger efter medarbejdere i OFiR's CV-database. Ønsker virksomheden kontakt til dig, skal de bede

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Kort introduktion til Google.

Kort introduktion til Google. Google Side 1 af 10 Kort introduktion til Google.... 2 Tilpas din søgning... 2 Generelle Tips... 2 Udelukkelse af ord... 2 Brug af *... 3 Sætningssøgninger... 3 Jeg Føler Mig Heldig... 3 Avanceret søgning...

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0

En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0 En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0 Af Knud Ramian Denne tekst er en udvidet vejledning i, hvordan man gennemfører en simpel indholdsanalyse som beskrevet i bogen kapitel 11. Teksten stammer fra

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Ordforklaring side 73

Ordforklaring side 73 Ordforklaring side 73 I retten har man en forsvarer, det har man ikke i BT og Ekstra Bladet! Hvad du ser er nyheder hvad du ved er baggrund hvad du føler er opinion! Interviewerens kunst består i at stille

Læs mere