Den Sociale Organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Sociale Organisation"

Transkript

1 Den Sociale Organisation

2 Den sociale organisation Du sidder lige nu med det første i en række papers om det, der interesserer os i Socialsquare. Vi arbejder med og interesserer os for socialitet - at gøre organisationer, produkter og processer sociale, og vi hjælper vores kunder med at opfinde og re-tænke deres organisation, hvortil vi bruger det sociale som et middel til at løse mange af de udfordringer, den moderne organisation står over for. Dette første paper danner rammen for de følgende papers og tager således et helikopter-blik på den sociale organisation som helhed. Baggrunden for det følgende er vores egen research og arbejde med emnet samt et gå-hjem-møde, hvor vi har involveret interesserede i at diskutere, hvad man med fordel kan gøre socialt i en organisation, hvilken værdi det sociale giver, og hvad man skal gøre, for at få det til at ske. Vi skylder derfor en stor tak til de omkring 50 fremmødte til gå-hjemmødet, der livligt diskuterede den sociale organisation, og som lige nu sammen med os fortsætter dialogen i vores LinkedIn-gruppe: Socialsquare gå hjem-møder: Hver måned vælger vi i Socialsquare et nyt tema, som vi sætter under luppen via research og dialog. Vi inviterer interesserede til møder, hvor temaet diskuteres, hvorefter vi omsætter vores findings til et white paper. Vi håber, at dette første paper om den sociale organisation kan være med til at sætte det sociale på dagsordenen i din organisation, og vi vil gerne invitere dig til at tage del i debatten på LinkedIn og til de følgende gåhjem-møder hos Socialsquare. God fornøjelse! 1

3 Introduktion Det er nu fem år siden, at danske virksomheder begyndte at åbne øjnene for fænomenet sociale medier. Blogs var dengang begyndt at sive op fra undergrundsmiljøet og ind i kommunikationsafdelingerne, og efter nogle år kom også de sociale netværk som Facebook, LinkedIn og Twitter på alles læber. Mange virksomheder har igennem tiden gjort sig erfaringer med disse nye muligheder på kommunikationsfronten; nogle med gode resultater, andre med mindre gode. De færreste tvivler på, at udviklingen er vigtig, gennemgribende og kommet for at blive, at man bør forholde sig til teknologien og gennemskue værdien af mulighederne, men mange virksomheder har stadig vanskeligheder med at tackle fænomenet. Hvad skal vi gøre? Hvorfor skal vi gøre det? Og hvorfor er det tilsyneladende så svært? Vi vil argumentere for, at vanskelighederne ikke skyldes de sociale medier, dårlig eksekvering eller manglende kompetencer, men snarere, at der ind til nu har manglet en grundlæggende forståelse for, hvad sociale medier helt grundlæggende er - en gennemgribende forståelse for, hvad de er en del af. Udviklingen og forandringerne i disse år handler ikke om sociale medier og kommunikation, men om at den sociale teknologi grundlæggende forandrer vores måde at organisere os på og stiller helt nye krav til, hvordan vi tænker organisationer, forretning, marketing, HR, organisationsstruktur, innovation, ledelse og relationer til interessenter og kunder. Organisationer blev skabt for at formindske transaktionsomkostningerne ved organisering; det var tidligere for dyrt og ineffektivt hver dag at skulle ud og samle løsarbejdere - hvorfor det var billigere at lave en struktur, hvor medarbejdere blev indordnet en organisation med klare og autoritative kommandoveje. Med fremkomsten af Internettet er det anderledes. Det er nu blevet billigt og effektivt at organisere sig uden for organisation. Og i stigende grad bliver værktøjerne udenfor organisation bedre end dem inde i organisationen. Siden Internettet kom på virksomhedens radar som kommunikationskanal, har vi arbejdet på at få organisationen ud på Internettet. Men med fremkomsten af det sociale Internet er udfordring nu at få Internettet ind i organisationen. De sociale medier har medført store forandringer i manges privatliv. De, der har taget den sociale teknologi til sig, benytter i stadig mindre grad telefon og og organiserer sig i stedet igennem værktøjer, der er designet til formålet. Festerne arrangeres med Facebook Events, musikken overspilles ikke på bånd, men deles på MySpace, billederne fremkaldes ikke og vises ikke i et fysisk fotoalbum: Man deler og samtaler i stedet om oplevelserne online. Studerende deler ikke Word-dokumenter via , men skriver opgaverne i samarbejdsværktøjer som Google Docs. Hvor både private og virksomheder har draget fordel af sociale teknologier helt frem til mobiltelefonen, har privatsfæren overhalet organisationernes anvendelse af sociale værktøjer til organiseringen af hverdagen. Der er i dag en lang række sociale værktøjer, som er bygget til organisationer - Yammer, Google Apps, Podio og mange andre giver en forsmag på, hvad det sociale kan gøre i organisationer, men ligesom ingen i løbet af blot 5 år med telefonen kunne forudse konsekvenserne af teknologien, er der ingen, der kan forudse helt præcist, hvor det sociale fører os hen. Det er midt i denne forandringstid, at organisationerne, typisk igennem kommunikationsafdelingen, i dag stifter bekendtskab med det sociale og øjner en mulighed for at komme i dialog med kunder og interessenter, men i samme stund fuldstændig overser, hvad de sociale medier i virkeligheden er: værktøjer, som tilbyder nye og tidligere helt utænkelige måder at samarbejde og organisere sig på. Med de sociale teknologier kan meget arbejde gøres smartere, hurtigere og nemmere uden en formel organisationsstruktur, eller i hvert fald en struktur, som er radikalt anderledes, end den vi kender i dag. Vores nuværende organiseringsformer i organisationen er derfor blevet ineffektive. 2

4 De sociale teknologier arbejder sig langsomt ind i organisationer, uden at der er taget initiativ fra ledelsesmæssig side, ganske enkelt fordi enkelte medarbejdere har opdaget værktøjerne og set deres effektivitet og potentiale. Virksomheder, der ikke har set potentialet, udfordres derfor nedefra af ansatte, der finder virksomhedens struktur og arbejdsform gammeldags og ineffektiv - og finder lettere og hurtigere værktøjer uden for organisationen. Imidlertid gør de virksomheder, som ser mulighederne, hele deres organisation smidig og effektiv ved ikke blot at indføre social teknologi, men ved også at ændre hele organisationens arbejdsform, så den drager fordel af det sociale. Store fordele. Virksomheder, der lukker øjnene og ikke tager stilling til det sociale, vil opleve, at de taber terræn. Hvis man ikke selv laver en strategi og forholder sig til det sociale, bliver man en del af andres strategi på området. Skal organisationerne agere optimalt, må de således på et højt strategisk niveau forholde sig til socialitet så tidligt som muligt og bevidst lede organisationen igennem de forandringer, som vedrører alle forretningsområder og alle processer, og som meget nært hænger sammen med organisationens arbejdskultur. På den korte bane betyder det sociale for organisationer en omstillingsfase, hvor organiseringen, samarbejdet og strukturerne langsomt nærmer sig den sociale organisation. Dette er en omstilling, som vil være drevet af, at det sociale løser konkrete udfordringer og skaber umiddelbar værdi i den eksisterende organisering. Vi vil i det følgende liste de umiddelbart største udfordringer, som det sociale løser i organisationer, hvilken værdi, det bidrager med, og endelig se på, hvad der skal til, for at den sociale organisation kan blive til virkelighed. 3

5 Hvilke udfordringer løser det sociale i organisationer? 1. Det sociale understøtter sammenhængskraften i organisationer Mange organisationer er i dag præget af at være opsplittet i underorganisationer, afdelinger, teams - siloer, som i hverdagen fungerer godt internt, men som mangler uformelle relationer og faglig sparring, vidensdeling etc. på tværs. Det sociale er med til at nedrive murerne mellem disse siloer og gør organisationen mere sammenhængende 2. Det sociale understøtter videndeling Organisationer kæmper med intranet, postlister og andre værktøjer til vidensspredning, men mange af disse værktøjer er enten for store og uoverskuelige, eller rammer alt for bredt. Det sociale gør det til dels let og værdifuldt at vidensdele, ligesom det sociale er med til at filtrere informationerne, så den enkelte ansatte ikke lider under informations-overload. 3. Det sociale synliggør kompetencer og gør det nemmere at finde de rigtige mennesker I mange organisationer er det svært at finde de rette mennesker med de rette kompetencer hurtigt, når forskellige udfordringer opstår. Ligeledes sidder mange mennesker i beskrevne stillinger, hvor de har skjulte kompetencer, som ikke nødvendigvis anvendes i deres daglige arbejde, men som kunne trækkes på i de rette situationer. Det sociale gør det nemt at finde de rigtige mennesker til de rigtige opgaver og gør det muligt for ansatte at vise deres kompetencer, erfaring og engagement på nye måder. 4. Det sociale gør det muligt at samarbejde smartere både med interne og eksterne samarbejdspartnere Det sociale reducerer antallet af møder Mange organisationer kæmper med ineffektive og tidskrævende møder, hvor alle mødedeltageres tid er blokeret under hele mødets varighed. Det sociale giver mulighed for løbende samtaler og samarbejde, som reducerer nødvendigheden af møder. Kommunikation er ikke længere adskilt fra arbejdet - man arbejder og kommunikerer på samme tid, og de møder, der afholdes, bliver derfor mere effektive og to-the-point, fordi alle mødedeltagere allerede er opdateret, inden mødet startes. Det sociale reducerer antallet af s Mange ansatte oplever at have en inbox, som ikke er til at overskue. Mails er ikke filtreret efter projekter eller relevans og er derfor tidskrævende, ligesom tilliden til, at der svares timeligt på mails er lav. Løbende samtaler og samarbejde i højt specialiserede sociale værktøjer reducerer antallet af s kraftigt og gør det nemmere at overskue informationen og prioritere i informationsstrømmen. 4

6 5. Det sociale gør det lettere at samarbejde på tværs af afstande i tid og rum De specialiserede sociale værktøjer gør samarbejde på tværs af afstande nemmere og mere effektivt. Projektgrupper, der ikke arbejder sammen i hverdagen, kan derfor lettere holde kontakten og have fingeren på pulsen, hvilket gør det nemmere at styre projekterne og igen reducerer antallet af s og møder. 6. Sociale værktøjer hjælper med at organisere arbejdet Specialiserede sociale værktøjer indeholder ofte elementer, hvor arbejdet kan organiseres nemmere. Kalendere, to-dos, identitet på personer, man samarbejder med samt synliggørelse af netværk og kompetencer er blot nogle af de elementer, som de sociale værktøjer kan indeholde. Efterhånden som værktøjerne bliver stærkere og mere specialiserede, vil organiseringselementet og den løbende forhandling heraf blive understøttet i meget højere grad. 7. Det sociale understøtter rekruttering og tiltrækning af talenter ved at synliggøre virksomhedens daglige arbejde og medarbejdere De fleste virksomheder præsenterer sig i dag igennem stillingsannoncer, HR-materiale, deltagelse på job-messer etc., men har vanskeligt ved at vise potentielle ansøgere, hvordan arbejdet virkelig er i organisationerne i dag. Det sociale giver virksomhederne mulighed for at give omverden et indblik i hverdagen, kulturen og opgaverne i virksomheden, og rekruttering bliver derfor en del af selve arbejdet. 8. Det sociale gør det muligt at varetage relationer med kollegaer, man samarbejdede med på tidligere projekter, eller som man ikke ser til daglig De uformelle relationer, som opbygges i projekter, på kurser og seminarer, er i dag vanskelige at vedligeholde. Det sociale gør det muligt at varetage relationerne, hvilket er til gavn for effektivitet og arbejdsglæde på sigt og øger den enkeltes netværk indenfor organisationen. 9. Det sociale forårsager en sammensmeltning af kommunikation og arbejde og øger derfor informationsniveauet og transparensen i hele organisationen Når det sociale bliver en del af arbejdet, skabes der synlighed omkring de enkelte afdelinger og ansattes arbejde. Det bliver tydeligt i organisationen, hvad den enkelte medarbejder laver. 10. Det sociale gør det muligt at eksekvere og højne bevidstheden om organisationens vision og værdier og skabe rammen omkring organisationens kultur Når ledelse og ansatte sammen er sociale, giver det mulighed for samtaler og løbende evalueringer af visioner og værdier. Dette højner bevidstheden og ejerskabet omkring organisationens grundlæggende kurs og hvordan, målene skal opnås. Det sociale gør det derfor nemmere at synliggøre værdierne og visionen i hverdagen og er en effektiv måde at skabe og påvirke medarbejdernes forståelse af og deres rolle i organisationens rejse mod sine mål. 5

7 Hvilken værdi bidrager det sociale med? 1. Det sociale understøtter det faglige fællesskab i organisationen Faglige netværk og grupper, hvor kompetencer på tværs af organisationens siloer kan diskutere og samtale om faglige emner, er en åbenlys fordel ved det sociale. Dette er således med til at styrke og skabe bevidsthed omkring kompetencerne og fagligheden i hele organisationen. 2. Det sociale gør organisationer mere forandringsparate og understøtter the sense of urgency Samtaler om organisationens udfordringer kan via det sociale blive en del af hverdagen og rykker dermed ind i hele organisationens bevidsthed. Organisationernes kollektive viden og ideer kan opsamles, alle kan deltage i samtalerne. Derigennem øges forståelsen for, hvorfor forandringer er nødvendige, og hele organisationens ressourcer kan samles om at få det til at ske. 3. Det sociale skaber overblik, kendskab og mening i komplekse organisationer Relationer, interesseområder, indblik i andre afdelingers og kollegaers arbejde og deraf forståelse for de udfordringer, organisationen står overfor, er via det sociale med til at give mening og forståelse for organisationens situation. 4. Det sociale fremmer gennemsigtighed i organisationen, som medvirker til at skabe en tillidskultur At organisationen blive gennemsigtig medfører, at den enkelte medarbejder kan følge med i, hvad kollegaerne arbejder med, hvilke udfordringer de kæmper med, og hvorfor der prioriteres, som der gør. Denne gennemsigtighed styrker forståelsen for hinandens arbejde og skaber forståelse og bedre samarbejde, der tager hensyn til forskellige medarbejderes og afdelingers konkrete udfordringer. Kulturer, som i dag er præget af mistænksomhed og kontrol, vil af det sociale få større mulighed for at bevæge sig i retning af en kultur, hvor tillid og forståelse er dominerende. 5. Det sociale understøtter innovation gennem fælles brainstorming og idé-opsamling Når organisationen er social, kan alle hjørner af organisationen byde ind i innovationsprocesser. Med det sociale omdannes organisationen til en fokusgruppe, der altid har åbent, hvorved ressourcerne i organisationen kan udnyttes optimalt. 6

8 6. Det sociale understøtter og optimerer eksisterende arbejdsprocesser Selvom det sociale på mange måder fordrer, at vi skal organisere vores arbejde anderledes på den lange bane, er der mange eksisterende processer, som kan understøttes og optimeres af det sociale. 7. Det sociale gør det muligt at gemme og søge på viden og samtaler Med det sociale bliver det mindre nødvendigt at genopfinde den dybe tallerken, hver gang en udfordring opstår. Delingen af erfaring og samtalerne omkring det, gemmes i det sociale, og kan søges frem igen. 8. Det sociale understøtter et forpligtende fællesskab, hvor aktiv deltagelse belønnes og manglende deltagelse synliggøres Deltagelse er en af hovedingredienserne i det sociale. Jo mere den enkelte deler og bidrager, des større værdi har vedkommende i netværket. Samtidig tydeliggøres det også, hvor i organisationen manglende deltagelse gemmer sig, og det bliver derfor nemmere for HR at identificere problemer og tage hånd om medarbejdere, der er kørt sure i den nuværende stilling. 9. Det sociale giver større arbejdsglæde og entusiasme Den praktiske effektivitet og organisatoriske smidighed gør det sjovere at arbejde og nemmere at holde fokus, idet de ansattes kernearbejde bliver sat i centrum. Det sociale giver gode muligheder for at dele succeser samt uddele ros og skaber rum for, at det uformelle kan blive en del af hverdagen uden reduktion i effektivitet. 7

9 Hvad skal der til for, at det kan ske? 1. Ledere der vil, forstår værdien og tør gå foran i udbredelsen af det sociale Da den sociale organisation stræber efter at arbejde på nye og bedre måder, er det naturligt, at den, som er ansvarlig for, at medarbejderne kan udføre deres arbejde bedst muligt, går foran. Ikke kun direkte - ved at bruge platforme og tjenester i sit arbejde - men også indirekte - ved at give slip på den så typiske kontrol-mentalitet og sætte sine medarbejdere fri til at få tingende gjort. 2. En kulturændring hvor det er normen at være åben og at dele Dette kan ske, hvis ledere og medarbejdere viser hinanden større tillid og ikke bruger energi og økonomi på at kontrollere hinanden. Et første skridt i den rigtige retning er at blive bevidst og eksplicit omkring, at organisationens fremtidige succes afhænger af et målrettet samarbejde. Åbenhed og muligheder for at dele arbejdet mellem medarbejdere er en forudsætning for dette samarbejde. 3. En forandringsproces skal være forankret i strategi eller en vision, men skal startes og drives nedefra At organisationen er bevidst og eksplicit omkring den forandring, som skal til både i relation til forretningsprocesser, kompetencer, digitale værktøjer og organisationskultur, betyder typisk, at forandringen skal være del af en strategi, en større vision og et mål, som virksomhedens interessenter er enige om. Denne forankring legitimerer forandringen og gør rejsen nemmere, men det faktiske forandringsarbejde sker nedefra og udefra. 4. Værdien af det sociale skal synliggøres For at sikre opbakning til sociale tiltag fra hele organisationen er det vigtigt, at værdien af det sociale synliggøres på alle niveauer: Ledelsen skal kunne se de forretningsmæssige fordele, og medarbejderne skal kunne opleve det som en hjælp og en naturlig del af at udføre sit arbejde bedre. 5. Organisationens medarbejdere skal have klare retningslinjer og beføjelser Når sociale initiativer iværksættes af ledelsen, er det vigtigt, at medarbejderne gives klare rammer for, hvordan de forventes at agere. Disse guidelines skal sikre, at medarbejderne ikke har betænkeligheder ved at bruge værktøjerne, og at de forstår, at deres job nu er at eksperimentere og udforske værktøjerne til fulde. 6. Det sociale skal indføres som et led i en ny organisations- og ledelseskultur Det skal gøres klart for de ansatte, at det sociale er et redskab, der anvendes i hele arbejdesprocessen, hvor halvfærdige ideer, spørgsmål og fejl er en naturlig del. Dette kræver opbakning fra ledelsen, og at de ansatte har fuld forståelse for, hvordan de måles. Hvis arbejdskulturen og forholdet til ledelsen i relation til det sociale ikke er eksplicit, vil medarbejderne have betænkeligheder ved at bruge værktøjerne og initiativerne falde til jorden. 7. Det sociale skal på budgettet og i strategien 8

10 Hvis organisationen vil tage det sociale alvorligt, skal der afsættes tid og ressourcer, der afspejler dette. Det sociale skal indgå i alle dele af virksomhedens overordnede strategi, ikke tænkes som en et isoleret indsatsområde. 8. Organisationerne skal eksperimentere og lære af initiativer, og de skal være parate til fejle og korrigere med forbedrede tiltag Mange parametre skal tages i betragtning, når strategien og værktøjerne implementeres, og værktøjerne skal tilpasses og udvikles, efterhånden som virksomheden og arbejdskulturen forandres. Organisationer kan med fordel starte med mindre projekter, der let kan skaleres til hele organisationen, når værktøjerne er parate til det. 9. Sociale tiltag skal dække eksisterende behov eller løse konkrete udfordringer For at synliggøre det sociales værdi og for at sikre, at initiativer giver forretningsmæssig mening, bør sociale tiltag tage udgangspunkt i konkrete behov og problemstillinger i virksomhedens nuværende situation. 10. Organisationens medarbejdere skal have de rette kompetencer inden for det sociale For at agere i en social organisation, skal medarbejderne have en række kompetencer indenfor IT, en god forståelse for dynamikken i sociale værktøjer og være gode til skriftlig kommunikation. Derfor skal medarbejderne løbende uddannes, og rekrutteringen bør målrettet gå efter personer med kompetencer i anvendelsen af værktøjerne. Du er altid velkommen til at tage fat i os, hvis du ønsker at vide mere om vores arbejde med den sociale organisation. Du finder vores kontaktoplysninger på Socialsquare.dk. Har du lyst til at fortsætte dialogen om den sociale organisation med os online, så meld dig ind i LinkedIn-gruppen: Socialsquare gå-hjem-møder: Vi holder løbende gå-hjem-møder om emner, der relaterer sig til den sociale organisation. Du kan holde dig orienteret om disse møder ved at besøge Socialsquare.dk eller tilmelde dig vores nyhedsbrev via samme website. Magnus Christensson, Martin Sønderlev Christensen, Thomas Madsen-Mygdal, Jeppe Kabell, og Thilde Vesterby - Socialsquare

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Det sociale intranet. whitepaper

Det sociale intranet. whitepaper Det sociale intranet whitepaper 1 Et socialt intranet? Hos Socialsquare interesserer vi os for at forbedre virksomhedsprocesser og forretning ved at tænke dem som sociale. For os er det sociale ikke et

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan 2016-2020 2 Velkommen til Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan I Fagcenter for Socialpsykiatri er visionen at skabe fremtidens velfærd,

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

OFFENTLIGE INNOVATØRER HVEM SKABER NYE LØSNINGER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR?

OFFENTLIGE INNOVATØRER HVEM SKABER NYE LØSNINGER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR? ? OFFENTLIGE INNOVATØRER HVEM SKABER NYE LØSNINGER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR?? Hvem er de medarbejdere og ledere i den offentlige sektor, som arbejder for at skabe værdi på nye måder? Hvordan gør de, og

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Daginstitutionen Søhøjlandet

Daginstitutionen Søhøjlandet Daginstitutionen Søhøjlandet Indhold Ledelsesværdigrundlag.... 3 Missionen... 4 Vision... 4 Værdiernes betydning i en organisation... 7 Kvalitet Dialog Dynamik Sammenhæng.... 9 Kvalitet Dialog Dynamik

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Lær at lede og. motivere frivillige

Lær at lede og. motivere frivillige Lær at lede og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivere frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvor er du? 1) I har

Læs mere

Mangfoldighedsorganisering. - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne

Mangfoldighedsorganisering. - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne Mangfoldighedsorganisering - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne Organisering handler om at involvere og engagere medlemmerne og gøre fagforeningen til en konkret, nærværende

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD Arbejdsmarkedscenter Syd Gunnar Clausens Vej 90 8260 Viby J Tlf. 8713 6600 E-mail: amcsyd@aarhus.dk www.amcsyd.dk Juni 2012 2 VIRKSOMHEDSPLAN 2012/13

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Vi arbejder med social kapital

Vi arbejder med social kapital Vi arbejder med social kapital R e t FÆR DIgHeD I D KERNE OPGAVEN SamaRbejDe I L L t Vores kerneopgave er uddannelse. Hotel- og Restaurantskolens mission og vision er: Vi er her for elevernes skyld Vi

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

virtuelle platforme Working Virtual 2015

virtuelle platforme Working Virtual 2015 virtuelle platforme Working Virtual 2015 Program Hvad gør de andre virksomheder? VS14 analyse Hvad kan du og din virksomhed gøre? Virtuelle møder og alternativerne Fakta om virtuelle møder og potentialer

Læs mere

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik 15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik Afsæt For i bedst mulig grad at kunne møde fremtidens udfordringer og få fuld effekt af arbejdet med Kerneopgaverne, er der behov for en politisk arbejdsform,

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Ledelse af frivillige i folkekirken

Ledelse af frivillige i folkekirken Køb bøgerne i dag 239 kr. (grøn) / 180 kr. (hvid) Ledelse af frivillige i folkekirken V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet Med den fælles ledelsespolitik sættes der ekstra fokus på ledelse i Fødevareministeriet for at sikre, at ledelsesopgaven overalt i koncernen varetages

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

ledelse der inviterer og insisterer

ledelse der inviterer og insisterer Find vejen frem VIA University College VIAs ledelsesgrundlag ledelse der inviterer og insisterer integrerende ledelse Ledere og medarbejdere ved noget forskelligt og er gensidigt afhængige for at lykkes

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Version. PROJEKTBESKRIVELSE Strategi for Faaborg-Midtfyn som fællesskab

Version. PROJEKTBESKRIVELSE Strategi for Faaborg-Midtfyn som fællesskab Version PROJEKTBESKRIVELSE Strategi for som fællesskab Projektbeskrivelse Projekt: Strategi for som fællesskab Projektejer: Direktionen Dato: Maj 2014 Baggrund for projektet: I er der et politisk ønske

Læs mere

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1 Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november Sund By Netværkets strategi for 2017-2020 Side 1 Disponering Sådan er strategien blevet til Mission, vision og strategiske indsatsområder Eksempler på det

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro:

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere