Den Sociale Organisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Sociale Organisation"

Transkript

1 Den Sociale Organisation

2 Den sociale organisation Du sidder lige nu med det første i en række papers om det, der interesserer os i Socialsquare. Vi arbejder med og interesserer os for socialitet - at gøre organisationer, produkter og processer sociale, og vi hjælper vores kunder med at opfinde og re-tænke deres organisation, hvortil vi bruger det sociale som et middel til at løse mange af de udfordringer, den moderne organisation står over for. Dette første paper danner rammen for de følgende papers og tager således et helikopter-blik på den sociale organisation som helhed. Baggrunden for det følgende er vores egen research og arbejde med emnet samt et gå-hjem-møde, hvor vi har involveret interesserede i at diskutere, hvad man med fordel kan gøre socialt i en organisation, hvilken værdi det sociale giver, og hvad man skal gøre, for at få det til at ske. Vi skylder derfor en stor tak til de omkring 50 fremmødte til gå-hjemmødet, der livligt diskuterede den sociale organisation, og som lige nu sammen med os fortsætter dialogen i vores LinkedIn-gruppe: Socialsquare gå hjem-møder: Hver måned vælger vi i Socialsquare et nyt tema, som vi sætter under luppen via research og dialog. Vi inviterer interesserede til møder, hvor temaet diskuteres, hvorefter vi omsætter vores findings til et white paper. Vi håber, at dette første paper om den sociale organisation kan være med til at sætte det sociale på dagsordenen i din organisation, og vi vil gerne invitere dig til at tage del i debatten på LinkedIn og til de følgende gåhjem-møder hos Socialsquare. God fornøjelse! 1

3 Introduktion Det er nu fem år siden, at danske virksomheder begyndte at åbne øjnene for fænomenet sociale medier. Blogs var dengang begyndt at sive op fra undergrundsmiljøet og ind i kommunikationsafdelingerne, og efter nogle år kom også de sociale netværk som Facebook, LinkedIn og Twitter på alles læber. Mange virksomheder har igennem tiden gjort sig erfaringer med disse nye muligheder på kommunikationsfronten; nogle med gode resultater, andre med mindre gode. De færreste tvivler på, at udviklingen er vigtig, gennemgribende og kommet for at blive, at man bør forholde sig til teknologien og gennemskue værdien af mulighederne, men mange virksomheder har stadig vanskeligheder med at tackle fænomenet. Hvad skal vi gøre? Hvorfor skal vi gøre det? Og hvorfor er det tilsyneladende så svært? Vi vil argumentere for, at vanskelighederne ikke skyldes de sociale medier, dårlig eksekvering eller manglende kompetencer, men snarere, at der ind til nu har manglet en grundlæggende forståelse for, hvad sociale medier helt grundlæggende er - en gennemgribende forståelse for, hvad de er en del af. Udviklingen og forandringerne i disse år handler ikke om sociale medier og kommunikation, men om at den sociale teknologi grundlæggende forandrer vores måde at organisere os på og stiller helt nye krav til, hvordan vi tænker organisationer, forretning, marketing, HR, organisationsstruktur, innovation, ledelse og relationer til interessenter og kunder. Organisationer blev skabt for at formindske transaktionsomkostningerne ved organisering; det var tidligere for dyrt og ineffektivt hver dag at skulle ud og samle løsarbejdere - hvorfor det var billigere at lave en struktur, hvor medarbejdere blev indordnet en organisation med klare og autoritative kommandoveje. Med fremkomsten af Internettet er det anderledes. Det er nu blevet billigt og effektivt at organisere sig uden for organisation. Og i stigende grad bliver værktøjerne udenfor organisation bedre end dem inde i organisationen. Siden Internettet kom på virksomhedens radar som kommunikationskanal, har vi arbejdet på at få organisationen ud på Internettet. Men med fremkomsten af det sociale Internet er udfordring nu at få Internettet ind i organisationen. De sociale medier har medført store forandringer i manges privatliv. De, der har taget den sociale teknologi til sig, benytter i stadig mindre grad telefon og og organiserer sig i stedet igennem værktøjer, der er designet til formålet. Festerne arrangeres med Facebook Events, musikken overspilles ikke på bånd, men deles på MySpace, billederne fremkaldes ikke og vises ikke i et fysisk fotoalbum: Man deler og samtaler i stedet om oplevelserne online. Studerende deler ikke Word-dokumenter via , men skriver opgaverne i samarbejdsværktøjer som Google Docs. Hvor både private og virksomheder har draget fordel af sociale teknologier helt frem til mobiltelefonen, har privatsfæren overhalet organisationernes anvendelse af sociale værktøjer til organiseringen af hverdagen. Der er i dag en lang række sociale værktøjer, som er bygget til organisationer - Yammer, Google Apps, Podio og mange andre giver en forsmag på, hvad det sociale kan gøre i organisationer, men ligesom ingen i løbet af blot 5 år med telefonen kunne forudse konsekvenserne af teknologien, er der ingen, der kan forudse helt præcist, hvor det sociale fører os hen. Det er midt i denne forandringstid, at organisationerne, typisk igennem kommunikationsafdelingen, i dag stifter bekendtskab med det sociale og øjner en mulighed for at komme i dialog med kunder og interessenter, men i samme stund fuldstændig overser, hvad de sociale medier i virkeligheden er: værktøjer, som tilbyder nye og tidligere helt utænkelige måder at samarbejde og organisere sig på. Med de sociale teknologier kan meget arbejde gøres smartere, hurtigere og nemmere uden en formel organisationsstruktur, eller i hvert fald en struktur, som er radikalt anderledes, end den vi kender i dag. Vores nuværende organiseringsformer i organisationen er derfor blevet ineffektive. 2

4 De sociale teknologier arbejder sig langsomt ind i organisationer, uden at der er taget initiativ fra ledelsesmæssig side, ganske enkelt fordi enkelte medarbejdere har opdaget værktøjerne og set deres effektivitet og potentiale. Virksomheder, der ikke har set potentialet, udfordres derfor nedefra af ansatte, der finder virksomhedens struktur og arbejdsform gammeldags og ineffektiv - og finder lettere og hurtigere værktøjer uden for organisationen. Imidlertid gør de virksomheder, som ser mulighederne, hele deres organisation smidig og effektiv ved ikke blot at indføre social teknologi, men ved også at ændre hele organisationens arbejdsform, så den drager fordel af det sociale. Store fordele. Virksomheder, der lukker øjnene og ikke tager stilling til det sociale, vil opleve, at de taber terræn. Hvis man ikke selv laver en strategi og forholder sig til det sociale, bliver man en del af andres strategi på området. Skal organisationerne agere optimalt, må de således på et højt strategisk niveau forholde sig til socialitet så tidligt som muligt og bevidst lede organisationen igennem de forandringer, som vedrører alle forretningsområder og alle processer, og som meget nært hænger sammen med organisationens arbejdskultur. På den korte bane betyder det sociale for organisationer en omstillingsfase, hvor organiseringen, samarbejdet og strukturerne langsomt nærmer sig den sociale organisation. Dette er en omstilling, som vil være drevet af, at det sociale løser konkrete udfordringer og skaber umiddelbar værdi i den eksisterende organisering. Vi vil i det følgende liste de umiddelbart største udfordringer, som det sociale løser i organisationer, hvilken værdi, det bidrager med, og endelig se på, hvad der skal til, for at den sociale organisation kan blive til virkelighed. 3

5 Hvilke udfordringer løser det sociale i organisationer? 1. Det sociale understøtter sammenhængskraften i organisationer Mange organisationer er i dag præget af at være opsplittet i underorganisationer, afdelinger, teams - siloer, som i hverdagen fungerer godt internt, men som mangler uformelle relationer og faglig sparring, vidensdeling etc. på tværs. Det sociale er med til at nedrive murerne mellem disse siloer og gør organisationen mere sammenhængende 2. Det sociale understøtter videndeling Organisationer kæmper med intranet, postlister og andre værktøjer til vidensspredning, men mange af disse værktøjer er enten for store og uoverskuelige, eller rammer alt for bredt. Det sociale gør det til dels let og værdifuldt at vidensdele, ligesom det sociale er med til at filtrere informationerne, så den enkelte ansatte ikke lider under informations-overload. 3. Det sociale synliggør kompetencer og gør det nemmere at finde de rigtige mennesker I mange organisationer er det svært at finde de rette mennesker med de rette kompetencer hurtigt, når forskellige udfordringer opstår. Ligeledes sidder mange mennesker i beskrevne stillinger, hvor de har skjulte kompetencer, som ikke nødvendigvis anvendes i deres daglige arbejde, men som kunne trækkes på i de rette situationer. Det sociale gør det nemt at finde de rigtige mennesker til de rigtige opgaver og gør det muligt for ansatte at vise deres kompetencer, erfaring og engagement på nye måder. 4. Det sociale gør det muligt at samarbejde smartere både med interne og eksterne samarbejdspartnere Det sociale reducerer antallet af møder Mange organisationer kæmper med ineffektive og tidskrævende møder, hvor alle mødedeltageres tid er blokeret under hele mødets varighed. Det sociale giver mulighed for løbende samtaler og samarbejde, som reducerer nødvendigheden af møder. Kommunikation er ikke længere adskilt fra arbejdet - man arbejder og kommunikerer på samme tid, og de møder, der afholdes, bliver derfor mere effektive og to-the-point, fordi alle mødedeltagere allerede er opdateret, inden mødet startes. Det sociale reducerer antallet af s Mange ansatte oplever at have en inbox, som ikke er til at overskue. Mails er ikke filtreret efter projekter eller relevans og er derfor tidskrævende, ligesom tilliden til, at der svares timeligt på mails er lav. Løbende samtaler og samarbejde i højt specialiserede sociale værktøjer reducerer antallet af s kraftigt og gør det nemmere at overskue informationen og prioritere i informationsstrømmen. 4

6 5. Det sociale gør det lettere at samarbejde på tværs af afstande i tid og rum De specialiserede sociale værktøjer gør samarbejde på tværs af afstande nemmere og mere effektivt. Projektgrupper, der ikke arbejder sammen i hverdagen, kan derfor lettere holde kontakten og have fingeren på pulsen, hvilket gør det nemmere at styre projekterne og igen reducerer antallet af s og møder. 6. Sociale værktøjer hjælper med at organisere arbejdet Specialiserede sociale værktøjer indeholder ofte elementer, hvor arbejdet kan organiseres nemmere. Kalendere, to-dos, identitet på personer, man samarbejder med samt synliggørelse af netværk og kompetencer er blot nogle af de elementer, som de sociale værktøjer kan indeholde. Efterhånden som værktøjerne bliver stærkere og mere specialiserede, vil organiseringselementet og den løbende forhandling heraf blive understøttet i meget højere grad. 7. Det sociale understøtter rekruttering og tiltrækning af talenter ved at synliggøre virksomhedens daglige arbejde og medarbejdere De fleste virksomheder præsenterer sig i dag igennem stillingsannoncer, HR-materiale, deltagelse på job-messer etc., men har vanskeligt ved at vise potentielle ansøgere, hvordan arbejdet virkelig er i organisationerne i dag. Det sociale giver virksomhederne mulighed for at give omverden et indblik i hverdagen, kulturen og opgaverne i virksomheden, og rekruttering bliver derfor en del af selve arbejdet. 8. Det sociale gør det muligt at varetage relationer med kollegaer, man samarbejdede med på tidligere projekter, eller som man ikke ser til daglig De uformelle relationer, som opbygges i projekter, på kurser og seminarer, er i dag vanskelige at vedligeholde. Det sociale gør det muligt at varetage relationerne, hvilket er til gavn for effektivitet og arbejdsglæde på sigt og øger den enkeltes netværk indenfor organisationen. 9. Det sociale forårsager en sammensmeltning af kommunikation og arbejde og øger derfor informationsniveauet og transparensen i hele organisationen Når det sociale bliver en del af arbejdet, skabes der synlighed omkring de enkelte afdelinger og ansattes arbejde. Det bliver tydeligt i organisationen, hvad den enkelte medarbejder laver. 10. Det sociale gør det muligt at eksekvere og højne bevidstheden om organisationens vision og værdier og skabe rammen omkring organisationens kultur Når ledelse og ansatte sammen er sociale, giver det mulighed for samtaler og løbende evalueringer af visioner og værdier. Dette højner bevidstheden og ejerskabet omkring organisationens grundlæggende kurs og hvordan, målene skal opnås. Det sociale gør det derfor nemmere at synliggøre værdierne og visionen i hverdagen og er en effektiv måde at skabe og påvirke medarbejdernes forståelse af og deres rolle i organisationens rejse mod sine mål. 5

7 Hvilken værdi bidrager det sociale med? 1. Det sociale understøtter det faglige fællesskab i organisationen Faglige netværk og grupper, hvor kompetencer på tværs af organisationens siloer kan diskutere og samtale om faglige emner, er en åbenlys fordel ved det sociale. Dette er således med til at styrke og skabe bevidsthed omkring kompetencerne og fagligheden i hele organisationen. 2. Det sociale gør organisationer mere forandringsparate og understøtter the sense of urgency Samtaler om organisationens udfordringer kan via det sociale blive en del af hverdagen og rykker dermed ind i hele organisationens bevidsthed. Organisationernes kollektive viden og ideer kan opsamles, alle kan deltage i samtalerne. Derigennem øges forståelsen for, hvorfor forandringer er nødvendige, og hele organisationens ressourcer kan samles om at få det til at ske. 3. Det sociale skaber overblik, kendskab og mening i komplekse organisationer Relationer, interesseområder, indblik i andre afdelingers og kollegaers arbejde og deraf forståelse for de udfordringer, organisationen står overfor, er via det sociale med til at give mening og forståelse for organisationens situation. 4. Det sociale fremmer gennemsigtighed i organisationen, som medvirker til at skabe en tillidskultur At organisationen blive gennemsigtig medfører, at den enkelte medarbejder kan følge med i, hvad kollegaerne arbejder med, hvilke udfordringer de kæmper med, og hvorfor der prioriteres, som der gør. Denne gennemsigtighed styrker forståelsen for hinandens arbejde og skaber forståelse og bedre samarbejde, der tager hensyn til forskellige medarbejderes og afdelingers konkrete udfordringer. Kulturer, som i dag er præget af mistænksomhed og kontrol, vil af det sociale få større mulighed for at bevæge sig i retning af en kultur, hvor tillid og forståelse er dominerende. 5. Det sociale understøtter innovation gennem fælles brainstorming og idé-opsamling Når organisationen er social, kan alle hjørner af organisationen byde ind i innovationsprocesser. Med det sociale omdannes organisationen til en fokusgruppe, der altid har åbent, hvorved ressourcerne i organisationen kan udnyttes optimalt. 6

8 6. Det sociale understøtter og optimerer eksisterende arbejdsprocesser Selvom det sociale på mange måder fordrer, at vi skal organisere vores arbejde anderledes på den lange bane, er der mange eksisterende processer, som kan understøttes og optimeres af det sociale. 7. Det sociale gør det muligt at gemme og søge på viden og samtaler Med det sociale bliver det mindre nødvendigt at genopfinde den dybe tallerken, hver gang en udfordring opstår. Delingen af erfaring og samtalerne omkring det, gemmes i det sociale, og kan søges frem igen. 8. Det sociale understøtter et forpligtende fællesskab, hvor aktiv deltagelse belønnes og manglende deltagelse synliggøres Deltagelse er en af hovedingredienserne i det sociale. Jo mere den enkelte deler og bidrager, des større værdi har vedkommende i netværket. Samtidig tydeliggøres det også, hvor i organisationen manglende deltagelse gemmer sig, og det bliver derfor nemmere for HR at identificere problemer og tage hånd om medarbejdere, der er kørt sure i den nuværende stilling. 9. Det sociale giver større arbejdsglæde og entusiasme Den praktiske effektivitet og organisatoriske smidighed gør det sjovere at arbejde og nemmere at holde fokus, idet de ansattes kernearbejde bliver sat i centrum. Det sociale giver gode muligheder for at dele succeser samt uddele ros og skaber rum for, at det uformelle kan blive en del af hverdagen uden reduktion i effektivitet. 7

9 Hvad skal der til for, at det kan ske? 1. Ledere der vil, forstår værdien og tør gå foran i udbredelsen af det sociale Da den sociale organisation stræber efter at arbejde på nye og bedre måder, er det naturligt, at den, som er ansvarlig for, at medarbejderne kan udføre deres arbejde bedst muligt, går foran. Ikke kun direkte - ved at bruge platforme og tjenester i sit arbejde - men også indirekte - ved at give slip på den så typiske kontrol-mentalitet og sætte sine medarbejdere fri til at få tingende gjort. 2. En kulturændring hvor det er normen at være åben og at dele Dette kan ske, hvis ledere og medarbejdere viser hinanden større tillid og ikke bruger energi og økonomi på at kontrollere hinanden. Et første skridt i den rigtige retning er at blive bevidst og eksplicit omkring, at organisationens fremtidige succes afhænger af et målrettet samarbejde. Åbenhed og muligheder for at dele arbejdet mellem medarbejdere er en forudsætning for dette samarbejde. 3. En forandringsproces skal være forankret i strategi eller en vision, men skal startes og drives nedefra At organisationen er bevidst og eksplicit omkring den forandring, som skal til både i relation til forretningsprocesser, kompetencer, digitale værktøjer og organisationskultur, betyder typisk, at forandringen skal være del af en strategi, en større vision og et mål, som virksomhedens interessenter er enige om. Denne forankring legitimerer forandringen og gør rejsen nemmere, men det faktiske forandringsarbejde sker nedefra og udefra. 4. Værdien af det sociale skal synliggøres For at sikre opbakning til sociale tiltag fra hele organisationen er det vigtigt, at værdien af det sociale synliggøres på alle niveauer: Ledelsen skal kunne se de forretningsmæssige fordele, og medarbejderne skal kunne opleve det som en hjælp og en naturlig del af at udføre sit arbejde bedre. 5. Organisationens medarbejdere skal have klare retningslinjer og beføjelser Når sociale initiativer iværksættes af ledelsen, er det vigtigt, at medarbejderne gives klare rammer for, hvordan de forventes at agere. Disse guidelines skal sikre, at medarbejderne ikke har betænkeligheder ved at bruge værktøjerne, og at de forstår, at deres job nu er at eksperimentere og udforske værktøjerne til fulde. 6. Det sociale skal indføres som et led i en ny organisations- og ledelseskultur Det skal gøres klart for de ansatte, at det sociale er et redskab, der anvendes i hele arbejdesprocessen, hvor halvfærdige ideer, spørgsmål og fejl er en naturlig del. Dette kræver opbakning fra ledelsen, og at de ansatte har fuld forståelse for, hvordan de måles. Hvis arbejdskulturen og forholdet til ledelsen i relation til det sociale ikke er eksplicit, vil medarbejderne have betænkeligheder ved at bruge værktøjerne og initiativerne falde til jorden. 7. Det sociale skal på budgettet og i strategien 8

10 Hvis organisationen vil tage det sociale alvorligt, skal der afsættes tid og ressourcer, der afspejler dette. Det sociale skal indgå i alle dele af virksomhedens overordnede strategi, ikke tænkes som en et isoleret indsatsområde. 8. Organisationerne skal eksperimentere og lære af initiativer, og de skal være parate til fejle og korrigere med forbedrede tiltag Mange parametre skal tages i betragtning, når strategien og værktøjerne implementeres, og værktøjerne skal tilpasses og udvikles, efterhånden som virksomheden og arbejdskulturen forandres. Organisationer kan med fordel starte med mindre projekter, der let kan skaleres til hele organisationen, når værktøjerne er parate til det. 9. Sociale tiltag skal dække eksisterende behov eller løse konkrete udfordringer For at synliggøre det sociales værdi og for at sikre, at initiativer giver forretningsmæssig mening, bør sociale tiltag tage udgangspunkt i konkrete behov og problemstillinger i virksomhedens nuværende situation. 10. Organisationens medarbejdere skal have de rette kompetencer inden for det sociale For at agere i en social organisation, skal medarbejderne have en række kompetencer indenfor IT, en god forståelse for dynamikken i sociale værktøjer og være gode til skriftlig kommunikation. Derfor skal medarbejderne løbende uddannes, og rekrutteringen bør målrettet gå efter personer med kompetencer i anvendelsen af værktøjerne. Du er altid velkommen til at tage fat i os, hvis du ønsker at vide mere om vores arbejde med den sociale organisation. Du finder vores kontaktoplysninger på Socialsquare.dk. Har du lyst til at fortsætte dialogen om den sociale organisation med os online, så meld dig ind i LinkedIn-gruppen: Socialsquare gå-hjem-møder: Vi holder løbende gå-hjem-møder om emner, der relaterer sig til den sociale organisation. Du kan holde dig orienteret om disse møder ved at besøge Socialsquare.dk eller tilmelde dig vores nyhedsbrev via samme website. Magnus Christensson, Martin Sønderlev Christensen, Thomas Madsen-Mygdal, Jeppe Kabell, og Thilde Vesterby - Socialsquare

Det sociale intranet. whitepaper

Det sociale intranet. whitepaper Det sociale intranet whitepaper 1 Et socialt intranet? Hos Socialsquare interesserer vi os for at forbedre virksomhedsprocesser og forretning ved at tænke dem som sociale. For os er det sociale ikke et

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Vi arbejder med social kapital

Vi arbejder med social kapital Vi arbejder med social kapital R e t FÆR DIgHeD I D KERNE OPGAVEN SamaRbejDe I L L t Vores kerneopgave er uddannelse. Hotel- og Restaurantskolens mission og vision er: Vi er her for elevernes skyld Vi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen DUN Konference 2012 Nicholai Friis Pedersen, Hans Klysner og Janus Holst Aaen, AU. http://pages-tdm.au.dk Mål med Pages At aktivere de studerende og understøtte

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Vores ambitioner med morgenmøder Kan det betale sig? En hurtig

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Handleplan Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Indhold 1. Indledning... 2 2. Pressestrategi... 2 2.1. Effektivisering af arbejdsgang omkring pressemeddelelser... 2 2.2. Synlighed uden for kommunegrænsen...

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere