LEKTIONER og ARTIKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEKTIONER og ARTIKLER"

Transkript

1 LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN (udgivet ved forlaget LUX): Mennesket befinder sig i en stor Udviklingscyklus der består af 2 sideløbende specifikke Evolutions processer: Evolutionen af Bevidstheden og Evolutionen af Overbevidstheden. Denne Evolutionscyklus er ydermere opgjort af 7 Udviklingsperioder, der hver er knyttet til et Livsfelt, en Udviklingsspiral, og en specifik Livsoplevelse. Lige nu befinder mennesket sig i overgangen mellem Egoets og Hjertets udviklingsperiode, og særlig fokus vil blive givet til de udfordringer som du møder lige nu i dit liv på dette sted i din udvikling. Bogen beskriver et helt Verdensbillede, der tager udgangspunkt i de store livsprincipper, såvel som de små på en logisk sammenhængende måde. Det vil være et Verdensbillede, der i detaljer karakteriserer din Livsoplevelse og Livsformål i alle udviklingsperioderne og som viser dig, at en helt ny Livsoplevelse, Hjertets Livsoplevelse, er ved at overtage/ændre dit liv, hvilket i den grad vil få dig til at få øjnene op for en ny verden! På Bogens Hjemmeside kan du se Bogens mission, givet videre via de 14 Livslektioner. Se bogen her: Se de 14 LIVS-LEKTIONER her : 1

2 INTRODUKTION TIL ET VERDENSBILLEDE Jes Dietrich 2

3 En Introduktion til Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich, 2015 Alle figurer og billeder tilhører Jes Dietrich og må ikke bruges uden tilladelse fra forfatteren. For mere information eller inspiration, eller for andre bøger af Jes Dietrich, se Jes Dietrich kan kontaktes på Denne bog er udgivet ved Forlaget LUX. ISBN

4 7 udviklingsperioder 7 forskellige Livsoplevelser 7 personlige Udviklingsspiraler 7 Livsfelter 7 bevidsthedsudviklinger. Dette definerer tilsammen vores nuværende udviklingscyklus og udgør opskriften på udvikling. Dette er hvad der sikrer vores og Kildens Forandring. 4

5 INDHOLD INDLEDNING PERSONLIGHEDEN VORES PERSONLIGHEDSSTRUKTUR DET KOLLEKTIVE OG DET PERSONLIGE PRINCIP MENNESKEHEDENS EVOLUTIONSCYKLUS DE 2 EVOLUTIONER DEN BEVIDSTE OG DEN OVERBEVIDSTE BEVIDSTHEDEN OG OVERBEVIDSTHEDEN UDVIKLER SIG DE PERSONLIGE UDVIKLINGSSPIRALER LIVSTEMAER OG LIVSFELTER LIVSTEMAERNE LIVSFELTERNE BEVIDSTHEDSUDVIKLING LIVSOPLEVELSER OG MENNESKEHEDENS BEVIDSTHEDS-NETVÆRK AFSLUTTENDE KOMMENTARER ALFABETISK ORDLISTE

6 D INDLEDNING ette er en introduktion til min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, samt til mine 14 Livslektioner, som du finder på Jeg vil forsøge at give dig et første indblik i, at du er en del af en udviklingscyklus, der består af to sideløbende evolutions processer. Jeg vil vise dig, at det liv som du oplever nu, samt din evne til at opleve livet, er resultatet af en lang foregående udviklingsproces, en proces der vil forsætte helt til slutningen af denne Udviklingscyklus. Jeg vil også introducere de kræfter der ligger bag vores udviklingsproces, og de store Livslove som styrer den. Alt hvad du skal læse om her er en introduktion til min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, som udkommer i I 2015 vil bogens hjemmeside også være færdig ( I bogen beskriver jeg et helt Verdensbillede, og det jeg ønsker med denne introduktion er at give dig et første glimt af de mest essentielle ting i dette verdensbillede. Du skal blandt andet høre om det jeg kalder de 2 Evolutionsprocesser, om de 7 Udviklingsperioder, og om de personlige Udviklingsspiraler. Du skal lære nye ting vedrørende personlighedens opbygning. Du skal læse om den eksistentielle ensomhed (EE) energikilden bag underbevidstheden og Ego bevidstheden, om de store Lovmæssigheder bag tilværelsen, lovmæssigheder der f.eks manifesterer sig som det jeg kalder Livstemaerne arkitekterne bag hele psykens opbygning. Jeg vil også fortælle dig om de 7 dimensioner i livet, de dimensioner jeg kalder de 7 Livsfelter, som er det der muliggør manifestation af bevidstheder og kontakt mellem dem. 6 Menneskehedens Udviklingscyklus 376 sider, Illustreret med 65 Livsillustrationer. Udkommer i 2015.

7 Til slut vil jeg komme ind på alle de forskellige Livsoplevelser som eksisterer i denne Udviklingscyklus. Her skal du se at dit liv dybest set altid har handlet om at udvikle din Livsoplevelse. Der er 7 af disse Livsoplevelser i den Udviklingscyklus, som Menneskeheden befinder sig i lige nu og jeg vil vise dig at det er ganske muligt nøje at beskrive dem og at en ny Livsoplevelse er ved at finde vej ind i dit liv. Alle disse livs-ingredienser vil give dig en sammenhængende forklaring på hvordan vores tilværelse er bygget op, og en beskrivelse af hvor vores bevidsthedsudvikling er på vej hen og hvorfor vi som væsner både skal og vil derhen. Vær klar over at dette kun er en introduktion til hvad du kan læse om i min bog eller i de 14 Livslektioner på Du vil derfor naturligvis her kun få et lille kortfattet indblik i mit Verdensbillede. Alt hvad jeg giver videre til dig er resultatet af en personlig oplevelse og en personlig erkendelsesproces, som jeg har være igennem i de seneste år. Det har været en rejse som bogstavelig talt har vist mig en Ny Verden, en som jeg brænder efter også at vise dig! Det er mit oprigtige ønske at du selv skal komme til at opleve denne nye Verden, og det er min påstand at det er et helt realistisk mål at stille for dig selv. Sandheden er ikke forundt en særlig udvalgt skare af højt udviklede mennesker. Sandheden er ganske tilgængelig for os alle også sandheden om de store livsmysterier! Tro mig, der ligger meget mere inden for din rækkevidde end du er klar over! Jeg håber at denne introduktion vil give dig appetit på mere! Dette mere kan du som sagt finde i Livslektionerne på eller i min bog Menneskehedens Udviklingscyklus. Til sidst vil jeg sige, at der vil være en del nye termer i denne introduktion. Dem kan du altid se en kort forklaring af i ordlisten bagerst i denne introduktion. God fornøjelse! Jes Dietrich,

8 1. PERSONLIGHEDEN 1.1. Vores personlighedsstruktur. At se det store i det små. denne introduktion (samt i særdeleshed i de 14 Livslektioner på min I hjemmeside eller i min bog Menneskehedens Udviklingscyklus ) skal du lære om de kræfter, der ligger bag din udvikling og bag hele Menneskehedens udvikling. For at begynde at forstå disse kræfter, da er personlighedens opbygning og struktur faktisk et rigtig godt sted at starte. Grunden er at vi i dennes struktur finder de samme principper, som hvis vi løfter os op til højere luftlag og ser på udviklingskræfterne i et højere perspektiv. Lad mig derfor starte denne introduktion med at dele nogle af mine erkendelser om personligheden med dig. Personligheden består af 3 dele. Opbygningen af Menneskets personlighed kan groft set deles op i Bevidstheden, Underbevidstheden, og derudover noget højere, som generelt ikke er os bevidst. Nogle kalder denne del det højere Selv, Sjælen, Selvet. Jeg selv kalder det Overbevidstheden. Både Bevidstheden, Underbevidstheden og Overbevidstheden er i en udviklings proces, der er nødvendig for at vi kan udvikle vores evne til at opleve livet. 8

9 Alle 3 dele af os bidrager til vores Livsoplevelse og udgør samtidig indgange til forskellige aspekter af livet, noget jeg altid har fundet ganske fascinerende. Alle 3 dele af os er under udvikling. Det er altså ikke kun vores bevidsthed, som undergår en forandring og udvikling. Vores Underbevidsthed forandrer sig f.eks når vores bevidsthed formår at trænge igennem barrieren til den og kaste sit lys på nogle af de strukturer, som befinder sig der (det kunne være et kompleks). Man sige at vi i dette tilfælde henter en del af os selv hjem til bevidstheden, hvorved vi forandrer både bevidstheden og underbevidstheden. På denne måde kan bevidstheden altså forandre Underbevidstheden og underbevidstheden forandre bevidstheden. Faktisk er bevidstheden så tæt integreret med underbevidstheden, at enhver erfaring som bevidstheden gør sig har indflydelse på underbevidstheden. I centrum af Underbevidstheden finder vi dens indre energikilde, og det som bestemmer/afføder alle de strukturer, der befinder sig i underbevidstheden. Jeg kalder denne energikilde Den Eksistentielle Ensomhed (EE) (Figur 2 og 3). Den skal du høre om forneden, og i min bog er flere kapitler afsat til at beskrive netop denne spændende størrelse i vores væsen. Endvidere kan du læse om den i Lektion 8 på min hjemmeside. Underbevidstheden er også under indflydelse af Overbevidstheden. Dette sker gennem Overbevidsthedens påvirkning af den del af os, som kaldes det Kollektive Underbevidste, hvori befinder sig livstemaerne. Vi skal se om lidt, at disse livstemaer bogstaveligt talt bestemmer/definerer de overordnede temaer, som underbevidstheden (og bevidstheden) indordner sig under, og de udgør de Livslove der ligger bag skabelsen af selve Underbevidstheden og alle dens psykiske strukturer. Livstemaerne er altså formidlere af den energi, der dybest set driver hele underbevidstheden, en energi der kommer fra Overbevidstheden. Konsekvensen af denne energi impuls manifesterer sig blandt andet i form af EE, der altså udgør den direkte og umiddelbare energikilde til hele Underbevidstheden og opbygningen af denne (se EE i figur 2 og 3). 9

10 Livstemaerne selv kan være latente eller aktive, og de aktiveres og belives altså til enhver tid af det Overbevidste og dets energier, og det skal du høre mere om senere i denne introduktion. Hvis vi altså ser på Bevidstheden og Overbevidstheden så er begge disse dele af os i udvikling. Bevidstheden udvikler sig i svøbet af det jeg beskriver som den Bevidste evolution (se næste kapitel), samt igennem det som jeg kalder De personlige udviklingsspiraler (disse beskrives i kapitel 3 i denne introduktion). Overbevidstheden er i kontakt med Den Overbevidste Evolution gennem Sanseorganer i det personlige Overbevidste (Figur 1). Jeg ved at det er en masse nye begreber at blive præsenteret for, men bare rolig, jeg fortæller meget mere om det forneden. Figur 1. Menneskets personligheds struktur og Evolutions processerne. Menneskets personlighedsstruktur kan opdeles i Overbevidstheden, Bevidstheden og Underbevidstheden. Overbevidstheden er i kontakt med den Overbevidste Evolution gennem dens Sanseorganer (gul stjerne), og Bevidstheden er i kontakt med den Bevidste Evolution gennem de Personlige Udviklingsspiraler (vist med en grøn spiral). Underbevidstheden påvirkes og udvikles derimod af både Overbevidstheden og Bevidstheden, og kun indirekte af evolutions processerne. I Underbevidstheden ses 10

11 kernen ( sort cirkel der indikerer Den eksistentielle ensomhed (EE)) og komplekserne (orange spiraler) Det kollektive og det Personlige princip. Både bevidstheden, underbevidstheden, og Overbevidstheden kan opdeles i en personlig del og en kollektiv del (Figur 2). At det er sådan vidner om, at din personlige udvikling er tæt knyttet til (og ganske afhængig af) udviklingen af det Kollektive, der jo afspejler selve Menneskeheden. I den personlige del af dit Overbevidste opfatter eller modtager den kollektive del af det Overbevidste via sanseorganer, og derpå kanaliserer du denne Overbevidste energi/impuls gennem endnu en kollektiv del af dig, nemlig den kollektive del af din Underbevidsthed. Derfra vil energien/impulsen nå til den personlige del af din Underbevidsthed, hvor den vil konfronteres med komplekserne og alle de andre underbevidste strukturer i denne del af dig. Fra underbevidstheden vil den sluttelig nå din bevidsthed som en impuls fra det Overbevidste, iklædt dine aktive Livstemaer samt din personlige underbevidsthed (og historie). Bevidstheden selv finder vi også i en personlig og en kollektiv form. Den personlige form er det du kender som din egen bevidsthed og den kollektive form udgøres af den større bevidsthed, som din egen bevidsthed er en del af, Menneskehedens Bevidsthed. Din personlige bevidsthed indgår i et samspil med den kollektive bevidsthed. Den Kollektive bevidsthed vil f.eks optage (og påvirkes af) hvorledes du udlever din aktuelle bevidsthed (som er den del af din Personlige bevidsthed som du p.t er optaget i). Vi skal se senere, at det som lagres i den kollektive Bevidsthed faktisk er dine Livsoplevelser. Omvendt bliver din egen bevidsthed også påvirket af denne større bevidsthed, som den altså er en del af. Du er således under påvirkning af kanaliserede Overbevidste energier (via din kollektive og personlige underbevidsthed), samt kollektive Bevidste energier, og det er i dette fascinerende spændingsfelt, der altså består af forskellige bevidsthedsplaner/bevidsthedsimpulser, at din egen bevidsthed opstår og udvikler sig og i Livslektionerne på hjemmesiden, samt i min bog, skal du høre meget mere om dette! Husk at dette kun er en kort introduktion til de vigtigste 11

12 ting i Verdensbilledet, snarere end at være en dybdegående beskrivelse af disse ting. Man kan også se udvikling som en slags energi rejse (eller Livsimpuls rejse) fra Overbevidstheden til Underbevidstheden, og dernæst til Bevidstheden, hvorfra den vender tilbage til udgangspunktet (Overbevidstheden) og faktisk ændrer dette udgangspunkt. Dette har jeg illustreret i figur 3. Figur 2. Det Overbevidste, Det bevidste, og Underbevidstheden. Vores væsen består af flere dele: en kollektiv og personlig Overbevidsthed, en Kollektiv og personlig Underbevidsthed, og en Bevidsthed som huser Egoet i denne periode af vores udvikling (og som også selv findes i en kollektiv og personlig version). Hver af de forskellige dele rummer deres egne strukturer, som er indikeret i figuren og beskrevet i teksten. De forskellige dele af din personlighed (og altså ikke blot din bevidsthed) er i udvikling, og hvis vi ser på hvad din person er gjort op af, da afspejler det hvordan selve livet omkring dig er struktureret. Det er nemlig skruet sammen på 12

13 en måde hvor det på perfekt vis kan stimulere og motivere alt hvad din person er gjort op af, dvs alle dine forskellige bevidsthedsplaner. Livet er altså skruet sammen på en måde, hvor det formår at respondere på alle dele af din person og tillige selv formår at ændre sig selv, alt efter din persons udvikling og de valg du tager i dit liv. Der foregår altså en gensidig interaktion mellem din person og livet, ultimativt med det formål at ændre og udvikle begge. Figur 3. Energiens kredsløb gennem Overbevidstheden, Underbevidstheden og Bevidstheden. Fra Den Kosmiske gnist i os (Stjernen i midten) rejser den første energi impuls i det kollektive Overbevidste gennem sanse-organerne til det personlige Overbevidste. Sanseorganerne i det Personlige Overbevidste er et udtryk for dets udviklings niveau og formidler lige præcis den energi videre til bevidstheden, som den har brug for. Således er udviklingen af det Overbevidste afpasset udviklingen af Bevidstheden (vist med en stiplet pil fra Bevidstheden (personen) til det personlige Overbevidste). Fra det personlige Overbevidste strømmer energien gennem Livstemaerne i det kollektive Underbevidste og iklædes en Livstema energi der nu, efter yderligere at have påklædt sig en underbevidst iklædning, vil manifestere sig i bevidstheden, sammen med en dyb higen efter at realisere disse nye Livstema impulser. Fra bevidstheden strømmer energien (gennem udlevelse) til verden (Den kollektive Bevidsthed), og fra denne strømmer energien tilslut mod ophavet for den, hvor den nu ændrer dette Ophav. Ligesom du altså selv er gjort op af en Bevidsthed og en Overbevidsthed, som er under udvikling, da gælder det for Livet at det er karakteriseret ved dets to store Evolutionsprocesser, den Bevidste og Overbevidste Evolution. Disse Evolutionsprocesser udgør fundamentet for din udvikling, og det vil jeg fortælle om i næste afsnit. 13

14 14

15 Figur 4 (forrige side). Kontakten til den Bevidste og Overbevidste Livsdimension. Kontakten til det Overbevidste (som ses i den venstre del af figuren, der viser de 7 udviklingsperioder i den Overbevidste evolution illustreret som rombe former) kan ske igennem instinkter (små guld diamanter), igennem Livstemaer (cylinder), eller ved en mere direkte kontakt mellem Bevidstheden og det personlige Overbevidste (vist som 4- takket stjerne) eller det kollektive Overbevidste (vist som 5-takket stjerne). Det Overbevidste formidler dybest set den Kosmiske gnist i os, vist som den store stjerne til venstre. Til højre er vist den Bevidste evolution, som er vores bevidste interaktion med verden (vist som jord kloden), der primært sker via den personlige Udviklingsspiral, der ses inde i de bevidste udviklingsperioder som en spiral med den farve, der symboliserer udviklingsperioden. De udviklingsperioder som er farvet sorte/lilla, er dem der ikke behøver at foregå via inkarnationer på jorden. 15

16 2. MENNESKEHEDENS EVOLUTIONSCYKLUS 2.1 De 2 evolutioner den Bevidste og den Overbevidste. min bog og i de 14 Livslektioner skal du som sagt se, at vores Udviklingscyklus I er gjort op af 2 sideløbende evolutioner (Figur 5). Der er Den Bevidste Evolution og Den Overbevidste Evolution. Den Bevidste evolution har med Menneskehedens/Menneskets bevidsthed at gøre og Den Overbevidste evolution har at gøre med udviklingen af Menneskehedens/Menneskets Overbevidsthed. Begge disse Evolutioner udgør hele fundamentet for din egen personlige udvikling Bevidstheden og Overbevidstheden udvikler sig. Bevidstheden er under udvikling og denne udvikling omfatter (per definition) den del af livet, som du er bevidst om. Den Indvielse. bevidste interaktion med livet sker (på dette En indvielse er en helt speciel hændelse tidspunkt i din udvikling) gennem diverse i vores udvikling, et slags udviklingsmæssigt kvantespring sindstilstande, der tilsammen udgør det jeg hvorved en ny bevidsthed bliver en kalder Egoets personlige udviklingsspiral. Husk permanent ny del af dit væsen. De på at ordet spiral selvfølgelig er et symbol, en store indvielser finder sted hver halve form hvor der er en nedre del og en øvre del, udviklings-periode, og der er derfor 9 og for hver omgang vil man komme tilbage til indvielser i en Udviklingscyklus. udgangspunktet, men blot på et højere niveau. Den symboliserer således, at der findes mange sindstilstande, lige fra lave til høje hvor de samme principper er at 16

17 finde i dem, men på forskellige niveauer. Udviklingsspiralerne sætter jeg fokus på i Lektion 7 og 8, og du skal også høre om dem forneden. For nu vil jeg sige at det er udviklingsspiralerne, som fuldstændig bestemmer og sætter rammerne for vores bevidste interaktion med livet. De er til for at sørge for udviklingen af vores bevidsthed. Jeg kommer tilbage til dem i næste kapitel. Figur 5. De 2 Evolutioner og Udviklingsperioderne. Det ses at hver af evolutionerne kan opdeles i 7 udviklingsperioder og at den Overbevidste evolution er en halv udviklingsperiode længere fremme end den Bevidste Evolution. Stjernerne indikerer Overbevidste eller Bevidste Indvielsesprocesser. Overbevidstheden er også under udvikling, og det er en del af os som vi jo, per definition, normalt ikke er bevidste om. Overbevidstheden er i kontakt med en dimension af livet, som heller ikke er umiddelbart tilgængelig for bevidstheden nemlig den Overbevidste Evolution (som blandt andet omfatter Menneskehedens kollektive bevidsthed). Menneskeheden påvirkes altså af (og befinder sig i) 2 evolutions cykler som spiller 2 forskellige roller for vores udvikling. Tilsammen udgør de den opskrift, der på perfekt måde sikrer vores udvikling. Hvordan disse to evolutionsprocesser arbejder sammen om at sikre vores udvikling er hvad min bog handler om. 17

18 Hver af evolutions cyklerne har deres specifikke opgave. Overordnet set har den Overbevidste evolution som sagt at gøre med udviklingen af din Overbevidsthed. Din Overbevidsthed har som en af sine hovedopgaver at skabe/manifestere viljen og motivationen bag udviklingen af din Bevidsthed, samt at kontrollere retningen for din Bevidsthedsudvikling (og det mener jeg helt bogstaveligt at viljen til din bevidsthedsudvikling dybest set kommer fra Overbevidstheden, snarere end fra Bevidstheden). Den bevidste evolution har med udviklingen af din Bevidsthed at gøre ved blandt andet at udgøre den Bevidsthedsdimension, som du kan interagerer med bevidst og udleve din bevidsthed i. Gennem denne udlevelse vil du formå at forankre en stadig højere bevidsthed om livet i dit væsen. Dette er omdrejningspunktet for hele PART-I af Menneskehedens Udviklingscyklus. 2.3 Udviklingsperioderne. 7 specifikke udviklingsperioder og 6 specifikke energier. Både den Bevidste og Overbevidste evolution kan inddeles i udviklingsperioder, hvoraf der er 7 perioder i en hel udviklingscyklus (Figur 6). Udviklingen af Menneskehedens Bevidsthed og Overbevidsthed sker således igennem disse specifikke udviklingsperioder, som karakteriseres ved at de repræsenterer en dybere og dybere indsigt i livet og i os selv, en kontakt med nye Livsaspekter eller dimensioner af Livet. Alle perioderne vil blive nøje beskrevet i min bog, hvorefter der vil blive lagt mere vægt på de perioder, som de fleste mennesker oplever lige nu. Vær opmærksom på, at når jeg nævner udviklingsperioderne, så er det generelt sådan at det er udviklingsperioderne i den Bevidste evolution jeg henviser til. Grunden er at det er din Bevidsthed, der generelt tænkes på når man diskuterer hvor langt du er nået i din udvikling. Perioderne i vores Udviklingscyklus udgøres af Rod perioden, Pre-Ego perioden, Ego perioden, Hjerte perioden og de tre Guddommelige perioder. I Rod perioden starter du med at være (ubevidst) et med den fysiske dimension gennem en særdeles begrænset interaktion, medieret af din begyndende fysiske bevidsthed (se fakta boksen forneden, eller i ordlisten, for mere om Bevidsthed ), som er drevet af et slags automatisk instinkt-motiveret program. 18

19 Figur 6. De forskellige Udviklingsperioder. Hver af udviklingsperioderne repræsenterer et aspekt af livet. Kort sagt kan man sige af udviklingen af legemet og den primitive psyke sker i Rod og Pre-Ego perioden. Udviklingen af Psyken og den højere bevidsthed sker i Ego/Hjerte perioderne. Endelig er der perioderne efter Hjertet hvor man opnår bevidsthedstilstande, som er nærmest umulige at sætte sig ind i for det almindelige menneske. Det er tilstande som kosmisk eller universel bevidsthed, og endelig en tilstand som er bevidstheden om det unævnelige, nemlig Kilden selv. I slutningen af perioden er du derimod i stand til en meget mere kompliceret interaktion med dimensionen, hvor du formår at udleve en mere udviklet form for Livsvilje, der vil føre til en mere udviklet behags-oplevelse (se ordlisten og fakta boks for mere om dette Livsprincip). I Ego perioden starter du med at være ubevidst et Livsbehag. I alle udviklingsperioderne handler det dybest set om at bruge det tilknyttede Livsfelt til at udleve din Livsvilje til at opnå større Livsbehag. Livsbehaget er specifikt for alle perioderne, men er altså et princip som går igen i hele vores cyklus. I Rod perioden kan det have med kroppens varme og med næring at gøre. I Ego perioden dækker det f.eks over det at blive bekræftet, mens det i Hjerte perioden kan dække over glæden over at være en del af, og bidrage til, fællesskabet. med den psykiske livsdimension, det psykiske Livsfelt, gennem en begrænset interaktion, medieret af din begyndende Ego bevidsthed. I slutningen af perioden er du derimod i stand til, med din nu udviklede Ego bevidsthed, at udleve højere dele af dit væsen og via dette at indgå i en langt mere kompleks interaktion med den psykiske dimension, hvor du blandt kan bruge denne interaktion til at skaffe 19

20 dig en psykisk behags-oplevelse. Alt dette gør dig efterhånden klar til det bevidsthedsmæssige Kvantespring som sker i slutningen af udviklingsperioden (et sådan Kvantespring, eller Indvielse, oplever vi i slutningen af alle udviklings perioderne. Det betyder at der er ialt 9 sådanne indvielser i en cyklus eftersom udviklingsperioderne er overlappende. Du starter altså i Ego perioden med at opbygge din bevidsthed om Egoets verdensbillede og Livssyn og ender med at blive bevidst om Egoet selv, som en erkendende enhed, inden i dig og først når dette sker er du bevidsthedsmæssigt permanent vokset ud over Egoet, og nu klar til at træde ind i en ny udviklingsperiode (i dette tilfælde Hjertets Udviklingsperiode der er knyttet til en ny Livsoplevelse og en ny personlig Udviklingsspiral). Lad mig lige gentage dette: du erkender verden gennem Egoet, for siden at erkende Egoet selv, som en erkendende enhed inden i dig. Sagt på en anden måde: du er ubevidst et med Egoet, for siden at blive bevidst om Egoet selv. Denne udviklingsproces er den samme i alle perioderne (selvom man dog skal huske på at det at blive bevidst om noget dækker over et (bevidstheds-) udviklingsprincip der betyder noget forskelligt i enhver af udviklingsperioderne. Energi-aspektet. Den Overbevidste evolution er en halv udviklingsperiode længere fremme end den Bevidste evolution og er derfor påvirket af højere energier. I figur 5 ser du også, at de enkelte udviklingsperioder i udviklingscyklen indeholder ialt 6 forskellige energier, der tilsammen udgør de energimæssige forudsætningen som en udviklingsperiode har og de energier, som vi selv har til rådighed når vi er i den pågældende periode. Hele Energi-aspektet ved både udviklingsperioderne og udviklingsspiralerne vil blive nøje beskrevet i bogen. Din dybeste Livsmotivation kommer fra Overbevidstheden eller højere Bevidstheder. En anden interessant ting, som kan ses ved figur 5, er at de individer som er meget fremskredne i deres udvikling (mindst en halv udviklingsperiode længere fremme) vil med deres bevidsthed have nået et stadie der svarer til hvad mindre udviklede individer har nået med deres Overbevidsthed! Derved kan disse fremskredne individer faktisk med deres Bevidsthed direkte påvirke Overbevidstheden hos de mindre fremskredne individer - og på denne måde 20

21 stimulere og motivere til vækst. Eftersom et af hovedformålene ved den Overbevidste evolution er at fungere som det sted hvorfra den dybeste De 6 Grundenergier. Livsmotivation og Livsvilje kommer fra, Enhver af de store udviklingsperioder har dette nogle interessante perspektiver har i alt 6 grundlæggende energier at gøre som jeg kommer ind på i bogen. Der skal godt med. Af disse 6 energier er man ikke påvirket af alle sammen på en du f.eks se at din dybeste og mest gang, ide det skifter hen igennem afgørende motivation for at ville leve og udviklingsperioden. Til enhver tid er udvikle dig kommer fra din man dog altid under indflydelse af 4 Overbevidsthed, og altså derfor delvist fra aktuelle energier på samme tid, en aftagende og en tiltagende bevidst energi, de individer, som er i stand til at påvirke dennne med deres Bevidsthed! Det er samt en aftagende og en tiltagende derfor sådan at højt udviklede væsner Overbevidst energi. Energierne optages i virker som magneter på væsner, der ikke din Over-bevidsthed og Bevidsthed og er nået så langt i deres udvikling. Hele udgør din forudsætning for at indgå i denne fascinerende kontakt mellem livet som et væsen i udvikling. Bevidstheder og Overbevidstheder i forskellige individer er en del af det jeg kalder Menneskehedens store netværk. Jeg vender tilbage til det forneden, men fascinerende er det at din vilje til leve og udvikle dig delvist kommer fra et andet væsen! Nu har du hørt noget om de forskellige udviklingsperioder, og hvordan hver af dem repræsenterer et særligt Livsaspekt. I næste kapitel skal du høre mere om hvordan det sikres at du opnår at blive bevidst om dette Livsaspekt. Du skal se at hver af perioderne er knyttet til deres egen personlige udviklingsspiral, hvis formål det er at skabe fundamentet, samt sætte rammerne, for udviklingen af bevidstheden som sagt med henblik på at bevidstgøre det livsaspekt som udviklingsperioden står for. Formålet med udviklingen gennem udviklingsperioderne er at skabe et væsen som gennem oplevelse og bevidsthed selv bliver i stand til at beherske det aspekt som de forskellige perioder står for. 21

22 3. DE PERSONLIGE UDVIKLINGSSPIRALER - sanseorganerne til den Bevidste evolution S anseorganerne til den bevidste del af livet varetages af det jeg kalder de personlige udviklingsspiraler. Med ordet sanseorgan mener jeg, at det er disse Spiraler som er er helt afgørende for din Bevidste interaktion med (og sansning af) Livet og alle dets aspekter! Både ordet sanseorgan og spiral er naturligvis billeder/symboler på det jeg forsøger at give videre. Spiralerne er i mit verdensbillede et symbol for de livslove der styrer udviklingen af Bevidstheden. Spiralerne kan altså ses som noget der sørger for, at vi lærer det vi skal lære i den pågældende periode. De kan nærmest ses som et slags værktøj for perioden. Du kan se Spiralerne i figur 7 samt den Udviklingsperiode som de er knyttet til. Ordet spiral bruges altså som et symbol for nogle af de livets lovmæssigheder der er involveret i bevidsthedsudviklingen. Ligesom de fysiske love udgør de fysiske lovmæssigheder der hjælper os til at leve og manifesterer os i det fysiske univers, udgør spiralerne de lovmæssigheder der sørger for vores bevidsthedsudvikling, samt vores evne til at manifestere denne bevidsthed i det Livsfelt, som den aktuelle Udviklingsperiode giver adgang til. Jeg vil give en kort introduktion til spiralerne her, og så kan du ellers læse indgående om dem i min bog. 22

23 Vores Livsoplevelse bestemmes af 2 udviklingsspiraler. Ligesom mennesket til enhver tid er påvirket af 2 udviklingsperioder på samme tid, er det derfor også til enhver tid påvirket af 2 udviklingsspiraler, en aftagende (knyttet til den aftagende udviklingsperiode) og en tiltagende (knyttet til den tiltagende udviklingsperiode) (figur 7). En af spiralerne vil udgøre den dominerende spiral, mens den anden vil udgøre den inferiøre spiral. Lige nu gælder det for de fleste mennesker at den dominerende (men aftagende) spiral er Ego-spiralen, mens den inferiøre (men tiltagende) er Hjerte-spiralen. Sagt med andre ord, så er vi domineret af Egoets Livssyn, men er alligevel allerede nu begyndt at opleve, at der er andre måder at opleve livet på. Figur 7. Udviklingsspiralerne og Udviklingsperioderne. Den lysebrune kasse viser hvor mennesket er lige nu i sin udvikling. Det ses at de Overbevidste energier i den Overbevidste evolutionscyklus er en halv udviklingsperiode foran deres bevidste form. Ydermere er det de Overbevidste energier, der skaber alle de personlige udviklingsspiraler, hvorfor de tager deres farve efter disse energier. Overbevidste Hjerte energier har således skabt den personlige udviklingsspiral i Ego udviklingsperioden. Dette sikrer at motivationen for at gennemleve en udviklingsperiode dybest set er en higen efter den næste og altså efter de energier som den næste periode repræsenterer. 23

24 Spiralens sprog. Udviklingsspiralerne udgør altså de Livslove, som sikrer at vi har netop den bevidste interaktion med livet, som er mest befordrende for vores udvikling. Udviklingsspiralerne står for det sprog som Livet skal oversættes til for at vi kan forstå det. Der er 7 udviklingsspiraler med hver deres sprog, og lige nu er Egoperiodens spiral, som sagt, særlig dominerende. Derfor er det sprog som vi oplever kontakten til Livet igennem i høj grad det sprog der hører til denne spiral. Dette sprog er følelsessproget. Dette sprog er det, som vi lige nu i vores udvikling, bedst forstår, og det som vi taler lige nu. I fremtiden vil andre sprog dog tage over. Allerede nu mærker vi faktisk det næste sprog nemlig Hjertets sprog. Dette er ikke et følelsessprog, og ligeså skal vi se at Hjertets Livsoplevelse (der som alle andre Livsoplevelser består af bevidsthedslag) netop karakteriseres ved slet ikke at indeholde laget for underbevidstheden det lag der i den grad er så dominerende i Egoets Livsoplevelse. Allerede nu er denne Livsoplevelse (knyttet til et sprog som altså ikke er følelses-sproget), på vej ind i dit liv! Følelser som vi kender dem, og sågar hele vores underbevidsthed, er altså blot forbigående livsaspekter i vores udvikling og allerede nu formår vi altså delvist at opleve livet uafhængigt af vores underbevidsthed og vores Ego-følelser. Ego udviklingsspiralen Ego udviklingsperioden (og udviklingsspiralen) blev startet af en Overbevidst energi. Alle udviklingsperioder i den Bevidste evolution bliver så at sige skudt i gang af en Overbevidst energi som er en halv periode højere, samt en anden Overbevidst energi som er en hel udviklingsperiode højere dvs fra næste udviklingsperiode. Lad os se på Ego udviklingsperioden som eksempel, da det er den mest relevante periode for de fleste mennesker. Denne udviklingsperiode blev skudt i gang da overbevidste høje Ego energier, samt Overbevidste Hjerte energier strømmede ned over vores væsen og blev en del af os. Denne Hjerte/Ego energi førte til 2 afgørende ting, der lagde grunden for hele skabelsen af underbevidstheden (og dermed Ego bevidstheden): 1) tilblivelsen af det jeg kalder den eksistentielle ensomhed, EE (se figur 8 og Faktaboksen om EE) som den ultimative energikilde bag hele Ego udviklingen, og 24

25 som blandt andet står bag alle sekundære strukturer i underbevidstheden (komplekser mm), 2) aktiveringen af nye Livstemaer (aktiveret af de nye Overbevidste energier) som derved begyndte at sende nye livstema-energier ind i vores personlige underbevidsthed (Livstemaerne beskrives forneden og indgående i bogen). Nye aktive livstemaer (og Overbevidste energier) og en ny inderste energikilde (EE), er netop det som vil motivere os til at søge højere former for liv (i dette tilfælde Egoet) samt dybere indsigt i os selv og præcis hvordan dette hænger sammen vil du se i bogen (se også figur 8, der viser udviklingen fra den første indstrømning af Overbevidste Hjerte energier til udviklingen af Hjertebevidsthed). I denne udviklingsplan er der endvidere taget højde for hvad der sker i det tilfælde at vi ikke lader Livstema energierne få en aktiv rolle i vores liv (hvilket er en absolut nødvendighed for vores udvikling), dvs hvis Livstemaerne blokeres af vores underbevidsthed/bevidsthed samt vores måde at leve vores liv på. Da sker der nemlig 2 ting; 1) der skabes en indre ubalance (grundet blokeringen af Livstema energien), som vi ikke kan leve med, en ubalance der karakteriseres ved en uoverensstemmelse mellem den Overbevidste vilje og vores bevidste livsførelse og 2) vi bringes tættere på EE, noget som vi i den grad heller ikke kan leve med (dels på grund af EE-smerten/ensomheden og dels på grund af at kontakt med EE kan opløse Egoet hvorfor netop EE er farligere end noget andet for Egoet. Begge ting bidrager til dannelsen af komplekser ubalancens repræsentant i underbevidstheden som nok skal sørge for at vi før eller siden får genoprettet 25 EE Den Eksistentielle Ensomhed. EE er vores indre energi kilde i denne periode af vores udvikling og er dybest set vores nye reaktion på adskillelsen til Hjertet som vi nu (modsat tidligere) er blevet klar over eksisterer grundet indstrømningen af de Overbevidste Hjerteenergier (som har gjort at denne adskillelse er helt og aldeles uacceptabel og ganske umulig for os at leve med). EE fører til mange indre sekundære strukturer. Særlig vigtig er Den Mørke spiral (den personlige udviklingsspiral i Ego perioden) som er drevet af EE, og som indeholder de forskellige sindstilstande man kan befinde sig i, tilstande der i virkeligheden udspringer af hvor tæt man er på EE når man er i dem.

26 balancen. Metoden vi bruger dertil afhænger af hvilken spiral tilstand vi befinder os i, som du skal se forneden. Hele denne mekanisme, og de Livslove som ligger bag den, bliver rigt forklaret i bogen og sat i en logisk sammenhæng med både energi-aspektet, samt de højere perspektiver (f.eks hele Menneskehedens udvikling). Der eksisterer et balancepunkt i alle mennesker, som dybest set handler om i hvor høj grad vi formår at leve vores inderste, og højeste, vilje ud. Alle vores sindstilstande, al vores smerte, og al vores glæde er et udtryk for dette balancepunkts 'placering' mellem indre liv og ydre liv, mellem indre vilje og ydre udlevelse. Når dette balancepunkt flytter sig mod større symmetri, eller asymmetri, vil det påvirke ikke bare din sindstilstand, men også - helt konkret - de situationer som optræder i dit liv! Jes Dietrich Balancepunktet Ego spiralens tilstande. Lad os se lidt mere på Ego spiralens tilstande. Ego periodens udviklingsspiral består af en række tilstande der fungerer som Egoets (Ego-bevidsthedens) vindue mod verden, og som giver Egoet det som der er brug for i dets (din) udvikling og som ydermere tillader Egoet at se lige præcis det af verden, som det har brug for at se, og som det kan kapere at se. Du kan se dem i figur 9. Overordnet set eksisterer der 3 tilstande: Kompensation, Anti-kompensation, og Vakuum tilstandene. Figur 8 (næste side). Hjertet starter sin egen bevidstgørelses proces. Når Hjerte energierne intensiveres ændres vores reaktion (domineret af Egoet) på bevidsthedens adskillelse til Hjertet og dette leder til dannelsen af den eksistentielle ensomhedsfølelse, EE (og skabelsen af Den Mørke spiral, vor tids personlige udviklingsspiral), samt behovet for kompensation (for at håndtere smerten bruger Egoet mod-kompensationer i form af bekræftelser). For at opfylde dette kompensationsbehov har vi kun et valg, og det er at bruge omgivelserne, da vi indefra kun møder meningsløsheden og derved starter Hjertet et intensiveret samvær med verden der udvikler individualiteten/skelneevnen og samhørighedsfølelsen med denne og som, sideløbende med forøget nærværs evne, fører til forøget Hjerte bevidsthed. 26

27 27

28 Hver af dem er sin egen verden, med eget regelsæt, og med sin egen tilknyttede Livsoplevelse og Livsopfattelse og dette skal forstås helt bogstaveligt. Fælles for dem er dog at i alle tilstandene ønsker vi at opnå smertefrihed. De har blot hver deres måde at nå til denne smertefrihed (og det er blandt andet det, som en eventuel terapi skal tage hensyn til hvorfor jeg i bogen bruger en del tid til at fortælle om det jeg kalder Spiral-terapi, altså om en terapiform, som er specifikt målrettet en spiraltilstand. Du skal høre meget mere om disse tilstande i bogen. Spiraltilstandene bestemmer også hvilke energier (eller aspekter af dig selv og livet) som du er i stand til at modtage. Ud fra den spiraltilstand du befinder dig i kan man således udlede en præcis opskrift på hvilken terapi (eller psykologisk metode) der vil virke for dig, og hvilken der absolut Energi signatur. Et menneskes energi signatur fortæller om den type energier som man er i stand til at modtage. I Ego spiralen bestemmes denne energi signatur af den spiral tilstand som du befinder sig i. Hver af spiral tilstandene er nemlig knyttet til et helt specifikt sæt af bevidste og overbevidste energier. ikke vil virke for dig. Hvis man forstår at tyde et menneskes energi-signatur, da ved man hvad det kan tage ind og hvad det umiddelbare udviklingsmål for dette menneske er. De energier der er knyttet til den spiral tilstand som du befinder dig i, er altså et udtryk for din evne til at have bevidst kontakt med livet og dig selv, samt din evne til at opretholde dit Ego. Hvis f.eks en spiral tilstand er knyttet til meget lave Ego energier (f.eks Vakuum tilstanden), da er din evne for Ego bevidsthed i denne tilstand stærkt reduceret (dvs dit Ego er blevet signifikant undermineret). I dette tilfælde er den rigtige terapi en som forsøger at genoprette Ego integriteten (f.eks det jeg omtaler i bogen som nærværs terapi ), snarere end en terapi, der forudsætter at du allerede har et stærkt Ego der kan håndtere kontakt og konfrontation med smertefulde strukturer i din underbevidsthed, såsom traditionel psykoterapi (Figur 4). Når en terapi slår fejl, er det langt overvejende fordi den er rettet mod en spiral tilstand, som man ikke befinder sig i (og altså slet ikke fordi den pågældende person er uden for rækkevidde selvom denne mærkat ikke sjældent uddeles)! 28

29 Ego spiraltilstandene og deres specifikke metode til at opnå frihed fra smerte. For hver tilstand i Ego spiralen er der som sagt knyttet en specifik metode til vækst og også en specifik terapeutisk metode. Derudover gælder det, som sagt, at man uanset hvilken tilstand man befinder sig i altid forsøger på en og samme ting, nemlig at blive smertefri. Men da de 3 spiraltilstande er som 3 verdener med hver deres regler, da er der derfor også forskellige metoder til at opnå denne smertefrihed (figur 9). Der er groft sagt 3 metoder: 1) Følelsesløshed metoden er metoden som bruges i Vakuum tilstanden. Dette er en selvinduceret følelsesmæssig vakuumtilstand som man bruger til at forhindre smerte, idet man dybest set forsøger/ønsker helt at miste evnen til at føle noget som helst, glæde såvel som smerte; 2) anti-kompensations metoden. Denne metode bruges i Anti-kompensations tilstanden. Denne metode er karakteriseret ved en dyb mistillid til livet, som man forsøger at udleve via et bevidst nej til livet/verden, for derigennem at sikre at det ikke længere kan såre dig; 3) Kompensations metoden. Denne metode er knyttet til Kompensations tilstanden. Den er karakteriseret ved at man søger kontakten med livet for at opnå en bekræftelse af Egoet og en oplevelse af ens egen individualitet. Figur 9. Kendetegn ved Spiralens tilstandene i Ego-spiralen. Vores mål er at nå til kompensations metoden (der, som sagt, er knyttet til den 29

30 øverste tilstand i Ego spiralen) da det er den tilstand som tillader den største bevidste kontakt med livet og os selv, og den som er mindst smertefuld. Desuden er det i denne tilstand, at du er mest modtagelig for Hjerteenergier de næste energier på udviklingens vej, og den næste bevidsthedsform. Det er værd at bemærke, at det kun er Egoets spiral som er opbygget på denne måde med forskellige sinds/spiral tilstande. Både den forrige udviklingsspiral (Pre-Ego spiralen), og den som kommer efter (Hjertet udviklingsperiodens spiral), er ikke bygget op på denne måde, men derimod på en måde der passer til de udviklingsperioder som de er knyttet til, og det Livsaspekt de repræsenterer. Du kan se de enkelte Ego spiral tilstande, og deres metode og karakteristika, i figur 9, og i bogen/lektionerne bliver de rigt beskrevet sammen med hvornår de er aktuelle i dit liv, og hvad de betyder for dit liv. Ego spiralens unikke sprog er følelsessproget. Nyd følelsessproget mens du taler det, for efter Ego perioden skal du aldrig tale det mere! Alle udviklingsperioder, og dermed alle udviklingsspiraler, har nemlig deres eget helt specifikke/unikke sprog. Dette gælder selvfølgelig også for Ego perioden/spiralen. I samme grad som vi befinder os i Egoets spiral, og derfor bevidsthedsmæssigt er identificeret med Egoet, foregår vores oplevelse af livet via Egoets sprog, dvs Egospiralens sprog. Dette sprog er det som vi traditionelt kalder følelser. Hver spiral har sit helt eget sprog, og taler man et bestemt spiral-sprog, forstår man ikke sproget som tales i en højere spiral. Som det er med alle sprog, da forstår men først virkelig essensen i det når man selv taler det. Jeg vil i Part-3 af bogen beskrive det sprog der tales i enhver af udviklingsperioderne (dvs i alle udviklingsspiralerne). Interessant er det som sagt at Følelsessproget med tiden vil ophøre fuldstændigt og erstattes af det næste sprog. Afsluttende bemærkninger. For hver en udviklingsperiode manifesteres der en ny Personlig Udviklingsspiral, som er et sæt af Lovmæssigheder til at huse dine personlige oplevelser, samt skabe fundamentet for dem. Dine forudsætninger for at 30

31 interagere med livet, for at tage imod livet, for at skabe i livet, og for at manifestere dig i det, er således til enhver tid bestemt af netop den personlige udviklingsspiral som du befinder dig i, en spiral der jo afspejler den Udviklingsperiode som du er i, og som nærmest kan ses som et middel for den, indtil til du bliver bevidst om det Livsaspekt den står for. Alle mennesker har deres helt egen personlige udviklingsspiral, som bærer deres egen historie, men lovene der virker i spiralen er dog ens for alle mennesker. Disse love vil jeg fortælle dig meget mere om i bogen. 31

32 4. LIVSTEMAER OG LIVSFELTER T o livsaspekter som er særlig vigtige i mit verdensbillede er Livstemaerne og det jeg kalder Livsfelterne. Der er utallige Livstemaer, og de kan være aktive eller inaktive (latente). Det afhænger af hvor du er i din udvikling, Livstemaer. samt hvordan du lever dit liv. De store Livslove som ligger bag Livstemaerne er de Livslove som sætter personligheden, bag Egoet og højere den tone, som både din personlige bevidsthedsformer, og endda bag hele underbevidsthed samt din Bevidsthed Menneskehedens udvikling, manifesterer sig må rette sig ind efter. Livstemaerne som Livstemaerne. Det meste i dit liv kan minde om de fysiske love, som hele handler dybest set om at forsøge at leve i det fysiske univers er indrettet efter. overensstemmelse med disse temaer og når Om de fysiske love gælder det jo at det lykkedes bliver du altid lykkelig af det - selvom vi alle kan udrette forskellige og oplever at dit liv nu giver mening. ting i den fysiske dimension, er fysiske spillereglerne dog de samme for os alle. På samme måde er det med de psykiske (og endnu højere) Livslove. Disse defineres af Livstemaerne, som altså udgør de rammer og de livslove, som vores liv er underlagt. I min bog vil jeg nærmere beskrive nogle af de forskellige Livstemaer, såsom det Livstema der omhandler Religiøsitet, eller Enhed (med livet og mennesker), eller andre temaer såsom Individualitets Livstemaet og Familie livstemaet, osv. og du skal se at bag enhver af dine strukturer i bevidstheden og underbevidstheden ligger et eller flere af disse Livstemaer. 32

33 Livsfelterne er de dimensioner i livet der muliggør, at du kan interagere med det, udleve dig selv i det, og gennem livsfeltet komme i kontakt med andre individer, som er på samme sted i deres udvikling. Der er 7 livsfelter i denne udviklingscyklus. F.eks er der et Livsfelt (det psykiske Livsfelt), som er ansvarlig for at tanker kan manifesteres, mødes og lagres. Tankerne selv er derimod sprunget ud af interaktionen mellem vores livsførsel og de Livstemaer, som er aktive i os. Senere i denne introduktion, samt i særdeleshed i min bog, skal du se at netop den kombination, som udgøres af Livstemaer og Livsfelter, danner det perfekte fundamentet for det som hele din udvikling handler om, nemlig udviklingen af din Livsoplevelse. 4.1 Livstemaerne. Som jeg beskrev foroven findes Overbevidstheden, Underbevidstheden og Bevidstheden i en kollektiv og en personlig form. I alle disse dele finder vi et utal af strukturer/manifestationer. En af de mest afgørende for vores udvikling er altså det jeg kalder Livstemaerne. Livstemaerne hører til, eller manifesterer sig i, Menneskehedens/Menneskets kollektive underbevidsthed, men den energi der kanaliseres igennem dem er Overbevidste energier/impulser. Fra det Kollektive Overbevidste optages energien af sanseorganerne i din personlige Overbevidsthed, og derfra kanaliseres de videre Livstemaerne aktiveres af impulser fra din personlige overbevidsthed. En given overbevidst energi/impuls vil aktivere netop de Livstemaer som de passer til, mens andre ikke berøres af energien. til Livstemaerne i det kollektive underbevidste. Livstemaerne modtager altså energi fra din personlige Overbevidsthed og giver den derpå videre til din personlige Underbevidsthed (som en Livstema-energi), hvor den vil starte en interaktion med dine strukturer i denne del af din person (såsom komplekser). Efter at energien på denne måde er blevet siet gennem dine underbevidste strukturer vil den sluttelig nå din bevidsthed som en følelse/oplevelse/stemning/mm. Hele dette energikredsløb kan du se i figur 4. 33

34 Livstemaerne eksisterer altså i den kollektive Underbevidsthed, og derfor påvirker de alle mennesker. De kan være latente eller aktive, og de aktiveres som sagt af Overbevidste energier. Deres funktion er altså at kanalisere disse Overbevidste energier ind i de temaer der passer til den udviklingsperiode som du befinder dig i, og som bedst hjælper dig igennem den. Man kan sige at de giver et overordnet livsprincip, en overordnet livsimpuls, et mere konkret udtryk, som da bliver endnu mere konkret og personligt når det derefter kanaliseres igennem din personlige underbevidsthed. Livstemaernes påvirkning af dig er så stærk, at du aldrig vil have et valg over for dem, ment på den måde at du ganske enkelt bliver nød til at give dem en aktiv rolle i dit liv. Det er nærmest som om du er oppe imod en vældig urkraft. Alle Livstemaerne er lovmæssigheder. Hvis du derfor ikke formår at give dem et udtryk i dit liv, da vil dette altid føre til en følelse af manglende livsmening, og ikke sjældent til fortrængning og skabelsen af komplekser. Faktisk kommer alle dine komplekser i dit underbevidste, uden undtagelse, fra en konflikt med et af dine aktive Livstemaer! Omvendt gælder det også, at når et aktivt Livstema får en aktiv rolle i dit liv, da er konsekvensen altid, uden undtagelse, en følelse af mening og glæde. Du skal høre meget mere om denne spændende del af vores tilværelse hen igennem min bog. Forskellige Livstemaer er aktive i forskellige udviklingsperioder, men det gælder også at de samme Livstemaer kan aktiveres af forskellige typer af energier, og således manifestere Det samme Livstema kan forskellige udtryk for det samme tema. Således kan aktiveres af forskellige typer af overbevidste energier både (den Overbevidste) Ego og Hjerte energi faktisk godt aktivere det samme Livstema, hvilket vil føre til den samme type energi, men blot på forskellige vibrations niveauer (dvs i forskellige udtryk). Et eksempel på dette ser vi med det religiøse Livstema. Dette tema vil nemlig, når det aktiveres af en overbevidst Ego energi, manifestere et religiøst behov der også vil involvere en bekræftelse af dit eget Ego, hvorimod det samme Livstema, men nu aktiveret af en overbevidst Hjerte energi, vil manifestere et religiøst behov, der går ud på at søge en højere mening med 34

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Illustrationer over Livet

Illustrationer over Livet Illustrationer over Livet - En kort oversigt - Alle Illustrationsnumre svarer til numrene på figurene i bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Illustration 1. Menneskehedens 7 Udviklingsperioder. Menneskeheden

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder.

Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder. Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder. 1 Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om Energierne bag udviklingsperioderne. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011

Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011 Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011 1 Om dette kapitel. Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om at arbejde med Solar Plexus nærmere betegnet med det jeg kalder Den

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden.

Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden. Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

Når Solar plexus lider.

Når Solar plexus lider. Når Solar plexus lider. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud af det

Læs mere

Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012

Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012 Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012 1 Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om Spiral tilstandenes energier. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Nærvær, bevidstgørelse og tro

Nærvær, bevidstgørelse og tro Nærvær, bevidstgørelse og tro Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej 1 Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej Informationsrække i 7 dele Del 1: Dét, som virkeligt forandrer os Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole LECTORIUM ROSICRUCIANUM Internationale

Læs mere

SIQ - Spirituel Intelligens

SIQ - Spirituel Intelligens Institut for Holisme og Forskning SIQ - Spirituel Intelligens SIQ - Spirituel Intelligens Livskilden 2004 Livskilden Gl. Strandvej 199 A 3060 Espergærde 4913 4869 e-mail: livskilden@post.tele.dk www.livskilden.org

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

Læservejledning til. Som at se på solen. Bogens titel

Læservejledning til. Som at se på solen. Bogens titel Læservejledning til Som at se på solen Irvin Yalom har sagt at han skrev Som at se på solen som en dybt personlig bog der udspringer af hans egen konfrontation med døden.»jeg deler frygten for døden med

Læs mere

KOM I GANG MED AT MALE

KOM I GANG MED AT MALE KOM I GANG MED AT MALE Maleguide af Emelia Regitse Edelsøe Ind hol d Introduktion til maleri Forord...4-5 Sådan kommer du i gang Trin 1: Procesbog...6-7 Trin 2: Hvilke materialer kan jeg bruge?... 8-9

Læs mere

KUNDALINIENERGIEN eller KUNDALINIREJSNINGEN er to sider af samme sag.

KUNDALINIENERGIEN eller KUNDALINIREJSNINGEN er to sider af samme sag. KUNDALINIENERGIEN eller KUNDALINIREJSNINGEN er to sider af samme sag. Det er vigtigt at understrege at nedenstående mest drejer sig om en "Fuld" rejsning men at der er mange mindre aspekter af Kundalinienergien

Læs mere

Når egoet bliver usynligt.

Når egoet bliver usynligt. Når egoet bliver usynligt. Jes Dietrich Dette er et nyt kapitel i min bog Hjertet og Solar Plexus. Det vil være at finde i den nye udgave af bogen. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

18 Multivejstræer og B-træer.

18 Multivejstræer og B-træer. 18 Multivejstræer og B-træer. Multivejs søgetræer. Søgning i multivejssøgetræer. Pragmatisk lagring af data i multivejstræer. B-træer. Indsættelse i B-træer. Eksempel på indsættelse i B-træ. Facts om B-træer.

Læs mere

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre Menneskets Åndelige Opbygning Chakra - Livsenergi Centre 1 Ligesom chakraerne har deres korrespondance i det fysiske legeme, så har de også korrespondancer i de indre legemer. Lidt baggrund omkring Chakra

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Den automatiske sanseforventningsproces

Den automatiske sanseforventningsproces Den automatiske sanseforventningsproces Af forsknings- og institutleder Flemming Jensen Det kunne ikke gøres enklere. Jeg ved, at for nogle ser meget teoretisk ud, mens det for andre måske endda er for

Læs mere

akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal

akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal INDLEDNING Det er nu anden gang, vi står her til dette forrygende arrangement, som vi kan takke Sara for eller hendes betragtelige organisationstalent

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

MÅNEN - dit indre barn?

MÅNEN - dit indre barn? 1 MÅNEN - dit indre barn? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MÅNEN - dit indre barn? Af Kenneth Sørensen Den udviklingsorienterede astrologi betragter Månens placering i horoskopet, som et symbol

Læs mere

Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn

Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn 1. VÆRDIGRUNDLAG Vuggestuen Lærkebo er en afdeling i Skejby Vorrevang Dagtilbud, og Lærkebos og dagtilbuddets værdigrundlag bygger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen 1 DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER af Jan Erhardt Jensen Når man taler om de personlige erfaringer, som det enkelte menneske er sig bevidst, må man være klar

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

En bøn fra hjertet. En bøn fra hjerte til hjerte.

En bøn fra hjertet. En bøn fra hjerte til hjerte. Gudstjeneste i Lille Lyngby Kirke den 1. januar 2016 Kirkedag: Nytårsdag/B Tekst: Matt 6,5-13 Salmer: LL: 712 * 713 * 367 * 586 * 474 * 719 I filmen Bruce den Almægtige mener Bruce, at han kan gøre Guds

Læs mere

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus).

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus). Elevmateriale Undervisningsforløb Undervisningsforløbet er tiltænkt elever på 5. klassetrin. Der arbejdes en uge med hver af de tre hovedpointer, i fjerde uge arbejdes der med refleksionsaktiviteter, og

Læs mere

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kom op på 12 sider trænings -hesten igen Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få motivationen tilbage INDHOLD: Derfor er det

Læs mere

Peter Horn. Top of Mind. Håndbog i personlig branding

Peter Horn. Top of Mind. Håndbog i personlig branding 1 Peter Horn Top of Mind Håndbog i personlig branding Peter Horn & Co. Aps. 2011 Alle rettigheder forbeholdes Peter Horn & Co. Klareboderne 10 DK-1115 København K 2 Kapitel 8: Vind familie og venner Nærhed

Læs mere

Hvor der er mennesker - er der konflikter. Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt. Tirsdag den 28. april 2015

Hvor der er mennesker - er der konflikter. Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt. Tirsdag den 28. april 2015 Hvor der er mennesker - er der konflikter Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt Tirsdag den 28. april 2015 Forventninger er med til at styre vores hverdag og har indflydelse på de historier vi fortæller.

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling.

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk 1 Handling uden Hænder www.visdomsnettet.dk 2 Handling uden Hænder Kompileret og redigeret af Erik Ansvang Ydre aktivitet er nemt at forstå. Det betyder, at vi som søgende mennesker skal føre de etiske

Læs mere

Kulturen på Åse Marie

Kulturen på Åse Marie Kulturen på Åse Marie Kultur er den komplekse helhed, der består af viden, trosretninger, kunst, moral, ret og sædvane, foruden alle de øvrige færdigheder og vaner, et menneske har tilegnet sig som medlem

Læs mere

LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK

LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK TIL ELEVER PÅ MELLEMTRINNET Gerd Fredheim Marianne Trettenes Skrivning i fagene er et tværfagligt kursus i faglig skrivning i natur/teknik, LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK December November Red. Heidi

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

De fire Grundelementer og Verdensrummet

De fire Grundelementer og Verdensrummet De fire Grundelementer og Verdensrummet Indledning Denne teori går fra Universets fundament som nogle enkelte små frø til det mangfoldige Univers vi kender og beskriver også hvordan det tomme rum og derefter

Læs mere

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede.

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede. Med afsæt i din passion og dit mål formulerer du tre nøglebudskaber. Skriv de tre budskaber ned, som er lette at huske, og som er essensen af det, du gerne vil formidle til de involverede. Du må maks.

Læs mere

Notat. Brug personas til at leve dig ind i brugernes liv

Notat. Brug personas til at leve dig ind i brugernes liv Notat SEGES P/S Koncern Digital Datadreven informationsformidling, personas og personalisering Ansvarlig JUPO Oprettet 17-03-2016 Projekt: 7464, Digitale relationer og datadreven informationsformidling

Læs mere

Den socialpædagogiske. kernefaglighed

Den socialpædagogiske. kernefaglighed Den socialpædagogiske kernefaglighed 2 Kan noget så dansk som en fagforening gøre noget så udansk som at blære sig? Ja, når det handler om vores medlemmers faglighed Vi organiserer velfærdssamfundets fremmeste

Læs mere

Symbol nr. 43. Symbol over "Livets Bog

Symbol nr. 43. Symbol over Livets Bog Symbol nr. 43 Symbol over "Livets Bog Livets Bog et resultat af pligtfølelse Livets Bogs mission. Livets direkte tale. Livets religion 43.1 Da mit eget liv er af en sådan natur, at jeg ved selvsyn har

Læs mere

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Læseboost i børnehaveklassen! Formålet med at give vores elever et læseboost, når de begynder i børnehaveklassen er, at udviklingen i

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention nikolaj stegeager erik laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention Nikolaj Stegeager og Erik Laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring udvikling intervention Nikolaj

Læs mere

Foredrag. Temadag. Konfliktcoach. Ledelse. Krisehjælp

Foredrag. Temadag. Konfliktcoach. Ledelse. Krisehjælp Foredrag Temadag Konfliktcoach Ledelse Krisehjælp Lars Mogensen Lars Mogensen holder inspirerende, nærværende og underholdende oplæg, temadage og uddannelse inden for trivsel, kommunikation og konflikt

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

INDLEDNING 7. Anerkendelse er en grundlæggende indstilling 21 Anerkendelse og forskellighed 29 Anerkendelsens ingredienser 32

INDLEDNING 7. Anerkendelse er en grundlæggende indstilling 21 Anerkendelse og forskellighed 29 Anerkendelsens ingredienser 32 INDHOLD INDLEDNING 7 1. Kapitel ANERKENDELSE 17 Anerkendelse er en grundlæggende indstilling 21 Anerkendelse og forskellighed 29 Anerkendelsens ingredienser 32 2. Kapitel ANERKENDELSE, SAMSPIL OG RELATIONER

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Når sundhed. styrker. dit liv. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

Guide. Foto: Scanpix. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Når sundhed. styrker. dit liv. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Når sundhed styrker dit liv Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Ud af comfortzonen med Krisztina Maria INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Vaner. Af Hanne Voldby Jensen

Vaner. Af Hanne Voldby Jensen Vaner Af Hanne Voldby Jensen Vaner er svære at bryde, fordi de med tiden bliver mere eller mindre ubevidste. De fleste kender til argumentet jamen, vi plejer at., når der er nogen, der udfordrer de normale

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich

Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich Af Jes Dietrich Indhold 1. Solar plexus og hjertet. 3 Indledning. 3 Introducerende bemærkninger 3 En indre ensomhedsfølelse i solar plexus forflytter identitetsfølelsen

Læs mere

En vej til at reagere proaktivt

En vej til at reagere proaktivt En vej til at reagere proaktivt Vi er født proaktive, men gennem vores opvækst, præges vi og der er en risiko for at vi bliver reaktive gennem årene. At være proaktiv betyder mere end at være aktiv og

Læs mere

Fastegudstjeneste onsdag d. 3. feb. 2010 kl. 19.30

Fastegudstjeneste onsdag d. 3. feb. 2010 kl. 19.30 Fastegudstjeneste onsdag d. 3. feb. 2010 kl. 19.30 V/ Betina Inauen, Mindtools Første indlæg: Om modgang og det frie valg Fasten er den periode, hvor vi i kirken får fortalt om Jesu vandring i ørkenen,

Læs mere

Intro meditation til December meditations-serie

Intro meditation til December meditations-serie Intro meditation til December meditations-serie 17.11.2016 Velkommen til alle. Dette er en kanaliseret meditationsrække med mine primære guider Kryon og Metatron. Desuden bliver der formidlet bevidsthed

Læs mere