Aktiv Rundt. i Danmark klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiv Rundt. i Danmark. 6.-7. klasse"

Transkript

1 Aktiv Rundt i Danmark klasse 3

2 Indledning Hæftet du nu har i hånden er et inspirationshæfte lavet til lærerne i klasse i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark. Hæftet kan bruges som inspiration i forbindelse med kampagnen, men kan også bruges udover dette i den almindelige idrætsundervisning. Der er lavet et eget hæfte for lærere i klasse. Hæftet, som er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund, kan tillige indgå som undervisningsmateriale i Danmarks Idræts-Forbunds kursusvirksomhed. Aktiv rundt i Danmark arrangeres af CVU Sønderjylland. Indsatsen støttes af Danmarks Idræts-Forbund, Føde vare - styrelsen og Tress. Indsatsen er første tiltag fra Skoleidrættens Udviklingscenter, et samarbejde mellem CVU Sønderjylland og Dansk Skoleidræt. Aktiv rundt i Danmark er en sjov konkurrence, hvor det gælder om at være den klasse, der er mest aktiv i Danmark. Kampagnen er rettet mod elever i klasse (7-15 år) og vil foregå i perioden 25. september til 13. oktober Målet med kampagnen er at få flest muligt i gang med fysisk aktivitet og spise sund mad i løbet af de uger, som kampagnen strækker sig over. Hver elev skal være aktiv mindst en time hver dag. For at motivere til dette arrangeres en konkurrence mellem de deltagende klasser på hvert enkelt klassetrin. Målet for hver klasse er at bevæge sig rundt i Danmark i løbet af kampagneperioden. Inspirationshæftet er lavet for at give inspiration til idrætslærere/lærere, både i den daglige undervisning og forbindelse med Aktiv rundt i Danmark. Hæftet er bygget op i 7 forskellige kapitler/temaer. I hvert kapitel tager vi ud gangs punkt i fælles mål for idræt, og ønsker at give bud på hvilke aktiviteter man kan lave for at nå de fælles mål for idræt indenfor dette tema. Vi ønsker også at give bud på, hvordan man kan differentiere undervisningen, både i forhold til de forskellige klassetrin og indenfor hver enkelt klasse. Til slut kommer vi med forslag til hvordan aktiviteterne evalueres. Vi giver også tips til litteratur og interessante Internet sider. Se for mere information. NY KOMMER Kapitel 1, Når bolden er rund Hæftet starter med Når bolden er rund, som viser forskellige varianter af boldspil. Det handler om individuelle færdigheder med bolden, om at spille med andre og om at spille mod andre. Det er boldspil, boldbasis, teambold og spiludvikling for små og store boldspillere. Kapitlet er delt op efter klassetrinnene klasse, klasse og klasse. For hvert klassetrin gennemgås de fælles mål for disse klassetrin, forslag til aktiviteter, undervisningsdifferentiering og evaluering. Til sidst kommer litteraturhenvisning og bilag. Eksemplet er bygget progressivt op, så de individuelle færdigheder er beskrevet i klassetrin, småspil i klassetrin og i klasse tages der udgangspunkt i større spil. Kapitel 2, Legen med i redskabsgymnastik Her vil der blivet givet bud på, hvordan legen kan inddrages i redskabsgymnastikken på klassetrinnene klasse, klasse og klasse. Redskabsgymnastik indeholder helt særlige muligheder for at lære at tumle sin krop. De mange alsidige påvirkninger som fx rotationer, lange svæv, skruebevægelser, støtte på armene med mere adskiller sig fra de påvirkninger kroppen erfarer i både boldspil, atletik, svømning, dans og friluftsaktiviteter. Den kropskontrol, der udvikles i gymnastikkens spring og behændighedsøvelser, er unik i idrætten. Hensigten med dette kapitel er at inddrage den kropslige leg i redskabsgymnastikken især fordi der i legen kan skabes et fundament for læring af andre gymnastiske færdigheder. I kapitlet gives der en præcisering af trinmål i relation til redskabsgymnastikken, og der gives eksempler på opvarmningslege til anvendelse på alle klassetrin. Kapitlet forholder sig løbende til undervisningsrollen, organisering, differentiering og evaluering. Kapitel 3, Rytmedunke og rytmedrenge Rytmedunke og rytmedrenge giver først og fremmest eksempler på undervisning i emnet musik, bevægelse og udtryk eksempler som er lette at gå til også for den underviser, som er uerfaren i emnet. Kapitlet er altså ikke for eksperten, men for novicen. Kapitlet præsenterer eksempler på rytmiske danse og aktiviteter, der alle tager udgangspunkt i trinmål for de forskellige klassetrin. For overskuelighedens skyld er de rytmiske danse og lege placeret i to kategorier: klasse og klasse. Men i praksis kan de præsenterede lege og danse anvendes og sprede glæde både i 3. som i 10. klasse. Kapitlet forholder sig til underviserrolle, progression, differentiering og evaluering. 4

3 Kapitel 4, Tværfaglighed og idræt Dette kapitel handler om tværfaglighed og idræt. Kapitlet har til formål at sprede inspiration og motivation til landets folkeskolelærere med henblik på at tænke utraditionel undervisning ved hjælp af idræt - underforstået bevægelse og leg. Kapitlet giver ideer til, hvordan man som folkeskolelærer kan være med til at forandre den stillesiddende dagligdag hos eleverne ved at skabe bevægelsesvaner, hvor kroppen eksempelvis inddrages i indlæringen af grammatiske regler eller matematiske formler. Både under de Fælles Mål for idræt og de generelle Fælles Mål opfordres der til tværfagligt samarbejde, og i dette kapitlet ønsker vi at give bud på, hvordan det kan gøres. Kapitlet er delt op i afsnit efter klassetrinnene klasse, klasse og klasse. I hvert afsnit er der to til tre bevægelsesaktiviteter, der fokuserer på bevægelse, leg og faglig kompetence. Løbende i kapitlet præsenteres eksempler på variation af bevægelsesaktiviteterne. Kapitlet afsluttes med et afsnit om differentiering og flere muligheder for variation samt et afsnit om evaluering. Kapitel 5, Adventure Race udfordringer i naturen Her gives en indføring i Adventure Race, som er et løb, der indebærer holdsamarbejde, alsidige udfordringer i naturen og fysisk udholdenhed. Denne kombination placerer Adventure Race som friluftssport, dvs. en hybrid af sport og friluftsliv. Adventure Racing kendes også under betegnelsen idrætscross eller multisport, og disciplinen er et forholdsvis nyt og ubeskrevet blad i skoleidrætten. En naturlig del af ethvert adventure race er elevernes egen orientering fra sted til sted. Det kan derfor lette forståelsen af et adventure race ved at betragte det som et orienteringsløb krydret med alsidige udfordringer. I kapitlet vil trinmålene i idrættens Fælles Mål blive beskrevet dvs. hvilke udfordringer (eller læringsmuligheder) vi kan give skolebørn ved at anvende Adventure Race i skoleidrætten. Der vil blive givet et eksempel på afviklingen af et Adventure Race, og til forskel fra andre kapitler tager dette kapitel kun udgangspunkt i et eksempel på Adventure Race 9. klassetrin. Kapitlet giver også retningslinjer for, hvilke didaktiske overvejelser underviseren bør gøre sig, og forholder sig til differentiering og evaluering. Kapitel 6, Kost og fysisk aktivitet Dette kapitel sigter mod at give viden om hvad, hvorfor og hvordan man bør spise og drikke før, under og efter man dyrker motion, træner eller i det hele taget er fysisk aktiv. Kapitlet ligger i sin opbygning op til at eleverne selv, gennem løsning af opgaver, skal reflektere over egne vaner og livsstil i forhold til sund kost og fysisk aktivitet. Til hver opgave er der beskrevet en eller flere løsningsmuligheder, så det er muligt for underviseren at differentiere undervisningen. Opgaverne er ikke rettet mod specielle klassetrin, så underviserens valg af opgavetype og løsningsmulighed må afhænge af elevernes kundskaber og færdigheder inden for området snarere end elevernes klassetrin. Nogle opgaver er suppleret med informerende tekst samt henvisning til Internetsider. Nogle opgaver skal løses på nettet. Nogle af opgaverne er forsynet med henvisning til bilag, der indeholder oplysninger, skemaer, uddybende kommentarer m.m. Den teori, der er knyttet til opgaverne og skal formidles til eleverne, uddybes med links og tips til læreren sidst i hvert afsnit. Kapitel 7, At stå på egne ben om kropsbevidsthed, form og balance Dette kapitel handler om test af koordination, balance, muskelstyrke, hurtighed og udholdenhed hos børn i for skellige alderstrin. Der bliver taget udgangspunkt i Trinmål for de forskellige klassetrin, og der gives bud på forskellige tests man kan gennemføre for at teste om målene er nået. Kapitlet tager også det at sætte sig mål op og hvordan man når dem. At teste børns fysiske præstationsevne kan synes ekstra relevant i forhold til den megen debat om sundhed og manglende fysisk aktivitet, som vi i øjeblikket er vidner til, og de beskrevne tests kan selvfølgelig bruges i den kontekst, men testene kan også bruges for idrættens egen skyld. Uanset færdighedsniveau stiller næsten alle idrætsgrene væsentlige fysiske krav til idrætsudøveren, og en god fysisk form kan derfor skabe grundlaget for en god idrætspræstation. Jo bedre balance, koordination, kondition, styrke, hurtighed osv., jo bedre er forudsætningerne for at præstere i fx atletikkens discipliner, boldspil, gymnastik, skolegårdens lege mv. Vi håber, du vil få et godt udbytte af hæftet, og vil få mange gode ideer til din undervisning! Venlig hilsen Hilde Elise Hansen Projektleder, CVU Sønderjylland Aktiv rundt i Danmark 5

4 6

5 Indholdsfortegnelse Indledning (Ny under udarbejdelse) 1 Basisfriluftsliv Indledning Aktivitetsområder Lærerens didaktiske og metodiske overvejelser Undervisningens formål og evaluering Friluftslivspædagogik Aktiviteter 1) Bål og bålaktiviteter Sådan laves ild Sådan laves bål Båltyper Eksempler på opgaver 2) Knob og rebaktiviteter Basis knob Eksempler på opgaver 3) Orientering med kort og kompas Kompas Fra kort til landskab Fra landskab til kort (udtagning af kompaskurs) og krydspejling Forskellige orienteringsløbs typer kompas, skridtælling og grovorientering Forskellige orienteringsløbs typer finorientering, uden kompas Orienteringslege Eksempler på opgaver Perspektivering mangekamp eller overnatning på skolens fodboldbane Relevant litteratur og henvisninger 2 Friluftslivslege i nærområder. Indledende didaktiske overvejelser Indhold Klynge af slanke løvtræer med 3-10 meter imellem hver enkelt træ - Kend dit træ - Røre træer - Blindeguide - Følg snoren - Blinkeleg - Sidde alene Lege med mange små, korte pinde/grene - Trætrold - Patøk - Naturjonglør - Kastetrekant - Find pinden Lege med længere grene - Kæpspring - Trækkekamp - Robin Hood-kamp - Stikke Palles øje ud Lege på åbent område med træer i baggrunden - Hvor er vi? - Find natur - Byttedyr - Sporrally - Tidsfornemmelsesleg - Find 5 fejl - Affaldsstafet - Naturskjul Lege i strandsand ved vandet - Minefelt - Sandslot - Slå smut - Hjertemuslingekamp - Fodsporsleg Differentiering Evaluering Litteratur 3 Tværfaglighed og idræt Indledning Matematikmikado Dansk stationstræning OL på tværs Kælkning Knap-stafetløb Bordtennisturnering Hjernemaraton Evaluering Litteratur 4 Soft adventure race udfordringer i naturen Indledning Målsætning Eksempel på soft adventure i temauge Didaktiske overvejelser Skiløb Vandring på A-buk Stridsvognsræs Kvadrat-reb Bike & run Elever arrangerer soft adventure Edderkoppespind Vandtransport 2 mand i 2 meters højde Find en natur-ting Puslespil Miniorienteringsløb i skoven Gummistøvlekast Præcisionskast Skovfrisbee Kædestafet 7

6 Rebbaner Kompaskurs med kort Kompaskurs uden kort Målsætning prioritering af læringsmuligheder Differentiering Evaluering Litteraturliste 5 Løb for livet Folkeskolens fælles mål Indledning Friluftsliv Den lille gruppe Undervisningsforløb Aktiviteter Startlege Tyren i det røde hav Menneskememory Sortering Over/under/rundt om leg Træk hinanden over på dit eget hold Plukke gulerødder Bytte træ Sten, saks og papir Æg, kylling, øgle og supermand Tovtrækning Fysiske aktiviteter Fra en bænk til en anden Den første ankommet til ulykke byg båre Keglekast Flytte vand fra en balje til anden Frisbee Haikudigt Hvad er afstanden? Tælle trekanter eller firkanter/kvadrat/rektangel Bind en knude på rebet Tændstiklege Samfundsspørgsmål Presenning Natur og omtanke Kims leg Hvad hører til naturen? Lav ild Naturkunst Blindgang Blindetræ Litteratur 6 Lejrliv En god naturoplevelse hvad er det? Lejrliv og fælles mål Lejrliv som aktivitet Telt Bivuak Bivuak med blækspruttearme Bivuak med træskelet Toilet Affald Aktiviteter ved bål Plankning af fisk eller bøffer Hvem kan først og få en gryde vand til at koge over bål? Hvem kan hurtigst brænde snoren over med et bål? Generelt om ophold/overnatning og færdsel i naturen Undervisningsdifferentiering - hvordan Evaluering af aktiviteterne Litteratur og link til hjemmesider 7 Aktiviteter i skov og ved vand (vandløb, sø og strand) Aktiviteterne og fælles mål Aktiviteter i skov og ved vand (vandløb, sø og strand) Skovkrig Stafetskydning* Skovpetanque Kævlekast* Fange O-løb* Sporleg i skoven Naturlotteri ved vand Stenlege* Det store Le Mans løb Bogstavleg i naturen* Pind i vand Find 10 fejl i naturen* Orienteringsfangeleg Fangeleg over bæk* Puslespil saml og find Evaluering af aktiviteterne Litteratur og link til hjemmesider 8 Mad og bevægelse Indledning... Fælles Mål Opgaverne OPGAVE 1 - Aktivering af elevernes viden om sundhed, mad og madvaner Hvad er sundhed?... Hvad ved du om kost? Madkanon Sund mad / usund mad Klassens sundhedsprofil OPGAVE 2 - De 8 kostråd Spis frugt og grønt OPGAVE 3 - De 8 kostråd Spis fisk og fiskepålæg OPGAVE 4 - De 8 kostråd Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød OPGAVE 5 - De 8 kostråd Spar på sukker OPGAVE 6 - De 8 kostråd Spar på fedtet OPGAVE 7 - De 8 kostråd Spis varieret og bevar normalvægten OPGAVE 8 - De 8 kostråd Sluk tørsten i vand OPGAVE 9 - De 8 kostråd Vær fysisk aktiv OPGAVE 10 - Handling/forandring OPGAVE 11 - Evaluering Links til inspiration, baggrundsviden og undervisningsmaterialer 8

7 1. Basisfriluftsliv Af Martin Johnsen Uddannet Cand. Scient. med hovedfag i idræt og sidefag i biologi ved Århus Universitet 2007 og bachelor i Nordisk Friluftsliv. Ansat som en del af friluftsvejledergruppen på DGI Karpenhøj. Ansvarshavende redaktør for Dansk Friluftsliv, medlemsblad for Dansk Forum for Natur- og Friluftsliv. Friluftsmæssig baggrund: Aktivt allround udemenneske, klatrevægsinstruktør og havkajakinstruktør. Indledning Idræt forbindes ofte med fysisk aktivitet, sved på panden og høj puls. I flg. Sundhedsstyrelsen defineres fysisk aktivitet som: Ethvert muskelarbejde der øger energiomsætningen. 1 Fysisk aktivitet betegner dermed ikke kun sport og idræt, men også leg og anden bevægelse med kroppen herunder friluftsliv og friluftslivsaktiviteter. Før i tiden var det primært familiens rolle at sikre børns og unges socialisering til friluftsliv. Sådan er det ikke længere, idet andre institutioner i samfundet herunder skolen i højere grad har overtaget familiens rolle. Det kan derfor argumenteres for værende vigtigt, at børn og unge bliver bevidstgjort om friluftslivets muligheder i skoleregi herunder basisfærdigheder i friluftsliv, hvis de skal øge deres chancer for at være vedholdende med friluftslivsaktiviteter senere i livet. 2 I trinmålene for faget idræt efter 7. klassetrin står bl.a.: At eleverne skal have tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til: 1) at organisere og gennemføre forskellige idrætslige lege, spil og aktiviteter, 2) afprøve forskellige aktiviteter i samspil med og i respekt for naturen og 3) planlægge og gennemføre orienteringsaktiviteter i forskelligt terræn. Desuden skal eleverne udvise samarbejdsevne og social opmærksomhed i forhold til idrætslige aktiviteter, organisere oplevelser og situationer, hvor bevægelse indgår samt kende til forskellige motionsformer. 3 Denne artikel vil tage udgangspunkt i de færdigheder basisfriluftsliv bygger på og derved give eleverne kundskaber og færdigheder indenfor de elementer af friluftslivet, som går igen, hvad enten man skal på vandretur, cykeltur, kanotur etc. Traditionelt friluftsliv er kendetegnet ved overskud af tid og underskud af udstyr, hvilket står i kontrast til det moderne kulturelle samfund, som er kendetegnet ved underskud af tid og overskud af teknologisk udstyr. De efterfølgende beskrevne aktiviteter vil tage udgangspunkt i så lidt og enkelt udstyr som muligt, hvormed undervisningen indenfor aktiviteterne kan igangsættes efter en kort forberedelsesfase fra lærerens side. Aktivitetsområder Artiklens fokus vil være rettet mod praktiske færdigheder indenfor tre aktivitetsområder herunder give konkrete forslag til forskellige opgaver, differentierings- og evalueringsmuligheder både henvendt til læreren og selve aktiviteten. De tre aktivitetsområder er: 1. Bål og bålaktiviteter 2. Knob og rebaktiviteter 3. Orientering med kort og kompas I nedenstående afsnit fremlægges forskellige måder hvorpå læreren kan planlægge, differentiere og evaluere de tre aktiviteter ud fra et større læringsperspektiv. I efterfølgende afsnit, under selve aktivitetsbeskrivelserne, fremlægges derudover forskellige opgave-, differentierings- og evalueringsmuligheder rettet mod de enkelte aktiviteter. Lærerens didaktiske og metodiske overvejelser Undervisningens formål og evaluering Formålet med de enkelte aktiviteter og den efterfølgende evaluering kan være forskelligt afhængig af, hvilke trinmål for faget idræt læreren ønsker opnået. Eksempelvis kan følgende tre formål danne rammen om de tre aktiviteter: 1. Under aktiviteten kan lærerens fokus være rettet mod gruppens dynamik herved bliver aktiviteten en samarbejdsøvelse. Hvordan udviser de enkelte elever samarbejdsevne og social opmærksomhed? Er nogle elever mere styrende end andre? Hvilke elever påtager sig lederrollen i gruppen? osv. I en efterfølgende evaluering kan læreren påpege vigtigheden af en demokratisk proces, samarbejde, social opmærksomhed, gruppedynamik, folkeoplysning, at samarbejde i et uforpligtende fællesskab osv. 2. Formålet med den pågældende aktivitet kan også være at eleverne tilegner sig praktiske færdigheder. I aktiviteten er der fokus på, at de enkelte elever tilegner sig kundskaber og egenfærdigheder indenfor basisfriluftslivets rammer. 9

8 3. Aktiviteterne kan også sættes ind i et større perspektiv. At eleverne skal lave bål, fordi de skal have noget at spise, at de skal bygge en bivuak, fordi ly for natten er en nødvendighed for at kunne sove godt under primitive forhold eller at de skal lære at orientere sig i naturen for ikke at fare vild. Evalueringen kan eksempelvis tage udgangspunkt i en snak om menneskets basale behov eks. jf. Maslows behovspyramide. 4 At give eleverne en fornemmelse af at noget er større end dem selv, når de befinder sig i naturen, og de derved skal tage andre forholdsregler end når de befinder sig i trygge rammer i hverdagen. Friluftslivspædagogik I forbindelse med undervisning i friluftsliv tales der ofte om vejledning i friluftsliv. Vejledning fremstår som et mål og et ideal for formidling af friluftsliv uanset konteksten. De pædagogiske grundprincipper bygger bl.a. på induktiv læring, mesterlæring, situationel og kontekstuel læring. Elementet af induktiv læring og mesterlæring bygger på forholdet mellem vejlederen (læreren) og eleverne, mens den situationelle og kontekstuelle læring mere henviser til situationen, hvori læringen foregår. Det induktive princip knytter sig til erfaringspædagogikken, som er kendetegnet ved learning by doing og læring i situationen. Mesterlæreprincippet bygger på læring gennem handling og refererer traditionelt til den måde, hvorpå unge stod i lære hos en mester, og måden de blev indført i de færdigheder, kundskaber og værdier, som knyttede sig til det pågældende håndværk. Situationel og kontekstuel læring beror på at eksempelvis tekniske færdigheder ikke læres isoleret men i selve situationen. Næste gang man befinder sig i en lignende situation, så genkaldes situationen, hvori man lærte det. Det er situationen som kontekst for læring. For vejlederen gælder det om at skabe meningsfulde og autentiske situationer, således at læringen sker i den aktuelle situation nu fryser vi, nu laver vi bål/tager varmere tøj på, nu er vi sultne, nu spiser vi osv. Det er klart, at læreren må tilpasse undervisningsforløbet, så de enkelte aktiviteter passer ind i skolens rammer for undervisning eksempelvis i en dobbeltlektion. Et helt andet udgangspunkt er, hvis skolen tillader en hel temadag, hvor eleverne kan arbejde med at udvikle forståelse for og tilegnelse af færdigheder indenfor basisfriluftsliv. Aktiviteter Nedenstående beskrives de tre aktiviteter. De enkelte aktiviteter og færdigheder vil blive beskrevet og illustreret med tegninger og billeder. 1) Bål og bålaktiviteter Menneskets brug af ild kan påvises langt tilbage i historien, hvorved ildens og bålets betydning for friluftslivet er enormt det er stedet for varme, mad, lys, gløder, tryghed, historiefortælling, socialt samvær etc. Det er ikke vanskeligt at lave bål, men kendskab til forskellige optændingsmetoder, båltyper og bålaktiviteter kan være medvirkende til en større glæde og frihed i forbindelse med friluftsliv. Bålaktiviteterne kan foregå i et hjørne på skolens fodboldbane, hvis ikke skolen har en indrettet bålplads. I den forbindelse skal man være opmærksom på sikkerheden og mulig brandfare! Sådan laves ild For at gnister, gløder eller ild kan opstå kræves varme, brændsel og ilt. Der findes mange forskellige måder at lave gnister, gløder og ild på: Ild med tændstikker/lighter: Den nemmeste måde at få ild på er ved at bruge en tændstik eller en lighter. Gnister med flint og stål: Med en flintesten og et stykke stål kan man, ved at slå dem sammen, frembringe gnister. Gnisterne skal fanges i et letantændeligt materiale (se nedenfor under: sådan laves bål). Som stål kan anvendes en gammel fil (spørg skolens pedel om han har nogle liggende). Metoden kræver øvelse. Gløder med forstørrelsesglas og sol: På solrige dage kan solens stråler bruges til at lave ild. Ved brug af et forstørrelsesglas kan solens stråler centreres på et letantændeligt materiale. Ved at bevæge forstørrelsesglasset op og ned mellem solen og materialet vil solens lys ses som en lille lysende prik det er den rigtige afstand. Røgen vil hurtigt begynde at stige, hvorefter der er gløder til bålet. Eleverne kan tage et forstørrelsesglas med hjemmefra. Gnister med strygestål: I grejbanker kan lejes strygestål. Ved at køre en kniv ned at strygestålet frembringes gnister, som fanges i et letantændeligt materiale. Metoden kræver lidt øvelse. Gløder med ildbue og boretræ: En sværere måde at frembringe gløder på er ved at bruge en ildbue og et stykke boretræ. Ved at trække buen frem og tilbage skabes varme og gløder mellem boretræet og den klods boretræet hviler på. I kanten på hvileklodsen laves et V-snit, hvorigennem gløder kan falde ned på et letantændeligt materiale. Der benyttes et stykke træ til at presse på boretræet ovenfra. Metoden er langsom og besværlig, men når det lykkes (hvis det lykkes) er det en fantastisk fornemmelse. 10

9 Skal have billederne på mail eller cd - kan ikke bruge dem fra word dokument Gnister med strygestål Gløder med ildbue og boretræ Sådan laves bål Opbygningen af et bål kan groft sagt foregå på to forskellige måder: 1) Enten bygges et miniature bål, hvorefter bålet bygges gradvist op i takt med at ilden fænger eller 2) Det færdige bål bygges op fra starten. Uanset hvilken metode man vælger, bør bålet indeholde forskellige dele: Letantændeligt materiale: Spinkelt træ, som ilden hurtigt kan få fat i (små tynde stykker flækket træ, flis, birkebark (skal dog bruges med omhu), avispapir eller lignende). Mellemstørrelse flækket træ eller granris. Større stykker flækket træ og evt. ukløvet træ. Skal have billederne på mail eller cd - kan ikke bruge dem fra word dokument Miniature bål Det færdigopbyggede bål Optændingsfasen er den sværeste. Den spæde ild skal passes og vedligeholdes Båltyper Afhængig af hvilken funktion bålet skal have og hvilket træ, der er til rådighed, kan man med fordel bygge bålet op på forskellige måder: Skal det være et glødebål, madbål, til at sove ved eller har man kun vådt brænde tilgængeligt osv. Pyramidebål: Pyramidebålet er det mest almindelig bål. Brænder godt og hurtigt. Godt til gløder. Pagodebål: Pagoden koncentrerer varmen til bålet, og træet får en sidste eftertørring. Det er en god og effektiv måde at forbedrede det større og endelige bål med. Nying (svensk): Skal man eventuelt sove ved bålet er store ukløvede stykker træ velegnet, da ilden her brænder langsomt og derved giver varme til mange timer. Vinterbål eller vådt brænde: Minder lidt om pagodebålet, men bålet pakkes tæt. Bålet tændes i toppen med et miniature bål, hvorefter gløderne og ilden vandre ned i gennem bålet. Det våde træ tørres efterhånden lag for lag som ilden brænder ned. Vådt træ er som regel tørt i midten, hvis det flækkes. 11

10 Skal have billederne på mail eller cd - kan ikke bruge dem fra word dokument Pyramide bål Pagodebål Vinterbål Eksempler på opgave Bålaktiviteten kan bruges til mange forskellige ting, og der kan stilles opgaver, differentieres og evalueres på flere måder alt efter hensigten fra lærerens side: Den store bålprøve/eksamen - lad alle elever eller små grupper lave deres eget bål på deres egen måde. Lav forskellige slags gløder, gnister og ild. Start med det letteste og gør det svære efterhånden som eleverne lærer de enkelte metoder. Hvornår er det mest hensigtsmæssigt at bruge hvilke metoder? Lav forskellige slags båltyper. Snak om fordele og ulemper ved de enkelte typer. Lad eleverne lave bål med vådt brænde - hvordan får man ild i det? Konkurrence om hvem der kan tænde et bål med den mindste tændstik (en flækket tændstik på langs, flækket to gange osv.). Det kan også være, at klassen vil etablere en permanent bålplads på skolen. Lav et fælles bål og bag brød, snobrød eller lignende. Brug gløderne til kultegning (småt brænde når kulstadiet hurtigere end ukløvet træ). 2) Knob og rebaktiviteter I det friluftsliv foregår med enkelt udstyr kræves det ofte, at man selv bygger et stol, et bord, et tårn, en bivuak, en svedhytte etc. Man kan ved kendskab til få basisknob få en meget større glæde ved og ikke mindst højnet kvaliteten af sine bygningsværker. Rafter til at bygge med kan muligvis lånes af den lokale spejderforening eller klassen kan måske få lov til at tage hen på spejdernes område og bruge dem. Det kan måske være, at skolens pedel har noget træ liggende, man kan bruge i stedet for. Rafter kan muligvis lejes hos grejbanker. Basis knob Der findes flere tusinde forskellige knob og stik, men det er heldigvis kun nødvendig at kende til ganske få for at kunne klare sig i forskellige situationer. De krav, der stilles til det ideelle knob er, at det skal være pålideligt, let at slå og let at løse. Hvis knobet ser pænt ud, er det med stor sandsynlighed slået rigtigt. Ser det derimod klodset ud, bør man tjekke det en ekstra gang. Forening af tovender Råbåndsknob: Bruges ved sammenbinding af tovender med samme tykkelse og materiale. De to ender lægges i tørn over hinanden, hvorefter tampene lægges i endnu en tørn, således at hver tamp kommer ud parallelt med sin faste part. Flagknob: Bruges ved sammenbinding af tovender af forskellig tykkelse og materiale. Læg det tykke tov i en bugt. Stik den tynde tamp gennem bugten, rundt om begge parter og under sig selv. På det færdige knob skal tampene vende til samme side og mod egen part. Skal have billederne på mail eller cd - kan ikke bruge dem fra word dokument Fast øje Pælestik: Bruges til fortøjning. Læg en rundtørn i passende afstand fra tampen. Tampen føres op gennem rundtørnen, bagom langtovet og tilbage gennem rundtørnet. 12

11 Knob til fastgøring Tømmestik: Bruges især til at starte besnøringer med i forbindelse med pionerarbejde. For at stikket kan fungere optimalt skal trækket være konstant. Tampen føres omkring langtovet og slås derefter et passende antal gange omkring sig selv. Dobbelt halvstik: Bruges til midlertidig fastgørelse og ved afslutning af besnøringer. Tampen skal hele tiden føres samme vej rundt først på den ene side og derefter på den anden side af den faste part og til slut under tørnen. Rundtørn og dobbelt halvstik om egen part: Godt til fastgørelse. Efter at have lavet en rundtørn laves et dobbelt halvstik omkring langtorvet. I det første halvstik føres tampen gennem hullet ved rundtørnen, der strammes til, og det andet halvstik laves derefter. Besnøringer Simpel besnøring: Benyttes til sammensnøring af rafter eller til forlængelse af en rafte. Start med et tømmerstik omkring de to rafter. Læg derefter et passende antal tørn omkring rafterne og afslut med et dobbelt halvstik. Man kan stramme besnøringen ved at lave et tørn mellem rafterne. Skal have billederne på mail eller cd - kan ikke bruge dem fra word dokument Vinkelbesnøring: Benyttes til samling af rafter i en ret vinkel. Begynd med et tømmerstik om den lodrette rafte lige under den vandrette. Læg et antal passende omgange om de to rafter. Afslut med et par stramme tørn og et dobbelt halvstik. Krydsbesnøring: Benyttes til at binde to rafter sammen i en vilkårlig vinkel. Start med et tømmerstik omkring begge rafter. Snør derefter torvet et antal gange omkring rafterne både vandret og lodret. Afslut med dobbelt halvstik. Ved at besnøre rafterne i en spidsere vinkel end den endelige bliver besnøringerne meget stærk, når rafterne drejes på plads. Ottetalsbesnøring: Anvendes til besnøring af trefødder. Rafterne placeres parallelt hævet en smule fra jorden. To rafter i den ene retning og den midterste i den anden retning. Begynd på midten og sy i ottetal i begge retninger. Læg stramtørn og afslut med råbåndsknob på tværs over den midterste rafte. Vrid derefter rafterne på plads. 13

12 Eksempler på anvendelsesmuligheder Trefod: En trefod kan bruges i forskellige sammenhænge. F.eks. til at holde en gryde over bålet eller i forbindelse med en post under et stjerneløb, hvor man beder eleverne bygge en trefod, som kan bære alle i gruppen i en meters højde. Bivuak: Primitiv ly til overnatning. Bivuakken kan have mange forskellige former. Prøv at lave en bivuak, og forestil jer i skal overnatte i den. Tømmeflåde: Hvis skolen ligger tæt på vand er det altid en succes at bygge nogle tømmerflåder og afholde en konkurrence. Hvem bygger den bedste, flotteste, hurtigste osv.? Svedhytte: En god og anderledes oplevelse kan være at kombinere bålaktiviteter med rebaktiviteter og bygge en svedhytte. Klassen deles op i flere grupper nogle lave bål, andre finder store sten (marksten, da flintesten spænder i stykker), en tredje gruppe bygger svedhytten osv. Hytten kan også udformes som en mere firkantet hytte mere i stil med en bivuak. Til oversejl kan bruges presenning eller et ydertelt. Der graves et hul i midten af hytten, hvori der placeres varme sten direkte hentet fra bålet (bæres med spade fra bål til svedhytte). De varme sten overstænkes med vand, og der sker nu en voldsom dampudvikling, hvilket er den ønskede effekt. Hvis hytten skal bruges i længere tid, må stenene skiftes ud en gang imellem. Hvis eleverne samtidig har tilgang til koldt vand, kan svedeturen afsluttes med en kold tur i åen, fjorden, søen...god fornøjelse! Skal have billederne på mail eller cd - kan ikke bruge dem fra word dokument Eksempel på svedhytte Eksempler på opgaver Alle elever skal beherske bestemte knob eks. bundet på et stykke træ. Grupper skal lave bestemte knob, besnøringer osv. Alle/grupper skal lave en trefod eller bygge et tårn, hvor hele gruppen/klassen skal stå på, halvdelen skal stå på, 3 mand skal op i en meters højde osv. Lav en svedhytte til hele klassen Lav en bivuak Andre konstruktioner? 3) Orientering med kort og kompas I gamle dage orienterede man sig ved hjælp af vinden, stjerner, sol, måne og tegn i naturen, men med kompassets indtog i år 1120 i Kina blev det muligt at orientere sig i alt slags vejr og alle steder. Orientering er vigtig at kunne beherske for at kunne finde vej i ukendt terræn. Følgende om kompas er meget simpelt beskrevet. Kompas Kompasser kan lejes i grejbanker, hvis ikke de allerede findes på skolen. Først lidt navnelære på kompasset: 5 Skal have billederne på mail eller cd - kan ikke bruge dem fra word dokument 14

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

Inspirationshæfte, 6. 7. klasse

Inspirationshæfte, 6. 7. klasse Inspirationshæfte, 6. 7. klasse Inspirationshæfte, 6. 7. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

Inspirationshæfte, 8. 10. klasse

Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt

Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt Af Lene B Terp og idrætslærere fra 6 folkeskoler i Danmark Indledning... 3 Målet med SKUD-projekterne 2007/2008... 4 Forudsætning for undervisningsdifferentiering...

Læs mere

Bål, trangia og friluftsmad, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...10 Øvelse...16 Hvordan kan det gøres?...18

Bål, trangia og friluftsmad, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...10 Øvelse...16 Hvordan kan det gøres?...18 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 1 GRØN KERNE LEJR- OG FRILUFTSLIV Indhold Indledning Målbeskrivelse...2 Hvorfor Lejr- og friluftsliv?...2 Opbygningen af et modul...3 Lærte du noget?...4 Praktikopgaven...4

Læs mere

Krop og Hoved. Matematik MELLEMTRIN

Krop og Hoved. Matematik MELLEMTRIN => Krop og Hoved Matematik + MELLEMTRIN Matematik og bevægelse slå to fluer med et smæk! Indledning En stigende andel af nutidens børn og unge bevæger sig for lidt, har dårlige motoriske færdigheder, spiser

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Spring pring Ud i inaturen

Spring pring Ud i inaturen Spring Ud i Naturen Spring Ud i Naturen Velkommen i det grønne... 3 Aktivitetskort...3 5. Risikofyldte lege udvikler børn... 11 Forslag til seks typer af vilde lege... 11 1. Spring Ud i Naturen... 4 Bevægelsesglæden

Læs mere

AKTIV RUNDT I DANMARK FÅ INSPIRATION TIL AKTIVITETSØVELSER INSPIRATIONSHÆFTE 3.-5. KLASSETRIN

AKTIV RUNDT I DANMARK FÅ INSPIRATION TIL AKTIVITETSØVELSER INSPIRATIONSHÆFTE 3.-5. KLASSETRIN AKTIV RUNDT I DANMARK FÅ INSPIRATION TIL AKTIVITETSØVELSER KLASSETRIN INSPIRATIONSHÆFTE 3.-5. Kampagnen beror på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 60 minutters daglig motion samt Fødevarestyrelsens anbefalinger

Læs mere

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv - dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Friluftspædagogik MÅLET MED OPGAVEN... 2 OPGAVEFORMULERING... 2 INDLEDNING... 2

Friluftspædagogik MÅLET MED OPGAVEN... 2 OPGAVEFORMULERING... 2 INDLEDNING... 2 Friluftspædagogik - om at anvende friluftsliv som pædagogisk redskab. - en opgave på 1. semester af Voksenunderviseruddannelsen Kursusnummer: 520 51 624 Vejleder: Jens Ager Hansen, DEL Nord - skrevet af

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Aktivitetskatalog til inspiration

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Aktivitetskatalog til inspiration FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN Aktivitetskatalog til inspiration 2006 Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration Fysisk aktivitet på psykiatriske afdelinger Aktivitetskatalog til

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Skab dig i fællesskabet

Skab dig i fællesskabet HÅNDBOG MED ØVELSER TIL LÆRERE Skab dig i fællesskabet TIL AT FREMME ELEVERS SELVFORSTÅELSE OG EVNE TIL AT INDGÅ I FÆLLESSKABER Hvem er vi og hvad vil vi? mere om det pågældende emne. Denne e-bog er primært

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro.

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. D E T D A N K E P E J D E R K O R P PL-intro Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Undervisning i praksis

Undervisning i praksis Undervisning i praksis Forsvarskommandoen 2000 Undervisning i praksis er redigeret af Forsvarets Center for Lederskab, Uddannelsesudviklingsafdelingen Frihåndstegninger: Poul Carlsen Illustrationer: Uddannelsesudviklingsafdelingen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

IDÉKATALOG LEG & LÆR

IDÉKATALOG LEG & LÆR IDÉKATALOG LEG & LÆR INDHOLDSFORTEGNELSE LEG MED SJIPPETOV SIDE 8 LEGE LEG MED HINKESTEN SIDE 9 LEG MED BOLDE SIDE 10 TUNNELBOLD SIDE 10 LEG MED FRISBEE SIDE 11 FRISBEEGOLF SIDE 11 FORHINDRINGSBANE SIDE

Læs mere

Kryptiske meddelelser, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelser...14 Hvordan kan det gøres?...15

Kryptiske meddelelser, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelser...14 Hvordan kan det gøres?...15 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 1 GUL KERNE UNDERHOLDNING OG KOMMUNIKATION Indhold Indledning Målbeskrivelse...2 Indhold...2 Hvorfor underholdning og kommunikation?...2 Opbygningen af et modul...3

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere