kv AC Station

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "132-400 kv AC Station"

Transkript

1 kv AC Station Dokumentationsstandard Tekniske rapporter, tegninger og lister EDS Rev. 0 teknisk standard

2 Revisionsoversigt Dokumentnummer: 44370/09 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato 0 DTR IBA,GML,EHN,DTR HRI 1/3-2011

3 Indholdsfortegnelse 1. Omfang 5 2. Referencer Normer og standarder 5 3. Definitioner og forkortelser Definitioner Forkortelser 5 4. Krav Generelt Sprog Enheder Rapporter Generelt Format Dokumentnumre Skabeloner Revisioner Tegninger CAD-systemer Formater og rammer Målestoksforhold Font og tekst Titelfelt Tegningsnummer Versioner Referencefiler Skyer Filnumre Lister Dokumentliste Udstyrsliste Kabelliste CADdy++ Tegninger Tegningsopbygning Formater og skabeloner Målestoksforhold Font og tekst Titelfelt Versioner Skyer Filnumre Grafiske lister Dokumentliste Produktliste Kabelliste Klemmematrice Leverancens omfang Papirkopi Elektronisk dokumentation 11

4 Bilag A: Bilag B: Bilag C: Generelle tegneregler "ISO" og "ISO-F" "CADdy++ projekt opbygning"

5 1. Omfang Energinet.dk's dokumentationsstandard fastlægger kravene til indhold og layout af beregninger, rapporter og tekniske tegninger. Denne dokumentationsstandard er en del af et sæt af standarder, der fastlægger alle formelle krav og retningslinjer for udarbejdelse af dokumentation og lignende. Dokumentationsstandarden fritager ikke leverandøren for sit ansvar for den leverede dokumentation. 2. Referencer 2.1 Normer og standarder Skabeloner til rapporter og tegninger skal skaffes fra Energinet.dk. 3. Definitioner og forkortelser 3.1 Definitioner Ikke relevant. 3.2 Forkortelser Ikke relevant. 4. Krav 4.1 Generelt Energinet.dk's dokumentationsstandard fastlægger mindstekravene til den dokumentation, der leveres til Energinet.dk af eksterne leverandører. Dokumentationsstandarden er tænkt som en kravspecifikation og en retningslinje for udarbejdelse af dokumentation. Når projekter igangsættes, skal det sikres, at projektet anvender de korrekte Energinet.dk-skabeloner og den korrekte software: Tegninger: AutoCad og eller CADdy++ Rapporter: Microsoft Word. Lister: Microsoft Excel Elektroniske versioner: Adobe Acrobat (dokumenterne skal leveres både som pdf-fil og i originalformat). Alle standardskabeloner skal skaffes fra Energinet.dk. 5/21

6 Dokumentation leveres til Energinet.dk på cd-rom eller via . Andet datamedium kan anvendes efter aftale med Energinet.dk. Den maksimale størrelse på s skal aftales med Energinet.dk. Dokumentationsstandarden fritager ikke leverandøren for sit ansvar for den leverede dokumentation Sprog Dansk eller engelsk Enheder Alle enheder angives i SI-enheder med følgende undtagelser: Rørtykkelser angives i tommer (imperiale enheder) Tryk angives i bar(g) 4.2 Rapporter Generelt Alle beregninger og rapporter skal opdateres til 'as built' og fremlægges som beskrevet i denne dokumentationsstandard. Alle beregninger og rapporter præsenteres i et separat og hensigtsmæssigt mærket ringbind Format Microsoft Word Dokumentnumre Alle rapporter skal tildeles et dokumentnummer. Dokumentets filnummer skal følge dokumentnummeret. Filnummeret må ikke indeholde oplysninger om reviderede udgaver Skabeloner Skabelonerne skal skaffes fra Energinet.dk Revisioner Revisioner af tekniske rapporter skal benævnes som følger: - A, B, C,... designfase - 0 godkendt til konstruktion - 1, 2, 3,... ændringer gennemført i konstruktionsfasen og derefter 4.3 Tegninger Der henvises til bilag A og B CAD-systemer Alle tegninger skal afleveres i AutoCAD-format (.dwg). CADdy++ kan anvendes til eldiagrammer. 6/21

7 4.3.2 Formater og rammer Følgende tegningsformater skal anvendes i AutoCAD: A4, A3, A1 og A0 (A2 er acceptabelt, men bør undgås). Alle tegninger skal kunne læses i A3-størrelse uanset størrelsen på den originale tegning. Energinet.dk's tegnerammer og titelfelter skal anvendes og skal skaffes ved henvendelse til Energinet.dk. Tegnerammerne indsættes i 0,0 og må under ingen omstændigheder eksploderes. Rammen skal placeres i lag 42, mens tegningshoved placeres i lag 41. Tegningshovedet og tegnerammen skal placeres i paper space. Rammen skal afgrænses med et skæremærke. Limits skal fastlægges i henhold til målene på tegnerammen, i model- og paper space. "ISO" og "ISO-F", som beskriver Energinet.dk's krav til lag, stregtykkelse, stregtyper, farver osv., fremgår af bilag B. "ISO" og "ISO-F" udleveres også på forlangende (.ctb-fil) Målestoksforhold Følgende målestoksforhold (metrisk) skal som standard anvendes i tegningerne: 1:1, 1:2, 1:5 1:10, 1:20, 1:50, 1:75, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000 og 1: Font og tekst Standard AutoCAD fonte skal anvendes. Alt på tegningen skal kunne læses, selv når tegningen reduceres til A3-størrelse. Tekst, der rent logisk hænger sammen, skal placeres som en sammenhængende tekst og må ikke bestå af flere deltekster. Al tekst skal ifølge "ISO" placeres i separate lag i model space (se bilag B) Titelfelt Tegningens titelfelt skal indeholde følgende: Projekttitel (attribut for tekst 1) Tegningsindhold (attribut for tekst 2 og tekst 3) Tegningsnummer Dato (as built) Tegningsnummer Tegningsnumre udleveres af Energinet.dk. 7/21

8 4.3.7 Versioner Versioner af tekniske rapporter skal benævnes som følger: - A, B, C,... designfase - 0 godkendt til konstruktion - 1, 2, 3,... ændringer gennemført i konstruktionsfasen og derefter Referencefiler Alle eventuelle referencer skal være bindet, når designfasen afsluttes. Alle eventuelle referencer skal være binded, når as built dokumentationen overtages Skyer Ændringer fra en version til den næste skal angives med skyer på tegningen. Skyer fra ældre versioner skal fjernes, når der laves en ny version. 'As built'-versioner af tegninger må ikke indeholde skyer Filnumre Alle tegninger skal tildeles et dokumentnummer (se 4.3.6). Tegningens filnummer skal være det samme som tegningsnummeret. Filnummeret må ikke indeholder oplysninger om reviderede udgaver. Hver tegningsfil må kun indeholde et view og layout. 4.4 Lister Dokumentliste Der skal udarbejdes en overordnet dokumentliste i Excel-format. Listen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: Dokumentnummer (hvad angår tegninger henvises der til 4.3.6) Dokumenttitel (attribut for tekst 1, 2, 3) Udarbejdet af (teknisk ansvarlig for dokumentet) Revision Revisionsdato Filtype (.dwg,.doc,.xls osv.) Ugyldige og slettede dokumenter Alle dokumenter skal tildeles et entydigt nummer Udstyrsliste Der skal udarbejdes en udstyrsliste i Excel-format Kabelliste Der skal udarbejdes en kabelliste i Excel-format. 8/21

9 Kabelnummeret skal indeholde oplysninger om den fordelingstavle, som kablet er tilsluttet, dvs. nummeret på fordelingstavle efterfulgt af sekvensnummer. 4.5 CADdy++ Tegninger Tegningsopbygning Der henvises til bilag C Formater og skabeloner Der anvendes A3 format med "Energinet tegningsramme, 0-14.tdw" som tegningsskabelon. Energinet's tegningsskabelon må ikke adskilles eller ændres Målestoksforhold Komponenterne skal være i skaleringsforhold Font og tekst Standard fonte Vektor 1 eller Arial skal anvendes. Generelt skal teksten placeres, så layout og tekst kan læses. Teksten skal være 3.5mm, så det kan læses, selv når tegningen reduceres til A4. Tekst, der rent logisk hænger sammen, skal placeres som en sammenhængende tekst og må ikke bestå af flere deltekster. Layout og tekst placeres i samme lag Titelfelt Titelfeltet skal indeholde følgende: Tegningsnummer (= filnavn) Projekt station (Projektbeskrivelse 1) Projekt tavle (Projektbeskrivelse 2) Projekt oprettet dato (As built dato) Leverandør navn (Ikke nødvendig) Leverandør reference (Ikke nødvendig) Tegnet af (Tegner) Sideindhold (Sidebeskrivelse 1) Versioner Versioner af tegninger skal benævnes som følger: - A, B, C,... designfase - 0 godkendt til konstruktion - 1, 2, 3,... ændringer gennemført i konstruktionsfasen og derefter 9/21

10 4.5.7 Skyer Ændringer fra en version til den næste skal angives med skyer på tegningen. Skyer fra ældre versioner skal fjernes, når der laves en ny version. 'As built'-versioner af tegninger må ikke indeholde skyer Filnumre Tegningens/projektets filnummer skal være det samme som tegningsnummeret. Tegningsnummeret udleveres af Energinet.dk Er opbygget således: 999Y Stationsnummer Y Kategori 9 Spændingsniveau 988 Typenummer og gruppenummer 999 Løbenummer Filnummeret må ikke indeholder oplysninger om reviderede udgaver Grafiske lister Der skal genereres lister i CADdy Dokumentliste Listen skal genereres i "Energinet Dokumentliste, A3" skabelon, som ikke må ændres Produktliste Listen skal genereres i "Energinet Produktliste, A3" skabelon, som ikke må ændres Kabelliste Listen skal genereres i "Energinet Kabelliste, A3" skabelon, som ikke må ændres. Kabelnummeret skal indeholde oplysninger om den fordelingstavle, som kablet er tilsluttet, dvs. nummeret på fordelingstavlen efterfulgt af sekvensnummer Klemmematrice Listen skal genereres i "Energinet Klemmematrice, A3" skabelon, som ikke må ændres. 5. Leverancens omfang 5.1 Papirkopi Al teknisk dokumentation skal leveres til Energinet.dk i en opdateret, "as built"- version. Leverandøren skal levere følgende: 10/21

11 Rapporter 2 sæt papirkopier i A4-ringbind Tegninger 3 sæt papirkopier i A4-ringbind (tegningerne skal udskrives i original størrelse og foldes til A4-størrelse) Lister 2 sæt papirkopier i A4-ringbind 5.2 Elektronisk dokumentation Al teknisk dokumentation skal leveres til Energinet.dk på cd-rom i en opdateret, "as built"-version. Den elektroniske version skal svare til papirudskriften og omvendt. Leverandøren skal levere følgende: Rapporter 1 sæt i pdf-format 1 sæt i oprindeligt format (Word), hvis Energinet.dk ønsker dette Tegninger 1 sæt i pdf-format 1 sæt i AutoCad-format (CADdy++ kan anvendes til eltegninger) Lister 1 sæt i pdf-format 1 sæt i oprindeligt format (Excel). 11/21

12 EDS 01 Bilag A CAD-tegningers og dokumenters opbygning Almindelige tegneregler Tegninger skal udarbejdes i millimeter, i model space og plottes i paper space i forholdet 1:1. Medmindre andet er aftalt, skal der leveres todimensionelle tegninger, dvs. alle lag skal placeres på niveau 0 (z=0). Objekter skal tegnes med præcise koordinater eller ved brug af SNAP-værdi eller object snap. Indsætningspunktet for tegninger er 0,0. Hvis tegninger udarbejdes i det nationale koordinatsystem eller andre lokale koordinatsystemer, skal dette aftales på forhånd. Vi bruger i UTM Euref89, hvilket følgelig bør anvendes. Tegningen skal vende korrekt. Dette betyder, for eksempel, at en tegning med en vertikal A4-retning (portræt) skal vises på skærmen med den samme retning, dvs. ikke roteret. Fuldstregslinjer må ikke bestå af flere delstreger, og eventuelle rester af gamle streger skal fjernes. Det er ikke tilladt at placere flere identiske objekter oven på hinanden. Hvis det er nødvendigt med hjælpestreger og -punkter, skal disse placeres i "GUIDE"-laget. Ved udarbejdelse af eldiagrammer, skal snap 1.25 anvendes. Prototypetegninger "ISO"-prototypetegning skal anvendes som grundlag for alle CAD-tegninger. "ISO-F" skal anvendes, hvis tegningen indeholder farvebelagte lag. Lagstruktur Objekter og blokke Antallet af anvendte lag skal begrænses, men nye lag kan oprettes, hvis farve og stregtype anvendes lagvist (color by layer) og overholder "ISO" (se bilag B). Blokke-/cellehierarkier må ikke forekomme, dvs. blokke og celler må ikke indeholde andre blokke/celler. Standardsymboler Symbolernes farver skal være i overensstemmelse med Energinet.dk s penopsætning. 12/21

13 Dimensionering Den dimensioneringsstil, der anvendes i Energinet.dk s prototypetegning, skal bruges. Dimensioneringen skal udføres lagvist "DIM", i model space. Andre dimstyles kan oprettes, forudsat de overholder AutoCADstandarden og Energinet.dk's penopsætning. Dimensioneringen bør altid udføres som dynamisk dimensionering. Skravering CAD-filer Skravering skal begrænses til det absolut nødvendige. Skraveringen skal altid anbringes i separate lag i henhold til "ISO"-lagstrukturen. Lag 26, 27 og 31. Skravering skal være "Associative" og sammenhængende. Tegningsfilernes ubrugte lag, fonte, stregtyper, blokke osv. skal renses ved hjælp af "PURGE". Limits skal svare til tegningsformatet, tegningen skal udarbejdes med "ZOOM ALL", og "UCS" skal være i "WORLD". Datoformater Alle datoer skrives ÅÅÅÅ-MM-DD, fx Programmer og versioner AutoCAD version /21

14 EDS 01 Bilag B "ISO" Lag nr. Stregtype/brug Stregtykkelse /teksthøjde Farve på skærm Farve nr. Kommentar 0 Hvid Hvid Kontinuerlig 1 Fuldstreglinje 0,25 Gul Gul Kontinuerlig 2 Fuldstreglinje 0,35 Hvid Hvid Kontinuerlig 3 Fuldstreglinje 0,50 Grøn Grøn Kontinuerlig 4 Fuldstreglinje 0,70 Cyan Cyan Kontinuerlig 5 Fuldstreglinje 1,00 Rød 14 Kontinuerlig 6 Fuldstreglinje 0,18 Magenta Magenta Kontinuerlig 7 Streg/punktum 0,35 Hvid Hvid Dashdot1 8 Punktum 0,50 Grøn Grøn Punktum 9 Fuldstreglinje 0,13 Gul 61 Kontinuerlig Punkteret linje 0,25 Gul Gul Skjult 12 Punkteret linje 0,35 Hvid Hvid Skjult 13 Punkteret linje 0,50 Grøn Grøn Skjult 14 Punkteret linje 0,70 Cyan Cyan Skjult Midterlinje 0,18 Magenta Magenta Midt 17 Kabel 0,70 Rød Rød Dashdot1 18 Udgang 0,70 Sort 251 Divide 19 Vand 0,70 Gul 52 Phantom 20 Afløb 0,70 Cyan Cyan Phantom 21 Tekst stil 2 2,0 Gul Gul Antikva stil 2-5 2,5 Gul Gul Antikva 22 Tekst stil 3 3,0 Hvid Hvid Antikva stil 3-5 3,5 Hvid Hvid Antikva 23 Tekst stil 4-5 4,5 Grøn Grøn Antikva stil 5 5,0 Grøn Grøn Antikva stil A04 4,0 Grøn Grøn Arial 24 Tekst stil ,25 Gul 60 Antikva stil 1-5 1,50 Gul 60 Antikva stil 1-8 1,80 Gul 60 Antikva 25 Tekst stil 2-5 2,5 Hvid Hvid Antikva 26 Skravering 0,25 Cyan 132 Kontinuerlig 27 Skravering 0,35 Blå Blå Kontinuerlig 28 Tekst stil A ,0 Gul Gul Arial (bredde 0,8) stil A ,0 Gul Gul Arial (bredde 0,8) 14/21

15 Lag nr. Stregtype/brug Stregtykkelse /teksthøjde Farve på skærm Farve nr. Kommentar 29 Tekst stil 6 6,0 Grøn 90 Antikva stil A06 6,0 Grøn 90 Arial stil A09 9,0 Grøn 90 Arial stil A12 12,0 Grøn 90 Arial stil A ,0 Grøn 90 Arial (bredde 0,8) 30 Pline 0,07 Rød 13 Kontinuerlig 31 Skravering 0,18 Magenta Magenta Kontinuerlig Gråtonet 0.18 grey 8 Kontinuerlig Titelfelt 143/246 Hvid Sort/ /246 Blok m. attribut. Logo Tekststil ,25 Hvid 254 Antikva (bredde 0,67) Tekststil 24 0,50 Grøn 90 Antikva (bredde 0,80) 42 Kant 0,50 Grøn Grøn Block 43 Skæremærker 0,18 Magenta Magenta Defpoints Hvid DIM Gul Guide Blå 150 Ident Rød 13 X-ref Grå 8 Alt skal plottes i farven sort. 15/21

16 "ISO-F" Lag nr. Stregtype / brug Stregtykkelse / teksthøjde Farve på skærm Farve nr. Farve på plot Kommentar 0 Hvid Hvid Kontinuerlig 1 Fuldstreglinje 0,25 Gul Gul Sort Kontinuerlig 2 Fuldstreglinje 0,35 Hvid Hvid Sort Kontinuerlig 3 Fuldstreglinje 0,50 Grøn Grøn Sort Kontinuerlig 4 Fuldstreglinje 0,70 Cyan Cyan Sort Kontinuerlig 5 Fuldstreglinje 1,00 Rød 14 Sort Kontinuerlig 6 Fuldstreglinje 0,18 Magenta Magenta Sort Kontinuerlig 7 Streg/punktum 0,35 Hvid Hvid Sort dashdot1 8 Punktum 0,50 Grøn Grøn Sort Punktum 9 Fuldstreglinje 0,13 Gul 61 Sort Kontinuerlig Punkteret linje 0,25 Gul Gul Sort Skjult 12 Punkteret linje 0,35 Hvid Hvid Sort Skjult 13 Punkteret linje 0,50 Grøn Grøn Sort Skjult 14 Punkteret linje 0,70 Cyan Cyan Sort Skjult Midterlinje 0,18 Magenta Magenta Sort Midt 17 Kabel 0,70 Rød Rød Sort dashdot1 18 Udgang 0,70 Sort 251 Sort Divide 19 Vand 0,70 Gul 52 Sort Phantom 20 Afløb 0,70 Cyan Cyan Sort Phantom 21 Tekst stil 2 2,0 Gul Gul Sort Antikva stil 2-5 2,5 Gul Gul Sort Antikva 22 Tekst stil 3 3,0 Hvid Hvid Sort Antikva stil 3-5 3,5 Hvid Hvid Sort Antikva 23 Tekst stil 4-5 4,5 Grøn Grøn Sort Antikva stil 5 5,0 Grøn Grøn Sort Antikva stil A04 4,0 Grøn Grøn Sort Arial 24 Tekst stil ,25 Gul 60 Sort Antikva stil 1-5 1,50 Gul 60 Sort Antikva stil 1-8 1,80 Gul 60 Sort Antikva 25 Tekst stil 2-5 2,5 Hvid Hvid Sort Antikva 26 Skravering 0,25 Cyan 132 Sort Kontinuerlig 27 Skravering 0,35 Blå Blå Sort Kontinuerlig 28 Tekst stil A ,0 Gul Gul Sort Arial (bredde 0,8) stil A ,0 Gul Gul Sort Arial (bredde 0,8) 29 Tekst stil 6 6,0 Grøn 90 Sort Antikva stil A06 6,0 Grøn 90 Sort Arial stil A09 9,0 Grøn 90 Sort Arial stil A12 12,0 Grøn 90 Sort Arial stil A ,0 Grøn 90 Sort Arial (bredde 16/21

17 0,8) 30 Pline 0,07 Rød 13 Sort Kontinuerlig 31 Skravering 0,18 Magenta Magenta Sort Kontinuerlig Gråtonet 0.18 grå 8 grå Kontinuerlig 40 Sort Blok m. Titelfelt /246 Hvid 143/24 attribut. 6 Logo Tekst stil ,25 Hvid 254 Sort Antikva (bredde 0,67) stil 2 0,50 Grøn 60 Sort Antikva (bredde 0,80) 42 Ramme 0,50 Grøn Grøn Sort blok 43 Skæremærker 0,18 Magenta Magenta Sort Defpoints Hvid Sort DIM Gul Sort Guide Blå 150 Sort Ident Rød 13 Sort X-ref 0,18 Grå 8 B018 0,18 Blå 150 Blå Kontinuerlig B018D 0,18 Blå 150 Blå Streg/punktum B018H 0,18 Blå 150 Blå Skjult B025 0,25 Blå 151 Blå Kontinuerlig B025D 0,25 Blå 151 Blå Streg/punktum B025H 0,25 Blå 151 Blå Skjult B035 0,35 Blå 152 Blå Kontinuerlig B035D 0,35 Blå 152 Blå Streg/punktum B035H 0,35 Blå 152 Blå Skjult B050 0,50 Blå 153 Blå Kontinuerlig B050D 0,50 Blå 153 Blå Streg/punktum B050H 0,50 Blå 153 Blå Skjult B070 0,70 Blå 160 Blå Kontinuerlig B070D 0,70 Blå 160 Blå Streg/punktum B070H 0,70 Blå 160 Blå Skjult B100 1,00 Blå 161 Blå Kontinuerlig B100D 1,00 Blå 161 Blå Streg/punktum B100H 1,00 Blå 161 Blå Skjult C018 0,18 Cyan 120 Cyan Kontinuerlig 17/21

18 C018D 0,18 Cyan 120 Cyan Streg/punktum C018H 0,18 Cyan 120 Cyan Skjult C025 0,25 Cyan 121 Cyan Kontinuerlig C025D 0,25 Cyan 121 Cyan Streg/punktum C025H 0,25 Cyan 121 Cyan Skjult C035 0,35 Cyan 122 Cyan Kontinuerlig C035D 0,35 Cyan 122 Cyan Streg/punktum C035H 0,35 Cyan 122 Cyan Skjult C050 0,50 Cyan 123 Cyan Kontinuerlig C050D 0,50 Cyan 123 Cyan Streg/punktum C050H 0,50 Cyan 123 Cyan Skjult C070 0,70 Cyan 130 Cyan Kontinuerlig C070D 0,70 Cyan 130 Cyan Streg/punktum C070H 0,70 Cyan 130 Cyan Skjult C100 1,00 Cyan 131 Cyan Kontinuerlig C100D 1,00 Cyan 131 Cyan Streg/punktum C100H 1,00 Cyan 131 Cyan Skjult G018 0,18 Grøn 70 Grøn Kontinuerlig G018D 0,18 Grøn 70 Grøn Streg/punktum G018H 0,18 Grøn 70 Grøn Skjult G025 0,25 Grøn 71 Grøn Kontinuerlig G025D 0,25 Grøn 71 Grøn Streg/punktum G025H 0,25 Grøn 71 Grøn Skjult G035 0,35 Grøn 72 Grøn Kontinuerlig G035D 0,35 Grøn 72 Grøn Streg/punktum G035H 0,35 Grøn 72 Grøn Skjult G050 0,50 Grøn 73 Grøn Kontinuerlig G050D 0,50 Grøn 73 Grøn Streg/punktum G050H 0,50 Grøn 73 Grøn Skjult G070 0,70 Grøn 80 Grøn Kontinuerlig G070D 0,70 Grøn 80 Grøn Streg/punktum G070H 0,70 Grøn 80 Grøn Skjult G100 1,00 Grøn 81 Grøn Kontinuerlig G100D 1,00 Grøn 81 Grøn Streg/punktum G100H 1,00 Grøn 81 Grøn Skjult M018 0,18 Magenta 200 Magenta Kontinuerlig M018D 0,18 Magenta 200 Magenta Streg/punktum M018H 0,18 Magenta 200 Magenta Magenta Skjult M025 0,25 Magenta 201 Magenta Kontinuerlig M025D 0,25 Magenta 201 Magenta Streg/punktum M025H 0,25 Magenta 201 Magenta Skjult M035 0,35 Magenta 202 Magenta Kontinuerlig M035D 0,35 Magenta 202 Magenta Streg/punktum M035H 0,35 Magenta 202 Magenta Skjult M050 0,50 Magenta 203 Magenta Kontinuerlig M050D 0,50 Magenta 203 Magenta Streg/punktum 18/21

19 M050H 0,50 Magenta 203 Magenta Skjult M070 0,70 Magenta 210 Magenta Kontinuerlig M070D 0,70 Magenta 210 Magenta Streg/punktum M070H 0,70 Magenta 210 Magenta Skjult M100 1,00 Magenta 211 Magenta Kontinuerlig M100D 1,00 Magenta 211 Magenta Streg/punktum M100H 1,00 Magenta 211 Magenta Skjult R018 0,18 Rød 20 Rød Kontinuerlig R018D 0,18 Rød 20 Rød Streg/punktum R018H 0,18 Rød 20 Rød Skjult R025 0,25 Rød 21 Rød Kontinuerlig R025D 0,25 Rød 21 Rød Streg/punktum R025H 0,25 Rød 21 Rød Skjult R035 0,35 Rød 22 Rød Kontinuerlig R035D 0,35 Rød 22 Rød Streg/punktum R035H 0,35 Rød 22 Rød Skjult R050 0,50 Rød 23 Rød Kontinuerlig R050D 0,50 Rød 23 Rød Streg/punktum R050H 0,50 Rød 23 Rød Skjult R070 0,70 Rød 30 Rød Kontinuerlig R070D 0,70 Rød 30 Rød Streg/punktum R070H 0,70 Rød 30 Rød Skjult R100 1,00 Rød 31 Rød Kontinuerlig R100D 1,00 Rød 31 Rød Streg/punktum R100H 1,00 Rød 31 Rød Skjult Y018 0,18 Gul 40 Gul Kontinuerlig Y018D 0,18 Gul 40 Gul Streg/punktum Y018H 0,18 Gul 40 Gul Skjult Y025 0,25 Gul 41 Gul Kontinuerlig Y025D 0,25 Gul 41 Gul Streg/punktum Y025H 0,25 Gul 41 Gul Skjult Y035 0,35 Gul 42 Gul Kontinuerlig Y035D 0,35 Gul 42 Gul Streg/punktum Y035H 0,35 Gul 42 Gul Skjult Y050 0,50 Gul 43 Gul Kontinuerlig Y050D 0,50 Gul 43 Gul Streg/punktum Y050H 0,50 Gul 43 Gul Skjult Y070 0,70 Gul 50 Gul Kontinuerlig Y070D 0,70 Gul 50 Gul Streg/punktum Y070H 0,70 Gul 50 Gul Skjult Y100 1,00 Gul 51 Gul Kontinuerlig Y100D 1,00 Gul 51 Gul Streg/punktum Y100H 1,00 Gul 51 Gul Skjult 19/21

20 Bilag C CADdy++ projekt opbygning Almindelige tegneregler Sidenummereringen skal være fortløbende. Første side skal være dokumentlisten efterfulgt af en forside, overensstemmelseserklæring, komponenterklæring, produktionsstandard, tavle arrangement, tavle fundament, Kredsskemaer, produktliste, kabelliste, klemmematrice. Disponible klemmer og komponenter i tavlen påføres projektet, så de også kommer med på de grafiske lister. Det skal være muligt at udskifte sideskabeloner uden der mistes informationer. Prototype-tegninger Energinet projekt skabelon skal benyttes inkl. sideskabeloner: Energinet tegningsramme, 0-14.tdw Energinet Dokumentliste, A3.tdw Energinet Produktliste, A3.tdw Energinet Kabelliste, A3.tdw Energinet Klemmematrice, A3.tdw Symboler Symboler skal være intelligente symboler. Klemmer Komponenter Klemmetilslutninger skal være defineret korrekt iht. int/ekst. tilslutning. Komponentbenævnelse skal aftales med Energinet.dk Komponenter skal indeholde leverandør, type og betegnelse. Kabler Kabelbenævnelse skal aftales med Energinet.dk Kabler skal påføres som intelligente kabler. Ledninger Ledninger skal påføres som intelligente ledninger. Forside Forsiden skal indeholde hvilken tavle og specifikke tekniske data. Tekst på kredsskemaet skal være uden brug af attributter. 20/21

21 Overensstemmelseserklæring Komponenterklæring Tekst på kredsskemaet skal være uden brug af attributter. Tekst på kredsskemaet skal være uden brug af attributter. Dokumentforklaring Information om hvordan tavledokumentationen skal læses. Tekst på kredsskemaet skal være uden brug af attributter. Målestok Layout tegninger skal være i samme målestok. CAD-filer Projektet skal være komprimeret inden aflevering til Energinet.dk Datoformater Alle datoer skrives ÅÅÅÅ-MM-DD, fx Programmer og versioner CADdy++. 21/21

kv AC-station Dokumentationsstandard

kv AC-station Dokumentationsstandard 132-400 kv AC-station Dokumentationsstandard Tekniske rapporter, tegninger og lister EDS 50 01, rev. 1 design standard Dok. 13/95729-40 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted Revisionsoversigt Dokumenttitel

Læs mere

Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT

Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT Underbilag 1.7 Rammeaftale for ydelser vedrørende ajourføring af tegningsmateriale for indvendige arealer 2015 Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT Version 1 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anlægsdokumentation for Traction Power Supply

Anlægsdokumentation for Traction Power Supply Anlægsdokumentation for Traction Power Supply Krav for anvendelse af intelligente CAD-programmer Anlægsdokumentation for Traction Power Supply Krav for anvendelse af intelligente CAD-programmer Svend Brinch

Læs mere

Brugervejledning til cadcom LT. - Autocad LT applikation for arkitekter

Brugervejledning til cadcom LT. - Autocad LT applikation for arkitekter til cadcom LT - Autocad LT applikation for arkitekter cadcom LT brugervejledningen er en oversigt over kommandoer, funktioner og features indeholdt i softwaren. cadcom LT kan deles op i tre hovedpunkter:

Læs mere

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Indholdsfortegnelse Formål... 1 Firma standarder... 1 Revision... 1 EDB- Organisation... 1 CAD- system... 2 Biblioteksstruktur... 2 Serverens

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

teknisk standard kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Stations HMI ETS Rev. 0

teknisk standard kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Stations HMI ETS Rev. 0 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Stations HMI ETS-52-02-04 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24721/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Forord. Denne øvelsesrække er et supplement til "AutoCAD 2012 2D Grundbog af samme forfatter.

Forord. Denne øvelsesrække er et supplement til AutoCAD 2012 2D Grundbog af samme forfatter. AutoCAD 2012 2D øvelser til maskintegning Frede Uhrskov Forord Denne øvelsesrække er et supplement til "AutoCAD 2012 2D Grundbog af samme forfatter. Der vil være en række henvisninger til den nævnte bog,

Læs mere

Klik på menupunktet Format og herunder Units (eller skriv units på kommandolinien)

Klik på menupunktet Format og herunder Units (eller skriv units på kommandolinien) Kogebog til opsætning af standardtegning i AutoCAD RTS/HED side 1 Formål med standardtegning Når man åbner en ny tom tegning i AutoCAD, er den allerede fyldt med informationer om lag, målsætningsstandarder

Læs mere

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter.

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 1. Orientering bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 7

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører.

B R A N D S O F T. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører. Indhold Generelt.... 1 Automatisk/manuel tilknytning af kortdata og gravstedsdata.... 1 To niveauer af geokodning.... 2 Geometrityper....

Læs mere

PRINTGUIDE. Printish 2015. Printguide / 1

PRINTGUIDE. Printish 2015. Printguide / 1 PRINTGUIDE Printish 2015 Printguide / 1 Kære Kunde Hos Printish ønsker vi at give dig de bedste forudsætninger for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR Kære kunde Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har brug for, at vide inden

Læs mere

PRINTGUIDE. Printish Printguide / 1

PRINTGUIDE. Printish Printguide / 1 PRINTGUIDE Printish 2015 Printguide / 1 Kære Kunde Hos Printish ønsker vi at give dig de bedste forudsætninger for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har

Læs mere

Bilag 9 - Særlige krav til sikrings-dokumentation

Bilag 9 - Særlige krav til sikrings-dokumentation Bilag 9 - Sikring Særlige krav til sikrings-dokumentation Udarbejdet af: HMOH Kontrolleret af: STA Godkendt af: KSL Gyldig fra: 01.03.2015 Normniveau: BN2 side 1(6) 1. Indledende bemærkninger Dette er

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR INDHOLD Kære kunde Programmer // 3 Dokumentopsætning // 4 Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Skabeloner // 5 Derfor har vi lavet denne

Læs mere

Tegningsinstruks for opdatering af tegninger til Trirs Vejle Sygehus

Tegningsinstruks for opdatering af tegninger til Trirs Vejle Sygehus Område: Vejle Sygehus Udarbejdet af: Signe Brouer Afdeling: Projektafdelingen E-mail: signe.brouer@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 23267817 Dato: 01.01.2015 Revideret den: - Tegningsinstruks for opdatering

Læs mere

- sådan undgår du fejl i din tryksag

- sådan undgår du fejl i din tryksag 1Software Det er ikke alle programmer, der er født til at blive anvendt som et trykgrafisk værktøj. F.eks. Microsoft Office pakken, tekstbehandlingsprogrammer, regneark og præsentations-programmer. Disse

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Generelt ETS-52-04-01 Rev. 0a teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44533/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

SEE Electrical V7R2 Builds SEE Electrical V7R2 Nyheder

SEE Electrical V7R2 Builds SEE Electrical V7R2 Nyheder SEE Electrical V7R2 Builds SEE Electrical V7R2 Nyheder V7R2 Build (Sorteret stigende) Beskrivelse Build 12 - Begrænsning af antal åbne sider. Der var i visse tilfælde ikke mulighed for at begrænse antallet

Læs mere

Oversigt over nøglefunktioner i LAND4

Oversigt over nøglefunktioner i LAND4 Oversigt over nøglefunktioner i LAND4 Indhold Nøglefunktioner i LAND4... 2 LAND4 og AutoCAD... 2 LAND4-versioner og AutoCAD-versioner... 2 Koteringsfunktioner... 2 Lagstruktur... 3 Tegneformater... 3 Areal,

Læs mere

Konverteringsrelaterede: - Huller - ARC - Spline. Punkter Symbolets indsættelsespunkt Tegnede symboler Kodefejl Enkeltpunkter

Konverteringsrelaterede: - Huller - ARC - Spline. Punkter Symbolets indsættelsespunkt Tegnede symboler Kodefejl Enkeltpunkter Vejledning i DATAKONVERTERING og DATAOPRYDNING/-TILRETNING Denne vejledning omhandler DFF-EDBs anbefalede behandling af filer med oprindelse fra CAD- og GIS-programmer. Kapitlerne i vejledningen er farvekodet

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 1.08 CAD manual

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 1.08 CAD manual Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på som OPP Appendiks 1.08 CAD manual Dato: 17.06.2010 Ny udgave: 24.03.2014 Ndr. Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 9 1.sal Telefon 38632202 Direkte

Læs mere

Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0

Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0 Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0 ELPROCAD ic 5 Pro og Basic indeholder de symboler og funktioner du behøver for at tegne, Kreds-, Hovedkreds-, Ydre tilslutningsskema, Montagetegninger, PLC er

Læs mere

VÆRKTØJER TIL ARKITEKTER GUIDE TIL HÅNDTERING AF DWG, TIPS OG TRICKS

VÆRKTØJER TIL ARKITEKTER GUIDE TIL HÅNDTERING AF DWG, TIPS OG TRICKS VÆRKTØJER TIL ARKITEKTER GUIDE TIL HÅNDTERING AF DWG, TIPS OG TRICKS VÆRKTØJER TIL ARKITEKTER INDHOLD DE FORSKELLIGE FILTYPER SKIFT VINKEL/PERSPEKTIV I AUTOCAD OM DWG FILER Håndtering af downloadede DWG

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Generelt ETS-52-00 Rev. 0 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24828/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato PDI, MOG, MOG,

Læs mere

Bilag 5.2. SLKS CAD-manual. Den

Bilag 5.2. SLKS CAD-manual. Den Bilag 5.2 SLKS CAD-manual Den 8.12.2016 Indhold 1. Orientering... 3 2. Grundlag for cad-produktionen... 5 2.1 Fil- og mappestruktur... 5 2.2 Koordinat-, højde og modulsystemer... 5 2.2.1 Generelt... 5

Læs mere

kv AC Station

kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Generelt ETS-52-04-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 13/90592-48 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

FORMAT - DXF - EKSPORT

FORMAT - DXF - EKSPORT Indledning og indhold Denne vejledning omhandler hvorledes data er formateret gennem DXF-eksport-funktionerne i DFF-EDB Ledningsregistrering. Bemærk at denne beskrivelse og vejledning er udarbejdet Januar

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Relæsammenkobling ETS-52-01-12 Rev. 1

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Relæsammenkobling ETS-52-01-12 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Relæsammenkobling ETS-52-01-12 Rev. 1 Dokument nr. 24700/10 v5, sag 10/5371 - ETS-52-01-12 rev. 1 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24700/10

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Bilag 8 - Særlige krav til sikringsteknisk signaldokumentation

Bilag 8 - Særlige krav til sikringsteknisk signaldokumentation Bilag 8 - Signal Særlige krav til sikringsteknisk signaldokumentation Udarbejdet af: BIDY Kontrolleret af: PEWE Godkendt af: KRM Gyldig fra: 28.09.2016 Normniveau: BN2 side 1(6) 1. Indledende bemærkninger

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Stationskontrol. Generelt. ETS-52-02-01 Rev. 0. teknisk standard

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Stationskontrol. Generelt. ETS-52-02-01 Rev. 0. teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Generelt ETS-52-02-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24791/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører.

B R A N D S O F T. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører. Indhold Generelt.... 2 Hvor kan der fås mere hjælp?... 2 Automatisk/manuel tilknytning af kortdata og gravstedsdata.... 2 To niveauer af geokodning....

Læs mere

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

Forsidebillede Grafik og Billedbehandling

Forsidebillede Grafik og Billedbehandling Forsidebillede OM KUNDEN PrimeServ er under MAN Diesel & Turbo som et verdensomspændende service brand. De servicerer MANs maritime kun der verden over. KUNDENS ØNSKE Kunden ønskede sig et billede til

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION Sådan laver du et simpelt projekt med en husinstallation, hvor du anvender de mest almindelige funktioner i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Sidst

Læs mere

ERFARING MED IMPLEMENTERING AF BENTLEY I-MODEL COMPOSITION SERVER (ICS) FOR PDF

ERFARING MED IMPLEMENTERING AF BENTLEY I-MODEL COMPOSITION SERVER (ICS) FOR PDF ERFARING MED IMPLEMENTERING AF BENTLEY I-MODEL COMPOSITION SERVER (ICS) FOR PDF BENTLEYUSER.DK ÅRSMØDE 2013 MORTEN BJERRE STOUGAARD, RAMBØLL DANMARK AGENDA Baggrund for implementering af Bentley ics for

Læs mere

Dokumentation af sikrings kabler i GIS-, SAP og Proarc system

Dokumentation af sikrings kabler i GIS-, SAP og Proarc system Dokumentation af sikringskabler i GIS-, SAP- og Proarc system Indhold: Ændringslog... 2 Forkortelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Dokumentation... 3 3. Krav til indmåling og dataliste til GIS... 3 3.1 Krav

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Funktionsoversigt. Program versioner Basic Pro ELPROCAD IC 5.0 ELPROCAD LT 6.9 ELPROCAD Dokumenttyper. Program

Funktionsoversigt. Program versioner Basic Pro ELPROCAD IC 5.0 ELPROCAD LT 6.9 ELPROCAD Dokumenttyper. Program gram versioner gramforudsætninger Læser og skriver i standardfil formatet.dwg, version 2013 og nedad. Arbejder direkte i AutoCAD s dwg format uden konvertering. Moduler for intern og ekstern forbindelsesdokumentation.

Læs mere

Kravspecifikation KRAVSPECIFIKATION DOKUMENTATION TEKNISK SPECIFIKATION

Kravspecifikation KRAVSPECIFIKATION DOKUMENTATION TEKNISK SPECIFIKATION Kravspecifikation KRAVSPECIFIKATION DOKUMENTATION TEKNISK SPECIFIKATION Version Forfatter: NN Dato: 20/04/2016 1. Formål... 3 2.1 Før den enkelte arbejdsopgave påbegyndes... 3 2.2 Under udførelse af arbejdsopgaverne...

Læs mere

Funktionsoversigt ELPROCAD LT er udgået af produktion. Erstattes af ELPROCAD IC. ELPROCAD IC 5.0 IC PLAN ELPROCAD xt 17.2

Funktionsoversigt ELPROCAD LT er udgået af produktion. Erstattes af ELPROCAD IC. ELPROCAD IC 5.0 IC PLAN ELPROCAD xt 17.2 versioner Basic gramforudsætninger Læser og skriver i standardfil formatet.dwg, version 2013 og nedad. Arbejder direkte i AutoCAD s dwg format uden konvertering. Moduler for intern og ekstern forbindelses-dokumentation.

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Langsdifferentialrelæ ETS-52-01-03 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44450/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Fremstilling af layoutfil til logovand

Fremstilling af layoutfil til logovand Vejledning Fremstilling af laoutfil til logovand Gælder for 0.33 L & 0.50 L flasker. Såvel standard- som D LUX-etiketter. side 1 : Vejledning side 2 : Det færdige resultat side 3 : Eksempler på rigtig

Læs mere

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG C IKTTEKNISK CADSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG C) IKTTEKNISK

Læs mere

Bitdybde i digitale billeder

Bitdybde i digitale billeder Bits og bytes hænger uomtvisteligt sammen. Bytes bruges om den størrelse en given fil (software) kan have, mens bit er informationsdybde. Forholdet mellem dem er: bits * 8 = bytes bytes / 8 = bits Dette

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Jordingsanlæg ETS-50-08-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24397/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

Danmarks mest solgte eldokumentations

Danmarks mest solgte eldokumentations Danmarks mest solgte eldokumentations program Her kan du få et overblik over mulighederne i PCschematic ELautomation. Ved en første betragtning kan PCschematic ELautomation godt ligne et hvilket som helst

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

FORMAT-MAP»DXF. Indledning og indhold APPENDIKS DXF

FORMAT-MAP»DXF. Indledning og indhold APPENDIKS DXF Indledning og indhold Denne vejledning omhandler hvorledes data er formateret gennem -eksport-funktionerne i softwareprogrammet DFF-EDB Ledningsregistrering. Bemærk at denne beskrivelse og vejledning er

Læs mere

SEE Electrical V7R1 Build 20

SEE Electrical V7R1 Build 20 SEE Electrical V7R1 Build 20 Build (Sorteret stigende) Build 14 Beskrivelse - Åbning af projekter fra stifinder ved dobbeltklik Det er nu muligt at åbne ved dobbeltklik i stifinder (Hvis Bruger kontrol

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Dataudveksling med SIMEAS SAFIR ETS-52-01-04 Rev. 1 teknisk standard Dokument nr. 60386/10, sag 10/5371 - ETS-52-01-04 v. 0 1/10 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer:

Læs mere

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 12/02531-22 Søren Hauge Krabbe skra@vd.dk +45 7244 2351 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

CK Central Køkken IKT TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION

CK Central Køkken IKT TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION CK Central Køkken 1.61-04 IKT TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION 1. ORIENTERING - IKT-TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION...2 2. GRUNDLAG FOR CAD-PRODUKTIONEN...2 2.1 FIL- OG MAPPESTRUKTUR...2 2.2 KOORDINAT-, HØJDE

Læs mere

PartnerPortalen. En kort vejledning.

PartnerPortalen. En kort vejledning. PartnerPortalen En kort vejledning. PartnerPortal_Vejledning_Hilleroed.doc Side 1 af 8 Resumé Dette notat et tænkt som en hjælp for dig der skal til at anvende PartnerPortalen 1. Generelt. Projektserveren

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Bilag 9 - Særlige krav til sikrings-dokumentation

Bilag 9 - Særlige krav til sikrings-dokumentation Bilag 9 - Sikring Særlige krav til sikrings-dokumentation Udarbejdet af: HMOH Kontrolleret af: BHAN Godkendt af: KSL Gyldig fra: 15.03.2017 Normniveau: BN2 side 1(8) 0. Ændrings- og godkendelseslog Udgave

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

PDF til tryk Vejledning

PDF til tryk Vejledning PDF til tryk Vejledning 2 Generel info - der skal tages hensyn til disse regler i alle PDF er 3 Kuverter 4 Foldere (4sidet, 3 flj., 4 flj. osv.) 5 Hæfte (klammehæftet) 5 Bog/hæfte (med ryg) 5 Lakform og

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

bips F104, Dokumenthåndtering

bips F104, Dokumenthåndtering bips F104, Dokumenthåndtering af Gunnar Friborg & Charlotte Lund Poulsen Disposition Introduktion Tidsforløb og historik Hvad erstatter anvisningen? Baggrund Struktur og tankesæt Dokumenthåndtering Genfinding

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Digital skilt: JPEG 256 x 384 px Folder: A6 (4 sider) 105 x 148 mm Plakat: A3 297 x 420 mm Flash-animation: 1366 x 768 px Opgave I juni 2013 gik det nye viborg.dk i luften.

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE Marts 2017 /2 INDHOLD FORORD 3 LOGO/ET STÆRKT SYMBOL 4 LOGO/ANVENDELSE 5 LOGO/SUPPLERENDE LOGOER 6 REGLER FOR BRUG AF KERNEBUDSKAB 7 FARVER 8 FARVE-SÆT 9 GRAFISK ELEMENT/BÅNDET

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation Udgave 2 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Accepttest-specifikation Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 64.81 Brandsikring... 3 64.81.1 Indledning... 3 64.81.2 Generelle principper... 3 64.81.3 Installation/udførelse... 3 64.81.3.1

Læs mere

Bilag 10 Spor. Særlig Krav til Spor dokumentation. 01-02-2015 Bilag 10 Særlig Krav til Spor dokumentation. side 1(6)

Bilag 10 Spor. Særlig Krav til Spor dokumentation. 01-02-2015 Bilag 10 Særlig Krav til Spor dokumentation. side 1(6) Bilag 10 Spor Særlig Krav til Spor dokumentation Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Jnis Gini Sobo Gyldig fra: 01.02.2015 Normniveau: BN2 side 1(6) 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Tegningstyper indenfor

Læs mere

Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag

Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag Digitalt materiale At have et brugbart grundlag til projektering og anlæg. Inden produktion af nedenstående planer aftales specifikke

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet M65 Opdateret den 27. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: M65 -

Læs mere

Generelle krav til tegningsmateriale i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag

Generelle krav til tegningsmateriale i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag Side 1 af 5 Generelle krav til tegningsmateriale i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag Formål: Indhold: Målforhold: Tegningshoved Alle tegninger skal forsynes med tegningshoved med kommunens

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

AUTOMATION SERVICE. Sådan anvender du programmet Automation Service. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

AUTOMATION SERVICE. Sådan anvender du programmet Automation Service. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S AUTOMATION SERVICE Sådan anvender du programmet. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Opdateret feb. 2015 FORORD Dette hæfte viser, hvordan du anvender programmet. ET PAR DEFINITIONER PC SCHEMATIC Automation er

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk CAD specifikation

IKT-Aftale Teknisk CAD specifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk CAD specifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 4 2. Grundlag for cad-produktion... 4 2.1 Fil- og mappestruktur... 4 2.2 Koordinat-, højde-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. BUANCO Kort layout C8win

Indholdsfortegnelse. BUANCO Kort layout C8win Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Software... 2 Notesblok/Notepad (Indbygget i Windows)... 2 C8win... 2 Opret en ny layout fil... 3 Tilføj indhold i en layout fil... 5 Kortlayout generelt...

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæfelter Feltenhed ETS-52-03-02 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 19842/11 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

AutoCAD Express Tools 2000 - Indledning

AutoCAD Express Tools 2000 - Indledning AutoCAD Express Tools 2000 - Indledning Forord Dette hæfte er et supplement til AutoCAD 2000 Grundbog. Hæftet omhandler Express Tools, som leveres med AutoCAD. Denne menu er ikke beskrevet i manualen,

Læs mere

PDF/A DokumentBrokeren

PDF/A DokumentBrokeren PDF/A DokumentBrokeren Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formatet PDF/A 1a...1 2 Compliance...3 2.1 Skrifttyper...3 2.1.1 Rettigheder...3 2.1.2 Subset Font Embedding...4 2.2 Opmærkning (tagged PDF)...4

Læs mere

teknisk standard kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Generelt ETS Rev. 1

teknisk standard kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Generelt ETS Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Generelt ETS-52-01-01 Rev. 1 teknisk standard Dokument nr. 44437/10 v7, sag 10/5371- ETS-52-01-01 rev. 1 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44437/10 Revision

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af signalgruppeplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af signalgruppeplaner Retningslinjer for udarbejdelse af signalgruppeplaner Anlægsarbejde på Vesterbrogade. www.kk.dk/vejpladspark Signalgruppeplaner 3 Vedrørende aflevering og videregivelse 3 Forbedring af retningslinjer 3

Læs mere

6 tips. der sikrer dig optimalt resultat

6 tips. der sikrer dig optimalt resultat 6 6 tips der sikrer dig optimalt resultat Nemt og enkelt, gennem kundetilpassede produkter styrker Print2People virksomheder i at give håndgribelige indtryk. Bestil markedsføringsmateriale online www.print2people.dk

Læs mere

Der skal sendes målerværdier med timeopløsning til Energinet.dk. 8.600 kr./år ekskl. moms. (Afregningsart: B kunde)

Der skal sendes målerværdier med timeopløsning til Energinet.dk. 8.600 kr./år ekskl. moms. (Afregningsart: B kunde) A2 Forbrugstarif data: Kunden er tilsluttet og målt på kv station. Der måles på 10 kv niveau. Kunden ejer selv 10 kv kabel, transformere mm. efter måleren. Stikledning er tilsluttet på 10 kv niveau på

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

Bilag 6. Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S

Bilag 6. Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S Bilag 6 Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S Mette Kjærsgaard, Matrikel- og Juraområdet, KMS KORT & MATRIKELSTYRELSEN

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Original Brother-farveblækpatron Testmetode til fastlæggelse af antallet af udskrevne sider baseret på standarden ISO/IEC24711

Original Brother-farveblækpatron Testmetode til fastlæggelse af antallet af udskrevne sider baseret på standarden ISO/IEC24711 Original Brother-farveblækpatron Testmetode til fastlæggelse af antallet af udskrevne sider baseret på standarden ISO/IEC24711 Indhold 1. Indledning 2. ISO/IEC-standarden, generelt 3. ISO/IEC24711-standarden,

Læs mere

printwhat Artworking guide for printwhat

printwhat Artworking guide for printwhat printwhat Artworking guide for printwhat Generelle krav 2 Klistermærker 2 Beskæring 2 Konvolutter 2 Magasiner 3 Foldede Flyers 4 Farvelag 4 Kalendere 4 Stregtykkelse 5 Plakater 5 Præsentationsmapper 5

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14 DESIGNMANUAL rev. 8.5.14 Indholdsfortegnelse Formålet med manualen... 3 Navnet... 4 Logoet... 5 Brug af logoet... 7 Luft omkring logoet... 8 Logovarianter... 9 Skrifttyper... 11 Designelementer... 12 Visitkort...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2016 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere