kv AC Station

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "132-400 kv AC Station"

Transkript

1 kv AC Station Dokumentationsstandard Tekniske rapporter, tegninger og lister EDS Rev. 0 teknisk standard

2 Revisionsoversigt Dokumentnummer: 44370/09 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato 0 DTR IBA,GML,EHN,DTR HRI 1/3-2011

3 Indholdsfortegnelse 1. Omfang 5 2. Referencer Normer og standarder 5 3. Definitioner og forkortelser Definitioner Forkortelser 5 4. Krav Generelt Sprog Enheder Rapporter Generelt Format Dokumentnumre Skabeloner Revisioner Tegninger CAD-systemer Formater og rammer Målestoksforhold Font og tekst Titelfelt Tegningsnummer Versioner Referencefiler Skyer Filnumre Lister Dokumentliste Udstyrsliste Kabelliste CADdy++ Tegninger Tegningsopbygning Formater og skabeloner Målestoksforhold Font og tekst Titelfelt Versioner Skyer Filnumre Grafiske lister Dokumentliste Produktliste Kabelliste Klemmematrice Leverancens omfang Papirkopi Elektronisk dokumentation 11

4 Bilag A: Bilag B: Bilag C: Generelle tegneregler "ISO" og "ISO-F" "CADdy++ projekt opbygning"

5 1. Omfang Energinet.dk's dokumentationsstandard fastlægger kravene til indhold og layout af beregninger, rapporter og tekniske tegninger. Denne dokumentationsstandard er en del af et sæt af standarder, der fastlægger alle formelle krav og retningslinjer for udarbejdelse af dokumentation og lignende. Dokumentationsstandarden fritager ikke leverandøren for sit ansvar for den leverede dokumentation. 2. Referencer 2.1 Normer og standarder Skabeloner til rapporter og tegninger skal skaffes fra Energinet.dk. 3. Definitioner og forkortelser 3.1 Definitioner Ikke relevant. 3.2 Forkortelser Ikke relevant. 4. Krav 4.1 Generelt Energinet.dk's dokumentationsstandard fastlægger mindstekravene til den dokumentation, der leveres til Energinet.dk af eksterne leverandører. Dokumentationsstandarden er tænkt som en kravspecifikation og en retningslinje for udarbejdelse af dokumentation. Når projekter igangsættes, skal det sikres, at projektet anvender de korrekte Energinet.dk-skabeloner og den korrekte software: Tegninger: AutoCad og eller CADdy++ Rapporter: Microsoft Word. Lister: Microsoft Excel Elektroniske versioner: Adobe Acrobat (dokumenterne skal leveres både som pdf-fil og i originalformat). Alle standardskabeloner skal skaffes fra Energinet.dk. 5/21

6 Dokumentation leveres til Energinet.dk på cd-rom eller via . Andet datamedium kan anvendes efter aftale med Energinet.dk. Den maksimale størrelse på s skal aftales med Energinet.dk. Dokumentationsstandarden fritager ikke leverandøren for sit ansvar for den leverede dokumentation Sprog Dansk eller engelsk Enheder Alle enheder angives i SI-enheder med følgende undtagelser: Rørtykkelser angives i tommer (imperiale enheder) Tryk angives i bar(g) 4.2 Rapporter Generelt Alle beregninger og rapporter skal opdateres til 'as built' og fremlægges som beskrevet i denne dokumentationsstandard. Alle beregninger og rapporter præsenteres i et separat og hensigtsmæssigt mærket ringbind Format Microsoft Word Dokumentnumre Alle rapporter skal tildeles et dokumentnummer. Dokumentets filnummer skal følge dokumentnummeret. Filnummeret må ikke indeholde oplysninger om reviderede udgaver Skabeloner Skabelonerne skal skaffes fra Energinet.dk Revisioner Revisioner af tekniske rapporter skal benævnes som følger: - A, B, C,... designfase - 0 godkendt til konstruktion - 1, 2, 3,... ændringer gennemført i konstruktionsfasen og derefter 4.3 Tegninger Der henvises til bilag A og B CAD-systemer Alle tegninger skal afleveres i AutoCAD-format (.dwg). CADdy++ kan anvendes til eldiagrammer. 6/21

7 4.3.2 Formater og rammer Følgende tegningsformater skal anvendes i AutoCAD: A4, A3, A1 og A0 (A2 er acceptabelt, men bør undgås). Alle tegninger skal kunne læses i A3-størrelse uanset størrelsen på den originale tegning. Energinet.dk's tegnerammer og titelfelter skal anvendes og skal skaffes ved henvendelse til Energinet.dk. Tegnerammerne indsættes i 0,0 og må under ingen omstændigheder eksploderes. Rammen skal placeres i lag 42, mens tegningshoved placeres i lag 41. Tegningshovedet og tegnerammen skal placeres i paper space. Rammen skal afgrænses med et skæremærke. Limits skal fastlægges i henhold til målene på tegnerammen, i model- og paper space. "ISO" og "ISO-F", som beskriver Energinet.dk's krav til lag, stregtykkelse, stregtyper, farver osv., fremgår af bilag B. "ISO" og "ISO-F" udleveres også på forlangende (.ctb-fil) Målestoksforhold Følgende målestoksforhold (metrisk) skal som standard anvendes i tegningerne: 1:1, 1:2, 1:5 1:10, 1:20, 1:50, 1:75, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000 og 1: Font og tekst Standard AutoCAD fonte skal anvendes. Alt på tegningen skal kunne læses, selv når tegningen reduceres til A3-størrelse. Tekst, der rent logisk hænger sammen, skal placeres som en sammenhængende tekst og må ikke bestå af flere deltekster. Al tekst skal ifølge "ISO" placeres i separate lag i model space (se bilag B) Titelfelt Tegningens titelfelt skal indeholde følgende: Projekttitel (attribut for tekst 1) Tegningsindhold (attribut for tekst 2 og tekst 3) Tegningsnummer Dato (as built) Tegningsnummer Tegningsnumre udleveres af Energinet.dk. 7/21

8 4.3.7 Versioner Versioner af tekniske rapporter skal benævnes som følger: - A, B, C,... designfase - 0 godkendt til konstruktion - 1, 2, 3,... ændringer gennemført i konstruktionsfasen og derefter Referencefiler Alle eventuelle referencer skal være bindet, når designfasen afsluttes. Alle eventuelle referencer skal være binded, når as built dokumentationen overtages Skyer Ændringer fra en version til den næste skal angives med skyer på tegningen. Skyer fra ældre versioner skal fjernes, når der laves en ny version. 'As built'-versioner af tegninger må ikke indeholde skyer Filnumre Alle tegninger skal tildeles et dokumentnummer (se 4.3.6). Tegningens filnummer skal være det samme som tegningsnummeret. Filnummeret må ikke indeholder oplysninger om reviderede udgaver. Hver tegningsfil må kun indeholde et view og layout. 4.4 Lister Dokumentliste Der skal udarbejdes en overordnet dokumentliste i Excel-format. Listen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: Dokumentnummer (hvad angår tegninger henvises der til 4.3.6) Dokumenttitel (attribut for tekst 1, 2, 3) Udarbejdet af (teknisk ansvarlig for dokumentet) Revision Revisionsdato Filtype (.dwg,.doc,.xls osv.) Ugyldige og slettede dokumenter Alle dokumenter skal tildeles et entydigt nummer Udstyrsliste Der skal udarbejdes en udstyrsliste i Excel-format Kabelliste Der skal udarbejdes en kabelliste i Excel-format. 8/21

9 Kabelnummeret skal indeholde oplysninger om den fordelingstavle, som kablet er tilsluttet, dvs. nummeret på fordelingstavle efterfulgt af sekvensnummer. 4.5 CADdy++ Tegninger Tegningsopbygning Der henvises til bilag C Formater og skabeloner Der anvendes A3 format med "Energinet tegningsramme, 0-14.tdw" som tegningsskabelon. Energinet's tegningsskabelon må ikke adskilles eller ændres Målestoksforhold Komponenterne skal være i skaleringsforhold Font og tekst Standard fonte Vektor 1 eller Arial skal anvendes. Generelt skal teksten placeres, så layout og tekst kan læses. Teksten skal være 3.5mm, så det kan læses, selv når tegningen reduceres til A4. Tekst, der rent logisk hænger sammen, skal placeres som en sammenhængende tekst og må ikke bestå af flere deltekster. Layout og tekst placeres i samme lag Titelfelt Titelfeltet skal indeholde følgende: Tegningsnummer (= filnavn) Projekt station (Projektbeskrivelse 1) Projekt tavle (Projektbeskrivelse 2) Projekt oprettet dato (As built dato) Leverandør navn (Ikke nødvendig) Leverandør reference (Ikke nødvendig) Tegnet af (Tegner) Sideindhold (Sidebeskrivelse 1) Versioner Versioner af tegninger skal benævnes som følger: - A, B, C,... designfase - 0 godkendt til konstruktion - 1, 2, 3,... ændringer gennemført i konstruktionsfasen og derefter 9/21

10 4.5.7 Skyer Ændringer fra en version til den næste skal angives med skyer på tegningen. Skyer fra ældre versioner skal fjernes, når der laves en ny version. 'As built'-versioner af tegninger må ikke indeholde skyer Filnumre Tegningens/projektets filnummer skal være det samme som tegningsnummeret. Tegningsnummeret udleveres af Energinet.dk Er opbygget således: 999Y Stationsnummer Y Kategori 9 Spændingsniveau 988 Typenummer og gruppenummer 999 Løbenummer Filnummeret må ikke indeholder oplysninger om reviderede udgaver Grafiske lister Der skal genereres lister i CADdy Dokumentliste Listen skal genereres i "Energinet Dokumentliste, A3" skabelon, som ikke må ændres Produktliste Listen skal genereres i "Energinet Produktliste, A3" skabelon, som ikke må ændres Kabelliste Listen skal genereres i "Energinet Kabelliste, A3" skabelon, som ikke må ændres. Kabelnummeret skal indeholde oplysninger om den fordelingstavle, som kablet er tilsluttet, dvs. nummeret på fordelingstavlen efterfulgt af sekvensnummer Klemmematrice Listen skal genereres i "Energinet Klemmematrice, A3" skabelon, som ikke må ændres. 5. Leverancens omfang 5.1 Papirkopi Al teknisk dokumentation skal leveres til Energinet.dk i en opdateret, "as built"- version. Leverandøren skal levere følgende: 10/21

11 Rapporter 2 sæt papirkopier i A4-ringbind Tegninger 3 sæt papirkopier i A4-ringbind (tegningerne skal udskrives i original størrelse og foldes til A4-størrelse) Lister 2 sæt papirkopier i A4-ringbind 5.2 Elektronisk dokumentation Al teknisk dokumentation skal leveres til Energinet.dk på cd-rom i en opdateret, "as built"-version. Den elektroniske version skal svare til papirudskriften og omvendt. Leverandøren skal levere følgende: Rapporter 1 sæt i pdf-format 1 sæt i oprindeligt format (Word), hvis Energinet.dk ønsker dette Tegninger 1 sæt i pdf-format 1 sæt i AutoCad-format (CADdy++ kan anvendes til eltegninger) Lister 1 sæt i pdf-format 1 sæt i oprindeligt format (Excel). 11/21

12 EDS 01 Bilag A CAD-tegningers og dokumenters opbygning Almindelige tegneregler Tegninger skal udarbejdes i millimeter, i model space og plottes i paper space i forholdet 1:1. Medmindre andet er aftalt, skal der leveres todimensionelle tegninger, dvs. alle lag skal placeres på niveau 0 (z=0). Objekter skal tegnes med præcise koordinater eller ved brug af SNAP-værdi eller object snap. Indsætningspunktet for tegninger er 0,0. Hvis tegninger udarbejdes i det nationale koordinatsystem eller andre lokale koordinatsystemer, skal dette aftales på forhånd. Vi bruger i UTM Euref89, hvilket følgelig bør anvendes. Tegningen skal vende korrekt. Dette betyder, for eksempel, at en tegning med en vertikal A4-retning (portræt) skal vises på skærmen med den samme retning, dvs. ikke roteret. Fuldstregslinjer må ikke bestå af flere delstreger, og eventuelle rester af gamle streger skal fjernes. Det er ikke tilladt at placere flere identiske objekter oven på hinanden. Hvis det er nødvendigt med hjælpestreger og -punkter, skal disse placeres i "GUIDE"-laget. Ved udarbejdelse af eldiagrammer, skal snap 1.25 anvendes. Prototypetegninger "ISO"-prototypetegning skal anvendes som grundlag for alle CAD-tegninger. "ISO-F" skal anvendes, hvis tegningen indeholder farvebelagte lag. Lagstruktur Objekter og blokke Antallet af anvendte lag skal begrænses, men nye lag kan oprettes, hvis farve og stregtype anvendes lagvist (color by layer) og overholder "ISO" (se bilag B). Blokke-/cellehierarkier må ikke forekomme, dvs. blokke og celler må ikke indeholde andre blokke/celler. Standardsymboler Symbolernes farver skal være i overensstemmelse med Energinet.dk s penopsætning. 12/21

13 Dimensionering Den dimensioneringsstil, der anvendes i Energinet.dk s prototypetegning, skal bruges. Dimensioneringen skal udføres lagvist "DIM", i model space. Andre dimstyles kan oprettes, forudsat de overholder AutoCADstandarden og Energinet.dk's penopsætning. Dimensioneringen bør altid udføres som dynamisk dimensionering. Skravering CAD-filer Skravering skal begrænses til det absolut nødvendige. Skraveringen skal altid anbringes i separate lag i henhold til "ISO"-lagstrukturen. Lag 26, 27 og 31. Skravering skal være "Associative" og sammenhængende. Tegningsfilernes ubrugte lag, fonte, stregtyper, blokke osv. skal renses ved hjælp af "PURGE". Limits skal svare til tegningsformatet, tegningen skal udarbejdes med "ZOOM ALL", og "UCS" skal være i "WORLD". Datoformater Alle datoer skrives ÅÅÅÅ-MM-DD, fx Programmer og versioner AutoCAD version /21

14 EDS 01 Bilag B "ISO" Lag nr. Stregtype/brug Stregtykkelse /teksthøjde Farve på skærm Farve nr. Kommentar 0 Hvid Hvid Kontinuerlig 1 Fuldstreglinje 0,25 Gul Gul Kontinuerlig 2 Fuldstreglinje 0,35 Hvid Hvid Kontinuerlig 3 Fuldstreglinje 0,50 Grøn Grøn Kontinuerlig 4 Fuldstreglinje 0,70 Cyan Cyan Kontinuerlig 5 Fuldstreglinje 1,00 Rød 14 Kontinuerlig 6 Fuldstreglinje 0,18 Magenta Magenta Kontinuerlig 7 Streg/punktum 0,35 Hvid Hvid Dashdot1 8 Punktum 0,50 Grøn Grøn Punktum 9 Fuldstreglinje 0,13 Gul 61 Kontinuerlig Punkteret linje 0,25 Gul Gul Skjult 12 Punkteret linje 0,35 Hvid Hvid Skjult 13 Punkteret linje 0,50 Grøn Grøn Skjult 14 Punkteret linje 0,70 Cyan Cyan Skjult Midterlinje 0,18 Magenta Magenta Midt 17 Kabel 0,70 Rød Rød Dashdot1 18 Udgang 0,70 Sort 251 Divide 19 Vand 0,70 Gul 52 Phantom 20 Afløb 0,70 Cyan Cyan Phantom 21 Tekst stil 2 2,0 Gul Gul Antikva stil 2-5 2,5 Gul Gul Antikva 22 Tekst stil 3 3,0 Hvid Hvid Antikva stil 3-5 3,5 Hvid Hvid Antikva 23 Tekst stil 4-5 4,5 Grøn Grøn Antikva stil 5 5,0 Grøn Grøn Antikva stil A04 4,0 Grøn Grøn Arial 24 Tekst stil ,25 Gul 60 Antikva stil 1-5 1,50 Gul 60 Antikva stil 1-8 1,80 Gul 60 Antikva 25 Tekst stil 2-5 2,5 Hvid Hvid Antikva 26 Skravering 0,25 Cyan 132 Kontinuerlig 27 Skravering 0,35 Blå Blå Kontinuerlig 28 Tekst stil A ,0 Gul Gul Arial (bredde 0,8) stil A ,0 Gul Gul Arial (bredde 0,8) 14/21

15 Lag nr. Stregtype/brug Stregtykkelse /teksthøjde Farve på skærm Farve nr. Kommentar 29 Tekst stil 6 6,0 Grøn 90 Antikva stil A06 6,0 Grøn 90 Arial stil A09 9,0 Grøn 90 Arial stil A12 12,0 Grøn 90 Arial stil A ,0 Grøn 90 Arial (bredde 0,8) 30 Pline 0,07 Rød 13 Kontinuerlig 31 Skravering 0,18 Magenta Magenta Kontinuerlig Gråtonet 0.18 grey 8 Kontinuerlig Titelfelt 143/246 Hvid Sort/ /246 Blok m. attribut. Logo Tekststil ,25 Hvid 254 Antikva (bredde 0,67) Tekststil 24 0,50 Grøn 90 Antikva (bredde 0,80) 42 Kant 0,50 Grøn Grøn Block 43 Skæremærker 0,18 Magenta Magenta Defpoints Hvid DIM Gul Guide Blå 150 Ident Rød 13 X-ref Grå 8 Alt skal plottes i farven sort. 15/21

16 "ISO-F" Lag nr. Stregtype / brug Stregtykkelse / teksthøjde Farve på skærm Farve nr. Farve på plot Kommentar 0 Hvid Hvid Kontinuerlig 1 Fuldstreglinje 0,25 Gul Gul Sort Kontinuerlig 2 Fuldstreglinje 0,35 Hvid Hvid Sort Kontinuerlig 3 Fuldstreglinje 0,50 Grøn Grøn Sort Kontinuerlig 4 Fuldstreglinje 0,70 Cyan Cyan Sort Kontinuerlig 5 Fuldstreglinje 1,00 Rød 14 Sort Kontinuerlig 6 Fuldstreglinje 0,18 Magenta Magenta Sort Kontinuerlig 7 Streg/punktum 0,35 Hvid Hvid Sort dashdot1 8 Punktum 0,50 Grøn Grøn Sort Punktum 9 Fuldstreglinje 0,13 Gul 61 Sort Kontinuerlig Punkteret linje 0,25 Gul Gul Sort Skjult 12 Punkteret linje 0,35 Hvid Hvid Sort Skjult 13 Punkteret linje 0,50 Grøn Grøn Sort Skjult 14 Punkteret linje 0,70 Cyan Cyan Sort Skjult Midterlinje 0,18 Magenta Magenta Sort Midt 17 Kabel 0,70 Rød Rød Sort dashdot1 18 Udgang 0,70 Sort 251 Sort Divide 19 Vand 0,70 Gul 52 Sort Phantom 20 Afløb 0,70 Cyan Cyan Sort Phantom 21 Tekst stil 2 2,0 Gul Gul Sort Antikva stil 2-5 2,5 Gul Gul Sort Antikva 22 Tekst stil 3 3,0 Hvid Hvid Sort Antikva stil 3-5 3,5 Hvid Hvid Sort Antikva 23 Tekst stil 4-5 4,5 Grøn Grøn Sort Antikva stil 5 5,0 Grøn Grøn Sort Antikva stil A04 4,0 Grøn Grøn Sort Arial 24 Tekst stil ,25 Gul 60 Sort Antikva stil 1-5 1,50 Gul 60 Sort Antikva stil 1-8 1,80 Gul 60 Sort Antikva 25 Tekst stil 2-5 2,5 Hvid Hvid Sort Antikva 26 Skravering 0,25 Cyan 132 Sort Kontinuerlig 27 Skravering 0,35 Blå Blå Sort Kontinuerlig 28 Tekst stil A ,0 Gul Gul Sort Arial (bredde 0,8) stil A ,0 Gul Gul Sort Arial (bredde 0,8) 29 Tekst stil 6 6,0 Grøn 90 Sort Antikva stil A06 6,0 Grøn 90 Sort Arial stil A09 9,0 Grøn 90 Sort Arial stil A12 12,0 Grøn 90 Sort Arial stil A ,0 Grøn 90 Sort Arial (bredde 16/21

17 0,8) 30 Pline 0,07 Rød 13 Sort Kontinuerlig 31 Skravering 0,18 Magenta Magenta Sort Kontinuerlig Gråtonet 0.18 grå 8 grå Kontinuerlig 40 Sort Blok m. Titelfelt /246 Hvid 143/24 attribut. 6 Logo Tekst stil ,25 Hvid 254 Sort Antikva (bredde 0,67) stil 2 0,50 Grøn 60 Sort Antikva (bredde 0,80) 42 Ramme 0,50 Grøn Grøn Sort blok 43 Skæremærker 0,18 Magenta Magenta Sort Defpoints Hvid Sort DIM Gul Sort Guide Blå 150 Sort Ident Rød 13 Sort X-ref 0,18 Grå 8 B018 0,18 Blå 150 Blå Kontinuerlig B018D 0,18 Blå 150 Blå Streg/punktum B018H 0,18 Blå 150 Blå Skjult B025 0,25 Blå 151 Blå Kontinuerlig B025D 0,25 Blå 151 Blå Streg/punktum B025H 0,25 Blå 151 Blå Skjult B035 0,35 Blå 152 Blå Kontinuerlig B035D 0,35 Blå 152 Blå Streg/punktum B035H 0,35 Blå 152 Blå Skjult B050 0,50 Blå 153 Blå Kontinuerlig B050D 0,50 Blå 153 Blå Streg/punktum B050H 0,50 Blå 153 Blå Skjult B070 0,70 Blå 160 Blå Kontinuerlig B070D 0,70 Blå 160 Blå Streg/punktum B070H 0,70 Blå 160 Blå Skjult B100 1,00 Blå 161 Blå Kontinuerlig B100D 1,00 Blå 161 Blå Streg/punktum B100H 1,00 Blå 161 Blå Skjult C018 0,18 Cyan 120 Cyan Kontinuerlig 17/21

18 C018D 0,18 Cyan 120 Cyan Streg/punktum C018H 0,18 Cyan 120 Cyan Skjult C025 0,25 Cyan 121 Cyan Kontinuerlig C025D 0,25 Cyan 121 Cyan Streg/punktum C025H 0,25 Cyan 121 Cyan Skjult C035 0,35 Cyan 122 Cyan Kontinuerlig C035D 0,35 Cyan 122 Cyan Streg/punktum C035H 0,35 Cyan 122 Cyan Skjult C050 0,50 Cyan 123 Cyan Kontinuerlig C050D 0,50 Cyan 123 Cyan Streg/punktum C050H 0,50 Cyan 123 Cyan Skjult C070 0,70 Cyan 130 Cyan Kontinuerlig C070D 0,70 Cyan 130 Cyan Streg/punktum C070H 0,70 Cyan 130 Cyan Skjult C100 1,00 Cyan 131 Cyan Kontinuerlig C100D 1,00 Cyan 131 Cyan Streg/punktum C100H 1,00 Cyan 131 Cyan Skjult G018 0,18 Grøn 70 Grøn Kontinuerlig G018D 0,18 Grøn 70 Grøn Streg/punktum G018H 0,18 Grøn 70 Grøn Skjult G025 0,25 Grøn 71 Grøn Kontinuerlig G025D 0,25 Grøn 71 Grøn Streg/punktum G025H 0,25 Grøn 71 Grøn Skjult G035 0,35 Grøn 72 Grøn Kontinuerlig G035D 0,35 Grøn 72 Grøn Streg/punktum G035H 0,35 Grøn 72 Grøn Skjult G050 0,50 Grøn 73 Grøn Kontinuerlig G050D 0,50 Grøn 73 Grøn Streg/punktum G050H 0,50 Grøn 73 Grøn Skjult G070 0,70 Grøn 80 Grøn Kontinuerlig G070D 0,70 Grøn 80 Grøn Streg/punktum G070H 0,70 Grøn 80 Grøn Skjult G100 1,00 Grøn 81 Grøn Kontinuerlig G100D 1,00 Grøn 81 Grøn Streg/punktum G100H 1,00 Grøn 81 Grøn Skjult M018 0,18 Magenta 200 Magenta Kontinuerlig M018D 0,18 Magenta 200 Magenta Streg/punktum M018H 0,18 Magenta 200 Magenta Magenta Skjult M025 0,25 Magenta 201 Magenta Kontinuerlig M025D 0,25 Magenta 201 Magenta Streg/punktum M025H 0,25 Magenta 201 Magenta Skjult M035 0,35 Magenta 202 Magenta Kontinuerlig M035D 0,35 Magenta 202 Magenta Streg/punktum M035H 0,35 Magenta 202 Magenta Skjult M050 0,50 Magenta 203 Magenta Kontinuerlig M050D 0,50 Magenta 203 Magenta Streg/punktum 18/21

19 M050H 0,50 Magenta 203 Magenta Skjult M070 0,70 Magenta 210 Magenta Kontinuerlig M070D 0,70 Magenta 210 Magenta Streg/punktum M070H 0,70 Magenta 210 Magenta Skjult M100 1,00 Magenta 211 Magenta Kontinuerlig M100D 1,00 Magenta 211 Magenta Streg/punktum M100H 1,00 Magenta 211 Magenta Skjult R018 0,18 Rød 20 Rød Kontinuerlig R018D 0,18 Rød 20 Rød Streg/punktum R018H 0,18 Rød 20 Rød Skjult R025 0,25 Rød 21 Rød Kontinuerlig R025D 0,25 Rød 21 Rød Streg/punktum R025H 0,25 Rød 21 Rød Skjult R035 0,35 Rød 22 Rød Kontinuerlig R035D 0,35 Rød 22 Rød Streg/punktum R035H 0,35 Rød 22 Rød Skjult R050 0,50 Rød 23 Rød Kontinuerlig R050D 0,50 Rød 23 Rød Streg/punktum R050H 0,50 Rød 23 Rød Skjult R070 0,70 Rød 30 Rød Kontinuerlig R070D 0,70 Rød 30 Rød Streg/punktum R070H 0,70 Rød 30 Rød Skjult R100 1,00 Rød 31 Rød Kontinuerlig R100D 1,00 Rød 31 Rød Streg/punktum R100H 1,00 Rød 31 Rød Skjult Y018 0,18 Gul 40 Gul Kontinuerlig Y018D 0,18 Gul 40 Gul Streg/punktum Y018H 0,18 Gul 40 Gul Skjult Y025 0,25 Gul 41 Gul Kontinuerlig Y025D 0,25 Gul 41 Gul Streg/punktum Y025H 0,25 Gul 41 Gul Skjult Y035 0,35 Gul 42 Gul Kontinuerlig Y035D 0,35 Gul 42 Gul Streg/punktum Y035H 0,35 Gul 42 Gul Skjult Y050 0,50 Gul 43 Gul Kontinuerlig Y050D 0,50 Gul 43 Gul Streg/punktum Y050H 0,50 Gul 43 Gul Skjult Y070 0,70 Gul 50 Gul Kontinuerlig Y070D 0,70 Gul 50 Gul Streg/punktum Y070H 0,70 Gul 50 Gul Skjult Y100 1,00 Gul 51 Gul Kontinuerlig Y100D 1,00 Gul 51 Gul Streg/punktum Y100H 1,00 Gul 51 Gul Skjult 19/21

20 Bilag C CADdy++ projekt opbygning Almindelige tegneregler Sidenummereringen skal være fortløbende. Første side skal være dokumentlisten efterfulgt af en forside, overensstemmelseserklæring, komponenterklæring, produktionsstandard, tavle arrangement, tavle fundament, Kredsskemaer, produktliste, kabelliste, klemmematrice. Disponible klemmer og komponenter i tavlen påføres projektet, så de også kommer med på de grafiske lister. Det skal være muligt at udskifte sideskabeloner uden der mistes informationer. Prototype-tegninger Energinet projekt skabelon skal benyttes inkl. sideskabeloner: Energinet tegningsramme, 0-14.tdw Energinet Dokumentliste, A3.tdw Energinet Produktliste, A3.tdw Energinet Kabelliste, A3.tdw Energinet Klemmematrice, A3.tdw Symboler Symboler skal være intelligente symboler. Klemmer Komponenter Klemmetilslutninger skal være defineret korrekt iht. int/ekst. tilslutning. Komponentbenævnelse skal aftales med Energinet.dk Komponenter skal indeholde leverandør, type og betegnelse. Kabler Kabelbenævnelse skal aftales med Energinet.dk Kabler skal påføres som intelligente kabler. Ledninger Ledninger skal påføres som intelligente ledninger. Forside Forsiden skal indeholde hvilken tavle og specifikke tekniske data. Tekst på kredsskemaet skal være uden brug af attributter. 20/21

21 Overensstemmelseserklæring Komponenterklæring Tekst på kredsskemaet skal være uden brug af attributter. Tekst på kredsskemaet skal være uden brug af attributter. Dokumentforklaring Information om hvordan tavledokumentationen skal læses. Tekst på kredsskemaet skal være uden brug af attributter. Målestok Layout tegninger skal være i samme målestok. CAD-filer Projektet skal være komprimeret inden aflevering til Energinet.dk Datoformater Alle datoer skrives ÅÅÅÅ-MM-DD, fx Programmer og versioner CADdy++. 21/21

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

Brugervejledning til cadcom LT. - Autocad LT applikation for arkitekter

Brugervejledning til cadcom LT. - Autocad LT applikation for arkitekter til cadcom LT - Autocad LT applikation for arkitekter cadcom LT brugervejledningen er en oversigt over kommandoer, funktioner og features indeholdt i softwaren. cadcom LT kan deles op i tre hovedpunkter:

Læs mere

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Indholdsfortegnelse Formål... 1 Firma standarder... 1 Revision... 1 EDB- Organisation... 1 CAD- system... 2 Biblioteksstruktur... 2 Serverens

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR Kære kunde Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har brug for, at vide inden

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR INDHOLD Kære kunde Programmer // 3 Dokumentopsætning // 4 Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Skabeloner // 5 Derfor har vi lavet denne

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 1.08 CAD manual

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 1.08 CAD manual Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på som OPP Appendiks 1.08 CAD manual Dato: 17.06.2010 Ny udgave: 24.03.2014 Ndr. Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 9 1.sal Telefon 38632202 Direkte

Læs mere

Oversigt over nøglefunktioner i LAND4

Oversigt over nøglefunktioner i LAND4 Oversigt over nøglefunktioner i LAND4 Indhold Nøglefunktioner i LAND4... 2 LAND4 og AutoCAD... 2 LAND4-versioner og AutoCAD-versioner... 2 Koteringsfunktioner... 2 Lagstruktur... 3 Tegneformater... 3 Areal,

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION Sådan laver du et simpelt projekt med en husinstallation, hvor du anvender de mest almindelige funktioner i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Sidst

Læs mere

Tegningsinstruks for opdatering af tegninger til Trirs Vejle Sygehus

Tegningsinstruks for opdatering af tegninger til Trirs Vejle Sygehus Område: Vejle Sygehus Udarbejdet af: Signe Brouer Afdeling: Projektafdelingen E-mail: signe.brouer@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 23267817 Dato: 01.01.2015 Revideret den: - Tegningsinstruks for opdatering

Læs mere

Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0

Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0 Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0 ELPROCAD ic 5 Pro og Basic indeholder de symboler og funktioner du behøver for at tegne, Kreds-, Hovedkreds-, Ydre tilslutningsskema, Montagetegninger, PLC er

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Langsdifferentialrelæ ETS-52-01-03 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44450/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Forsidebillede Grafik og Billedbehandling

Forsidebillede Grafik og Billedbehandling Forsidebillede OM KUNDEN PrimeServ er under MAN Diesel & Turbo som et verdensomspændende service brand. De servicerer MANs maritime kun der verden over. KUNDENS ØNSKE Kunden ønskede sig et billede til

Læs mere

SEE Electrical V7R1 Build 20

SEE Electrical V7R1 Build 20 SEE Electrical V7R1 Build 20 Build (Sorteret stigende) Build 14 Beskrivelse - Åbning af projekter fra stifinder ved dobbeltklik Det er nu muligt at åbne ved dobbeltklik i stifinder (Hvis Bruger kontrol

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Dataudveksling med SIMEAS SAFIR ETS-52-01-04 Rev. 1 teknisk standard Dokument nr. 60386/10, sag 10/5371 - ETS-52-01-04 v. 0 1/10 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer:

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

PDF til tryk Vejledning

PDF til tryk Vejledning PDF til tryk Vejledning 2 Generel info - der skal tages hensyn til disse regler i alle PDF er 3 Kuverter 4 Foldere (4sidet, 3 flj., 4 flj. osv.) 5 Hæfte (klammehæftet) 5 Bog/hæfte (med ryg) 5 Lakform og

Læs mere

AutoCAD Express Tools 2000 - Indledning

AutoCAD Express Tools 2000 - Indledning AutoCAD Express Tools 2000 - Indledning Forord Dette hæfte er et supplement til AutoCAD 2000 Grundbog. Hæftet omhandler Express Tools, som leveres med AutoCAD. Denne menu er ikke beskrevet i manualen,

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

PROJEKT GENERATOR. 1/1-2014 Kopiering kun tilladt med skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

PROJEKT GENERATOR. 1/1-2014 Kopiering kun tilladt med skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC PROJEKT GENERATOR 1/1-2014 Kopiering kun tilladt med skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 ANDRE MANUALER.......................................... 5 GENERÉR OG OPDATÉR

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

6. Anvendelse af vinduer i en tegning

6. Anvendelse af vinduer i en tegning 6. Anvendelse af vinduer i en tegning I dette kapitel skal du se nogle typiske problemer, der opstår, når du skal konstruere emner, hvor en EDB-skærm ikke kan give dig tilstrækkelig opløsning til, at du

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

CAD MANUAL BIPS BASISDEL MED VIRKSOMHEDSSPECIFIKT TILLÆG

CAD MANUAL BIPS BASISDEL MED VIRKSOMHEDSSPECIFIKT TILLÆG CAD MANUAL BIPS BASISDEL MED VIRKSOMHEDSSPECIFIKT TILLÆG AUGUST 2005 TEKNISK AFDELING ÅRHUS SYGEHUS Indledning Denne Cadmanual er gældende for Århus Sygehus, der er en fusion af de 5 matrikler: Århus Sygehus

Læs mere

Bitdybde i digitale billeder

Bitdybde i digitale billeder Bits og bytes hænger uomtvisteligt sammen. Bytes bruges om den størrelse en given fil (software) kan have, mens bit er informationsdybde. Forholdet mellem dem er: bits * 8 = bytes bytes / 8 = bits Dette

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Bilag 10 Spor. Særlig Krav til Spor dokumentation. 01-02-2015 Bilag 10 Særlig Krav til Spor dokumentation. side 1(6)

Bilag 10 Spor. Særlig Krav til Spor dokumentation. 01-02-2015 Bilag 10 Særlig Krav til Spor dokumentation. side 1(6) Bilag 10 Spor Særlig Krav til Spor dokumentation Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Jnis Gini Sobo Gyldig fra: 01.02.2015 Normniveau: BN2 side 1(6) 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Tegningstyper indenfor

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Kapitel 16 Brug af Fontwork:

Kapitel 16 Brug af Fontwork: Kom i gang med... Kapitel 16 Brug af Fontwork: Oprette grafiske tekstobjekter OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Original Brother-farveblækpatron Testmetode til fastlæggelse af antallet af udskrevne sider baseret på standarden ISO/IEC24711

Original Brother-farveblækpatron Testmetode til fastlæggelse af antallet af udskrevne sider baseret på standarden ISO/IEC24711 Original Brother-farveblækpatron Testmetode til fastlæggelse af antallet af udskrevne sider baseret på standarden ISO/IEC24711 Indhold 1. Indledning 2. ISO/IEC-standarden, generelt 3. ISO/IEC24711-standarden,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

132-150 kv AC stationer

132-150 kv AC stationer 132-150 kv AC stationer Valg af stationskonfiguration EDS-50-03 design standard Document no. 13/90592-120 REVISION VIEW Document no.: Version Author Document status/change Reviewer Approver Date CRA, ASK,

Læs mere

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

Brugermanual. Version 3.1

Brugermanual. Version 3.1 Brugermanual Brugermanual Version 3.1 4 Indhold 1.1 Systemkrav - Hardware/software......... side 7 - Indstillinger............... side 7 2.1 Login - Firma..................... side 9 - Brugernavn................

Læs mere

Layoutvinduet i MapInfo. En kort vejledning i brugen af MapInfo s layoutvindue til illustrationer i rapporter m.m.

Layoutvinduet i MapInfo. En kort vejledning i brugen af MapInfo s layoutvindue til illustrationer i rapporter m.m. Layoutvinduet i MapInfo. En kort vejledning i brugen af MapInfo s layoutvindue til illustrationer i rapporter m.m. Af Poul Nissen, Moesgård Museum Indledning. Da flere kollegaer har vist interesse for

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

En enkel oversigt over grafiske elementer

En enkel oversigt over grafiske elementer Quickguide En enkel oversigt over grafiske elementer BedreBolig 3 Indhold Introduktion...5 Logo...6 Farver...8 Typografi... 10 Stregen... 12 Illustrationer... 14 Billeder... 16 Eksempel på brug af de grafiske

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Nyheder fra Adobe - og lidt til...

Nyheder fra Adobe - og lidt til... Nyheder fra Adobe - og lidt til... Per Haslev Territory Account Manager Adobe Systems Danmark per.haslev@adobe.com 1 AGENDA Adobe Acrobat 8 Adobe løsninger tilknyttet PDF Lidt praktiske eksempler - komprimering

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45702/10 Revision Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning OPGAVE Efter jul til ultimo januar køres en mellemdagskampagne i Hi-Fi Klubben. I den forbindelse skal der laves et indstik (mini-magasin) til de hollandske butikker, der viser gode

Læs mere

Grafisk workflow. ipaper magasinet Subwoofer

Grafisk workflow. ipaper magasinet Subwoofer Grafisk workflow ipaper magasinet Subwoofer 25 Robbert Rysholt Svendeprøve Juni 2015 Opgaven Som beskrevet under typografi og ombrydning, ville jeg lave et ipaper magasin, som skulle indeholde en blanding

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Word-kursus. Denne opgave går ud på at lære nogle af de funktioner, der skal til for at få værktøjet i orden til at lave en god teknisk rapport.

Word-kursus. Denne opgave går ud på at lære nogle af de funktioner, der skal til for at få værktøjet i orden til at lave en god teknisk rapport. Word-øvelse: Denne opgave går ud på at lære nogle af de funktioner, der skal til for at få værktøjet i orden til at lave en god teknisk rapport. Nogle af de gennemgåede Word-funktioner er nok kendt af

Læs mere

Billede og grafik tre eksempler

Billede og grafik tre eksempler Billede og grafik tre eksempler billedebehandling: Hvad: Redigering og optimering af to billeder. Kunde: Jeg beskæftiger mig ikke med billedebehandling til dagligt, da vi hos Rosendahls - Schultz Grafisk

Læs mere

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Gary Rebholz Vegas Pro software med fire sofistikerede video anvendelsesområder, som du kan bruge til at analysere din video og få indblik i farvekorrektion filtrering,

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Grafisk workflow. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard

Grafisk workflow. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Grafisk workflow Dokumentation Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Kunde: LASTAS Opgave: Magasin Programmer: Indesign, illustrator og photoshop Farverum: CMYK OPSTART Vi fik til opgave at lave et magasin

Læs mere

Guide til CutePDF Writer

Guide til CutePDF Writer IT-Consulting Freysvænget 2 DK-5200 Odense V T:+45 6619 2494 M:+45 4316 1389 e-mail: info@it-consulting.dk www: it-consulting.dk Guide til CutePDF Writer Formål med CutePDf Writer Download program Download/Installation

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen ZHHO 057117 TESTEX GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Emballage gøres klar til tryk. Dette Night & Day sengelinned er fremstillet af 100% bomuldssatin vævet af merceriserede,

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Type: Niveau: Indhold: Indgang: Kernekompetence:

Type: Niveau: Indhold: Indgang: Kernekompetence: 3.2.2 TK, temaopgave niveau E Opgaveeksempel udarbejdet på TEC Teknisk Erhvervsskolecenter. Se lærerens kommentar efter opgaven. Type: Niveau: Indhold: Indgang: Kernekompetence: Opgave Tværgående x Alment

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

GRAFIK & BILLEDEBEHANDLING

GRAFIK & BILLEDEBEHANDLING GRAFIK & BILLEDEBEHANDLING Forside Beskrivelse Opgaven Jeg vil lave en forside til en brochure. Denne opgave var oprindelig fiktiv, men efter et mindre samarbejde med esport Danmark, vil de gøre brug af

Læs mere

Elektronisk retning et par tricks!

Elektronisk retning et par tricks! Elektronisk retning i Word og PDF Side 1 Elektronisk retning et par tricks! Jeg vil nedenfor præsentere eksempler på tricks til elektronisk retning i Word og i PDF-filer. Word: Registrer ændringer Metoden

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Dokumentstyring ectrl Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Side 1 af 15 15-02-2011 1. Dokumentstyring Ved hjælp af dokumentstyringen i ectrl, kan man tilknytte en fil, et scannet dokument eller et

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Designguide h NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Indhold Logo Logo / Minimum afstand / Placering / Co-branding / Fejlagtig brug Elementer Farver / Tal og piktogrammer / Typografi / Supergrafik

Læs mere

9:00-9:45 forelæsning: digital tegning - 2d. 10:30-10:40 gennemgang øvelse 1: opsætning af scannet tegning

9:00-9:45 forelæsning: digital tegning - 2d. 10:30-10:40 gennemgang øvelse 1: opsætning af scannet tegning KURSUSPLAN - RHINOKURSUS v/ole EGHOLM JACKSON MANDAG 5/10 9:00-9:45 forelæsning: digital tegning - 2d 10:30-10:40 gennemgang øvelse 1: opsætning af scannet tegning 10:40-12:00 øvelse 1: opsætning af scannet

Læs mere

ibooks Author Introduktion

ibooks Author Introduktion ibooks Author Introduktion Velkommen til ibooks Author, som giver dig en fantastisk måde at oprette flotte, interaktive Multi-Touch-bøger til ipad og Mac på. Du kan starte med de flotte skabeloner, der

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Start Photoshop Elements 11 (Velkomstskærmen) Opret en ny kalender via Create-menuen... 16

Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Start Photoshop Elements 11 (Velkomstskærmen) Opret en ny kalender via Create-menuen... 16 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Photo Calendar (Kalender) 5 Photo Book (Fotobog)... 6 Contact Sheet (Kontaktark) 7 Billedpakke 8 Photo Collage (Foto collage) 8 Lave et Greeting Card (lykønskningskort)

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014 1. DEC I dag fik jeg opgavebeskrivelsen og fik et overblik over, hvad der skal laves, ved at gennemgå opgavebeskrivelsen, samt lave en brainstorm og PBS. Jeg er i gang med at finde et alternativ til programmet

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

og smartphones. Optimer grafik og internetindhold for at vise det på en ensartet måde på tværs af enheder.

og smartphones. Optimer grafik og internetindhold for at vise det på en ensartet måde på tværs af enheder. Adobe Fireworks CS6 Markedsføringstekst til samarbejdspartnere Adobe Fireworks CS6 Følgende tekstblokke kan bruges i hjemmesider, kataloger, trykte annoncer eller andet salgsmateriale til Adobe Fireworks

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 konstruktion

NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM værktøjer

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2014 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 - installationer

NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM

Læs mere

ELDOKUMENTATION EFTER STANDARDER

ELDOKUMENTATION EFTER STANDARDER ELDOKUMENTATION EFTER STANDARDER Udviklet i samarbejde mellem PC SCHEMATIC A/S og EVU. 1/7-2015 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC A/S. Forord og indhold Udgivet af PC SCHEMATIC

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere