kv AC Station

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "132-400 kv AC Station"

Transkript

1 kv AC Station Dokumentationsstandard Tekniske rapporter, tegninger og lister EDS Rev. 0 teknisk standard

2 Revisionsoversigt Dokumentnummer: 44370/09 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato 0 DTR IBA,GML,EHN,DTR HRI 1/3-2011

3 Indholdsfortegnelse 1. Omfang 5 2. Referencer Normer og standarder 5 3. Definitioner og forkortelser Definitioner Forkortelser 5 4. Krav Generelt Sprog Enheder Rapporter Generelt Format Dokumentnumre Skabeloner Revisioner Tegninger CAD-systemer Formater og rammer Målestoksforhold Font og tekst Titelfelt Tegningsnummer Versioner Referencefiler Skyer Filnumre Lister Dokumentliste Udstyrsliste Kabelliste CADdy++ Tegninger Tegningsopbygning Formater og skabeloner Målestoksforhold Font og tekst Titelfelt Versioner Skyer Filnumre Grafiske lister Dokumentliste Produktliste Kabelliste Klemmematrice Leverancens omfang Papirkopi Elektronisk dokumentation 11

4 Bilag A: Bilag B: Bilag C: Generelle tegneregler "ISO" og "ISO-F" "CADdy++ projekt opbygning"

5 1. Omfang Energinet.dk's dokumentationsstandard fastlægger kravene til indhold og layout af beregninger, rapporter og tekniske tegninger. Denne dokumentationsstandard er en del af et sæt af standarder, der fastlægger alle formelle krav og retningslinjer for udarbejdelse af dokumentation og lignende. Dokumentationsstandarden fritager ikke leverandøren for sit ansvar for den leverede dokumentation. 2. Referencer 2.1 Normer og standarder Skabeloner til rapporter og tegninger skal skaffes fra Energinet.dk. 3. Definitioner og forkortelser 3.1 Definitioner Ikke relevant. 3.2 Forkortelser Ikke relevant. 4. Krav 4.1 Generelt Energinet.dk's dokumentationsstandard fastlægger mindstekravene til den dokumentation, der leveres til Energinet.dk af eksterne leverandører. Dokumentationsstandarden er tænkt som en kravspecifikation og en retningslinje for udarbejdelse af dokumentation. Når projekter igangsættes, skal det sikres, at projektet anvender de korrekte Energinet.dk-skabeloner og den korrekte software: Tegninger: AutoCad og eller CADdy++ Rapporter: Microsoft Word. Lister: Microsoft Excel Elektroniske versioner: Adobe Acrobat (dokumenterne skal leveres både som pdf-fil og i originalformat). Alle standardskabeloner skal skaffes fra Energinet.dk. 5/21

6 Dokumentation leveres til Energinet.dk på cd-rom eller via . Andet datamedium kan anvendes efter aftale med Energinet.dk. Den maksimale størrelse på s skal aftales med Energinet.dk. Dokumentationsstandarden fritager ikke leverandøren for sit ansvar for den leverede dokumentation Sprog Dansk eller engelsk Enheder Alle enheder angives i SI-enheder med følgende undtagelser: Rørtykkelser angives i tommer (imperiale enheder) Tryk angives i bar(g) 4.2 Rapporter Generelt Alle beregninger og rapporter skal opdateres til 'as built' og fremlægges som beskrevet i denne dokumentationsstandard. Alle beregninger og rapporter præsenteres i et separat og hensigtsmæssigt mærket ringbind Format Microsoft Word Dokumentnumre Alle rapporter skal tildeles et dokumentnummer. Dokumentets filnummer skal følge dokumentnummeret. Filnummeret må ikke indeholde oplysninger om reviderede udgaver Skabeloner Skabelonerne skal skaffes fra Energinet.dk Revisioner Revisioner af tekniske rapporter skal benævnes som følger: - A, B, C,... designfase - 0 godkendt til konstruktion - 1, 2, 3,... ændringer gennemført i konstruktionsfasen og derefter 4.3 Tegninger Der henvises til bilag A og B CAD-systemer Alle tegninger skal afleveres i AutoCAD-format (.dwg). CADdy++ kan anvendes til eldiagrammer. 6/21

7 4.3.2 Formater og rammer Følgende tegningsformater skal anvendes i AutoCAD: A4, A3, A1 og A0 (A2 er acceptabelt, men bør undgås). Alle tegninger skal kunne læses i A3-størrelse uanset størrelsen på den originale tegning. Energinet.dk's tegnerammer og titelfelter skal anvendes og skal skaffes ved henvendelse til Energinet.dk. Tegnerammerne indsættes i 0,0 og må under ingen omstændigheder eksploderes. Rammen skal placeres i lag 42, mens tegningshoved placeres i lag 41. Tegningshovedet og tegnerammen skal placeres i paper space. Rammen skal afgrænses med et skæremærke. Limits skal fastlægges i henhold til målene på tegnerammen, i model- og paper space. "ISO" og "ISO-F", som beskriver Energinet.dk's krav til lag, stregtykkelse, stregtyper, farver osv., fremgår af bilag B. "ISO" og "ISO-F" udleveres også på forlangende (.ctb-fil) Målestoksforhold Følgende målestoksforhold (metrisk) skal som standard anvendes i tegningerne: 1:1, 1:2, 1:5 1:10, 1:20, 1:50, 1:75, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000 og 1: Font og tekst Standard AutoCAD fonte skal anvendes. Alt på tegningen skal kunne læses, selv når tegningen reduceres til A3-størrelse. Tekst, der rent logisk hænger sammen, skal placeres som en sammenhængende tekst og må ikke bestå af flere deltekster. Al tekst skal ifølge "ISO" placeres i separate lag i model space (se bilag B) Titelfelt Tegningens titelfelt skal indeholde følgende: Projekttitel (attribut for tekst 1) Tegningsindhold (attribut for tekst 2 og tekst 3) Tegningsnummer Dato (as built) Tegningsnummer Tegningsnumre udleveres af Energinet.dk. 7/21

8 4.3.7 Versioner Versioner af tekniske rapporter skal benævnes som følger: - A, B, C,... designfase - 0 godkendt til konstruktion - 1, 2, 3,... ændringer gennemført i konstruktionsfasen og derefter Referencefiler Alle eventuelle referencer skal være bindet, når designfasen afsluttes. Alle eventuelle referencer skal være binded, når as built dokumentationen overtages Skyer Ændringer fra en version til den næste skal angives med skyer på tegningen. Skyer fra ældre versioner skal fjernes, når der laves en ny version. 'As built'-versioner af tegninger må ikke indeholde skyer Filnumre Alle tegninger skal tildeles et dokumentnummer (se 4.3.6). Tegningens filnummer skal være det samme som tegningsnummeret. Filnummeret må ikke indeholder oplysninger om reviderede udgaver. Hver tegningsfil må kun indeholde et view og layout. 4.4 Lister Dokumentliste Der skal udarbejdes en overordnet dokumentliste i Excel-format. Listen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: Dokumentnummer (hvad angår tegninger henvises der til 4.3.6) Dokumenttitel (attribut for tekst 1, 2, 3) Udarbejdet af (teknisk ansvarlig for dokumentet) Revision Revisionsdato Filtype (.dwg,.doc,.xls osv.) Ugyldige og slettede dokumenter Alle dokumenter skal tildeles et entydigt nummer Udstyrsliste Der skal udarbejdes en udstyrsliste i Excel-format Kabelliste Der skal udarbejdes en kabelliste i Excel-format. 8/21

9 Kabelnummeret skal indeholde oplysninger om den fordelingstavle, som kablet er tilsluttet, dvs. nummeret på fordelingstavle efterfulgt af sekvensnummer. 4.5 CADdy++ Tegninger Tegningsopbygning Der henvises til bilag C Formater og skabeloner Der anvendes A3 format med "Energinet tegningsramme, 0-14.tdw" som tegningsskabelon. Energinet's tegningsskabelon må ikke adskilles eller ændres Målestoksforhold Komponenterne skal være i skaleringsforhold Font og tekst Standard fonte Vektor 1 eller Arial skal anvendes. Generelt skal teksten placeres, så layout og tekst kan læses. Teksten skal være 3.5mm, så det kan læses, selv når tegningen reduceres til A4. Tekst, der rent logisk hænger sammen, skal placeres som en sammenhængende tekst og må ikke bestå af flere deltekster. Layout og tekst placeres i samme lag Titelfelt Titelfeltet skal indeholde følgende: Tegningsnummer (= filnavn) Projekt station (Projektbeskrivelse 1) Projekt tavle (Projektbeskrivelse 2) Projekt oprettet dato (As built dato) Leverandør navn (Ikke nødvendig) Leverandør reference (Ikke nødvendig) Tegnet af (Tegner) Sideindhold (Sidebeskrivelse 1) Versioner Versioner af tegninger skal benævnes som følger: - A, B, C,... designfase - 0 godkendt til konstruktion - 1, 2, 3,... ændringer gennemført i konstruktionsfasen og derefter 9/21

10 4.5.7 Skyer Ændringer fra en version til den næste skal angives med skyer på tegningen. Skyer fra ældre versioner skal fjernes, når der laves en ny version. 'As built'-versioner af tegninger må ikke indeholde skyer Filnumre Tegningens/projektets filnummer skal være det samme som tegningsnummeret. Tegningsnummeret udleveres af Energinet.dk Er opbygget således: 999Y Stationsnummer Y Kategori 9 Spændingsniveau 988 Typenummer og gruppenummer 999 Løbenummer Filnummeret må ikke indeholder oplysninger om reviderede udgaver Grafiske lister Der skal genereres lister i CADdy Dokumentliste Listen skal genereres i "Energinet Dokumentliste, A3" skabelon, som ikke må ændres Produktliste Listen skal genereres i "Energinet Produktliste, A3" skabelon, som ikke må ændres Kabelliste Listen skal genereres i "Energinet Kabelliste, A3" skabelon, som ikke må ændres. Kabelnummeret skal indeholde oplysninger om den fordelingstavle, som kablet er tilsluttet, dvs. nummeret på fordelingstavlen efterfulgt af sekvensnummer Klemmematrice Listen skal genereres i "Energinet Klemmematrice, A3" skabelon, som ikke må ændres. 5. Leverancens omfang 5.1 Papirkopi Al teknisk dokumentation skal leveres til Energinet.dk i en opdateret, "as built"- version. Leverandøren skal levere følgende: 10/21

11 Rapporter 2 sæt papirkopier i A4-ringbind Tegninger 3 sæt papirkopier i A4-ringbind (tegningerne skal udskrives i original størrelse og foldes til A4-størrelse) Lister 2 sæt papirkopier i A4-ringbind 5.2 Elektronisk dokumentation Al teknisk dokumentation skal leveres til Energinet.dk på cd-rom i en opdateret, "as built"-version. Den elektroniske version skal svare til papirudskriften og omvendt. Leverandøren skal levere følgende: Rapporter 1 sæt i pdf-format 1 sæt i oprindeligt format (Word), hvis Energinet.dk ønsker dette Tegninger 1 sæt i pdf-format 1 sæt i AutoCad-format (CADdy++ kan anvendes til eltegninger) Lister 1 sæt i pdf-format 1 sæt i oprindeligt format (Excel). 11/21

12 EDS 01 Bilag A CAD-tegningers og dokumenters opbygning Almindelige tegneregler Tegninger skal udarbejdes i millimeter, i model space og plottes i paper space i forholdet 1:1. Medmindre andet er aftalt, skal der leveres todimensionelle tegninger, dvs. alle lag skal placeres på niveau 0 (z=0). Objekter skal tegnes med præcise koordinater eller ved brug af SNAP-værdi eller object snap. Indsætningspunktet for tegninger er 0,0. Hvis tegninger udarbejdes i det nationale koordinatsystem eller andre lokale koordinatsystemer, skal dette aftales på forhånd. Vi bruger i UTM Euref89, hvilket følgelig bør anvendes. Tegningen skal vende korrekt. Dette betyder, for eksempel, at en tegning med en vertikal A4-retning (portræt) skal vises på skærmen med den samme retning, dvs. ikke roteret. Fuldstregslinjer må ikke bestå af flere delstreger, og eventuelle rester af gamle streger skal fjernes. Det er ikke tilladt at placere flere identiske objekter oven på hinanden. Hvis det er nødvendigt med hjælpestreger og -punkter, skal disse placeres i "GUIDE"-laget. Ved udarbejdelse af eldiagrammer, skal snap 1.25 anvendes. Prototypetegninger "ISO"-prototypetegning skal anvendes som grundlag for alle CAD-tegninger. "ISO-F" skal anvendes, hvis tegningen indeholder farvebelagte lag. Lagstruktur Objekter og blokke Antallet af anvendte lag skal begrænses, men nye lag kan oprettes, hvis farve og stregtype anvendes lagvist (color by layer) og overholder "ISO" (se bilag B). Blokke-/cellehierarkier må ikke forekomme, dvs. blokke og celler må ikke indeholde andre blokke/celler. Standardsymboler Symbolernes farver skal være i overensstemmelse med Energinet.dk s penopsætning. 12/21

13 Dimensionering Den dimensioneringsstil, der anvendes i Energinet.dk s prototypetegning, skal bruges. Dimensioneringen skal udføres lagvist "DIM", i model space. Andre dimstyles kan oprettes, forudsat de overholder AutoCADstandarden og Energinet.dk's penopsætning. Dimensioneringen bør altid udføres som dynamisk dimensionering. Skravering CAD-filer Skravering skal begrænses til det absolut nødvendige. Skraveringen skal altid anbringes i separate lag i henhold til "ISO"-lagstrukturen. Lag 26, 27 og 31. Skravering skal være "Associative" og sammenhængende. Tegningsfilernes ubrugte lag, fonte, stregtyper, blokke osv. skal renses ved hjælp af "PURGE". Limits skal svare til tegningsformatet, tegningen skal udarbejdes med "ZOOM ALL", og "UCS" skal være i "WORLD". Datoformater Alle datoer skrives ÅÅÅÅ-MM-DD, fx Programmer og versioner AutoCAD version /21

14 EDS 01 Bilag B "ISO" Lag nr. Stregtype/brug Stregtykkelse /teksthøjde Farve på skærm Farve nr. Kommentar 0 Hvid Hvid Kontinuerlig 1 Fuldstreglinje 0,25 Gul Gul Kontinuerlig 2 Fuldstreglinje 0,35 Hvid Hvid Kontinuerlig 3 Fuldstreglinje 0,50 Grøn Grøn Kontinuerlig 4 Fuldstreglinje 0,70 Cyan Cyan Kontinuerlig 5 Fuldstreglinje 1,00 Rød 14 Kontinuerlig 6 Fuldstreglinje 0,18 Magenta Magenta Kontinuerlig 7 Streg/punktum 0,35 Hvid Hvid Dashdot1 8 Punktum 0,50 Grøn Grøn Punktum 9 Fuldstreglinje 0,13 Gul 61 Kontinuerlig Punkteret linje 0,25 Gul Gul Skjult 12 Punkteret linje 0,35 Hvid Hvid Skjult 13 Punkteret linje 0,50 Grøn Grøn Skjult 14 Punkteret linje 0,70 Cyan Cyan Skjult Midterlinje 0,18 Magenta Magenta Midt 17 Kabel 0,70 Rød Rød Dashdot1 18 Udgang 0,70 Sort 251 Divide 19 Vand 0,70 Gul 52 Phantom 20 Afløb 0,70 Cyan Cyan Phantom 21 Tekst stil 2 2,0 Gul Gul Antikva stil 2-5 2,5 Gul Gul Antikva 22 Tekst stil 3 3,0 Hvid Hvid Antikva stil 3-5 3,5 Hvid Hvid Antikva 23 Tekst stil 4-5 4,5 Grøn Grøn Antikva stil 5 5,0 Grøn Grøn Antikva stil A04 4,0 Grøn Grøn Arial 24 Tekst stil ,25 Gul 60 Antikva stil 1-5 1,50 Gul 60 Antikva stil 1-8 1,80 Gul 60 Antikva 25 Tekst stil 2-5 2,5 Hvid Hvid Antikva 26 Skravering 0,25 Cyan 132 Kontinuerlig 27 Skravering 0,35 Blå Blå Kontinuerlig 28 Tekst stil A ,0 Gul Gul Arial (bredde 0,8) stil A ,0 Gul Gul Arial (bredde 0,8) 14/21

15 Lag nr. Stregtype/brug Stregtykkelse /teksthøjde Farve på skærm Farve nr. Kommentar 29 Tekst stil 6 6,0 Grøn 90 Antikva stil A06 6,0 Grøn 90 Arial stil A09 9,0 Grøn 90 Arial stil A12 12,0 Grøn 90 Arial stil A ,0 Grøn 90 Arial (bredde 0,8) 30 Pline 0,07 Rød 13 Kontinuerlig 31 Skravering 0,18 Magenta Magenta Kontinuerlig Gråtonet 0.18 grey 8 Kontinuerlig Titelfelt 143/246 Hvid Sort/ /246 Blok m. attribut. Logo Tekststil ,25 Hvid 254 Antikva (bredde 0,67) Tekststil 24 0,50 Grøn 90 Antikva (bredde 0,80) 42 Kant 0,50 Grøn Grøn Block 43 Skæremærker 0,18 Magenta Magenta Defpoints Hvid DIM Gul Guide Blå 150 Ident Rød 13 X-ref Grå 8 Alt skal plottes i farven sort. 15/21

16 "ISO-F" Lag nr. Stregtype / brug Stregtykkelse / teksthøjde Farve på skærm Farve nr. Farve på plot Kommentar 0 Hvid Hvid Kontinuerlig 1 Fuldstreglinje 0,25 Gul Gul Sort Kontinuerlig 2 Fuldstreglinje 0,35 Hvid Hvid Sort Kontinuerlig 3 Fuldstreglinje 0,50 Grøn Grøn Sort Kontinuerlig 4 Fuldstreglinje 0,70 Cyan Cyan Sort Kontinuerlig 5 Fuldstreglinje 1,00 Rød 14 Sort Kontinuerlig 6 Fuldstreglinje 0,18 Magenta Magenta Sort Kontinuerlig 7 Streg/punktum 0,35 Hvid Hvid Sort dashdot1 8 Punktum 0,50 Grøn Grøn Sort Punktum 9 Fuldstreglinje 0,13 Gul 61 Sort Kontinuerlig Punkteret linje 0,25 Gul Gul Sort Skjult 12 Punkteret linje 0,35 Hvid Hvid Sort Skjult 13 Punkteret linje 0,50 Grøn Grøn Sort Skjult 14 Punkteret linje 0,70 Cyan Cyan Sort Skjult Midterlinje 0,18 Magenta Magenta Sort Midt 17 Kabel 0,70 Rød Rød Sort dashdot1 18 Udgang 0,70 Sort 251 Sort Divide 19 Vand 0,70 Gul 52 Sort Phantom 20 Afløb 0,70 Cyan Cyan Sort Phantom 21 Tekst stil 2 2,0 Gul Gul Sort Antikva stil 2-5 2,5 Gul Gul Sort Antikva 22 Tekst stil 3 3,0 Hvid Hvid Sort Antikva stil 3-5 3,5 Hvid Hvid Sort Antikva 23 Tekst stil 4-5 4,5 Grøn Grøn Sort Antikva stil 5 5,0 Grøn Grøn Sort Antikva stil A04 4,0 Grøn Grøn Sort Arial 24 Tekst stil ,25 Gul 60 Sort Antikva stil 1-5 1,50 Gul 60 Sort Antikva stil 1-8 1,80 Gul 60 Sort Antikva 25 Tekst stil 2-5 2,5 Hvid Hvid Sort Antikva 26 Skravering 0,25 Cyan 132 Sort Kontinuerlig 27 Skravering 0,35 Blå Blå Sort Kontinuerlig 28 Tekst stil A ,0 Gul Gul Sort Arial (bredde 0,8) stil A ,0 Gul Gul Sort Arial (bredde 0,8) 29 Tekst stil 6 6,0 Grøn 90 Sort Antikva stil A06 6,0 Grøn 90 Sort Arial stil A09 9,0 Grøn 90 Sort Arial stil A12 12,0 Grøn 90 Sort Arial stil A ,0 Grøn 90 Sort Arial (bredde 16/21

17 0,8) 30 Pline 0,07 Rød 13 Sort Kontinuerlig 31 Skravering 0,18 Magenta Magenta Sort Kontinuerlig Gråtonet 0.18 grå 8 grå Kontinuerlig 40 Sort Blok m. Titelfelt /246 Hvid 143/24 attribut. 6 Logo Tekst stil ,25 Hvid 254 Sort Antikva (bredde 0,67) stil 2 0,50 Grøn 60 Sort Antikva (bredde 0,80) 42 Ramme 0,50 Grøn Grøn Sort blok 43 Skæremærker 0,18 Magenta Magenta Sort Defpoints Hvid Sort DIM Gul Sort Guide Blå 150 Sort Ident Rød 13 Sort X-ref 0,18 Grå 8 B018 0,18 Blå 150 Blå Kontinuerlig B018D 0,18 Blå 150 Blå Streg/punktum B018H 0,18 Blå 150 Blå Skjult B025 0,25 Blå 151 Blå Kontinuerlig B025D 0,25 Blå 151 Blå Streg/punktum B025H 0,25 Blå 151 Blå Skjult B035 0,35 Blå 152 Blå Kontinuerlig B035D 0,35 Blå 152 Blå Streg/punktum B035H 0,35 Blå 152 Blå Skjult B050 0,50 Blå 153 Blå Kontinuerlig B050D 0,50 Blå 153 Blå Streg/punktum B050H 0,50 Blå 153 Blå Skjult B070 0,70 Blå 160 Blå Kontinuerlig B070D 0,70 Blå 160 Blå Streg/punktum B070H 0,70 Blå 160 Blå Skjult B100 1,00 Blå 161 Blå Kontinuerlig B100D 1,00 Blå 161 Blå Streg/punktum B100H 1,00 Blå 161 Blå Skjult C018 0,18 Cyan 120 Cyan Kontinuerlig 17/21

18 C018D 0,18 Cyan 120 Cyan Streg/punktum C018H 0,18 Cyan 120 Cyan Skjult C025 0,25 Cyan 121 Cyan Kontinuerlig C025D 0,25 Cyan 121 Cyan Streg/punktum C025H 0,25 Cyan 121 Cyan Skjult C035 0,35 Cyan 122 Cyan Kontinuerlig C035D 0,35 Cyan 122 Cyan Streg/punktum C035H 0,35 Cyan 122 Cyan Skjult C050 0,50 Cyan 123 Cyan Kontinuerlig C050D 0,50 Cyan 123 Cyan Streg/punktum C050H 0,50 Cyan 123 Cyan Skjult C070 0,70 Cyan 130 Cyan Kontinuerlig C070D 0,70 Cyan 130 Cyan Streg/punktum C070H 0,70 Cyan 130 Cyan Skjult C100 1,00 Cyan 131 Cyan Kontinuerlig C100D 1,00 Cyan 131 Cyan Streg/punktum C100H 1,00 Cyan 131 Cyan Skjult G018 0,18 Grøn 70 Grøn Kontinuerlig G018D 0,18 Grøn 70 Grøn Streg/punktum G018H 0,18 Grøn 70 Grøn Skjult G025 0,25 Grøn 71 Grøn Kontinuerlig G025D 0,25 Grøn 71 Grøn Streg/punktum G025H 0,25 Grøn 71 Grøn Skjult G035 0,35 Grøn 72 Grøn Kontinuerlig G035D 0,35 Grøn 72 Grøn Streg/punktum G035H 0,35 Grøn 72 Grøn Skjult G050 0,50 Grøn 73 Grøn Kontinuerlig G050D 0,50 Grøn 73 Grøn Streg/punktum G050H 0,50 Grøn 73 Grøn Skjult G070 0,70 Grøn 80 Grøn Kontinuerlig G070D 0,70 Grøn 80 Grøn Streg/punktum G070H 0,70 Grøn 80 Grøn Skjult G100 1,00 Grøn 81 Grøn Kontinuerlig G100D 1,00 Grøn 81 Grøn Streg/punktum G100H 1,00 Grøn 81 Grøn Skjult M018 0,18 Magenta 200 Magenta Kontinuerlig M018D 0,18 Magenta 200 Magenta Streg/punktum M018H 0,18 Magenta 200 Magenta Magenta Skjult M025 0,25 Magenta 201 Magenta Kontinuerlig M025D 0,25 Magenta 201 Magenta Streg/punktum M025H 0,25 Magenta 201 Magenta Skjult M035 0,35 Magenta 202 Magenta Kontinuerlig M035D 0,35 Magenta 202 Magenta Streg/punktum M035H 0,35 Magenta 202 Magenta Skjult M050 0,50 Magenta 203 Magenta Kontinuerlig M050D 0,50 Magenta 203 Magenta Streg/punktum 18/21

19 M050H 0,50 Magenta 203 Magenta Skjult M070 0,70 Magenta 210 Magenta Kontinuerlig M070D 0,70 Magenta 210 Magenta Streg/punktum M070H 0,70 Magenta 210 Magenta Skjult M100 1,00 Magenta 211 Magenta Kontinuerlig M100D 1,00 Magenta 211 Magenta Streg/punktum M100H 1,00 Magenta 211 Magenta Skjult R018 0,18 Rød 20 Rød Kontinuerlig R018D 0,18 Rød 20 Rød Streg/punktum R018H 0,18 Rød 20 Rød Skjult R025 0,25 Rød 21 Rød Kontinuerlig R025D 0,25 Rød 21 Rød Streg/punktum R025H 0,25 Rød 21 Rød Skjult R035 0,35 Rød 22 Rød Kontinuerlig R035D 0,35 Rød 22 Rød Streg/punktum R035H 0,35 Rød 22 Rød Skjult R050 0,50 Rød 23 Rød Kontinuerlig R050D 0,50 Rød 23 Rød Streg/punktum R050H 0,50 Rød 23 Rød Skjult R070 0,70 Rød 30 Rød Kontinuerlig R070D 0,70 Rød 30 Rød Streg/punktum R070H 0,70 Rød 30 Rød Skjult R100 1,00 Rød 31 Rød Kontinuerlig R100D 1,00 Rød 31 Rød Streg/punktum R100H 1,00 Rød 31 Rød Skjult Y018 0,18 Gul 40 Gul Kontinuerlig Y018D 0,18 Gul 40 Gul Streg/punktum Y018H 0,18 Gul 40 Gul Skjult Y025 0,25 Gul 41 Gul Kontinuerlig Y025D 0,25 Gul 41 Gul Streg/punktum Y025H 0,25 Gul 41 Gul Skjult Y035 0,35 Gul 42 Gul Kontinuerlig Y035D 0,35 Gul 42 Gul Streg/punktum Y035H 0,35 Gul 42 Gul Skjult Y050 0,50 Gul 43 Gul Kontinuerlig Y050D 0,50 Gul 43 Gul Streg/punktum Y050H 0,50 Gul 43 Gul Skjult Y070 0,70 Gul 50 Gul Kontinuerlig Y070D 0,70 Gul 50 Gul Streg/punktum Y070H 0,70 Gul 50 Gul Skjult Y100 1,00 Gul 51 Gul Kontinuerlig Y100D 1,00 Gul 51 Gul Streg/punktum Y100H 1,00 Gul 51 Gul Skjult 19/21

20 Bilag C CADdy++ projekt opbygning Almindelige tegneregler Sidenummereringen skal være fortløbende. Første side skal være dokumentlisten efterfulgt af en forside, overensstemmelseserklæring, komponenterklæring, produktionsstandard, tavle arrangement, tavle fundament, Kredsskemaer, produktliste, kabelliste, klemmematrice. Disponible klemmer og komponenter i tavlen påføres projektet, så de også kommer med på de grafiske lister. Det skal være muligt at udskifte sideskabeloner uden der mistes informationer. Prototype-tegninger Energinet projekt skabelon skal benyttes inkl. sideskabeloner: Energinet tegningsramme, 0-14.tdw Energinet Dokumentliste, A3.tdw Energinet Produktliste, A3.tdw Energinet Kabelliste, A3.tdw Energinet Klemmematrice, A3.tdw Symboler Symboler skal være intelligente symboler. Klemmer Komponenter Klemmetilslutninger skal være defineret korrekt iht. int/ekst. tilslutning. Komponentbenævnelse skal aftales med Energinet.dk Komponenter skal indeholde leverandør, type og betegnelse. Kabler Kabelbenævnelse skal aftales med Energinet.dk Kabler skal påføres som intelligente kabler. Ledninger Ledninger skal påføres som intelligente ledninger. Forside Forsiden skal indeholde hvilken tavle og specifikke tekniske data. Tekst på kredsskemaet skal være uden brug af attributter. 20/21

21 Overensstemmelseserklæring Komponenterklæring Tekst på kredsskemaet skal være uden brug af attributter. Tekst på kredsskemaet skal være uden brug af attributter. Dokumentforklaring Information om hvordan tavledokumentationen skal læses. Tekst på kredsskemaet skal være uden brug af attributter. Målestok Layout tegninger skal være i samme målestok. CAD-filer Projektet skal være komprimeret inden aflevering til Energinet.dk Datoformater Alle datoer skrives ÅÅÅÅ-MM-DD, fx Programmer og versioner CADdy++. 21/21

PRO-2003-7 Dokumentstyring.doc Bispebjerg Hospital 2010-04-07/ Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

PRO-2003-7 Dokumentstyring.doc Bispebjerg Hospital 2010-04-07/ Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen DOKUMENTSTYRING Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2010-04-09 Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER... 2 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE...

Læs mere

Dokumentationsmanual for produktions- & distributionsanlæg

Dokumentationsmanual for produktions- & distributionsanlæg for produktions- & distributionsanlæg Maj 2013 Rev. Nr. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 4 1.1 Definitioner... 4 2. DOKUMENTATION AF PRODUKTIONSANLÆG... 5 2.1 Opdeling af tegninger og dokumenter... 6

Læs mere

Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark

Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark Krav til teknisk dokumentation i Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Jnis Maro Sobo Gyldig fra: 01.02.2015 Normniveau: BN2 side 1(22) Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 3 1.1 IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION Sådan laver du et simpelt projekt med en husinstallation, hvor du anvender de mest almindelige funktioner i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Sidst

Læs mere

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION IKT-Aftale SAG: SPURVELUNDSKOLEN; UDBYGNING 2015-2016 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION SAG Sagsnummer IKT-AFTALE

Læs mere

hydraulik/pneumatik og flow diagrammer. Desuden findes symboler til PLCer, sensorer og transducere, intelligent husinstallation,

hydraulik/pneumatik og flow diagrammer. Desuden findes symboler til PLCer, sensorer og transducere, intelligent husinstallation, FUNKTIONSOVERSIGT PC SCHEMATIC Automation er en CAD-løsning til dokumentation af automation, installation, pneumatik og hydraulik. Programmet sætter dig i stand til at bruge din tid så effektivt som muligt,

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

DEL 1. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

DEL 1. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC DEL 1 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 FORORD... 7 UDERSTØTTELSE AF UNICODE... 10 OVERBLIK OVER MANUALEN...13 KOM HURTIGT I GANG...

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Bygherrekrav - Digital Aflevering Vejledning til kravspecifikation - revision 2

Bygherrekrav - Digital Aflevering Vejledning til kravspecifikation - revision 2 Erhvervs- og byggestyrelsen Bygherrekrav - Digital Aflevering Vejledning til kravspecifikation - revision 2 DACaPo Marts 2006 Erhvervs- og byggestyrelsen Bygherrekrav - Digital Aflevering Vejledning til

Læs mere

SEE Electrical V7R2 Builds SEE Electrical V7R2 Nyheder

SEE Electrical V7R2 Builds SEE Electrical V7R2 Nyheder SEE Electrical V7R2 Builds SEE Electrical V7R2 Nyheder V7R2 Build (Sorteret stigende) Beskrivelse Build 12 - Begrænsning af antal åbne sider. Der var i visse tilfælde ikke mulighed for at begrænse antallet

Læs mere

16. Introduktion til AutoLISP

16. Introduktion til AutoLISP 18 16. Introduktion til AutoLISP I dette kapitel skal du lære om AutoCADs indbyggede programmeringssprog AutoLISP. Denne facilitet har du ikke til rådighed, hvis du er AutoCAD LT-bruger. Med AutoLISP kan

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

Vejledning om tilgængelige PDF-filer

Vejledning om tilgængelige PDF-filer Vejledning om tilgængelige PDF-filer Denne vejledning er udarbejdet i Kompetencecenteret it for alle under ITog Telestyrelsen. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af det øgede fokus på brugen af dokumentformatet

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

Din brugermanual HP SCANJET 5470C http://da.yourpdfguides.com/dref/922320

Din brugermanual HP SCANJET 5470C http://da.yourpdfguides.com/dref/922320 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Microsoft Dynamics C5 Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office...5 Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

En model for programmer Version 1.0

En model for programmer Version 1.0 En model for programmer Version 1.0 Henrik Bærbak Christensen Datalogisk Institut Aarhus Universitet Februar 2012 Dette undervisningsmateriale beskriver en model for, hvordan programmer er opbygget. Materialet

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale DEN STØRSTE FORSKEL MELLEM EXCEL OG CALC ER, AT HVIS DU BRUGER CALC PÅ DANSK, SÅ SKAL DU BENYTTE DE DANSKE FUNKTIONS NAVNE I STEDET

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere