IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole"

Transkript

1 IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

2 IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt Forord It- og mediehandleplanen skal være med til at sikre Sct. Jørgens Skole som en JPCK-skole, hvilket betyder, at skolens ledelse og medarbejdere vedkender sig nødvendigheden af at undervise eleverne i kompetencer på it- og medieområdet, som de er beskrevet i JPCK-konceptet på adressen I handleplanen ses følgende 6 kolonner: Mål: Her gives en kort beskrivelse af målene for undervisningen som de kan ses i en mere uddybende beskrivelse på ovenstående adresse. Indhold. Eleverne skal lære.: I denne kolonne findes en kort beskrivelse af de kompetencer, som eleverne skal tilegne sig gennem undervisningen. På ovenstående adresse findes en mere uddybende beskrivelse. It-program/værktøj: Denne kolonne viser et forslag til hvilket program eller værktøj, der kan anvendes i undervisningen. Evalueringsform: Evalueringsformen kan evt. også vælges anderledes blandt de 7 evalueringsformer, der er beskrevet i JPCK. Evalueringsform kan dog ikke fravælges, da denne del af undervisningen jo viser, om eleverne har opnået de ønskede kompetencer for udstedelse af JPCK-bevis. For hvert klassetrin findes it- og medieplanerne i hvert sit skema adskilt af en tom linje; men undervisningen i it- og mediekompetencer bør ses i én og samme sammenhæng. Sct. Jørgens Skole Juni 2005 Sidst revideret 7. okt Inge Wittrup Skoleleder Forord

3 IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt Trin Børnehaveklassen Mål Indhold. Eleverne skal lære... IT-program / værktøj Evalueringsform - at eleverne opnår fortrolighed med arbejdet ved computeren - navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder. - at tænde og slukke computeren rigtigt. Windows Dagligt indtryk - at kende de forskellige dele af et skærmbillede. - at indtage en god arbejdsstilling ved computeren. - at bruge begge hænder på tastaturet. - at logge på lokalt netværk med personlig kode. - at eleverne tilegner sig grundlæggende færdigheder i tekstbehandling. - at finde og starte tekstbehandling fra Startmenuen. - at skrive uformateret tekst med standardtypografi. Microsoft Word medieprodukter i Dokumenter-mappen. - at gemme og hente filer i Dokumenter-mappen. - at eleverne tilegner sig grundlæggende færdigheder i tegning på computer. - at finde og starte tegneprogrammet fra Startmenuen. Vælge niveau. - at benytte simple tegneredskaber. Fresco Paint Tux Paint medieprodukter i Dokumenter-mappen. - at eleverne kan anvende digitale undervisningsmaterialer - at undervisningsmateriale kan findes på computeren. Dagligt indtryk Trin Børnehaveklassen Side 1

4 IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt Mål Indhold. Eleverne skal lære... IT-program / værktøj Evalueringsform - at eleverne kan holde orden i filer og mapper. - at slette uønskede filer og mapper. - at oprette nye relevante mapper. Samtale med eleverne. Potefølje. - at oprette en mappe med undermapper, der kan benyttes som elektronisk portefølje fra klasse. - at udvælge dokumenter til porteføljen, som dokumentation for indlærte it-kompetencer m.m. - at stille skarpt med ørerne at lytte til andre -at kunne afspille bånd fra båndoptager. Båndoptager Samtale med eleverne. Trin Børnehaveklassen Side 2

5 IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt Trin 1. klasse - at eleverne opnår fortrolighed med arbejdet ved computeren - at kende netværkets betydning. - at kende den fysiske placering af et gemt dokument. Dagligt indtryk - at kende P-drevet og dets betydning. - at eleverne udbygger færdighederne i tekstbehandling. - at vælge skrifttype, størrelse og typografi. - at anvende justering af afsnit. - at anvende Vis udskrift og Udskriv via Filermenuen. Microsoft Word Dagligt indtryk medieprodukter. - at eleverne udbygger færdighederne i tegneprogrammet. - at benytte programmets værktøjer. Fresco Paint Tux paint medieprodukter. - at eleverne tilegner sig hensigtsmæssige arbejdsvaner. - at bruge begge hænder på tastaturet. 10-finger. Dagligt indtryk. - at eleverne stifter bekendtskab med Skolekom som mailsystem - at logge på Skolekom. - at åbne, besvare og sende mail. Skolekom Afprøvning af kompetencer. - at eleverne stifter bekendtskab med internettet. - at åbne en browser. - at besøge en bestemt adresse. Internet Explorer. - at følge links. - at gøre eleverne bevidste om egne it-færdigheder. - at vedligeholde porteføljen gennem udvælgelse af nye dokumenter til porteføljen. Samtale med eleverne. Portefølje. Trin 1. klasse Side 3

6 IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt at se sammenhænge ml. billeder og lyd - at skabe lyde og stemninger - at optage lyde på båndoptager. - at kunne lave tricklyde. Båndoptager og mikrofon. Samtale med eleverne. Portefølje. Trin 1. klasse Side 4

7 IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt Trin 2. klasse - at eleverne opnår fortrolighed med arbejdet ved computeren - at kende K-drevet (Klassen) og dets betydning. Dagligt indtryk. - at eleverne udbygger færdighederne i tekstbehandling. - at kende forskel på Backspace og Delete. - at benytte Sideopsætning til ændring af margen og papirretning. Microsoft Word Dagligt indtryk.. - at anvende funktionerne Klip, Kopier og Sæt ind. - at indsætte Clipart og Wordart. - at kende forskel på Indsætte og Overskriv. - at eleverne udbygger kendskabet til mulighederne i Skolekom. - at oprette og anvende adressekartotek. - at anvende den elektroniske klassekonference. Skolekom Afprøvning af kompetencer. - at eleverne udbygger kendskabet til søgning på internettet. - at anvende en søgetjeneste og en søgestrategi. - at anvende digitale databaser. F.eks. Danske dyr Internet Explorer. - at eleverne kan anvende digitalt medie mhp. offentliggørelse - at anvende UNI-login til bl.a. Hval.dk - at offentliggøre et produkt bestående af tekst, billeder, tegninger og lyd. Bogbyggeren. medieprodukter. - at arbejde med digital lydoptager. - at gøre eleverne bevidste om egne it-færdigheder. - at vedligeholde porteføljen gennem udvælgelse af nye dokumenter til porteføljen. Samtale med eleverne. Portefølje. Trin 2. klasse Side 5

8 IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt at optage sig selv og andre på bånd. - at udtrykke sig klart. - at lave lydreportager. - at optage små lyd-skuespil på bånd. Båndoptager og mikrofon. Samtale med eleverne. Portefølje. - at turde noget spille skuespil. Trin 2. klasse Side 6

9 Trin 3. klasse - at eleverne opnår fortrolighed med arbejdet ved computeren - at kende S-drevet og dets betydning. Dagligt indtryk. - at eleverne kan bruge it- og medieværktøjer til at skabe og eksperimentere med udtryk. - at arbejde med ændring af linjeafstand, indsættelse af tabulatorer og anvendelse af typografier. Microsoft Word medieprodukter. - at anvende stavekontrollen. - at indsætte egne billeder. - at arbejde med at finde det layout eller den udtryksform, der bedst understøtter dokumentet. - at eleverne opnår fortrolighed med anvendelsen af en digital logbog. - at føre digital logbog i en afgrænset periode. Logbog på Hval.dk Procesbeskrivelse i logbog. - at eleverne kan kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer. - om forskellige former for kommunikation på internettet. - om grundlæggende regler for kommunikation på nettet. Hval.dk Chat Dagligt indtryk. - at eleverne udbygger kendskabet til internettet. - om forskellige formål med hjemmesider. - om uønsket information ved søgning. Hval.dk Skoda - Polfoto Dagligt indtryk. - om regler for, hvad der må kopieres fra internettet. - at eleverne kan anvende digitalt kamera. - om digitalkameraets funktioner: Fotografere, se, slette, overføre til PC, gemme og zoome. Scenebyggeren medieprodukter. Trin 3. klasse Side 7

10 - at eleverne tilegner sig grundlæggende færdigheder i regneark. - at finde og starte regnearket fra Start-menuen. - at skrive tekst og tal i cellerne. - at anvende færdige regneark til f.eks. tabeltræning. Microsoft Excel. - at eleverne skal kende til, at forløb og processer kan simuleres ved hjælp af en computer. - at man kan simulere forsøg og processer, der strækker sig over lang tid eller er for farlige til at gennemføre i skolen. - at der findes digitale opsamlingsværktøjer. Danske-dyr.dk Robolab Dagligt indtryk. Procesbeskrivelse i logbog. - at gøre eleverne bevidste om egne it-færdigheder. - at vedligeholde porteføljen gennem udvælgelse af nye dokumenter til porteføljen. Samtale med eleverne. Portefølje. -at vurdere elevernes itfærdigheder. - at der kun udstedes JPCK-bevis til de elever, der kan dokumentere de fornødne it-færdigheder for trin 1. Har eleven nået de itfaglige mål for udstedelse af JPCKbevis? - at gå tæt på mennesker. -at samtale og interviewe. OH Samtale med eleverne. - at udvikle kritisk sans. -at betjene overhead og digitalkamera. Digitalkamera Portefølje. - at udvikle kvalitet i samtalen. Vurdering - at udtrykke sig med billeder. Trin 3. klasse Side 8

11 Trin 4. klasse - at eleverne kender de grundlæggende udtryk og begreber i forbindelse med computerarbejde. - at gemme og organisere filer i mapper på relevante drev i forhold til opgaven. Dagligt indtryk - at eleverne kan navigere på computerens harddisk og på et lokalnetværk. - at analysere et it- og medieprodukt ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser. - at arbejde med sidehoved og sidefod. - at indsætte specialtegn. - at anvende Søg og erstat-funktionen. Microsoft Word Afprøvning af kompetencer - at arbejde med at finde det layout eller den udtryksform, der bedst understøtter dokumentet. - at eleverne udbygger kendskabet til regneark. - at arbejde med simple formler. - at indsætte og slette rækker og kolonner. Microsoft Excel - at eleverne kan anvende digitale databaser. - at søge og udvælge informationer fra digitale databaser. Dantek BiblioMatik Samtale med eleverne Eleverne skal være bekendt med programmering vha. it- og mediebaserede læremidler. - at opbygge historieforløb med tekst, billeder og lyd. Historiebyggeren og Scenebyggeren Procesbeskrivelse i logbog - at styrke elevernes kompetencer med hensyn til elektronisk kommunikation. - at sende en vedhæftet fil. - at bruge et konferencesystem -at bruge et chatprogram. Skolekom - at være kritisk over for at afgive personlige oplysninger på internettet. Trin 4. klasse Side 9

12 - at eleverne kan træffe kompetente valg af it- og medieværktøjer i en produktionsproces. - at vurdere et DTP-programs fordele og ulemper. - at tilegne sig hensigtsmæssige arbejdsmetoder ved anvendelse af DTP-program. Microsoft Publisher medieprodukter - at gemme og hente publikationer. - at arbejde med layouthjælpelinier. - at indsætte Word-art og Clip-art. - at eleverne stifter bekendtskab med et billedbehandlingsprogram. - at browse med Paint Shop Pro. - at hente og gemme billeder. Paint Shop Pro - at vælge filtype efter anvendelsesformål. - at eleverne kan holde orden i filer og mapper. - at brænde en CD med porteføljen for kl. - at slette uønskede filer og mapper. - at oprette nye relevante mapper. Brænderprogram Portefølje - at oprette en mappe med undermapper, der kan benyttes som elektronisk portefølje fra klasse. - at udvælge dokumenter til porteføljen, som dokumentation for indlærte it-kompetencer m.m. - at anvende et digitalkamera. - at stille skarpt med øjnene. - at opdage det gode billede. - at tage still-billeder med digitalkamera. - at kombinere still-billeder med lyd. -at udprinte egne billeder. Digitalkamera Windows lydoptager Publisher Vurdering af billedprodukter. Portefølje. Trin 4. klasse Side 10

13 Trin 5. klasse - at eleverne kender de mest almindelige filtyper. - at kende almindelige filtypebetegnelser for dokumenter fra tekstbehandling, regneark, billedbehandling og lydbehandling. Dagligt indtryk - at eleverne kan bearbejde et produkt med henblik på kommunikation eller udtryk ud fra kendskab til enkle virkemidler. - at arbejde med rammer og skygger. - at indsætte felter med f.eks. sidetal. - at gemme i andre filformater. Microsoft Word medieprodukter - at arbejde med at finde det layout eller den udtryksform, der bedst understøtter dokumentet. - at eleverne udbygger kendskabet til regneark. - at arbejde med formatering af regneark: talformat, tekstformat, cellejustering, rammer og skygger. Microsoft Excel Afprøvning af kompetencer - at eleverne bliver fortrolige med den procesorienterede arbejdsform. - at eleverne arbejder med styring ved hjælp af enkel programmering. - at arbejde med styring af robotter på indledende trin. Der arbejdes på pilot 3 med at kontrollere motor, tryksensor, lyssensor og tid. Robolab Pilot Procesbeskrivelse i logbog Portefølje - at eleverne udbygger kendskabet til internettet. - at begrunde valg og fravalg af informationer. - at gøre rede for princippet i en hypertekst. Internet Explorer Samtale med eleverne - at gemme tekst, billede, lyd og video fra internettet med henblik på bearbejdning og produktion. Trin 5. klasse Side 11

14 - at styke elevernes kompetencer med hensyn til elektronisk kommunikation. - at udgive enkle websider. - at bruge regler for elektronisk offentliggørelse. - at adgang til websteder kan kontrolleres, og brugerens adfærd kan registreres. Webbyggeren - at eleverne kan træffe kompetente valg af it- og medieværktøjer i en produktionsproces. - at større tekststykker skrives i tekstbehandling. - at indsætte egne billeder. - at indscanne et billede til DTP-programmet. Microsoft Publisher - at eleverne udbygger kendskabet til billedbehandlingsprogrammet. - at klippe og kopiere dele af et billede. - at aflæse filstørrelsen og resize billedet efter behov. Paint Shop Pro - at lave et transparent gif-billede. - at gøre eleverne bevidste om egne it-færdigheder. - at vedligeholde porteføljen gennem udvælgelse af nye dokumenter til porteføljen. Portefølje - at udtrykke sig i levende billeder. - at turde noget agere foran et kamera. - at optage med et digital videokamera. - at panorere og zoome med et videokamera - at koble videokamera til TV-apparatet. Digital videokamera Vurdering af indholdet i videooptagelser. Samtale med eleverne. Trin 5. klasse Side 12

15 Trin 6. klasse - at eleverne kan vurdere risiko ved at bruge filer fra andre. - at forholde sig til virusproblemet. - at virusscanne ukendte filtyper. Antivirusprogram Samtale med eleverne - at eleverne kan bruge formaterings- og redigeringsværktøjer. - at arbejde med tabulator. - at arbejde med punktopstilling. - at opstille tekst i spalter. Microsoft Word medieprodukter - at arbejde med at finde det layout eller den udtryksform, der bedst understøtter dokumentet. - at eleverne udbygger kendskabet til regneark. - at oprette diagrammer. - at sortere data i regneark. Microsoft Excel - at eleverne kan arbejde med eksperimenter som en del af læreforløb. - at arbejde med styring af robotter. Der arbejdes på inventor 3 med forgrenning og løkke i programstrukturen. Robolab - at eleverne arbejder med styring ved hjælp af enkel programmering. - at eleverne udbygger kendskabet til internettet. - at analysere og vurdere indhold på et websted. - at forholde sig til regler om ophavsret. - at kende enkle principper for internettes struktur. Internet Explorer Dagligt indtryk Afprøvning af kompetencer - at bruge forskellige søgetjenester og optimere søgestrategien. Trin 6. klasse Side 13

16 - at styke elevernes kompetencer med hensyn til elektronisk kommunikation. - at bruge netetiske retningslinier. - at personer ikke altid er, hvad de giver sig ud for på internettet. Procesbeskrivelse i logbog - at eleverne kan træffe kompetente valg af it- og medieværktøjer i en produktionsproces. - at arbejde med tabulator, tabel og spalter. - at arbejde med baggrundsside og indsætte sidetal. Microsoft Publisher Afprøvning af kompetencer - at kende betydningen og anvendelsen af autokorrektur. - at eleverne udbygger kendskabet til billedbehandlingsprogrammet. - at billeder kan manipuleres - at et billede kan opbygges af flere lag. - at manipulere med billeder. Paint Shop Pro medieprodukter -at vurdere elevernes itfærdigheder. - at der kun udstedes JPCK-bevis til de elever, der kan dokumentere de fornødne it-færdigheder for trin 2. Har eleven nået de itfaglige mål for udstedelse af JPCKbevis? - at fantasi og grundigt forarbejde er forudsætningen for et godt resultat. - at udarbejde et storyboard/drejebog. - at redigere, hvor redigering foretages som klip i videokamera. -at beskære og manipulere billeder. - at lave videointerviews. Storyboard/drejebog Digital videokamera Vurdere sammenhæng ml. drejebog og optagelser. medieprodukter Trin 6. klasse Side 14

17 Trin 7. klasse - at eleverne kan planlægge og tilrettelægge en produktion af et itog medieprodukt. - at arbejde med tekstbehandling. - at hente, gemme, redigere, formatere, scanne, vise udskrift og udskrive tekst. Microsoft Word Afprøvning af kompetencer - at indsætte sidehoved, sidefod, tvungen sideskift, clipart, wordart og egne billeder. - at arbejde med stavekontrol og autokorrektur. - at eleverne kan forholde sig til itog medieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser. - at fremstille præsentationer i multimedieprogram. - at oprette, slette sider. - at indsætte tekst, billede og lyd. Mediator medieprodukter - at linke siderne sammen ved indsættelelse af navigeringsknapper. - at eleverne stifter bekendtskab med kontorpakkens regneark. - at arbejde med tekst, tal og formler. - at hente, gemme, redigere, formatere, vise udskrift og udskrive regneark. Microsoft Excel - at eleverne kan anvende et præsentationsprogram. - at åbne, gemme, redigere, formatere og vise præsentation. Microsoft PowerPoint - at indsætte tekst og billede. - at eleverne kan begrunde valg af søgestrategi. - at arbejde med søgestrategier ved søgning af informationer fra internettet. Internet Explorer Samtale med eleverne - at eleverne kender til enkle principper for søgetjenester. - om indretning og udvælgelse af hits på søgemaskiner. Trin 7. klasse Side 15

18 - at analysere og vurdere brugen af logbog i egne forløb. - at arbejde med digital logbog i en afgrænset periode (temauge). Logbog på Hval.dk Procesbeskrivelse i logbog - at analysere, vurdere og tage stilling til regler og adfærdsnormer på en elektronisk platform. - at bruge netetiske retningslinier. - at personer ikke altid er, hvad de giver sig ud for på internettet. Samtale med eleverne - at eleverne kan holde orden i filer og mapper. - at brænde en CD med poteføljen for kl. - at slette uønskede filer og mapper. - at oprette nye relevante mapper. Brænderprogram Portefølje - at oprette en mappe med undermapper, der kan benyttes som elektronisk portefølje fra klasse. - at udvælge dokumenter til porteføljen, som dokumentation for indlærte it-kompetencer m.m. - at kunne bruge videomediets muligheder på en hensigtsmæssig måde. - at bruge kritisk sans ved færdiggørelse af egen videoproduktion. - at foretage enkel videoredigering (speak,musik, lydeffekter og tekst til en færdig videoproduktion). Digital videokamera Studio 10 Effekt- og lyd-cd Zoomkørekort. Vurdere videoproduktioner. Trin 7. klasse Side 16

19 Trin 8. klasse - at eleverne kan planlægge og tilrettelægge en produktion af et itog medieprodukt. - at arbejde med tekstbehandling. - at gemme i forskellige filformater - bl.a. PDF. - at arbejde med tabulator, tabeller og spalter. Microsoft Word Afprøvning af kompetencer - at arbejde med nummer- og punktopstilling. - at eleverne kan forholde sig til itog medieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser. - at planlægge og strukturere præstentationen. - at benytte Vis/Skjul-funktionen og ændre cursorens udseende. - at indsætte en animation og arbejde med tidslinie. Mediator Portefølje - at eleverne bliver fortrolige med kontorpakkens regneark. - at fremstille diagrammer med regneark og anvende dem i tekstbehandling. Microsoft Excel - at indsætte sidehoved, sidefod og sidetal. - at indsætte en formel med formeleditoren. - at eleverne kan anvende et præsentationsprogram. - at eleverne kan bruge regler for elektronisk offentliggørelse. - at arbejde med forskellige diasovergange. - at eksportere som HTML-dokument. - at indsætte hyperlink. Microsoft PowerPoint medieprodukter - at eleverne kan bruge it- og medieværktøjer til at udgive på internettet. - at eleverne kan lære sig nye funktioner i et program. - at lave teknisk tegning. - at lave organisationsdiagrammer. Microsoft Word Dagligt indtryk Trin 8. klasse Side 17

20 - at eleverne kan begrunde valg af søgestrategi. - at en god søgestrategi betaler sig ved at give gode hits. Internet Explorer - at elever kan bruge strategier til validering af informationer. - at forholde sig kritisk til informationer fra ukendte websteder. - at eleverne kan analysere og vurdere indholdet på et websted. - at få informationer bekræftet hos en anden kilde, der er uafhængig af første kilde. - at eleverne kan analysere og vurdere et materiales status mht. ophavsret. - at der findes regler for ophavsret, hvor de findes og hovedtrækkene i reglerne. - at gøre eleverne bevidste om egne it-færdigheder. - at vedligeholde porteføljen gennem udvælgelse af nye dokumenter til porteføljen. Portefølje - at være bevidste om lyd- og billedmediernes påvirkningseffekter. - at analysere professionelle lyd- og videoproduktioner med hensyn til optageteknik, redigering og brug af filmiske virkemidler. Digital videokamera Studio 10 medieprodukter Trin 8. klasse Side 18

21 Trin 9. klasse - at eleverne kan planlægge og tilrettelægge en produktion af et itog medieprodukt. - at arbejde med tekstbehandling. - at arbejde med indbyggede og egne typografier. - at arbejde med fod- og slutnote. Microsoft Word - om betingelser for automatisk at generere indholdsfortegnelse. - at eleverne kan forholde sig til itog medieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser. - at generere distributionsfiler. Mediator Dagligt indtryk - at eleverne bliver fortrolige med kontorpakkens regneark. - at eleverne opnår kendskab til regler for digital overførsel og opbevaring af personlige oplysninger. - at sortere data. - at oprette og anvende typografier. - at beskytte celler mod utilsigtet ændring. Microsoft Excel - at eleverne kan anvende et præsentationsprogram. - at eleverne kan forholde sig til itog medieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser. - at oprette og anvende typografier. Microsoft PowerPoint medieprodukter - at eleverne kan analysere og vurdere indholdet på et websted. - at få informationer bekræftet hos en anden kilde, der er uafhængig af første kilde. Internet Explorer Samtale med eleverne - at eleverne kan analysere og vurdere et materiales status mht. ophavsret. - at der findes regler for ophavsret, hvor de findes og hovedtrækkene i reglerne. Trin 9. klasse Side 19

22 - at eleverne kan holde orden i filer og mapper. - at brænde en CD med poteføljen for kl. - at slette uønskede filer og mapper. Brænderprogram - at være bevidste om lyd- og billedmediernes påvirkningseffekter. - at kunne analysere professionelle lyd- og videoproduktioner med hensyn til optageteknik, redigering og brug af filmiske virkemidler. Digital videokamera Internettet Mobiltelefon Vurdering af medieprodukter. - at bruge forskellige reklame-analysemodeller. Trin 9. klasse Side 20

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

Mediehandleplaner 2011

Mediehandleplaner 2011 Mediehandleplaner 2011 for Øster Åby Friskole revideret 23. oktober 2011 Marianne Sams Jørn Rolskov Anette M Rosengren Helge Stockmar Note: Handleplanen skal tages op til fornyet revision juni 2012 for

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 IT Plan for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 Maj 2008 IT Plan 2009-12, Lemvig Kommune 25-03-2009, 5:34 Side 1 af 29 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Pædagogisk beskrivelse... 3 2.1 Status...

Læs mere

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning Læseplan Medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen IT- og mediekompetencer i folkeskolen Læseplan for Sorgenfriskolen Indhold Forord 3 Digital dannelse 3 Sorgenfriskolens princip for elevernes brug af de nye massemedier 4 1. del: Digitale færdigheder 6

Læs mere

Læseplan handleplan for IT 1

Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan & handleplan STRUER IT - EDB 2007/08 Indhold: Baggrund Hensigt, overordnede mål Oversigt begreber Læseplan (Trinmål, aktivitetsforslag, praksis) 1.-3. klassetrin Læseplan

Læs mere

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov.

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov. 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer

Læs mere

BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001

BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001 BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001 PÆDAGOGISK SERVICECENTER BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING Indholdsfortegnelse Forord til biblioteks-, medie- og IT-undervisning... 3 Hensigten

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

IT- og. regnskabskurser også for virksomheder

IT- og. regnskabskurser også for virksomheder IT- og regnskabskurser også for virksomheder Oktober 2014 Indhold Billedbehandling med PSP X6... 3 Billedredigering med Photofiltre 7... 4 Blindskrift... 5 Bogføring på PC... 7 Database modul 1-3... 8

Læs mere

Basis funktioner (Windows XP) Opstart og nedlukning af programmer Musetræning i form af diverse spil

Basis funktioner (Windows XP) Opstart og nedlukning af programmer Musetræning i form af diverse spil Begyndere Styresystem 45348 Tastaturbetjening til indskrivning af tekst 3 dage Kurset er tilrettelagt for personer uden forudgående kendskab til edb og giver et godt grundlag for deltagelse i de efterfølgende

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

Kursuskatalog Kursusbeskrivelser

Kursuskatalog Kursusbeskrivelser Giv din IT viden et spark Kursuskatalog Kursusbeskrivelser April 2010 5. udgave Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af dette kursusmateriale er, uden WedoIT s skriftlige samtykke, forbudt ifølge

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Kursuskatalog 2. kvartal 2014

Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Efteruddannelse tæt på dig Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole Martin Hammerichsvej 2 6270 Tønder 73 73 40 85 www.toha.dk 2 Velkommen I kursusafdelingen på Tønder Handelsgymnasium

Læs mere

Helms Skoles it-handleplan 2012

Helms Skoles it-handleplan 2012 Helms Skoles it-handleplan 2012 1. HVAD ER MÅLET FOR ARBEJDET MED IT PÅ HELMS SKOLE... 1 2. VISION:... 1 3. TILEGNELSE AF DIGITALE KOMPETENCER... 2 4. HVILKET UDSTYR RÅDER SKOLEN OVER PT (APRIL 2012)...

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Lærernes It-kompetencer

Lærernes It-kompetencer Lærernes It-kompetencer Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tiltag... 2 SkoleIntra... 2 Trådløst netværk... 2 Bærbare computere... 3 Smartboards... 3 Papirløst lærerråd... 3 Undersøgelse: Lærere... 3 Formål...

Læs mere

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer Individuelle kurser i it-værkstedet Åbent værksted. Kurser på alle niveauer 1 It-værkstedet For mange er computeren i dag en naturlig og vigtig del af arbejdslivet. Som borger, forbruger eller aktivt fritidsmenneske

Læs mere

kts kastrup IT-kursuskatalog

kts kastrup IT-kursuskatalog kts kastrup IT-kursuskatalog Københavns Tekniske Skole Københavns Tekniske Skoles kursuscenter i Kastrup udbyder en række AMU-kurser indenfor IT, som spænder fra kurser i kontor- og grafiske programmer

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere