IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole"

Transkript

1 IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

2 IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt Forord It- og mediehandleplanen skal være med til at sikre Sct. Jørgens Skole som en JPCK-skole, hvilket betyder, at skolens ledelse og medarbejdere vedkender sig nødvendigheden af at undervise eleverne i kompetencer på it- og medieområdet, som de er beskrevet i JPCK-konceptet på adressen I handleplanen ses følgende 6 kolonner: Mål: Her gives en kort beskrivelse af målene for undervisningen som de kan ses i en mere uddybende beskrivelse på ovenstående adresse. Indhold. Eleverne skal lære.: I denne kolonne findes en kort beskrivelse af de kompetencer, som eleverne skal tilegne sig gennem undervisningen. På ovenstående adresse findes en mere uddybende beskrivelse. It-program/værktøj: Denne kolonne viser et forslag til hvilket program eller værktøj, der kan anvendes i undervisningen. Evalueringsform: Evalueringsformen kan evt. også vælges anderledes blandt de 7 evalueringsformer, der er beskrevet i JPCK. Evalueringsform kan dog ikke fravælges, da denne del af undervisningen jo viser, om eleverne har opnået de ønskede kompetencer for udstedelse af JPCK-bevis. For hvert klassetrin findes it- og medieplanerne i hvert sit skema adskilt af en tom linje; men undervisningen i it- og mediekompetencer bør ses i én og samme sammenhæng. Sct. Jørgens Skole Juni 2005 Sidst revideret 7. okt Inge Wittrup Skoleleder Forord

3 IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt Trin Børnehaveklassen Mål Indhold. Eleverne skal lære... IT-program / værktøj Evalueringsform - at eleverne opnår fortrolighed med arbejdet ved computeren - navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder. - at tænde og slukke computeren rigtigt. Windows Dagligt indtryk - at kende de forskellige dele af et skærmbillede. - at indtage en god arbejdsstilling ved computeren. - at bruge begge hænder på tastaturet. - at logge på lokalt netværk med personlig kode. - at eleverne tilegner sig grundlæggende færdigheder i tekstbehandling. - at finde og starte tekstbehandling fra Startmenuen. - at skrive uformateret tekst med standardtypografi. Microsoft Word medieprodukter i Dokumenter-mappen. - at gemme og hente filer i Dokumenter-mappen. - at eleverne tilegner sig grundlæggende færdigheder i tegning på computer. - at finde og starte tegneprogrammet fra Startmenuen. Vælge niveau. - at benytte simple tegneredskaber. Fresco Paint Tux Paint medieprodukter i Dokumenter-mappen. - at eleverne kan anvende digitale undervisningsmaterialer - at undervisningsmateriale kan findes på computeren. Dagligt indtryk Trin Børnehaveklassen Side 1

4 IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt Mål Indhold. Eleverne skal lære... IT-program / værktøj Evalueringsform - at eleverne kan holde orden i filer og mapper. - at slette uønskede filer og mapper. - at oprette nye relevante mapper. Samtale med eleverne. Potefølje. - at oprette en mappe med undermapper, der kan benyttes som elektronisk portefølje fra klasse. - at udvælge dokumenter til porteføljen, som dokumentation for indlærte it-kompetencer m.m. - at stille skarpt med ørerne at lytte til andre -at kunne afspille bånd fra båndoptager. Båndoptager Samtale med eleverne. Trin Børnehaveklassen Side 2

5 IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt Trin 1. klasse - at eleverne opnår fortrolighed med arbejdet ved computeren - at kende netværkets betydning. - at kende den fysiske placering af et gemt dokument. Dagligt indtryk - at kende P-drevet og dets betydning. - at eleverne udbygger færdighederne i tekstbehandling. - at vælge skrifttype, størrelse og typografi. - at anvende justering af afsnit. - at anvende Vis udskrift og Udskriv via Filermenuen. Microsoft Word Dagligt indtryk medieprodukter. - at eleverne udbygger færdighederne i tegneprogrammet. - at benytte programmets værktøjer. Fresco Paint Tux paint medieprodukter. - at eleverne tilegner sig hensigtsmæssige arbejdsvaner. - at bruge begge hænder på tastaturet. 10-finger. Dagligt indtryk. - at eleverne stifter bekendtskab med Skolekom som mailsystem - at logge på Skolekom. - at åbne, besvare og sende mail. Skolekom Afprøvning af kompetencer. - at eleverne stifter bekendtskab med internettet. - at åbne en browser. - at besøge en bestemt adresse. Internet Explorer. - at følge links. - at gøre eleverne bevidste om egne it-færdigheder. - at vedligeholde porteføljen gennem udvælgelse af nye dokumenter til porteføljen. Samtale med eleverne. Portefølje. Trin 1. klasse Side 3

6 IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt at se sammenhænge ml. billeder og lyd - at skabe lyde og stemninger - at optage lyde på båndoptager. - at kunne lave tricklyde. Båndoptager og mikrofon. Samtale med eleverne. Portefølje. Trin 1. klasse Side 4

7 IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt Trin 2. klasse - at eleverne opnår fortrolighed med arbejdet ved computeren - at kende K-drevet (Klassen) og dets betydning. Dagligt indtryk. - at eleverne udbygger færdighederne i tekstbehandling. - at kende forskel på Backspace og Delete. - at benytte Sideopsætning til ændring af margen og papirretning. Microsoft Word Dagligt indtryk.. - at anvende funktionerne Klip, Kopier og Sæt ind. - at indsætte Clipart og Wordart. - at kende forskel på Indsætte og Overskriv. - at eleverne udbygger kendskabet til mulighederne i Skolekom. - at oprette og anvende adressekartotek. - at anvende den elektroniske klassekonference. Skolekom Afprøvning af kompetencer. - at eleverne udbygger kendskabet til søgning på internettet. - at anvende en søgetjeneste og en søgestrategi. - at anvende digitale databaser. F.eks. Danske dyr Internet Explorer. - at eleverne kan anvende digitalt medie mhp. offentliggørelse - at anvende UNI-login til bl.a. Hval.dk - at offentliggøre et produkt bestående af tekst, billeder, tegninger og lyd. Bogbyggeren. medieprodukter. - at arbejde med digital lydoptager. - at gøre eleverne bevidste om egne it-færdigheder. - at vedligeholde porteføljen gennem udvælgelse af nye dokumenter til porteføljen. Samtale med eleverne. Portefølje. Trin 2. klasse Side 5

8 IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt at optage sig selv og andre på bånd. - at udtrykke sig klart. - at lave lydreportager. - at optage små lyd-skuespil på bånd. Båndoptager og mikrofon. Samtale med eleverne. Portefølje. - at turde noget spille skuespil. Trin 2. klasse Side 6

9 Trin 3. klasse - at eleverne opnår fortrolighed med arbejdet ved computeren - at kende S-drevet og dets betydning. Dagligt indtryk. - at eleverne kan bruge it- og medieværktøjer til at skabe og eksperimentere med udtryk. - at arbejde med ændring af linjeafstand, indsættelse af tabulatorer og anvendelse af typografier. Microsoft Word medieprodukter. - at anvende stavekontrollen. - at indsætte egne billeder. - at arbejde med at finde det layout eller den udtryksform, der bedst understøtter dokumentet. - at eleverne opnår fortrolighed med anvendelsen af en digital logbog. - at føre digital logbog i en afgrænset periode. Logbog på Hval.dk Procesbeskrivelse i logbog. - at eleverne kan kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer. - om forskellige former for kommunikation på internettet. - om grundlæggende regler for kommunikation på nettet. Hval.dk Chat Dagligt indtryk. - at eleverne udbygger kendskabet til internettet. - om forskellige formål med hjemmesider. - om uønsket information ved søgning. Hval.dk Skoda - Polfoto Dagligt indtryk. - om regler for, hvad der må kopieres fra internettet. - at eleverne kan anvende digitalt kamera. - om digitalkameraets funktioner: Fotografere, se, slette, overføre til PC, gemme og zoome. Scenebyggeren medieprodukter. Trin 3. klasse Side 7

10 - at eleverne tilegner sig grundlæggende færdigheder i regneark. - at finde og starte regnearket fra Start-menuen. - at skrive tekst og tal i cellerne. - at anvende færdige regneark til f.eks. tabeltræning. Microsoft Excel. - at eleverne skal kende til, at forløb og processer kan simuleres ved hjælp af en computer. - at man kan simulere forsøg og processer, der strækker sig over lang tid eller er for farlige til at gennemføre i skolen. - at der findes digitale opsamlingsværktøjer. Danske-dyr.dk Robolab Dagligt indtryk. Procesbeskrivelse i logbog. - at gøre eleverne bevidste om egne it-færdigheder. - at vedligeholde porteføljen gennem udvælgelse af nye dokumenter til porteføljen. Samtale med eleverne. Portefølje. -at vurdere elevernes itfærdigheder. - at der kun udstedes JPCK-bevis til de elever, der kan dokumentere de fornødne it-færdigheder for trin 1. Har eleven nået de itfaglige mål for udstedelse af JPCKbevis? - at gå tæt på mennesker. -at samtale og interviewe. OH Samtale med eleverne. - at udvikle kritisk sans. -at betjene overhead og digitalkamera. Digitalkamera Portefølje. - at udvikle kvalitet i samtalen. Vurdering - at udtrykke sig med billeder. Trin 3. klasse Side 8

11 Trin 4. klasse - at eleverne kender de grundlæggende udtryk og begreber i forbindelse med computerarbejde. - at gemme og organisere filer i mapper på relevante drev i forhold til opgaven. Dagligt indtryk - at eleverne kan navigere på computerens harddisk og på et lokalnetværk. - at analysere et it- og medieprodukt ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser. - at arbejde med sidehoved og sidefod. - at indsætte specialtegn. - at anvende Søg og erstat-funktionen. Microsoft Word Afprøvning af kompetencer - at arbejde med at finde det layout eller den udtryksform, der bedst understøtter dokumentet. - at eleverne udbygger kendskabet til regneark. - at arbejde med simple formler. - at indsætte og slette rækker og kolonner. Microsoft Excel - at eleverne kan anvende digitale databaser. - at søge og udvælge informationer fra digitale databaser. Dantek BiblioMatik Samtale med eleverne Eleverne skal være bekendt med programmering vha. it- og mediebaserede læremidler. - at opbygge historieforløb med tekst, billeder og lyd. Historiebyggeren og Scenebyggeren Procesbeskrivelse i logbog - at styrke elevernes kompetencer med hensyn til elektronisk kommunikation. - at sende en vedhæftet fil. - at bruge et konferencesystem -at bruge et chatprogram. Skolekom - at være kritisk over for at afgive personlige oplysninger på internettet. Trin 4. klasse Side 9

12 - at eleverne kan træffe kompetente valg af it- og medieværktøjer i en produktionsproces. - at vurdere et DTP-programs fordele og ulemper. - at tilegne sig hensigtsmæssige arbejdsmetoder ved anvendelse af DTP-program. Microsoft Publisher medieprodukter - at gemme og hente publikationer. - at arbejde med layouthjælpelinier. - at indsætte Word-art og Clip-art. - at eleverne stifter bekendtskab med et billedbehandlingsprogram. - at browse med Paint Shop Pro. - at hente og gemme billeder. Paint Shop Pro - at vælge filtype efter anvendelsesformål. - at eleverne kan holde orden i filer og mapper. - at brænde en CD med porteføljen for kl. - at slette uønskede filer og mapper. - at oprette nye relevante mapper. Brænderprogram Portefølje - at oprette en mappe med undermapper, der kan benyttes som elektronisk portefølje fra klasse. - at udvælge dokumenter til porteføljen, som dokumentation for indlærte it-kompetencer m.m. - at anvende et digitalkamera. - at stille skarpt med øjnene. - at opdage det gode billede. - at tage still-billeder med digitalkamera. - at kombinere still-billeder med lyd. -at udprinte egne billeder. Digitalkamera Windows lydoptager Publisher Vurdering af billedprodukter. Portefølje. Trin 4. klasse Side 10

13 Trin 5. klasse - at eleverne kender de mest almindelige filtyper. - at kende almindelige filtypebetegnelser for dokumenter fra tekstbehandling, regneark, billedbehandling og lydbehandling. Dagligt indtryk - at eleverne kan bearbejde et produkt med henblik på kommunikation eller udtryk ud fra kendskab til enkle virkemidler. - at arbejde med rammer og skygger. - at indsætte felter med f.eks. sidetal. - at gemme i andre filformater. Microsoft Word medieprodukter - at arbejde med at finde det layout eller den udtryksform, der bedst understøtter dokumentet. - at eleverne udbygger kendskabet til regneark. - at arbejde med formatering af regneark: talformat, tekstformat, cellejustering, rammer og skygger. Microsoft Excel Afprøvning af kompetencer - at eleverne bliver fortrolige med den procesorienterede arbejdsform. - at eleverne arbejder med styring ved hjælp af enkel programmering. - at arbejde med styring af robotter på indledende trin. Der arbejdes på pilot 3 med at kontrollere motor, tryksensor, lyssensor og tid. Robolab Pilot Procesbeskrivelse i logbog Portefølje - at eleverne udbygger kendskabet til internettet. - at begrunde valg og fravalg af informationer. - at gøre rede for princippet i en hypertekst. Internet Explorer Samtale med eleverne - at gemme tekst, billede, lyd og video fra internettet med henblik på bearbejdning og produktion. Trin 5. klasse Side 11

14 - at styke elevernes kompetencer med hensyn til elektronisk kommunikation. - at udgive enkle websider. - at bruge regler for elektronisk offentliggørelse. - at adgang til websteder kan kontrolleres, og brugerens adfærd kan registreres. Webbyggeren - at eleverne kan træffe kompetente valg af it- og medieværktøjer i en produktionsproces. - at større tekststykker skrives i tekstbehandling. - at indsætte egne billeder. - at indscanne et billede til DTP-programmet. Microsoft Publisher - at eleverne udbygger kendskabet til billedbehandlingsprogrammet. - at klippe og kopiere dele af et billede. - at aflæse filstørrelsen og resize billedet efter behov. Paint Shop Pro - at lave et transparent gif-billede. - at gøre eleverne bevidste om egne it-færdigheder. - at vedligeholde porteføljen gennem udvælgelse af nye dokumenter til porteføljen. Portefølje - at udtrykke sig i levende billeder. - at turde noget agere foran et kamera. - at optage med et digital videokamera. - at panorere og zoome med et videokamera - at koble videokamera til TV-apparatet. Digital videokamera Vurdering af indholdet i videooptagelser. Samtale med eleverne. Trin 5. klasse Side 12

15 Trin 6. klasse - at eleverne kan vurdere risiko ved at bruge filer fra andre. - at forholde sig til virusproblemet. - at virusscanne ukendte filtyper. Antivirusprogram Samtale med eleverne - at eleverne kan bruge formaterings- og redigeringsværktøjer. - at arbejde med tabulator. - at arbejde med punktopstilling. - at opstille tekst i spalter. Microsoft Word medieprodukter - at arbejde med at finde det layout eller den udtryksform, der bedst understøtter dokumentet. - at eleverne udbygger kendskabet til regneark. - at oprette diagrammer. - at sortere data i regneark. Microsoft Excel - at eleverne kan arbejde med eksperimenter som en del af læreforløb. - at arbejde med styring af robotter. Der arbejdes på inventor 3 med forgrenning og løkke i programstrukturen. Robolab - at eleverne arbejder med styring ved hjælp af enkel programmering. - at eleverne udbygger kendskabet til internettet. - at analysere og vurdere indhold på et websted. - at forholde sig til regler om ophavsret. - at kende enkle principper for internettes struktur. Internet Explorer Dagligt indtryk Afprøvning af kompetencer - at bruge forskellige søgetjenester og optimere søgestrategien. Trin 6. klasse Side 13

16 - at styke elevernes kompetencer med hensyn til elektronisk kommunikation. - at bruge netetiske retningslinier. - at personer ikke altid er, hvad de giver sig ud for på internettet. Procesbeskrivelse i logbog - at eleverne kan træffe kompetente valg af it- og medieværktøjer i en produktionsproces. - at arbejde med tabulator, tabel og spalter. - at arbejde med baggrundsside og indsætte sidetal. Microsoft Publisher Afprøvning af kompetencer - at kende betydningen og anvendelsen af autokorrektur. - at eleverne udbygger kendskabet til billedbehandlingsprogrammet. - at billeder kan manipuleres - at et billede kan opbygges af flere lag. - at manipulere med billeder. Paint Shop Pro medieprodukter -at vurdere elevernes itfærdigheder. - at der kun udstedes JPCK-bevis til de elever, der kan dokumentere de fornødne it-færdigheder for trin 2. Har eleven nået de itfaglige mål for udstedelse af JPCKbevis? - at fantasi og grundigt forarbejde er forudsætningen for et godt resultat. - at udarbejde et storyboard/drejebog. - at redigere, hvor redigering foretages som klip i videokamera. -at beskære og manipulere billeder. - at lave videointerviews. Storyboard/drejebog Digital videokamera Vurdere sammenhæng ml. drejebog og optagelser. medieprodukter Trin 6. klasse Side 14

17 Trin 7. klasse - at eleverne kan planlægge og tilrettelægge en produktion af et itog medieprodukt. - at arbejde med tekstbehandling. - at hente, gemme, redigere, formatere, scanne, vise udskrift og udskrive tekst. Microsoft Word Afprøvning af kompetencer - at indsætte sidehoved, sidefod, tvungen sideskift, clipart, wordart og egne billeder. - at arbejde med stavekontrol og autokorrektur. - at eleverne kan forholde sig til itog medieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser. - at fremstille præsentationer i multimedieprogram. - at oprette, slette sider. - at indsætte tekst, billede og lyd. Mediator medieprodukter - at linke siderne sammen ved indsættelelse af navigeringsknapper. - at eleverne stifter bekendtskab med kontorpakkens regneark. - at arbejde med tekst, tal og formler. - at hente, gemme, redigere, formatere, vise udskrift og udskrive regneark. Microsoft Excel - at eleverne kan anvende et præsentationsprogram. - at åbne, gemme, redigere, formatere og vise præsentation. Microsoft PowerPoint - at indsætte tekst og billede. - at eleverne kan begrunde valg af søgestrategi. - at arbejde med søgestrategier ved søgning af informationer fra internettet. Internet Explorer Samtale med eleverne - at eleverne kender til enkle principper for søgetjenester. - om indretning og udvælgelse af hits på søgemaskiner. Trin 7. klasse Side 15

18 - at analysere og vurdere brugen af logbog i egne forløb. - at arbejde med digital logbog i en afgrænset periode (temauge). Logbog på Hval.dk Procesbeskrivelse i logbog - at analysere, vurdere og tage stilling til regler og adfærdsnormer på en elektronisk platform. - at bruge netetiske retningslinier. - at personer ikke altid er, hvad de giver sig ud for på internettet. Samtale med eleverne - at eleverne kan holde orden i filer og mapper. - at brænde en CD med poteføljen for kl. - at slette uønskede filer og mapper. - at oprette nye relevante mapper. Brænderprogram Portefølje - at oprette en mappe med undermapper, der kan benyttes som elektronisk portefølje fra klasse. - at udvælge dokumenter til porteføljen, som dokumentation for indlærte it-kompetencer m.m. - at kunne bruge videomediets muligheder på en hensigtsmæssig måde. - at bruge kritisk sans ved færdiggørelse af egen videoproduktion. - at foretage enkel videoredigering (speak,musik, lydeffekter og tekst til en færdig videoproduktion). Digital videokamera Studio 10 Effekt- og lyd-cd Zoomkørekort. Vurdere videoproduktioner. Trin 7. klasse Side 16

19 Trin 8. klasse - at eleverne kan planlægge og tilrettelægge en produktion af et itog medieprodukt. - at arbejde med tekstbehandling. - at gemme i forskellige filformater - bl.a. PDF. - at arbejde med tabulator, tabeller og spalter. Microsoft Word Afprøvning af kompetencer - at arbejde med nummer- og punktopstilling. - at eleverne kan forholde sig til itog medieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser. - at planlægge og strukturere præstentationen. - at benytte Vis/Skjul-funktionen og ændre cursorens udseende. - at indsætte en animation og arbejde med tidslinie. Mediator Portefølje - at eleverne bliver fortrolige med kontorpakkens regneark. - at fremstille diagrammer med regneark og anvende dem i tekstbehandling. Microsoft Excel - at indsætte sidehoved, sidefod og sidetal. - at indsætte en formel med formeleditoren. - at eleverne kan anvende et præsentationsprogram. - at eleverne kan bruge regler for elektronisk offentliggørelse. - at arbejde med forskellige diasovergange. - at eksportere som HTML-dokument. - at indsætte hyperlink. Microsoft PowerPoint medieprodukter - at eleverne kan bruge it- og medieværktøjer til at udgive på internettet. - at eleverne kan lære sig nye funktioner i et program. - at lave teknisk tegning. - at lave organisationsdiagrammer. Microsoft Word Dagligt indtryk Trin 8. klasse Side 17

20 - at eleverne kan begrunde valg af søgestrategi. - at en god søgestrategi betaler sig ved at give gode hits. Internet Explorer - at elever kan bruge strategier til validering af informationer. - at forholde sig kritisk til informationer fra ukendte websteder. - at eleverne kan analysere og vurdere indholdet på et websted. - at få informationer bekræftet hos en anden kilde, der er uafhængig af første kilde. - at eleverne kan analysere og vurdere et materiales status mht. ophavsret. - at der findes regler for ophavsret, hvor de findes og hovedtrækkene i reglerne. - at gøre eleverne bevidste om egne it-færdigheder. - at vedligeholde porteføljen gennem udvælgelse af nye dokumenter til porteføljen. Portefølje - at være bevidste om lyd- og billedmediernes påvirkningseffekter. - at analysere professionelle lyd- og videoproduktioner med hensyn til optageteknik, redigering og brug af filmiske virkemidler. Digital videokamera Studio 10 medieprodukter Trin 8. klasse Side 18

21 Trin 9. klasse - at eleverne kan planlægge og tilrettelægge en produktion af et itog medieprodukt. - at arbejde med tekstbehandling. - at arbejde med indbyggede og egne typografier. - at arbejde med fod- og slutnote. Microsoft Word - om betingelser for automatisk at generere indholdsfortegnelse. - at eleverne kan forholde sig til itog medieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser. - at generere distributionsfiler. Mediator Dagligt indtryk - at eleverne bliver fortrolige med kontorpakkens regneark. - at eleverne opnår kendskab til regler for digital overførsel og opbevaring af personlige oplysninger. - at sortere data. - at oprette og anvende typografier. - at beskytte celler mod utilsigtet ændring. Microsoft Excel - at eleverne kan anvende et præsentationsprogram. - at eleverne kan forholde sig til itog medieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser. - at oprette og anvende typografier. Microsoft PowerPoint medieprodukter - at eleverne kan analysere og vurdere indholdet på et websted. - at få informationer bekræftet hos en anden kilde, der er uafhængig af første kilde. Internet Explorer Samtale med eleverne - at eleverne kan analysere og vurdere et materiales status mht. ophavsret. - at der findes regler for ophavsret, hvor de findes og hovedtrækkene i reglerne. Trin 9. klasse Side 19

22 - at eleverne kan holde orden i filer og mapper. - at brænde en CD med poteføljen for kl. - at slette uønskede filer og mapper. Brænderprogram - at være bevidste om lyd- og billedmediernes påvirkningseffekter. - at kunne analysere professionelle lyd- og videoproduktioner med hensyn til optageteknik, redigering og brug af filmiske virkemidler. Digital videokamera Internettet Mobiltelefon Vurdering af medieprodukter. - at bruge forskellige reklame-analysemodeller. Trin 9. klasse Side 20

IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet

IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet Læreprocesser der sætter dem i stand til at.. Procesorienterede arbejdsforløb bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb med hjælp fra læreren

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen

Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen Trin 1 Læreprocesser Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere og netværk bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb

Læs mere

Klassens IT og medie checkliste Indskoling

Klassens IT og medie checkliste Indskoling Klassens IT og medie checkliste Indskoling I indskolingen begynder eleverne at træne brugen af forskellige IT og medie-værktøjer. Læreren vælger relevante værktøjer, så eleverne kan få et indtryk at, i

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne bruge piletasterne Kunne bruge musen enter, shift-, mellemrums- og backspacetasters navn og brug Kunne udføre simple skriveopgaver

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder 1 At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder

Læs mere

Oversigt trin 2 alle hovedområder

Oversigt trin 2 alle hovedområder Oversigt trin 2 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...5 Kommunikation...6 Computere og netværk...7 1 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Oversigt trin 1 alle hovedområder

Oversigt trin 1 alle hovedområder Oversigt trin 1 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4...4 Kommunikation...5...5 Computere og netværk...6...6 It- og mediestøttede

Læs mere

IT & medieplan for Kirke Hyllinge skole Kendskab, Hjælp & Selvstændighed

IT & medieplan for Kirke Hyllinge skole Kendskab, Hjælp & Selvstændighed Hensigt med lære At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder og stemninger. At turde noget, spille skuespil samt udtrykke sig klart og tydeligt. At gå tæt på mennesker, at udvikle kritisk

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

trinmål arbejde procesorienteret

trinmål arbejde procesorienteret Hovedområder i Junior-PCkørekort IT- og mediestøttede læreprocesser Elevkompetencer Det forventes at eleven: kan bruge grundlæggende funktioner i relevante IT- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige

Læs mere

IKT Handleplan for Randersgades Skole

IKT Handleplan for Randersgades Skole IKT Handleplan for Randersgades Skole IKT Handleplan Skolens IKT handleplan er en plan, der gør det overskueligt for elever og lærere at se hvad der forventes de enkelte klasser har arbejdet med på it-området.

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Klassetrinsoversigt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Computere og netværk

Klassetrinsoversigt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Computere og netværk I nedenstående klassetrinsoversigt gives et indblik i, hvornår man begynder at introducere klasserne for de enkelte programmer på Lundehusskolen. Som udgangspunkt introduceres klasserne for de enkelte

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

Blågård Skoles IT-handleplan

Blågård Skoles IT-handleplan Blågård Skoles IT-handleplan 2012-2013 Indholdsfortegnelse Faghæfte 48 om It- og mediekompetence... 3 Informationssøgning og -indsamling... 3 Analyse... 3 Produktion og formidling... 3 Kommunikation, videndeling

Læs mere

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen Medieplan for Egholmskolen og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen 0. klasse IT Opnå en vis fortrolighed med computerens betjening. Revideret 21. 5. 08 Tænd og sluk Logge på netværk Bruge mus

Læs mere

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag.

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. HILLERSLEV SKOLE IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011 På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. For at synliggøre dette har vi udarbejdet følgende

Læs mere

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser Det er naturligt at fortsætte de procesorienterede arbejdsformer ved computeren, hvor eleverne nu i stigende grad kan være hinandens

Læs mere

Så er der tegnefilm: Faget, Fælles mål, IT integration og Junior P c kørekort

Så er der tegnefilm: Faget, Fælles mål, IT integration og Junior P c kørekort Så er der tegnefilm: Faget, Fælles mål, IT integration og Junior P c kørekort Så er der tegnefilm Projektet henvender sig til de fag og tværfaglige projekter, hvor der arbejdes med elevproducerede fortællinger

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2014-15.

IT handleplan for Mou skole 2014-15. IT handleplan for Mou skole 2014-15. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning, afgangsprøver skal fremover

Læs mere

Klædeskabet: Junior Pc-kørekort og Faget, Fælles Mål, IT-integration

Klædeskabet: Junior Pc-kørekort og Faget, Fælles Mål, IT-integration Klædeskabet Dette projekt henvender sig til dansk og billedkunst i indskolingen samt håndarbejde på 4. 5. klassetrin. Målet med forløbet er: At eleverne skriver enkle tekster ud fra billeder og her bruge

Læs mere

trinmål Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at:

trinmål Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: It og medieundervisning 4. 6. klasse Hovedområd er i Junior-PCkørekort Elevkompetencer Junior-PC-kørekort trinmål Fag trinmål IT- og mediestøtte de læreprocesse r Det forventes at eleven: kan bruge grundlæggende

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

It- og medieplan Engelsborgskolen

It- og medieplan Engelsborgskolen De fem søjler Trinmål Indskoling It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer

Læs mere

Fantasi: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Fantasi: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Fantasi Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin. Målet er at eleverne: Arbejder med fantasi i billeder og tekst Får et kendskab til Cobrakunst Kan se og undersøge malerier fra

Læs mere

KCH IT-HANDLEPLAN 2011

KCH IT-HANDLEPLAN 2011 KCH IT-HANDLEPLAN 2011 IT-fagligt indhold 0. klasse Tænde og slukke for computeren Hente programmer ved hjælp af ikoner Åbne og lukke programmer Betjene musen Netværk: Logge på elevdrev med brugernavn

Læs mere

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder:

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder: Baggrund for Junior PC-kørekort. Opgaven omkring Junior PC-kørekortet er konkretiseret i følgende tekst: Den overordnede opgave er at udvikle et IT-bevis rettet til eleverne i folkeskolen, der kan bidrage

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2015-16.

IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning og afgangsprøver vil fremover

Læs mere

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter IT & MEDIE- KATALOG 2006 Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter KK-MH-SC-NO-PLC RUNGSTED SKOLE 21-03-2006 1 INDHOLD Indledning...... 3 Klassetrinsoversigt.... 4 Tekstbehandling....

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages.

Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages. MEDIEHANDLEPLAN SKOVVANGSKOLEN sidst red. 7. november 2004 Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages.

Læs mere

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på mellemtrinnet gerne tværfagligt med historie.

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på mellemtrinnet gerne tværfagligt med historie. Penselstrøg fra Dengang Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på mellemtrinnet gerne tværfagligt med historie. Målet er at eleverne: Får indsigt i Hans Smidths liv Får indsigt i tiden med paralleller

Læs mere

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb 7. 9. klasse It- og mediestøttende læreprocesser Kan analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for IT i undervisningen 1. 10. klassetrin grundskolen, hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2002 Indholdsfortegnelse Formål 5 Centrale kundskabs-

Læs mere

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin gerne tværfagligt med historie og samfundsfag.

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin gerne tværfagligt med historie og samfundsfag. Skulpturtur Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin gerne tværfagligt med historie og samfundsfag. Målet er at eleverne: Arbejder med skulpturer - og historierne bag skulpturerne

Læs mere

Man skal lære informations- og kommunikationstek-nologi på linie med læsning, skrivning og regning.

Man skal lære informations- og kommunikationstek-nologi på linie med læsning, skrivning og regning. IT Edb skal integreres i alle skolens fag, som beskrevet i faghæftet EDB og de enkelte fags læseplaner. Undervisningsministeriet har beskrevet retningslinierne for, hvordan de generelle IT-færdigheder

Læs mere

IT på Johannesskolen

IT på Johannesskolen IT på Johannesskolen Gældende fra skoleåret 2002/03 Mål: Eleverne skal beherske brugen af de almindelige IT-værktøjer. Brugen af IT skal indgå som en naturlig del af undervisningen. Dvs. værktøjet skal

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2007 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN Medielæseplan: Formålet med undervisningen er: - at støtte og udvikle elevernes virke-, læse- og lærelyst - at eleverne udvikler tidssvarende it og mediekompetencer - at lære

Læs mere

Mediehandleplan med udgangspunkt i IT

Mediehandleplan med udgangspunkt i IT Juni 2005 Foto: Vibeke Dilling Hermansen og Lars Andersen Indhold Mediehandleplan med udgangspunkt i IT... 1... 1 Juni 2005... 1 Indhold... 2 Mediehandleplan med udgangspunkt i IT... 6 Ny teknik, nye muligheder...

Læs mere

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

Windows XP - generelt...1. - venstre menu... 6 - Alle programmer... 7 Tilbehør - Spil... 7

Windows XP - generelt...1. <Start> - venstre menu... 6 <Start> - Alle programmer... 7 Tilbehør - Spil... 7 Indholdsfortegnelse Windows XP - generelt...1 Opstartsskærmbilledet Skrivebordet... 2 Brug af musen... 3 Tastatur... 4 -knappen...5 - venstre menu... 6 - Alle programmer... 7 Tilbehør

Læs mere

IT-integrationsplan Januar 2004

IT-integrationsplan Januar 2004 IT-integrationsplan Januar 2004 Erik Kristensen, 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Målsætning for IT-integration...3 Formål...3 Plan...3 1 3 årgang...3 4 7 årgang...3 8 9 årgang...4 Afsluttende bemærkninger...4

Læs mere

IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og mediestøttede læreprocesser IT- og mediestøttede læreprocesser IT- og mediestøttede læreprocesser Elevsprog Eleven skal Fra første dag i skolen kommer eleverne til at opleve, hvordan it bruges, når der skal skrives, tegnes og produceres.

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse)

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder O. klasse Bh. Klasselederen IT- vejlederen inddrages to gange årligt. Eleverne skal opnå

Læs mere

Office på mellemtrinnet

Office på mellemtrinnet Office 2007 på mellemtrinnet Indhold Office 2007 på mellemtrinnet fokus på den enkelte elev 3 Klassens avis layout med Word 5 Skab dit eget atlas med baggrundsbilleder i Excel 15 Tegneserier at arbejde

Læs mere

IT- og medieplan. 7. klasse - 9. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. 7. klasse - 9. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser stilling til procesorienterede arbejdsforløb stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb analysere og tage stilling til egen

Læs mere

Mediehandleplan med udgangspunkt i IT

Mediehandleplan med udgangspunkt i IT Juni 2001 Foto: Vibeke Dilling Hermansen og Lars Andersen Indhold Indhold... 2 Mediehandleplan med udgangspunkt i IT... 5 Ny teknik, nye muligheder... 5 Handleplan... 5 Opbygning og ansvarsfordeling...

Læs mere

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort HR JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE Junior PC Kørekort Verden ændrer sig hastigt. Gennem de seneste ti-år har computeren holdt sit indtog i såvel vort private liv, som i vort arbejdsliv. Som en følge

Læs mere

FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM

FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM 0. klasse Tænd/sluk kursus. Personligt brugernavn til hver elev. Skrive tal og bogstaver i skriveprogrammet WORD Evt. 10 finger system Værsgo grammer 1. klasse Bruge

Læs mere

TRIN 2 Emneoversigt og Evalueringsskema - IT-Kompetencer. Tekstbehandling Hente og gemme på DaksNet og USB

TRIN 2 Emneoversigt og Evalueringsskema - IT-Kompetencer. Tekstbehandling Hente og gemme på DaksNet og USB Elevens navn Klasse Evalueringsdato(er) Evalueret af Der er ikke sammenhæng på tværs, men på x og tværs. It- og mediestøttede læreprocesser G R O K Klass e 4. Kl. Håndværksmæssige aktiviteter Det systematisk

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole IT og mediehandleplan 2012 Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole vil fortsat arbejde med IT og medier som et redskab til elevernes læring i overensstemmelse med skolens vision, Slagelse Kommunes IT-vision

Læs mere

Mediehandleplan med udgangspunkt i IT

Mediehandleplan med udgangspunkt i IT Juni 2007 Foto: Vibeke Dilling Hermansen og Lars Andersen Indhold Mediehandleplan med udgangspunkt i IT... 1... 1 Juni 2007... 1 Indhold... 2 Mediehandleplan med udgangspunkt i IT... 5 Handleplan... 5

Læs mere

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov.

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov. 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Medie- og IT Handleplan for Vissenbjerg Skole

Medie- og IT Handleplan for Vissenbjerg Skole 2011 Medie- og IT Handleplan for Vissenbjerg Skole Den røde tråd Som en del af arbejdet med den røde tråd, er her planen for IT i undervisningen på Vissenbjerg Skole. Hvad skal man kunne på de forskellige

Læs mere

Gemme og hente filer på Google drev. Skal kunne logge på elevintra. 1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler

Gemme og hente filer på Google drev. Skal kunne logge på elevintra. 1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Læseplan for it, medier og skolebibliotekskundskab. www.skive.dk

Læseplan for it, medier og skolebibliotekskundskab. www.skive.dk Læseplan for it, medier og skolebibliotekskundskab IT- og mediestøttede læreprocesser Trinmål 1 Vejledning Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i

Læs mere

Medieplan. Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke

Medieplan. Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke Medieplan 2012 Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke 1 Forord Vores mediekultur har ændret sig grundlæggende de sidste år, og derfor er fokus flyttet fra at opfatte medier, som noget man bevidst undersøger og

Læs mere

Læseplan for IT-undervisningen på Bedsted Skole - samt forslag til aktiviteter som involverer IKT

Læseplan for IT-undervisningen på Bedsted Skole - samt forslag til aktiviteter som involverer IKT Læseplan for IT-undervisningen på Bedsted Skole - samt forslag til aktiviteter som involverer IKT Udarbejdet på grundlag af Pædagogisk IKT-handlingsplan for Løgumkloster Kommune De nedenstående mål er

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Udkast. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole

Udkast. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole Udkast 2005 IT- og medieplan Vester Mariendal Skole IT- og medieplan Vester Mariendal Skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres itog mediekompetencer som en integreret del af undervisningen

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse for lærernes IT uddannelse Pædagogisk IT kørekort el lign. efteruddannelse til alle lærere inden skoleåret 2004/05. Korte kurser i multimedie/filmredigering Kurser i fagspecifikke nyskabelser Ledelse PC

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Google Suite. ISBN nr.:

Peter Kragh Hansen. Google Suite. ISBN nr.: Peter Kragh Hansen Google Suite ISBN nr.: 978-87-93212-12-1 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Google Suite... 1 Google Drive... 3 Gem dokumenter... 8 Filtyper i Google Suite... 9 Importer fra

Læs mere

Mediefagplan. Side 1 af 32 Mediefagplan for Bjergmarkskolen

Mediefagplan. Side 1 af 32 Mediefagplan for Bjergmarkskolen Mediefagplan Side 1 af 32 Mål og indhold Den overordnede målsætning for medieundervisning for hele grundskoleforløbet er, at eleverne skal udvikle virkelyst, lærelyst, tidssvarende mediekompetencer samt

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Kursuskalender (oversigt) IT-KURSER. Kursusbeskrivelse: Målgruppe: Begyndere. Lay-out Formål: (MS Publisher) xx/xx 200x kl. xx.xx

Kursuskalender (oversigt) IT-KURSER. Kursusbeskrivelse: Målgruppe: Begyndere. Lay-out Formål: (MS Publisher) xx/xx 200x kl. xx.xx XX Skole (oversigt) 200x/200x IT-KURSER Kursusnavn: Log on (startkursus nye lærere) Tekstbehandling (begyndere) Målgruppe: Begyndere Tekstbehandling (øvede) XX Skoles programmer Lay-out (MS Publisher)

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

Mediehandleplaner 2011

Mediehandleplaner 2011 Mediehandleplaner 2011 for Øster Åby Friskole revideret 23. oktober 2011 Marianne Sams Jørn Rolskov Anette M Rosengren Helge Stockmar Note: Handleplanen skal tages op til fornyet revision juni 2012 for

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

Mediehandleplaner 2015

Mediehandleplaner 2015 Mediehandleplaner 2015 for Øster Åby Friskole revideret 1. juni 2015 Note: Handleplanen tages jævnligt op til fornyet revision IT-undervisning Bh.kl. - 2. Kl. Hensigt Mål Indhold Ansvarlig med undervisningen

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Brug af Office 365 på din Windows Phone

Brug af Office 365 på din Windows Phone Brug af Office 365 på din Windows Phone Startvejledning Tjek mail Sæt din Windows Phone op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr på,

Læs mere

Office 2007. i indskolingen

Office 2007. i indskolingen Office 2007 i indskolingen Indhold Office 2007 i indskolingen elevens eksperimenterende arbejde 3 Min sommerferie skabeloner til skrivning med Word 5 Bondegården en billedfortælling med PowerPoint 15 Sundhedsuge

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Indhold Formål for faget edb 3 Slutmål

Læs mere

Google Apps til Office 365 til virksomheder

Google Apps til Office 365 til virksomheder Google Apps til Office 365 til virksomheder Skift nu Office 365 til virksomheder ser anderledes ud end Google Apps, så når du logger på, vil du få vist denne skærm for hjælpe dig med at komme i gang. Efter

Læs mere

IT-Handleplan. for Sankt Petri Skole

IT-Handleplan. for Sankt Petri Skole IT-Handleplan for Sankt Petri Skole Klassetrin... 3 0. - 3. klasse... 3 4. - 6. klasse... 3 7. - 9. klasse... 3 IT-Værktøjer... 4 Tekstbehandling... 4 0. - 3. klasse.... 4 4. - 6. klasse... 4 7. - 9. klasse...

Læs mere

Oversigt trin 3 alle hovedområder

Oversigt trin 3 alle hovedområder Oversigt trin 3 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4 Kommunikation...5 Computere og netværk...6 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Spøttrup Borg: Faget, Fælles mål, IT-integration og Junior Pc-kørekort

Spøttrup Borg: Faget, Fælles mål, IT-integration og Junior Pc-kørekort Spøttrup Borg: Faget, Fælles mål, IT-integration og Junior Pc-kørekort Spøttrup Borg Dette projekt henvender sig til historieundervisning eller til et tværfagligt forløb med dansk og billedkunst fra 4.

Læs mere

Skriv fornavn og efternavn. Find et navn der er ledigt Den siger selv til hvis den ikke accepterer) Vælg brugernavn.

Skriv fornavn og efternavn. Find et navn der er ledigt Den siger selv til hvis den ikke accepterer) Vælg brugernavn. Undervisningen på seniorværkstedet vil fremover være baseret på Google platformen på internettet. Fordelene vil være at det hele vil foregå på Internettet, og at det vi laver på skolen vil være synlig

Læs mere

IT Elevuddannelse i DIA

IT Elevuddannelse i DIA IT Elevuddannelse i DIA Elevuddannelse i DIA Målsætning Undervisning Undervisnings og arbejdsformer Kontrol og motivation Evalueringsprogram Retningslinjer og samværsregler IT emner Undervisningsmaterialer

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere