Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Holbæk Sejlklub"

Transkript

1 NR. 4 April ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

2 BESTYRELSEN HAR ORDET Hvis interessen for Holbæk Sejlklubs aktiviteter fra vi medlemmer er lige så stor i dag, som den var den aften, da overvældende mange mødte op for at aflive klubskibet Frem, så forventer jeg et stort fremmøde til den årlige generalforsamling, der finder sted senere i denne måned. Formanden, et par af bestyrelsesmedlemmerne og en suppleant, skal gen- eller nyvælges, og det samme gælder for alle udvalgsformændene, der, som jeg forstod ved det møde vi havde med dem den 22. februar, alle vil modtage genvalg. Jeg har stor respekt for udvalgsmedlemmerne og det arbejde de lægger i opgaverne. Jeg har selv været med som instruktør i sejlerskolen og er fortsat med i Frem udvalget, og lidt i sejludvalget, så jeg ved at der gøres meget for at holde det hele i gang. Til glæde for os selv, men ikke mindst for alle jer der har lyst til at deltage i aktiviteter, som surfing, kapsejlads, tursejlads, kurser, foredrag eller bare som mødested til spisning, hygge, sang og samvær med andre medlemmer. Derfor anbefaler jeg, at man møder op og giver sin mening tilkende, og meget gerne også lidt af sin fritid, for at deltage og sikre et fortsat liv i sejlklubben. Desværre har vi jo nok mistet Frem, jævnfør ovenstående, der vel var den største eksponent for samling og glæde til klubbens medlemmer, ikke mindst for de lidt ældre, og dem der ikke mere har deres egen båd. Med håb om en god generalforsamling. Venlig hilsen Ove Perch-Nielsen Forsiden: Sejlsæsonen står for døren, og det kan ses på nærværende nummer af Skumsprøjt. 40 sider fyldt med indhold om aktiviteter i klub og på havn. Blandt de sikre forårstegn er Sejlerskolens start, hvor forventningsfulde kursister klargør og søsætter ALF og ALFA. I år mangler der imidlertid nogle erfarne instruktører, som kan lære fra sig, så endnu flere kan nyde aftenerne på fjorden, som her på forsiden, hvor den ene klubbåd glider af sted på bidevind. Redaktøren lader den halve Gl. Dansk gå til Sejlerskolen, så de har lidt at styrke sig på under forårsklargøringen. Niels Geel kan hente flasken ved henvendelse på kontoret. 2

3 APRIL 2011 F 1 L 2 Svømmehal S 3 M 4 T 5 Junior: Teori-aften O 6 Seniorfrokost T 7 Sejlerskole: Intro-aften F 8 L 9 Sejlerskole: Klargøring Svømmehal S 10 M 11 T 12 Seniorbowling Junior: Teori-aften O 13 Seniormøde T 14 F 15 L 16 S 17 M 18 T 19 O T 21 F 22 L 23 S 24 M 25 T O T F L Junior: Jolleklargøring Sejlerskole: Klargøring Svømmehal Sejlerskole: Klargøring Junior: Teori-aften 20 Seniormøde 26 Junior: Teori-aften 27 Seniorudflugt 28 Generalforsamling 29 Junior: Overnatning 30 Standerhejsning Tilriggerfest MAJ 2011 S 1 Junior: Kæntningsøvelse M 2 T 3 Junior: Sejlads O 4 Seniorfrokost T 5 Junior: Sejlads F 6 L 7 S 8 M 9 T 10 Junior: Sejlads O 11 Senior: Udflugt Onsdagssejlads T 12 Junior: Sejlads F 13 L 14 S 15 M 16 T 17 Junior: Sejlads O 18 Seniormøde Onsdagssejlads T 19 Junior: Sejlads F 20 L 21 S 22 M 23 T 24 Junior: Sejlads O 25 Onsdagssejlads T 26 Junior: Sejlads F 27 L 28 S 29 M 30 T 31 Junior: Sejlads H U S K E T A V L E N 3

4 STANDERHEJSNING Lørdag den 30. april 2011 kl. 14:00. Vi mødes ved klubhuset, hejser standeren og byder den nye sejlsæson velkommen. På gensyn! Bestyrelsen TIL SALG 2 stk. gummikødben mm. Kr. 60 pr. stk. 2 stk. gummikødben 20 mm. Kr. 70 pr. stk. 2 stk. foldecykler i poser. 20 hjul, 6 udvendige gear. Som nye. Sælges samlet for kr ,- Stævnstige 3 trin Båtsystem som ny. Nypris kr ,- Nu kr. 800,- Volvo Penta 3-bladet skrue, ny left. Kr. 400,- Henvendelse til John Hyrup tlf

5 Støt vore annoncører - de støtter os

6 Tømrer- og snedkerfirma Jacob Andreasen Om- og tilbygninger Nybygninger Reparationer Vi laver også: Havnearbejde, broer, mindre bolværker og ramning af pæle Tlf Strandmøllevej Holbæk Mobil Fax GARANTI ORDNING Støt vore annoncører - de støtter os

7 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Dagsorden: Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Holbæk Sejlklub torsdag den 28. april 2011 kl. 19:30 i Holbæk Sejlklubs klublokale. 1: Valg af dirigent og stemmetællere 2: Bestyrelsens beretning 3: Udvalgenes beretning 4: Godkendelse af regnskab for : Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 6: Indkomne forslag (se næste side) 7: Valg til bestyrelsen: På valg er: Formand Karin Rodian (modtager ikke genvalg) Frede Didriksen (modtager genvalg) Per Carstensen 8: Valg af bestyrelsessuppleanter: Erik Vilhelmsen (modtager ikke genvalg) 9: Valg af revisor: På valg er: Jørgen Christoffersen (modtager genvalg) 10: Valg af revisorsuppleant: På valg er Marianne Billesbølle (modtager genvalg) 11: Valg af formænd til samtlige udvalg 12: Eventuelt På gensyn den 28. april 2011 Bestyrelsen Bestyrelsen skal beklage, at regnskabet ikke er offentliggjort i dette nummer. Dette skyldes, at kassereren ikke har modtaget regnskabet i så god tid, at det kunne blive færdiggjort og revideret. Regnskabet vil blive udleveret på generalforsamlingen og vil blive offentliggjort i Skumsprøjt i maj måned. Indkomne forslag til generalforsamlingen på følgende side. 7

8 FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING Forslag 1. Anlis Nissen har fremsat forslag til vedtægtsændringer. Forslaget indebærer, at der stemmes enten ja eller nej til, at der må afgives stemme ved fuldmagt. Forslag 2. Søren Grundtvig Sørensen har fremsat følgende forslag: Jeg vil gerne foreslå at der afholdes en ny afstemning om FREM, da den første afstemning ifølge min opfattelse var i strid med vedtægterne. Afstemningen skal gennemføres i nedenstående rækkefølge: 1. Skal sejlklubben beholde FREM. Hvis ja: 2. Skal den dyre reparation gennemføres. Hvis nej 3. Skal den billige reparation gennemføres. (kan evt. udelades hvis man antager at et nej til spm. 2 er et ja til spm. 3) RESPONS PÅ INDLÆG I JANUAR-NUMMERET Bestyrelsen har drøftet Matthies Nissens indlæg i Skumsprøjt i Januar nummeret. Vi syntes at det er en rigtig god ide, og bestyrelsen kan anbefale, at eventuelle initiativtagere melder sig til denne opgave. Bestyrelsen skal i henhold til beslutningen på den ekstraordinære generalforsamlings opstarte et salg af Frem, og vi har kontaktet Bådmægleren fra Korsør. Han har oplyst, at han mener at Frem kan sælges for ca kr., så indtil vi hører nærmere fra en eventuel gruppe af initiativtagere vil vi fortsætte salgsarbejdet. Karin Rodian 8

9 Undervisning i praktisk sejlads til Duelighedsbevis Torsdag den 7. april kl En ny sejlsæson står for døren. Det er tid at tilmelde sig undervisning i praktisk sejlads. Pensum er det, der kræves for at kunne aflægge den praktiske prøve i sejlads med sejlbåd i forbindelse med erhvervelse af Duelighedsbevis. Der afholdes introduktionsaften torsdag den 7. april kl for alle interesserede i sejlklubbens lokaler. Her vil du få lejlighed til at stille supplerende spørgsmål. Du vil modtage gode råd om påklædning og udrustning - så vent evt. med at anskaffe tøj og vest til efter mødet. Der vil på mødet blive sammensat 2 x 4 hold à 3 deltagere - i alt max. 24 deltagere - og du vil møde din kommende instruktør. Så vidt muligt vælger du selv din egen sejldag på en af de fire første aftener i ugen. For de, der har mulighed for det, vil der endvidere blive oprettet et eller flere eftermiddagshold. Første lektion er allerede lørdag den 9.april, lørdag den 16. og søndag den 17. april kl , hvor vi i fællesskab skal klargøre og søsætte de to både. Det er ikke mødepligt alle dagene, men du skal påregne at skulle møde mindst én dag og måske to dage. I øvrigt er det vejr og vind, samt din flid, der bestemmer hvor mange dage, vi skal bruge til klargøringen. Holdsammensætning til klargøringen vil blive foretaget på mødet den 7. april. Den praktiske sejlads starter i uge 18 og afsluttes ultimo september med aflæggelse af den praktiske prøve. Indimellem vil Sejlerskolen dog være afbrudt 3-4 uger i juli måned efter direkte aftale med instruktør og elever. Det tilstræbes, at der sejles min. 16 gange à 3 timer inden prøven. Kursusafgift er kr , - inkl. undervisningsmaterialer, men eksklusiv prøvegebyr, såfremt du ønsker at aflægge prøve. Sejlerskolen optager kun medlemmer af Holbæk Sejlklub. Er du ikke medlem skal du påregne indskud (kr. 100,-) og kontingent (kr. 750,- pr. år) oven i kursusafgiften. Hilsen Niels Geel 9

10 Sejlerskolen mangler instruktører! Foråret er ved at være på vej, og det er ved at være tid for indtegning af elever til Sejlerskole og planlægning af sommerens undervisning. Men vi skal også have tilsagn fra nogle instruktører. Uden instruktører ingen undervisning! Haves: To velholdte skolebåde og forhåbentlig 24 ihærdige elever. Ønskes: Otte velmotiverede instruktører samt en bådsmand eller to, der sammen med udvalgsformanden kan være med til at vedligeholde skolebådene. Du vil så få mulighed for at låne skolebådene, når de ikke bruges til undervisning. Ønskelige krav: Besiddelse af almindelig sejlerfaring og en smule pædagogiske evner. Du behøver altså ikke at være hverken Americas Cup vinder eller vinder af et DM for at komme i betragtning som instruktør/bådsmand. Alt hvad der kræves er lidt tålmodighed og en gang imellem is i maven! Du bestemmer ugedag og starttidspunkt for aftenens undervisning (normalt tre timer). Søsætning af bådene og almindelig vedligeholdelse tager andre sig af. Når vi har samlet instruktøremner nok, indkalder vi til et møde ultimo marts med gamle og nye instruktører. Her vil der være mulighed for at stille spørgsmål til undervisningen mv. Nærmere herom tilgår efterfølgende pr. mail eller evt. pr. brev. Venlig hilsen Niels Geel Tlf Mobil Mail: 10

11 Kapsejladssæsonen starter snart. I skrivende stund er der stadig is i havnen, men mon ikke den bryder inden weekenden Torsdag den 10. marts holdt Sejludvalget og Aktivitetsudvalget et fælles arrangement. Der blev gennemgået Sejludvalgets planer for den kommende sæson og derefter fortalte sejlmager Claus Høj Jensen om trimning af både. En meget hyggelig aften hvor sejlere havde valgt at møde op. Vores planer for foråret er som følger: Der er lige kommet en ny udgave af DH reglen. Et par væsentlige forskelle er at det nu er muligt at forny sit målerbrev via og at der er flere forskellige mål alt efter banetype og vindstyrke. Vi har besluttet at onsdagssejladserne sejles efter cirkelbane målene. Der vil i forbindelse med varselssignal blive annonceret, hvilken vindstyrke der lægges til grund for resultatberegning. For i øvrigt at kunne administrere det, så vil det være det målerbrev man har registreret ved tilmeldingsfristens udløb, som vil være gældende for forårets sejladser. Hvis man skal have ændret det mål, så tager vi et ekstra tilmeldings gebyr på kr. 50. Dette har vi valgt at gøre, fordi vi ikke har ressourcer til at skulle ændre mål hver onsdag. Desuden mener vi også det er mere fair for sejlerne at de ved hvilket mål at modstanderne sejler med. Husk: Tilmelding forudsætter gyldigt målebrev og det SKAL fornyes i år. Startrækkefølgen Startrækkefølgen er ændret i et forsøg på at få mindre spredning på bådene i mål. Folkebådene vil komme til at starte først, 10 min. efter starter distancebanen og yderligere 5 min. efter starter trekantbanen. Kapsejladserne bliver afviklet med samme banesystemer som de forrige år. Dog er der små justeringer, så check banekort omhyggeligt. Klassebåde vil få eget løb, hvis minimum 3 både tilmeldes til Trekantbanen. 11

12 Tilmelding ønskes foretaget på sejlklubbens hjemmeside: klik ind på udvalg og sejludvalg og tilmelding. Har du ikke mulighed for tilmelding Tilmelding via hjemmesiden ønskes kan foretaget tilmelding på sejlklubbens ske på den trykte hjemmeside: tilmeldingsblanket som er medtaget i ind dette på nummer. udvalg oghvis sejludvalg der betales og tilmelding. over netbank, Har husk du ikke navn mulighed eller bådnavn for tilmelding og sejl- klik via nummer hjemmesiden i tekstfeltet. kan Betaling tilmelding foretages ske på senest den trykte ved tilmeldingsfristens tilmeldingsblanket udløb. som er medtaget i dette nummer. Hvis der betales over netbank, husk navn eller bådnavn og sejlnummer Startgebyret i tekstfeltet. for forårets Betaling onsdagssejladser foretages senest er kr. ved 250,00 tilmeldingsfristens for alle 7 sejladser. udløb. Vi Startgebyret vil opfordre alle forårets sejlerne onsdagssejladser til at deltage i er nogle kr. 250,00 af sejladserne for alle 7 fra sejladser. nogle af vores nabo klubber. En komplet liste kan findes på https://sites.google.com/site/isefjordkreds/liste Vi vil opfordre alle sejlerne til at deltage i nogle af sejladserne fra nogle af vores nabo klubber. En komplet liste kan findes på Vi https://sites.google.com/site/isefjordkreds/liste har hørt, at der er flere både der mangler engagerede gaster. Det vil blive derfor forsøgt at lave en gastebørs på klubbens hjemmeside under forum. Vi har hørt, at der er flere både der mangler engagerede gaster. Det vil blive derfor Håber forsøgt at at se lave rigtig en mange gastebørs både på på klubbens vandet. hjemmeside under forum. Sejludvalget Håber at se rigtig mange både på vandet. Sejludvalget INDSÆT foto Sæsonstart INDSÆT foto Sæsonstart Så starter kapsejladssæsonen igen. 12 Så starter kapsejladssæsonen igen.

13 ONSDAGSSEJLADSER FORÅR maj og juni Der sejles efter ISAF - RRS, Kapsejladsreglerne , med Skandinavisk Sejlerforbunds og DS forskrifter, DS sejladsbestemmelser, samt udleverede sejladsbestemmelser. Kategori C. Der sejles på en distancebane eller trekantbane. Start: Første start kl , varselssignal kl NV for Holbæk trafikhavn. Bane: Der sejles på den udlagte bane N og V for trafikhavnen. Tidsbegrænsning: 2 h 30 min. for hver start. Program: Program og deltagerliste udleveres fra FREM den 11. maj mellem kl og Program vil være tilgængeligt på klubbens hjemmeside senest 1. maj. Deltagerlisten senest den 10. maj. Præmier: Til hver 3. startende båd i hvert løb. Præmieoverrækkelse: Efter endt sejlads ved klubhuset. Betaling: 250,00 kr. på: reg. nr. 3208, konto nr (Danske Bank). Husk NAVN og SEJLNUMMER i tekstfeltet. Tilmeldingsfrist: Senest 3. maj Klip 2011 HOLBÆK SEJLKLUB 2011 Tilmelding til: Onsdagssejladser - Forår Bådtype: Bådnavn: Sejl nr.: Klub: Skipper: Adresse: Tlf. nr.: Postnr.: By: Certifikat nr.: Trekantbane Distancebane Uden spiler (sæt x) Sendes til Sejludvalget, Holbæk Sejlklub, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk. Senest den 3. maj

14 14

15 Støt vore annoncører - de støtter os AUTOHALLEN SVINNINGE Sandblæsning & Industrilakering af: Både Husfacader Jernkonstruktioner m.v. SMEDEVEJ SVINNINGE TLF BIL TLF

16 tryksager design farvekopi digitalprint STOR print stempler reklametryk - og meget mere Sejer s Bogtryk Hørve Møllevej Hørve Støt vore annoncører - de støtter os 16

17 SÅ ER VI KLAR TIL EN NY SÆSON Vi glæder os til at starte og håber at vejrguderne er med os i år. Vi holder 4 teoriaftener i april og går på vandet i starten af maj. Vi har lavet en foreløbig plan for året, men der vil nok komme enkelte ændringer i løbet af sæsonen. Vi glæder os meget til at se de Gamle Sejlere igen og forhåbentlig vil der igen i år, komme nye optimister til Holbæk Sejlklubs Juniorafdeling har fået ny hjemmesideadresse: Teori Første teoriaften bliver den 5. april kl Første sejldag Vi går på vandet første gang den 03. maj kl Der bliver sejlet 2 gange om ugen, tirsdag og torsdag fra kl Det er vigtigt at jollen er rigget til kl Der er skippermøde kl. 18,00 hvorefter vi går på vandet. Vi sejler til ca , hvorefter vi rigger af og samles for at sige farvel. Vi sejler hyggesejlads om tirsdagen og træner banesejlads om torsdagen. Alle optimister bør deltage begge dage. Kæntringsøvelse Vi holder kæntringsøvelse for alle nye sejlere i Holbæk svømmehal den 1. maj kl til Erfarne sejlere er velkomne til at deltage. Jolleklargøring Vi har klargøring af joller og klubhus den 16. april fra kl Alle forældre og sejlere skal deltage denne dag. 17

18 Stævner Vi deltager i alle kredsens stævner + enkelte udvalgte andre stævner med følgebåd. På nuværende tidspunkt er alle stævnedatoer ikke på plads. Sidste sejlaften inden sommerferien bliver en kort tur på vandet og derefter griller vi. Sidste sejlaften på sæsonen ditto. Det forventes man deltager i standerhejsning og nedhaling det er en tradition, at juniorer deltager aktivt i dette. Tidslinie: Marts: Infomøde: 29. marts. kl uge 13 April: Teori: 05. april. kl uge 14 Teori: 12. april. kl uge 15 Klargøring klubhus: 16. april kl uge 15 Alle sejlere og forældre skal deltage. Teori: 19. april. kl uge 16 Teori: 26. april. kl uge 17 Overnatning 29. april. kl uge 17 Standerhejsning 30.april. uge 17 Alle sejlere og forældre bør deltage. Maj: Kæntringsøvelse 1. maj. kl uge 17 Alle nye sejlere skal deltage. På vandet: 03. maj. kl uge 18 På vandet: 05. maj. kl uge 18 På vandet: 10. maj. kl uge 19 På vandet: 12. maj. kl uge 19 På vandet: 17. maj. kl uge 20 På vandet: 19. maj. kl uge 20 På vandet: 24. maj. kl uge 21 På vandet: 26. maj. kl uge 21 På vandet: 31. maj. kl uge 22 18

19 Juni: På vandet: 02. juni. kl uge 22 På vandet: 07. juni. kl uge 23 På vandet: 09. juni. kl uge 23 På vandet: 14. juni. kl uge 24 På vandet: 16. juni. kl uge 24 På vandet: 21. juni. kl Afslutning forår uge 25 Juli: Sommerferie! uge August: På vandet: 16. aug. kl uge 33 På vandet: 18. aug. kl uge 33 På vandet: 23. aug. kl uge 34 På vandet: 25. aug. kl uge 34 På vandet: 30. aug. kl uge 35 September: På vandet: 01. sep. kl uge 35 På vandet: 06. sep. kl uge 36 På vandet: 08. sep. kl uge 36 På vandet: 13. sep. kl uge 37 På vandet: 15. sep. kl uge 37 Danske Bank Cup 18. sep. Holbæk uge 37 Alle sejlere og forældre skal deltage. På vandet: 20. sep. kl uge 38 På vandet: 22. sep. kl uge 38 Harboe Cup sep. i Skælskør uge 38 På vandet: 27. sep. kl Afslutning sæson uge 39 Der sejles klubmesterskab for erfarne sejlere til Danske Bank Cup Holbæk. Klubmesterskab for nye sejlere i slutningen af september. Vi glæder os. Med venlig hilsen Charlotte og Henrik Juniorafdelingen 19

20 20 Program for seniorer: april og lidt af maj Onsdag den 6. april. Kl Seniorsangerne mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Frokostmøde med HURRA for fødselarerne. Tirsdag den 12. april. Kl OBS! sidste Seniorbowling inden sommer. Onsdag den 13. april. Kl Seniorsangerne mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Vi spiser den medbragte mad og hygger os. Onsdag den 20. april. Kl Seniorsangerne mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Vi spiser den medbragte mad og hygger os. HUSK tilmelding til bustur d. 27. april. Onsdag den 27. april. Kl Bustur til København. Kl Vi stopper og stiger ombord i havnerundfarten. Kl Vi spiser frokostplatte i Lynettens restaurant. Kl Forventet ankomst til Holbæk Marina. Pris for hele arrangementet kun Kr. 225,- pr. deltager. Hjemkomst ca. kl OBS! Begrænset deltagerantal, så derfor er ABSOLUT sidste tilmeldingsfrist den 20. april og lidt af maj.. du søde milde Onsdag den 4. maj. Kl Seniorsangerne mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Frokostmøde med HURRA for fødselarerne. Onsdag den 11. maj. Kl Afgang i egne biler til Hornbæk.Det bliver en god dag - - men herom senere. Onsdag den 18. maj. Kl Seniorsangerne mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Vi spiser den medbragte mad, og hygger os Der er stadig nogle af os seniorer, der oplevede den herlige 4. maj, da budskabet kom fra London om, at de tyske tropper i Danmark havde overgivet sig. Det var en herlig fest med flag og lys i vinduerne. Sent på aftenen den 4. maj skød tyske soldater som bare fanden på langs ad Nørrevold, hvor jeg lå i dækning op ad hegnet til Ørstedsparken. Det pev lidt om ørerne. Jørgen

21 SÅ SMADREDE DE DEN TØNDE! Blandt de mange traditioner, som Holbæk Sejlklubs Seniorer har, hører der også en fastelavnsfest, men da alle møder i Seniorafdelingen foregår på onsdage, måtte katten i tønden også lide den kranke skæbne på en onsdag. Men som traditionen byder til en rigtig fastelavnfest, skulle al folket selvfølgelig have noget at stå imod med, inden det skulle gå ud over tønden. Det blev af hensyn til præcisionen i slagene kun til kaffe og en rigtig gammeldags fastelavnsbolle med creme, flødeskum og syltetøj. På grund af vejret, eller rettere sagt på grund af den kolde vind fra syd, var tønden hængt op i sejlklubbens grillhus. Det tog de hærdebrede seniorsejlere af begge køn kun et par omgange slag, før bunden faldt ud, og endnu færre slag, før katten hang alene tilbage, ventende på det afgørende slag. Det blev Arne, som fik tildelt titlen af kronprins, og lidt senere stod Villy med katten i hånden, som tegn på, at det var ham, som blev årets kattekonge. Indsæt billede Vindere Inde i sejlklubbens hyggelige lokale, var der skænket op med en lille trøster i form af Gammel Dansk til de afkølede seniorer. Om det var den lille trøster, eller om det var den herlige varme i lokalet, der fik snakken til at gå, skal være usagt. Men alt blev endevendt. Oppe under loftet er der modeller af diverse sejlskibe, både de lidt ældre af træ med gammeldags sejlføring, og nyere både, som de gamle i gårde kalder for yoghurt-bægre. I lang tid gik snakken omkring en model af en gammel kutter med topsejl, fok, klyver og jager. En ualmindelig smukt udført model. 21

22 Klokken blev efterhånden henad 12.30, hvor Bertil rystede skibsklokken og bad os indtage pladserne, for at vi kunne gå i gang med at fortære årets forlorne havnekat, med hvad dertil hører af surt, sødt og vådt. Desserten bestod af et velvoksent stykke lagkage med et tykt lag marcipan til at holde lidt sammen på både creme og kage. Til Klokken at tage lidt blev af den efterhånden søde smag, henad god 12.30, kop - hvor eller Bertil flere kopper rystede skibsklokken kaffe. og bad os indtage pladserne, for at vi kunne gå i gang med at fortære årets forlorne havnekat, med hvad dertil hører af surt, sødt og vådt. Desserten bestod af et velvoksent stykke lagkage med et tykt lag marcipan til at holde lidt sammen på både creme og kage. Til at tage lidt af den søde smag, en god kop - eller flere kopper kaffe. Som i eventyret kunne man næsten sige: se det var et rigtigt fastelavnsgilde. Jørgen Busch Som i eventyret kunne man næsten sige: se det var et rigtigt fastelavnsgilde. Jørgen Busch 22

23 HVORNÅR ER JEG EN SENIOR? Der er dem, som bliver sure, fordi de ikke længere kan være med på lilleput-holdet, og det bliver lige så slemt, når juniorholdet siger stop for yderligere udfoldelser. Sådan er det jo ikke i sejlerkredse, her er det mere en slags følelse, der sætter et umærkeligt skel mellem ung og gammel - eller junior og ældre hedder det vel. Tag nu f.eks. en tilfældig onsdag på et af seniorafdelingens frokostmøder, for slet ikke at tale om det første møde i hver måned. Selvfølgelig snakker vi om, hvorfor en af medlemmerne ikke er til stede. Det viser sig, at et par medlemmer er taget til et fjernt land, for at opleve fastelavnsløjerne der. En ligger derhjemme med ondt i halsen, men har sørget for, at sende en hilsen til alle med et bedre helbred. Og hvad drejer snakken over maden og en kop øl sig så om? På de sidste møder har FREM stået på dagsordenen, og selvfølgelig har indlæggene været både pro et contra. Bådene på land har også fået et ord med - og så er der det almindeligt sociale, med gode råd om, hvor der i denne uge er billigst øl og lignende. Lige nu drejer meget snak sig om, hvor turen i sommer skal gå hen, og erfaringer fra den samme eller lignende ture bliver luftet. Alle de gode råd om havne, små listige ankerpladser i den svenske skærgård og indkøbsmuligheder gives videre, forhåbentlig til glæde for en eller anden. Seniorafdelingen er et samlingssted for en masse erfaringer fra mange års sejladser både i Danmark og i udlandet. Det er noget du kan bruge seniorafdelingen til, og så behøver du ikke engang være medlem af en særlig klub, for vi er i forvejen medlemmer i Holbæk Sejlklub. Jørgen Busch 23

24 Læserbrev: KÆRE NAVIGATIONSLÆRERE Lad mig rette en lille misforståelse vedrørende de muligheder en deltager i kurset til Yachtskipper 3, og det sønæringsbevis den beståede deltager kan få gennem Søfartsstyrelsen, efter at deltageren også har bestået den obligatoriske syns- og høreprøve. Jeg henviser til orienteringen i Skumsprøjt om indholdet i kurset til Yachtskipper 3. At have taget Y3 med tilhørende sønæringsbevis er ikke ensbetydende med, at vedkommende helt automatisk kan gå ombord i et skib på mellem 20 og 100 tons som skibsfører. Det er nødvendigt, at en nyuddannet Y3er først går i lære for at kunne manøvrere et større fritidsskib forsvarligt. Det er især havnemanøvrer den ny Y3er skal lære - og det vil tage lidt tid, alt efter hvilken erfaring aspiranten i forvejen har. Dertil kommer, at den kommende fører af skibet skal have fuldstændig tjek på de krav, der ifølge Søloven kan stilles til en skibsfører, og det er ikke så lidt. Den styrmand (eller bedstemand), der skal være ombord sammen med skibsføreren skal mindst have Sønæringsbevis for bestået Duelighedsprøve samt eventuelt også bestået prøve i motorpasning, når skibet er på over 20 ton, hvis vedkommende også skal betjene maskinen. Det drejer sig om, at skibet skal føres i overensstemmelse med det lidt udefinerbare begreb, der hedder godt sømandskab. Og hvorfor skriver jeg dette? Det har hændt, at en person, der lige har afsluttet Y3- eksamen, og har fået det dertil hørende eksamensbevis, er mødt op på FREM med sit nyerhvervede eksamensbevis i hånden for at være skipper. Den går heldigvis ikke. Der skal mange timers øvelse i at føre et skib som FREM på mere end 44 tons sikkert ud og ind af en havn, og kunne betjene den gamle og ofte lidt genstridige store DANNORMA- motor. Men det hele kan læres, og der er skippere af den gamle skole som kan hjælpe en ny aspirant til skipperjobbet gennem nåleøjet, så vedkommende kan få glæde af at sejle med en god gammel Pæreskude fra 1934, bygget på Fejø af legendariske skibsbygger Mortensen. Jørgen Junge Busch (pt i land på grund af hofteskade) 24

25 Støt vore annoncører - de støtter os 25

26 K. MADSEN & SØNNER BÅDMOTORER m/tilbehør Lærkevej Holbæk Tlf Fax Biltlf MARINE K. MADSEN & SØNNER BÅDMOTORER m/tilbehør Lærkevej Holbæk Tlf Fax Biltlf Støt vore annoncører - de støtter os 26

27 Det er ikke kun de professionelle windsurfere der rejser til de varme lande når her bliver for koldt i Danmark, også på juniorsiden er det blevet til en tur ned i varmen. Den 17 årige windsurfer DEN-26 Christian Justesen, har god vind i sejlene for tiden. Med en god portion titler i bagagen allerede, har han vist sig frem på den internationale scene. Her fortæller han om sine oplevelser down under i Australien, hvor han sejlede årets første mesterskab. Christian bor i Skive, og går til daglig på Handelsgymnasiet. Udover at windsurfe, bruger han også megen tid på fysisk træning for at holde grundformen ved lige så han er klar til at komme på vandet. Og for at få råd til at købe windsurf udstyr, bruger han noget af fritiden på at trykke og sælge windsurf sejlnumre. Det meste af tiden bliver dog brugt på Skive Fjord. Efter en lang vintersæson, hvor jeg havde trænet i fitnesscenter og løbetrænet, var det en stor glæde at kunne tilmelde sig 2011's første store Formula windsurfing stævne i Australien. Alt dette blev muliggjort ved at DBO kunne give støtte til rejsen, flyselskabet Qantas kunne hjælpe med at få udstyret transporteret derned, min trofaste sponsor Neil Pryde Scandinavia kunne få det nyeste udstyr frem tids nok, og endelig, at min familie ville støtte med resten, for jeg skal da hilse og sige, at det ikke er gratis at komme ud i verden, og dyrke sin sport på højeste niveau. Den 31. januar ankom jeg til Hawks Nest, i nærheden af Sydney for at deltage i det australske mesterskab. Der var konkurrencestart om onsdagen, og det gav mig et par dage til at få mit helt nye windsurfing udstyr tunet ind. Lige inden jeg havde forladt kolde Danmark, havde jeg fået de nye Neil Pryde RS: Racing Evo III 10,0 og 10,7 sejl. Jeg havde mit Formula board JP-100, som jeg havde stor succes på sidste sæson.jeg havde også et nyt sæt finner fra VMG. Den omstændighed, at der var så meget nyt udstyr, og det faktum, at jeg ikke havde været ude at sejle i fire måneder, gjorde det hele meget spændende, hvordan skulle jeg dog blive klar til konkurrencen på bare 2 dage? Da vi ankom på stranden, var jeg temmelig spændt på at få rigget mit udstyr til, så hurtigt som muligt. Jeg havde ikke set mit udstyr siden min far og jeg pakkede det, og det havde været på en lang rejse (Skive-København-München-London-Bangkok- Sydney-Hawks Nest), så jeg var meget lettet over at se, at alt var der, og alt var i god stand. Jeg kunne mærke, at jeg ikke havde sejlet et stykke tid, jeg var faktisk nødt til at tænke over hvordan jeg skulle rigge mit grej igen. Jeg gik på vandet med min 10,0 og en lille finne. Jeg linede up, som jeg har gjort 100 vis af gang hjemme i Skive 27

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 6 JUNI 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 H U S K E T A V L E N 3 4 GF-FORSIKRING ikke kun billigere bilforsikring nu også lystfartøjsforsikring Få tilsendt en begæring og et godt tilbud

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 JANUAR 2006 41. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 H U S K E T A V L E N 3 4 GF-FORSIKRING ikke kun billigere bilforsikring nu også lystfartøjsforsikring Få tilsendt en begæring og et godt

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 JANUAR 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 H U S K E T A V L E N 3 4 YANMAR marine K. MADSEN & SØNNER BÅDMOTORER m/tilbehør Lærkevej 14 4300 Holbæk Tlf. 59 43 21 05 - Fax 59 43 91 46

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 5 Maj 2010 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub Kære sejlklubmedlemmer. BESTYRELSEN HAR ORDET Hjemmesiden har nu været i funktion i et stykke tid. Det er en aktiv side med mange oplysninger,

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 6 Juni 2010 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Foråret har været koldt i år, men mange både kom jo alligevel hurtigt i vandet. Vi har haft generalforsamling, hvor vi skulle

Læs mere

Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen

Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen REFERAT AF GENERALFORSAMLING den 22. april 2010 kl. 19:30 Til stede fra bestyrelsen var: Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen Ca.

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 7 Juli-August 2008 43. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Et indlæg fra et bestyrelsesmedlem Så blev det igen min tur til at komme med et indlæg. Det er svært, solen bager,

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 April 2013 48. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Det er ganske vist I skrivende stund (søndag d. 3. marts) kan man rigtig fornemme foråret, og dermed også begynde at tænke

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 7-8 JULI-AUGUST 2014 49. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Det er juli måned, sommeren er i fuld gang. Det samme er sejlersæsonen - heldigvis. At sejle og i det hele taget

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 3 Marts 2012 47. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub REDAKTØREN HAR ORDET Bestyrelsen har desværre ikke noget indlæg i dette nummer af Skumsprøjt, så derfor har redaktøren overtaget pladsen. Anna

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 9 September 2011 46. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Der er intet nyt fra bestyrelsen, da vi har holdt sommerferie, men vi skal nu i gang igen. I stedet kan jeg berette

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 10 Oktober 2007 42. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub FORMANDENS INDLÆG Havnefesten. Det var en virkelig god aften med grill, spisning, musik og dans til kl. 01.00. Der var en god stemning blandt

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 2 FEBRUAR 2015 50. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Jeg vil på bestyrelsens vegne ønske alle medlemmer et godt nytår. I det kommende år ligger der mange vigtige opgaver

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 9 SEPTEMBER 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub FORMANDENS INDLÆG Forsidefoto: Som det er mange klubmedlemmer bekendt, blev Marinaen mandag den 8. august ramt at en skypumpe, som fejede

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 Januar 2013 48. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Kære sejlklubmedlemmer. Nu i det nye års første måned, der vel nærmest bare skal overstås i en fart, er det tid til at

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 3 Marts 2009 44. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 FORMANDENS INDLÆG Formandens sidste indlæg som bestyrelsesmedlem. Efter en årrække som medlem af bestyrelsen for Holbæk Sejlklub, heraf de

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 APRIL 2015 50. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Dagene er blevet længere og man kan mærke solens varme, når den er fremme på himlen, jooo foråret er på vej. Man tænker

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 11 November 2011 46. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET EN NY KLUB I KLUBBEN Nu hvor flaget er strøget, bådene er på vej op på pladsen og alle sejlere ser frem til endnu et

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

En Sejlklub med puls titel på oplæg

En Sejlklub med puls titel på oplæg En Sejlklub med puls titel på oplæg Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører center kultur og

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 5 Maj 2013 48. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Når dette nummer af Skumsprøjt falder ind ad postkassen, skal det meget gerne være rigtigt forår med mange både i vandet,

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014.

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. 1. Generalforsamling: Klubbens generalforsamling afholdes i klubhuset den 23-03-2014 kl. 10.00 Polle sørger for at dagsorden kommer i Melfar poster

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 7/8 JULI/AUGUST 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub FORMANDENS INDLÆG Alle ønskes en rigtig god sommer med passende vind. Med sejlerhilsen fra Egon Meling. NYE MEDLEMMER Michael Froholdt,

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 JANUAR 2007 42. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub FORMANDENS INDLÆG Alle bådejere i Holbæk Sejlklub har gennem deres medlemskab af klubben modtaget SejlerBladet fra Dansk Sejlunion. Jeg vil

Læs mere

SBA Kalø-sejlads 2015

SBA Kalø-sejlads 2015 SBA Kalø-sejlads 2015 Lørdag den 3. oktober Sejladsbestemmelser Rev. 06.09.2015 1 Der sejles efter ISAF s og DS s sejladsbestemmelser samt nedenstående sejladsbestemmelser (med de modifikationer af de

Læs mere

Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011

Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011 Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011 Martin Mygdam indleder med en lidt lang snak om dagsordenen og planen for aftenen, som bestyrelsen håber kommer til at forløbe lidt hurtigere end sidste år.

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2007 KLUBBLAD NR 1 2007. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet.

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2007 KLUBBLAD NR 1 2007. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet. KLUBBLAD NR 1 2007 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet Side 1 Hals bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer 2007 Bestyrelse: Hanne Hansen: 98 25 88 30 John Christensen:

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere