Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Holbæk Sejlklub"

Transkript

1 NR. 4 April ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

2 BESTYRELSEN HAR ORDET Hvis interessen for Holbæk Sejlklubs aktiviteter fra vi medlemmer er lige så stor i dag, som den var den aften, da overvældende mange mødte op for at aflive klubskibet Frem, så forventer jeg et stort fremmøde til den årlige generalforsamling, der finder sted senere i denne måned. Formanden, et par af bestyrelsesmedlemmerne og en suppleant, skal gen- eller nyvælges, og det samme gælder for alle udvalgsformændene, der, som jeg forstod ved det møde vi havde med dem den 22. februar, alle vil modtage genvalg. Jeg har stor respekt for udvalgsmedlemmerne og det arbejde de lægger i opgaverne. Jeg har selv været med som instruktør i sejlerskolen og er fortsat med i Frem udvalget, og lidt i sejludvalget, så jeg ved at der gøres meget for at holde det hele i gang. Til glæde for os selv, men ikke mindst for alle jer der har lyst til at deltage i aktiviteter, som surfing, kapsejlads, tursejlads, kurser, foredrag eller bare som mødested til spisning, hygge, sang og samvær med andre medlemmer. Derfor anbefaler jeg, at man møder op og giver sin mening tilkende, og meget gerne også lidt af sin fritid, for at deltage og sikre et fortsat liv i sejlklubben. Desværre har vi jo nok mistet Frem, jævnfør ovenstående, der vel var den største eksponent for samling og glæde til klubbens medlemmer, ikke mindst for de lidt ældre, og dem der ikke mere har deres egen båd. Med håb om en god generalforsamling. Venlig hilsen Ove Perch-Nielsen Forsiden: Sejlsæsonen står for døren, og det kan ses på nærværende nummer af Skumsprøjt. 40 sider fyldt med indhold om aktiviteter i klub og på havn. Blandt de sikre forårstegn er Sejlerskolens start, hvor forventningsfulde kursister klargør og søsætter ALF og ALFA. I år mangler der imidlertid nogle erfarne instruktører, som kan lære fra sig, så endnu flere kan nyde aftenerne på fjorden, som her på forsiden, hvor den ene klubbåd glider af sted på bidevind. Redaktøren lader den halve Gl. Dansk gå til Sejlerskolen, så de har lidt at styrke sig på under forårsklargøringen. Niels Geel kan hente flasken ved henvendelse på kontoret. 2

3 APRIL 2011 F 1 L 2 Svømmehal S 3 M 4 T 5 Junior: Teori-aften O 6 Seniorfrokost T 7 Sejlerskole: Intro-aften F 8 L 9 Sejlerskole: Klargøring Svømmehal S 10 M 11 T 12 Seniorbowling Junior: Teori-aften O 13 Seniormøde T 14 F 15 L 16 S 17 M 18 T 19 O T 21 F 22 L 23 S 24 M 25 T O T F L Junior: Jolleklargøring Sejlerskole: Klargøring Svømmehal Sejlerskole: Klargøring Junior: Teori-aften 20 Seniormøde 26 Junior: Teori-aften 27 Seniorudflugt 28 Generalforsamling 29 Junior: Overnatning 30 Standerhejsning Tilriggerfest MAJ 2011 S 1 Junior: Kæntningsøvelse M 2 T 3 Junior: Sejlads O 4 Seniorfrokost T 5 Junior: Sejlads F 6 L 7 S 8 M 9 T 10 Junior: Sejlads O 11 Senior: Udflugt Onsdagssejlads T 12 Junior: Sejlads F 13 L 14 S 15 M 16 T 17 Junior: Sejlads O 18 Seniormøde Onsdagssejlads T 19 Junior: Sejlads F 20 L 21 S 22 M 23 T 24 Junior: Sejlads O 25 Onsdagssejlads T 26 Junior: Sejlads F 27 L 28 S 29 M 30 T 31 Junior: Sejlads H U S K E T A V L E N 3

4 STANDERHEJSNING Lørdag den 30. april 2011 kl. 14:00. Vi mødes ved klubhuset, hejser standeren og byder den nye sejlsæson velkommen. På gensyn! Bestyrelsen TIL SALG 2 stk. gummikødben mm. Kr. 60 pr. stk. 2 stk. gummikødben 20 mm. Kr. 70 pr. stk. 2 stk. foldecykler i poser. 20 hjul, 6 udvendige gear. Som nye. Sælges samlet for kr ,- Stævnstige 3 trin Båtsystem som ny. Nypris kr ,- Nu kr. 800,- Volvo Penta 3-bladet skrue, ny left. Kr. 400,- Henvendelse til John Hyrup tlf

5 Støt vore annoncører - de støtter os

6 Tømrer- og snedkerfirma Jacob Andreasen Om- og tilbygninger Nybygninger Reparationer Vi laver også: Havnearbejde, broer, mindre bolværker og ramning af pæle Tlf Strandmøllevej Holbæk Mobil Fax GARANTI ORDNING Støt vore annoncører - de støtter os

7 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Dagsorden: Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Holbæk Sejlklub torsdag den 28. april 2011 kl. 19:30 i Holbæk Sejlklubs klublokale. 1: Valg af dirigent og stemmetællere 2: Bestyrelsens beretning 3: Udvalgenes beretning 4: Godkendelse af regnskab for : Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 6: Indkomne forslag (se næste side) 7: Valg til bestyrelsen: På valg er: Formand Karin Rodian (modtager ikke genvalg) Frede Didriksen (modtager genvalg) Per Carstensen 8: Valg af bestyrelsessuppleanter: Erik Vilhelmsen (modtager ikke genvalg) 9: Valg af revisor: På valg er: Jørgen Christoffersen (modtager genvalg) 10: Valg af revisorsuppleant: På valg er Marianne Billesbølle (modtager genvalg) 11: Valg af formænd til samtlige udvalg 12: Eventuelt På gensyn den 28. april 2011 Bestyrelsen Bestyrelsen skal beklage, at regnskabet ikke er offentliggjort i dette nummer. Dette skyldes, at kassereren ikke har modtaget regnskabet i så god tid, at det kunne blive færdiggjort og revideret. Regnskabet vil blive udleveret på generalforsamlingen og vil blive offentliggjort i Skumsprøjt i maj måned. Indkomne forslag til generalforsamlingen på følgende side. 7

8 FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING Forslag 1. Anlis Nissen har fremsat forslag til vedtægtsændringer. Forslaget indebærer, at der stemmes enten ja eller nej til, at der må afgives stemme ved fuldmagt. Forslag 2. Søren Grundtvig Sørensen har fremsat følgende forslag: Jeg vil gerne foreslå at der afholdes en ny afstemning om FREM, da den første afstemning ifølge min opfattelse var i strid med vedtægterne. Afstemningen skal gennemføres i nedenstående rækkefølge: 1. Skal sejlklubben beholde FREM. Hvis ja: 2. Skal den dyre reparation gennemføres. Hvis nej 3. Skal den billige reparation gennemføres. (kan evt. udelades hvis man antager at et nej til spm. 2 er et ja til spm. 3) RESPONS PÅ INDLÆG I JANUAR-NUMMERET Bestyrelsen har drøftet Matthies Nissens indlæg i Skumsprøjt i Januar nummeret. Vi syntes at det er en rigtig god ide, og bestyrelsen kan anbefale, at eventuelle initiativtagere melder sig til denne opgave. Bestyrelsen skal i henhold til beslutningen på den ekstraordinære generalforsamlings opstarte et salg af Frem, og vi har kontaktet Bådmægleren fra Korsør. Han har oplyst, at han mener at Frem kan sælges for ca kr., så indtil vi hører nærmere fra en eventuel gruppe af initiativtagere vil vi fortsætte salgsarbejdet. Karin Rodian 8

9 Undervisning i praktisk sejlads til Duelighedsbevis Torsdag den 7. april kl En ny sejlsæson står for døren. Det er tid at tilmelde sig undervisning i praktisk sejlads. Pensum er det, der kræves for at kunne aflægge den praktiske prøve i sejlads med sejlbåd i forbindelse med erhvervelse af Duelighedsbevis. Der afholdes introduktionsaften torsdag den 7. april kl for alle interesserede i sejlklubbens lokaler. Her vil du få lejlighed til at stille supplerende spørgsmål. Du vil modtage gode råd om påklædning og udrustning - så vent evt. med at anskaffe tøj og vest til efter mødet. Der vil på mødet blive sammensat 2 x 4 hold à 3 deltagere - i alt max. 24 deltagere - og du vil møde din kommende instruktør. Så vidt muligt vælger du selv din egen sejldag på en af de fire første aftener i ugen. For de, der har mulighed for det, vil der endvidere blive oprettet et eller flere eftermiddagshold. Første lektion er allerede lørdag den 9.april, lørdag den 16. og søndag den 17. april kl , hvor vi i fællesskab skal klargøre og søsætte de to både. Det er ikke mødepligt alle dagene, men du skal påregne at skulle møde mindst én dag og måske to dage. I øvrigt er det vejr og vind, samt din flid, der bestemmer hvor mange dage, vi skal bruge til klargøringen. Holdsammensætning til klargøringen vil blive foretaget på mødet den 7. april. Den praktiske sejlads starter i uge 18 og afsluttes ultimo september med aflæggelse af den praktiske prøve. Indimellem vil Sejlerskolen dog være afbrudt 3-4 uger i juli måned efter direkte aftale med instruktør og elever. Det tilstræbes, at der sejles min. 16 gange à 3 timer inden prøven. Kursusafgift er kr , - inkl. undervisningsmaterialer, men eksklusiv prøvegebyr, såfremt du ønsker at aflægge prøve. Sejlerskolen optager kun medlemmer af Holbæk Sejlklub. Er du ikke medlem skal du påregne indskud (kr. 100,-) og kontingent (kr. 750,- pr. år) oven i kursusafgiften. Hilsen Niels Geel 9

10 Sejlerskolen mangler instruktører! Foråret er ved at være på vej, og det er ved at være tid for indtegning af elever til Sejlerskole og planlægning af sommerens undervisning. Men vi skal også have tilsagn fra nogle instruktører. Uden instruktører ingen undervisning! Haves: To velholdte skolebåde og forhåbentlig 24 ihærdige elever. Ønskes: Otte velmotiverede instruktører samt en bådsmand eller to, der sammen med udvalgsformanden kan være med til at vedligeholde skolebådene. Du vil så få mulighed for at låne skolebådene, når de ikke bruges til undervisning. Ønskelige krav: Besiddelse af almindelig sejlerfaring og en smule pædagogiske evner. Du behøver altså ikke at være hverken Americas Cup vinder eller vinder af et DM for at komme i betragtning som instruktør/bådsmand. Alt hvad der kræves er lidt tålmodighed og en gang imellem is i maven! Du bestemmer ugedag og starttidspunkt for aftenens undervisning (normalt tre timer). Søsætning af bådene og almindelig vedligeholdelse tager andre sig af. Når vi har samlet instruktøremner nok, indkalder vi til et møde ultimo marts med gamle og nye instruktører. Her vil der være mulighed for at stille spørgsmål til undervisningen mv. Nærmere herom tilgår efterfølgende pr. mail eller evt. pr. brev. Venlig hilsen Niels Geel Tlf Mobil Mail: 10

11 Kapsejladssæsonen starter snart. I skrivende stund er der stadig is i havnen, men mon ikke den bryder inden weekenden Torsdag den 10. marts holdt Sejludvalget og Aktivitetsudvalget et fælles arrangement. Der blev gennemgået Sejludvalgets planer for den kommende sæson og derefter fortalte sejlmager Claus Høj Jensen om trimning af både. En meget hyggelig aften hvor sejlere havde valgt at møde op. Vores planer for foråret er som følger: Der er lige kommet en ny udgave af DH reglen. Et par væsentlige forskelle er at det nu er muligt at forny sit målerbrev via og at der er flere forskellige mål alt efter banetype og vindstyrke. Vi har besluttet at onsdagssejladserne sejles efter cirkelbane målene. Der vil i forbindelse med varselssignal blive annonceret, hvilken vindstyrke der lægges til grund for resultatberegning. For i øvrigt at kunne administrere det, så vil det være det målerbrev man har registreret ved tilmeldingsfristens udløb, som vil være gældende for forårets sejladser. Hvis man skal have ændret det mål, så tager vi et ekstra tilmeldings gebyr på kr. 50. Dette har vi valgt at gøre, fordi vi ikke har ressourcer til at skulle ændre mål hver onsdag. Desuden mener vi også det er mere fair for sejlerne at de ved hvilket mål at modstanderne sejler med. Husk: Tilmelding forudsætter gyldigt målebrev og det SKAL fornyes i år. Startrækkefølgen Startrækkefølgen er ændret i et forsøg på at få mindre spredning på bådene i mål. Folkebådene vil komme til at starte først, 10 min. efter starter distancebanen og yderligere 5 min. efter starter trekantbanen. Kapsejladserne bliver afviklet med samme banesystemer som de forrige år. Dog er der små justeringer, så check banekort omhyggeligt. Klassebåde vil få eget løb, hvis minimum 3 både tilmeldes til Trekantbanen. 11

12 Tilmelding ønskes foretaget på sejlklubbens hjemmeside: klik ind på udvalg og sejludvalg og tilmelding. Har du ikke mulighed for tilmelding Tilmelding via hjemmesiden ønskes kan foretaget tilmelding på sejlklubbens ske på den trykte hjemmeside: tilmeldingsblanket som er medtaget i ind dette på nummer. udvalg oghvis sejludvalg der betales og tilmelding. over netbank, Har husk du ikke navn mulighed eller bådnavn for tilmelding og sejl- klik via nummer hjemmesiden i tekstfeltet. kan Betaling tilmelding foretages ske på senest den trykte ved tilmeldingsfristens tilmeldingsblanket udløb. som er medtaget i dette nummer. Hvis der betales over netbank, husk navn eller bådnavn og sejlnummer Startgebyret i tekstfeltet. for forårets Betaling onsdagssejladser foretages senest er kr. ved 250,00 tilmeldingsfristens for alle 7 sejladser. udløb. Vi Startgebyret vil opfordre alle forårets sejlerne onsdagssejladser til at deltage i er nogle kr. 250,00 af sejladserne for alle 7 fra sejladser. nogle af vores nabo klubber. En komplet liste kan findes på https://sites.google.com/site/isefjordkreds/liste Vi vil opfordre alle sejlerne til at deltage i nogle af sejladserne fra nogle af vores nabo klubber. En komplet liste kan findes på Vi https://sites.google.com/site/isefjordkreds/liste har hørt, at der er flere både der mangler engagerede gaster. Det vil blive derfor forsøgt at lave en gastebørs på klubbens hjemmeside under forum. Vi har hørt, at der er flere både der mangler engagerede gaster. Det vil blive derfor Håber forsøgt at at se lave rigtig en mange gastebørs både på på klubbens vandet. hjemmeside under forum. Sejludvalget Håber at se rigtig mange både på vandet. Sejludvalget INDSÆT foto Sæsonstart INDSÆT foto Sæsonstart Så starter kapsejladssæsonen igen. 12 Så starter kapsejladssæsonen igen.

13 ONSDAGSSEJLADSER FORÅR maj og juni Der sejles efter ISAF - RRS, Kapsejladsreglerne , med Skandinavisk Sejlerforbunds og DS forskrifter, DS sejladsbestemmelser, samt udleverede sejladsbestemmelser. Kategori C. Der sejles på en distancebane eller trekantbane. Start: Første start kl , varselssignal kl NV for Holbæk trafikhavn. Bane: Der sejles på den udlagte bane N og V for trafikhavnen. Tidsbegrænsning: 2 h 30 min. for hver start. Program: Program og deltagerliste udleveres fra FREM den 11. maj mellem kl og Program vil være tilgængeligt på klubbens hjemmeside senest 1. maj. Deltagerlisten senest den 10. maj. Præmier: Til hver 3. startende båd i hvert løb. Præmieoverrækkelse: Efter endt sejlads ved klubhuset. Betaling: 250,00 kr. på: reg. nr. 3208, konto nr (Danske Bank). Husk NAVN og SEJLNUMMER i tekstfeltet. Tilmeldingsfrist: Senest 3. maj Klip 2011 HOLBÆK SEJLKLUB 2011 Tilmelding til: Onsdagssejladser - Forår Bådtype: Bådnavn: Sejl nr.: Klub: Skipper: Adresse: Tlf. nr.: Postnr.: By: Certifikat nr.: Trekantbane Distancebane Uden spiler (sæt x) Sendes til Sejludvalget, Holbæk Sejlklub, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk. Senest den 3. maj

14 14

15 Støt vore annoncører - de støtter os AUTOHALLEN SVINNINGE Sandblæsning & Industrilakering af: Både Husfacader Jernkonstruktioner m.v. SMEDEVEJ SVINNINGE TLF BIL TLF

16 tryksager design farvekopi digitalprint STOR print stempler reklametryk - og meget mere Sejer s Bogtryk Hørve Møllevej Hørve Støt vore annoncører - de støtter os 16

17 SÅ ER VI KLAR TIL EN NY SÆSON Vi glæder os til at starte og håber at vejrguderne er med os i år. Vi holder 4 teoriaftener i april og går på vandet i starten af maj. Vi har lavet en foreløbig plan for året, men der vil nok komme enkelte ændringer i løbet af sæsonen. Vi glæder os meget til at se de Gamle Sejlere igen og forhåbentlig vil der igen i år, komme nye optimister til Holbæk Sejlklubs Juniorafdeling har fået ny hjemmesideadresse: Teori Første teoriaften bliver den 5. april kl Første sejldag Vi går på vandet første gang den 03. maj kl Der bliver sejlet 2 gange om ugen, tirsdag og torsdag fra kl Det er vigtigt at jollen er rigget til kl Der er skippermøde kl. 18,00 hvorefter vi går på vandet. Vi sejler til ca , hvorefter vi rigger af og samles for at sige farvel. Vi sejler hyggesejlads om tirsdagen og træner banesejlads om torsdagen. Alle optimister bør deltage begge dage. Kæntringsøvelse Vi holder kæntringsøvelse for alle nye sejlere i Holbæk svømmehal den 1. maj kl til Erfarne sejlere er velkomne til at deltage. Jolleklargøring Vi har klargøring af joller og klubhus den 16. april fra kl Alle forældre og sejlere skal deltage denne dag. 17

18 Stævner Vi deltager i alle kredsens stævner + enkelte udvalgte andre stævner med følgebåd. På nuværende tidspunkt er alle stævnedatoer ikke på plads. Sidste sejlaften inden sommerferien bliver en kort tur på vandet og derefter griller vi. Sidste sejlaften på sæsonen ditto. Det forventes man deltager i standerhejsning og nedhaling det er en tradition, at juniorer deltager aktivt i dette. Tidslinie: Marts: Infomøde: 29. marts. kl uge 13 April: Teori: 05. april. kl uge 14 Teori: 12. april. kl uge 15 Klargøring klubhus: 16. april kl uge 15 Alle sejlere og forældre skal deltage. Teori: 19. april. kl uge 16 Teori: 26. april. kl uge 17 Overnatning 29. april. kl uge 17 Standerhejsning 30.april. uge 17 Alle sejlere og forældre bør deltage. Maj: Kæntringsøvelse 1. maj. kl uge 17 Alle nye sejlere skal deltage. På vandet: 03. maj. kl uge 18 På vandet: 05. maj. kl uge 18 På vandet: 10. maj. kl uge 19 På vandet: 12. maj. kl uge 19 På vandet: 17. maj. kl uge 20 På vandet: 19. maj. kl uge 20 På vandet: 24. maj. kl uge 21 På vandet: 26. maj. kl uge 21 På vandet: 31. maj. kl uge 22 18

19 Juni: På vandet: 02. juni. kl uge 22 På vandet: 07. juni. kl uge 23 På vandet: 09. juni. kl uge 23 På vandet: 14. juni. kl uge 24 På vandet: 16. juni. kl uge 24 På vandet: 21. juni. kl Afslutning forår uge 25 Juli: Sommerferie! uge August: På vandet: 16. aug. kl uge 33 På vandet: 18. aug. kl uge 33 På vandet: 23. aug. kl uge 34 På vandet: 25. aug. kl uge 34 På vandet: 30. aug. kl uge 35 September: På vandet: 01. sep. kl uge 35 På vandet: 06. sep. kl uge 36 På vandet: 08. sep. kl uge 36 På vandet: 13. sep. kl uge 37 På vandet: 15. sep. kl uge 37 Danske Bank Cup 18. sep. Holbæk uge 37 Alle sejlere og forældre skal deltage. På vandet: 20. sep. kl uge 38 På vandet: 22. sep. kl uge 38 Harboe Cup sep. i Skælskør uge 38 På vandet: 27. sep. kl Afslutning sæson uge 39 Der sejles klubmesterskab for erfarne sejlere til Danske Bank Cup Holbæk. Klubmesterskab for nye sejlere i slutningen af september. Vi glæder os. Med venlig hilsen Charlotte og Henrik Juniorafdelingen 19

20 20 Program for seniorer: april og lidt af maj Onsdag den 6. april. Kl Seniorsangerne mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Frokostmøde med HURRA for fødselarerne. Tirsdag den 12. april. Kl OBS! sidste Seniorbowling inden sommer. Onsdag den 13. april. Kl Seniorsangerne mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Vi spiser den medbragte mad og hygger os. Onsdag den 20. april. Kl Seniorsangerne mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Vi spiser den medbragte mad og hygger os. HUSK tilmelding til bustur d. 27. april. Onsdag den 27. april. Kl Bustur til København. Kl Vi stopper og stiger ombord i havnerundfarten. Kl Vi spiser frokostplatte i Lynettens restaurant. Kl Forventet ankomst til Holbæk Marina. Pris for hele arrangementet kun Kr. 225,- pr. deltager. Hjemkomst ca. kl OBS! Begrænset deltagerantal, så derfor er ABSOLUT sidste tilmeldingsfrist den 20. april og lidt af maj.. du søde milde Onsdag den 4. maj. Kl Seniorsangerne mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Frokostmøde med HURRA for fødselarerne. Onsdag den 11. maj. Kl Afgang i egne biler til Hornbæk.Det bliver en god dag - - men herom senere. Onsdag den 18. maj. Kl Seniorsangerne mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Vi spiser den medbragte mad, og hygger os Der er stadig nogle af os seniorer, der oplevede den herlige 4. maj, da budskabet kom fra London om, at de tyske tropper i Danmark havde overgivet sig. Det var en herlig fest med flag og lys i vinduerne. Sent på aftenen den 4. maj skød tyske soldater som bare fanden på langs ad Nørrevold, hvor jeg lå i dækning op ad hegnet til Ørstedsparken. Det pev lidt om ørerne. Jørgen

21 SÅ SMADREDE DE DEN TØNDE! Blandt de mange traditioner, som Holbæk Sejlklubs Seniorer har, hører der også en fastelavnsfest, men da alle møder i Seniorafdelingen foregår på onsdage, måtte katten i tønden også lide den kranke skæbne på en onsdag. Men som traditionen byder til en rigtig fastelavnfest, skulle al folket selvfølgelig have noget at stå imod med, inden det skulle gå ud over tønden. Det blev af hensyn til præcisionen i slagene kun til kaffe og en rigtig gammeldags fastelavnsbolle med creme, flødeskum og syltetøj. På grund af vejret, eller rettere sagt på grund af den kolde vind fra syd, var tønden hængt op i sejlklubbens grillhus. Det tog de hærdebrede seniorsejlere af begge køn kun et par omgange slag, før bunden faldt ud, og endnu færre slag, før katten hang alene tilbage, ventende på det afgørende slag. Det blev Arne, som fik tildelt titlen af kronprins, og lidt senere stod Villy med katten i hånden, som tegn på, at det var ham, som blev årets kattekonge. Indsæt billede Vindere Inde i sejlklubbens hyggelige lokale, var der skænket op med en lille trøster i form af Gammel Dansk til de afkølede seniorer. Om det var den lille trøster, eller om det var den herlige varme i lokalet, der fik snakken til at gå, skal være usagt. Men alt blev endevendt. Oppe under loftet er der modeller af diverse sejlskibe, både de lidt ældre af træ med gammeldags sejlføring, og nyere både, som de gamle i gårde kalder for yoghurt-bægre. I lang tid gik snakken omkring en model af en gammel kutter med topsejl, fok, klyver og jager. En ualmindelig smukt udført model. 21

22 Klokken blev efterhånden henad 12.30, hvor Bertil rystede skibsklokken og bad os indtage pladserne, for at vi kunne gå i gang med at fortære årets forlorne havnekat, med hvad dertil hører af surt, sødt og vådt. Desserten bestod af et velvoksent stykke lagkage med et tykt lag marcipan til at holde lidt sammen på både creme og kage. Til Klokken at tage lidt blev af den efterhånden søde smag, henad god 12.30, kop - hvor eller Bertil flere kopper rystede skibsklokken kaffe. og bad os indtage pladserne, for at vi kunne gå i gang med at fortære årets forlorne havnekat, med hvad dertil hører af surt, sødt og vådt. Desserten bestod af et velvoksent stykke lagkage med et tykt lag marcipan til at holde lidt sammen på både creme og kage. Til at tage lidt af den søde smag, en god kop - eller flere kopper kaffe. Som i eventyret kunne man næsten sige: se det var et rigtigt fastelavnsgilde. Jørgen Busch Som i eventyret kunne man næsten sige: se det var et rigtigt fastelavnsgilde. Jørgen Busch 22

23 HVORNÅR ER JEG EN SENIOR? Der er dem, som bliver sure, fordi de ikke længere kan være med på lilleput-holdet, og det bliver lige så slemt, når juniorholdet siger stop for yderligere udfoldelser. Sådan er det jo ikke i sejlerkredse, her er det mere en slags følelse, der sætter et umærkeligt skel mellem ung og gammel - eller junior og ældre hedder det vel. Tag nu f.eks. en tilfældig onsdag på et af seniorafdelingens frokostmøder, for slet ikke at tale om det første møde i hver måned. Selvfølgelig snakker vi om, hvorfor en af medlemmerne ikke er til stede. Det viser sig, at et par medlemmer er taget til et fjernt land, for at opleve fastelavnsløjerne der. En ligger derhjemme med ondt i halsen, men har sørget for, at sende en hilsen til alle med et bedre helbred. Og hvad drejer snakken over maden og en kop øl sig så om? På de sidste møder har FREM stået på dagsordenen, og selvfølgelig har indlæggene været både pro et contra. Bådene på land har også fået et ord med - og så er der det almindeligt sociale, med gode råd om, hvor der i denne uge er billigst øl og lignende. Lige nu drejer meget snak sig om, hvor turen i sommer skal gå hen, og erfaringer fra den samme eller lignende ture bliver luftet. Alle de gode råd om havne, små listige ankerpladser i den svenske skærgård og indkøbsmuligheder gives videre, forhåbentlig til glæde for en eller anden. Seniorafdelingen er et samlingssted for en masse erfaringer fra mange års sejladser både i Danmark og i udlandet. Det er noget du kan bruge seniorafdelingen til, og så behøver du ikke engang være medlem af en særlig klub, for vi er i forvejen medlemmer i Holbæk Sejlklub. Jørgen Busch 23

24 Læserbrev: KÆRE NAVIGATIONSLÆRERE Lad mig rette en lille misforståelse vedrørende de muligheder en deltager i kurset til Yachtskipper 3, og det sønæringsbevis den beståede deltager kan få gennem Søfartsstyrelsen, efter at deltageren også har bestået den obligatoriske syns- og høreprøve. Jeg henviser til orienteringen i Skumsprøjt om indholdet i kurset til Yachtskipper 3. At have taget Y3 med tilhørende sønæringsbevis er ikke ensbetydende med, at vedkommende helt automatisk kan gå ombord i et skib på mellem 20 og 100 tons som skibsfører. Det er nødvendigt, at en nyuddannet Y3er først går i lære for at kunne manøvrere et større fritidsskib forsvarligt. Det er især havnemanøvrer den ny Y3er skal lære - og det vil tage lidt tid, alt efter hvilken erfaring aspiranten i forvejen har. Dertil kommer, at den kommende fører af skibet skal have fuldstændig tjek på de krav, der ifølge Søloven kan stilles til en skibsfører, og det er ikke så lidt. Den styrmand (eller bedstemand), der skal være ombord sammen med skibsføreren skal mindst have Sønæringsbevis for bestået Duelighedsprøve samt eventuelt også bestået prøve i motorpasning, når skibet er på over 20 ton, hvis vedkommende også skal betjene maskinen. Det drejer sig om, at skibet skal føres i overensstemmelse med det lidt udefinerbare begreb, der hedder godt sømandskab. Og hvorfor skriver jeg dette? Det har hændt, at en person, der lige har afsluttet Y3- eksamen, og har fået det dertil hørende eksamensbevis, er mødt op på FREM med sit nyerhvervede eksamensbevis i hånden for at være skipper. Den går heldigvis ikke. Der skal mange timers øvelse i at føre et skib som FREM på mere end 44 tons sikkert ud og ind af en havn, og kunne betjene den gamle og ofte lidt genstridige store DANNORMA- motor. Men det hele kan læres, og der er skippere af den gamle skole som kan hjælpe en ny aspirant til skipperjobbet gennem nåleøjet, så vedkommende kan få glæde af at sejle med en god gammel Pæreskude fra 1934, bygget på Fejø af legendariske skibsbygger Mortensen. Jørgen Junge Busch (pt i land på grund af hofteskade) 24

25 Støt vore annoncører - de støtter os 25

26 K. MADSEN & SØNNER BÅDMOTORER m/tilbehør Lærkevej Holbæk Tlf Fax Biltlf MARINE K. MADSEN & SØNNER BÅDMOTORER m/tilbehør Lærkevej Holbæk Tlf Fax Biltlf Støt vore annoncører - de støtter os 26

27 Det er ikke kun de professionelle windsurfere der rejser til de varme lande når her bliver for koldt i Danmark, også på juniorsiden er det blevet til en tur ned i varmen. Den 17 årige windsurfer DEN-26 Christian Justesen, har god vind i sejlene for tiden. Med en god portion titler i bagagen allerede, har han vist sig frem på den internationale scene. Her fortæller han om sine oplevelser down under i Australien, hvor han sejlede årets første mesterskab. Christian bor i Skive, og går til daglig på Handelsgymnasiet. Udover at windsurfe, bruger han også megen tid på fysisk træning for at holde grundformen ved lige så han er klar til at komme på vandet. Og for at få råd til at købe windsurf udstyr, bruger han noget af fritiden på at trykke og sælge windsurf sejlnumre. Det meste af tiden bliver dog brugt på Skive Fjord. Efter en lang vintersæson, hvor jeg havde trænet i fitnesscenter og løbetrænet, var det en stor glæde at kunne tilmelde sig 2011's første store Formula windsurfing stævne i Australien. Alt dette blev muliggjort ved at DBO kunne give støtte til rejsen, flyselskabet Qantas kunne hjælpe med at få udstyret transporteret derned, min trofaste sponsor Neil Pryde Scandinavia kunne få det nyeste udstyr frem tids nok, og endelig, at min familie ville støtte med resten, for jeg skal da hilse og sige, at det ikke er gratis at komme ud i verden, og dyrke sin sport på højeste niveau. Den 31. januar ankom jeg til Hawks Nest, i nærheden af Sydney for at deltage i det australske mesterskab. Der var konkurrencestart om onsdagen, og det gav mig et par dage til at få mit helt nye windsurfing udstyr tunet ind. Lige inden jeg havde forladt kolde Danmark, havde jeg fået de nye Neil Pryde RS: Racing Evo III 10,0 og 10,7 sejl. Jeg havde mit Formula board JP-100, som jeg havde stor succes på sidste sæson.jeg havde også et nyt sæt finner fra VMG. Den omstændighed, at der var så meget nyt udstyr, og det faktum, at jeg ikke havde været ude at sejle i fire måneder, gjorde det hele meget spændende, hvordan skulle jeg dog blive klar til konkurrencen på bare 2 dage? Da vi ankom på stranden, var jeg temmelig spændt på at få rigget mit udstyr til, så hurtigt som muligt. Jeg havde ikke set mit udstyr siden min far og jeg pakkede det, og det havde været på en lang rejse (Skive-København-München-London-Bangkok- Sydney-Hawks Nest), så jeg var meget lettet over at se, at alt var der, og alt var i god stand. Jeg kunne mærke, at jeg ikke havde sejlet et stykke tid, jeg var faktisk nødt til at tænke over hvordan jeg skulle rigge mit grej igen. Jeg gik på vandet med min 10,0 og en lille finne. Jeg linede up, som jeg har gjort 100 vis af gang hjemme i Skive 27

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 APRIL 2015 50. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Dagene er blevet længere og man kan mærke solens varme, når den er fremme på himlen, jooo foråret er på vej. Man tænker

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 7/8 JULI/AUGUST 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub FORMANDENS INDLÆG Alle ønskes en rigtig god sommer med passende vind. Med sejlerhilsen fra Egon Meling. NYE MEDLEMMER Michael Froholdt,

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 Januar 2013 48. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Kære sejlklubmedlemmer. Nu i det nye års første måned, der vel nærmest bare skal overstås i en fart, er det tid til at

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 JANUAR 2015 50. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET BESTYRELSEN HAR ORDET Alle ønskes et rigtig godt og lykkebringende nytår. Alle ønskes vores små et rigtig både, godt ja

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 JANUAR 2007 42. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub FORMANDENS INDLÆG Alle bådejere i Holbæk Sejlklub har gennem deres medlemskab af klubben modtaget SejlerBladet fra Dansk Sejlunion. Jeg vil

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk 36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen 2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand: Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.dk Kasserer:

Læs mere

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang Medlemsblad for KERTEMINDE SEJLKLUB Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang TANK OK Benzin eller diesel 24 timer i døgnet - og betal med kontanter, Dankort, Diners Club Kort, Eurocard eller OK Benzinkort Café

Læs mere

Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang

Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang En skovdue står til søs... Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang Ny opdateret hjemmeside Comfort seat L 100 x B 48 x

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB 2 Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB Vi gi'r dig bedre råd... Vi vil være dit foretrukne valg, når det handler om penge. Derfor tilbyder vi løsninger

Læs mere

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG. Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG. Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet INFO: Medlemsblad for Sundby Sejlforening Amager Strandvej

Læs mere

23. marts - hvor bliver foråret af? April 2013 Nr. 2 36. årgang

23. marts - hvor bliver foråret af? April 2013 Nr. 2 36. årgang 23. marts - hvor bliver foråret af? April 2013 Nr. 2 36. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 3 d. 7. juni. Nr.

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

VSK. årbog 2007. Kanonstart for sejladscenteret. Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC

VSK. årbog 2007. Kanonstart for sejladscenteret. Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC VSK årbog 2007 V A L L E N S B Æ K S E J L K L U B D E N A K T I V E K L U B Kanonstart for sejladscenteret Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC Vallensbæk Sejlklub Sekretariatet

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere