Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Holbæk Sejlklub"

Transkript

1 NR. 4 April ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

2 BESTYRELSEN HAR ORDET Hvis interessen for Holbæk Sejlklubs aktiviteter fra vi medlemmer er lige så stor i dag, som den var den aften, da overvældende mange mødte op for at aflive klubskibet Frem, så forventer jeg et stort fremmøde til den årlige generalforsamling, der finder sted senere i denne måned. Formanden, et par af bestyrelsesmedlemmerne og en suppleant, skal gen- eller nyvælges, og det samme gælder for alle udvalgsformændene, der, som jeg forstod ved det møde vi havde med dem den 22. februar, alle vil modtage genvalg. Jeg har stor respekt for udvalgsmedlemmerne og det arbejde de lægger i opgaverne. Jeg har selv været med som instruktør i sejlerskolen og er fortsat med i Frem udvalget, og lidt i sejludvalget, så jeg ved at der gøres meget for at holde det hele i gang. Til glæde for os selv, men ikke mindst for alle jer der har lyst til at deltage i aktiviteter, som surfing, kapsejlads, tursejlads, kurser, foredrag eller bare som mødested til spisning, hygge, sang og samvær med andre medlemmer. Derfor anbefaler jeg, at man møder op og giver sin mening tilkende, og meget gerne også lidt af sin fritid, for at deltage og sikre et fortsat liv i sejlklubben. Desværre har vi jo nok mistet Frem, jævnfør ovenstående, der vel var den største eksponent for samling og glæde til klubbens medlemmer, ikke mindst for de lidt ældre, og dem der ikke mere har deres egen båd. Med håb om en god generalforsamling. Venlig hilsen Ove Perch-Nielsen Forsiden: Sejlsæsonen står for døren, og det kan ses på nærværende nummer af Skumsprøjt. 40 sider fyldt med indhold om aktiviteter i klub og på havn. Blandt de sikre forårstegn er Sejlerskolens start, hvor forventningsfulde kursister klargør og søsætter ALF og ALFA. I år mangler der imidlertid nogle erfarne instruktører, som kan lære fra sig, så endnu flere kan nyde aftenerne på fjorden, som her på forsiden, hvor den ene klubbåd glider af sted på bidevind. Redaktøren lader den halve Gl. Dansk gå til Sejlerskolen, så de har lidt at styrke sig på under forårsklargøringen. Niels Geel kan hente flasken ved henvendelse på kontoret. 2

3 APRIL 2011 F 1 L 2 Svømmehal S 3 M 4 T 5 Junior: Teori-aften O 6 Seniorfrokost T 7 Sejlerskole: Intro-aften F 8 L 9 Sejlerskole: Klargøring Svømmehal S 10 M 11 T 12 Seniorbowling Junior: Teori-aften O 13 Seniormøde T 14 F 15 L 16 S 17 M 18 T 19 O T 21 F 22 L 23 S 24 M 25 T O T F L Junior: Jolleklargøring Sejlerskole: Klargøring Svømmehal Sejlerskole: Klargøring Junior: Teori-aften 20 Seniormøde 26 Junior: Teori-aften 27 Seniorudflugt 28 Generalforsamling 29 Junior: Overnatning 30 Standerhejsning Tilriggerfest MAJ 2011 S 1 Junior: Kæntningsøvelse M 2 T 3 Junior: Sejlads O 4 Seniorfrokost T 5 Junior: Sejlads F 6 L 7 S 8 M 9 T 10 Junior: Sejlads O 11 Senior: Udflugt Onsdagssejlads T 12 Junior: Sejlads F 13 L 14 S 15 M 16 T 17 Junior: Sejlads O 18 Seniormøde Onsdagssejlads T 19 Junior: Sejlads F 20 L 21 S 22 M 23 T 24 Junior: Sejlads O 25 Onsdagssejlads T 26 Junior: Sejlads F 27 L 28 S 29 M 30 T 31 Junior: Sejlads H U S K E T A V L E N 3

4 STANDERHEJSNING Lørdag den 30. april 2011 kl. 14:00. Vi mødes ved klubhuset, hejser standeren og byder den nye sejlsæson velkommen. På gensyn! Bestyrelsen TIL SALG 2 stk. gummikødben mm. Kr. 60 pr. stk. 2 stk. gummikødben 20 mm. Kr. 70 pr. stk. 2 stk. foldecykler i poser. 20 hjul, 6 udvendige gear. Som nye. Sælges samlet for kr ,- Stævnstige 3 trin Båtsystem som ny. Nypris kr ,- Nu kr. 800,- Volvo Penta 3-bladet skrue, ny left. Kr. 400,- Henvendelse til John Hyrup tlf

5 Støt vore annoncører - de støtter os

6 Tømrer- og snedkerfirma Jacob Andreasen Om- og tilbygninger Nybygninger Reparationer Vi laver også: Havnearbejde, broer, mindre bolværker og ramning af pæle Tlf Strandmøllevej Holbæk Mobil Fax GARANTI ORDNING Støt vore annoncører - de støtter os

7 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Dagsorden: Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Holbæk Sejlklub torsdag den 28. april 2011 kl. 19:30 i Holbæk Sejlklubs klublokale. 1: Valg af dirigent og stemmetællere 2: Bestyrelsens beretning 3: Udvalgenes beretning 4: Godkendelse af regnskab for : Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 6: Indkomne forslag (se næste side) 7: Valg til bestyrelsen: På valg er: Formand Karin Rodian (modtager ikke genvalg) Frede Didriksen (modtager genvalg) Per Carstensen 8: Valg af bestyrelsessuppleanter: Erik Vilhelmsen (modtager ikke genvalg) 9: Valg af revisor: På valg er: Jørgen Christoffersen (modtager genvalg) 10: Valg af revisorsuppleant: På valg er Marianne Billesbølle (modtager genvalg) 11: Valg af formænd til samtlige udvalg 12: Eventuelt På gensyn den 28. april 2011 Bestyrelsen Bestyrelsen skal beklage, at regnskabet ikke er offentliggjort i dette nummer. Dette skyldes, at kassereren ikke har modtaget regnskabet i så god tid, at det kunne blive færdiggjort og revideret. Regnskabet vil blive udleveret på generalforsamlingen og vil blive offentliggjort i Skumsprøjt i maj måned. Indkomne forslag til generalforsamlingen på følgende side. 7

8 FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING Forslag 1. Anlis Nissen har fremsat forslag til vedtægtsændringer. Forslaget indebærer, at der stemmes enten ja eller nej til, at der må afgives stemme ved fuldmagt. Forslag 2. Søren Grundtvig Sørensen har fremsat følgende forslag: Jeg vil gerne foreslå at der afholdes en ny afstemning om FREM, da den første afstemning ifølge min opfattelse var i strid med vedtægterne. Afstemningen skal gennemføres i nedenstående rækkefølge: 1. Skal sejlklubben beholde FREM. Hvis ja: 2. Skal den dyre reparation gennemføres. Hvis nej 3. Skal den billige reparation gennemføres. (kan evt. udelades hvis man antager at et nej til spm. 2 er et ja til spm. 3) RESPONS PÅ INDLÆG I JANUAR-NUMMERET Bestyrelsen har drøftet Matthies Nissens indlæg i Skumsprøjt i Januar nummeret. Vi syntes at det er en rigtig god ide, og bestyrelsen kan anbefale, at eventuelle initiativtagere melder sig til denne opgave. Bestyrelsen skal i henhold til beslutningen på den ekstraordinære generalforsamlings opstarte et salg af Frem, og vi har kontaktet Bådmægleren fra Korsør. Han har oplyst, at han mener at Frem kan sælges for ca kr., så indtil vi hører nærmere fra en eventuel gruppe af initiativtagere vil vi fortsætte salgsarbejdet. Karin Rodian 8

9 Undervisning i praktisk sejlads til Duelighedsbevis Torsdag den 7. april kl En ny sejlsæson står for døren. Det er tid at tilmelde sig undervisning i praktisk sejlads. Pensum er det, der kræves for at kunne aflægge den praktiske prøve i sejlads med sejlbåd i forbindelse med erhvervelse af Duelighedsbevis. Der afholdes introduktionsaften torsdag den 7. april kl for alle interesserede i sejlklubbens lokaler. Her vil du få lejlighed til at stille supplerende spørgsmål. Du vil modtage gode råd om påklædning og udrustning - så vent evt. med at anskaffe tøj og vest til efter mødet. Der vil på mødet blive sammensat 2 x 4 hold à 3 deltagere - i alt max. 24 deltagere - og du vil møde din kommende instruktør. Så vidt muligt vælger du selv din egen sejldag på en af de fire første aftener i ugen. For de, der har mulighed for det, vil der endvidere blive oprettet et eller flere eftermiddagshold. Første lektion er allerede lørdag den 9.april, lørdag den 16. og søndag den 17. april kl , hvor vi i fællesskab skal klargøre og søsætte de to både. Det er ikke mødepligt alle dagene, men du skal påregne at skulle møde mindst én dag og måske to dage. I øvrigt er det vejr og vind, samt din flid, der bestemmer hvor mange dage, vi skal bruge til klargøringen. Holdsammensætning til klargøringen vil blive foretaget på mødet den 7. april. Den praktiske sejlads starter i uge 18 og afsluttes ultimo september med aflæggelse af den praktiske prøve. Indimellem vil Sejlerskolen dog være afbrudt 3-4 uger i juli måned efter direkte aftale med instruktør og elever. Det tilstræbes, at der sejles min. 16 gange à 3 timer inden prøven. Kursusafgift er kr , - inkl. undervisningsmaterialer, men eksklusiv prøvegebyr, såfremt du ønsker at aflægge prøve. Sejlerskolen optager kun medlemmer af Holbæk Sejlklub. Er du ikke medlem skal du påregne indskud (kr. 100,-) og kontingent (kr. 750,- pr. år) oven i kursusafgiften. Hilsen Niels Geel 9

10 Sejlerskolen mangler instruktører! Foråret er ved at være på vej, og det er ved at være tid for indtegning af elever til Sejlerskole og planlægning af sommerens undervisning. Men vi skal også have tilsagn fra nogle instruktører. Uden instruktører ingen undervisning! Haves: To velholdte skolebåde og forhåbentlig 24 ihærdige elever. Ønskes: Otte velmotiverede instruktører samt en bådsmand eller to, der sammen med udvalgsformanden kan være med til at vedligeholde skolebådene. Du vil så få mulighed for at låne skolebådene, når de ikke bruges til undervisning. Ønskelige krav: Besiddelse af almindelig sejlerfaring og en smule pædagogiske evner. Du behøver altså ikke at være hverken Americas Cup vinder eller vinder af et DM for at komme i betragtning som instruktør/bådsmand. Alt hvad der kræves er lidt tålmodighed og en gang imellem is i maven! Du bestemmer ugedag og starttidspunkt for aftenens undervisning (normalt tre timer). Søsætning af bådene og almindelig vedligeholdelse tager andre sig af. Når vi har samlet instruktøremner nok, indkalder vi til et møde ultimo marts med gamle og nye instruktører. Her vil der være mulighed for at stille spørgsmål til undervisningen mv. Nærmere herom tilgår efterfølgende pr. mail eller evt. pr. brev. Venlig hilsen Niels Geel Tlf Mobil Mail: 10

11 Kapsejladssæsonen starter snart. I skrivende stund er der stadig is i havnen, men mon ikke den bryder inden weekenden Torsdag den 10. marts holdt Sejludvalget og Aktivitetsudvalget et fælles arrangement. Der blev gennemgået Sejludvalgets planer for den kommende sæson og derefter fortalte sejlmager Claus Høj Jensen om trimning af både. En meget hyggelig aften hvor sejlere havde valgt at møde op. Vores planer for foråret er som følger: Der er lige kommet en ny udgave af DH reglen. Et par væsentlige forskelle er at det nu er muligt at forny sit målerbrev via og at der er flere forskellige mål alt efter banetype og vindstyrke. Vi har besluttet at onsdagssejladserne sejles efter cirkelbane målene. Der vil i forbindelse med varselssignal blive annonceret, hvilken vindstyrke der lægges til grund for resultatberegning. For i øvrigt at kunne administrere det, så vil det være det målerbrev man har registreret ved tilmeldingsfristens udløb, som vil være gældende for forårets sejladser. Hvis man skal have ændret det mål, så tager vi et ekstra tilmeldings gebyr på kr. 50. Dette har vi valgt at gøre, fordi vi ikke har ressourcer til at skulle ændre mål hver onsdag. Desuden mener vi også det er mere fair for sejlerne at de ved hvilket mål at modstanderne sejler med. Husk: Tilmelding forudsætter gyldigt målebrev og det SKAL fornyes i år. Startrækkefølgen Startrækkefølgen er ændret i et forsøg på at få mindre spredning på bådene i mål. Folkebådene vil komme til at starte først, 10 min. efter starter distancebanen og yderligere 5 min. efter starter trekantbanen. Kapsejladserne bliver afviklet med samme banesystemer som de forrige år. Dog er der små justeringer, så check banekort omhyggeligt. Klassebåde vil få eget løb, hvis minimum 3 både tilmeldes til Trekantbanen. 11

12 Tilmelding ønskes foretaget på sejlklubbens hjemmeside: klik ind på udvalg og sejludvalg og tilmelding. Har du ikke mulighed for tilmelding Tilmelding via hjemmesiden ønskes kan foretaget tilmelding på sejlklubbens ske på den trykte hjemmeside: tilmeldingsblanket som er medtaget i ind dette på nummer. udvalg oghvis sejludvalg der betales og tilmelding. over netbank, Har husk du ikke navn mulighed eller bådnavn for tilmelding og sejl- klik via nummer hjemmesiden i tekstfeltet. kan Betaling tilmelding foretages ske på senest den trykte ved tilmeldingsfristens tilmeldingsblanket udløb. som er medtaget i dette nummer. Hvis der betales over netbank, husk navn eller bådnavn og sejlnummer Startgebyret i tekstfeltet. for forårets Betaling onsdagssejladser foretages senest er kr. ved 250,00 tilmeldingsfristens for alle 7 sejladser. udløb. Vi Startgebyret vil opfordre alle forårets sejlerne onsdagssejladser til at deltage i er nogle kr. 250,00 af sejladserne for alle 7 fra sejladser. nogle af vores nabo klubber. En komplet liste kan findes på https://sites.google.com/site/isefjordkreds/liste Vi vil opfordre alle sejlerne til at deltage i nogle af sejladserne fra nogle af vores nabo klubber. En komplet liste kan findes på Vi https://sites.google.com/site/isefjordkreds/liste har hørt, at der er flere både der mangler engagerede gaster. Det vil blive derfor forsøgt at lave en gastebørs på klubbens hjemmeside under forum. Vi har hørt, at der er flere både der mangler engagerede gaster. Det vil blive derfor Håber forsøgt at at se lave rigtig en mange gastebørs både på på klubbens vandet. hjemmeside under forum. Sejludvalget Håber at se rigtig mange både på vandet. Sejludvalget INDSÆT foto Sæsonstart INDSÆT foto Sæsonstart Så starter kapsejladssæsonen igen. 12 Så starter kapsejladssæsonen igen.

13 ONSDAGSSEJLADSER FORÅR maj og juni Der sejles efter ISAF - RRS, Kapsejladsreglerne , med Skandinavisk Sejlerforbunds og DS forskrifter, DS sejladsbestemmelser, samt udleverede sejladsbestemmelser. Kategori C. Der sejles på en distancebane eller trekantbane. Start: Første start kl , varselssignal kl NV for Holbæk trafikhavn. Bane: Der sejles på den udlagte bane N og V for trafikhavnen. Tidsbegrænsning: 2 h 30 min. for hver start. Program: Program og deltagerliste udleveres fra FREM den 11. maj mellem kl og Program vil være tilgængeligt på klubbens hjemmeside senest 1. maj. Deltagerlisten senest den 10. maj. Præmier: Til hver 3. startende båd i hvert løb. Præmieoverrækkelse: Efter endt sejlads ved klubhuset. Betaling: 250,00 kr. på: reg. nr. 3208, konto nr (Danske Bank). Husk NAVN og SEJLNUMMER i tekstfeltet. Tilmeldingsfrist: Senest 3. maj Klip 2011 HOLBÆK SEJLKLUB 2011 Tilmelding til: Onsdagssejladser - Forår Bådtype: Bådnavn: Sejl nr.: Klub: Skipper: Adresse: Tlf. nr.: Postnr.: By: Certifikat nr.: Trekantbane Distancebane Uden spiler (sæt x) Sendes til Sejludvalget, Holbæk Sejlklub, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk. Senest den 3. maj

14 14

15 Støt vore annoncører - de støtter os AUTOHALLEN SVINNINGE Sandblæsning & Industrilakering af: Både Husfacader Jernkonstruktioner m.v. SMEDEVEJ SVINNINGE TLF BIL TLF

16 tryksager design farvekopi digitalprint STOR print stempler reklametryk - og meget mere Sejer s Bogtryk Hørve Møllevej Hørve Støt vore annoncører - de støtter os 16

17 SÅ ER VI KLAR TIL EN NY SÆSON Vi glæder os til at starte og håber at vejrguderne er med os i år. Vi holder 4 teoriaftener i april og går på vandet i starten af maj. Vi har lavet en foreløbig plan for året, men der vil nok komme enkelte ændringer i løbet af sæsonen. Vi glæder os meget til at se de Gamle Sejlere igen og forhåbentlig vil der igen i år, komme nye optimister til Holbæk Sejlklubs Juniorafdeling har fået ny hjemmesideadresse: Teori Første teoriaften bliver den 5. april kl Første sejldag Vi går på vandet første gang den 03. maj kl Der bliver sejlet 2 gange om ugen, tirsdag og torsdag fra kl Det er vigtigt at jollen er rigget til kl Der er skippermøde kl. 18,00 hvorefter vi går på vandet. Vi sejler til ca , hvorefter vi rigger af og samles for at sige farvel. Vi sejler hyggesejlads om tirsdagen og træner banesejlads om torsdagen. Alle optimister bør deltage begge dage. Kæntringsøvelse Vi holder kæntringsøvelse for alle nye sejlere i Holbæk svømmehal den 1. maj kl til Erfarne sejlere er velkomne til at deltage. Jolleklargøring Vi har klargøring af joller og klubhus den 16. april fra kl Alle forældre og sejlere skal deltage denne dag. 17

18 Stævner Vi deltager i alle kredsens stævner + enkelte udvalgte andre stævner med følgebåd. På nuværende tidspunkt er alle stævnedatoer ikke på plads. Sidste sejlaften inden sommerferien bliver en kort tur på vandet og derefter griller vi. Sidste sejlaften på sæsonen ditto. Det forventes man deltager i standerhejsning og nedhaling det er en tradition, at juniorer deltager aktivt i dette. Tidslinie: Marts: Infomøde: 29. marts. kl uge 13 April: Teori: 05. april. kl uge 14 Teori: 12. april. kl uge 15 Klargøring klubhus: 16. april kl uge 15 Alle sejlere og forældre skal deltage. Teori: 19. april. kl uge 16 Teori: 26. april. kl uge 17 Overnatning 29. april. kl uge 17 Standerhejsning 30.april. uge 17 Alle sejlere og forældre bør deltage. Maj: Kæntringsøvelse 1. maj. kl uge 17 Alle nye sejlere skal deltage. På vandet: 03. maj. kl uge 18 På vandet: 05. maj. kl uge 18 På vandet: 10. maj. kl uge 19 På vandet: 12. maj. kl uge 19 På vandet: 17. maj. kl uge 20 På vandet: 19. maj. kl uge 20 På vandet: 24. maj. kl uge 21 På vandet: 26. maj. kl uge 21 På vandet: 31. maj. kl uge 22 18

19 Juni: På vandet: 02. juni. kl uge 22 På vandet: 07. juni. kl uge 23 På vandet: 09. juni. kl uge 23 På vandet: 14. juni. kl uge 24 På vandet: 16. juni. kl uge 24 På vandet: 21. juni. kl Afslutning forår uge 25 Juli: Sommerferie! uge August: På vandet: 16. aug. kl uge 33 På vandet: 18. aug. kl uge 33 På vandet: 23. aug. kl uge 34 På vandet: 25. aug. kl uge 34 På vandet: 30. aug. kl uge 35 September: På vandet: 01. sep. kl uge 35 På vandet: 06. sep. kl uge 36 På vandet: 08. sep. kl uge 36 På vandet: 13. sep. kl uge 37 På vandet: 15. sep. kl uge 37 Danske Bank Cup 18. sep. Holbæk uge 37 Alle sejlere og forældre skal deltage. På vandet: 20. sep. kl uge 38 På vandet: 22. sep. kl uge 38 Harboe Cup sep. i Skælskør uge 38 På vandet: 27. sep. kl Afslutning sæson uge 39 Der sejles klubmesterskab for erfarne sejlere til Danske Bank Cup Holbæk. Klubmesterskab for nye sejlere i slutningen af september. Vi glæder os. Med venlig hilsen Charlotte og Henrik Juniorafdelingen 19

20 20 Program for seniorer: april og lidt af maj Onsdag den 6. april. Kl Seniorsangerne mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Frokostmøde med HURRA for fødselarerne. Tirsdag den 12. april. Kl OBS! sidste Seniorbowling inden sommer. Onsdag den 13. april. Kl Seniorsangerne mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Vi spiser den medbragte mad og hygger os. Onsdag den 20. april. Kl Seniorsangerne mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Vi spiser den medbragte mad og hygger os. HUSK tilmelding til bustur d. 27. april. Onsdag den 27. april. Kl Bustur til København. Kl Vi stopper og stiger ombord i havnerundfarten. Kl Vi spiser frokostplatte i Lynettens restaurant. Kl Forventet ankomst til Holbæk Marina. Pris for hele arrangementet kun Kr. 225,- pr. deltager. Hjemkomst ca. kl OBS! Begrænset deltagerantal, så derfor er ABSOLUT sidste tilmeldingsfrist den 20. april og lidt af maj.. du søde milde Onsdag den 4. maj. Kl Seniorsangerne mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Frokostmøde med HURRA for fødselarerne. Onsdag den 11. maj. Kl Afgang i egne biler til Hornbæk.Det bliver en god dag - - men herom senere. Onsdag den 18. maj. Kl Seniorsangerne mødes i klublokalet. Kl Klubhuset åbner. Kl Vi spiser den medbragte mad, og hygger os Der er stadig nogle af os seniorer, der oplevede den herlige 4. maj, da budskabet kom fra London om, at de tyske tropper i Danmark havde overgivet sig. Det var en herlig fest med flag og lys i vinduerne. Sent på aftenen den 4. maj skød tyske soldater som bare fanden på langs ad Nørrevold, hvor jeg lå i dækning op ad hegnet til Ørstedsparken. Det pev lidt om ørerne. Jørgen

21 SÅ SMADREDE DE DEN TØNDE! Blandt de mange traditioner, som Holbæk Sejlklubs Seniorer har, hører der også en fastelavnsfest, men da alle møder i Seniorafdelingen foregår på onsdage, måtte katten i tønden også lide den kranke skæbne på en onsdag. Men som traditionen byder til en rigtig fastelavnfest, skulle al folket selvfølgelig have noget at stå imod med, inden det skulle gå ud over tønden. Det blev af hensyn til præcisionen i slagene kun til kaffe og en rigtig gammeldags fastelavnsbolle med creme, flødeskum og syltetøj. På grund af vejret, eller rettere sagt på grund af den kolde vind fra syd, var tønden hængt op i sejlklubbens grillhus. Det tog de hærdebrede seniorsejlere af begge køn kun et par omgange slag, før bunden faldt ud, og endnu færre slag, før katten hang alene tilbage, ventende på det afgørende slag. Det blev Arne, som fik tildelt titlen af kronprins, og lidt senere stod Villy med katten i hånden, som tegn på, at det var ham, som blev årets kattekonge. Indsæt billede Vindere Inde i sejlklubbens hyggelige lokale, var der skænket op med en lille trøster i form af Gammel Dansk til de afkølede seniorer. Om det var den lille trøster, eller om det var den herlige varme i lokalet, der fik snakken til at gå, skal være usagt. Men alt blev endevendt. Oppe under loftet er der modeller af diverse sejlskibe, både de lidt ældre af træ med gammeldags sejlføring, og nyere både, som de gamle i gårde kalder for yoghurt-bægre. I lang tid gik snakken omkring en model af en gammel kutter med topsejl, fok, klyver og jager. En ualmindelig smukt udført model. 21

22 Klokken blev efterhånden henad 12.30, hvor Bertil rystede skibsklokken og bad os indtage pladserne, for at vi kunne gå i gang med at fortære årets forlorne havnekat, med hvad dertil hører af surt, sødt og vådt. Desserten bestod af et velvoksent stykke lagkage med et tykt lag marcipan til at holde lidt sammen på både creme og kage. Til Klokken at tage lidt blev af den efterhånden søde smag, henad god 12.30, kop - hvor eller Bertil flere kopper rystede skibsklokken kaffe. og bad os indtage pladserne, for at vi kunne gå i gang med at fortære årets forlorne havnekat, med hvad dertil hører af surt, sødt og vådt. Desserten bestod af et velvoksent stykke lagkage med et tykt lag marcipan til at holde lidt sammen på både creme og kage. Til at tage lidt af den søde smag, en god kop - eller flere kopper kaffe. Som i eventyret kunne man næsten sige: se det var et rigtigt fastelavnsgilde. Jørgen Busch Som i eventyret kunne man næsten sige: se det var et rigtigt fastelavnsgilde. Jørgen Busch 22

23 HVORNÅR ER JEG EN SENIOR? Der er dem, som bliver sure, fordi de ikke længere kan være med på lilleput-holdet, og det bliver lige så slemt, når juniorholdet siger stop for yderligere udfoldelser. Sådan er det jo ikke i sejlerkredse, her er det mere en slags følelse, der sætter et umærkeligt skel mellem ung og gammel - eller junior og ældre hedder det vel. Tag nu f.eks. en tilfældig onsdag på et af seniorafdelingens frokostmøder, for slet ikke at tale om det første møde i hver måned. Selvfølgelig snakker vi om, hvorfor en af medlemmerne ikke er til stede. Det viser sig, at et par medlemmer er taget til et fjernt land, for at opleve fastelavnsløjerne der. En ligger derhjemme med ondt i halsen, men har sørget for, at sende en hilsen til alle med et bedre helbred. Og hvad drejer snakken over maden og en kop øl sig så om? På de sidste møder har FREM stået på dagsordenen, og selvfølgelig har indlæggene været både pro et contra. Bådene på land har også fået et ord med - og så er der det almindeligt sociale, med gode råd om, hvor der i denne uge er billigst øl og lignende. Lige nu drejer meget snak sig om, hvor turen i sommer skal gå hen, og erfaringer fra den samme eller lignende ture bliver luftet. Alle de gode råd om havne, små listige ankerpladser i den svenske skærgård og indkøbsmuligheder gives videre, forhåbentlig til glæde for en eller anden. Seniorafdelingen er et samlingssted for en masse erfaringer fra mange års sejladser både i Danmark og i udlandet. Det er noget du kan bruge seniorafdelingen til, og så behøver du ikke engang være medlem af en særlig klub, for vi er i forvejen medlemmer i Holbæk Sejlklub. Jørgen Busch 23

24 Læserbrev: KÆRE NAVIGATIONSLÆRERE Lad mig rette en lille misforståelse vedrørende de muligheder en deltager i kurset til Yachtskipper 3, og det sønæringsbevis den beståede deltager kan få gennem Søfartsstyrelsen, efter at deltageren også har bestået den obligatoriske syns- og høreprøve. Jeg henviser til orienteringen i Skumsprøjt om indholdet i kurset til Yachtskipper 3. At have taget Y3 med tilhørende sønæringsbevis er ikke ensbetydende med, at vedkommende helt automatisk kan gå ombord i et skib på mellem 20 og 100 tons som skibsfører. Det er nødvendigt, at en nyuddannet Y3er først går i lære for at kunne manøvrere et større fritidsskib forsvarligt. Det er især havnemanøvrer den ny Y3er skal lære - og det vil tage lidt tid, alt efter hvilken erfaring aspiranten i forvejen har. Dertil kommer, at den kommende fører af skibet skal have fuldstændig tjek på de krav, der ifølge Søloven kan stilles til en skibsfører, og det er ikke så lidt. Den styrmand (eller bedstemand), der skal være ombord sammen med skibsføreren skal mindst have Sønæringsbevis for bestået Duelighedsprøve samt eventuelt også bestået prøve i motorpasning, når skibet er på over 20 ton, hvis vedkommende også skal betjene maskinen. Det drejer sig om, at skibet skal føres i overensstemmelse med det lidt udefinerbare begreb, der hedder godt sømandskab. Og hvorfor skriver jeg dette? Det har hændt, at en person, der lige har afsluttet Y3- eksamen, og har fået det dertil hørende eksamensbevis, er mødt op på FREM med sit nyerhvervede eksamensbevis i hånden for at være skipper. Den går heldigvis ikke. Der skal mange timers øvelse i at føre et skib som FREM på mere end 44 tons sikkert ud og ind af en havn, og kunne betjene den gamle og ofte lidt genstridige store DANNORMA- motor. Men det hele kan læres, og der er skippere af den gamle skole som kan hjælpe en ny aspirant til skipperjobbet gennem nåleøjet, så vedkommende kan få glæde af at sejle med en god gammel Pæreskude fra 1934, bygget på Fejø af legendariske skibsbygger Mortensen. Jørgen Junge Busch (pt i land på grund af hofteskade) 24

25 Støt vore annoncører - de støtter os 25

26 K. MADSEN & SØNNER BÅDMOTORER m/tilbehør Lærkevej Holbæk Tlf Fax Biltlf MARINE K. MADSEN & SØNNER BÅDMOTORER m/tilbehør Lærkevej Holbæk Tlf Fax Biltlf Støt vore annoncører - de støtter os 26

27 Det er ikke kun de professionelle windsurfere der rejser til de varme lande når her bliver for koldt i Danmark, også på juniorsiden er det blevet til en tur ned i varmen. Den 17 årige windsurfer DEN-26 Christian Justesen, har god vind i sejlene for tiden. Med en god portion titler i bagagen allerede, har han vist sig frem på den internationale scene. Her fortæller han om sine oplevelser down under i Australien, hvor han sejlede årets første mesterskab. Christian bor i Skive, og går til daglig på Handelsgymnasiet. Udover at windsurfe, bruger han også megen tid på fysisk træning for at holde grundformen ved lige så han er klar til at komme på vandet. Og for at få råd til at købe windsurf udstyr, bruger han noget af fritiden på at trykke og sælge windsurf sejlnumre. Det meste af tiden bliver dog brugt på Skive Fjord. Efter en lang vintersæson, hvor jeg havde trænet i fitnesscenter og løbetrænet, var det en stor glæde at kunne tilmelde sig 2011's første store Formula windsurfing stævne i Australien. Alt dette blev muliggjort ved at DBO kunne give støtte til rejsen, flyselskabet Qantas kunne hjælpe med at få udstyret transporteret derned, min trofaste sponsor Neil Pryde Scandinavia kunne få det nyeste udstyr frem tids nok, og endelig, at min familie ville støtte med resten, for jeg skal da hilse og sige, at det ikke er gratis at komme ud i verden, og dyrke sin sport på højeste niveau. Den 31. januar ankom jeg til Hawks Nest, i nærheden af Sydney for at deltage i det australske mesterskab. Der var konkurrencestart om onsdagen, og det gav mig et par dage til at få mit helt nye windsurfing udstyr tunet ind. Lige inden jeg havde forladt kolde Danmark, havde jeg fået de nye Neil Pryde RS: Racing Evo III 10,0 og 10,7 sejl. Jeg havde mit Formula board JP-100, som jeg havde stor succes på sidste sæson.jeg havde også et nyt sæt finner fra VMG. Den omstændighed, at der var så meget nyt udstyr, og det faktum, at jeg ikke havde været ude at sejle i fire måneder, gjorde det hele meget spændende, hvordan skulle jeg dog blive klar til konkurrencen på bare 2 dage? Da vi ankom på stranden, var jeg temmelig spændt på at få rigget mit udstyr til, så hurtigt som muligt. Jeg havde ikke set mit udstyr siden min far og jeg pakkede det, og det havde været på en lang rejse (Skive-København-München-London-Bangkok- Sydney-Hawks Nest), så jeg var meget lettet over at se, at alt var der, og alt var i god stand. Jeg kunne mærke, at jeg ikke havde sejlet et stykke tid, jeg var faktisk nødt til at tænke over hvordan jeg skulle rigge mit grej igen. Jeg gik på vandet med min 10,0 og en lille finne. Jeg linede up, som jeg har gjort 100 vis af gang hjemme i Skive 27

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 JANUAR 2006 41. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 H U S K E T A V L E N 3 4 GF-FORSIKRING ikke kun billigere bilforsikring nu også lystfartøjsforsikring Få tilsendt en begæring og et godt

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 6 JUNI 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 H U S K E T A V L E N 3 4 GF-FORSIKRING ikke kun billigere bilforsikring nu også lystfartøjsforsikring Få tilsendt en begæring og et godt tilbud

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 JANUAR 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 H U S K E T A V L E N 3 4 YANMAR marine K. MADSEN & SØNNER BÅDMOTORER m/tilbehør Lærkevej 14 4300 Holbæk Tlf. 59 43 21 05 - Fax 59 43 91 46

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 5 Maj 2010 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub Kære sejlklubmedlemmer. BESTYRELSEN HAR ORDET Hjemmesiden har nu været i funktion i et stykke tid. Det er en aktiv side med mange oplysninger,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 6 Juni 2007 42. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub FORMANDENS INDLÆG Havneforsamlingen er overstået. Der var en del debat om de forslag, der var indsendt angående forskellige muligheder for at

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 6 Juni 2010 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Foråret har været koldt i år, men mange både kom jo alligevel hurtigt i vandet. Vi har haft generalforsamling, hvor vi skulle

Læs mere

Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen

Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen REFERAT AF GENERALFORSAMLING den 22. april 2010 kl. 19:30 Til stede fra bestyrelsen var: Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen Ca.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 7 Juli-August 2008 43. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Et indlæg fra et bestyrelsesmedlem Så blev det igen min tur til at komme med et indlæg. Det er svært, solen bager,

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 April 2013 48. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Det er ganske vist I skrivende stund (søndag d. 3. marts) kan man rigtig fornemme foråret, og dermed også begynde at tænke

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER Kerteminde Sejlklub Klassebåde ONSDAGSSEJLADSER 2014

SEJLADSBESTEMMELSER Kerteminde Sejlklub Klassebåde ONSDAGSSEJLADSER 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Kerteminde Sejlklub Klassebåde ONSDAGSSEJLADSER 2014 1. Regler Kerteminde Sejlklubs Klassebådsudvalg er arrangør af ONSDAGSEJLADSERNE og fungerer som sejlads komite. Der sejles efter

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING den 8. april 2014 kl 19.30.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING den 8. april 2014 kl 19.30. REFERAT AF GENERALFORSAMLING den 8. april 2014 kl 19.30. Til stede fra bestyrelsen var: Flemming Seim, Ove Perch-Nielsen, Steen Knudsen, Kristian Eriksen, Peter Monrad Hansen, Lisbeth von Jessen, Jane

Læs mere

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2017 i SVERIGE. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.26/7-5/8 2016.

Læs mere

Årsplan for Sejlerskolen 2017

Årsplan for Sejlerskolen 2017 Februar Fredag 10.02.2017 Medhjælperfest i sejlklubben kl. 18.00 Mandag 20.02.2017 instruktørmøde vedr. Certificering af sejlerskolen kl.19.00 Marts Tirsdag 07.03.2017 Introaften for nye sejler skoleelever

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Indbydelse til: Det 5. Sail extre-mas Fredag den 12. til søndag den 14. december 2008 Deltagere: A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Ideen bag Sail extre-mas Sail extre-mas er ment som en

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 9 SEPTEMBER 2015 50. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Ohøj! Sommeren lakker mod enden, børnebørn, børn og voksne finder sig atter tilrette i vante omgivelser. De sidste

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2016 i ESTLAND. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.28/7-6/8 2016.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 3 Marts 2011 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSENS INDLÆG BESTYRELSENS INDLÆG I skrivende stund skinner solen og tankerne går straks i retning af klargøring af båden. skrivende Det

Læs mere

Foto: Hansen-Photo.com

Foto: Hansen-Photo.com Indbydelse til åbent Klassemesterskab Molich for X Meter I Kerteminde Sejlklub den 9-10 august 2013 Foto: Hansen-Photo.com ÅBENT KLASSEMESTERSKAB 2013 FOR MOLICH X METER Organiserende myndighed Kerteminde

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 7-8 JULI-AUGUST 2014 49. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Det er juli måned, sommeren er i fuld gang. Det samme er sejlersæsonen - heldigvis. At sejle og i det hele taget

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORAMLING den 24. april 2012 kl. 19.30.

REFERAT AF GENERALFORAMLING den 24. april 2012 kl. 19.30. REFERAT AF GENERALFORAMLING den 24. april 2012 kl. 19.30. Til stede fra bestyrelsen var: Flemming Seim, Ove Perch-Nielsen, Henrik Hellstern-Hauerslev, Frede Didriksen, Kristian Eriksen, Johnny Klindt Jacobsen.

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 EM i 2016 i SPANIEN. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til EM, som afholdes i perioden fra d.19/3-26/3 2016.

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 5 Maj 2008 43. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub FORMANDENS INDLÆG Ja, så er det mig igen, som skal komme med et indlæg til Skumsprøjt. Jeg synes, det har været en god idé, at de forskellige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Aktivitetsudvalget orienterer

Aktivitetsudvalget orienterer Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub Januar, 2017 Her kommer, lidt forsinket, månedsbrevet for januar. Det har været en travl måned for kassereren (der også står for

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 Januar 2011 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Bestyrelsen har drøftet afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling og vi er kede af afviklingen af afstemningen.

Læs mere

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub Side 1 af 6 Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub indbyder til åbent DS-DM 2013 for IF og L23 Onsdag den 14. august til lørdag den 17. august 2013 med søndag den 18. august som reservedag.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Stjernebrevet SFO1 Pavillonen april 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 I april måned holder støttebenet børnebanko i Pavillonen for alle medlemmer af støttebenet. Fra personalets side vil vi gerne benytte lejligheden

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016 Lørdag 7. Lørdag 18. Lørdag 25. KLUBKALENDER JANUAR 2017 Nytårskur. kl. 14-16 i klubhuset. FEBRUAR 2017 Bestyrelsesmøde. MARTS 2017

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION

OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION 1 GENEREL INFORMATION GÆLDER ALLE Jolle og udstyr: Husk alt: Jolle, mast, sprydstage, bom, sejl, ror, sværd, vindpil og værktøjskasse Placering

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

1. maj - 3. maj 2015

1. maj - 3. maj 2015 INTERNATIONAL H-BOAT CLASS 1. maj - 3. maj 2015 Tro det eller lad vær... Silkeborg Sejlklub afholder i år det fyrretyvende H-båds stævne i træk DET SKAL FEJRES! Vi håber derfor at pensionerede - gamle

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 3 Marts 2012 47. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub REDAKTØREN HAR ORDET Bestyrelsen har desværre ikke noget indlæg i dette nummer af Skumsprøjt, så derfor har redaktøren overtaget pladsen. Anna

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 2 Februar 2012 47. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Hej og godt nytår 2012. Det er altid dejligt at starte på et nyt år. Så kan man jo her i den lidt mørkere tid tænke lidt

Læs mere

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015 Indbydelse Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub inviterer til Huggert Pokal d. 30. 31. maj 2015 Kort oversigt: Tilmelding, til kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk inden tirsdag d. 26. maj 2015

Læs mere

Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag

Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere