Cement Del 1: Sammensætning, krav til egenskaber og overensstemmelseskriterier for almindelige cementer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cement Del 1: Sammensætning, krav til egenskaber og overensstemmelseskriterier for almindelige cementer"

Transkript

1 Dansk standard DS/EN udgave Cement Del 1: Sammensætning, krav til egenskaber og overensstemmelseskriterier for almindelige cementer Cement Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements

2 DS/EN København DS projekt: M ICS: Første del af denne publikations betegnelse er: DS/EN, hvilket betyder, at det er en europæisk standard, der har status som dansk standard. Denne publikations overensstemmelse er: IDT med: EN 197-1:2011. DS-publikationen er på dansk og engelsk. Denne publikation erstatter: DS/EN 197-1:2011 som kun forelå i engelsksproget version. Der er ikke foretaget ændringer i denne nye udgave, ud over at den danske oversættelse er indføjet. I tilfælde af tvivl om korrektheden af den danske oversættelse henvises til den engelske version. DS-publikationstyper Dansk Standard udgiver forskellige publikationstyper. Typen på denne publikation fremgår af forsiden. Der kan være tale om: Dansk standard standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale standard, eller standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status som dansk standard DS-information publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx en teknisk rapport, eller europæisk præstandard DS-håndbog samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale DS-hæfte publikation med informativt materiale Til disse publikationstyper kan endvidere udgives tillæg og rettelsesblade DS-publikationsform Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed) godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag) elektronisk (publikationen leveres på et elektronisk medie) DS-betegnelse Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr., fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr. er angivet et A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i hovedstandarden. DS-betegnelse angives på forsiden. Overensstemmelse med anden publikation: Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD IDT: Når publikationen er identisk med en given publikation. EQV: Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men præsentationen er ændret. NEQ: Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en given standard, men udarbejdet på baggrund af denne. MOD: Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.

3 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN September 2011 ICS Supersedes EN 197-1:2000, EN 197-4:2004 English Version Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements Ciment - Partie 1 : Composition, spécifications et critères des conformité des ciments courants This European Standard was approved by CEN on 6 August Zement - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitätskriterien von Normalzement CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN member. This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions. CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels 2011 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. Ref. No. EN 197-1:2011: E

4 EN 197-1:2011 (E) Contents Page Foreword... 4 Introduction Scope Normative references Terms and definitions Cement Constituents General Main constituents Portland cement clinker (K) Granulated blast furnace slag (S) Pozzolanic materials (P, Q) Fly ashes (V, W) Burnt shale (T) Limestone (L, LL) Silica fume (D) Minor additional constituents Calcium sulfate Additives Composition and notation Composition and notation of common cements Composition and notation of sulfate resisting common cements (SR-Cements) Composition and notation of low early strength common cements Mechanical, physical, chemical and durability requirements Mechanical requirements Standard strength Early strength Physical requirements Initial setting time Soundness Heat of hydration Chemical requirements Durability requirements General Sulfate resistance Standard designation Conformity criteria General requirements Conformity criteria for mechanical, physical and chemical properties and evaluation procedure General Statistical conformity criteria Single result conformity criteria Conformity criteria for cement composition Conformity criteria for properties of the cement constituents

5 DS/EN 197-1:2012 Indholdsfortegnelse Side Forord... 4 Indledning Anvendelsesområde Normative referencer Termer og definitioner Cement Bestanddele Generelt Hovedbestanddele Portlandcementklinker (K) Granuleret højovnsslagge (S) Puzzolaner (P, Q) Flyveaske (V, W) Brændt skifer (T) Kalksten (L, LL) Mikrosilica (D) Andre bestanddele Calciumsulfat Tilsætningsstofffer Sammensætning og betegnelser Sammensætning og betegnelser for almindelige cementer Sammensætning og betegnelser for sulfatbestandige almindelige cementer (SR-cementer) Sammensætning og betegnelser for almindelige cementer med lav tidlig styrke Krav til styrke samt til fysiske, kemiske og holdbarhedsmæssige egenskaber Styrkekrav Standardstyrke Tidlig styrke Krav til fysiske egenskaber Begyndende afbinding Volumenbestandighed Hydratiseringsvarme Krav til kemiske egenskaber Holdbarhedskrav Generelt Sulfatbestandighed Betegnelser Overensstemmelseskriterier Generelle krav Overensstemmelseskriterier for styrke, fysiske og kemiske egenskaber og vurderingsprocedure Generelt Statistiske overensstemmelseskriterier Overensstemmelseskriterier for enkeltresultater Overensstemmelseskriterier for cementsammensætning Overensstemmelseskriterier for cementbestanddelenes egenskaber (da)

6 EN 197-1:2011 (E) Annex A (informative) List of common cements considered as sulfate resisting by National Standards in different CEN member countries but not included in Table 2 or not fulfilling the requirements given in Table Annex ZA (informative) Clauses of this European standard addressing the provisions of the EU Construction Products Directive ZA.1 Scope and relevant characteristics ZA.2 Procedure for the attestation of conformity of products ZA.2.1 System of attestation of conformity ZA.2.2 EC certificate of conformity ZA.3 CE marking and labelling Bibliography

7 DS/EN 197-1:2012 Anneks A (informativt) Liste over almindelige cementer, der betragtes som sulfatbestandige af nationale standarder i forskellige CEN-medlemslande, men som ikke er indeholdt i tabel 2 eller ikke opfylder kravene i tabel Anneks ZA (informativt) Punkter i denne europæske standard, der vedrører bestemmelserne i byggevaredirektivet ZA.1 Anvendelsesområde og relevante egenskaber ZA.2 Procedure for attestering af overensstemmelse for almindelige cementer ZA.2.1 System for attestering af overensstemmelse ZA.2.2 EF-overensstemmelses-certifikat ZA.3 CE-mærkning Bibliografi (da)

8 EN 197-1:2011 (E) Foreword This document (EN 197-1:2011) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 51 Cement and building limes, the secretariat of which is held by NBN. This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by March 2012, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by June Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. This document supersedes EN 197-1:2000, EN 197-4:2004. This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s). For relationship with EU Directive(s), see informative Annex ZA, which is an integral part of EN Annexes A and ZA are informative. In addition to consolidating EN 197-1:2000/A1:2004, EN 197-1:2000/prA2, EN 197-1:2000/A3:2007, EN 197-4:2004 and EN 197-4:2004/prA1 into a single standard, the principal changes from EN 197-1:2000 are the introduction of additional requirements for common cements with a low heat of hydration and common cements with sulfate resisting properties. The preparation of a standard for cement was initiated by the European Economic Community (EEC) in 1969 and, at the request of a member state later in 1973, the work was given to the European Committee for Standardization (CEN). The Technical Committee CEN/TC 51 was entrusted with the task of preparing a cement standard for the countries of Western Europe, comprising the EEC and EFTA members. In the early eighties, CEN/TC 51 decided to include in the standard for cement only those cements which are intended for use in any plain and reinforced concrete and which are familiar in most countries in Western Europe because they have been produced and used in these countries for many years. The EU Construction Products Directive (89/106/EEC) requires the incorporation of all traditional and well-tried cements in order to remove technical barriers to trade in the construction field. There are currently no criteria for the descriptions "traditional" and "well tried" and it was considered necessary to separate the common cements from special cements, i.e. those with additional or special properties. The requirements in this standard are based on the results of tests on cement in accordance with EN 196-1, EN 196-2, EN 196-3, EN 196-5, EN 196-6, EN 196-7, EN 196-8, and EN The scheme for the evaluation of conformity of common cements including common cements with low heat of hydration and common cements generally accepted as being sulfate resisting are specified in EN In order to find out which common cements are generally accepted as being sulfate resisting and should be included in EN 197-1, there was an investigation within CEN/TC 51 comprising all national specifications and recommendations in the European Union. The review of these investigations led to the following results: a wide variety of cements has been classified in the EU Member States as sulfate resisting. This is due to the different geographical and climatic conditions under which sulfate attacks on mortar and concrete occur at the place of use and the traditionally different rules governing the production and use of sulfate resistant mortars and concretes; sulfate resistance is an additional property and therefore sulfate resisting cements have first to conform to the requirements of the standards which define the product, e.g. EN for common cements; 4

9 DS/EN 197-1:2012 Forord Dette dokument (EN 197-1:2011) er udarbejdet af teknisk komité CEN/TC 51, Cement and building limes, hvis sekretariat varetages af NBN. Denne europæiske standard skal inden marts 2012 have status som national standard, enten ved at der udgives en identisk tekst, eller ved formel godkendelse, og modstridende nationale standarder skal være trukket tilbage senest juni Der gøres opmærksom på, at dele af denne standard kan være genstand for patentrettigheder. CEN [og/eller CENE- LEC] kan ikke drages til ansvar for at identificere sådanne rettigheder. Dette dokument erstatter EN 197-1:2000, EN 197-4:2004. Dette dokument er udarbejdet af CEN i henhold til mandat fra Europa-Kommissionen og EFTA, og det understøtter væsentlige krav i et eller flere EU-direktiver. Sammenhængen med EU-direktiv(er) er angivet i anneks ZA, der er en integreret del af EN Anneks A og ZA er informative. Ud over at konsolidere EN 197-1:2000/A1:2004, EN 197-1:2000/prA2, EN 197-1:2000/A3:2007, EN 197-4:2004 og EN 197-4:2004/prA1 i en enkelt standard er de væsentligste ændringer i forhold til EN 197-1:2000 introduktionen af supplerende krav til almindelige cementer med lav hydratiseringsvarme og almindelige cementer med sulfatbestandige egenskaber. Udarbejdelsen af en standard for cement blev iværksat af det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) i 1969, og efter anmodning fra en medlemsstat senere i 1973 blev arbejdet overgivet til den europæiske standardiseringsorganisation (CEN). Den tekniske komité CEN/TC 51 fik til opgave at udarbejde en cementstandard for de vesteuropæiske lande bestående af medlemmer af EØF og EFTA. I begyndelsen af 80'erne besluttede CEN/TC 51, at cementstandarden kun skulle medtage de cementer, som var beregnet til brug i uarmeret og armeret beton og var velkendte i de fleste vesteuropæiske lande, fordi de havde været produceret og anvendt i disse lande i mange år. Byggevaredirektivet (89/106/EØF) kræver, at alle traditionelle og velgennemprøvede cementer er indarbejdet med henblik på at fjerne tekniske handelshindringer på byggevareområdet. Der er i øjeblikket ingen kriterier for, hvad der forstås ved traditionel og velgennemprøvet, og det blev fundet nødvendigt at adskille de almindelige cementer fra specialcementerne, dvs. cementer med supplerende eller specielle egenskaber. Kravene i denne standard er baseret på prøvningsresultater for cement i overensstemmelse med EN 196-1, EN 196-2, EN 196-3, EN 196-5, EN 196-6, EN 196-7, EN 196-8, og EN Retningslinjer for overensstemmelsesvurdering af almindelige cementer, herunder almindelige cementer med lav hydratiseringsvarme og almindelige cementer, som generelt accepteres som værende sulfatbestandige, er fastlagt i EN Med henblik på at finde ud af, hvilke almindelige cementer der generelt accepteres som værende sulfatbestandige, og som bør være indeholdt i EN 197-1, blev der i CEN/TC 51 udført en undersøgelse, som omfattede alle nationale specifikationer og anbefalinger i den Europæiske Union. Disse undersøgelser førte til følgende resultater: En lang række cementer er i EU-medlemsstaterne klassificeret som sulfatbestandige. Det skyldes de forskellige geografiske og klimatiske forhold, hvorunder sulfatangreb på mørtel og beton finder sted på anvendelsesstedet og de traditionelt forskellige regler om produktion og brug af sulfatbestandige mørtler og betoner. Sulfatbestandighed er en supplerende egenskab, og sulfatbestandige cementer skal derfor først overholde kravene i standarderne, som definerer produktet, fx EN for almindelige cementer. 4 (da)

10 EN 197-1:2011 (E) the additional requirements to be met by the nationally specified sulfate resisting cements refer to selected characteristics for which the required limit values are more stringent than those for common cements; having satisfied the local requirements for various cement types many countries apply further restrictions to the production of concrete to be used in a sulfate environment, such as minimum cement contents and/or maximum water/cement ratio that vary depending on the cement type and the type and intensity of the sulfate conditions. Based on the above results common cement types to be harmonized at the European level have been chosen. The predominant part of the common cements considered to be sulfate resisting in the market is covered by this selection. It was not possible to take into account national particularities the use of which is laid down within national standards, national application rules and regulations/provisions. The strength attained at 28 days is the important criterion in classifying cement for most uses. In order to achieve a specific strength class at 28 days the early strength, at 2 days or at 7 days, can vary and some types of cement may not attain the minimum early strengths specified in EN for common cements. The heat of hydration is linked to the early reactivity and lower early strengths indicate lower heat evolution and lower temperatures in concrete. For these cements additional precautions in use can be necessary to ensure adequate curing and safety in construction. The purpose of this standard is to specify the composition requirements and conformity requirements for common cements, including common cements with low heat of hydration and common cements with adequate sulfate resistance as well as low early strength blast furnace cements and low early strength blast furnace cements with low heat of hydration. Cement types and strength classes defined in this European Standard allow the specifier and/or the user to fulfil objectives of sustainability for cement based constructions. Cement types produced by using constituents listed and defined in Clause 5 allow the manufacturer to minimize the use of natural resources in accordance with local conditions of production. According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom. 5

11 DS/EN 197-1:2012 De supplerende krav, som de nationalt angivne sulfatbestandige cementer skal overholde, henviser til udvalgte egenskaber, hvor de påkrævede grænseværdier er strengere end for almindelige cementer. Når landene har overholdt de nationale krav til de forskellige cementtyper, tager mange lande yderligere restriktioner i brug ved produktion af beton, der skal anvendes i et sulfatholdigt miljø, som for eksempel minimumindhold af cement og/eller maksimalt forhold mellem vand og cement, som varierer afhængigt af cementtype og sulfatforholdenes art og intensitet. På baggrund af ovenstående resultater er der valgt almindelige cementtyper, som skal harmoniseres på europæisk niveau. Den overvejende del af de almindelige cementer, som vurderes som sulfatbestandige i markedet, er omfattet heraf. Det har ikke været muligt at tage hensyn til særlige nationale forhold, hvor anvendelsen er fastlagt i nationale standarder, nationale gennemførelsesregler og forskrifter/bestemmelser. Den styrke, der opnås efter 28 døgn, er et vigtigt kriterium til klassifikation af cement til de fleste formål. For at opnå en specifik styrkeklasse efter 28 døgn kan den tidlige styrke efter 2 døgn eller 7 dage variere, og nogle cementtyper opnår ikke mindstekravet for tidlige styrker angivet i EN for almindelige cementer. Hydratiseringsvarme er forbundet med den tidlige reaktivitet, og lavere tidlige styrker indikerer lavere varmeudvikling og lavere temperaturer i beton. For disse cementer kan det være nødvendigt at tage supplerende forholdsregler i brug for at sikre den fornødne lagring og sikkerhed i konstruktionen. Formålet med denne standard er at fastlægge krav til sammensætningen og overensstemmelseskrav for almindelige cementer, herunder almindelige cementer med lav hydratiseringsvarme og almindelige cementer med tilfredsstillende sulfatbestandighed samt slaggecementer med lav tidlig styrke og slaggecementer med lav tidlig styrke og lav hydratiseringsvarme. Cementtyper og styrkeklasser, som er defineret i denne europæiske standard, gør det muligt for bygherre og/eller brugeren at opfylde mål for bæredygtighed for cementbaserede konstruktioner. Cementtyper, der fremstilles ved brug af bestanddele, som er nævnt og defineret i pkt. 5, gør det muligt for producenten at minimere brugen af naturressourcer i overensstemmelse med lokale produktionsforhold. I henhold til CEN/CENELEC s interne regler er de nationale standardiseringsorganisationer i følgende lande forpligtet til at implementere denne europæiske standard: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. 5 (da)

12 EN 197-1:2011 (E) Introduction It is recognised that different cements have different properties and performance. Those performance tests now available (i.e. setting time, strength, soundness and heat of hydration), have been included in this standard. In addition, work is being carried out by CEN/TC 51 to identify any additional tests which are needed to specify further performance characteristics of cement. Until further performance tests are available it is necessary that the choice of cement, especially the type and/or strength class in relation to the requirements for durability depending on exposure class and type of construction in which it is incorporated, follows the appropriate standards and/or regulations for concrete or mortar valid in the place of use. 6

13 DS/EN 197-1:2012 Indledning Det er velkendt, at forskellige cementer har forskellige egenskaber og forskellig ydeevne. De prøvninger for ydeevne, der foreligger i dag (dvs. bindetid, styrke, ekspansion og hydratiseringsvarme) indgår i denne standard. Herudover arbejdes der i CEN/TC 51 på at identificere supplerende prøvningsmetoder, der er nødvendige for at specificere yderligere ydeevnekarakteristika for cement. Indtil der foreligger yderligere prøvninger for ydeevne, er det nødvendigt, at valget af cement, især type og/eller styrkeklasse i relation til holdbarhedskrav afhængigt af miljøklasse og konstruktionstype, hvori den indgår, følger de standarder og/eller regler for beton og mørtel, der gælder på brugsstedet. 6 (da)

14 EN 197-1:2011 (E) 1 Scope This European Standard defines and gives the specifications of 27 distinct common cements, 7 sulfate resisting common cements as well as 3 distinct low early strength blast furnace cements and 2 sulfate resisting low early strength blast furnace cements and their constituents. The definition of each cement includes the proportions in which the constituents are to be combined to produce these distinct products in a range of nine strength classes. The definition also includes requirements which the constituents have to meet. It also includes mechanical, physical, and chemical requirements. Furthermore, this standard states the conformity criteria and the related rules. Necessary durability requirements are also given. In addition to those sulfate resisting cements defined in the present document, other cements conforming either to this standard or to other standards, European or national, have been nationally demonstrated to have sulfate resisting properties. These cements which are listed in Annex A, are considered by different CEN Member countries as sulfate resisting within the limits of their territory. NOTE 1 In addition to the specified requirements, an exchange of additional information between the cement manufacturer and user can be helpful. The procedures for such an exchange are not within the scope of this standard but should be dealt with in accordance with national standards or regulations or can be agreed between the parties concerned. NOTE 2 The word cement in EN is used to refer only to common cements unless otherwise specified. This European Standard does not cover: very low heat special cement covered by EN 14216; supersulfated cement covered by EN 15743; calcium aluminate cement covered by EN 14647; masonry cement covered by EN Normative references The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. EN 196-1, Methods of testing cement Part 1: Determination of strength EN 196-2, Methods of testing cement Part 2: Chemical analysis of cement EN 196-3, Methods of testing cement Part 3: Determination of setting times and soundness EN 196-5, Methods of testing cement Part 5: Pozzolanicity test for pozzolanic cement EN 196-6, Methods of testing cement Part 6: Determination of fineness EN 196-7, Methods of testing cement Part 7: Methods of taking and preparing samples of cement EN 196-8, Methods of testing cement Part 8: Heat of hydration Solution method EN 196-9, Methods of testing cement Part 9: Heat of hydration Semi-adiabatic method EN 197-2:2000, Cement Part 2: Conformity evaluation EN 451-1, Method of testing fly ash Part 1: Determination of free calcium oxide content 7

15 DS/EN 197-1: Anvendelsesområde Denne europæiske standard definerer og angiver kravene til 27 almindelige cementer, 7 sulfatbestandige almindelige cementer og 3 slaggecementer med lav tidlig styrke og 2 sulfatbestandige slaggecementer med lav tidlig styrke samt deres bestanddele. Definitionen af hver cement omfatter andelene af de bestanddele, der skal blandes for at fremstille disse cementer inden for rammerne af 9 styrkeklasser. Denne definition omfatter krav til bestanddelene. Den omfatter også styrkekrav samt fysiske og kemiske krav. Standarden indeholder også godkendelseskriterier med tilhørende regler. Desuden er angivet de nødvendige holdbarhedskrav. Ud over de sulfatbestandige cementer, der er defineret i dette dokument, er det nationalt påvist, at andre cementer, som opfylder enten denne standard eller andre europæiske eller nationale standarder, har sulfatbestandige egenskaber. Disse cementer, som er nævnt i anneks A, betragtes af forskellige CEN-medlemslande som sulfatbestandige inden for deres landegrænser. NOTE 1 Ud over de angivne krav kan udveksling af supplerende information mellem cementproducent og bruger være nyttig. Procedurerne for en sådan informationsudveksling ligger ikke inden for rammerne af denne standard. Den bør gennemføres i overensstemmelse med nationale standarder eller regler eller aftales direkte mellem parterne. NOTE 2 Ordet cement i EN bruges kun som reference til almindelige cementer, medmindre andet er angivet. Denne europæiske standard dækker ikke: specialcement med meget lav varmeudvikling omfattet af EN supersulfatcement omfattet af EN calciumaluminatcement omfattet af EN murcement omfattet af EN Normative referencer Følgende dokumenter er absolut nødvendige for anvendelsen af dette dokument. For daterede referencer gælder kun den nævnte udgave. For udaterede referencer gælder den nyeste udgave af det pågældende dokument (med tillæg). EN 196-1, Methods of testing cement Part 1: Determination of strength EN 196-2, Methods of testing cement Part 2: Chemical analysis of cement EN 196-3, Methods of testing cement Part 3: Determination of setting times and soundness EN 196-5, Methods of testing cement Part 5: Pozzolanicity test for pozzolanic cement EN 196-6, Methods of testing cement Part 6: Determination of fineness EN 196-7, Methods of testing cement Part 7: Methods of taking and preparing samples of cement EN 196-8, Methods of testing cement Part 8: Heat of hydration Solution method EN 196-9, Methods of testing cement Part 9: Heat of hydration Semi-adiabatic method EN 197-2:2000, Cement Part 2: Conformity evaluation EN 451-1, Method of testing fly ash Part 1: Determination of free calcium oxide content 7 (da)

16 EN 197-1:2011 (E) EN 933-9, Tests for geometrical properties of aggregates Part 9: Assessment of fines - Methylene blue test EN 13639, Determination of total organic carbon in limestone ISO 9277, Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption BET method ISO 9286, Abrasive grains and crude Chemical analysis of silicon carbide 3 Terms and definitions For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. 3.1 reactive calcium oxide (CaO) fraction of the calcium oxide which, under normal hardening conditions, can form calcium silicate hydrates or calcium aluminate hydrates NOTE To evaluate this fraction, the total calcium oxide content (see EN 196-2) is reduced by the fraction corresponding to calcium carbonate (CaCO 3), based on the measured carbon dioxide (CO 2) content (see EN 196-2), and the fraction corresponding to calcium sulfate (CaSO 4), based on the measured sulfate (SO 3) content (see EN 196-2) after subtraction of the SO 3 taken up by alkalis. 3.2 reactive silicon dioxide (SiO 2 ) fraction of the silicon dioxide which is soluble after treatment with hydrochloric acid (HCl) and with boiling potassium hydroxide (KOH) solution NOTE The quantity of reactive silicon dioxide is determined by subtracting from the total silicon dioxide content (see EN 196-2) the fraction contained in the residue insoluble in hydrochloric acid and potassium hydroxide (see EN 196-2), both on a dry basis. 3.3 main constituent specially selected inorganic material in a proportion exceeding 5 % by mass related to the sum of all main and minor additional constituents 3.4 minor additional constituent specially selected inorganic material used in a proportion not exceeding a total of 5 % by mass related to the sum of all main and minor additional constituents 3.5 type of common cement one of the 27 products (see Table 1) in the family of common cements 3.6 strength class of cement class of compressive strength 3.7 autocontrol testing continual testing by the manufacturer of cement spot samples taken at the point(s) of release from the factory/depot 3.8 control period period of production and dispatch identified for the evaluation of the autocontrol test results 8

17 DS/EN 197-1:2012 EN 933-9, Tests for geometrical properties of aggregates Part 9: Assessment of fines Methylene blue test EN 13639, Determination of total organic carbon in limestone ISO 9277, Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption BET method ISO 9286, Abrasive grains and crude Chemical analysis of silicon carbide 3 Termer og definitioner I dette dokument gælder følgende termer og definitioner. 3.1 reaktiv calciumoxid (CaO) den andel af calciumoxid, som under normale hærdningsforhold kan danne calciumsilikathydrater eller calciumaluminathydrater NOTE For at bestemme denne andel reduceres det totale indhold af calciumoxid (se EN 196-2) med den andel, der udregnes som calciumcarbonat (CaCO 3 ) baseret på det målte indhold af kuldioxid (CO 2 ) (se EN 196-2), og den andel, der udregnes som calciumsulfat (CaSO 4 ) baseret på bestemmelse af indholdet af SO 3 (se EN 196-2) efter fratrækning af den SO 3, der er knyttet til alkalierne. 3.2 reaktiv siliciumdioxid (SiO 2 ) den andel af siliciumdioxid, som efter behandling med saltsyre (HCl) opløses i en kogende kaliumhydroxidopløsning (KOH) NOTE Mængden af reaktiv siliciumdioxid bestemmes ved fra det totale siliciumdioxidindhold (se EN 196-2) at fratrække den andel, som findes i den uopløselige rest (se EN 196-2), begge på tør basis. 3.3 hovedbestanddel særligt udvalgt uorganisk materiale i en mængde, der overstiger 5 masse-% i forhold til summen af hovedbestanddele og andre bestanddele 3.4 andre bestanddele særligt udvalgt uorganisk materiale anvendt i en mængde, der ikke overstiger 5 masse-% i forhold til summen af hovedbestanddele og andre bestanddele 3.5 type af almindelig cement en ud af de 27 produkter (se tabel 1), som udgør familien af almindelige cementer 3.6 cementstyrkeklasse trykstyrkeklasse 3.7 autokontrolprøvning kontinuert prøvning udført af cementproducenten i form af stikprøver udtaget ved udleveringssteder på fabrikken/ depotet 3.8 kontrolperiode den produktions- og udleveringsperiode, som fastlægges for vurdering af resultaterne af autokontrolprøvningen 8 (da)

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Dansk standard DS/EN ISO 14001 2. udgave 2004-11-30 Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Environmental management systems Requirements with guidance for use DS/EN ISO 14001 København

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

Dansk standard DS/EN 13429. Packaging Reuse. 3. udgave 2006-10-12

Dansk standard DS/EN 13429. Packaging Reuse. 3. udgave 2006-10-12 Dansk standard DS/EN 13429 3. udgave 2006-10-12 Emballage Genbrug Packaging Reuse DS/EN 13429 København DS projekt: M215981 ICS: 13.030.50; 55.020 Første del af denne publikations betegnelse er: DS/EN,

Læs mere

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Dansk standard DS/EN ISO 14895 1. udgave 2003-04-11 Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Small craft Liquid-fuelled galley stoves DS/EN ISO 14895 København DS projekt: 47074 ICS: 47.080 Deskriptorer:

Læs mere

Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger

Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger Dansk standard DS/EN ISO 13076 1. udgave 2012-08-10 Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger Paints and varnishes Lighting and procedure for visual assessments of coatings

Læs mere

Packaging Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste

Packaging Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste Dansk standard DS/EN 13427 3. udgave 2006-10-12 Emballage Krav til anvendelsen af europæiske standarder for emballage og emballageaffald Packaging Requirements for the use of European Standards in the

Læs mere

Svejsekoordination Opgaver og ansvarsforhold

Svejsekoordination Opgaver og ansvarsforhold Dansk standard DS/EN ISO 14731 1. udgave 2006-11-06 Svejsekoordination Opgaver og ansvarsforhold Welding coordination Tasks and responsibilities DS/EN ISO 14731:2006 København DS projekt: 55660 ICS: 25.160.01

Læs mere

Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger

Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger Dansk standard DS/EN ISO 11957 2. udgave 2009-09-22 Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger Acoustics Determination of sound insulation performance of cabins Laboratory and in situ

Læs mere

Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner

Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner Dansk standard DS/EN 33 3. udgave 2011-10-03 Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner WC pans and WC suites Connecting dimensions DS/EN 33 København DS projekt: M235262 ICS: 91.140.70 Første del

Læs mere

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler

Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Dansk standard Tillæg DS/EN 1997-1/A1 1. udgave 2014-02-03 Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Eurocode 7: Geotechnical design Part 1: General rules DS/EN 1997-1/A1 København DS projekt: M267839

Læs mere

Bordtennis Del 2: Netstolper Krav og prøvningsmetoder

Bordtennis Del 2: Netstolper Krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN 14468-2:2015 2. udgave 2015-04-29 Bordtennis Del 2: Netstolper Krav og prøvningsmetoder Table tennis Part 2: Posts for net assemblies Requirements and test methods DS/EN 14468-2:2015

Læs mere

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Dansk Standard DS/EN 13290-1 1. udgave Godkendt:2000-04-13 Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Space project management - General requirements - Part 1: Policy and

Læs mere

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Dansk standard DS/EN 846-4 + A1 2. udgave 2002-12-04 Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Methods of test for ancillary components

Læs mere

Dansk standard DS/EN Risk management Risk assessment techniques. 1. udgave

Dansk standard DS/EN Risk management Risk assessment techniques. 1. udgave Dansk standard DS/EN 31010 1. udgave 2010-05-20 Risikoledelse Teknikker til risikovurdering Risk management Risk assessment techniques DS/EN 31010 København DS projekt: M231261 ICS: 03.100.01 Første del

Læs mere

Multimedia quality Method of assessment of synchronization of audio and video

Multimedia quality Method of assessment of synchronization of audio and video Dansk standard DS/EN 62503 1. udgave 2008-10-31 Multimediekvalitet Metode til fastsættelse af synkronisering mellem lyd og billede Multimedia quality Method of assessment of synchronization of audio and

Læs mere

Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler

Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler Dansk standard DS/EN 15221-2 2. udgave 2008-06-30 Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler Facility Management Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management

Læs mere

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Dansk Standard DS/EN 12752-2 2. udgave 2001-11-09 Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Gas-fired tumble dryers of type

Læs mere

Halvlederelementer Mekaniske og klimatiske prøvningsmetoder Del 33: Accelereret fugtbestandighed Objektiv autoklav

Halvlederelementer Mekaniske og klimatiske prøvningsmetoder Del 33: Accelereret fugtbestandighed Objektiv autoklav Dansk standard DS/EN 60749-33 1. udgave 2004-04-29 Halvlederelementer Mekaniske og klimatiske prøvningsmetoder Del 33: Accelereret fugtbestandighed Objektiv autoklav Semiconductor devices Mechanical and

Læs mere

Gødning Ekstraktion af vandopløseligt calcium, magnesium, natrium og svovl i form af sulfat

Gødning Ekstraktion af vandopløseligt calcium, magnesium, natrium og svovl i form af sulfat Dansk standard DS/EN 15961 1. udgave 2012-01-06 Gødning Ekstraktion af vandopløseligt calcium, magnesium, natrium og svovl i form af sulfat Fertilizers Extraction of water-soluble calcium, magnesium, sodium

Læs mere

Steel castings Austenitic manganese steel castings

Steel castings Austenitic manganese steel castings Dansk standard DS/EN 10349 1. udgave 2009-11-05 Stålstøbegods Austenitisk manganstålstøbegods Steel castings Austenitic manganese steel castings DS/EN 10349 København DS projekt: M220956 ICS: 77.140.80

Læs mere

Fugtindhold af et stykke savet træ Del 2: Vurdering ved elektrisk modstandsmetode

Fugtindhold af et stykke savet træ Del 2: Vurdering ved elektrisk modstandsmetode Dansk Standard DS/EN 13183-2 1. udgave 2002-04-30 Fugtindhold af et stykke savet træ Del 2: Vurdering ved elektrisk modstandsmetode Moisture content of a piece of sawn timber Part 2: Estimation by electrical

Læs mere

Akustik Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr

Akustik Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr Dansk standard DS/EN ISO 4871 2. udgave 2009-09-09 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 4871:2009 Akustik Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr

Læs mere

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Dansk standard Tillæg DS/EN 60061-1/A41 (elektronisk) 1. udgave 2010-06-24 Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Lamp caps and holders together

Læs mere

Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder. anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber

Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder. anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber Dansk standard Tillæg DS/EN 61340-4-1:2004/A1:2015 1. udgave 2015-06-23 Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder for specifikke anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber

Læs mere

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN ISO 20126 2. udgave 2012-04-18 Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dentistry Manual toothbrushes General requirements and test methods DS/EN ISO 20126

Læs mere

Kvalitetsledelsessystemer Krav

Kvalitetsledelsessystemer Krav Dansk standard DS/EN ISO 9001 4. udgave 2008-12-09 Kvalitetsledelsessystemer Krav Quality management systems Requirements DS/EN ISO 9001 København DS projekt: M220000 ICS: 03.120.10 Første del af denne

Læs mere

Rotordynamiske pumper Godkendelsesprøvning af hydraulisk ydeevne Klasse 1, 2 og 3

Rotordynamiske pumper Godkendelsesprøvning af hydraulisk ydeevne Klasse 1, 2 og 3 Dansk standard DS/EN ISO 9906 2. udgave 2012-06-08 Rotordynamiske pumper Godkendelsesprøvning af hydraulisk ydeevne Klasse 1, 2 og 3 Rotodynamic pumps Hydraulic performance acceptance tests Grades 1, 2

Læs mere

Faste modstande til brug i elektronisk udstyr Del 1: Generisk specifikation

Faste modstande til brug i elektronisk udstyr Del 1: Generisk specifikation Dansk standard Tillæg DS/EN 60115-1:2011/ A11:2015 1. udgave 2015-05-18 Faste modstande til brug i elektronisk udstyr Del 1: Generisk specifikation Fixed resistors for use in electronic equipment Part

Læs mere

Integration af virksomhedens styringssystem Del 1: Modeller og terminologi

Integration af virksomhedens styringssystem Del 1: Modeller og terminologi Dansk standard DS/EN 62264-1 1. udgave 2008-02-01 Integration af virksomhedens styringssystem Del 1: Modeller og terminologi Enterprise-control system integration DS/EN 62264-1 København DS projekt: M222179

Læs mere

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Dansk Standard DS/EN ISO 3262-15 1. udgave Godkendt:2000-07-10 Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Extenders for paints - Specifications and methods

Læs mere

Dansk standard DS/EN Precast concrete products Stairs. 2. udgave

Dansk standard DS/EN Precast concrete products Stairs. 2. udgave Dansk standard DS/EN 14843 2. udgave 2007-12-11 Præfabrikerede betonelementer Trapper Precast concrete products Stairs DS/EN 14843 København DS projekt: M227306 ICS: 91.060.30; 91.100.30 Første del af

Læs mere

Elproducerende vindmøller Del 25-3: Kommunikationssystemer til overvågning og styring af vindmølleparker Modeller for informationsudveksling

Elproducerende vindmøller Del 25-3: Kommunikationssystemer til overvågning og styring af vindmølleparker Modeller for informationsudveksling Dansk standard DS/EN 61400-25-3 1. udgave 2007-04-27 Elproducerende vindmøller Del 25-3: Kommunikationssystemer til overvågning og styring af vindmølleparker Modeller for informationsudveksling Wind turbines

Læs mere

Mobil og bærbar DVB-T/H-radiotilslutning Del 2: Grænsefladeoverensstemmelsesprøvning

Mobil og bærbar DVB-T/H-radiotilslutning Del 2: Grænsefladeoverensstemmelsesprøvning Dansk standard DS/EN 62002-2 1. udgave 2006-12-12 Mobil og bærbar DVB-T/H-radiotilslutning Del 2: Grænsefladeoverensstemmelsesprøvning Mobile and portable DVB-T/H radio access Part 2: Interface conformance

Læs mere

Packaging Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value

Packaging Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value Dansk standard DS/EN 13431 3. udgave 2006-10-12 Emballage Krav til emballage, der kan nyttiggøres i form af energiudnyttelse, herunder specifikation af mindstemål for brændværdi Packaging Requirements

Læs mere

Metoder til prøvning af byggesten til murværk Del 21: Bestemmelse af teglog kalksandstens vandabsorption ved hjælp af absorption med koldt vand

Metoder til prøvning af byggesten til murværk Del 21: Bestemmelse af teglog kalksandstens vandabsorption ved hjælp af absorption med koldt vand Dansk standard DS/EN 772-21 1. udgave 2011-06-27 Metoder til prøvning af byggesten til murværk Del 21: Bestemmelse af teglog kalksandstens vandabsorption ved hjælp af absorption med koldt vand Methods

Læs mere

Grænseflade for digital lyd Del 1: Generelt

Grænseflade for digital lyd Del 1: Generelt Dansk standard DS/EN 60958-1 3. udgave 2008-10-31 Grænseflade for digital lyd Del 1: Generelt Digital audio interface Part 1: General DS/EN 60958-1 København DS projekt: M222433 ICS: 33.160.30 Første del

Læs mere

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast Dansk standard DS/EN 1991-1-3 2. udgave 2007-06-22 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast Eurocode 1 Actions on structures Part 1-3: General actions - Snow loads DS/EN

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8501-4:2007#

COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8501-4:2007# Dansk standard DS/EN ISO 8501-4 1. udgave 2007-01-29 Forbehandling af ståloverflader før påføring af maling og lignende produkter Visuel vurdering af overfladens renhed Del 4: Karakterisering af overfladens

Læs mere

Energiledelsessystemets grænseflade til applikationsprogrammer (EMS-API) Del 453: CIM-baseret grafisk udveksling

Energiledelsessystemets grænseflade til applikationsprogrammer (EMS-API) Del 453: CIM-baseret grafisk udveksling Dansk standard DS/EN 61970-453 1. udgave 2008-09-26 Energiledelsessystemets grænseflade til applikationsprogrammer (EMS-API) Del 453: CIM-baseret grafisk udveksling Energy management system application

Læs mere

Størrelser og enheder Del 13: Informationsvidenskab og -teknologi

Størrelser og enheder Del 13: Informationsvidenskab og -teknologi Dansk standard DS/EN 80000-13 1. udgave 2008-08-22 Størrelser og enheder Del 13: Informationsvidenskab og -teknologi Quantities and units Part 13: Information science and technology DS/EN 80000-13 København

Læs mere

Elastiske gulvbelægninger Halvfleksible pvc-fliser Specifikation

Elastiske gulvbelægninger Halvfleksible pvc-fliser Specifikation Dansk standard DS/EN 654 3. udgave 2011-06-14 Elastiske gulvbelægninger Halvfleksible pvc-fliser Specifikation Resilient floor coverings Semi-flexible polyvinyl chloride tiles Specification DS/EN 654 København

Læs mere

Møbler Barnesenge og foldbare barnesenge til privat brug Del 1: Sikkerhedskrav

Møbler Barnesenge og foldbare barnesenge til privat brug Del 1: Sikkerhedskrav Dansk standard DS/EN 716-1 3. udgave 2008-10-09 Møbler Barnesenge og foldbare barnesenge til privat brug Del 1: Sikkerhedskrav Furniture Children's cots and folding cots for domestic use Part 1: Safety

Læs mere

Ædelmetaller Holdighed af slaglod til ædelmetallegeringer til smykker

Ædelmetaller Holdighed af slaglod til ædelmetallegeringer til smykker Dansk Standard DS/EN 1904 1. udgave Godkendt:2001-01-31 Ædelmetaller Holdighed af slaglod til ædelmetallegeringer til smykker Precious metals The finenesses of solders used with precious metal jewellery

Læs mere

Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse Klassifikation og terminologi

Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse Klassifikation og terminologi Dansk standard DS/EN ISO 9999 6. udgave 2007-12-19 Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse Klassifikation og terminologi Assistive products for persons with disability Classification and

Læs mere

Veksellad Ikke-stabelbare veksellad klasse C Dimensioner og generelle krav

Veksellad Ikke-stabelbare veksellad klasse C Dimensioner og generelle krav Dansk standard DS/EN 284 2. udgave 2007-04-27 Veksellad Ikke-stabelbare veksellad klasse C Dimensioner og generelle krav Swap bodies Non-stackable swap bodies of class C Dimensions and general requirements

Læs mere

Dansk standard DS/EN 13430. Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling. 3. udgave 2006-10-12

Dansk standard DS/EN 13430. Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling. 3. udgave 2006-10-12 Dansk standard DS/EN 13430 3. udgave 2006-10-12 Emballage Krav til emballage, der kan nyttiggøres ved materialegenanvendelse Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling DS/EN

Læs mere

Audioudstyr og audiovisuelt udstyr Digitale audiodele Grundlæggende metoder til måling af audiokarakteristika Del 4: Personlig computer

Audioudstyr og audiovisuelt udstyr Digitale audiodele Grundlæggende metoder til måling af audiokarakteristika Del 4: Personlig computer Dansk standard DS/EN 61606-4 1. udgave 2007-02-08 Audioudstyr og audiovisuelt udstyr Digitale audiodele Grundlæggende metoder til måling af audiokarakteristika Del 4: Personlig computer Audio and audiovisual

Læs mere

Udstyr til tilslutning af belysningsarmaturer til husholdningsbrug o.l. Del 2: Normblade for DCL

Udstyr til tilslutning af belysningsarmaturer til husholdningsbrug o.l. Del 2: Normblade for DCL Dansk standard DS/EN 61995-2 1. udgave 2009-06-10 Udstyr til tilslutning af belysningsarmaturer til husholdningsbrug o.l. Del 2: Normblade for DCL Devices for the connection of luminaires for household

Læs mere

Dansk Standard DS/EN udgave. Flymateriel

Dansk Standard DS/EN udgave. Flymateriel Dansk Standard DS/EN 3961 1. udgave Godkendt:2001-07-11 Flymateriel Aerospace series Gold base alloy AU-B40001 Filler metal for brazing-rolled foil DANSK STANDARD - Eftertryk uden tilladelse forbudt Kollegievej

Læs mere

Fødevarer Bestemmelse af C-vitamin ved hjælp af HPLC

Fødevarer Bestemmelse af C-vitamin ved hjælp af HPLC Dansk standard DS/EN 14130 1. udgave 2003-07-15 Fødevarer Bestemmelse af C-vitamin ved hjælp af HPLC Foodstuffs Determination of vitamin C by HPLC DS/EN 14130 København DS projekt: 46748 ICS: 67.050 Deskriptorer:

Læs mere

Vedligehold af udstyr Del 3: Verifikation og indsamling, analyse og præsentation af data

Vedligehold af udstyr Del 3: Verifikation og indsamling, analyse og præsentation af data Dansk standard DS/EN 60706-3 1. udgave 2007-02-02 Vedligehold af udstyr Del 3: Verifikation og indsamling, analyse og præsentation af data Maintainability of equipment Part 3: Verification and collection,

Læs mere

Trækonstruktioner Bestemmelse af dyblers brudmoment

Trækonstruktioner Bestemmelse af dyblers brudmoment Dansk standard DS/EN 409 2. udgave 2009-06-24 Trækonstruktioner Bestemmelse af dyblers brudmoment Timber structures Test methods Determination of the yield moment of dowel type fasteners DS/EN 409 København

Læs mere

Control technology Rules for the designation of measuring instruments

Control technology Rules for the designation of measuring instruments Dansk standard DS/EN 62419 1. udgave 2009-03-10 Styringsteknologi Regler for benævnelse af måleinstrumenter Control technology Rules for the designation of measuring instruments DS/EN 62419 København DS

Læs mere

Møbler til udendørs brug Siddemøbler og borde til camping, privat og offentlig brug Del 1: Generelle sikkerhedskrav

Møbler til udendørs brug Siddemøbler og borde til camping, privat og offentlig brug Del 1: Generelle sikkerhedskrav Dansk standard DS/EN 581-1 2. udgave 2006-04-19 Møbler til udendørs brug Siddemøbler og borde til camping, privat og offentlig brug Del 1: Generelle sikkerhedskrav Outdoor furniture Seating and tables

Læs mere

Superledning Del 10: Måling af kritisk temperatur Kritisk temperatur for sammensatte superledere målt ved en modstandsmetode

Superledning Del 10: Måling af kritisk temperatur Kritisk temperatur for sammensatte superledere målt ved en modstandsmetode Dansk standard DS/EN 61788-10 2. udgave 2006-12-11 Superledning Del 10: Måling af kritisk temperatur Kritisk temperatur for sammensatte superledere målt ved en modstandsmetode Superconductivity Part 10:

Læs mere

Ledelse af en virksomhed frem mod vedvarende succes - med afsæt i kvalitetsledelse

Ledelse af en virksomhed frem mod vedvarende succes - med afsæt i kvalitetsledelse Dansk standard DS/EN ISO 9004 2. udgave 2009-11-12 Ledelse af en virksomhed frem mod vedvarende succes - med afsæt i kvalitetsledelse Managing for the sustained success of an organization A quality management

Læs mere

Forstærkning Specifikationer for vævet stof Del 1: Betegnelse

Forstærkning Specifikationer for vævet stof Del 1: Betegnelse Dansk Standard DS/EN 13417-1 1. udgave 2001-11-07 Forstærkning Specifikationer for vævet stof Del 1: Betegnelse Reinforcement Specifications for woven fabrics Part 1: Designation DS/EN 13417-1 København

Læs mere

Fysiske størrelser og enheder Del 14: Telebiometri relateret til human fysiologi

Fysiske størrelser og enheder Del 14: Telebiometri relateret til human fysiologi Dansk standard DS/EN 80000-14 1. udgave 2009-05-27 Fysiske størrelser og enheder Del 14: Telebiometri relateret til human fysiologi Quantities and units Part 14: Telebiometrics related to human physiology

Læs mere

Kobber og kobberlegeringer Betegnelser for materialetilstand

Kobber og kobberlegeringer Betegnelser for materialetilstand Dansk standard DS/EN 1173 2. udgave 2008-05-14 Kobber og kobberlegeringer Betegnelser for materialetilstand Copper and copper alloys Material condition designation DS/EN 1173 København DS projekt: M222779

Læs mere

Emballage Glasemballage Dybe BVS-lukninger til ikke-mousserende vine

Emballage Glasemballage Dybe BVS-lukninger til ikke-mousserende vine Dansk standard DS/EN 16293 1. udgave 2013-04-03 Emballage Glasemballage Dybe BVS-lukninger til ikke-mousserende vine Packaging Glass Packaging Deep BVS finishes for still wines DS/EN 16293 København DS

Læs mere

Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav

Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav Dansk Standard DS/EN 13473-2 1. udgave Godkendt:2001-07-10 Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav Reinforcement Specifications for multi-axial

Læs mere

Matematiske udtryk for pålidelighed, tilgængelighed og vedligehold samt for understøttelse af vedligehold

Matematiske udtryk for pålidelighed, tilgængelighed og vedligehold samt for understøttelse af vedligehold Dansk Standard DS/EN 61703 1. udgave 2002-05-01 Matematiske udtryk for pålidelighed, tilgængelighed og vedligehold samt for understøttelse af vedligehold Mathematical expressions for reliability,availability,

Læs mere

Malinger og lakker Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner med maling Del 5: Korrosionsbeskyttende malingssystemer

Malinger og lakker Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner med maling Del 5: Korrosionsbeskyttende malingssystemer Dansk standard DS/EN ISO 12944-5 3. udgave 2007-10-31 Malinger og lakker Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner med maling Del 5: Korrosionsbeskyttende malingssystemer Paints and varnishes Corrosion

Læs mere

Analysis techniques for system reliability Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA)

Analysis techniques for system reliability Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA) Dansk standard DS/EN 60812 1. udgave 2006-05-30 Analyseteknikker for systemers pålidelighed Procedurer for fejlog resultatanalyse (FMEA) Analysis techniques for system reliability Procedure for failure

Læs mere

Ventilation i bygninger Symboler, terminologi og grafiske symboler

Ventilation i bygninger Symboler, terminologi og grafiske symboler Dansk standard DS/EN 12792 1. udgave 2003-12-17 Ventilation i bygninger Symboler, terminologi og grafiske symboler Ventilation for buildings Symbols, terminology and graphical symbols DS/EN 12792 København

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

Fødevarer Bestemmelse af sporstoffer Trykoplukning

Fødevarer Bestemmelse af sporstoffer Trykoplukning Dansk Standard DS/EN 13805 1. udgave 2002-06-12 Fødevarer Bestemmelse af sporstoffer Trykoplukning Foodstuffs Determination of trace elements Pressure digestion DS/EN 13805 København DS projekt: 42828

Læs mere

Grænseflade for digital lyd Del 1: Generelt

Grænseflade for digital lyd Del 1: Generelt Dansk standard Tillæg DS/EN 60958-1/A1 1. udgave 2014-09-02 Grænseflade for digital lyd Del 1: Generelt Digital audio interface Part 1: General DS/EN 60958-1/A1 København DS projekt: M277911 ICS: 33.160.30

Læs mere

Miljømærkning Egendeklaration af miljøpåstande (Type II miljømærkning)

Miljømærkning Egendeklaration af miljøpåstande (Type II miljømærkning) Dansk standard Tillæg DS/EN ISO 14021/A1 1. udgave 2012-02-08 Miljømærkning Egendeklaration af miljøpåstande (Type II miljømærkning) Environmental labels and declarations Self-declared environmental claims

Læs mere

Hydraulisk bundne blandinger Specifikationer Del 4: Flyveaske til hydraulisk bundne blandinger

Hydraulisk bundne blandinger Specifikationer Del 4: Flyveaske til hydraulisk bundne blandinger Dansk standard DS/EN 14227-4 1. udgave 2004-11-01 Hydraulisk bundne blandinger Specifikationer Del 4: Flyveaske til hydraulisk bundne blandinger Hydraulically bound mixtures Specifications Part 4: Fly

Læs mere

Karakteristikker af DAB-modtagere

Karakteristikker af DAB-modtagere Dansk Standard DS/EN 50248 2. udgave 2001-12-11 Karakteristikker af DAB-modtagere Characteristics of DAB receivers DS/EN 50248 København DS projekt: 42051 ICS: 33.160.20 33.160.25 Deskriptorer: lydudsendelse,tv-udsendelse,satellit-udsendelse,digitale

Læs mere

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Dansk standard DS/EN 15254-6 1. udgave 2014-02-21 Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Extended application of results from fire

Læs mere

Varmvalsede stålplader med en tykkelse på 3 mm eller mere Dimensions- og formtolerancer

Varmvalsede stålplader med en tykkelse på 3 mm eller mere Dimensions- og formtolerancer Dansk standard DS/EN 10029 2. udgave 2010-12-14 Varmvalsede stålplader med en tykkelse på 3 mm eller mere Dimensions- og formtolerancer Hot-rolled steel plates 3 mm thick or above Tolerances on dimensions

Læs mere

Halvlederelementer Del 16-3: Integrerede kredse til mikrobølger Frekvensomformere

Halvlederelementer Del 16-3: Integrerede kredse til mikrobølger Frekvensomformere Dansk standard DS/EN 60747-16-3 1. udgave 2002-09-23 Halvlederelementer Del 16-3: Integrerede kredse til mikrobølger Frekvensomformere Semiconductor devices Part 16-3: Microwave integrated circuits Frequency

Læs mere

Textiles Multifilament yarns Methods of test for textured or non-textured filament yarns

Textiles Multifilament yarns Methods of test for textured or non-textured filament yarns Dansk standard DS/EN 14621 1. udgave 2005-12-21 Textiler Multifilamentgarner Prøvningsmetoder til teksturerede og ikke-teksturerede multifilamentgarner Textiles Multifilament yarns Methods of test for

Læs mere

Transportbånd Bestemmelse af trækstyrken for mekaniske forbindelser Statisk prøvningsmetode

Transportbånd Bestemmelse af trækstyrken for mekaniske forbindelser Statisk prøvningsmetode Dansk Standard DS/EN ISO 1120 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION Transportbånd Bestemmelse af trækstyrken for mekaniske forbindelser Statisk prøvningsmetode Conveyor belts

Læs mere

Belægninger til sportsarealer Bestemmelse af vandabsorption i ubundne mineraler

Belægninger til sportsarealer Bestemmelse af vandabsorption i ubundne mineraler Dansk standard DS/EN 14952 1. udgave 2006-05-05 Belægninger til sportsarealer Bestemmelse af vandabsorption i ubundne mineraler Surfaces for sports areas Determination of water absorption of unbound minerals

Læs mere

Knee and elbow protectors for indoor sports Safety requirements and test methods

Knee and elbow protectors for indoor sports Safety requirements and test methods Dansk standard DS/EN 15613 1. udgave 2008-10-27 Knæ- og albuebeskyttere til indendørs sport Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Knee and elbow protectors for indoor sports Safety requirements and test methods

Læs mere

Fleksible membraner til fugtisolering Bestemmelse af længde, bredde og rethed Del 2: Plast- og gummifolier til tagdækning

Fleksible membraner til fugtisolering Bestemmelse af længde, bredde og rethed Del 2: Plast- og gummifolier til tagdækning Dansk Standard DS/EN 1848-2 1. udgave Godkendt:2001-06-01 Fleksible membraner til fugtisolering Bestemmelse af længde, bredde og rethed Del 2: Plast- og gummifolier til tagdækning Flexible sheets for waterproofing

Læs mere

Products and systems for the protection and repair of concrete structures Test methods Determination of modulus of elasticity in compression

Products and systems for the protection and repair of concrete structures Test methods Determination of modulus of elasticity in compression Dansk standard DS/EN 13412 1. udgave 2006-09-07 Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner Prøvningsmetoder Bestemmelse af elasticitetsmodul under trykpåvirkning Products

Læs mere

Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content in water

Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content in water Dansk standard DS/EN 13577 1. udgave 2007-05-15 Kemisk angreb på beton Bestemmelse af indhold af aggresiv carbondioxid i vand Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content

Læs mere

Ledere af isolerende kabler

Ledere af isolerende kabler Dansk standard Rettelsesblad DS/EN 60228/AC:2005 1. udgave Ledere af isolerende kabler Conductors of insulated cables DS/EN 60228/AC:2005 København DS projekt: M290250 ICS: 29.060.01 Første del af denne

Læs mere

Lavspændingssikringer Del 1: Generelle krav

Lavspændingssikringer Del 1: Generelle krav Dansk standard DS/EN 60269-1 3. udgave 2007-06-19 Lavspændingssikringer Del 1: Generelle krav Low-voltage fuses Part 1: General requirements DS/EN 60269-1 København DS projekt: M205966 ICS: 29.120.50 Første

Læs mere

Bitumen and bituminous binders Determination of the tensile properties of modified bitumen by the force ductility method

Bitumen and bituminous binders Determination of the tensile properties of modified bitumen by the force ductility method Dansk standard DS/EN 13589 2. udgave 2008-05-23 Bitumen og bituminøse bindemidler Bestemmelse af modificeret bitumens trækstyrke ved hjælp af "force ductility" Bitumen and bituminous binders Determination

Læs mere

Austenitiske, austenitisk-ferritiske og ferritiske langssvejste rustfrie stålrør til fødevareindustri og kemisk industri

Austenitiske, austenitisk-ferritiske og ferritiske langssvejste rustfrie stålrør til fødevareindustri og kemisk industri Dansk standard DS/EN 10357 1. udgave 2014-01-09 Austenitiske, austenitisk-ferritiske og ferritiske langssvejste rustfrie stålrør til fødevareindustri og kemisk industri Austenitic, austenitic-ferritic

Læs mere

Ikke-invasive blodtryksmålere Del 4: Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmålere

Ikke-invasive blodtryksmålere Del 4: Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmålere Dansk standard DS/EN 1060-4 1. udgave 2004-10-22 Ikke-invasive blodtryksmålere Del 4: Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmålere Non-invasive

Læs mere

Aerosoldåser af metal Dåser af fortinnet metal Dimensioner for to- og tre-delte dåser

Aerosoldåser af metal Dåser af fortinnet metal Dimensioner for to- og tre-delte dåser Dansk standard DS/EN 15007 1. udgave 2007-01-23 Aerosoldåser af metal Dåser af fortinnet metal Dimensioner for to- og tre-delte dåser Metal aerosol containers Tinplate containers Dimensions of two and

Læs mere

Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav

Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav Dansk Standard DS/EN 1023-2 1. udgave Godkendt:2000-06-27 Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav Office furniture - Screens - Part 2: Mechanical safety requirements DANSK STANDARD -

Læs mere

Eddike Produkt fremstillet af væsker af landbrugsmæssig oprindelse Definitioner, krav, mærkning

Eddike Produkt fremstillet af væsker af landbrugsmæssig oprindelse Definitioner, krav, mærkning Dansk Standard DS/EN 13188 1. udgave Godkendt:2000-12-15 Eddike Produkt fremstillet af væsker af landbrugsmæssig oprindelse Definitioner, krav, mærkning Vinegar Product made from liquids of agricultural

Læs mere

Audioudstyr og audiovisuelt udstyr Digitale audiodele Grundlæggende metoder til måling af audiokarakteristika Del 3: Professionel brug

Audioudstyr og audiovisuelt udstyr Digitale audiodele Grundlæggende metoder til måling af audiokarakteristika Del 3: Professionel brug Dansk standard DS/EN 61606-3 1. udgave 2008-12-12 Audioudstyr og audiovisuelt udstyr Digitale audiodele Grundlæggende metoder til måling af audiokarakteristika Del 3: Professionel brug Audio and audiovisual

Læs mere

Brandventilation Del 3: Specifikation for ventilatorer til mekanisk brandventilation

Brandventilation Del 3: Specifikation for ventilatorer til mekanisk brandventilation Dansk standard DS/EN 12101-3 2. udgave 2004-07-01 Brandventilation Del 3: Specifikation for ventilatorer til mekanisk brandventilation Smoke and heat control systems Part 3: Specification for powered smoke

Læs mere

Regler for termiske godkendelsesprøvninger af dampturbiner Del 3: Termisk ydeevneprøver af retrotilpassede dampturbiner

Regler for termiske godkendelsesprøvninger af dampturbiner Del 3: Termisk ydeevneprøver af retrotilpassede dampturbiner Dansk Standard DS/EN 60953-3 1. udgave 2002-02-26 Regler for termiske godkendelsesprøvninger af dampturbiner Del 3: Termisk ydeevneprøver af retrotilpassede dampturbiner Rules for steam turbine thermal

Læs mere

Højspændingskoblingsudstyr Del 102: Højspændingsadskillere og jordsluttere til vekselstrøm

Højspændingskoblingsudstyr Del 102: Højspændingsadskillere og jordsluttere til vekselstrøm Dansk standard Tillæg DS/EN 62271-102/A2 1. udgave 2013-06-07 Højspændingskoblingsudstyr Del 102: Højspændingsadskillere og jordsluttere til vekselstrøm High-voltage switchgear and controlgear Part 102:

Læs mere

Bogstavsymboler til brug i elektroteknologi Del 2: Telekommunikation og elektronik

Bogstavsymboler til brug i elektroteknologi Del 2: Telekommunikation og elektronik Dansk standard DS/EN 60027-2 1. udgave 2007-05-15 Bogstavsymboler til brug i elektroteknologi Del 2: Telekommunikation og elektronik Letter symbols to be used in electrical technology Part 2: Telecommunications

Læs mere

Brændselsceller Del 3-3: Stationære brændselscellesystemer Installation

Brændselsceller Del 3-3: Stationære brændselscellesystemer Installation Dansk standard DS/EN 62282-3-3 1. udgave 2008-03-25 Brændselsceller Del 3-3: Stationære brændselscellesystemer Installation Fuel cell technologies Part 3-3: Stationary fuel cell power systems Installation

Læs mere