Meade Autostar Billedebehandling For Windows. Oversat fra engelsk af Keld Rützou-Petersen Brorfeldes Vennekreds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meade Autostar Billedebehandling For Windows. Oversat fra engelsk af Keld Rützou-Petersen Brorfeldes Vennekreds www.brorfelde.eu"

Transkript

1 Meade Autostar Billedebehandling For Windows Oversat fra engelsk af Keld Rützou-Petersen Brorfeldes Vennekreds Version September 2004

2 Dette dokument og Meade Autostar IP-softwaren beskrevet heri, er ophavsretligt beskyttet og beskyttet mod reproduktion, spredning, og videregivelse i henhold til loven om ophavsret af USA. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel og udgør ikke en forpligtelse hos Meade Instruments, Inc. software og / eller databaser beskrevet i dette dokument er indrettet i henhold til en licensaftale eller en fortrolighedsaftale.den software og / eller databaser kan bruges eller kopieres i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Det er imod loven at kopiere softwaren på ethvert medium undtagen som udtrykkeligt er tilladt i licensen eller hemmeligholdelsesaftale. Køberen må tage én kopi af softwaren til sikkerhedskopieringsformål. Ingen del af denne manual og / eller databaser må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering, optagelse eller lagring eller hentning af systemer, til andre formål, at købers personlige brug uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Meade Instruments, Inc.. Copyright 1995, 2003 and 2004 by Meade Instruments All rights reserved. Printed in the United States of America. Microsoft er et registreret varemærke og Windows er et varemærke tilhørende Microsoft Corporation. IBM er et registreret varemærke tilhørende International Business Machines. Hewlett-Packard og LaserJet er registrerede varemærker tilhørende Hewlett-Packard Company. ANERKENDELSER Billederne er blevet leveret af Jet Propulsion Laboratory, Santa Barbara Instrument Group, Astrolink, Inc., SSC Observatorier og andre private kilder

3 LIMITED WARRANTY BEGRÆNSET GARANTI. Meade Instruments garanterer, at (a) Softwaren skal fungere tilfredsstillende i overensstemmelse med de medfølgende skriftlige materiale i en periode på halvfems (90) dage fra datoen for modtagelsen, og (b) enhver hardware ledsager SOFTWAREN vil være fri for fejl i materialer og udførelse ved normal brug og service i en periode på et (1) år fra datoen for modtagelsen. Eventuelle underforståede garantier vedrørende software og hardware er begrænset til halvfems (90) dage og et (1) år hhv.nogle stater / lande tillader ikke begrænsninger på varigheden af en underforstået garanti, så ovennævnte begrænsning gælder muligvis ikke for dig Kundens misligholdelsesbeføjelser. Meade Instruments og dets leverandørers fulde ansvar og dit eneste retsmiddel vil være på Farpoint eget valg, enten (a) returnering af den betalte pris, eller (b) reparation eller udskiftning af software eller hardware, der ikke opfylder Farpoint begrænsede garanti, og som returneres til Meade Instruments med en kopi af din kvittering. Denne begrænsede garanti er ugyldig, hvis fejl i software eller hardware skyldes uheld, misbrug eller forkert anvendelse. Enhver udskiftning software eller hardware, vil være berettiget til den resterende del af den oprindelige garantiperiode eller tredive (30) dage, alt efter hvad der er længst.uden for USA er disse tiltag ikke tilgængelig uden købsbevis fra en autoriseret ikke-amerikanske kilde INGEN ANDRE GARANTIER. Meade Instruments og dets leverandører fraskriver alle andre garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende,herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med SOFTWAREN, de medfølgende skriftlige materialer, og eventuel medfølgende hardware. Denne begrænsede garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Du har muligvis andre rettigheder, som varierer fra stat / land til stat / land INTET ANSVAR for følgeskader. Under ingen omstændigheder skal Meade Instruments, eller dets leverandører, være ansvarlige for eventuelleskader af nogen art (herunder uden begrænsning, erstatning for driftstab, driftstab, tab af forretningsoplysninger eller andet økonomisk tab) somfølge af brugen af, eller manglende evne til at bruge, Farpoint produkt, selv om Meade Instruments er blevet underrettet om muligheden forsådanne skader. Da nogle stater / lande ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller hændelige skader, kanovenstående begrænsning ikke gælder for dig U.S. GOVERNMENT begrænsede rettigheder SOFTWAREN og dokumentation leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, kopiering eller videregivelse af regeringen er underkastet restriktioner som er fastlagt i underafsnit (c) (1) (ii) af rettighederne i Tekniske data og computersoftware i DFARS eller underafsnit (c) (1) og (2) i Commercial Computer Software - Begrænsede rettigheder på 48 CFR 52,227-19, hvad der er relevant. Producent er Meade Instruments, Hasty Avenue, Downey, Californien

4 Contents Introduktion... 7 Et par ord om nøjagtighed... 7 System krav... 7 Registering af programmet Installation Features (Funktioner)...9 Tool Bar (Værktøjsbjælke)... 9 Status Bar... 9 Menu Bar File Open Close Save As Fits Image (Gem i Fits format) Export Display As (Eksportér display som) Print Printer Setup Page Setup (Sideopsætning) Exit View...15 Zoom Image Size...15 Scale...15 Palettes...17 Contour...18 Blink Tools...19 Coordinates...19 Histogram...19 Magnifier...19 Information Process...21 Undo...21 Calibrate...21 Merge...21 Correct Column Defect

5 Contents Flip Image Rotate Image Resample Convolution Filters Unsharp masking Median Filter Fix Hot Pixels Fix Cold Pixels Add Noise Stretch Image Billedehjælpeprogrammer Set Reference Magnitude Image Statistics Draw Profile List Pixel Values Edit Log File Group Operations...32 Group New Group Edit Group Copy Group Delete Group Examine Group Calibrate Group Align Group Combine Group Fix Group Filter Group Normalize Group Resample Group Split DSI Color Group Photometry Color RGB Merge Split DSI Colors

6 Contents Saturation Balance Gama Options Night Vision Preferences Grayscale Palette and Standard Palette Appendix A Image Processing Basics Bibliography Glossary

7 Introduktion Velkommen til Meade Autostar IP astronomiske billedebehandlingssoftware. Nu kan du udføre mange af de samme billedebehandlingsopgaver som en professionel astronom ville gøre på de store mainframe computere. Med Meade Autostar IP kan du: Forbedre Højopløsningsbilleder ved brug af avanceret billedebehandlingsteknikker. Bestemme stjernemagnituder direkte fra elektroniske billeder samt udføre et antal andre stærke funktioner. Et par ord om nøjagtighed Meade AutoStar IP er designet til at være ekstremt nøjagtigt og kraftfuldt. Mange programmer designet til PC har skudt genveje for at forekomme hurtigere, men på bekostning af nøjagtigheden! Det gør Meade AutoStar IP ikke! Ved omhyggelig programmering af hver programsektion med anvendelse af 64bit Floating Point, udnytter AutoStar fuldt ud den indbyggede coprocessor så den giver hurtig og nøjagtig ydelse. Du får nøjagtighed som i en mainframe computer. Systemkrav Minimum systemkrav for at køre Meade Autostar IP er som følger: 64 MB RAM. Hard Disk med 20 Megabyte fri plads. En VGA eller bedre adapter med kompatibel monitor. Microsoft Windows 98SE eller højere. En Microsoft kompatibel mus. Registrering af Programmet Vær venlig at bruge lidt tid på at udfylde og sende registreringskortet, som du fik med Meade Autostar IP. Registrering af Meade Autostar IP giver følgende fordele: Meades teknisk support, hvis du har besvær med at bruge Meade Autostar IP. Automatisk besked om opgraderinger eller nye revisions til Meade Autostar IP. Automatisk besked når der er nye billeder eller data til rådighed. -7-

8 1. Installation Autostar IP bliver installeret som en del af Meade s Autostar Suite. Hvis du endnu ikke har installeret Suiten, så kik på quickstart instruktionerne. Typisk vil den automatiske installation begynde nårautostar Suites CD bliver isat din computer. Hvis dit system har autoplay slået fra så klik på START, derefter på RUN. Når RUN dialogboksen dukker op så tast: D:SETUP (hvis dit CD drev er drev D:) og derpå Enter. Setup programmet vil spørge dig hvilket diskdrev du vil have dit program og datafiler installeret på. Så vil det begynde at dekomprimere filerne og kopiere dem ned på de passende steder på harddisken. Vær sikker på at du har mindst 60 Megabytes fri plads på disken. Når installationen er færdig, vil Meade Autostar IP være klar til at hjælpe dig med at behandle dine egne billeder. -8-

9 2. Features Tool Bar Status Bar Autostar IPs Tool Bar giver dig øjeblikkelig adgang til billedefiler og kompleks billedebehandling blot med et klik på en knap. Menu Bar Autostar IPs "aktive" Status bjælke opdaterer løbende visningen af billedets koordinater samt pixelværdi(dn.), såvel som lokaltid. Status bjælken kan også tilpasses individuelt ved hjælp af Preferenceskommandoen under File menuen. Den velkendte Windows Menu bjælke giver dig adgang til enhver af Autostar IPs funktioner. For at tilgå en rullegardins menufil, så klik enten med musen eller brug tastaturet og tryk Alt samtidigt med bogstavet som er understreget i menuen. -9-

10 3. File File menuen indeholder et antal kommandoer til åbning og lukning samt udprintning af billedefiler. Open Open kommandoen i File menuen eller fra knappen i Tool bjælken lader dig åbne enten billeder eller spektrografer i hvert af følgende formater: FITS - Flexible Information Transport System (8 or 16 bit or floating point grayscale, or 3 plane color images) BMP - Windows Bitmap Format (8 bit grayscale, 256 color, or 24 bit color) TIFF - Tagged Image File Format (16bit grayscale) ARN - Astronomy Research Network 8 or 16 bit grayscale images PDS - NASA s Planetary Data System Formats (.IMQ,.IMG,.PDS) LNX - Spectra Source Lynxx format (12 bit grayscale) RAW - Raw 8 bit grayscale (.08B,.RAW) In addition there is a RAW format for reading unknown image formats. ST? - Santa Barbara Instrument Group (.ST5,ST6, ST7, ST8) 16 bit grayscale Billeder kan kun gemmes i TIFF, FITS eller BMP formater. Åbning af en fil: - Vælg det ønskede format - Vælg biblioteket og filnavnet fra listerne ELLER - Indtast det ønskede filnavn i edit boksen. Hvis filnavnet angives uden ekstension, vil en standardekstension automatisk blive føjet tilfilnavnet. Hvis der angives ekstension vil denne overskrive det aktuelle valg. -10-

11 Uanset filtypen, så vil billededata blive konverteret til 16 bit heltal data. Dette sikrer at den høje præcision bliver fastholdt gennem hele billedebehandlingen. Hvis billedet er et RGB farvebillede vil du blive spurgt om hvilket farveplan du ønsker at hente. Den følgende dialog vil dukke op: Hvis du vælger Load As Color Image, vil programmet hente alle tre farveplan og vise billedet. Som et astronomisk billedebehandlingsprogram er Autostar IP konstrueret til først og fremmest at arbejde med gråtonebilleder, så visse af de mere avancerede behandlingsfunktioner vil ikke være til rådighed når der hentes et farvebillede. Hvis du ønsker at anvende disse mere sofistikerede teknikker, så hent hvert billedeplan individuelt, behandl det og gem filerne som midlertidige filer. Disse kan senere lægges sammen og danne det ønskede farvebillede. 8 Bit versus 12 or 16 Bit or Floating Point Grayscale Images Når 12 eller 16 bit Floating point billeder bliver hentet, skal de komprimeres til 256 gråtoner som er det maksimale antal samtidige gråtoner som Windows kan vise på én gang. Hele billedeinformationen bliver hentet og bearbejdet af programmet, men det skal skaleres ned til 256 gråtoner for at kunne vises. Denne nedskalering kaldes Prescaling. Som standardindstilling er programmet indstillet til automatisk at prescale billededata. Du kan til enhver tid vælge manuelt at prescale data efter dine egne ønsker. Hvis du vælger at slå automatisk prescaling fra, vil programmet vise Image Prescale dialogboksen når der hentes et billede som tillader manuel indstilling af parametre til komprimering af data ind i et 8 bit displayformat. Denne dialogboks viser histogrammet af de rå data i en stor graf i toppen. I bunden vises en mindre graf af de resulterende data efter scaling. -11-

12 Skønt displayet kun viser 256 niveauer, vil alle billededata blive bibeholdt og beregnet af programmet. I et hvilket som helst behandlingstrin, har du muligheden for at genskalere (rescale) displaydata. Under prescaling af et billede konstrueres et histogram som viser fordelingen af data som er indeholdt i billedet. Normalt er data fordelt over et forholdsvis snævert område. Når histogrammet bliver opbygget, bliver datatærskelværdierne beregnet og brugt til at indstille scalingsområdet. Dette vil give fornuftigt startpunkt til scaling af de fleste billeder. Tærskelværdierne kan tilbagestilles til enhver tid ved at trykke på Threshold knappen. Da data ikke er jævnt fordelt, kan det blive nødvendigt at finjustere afgrænsningerne. Dette gøres ved at bruge en af de forud definerede scalingsoptioner eller ved at flytte de røde markører som sidder under hovedhistogrammet. Normalt opnås de bedste billeder med markørerne indstillet på de høje og lave kanter af de væsentlige data. Værdier som befinder sig over den øverste markering vil resultere i helt hvide pixler. De som befinder sig under vil resultere i helt sorte. Hvis Std. Dev. knappen trykkes ned vil billedets middelværdi og standardafvigelse blive beregnet. Den øverste grænse indstilles til middelværdien plus 5 standardafvigelser, mens den lave grænse indstilles til middelværdien minus 1standardafvigelse. Min Max knappen indstiller pegepindene til de yderste minimum og maksimum værdier som billedet indeholder, mens Full Scale indstiller værdierne til maksimum og minimum værdier i billedet. Hvis du henter billeder fra et sæt af RGB compositefiler, vil du finde det nyttigt at anvende de samme skaleringsværdier for hvert individuelt billede.dette gøres nemt ved at bruge Use PreviousScale Values knappen som sidder i bunden af dialogboksen.da mange astronomiske billeder indeholder store mængder rødt lys, vil det være bedst at hente det røde delbillede først, skalere det ordentligt, for så at anvende de samme skaleringsværdier for både det grønne og det blå delbillede. Close Valg af Close vil lukke den aktuelle fil og fjerne dens displayvindue og alle hjælpevinduer såsom histogrammet. -12-

13 Save As Fits Image Viser Save As dialogboksen og tillader at de aktuelle billededata kan gemmes i en floating point FITS formatteret fil. Dette billedeformat sikrer at al billedeinformation bliver bibeholdt. Dette er det anbefalede format som bør anvendes når du arkiverer dine billededata. Man gemmer en fil ved at: - Vælge biblioteket og filnavnet fra en liste ELLER - Indtaste det ønskede filnavn i Editboksen. Hvis filnavnet specificeres uden ekstension, vil en standard ekstension automatisk blive tilføjet filnavnet. Hvis der angives en ekstension vil denne overskrive den aktuelle ekstension. Export Display As Gemmer det aktuelle displaybillede i en fil. Denne funktion virker kun hvis det aktuelle billedeformat er TIFF,FITS eller BMP. Kommandoen vil gemme billedet som vist på din computer som 8 bit eller 24 bit data i det format du ønsker. Når du gemmer billeder på denne måde, vil du få billeder klar til brug i dokumenter, men du vil miste dele af de originale billeddata. Du gemmer en fil ved at: - Vælge det ønskede format. - Vælge biblioteket og filnavnet fra en liste. ELLER - Indtaste det ønskede filnavn i Editbo. Hvis filnavnet specificeres uden ekstension, vil en standard ekstension automatisk blive tilføjet filnavnet. Hvis der angives en ekstension vil denne overskrive den aktuelle ekstension. Bemærk: Alle billeder bliver gemt i8bitversioner af deres respektive formattyper. En vis del af den originale information går tabt. Revert Revert kommandoen lader dig tilbagestille billedet til den sidst gemte version. Print Valg af Print kommandoen eller tryk på printknappen i Tool Bjælken vil udprinte det aktuelle billede på systemets standardprinter. Billedet bliver tilpasset således at det fuldstændigt udfylder printpapiret i vandret retning. Det lodrette forhold bliver valgt så det bibeholder det oprindelige sideforhold af billedet. Yderligere information vedrørende billedet bliver også udprintet i bunden af siden neden under billedet. Printer Setup Viser Printer Setup dialogboksen som giver mulighed for at vælge enhver af de aktuelt installerede printere. -13-

14 Man ændrer en printerindstilling ved at markere printeren i Installed Printers vinduet og vælgesetup knappen. Printerens styringsdialog vil åbnes og muliggøre ændringer af indstillingerne. Hvis printeren ikke er systemets standardprinter så tryk på Set Default Printer knappen for at sætte den som standardprinteren. Husk at denne ændring vil påvirke andre programmers printerindstillinger. Page Setup Den mest almindelige brug af Printer Setup vil være at skifte mellem sort/hvid eller farve samt portræt- eller landskabs printformat. Page Setup lader dig foretage individuelle ændringer af sidevisningen. Du kan ændre margener, overskrifter, mm. Du kan også vælge en afgrænsning. Exit Lukker Meade Autostar IP ned på en kontrolleret måde. Hvis du har lavet ændringer i filer vil du blive opfordret til at gemme dem. -14-

15 4.View Viewsektionen giver dig en række muligheder for at ændre måden hvorpå billedet bliver vist. Du kan lysne et billede eller gøre det mørkere, ændre kontrasten eller køre et antal sofistikerede billedebehandlingsprocedurer for at fremhæve eller undertrykke svage detaljer, indeholdt i billedet. Du kan ændre størrelsen, overlejre en farvetone eller anmærke det. Alle funktioner i View menuen påvirker kun billedevisningen og ikke de faktiske billededata For at få adgang til kommandoerne kan du enten klikke med musen på View i menubjælken, bruge Alt tasten på tastaturet og det tilhørende understregede bostav eller klikke på den ønskede knap i Tool bjælken. Beskrivelser af billedefil kommandoerne vil dukke op neden under menubjælken. Ikonet fra knappen fra Tool bjælken vil dukke op ved siden af beskrivelsen. Zoom Image Size Denne kommando lader dig ændre den viste billedestørrelse. Billedet kan gøres større eller mindre alt efter dine behov. Dette bruges normalt for at se hele billedet, selv om det originale billede overskrider skærmstørrelsen. Fit Window knappen tilpasser automatisk billedet således at hele billedet kan vises i det aktuelle vindue, uafhængigt af sideforholdet i vinduet. Det betyder at én side af billedet måske ikke vil udfylde sin del af vinduet. Du vil bemærke at fotometri markøren bliver forhindret i at anvende området uden for det faktiske billedeområde. Scale Scale dialogen lader dig ændre billedets kontrast og lys på flere forskellige måder. Det er en to-trins proces. Første trin er Prescale af billedet. Her vælges det dataområde som skal fastlægges til de 256 niveauer som er til rådighed. Det andet trin er endelig Scaling af billedet. Endelig scaling giver dig et omfattende styringsområde. Dine ændringer kan være så simple som en lineær scalingeller så komplekse som en Histogram Equalization. Når et nyt billede bliver hentet, bliver værdierne i denne dialogboks tilbagestillet til deres standardindstillinger. Dette tillader dig at se billedet i sin originale uændrede tilstand. Grafen viser transformationen som vil blive udført på billedeværdierne når der trykkes på OK knappen. Den vandrette akse repræsenterer inputværdierne for transformationen, mens den lodrette akse repræsenterer de resulterende værdier. Hver akse tegnes for at afspejle værdierne af den aktuelle palette. Ved normal Linear transformation er værdien af hver input pixel nøjagtig den samme som output værdien, men kun når Contrast = 1.0 og Brightness = 0. Du kan opfattecontrast og Brightness styringerne som variablerne M og B i ligningen for en lige linje: Y = MX + B hvor X er inputværdien, M er linjens hældning, B er offset i forhold til nul og Y er den resulterende værdi.ved at variere Contrast styringen kan du faktisk se linjens hældning ændre sig. En stejl hældning resulterer i et billede som hurtigt ændres fra sort til hvidt (høj kontrast), mens en mere skrå hældning (mindre end 1.0) frembringer et billede som hovedsageligt består af gråtoneværdier. Indstilling af Contrast til en negativ værdi vil frembringe et negativt billede. -15-

16 Indstilling af Brightness styringen til værdier større end nul vil lysne billedet, mens vædier mindre end nul vil gøre det mørkere. Som regel skal du anvende både kontrast- og lysstyringerne for at opnå det ønskede resultat. Linear funktionen indstiller en lineær transformation som tilbagestiller kontrast- og lysværdierne til hhv. 1.0 og 0.0. Dynamic funktionen analyserer værdierne for billedets lyseste og mørkeste punkter (men udelader steder som er helt sorte eller helt hvide). Så indstiller den til lineær transformation med kontrast og lys justeret til at omfatte hele billedeomfanget. Dette er nyttigt hvis billedet skulle være over- eller undereksponeret eller hvis det har dårlig kontrast. Exponential funktionen indstiller til ikke-lineær transformation og tilbagestiller både kontrast og lys. Den resulterende eksponentialkurve frembringer billeder som har lavere kontrast i de mørke områder og højere kontrast i de lyse områder. Dette er nyttigt for at få detaljer frem i de centrale områder i galakser og nebulae. Logarithmic funktionen frembringer en kurve som er den inverse af Exponential funktionen. Den øger kontrasten i de mørke områder mens den mindsker den i de lyse områder. Dette hjælper til at forbedre detaljerne i de svage arme af en galakse. Den mest komplekse transformation er Histogram Equalization. Dens formål er at konstruere en transformationskurve som viser den maksimale detaljemængde alle områder af billedet. Det opnås ved opbygning af et billedehistogram(optælling af antallet af pixler ved ethvert lysniveau). Derefter konstrueres en kurve som vil forsøge at udligne antallet af pixler i hvert af de resuterende lysniveauer. Det maksimale antal af resulterende niveauer kan indstilles ved hjælp af scrollbjælken. Et højere antal trin vil normalt frembringe et blødere billede. Denne værdi skal indstilles før Histogram Equalization knappen bliver nedtrykket. Den maksimale værdi bliver sjældent nået fordi equalizationprocessen i stort omfang reducerer antallet af oprindelige gråniveauer. Standardværdien på 128 er nyttig i de fleste tilfælde fordi de fleste billeder vil udlignes til færre end 64 trin. Histogram Equalization er nyttig ved stort set alle billeder, men husk at den resulterende kurve er langt fra lineær. Derfor vil yderligere kvantitativ analyse (f. eks. Magnitude bestemmelse) være umulig. Posterize funktionen frembringer en trappeformet kurve som vil reducere antallet af viste værdier til de forudindstillede indstillinger. Ved at indstille antallet af trin med scrollbjælken vil et tryk på Posterize knappen vise den resulterende kurve og tilbagestille kontrast- og lysværdierne. Denne funktion er særdeles -16-

17 nyttig til afgrænsning af områder af samme lysstyrke for at forbedre den samlede form af et objekt såsom en komet eller nebula. Før du foretager den scaling funktion som du har valgt, kan du få et smugkig af resutatet ved at trykke på Preview knappen. Du får så muligheden for at vælge OK, Cancel, eller forsøge en anden scaling funktion. Palettes Palettes dialogboksen tillader dig at ændre billedets originale palet eller at skifte til en helt anden farvepalet Knapperne i toppen afdialogboksen henter en ny palet og tilbagestiller positionerne af StartColor og Width scrollbjælkerne. Original knappen tilbagestiller paletten til de farver der var indeholdt i det oprindelige billede 16 Color knappen henter de 16 standardfarver ind i paletten. Det er nyttigt ved VGA systemer som kører i 16 farvers tilstand. De normale hardware paletværdier i VGA understøtter kun 3 gråtoner, men ved at anvende 16 Color paletten og vælge Grayscale Palette fra Options menuen, får man rådighed over en fuld gråskala med 16 farver. Denne option ændrer ALLE farver i displayet (inklusive alle andre vinduer) mens man er i standard VGA 16 farvetilstand! 16 Spectrum knappen opbygger et sæt med 16 farver som glidende skifter fra Sort, Blå, Grøn, Rød og ender med Hvid. Udseendet af denne palet varierer, afhængigt af den aktuelle video softwaredriver. 256 Gray knappen konstruerer en unik gråtonepalet som emulerer en fuld 256 toners gråskala. Standarden Extended eller Super VGA 256 farvetilstand understøtter kun 64 forskellige gråtoner. Brug af denne nye palet vil resultere i et blødere billede sammenlignet med 64 toners paletten. Dette opnås ved at anvende farveværdier som adskiller sig let fra rene grå farver. Disse off-color værdier bliver brugt til at udfylde trinnene mellem de 64 rene gråtoner. Hvis Night Vision funktionen er aktiv så vil 256 Gray knappen blive til 256 Red som får billedet til at blive vist i rødt for at bevare dit nattesyn. 256 Spectrum knappen konstruerer en 256 farvepalet som blødt løber fra fra Sort, Blå, Grøn, Rød og ender med Hvid. Denne palet er særlig nyttig til at fremkalde dårligt definerede detaljer i billedet. BEMÆRK: Når 256 farvepaletten anvendes i 16 farvers tilstand vil den fremvise ubestemmelige farver som er tilnærmelser til de faktiske værdier. Deres udseende kan afvige meget, afhængigt af den 16 farvers softwaredriver som anvendes. Red, Green, Blue, og Yellow knapperne opbygger enkeltfarvepalletter som ender i hvid. -17-

18 Pseudo knappen opbygger en palet som indeholder RGB værdierne for et generisk 8 bit farvebillede. Der er to scrollbjælker på hver side af palettens display. Den øverste scrollbjælke ændrer palettens startfarve, mens den nedre ændrer palettens bredde. Påvirkning af den øverste scrollbjælke til højre vil få farverne til at forskydes mod højre og vice versa. Den nedre scrollbjælke vil komprimere eller ekspandere den aktuelle palet. En påvirkning til højre vil medføre ekspansion og vice versa. BEMÆRK: Hvis paletten er blevet inverteret ved brug af Invert knappen, så vil disse knapper virke modsat af beskrivelsen oven for. Invert knappen ombytter farverne i paletten fra den ene ende til den anden. Det er nyttigt når der vises negativbilleder (de som fremstår som sorte punkter på hvid baggrund). Teksten på knappen skifter til Revert for at indikere at den viste palet er vendt. Contour Contour funktionen giver dig mulighed for at lave en isofot analyse af det aktuelle billede. Dette opnås ved tegning af konturlinjer i billedet. Afstanden mellem linjerne bliver styret af Contour Interval værdien. For eksempel: Hvis afstanden er indstillet til 16, så vil en kontulinje blive tegnet ved pixelværdierne 16, 32, 48, osv. Denne funktion er nyttig når man forsøger at fastlægge formen på et diffust objekt, såsom en komet eller en galkse. Anvendelsen af Posterize funktionen i Image Scale funktionen er en lignende metode, som også er nyttig til dette formål. Konturprocessen begynder med opbygningen af en Unsharp Mask af det aktuelle billede. Det er en blødgjort (uskarp) version af det originale billede. Derefter køres konturalgoritmen ved brug at det blødgjorte billede. De resulterende kontulinjer tegnes så over billedet. For at variere effekten af konturprocesssen kan Region Size parameteren ændres til enhver ønsket værdi. En lav værdi (3 eller 4) vil give en meget takket konturlinje. En høj værdi (11 or 12) vil give en blød kontur. Standardværdien på 7 kan anvendes til de fleste billeder. Du skal måske eksperimentere med forskellige værdier for at få den ønskede effekt. Blink Blink kommanden lader dig nemt opdage forskelle mellem to billeder ved hurtige skift mellem førsteog andet billede. Når kommandoen udføres viser den først hvert af billederne og gemmer derefter en speciel kopi af billederne i hukommelsen. Den viser så hurtige skift mellem billederne ved hjælp af de to kopier. Processen kan til enhver tid stoppes ved tryk på Stop knappen. Denne kommando er særlig nyttig når der skal opdages skift i objekters lysintensitet eller deres placering Man bruger funktionen ved at hente et billede med Open kommandoen fra File menuen. Så vælges Blink kommandoen fra Image menuen. Hent billedet som skal "blinkes" fra Select File optionen og klik på Start. Du kan så styre Offset Adjust (x/y positionen af de to billeder) og Rate Adjust (blinkhastigheden). BEMÆRK: Billederne kan være i forskellig størrelse og orientering. -18-

19 5.Tools Tools sektionen lader dig undersøge billededata på flere måder. Du kan undersøge billedheaderinformationen, forstørre sektioner af billedet, se lysfordelingen eller undersøge individuelle pixler. Alle funktionerne i Tool menuen er beregnet til analyse og vil kun ændre billedevisningen men ikke billededata. Du får adgang til kommandoerne ved enten at klikke på Tools i Menubjælken, bruge Alt tasten og på tastaturet trykke på det tilhørende understregede bogstav eller, når det er muligt, ved at klikke på den passende knap i Toolbjælken. Der fremkommer en beskrivelse af Toolkommandoerne fra Menubjælken. Ikonet fra den tilsvarende knap i Toolbjælken dukker op ved siden af beskrivelsen. Coordinates Coordinates funktionen åbner en dialogboks som kontinuerligt viser de aktuelle markørkoordinater, hvor den peger på billedet. Pixelværdien bliver også vist under markøren og den bliver opdateret når markøren bevæges. Pixelværdien kan vises i tre forskellige formater: 8 bit heltalsvisning, den komprimerede floating point værdi eller en 16 bit ubehandlet værdi. 16 bit formatet er kun til rådighed ved 12 eller 16 bit billeder som har resident 16 bit data. Tilstandende kan vælges med Integer, Real, eller Unprocessed knapperne som findes i bunden af dialogboksen. Se Image Prescale funktionen vedr. detaljer om hvordan de 16 bit holdes residente. Koordinat dialogboksen må være aktiv hvis du ønsker at lave afstandsmålinger i billedet. Dist. feltet vil vise afstandsværdien efter at Set Distance Ref. funktionen er blevet valgt fra Image Utilities dialogboksen. Histogram Viser et søjlediagram over antallet af pixler i hver af de 256 farver eller gråtoner. Grafen bliver automatisk skaleret og vist i logaritmisk format. Max feltet i toppen af displayet indikerer det maksimale antal pixler som indeholdes i enhver af farverne. Baggrundsgitteret er logaritmisk skaleret. Den nederste 10 linjers gruppe indikerer værdierne fra 1 til 10. Den næste gruppe værdierne fra 10 til 100, den næste fra 100 til 1000 osv. Histogrammet bliver automatisk opdateret når billedeværdierne er blevet ændret. Magnifier Magnifier lader dig zoome ind i enhver del af displayet for at se små detaljer. Hvis et billede er på, når magnifier bliver slået til vil startlokationen være i midten af billedet. Uden billede vil den bruge cetrum af brugerområdet i hovedvinduet. Et nyt område kan vælges ved at bevæge markøren hen på magnifier vinduet, trykke på venstre museknap, for så, mens knappen holdes nede, at bevæge markøren til det ønskede område. Forstørrelsesfaktoren ændres ved at forskyde scrollbjælken som sidder til højre for magnifier vinduet. Forstørrelsesområdet går fra 1.0 til 32.0 i trin på 0.1. Standardforstørrelsen er 4.0. Størrelsen og placeringen af magnifier vinduet kan ændres ved hjælp af standardmetoderne -19-

Lav billeder med Paint Shop Pro

Lav billeder med Paint Shop Pro Lav billeder med Paint Shop Pro Steen Juhler ISBN 87-90467-07-8 1999 Steen Juhler og AHA forlaget. Hjemmeside: www.aha.dk E-mail: steen@juhler.dk På eget ansvar Brugen af eksemplerne, der er nævnt i dette

Læs mere

INDHOLD. OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp. GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade

INDHOLD. OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp. GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade GIMP 2.6 GUIDE INDHOLD OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade TOOLBOX 6 DOKUMENTVINDUET 7 Menubaren file edit select View image Layer Colors Tools Filters Windows Help DIALOGBOKSE

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Adobe Premiere Pro 2.0 s åbningsbillede. Det kommer af sig selv og forsvinder af sig selv.

Adobe Premiere Pro 2.0 s åbningsbillede. Det kommer af sig selv og forsvinder af sig selv. Adobe Premiere Pro 2.0 s åbningsbillede Det kommer af sig selv og forsvinder af sig selv. Det næste vindue ser således ud. Hvis det er første gang du åbner Adobe Premiere Pro 2.0, vil der ikke stå noget

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Bruger Manual Version 6.0

Bruger Manual Version 6.0 Bruger Manual Version 6.0 2010, MMB SOFTWARE ApS. i Indhold 1. INTRODUKTION... 5 2. SÅDAN KOMMER DU I GANG:... 5 2.1 INSTALLER DESKTOPSURVEY... 5 3. DESIGN MODULET... 6 3.1 OVERBLIK... 6 3.1.1 Spørgsmålstyper...

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning

ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning 2009 ABBYY. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan uden videre ændres, og ABBYY har intet ansvar for dokumentets indhold. Softwaren,

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297507

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297507 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MAGELLAN ROADMATE 760 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx 0 INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx Lite software...2 Installering og aktivering af RSLogix

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 OpenOffice.org Calc: Brugerhåndbog v. 1.1.3 Titel: OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 Version: 9. januar 2005 Forfatter: Leif L. Lodahl Første udgave: 9. januar 2005 Engelsk udgave: 07-maj 2004

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

Using Sitecore 5.3. An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore

Using Sitecore 5.3. An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore Using Sitecore 5.3 An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore Author: Sitecore Corporation Date: March 8, 2007 Release: Revision 1.1 Language: Danish Sitecore is a registered trademark. All

Læs mere

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 Kjeld Carlsen Indholdet kan frit kopieres og bruges til undervisning indenfor alle Ikke-kommercielle ældreorganisationer. 29-07-2009 Microsoft product screen

Læs mere

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale DEN STØRSTE FORSKEL MELLEM EXCEL OG CALC ER, AT HVIS DU BRUGER CALC PÅ DANSK, SÅ SKAL DU BENYTTE DE DANSKE FUNKTIONS NAVNE I STEDET

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

ZoomText 9.1. Kortvejledning. version

ZoomText 9.1. Kortvejledning. version ZoomText Kortvejledning version 9.1 Indhold Velkommen til ZoomText 9.1... 2 Systemkrav... 3 Installation af ZoomText... 4 Aktivering af ZoomText... 5 Start ZoomText... 7 ZoomText brugerfladen... 8 Aktiver

Læs mere

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD DANSK INSTRUKTIONSBOG LYT1124-007A 2 DA INDHOLD INTRODUKTION... 5 Hvordan dette dokument læses... 5 Symbolernes betydning... 6 Ophavsret... 6 UENDELIGE MULIGHEDER...

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

BERNINA DesignWorks Book

BERNINA DesignWorks Book BERNINA DesignWorks Book Software Suite Crysta lwork Pa int W or k Cu tw or k Design Work s projekter p å andre spro w w w.bern g: ina.com/de signworks 2 Indhold Copyright 03 Registrering 05 Systemkrav

Læs mere