Meade Autostar Billedebehandling For Windows. Oversat fra engelsk af Keld Rützou-Petersen Brorfeldes Vennekreds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meade Autostar Billedebehandling For Windows. Oversat fra engelsk af Keld Rützou-Petersen Brorfeldes Vennekreds www.brorfelde.eu"

Transkript

1 Meade Autostar Billedebehandling For Windows Oversat fra engelsk af Keld Rützou-Petersen Brorfeldes Vennekreds Version September 2004

2 Dette dokument og Meade Autostar IP-softwaren beskrevet heri, er ophavsretligt beskyttet og beskyttet mod reproduktion, spredning, og videregivelse i henhold til loven om ophavsret af USA. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel og udgør ikke en forpligtelse hos Meade Instruments, Inc. software og / eller databaser beskrevet i dette dokument er indrettet i henhold til en licensaftale eller en fortrolighedsaftale.den software og / eller databaser kan bruges eller kopieres i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Det er imod loven at kopiere softwaren på ethvert medium undtagen som udtrykkeligt er tilladt i licensen eller hemmeligholdelsesaftale. Køberen må tage én kopi af softwaren til sikkerhedskopieringsformål. Ingen del af denne manual og / eller databaser må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering, optagelse eller lagring eller hentning af systemer, til andre formål, at købers personlige brug uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Meade Instruments, Inc.. Copyright 1995, 2003 and 2004 by Meade Instruments All rights reserved. Printed in the United States of America. Microsoft er et registreret varemærke og Windows er et varemærke tilhørende Microsoft Corporation. IBM er et registreret varemærke tilhørende International Business Machines. Hewlett-Packard og LaserJet er registrerede varemærker tilhørende Hewlett-Packard Company. ANERKENDELSER Billederne er blevet leveret af Jet Propulsion Laboratory, Santa Barbara Instrument Group, Astrolink, Inc., SSC Observatorier og andre private kilder

3 LIMITED WARRANTY BEGRÆNSET GARANTI. Meade Instruments garanterer, at (a) Softwaren skal fungere tilfredsstillende i overensstemmelse med de medfølgende skriftlige materiale i en periode på halvfems (90) dage fra datoen for modtagelsen, og (b) enhver hardware ledsager SOFTWAREN vil være fri for fejl i materialer og udførelse ved normal brug og service i en periode på et (1) år fra datoen for modtagelsen. Eventuelle underforståede garantier vedrørende software og hardware er begrænset til halvfems (90) dage og et (1) år hhv.nogle stater / lande tillader ikke begrænsninger på varigheden af en underforstået garanti, så ovennævnte begrænsning gælder muligvis ikke for dig Kundens misligholdelsesbeføjelser. Meade Instruments og dets leverandørers fulde ansvar og dit eneste retsmiddel vil være på Farpoint eget valg, enten (a) returnering af den betalte pris, eller (b) reparation eller udskiftning af software eller hardware, der ikke opfylder Farpoint begrænsede garanti, og som returneres til Meade Instruments med en kopi af din kvittering. Denne begrænsede garanti er ugyldig, hvis fejl i software eller hardware skyldes uheld, misbrug eller forkert anvendelse. Enhver udskiftning software eller hardware, vil være berettiget til den resterende del af den oprindelige garantiperiode eller tredive (30) dage, alt efter hvad der er længst.uden for USA er disse tiltag ikke tilgængelig uden købsbevis fra en autoriseret ikke-amerikanske kilde INGEN ANDRE GARANTIER. Meade Instruments og dets leverandører fraskriver alle andre garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende,herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med SOFTWAREN, de medfølgende skriftlige materialer, og eventuel medfølgende hardware. Denne begrænsede garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Du har muligvis andre rettigheder, som varierer fra stat / land til stat / land INTET ANSVAR for følgeskader. Under ingen omstændigheder skal Meade Instruments, eller dets leverandører, være ansvarlige for eventuelleskader af nogen art (herunder uden begrænsning, erstatning for driftstab, driftstab, tab af forretningsoplysninger eller andet økonomisk tab) somfølge af brugen af, eller manglende evne til at bruge, Farpoint produkt, selv om Meade Instruments er blevet underrettet om muligheden forsådanne skader. Da nogle stater / lande ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller hændelige skader, kanovenstående begrænsning ikke gælder for dig U.S. GOVERNMENT begrænsede rettigheder SOFTWAREN og dokumentation leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, kopiering eller videregivelse af regeringen er underkastet restriktioner som er fastlagt i underafsnit (c) (1) (ii) af rettighederne i Tekniske data og computersoftware i DFARS eller underafsnit (c) (1) og (2) i Commercial Computer Software - Begrænsede rettigheder på 48 CFR 52,227-19, hvad der er relevant. Producent er Meade Instruments, Hasty Avenue, Downey, Californien

4 Contents Introduktion... 7 Et par ord om nøjagtighed... 7 System krav... 7 Registering af programmet Installation Features (Funktioner)...9 Tool Bar (Værktøjsbjælke)... 9 Status Bar... 9 Menu Bar File Open Close Save As Fits Image (Gem i Fits format) Export Display As (Eksportér display som) Print Printer Setup Page Setup (Sideopsætning) Exit View...15 Zoom Image Size...15 Scale...15 Palettes...17 Contour...18 Blink Tools...19 Coordinates...19 Histogram...19 Magnifier...19 Information Process...21 Undo...21 Calibrate...21 Merge...21 Correct Column Defect

5 Contents Flip Image Rotate Image Resample Convolution Filters Unsharp masking Median Filter Fix Hot Pixels Fix Cold Pixels Add Noise Stretch Image Billedehjælpeprogrammer Set Reference Magnitude Image Statistics Draw Profile List Pixel Values Edit Log File Group Operations...32 Group New Group Edit Group Copy Group Delete Group Examine Group Calibrate Group Align Group Combine Group Fix Group Filter Group Normalize Group Resample Group Split DSI Color Group Photometry Color RGB Merge Split DSI Colors

6 Contents Saturation Balance Gama Options Night Vision Preferences Grayscale Palette and Standard Palette Appendix A Image Processing Basics Bibliography Glossary

7 Introduktion Velkommen til Meade Autostar IP astronomiske billedebehandlingssoftware. Nu kan du udføre mange af de samme billedebehandlingsopgaver som en professionel astronom ville gøre på de store mainframe computere. Med Meade Autostar IP kan du: Forbedre Højopløsningsbilleder ved brug af avanceret billedebehandlingsteknikker. Bestemme stjernemagnituder direkte fra elektroniske billeder samt udføre et antal andre stærke funktioner. Et par ord om nøjagtighed Meade AutoStar IP er designet til at være ekstremt nøjagtigt og kraftfuldt. Mange programmer designet til PC har skudt genveje for at forekomme hurtigere, men på bekostning af nøjagtigheden! Det gør Meade AutoStar IP ikke! Ved omhyggelig programmering af hver programsektion med anvendelse af 64bit Floating Point, udnytter AutoStar fuldt ud den indbyggede coprocessor så den giver hurtig og nøjagtig ydelse. Du får nøjagtighed som i en mainframe computer. Systemkrav Minimum systemkrav for at køre Meade Autostar IP er som følger: 64 MB RAM. Hard Disk med 20 Megabyte fri plads. En VGA eller bedre adapter med kompatibel monitor. Microsoft Windows 98SE eller højere. En Microsoft kompatibel mus. Registrering af Programmet Vær venlig at bruge lidt tid på at udfylde og sende registreringskortet, som du fik med Meade Autostar IP. Registrering af Meade Autostar IP giver følgende fordele: Meades teknisk support, hvis du har besvær med at bruge Meade Autostar IP. Automatisk besked om opgraderinger eller nye revisions til Meade Autostar IP. Automatisk besked når der er nye billeder eller data til rådighed. -7-

8 1. Installation Autostar IP bliver installeret som en del af Meade s Autostar Suite. Hvis du endnu ikke har installeret Suiten, så kik på quickstart instruktionerne. Typisk vil den automatiske installation begynde nårautostar Suites CD bliver isat din computer. Hvis dit system har autoplay slået fra så klik på START, derefter på RUN. Når RUN dialogboksen dukker op så tast: D:SETUP (hvis dit CD drev er drev D:) og derpå Enter. Setup programmet vil spørge dig hvilket diskdrev du vil have dit program og datafiler installeret på. Så vil det begynde at dekomprimere filerne og kopiere dem ned på de passende steder på harddisken. Vær sikker på at du har mindst 60 Megabytes fri plads på disken. Når installationen er færdig, vil Meade Autostar IP være klar til at hjælpe dig med at behandle dine egne billeder. -8-

9 2. Features Tool Bar Status Bar Autostar IPs Tool Bar giver dig øjeblikkelig adgang til billedefiler og kompleks billedebehandling blot med et klik på en knap. Menu Bar Autostar IPs "aktive" Status bjælke opdaterer løbende visningen af billedets koordinater samt pixelværdi(dn.), såvel som lokaltid. Status bjælken kan også tilpasses individuelt ved hjælp af Preferenceskommandoen under File menuen. Den velkendte Windows Menu bjælke giver dig adgang til enhver af Autostar IPs funktioner. For at tilgå en rullegardins menufil, så klik enten med musen eller brug tastaturet og tryk Alt samtidigt med bogstavet som er understreget i menuen. -9-

10 3. File File menuen indeholder et antal kommandoer til åbning og lukning samt udprintning af billedefiler. Open Open kommandoen i File menuen eller fra knappen i Tool bjælken lader dig åbne enten billeder eller spektrografer i hvert af følgende formater: FITS - Flexible Information Transport System (8 or 16 bit or floating point grayscale, or 3 plane color images) BMP - Windows Bitmap Format (8 bit grayscale, 256 color, or 24 bit color) TIFF - Tagged Image File Format (16bit grayscale) ARN - Astronomy Research Network 8 or 16 bit grayscale images PDS - NASA s Planetary Data System Formats (.IMQ,.IMG,.PDS) LNX - Spectra Source Lynxx format (12 bit grayscale) RAW - Raw 8 bit grayscale (.08B,.RAW) In addition there is a RAW format for reading unknown image formats. ST? - Santa Barbara Instrument Group (.ST5,ST6, ST7, ST8) 16 bit grayscale Billeder kan kun gemmes i TIFF, FITS eller BMP formater. Åbning af en fil: - Vælg det ønskede format - Vælg biblioteket og filnavnet fra listerne ELLER - Indtast det ønskede filnavn i edit boksen. Hvis filnavnet angives uden ekstension, vil en standardekstension automatisk blive føjet tilfilnavnet. Hvis der angives ekstension vil denne overskrive det aktuelle valg. -10-

11 Uanset filtypen, så vil billededata blive konverteret til 16 bit heltal data. Dette sikrer at den høje præcision bliver fastholdt gennem hele billedebehandlingen. Hvis billedet er et RGB farvebillede vil du blive spurgt om hvilket farveplan du ønsker at hente. Den følgende dialog vil dukke op: Hvis du vælger Load As Color Image, vil programmet hente alle tre farveplan og vise billedet. Som et astronomisk billedebehandlingsprogram er Autostar IP konstrueret til først og fremmest at arbejde med gråtonebilleder, så visse af de mere avancerede behandlingsfunktioner vil ikke være til rådighed når der hentes et farvebillede. Hvis du ønsker at anvende disse mere sofistikerede teknikker, så hent hvert billedeplan individuelt, behandl det og gem filerne som midlertidige filer. Disse kan senere lægges sammen og danne det ønskede farvebillede. 8 Bit versus 12 or 16 Bit or Floating Point Grayscale Images Når 12 eller 16 bit Floating point billeder bliver hentet, skal de komprimeres til 256 gråtoner som er det maksimale antal samtidige gråtoner som Windows kan vise på én gang. Hele billedeinformationen bliver hentet og bearbejdet af programmet, men det skal skaleres ned til 256 gråtoner for at kunne vises. Denne nedskalering kaldes Prescaling. Som standardindstilling er programmet indstillet til automatisk at prescale billededata. Du kan til enhver tid vælge manuelt at prescale data efter dine egne ønsker. Hvis du vælger at slå automatisk prescaling fra, vil programmet vise Image Prescale dialogboksen når der hentes et billede som tillader manuel indstilling af parametre til komprimering af data ind i et 8 bit displayformat. Denne dialogboks viser histogrammet af de rå data i en stor graf i toppen. I bunden vises en mindre graf af de resulterende data efter scaling. -11-

12 Skønt displayet kun viser 256 niveauer, vil alle billededata blive bibeholdt og beregnet af programmet. I et hvilket som helst behandlingstrin, har du muligheden for at genskalere (rescale) displaydata. Under prescaling af et billede konstrueres et histogram som viser fordelingen af data som er indeholdt i billedet. Normalt er data fordelt over et forholdsvis snævert område. Når histogrammet bliver opbygget, bliver datatærskelværdierne beregnet og brugt til at indstille scalingsområdet. Dette vil give fornuftigt startpunkt til scaling af de fleste billeder. Tærskelværdierne kan tilbagestilles til enhver tid ved at trykke på Threshold knappen. Da data ikke er jævnt fordelt, kan det blive nødvendigt at finjustere afgrænsningerne. Dette gøres ved at bruge en af de forud definerede scalingsoptioner eller ved at flytte de røde markører som sidder under hovedhistogrammet. Normalt opnås de bedste billeder med markørerne indstillet på de høje og lave kanter af de væsentlige data. Værdier som befinder sig over den øverste markering vil resultere i helt hvide pixler. De som befinder sig under vil resultere i helt sorte. Hvis Std. Dev. knappen trykkes ned vil billedets middelværdi og standardafvigelse blive beregnet. Den øverste grænse indstilles til middelværdien plus 5 standardafvigelser, mens den lave grænse indstilles til middelværdien minus 1standardafvigelse. Min Max knappen indstiller pegepindene til de yderste minimum og maksimum værdier som billedet indeholder, mens Full Scale indstiller værdierne til maksimum og minimum værdier i billedet. Hvis du henter billeder fra et sæt af RGB compositefiler, vil du finde det nyttigt at anvende de samme skaleringsværdier for hvert individuelt billede.dette gøres nemt ved at bruge Use PreviousScale Values knappen som sidder i bunden af dialogboksen.da mange astronomiske billeder indeholder store mængder rødt lys, vil det være bedst at hente det røde delbillede først, skalere det ordentligt, for så at anvende de samme skaleringsværdier for både det grønne og det blå delbillede. Close Valg af Close vil lukke den aktuelle fil og fjerne dens displayvindue og alle hjælpevinduer såsom histogrammet. -12-

13 Save As Fits Image Viser Save As dialogboksen og tillader at de aktuelle billededata kan gemmes i en floating point FITS formatteret fil. Dette billedeformat sikrer at al billedeinformation bliver bibeholdt. Dette er det anbefalede format som bør anvendes når du arkiverer dine billededata. Man gemmer en fil ved at: - Vælge biblioteket og filnavnet fra en liste ELLER - Indtaste det ønskede filnavn i Editboksen. Hvis filnavnet specificeres uden ekstension, vil en standard ekstension automatisk blive tilføjet filnavnet. Hvis der angives en ekstension vil denne overskrive den aktuelle ekstension. Export Display As Gemmer det aktuelle displaybillede i en fil. Denne funktion virker kun hvis det aktuelle billedeformat er TIFF,FITS eller BMP. Kommandoen vil gemme billedet som vist på din computer som 8 bit eller 24 bit data i det format du ønsker. Når du gemmer billeder på denne måde, vil du få billeder klar til brug i dokumenter, men du vil miste dele af de originale billeddata. Du gemmer en fil ved at: - Vælge det ønskede format. - Vælge biblioteket og filnavnet fra en liste. ELLER - Indtaste det ønskede filnavn i Editbo. Hvis filnavnet specificeres uden ekstension, vil en standard ekstension automatisk blive tilføjet filnavnet. Hvis der angives en ekstension vil denne overskrive den aktuelle ekstension. Bemærk: Alle billeder bliver gemt i8bitversioner af deres respektive formattyper. En vis del af den originale information går tabt. Revert Revert kommandoen lader dig tilbagestille billedet til den sidst gemte version. Print Valg af Print kommandoen eller tryk på printknappen i Tool Bjælken vil udprinte det aktuelle billede på systemets standardprinter. Billedet bliver tilpasset således at det fuldstændigt udfylder printpapiret i vandret retning. Det lodrette forhold bliver valgt så det bibeholder det oprindelige sideforhold af billedet. Yderligere information vedrørende billedet bliver også udprintet i bunden af siden neden under billedet. Printer Setup Viser Printer Setup dialogboksen som giver mulighed for at vælge enhver af de aktuelt installerede printere. -13-

14 Man ændrer en printerindstilling ved at markere printeren i Installed Printers vinduet og vælgesetup knappen. Printerens styringsdialog vil åbnes og muliggøre ændringer af indstillingerne. Hvis printeren ikke er systemets standardprinter så tryk på Set Default Printer knappen for at sætte den som standardprinteren. Husk at denne ændring vil påvirke andre programmers printerindstillinger. Page Setup Den mest almindelige brug af Printer Setup vil være at skifte mellem sort/hvid eller farve samt portræt- eller landskabs printformat. Page Setup lader dig foretage individuelle ændringer af sidevisningen. Du kan ændre margener, overskrifter, mm. Du kan også vælge en afgrænsning. Exit Lukker Meade Autostar IP ned på en kontrolleret måde. Hvis du har lavet ændringer i filer vil du blive opfordret til at gemme dem. -14-

15 4.View Viewsektionen giver dig en række muligheder for at ændre måden hvorpå billedet bliver vist. Du kan lysne et billede eller gøre det mørkere, ændre kontrasten eller køre et antal sofistikerede billedebehandlingsprocedurer for at fremhæve eller undertrykke svage detaljer, indeholdt i billedet. Du kan ændre størrelsen, overlejre en farvetone eller anmærke det. Alle funktioner i View menuen påvirker kun billedevisningen og ikke de faktiske billededata For at få adgang til kommandoerne kan du enten klikke med musen på View i menubjælken, bruge Alt tasten på tastaturet og det tilhørende understregede bostav eller klikke på den ønskede knap i Tool bjælken. Beskrivelser af billedefil kommandoerne vil dukke op neden under menubjælken. Ikonet fra knappen fra Tool bjælken vil dukke op ved siden af beskrivelsen. Zoom Image Size Denne kommando lader dig ændre den viste billedestørrelse. Billedet kan gøres større eller mindre alt efter dine behov. Dette bruges normalt for at se hele billedet, selv om det originale billede overskrider skærmstørrelsen. Fit Window knappen tilpasser automatisk billedet således at hele billedet kan vises i det aktuelle vindue, uafhængigt af sideforholdet i vinduet. Det betyder at én side af billedet måske ikke vil udfylde sin del af vinduet. Du vil bemærke at fotometri markøren bliver forhindret i at anvende området uden for det faktiske billedeområde. Scale Scale dialogen lader dig ændre billedets kontrast og lys på flere forskellige måder. Det er en to-trins proces. Første trin er Prescale af billedet. Her vælges det dataområde som skal fastlægges til de 256 niveauer som er til rådighed. Det andet trin er endelig Scaling af billedet. Endelig scaling giver dig et omfattende styringsområde. Dine ændringer kan være så simple som en lineær scalingeller så komplekse som en Histogram Equalization. Når et nyt billede bliver hentet, bliver værdierne i denne dialogboks tilbagestillet til deres standardindstillinger. Dette tillader dig at se billedet i sin originale uændrede tilstand. Grafen viser transformationen som vil blive udført på billedeværdierne når der trykkes på OK knappen. Den vandrette akse repræsenterer inputværdierne for transformationen, mens den lodrette akse repræsenterer de resulterende værdier. Hver akse tegnes for at afspejle værdierne af den aktuelle palette. Ved normal Linear transformation er værdien af hver input pixel nøjagtig den samme som output værdien, men kun når Contrast = 1.0 og Brightness = 0. Du kan opfattecontrast og Brightness styringerne som variablerne M og B i ligningen for en lige linje: Y = MX + B hvor X er inputværdien, M er linjens hældning, B er offset i forhold til nul og Y er den resulterende værdi.ved at variere Contrast styringen kan du faktisk se linjens hældning ændre sig. En stejl hældning resulterer i et billede som hurtigt ændres fra sort til hvidt (høj kontrast), mens en mere skrå hældning (mindre end 1.0) frembringer et billede som hovedsageligt består af gråtoneværdier. Indstilling af Contrast til en negativ værdi vil frembringe et negativt billede. -15-

16 Indstilling af Brightness styringen til værdier større end nul vil lysne billedet, mens vædier mindre end nul vil gøre det mørkere. Som regel skal du anvende både kontrast- og lysstyringerne for at opnå det ønskede resultat. Linear funktionen indstiller en lineær transformation som tilbagestiller kontrast- og lysværdierne til hhv. 1.0 og 0.0. Dynamic funktionen analyserer værdierne for billedets lyseste og mørkeste punkter (men udelader steder som er helt sorte eller helt hvide). Så indstiller den til lineær transformation med kontrast og lys justeret til at omfatte hele billedeomfanget. Dette er nyttigt hvis billedet skulle være over- eller undereksponeret eller hvis det har dårlig kontrast. Exponential funktionen indstiller til ikke-lineær transformation og tilbagestiller både kontrast og lys. Den resulterende eksponentialkurve frembringer billeder som har lavere kontrast i de mørke områder og højere kontrast i de lyse områder. Dette er nyttigt for at få detaljer frem i de centrale områder i galakser og nebulae. Logarithmic funktionen frembringer en kurve som er den inverse af Exponential funktionen. Den øger kontrasten i de mørke områder mens den mindsker den i de lyse områder. Dette hjælper til at forbedre detaljerne i de svage arme af en galakse. Den mest komplekse transformation er Histogram Equalization. Dens formål er at konstruere en transformationskurve som viser den maksimale detaljemængde alle områder af billedet. Det opnås ved opbygning af et billedehistogram(optælling af antallet af pixler ved ethvert lysniveau). Derefter konstrueres en kurve som vil forsøge at udligne antallet af pixler i hvert af de resuterende lysniveauer. Det maksimale antal af resulterende niveauer kan indstilles ved hjælp af scrollbjælken. Et højere antal trin vil normalt frembringe et blødere billede. Denne værdi skal indstilles før Histogram Equalization knappen bliver nedtrykket. Den maksimale værdi bliver sjældent nået fordi equalizationprocessen i stort omfang reducerer antallet af oprindelige gråniveauer. Standardværdien på 128 er nyttig i de fleste tilfælde fordi de fleste billeder vil udlignes til færre end 64 trin. Histogram Equalization er nyttig ved stort set alle billeder, men husk at den resulterende kurve er langt fra lineær. Derfor vil yderligere kvantitativ analyse (f. eks. Magnitude bestemmelse) være umulig. Posterize funktionen frembringer en trappeformet kurve som vil reducere antallet af viste værdier til de forudindstillede indstillinger. Ved at indstille antallet af trin med scrollbjælken vil et tryk på Posterize knappen vise den resulterende kurve og tilbagestille kontrast- og lysværdierne. Denne funktion er særdeles -16-

17 nyttig til afgrænsning af områder af samme lysstyrke for at forbedre den samlede form af et objekt såsom en komet eller nebula. Før du foretager den scaling funktion som du har valgt, kan du få et smugkig af resutatet ved at trykke på Preview knappen. Du får så muligheden for at vælge OK, Cancel, eller forsøge en anden scaling funktion. Palettes Palettes dialogboksen tillader dig at ændre billedets originale palet eller at skifte til en helt anden farvepalet Knapperne i toppen afdialogboksen henter en ny palet og tilbagestiller positionerne af StartColor og Width scrollbjælkerne. Original knappen tilbagestiller paletten til de farver der var indeholdt i det oprindelige billede 16 Color knappen henter de 16 standardfarver ind i paletten. Det er nyttigt ved VGA systemer som kører i 16 farvers tilstand. De normale hardware paletværdier i VGA understøtter kun 3 gråtoner, men ved at anvende 16 Color paletten og vælge Grayscale Palette fra Options menuen, får man rådighed over en fuld gråskala med 16 farver. Denne option ændrer ALLE farver i displayet (inklusive alle andre vinduer) mens man er i standard VGA 16 farvetilstand! 16 Spectrum knappen opbygger et sæt med 16 farver som glidende skifter fra Sort, Blå, Grøn, Rød og ender med Hvid. Udseendet af denne palet varierer, afhængigt af den aktuelle video softwaredriver. 256 Gray knappen konstruerer en unik gråtonepalet som emulerer en fuld 256 toners gråskala. Standarden Extended eller Super VGA 256 farvetilstand understøtter kun 64 forskellige gråtoner. Brug af denne nye palet vil resultere i et blødere billede sammenlignet med 64 toners paletten. Dette opnås ved at anvende farveværdier som adskiller sig let fra rene grå farver. Disse off-color værdier bliver brugt til at udfylde trinnene mellem de 64 rene gråtoner. Hvis Night Vision funktionen er aktiv så vil 256 Gray knappen blive til 256 Red som får billedet til at blive vist i rødt for at bevare dit nattesyn. 256 Spectrum knappen konstruerer en 256 farvepalet som blødt løber fra fra Sort, Blå, Grøn, Rød og ender med Hvid. Denne palet er særlig nyttig til at fremkalde dårligt definerede detaljer i billedet. BEMÆRK: Når 256 farvepaletten anvendes i 16 farvers tilstand vil den fremvise ubestemmelige farver som er tilnærmelser til de faktiske værdier. Deres udseende kan afvige meget, afhængigt af den 16 farvers softwaredriver som anvendes. Red, Green, Blue, og Yellow knapperne opbygger enkeltfarvepalletter som ender i hvid. -17-

18 Pseudo knappen opbygger en palet som indeholder RGB værdierne for et generisk 8 bit farvebillede. Der er to scrollbjælker på hver side af palettens display. Den øverste scrollbjælke ændrer palettens startfarve, mens den nedre ændrer palettens bredde. Påvirkning af den øverste scrollbjælke til højre vil få farverne til at forskydes mod højre og vice versa. Den nedre scrollbjælke vil komprimere eller ekspandere den aktuelle palet. En påvirkning til højre vil medføre ekspansion og vice versa. BEMÆRK: Hvis paletten er blevet inverteret ved brug af Invert knappen, så vil disse knapper virke modsat af beskrivelsen oven for. Invert knappen ombytter farverne i paletten fra den ene ende til den anden. Det er nyttigt når der vises negativbilleder (de som fremstår som sorte punkter på hvid baggrund). Teksten på knappen skifter til Revert for at indikere at den viste palet er vendt. Contour Contour funktionen giver dig mulighed for at lave en isofot analyse af det aktuelle billede. Dette opnås ved tegning af konturlinjer i billedet. Afstanden mellem linjerne bliver styret af Contour Interval værdien. For eksempel: Hvis afstanden er indstillet til 16, så vil en kontulinje blive tegnet ved pixelværdierne 16, 32, 48, osv. Denne funktion er nyttig når man forsøger at fastlægge formen på et diffust objekt, såsom en komet eller en galkse. Anvendelsen af Posterize funktionen i Image Scale funktionen er en lignende metode, som også er nyttig til dette formål. Konturprocessen begynder med opbygningen af en Unsharp Mask af det aktuelle billede. Det er en blødgjort (uskarp) version af det originale billede. Derefter køres konturalgoritmen ved brug at det blødgjorte billede. De resulterende kontulinjer tegnes så over billedet. For at variere effekten af konturprocesssen kan Region Size parameteren ændres til enhver ønsket værdi. En lav værdi (3 eller 4) vil give en meget takket konturlinje. En høj værdi (11 or 12) vil give en blød kontur. Standardværdien på 7 kan anvendes til de fleste billeder. Du skal måske eksperimentere med forskellige værdier for at få den ønskede effekt. Blink Blink kommanden lader dig nemt opdage forskelle mellem to billeder ved hurtige skift mellem førsteog andet billede. Når kommandoen udføres viser den først hvert af billederne og gemmer derefter en speciel kopi af billederne i hukommelsen. Den viser så hurtige skift mellem billederne ved hjælp af de to kopier. Processen kan til enhver tid stoppes ved tryk på Stop knappen. Denne kommando er særlig nyttig når der skal opdages skift i objekters lysintensitet eller deres placering Man bruger funktionen ved at hente et billede med Open kommandoen fra File menuen. Så vælges Blink kommandoen fra Image menuen. Hent billedet som skal "blinkes" fra Select File optionen og klik på Start. Du kan så styre Offset Adjust (x/y positionen af de to billeder) og Rate Adjust (blinkhastigheden). BEMÆRK: Billederne kan være i forskellig størrelse og orientering. -18-

19 5.Tools Tools sektionen lader dig undersøge billededata på flere måder. Du kan undersøge billedheaderinformationen, forstørre sektioner af billedet, se lysfordelingen eller undersøge individuelle pixler. Alle funktionerne i Tool menuen er beregnet til analyse og vil kun ændre billedevisningen men ikke billededata. Du får adgang til kommandoerne ved enten at klikke på Tools i Menubjælken, bruge Alt tasten og på tastaturet trykke på det tilhørende understregede bogstav eller, når det er muligt, ved at klikke på den passende knap i Toolbjælken. Der fremkommer en beskrivelse af Toolkommandoerne fra Menubjælken. Ikonet fra den tilsvarende knap i Toolbjælken dukker op ved siden af beskrivelsen. Coordinates Coordinates funktionen åbner en dialogboks som kontinuerligt viser de aktuelle markørkoordinater, hvor den peger på billedet. Pixelværdien bliver også vist under markøren og den bliver opdateret når markøren bevæges. Pixelværdien kan vises i tre forskellige formater: 8 bit heltalsvisning, den komprimerede floating point værdi eller en 16 bit ubehandlet værdi. 16 bit formatet er kun til rådighed ved 12 eller 16 bit billeder som har resident 16 bit data. Tilstandende kan vælges med Integer, Real, eller Unprocessed knapperne som findes i bunden af dialogboksen. Se Image Prescale funktionen vedr. detaljer om hvordan de 16 bit holdes residente. Koordinat dialogboksen må være aktiv hvis du ønsker at lave afstandsmålinger i billedet. Dist. feltet vil vise afstandsværdien efter at Set Distance Ref. funktionen er blevet valgt fra Image Utilities dialogboksen. Histogram Viser et søjlediagram over antallet af pixler i hver af de 256 farver eller gråtoner. Grafen bliver automatisk skaleret og vist i logaritmisk format. Max feltet i toppen af displayet indikerer det maksimale antal pixler som indeholdes i enhver af farverne. Baggrundsgitteret er logaritmisk skaleret. Den nederste 10 linjers gruppe indikerer værdierne fra 1 til 10. Den næste gruppe værdierne fra 10 til 100, den næste fra 100 til 1000 osv. Histogrammet bliver automatisk opdateret når billedeværdierne er blevet ændret. Magnifier Magnifier lader dig zoome ind i enhver del af displayet for at se små detaljer. Hvis et billede er på, når magnifier bliver slået til vil startlokationen være i midten af billedet. Uden billede vil den bruge cetrum af brugerområdet i hovedvinduet. Et nyt område kan vælges ved at bevæge markøren hen på magnifier vinduet, trykke på venstre museknap, for så, mens knappen holdes nede, at bevæge markøren til det ønskede område. Forstørrelsesfaktoren ændres ved at forskyde scrollbjælken som sidder til højre for magnifier vinduet. Forstørrelsesområdet går fra 1.0 til 32.0 i trin på 0.1. Standardforstørrelsen er 4.0. Størrelsen og placeringen af magnifier vinduet kan ændres ved hjælp af standardmetoderne -19-

20 Information Viser generelle data om det aktuelle billede såsom størrelse, skaleringsfaktor, billededato, lokation, osv. De fleste af de data er permanente dele af billedet og kan findes i headers i de forskellige formater. Kun størrelsen og bits pr. pixel værdierne bliver gemt i BMP formatet. FITS og TIFF formaterne gemmer al information. Scale Factor og Zero Offset felterne indeholder faktorerne, anvendt til konverteringen af billedet fra de originale data til et 8 bit billede. View FITS Header optionen viser dig informationsfilen indeholdt i et FITS billede. Billedets histogram bliver også vist. -20-

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A GEM Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A UDGIVET AF Freedom Scientific - www.freedomscientific.com Dansk udgave af Instrulog A/S www.instrulog.dk

Læs mere

1. Værktøjspaletten i Photoshop Elements.

1. Værktøjspaletten i Photoshop Elements. Introduktion til redigering af billeder i Photoshop Elements Kort om brug af billeder til hjemmesiden. Som udgangspunkt må du ALDRIG bruge billeder, som du har fundet på Google. Eneste undtagelse er bogforsider.

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Grundlæggende korrektioner

Grundlæggende korrektioner Åbn et foto Denne tutor er inspireret af en øvelse, der følger med Corel Photo Paint 11. Teksten er oversat til dansk og tilpasset til Corel Photo Paint 8. Desuden er der tilføjet en del ekstra tips, tricks

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Image Converter Betjeningsvejledning Version: 1.1.0.0 Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Indholdsfortegnelse: Overblik over Image Converter P2 Image Converteringsproces P3 Importér

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

BRUGERMANUAL. easyweather pc software

BRUGERMANUAL. easyweather pc software BRUGERMANUAL easyweather pc software 1.0 general information BRUGERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-SOFTWARE 4.0 grundlæggende indstillinger for easyweather software Når EASYWEATHER.EXE programmet er startet

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

5 ARBEJDE MED EDITOREN

5 ARBEJDE MED EDITOREN 5 ARBEJDE MED EDITOREN Editor (eller Rich Tekst Editor) er et indbygget indholdsredigerings værktøj, hvor man uden nogen kendskab til HTML kodning kan skrive tekst, indsætte billeder, videoer og links.

Læs mere

Printer Driver. I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug

Printer Driver. I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug 3-877-668-11 (1) Printer Driver Indstillingsvejledning I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager printerdriveren

Læs mere

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System MTD-Log for NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 1 Generelt PC-Logging Systemet er et dataopsamlings system, der kun kan benyttes sammen med NS-Proces-Alarmen.

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Flotte mosaikbilleder

Flotte mosaikbilleder 1 af 5 08-07-2008 22:24 Forside Programmer Tips & tricks Diverse Hjælp Forum Søgefelt Trin for trin: Flotte mosaikbilleder Download Centarsia Centarsia fylder mindre end 1 MB, så det hentes typisk på mindre

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

Statistik (deskriptiv)

Statistik (deskriptiv) Statistik (deskriptiv) Ikke-grupperede data For at behandle ikke-grupperede data i TI, skal data tastes ind i en liste. Dette kan gøres ved brug af List, hvis ikon er nr. 5 fra venstre på værktøjsbjælken

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Elements Lektion 3. Tosafoto Adobe Photoshop kursus

Elements Lektion 3. Tosafoto Adobe Photoshop kursus Elements Lektion 3 Elements åbnes og derefter Organizer enten direkte fra velkomst billedet, eller hvis du har vlagt at åbne Elements direkte op i Edit så vælg menuknappen Organizer. Side 1 af 22 Når Organizer

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk Forord Fresko er et spændende, nyskabende program til faget Billedkunst men med de mange maleteknikker og effekter er det en kreativ udfordring for alle med lyst til at male. Du kan male akvarel, male

Læs mere

Tastevejledning Paint Shop Pro 7

Tastevejledning Paint Shop Pro 7 Paint Shop Pro 7 I denne tastevejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i billedbehandling og medtager således kun en del af programmets faciliteter. Hvilke fremgår af indholdsfortegnelsen nedenunder.

Læs mere

21-05-2008 Side 1 af 7

21-05-2008 Side 1 af 7 -05-008 Side af 7 Grundlæggende funktioner i billedbehandling. NB! Arbejd på en kopi af dit billede, så du altid har det oprindelige liggende, hvis noget skulle gå galt.. Ændring af billedstørrelse i IrfanView

Læs mere

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: April 2008

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: April 2008 - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: April 2008 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er IrfanView?...4 Få fat i programmet...4 Installer selve programfilen...5

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Elements Lektion 4. I denne lektion, skal du først downloade det billede, du skal bruge at arbejde med.

Elements Lektion 4. I denne lektion, skal du først downloade det billede, du skal bruge at arbejde med. Elements Lektion 4 Så er det tid til næste lektion. Denne gang bliver det lidt mere avanceret og jeg går ud fra, at du nu har fået sat dig grundigt ind i de forberedende ting du skal igennem med hvert

Læs mere

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer.

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Der er ikke mange billeder, der er perfekte fra starten. Du kan gøre billeder bedre ved hjælp af de værktøjer som vises, når du åbner

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1 Side 1 Denne opgave/vejledning skal komme til at se sådan ud. Baggrundsbilledet skal være i en størrelse der er 658 x 271 pixel. Bladet er et foto for sig som skal maskes af og baggrunden gøres gennemsigtig.

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Photoshopkursus - Billedbehandling

Photoshopkursus - Billedbehandling Photoshopkursus - Billedbehandling Software... 2 Skrivebord... 2 Reset skrivebord... 3 Nyt billede med lag... 4 Indlæs billede... 6 Redigeringsværktøjer... 7 Billedstørrelse... 7 Beskæring... 13 Retouchering...

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Billedbeskæring & Irfan View

Billedbeskæring & Irfan View Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Hvordan redigerer jeg billeder?...2 Installation af Irfan View...2 Opsætning af Irfan View...5 Gem med en fornuftig billedtype...5 Irfanview på dansk...6 Brug

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet.

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet. Greenshot Programmet Greenshot kan bruges til at lave skærmklip, dvs. kopiere hele eller dele af et skærmbillede og bruge det et andet sted. Derudover indeholder Greenshot en billededitor, hvor man kan

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Billedbehandling Pixlr.com Side 1. Opgaver. Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Billedbehandling Pixlr.com Side 1. Opgaver. Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Billedbehandling Pixlr.com Side 1 Opgaver Billedbehandling Pixlr.com Side 2 Indholdsfortegnelse Opgave 1... Åbne/Gemme/Størrelse... Side 3 Opgave 2... Autoniveauer... Side 4 Opgave 3... Manuelle justeringger...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Lektion 7 - Fjernelse af farvestik

Lektion 7 - Fjernelse af farvestik Lektion 7 - En meget irriterende ting - især ved ældre indscannede billeder - er en forkert farve, der ligger som et slør hen over billedet eller dele af dette. På ældre billeder skyldes det, at farverne

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Introduktion til billedbehandling med IrfanView

Introduktion til billedbehandling med IrfanView Introduktion til billedbehandling med IrfanView I takt med at digitalkameraer bliver billigere og efterhånden snart er hvermands eje, stiger behovet også for at kunne behandle sine billeder på en nem,

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer TeamBoard Hurtig Start #1 Velkommen til TeamBoard! USB TeamBoard Hardware Installation Seriel TeamBoard Denne hurtig start guide indeholder de vigtigeste ting ang. brugen af TeamBoard. Bemærk: Sæt altid

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

Første møde med skærmbilledet i After Effects 6,5 PRO Lidt om animering

Første møde med skærmbilledet i After Effects 6,5 PRO Lidt om animering Bent Sehested Side - 1 Første møde med skærmbilledet i After Effects 6,5 PRO Lidt om animering Hvert lag i Compositionen har et afmærket ankerpunkt. Det er koordinaterne for diagonalernes skæring. Der

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Multilog - 5HS ver.2. 5 Kanals universal datalogger. ninasoft

Multilog - 5HS ver.2. 5 Kanals universal datalogger. ninasoft Multilog - 5HS ver.2 5 Kanals universal datalogger ninasoft MULTILOG-5HS / Ver.2 DATALOGGER. SIDE 1 Multilog-5HS er en dataopsamlings enhed, der både kan benyttes som en almindelig datalogger, og som et

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet.

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Klik på det billede du vil bruge og vælg opret/anvend som baggrundsbillede, i værktøjslinien Klik

Læs mere

Beskæring af et billede med Vegas Pro

Beskæring af et billede med Vegas Pro Beskæring af et billede med Vegas Pro Gary Rebholz Event Pan / Crop værktøj, som du finder på alle video begivenhed i dit projekt giver dig masser af power til at justere udseendet af din video. Du har

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Kom hurtigt i gang. med. FloorPlan 3D. FloorPlan 3D er et program med mange anvendelsesmuligheder!

Kom hurtigt i gang. med. FloorPlan 3D. FloorPlan 3D er et program med mange anvendelsesmuligheder! Kom hurtigt i gang med FloorPlan 3D FloorPlan 3D er et program med mange anvendelsesmuligheder! Formålet med denne guide, er at give et overblik over de grundlæggende funktioner i FloorPlan 3D og at få

Læs mere

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia.

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Camtasia guide Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Redigering af video Det forventes at læsere af denne guide allerede har Camtasia installeret. 1. Hvis du har valgt at redigere i din

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Bitdybde i digitale billeder

Bitdybde i digitale billeder Bits og bytes hænger uomtvisteligt sammen. Bytes bruges om den størrelse en given fil (software) kan have, mens bit er informationsdybde. Forholdet mellem dem er: bits * 8 = bytes bytes / 8 = bits Dette

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

InDesign CC F u F ture tur Co C mpany an - y www. w future tur co c mpany an. y dk

InDesign CC F u F ture tur Co C mpany an - y www. w future tur co c mpany an. y dk FutureCompany - www.futurecompany.dk InDesign CC Side 1 af 4 Hvis man vil placere grafisk materiale, f.eks. fra Photoshop eller Illustrator, i In- Design, kan det gøres på to måder: 1) Placer direkte 1.

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

IrfanView. Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj. Version: August 2012

IrfanView. Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj. Version: August 2012 IrfanView Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er IrfanView?...4 Få fat i programmet...4 Installer selve programfilen...5 Installer plugins...6

Læs mere

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS e-service Titelblok i OrCAD Capture og Capture CIS Side 1 af 11 Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS Note skrevet af : Nordcad Systems Technical Support Revision : April 2003, Release 14.2/9.2.3,

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Vejledning til brug af Canon-skanner.

Vejledning til brug af Canon-skanner. Side 1 af 7 Vejledning til brug af Canon-skanner. (Den vi har i undrevisningslokalet.) Indhold Vejledning til brug af Canon-skanner...1 Indhold...1 Start...1 Skanning af avissider, regninger, alm. Fotos

Læs mere

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Gary Rebholz Vegas Pro software med fire sofistikerede video anvendelsesområder, som du kan bruge til at analysere din video og få indblik i farvekorrektion filtrering,

Læs mere

1. Installere Logger Pro

1. Installere Logger Pro Programmet Logger Pro er et computerprogram, der kan bruges til at opsamle og behandle data i de naturvidenskabelige fag, herunder fysik. 1. Installere Logger Pro Første gang du installerer Logger Pro

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run Styreboks Kamera Indledning.... 3 Tekniske data.... 4 Sikkerhed.... 5 Skift Mini SD kort... 6 Skift batteri... 7 Montage af WiseCam... 8 Installation

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

Wahlberg Surtitle Display

Wahlberg Surtitle Display Wahlberg Surtitle Display (Copyright by WAHLBERG ApS) Bruger manual Software version - 1.88 Produktindhold: Strømkabel USB to RS232 Converter. Undertekst lysavis 2,8 Meter lang / 0,3 Meter høj. Wahlberg

Læs mere

Billedbehandling med XnView.

Billedbehandling med XnView. Billedbehandling med XnView. 2009 Dag 1: På skrivebordet finder du ikonet for Denne computer højreklik på ikonet og vælg Stifinder på pop-op skiltet. Nu viser Stifinderen de drev der findes på denne computer

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Arbejde med 3D track motion

Arbejde med 3D track motion Arbejde med 3D track motion Gary Rebholz I sidste måneds Tech Tip artikel gennemgik jeg det grundlæggende i track motion. Selv om vi ikke gennemgår alle værktøjer i Track Motion dialog box vil du alligevel

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere