Ydelseskatalog Mobilitet & IKT, CKV Odense. Mobilitet & IKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog 2017. Mobilitet & IKT, CKV Odense. Mobilitet & IKT"

Transkript

1 Ydelseskatalog 2017 Mobilitet & IKT, CKV Odense Mobilitet & IKT

2 MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc.

3 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning om hjælpemidler og boligændringer til borgere med en funktionsnedsættelse. Mobilitet og IKT fungerer som et regionalt videncenter og betjener de 9 fynske kommuner med ydelser. Mobilitet & IKT har siden 2007 været VISO-leverandør. Specialrådgivning Specialrådgivning er rådgivning med en særlig høj grad af specialiseret faglig viden og kompetence. Rådgivning gives typisk i sager, hvor der er komplekse problemstillinger, der kræver en særlig viden og erfaring for at imødekomme borgernes specielle behov. Det kan handle om udredning af problematikken, afprøvning og tilpasning af hjælpemidler, om lovgivning og fortolkning af denne, brug af metoder / analyseredskaber til at gennemføre et kompliceret sagsforløb og forslag til helhedsløsninger f.eks. siddestillingsanalyse, bil, bolig og kommunikation. Helhedsløsninger er vigtige i forbindelse med borgere med alvorlige, fremadskridende diagnoser som ALS, MS og muskelsvind, og i forhold til børn med alvorlige funktionsnedsættelser eller med flere og sjældne diagnoser. Indsatsen bliver tilpasset den enkelte borger, og der ydes en koordineret og sammenhængende rehabiliteringsindsats, hvor konsulenten er kontaktperson i forhold til samarbejdspartnere i kommunen. Den metodiske tilgang Alle konsulenter arbejder med udgangspunkt i metoder, f.eks. 8- trinsmodellen og ICF, der sikrer en helhedsvurdering af problematikkerne, og hvor den enkelte borger er inddraget mest muligt i forløbet og i beslutningsprocessen. Desuden sikrer metoden, at relevante undersøgelser og analyser foretages i den enkelte sag, så der er grundlag for dokumentation, kvalitetssikring og effektivitet. Specialer Konsulenterne arbejder indenfor følgende specialer: Biler, valg og indretning Boligændringer Børn og unge, hjælpemidler, biler og bolig IKT, hjælpemidler til alternativ og støttet kommunikation Siddestilling, siddestillingsanalyse og kørestole Legeteket Datateket Specialer Biler, valg og indretning Ergo- og fysioterapeuterne i bilspecialet har arbejdet metodisk og systematisk med biler i mange år og har derved tilegnet sig en meget specifik viden om hvilke biler, der er egnede og godkendte som hjælpemiddelbiler, samt den særlige indretning, der ofte er nødvendig for at brugeren enten selv kan være chauffør eller være passager. Konsulenterne har et stort kendskab til lovgivningen på området og har et tæt samarbejde med bilforhandlere og bilopbyggere, der har specialiseret sig i salg og opbygning af hjælpemiddelbiler.

4 Boligændringer, specialrådgivning vedr. egnethed / ombygning / tilbygning / nybygning I større boligsager er der et langvarigt forløb med et kompliceret samspil mellem funktionskrav, lovkrav, borgerens krav, boligens muligheder og økonomi, som skal gå op i en højere enhed, hvilket netop stiller store krav til viden, erfaring og systematik. Her kan boligspecialet, på baggrund af erfaring fra mange andre lignende sager, bidrage med rådgivning om fx pladskrav, aktivitets- og funktionsanalyse, lovkrav og vejledninger på området, produktinformation og forslag til funktionelle løsninger. Børn og unge, hjælpemidler, biler og bolig til børn og unge I hjælpemiddelsager og boligsager til børn og unge er der ofte mange aktører på banen (forældre, personlige hjælpere og fagpersoner), fordi barnet skal kunne fungere i mange forskellige aktiviteter og omgivelser. Hjælpemidlet, bilen og boligindretningen skal tage højde for at barnet udvikler sig, nye behov opstår og det er nødvendigt at tænke i langsigtede og fleksible løsninger. Hjælpemidlet skal støtte barnets udvikling, og det er målet kun at give den nødvendige kompensation i forhold til barnets funktionsniveau. Det er ofte nogle meget komplekse sager og langvarige forløb, og det er vigtigt med tæt opfølgning, så længe barnet vokser og udvikler sig. Forældrenes og hjælpernes arbejdsmiljø er også helt nødvendigt at medtænke i forhold til disse sager. Det kræver indgående kendskab og erfaring med hjælpemidler, biler og boligændringer til børn med såvel fysiske som psykiske funktionsnedsættelser. IKT, hjælpemidler til alternativ og støttende kommunikation Konsulenterne i IKT-specialet er tværfagligt sammensat og består af ergoterapeuter, logopæd, kommunikationslærer, it-tekniker. Der er et tæt samarbejde med Synsrådgivningen og Taleafdelingen. Konsulenterne holder sig ajour med den nyeste viden indenfor kommunikation og nedsat kommunikationsevne. Den viden kommer borgerne til gavn i forbindelse med afdækning af borgerens særlige behov, de IT-baserede kommunikationshjælpemidler, deres tilpasningsmuligheder og den pædagogiske indsats, der knytter sig til brugen af hjælpemidlerne. Hjælpemidlerne kan være både lavteknologiske f.eks. stavetavler og billedbaseret kommunikation og højteknologiske løsninger fx øjenstyret mus og skærmtastatur. Sagerne kræver tæt samarbejde mellem de ovennævnte fagpersoner. Det drejer sig ofte om komplekse problematikker, der er svære at overskue med mange aktører på banen. Det er ofte meget langvarige og tidskrævende forløb, hvor indgående viden om IKT-hjælpemidler og alternativ kommunikation er nødvendig. Det kræver indgående kendskab til lovgivning på området, ikke kun lov om social service men også tilgrænsende lovgivning. IKT-teamet varetager indkøb og udlån efter lov om social service 112 og 113 i henhold til aftale med de fynske kommuner. Siddestilling, siddestillingsanalyse og kørestole Siddestillingsanalysen består af en fysioterapeutisk siddestillingsanalyse og en ergoterapeutisk udredning og aktivitetsanalyse. Det er ofte meget langvarige og tidskrævende forløb, med mange forskellige aktører. Problemstillingerne kræver indgående viden om sygdomslære, anatomi, udvikling af og forebyggelse af tryksår. Indgående kenskab til hvilke hjælpemidler, der findes på markedet 3

5 og erfaring med produkterne. Det drejer sig om manuelle kørestole, el-kørestole, specielle siddesystemer, sæde- og rygpuder samt diverse kropstøtter, nakkestøtter, korsetter m.m. Instruktion i forflytning af borgeren ind og ud af kørestolen samt vejledning i sidderegime, variation af siddestilling, aflastning i forhold til tryksår m.m. tilbydes de pårørende, de personlige hjælpere og fagpersoner. I valg af løsninger medtænkes hjælpernes arbejdsmiljø for at forebygge belastningsskader og ulykker. Legeteket, udlån af udviklingsstimulerende materialer til børn med særlige behov. Legeteket blev i 1984 oprettet som et tilbud til børn med særlige behov fra 0-7 år, deres forældre og fagpersoner. Legetekslederen har en stor viden om børns normale udvikling, herunder den sansemotoriske udvikling, kommunikation og sprog samt intellektuel og social udvikling. Legetekslederen har været ansat i Legeteket i mange år og her derigennem tilegnet sig stor viden og erfaring med pædagogisk legetøj, sprogmaterialer, førskolematerialer og sansemotoriske materialer. Legetekslederen har mange samarbejdspartnere: forældre, pædagoger, støttepædagoger, dagplejer, ergo- og fysioterapeuter, tale- og hørepædagoger, sprogkonsulenter og synskonsulenter, der arbejder med børn. Datateket, udlån af udviklingsorienterede lærespil til børn med særlige behov. Datateket blev i 2010 oprettes som et tilbud til børn med særlige behov fra 0-7 år, deres forældre og fagpersoner. Fra 2014 blev det muligt, at tegne abonnement på Datatek til børn fra 7-12 år. Datatekslederen har en stor viden om børn med særlige behov, herunder kommunikation og sprog samt intellektuel og social udvikling. Datatekslederen har mange samarbejdspartnere: forældre, pædagoger, støttepædagoger, dagplejer, ergo- og fysioterapeuter, tale- og hørepædagoger, sprogkonsulenter og synskonsulenter, der arbejder med bør Faglige kompetencer Konsulenternes kompetencer har baggrund i en faglig grunduddannelse efterfulgt af løbende efteruddannelse, specialisering, vidensindsamling og vidensdeling. Konsulenterne har følgende grunduddannelser: ergo- og fysioterapeut, kommunikationslærer, logopæd, pædagog og maskinarbejder. 3 medarbejdere har en master og en er på vej. Alle konsulenter har igennem mange år arbejdet indenfor de ovenfor nævnte specialer, hvilket er en forudsætning for at kunne yde specialrådgivning på et så højt fagligt niveau. Dels opnås en meget specifik viden og praksiserfaring indenfor et afgrænset område på baggrund af mange sager af en bestemt type, og dels foregår der dagligt faglig sparring internt i specialet. Nogle af specialerne indgår i nationale netværk nedsat af Sammenslutningen af Danske Tale-Høre- og Synsinstitutioner (DTHS), hvor der dels foregår erfaringsudveksling fra praksis og dels en stor del af den løbende og nødvendige efteruddannelse. Mange af medarbejderne har arbejdet med specialerne i en årrække, og alle specialer har udviklet en systematisk arbejdsmetode, der løbende bliver evalueret. 4

6 INDHOLD Basisydelser - Abonnement M 1 Hjælpemidler til børn og voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager... 6 M 2 Biler: Specialrådgivning vedr. valg og indretning af biler... 7 M 3 Boligændringer: Specialrådgivning vedr. egnethed / ombygning / tilbygning / nybygning... 8 M 4 Siddestillingsanalyse: Kørestole/siddestilling M 7 Tværgående ydelser: Åben rådgivning, åbent hus i udstillingen M 8 Tværgående ydelser: Telefonrådgivning og Tilvalgs-/tilkøbsydelser - abonnement/ad hoc M10 Legeteket: Udlån af udviklingsstimulerende materialer til børn med særlige behov M11 Datateket: Udlån af udviklingsorienterede lærespil til børn med særlige behov M11A Datateket til børn fra 7 12 år: Udlån af udviklingsorienterede lærespil til børn med særlige behov Tilkøbsydelser - Ad hoc M12 Ganganalyse M14 Specialrådgivning arbejdsplads: Specialrådgivning om arbejdspladsindretning, hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse og afprøvning af kompenserende hjælpemidler M15 Faglig sparring på siddestillingsanalyser M16 Erfa-møder/netværksmøder M17 Vidensformidling: Kurser og temadage M18 Vurdering af køreegnethed M 19 Vejledning og undervisning i forflytning af børn med handicap et tilbud til forældre m.fl M20 Sikker personbefordring i bus M21 Arbejdsmiljørådgivning- nedbring sygefravær

7 M 1 Hjælpemidler til børn og voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager Lovgrundlag Lov om social service 112 og 113, 5, 13 Henvisning/henvendelse Ergo- og fysioterapeuter, der er ansvarlige for sagsbehandling og bevilling af hjælpemidler. Borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse (jf. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgode efter serviceloven 112 og 113) Henvisning fra den kommunale sagsbehandler. Henvisningsskema udfyldes og sendes elektronisk til CKV, Mobilitet Formål Indhold At medvirke til at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Ydelsen omfatter Gennemlæsning af sagen Samtale med kommunal sagsbehandler med henblik på at afdække borgerens funktionsniveau, problemstillinger, ønsker, og behov Bestilling af relevante hjælpemidler til afprøvning Indkaldelse af borger, kommunal sagsbehandler og andre relevante fagpersoner Afprøvning af de udvalgte hjælpemidler og vurdering af det bedst egnede hjælpemiddel Afprøvning af hjælpemidlet over en længere periode kan være nødvendig og foregår i borgerens nærmiljø. I den forbindelse kan der være behov for hjemmebesøg af ergo- og/eller fysioterapeut fra CKV, Mobilitet Specialrådgivningen kan gives i forhold til stort set alle hjælpemidler. Hvor Ventetider På CKV eller i hjemmet Ansøger indkaldes indenfor 1-2 mdr. Opfølgning kan efter aftale med kommunen tilbydes. Eksterne samarbejdspartnere: Den sagsbehandlende terapeut, de behandlende terapeuter, andre fagpersoner fra specialinstitutioner, konsulenter fra firmaer m.m. Ydelsen gives af Ergoterapeut eller fysioterapeut med specialviden og erfaring indenfor området fra CKV Mobilitet 6

8 M 2 Biler: Specialrådgivning vedr. valg og indretning af biler Lovgrundlag Lov om social service 114 Henvisning/henvendelse Formål Indhold Ventetider Ergo- og fysioterapeuter, der er ansvarlig for sagsbehandling og bevilling af biler Kommunale bilsagsbehandlere Personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes uden bil Personer med særlige behov i forhold til valg af bil og/eller med behov for særlig indretning Henvisning fra den kommunale sagsbehandler. Henvisningsskema udfyldes og sendes sammen med relevante oplysninger elektronisk til CKV, Mobilitet At yde kommunen specialrådgivning vedr. valg og indretning af billigste egnede bil til ansøger på baggrund af en høj specialiseret viden. At sikre borgeren en uvildig rådgivning i forhold til valg og indretning af bil. Afklaring af ansøgers funktionsevne og på denne baggrund finde den billigste egnede bil til ansøger og rådgive om nødvendig særlig indretning af bilen så ansøger bliver selvhjulpen eller får mulighed for at transportere sig som passager. Specialrådgivningen foregår individuelt og der afprøves konkret forskellige typer biler og særlig indretning af bilen, som opfylder ansøgers behov. Indhentning af tilbud på den konkrete bil og den særlige indretning Udfærdigelse af rapport med beskrivelse afprøvede biler og indretninger og af billigst egnede bil og indretning. Rapporten og tilbuddet sendes til kommunen og til ansøger. Ansøger indkaldes indenfor 3-4 mdr. Afhængig af sagens kompleksitet afsluttes sagen efter ca. 1 mdr. Opfølgning kan efter aftale med kommunen tilbydes. Erhvervsaktive og ansøgere med kritisk sygdom, for eksempel ALS indkaldes med det samme. Ydelsen gives af en ergoterapeut eller fysioterapeut med specialviden på området. Samarbejdspartnere er ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med sagsbehandling i kommunerne. bilsagsbehandlere i kommunen ergo- og fysioterapeuter, der på landsplan er tilknyttet netværksgruppe for bilspecialister bilforhandlere og bilopbyggere, der har specialiseret sig i salg og opbygning af handicapbiler. der er oprettet en fynsk erfa-gruppe for bilspecialet. 7

9 M 3 Boligændringer: Specialrådgivning vedr. egnethed / ombygning /tilbygning / nybygning Lovgrundlag Lov om social service 116 Henvisning/henvendelse Formål Børn og voksne med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, der har særlige behov for plads og indretning af deres bolig. Ergo- og fysioterapeuter, der er ansvarlige for sagsbehandling og bevilling af boligindretning og boligskift (jf. Lov om social service 116) Andre professionelle i sager, hvor en boligsituation skal ændres Henvisning fra den kommunale sagsbehandler. Henvisningsskema udfyldes og sendes elektronisk til CKV, Mobilitet At sikre, at der opnås en funktionel indretning og fremtidssikret løsning, som gør boligen egnet som opholdssted for borgeren og borgerens eventuelle hjælpere og personale Indhold Ventetider Ydelsen kan omfatte Vejledning om det generelle sagsforløb i en boligsag Medvirken fra starten af boligsagen med beskrivelse af aktivitetsproblemer og den konkrete lovgivning Generel information om gældende lovgivning, relevant litteratur, fx hensigtsmæssige pladskrav til arbejdspladsens indretning for både borgeren og personale Udarbejdelse af aktivitets- og funktionsanalyse og vurdering af boligen i forhold til pladskrav og hensigtsmæssig indretning Medvirken ved vurdering og valg af egnede hjælpemidler og inventar til boligen Opstilling af konkrete indretninger af værelse og bad og køkken i størrelsesforholdet 1:1 og rådgivning om løsningsmuligheder Medvirken ved udarbejdelse af en handleplan for forløbet Praktisk afprøvning ift. udendørs anlæg med forskellige belægninger, vendeareal og stigninger Ydelsen kan gives i boligændringssager der handler om såvel enkelte borgere som en institution med en veldefineret målgruppe. Ansøger indkaldes indenfor 1-2 mdr. Opfølgning kan tilbydes efter aftale med kommunen. Ydelsen gives af ergoterapeut / fysioterapeut med specialviden og erfaring indenfor området. Samarbejdspartnere er Ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med sagsbehandling i kommunerne. Ergo- og fysioterapeuter, der er ansat på kommunale og regionale institutioner på Fyn og øerne. Konsulenter fra hjælpemiddelfirmaer. Ergo- og fysioterapeuter, der på landsplan er tilknyttet netværksgruppe for boligområdet. Der er oprettet en fynsk erfa-gruppe for boligspecialet. 8

10 9

11 M 4 Siddestillingsanalyse: Kørestole/siddestilling Lovgrundlag Lov om social service 112 Henvisning/henvendelse Formål Ergo- og fysioterapeuter, der er ansvarlig for sagsbehandling og bevilling af hjælpemidler Borgere med svære siddeproblemer Borgere, der har svært ved at indtage og opretholde den siddende stilling Borgere med fejlstillinger eller behov for forebyggelse af disse Personer, der er tryksårstruede eller har tryksår Henvisning fra kommunal sagsbehandler. Henvisningsskema udfyldes og sendes elektronisk til CKV, Mobilitet At hjælpe med at opnå den optimale, funktionelle siddestilling, der tager udgangspunkt i brugerens ressourcer og funktionsevne Indhold Ydelsen omfatter En samtale som afdækker problemstillinger, forventninger, mål og behov En analyse af den aktuelle siddestilling i kørestol En fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering af siddeevne Eventuelt hjemmebesøg inden selve analysen finder sted En trykmåling Analyse af de indsamlede fund og oplysninger Udfærdigelse af rapport med forslag til løsninger Ønsker den rekvirerende terapeut yderligere konsulentbistand fra CKV kan vi tilbyde At bestille hjælpemidler til og medvirke ved afprøvning At medvirke ved opfølgende vurderinger af den afprøvede og/eller valgte løsning At foretage trykmåling efter ændring og eventuel udskiftning af sædepude Ventetider Ansøger indkaldes indenfor 3-4 mdr. Opfølgning kan efter aftale med kommunen tilbydes. En siddestillingsanalyse foretages af fysioterapeuter og ergoterapeuter, som har specialiseret sig på siddestillingsområdet Samarbejdspartnere er Ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med sagsbehandling i kommunerne. Ergo- og fysioterapeuter, der er ansat på kommunale og regionale institutioner på Fyn og øerne. Læger og sygeplejersker fra Sårhelingscentret, afd. Z, OUH. Konsulenter fra hjælpemiddelfirmaer. Ergo- og fysioterapeuter, der på landsplan er tilknyttet netværksgruppe for Siddestillingsområdet. Fagpersoner der er medlem af Vitsi, et landsdækkende netværk for 10

12 siddestillingsområdet Der er oprettet en fynsk erfa-gruppe for Siddestillingsspecialet. Ydelsen er kendetegnet ved At det ofte drejer sig om komplekse problematikker, hvor der er brug for en fysioterapeutisk siddestillingsanalyse, en ergoterapeutisk udredning og aktivitetsanalyse. Der er ofte mange involverede aktører.(pårørende, personlig hjælper, fagpersoner) Det er ofte meget langvarige og tidskrævende forløb, der kræver indgående viden om sygdomslære, anatomi, udvikling af og forebyggelse af tryksår. Det kræver et indgående kendskab til hvilke hjælpemidler, der findes på markedet og erfaring med produkterne. Det drejer sig om manuelle og el-kørestole, specielle siddesystemer, sæde- og rygpuder samt diverse kropsstøtter, nakkestøtter, korsetter m.m. Instruktion i forflytning af brugeren ind og ud af kørestolen, samt vejledning i sidderegime, variation af siddestilling, aflastning i forhold til tryksår m.m. 11

13 M 7 Tværgående ydelser: Åben rådgivning, åbent hus i udstillingen Lovgrundlag Lov om social service 112 Alle som har behov for rådgivning, herunder Borgere Ansatte i kommunerne Studerende Andre faggrupper såsom læger, arkitekter, pædagoger m.fl Henvisning/henvendelse Alle borgere og fagpersoner, hvis deres kommune har tegnet abonnement på CKV, Mobilitet kan henvende sig i åbent hus den 1. torsdag i måneden fra kl Formål Indhold At lette adgangen til rådgivning og vejledning mest muligt. At rådgive og vejlede brugere og fagpersoner om hvilke hjælpemidler, der findes på markedet. At rådgive om hensigtsmæssig sagsgang ved ansøgning om hjælpemiddel, bil og boligindretning. Ydelsen omfatter Personlig rådgivning til børn og voksne / ansatte i kommunerne / studerende / andre faggrupper om hjælpemidler og brugen heraf Rådgivning om sagsgang og lovgivning Mulighed for at afprøve hjælpemidler, samt udlån af visse hjælpemidler i 1 måned. Udstillingen omfatter Børnehjælpemidler Ganghjælpemidler (herunder rollatorer og stokke) Specialcykler Kørestole / arbejdsstole / hvilestole Puder og sæder Hjælpemidler til løft og forflytning Hjælpemidler til køkken / bad og toilet Hjælpemidler til daglige aktiviteter IKT hjælpemidler Testbolig Udendørs kørestolsbane Ventetider Ingen ventetid Ydelsen gives af en ergo- eller fysioterapeut. 12

14 M 8 Tværgående ydelser: Telefonrådgivning og Lovgrundlag Lov om social service 12 Alle som har behov for rådgivning, herunder Ansatte i kommunerne Studerende Andre faggrupper såsom læger, arkitekter, pædagoger m.fl. Borgere Henvisning/henvendelse Alle borgere og fagpersoner, hvis deres kommune har tegnet abonnement på CKV, Mobilitet kan ringe i vores telefontid. Alle borgere og fagpersoner, hvis deres kommune har tegnet abonnement på CKV -Mobilitet, kan sende til Formål At lette adgangen til rådgivning og vejledning mest muligt. At rådgive og vejlede brugere og fagpersoner om hvilke hjælpemidler, der findes på markedet. At rådgive om hensigtsmæssig sagsgang ved ansøgning om hjælpemiddel, bil og boligindretning Indhold Rådgivning og vejledning om hjælpemidler, boligændringer og - biler samt lovgivning på området. Forslag til specialtilpasning /specialfremstilling. Fremsendelse af skriftligt materiale, f.eks. brochurer, lovstof, retningslinier for sagsbehandling m.v. Vejledning om metode i god hjælpemiddelformidling (8-trinsmodellen og ICF) Udlån af hjælpemidler til afprøvning i 1 måned Henvisning til andre fagpersoner og myndigheder Kollegial sparring, der kan være med til at skabe overblik over en sag. Ventetider Ingen ventetid Rådgivning pr. telefon og gives af ergo- og fysioterapeuter med specialviden 13

15 M10 Legeteket: Udlån af udviklingsstimulerende materialer til børn med særlige behov Lovgrundlag Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Børn med særlige behov, i alderen 0 7 år, og deres forældre Fagpersoner, som arbejder med disse børn Henvisning/henvendelse Forældre og fagfolk kan henvende sig telefonisk til Legeteket. Besøg skal være aftalt på forhånd, så der er tid og ro til det enkelte barn. Formål Indhold Ventetider At øge det enkelte barns kompetencer på alle niveauer Vejledning i hvordan barnet bedst støttes i sin udvikling via leg Rådgivning og vejledning til forældre i valg af legetøj og andre stimulerende materialer Rådgivning og vejledning til og erfaringsudveksling med fagpersoner om valg og brug af materialer, samt om valg og brug af den pædagogiske form og metode Udlån af udviklingsstimulerende materialer i afgrænsede perioder Evaluering af forløb, med fokus på barnets mestringsniveau og nærmeste zone for udvikling 3 måneders ventetid på den første aftale. Derefter aftales besøg i Legeteket med ca. 3 måneders interval. Ydelsen gives af pædagog med særlig viden og erfaring på området Samarbejdspartnere er forældre til børn med særlige behov fra 0-7 år pædagoger, støttepædagoger, dagplejer, ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med børn tale- og hørepædagoger, der arbejder med børn, sprogkonsulenter og synskonsulenter. Ydelsen er kendetegnet ved, at der kræves - stor viden om børns normale udvikling herunder den sansemotoriske udvikling, kommunikation og sprog samt intellektuel og social udvikling. stor viden og erfaring med pædagogisk legetøj, sprogmaterialer, førskolematerialer og sansemotoriske materialer. 14

16 M11 Lovgrundlag Datateket: Udlån af udviklingsorienterede lærespil til børn med særlige behov Henvisning/henvendelse Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu har påbegyndt skolegangen. Børn med særlige behov, i alderen 2-7 år, og deres forældre Fagpersoner, som arbejder med disse børn Forældre og fagfolk, kan henvende sig pr. telefon til Datateket. Besøg skal være aftalt på forhånd, så der er tid og ro til det enkelte barn. Formål Indhold Ventetider At øge det enkelte barns kognitive kompetencer At øge det enkelte barns sproglige evner At øge det enkelte barns evne til at lege At øge det enkelte barns sociale kompetencer Rådgivning og vejledning til forældre i valg af udviklingsorienterede lærespil til PC og tablets, som støtter op om barnets nærmeste zone for udvikling Vejledning i hvordan barnet pædagogisk støttes bedst i sin anvendelse af programmet. Rådgivning og vejledning til erfaringsudveksling med fagpersoner om valg og brug af PC-spil/Apps Udlån af PC-spil i aftalte perioder Evaluering af forløb, med fokus på barnets mestringsniveau og nærmeste zone for udvikling. Der er ingen ventetid på den 1. aftale. Derefter aftales besøg i Datateket med ca. 1-2 måneders interval. Ydelsen gives af pædagog med særlig viden og erfaring på området Samarbejdspartnere er forældre til børn med særlige behov fra 2-7 år pædagoger, støttepædagoger, ergo- og fysioterapeuter, audiologopæder, specialpædagogiske konsulenter og synskonsulenter 15

17 M11A Datateket til børn fra 7 12 år: Udlån af udviklingsorienterede lærespil til børn med særlige behov Lovgrundlag Henvisning/henvendelse Formål Indhold Ventetider Lov om Folkeskolen Børn med særlige behov, i alderen 7-12 år, og deres forældre Fagpersoner, som arbejder med disse børn Besøg skal være aftalt på forhånd, så der er tid og ro til det enkelte barn. Forældre og fagfolk, skal henvende sig pr. telefon til Datateket. At øge det enkelte barns kognitive kompetencer At øge det enkelte barns sproglige evner At øge det enkelte barns evne til at lege At øge det enkelte barns sociale kompetencer Rådgivning og vejledning til forældre i valg af udviklingsorienterede lærespil til PC og tablets, som støtter op om barnets nærmeste zone for udvikling Vejledning i hvordan barnet pædagogisk støttes bedst i sin anvendelse af programmet. Rådgivning og vejledning til erfaringsudveksling med fagpersoner om valg og brug af PC-spil/Apps Udlån af PC-spil i aftalte perioder Evaluering af forløb, med fokus på barnets mestringsniveau og nærmeste zone for udvikling. Der er ingen ventetid på den 1. aftale. Derefter aftales besøg i Datateket med ca. 1-2 måneders interval. Ydelsen gives af pædagog med særlig viden og erfaring på området Samarbejdspartnere er forældre til børn med særlige behov fra 7-12 år pædagoger, støttepædagoger, ergo- og fysioterapeuter, audiologopæder, specialpædagogiske konsulenter og synskonsulenter 16

18 M12 Ganganalyse Lovgrundlag Lov om social service 114 Kommunale sagsbehandlere, som har behov for en vurdering af borgerens gangfunktion Henvisning/henvendelse Henvisning fra den kommunale sagsbehandler. Henvisningsskema udfyldes og sendes sammen med aktuelle lægelige oplysninger. EAN. Nr. skal oplyses Formål At beskrive gangdistance og gangfunktion med og uden brug af hjælpemidler. Beskrivelsen er objektiv og medvirkende til kvalificering af kommunens sagsbehandling. Indhold Borgeren indkaldes til samtale med efterfølgende gangtest. Testen foregår på CKV på fastlagt rute, der indeholder gang på forskelligt underlag i varierende omgivelser (perception). Hvis det er mere hensigtsmæssigt, at testen foregår i borgerens nærmiljø, gennemføres den dèr. Rapporten beskriver borgerens ressourcer og begrænsninger indenfor følgende områder: o Gangdistance, pauser og tidsforbrug. o Kvaliteten af gangfunktionen o Omgivelsernes betydning for gangfunktionen o Brug af ganghjælpemiddel Rapporten sendes til henvisende sagsbehandler og borgeren. Ventetider Ansøger indkaldes indenfor 1-2 mdr. Afhængig af sagens kompleksitet afsluttes sagen efter ca. 14 dage. Opfølgning kan efter aftale med kommunen tilbydes mod betaling Erhvervsaktive og ansøgere med kritisk sygdom, for eksempel ALS, indkaldes med det samme. Gangtesten vil altid være et øjebliksbillede, hvor borgeren er klar over at vedkommende befinder sig i en testsituation. Det er derfor også vigtigt at tage hensyn til borgerens egen beskrivelse af funktionsevnen set over hele dagen. Der samarbejdes med de kommunale bilsagsbehandlere og ergoog fysioterapeuter der arbejder med sagsbehandling i kommunen. Ydelsens omfang og pris Der betales pr. forbrugt time; min. 4 timer pr. sag. Såfremt det er umuligt for borgeren at komme til CKV, kan gangtesten foregå i nærmiljøet. I så fald fakturerer CKV transporttid og -udgifter. 17

19 M14 Lovgrundlag Specialrådgivning arbejdsplads: Specialrådgivning om arbejdspladsindretning, hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse og afprøvning af kompenserende hjælpemidler Henvisning/henvendelse Formål Indhold Udredning/analyse og mål Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 76, 77 og100 Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Borgere med nedsat funktionsevne, der er i almindelig beskæftigelse eller deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ydelsen gives til borgere med fysisk og /eller psykisk funktionsnedsættelse Henvisning sker fra Jobcenteret på et henvisningsskema, som fås ved henvendelse til CKV pr. telefon eller mail Ved henvisning skal der foreligge oplysninger om borgerens jobmæssige status med en beskrivelse af funktionsnedsættelsen. Henvisningen skal indeholde kontaktoplysninger til borger, virksomhed og jobkonsulent samt EAN-nummer. Jobcentret indhenter borgerens samtykke til indhentning og videregivelse af oplysninger og orienterer arbejdsgiver. At udrede problematikker knyttet til arbejdet, afdække behovene for hjælp og derigennem optimere borgerens muligheder for beskæftigelse og/eller for at blive fastholdt på arbejdsmarkedet. Hjælpen gives som specialrådgivning om arbejdspladsindretning, hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse og afprøvning af kompenserende hjælpemidler. Ydelsens kan omfatte Henvisning og visitation Udrednings- og rådgivningssamtale med fastsættelse af mål og handlingsplan, evt. henvisning til andre fagpersoner, evt. etablering af tovholder internt/eksternt Rådgivning af bruger, virksomhed og fagpersoner ved virksomhedsbesøg, besøg på rehabiliteringsinstitution, deltagelse i rundbordssamtaler m.m. Afprøvning og udlån af specielle arbejdsredskaber Levering og opsætning af hjælpemidler/udstyr Undervisning og/eller instruktion i anvendelse af hjælpemidler/udstyr. Udarbejdelse af rapport med resultat af udredning, vurdering af rehabiliteringsmuligheder, anbefalinger samt konkrete aftaler. Terapeuten identificerer brugerens problemstilling og afdækker/ dokumenterer i nødvendigt omfang borgerens funktionsevne, ressourcer og begrænsninger med særlig vægt på erhvervsmæssige vilkår (indenfor ICF komponenterne krop, aktivitet og deltagelse, omgivelsesfaktorer og personlige faktorer). 18

20 Ventetider Ydelsens omfang og pris Terapeuten udformer i dialog med borgeren en vurdering af behovet for hjælpemidler og/eller arbejdspladsindretning. På baggrund af denne vurdering fastsætter borgeren og terapeuten målet for rådgivningen og laver en handlingsplan med aftaler for det videre forløb, herunder henvendelser/henvisninger til andre specialister, virksomhedsbesøg, rundbordssamtaler m.m. samt evt. anden foranstaltning. Mål fastsættes i dialog med borgeren ved 1. rådgivnings- og udredningssamtale. Målene skal udtrykke den forventede målbare effekt af rådgivningen i relation til udredningen og den forventede konkrete målbare effekt i forhold til aktivitet og deltagelse. En handleplan med angivelse af tidsperspektiv for rådgivningen skal være en del af målene. Første udredningssamtale finder sted senest 1 måned efter henvendelse fra Jobcentret. Eksterne samarbejdspartnere: Ansatte på kommunens jobcenter, arbejdsgivere, andre professionelle i borgerens rehabiliteringsforløb. Ydelsen gives af ergoterapeut eller fysioterapeut med særlige kompetencer indenfor området. Tid, indhold og omfang aftales med jobcenteret 19

21 M15 Faglig sparring på siddestillingsanalyser Lovgrundlag Lov om social service 112 Kommunale ergo- og fysioterapeuter, der er ansvarlige for sagsbehandling og bevilling af hjælpemidler til Personer med svære siddeproblemer Personer, der har svært ved at indtage og opretholde den siddende stilling Personer med fejlstillinger eller behov for forebyggelse af disse Personer, der er tryksårstruede eller har tryksår Henvisning/henvendelse Henvisning fra kommunal sagsbehandler. Henvisningsskema udfyldes og sendes elektronisk til CKV, Mobilitet. EAN. nr. skal oplyses. Formål At støtte terapeuten i at nå frem til den mest optimale løsning At hjælpe med at opnå den optimale, funktionelle siddestilling, der tager udgangspunkt i brugerens ressourcer og funktionsevne Indhold Ventetider På baggrund af undersøgelse og analyse foretaget i kommunen gives der faglig sparring på valg af produkter og tilpasning af kørestol. Det er en forudsætning for denne ydelse at forarbejdet er gjort i kommunen. Der skal foreligge egnet billedmateriale. I modsat fald vil der være brug for at foretage en udredning af borgerens forudsætninger for at sidde. Dette er ikke indeholdt i denne ydelse. Rådgivningen foregår ved et møde med to terapeuter fra CKV. Borgeren deltager ikke ved dette møde. Ønsker den rekvirerende terapeut yderligere konsulentbistand fra CKV kan vi tilbyde At bestille hjælpemidler til og medvirke ved afprøvning At medvirke ved opfølgende vurderinger af den afprøvede og/eller valgte løsning At foretage trykmåling efter ændring og eventuel udskiftning af sædepude Ansøger indkaldes indenfor 1-2 mdr. Den faglige sparring gives af ergo- og fysioterapeuter, som har specialiseret sig på siddestillingsområdet. Samarbejdspartnere er dels ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med sagsbehandling i kommunerne, dels konsulenter fra hjælpemiddelfirmaer. Ydelsen er kendetegnet ved at det ofte drejer sig om komplekse problematikker, hvor der er brug for specialiseret ergo- og/eller fysioterapeutisk viden for at nå frem til en god løsning for borgeren at det ofte er meget langvarige og tidskrævende forløb, der 20

22 Ydelsens omfang og pris kræver indgående viden om sygdomslære, anatomi samt udvikling af og forebyggelse af tryksår at det kræver et indgående kendskab til, hvilke hjælpemidler der findes på markedet, og erfaring med produkterne. Det drejer sig om manuelle og el-kørestole, specielle siddesystemer, sæde- og rygpuder samt diverse kropsstøtter, nakkestøtter, korsetter m.m. Instruktion i forflytning af brugeren ind og ud af kørestolen, samt vejledning i sidderegime, variation af siddestilling, aflastning i forhold til tryksår m.m. Der betales pr. forbrugt time, min. 4 timer pr. sag.. 21

23 M16 Erfa-møder/netværksmøder Lovgrundlag Lov om social service 12 Henvisning/henvendelse Formål Indhold Fagpersoner, der arbejder med hjælpemidler, biler og boligindretning, både ergo- og fysioterapeuter og andre sagsbehandlere (HK og socialrådgiver) fra de 10 fynske kommuner. CKV indkalder til møde 2 x året indenfor hvert speciale, laver dagsorden, skriver referat af mødet og sender referatet ud efter mødet. Mødet foregår på CKV. At deltagerne bliver holdt ajour med udviklingen indenfor de forskellige specialer. Ensartet sagsbehandling i forhold til lovgivningen. Det overordnede tema er erfaringsudveksling, vidensformidling og orientering om hvad, der foregår indenfor specialet. Alle deltagere bidrager aktivt på mødet med erfaringer fra praksis. Emnerne kan være information om ny lovgivning afgørelser fra ankestyrelsen (principafgørelser) nye produkter gennemgang af nye produkter i udstillingen referat fra kurser, konferencer og messer oplæg fra andre samarbejdspartnere fx læge fra Sårambulatoriet, OUH, bilforhandler, konsulent fra hjælpemiddelfirma m.m. Dialog om hvilke behov fagpersonerne har i forhold til kurser, temadage og nye ydelser, CKV kan tilbyde. 22

24 M17 Vidensformidling: Kurser og temadage Ergo- og fysioterapeuter og andre som arbejder med hjælpemidler, biler, boligændringer og bevilling heraf, samt med relaterede emner som arbejdsmiljø, forflytning m.m. Brugere samt pårørende til handicappede Andre faggrupper (sundhedspersonale, arkitekter, pædagoger, personlige hjælpere m.fl.) Henvisning/henvendelse Der planlægges ca. 2 kurser / temadage om året Formål Indhold At give fagpersoner, brugerne og deres pårørende undervisning i hvilke hjælpemidler, der findes, lovgivning på området og en teoretisk baggrund for hvornår og hvorfor, der bør anvendes hjælpemidler og erfaringer med produkterne. At informere om Mobilitets tilbud til fagpersoner, brugere og pårørende. Ydelsen består af Finde et aktuelt kursusemne og udvikle et koncept Planlægning af kurset (herunder udsendelse af invitationer etc.) Forberedelse af undervisningen, herunder udarbejdelse af undervisningsmateriale Klargøring af undervisningslokale, AV-hjælpemidler og andre hjælpemidler Selve undervisningen Kurser kan handle om Siddestillingsanalyse Tryksårsforebyggende puder og madrasser Boligændringer og -indretning Forflytningskurser for professionelle eller for forældre til børn med handicap Lovstof ( 112, 113, 114 og 116) og LAB-loven 76,77 og 100 Kommunikation og formidling af et budskab til borgere og faglige samarbejdspartnere Fremmede kulturer Ventetider Temadage kan handle om Tunge brugere og hjælpemidler Trykaflastende sædepuder Kørestole m.v. Ikke aktuelt Kurser og temadage er indtægtsdækkede ydelser. 23

25 M18 Vurdering af køreegnethed Lovgrundlag Lov om social service 114 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 76,77 og 100 Lom om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Henvisning/henvendelse Personer med erhvervet eller medfødt hjerneskade Henvendelse skal ske skriftlig gennem kommunal bilsagsbehandler i forbindelse med bilansøgning Henvisningsskema kan fås ved henvendelse til CKV Mobilitet eller på Det er vigtigt at relevante oplysninger vedlægges. EAN nr. skal oplyses. Formål At klarlægge borgerens køreegnethed i forhold til fysisk og kognitiv funktionsevne på et kvalificeret grundlag. At øge trafiksikkerheden. Sikre at de personer, der er egnede til at køre bil, får mulighed for at komme til at køre bil. At borgeren får vurderet om der er behov for særlig indretning, øvetimer eller lign. for at blive i stand til at køre bil. Indhold Ventetider 1. Et samlet tilbud med tilkøbsydelser Samtale på CKV med ergo-eller fysioterapeut mhp. vurdering af hvilke test, der er relevante. Test / undersøgelse af overblik, koncentration og opmærksomhed v/ ergo-/ fysioterapeut. Praktisk køretest i specialindrettet skolevogn med kørelærer og ergo- / fysioterapeut fra CKV. Køretesten foregår i normal varieret trafik. Ergo- / fysioterapeut og kørelærer observerer undervejs, hvordan de forskellige elementer udføres. Køretesten afsluttes med en gennemgang af resultatet med borgeren. Varighed 2 timer. Test af reaktionsevne samt kraft i arme og ben hos Autohuset Vestergaard. 2. Tilkøbsydelser Test hos neuropsykolog. Undersøgelse af synet i Synsafdelingen, CKV Gangtest På baggrund af ovennævnte tests foretager CKV en skriftlig vurdering af køreegnethed og evt. behov for særlig indretning. Vurderingen sendes til borger og henvisende instans. Såfremt undersøgelser og tests viser behov for kørekortspåtegnelser, bliver materialet sendt til politiet efter aftale med borger. Ansøger indkaldes indenfor 1-2 mdr. 24

26 Ydelsens omfang og pris Ydelsen gives af ergoterapeut / fysioterapeut med specialviden og erfaring indenfor området. Samarbejdspartnere kan være socialrådgiver, ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med sagsbehandling i kommunerne, jobcentre samt rehabiliteringsafdelinger på sygehuse og i kommunerne. Ergo- og fysioterapeuter: Der betales pr. påbegyndt time. Kørelærer: Fast pris. Autohuset Vestergaard: Fast pris. Neuropsykolog: Der betales pr. påbegyndt time. Optiker: Der betales pr. påbegyndt time. 25

27 M 19 Vejledning og undervisning i forflytning af børn med handicap et tilbud til forældre m.fl. Lovgrundlag : AT-vejledninger Forældre, aflastningsfamilier, hjælpere og ergo-/ fysioterapeuter. Henvisning/henvendelse: Henvisning fra forældre, aflastningsfamilie, ergo-/ fysioterapeuter og/eller den kommunale sagsbehandler. Henvendelse skal være godkendt af betalende kommune. Private kan ikke købe ydelsen hos CKV. Henvisningsskema udfyldes og sendes elektronisk til Mobilitet, CKV. Ved henvisning skal der foreligge oplysninger om barnets funktionsnedsættelse og en kort beskrivelse af de aktuelle forflytningsproblematikker. Henvisningen skal endvidere indeholde kontaktoplysninger på forældre og relevante personer omkring barnet, herunder fx aflastningsfamilie, kommunal sagsbehandler, ergoterapeut mv. Kommunens EAN-nummer oplyses desuden mhp. fakturering. Formål: Indhold: At give forældre, hjælper og/eller aflastningsfamilie teoretisk og praktisk viden om at forflytte, løfte og bære deres barn med handicap, så de oplever forflytningerne mindre belastende og kan forebygge/undgå belastningsskader. Gennemgang og analyse af forflytninger Udarbejdelse af kort referat eller rapport Undervisning i konkrete forflytninger Undervisning i brug af forflytningshjælpemidler Undervisning i hensigtsmæssige arbejdsstillinger Ventetider: : Ydelsens omfang og pris Undervisningen foregår, hvor barnet har ophold, i hjemmet eller hos aflastningsfamilie. Ansøger kontaktes indenfor 14 dage og kan forvente første hjemmebesøg indenfor 1-2 mdr. Ydelsen gives af ergo-/fysioterapeut med specialviden og erfaring indenfor området. Kommunal terapeut kan deltage. Det er muligt at vælge dele af ydelsen. Der betales pr. forbrugt time. Første udrednings- og rådgivningssamtale: Tidsmæssigt omfang 1-2 timer + transporttid. 26

28 Tidsforbruget i sagen vil afhænge af, hvor mange dele af ydelsen der ønskes. 27

29 M20 Sikker personbefordring i bus Lovgrundlag Færdselslovgivningen, Detailforskrifter for køretøjer, Arbejdstilsynets AT vejledninger. Institutioner der arbejder med transport af borgere i busser. Personale, der arbejder med biler og særlig indretning. Andre faggrupper, f.eks. taxavognmænd. Henvisning/henvendelse Alle fagpersoner kan henvende sig. Elektronisk henvisningsskema udfyldes og sendes elektronisk. Formål At personalet har viden om lovgivning og sikkerhed i forbindelse med transport af borgere i busser. Indhold Konkret afprøvning i egne biler/busser. Varighed efter behov men typisk 4-5 timer. Undervisning i gældende lovgivning. Undervisning i arbejdet med fastspænding af hjælpemidler. Undervisning i korrekte arbejdsstillinger. Ventetid Afhængig af antal indkomne sager, men ca. 2 måneder. Ydelsen afregnes time for time plus kørsel. CKV kan ikke stille bus og fastspændingsudstyr til rådighed i undervisningen. Der bliver udarbejdet undervisningsmateriale alt efter ønsket indhold. Undervisningen udføres af en ergoterapeut. 28

30 M21 Arbejdsmiljørådgivning- nedbring sygefravær Lovgrundlag Arbejdsmiljølovgivningen Personale på kommunale og regionale tilbud, hvor der bor borgere med en psykisk- og/eller fysisk funktionsnedsættelse Henvisning/henvendelse Ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, personale Formål At sikre medarbejdernes arbejdsmiljø under hensyntagen til den pædagogiske målsætning, hvor der tages højde for de særlige fysiske og psykiske udfordringer borgeren har. At nedbringe arbejdsbetinget sygefravær. Indhold Afklaring af den specifikke problematik ud fra samtale med relevante medarbejdere. Observation og dataindsamling på arbejdsstedet med personalet hos borgeren. Analyse. Rapport med analyse og løsningsforslag ift. den specifikke problematik. Gennemgang af rapport sammen med relevante medarbejdere og leder. Plan for implementering af nye procedurer sammen med ledelse og medarbejderrepræsentanter. Undervisning i relevante arbejdsmetoder og teknikker. Opfølgning i implementerings fasen. Opfølgende undervisning af nyansatte/vikarer med aftalte intervaller eller efter behov. Ventetid Pris Ca. 1 måned Der afregnes pr. forbrugt time. Der gives et overslag over forventet timeforbrug, inden sagen sættes i gang. Eksempler på løsninger: rådgivning om hjælpemidler inddragelse af velfærdsteknologi undervisning i fx forflytningsteknik 29

31 IKT-OMRÅDET Ydelser pr Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc.

32 INDHOLD Basisydelser - Abonnement IKT 1 Hjælpemidler til alternativ og støttet kommunikation Tværfaglig specialrådgivning i specielle og komplekse IKT sager... 1 IKT 2 Kommunikationsvanskeligheder som følge af ALS... 3 IKT 3 Åben rådgivning, åbent hus i IKT- udstillingen... 5 IKT 4 Åben rådgivning Kontakt IKT pr mail eller telefon... 6 IKT 5 Specialtilpasning af hjælpemidler i forhold til IKT-sagerne... 7 IKT 6 Erfa-møder / netværksmøder... 8 Tilkøbsydelser - Ad hoc IKT 7 Specialrådgivning vedr. kognitive hjælpemidler... 9 IKT 8 Vidensformidling Kurser og temadage om IKT IKT 9 Specialrådgivning arbejdsplads skriftsproglige vanskeligheder Hjælpemidler til alternativ og støttet kommunikation i forbindelse med at fastholde et job, at vende tilbage til -eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet IKT 10 Undervisning og konsulentbistand til personale, som arbejder med en borger, der allerede har fået bevilget og implementeret et kommunikationshjælpemiddel efter 112 og

33 IKT 1 Hjælpemidler til alternativ og støttet kommunikation Tværfaglig specialrådgivning i specielle og komplekse IKT sager Lovgrundlag Lov om social service 12, 112 og 113 Lov om specialundervisning for voksne Børn og voksne med nedsat kommunikationsevne fx Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Mundtlig og skriftlig kommunikation Voksne med væsentlig nedsat læseevne med behov for ITkompenserende hjælpemidler og forbrugsgoder Børn og voksne med behov for særlig betjening og/ eller indretning af arbejdsplads for brug af computer eller andre kommunikationsprodukter Børn og voksne med behov for teknisk bistand til vedligeholdelse af IKT hjælpemidler og forbrugsgoder efter bekendtgørelsens 4 / 112 og 22,23,24, dvs. med helt eller delvis finansieret egenbetaling Henvisning/henvendelse Formål Indhold Henvisning fra den kommunale sagsbehandler Borgere, der kontakter CKV direkte, orienteres om sagsgang i henhold til aftale med kommune Henvisningsskema udfyldes og sendes elektronisk til CKV, Mobilitet At støtte eller kompensere kommunikationen hos børn og voksne med nedsat kommunikationsevne, så borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre borgeren uafhængig af andres bistand i kommunikationssammenhænge. Vejledning om det generelle rådgivningsforløb i forhold til alternativ og støttende kommunikation Beskrivelse af aktivitets- og kommunikationsproblemer / - vanskeligheder. Information om konkret lovgivning ved henvisning af en sag Information om det teoretiske grundlag og referencer indenfor det faglige, tværfaglige og lovgivningsmæssige område Udarbejdelse af aktivitets- og funktionsanalyse med udgangspunkt i kommunikation Analyse og vurdering af egnede hjælpemidler Fastsættelse af mål og udarbejdelse af handleplan / rehabiliteringsplan, dvs. at sikre at specialrådgivningen baseres på borgerens hele livssituation og beslutning og består af en koordineret, sammenhængende indsats. Afprøvning / afprøvningsforløb inkl. instruktion eller undervisning 1

34 Ventetider Skriftlig rapport til borgerens hjemkommune Indkøb og udlån efter lov om social service 112 og 113 i henhold til aftale med de fynske kommuner Udarbejdelse af instruktionsmaterialer til it-udstyr og programmer Klargøring af computer med installation af tilbehør og antivirusprogrammer Levering og opsætning af computeren og instruktion i hjemmet Meddelelse om varigt udlån / udlånsseddel til borgeren med kopi til kommunen Indkøb og testning af it-udstyr og programmer, med sigte på anvendelse af borgere med funktionsnedsættelser Afprøvningshjælpemidler og depotfunktion for returnerede kommunikationshjælpemidler Undervisning til pårørende og/ eller personale i brug af kommunikationshjælpemidler ved afprøvning og implementering, evt. hold- eller gruppeundervisning. Rådgivning ved problemstillinger opstået efter sagens afslutning Teknisk bistand (hotline), såvel it-faglig som almen teknisk, under og efter rådgivningsforløbet er sluttet Ansøger indkaldes indenfor 1-3 mdr. Der foretages en prioritering ud fra prognose og funktionsevne. Ydelsen gives af et tværfagligt team bestående af: ergoterapeut, talepædagog, kommunikationslærer samt it-tekniker med specialviden om hjælpemidler til kommunikation samt kompetence i brugen af disse. Der følges op på sager hvis kommune eller borger henvender sig. CKV er Visoleverandør på området 2

35 IKT 2 Kommunikationsvanskeligheder som følge af ALS Lovgrundlag Lov om socialservice 12, 112 og 113. Lov om specialundervisning for voksne Henvisning/henvendelse Formål Indhold Personer der har dysartri eller væsentligt nedsat motorisk funktionsevne på grund af ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose) Henvisning fra den kommunale sagsbehandler Henvisning fra logopæd fra OUH Henvisningsskema udfyldes og sendes elektronisk til CKV, Mobilitet. At give borgeren med ALS mulighed for og midler til at kommunikere med andre mennesker så optimalt og så længe som muligt. Rådgivning / vejledning / kompenserende undervisning Et rådgivnings-/vejlednings- og undervisningsforløb i tæt samarbejde med borgeren og de pårørende. Borgeren og de pårørende orienteres om, hvorledes sygdommen kan påvirke det ekspressive sprog og den motoriske regression Holdundervisning ved talepædagog og inddragelse af de pårørende. Undervisning i kommunikationsstrategier. Pårørende /hjælpere undervises i at kommunikere med personer uden ekspressivt sprog. Såvel teknologiske som ikke-teknologiske kommunikationshjælpemidler præsenteres. Teknologiske kommunikationshjælpemidler Ønskes IT-baserede kommunikationshjælpemidler, inddrages det tværfaglige IKT-team. Det aftales hvilket udstyr, der skal afprøves. Afprøvning iværksættes. Indkøb og udlån efter lov om social service 112 og 113 i henhold til aftale med de fynske kommuner. Udarbejdelse af instruktionsmaterialer til it-udstyr og programmer Klargøring af computer med installation af tilbehør og antivirusprogrammer Levering og opsætning af computeren og instruktion i hjemmet Meddelelse om varigt udlån / udlånsseddel til borgeren med kopi til kommunen Indkøb og testning af it-udstyr og programmer med sigte på anvendelse af borgere med funktionsnedsættelser Afprøvningshjælpemidler og depotfunktion for returnerede kommunikationshjælpemidler Undervisningsforløb i brugen af udstyret. Pårørende/hjælpere instrueres i brugen af udstyret ved 3

Ydelseskatalog 2015. Nyborg Kommune MOBILITETSOMRÅDET

Ydelseskatalog 2015. Nyborg Kommune MOBILITETSOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Nyborg Kommune MOBILITETSOMRÅDET MOBILITETSOMRÅDET Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, der yder specialrådgivning om hjælpemidler

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 MOBILITET & IKT

Ydelseskatalog 2014 MOBILITET & IKT Ydelseskatalog 2014 MOBILITET & IKT MOBILITETSOMRÅDET Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning(CRS), der yder specialrådgivning om hjælpemidler og boligændringer

Læs mere

Ydelseskatalog Svendborg Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Svendborg Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2017 Svendborg Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager MOBILITETSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD M1 Hjælpemidler til voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager 3 M2 Biler. Specialrådgivning i valg og indretning af biler

Læs mere

Ydelseskatalog Nyborg Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Nyborg Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Nyborg Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog Mobilitet & IKT, CKV Odense. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Mobilitet & IKT, CKV Odense. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Mobilitet & IKT, CKV Odense Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi Antal pladser pr. semestre 1 plads i modul 1 1 plads i modul 3 1 plads i modul 12 ORGANISATIONEN Center

Læs mere

Information. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet

Information. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet Information Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet Marts 2014 Center for kommunikation og Velfærdsteknologi, afd. CRS yder specialundervisning og specialpædagogisk

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Ydelseskatalog Langeland Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Langeland Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Langeland Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog Odense kommune MOBILITET & IKT

Ydelseskatalog Odense kommune MOBILITET & IKT Ydelseskatalog 2014 Odense kommune MOBILITET & IKT MOBILITETSOMRÅDET Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning(CRS), der yder specialrådgivning om hjælpemidler

Læs mere

Ydelseskatalog Odense Kommune IKT-OMRÅDET

Ydelseskatalog Odense Kommune IKT-OMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Odense Kommune IKT-OMRÅDET IKT-OMRÅDET INDHOLD Basisydelser - Abonnement Basisydelser - Abonnement... 2 IKT 1 Hjælpemidler til alternativ og støttet kommunikation Tværfaglig specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog Kerteminde Kommune MOBILITETSOMRÅDET

Ydelseskatalog Kerteminde Kommune MOBILITETSOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Kerteminde Kommune MOBILITETSOMRÅDET MOBILITETSOMRÅDET Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, der yder specialrådgivning om hjælpemidler

Læs mere

Ydelseskatalog 2012 MOBILITET & IKT

Ydelseskatalog 2012 MOBILITET & IKT Ydelseskatalog 2012 MOBILITET & IKT MOBILITETSOMRÅDET INDHOLD Basisydelser - Abonnement M1 Hjælpemidler til voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager... 3 M2 Biler. Specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog Ærø Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Ærø Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Ærø Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd Indledning For at højne trivslen på de sociale centre i Region Syddanmark tilbydes hjælp fra en målrettet konsulentfunktion, som hedder Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd. Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd sigter

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering 2016-01............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2016 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Odense Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning. for ergoterapeutstuderende. i Herning Kommune

Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning. for ergoterapeutstuderende. i Herning Kommune . Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning for ergoterapeutstuderende i Herning Kommune februar 2011 1 Præsentation af Herning Kommune som undervisningssted: Herning Kommune har et indbyggertal på ca. 84.000

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Børneterapien Odense Team A Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Platanvej 15 6375 4100 platanhaven@odense.dk www.platanvej.dk Kontakt oplysninger Leder af Børneterapien: Malene

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Erhvervet hjerneskade Horsens Kommunes indsatser Fysioterapi Ergoterapi Specialrådgivning (Tale høre syn) Informations-

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Ydelseskatalog 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune MOBILITETSOMRÅDET

Ydelseskatalog 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune MOBILITETSOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune MOBILITETSOMRÅDET MOBILITETSOMRÅDET Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, der yder specialrådgivning om hjælpemidler

Læs mere

Anita Hinge, Fysioterapeut. Tlf.: Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut. Tlf.: Lotte Haugaard, Ergoterapeut

Anita Hinge, Fysioterapeut. Tlf.: Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut. Tlf.: Lotte Haugaard, Ergoterapeut Specialrådgivning Terapeuter Anita Hinge, Fysioterapeut Speciale: Boligrådgivning, siddestillingsanalyse og handicapbiler Tlf.: 51 72 15 99 Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut Speciale: Velfærdsteknologi,

Læs mere

Falck Hjælpemidler A/S tilbyder

Falck Hjælpemidler A/S tilbyder Falck Hjælpemidler A/S tilbyder Specialrådgivning Hjælpemidler til børn og voksne, afprøvning og tilpasning. Siddestillingsanalyse Trykmåling Boligrådgivning Handicapbiler Gangtest Generel rådgivning Hot

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Faaborg Midtfyn Kommune

Ydelseskatalog 20. Faaborg Midtfyn Kommune Ydelseskatalog 20 Faaborg Midtfyn Kommune MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Nedsat funktionsevne i uddannelse

Nedsat funktionsevne i uddannelse Specialrådgivning Specialrådgivning vedr. unge og voksne med nedsat funktionsevne i uddannelse CKHM CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner

Læs mere

Ydelseskatalog 2016. Svendborg Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog 2016. Svendborg Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Svendborg Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Tværgående visitationsgruppe Sygehuse Praktiserende læger Hjemmesygepleje Jobcenter Børn & Skole forv. Henvisning/henvendelse fra

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune. Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune

Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune. Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune Definition af rehabliteringsbegrebet MarselisborgCentret. Rehabilitering

Læs mere

Hjerneskaderådgivningen

Hjerneskaderådgivningen Hjerneskaderådgivningen Dato for deklaration 1. marts 2013 Ejerforhold Fagligt område Geografi Ydelser Odense Kommune Hjerneskadeområdet Odense Hjerneskaderådgivningen tilbyder specialrådgivning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev nr. 9 Indhold: SJH fortsætter 1 Neuropsykologiske forløb... 2 Beskæftigelsesministeren besøger SJH 3 Nyt om mentorordningen 4 Hvor findes om hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil Omsorg og Sundhed Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016 Støtte til handicapbil Lovgrundlag for indsatsen 114 i Lov om Social Service / BEK

Læs mere

Undersøgelse og Vurdering

Undersøgelse og Vurdering Undersøgelse og Vurdering gruppe Voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne med ønske om vurdering af behovet for fysioterapeutisk/ergoterapeutisk behandling. En vurdering af

Læs mere

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade. Til de fynske kommuner

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade. Til de fynske kommuner Taleafdelingen Ydelseskatalog 2009 Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade Til de fynske kommuner Udredning & Sundhedsloven ( 5) Voksne med sprog-/tale- eller kommunikationsproblemer efter erhvervet

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Funktionsnedsættelser og erhverv

Funktionsnedsættelser og erhverv Specialrådgivning erhverv Specialrådgivning om kompensation på arbejdspladsen CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner i kommunerne og på regionens

Læs mere

ArbejdsPladsStress. Specialrådgivning erhverv. APS servicetjek - støj, belysning og arbejdsstillinger

ArbejdsPladsStress. Specialrådgivning erhverv. APS servicetjek - støj, belysning og arbejdsstillinger Specialrådgivning erhverv APS servicetjek - støj, belysning og arbejdsstillinger CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner i kommunerne og på

Læs mere

Plejehjemsprocedure Procedure ved indflytning

Plejehjemsprocedure Procedure ved indflytning Plejehjemsprocedure Procedure ved indflytning Personalet på afdelingen informerer terapeuterne på plejehjemmene om nye indflytninger ved at informere mundtligt eller via mail til Fællespostkassen. Fysioterapeuten

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ydelseskatalog 2015. Kerteminde Kommune IKT-OMRÅDET

Ydelseskatalog 2015. Kerteminde Kommune IKT-OMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Kerteminde Kommune IKT-OMRÅDET IKT-OMRÅDET INDHOLD Basisydelser - Abonnement IKT 1 Hjælpemidler til alternativ og støttet kommunikation Tværfaglig specialrådgivning i specielle og komplekse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Anita Hinge, Fysioterapeut. Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut. Lotte Haugaard, Ergoterapeut. Speciale: Børn og cykler Tlf.

Anita Hinge, Fysioterapeut. Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut. Lotte Haugaard, Ergoterapeut. Speciale: Børn og cykler Tlf. Specialrådgivning Terapeuter Anita Hinge, Fysioterapeut Speciale: Siddestillingsanalyse og handicapbiler Tlf.: 51 72 15 99 Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut Speciale: Velfærdsteknologi, siddestillingsanalyse

Læs mere

Bilag 1. Ydelseskatalog og priser

Bilag 1. Ydelseskatalog og priser Bilag 1 Ydelseskatalog og priser Ydelseskatalog og priser Dato: 3. november 2008 Driftsherrer: Navn Region Leverandør: Navn Adresse Postnummer By Telefonnr. E-mail-adresse Døvblindecentret Ydelsesoversigt:

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Rehabilitering på ældreområdet

Rehabilitering på ældreområdet Rehabilitering på ældreområdet April 2015 Anja Bihl-Nielsen, Programleder, Kontor for ældre og demens Rehabilitering i den kommunale ældrepleje KOMPENSATION REHABILITERING AUTONOMI Tilrettelæggelse af

Læs mere

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen Afrapportering KKR Syddanmark Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse National Koordination - Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Målgruppen... 3 Målgruppen

Læs mere

Børn og Unge med handicap

Børn og Unge med handicap Center for Børn, Unge og Familie 2008 Børn og Unge med handicap - En vejledning til forældre Indhold Målsætninger 3 Introduktion hvem hvad - hvor 4 Indledende samarbejde 6 Samarbejdet mellem dig og handicaprådgivningen

Læs mere

Ydelseskatalog 2016. Odense Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog 2016. Odense Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Odense Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Kvalitetsstandard for genoptræning Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 25.03 2015 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

Udkast til kontrakt 2009. Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder

Udkast til kontrakt 2009. Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder Region Syddanmark 8. september 2008 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Rytterkasernen 17, 5000 Odense C. Udkast til kontrakt 2009 Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 1 Hvem kan få en boligindretning Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om boligindretning Sagsforløb

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007.

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Indhold : 1. Kort om projektet. 2. Konklusion 3. Målopfyldelse, skematisk 4. Beskrivelse af forløbet 5. Evaluering af indsatsen på plejecentrene og i

Læs mere

T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3

T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 TALEAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 3 T3 Eneundervisning af voksne med dysartri... 4 T4 Holdundervisning

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere