Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret"

Transkript

1 Referat Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:15 Mødet afsluttet: kl. 12:35 Mødested: Ekstraordinært Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Birthe Andersen, Vivi Jensen og Jørgen Bing. Følgende sager behandles: Pkt. Tekst 1 Ansøgning om tilskud til ombygning af egnede tomme bygninger til midlertidige boliger til flygtninge 2 Ansøgning om tilskud til almene familieboliger, der kan målrettes flygtninge Side 2 9

2 Side Ø Ansøgning om tilskud til ombygning af egnede tomme bygninger til midlertidige boliger til flygtninge Resumé Regeringen og KL indgik 18. marts 2016 en topartsaftale om integrationsindsatsen. En del af aftalen var, at der for at styrke kommunernes muligheder for boligplacering blev afsat en tilskudspulje på 150 mio. kr. til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge. Puljen udmøntes som to ansøgningspuljer på 75 mio. kr. i 2016 og 75 mio. kr. i Sagsfremstilling Regeringen og KL indgik 18. marts 2016 en topartsaftale om integrationsindsatsen. En del af aftalen er, at der for at styrke kommunernes muligheder for boligplacering blev afsat en tilskudspulje på 150 mio. kr. til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge. Det er valgt først at beskrive de generelle rammer for ansøgningspuljen, og derefter beskrives forslag til konkrete projekter i, som der kan søges om tilskud til. Generelle rammer for tilskudspuljen Tilskud fra puljen har til formål at løse akut opståede behov for midlertidige boliger i kommuner, hvor flygtningestrømmen udgør et ekstraordinært pres i forhold til den eksisterende boligsituation. Støtte gives til etablering af nye midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge. Etableringen af midlertidige boliger kan ske ved at erhverve, indrette eller leje ejendomme. Kommunerne kan i praksis løse opgaven på mange forskellige måder, herunder fx. ved at erhverve pavilloner og private boliger eller ombygge nedlagte institutioner. Tilskuddet vil kunne ydes for op til 50 pct. af kommunens udgifter til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge. Hvis kommunen køber en ejendom og ændrer ejendommen til boliger til flygtninge, kan både udgifterne til køb af ejendommen og udgifterne til ændring af ejendommen til boligformål indgå i de udgifter, som kommunen ansøger om støtte til. Der ydes ikke tilskud til drift, inventar, grund og byggemodning.

3 Puljen er på i alt 150 mio. kr., heraf 75 mio. kr. i 2016 og 75 mio. kr. i Første ansøgningsrunde med ansøgningsfrist d. 15. juni 2016 vedrører udelukkende de 75 mio. kr. i Tilskuddet fra puljen fordeles blandt kommunerne, der har ansøgt om tilskud, med udgangspunkt i følgende kriterier: 1. Kommunens boligpotentiale. 2. Kommunens tilgang af flygtninge. 3. Kommunens økonomiske vilkår. Side 3. Tilskuddet til hver kommune kan maksimalt svare til 50 pct. af de udgifter til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge, som kommunen har ansøgt om tilskud til. Eksempelvis vil en kommune kun kunne få et tilskud på 3 mio. kr., hvis kommunen har ansøgt om projekter for minimum 6 mio. kr. Hvis kommunen har søgt om et større tilskudsbeløb end det tildelte tilskud, kan kommunen disponere det tildelte tilskud frit mellem de projekter, der var ansøgt om tilskud til, dog således at tilskuddet til det enkelte projekt ikke kan overstige 50 pct. af de ansøgte udgifter. Den samlede projektperiode løber fra 18. marts 2016 til 31. december Kommunens bevilling til projektet skal gives i projektperioden, mens den forventede slutdato for projektet, kan ligge efter projektperiodens udløb. Udlændinge, Integrations og Boligministeriet forventer, at ansøgningsrunden for puljen for 2017 påbegyndes i november 2016, dog med forbehold for vedtagelse af finansloven for Behovet for midlertidige boliger i har en kvote for modtagelse af flygtninge i 2016 på 254. Pt. har kommunen modtaget 38 heraf, men det er fortsat Udlændingestyrelsens vurdering, at kvoten vil blive udnyttet fuldt ud. Det er derfor risiko for, at kommunen i løbet af kort tid vil modtage et større antal flygtninge med kort varsel. De flygtninge kommunen modtager kan både være familier og/eller enlige. Som udgangspunkt forsøger integrationsteamet at boligplacere flygtninge permanent så snart de ankommer til kommunen. Det forholder sig dog sådan, at særligt enlige flygtninge er vanskelige at boligplacere permanent, idet udbuddet af små billige boliger pt. er mindre end efterspørgslen. Da integrationsteamet samtidigt forventer, at det primært vil være enlige flygtninge, som kommunen vil modtage, er der derfor behov for en vis kapacitet af midlertidige boliger til denne målgruppe. Såfremt kvoten vil blive opfyldt vil der i resten af integrationsåret 2016 (som løber fra marts 2016 til februar 2017) skulle modtages og boligplaceres 216 flygtninge, som altså forventes primært at være enlige. Det er pt. kendt, at kommunen pr. 1. juli 2016 vil modtage 11 nye flygtninge.

4 Forslag til opbygning af yderligere boligkapacitet i Forvaltningen har udarbejdet forslag til, hvordan den nødvendige kapacitet for midlertidige boliger kan opbygges på kort sigt. Forslaget indebærer renovering af tomme kollegieboliger, indretning af tomme ældreboliger samt ombygning af tidligere daginstitutioner. I dag råder Integrationsteamet over 16 boliger på Vestergården i Sindal, hvor der kan boligplaceres 32 flygtninge ved to pr. bolig. Nedenfor er gennemgået forslag til projekter, der vil udbygge kapaciteten til i alt 76 boliger med plads til 152 flygtninge ved to pr. bolig. Side 4. Yderligere boliger på Vestergården i Lendum På Vestergården i Lendum er der mulighed for at få råderet over 4 nuværende ældreboliger til flygtninge. Disse 4 boliger kan deles op, så der i alt bliver 8 boliger. Dermed kan der huses yderligere 16 midlertidigt boligplacerede flygtninge på Vestergården. Der er i dag stillet 16 boliger til rådighed på Vestergården til midlertidig boligplacering af flygtninge. Efter opnormeringen med 8 boliger kan Vestergården således huse i alt 48 midlertidigt boligplacerede flygtninge ved to beboere i hver bolig. Anlægsudgiften ved opdeling af boligerne på Vestergården vil beløbe sig til 0,056 mio. kr. Direktionen er pt. ved at vurdere, om det samlet set kan være mere hensigtsmæssigt at købe ældreboligerne i Lendum med mulighed for statslig medfinansiering end fortsætte den nuværende lejemodel. Muligheden for et eventuelt køb af ældreboligerne i Lendum er ikke beskrevet i den økonomiske opstilling i bilaget. Renovering af Kollegieboliger på Nordbovej ejet af boligselskab Den nuværende afdeling 1901 er et kollegiebyggeri med 24 små boliger, der pt. står tomme. Boligerne er i dårlig stand og med utilstrækkelige el, vand og varmeinstallationer. Asylcenter Brovst / Jammerbugt Asylafdeling har tidligere i en 5 måneders periode benyttet kollegieboligerne til indkvartering af asylansøgere. Bygningen blev imidlertid rømmet igen, da det blev vurderet, at dens generelle stand er for ringe. Det drejer sig dels om problemer med fugt, utætte vinduer mv., dels om de tekniske installationer, der er i dårlig stand og for elinstallationernes vedkommende også underdimensionerede i forhold til nutidens behov. Det er dog Domeas egen vurdering, at stedet med en nødtørftig renovering i størrelsesordenen 0,500 mio. kr. igen vil kunne anvendes til midlertidig indkvartering af flygtninge i en kortere årrække. Ejendommen står pt. tom og har gjort det siden 2007 bortset fra den nævnte 5 måneders periode i Der er fra Hjørring Kommune givet tilladelse til nedrivning, og bygningen vil stå overfor nedrivning, når den ikke længere skal bruges til boligplacering af flygtninge. Domea er pt.

5 bevilget nedrivningsstøtte fra Landsbyggefonden, som muligvis ikke vil være gældende, såfremt nedrivningen udskydes. Side 5. Det forudsættes, at kan indgå en for Byrådet acceptabel aftale med boligselskabet om forhold vedr. bl.a. tomgangsleje i perioden under og efter at kollegieboligerne er stillet til rådighed for til boligplacering af flygtninge, eventuel kompensation for tabt nedrivningsstøtte mv. Ombygning af tidligere børnehaver i Sindal Projektet består af ombygning af tre tidligere børnehaver i Sindal beliggende på adresserne Østergade 27 og 29 samt Møllebakken 5. Østergade 27 er en bygning på i alt 544 m2 excl. kælder, hvor der kan etableres i alt 14 værelser af varierende størrelse fordelt på husets 3 plan. I stueetagen er der fælles toilet og badefaciliteter samt ét af husets køkkener, på 1. sal forefindes endnu et køkken, mens 2. salen vil være udnyttet med 2 værelser, fællesrum og gangareal. Østergade 29 er et hus i et plan på 160 m2, hvor der kan indrettes 5 værelser af varierende størrelse. Huset indeholder to toilet/baderum og har gode fællesarealer og et stort køkken. Denne bygning kan indrettes til permanente boliger på et senere tidspunkt (eventuel indretning til permanente boliger vil dog medføre en udgift af ukendt størrelse, bl.a. til individuelle forbrugsmålere mv.). Møllebakken 5 er på 320 m2 inkl. kælder, som kan anvendes til beboelse. Der kan etableres i alt 9 værelser i kælder og stueplan, og husets køkken, toilet og badefaciliteter forefindes i kælderen. Projektet i Sindal kan etapeopdeles, hvor der startes med de mest velegnede og/eller billigste bygninger, eller prioritering af den ene bolig, der på et senere tidspunkt kan omdannes til permanent bolig. Anlægsudgiften for det samlede projekt med ombygning af de tidligere børnehaver i Sindal vil beløbe sig til 4,438 mio. kr. Puljeansøgning Det forslås, at ansøger om tilskud fra puljen til de ovenstående tre projekter. Den samlede anlægsudgift for projekterne vil være på 4,994 mio. kr., og der kan således søges om et tilskud på 2,497 mio. kr. Såfremt kommunens ansøgning imødekommes vil nettoanlægsudgiften til projekterne blive 2,497 mio. kr.

6 Låneadgang Der er automatisk låneadgang til kommunale nettoanlægsudgifter til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til integrationsloven. Side 6. Løbende drift Udover anlægsudgifterne vil der løbende være både driftsudgifter (primært husleje) og indtægter (flygtningens betaling, refusion, huslejeindtægter). I nedenstående tabel er der givet et overslag over den løbede driftsøkonomi ved gennemførelse af projektet, hvor 2016 medgår med 4 måneders drift: Nettodriftssudgifter, mio. kr. (=indtægt) Ydelseskontoret Vestergården, Lendum* 0,018 0,054 0,108 0,108 0,108 0,396 Kollegieboligerne, Nordbovej 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Den tidligere børnehave i Sindal 0,091 0,273 0,547 0,547 0,547 2,005 Ydelseskontoret i alt 0,109 0,327 0,655 0,655 0,655 2,401 Huslejeindtægter 0,364 Netto på kommuneniveau 0,255 1,094 0,767 1,094 0,439 1,094 0,439 1,094 0,439 4,740 2,339 Note: * Der er ikke medregnet en årlig besparelse på tomgangsleje under SÆH Beregningerne vedr. økonomien hviler på en række centrale forudsætninger om usikre forhold såsom udlejningsgrad, afklaring af refusionsregler mv. Forudsætningerne og gennemgang af de økonomiske beregninger vedr. de løbende driftsudgifter og indtægter er gennemgået i vedlagte bilag. Lovgrundlag Aktstykke 82 om udmøntning af topartsforhandlinger vedr. bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, tiltrådt 4. maj 2016 af Finansudvalget. Integrationsloven. Lånebekendtgørelsen.

7 Side 7. Økonomi Såfremt projekterne opnår fuldt tilskud fra pulje, vil der skulle meddeles en nettoanlægsbevilling på 2,497 mio. kr. Såfremt projekterne realiseres, og forudsætningerne for beregningerne ikke ændres, vil der skulle meddeles en nettodriftsbevilling til ydelseskontoret på 0,109 mio. kr. i 2016, 0,327 mio. kr. i 2017 og 0,655 mio. kr. i Såfremt projekterne realiseres, og forudsætningerne for beregningerne ikke ændres, vil der skulle meddeles en nettodriftsbevilling vedr. husleje indtægter på 0,255 mio. kr. i 2016, 0,767 mio. kr. i 2017 og 1,094 mio. kr. i Det foreslåes, at det bevillingerne meddeles i forbindelse med Økonomirapport 2 eller 3, hvor det dels er afklaret, hvor stort et tilskud kommunen vil få fra puljen, og hvor forudsætningerne for den løbende drift yderligere kvalificeres. Der er automatisk låneadgang til kommunale nettoanlægsudgifter til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til integrationsloven. Ældreboligerne på Vestergården i Lendum er generelt svære at udleje, og SÆH har derfor løbende udgifter til tomgangsleje. Når de 4 ældreboliger på Vestergården i Lendum stilles til rådighed for flygtning, vil dette medføre reducerede udgifter til tomgangsleje under SÆH. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge.

8 Side 8. Direktionen indstiller, at Byrådet ansøger om tilskud på 2,497 mio. kr. i 2016 fra puljen til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge at såfremt Direktionen før ansøgningsfristen d. 15. juni 2016 har vurderet, at det med mulighed for statslig medfinansiering vil være mere hensigtsmæssigt at købe ældreboligerne i Lendum fremfor at fortsætte den nuværende lejemodel, vil puljeansøgningen blive opjusteret med 50 % af udgiften til at erhvervelse af ældreboligerne i Lendum at Byrådet tilkendegiver, at de foreslåede projekter med en samlet anlægsudgift på 4,994 mio. kr. vil blive gennemført under forudsætning af, at der opnås det ansøgte tilskud fra puljen, og at øvrige forudsætninger om anlægs og driftsøkonomien ikke ændrer sig væsentligt at Byrådet vil genoverveje projekternes gennemførelse og prioriteringen de enkelte projekter og etaper, såfremt det opnåede tilskud bliver mindre end det ansøgte og/eller forudsætninger om anlægs og driftsøkonomien ændrer sig væsentligt at gennemførelsen af projektet vedr. Kollegieboligerne på Nordbovej betinges af, at der kan indgås en for Byrådet acceptabel aftale med boligselskabet om forhold vedr. bl.a. tomgangsleje i perioden under og efter at kollegieboligerne er stillet til rådighed for til boligplacering af flygtninge, eventuel kompensation for tabt nedrivningsstøtte mv. at de projekter der gennemføres vil blive etableret etapevis ud fra konkret vurdering af behovet at Byrådet meddeler anlægs og driftsbevillinger relateret til gennemførsel af projekterne i forbindelse med Økonomirapport 2 eller 3 i 2016 at låneadgangen for 2016 som følge af nettoanlægsudgifter til boliger til flygtninge indgår ved opgørelsen af s samlede låneadgang for 2016, og eventuel låntagning således besluttes af Byrådet i forbindelse hermed i marts 2017 Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges. Birthe Andersen, Vivi Jensen og Jørgen Bing deltog ikke i mødet.

9 Side Ø Ansøgning om tilskud til almene familieboliger, der kan målrettes flygtninge Resumé Regeringen og KL indgik 18. marts 2016 en topartsaftale om integrationsindsatsen. En del af aftalen var, at der som led i at styrke kommunernes muligheder for boligplacering blev afsat en pulje på 640 mio. kr. til små almene boliger, der kan målrettes flygtninge. Puljen udmøntes som en ansøgningspulje med en på forhånd udmeldt tilskudsramme. Sagsfremstilling Regeringen og KL indgik 18. marts 2016 en topartsaftale om integrationsindsatsen. En del af aftalen var, at der som led i at styrke kommunernes muligheder for boligplacering blev afsat en pulje på 640 mio. kr. til små almene boliger, der kan målrettes flygtninge. Idet puljen er afsat som en del af topartsaftalen om integrationsindsatsen, er det nærliggende, at puljen anvendes til almene permanente boliger til flygtninge. Det er derfor også muligt at forbeholde boligerne til flygtninge gennem den kommunale anvisningsret. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at der ikke er krav om, at boligerne bebos af flygtninge. Det betyder, at på både kort og lang sigt vil boligerne kunne finde anden anvendelse end boligplacering af flygtninge, herunder fx som små billige boliger til personer og familier, som rammes af indførelsen af kontanthjælpsloftet. Den 4. maj 2016 er tilgået samtlige kommunalbestyrelser et brev om udmøntningen af puljen. Puljen er en ansøgningspulje med en på forhånd udmeldt tilskudsramme. Ansøgningsfristen er 15. juni Rammerne for puljen Tilskud fra puljen ydes til hel eller delvis dækning af det kommunale grundkapitalindskud ved etablering af almene familieboliger. Det kommunale grundkapitalindskud ved opførelse af almene boliger udgør frem til og med % jf. aftalen af 25. september 2015 om opfølgning på forhandlingsresultatet fra juli 2015.

10 Puljen er på i alt 640 mio. kr., og den enkelte kommune er tildelt en ramme baseret på den fordeling af flygtninge til kommunerne, som er udmeldt for årene Side 10. s udmeldte tilskudsramme er jf. bekendtgørelsen på 10,129 mio. kr., og tilskud fra puljen gives med et fast beløb pr. bolig. Det faste tilskud pr. bolig svarer til 75 pct. af grundkapitalindskuddet til en bolig på 40 m 2 beregnet på grundlag af maksimumbeløbet inkl. det gennemsnitlige energitillæg for almene familieboliger i 2016 i den enkelte kommune. Tilskuddet pr. bolig udgør jf. bekendtgørelsen for s vedkommende kr., men dog højst et beløb der svarer til det fulde grundkapitalindskud til boligen. Det samlede tilskud pr. tilsagn kan således højst udgøre et beløb, der svarer til det fulde grundkapitalindskud til de boliger, hvortil der ydes tilskud. Det betyder, at Hjørring Kommune ved fuld udnyttelse af den udmeldte tilskudsramme kan få fuldt tilskud på op til kr. til det kommunale grundkapitalindskud på op til 174 tilskudsberettigede almene boliger. For at boligerne er tilskudsberettiget, skal mindst halvdelen af boligerne med tilskud være mindre end 55 m 2. Derudover udøver kommunen anvisningsretten til alle boliger med tilskud. Som følge heraf betaler kommunen for tomgangslejen og garanterer for boligtagerens forpligtelser ved fraflytning. Anvisningsretten kan overdrages til boligorganisationen efter aftale herom. Tilskud fra puljen kan ydes til etablering af almene familieboliger, som Byrådet efter d. 5. juli 2016 og inden d. 31. december 2017 giver tilsagn om støtte. Eventuel ikke anvendt tilskudsramme bortfalder herefter. Ved ansøgningen skal Byrådet vurdere behovet for nye almene familieboliger i kommunen, og på den baggrund ansøge om en andel af puljen. Der kan søges om en større eller mindre andel end den udmeldte tilskudsramme. En eventuel ikkeansøgt ramme fordeles blandt kommuner, som har ansøgt om mere end deres udmeldte ramme efter en konkret vurdering, der sker på baggrund af den enkelte kommunes boligbehov. Boligbehovet Antallet af små og billige boliger under 50 m 2 i fra faldet med 190 fra til Det bemærkes, at ud af de boliger i 2015 var der registreret 342 boenheder som ubeboet pr. primo Dette tal indeholder blandt andet ungdomsboliger, som ikke kan anvendes som permanent boligplacering, og hertil kommer, at presset på de små og billige boliger er tiltaget gennem 2015, hvilket ikke opfanges af statistikken. De små og billige bo

11 liger er efterspurgt af både flygtninge og personer og familier, som rammes af indførelsen af kontanthjælpsloftet. Side 11. Konkrete projekter Forvaltningen drøfter pt. to konkrete projekter med Domea, som kan give udslag i op til 120 tilskudsberettigede boliger i Hjørring by. De konkrete projekter vil bestå af boliger af forskellige størrelser med henblik på at imødegå forskellige boligbehov samt opnå en bred og mangfoldig beboersammensætning i boligerne. Der vil endvidere være fokus på at byggeriet er langtidsholdbart ift. boligefterspørgslen i Hjørring. Fx vil der være fokus på en fleksibel indretning af de mindste boliger, som muliggør sammenlægning til større boliger på et senere tidspunkt. Overvejelser om ansøgning Kommunen er ikke forpligtet til at udnytte den tilskudsramme, der tildeles efter ansøgning herom. Såfremt kommunen får tildelt en tilskudsramme, og ikke har givet (Skema A) tilsagn om støtte til opførelsen af tilskudsberettigede boliger inden d. 31. december 2017, vil ikke anvendt tilskudsramme blot bortfalde. Omvendt er det ikke muligt at opnå tilskud fra puljen, hvis der ikke ansøges herom inden d. 15. juni Idet der er konkret drøftelse om to projekter med Domea kan det således være hensigtsmæssigt at ansøge om en tilskudsramme, der matcher projekterne, når dette kan gøres uden at kommunen forpligter sig til at gennemføre hverken de konkrete projekter eller andre almen boligprojekter. På denne baggrund indstilles det, at ansøger om en tilskudsramme på 6,980 mio. kr. svarende til 120 tilskudsberettigede boliger. Lovgrundlag Bekendtgørelse nr. 403 af 21. april 2016 om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge. Økonomi Såfremt grundkapitalindskuddet for de tilskudsberettigede boliger overstiger kr. pr. bolig, skal kommunen selv finansiere det højere indskud. Idet kommunen i udgangspunktet udøver anvisningsretten til boligerne, vil kommunen skulle betale for tomgangsleje samt garantere for boligtagerens forpligtel

12 ser ved fraflytning. Det indebærer en ikke ubetydelig risiko for løbende udgifter til tomgangsleje. Side 12. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Direktionen indstiller, at der ansøges om tilskud på 6,980 mio. kr. fra puljen at forvaltningen fortsætter dialogen med Domea om de konkrete projekter at Byrådet ved fremsendelse af ansøgning om tilskud fra puljen ikke forpligter sig til at gennemføre hverken de konkrete eller andre almen boligprojekter Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges. Birthe Andersen, Vivi Jensen og Jørgen Bing deltog ikke i mødet.

13 Side 13. Underskrifter Arne Boelt Helmuth Zickert Peter Duetoft Vivi Jensen Dan Andersen Henrik Jørgensen Birthe Andersen Daniel Rugholm Jørgen Bing

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 3.juni 2016 Side 1. Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Nærværende notat vil gennemgå beregninger af

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 13. Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering opfølgning på handleplan

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune

2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 2. november 2015 2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42. Ansøgningsfrist den 15.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42. Ansøgningsfrist den 15. Styrelsen for international Rekruttering og Integration April 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 15. juni

Læs mere

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 30. oktober 2015 Titel: Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Når strategi for

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Kommunen modtager årligt et antal flygtninge. Flygtningene fordeles blandt landets kommuner ud fra landstal. Antal forløb primo

Kommunen modtager årligt et antal flygtninge. Flygtningene fordeles blandt landets kommuner ud fra landstal. Antal forløb primo NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Midlertidig og varig boligplacering af flygtninge og andre med akut boligbehov

Læs mere

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P21-1-15 Dato: 23.3.2015 Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 På grund af det ekstraordinære store

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Forøget behov for midlertidige og varige boliger til flygtninge

NOTAT. Allerød Kommune. Forøget behov for midlertidige og varige boliger til flygtninge NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Forøget behov for midlertidige og varige boliger til flygtninge Byrådet behandlede

Læs mere

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer.

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer. NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 06. marts 2015 Sekretariatet Yderligere forøget behov for midlertidige

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6. Styrelsen for International Rekruttering og Integration December 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 6. februar

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Kombinationsmodeller og mulig pulje Indhold Indledning...3 Stenild Omsorgshjem kombineret med en delvis ældrecenterfunktion...3 Stenild Omsorgshjems perspektiv...3

Læs mere

Generel boliganvisning i Frederikssund

Generel boliganvisning i Frederikssund Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune Baggrund I forbindelse med kommunalt igangsat projekt vedrørende beskrivelse og analyse af Frederikssund Kommunes indsats for flygtninge i et fremadrettet

Læs mere

Notat om tilpasning af almene nybyggeriprojekter med henblik på indarbejdelse af små familieboliger målrettet flygtninge

Notat om tilpasning af almene nybyggeriprojekter med henblik på indarbejdelse af små familieboliger målrettet flygtninge KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 8 Notat om tilpasning af almene nybyggeriprojekter med henblik på indarbejdelse af små familieboliger målrettet flygtninge Notatet

Læs mere

Handleplan for boligplacering af flygtninge.

Handleplan for boligplacering af flygtninge. Punkt 9. Handleplan for boligplacering af flygtninge. 2014-42050. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget godkender At nyankomne flygtninge

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

15. Boligplacering af flygtninge

15. Boligplacering af flygtninge Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 15. Boligplacering af flygtninge 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget tilgang af flygtninge

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:15 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Viggo Bilde og Peter

Læs mere

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Dagens program Kl. 13-15: Forvaltningen orienterer Den politiske ramme Fakta om flygtningene

Læs mere

Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Social- og Arbejdsmarked Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Generelt vedr. situationen omkring boligplacering af flygtninge i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

FAQ om flygtningeboliger

FAQ om flygtningeboliger FAQ om flygtningeboliger KL har svaret på en række hyppige spørgsmål vi får fra kommuner vedr. flygtningeboliger. Spørgsmål og svar fremgår nedenfor og er grupperet under følgende overskrifter, hvor også

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Referat af Åben dagsorden

Referat af Åben dagsorden Referat af Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:50 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

1. Billige permanente boliger - strategi Sagsnr.:

1. Billige permanente boliger - strategi Sagsnr.: 1 1. Billige permanente boliger - strategi Sagsnr.: 219-2015-45098 Sagsfremstilling Formålet med denne sag er at udarbejde ny sagsfremstilling for de punkter, som Byrådet ikke godkendte i mødet den 30.

Læs mere

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen Udkast til SAMARBEJDSAFTALE mellem Skanderborg Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen om anvisning af almene boliger i Skanderborg Kommune Aftale Mellem Skanderborg Kommune på den ene side

Læs mere

Prognose for flygtningeboliger - april 2016

Prognose for flygtningeboliger - april 2016 Sagsnr. 03.25.00-P07-1-15 Cpr. Nr. Dato 27-04-2016 Navn Sagsbehandler Bent Norman Hummelmose Prognose for flygtningeboliger - april 2016 Nedenstående tabel er en prognose for de midlertidige boliger til

Læs mere

Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas. Åben sag

Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas. Åben sag Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas Åben sag Resumé I forbindelse med budgetforlig 16. september 2010 er et af opmærksomhedspunkter B2011 om en samlet administration af ældreboliger/udlejningsboliger

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet Munkesøparken LBF-: 277 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter alle

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Status vedrørende flygtninge

Status vedrørende flygtninge Punkt 3. Status vedrørende flygtninge 2014-20536 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Magistratens orientering status vedrørende flygtninge. Direktørgruppen har drøftet sagen i mødet

Læs mere

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 Kommunerne står over for at skulle modtage markant flere flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget

Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget Kapitel 1 Beskrivelse af området Udvalget beskæftiger sig med en række overordnede politiske og strategiske opgaver i relation til integration og

Læs mere

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge. Notat Notat til sagen: Integration - nye flygtninge Beskæftigelse og Sundhed Udlændingestyrelsen orienterer i brev af 4. december 2014: Den 30. marts 2014 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventede,

Læs mere

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer November 2015 Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer Titel: Der formuleres en titel, som understreger, at parterne med aftaleindgåelsen forpligter sig til

Læs mere

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16.1 - Bilag: Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote DokumentID: 4078135 18. februar 2015 Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote Opsummering

Læs mere

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Byrådet vedtog i maj 2008 Integrationspolitikken for Skanderborg Kommune. Overordnet fremgår følgende Politiske visioner og udviklingsmål:

Læs mere

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger Til: Økonomiudvalget Fra: Forvaltningen Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger 13. november 2014 Furesø Kommune modtager 31 flygtninge i 2014. Oprindelig

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde mandag den 23. februar 2015 Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri 20. februar 2015 Side 1 af 5 Notat til udvalget på baggrund af byrådets drøftelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte 2014/1 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-34 Fremsat den 11.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård,

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Status og strategi for boligplacering af flygtninge

Status og strategi for boligplacering af flygtninge Status og strategi for boligplacering af flygtninge Sagsgang og sagstype Udvalget for Arbejdsmarkedet, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutningssag INDSTILLING

Læs mere

Små og billige boliger med perspektiv. Attraktive boliger til flygtninge og andre med lav betalingsevne

Små og billige boliger med perspektiv. Attraktive boliger til flygtninge og andre med lav betalingsevne Små og billige boliger med perspektiv Attraktive boliger til flygtninge og andre med lav betalingsevne SMÅ OG BILLIGE BOLIGER MED PERSPEKTIV Attraktive boliger til flygtninge og andre med lav betalingsevne

Læs mere

4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede:

4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede: 4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede: 1. at 1-værelses ældreboliger fortrinsvist anvendes som boliger til sociale målgrupper, 2. at den nuværende

Læs mere

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 17-05-2016 Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge Kommunerne skal snarest muligt finde en bolig til de flygtninge, som modtages

Læs mere

Ejendommen fremstår med pudset/skuret facader og tag af henholdsvis bølgeeternit og pap.

Ejendommen fremstår med pudset/skuret facader og tag af henholdsvis bølgeeternit og pap. Sagsnr. 03.25.00-P20-2-15 Cpr. Nr. Dato 21-04-2016 Navn Sagsbehandler Bent Norman Hummelmose Ringstedgade 136, 4700 Næstved - Ombygning til flygtningeboliger. Huset er bygget i år 1900 og som omkring år

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:45 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Følgende sager behandles:

Læs mere

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 18. maj 2015 5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet 15-006528 Sagsfremstilling Administrationen fremlægger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016)

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Finanslovens 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 30. oktober 2015

Læs mere

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender.

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender. Aftaledokument for styringsdialog mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2015/2016 Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2015 kl.

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 11:00 Mødested: Hjørring Gymnasium og Hf-kursus - Skolevangen

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet for Høng og Omegn LBF-: 0953 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2003 via Magistraten Tlf. nr.:8940 6662 Jour. nr.: 82.06.00P00 2002/00211

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558.

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558. Punkt 5. Aalborg Kommune - Ældre og Handicapforvaltningen - Storemosevej - Hammer Bakker - Ansøgning om støtte til etablering af 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslusningsboliger (skema A). 2013-8558.

Læs mere

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 19-05-2016 Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre Sagsbehandler Per Christensen / Birgitte

Læs mere

NOTAT. Klik her for at angive tekst. Oplæg til boplacering af kvoteflygtninge i midlertidige boliger

NOTAT. Klik her for at angive tekst. Oplæg til boplacering af kvoteflygtninge i midlertidige boliger NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomi og analyse Oplæg til boplacering af kvoteflygtninge i midlertidige boliger Den 13. oktober 2014 blev byrådet orienteret om den aktuelle tilgang til Køge

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015:

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015: 1 13. april 2016 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab 3. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 4. Nybyggeri og helhedsplaner 5. Konklusion 6. Baggrund

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Grundkapital til almene familieboliger. Beskæftigelsesudvalget og Plan- og Ejendomsudvalget Fællesmøde 29. august 2016

Grundkapital til almene familieboliger. Beskæftigelsesudvalget og Plan- og Ejendomsudvalget Fællesmøde 29. august 2016 Grundkapital til almene familieboliger Beskæftigelsesudvalget og Plan- og Ejendomsudvalget Fællesmøde 29. august 2016 Formål med fællesmødet Oplæg til budgetforhandlingerne: 24 mio. kr. til grundkapital

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

SÆH ønsker ligeledes afdækket, om kommunen kan pålægge de private boligselskaberne at udleje til en andre boligsøgende.

SÆH ønsker ligeledes afdækket, om kommunen kan pålægge de private boligselskaberne at udleje til en andre boligsøgende. Internt notat Team Byggeri og Ejendomme 03-04-2018 Side 1. Notat vedrørende midlertidig anden brug af plejeboliger 1. Sagens omstændigheder SÆH ønsker midlertidig at udleje kommunalt ejede almene ældreboliger,

Læs mere

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 6. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Svend-Aage Berg

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte m.v. til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer

Bekendtgørelse om støtte m.v. til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer BEK nr 252 af 21/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Ekstraordinært referat af Økonomiudvalgets møde den 24.03.2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3

Ekstraordinært referat af Økonomiudvalgets møde den 24.03.2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3 Ekstraordinært referat af Økonomiudvalgets møde den 24.03.2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) formand Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Mette Jorsø (V) udvalgsmedlem Niels

Læs mere

Notat. Bygning af små billige boliger

Notat. Bygning af små billige boliger Notat Vedrørende: Fælles - Notat Sagsnavn: Billige boliger til flygtninge og socialt udsatte Sagsnummer: 27.00.00-A00-6-17 Skrevet af: Torben Rugholm E-mail: torben.rugholm@randers.dk Forvaltning: Social

Læs mere

Notat Strategi for boliger til flygtninge

Notat Strategi for boliger til flygtninge INDLEDNING Kvoten for modtagelse af flygtninge er for Egedal Kommune sat op i januar 2015. Egedal Kommune skulle have modtaget 51 flygtninge i 2015. Kvoten blev ændret til 134 flygtninge og her ud over

Læs mere

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 16.12.2013. Punkt 17. 2012-47060.

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 16.12.2013. Punkt 17. 2012-47060. Punkt 17. Sundby-Hvorup Boligselskab Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2012-47060. Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Boligplacering af flygtninge spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte kommuner, december 2015 januar 2016. Aalborg Odense Køge Horsens Næstved

Boligplacering af flygtninge spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte kommuner, december 2015 januar 2016. Aalborg Odense Køge Horsens Næstved Sagsnr. 15.20.00-P35-3-12 Cpr. Nr. Dato 10-2-2016 Navn Sagsbehandler Joan Irene Larsen Boligplacering af flygtninge spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte kommuner, december 2015 januar 2016 Adspurgte

Læs mere

Et trygt bolig-valg i Rødekro by

Et trygt bolig-valg i Rødekro by Et trygt bolig-valg i Rødekro by Med 351 boliger i tæt lav bebyggelseg Velkommen til Rødekro Andelsboligforening - et trygt sted at bo Ryttervænget 30, 6230 Rødekro Telefon 74 66 23 70 Telefax 74 66 23

Læs mere

Fælles aftale om permanent boliganvisning af flygtninge

Fælles aftale om permanent boliganvisning af flygtninge Fælles aftale om permanent boliganvisning af flygtninge I henhold til 59, stk. 2 i lov om almene boliger mv. indgås følgende aftale om anvisning af boliger mellem: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Boligselskabet

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Økonomi & Personale. Vejledning ift. Alment Nybyggeri. Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Notat. Teknik & Miljø Økonomi & Personale. Vejledning ift. Alment Nybyggeri. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen Mobilnummer 21 53 36 50 E-mail csp@esbjergkommune.dk Notat Vejledning ift. Alment Nybyggeri Indhold Grundkapital:...2

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 5 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

A De midlertidige boliger (224 pladser) etableres inden for eksisterende portefølje i Ejendommen Ottiliavej 1-3.

A De midlertidige boliger (224 pladser) etableres inden for eksisterende portefølje i Ejendommen Ottiliavej 1-3. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1: Midlertidig husning af flygtninge 2016 Københavns Ejendomme har ud fra kriterier som pris, tidshorisont for etablering, mulighed

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 21-06-2011 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:55 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut

Læs mere

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen.

Læs mere

Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014.

Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014. Retningslinjer for udlejning

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 17.00 Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Kristine

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Lunderskov Boligforening

Lunderskov Boligforening Lunderskov Boligforening Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 3. juni 2015 kl. 18.00 Bemærk at vi starter kl. 17.00 med besigtigelse af arealer ved Hellas. Mødested: Kongsbjerghjemmet, Reinholdts Bakke

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Notat om boliger til flygtninge

Notat om boliger til flygtninge Notat om boliger til flygtninge Af nedenstående tabel fremgår, hvor mange flygtninge Skanderborg Kommune har modtaget på kvote 2015 i perioden marts oktober 2015. Der er i alt modtaget 122 flygtninge af

Læs mere

Den 15. november 2013. Aarhus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet nedenstående

Den 15. november 2013. Aarhus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet nedenstående Den 15. november 2013 Besvarelse af 10 dages forespørgsel fremsendt af Anne Mette Villadsen, byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti. Forespørgsel vedr. overbetalingen af friplejeboliger. Magistratsafdelingen

Læs mere