BBR-Kommune. Bygninger og boliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBR-Kommune. Bygninger og boliger"

Transkript

1 BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Forord Formål Anvendelse Adgang Skærmbilledets opbygning Datoformat Knapfunktioner m.m Dynamiske skærmbilleder Frivillige elementer (felter) Søgning Søgning på fanebladet Bygninger og boliger Søgefelter i Bygninger og boliger Kviksøgning Søgeresultater Opdatering af resultattræet Søgeresultat ved søgning på alle niveauer Resultattræ i forbindelse med byggesager Overførsel af resultattræet til videre sagsbehandling Knapper Historik Søgning medtaget historik Historik visning af et niveau Felthistorik Felthistorik i tooltip-teksten Entitetshistorik i resultattræet Gruppeboksen Historik Historik ved afslutning af byggesager Historik ved afslutning af byggesager et eksempel Entitetshistorik Felthistorik Sletning af historiske niveauer Niveauer og kontroller Niveauer Registrering af niveauer Kontroller Indberetning af notatlinje Definition Anvendelse Oprette Ændre Slette Identændringer Kopiering af byggesager Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 2 af 168

3 8. Kopifunktion Grund Definition Anvendelse Opret på matrikel Ændre Identændre Kopiere Slette Knapper Ejendomsoplysninger Matrikel Definition Anvendelse Oprette Ændre Identændre Slette Knapper Bygning Indledning Definition Anvendelse Opret ny stam bygning eller nybyggeri Opret byggesag Tilknyt andre niveauer i sagen Tilknyt andre niveauer i sagen Flytning af bygning til anden kommune Matrikulær ændring af bygning Fysisk flytning af bygning Ændre/fejlrette Identændre Kopiere Slette bygningens stamoplysninger Slette bygning med sag Knapper Opgang/indgang Definition Anvendelse Oprette Ændre Identændre Kopiere Slette Knapper Etage Definition Anvendelse Oprette Ændre Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 3 af 168

4 13.5. Identændre Kopiere Slette Knapper Rum Definition Anvendelse Oprette Ændre Identændre Kopiere Slette Knapper Enhed Definition Anvendelse Oprette Ændre Identændre Kopiere Slette Knapper Brugsenhed Definition Anvendelse Oprette Ændre Identændre Kopiere Slette Knapper Teknisk Anlæg Definition Anvendelse Oprette Ændre Identændre Kopiere Slette Knapper Byggesager Definition Anvendelse Byggesagskoder Byggesagskode 1 - BR Tilladelsessag uden ibrugtagningstilladelse Byggesagskode 2 - BR Anmeldelsessag (garager, carporte, udhuse og nedrivning) Byggesagskode 3 - BR Tilladelsessag med ibrugtagningstilladelse Byggesagskode 4 - BR Tilladelsessag landbrugsbygninger Byggesagskode 5 - BR Anmeldelsessag (øvrig) Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 4 af 168

5 18.4. Opret byggesag - Nybyggeri Opret byggesag - Om-/tilbygning eller nedrivning Via søgebillede Via resultatliste/søgning Ændre en byggesag Fremfinding af byggesager Ændre på niveauet Ændre på byggesagen Ændre på underliggende niveauer i byggesagen Tilknyt flere identer Slette Slet en byggesag Slet et underliggende niveau Afslutte byggesag Knapper Verserende byggesager Niveauet Grund (GRU) Andre niveauer Masseopdatering af enheder Trin 1 Vælg enheder Trin 2 Vælg felter Trin 3 Udfyld værdier /Gem ændringer Periodiske udskrifter Anmeldelsessager Påbegyndelsesrykkere Genvejstaster De generelle genvejstaster Genvejstaster til fanebladet Bygninger og boliger Øvrig hjælp Ændringslog Ændringer i version Ændringer i version Ændringer i version Ændringer i version Ændringer i version Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 5 af 168

6 1. Indledning 1.1. Forord Denne vejledning er en introduktion til at komme i gang med BBR-Kommunes faneblad Bygninger og boliger. Fanebladet Bygninger og boliger rummer faciliteter til registrering af bygninger og boliger, som er en lovbunden opgave der udføres af alle landets kommuner. Webadressen til løsningen er Det er kommunens ansvar at sikre den fornødne entydighed og kvalitet i registreringen i BBR-Kommune. Du kan på finde oplysninger, som kan hjælpe med at gøre datakvaliteten endnu bedre. Den nyeste udgave af vejledningen vil altid være tilgængelig på Formål I henhold til lov nr af 21. december 2005 om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering, retsafgiftsloven og tinglysningsloven, skal der etableres et landsdækkende register med oplysninger om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg. Hovedformålet med ændringen af BBR-loven er, at danne grundlag for en forbedring af datakvaliteten i Bygnings- og Boligregistret (BBR), herunder at effektivisere driften således, at registret drives både billigere og bedre Anvendelse Ifølge lov om bygnings- og boligregistrering skal BBR: Indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg mv. Indeholder en entydig registrering af alle bygninger, bolig- og erhvervsenheder samt de i registret optagne tekniske anlæg og tekniske enheder mv. Stille data til rådighed for offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber, personer og virksomheder. I medfør af BBR-lovens 3 f, som er udmøntet i cirkulære nr. 137 af 11. december 2002 om adresser, skal BBR endvidere: Indeholde grunddata om adresser, dvs. om samtlige adressebetegnelser mv. som administreres af kommunerne efter reglerne i BBR-lovens 3 a - 3 g Fungere som basisregister for enhver ny adressebetegnelse som kommunalbestyrelsen fastsætter eller ændrer efter reglerne sammesteds, uanset om disse adresser er knyttet til en bygning, bolig- eller erhvervsenhed eller et teknisk anlæg, som i øvrigt er registreret i BBR. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 6 af 168

7 Skabe rammerne for en ensartet administration af adresser på bebyggede og ubebyggede arealer og anlæg. BBR udgør endvidere et basisregister for data, som overføres til en række øvrige registre, ligesom BBR selv modtager data fra andre basisregistre. Siden førnævnte cirkulære fra 2002 er der i 2006 kommet en ny bekendtgørelse om vejnavne og adresser Adgang Hvis der er adgangsrettigheder du mangler, skal du kontakte brugeradministratoren i din kommune eller forvaltning. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 7 af 168

8 2. Skærmbilledets opbygning 2.1. Datoformat Datoer på BBR-Meddelelser og skærmbilleder i BBR-Kommune vises i formatet dd-mm-åååå. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato Knapfunktioner m.m. Denne oversigt viser de knapper og øvrige små funktioner, der anvendes på skærmbillederne: Knapper Annuller BBR-Meddelelse BBR-Medd-data Detaljer Ejd. Opl. Gem Gem Opret Opret bygning Kopier som ny bygning Opret opgang Kopier som ny opgang Beskrivelse Med knappen Annuller kan du fortryde dine indtastninger. Vælger du at klikke på denne knap, springer du direkte til fanebladet BBR-Meddelelse. Ved klik på denne knap fremkommer et skærmbillede, som tager udgangspunkt i BBR-Meddelelsen. Funktionalitet i billedet vil i store træk svare til det nuværende KMD BBR s skærmbillede Udskriv offentlig ejermeddelelse i daglig tale kaldet C191. Dog skal du ved ejerlejligheder se ejerlejlighederne som almindelige enheder således, at du kan benytte billedet til at få overblik over alle ejerlejligheder på en ejendom. Skærmbilledet vil vise BBR-oplysningerne som et almindeligt HTML skærmbillede. Skærmbilledet vil som udgangspunkt være tilgængeligt for alle, også for brugere, som ikke har adgang til at udskrive BBR-Meddelelser. Hvis der er byggesag på et niveau, vil disse blive vist under gruppeboksen Verserende byggesager. Ved klik på knappen Detaljer, får du åbnet for den enkelte sags detaljer. Der kan være flere sager med samme sagsnummer. Ved klik på denne knap finder du skærmbilledet Ejendomsoplysninger. Skærmbilledet indeholder information på tværs af BBR-niveauer samt oplysninger fra CPR, ESR, KMS og plandata. Plandata hentes fra PlansystemDK hos Landsplanafdelingen. De indtastede oplysninger gemmes som data i byggesagen. De indtastede oplysninger gemmes ved klik på denne knap. Ved klik på denne knap oprettes det niveau, der er indtastet oplysninger i. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette en bygning. En bygning er defineret som én eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed og som skærmer mod vejrliget. En bygning skal som minimum bestå af en overdækning (et tag). Vælger du at klikke på denne knap, oprettes der en kopi af den bygning du har åbent. Evt. indtastede ændringer på bygningen videreføres til den nye bygning. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette en opgang. Ved en opgang/indgang forstås det primære adgangsgivende opgangsareal og/eller en indgangsdør, som giver adgang til en samlet eller væsentlig del af en bygning. Vælger du at klikke på denne knap, oprettes der en kopi af den opgang du har åbent. Evt. indtastede ændringer på opgangen Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 8 af 168

9 Knapper Opret etage Kopier som ny etage Opret rum Kopier som nyt rum Opret enhed Kopier som ny enhed Opret brugsenhed Kopier som ny brugsenhed Opret teknisk anlæg Opret byggesag Ryd Slet Søg Beskrivelse videreføres til den nye opgang. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette en etage. Ved en etage forstås et sammenhængende vandret bærende etageplan i en bygning afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end 1/2 etagehøjde, regnes ikke som en samlet etage. Trappeskakter, udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i etagen. Vælger du at klikke på denne knap, oprettes der en kopi af den etage du har åbent. Evt. indtastede ændringer på etagen videreføres til den nye etage. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette et rum. Det er frivilligt at anvende Rum. Ved et rum forstås et volumen, som er fysisk afgrænset af loft, vægge og gulv og ikke yderligere rent fysisk er opdelt i rum. Vælger du at klikke på denne knap, oprettes der en kopi af det rum du har åbent. Evt. indtastede ændringer på rummet videreføres til det nye rum. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette en enhed. Ved en bolig-/erhvervsenhed forstås et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang fra en opgang/indgang. Bolig- eller erhvervsenheden er afgrænset og fysisk adskilt fra andre bolig- eller erhvervsenheder og skal være tildelt en unik enhedsadresse, som ikke identificerer andre bolig- eller erhvervsenheder. Vælger du at klikke på denne knap, oprettes der en kopi af den enhed du har åbent. Evt. indtastede ændringer på enheden videreføres til den nye enhed. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette en brugsenhed. Det er frivilligt at anvende Brugsenhed. En brugsenhed er en del af en bygning, som ønskes afgrænset til en bestemt anvendelse eller funktion, og som ikke kan defineres som en bolig-/erhvervsenhed. Vælger du at klikke på denne knap, oprettes der en kopi af den brugsenhed du har åbent. Evt. indtastede ændringer på brugsenheden videreføres til den nye brugsenhed. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette et teknisk anlæg. Det er frivilligt at anvende Teknisk anlæg. Ved et teknisk anlæg forstås en stedfast, klart afgrænset konstruktion, som er opført til et bestemt teknisk formål, og ikke kan karakteriseres som en bygning. Som eksempler på teknisk anlæg kan nævnes olietanke (der er registreret på ejendomsniveau i nuværende BBR), vindmøller, gylletanke og siloer. Vælger du at klikke på denne knap, springer du direkte til skærmbilledet Opret byggesag, hvor du opretter selve sagen. Sagen får på den måde automatisk det valgte niveau tilknyttet. Med knappen Ryd fjernes alle indtastninger på billedet. Med knappen Slet sletter du det valgte niveau samt underliggende niveauer. Hvis du klikker på knappen Søg, søger du med de søgekriterier, du har angivet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 9 af 168

10 Knapper Tilføj Vis sagen Beskrivelse Ved klik på denne knap kan du tilføje identer til niveauet på byggesagen. Hvis der er en eller flere byggesager på et eller flere niveauer, vil disse blive vist under gruppeboksen Verserende byggesager. Ved klik på knappen Vis sagen, får du åbnet for sagsdata, der gælder for hele byggesagen Dynamiske skærmbilleder Afhængig af din rolleprofil/profil og de varierende brugsmønstre, kan det være meget forskelligt hvilke felter du kan se indhold af og redigere i Frivillige elementer (felter) Det er op til den enkelte kommune at vælge om de vil bruge de frivillige felter. Det betyder at der kan være nævnt en række felter i denne vejledning, som ikke er synlige på de skærmbilleder du ser. 3. Søgning 3.1. Søgning på fanebladet Bygninger og boliger Når du klikker på fanebladet Bygninger og boliger, møder du et søgebillede som du kan se herunder: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 10 af 168

11 Du kan søge på alle felter, alene eller flere ad gangen, dog skal du være opmærksom på, at der er forskel på hvilke felter du kan søge på, alt efter hvilket niveau du vælger. Hvis du vælger at søge på Alle niveauer, er alle søgefelter åbne. De paneler, der, afhængigt af valg af niveau, ikke har åbne og søgbare felter, foldes automatisk sammen. Således er det kun de relevante søgefelter der er synlige. Når du søger skal du huske, at des færre felter du udfylder, des flere resultater får du, her er ejendoms- og matrikelnr. undtaget. Hvis du omvendt søger på mange felter, risikerer du at et eller flere felter ikke er udfyldt korrekt, og at der derfor ikke kommer nogen resultater. Du kan max. få vist 99 grunde på skærmen. Resulterer din søgning i flere, vil du få en meddelelsen For mange resultater, der vises ovenover resultatlisten sammen med en lille gul advarselstrekant. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 11 af 168

12 De resultater, du får vist i venstre side af skærmen, vises som træstruktur og de enkelte niveauer kan åbnes og lukkes ved klik på + eller i venstre side af niveauet. For åbne eller lukke alle niveauer i resultatlisten kan du trykke på + eller ovenover resultatlisten. Hvis du får ét resultat tilbage efter en søgning, vil det fremsøgte niveau automatisk vises i højresiden. Får du mere end ét resultat tilbage efter søgningen, vil ingen niveauer være vist. For at vise et givet niveau trykker du på niveauets tekst i resultatlisten. Det valgte niveau er markeret med fed, blå skrift. Hvis det valgte niveau ligger så langt nede i resultatlisten, at det er udenfor det naturlige visningsområde, vil resultatlisten positionere sig så det aktive niveau ligger øverst i visningsområdet. Der vil dog altid blive vist flest mulige niveauer i visningsområdet, sådan at det aktuelle niveau ikke nødvendigvis kommer til at ligge øverst, hvis det er et af de sidste niveauer i resultatlisten. Tidligere besøgte niveauer er markeret med normal, blå skrift. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 12 af 168

13 Nedenstående billede viser resultat for en søgning på niveau Alle Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 13 af 168

14 3.2. Søgefelter i Bygninger og boliger I skemaet herunder vises de felter, der indgår i søgebilledet under fanebladet Bygninger og Boliger. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn Kort feltbeskrivelse NIVEAU OG ADRESSER Niveau Medtag historik Vælg det niveau du vil søge på. Ved søgning på grund, får du automatisk alle underliggende niveauer med i resultatlisten. Du kan også vælge at søge på Alle, hvilket resulterer i en søgning på alle niveauer. Du kan vælge at medtage historiske oplysninger på søgningen. Vælg ved klik på tjekboksen. Bemærk at det kun er brugere med rolleprofilen Historik, der kan søge historiske data. ADRESSEOPLYSINGER Vejkode Vejnavn Husnummer fra-til Etage Du kan søge på vejkoden (4 cifre). Hvis du søger på en vejkode vil vejnavn automatisk blive udfyldt. Du kan søge helt eller delvist på vejkode, skriver du fx 123, vil alle vejkoder med disse tal komme frem på en liste. Hvis vejen ikke eksisterer under fanebladet Adresser, får du ikke noget frem i søgningen. Bemærk at vejkoden skal være oprettet i CPR s vejregister. Du kan søge på vejnavn. Hvis du søger på vejnavn vil vejkode automatisk blive udfyldt. Du kan søge helt eller delvist på vejnavn, skriver du fx Amager, vil alle vejnavne, hvor Amager indgår komme frem. Dvs. du vil få vist Amager Boulevard, Amagerbrogade. Men du vil også få vist Damager eller Ved Amagerbanen. Der er ikke forskel på små og store bogstaver. Hvis vejen ikke eksisterer under fanebladet Adresser, får du ikke noget frem i søgningen. Bemærk at vejkoden skal være oprettet i CPR s vejregister. Det er muligt at indtaste hele adressen i vejnavn feltet. F.eks. testvej 5. Søgningen vil automatisk flytte 5 tallet ned i feltet for Husnummer. Hvis vejens navn rent faktisk slutter med et tal, kan man sætte denne automatik ud af kraft ved at sætte apostroffer omkring vejnavnet. F.eks. 'testvej 5'. Du kan søge på et husnummer eller et interval af husnumre uden andre søgekriterier, men du skal forvente lang søgetid, samt at du ikke får vist alle resultater. Når du vil søge på et enkelt husnr. skal du blot indtaste nummeret i Fra-feltet. Ved søgning på et interval af numre skal du indtaste i både Fra og Til-feltet. Hvis vejen ikke eksisterer under fanebladet Adresser, får du ikke noget frem i søgningen. Bemærk at vejkoden skal være oprettet i CPR s vejregister. Etagen kan indeholde: ST = stueetagen = 1. sal sal KL = kælder K2-K9 = 2. kælder - 9. kælder Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 14 af 168

15 Feltnavn Side/Dørnummer Supplerende bynavn Lige-ulige husnumre Postnr. Postdistrikt Evt. bygningsnavn Kort feltbeskrivelse Er etage det eneste søgekriterium du sætter, skal du forvente lang søgetid, samt at du ikke får vist alle resultater. Du kan søge på side/dørnummer uden andre søgekriterier, men du skal forvente lang søgetid. Side/dørnummer kan indeholde TV, MF, TH, , bogstaver, kombinationer af bogstaver (A-Z) og tal samt tegnene skråstreg og bindestreg. Du kan søge på supplerende bynavn. Hele det supplerende bynavn skal indtastes. Du kan søge på lige eller ulige husnumre. Du vælger den ene af dem ved klik i tjekboksen. Er tjekboksene ikke markerede, søges på både lige og ulige husnumre. Hvis du søger på postnr. vil postdistrikt automatisk blive udfyldt. Hvis du søger på postdistrikt, vil postnr. automatisk blive udfyldt. Du kan søge på bygningsnavn uden andre søgekriterier. EJENDOMSOPLYSNINGER Ejendomsnr. Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Angiv ejendomsnummeret, der er på seks cifre. Du behøver ikke at indtaste foranstillede 0 er. Du kan søge på ejendomsnummeret uden andre søgekriterier og du kan søge på op til fem forskellige ejendomsnr. på én gang. GRUNDOPLYSNINGER Ejerlav Landsejerlavsnavn Matrikelnr. Landsejerlavskode Du kan søge på den 3-cifrede kommunale ejerlavskode. Landsejerlavsnavn. Du kan søge på landsejerlavsnavn. Betegnelse for det landsejerlav, hvor ejendommens matrikelnumre er beliggende. Matrikelnr. viser de oplysninger, der identificerer jordstykket. Du kan søge på matrikelnr., der består af: matrikelnummer, matrikelbogstav, delnummer (parcel) og artskode. Du kan kombinere med øvrige relevante søgekriterier. Du kan søge på landsejerlavskoden, som er en syvcifret kodeværdi. Du skal indtaste hele nummeret, men kan dog undlade foranstillede nuller. BYGNINGSOPLYSNINGER Bygningsnr. Fra/til Anvendelse Sagstype Teknisk nøgle Udløbsdato for midlertidig opført bygning Du kan søge på bygningsnumre. Hvis du kun indtaster tal i feltet Fra, vil kun dette bygningsnr. Fremtræde. Indtaster du både i fra og til vil resultatet af det interval du indtaster fremkomme. Du kan søge på hvilken anvendelse bygningen har. Vælg en anvendelse fra listen. Du kan søge på sagstyper. Vælg den sagstype du vil søge på fra listen. Du kan søge på bygningens tekniske nøgle som består af 15 tegn, som alle skal indtastes for søgning. Den tekniske nøgle er bygningens unikke id nr. Du kan søge på udløbsdato for midlertidig opført bygning. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. ENHEDSOPLYSNINGER Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 15 af 168

16 Feltnavn Anvendelse Sagstype Teknisk nøgle Ejerlejlighedsnr. Du kan søge på sagstyper. Vælg den sagstype du vil søge på fra listen. Ejerlejlighedsejendomsnr. Tidsbegrænset dispensation Kort feltbeskrivelse Du kan søge på hvilken anvendelse enheden har. Vælg en anvendelse fra listen. Du kan søge på enhedens tekniske nøgle, som består af 15 tegn, som alle skal indtastes for søgning. Den tekniske nøgle er enhedens unikke id nr. Du kan søge på ejerlejlighedsnr. Det er på 6 cifre. Du behøver ikke at indtaste foranstillede 0 er. Ejerejlighedsnummer anvendes, når lejligheden er en bygning. Du kan søge på ejerlejlighedens ejendomsnummer. Det er indberettet på moderejendommen. Du kan søge på dato for tidsbegrænset dispensation. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. TEKNISK ANLÆG OPLYSNINGER Anlægsnr. fra/til Du kan søge på anlægsnumre. Hvis du kun indtaster tal i feltet Fra, vil kun dette anlægsnr. fremtræde. Indtaster du både i fra og til vil resultatet af det interval du indtaster fremkomme. Teknisk nøgle Du kan søge på det tekniske anlægs tekniske nøgle, som består af 15 tegn, som alle skal indtastes for søgning. Den tekniske nøgle er det tekniske anlægs unikke id nr. Klassifikation Du kan søge på, hvilken klassifikation det tekniske anlæg har. RUMOPLYSNINGER Rumnr. fra/til Du kan søge på rumnr. Hvis du kun indtaster tal i feltet Fra, vil kun dette rumnr. fremtræde. Indtaster du både i fra og til vil resultatet af det interval du indtaster fremkomme. Rumnr. kan både indeholde tal og bogstaver og en blanding af disse. VERSERENDE BYGGESAGER NB! Kriterier under sagsoplysninger, kan du søge på, uden at angive andre kriterier Sagsnr. Sagsbehandler Sagsdato fra-til Litra Sagskode Du kan søge på sagsnr. Der er ikke nogen regler for hvordan sagsnr. skal se ud, da det er op til kommunen selv at definere. Dvs. et sagsnummer kan bestå af tal, bogstaver, tegn eller et blanding af det hele. Når du søger på sagsnr., skal du indtaste hele nr. for at systemet kan finde det. Du kan søge på en bestemt sagsbehandler, blot denne er/eller har været knyttet til en sag. Når du søger på sagsbehandler, skal du kende dennes initialer, og det er kun disse der skal indtastes for søgning. Du kan søge på en bestemt byggesagsdato eller et interval af datoer. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Du kan søge på litra, der er et tillæg til byggesagsdato, når sagen er udvidet med en delsag. Du kan søge på byggesagskode. Vælg en kode fra listen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 16 af 168

17 3.3. Kviksøgning Ovenover resultatlisten med dine søgeresultater finder du en kviksøgning. Det består af to kikkertikoner samt et lille søgefelt, hvor du nemt og hurtigt kan søge på ejendomsnummer eller ejendomsnummer for ejerlejlighed uden at behøve at skulle finde søgebilledet frem igen. går tilbage adressesøgesiden foretager ny søgning med samme søgebetingelser som forrige søgning foretager en søgning på et givet ejendomsnummer eller ejendomsnummer for ejerlejlighed Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 17 af 168

18 3.4. Søgeresultater Strukturen i resultatlisten for niveauerne er som nedenstående illustration: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 18 af 168

19 Den viste information i søgeresultatlistens noder samt sorteringen heraf kan angives for den enkelte bruger under Indstillinger ud fra følgende muligheder: Niveau Grund Matrikel Bygning Opgang/indgang Etage Enhed Rum Teknisk anlæg på matrikel Teknisk anlæg på bygning Brugsenhed Indhold i bygning- og boligresultatlisten GRU: Ejendomsnr, vejnavn, vejkode, husnr., postnr., ejerforholdskode (som klartekst i tooltip), sagsnr., ændret dato. MAT: Matrikelnr. BYG: Bygnr., vejnavn, vejkode, husnr., postnr, postdistrikt, anvendelseskode (som klartekst i tooltip), sagsnr. (inkl. Litra), opførelsesår, ændret dato. OPG: Vejnavn, vejkode, husnr., postnr, postdistrikt, sagsnr. (inkl. Litra), ændret dato. ETA: etagebetegnelse, ændret dato. ENH: Bygningsnr., vejnavn, vejkode, husnr., etage, side/dør, postnr, postdistrikt, anvendelskode (som klartekst i tooltip), ejendomsnr. for ejerlejlighed, sagsnr. (inkl. Litra), ændret dato. RUM: Rumnr., bygningsnr., vejnavn, vejkode, husnr., postnr., postdistrikt, sagsnr. (inkl. Litra), ændret dato. TEK: Teknisk anlægsnr., vejnavn, vejkode, husnr., postnr, postdistrikt, klassifikation (som klartekst i tooltip), sagsnr. (inkl. Litra), ændret dato. TEK: Teknisk anlægsnr., vejnavn, vejkode, husnr., postnr, postdistrikt, klassifikation (som klartekst i tooltip), sagsnr. (inkl. Litra), ændret dato. BRU: Vejnavn, vejkode, husnr., etage, side/dørnr., postnr, postdistrikt, anvendelseskode (som klartekst i tooltip), sagsnr. (inkl. Litra), ændret dato. Resultatet af din søgning bliver som udgangspunkt sorteret logisk på denne måde: Element i BBR-træet Grund Matrikel Bygning Brugsenhed Opgang/indgang Enhed Rum Etage Teknisk anlæg Indhold i træet (=logisk sortering) GRU: Ejd.nr./ vejnavn / husnr. / sagsnr. MAT: Matrikelbetegnelse, BYG: Bygnr./ vejnavn / husnr. / anvendelseskode (som klartekst i tooltip) / opførelsesår / sagsnr. BRU: vejnavn, vejkode, husnr., etage, side/dørnr., sagsnr. OPG: Vejnavn/ husnr. / sagsnr. ENH: Bygnr./ vejnavn / husnr. / side/dør / anvendelskode (som klartekst i tooltip) / sagsnr. RUM: Bygnr./ vejnavn / husnr. / sagsnr. ETA: Etagebetegnelsen (fx kl, st, 01, 02 osv.) TEK: Bygnr./ vejnavn / husnr. / anvendelseskode (som klartekst i tooltip) / sagsnr Hvis et vejnavn forekommer mere end en gang i kommunen, vil vejnavnet på et niveau i træet være efterfulgt af et supplerende postnummer. Postnummeret udelades, hvis vejnavnet kun forekommer én gang i kommunen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 19 af 168

20 På samtlige entiteter, hvor mindst ét felt er ændret siden 1/ , vil en entitets-historik med information om den seneste ændring fremgå, såfremt det er angivet for niveauet i Indstillinger. Hvis du får ét resultat tilbage efter en søgning, vil alle niveauer blive vist. Får du mere end ét resultat tilbage efter søgning, skal du selv åbne niveauerne. Det sker ved klik på Opdatering af resultattræet Hvis du opdaterer en entitet eller oprette en ny entitet, vil resultattræet afspejle disse opdateringer. Hvis du f.eks. opdaterer adressen for bygning 1 i nedenstående eksempel til at have husnummer 21 i stedet for 20, vil dette efterfølgende fremgå af resultattræet. Før opdateringen: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 20 af 168

21 Efter opdateringen: Bemærk, at resultattræet kun viser den opdaterede hhv. oprettede entitet, hvis den opfylder søgekriterierne fra den sidst foretagne søgning. Hvis dette ikke er tilfældet, vil entiteten ikke blive vist i resultattræet. Det vil f.eks. ske, hvis der er blevet foretaget en søgning på niveau bygning og adressen Havnegade 20 i det viste eksempel. I givet fald vil det opdaterede resultattræ ikke længere vise bygningen: Dette forhold skal man være specielt opmærksom på i forbindelse med identændringer, hvor entiteter kan flytte fra en ejendom til en anden. Se mere herom i kapitel Søgeresultat ved søgning på alle niveauer Du kan søge på niveau Alle. Dette betyder, at der åbnes for indtastning i alle gruppebokse på søgebilledet samtidigt hvis der indtastes søgefelter i gruppeboksen Niveau og adresser, søges der efter disse værdier på alle niveauerne, i modsætning til søgning på ét niveau, hvor der udelukkende søges efter værdierne på det enkelte niveau. Dette illustreres bedst med et eksempel. Her søges på ét niveau: Bygning : Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 21 af 168

22 Resultatet af denne søgning: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 22 af 168

23 Her søges på niveau: Alle : Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 23 af 168

24 Resultatet af denne søgning. Bemærk grund er kommet med, fordi den ligger på en grund med adressen C.V.Lørgensens Allé: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 24 af 168

25 Resultattræ i forbindelse med byggesager Når man søger på niveau Byggesag eller når man vælger funktionen Opret byggesag på grund niveau, vises der byggesager i resultattræet. Når man åbner en entitet i byggesagen eller når man tilføjer en ny entitet til byggesagen, udfører systemet en søgning på grundniveau med pågældende ejendomsnummer og adresse og den valgte entitet vises. Den oprindelige søgning er bagefter ikke længere tilgængelig Overførsel af resultattræet til videre sagsbehandling Ønsker du at kopiere den åbnede resultatliste, så du kan bruge den i videre sagsbehandling og evt. videresende den, kan dette gøres på følgende måde. 1. Resultattræet foldes ud til det ønskede niveau og cursoren placeres til højre for det nederste element, der skal kopieres Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 25 af 168

26 2. Med venstre musetast trykket ned markerer du det område af træet du ønsker at kopiere ved at føre cursoren opad og til venstre i billedet, således at du først slipper venstre musetast igen umiddelbart til venstre for det øverste element, der skal kopieres (husk også at få [+] ikonet ud for elementet med i markeringen). Er resultattræet længere end at alle elementer kan vises på skærmbilledet samtidigt, kan du godt kopiere hele træet på én gang. Du skal bare sørge for, at træet scroller op, samtidigt med at du markerer elementerne. Dette gør du ved at placere cursoren ovenover det øverst synlige element i træet, derved vil træet automatisk scrolle opad. Jo længere op du trækker cursoren, jo hurtigere scroller træet. 3. Når de ønskede elementer i træet er markeret (overstreget med blå farve), trykker du Ctrl + C samtidigt på dit tastatur. Nu er resultattræet kopieret til dit clipboard. 4. For at indsætte den kopierede del af resultattræet et andet sted, f.eks. i et Excel regneark, Word dokument eller en mail, placerer du cursoren på det sted, hvor træet skal indsættes og trykker på Ctrl + V samtidigt på dit tastatur. Du har mulighed for at editere teksten i resultattræets elementer, hvis du skulle have brug for det. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 26 af 168

27 Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 27 af 168

28 3.5. Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret byggesag. Klik på det ønskede niveau. Ryd. Ved klik på denne knap fjernes alle indtastninger på billedet. Søg. Ved klik på denne knap søger du med de søgekriterier, du har angivet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 28 af 168

29 4. Historik Der er flere muligheder for at se historik i BBR systemet: Historik-visning: Historik-søgning og felthistorik Det er muligt at fremsøge og se udgåede stamentiteter i BBR, hvis du har brugerprofilen Historik. I denne såkaldte historik-visning" vises der kun stamentiteter og udgåede stamentiteter, dog ikke (N) og (S) entiteter. For at skifte til historik-visning kan man enten foretage en søgning medtaget historik (se afsnit 4.1) eller også kan man skifte mellem almindelig og historik-visning ved at benytte historikikonet i menubjælken på den enkelte entitet. Ikonet findes på alle stamentiteter i Bygninger & boliger delen og i Adresse delen. Ved et tryk på historikikonet skiftes der til historik-visning på det givne niveau ved at foretage den samme søgning som niveauet i første omgang er søgt frem med, denne gang dog medtaget historik. Den historiske søgning opdaterer resultattræet, så udgåede niveauer nu også er med i resultatet, og sagsentiteter ikke længere er med i resultatet. Skiftet går på samme måde, når man vil den anden vej, fra historik-visningen af et bestemt niveau til almindelig visning, via et klik på historikikonet. I historik-visning er det muligt at se felthistorik for relevante felter på gældende stamentiteter og udgåede stamentiteter (se afsnit 4.2 og 4.3). I historik-visning er det muligt at slette et niveau fra historikken. Se afsnit 4.8. Gruppeboksen Historik Gruppeboksen Historik findes på alle niveauer, både i historik-visning og almindelig visning. Gruppeboksen viser, hvem der sidst har rettet det pågældende niveau samt tidspunkt for den sidste rettelse. Gruppeboksen giver også mulighed for at se afsluttede byggesager. På grundniveau viser gruppeboksen derudover, hvilket underliggende niveau der sidst blev rettet. Se afsnit 4.6 for mere information om gruppeboksen. Indstillinger vedr. historik Der findes to indstillinger, som er relevante i forbindelse med visning af historiske data. 1. Du kan i tooltip-teksten for et felt få vist, hvornår feltet sidst blev rettet og af hvem. Se afsnit Du kan i resultattræet få vist, hvornår et niveau sidst er blevet rettet. Se afsnit 4.5. Historik ved afslutning af byggesager er beskrevet i afsnit 4.7. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 29 af 168

30 4.1. Søgning medtaget historik Du har mulighed for at søge i historiske data. Søgningen foregår ligesom en almindelig søgning på fanebladet Bygninger og boliger som beskrevet i afsnit 3.1, blot med den forskel, at tjekboks en Medtag historik i gruppeboksen Niveau og adresser skal afkrydses. Søgning medtaget historiske data kan foretages på alle niveauer, bortset fra niveauet Byggesag. Her søges på niveau: Alle medtaget historik: Nedenstående billede viser resultatet af en søgning på niveau Alle medtaget historik. Når der søges medtaget historik, er strukturen for resultatlisten tilsvarende resultatlisten for en søgning uden historik som beskrevet i afsnit 3.4. Forskellen er dog den, at udgåede niveauer også vises i resultatlisten, og at sagsentiteter ikke vises. Udgåede niveauer er formateret med en gennem- Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 30 af 168

31 stregning af navnet. Søgepanelerne har ændret baggrundsfarve for at tydeliggøre, at der er fremsøgt data medtaget historik. De udgåede niveauer kan åbnes og vises i højre side af billedet på samme måde som eksisterende niveauer. Resultatet af en søgning med udgået entiteter: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 31 af 168

32 4.2. Historik visning af et niveau Når du klikker på et niveau i historik-visning, får du et skærmbillede med alle inputfelter og knapper, som kun er læsbare. Hvis du klikker på et udgået niveau, vil skærmbilledet være det samme med præsentation af data, som niveauet så ud, da den blev nedlagt. Panelerne har ændret baggrundsfarve for at tydeliggøre, at der præsenteres data i historik-visning. Nedenfor vises et skærmbillede af en bygning i historik-visning: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 32 af 168

33 Skærmbilledet giver dig mulighed for at se ændringer på feltniveau på alle felter, der har gemt historiske data, via ikonet til højre for felterne. Se afsnit 4.3 for mere information om felthistorik. Skærmbilledet for et niveau i historik-visning har desuden en gruppeboks Historik for BBR-Meddelelse. Her vises historiske oplysninger for udskrifter af BBR-Meddelelser tilknyttet det givne niveau. Feltnavn Kort feltbeskrivelse HISTORIK FOR BBR-MEDDELELSE Udskriftsdato Datoen for udskriften af en BBR-Meddelelse Årsagskode Årsagen til udskriften. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 33 af 168

34 Feltnavn Ejendoms/EjerlejlEjd.nr Meddelelsestype Udskriftssted Forsendelse Modtager Kort feltbeskrivelse Ejendoms- eller ejerlejlighedsejendomsnummer for den tilknyttede ejendom. Udskriftstype for BBR-Meddelelsen Udskriftsstedet for den udskrevne BBR-Meddelelse Forsendelsestypen af den udskrevne BBR-Meddelelse Modtageren af den udskrevne BBR-Meddelelse 4.3. Felthistorik I historik visning er det muligt at se ændringer på feltniveau på alle relevante felter ved hjælp af ikonet til højre for felterne. Ved et tryk på ikonet ved siden af et felt åbnes vinduet Historik, der lister alle ændringer foretaget for det givne felt med angivelse af ændringsdato, ny feltværdi samt bruger. Billedet herunder viser felthistorik for feltet Afløbsforhold på en bygning. Linket Se kodeliste i bunden af historikbilledet åbner et PDF dokument med de samlede ændringer på alle kodelister i BBR. Felthistorik findes for alle felter, der kan rettes på et givet niveau. For felter, som ikke kan rettes, findes historik ikonet ikke. For en etage må man for eksempel gerne rette etagebetegnelsen og type, men ikke ejendomsnummer eller bygningsnummer. Derfor vil felterne ejendomsnummer og bygningsnummer ikke have historik-ikonet tilknyttet, mens felterne etagebetegnelse og type vil have et historik-ikon. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 34 af 168

35 Ud over det er det vigtigt at forstå, at felthistorikken kun viser ændringer, som er blevet gennemført ved en opdatering af det pågældende niveau og ikke ved en opdatering af andre entiteter, som der refereres til. Eksempel En opgang må gerne identændres ved at rette referencen til ejendommen og bygningen. Flyttes en opgang fra ejendom 14, bygning 4 til ejendom 15, bygning 1, vil felthistorikken for bygningsnummeret se ud som følger: Hvis bygningsnummeret i ovenstående eksempel rettes efterfølgende (den ) til 3 via en opdatering på bygningsniveau, refererer opgangen stadig til den samme bygning, men bygningens nummer har ændret sig. Dette vil fremgå af opgangens skærmbillede og af tooltip-teksten, men ikke umiddelbart af felthistorikken for opgangens bygningsnummer, idet bygningsnummer ikke er blevet rettet ved en opdatering af opgangen. Skærmbilledet viser bygningsnummer 3: Tooltip-teksten viser den sidste rettelse: Historik for feltet bygningsnummer afspejler dog ikke ændringen til værdi 3: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 35 af 168

36 Undtagelsen fra ovenstående regel er felter, som ikke er blevet rettet siden oprettelsen. Her vil der altid fremgå den aktuelle værdi, dvs. i dette her tilfælde bygningsnummer 3. En opgang under samme bygning, som ikke har ændret bygningsreference siden oprettelsen, vil således have en historik som følger: Konvertering Felthistorik i tooltip-teksten Hvis du i Indstillinger har valgt at få vist tooltip-tekster, vil den person, der sidst har rettet et felt, altid fremgå af tooltip-teksten for det enkelte felt. Her kan man både se, hvem der har rettet og hvornår feltet sidst blev rettet. Nedenstående eksempel viser tooltip-teksten for feltet Opvarmningsmiddel, der både viser dato og sagsbehandler for sidste rettelse af feltet. Vær opmærksom på, at evt. synlige tooltip-tekster skjules ved påbegyndt indtastning i et felt Entitetshistorik i resultattræet På samtlige niveauer, hvor mindst ét felt er ændret siden 1/ , vil dato for sidste ændring fremgå af resultattræet, såfremt det er angivet for niveauet i Indstillinger Gruppeboksen Historik Gruppeboksen Historik viser på hvert niveau, hvem der sidst har rettet det pågældende niveau: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 36 af 168

37 Vær opmærksom på, at gruppeboksen viser den sidste rettelse af det pågældende niveau og ikke af de eventuelle overliggende niveauer. F.eks. vil entitetshistorikken for en opgang ikke vise en ændring, hvis den overliggende bygning er blevet flyttet til en anden matrikel. På grundskærmbilledet vil gruppeboksen også vise, hvilket underliggende niveau der sidst er blevet rettet: Hvis der findes afsluttede byggesager for det pågældende niveau, vil gruppeboksen Afsluttede byggesager i Historik gruppeboksen vise dem: Byggesager, som er midlertidigt afsluttet, vil fremgå af gruppeboksen, dog vil deres afslutningsdato ikke være udfyldt Historik ved afslutning af byggesager For byggesager, som blev afsluttet før 9. februar 2012, vil den sagsbehandler, som afsluttede byggesagen, fremgå som den sagsbehandler, der sidst har rettet stamentiteten. Denne person fremgår også som den sagsbehandler, der sidst havde rettet de felter, som var blevet overført til stamentiteten. Dette gælder både for afsluttede (S) entiteter (til/ombygning, nedrivning) og (N) entiteter. For byggesager, som er blevet afsluttet eller afsluttes fra og med den 9. februar 2012, gælder følgende for historik på stamentiteter ved afslutning af nybyggerier, til- og ombygninger samt delvis nedrivninger: Entitetshistorikken viser den sagsbehandler, der sidst har rettet (N) eller (S) entiteten, før byggesagen blev afsluttet, som den sagsbehandler, der sidst har rettet stamentiteten. Der bliver således ikke længere vist den sagsbehandler, der har afsluttet byggesagen, med mindre sagsbehandleren ud over at afslutte bygesagen også retter selve entiteten. Derudover vil der af felthistorikken for de felter, som blev overført fra sag til stam, fremgå, hvem der sidst har rettet det tilsvarende felt i (N) eller (S) entiteten. Det forholder sig anderledes ved en hel nedrivning, hvor der ikke overføres værdier fra sag til stam. Her vil den sagsbehandler, som har afsluttet byggesagen, stå som den sagsbehandler, der sidst har rettet entiteten, idet det er Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 37 af 168

38 netop den sagsbehandler, som forårsager, at objekttypen på stamentiteten opdateres fra at være 1 til at være 2 (udgået). Som dato vil der alle steder fremgå den dato, hvor byggesagen er blevet afsluttet, dvs. den dag, hvor feltværdierne blev overført fra sag til stam. Det vil således ikke være den dag, hvor feltet faktisk er blevet indberettet i sagsentiteten. Årsagen er, at historikken fra sagsentiteter ikke overtages til deres stamentiteter når byggesager afsluttes. Dette er nærmere forklaret i afsnit 4.8. Når et nybyggeri afsluttes, vil der af felthistorikken for stamentiteten fremgå, hvornår feltet blev oprettet, og hvornår feltet evt. blev opdateret. Idet stamentiteten oprettes sammen med byggesagen, vil den første dag i felthistorikken være den dato, hvor byggesagen blev oprettet. Her vil feltet normalt være blankt (bortset fra nogle nøglefelter, som stamentiteten fødes med). Hvis feltet er blevet indberettet i byggesagen og overført fra sag til stam i forbindelse med afslutning af byggesagen, vil felthistorikken vise to datoer. Den anden dato vil være den dato, hvor byggesagen blev afsluttet, og for denne dato vil være vist den værdi, som feltet har i stam efter afslutning af byggesagen Historik ved afslutning af byggesager et eksempel I det følgende illustreres historikken ved afslutning af byggesager ved et konkret eksempel: Det resulterer i, at der oprettes en byggesag, en nybyggeri-bygning, samt en inaktiv stambygning i BBR systemet. Den inaktive stambygning vil have nogle nøglefelter, som f.eks. bygningsnummer, matrikel og adgangsadresse udfyldt. Byggesag Sagsbehandler LLO/Lars Løvschall opretter en byggesag den med en nybyggeri-bygning med bygningsnummer 14 og udfylder bygningens anvendelseskode. Stambygning 14 (bliver aktiv nå når ( nybyggeriet afsluttes) Nybyggeri-bygning 14 (LLO) Anvendelse: 120 (LLO) Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 38 af 168

39 Sagsbehandler JWT/Johanna Tind opdaterer efterfølgende nybyggeriet med arealer mm. Byggesag Stambygning 14 (bliver aktiv når nybyggeriet afsluttes) Nybyggeri-bygning 14 (LLO) Anvendelse: 120 (LLO) Arealer (JWT) Sagsbehandler FIL/Finn Laustrup afslutter byggesagen den Når byggesagen afsluttes, bliver data overført fra nybyggeri-bygningen til stambygningen. Byggesagen og nybyggeri-bygningen afsluttes og den inaktive stambygning bliver aktiv. Byggesag (FIL) Stambygning Nybyggeri-bygning Anvendelse: 120 (LLO) Arealer (JWT) Entitetshistorik Gruppeboksen Historik for stamentiteten vil efterfølgende vise JWT som den sagsbehandler, der sidst har rettet stamentiteten. Det er fordi JWT har sidst rettet nybyggeri-bygningen ved at indberette arealerne. Gruppeboksen Afsluttede byggesager vil endvidere vise, at LLO har oprettet byggesagen, og at FIL har afsluttet byggesagen: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 39 af 168

40 Sagsbehandler FIL vil hvis han alene har afsluttet byggesagen og ikke har rettet på entiteterne i byggesagen kun fremgå af denne gruppeboks og ikke andre steder hverken i entitets- eller felthistorik Felthistorik Alle felter i stambygningen er blevet oprettet i forbindelse med oprettelse af byggesagen den , idet der blev oprettet en inaktiv stambygning i samme omgang. De fleste af disse felter blev oprettet tom, dvs. uden værdi. Kun nogle nøglefelter, som bygningsnummer, adgangsadresse og matrikel er blevet angivet på den inaktive stambygning. Når byggesagen afsluttes, overføres alle felter, som er blevet indberettet i nybyggeri-bygningen, til stambygningen og stambygningen gøres aktiv. Felthistorikken for de enkelte felter i stambygningen afhænger af, om og hvem der har indberettet i feltet på nybyggeri-bygningen før byggesagen blev afsluttet. Felthistorikken for et felt i stam-bygningen, som der ikke er blevet indberettet i på nybyggeri-bygningen, ser ud som følger: Historikken viser, at LLO har oprettet feltet uden værdi den dag, hvor byggesagen blev oprettet, dvs. den Felthistorikken for et felt på stambygningen, som LLO har indberettet i på nybyggeri-bygningen, ser ud som følger: Historikken viser, at LLO har oprettet feltet uden værdi den dag, hvor byggesagen blev oprettet, dvs. den og at feltet blev opdateret den dag, hvor byggesagen blev afsluttet, nemlig den Det er LLO, som har indberettet opførelsesår på nybyggeri-bygningen og derfor vil det også være LLO, som fremgår som sagsbehandler efterfølgende på stambygningen. Som dato for opdatering af feltet vil datoen for afslutning af byggesagen fremgå, idet feltet blev opdateret i stambygningen den dag, hvor sagsdata blev overført fra nybyggeri-bygningen til stambygningen. Vær opmærksom på, at LLO ikke nødvendigvis hat indberettet feltet den , men i perioden til Felthistorikken for et felt på stambygningen, som JWT har indberettet i på nybyggeri-bygningen, ser ud som følger: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 40 af 168

41 Historikken viser LLO som den sagsbehandler, der har oprettet feltet og JWT som den sagsbehandler, der har opdateret feltet. Som dato for opdatering af feltet vil igen datoen for afslutning af byggesagen fremgå, idet feltet blev opdateret på stambygningen den dag hvor byggesagen blev afsluttet. Felthistorikken for et nøglefelt på stambygningen, som allerede har fået en værdi, den dag byggesagen (og dermed den inaktive stambygning) blev oprettet, ser ud som følger: Historikken viser, at LLO har oprettet feltet med værdi 14 den dag, hvor byggesagen blev oprettet Sletning af historiske niveauer Det er muligt at slette historiske entiteter ved at benytte Slette knappen, som findes på alle udgåede stamentiteter, og hvis du har brugerprofilen SletFraHistorik. Der kan være behov for at slette historiske niveauer, hvis de blev oprettet som følge af en fejl. Niveauet samt dets underliggende niveauer og afsluttede sager slettes fra de historiske data, og de vil således ikke længere fremkomme i resultattræet, når der søges på historiske data. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 41 af 168

42 5. Niveauer og kontroller 5.1. Niveauer Når du vil registrere oplysninger om bygninger og boliger i BBR-Kommune skal det ske på et af disse niveauer: Element i BBRtræet Navn i træ Læs mere i denne vejledning: Grund GRU Kapitel 9 Matrikel MAT Kapitel 10 Bygning BYG Kapitel 11 Opgang/indgang OPG Kapitel 12 Etage ENH Kapitel 13 Rum* RUM Kapitel 14 Enhed ETA Kapitel 15 Brugsenhed* BRU Kapitel 16 Teknisk anlæg* TEK Kapitel 17 Det gælder uanset om det drejer sig om en færdigbygget bygning/bolig eller om nybyggeri/ombygning. Niveauer med * er niveauer der er frivillige for kommunerne at anvende Registrering af niveauer Registrering af bygningers og boligers niveauer kan ske på 2 måder i BBR: Uden forudgående oprettelse af en byggesag. Ændringerne vil slå igennem på stamdata her og nu. Med forudgående oprettelse af en byggesag. Dine ændringer vil først slå igennem på stamdata, når byggesagen færdigbehandles. Når du skal ændre/rette direkte i stamdata: Find via søgning den grund, du vil ændre på. Indtast dine oplysninger. Klik på knappen Gem. Vær opmærksom på, at du ikke kan oprette eller slette grunde, samt at du ikke kan opdatere matrikler. Dette sker automatisk via opdateringer fra KMS og ESR. Sagt på en anden måde: Der findes ingen Slet eller Opret grund knap på grund-skærmbilledet og heller ikke en Gem knap på matrikelskærmbilledet Kontroller Når de indtastede oplysninger til et niveau er fejlfri, udføres sandsynlighedskontroller mod andre niveauer, for f. eks. arealer i Bygning/Enhed eller i Bygning/Etage. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 42 af 168

43 Hvis det andet niveau ikke er oprettet endnu, vil det opfattes som en uoverensstemmelse på samme måde, som hvis det andet niveau findes, men antallet ikke stemmer. Ved uoverensstemmelse vises et advis: Gennemtving Annuller. Klik på Annuller for at rette eller på Gennemtving for at afslutte oprettelsen. Årsagen til disse uoverensstemmelser bør altid rettes op snarest muligt. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 43 af 168

44 6. Indberetning af notatlinje 6.1. Definition Notatlinjer kan indberettes på alle niveauer på fanebladene Adresser og Bygninger og boliger, bortset fra niveauet Matrikel. Notatlinjerne findes i gruppeboksen Notatlinjer i den nederste del af niveauets oplysninger Anvendelse Ændring eller sletning sker på det niveau, hvor notatlinjen er indberettet. Vær opmærksom på, at ændringer i notatlinjer, hvad enten det er opret, ret eller slet, markeres med * i Synlig kolonnen. Alle ændringer foretaget i notatlinjer gemmes først, når der trykkes Gem for hele siden. Der kan oprettes 99 notatlinjer, nummereret fra 1 til 99, på hvert niveau. Formatet er frit, og der kan skrives forskellige notattekster på samme notatlinjenummer. Kommunen bør derfor fastlægge regler for notatlinjernes tekster, da alle tekster for et givet notatlinjenummer udskrives uanset tekstens ordlyd, hvis det er valgt udskrevet. Eksemplet viser i tjekboksen Synlig, om den udskrives på BBR-Meddelelsen Oprette Ved oprettelse af en notatlinje skal du gøre følgende: Find niveauets gruppeboks Notatlinjer Indberet notattekst og angiv notatlinjenummer i den nederste linje (Når du har angivet linjenummeret indsættes den nye notatlinje automatisk i listen) Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 44 af 168

45 Vær opmærksom på, at nyoprettede notatlinjer markeres med * i Synlig kolonnen og teksten sættes i kursiv. Notatlinjen gemmes først, når der trykkes Gem for hele siden Ændre En notatlinjes tekst kan umiddelbart rettes ved at skrive oveni. Find niveauets gruppeboks Notatlinjer Find den notatlinje, der skal rettes Skriv den ændrede tekst Vær opmærksom på, at rettede notatlinjer markeres med * i Synlig kolonnen og teksten sættes i kursiv. Notatlinjen gemmes først, når der trykkes Gem for hele siden Slette Sletning af notatlinjer foregår på det faneblad og niveau, hvor notatlinjen er registreret: Find niveauets gruppeboks Notatlinjer Find det notatlinjenummer, der skal slettes Marker notatlinjen til sletning ved at sætte markering i tjekboksen Slet. Skulle du fortryde din slet-markering, kan du fjerne markeringen igen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 45 af 168

46 Vær opmærksom på, at notatlinjer, der er markeret til sletning, markeres med * i Synlig kolonnen og teksten gråskaleres. Notatlinjen slettes først, når der trykkes Gem for hele siden. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 46 af 168

47 7. Identændringer Identændringer gennemføres ved at ændre identerne på de relevante niveauer. Muligheder for identændringer er beskrevet for hvert niveau i kapitel 9 til 17. For identændringer gælder det, at adresser også her skal være oprettet, før de kan bruges. Når man ved hjælp af identændringerne flytter en entitet fra en ejendom til en anden, skal man være opmærksom på, at entiteten efterfølgende kun er synlig i resultatræet, hvis den stadig opfylder søgekriterierne fra den sidst foretagne søgning. Det anbefales derfor at lave en søgning på både det eksisterende ejendomsnummer og det nye ejendomsnummer, når man ønsker at flytte en entitet fra en ejendom til en anden Kopiering af byggesager En byggesag er altid relateret til én grund, og sagsentiteter i en byggesag må kun høre til højst én bygning, dvs. må ikke høre til to forskellige bygninger. Disse regler bliver der taget højde for, når man identændrer entiteter og flytter dem til nye bygninger, ejendomme og grunde. I forbindelse med flytning af entiteter, kan byggesager blive involveret på forskellige måder: - Der flyttes et nybyggeri. - Der flyttes en stam-entitet, som har en tilhørende sagsentitet. - Der flyttes en entitet, som har en eller flere byggesager på et underliggende niveau. Når byggesager er involveret i forbindelse med en identændring, bliver følgende regel anvendt: Hvis det er muligt, flyttes en byggesag sammen med alle dens sagsentiteter til den nye grund. Dette er dog kun muligt, hvis alle sagsentiteter i byggesagen kan flyttes med. Hvis byggesagen indeholder entiteter, som ikke kan flyttes med, vil byggesagen blive kopieret. Den kopierede byggesag vil have de samme attributter (dvs. byggesagsnummer, sagsbehandler mm.), som den byggesag, man kopierer. Vær opmærksom på, at byggesager, som er midlertidigt eller delvist afsluttet, ikke kan kopieres. I givet fald vil systemet give en fejlbesked. Hvis flere sagsentiteter i en byggesag flyttes umiddelbart efter hinanden, vil de efter flytningen igen komme til at ligge i samme byggesag, idet der ved flytningen af en sagsentitet bliver taget hensyn til, om der på den nye grund ligger en byggesag, som er en tidligere kopi af den byggesag, som sagsentiteten hører til. Den beskrevne regel gælder dog ikke for en nybyggeri-opgang, som flytter til en ny nybyggeri-bygning. Her flytter opgangen altid i samme byggesag, som nybyggeri-bygningen ligger i. Dette gælder også, hvis opgangen ikke samtidig flyttes til en anden grund. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 47 af 168

48 Hvis en nybyggeri-opgang flyttes under en nybyggeri-bygning, vil også alle andre sagsentiteter, som ligger i samme byggesag som opgangen og som kan flyttes med, blive flyttet i samme sag. Eksempel 1 En (N)BYG entitet og en (N)TEK entitet ligger i den samme byggesag (her: byggesagsforklæde) og man ønsker at flytte dem til en ny grund en ad gangen. GRU 1 SAG MAT 1 (N)BYG (N)TEK Den første flytning af (N)TEK resulterer i, at byggesagen kopieres: GRU 1 SAG MAT 1 (N)BYG GRU 2 SAG (Kopi) MAT 2 (N)TEK Den efterfølgende flytning af (N)BYG resulterer i, at (N)TEK og (N)BYG igen kommer til at ligge i samme byggesag som før, dog på den nye grund. GRU 2 SAG MAT 2 (N)BYG (N)TEK Byggesagen på den oprindelige grund vil blive slettet med mindre der ligger andre sagsentiteter i den, som ikke kunne flyttes med. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 48 af 168

49 Bemærk, at det tekniske anlæg og bygningen kun kommer til at ligge i samme byggesag, hvis byggesagen ikke ændres imellem flytningerne og hvis de ikke vedrører 2 forskellige bygninger. Eksempel 2 En nybyggeri-bygning og en nybyggeri-opgang ligger i den samme byggesag (her: byggesagsforklæde) og man ønsker at flytte nybyggeri-opgangen til en ny bygning på en anden grund. GRU 1 SAG 1 MAT 1 (N)BYG 1 (N)OPG (N)ENH GRU 2 SAG 2 MAT 2 (N)BYG 2 Når nybyggeri-opgangen flyttes til nybyggeri-bygningen på GRU2, flytter nybyggeri-opgangen ind i byggesagen for nybyggeri-bygningen på GRU2, dvs. SAG 2. GRU 1 SAG 1 MAT 1 (N)BYG 1 GRU 2 SAG 2 MAT 2 (N)BYG 2 (N)OPG (N)ENH Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 49 af 168

50 8. Kopifunktion Hvis nybyggeri-opgangen havde været den eneste entitet i SAG 1, ville denne blive tom. Systemet ville i givet falde give en advarsel om dette. Kopifunktionen findes på alle niveauer under matrikelniveau i Bygninger og boliger, dog ikke for tekniske anlæg. Kopifunktion findes både på nybyggeri og på stam-entiteter, men ikke på (S) entiteter. Kopieringen udføres ved at tilrette den entitet, som man ønsker at kopiere og derefter benytte kopifunktionaliten ved at vælge menupunktet Kopier i menuvælgeren nederst i billedet for den enkelte entitet. Menupunktet ligger sammen med Opret -funktionerne. På bygningsbilledet ser menuen ud som vist nedenfor: For alle niveauer - med undtagelse af bygning og enhed - gælder det, at kopifunktionen altid resulterer i oprettelse af en ny entitet under samme overliggende entitet som den kopierede. Det betyder således, at det ikke er muligt at kopiere en entitet og samtidig identændre(flytte) den til en anden overliggende entitet. Derudover gælder det for alle nybyggeri entiteter med undtagelse af bygningen at de oprettes i samme byggesag som den entitet, man kopierer fra. Hvis man identændrer en entitet, vil menupunktet Kopier ikke længere være tilgængeligt. Når man kopierer entiteter, kopieres de uden underliggende entiteter. Derudover gælder det, at entiteterne kopieres, som de vises på skærmbilledet. Hvis nogle af de viste oplysninger skal tilrettes, kan dette gøres enten før eller efter man kopierer entiteten. I den forbindelse skal du være specielt opmærksom på følgende felter: Arealer Forsikringsoplysninger (på bygningen) Ejendomsnummer for ejerlejlighed (på bygning eller enhed) Der findes to undtagelser for ovenstående regel: Hvis du kopierer en bygning, som er under flytning til anden kommune, vil kopien ikke blive flyttet til den anden kommune, dvs. felterne i gruppeboksen Flytning til anden kommune kopieres ikke med. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 50 af 168

51 Når en bygning kopieres, kopieres dens geometri ikke. I stedet for hentes der foreløbige koordinater fra KMS som ved en almindelig oprettelse af bygningen. Dette gælder både ved kopi af stam-bygninger og kopi af nybyggeri-bygninger. Resultattræ Når man kopierer en entitet, vil resultattræet vise den kopierede entitet, hvis den opfylder søgekriterierne fra den oprindelige søgning. BBR-Meddelelser Når en entitet kopieres, vil der blive bestilt en BBR-Meddelelse for den ejendom, som den nye entitet hører til. BBR-Meddelelsen kan dog afbestilles på almindelig vis. Kopifunktionen er beskrevet yderligere for hver entitet i kapitel 9 til 17, hvor det også er beskrevet, hvordan eventuelle konflikter med identændringsfunktionen er blevet løst. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 51 af 168

52 9. Grund 9.1. Definition Ved grund forstås det jordstykke, hvorpå bygningen eller det tekniske anlæg er beliggende. For at flere matrikler kan høre til samme grund, skal de i matriklen være samnoteret. Det vil sige noteret som én samlet fast ejendom og være geografisk sammenhængende matrikler. Er der matrikler, der ikke er samnoteret, vil de være registreret som særskilte grunde (GRU). Fysisk sammenhængende jordstykker for en samlet fast ejendom, som tilhører forskellige ejerlav, udgør ligeledes én grund. Denne ændring er indført med version 1.4 af BBR Kommune. Tidligere blev der for fysisk sammenhængende jordstykker, som tilhører forskellige ejerlav, oprettet en grund for hvert ejerlav. Når du klikker på overskriften på en grund (GRU) i resultatlisten, åbner du det og får vist indholdet på grund. Den grund du har klikket på, vil være markeret med fed skrift i resultatlisten Anvendelse Når du klikker på en Grund (GRU), får du følgende skærmbillede (udsnit): Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 52 af 168

53 I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Grund. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn HISTORIK Senest ændret Kort feltbeskrivelse Historik er kun tilgængelig fra 1/ og fremefter. Er der ikke ændret på nogen felter på grunden siden konvertering vil feltet derfor være tomt. Ændret af Ændret niveau Ændret niveau (dato) Det vises hvilken sagsbehandler, system eller program der seneste har ændret et felt på grunden. Navnet på det senest ændrede underliggende niveau Ændringshistorik for senest ændrede underlæggende niveau. Historik er kun tilgængelig fra 1/ og fremefter. Er der ikke ændrede felter på nogen underliggende entiteter siden konvertering vil feltet derfor være tomt. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 53 af 168

54 Feltnavn Kort feltbeskrivelse GRUNDOPLYSNINGER Ejendomsnr. Omfattet af sikkerhedsklassifikation Ejendomsreference ESDH-reference Journalnr. Ejerforholdskode Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Ejendomsnummeret fødes i Ejendomsstamregistret (ESR), der har den enkelte kommune som dataejer og registeransvarlig. Ved ejerlejligheder indberetter du moderejendommens ejendomsnummer her, medens du indberetter ejerlejlighedens ejendomsnummer på den pågældende enhed, bygning eller teknisk anlæg i feltet Ejendomsnr. for ejerlejlighed. Angiver om grunden er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Et flueben angiver at grunden er omfattet af sikkerhedsklassifikation og at der derfor er begrænset adgang til oplysninger om grunden. Ejendomsreferencen anvendes til at knytte ejendomme sammen. For bygning og enhed anvendes feltet, hvis der er tale om ejerlejlighedsopdeling. Ejendomsreferencen kommer fra KMS og er en identifikation af matrikelnummeret, der opstår i forbindelse med at matrikelnummeret fødes. Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet er valgfrit og skal opdateres manuelt. Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet sagen. Feltet opdateres manuelt. Der kan max. indtastes 60 tegn. Ejerforholdskode. Koden hentes i ESR. ADGANGSADRESSE Vejkode Vejnavn Husnr. Supplerende bynavn Evt. bygningsnavn Postnr./-distrikt I feltet Vejkode kan du evt. skrive vejkoden på 4 cifre (altid numerisk). Foranstillede nuller skal indberettes. Adgangsgivende vej. Kan fx registreres hvis der ikke er tildelt adresser til grunden. Dette sker via fanebladet Adresser. Bemærk vejkoden skal være oprettet i CPR s vejregister. Adgangsgivende husnummer. Hvis husnummeret ikke allerede er tildelt i forbindelse med udstykning, tildeles dette senest af bygningsmyndigheden i forbindelse med meddelelse af byggetilladelse. Oplysning om Supplerende bynavn, stammer fra CPR's vejregister hvis der er angivet et supplerende bynavn. Oplysning om bygningsnavn, det kan f.eks. være et gårdnavn. Et evt. bygningsnavn kan udgøre et supplement til den fuldstændige adressebetegnelse og kan således ikke erstatte vejnavn og husnummer mv. Det kan knytte sig til et historisk gårdnavn eller et andet fast bygningsnavn til adressen. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om et lokalitetsnavn skal fastsættes og registreres. Oplysning om postnr./-distrikt stammer fra CPR's vejregister. MATRIKLER Matrikelnr. Her kan du se grundens matrikelnumre. Matrikelnummeret består af matrikelnummer og matrikelbogstav. Matrikelbetegnelsen fødes i Matriklen (MATR), der har Kort & Matri- Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 54 af 168

55 Feltnavn Ejerlav Landsejerlav Opret (knap) Kort feltbeskrivelse kelstyrelsen (KMS) som dataejer og registeransvarlig. Dette er den kommunale 3-cifrede kode for det ejerlav, hvor grundens matrikler er beliggende. Her kan du se det landsejerlav, hvor grundens matrikelnumre er beliggende. På grundens matrikler kan du oprette Teknisk anlæg, Bygning stam og nybyggeri. VAND & AFLØB Vandforsyning Afløbsforhold Udledningstilladelse Medlemskab af spildevandsforsyning Påbud om forbedret rensning Frist for forbedret rensning Angiv grundens vandforsyningsforhold ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Hvis der findes flere typer vandforsyning på grunden, indberettes vandforsyningstypen på den enkelte bygning, og kode 7 (Blandet vandforsyningsforhold) indberettes på grund. Der er ikke krav om at felterne for vandforsyning og afløbsforhold skal indberettes på alle bygninger når der er indberettet blandet vand/afløb på grund. Der er kun krav om at det skal indberettes for mindst 2 bygninger - det kan være uoplyst for øvrige bygninger, hvor det ikke er relevant at registrere. Angiv grundens afløbsforhold ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Der er ikke krav om at felterne for vandforsyning og afløbsforhold skal indberettes på alle bygninger når der er indberettet blandet vand/afløb på grund. Der er kun krav om at det skal indberettes for mindst 2 bygninger - det kan være uoplyst for øvrige bygninger, hvor det ikke er relevant at registrere. Hvis der findes flere typer afløb på grunden, indberettes afløbstypen på den enkelte bygning, og kode 75 (Blandet afløbsforhold) indberettes på grund. Vælg fra listen hvilken tilladelse der forefindes for afløbsforhold på grunden. Angiv hvilken form for medlemskab der er indgået for grunden omkring spildevandsforsyning ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Angiv hvilken form for forbedret rensning som kommunen har givet påbud om på grunden ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Angiv hvornår fristen for forbedret rensning af grunden udløber. Datoen kan indberettes som , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Tilladelse til udtræden Dato for tilladelse til udtræden Angiv hvilken form for tilladelse der foreligger for grundens udtræden af det offentlige kloakfællesskab ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Angiv hvornår tilladelsen er udstedt for grundens udtræden af det offentlige kloakfællesskab. Datoen kan indberettes som , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning Dato for tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning Angiv om der foreligger en tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning for grunden ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Angiv hvornår tilladelsen er udstedt til alternativ bortskaffelse eller afledning for grunden. Datoen kan indberettes som , 13/05/2009 eller , Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 55 af 168

56 Feltnavn Kort feltbeskrivelse samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. NOTATLINJER (Notatlinjer bliver ikke synkroniseret til KMD-BBR) Nr. Tekst Tjekboks Synlig Tjekboks Slet Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR-Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du markere en notatlinje til sletning her. Fortryder du din markering kan du fjerne den igen. Vær opmærksom på, at ændringerne først bliver gemt, når du har trykket Gem på hele siden. Herefter kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. KOMMUNESPECIFIKKE OPLYSNINGER Felt/er vises kun hvis din kommune har valgt at anvende disse, ellers fremstår det kun som overskrift i en gruppeboks. Kommunalt felt 1-3 Kommunalt felt 4-6 Kommunen kan definere eget indhold og kodesæt. Ledeteksten og indholdet af drop down-boksen kan ændres efter ønske. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Kommunen kan definere eget indhold. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. VERSERENDE SAGER Sagsnr. Sagsbehandler Sagsdato Litra Detaljer (knap) Vis sagen (knap) Indtast byggesagsnr. Indtast sagsbehandlers initialer. Sagsbehandler er den person, der arbejder med byggesagen. Byggesagsdatoen dannes maskinelt, idet den indtastede byggetilladelsesdato indsættes i feltet. Er byggesagen udvidet med en delsag, angives et litra i næste felt. Indtast evt. litra. Litra angives, hvis byggesagen er udvidet med en delsag. Ved klik på knappen vises hele sagsbygningen S (BYG). Ved klik på knappen vises byggesagens oplysninger. SAGSTYPE Sagstyper Her kan du fra listen vælge den sagstype, der passer til den ændring, du vil lave, inden du klikker på Gem. Sagstype 5 er som standard valgt på forhånd. BBR-MEDDELELSE Tjekboks til BBR- Meddelelse Marker her, hvis der ikke automatisk skal udskrives BBR-Meddelelse ved denne rettelse/afslutning af sag VURDERING Gyldighedsdato Gyldighedsdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 56 af 168

57 Feltnavn Kort feltbeskrivelse , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Gyldighedsdatoen anvendes i forbindelse med ejendomsvurderingen, og den markerer det tidspunkt, hvor ændringerne har fundet sted. Ændringerne ajourføres på de BBR-årskopier, der tidsmæssigt ligger efter gyldighedsdatoen. Skal årskopierne ajourføres med de indtastede ændringer for vurderingsrelevante felter, skal gyldighedsdatoen udfyldes. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 57 af 168

58 9.3. Opret på matrikel Du kan ikke oprette en grund (GRU) i BBR-Kommune før der findes en udstykning af en matrikel i KMS. Grunden identificeres ved hjælp af Matrikulær ejendoms ID. Du kan på grundens matrikel/matrikler udføre følgende funktioner: Opret teknisk anlæg Opret bygning - stam Opret bygning nybyggeri Flyt entiteter Vær opmærksom på, at det ikke længere er et krav om at du skal indberette grundens og afløbsforhold, før det er muligt at oprette en byggesag på et teknisk anlæg på grundens matrikel/matrikler. Det er muligt, at oprette både en ny bygning(stam) og et nybyggeri på en ny bygning, da du i dette tilfælde kommer over på bygningens billede, hvor du samtidig med indberetningen til bygningen, også kan indberette grundens vandforsyning og afløbsforhold Ændre Du kan ændre tilknytningen af grunden til en adgangsadresse, dvs. knytte en anden adresse til grunden, men du kan ikke ændre selve adgangsadressen. Du kan ændre på ESDH-reference og Journalnr. Felter der hører til Vand og Afløb kan ligeledes ændres, og der kan oprettes notatlinjer. Hvis din kommune har valgt at have kommunespecifikke felter på niveauet Grund, vil disse blive vist under notatlinjer og kan ligeledes rettes Identændre Den eneste mulighed for at identændre en grund, er, at rette grundens adgangsadresse. Du har ikke mulighed for at rette grundens matrikler eller ejendomsnummer, idet disse oplysninger bliver opdateret via KMS og ESR Kopiere Der er ingen mulighed for at kopiere en grund Slette Sletning af en grund kan ikke gøres via BBR-kommune. Når matriklen udgår, bliver grunden automatisk slettet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 58 af 168

59 9.8. Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret byggesag. Klik på det ønskede niveau. Ejd. Opl. Ved klik på denne knap kan du se et skærmbillede med Ejendomsoplysninger. BBR-Medd-data. Ved klik på denne knap kan du se et skærmbillede med de nuværende BBR-Meddelelsesoplysninger. BBR-Meddelelse. Ved klik på denne knap kan du bestille en udskrift af en BBR-Meddelelse. Gem. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet Ejendomsoplysninger Billedet Ejendomsoplysninger indeholder en række oplysninger hentet fra forskellige ejendomssystemer Skærmbilledet anvendes især i forbindelse med sagsbehandling af nye byggesager. Fx til at undersøge hvilke byggemuligheder der er på grunden, herunder hvor stor den aktuelle bebyggelsesprocent er. Skærmbilledet indeholder en række oplysninger om grunden; så som grundens beliggenhed, vandforsyning, afløbsforhold og antal tekniske anlæg. Desuden vises en række arealfelter på grundniveau. Det vil sige at de er opsummeret fra de bygninger der ligger på grundens matrikler. Her får du altså et samlet overblik. Endelig vises på skærmbilledet beregningsgrundlaget for udregning af grundens bebyggelsesprocent. Fra ESR/OIS/CPR hentes oplysninger vedr. grundens ejere samt eventuelle administratorer. Ud fra grundens matrikler hentes også oplysninger om matrikelarealer, zonestatus samt oplysninger om landbrugspligt på grunden. Fra PlansystemDK indhentes ud fra grundens matrikler oplysninger om hvilke planer (kommune-, lokal- og delplaner) som grundens matrikler er reguleret af. OBS: Det er IKKE i alle tilfælde muligt at beregne en korrekt bebyggelsesprocent automatisk ud fra BBR-data, idet en række oplysninger, der indgår i beregningsreglerne ikke findes i BBR. En bebyggelsesprocentberegning, der lægges til grund for en myndighedsafgørelse skal derfor altid udregnes manuelt efter beregningsreglerne i Bygningsreglementet Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 59 af 168

60 10. Matrikel Definition Matrikelnummer identificerer jordstykket. Det vil sige matrikelregistrets identifikation af en matrikulær ejendom. Matrikelbetegnelse (landsejerlavskode, matrikelnummer og -bogstav) fødes i Matriklen (MATR), der har Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) som dataejer og registeransvarlig. Kun den samlede matrikelbetegnelse er entydig identifikation på landsplan af et matrikuleret areal Anvendelse En grund (GRU) kan bestå af en eller flere matrikler. I Indstillinger kan du angive, om du ønsker matrikelniveauet vist i træet/resultatlisten. Som default vises matrikler ikke i resultatlisten. Flere matrikler på samme grund Fremgår matrikler (MAT) i træet/resultatlisten, vises bl.a. hvilke bygninger, der ligger på, hvilke matrikler. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 60 af 168

61 I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Matrikel. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn Kort feltbeskrivelse MATRIKELOPLYSNINGER Ejerlav Matrikelnr. Landsejerlav Den 3-cifrede kommunale ejerlavskode. Matrikelnummer er et nummer, der sammen med matrikelbogstav, delnummer(parcel) og artskode identificerer jordstykket i BBR- Kommune. Matrikelregistrets identifikation af en matrikulær ejendom er matrikelbetegnelsen, der består af landsejerlavskode, matrikelnummer og matrikelbogstav. Den fødes i Matriklen (MATR), der har Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) som dataejer og registeransvarlig. Betegnelse for det landsejerlav, hvor ejendommens matrikelnumre er beliggende. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 61 af 168

62 Feltnavn Zone Kort feltbeskrivelse Zonekoden hentes i ESR. Koden angiver, i hvilken zone matriklen er beliggende. Zonekoden fødes i Matriklen (MATR), der har Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) som dataejer og registeransvarlig. ADGANGSADRESSE Vejnavn Nr. Kode Postnr./-distrikt Supp. bynavn Bygningsnavn Adgangsgivende vej. Kan fx registreres hvis der ikke er tildelt adresser til niveauet. Dette sker via fanebladet Adresser. Bemærk vejkoden skal være oprettet i CPR s vejregister. Adgangsgivende husnummer. Hvis husnummeret ikke allerede er tildelt i forbindelse med udstykning, tildeles dette senest af bygningsmyndigheden i forbindelse med meddelelse af byggetilladelse. Er den vejkode der hører til vejnavnet. Oplysning om postnr./-distrikt stammer fra CPR's vejregister. Oplysning om Supplerende bynavn, stammer fra CPR's vejregister hvis der er angivet et supplerende bynavn. Oplysning om bygningsnavn, det kan f.eks. være et gårdnavn. Et evt. bygningsnavn kan udgøre et supplement til den fuldstændige adressebetegnelse og kan således ikke erstatte vejnavn og husnummer mv. Det kan knytte sig til et historisk gårdnavn eller et andet fast bygningsnavn til adressen. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om et lokalitetsnavn skal fastsættes og registreres. FLYTNING AF UNDERLIGGENDE ENTITETER Ejendomsnr. Matrikelnr. Landsejerlav Ejendomsnummeret for den ejendom, som man ønsker at flytte entiteterne til. Matrikelidentifikation for den matrikel, som man ønsker at flytte entiteterne til. Landsejerlav for den matrikel, som man ønsker at flytte entiteterne til. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 62 af 168

63 10.3. Oprette Du kan ikke oprette en matrikel i BBR-Kommune. Den kommer fra KMS/ESR fx i forbindelse med en udstykning Ændre Du kan ikke ændre eller fejlrette på en matrikel i BBR-Kommune. Kontakt din kommune eller fin forvaltnings ESR- eller KMS ansvarlige, såfremt der er fejl. Hvis du ønsker at ændre i oplysningerne på adgangsadresser, kan du selv ændre på dette. Dette gør du ved at gå til fanebladet Adresser. Vejledning til ændring af adresser finder du under fanebladet Links. Har du ikke den rigtige rolleprofil til dette, kontakt da den adresseansvarlige i din kommune, forvaltningen eller den ansvarlige for brugeradministration Identændre Der er ingen mulighed for at identændre en matrikel. Matrikel-skærmbilledet giver dog mulighed for at flytte alle entiteter (dvs. bygninger og tekniske anlæg), som ligger på matriklen, til en anden matrikel. Den nye matrikel kan enten ligge på samme grund/ejendom eller på en anden grund/ejendom. Alle entiteter hørende til en matrikel flyttes til en ny matrikel ved på Matrikel skærmbilledet at angive den nye matrikel og trykke på knappen Flyt. Funktionen kan aktiveres på matrikel-skærmbilledet og ved at vælge funktionen Flyt entiteter i menuen ved siden af matriklen på grundskærmbilledet. Både stam-entiteter og sagsentiteter flyttes. En sagsentitet flyttes sammen med dens byggesag. Dette er dog kun muligt, hvis alle andre sagsentiteter i Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 63 af 168

64 byggesagen kan flyttes med. Hvis en af de involverede byggesager indeholder sagsentiteter hørende til en anden matrikel vil en flytning ikke være muligt. Adgangsadressens tilknytning til en matrikel I forbindelse med flytning af opgange fra en matrikel til en anden kan det være, at tilhørende adgangsadresser i adressedelen også flytter til den nye matrikel. Systemet vil give besked om denne automatiske flytning. Geometri bygning og teknisk anlæg Når en bygning eller teknisk anlæg flytter til en anden matrikel og den/det har beregnede koordinater eller slet ingen koordinater, vil disse blive opdateret med koordinater hørende til den nye matrikel (hvis det er en KMS matrikel). Når en stam-entitet eller et nybyggeri har en geometri, hvis kilde er forskellig fra 1, bliver der kontrolleret for, om de angivne koordinater hører til den nye matrikel (hvis entiteten er knyttet til et KMS matrikelnummer). Systemet vil give besked, hvis koordinaterne ikke ligger på den angivne matrikel. Resultattræ Resultattræet vil til enhver tid afspejle ændringerne, når entiteter flyttes fra en matrikel til en anden. For at du kan se de flyttede entiteter i resultattræet efter flytningen, skal den oprindeligt udførte søgning indeholde den nye matrikel. BBR-Meddelelser Når alle entiteter flyttes fra en matrikel til en anden, udskrives der både en BBR-Meddelelse for den gamle og den nye ejendom. BBR-Meddelelsen kan dog fravælges ved at sætte flueben i feltet Udskriv ikke automatisk BBR- Meddelelse ved denne rettelse. Ejendomsnummer for ejerlejlighed Hvis en af de flyttede entiteter er en ejerlejlighed, kan det være nødvendigt at slette ejendomsnummer for ejerlejligheden før entiteterne kan flyttes til en ny ejendom. Det nye ejendomsnummeret for ejerlejligheden indberettes igen efter flytningen Slette Sletning af en matrikel kan ikke gøres via BBR-kommune, dette sker igennem KMS eller ESR. Ønsker du at slette en grund, kontakt da din kommune, forvaltnings KMS- eller ESR-ansvarlige Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge at oprette følgende: Opret teknisk anlæg. Opret bygning - stam. Opret bygning nybyggeri. Klik på det ønskede niveau. Flyt. Ved klik på denne knap kan du vælge at flytte matriklens entiteter til en ny matrikel, som du har angivet i gruppeboksen Flytning af underliggende entiteter. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 64 af 168

65 11. Bygning Indledning Når du i resultatlisten vælger en bygning, adskiller opbygningen af højresiden sig fra resten af systemet, idet du her har mulighed for at foretage flere aktiviteter i en arbejdsgang. Du kan her behandler enten stamoplysninger vedrørende en bygning eller sagsoplysninger vedrørende en bygning. Har bygningen allerede tilknyttede opgange og/eller etager vil disse også blive vist på siden, og der vil være mulighed for at ændre i disse oplysninger. Du kan oprette nye opgange/etager via knappen Opret opgang/opret etage nederst på siden, hvorefter du vil få vist henholdsvis siden Opgang eller Etage. Du skal dog være opmærksom på, at har du allerede indtastet nye oplysninger på den allerede eksisterende bygning, skal bygningen opdateres, inden du forlader siden for at oprette en ny opgang eller en ny etage. Design og feltnavne kan adskille sig i forhold til benævnelse på andre niveauer, da der på bygnings billedet er taget udgangspunkt i indberetningsskemaer Definition Ved en bygning forstås én eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed og som skærmer mod vejrliget. En bygning skal som minimum bestå af en overdækning (et tag) Anvendelse Du kan se samtlige felter der kan være relevante at se eller registrere i forbindelse med en bygning i skemaet nedenfor. Feltnavnene med tilhørende beskrivelser er opdelt efter gruppeboksenes overskrifter. Feltnavn Kort feltbeskrivelse HISTORIK Senest ændret Ændret af Historik er kun tilgængelig fra 1/ og fremefter. Er der ikke ændret på nogen felter på bygningen siden konvertering vil feltet derfor være tomt. Det vises hvilken sagsbehandler, system eller program der seneste har ændret et felt på bygningen. SAGSOPLYSNINGER Byggesagsnr. Sagsbehandler Byggesagsdato Litra Indtast byggesagsnr. Indtast sagsbehandlers initialer (max 5 karakterer). Sagsbehandler er den person, der arbejder med byggesagen. Byggesagsdatoen dannes maskinelt, idet den indtastede byggetilladelsesdato, anmeldelse af byggearbejde eller anmeldelse af nedrivning indsættes i feltet. Er byggesagen udvidet med en delsag, angives et litra i næste felt. Indtast evt. litra. Litra angives, hvis byggesagen er udvidet med en delsag. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 65 af 168

66 Feltnavn Ejendomsnr. Byggesagskode Bygherreforhold Ansøgning modtaget Fyldestgørende ansøgning Anm. af byggeri Høring start Byggetilladelse Høring slut Påbegyndt Forventet påbegyndt Fuldført Forventet fuldført Kort feltbeskrivelse Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Angiv ejendomsnummeret, der er på seks cifre. Du behøver ikke at indtaste foranstillede 0 er. Angiv kode for byggesag eller vælg fra listen. Koden angiver, efter hvilket regelsæt i bygningsreglementet den enkelte byggesag skal styres. Vælg fra listen det bygherreforhold der gør sig gældende i denne byggesag. Angiv den dato hvor ansøgningen er modtaget. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Er ansøgning ikke fyldestgørende, jf. bygningsreglementet, fra starten, sendes brev til ansøger, dette noteres evt. under notatlinje. Når byggesagen er fyldestgørende indtastes dato i dette felt. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for kommunens tilladelse til byggeriet, en anmeldelsessag. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for naboorientering. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Ideen med naboorientering er, at naboerne skal have mulighed for at komme med deres kommentarer, før kommunalbestyrelsen beslutter, om de vil give tilladelsen. Orienteringen skal foretages af kommunalbestyrelsen, og den skal ske skriftligt til de enkelte ejere og brugere. De naboer, som har kommenteret ansøgningen, skal have tilsendt en kopi af afgørelsen, når den foreligger samt orienteres om mulighederne for at klage. Angiv dato for hvornår kommunen har givet ansøger byggetilladelse. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår naboorienteringen er færdigbehandlet. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår byggeriet påbegyndes. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår byggeriet forventes at blive påbegyndt. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår byggeriet er fuldført. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Ved angivelse af dato overføres sagen automatisk fra at være byggesag til at være stamdata. Angiv dato for hvornår ansøger forventer byggeriet fuldført. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 66 af 168

67 Feltnavn Ibrugtagningstilladelse Delvis ibrugtagningstilladelse Anm. af nedrivning Gennemført nedrivning Henlæggelse Færdigt bygningsareal Gyldighedsdato Foreløbig færdiggjort bygningsareal Foreløbig færdiggjort antal lejligheder Foreløbig færdiggjort antal lejligheder u. køkken Kort feltbeskrivelse Angiv dato for hvornår kommunen har givet ibrugtagningstilladelse. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Ved angivelse af dato overføres sagen automatisk fra at være byggesag til at være stamdata. Angiv dato for hvornår kommunen har givet delvis ibrugtagningstilladelse. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for kommunens tilladelse til nedrivning, en anmeldelsessag. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår en aktuel nedrivningssag er gennemført. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for henlæggelse af byggesagen. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv det bygningsareal ansøger har færdiggjort/færdigmeldt. Gyldighedsdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Gyldighedsdatoen anvendes i forbindelse med ejendomsvurderingen, og den markerer det tidspunkt, hvor ændringerne har fundet sted. Ændringerne ajourføres på de BBR-årskopier, der tidsmæssigt ligger efter gyldighedsdatoen. Skal årskopierne ajourføres med de indtastede ændringer for vurderingsrelevante felter, skal gyldighedsdatoen udfyldes. Angiv det beregnede areal (heltal), som ansøger har færdiggjort/færdigmeldt. Angiv det beregnede antal af lejligheder (heltal), ansøger har færdiggjort/færdigmeldt. Angiv det beregnede antal boliger eller enkeltværelser uden køkken (heltal), som ansøger har færdiggjort/færdigmeldt. ANDRE NIVEAUER I SAGEN Niveau Sagstype KopierSletFlyt Om-/tilbygning eller nedrivning Søg niveau (knap) Her vises de niveauer, der er tilknyttet sagen. Sagstypen kan være: Nybyggeri Om-/tilbygning Nedrivning Du kan kopiere, slette eller flytte det niveau, du står ud for. Vælg sagstype. Ved klik på knappen får du i resultatlisten vist mulige placeringer. GRUNDOPLYSNINGER Vandforsyning Angiv grundens vandforsyningsforhold ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Hvis der findes flere typer vandforsyning på grunden, indberettes Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 67 af 168

68 Feltnavn Afløbsforhold Grundens ejerforholdskode Kort feltbeskrivelse vandforsyningstypen på den enkelte bygning, og kode 7 (Blandet vandforsyningsforhold) indberettes på grund. Der er ikke krav om at felterne for vandforsyning og afløbsforhold skal indberettes på alle bygninger når der er indberettet blandet vand/afløb på grund. Der er kun krav om at det skal indberettes for mindst 2 bygninger - det kan være uoplyst for øvrige bygninger, hvor det ikke er relevant at registrere. Angiv grundens afløbsforhold ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Der er ikke krav om at felterne for vandforsyning og afløbsforhold skal indberettes på alle bygninger når der er indberettet blandet vand/afløb på grund. Der er kun krav om at det skal indberettes for mindst 2 bygninger - det kan være uoplyst for øvrige bygninger, hvor det ikke er relevant at registrere. Hvis der findes flere typer afløb på grunden, indberettes afløbstypen på den enkelte bygning, og kode 75 (Blandet afløbsforhold) indberettes på grund. Ejerforholdskode. Koden hentes i ESR. GRUNDENS NOTATLINJER Nr. Tekst Tjekboks Synlig Tjekboks Slet Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR- Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du markere en notatlinje til sletning her. Fortryder du din markering kan du fjerne den igen. Vær opmærksom på, at ændringerne først bliver gemt, når du har trykket Gem på hele siden. Herefter kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. ADGANGSADRESSE Vejkode Vejnavn Husnr. Supplerende bynavn Evt. bygningsnavn I feltet Vejkode kan du evt. skrive vejkoden på 4 cifre (altid numerisk). Foranstillede nuller skal indberettes. Adgangsgivende vej. Kan fx registreres hvis der ikke er tildelt adresser til grunden. Dette sker via fanebladet Adresser. Bemærk vejkoden skal være oprettet i CPR s vejregister. Adgangsgivende husnummer. Hvis husnummeret ikke allerede er tildelt i forbindelse med udstykning, tildeles dette senest af bygningsmyndigheden i forbindelse med meddelelse af byggetilladelse. Oplysning om Supplerende bynavn, stammer fra CPR's vejregister hvis der er angivet et supplerende bynavn. Oplysning om bygningsnavn, det kan f.eks. være et gårdnavn. Et evt. bygningsnavn kan udgøre et supplement til den fuldstændige adressebetegnelse og kan således ikke erstatte vejnavn og husnummer mv. Det kan knytte sig til et historisk gårdnavn eller et andet fast bygningsnavn til adressen. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om et lokalitetsnavn skal fastsættes og registreres. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 68 af 168

69 Feltnavn Postnr./-distrikt Kort feltbeskrivelse Oplysning om postnr./-distrikt stammer fra CPR's vejregister. BYGNINGSOPLYSNINGER Ejendomsnr. Bygningsnummer Grundens ejendomsnr. Bygningens anvendelse Teknisk nøgle Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Ejendomsnummeret fødes i Ejendomsstamregistret (ESR), der har den enkelte kommune som dataejer og registeransvarlig. Ved ejerlejligheder indberetter du moderejendommens ejendomsnummer her, medens du indberetter ejerlejlighedens ejendomsnummer på den pågældende enhed, bygning eller teknisk anlæg i feltet Ejendomsnr. for ejerlejlighed. Bygningsnummeret er en entydig nummerering af ejendommens bygninger. Omfattede bygninger tildeles som bygningsbetegnelse et fortløbende nummer. Bygninger af forholdsvis stor værdi tildeles så vidt muligt de laveste numre. Feltet udfyldes maskinelt, hvis bygningen ligger på lejet grund. Vælg fra listen bygningens anvendelse Er en entydig identifikation, der dannes ved oprettelsen. Fælles objekttype Det vil sige fælles objekttyper for tekniske kort for kommunerne - også betegnet som: implementering af FOT. Omfattet af sikkerhedsklassifikation ESDH-Reference Journalnummer Matrikelnr. Landsejerlav Landsejerlavsnavn Om-/tilbygningsår Angiver om bygningen er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Et flueben angiver at bygningen er omfattet af sikkerhedsklassifikation og at der derfor er begrænset adgang til oplysninger om grunden. Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet er valgfrit og skal opdateres manuelt. Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet sagen. Feltet opdateres manuelt. Der kan max. indtastes 60 tegn. Første felt er den 3-cifrede kommunale ejerlavskode. Matrikelnummer er et nummer, der sammen med matrikelbogstav, delnummer(parcel) og artskode identificerer jordstykket i BBR- Kommune. Matrikelregistrets identifikation af en matrikulær ejendom er matrikelbetegnelsen, der består af landsejerlavskode, matrikelnummer og matrikelbogstav. Den fødes i Matriklen (MATR), der har Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) som dataejer og registeransvarlig. Landsejerlavet er en 7-cifret kodeværdi fra KMS. Kode for det landsejerlav, hvor ejendommens matrikelnumre er beliggende. Betegnelse for det landsejerlav, hvor ejendommens matrikelnumre er beliggende. Tidspunkt for bygningens (seneste) om-/tilbygning. Angiv årstal (4 cifre) for seneste væsentlige om-/tilbygning. (årstal for ibrugtagningstilladelse/fuldført). Ved væsentlige til-/ombygninger forstås sådanne, hvor værdien af forbedringerne udgør mindst 15 pct. af bygningsværdien inden forbedringernes gennemførsel. Årstallet bør først ændres samtidig med dato for ibrugtagningstilladelse/fuldført, idet en byggesag i nogle tilfælde, kan strække sig over flere år. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 69 af 168

70 Feltnavn Udløbsdato for midlertidig opført bygning Opførelsesår Bevaringsværdig Fredning Midlertidig oprettelse/fuldførelse Bygningens ejerforholdskode Ejendomsreference Kort feltbeskrivelse Udløbsdato for midlertidig opført bygning. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Tidspunkt for bygningens opførelse. Angiv årstal (4 cifre) for bygningens opførelse. For den ældre bygningsmasse vil opførelsesåret i visse tilfælde være indberettet ud fra bygningens 'omtrentlige alder'. For nybyggeri dannes opførelsesåret maskinelt som årstallet, hvor byggeriet er meddelt fuldført/ibrugtaget eller datoen for første delvise ibrugtagningstilladelse. Feltet dannes maskinelt med oplysninger fra Kulturarvsstyrelsens database over de fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark. Fredet bygning. Feltet dannes maskinelt med oplysninger fra Kulturarvsstyrelsens database over de fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark. Vælg fra listen om bygningen er midlertidig opført/fuldført. Indberet først delvis ibrugtagning på enhederne, derefter på bygningen. Når denne fremgangsmåde benyttes, vil bygningen stå som midlertidig oprettet (hvis der er tale om et nybyggeri) i Stamregistret, indtil den endelige ibrugtagningstilladelse er udstedt. Ejerforholdskode. Koden hentes i ESR. Feltet er udfyldt, hvis bygningen er en ejerlejlighed, eller hvis der er tale om en bygning på lejet grund. Ejendomsreferencen anvendes til at knytte ejendomme sammen. For bygning og enhed anvendes feltet, hvis der er tale om ejerlejlighedsopdeling. Ejendomsreferencen kommer fra KMS og er en identifikation af matrikelnummeret, der opstår i forbindelse med at matrikelnummeret fødes. EJERLEJLIGHED Ejendomsnr. for ejerlejlighed Ejerlejlighedsnr. Kode for mere end 1 ejerlejlighed Feltet anvendes, hvis niveauet er en ejerlejlighed, fx boligenhed, teknisk anlæg eller bygning med anvendelse som garage eller udhus. Ved bygning anvendes feltet, når bygningen er en ejerlejlighed eller indgår i en ejerlejlighed, fx garage eller udhus. Ejerlejlighedsnummeret herfor indberettes feltet. Ved enhed anvendes feltet, når lejligheden er en enhed, og der er tale om en ejerlejlighed. Ejerlejlighedsnummer er det nummer en ejerlejlighed officielt har på matriklen. Koden beregnes maskinelt ud fra antallet af enheder. INDRETNING Antal boliger med køkken Her er angivet bygningens samlede antal boliger med eget køkken, herunder blandet beboelse og erhverv. I stamoplysningerne fremkommer antallet maskinelt ved optælling af enheder med boligtype 1 og 2. Der kan kun indberettes til feltet ved oprettelse af byggesag. I sagen er feltet krævet ved oprettelse af nybyggeri, som indeholder boliger med eget køkken. Ved til/ombygninger skal feltet indberettes, hvis antal værelser forøges eller formindskes med minus (-). Antal boliger uden køkken Her er angivet antallet af særskilt registrerede boliger uden eget køkken (enkeltværelser) (inkl. blandet beboelse og erhverv). I stamoplysningerne fremkommer antallet maskinelt ved optælling af enheder med boligtype 3. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 70 af 168

71 Feltnavn Sikringsrumpladser Kort feltbeskrivelse Der kan kun indberettes til feltet ved oprettelse af byggesag. I sagen er feltet krævet ved oprettelse af nybyggeri, som indeholder boliger uden eget køkken. Ved til/ombygninger skal feltet indberettes, hvis antal værelser forøges eller formindskes med minus (-). Antal sikringsrumpladser i den pågældende bygning. ENERGIOPLYSNINGER Varmeinstallation Opvarmningsmiddel Supplerende varme Vælg fra listen bygningens primære varmeinstallation. Vælg fra listen bygningens primære opvarmningsmiddel. Vælg fra listen bygningens supplerende varme. Supplerende omflyttelige ovne skal du ikke registrere. Feltet udfyldes, når bygningen udover den hovedsagelige varmeinstallation tillige opvarmes af en supplerende varmekilde. Hvis der forekommer flere forskellige supplerende varmeinstallationer, indberetter du den supplerende varme, der anvendes mest. VAND- OG AFLØBSFORHOLD FOR BYGNINGEN Vandforsyning Afløbsforhold Udledningstilladelse Medlemskab af spildevandsforsyning Påbud om forbedret rensning Frist for forbedret rensning Vælg bygningens primære vandforsyning. Angiv bygningens vandforsyning ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Koden bruges kun hvis bygningens vandforsyning er forskellig fra grundens vandforsyning. Der er ikke krav om at felterne for vandforsyning og afløbsforhold skal indberettes på alle bygninger når der er indberettet blandet vand/afløb på grund. Der er kun krav om at det skal indberettes for mindst 2 bygninger - det kan være uoplyst for øvrige bygninger, hvor det ikke er relevant at registrere. Vælg bygningens primære afløbsforhold. Angiv bygningens afløbsforhold ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Koden bruges kun, hvis bygningens afløbsforhold er forskellig fra grundens afløbsforhold. Der er ikke krav om at felterne for vandforsyning og afløbsforhold skal indberettes på alle bygninger, når der er indberettet blandet vand/afløb på grund. Der er kun krav om at det skal indberettes for mindst 2 bygninger - det kan være uoplyst for øvrige bygninger, hvor det ikke er relevant at registrere. Vælg fra listen hvilken tilladelse der forefindes for afløbsforhold. Angiv hvilken form for medlemskab der er indgået for bygningen omkring spildevandsforsyning ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Angiv hvilken form for forbedret rensning som kommunen har givet påbud om på bygningen ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Angiv hvornår fristen for forbedret rensning af bygningen udløber. Datoen kan indberettes som , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Tilladelse til udtræden Dato for tilladelse til udtræden Angiv hvilken form for tilladelse der foreligger for bygningens udtræden af det offentlige kloakfællesskab ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Angiv hvornår tilladelsen er udstedt for bygningens udtræden af det offentlige kloakfællesskab. Datoen kan indberettes som , 13/05/2009 eller , Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 71 af 168

72 Feltnavn Tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning Dato for tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning Kort feltbeskrivelse samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv om der foreligger en tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning for bygningen ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Angiv hvornår tilladelsen er udstedt til alternativ bortskaffelse eller afledning for bygningen. Datoen kan indberettes som , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. OPGANGE Elevator Der findes notatlinjer Der findes kommunespecifikke felter Her kan du fra listen vælge, om opgang/indgang har en elevator. Markeret, hvis der findes notatlinjer på opgangen. Markeret, hvis der findes kommunespecifikke oplysninger på opgangen. ETAGER Etagens samlede areal Adgangsareal på etage Udnyttet del af tagetage på etagen Kælderareal m. loft <1,25 m over terræn Lovlig beboelse i kælder Der findes notatlinjer Der findes kommunespecifikke felter Det samlede areal af den pågældende etage. Kun for tagetager og kælderetager er registreringen obligatorisk. Det samlede adgangsareal Det udnyttede areal i tagetagen angiver den del af tagetagens areal, som er indrettet med henblik på udnyttelse til beboelse eller erhverv. Hvad kælderareal angår, findes der i BBR to begreber: Samlet kælderareal og kælderareal med loft mindre end 1,25 meter over terræn. I bygningsreglementerne er det den del af kælderen, hvor loftet ligger mere end 1,25 meter over terræn, dvs. differencen mellem de to kælderarealer i BBR, der medregnes i bebyggelsens etageareal for beboelsesbygninger. For andre bygninger medregnes dog det samlede kælderareal bortset fra arealet af fyrrum, skarnkasserum, ventilationsrum o. lign. I arealet indgår den del af kælderen, der er lovligt indrettet til beboelse ifølge byggelovgivningens regler. Arealet omfatter beboelsesrum i kælder, hvor mindst en vinduesvæg på grund af særlige terrænforhold eller udgravning er beliggende over terræn. Arealet indgår i såvel kælderareal som boligareal, men ikke i samlet bygningsareal. Markeret, hvis der findes notatlinjer på etagen. Markeret, hvis der findes kommunespecifikke oplysninger på etagen. AREALER Bebygget areal Heraf indbygget garage Det areal bygningen fylder på grunden. Angiv bygningens bebyggede areal (max. 6 cifre). Arealet registreres som stueetagens areal målt til ydersiden af ydervæggene. For bygninger, hvor etagerne arealmæssigt afviger fra hinanden, angives arealet af den største etage. Arealet af åbne, overdækkede terrasser, åbne altaner og åbne indgangspartier medregnes ikke. Derimod medtages arealer af porte, luftsluser o. lign til den linje, som bygningens ydervægge i øvrigt angiver. Arealet af garage, carport eller udhus, der udgør en del af bygningen (indenfor bygningens ydervægge og under samme tag) medregnes ligeledes. Areal af indbygget garage (max. 6 cifre). Arealet indgår i det bebyg- Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 72 af 168

73 Feltnavn Heraf indbygget carport Heraf indbygget udhus Heraf udestue (del af bebygget areal) Heraf affaldsrum i terrænniveau Antal etager Samlet bygningsareal Heraf udvendig efterisolering Kort feltbeskrivelse gede areal og dermed også i bygningens samlede areal. Areal af indbygget carport (max. 6 cifre). Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. Angiv areal af indbygget udhus (max. 6 cifre). Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. Angiv areal af udestue eller lign. (max. 6 cifre). Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. Areal af affaldsrum (max. 6 cifre). Feltet indeholder areal for affaldsrum i terrænniveau. Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. Angiv antal etager i bygningen (max. 2 cifre). Antal etager er inkl. stueetage og eventuelt mansardetage, men ekskl. tagetage og kælder. Hvis der er et forskelligt antal etager i bygningens opgange, indberetter du antal etager i den opgang, der har det største antal, og samtidig indberetter du kode for afvigende etager. Hvis bygningens etager arealmæssigt (ikke tagetage) afviger fra hinanden, indberetter du samtidig kode for afvigende etager. Angiv det samlede bygningsareal for bygningen (max. 6 cifre). Samlet bygningsareal er summen af etagernes arealer inkl. stueetagens arealer og areal af eventuel mansardetage, men eks. kælderareal og areal af tagetage (herunder udnyttet tagetage). Som grundlag for etagernes størrelse anvendes det bebyggede areal. I arealet indgår arealer af porte, luftsluser o. lign. Derimod medregnes ikke arealer af åbne overdækkede terrasser, åbne altaner og åbne indgangspartier. For anvendelseskoderne 910, 920 og 930 (småbygninger) kan arealet ikke indberettes. Areal af udvendig efterisolering af bygningen i m2. Feltet afventer at lovgivning og vejledning kommer på plads. Det bør ikke anvendes før det sker. Her registreres udvendig efterisolering af bygningen i m2. Arealet vil indgå i samlet bygningsareal og bebygget areal, men ikke i samlet boligareal eller samlet erhvervsareal. Feltet er endnu ikke indarbejdet i arealligningen (som beskrevet under feltet samlet bygningsareal ), bebyggelsesprocentberegningen eller andre arealberegninger. Vær derfor opmærksom på, at dette kan medføre, at du skal gennemtvinge opdateringen af bygningen, når feltet tages i brug. Når lovgivning og vejledning er på plads, vil dette blive meldt ud. Samlet tagetageareal Heraf udnyttet tagetage Angiv tagetagens samlede areal (max. 6 cifre). Areal af tagetage, der er udnyttet eller kan udnyttes til beboelse eller erhverv. Arealet måles i et vandret plan til ydersiden af de begrænsende vægge eller tagflader i en højde af 1,5 m over gulvplan. Areal af udnyttet del af tagetage. Areal af den del af tagetagen, som er indrettet til beboelse eller erhverv. Arealet måles i et vandret plan til ydersiden af de begrænsende vægge eller tagflader i en højde af 1,5 m over gulvplan, idet der dog Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 73 af 168

74 Feltnavn Samlet kælderareal Heraf kælderareal <1,25 m Heraf beboelse i kælder Samlet boligareal Samlet erhvervsareal Areal, der hverken benyttes til bolig eller erhverv Samlet adgangsareal i bygningen Samlet areal af lukkede overdækninger på bygningen Kort feltbeskrivelse fraregnes evt. skunkrum. Som kælderareal medregnes arealer i den eller de etager, der ligger under stueetagen. Arealet måles til ydersiden af ydervægge. Arealet omfatter ikke krybekældre o. lign. Hvis der er garageareal i kælderen, registreres oplysning om garageareal og beliggenhed i notatlinjerne eller Angiv kælderareal med loft mindre end 1,25 m over terræn (max. 6 cifre). Arealet angiver den del af kælderen, der har loft mindre end 1,25 m over terræn. Dette areal er samtidig det areal, hvor der kan etableres sikringsrum. Arealet måles til ydersiden af begrænsende ydervægge, og indgår desuden i samlet kælderareal. Areal af lovlig beboelse i kælder. Arealet skal indgå i bygningens kælderareal og i bygningens boligareal, men ikke i bebygget areal og i samlet bygningsareal. Bygningens samlede boligareal. Angiv det samlede boligareal for bygningen (max. 6 cifre). Samlet boligareal er den del af bygningens areal, der anvendes til beboelse. For bygninger med enhedsopdeling indberettes felter som summen af de enkelte enheders boligareal. Boligareal kan ikke indberettes for småbygninger. Det vil sige anvendelseskoderne Bygningens samlede erhvervsareal. Angiv samlet erhvervsareal for bygningen (max. 6 cifre). Samlet erhvervsareal er den del af bygningens areal, der anvendes til erhverv. Du kan ikke indberette erhvervsareal for småbygninger. Det vil sige anvendelseskoderne Andet areal i bygningen (max. 4 cifre). Andet areal, angiver størrelsen af det areal i bygningen, som ikke er oprettet på enhedsniveau og som hverken benyttes til bolig eller erhverv. Det kan f.eks. være fællesarealer til barnevognsrum, vaskekælder o. lign., der ikke kan henføres til bygningens boligenheder, og som heller ikke naturligt registreres som erhvervsareal. Samlet adgangsareal til fordeling på bygningens enheder. Angiv areal af lukket overdækning (max. 6 cifre). Ved lukket overdækning forstås lukkede altaner eller udestuer hævet over grundniveau. Arealet indgår i bygningsareal, men ikke i bebygget areal og boligareal. Overdækning (ikke del af bebygget areal) Angiv areal af overdækning (max. 6 cifre). Ved overdækning forstås overdækkede terrasser, overdækkede indgange og andre overdækninger på en bygning i grundniveau. Arealet indgår hverken i bebygget areal eller i bygningens boligareal, men derimod ved etagearealberegningen. Samlet areal af åbne overdækninger på bygningen Areal af åben overdækning (max. 6 cifre). Ved åben overdækning forstås overdækkede altaner hævet over grundniveau. Arealet indgår hverken i bebygget areal eller i bygningens boligareal. Afvigende etager Vælg fra listen om bygningen har afvigende etager og evt. hvilken Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 74 af 168

75 Feltnavn Beregningsprincip for areal af carport Kilde til bygningsarealer Kort feltbeskrivelse type. Feltet angiver, om bygningens etager arealmæssigt afviger fra hinanden, eller om der er et forskelligt antal etager i bygningens opgange. Vælg fra listen opmålingstypen for areal af carport. Vælg fra listen den kilde, der er årsag til ændring af bygningens arealer. MATERIALER Ydervæggens materiale Tagdækningsmateriale Supplerende ydervægs materiale Supplerende tagdækningsmateriale Asbestholdigt materiale Kilde til bygningens materialer Vælg fra listen bygningens ydervægs primære materiale. Vælg fra listen bygningens primære tagdækningsmateriale. Kan indberettes hvis en større del af ydervægsmaterialet afviger fra det hovedsagelige materiale. Vælg fra listen. Kan indberettes hvis en større del af tagdækningsmaterialet afviger fra det hovedsagelige materiale. Vælg fra listen. Angiv om der er dele af bygningen, der indeholder asbestholdigt materiale. Vælg fra listen. Vælg fra listen den kilde, der er årsag til ændring af bygningens materialer. BYGNINGSPUNKT Nøjagtighedsklasse Kilde Celle i DDKN 10 km Easting (x) koordinat Celle i DDKN 1 km Northing (y) koordinat Celle i DDKN 100 km Indberetning af nøjagtighedsklasse. Værdien udtrykker et overordnet kvalitetsmål for stedfæstelsen. Værdien udtrykker hvilken part eller datakilde, der er kilde til adressens geometridata (metadata). Adressekoordinat eller bygningspunkt i stednavnekvadratnettet. X-koordinat i UTM Zone 32 ETRS89. Adressekoordinat eller bygningspunkt i basiskvadratnettet. Y-koordinat i UTM Zone 32 ETRS89 Adressekoordinat eller bygningspunkt i oversigtskvadratnettet. Retningsvinkel Retningsvinkel for tekst i gon, jf. TK-standard: Revisionsdato Placering FORSIKRING Omfattet af byggeskadeforsikring Dato for seneste revision (godkendelse eller ændring) af geometridata. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Placeringskode kodesæt 1-9, jf. DSFL Oplysningen dannes maskinelt ved sammenkædning af oplysninger om bygningens anvendelse og den tegnede byggeskadeforsikring. Der kan ikke inddateres til feltet. Når en byggesag (nybyggeri) afsluttes, og feltet Byggeskadeforsikring er angivet, beregnes feltet Omfattet af byggeskadeforsikring for stam-bygningen, hvis modtagelsesdatoen er 1. april 2008 eller senere, og hvis boligarealet er større end erhvervsarealet. Denne beregning sker for alle anvendelseskoder, dog er beregningen for sommerhuse anderledes end beregningen for alle andre anvendelseskoder. For sommerhuse (anvendelse 510) gælder der følgende: Hvis feltet byggeskadeforsikring er angivet til 0 - Ingen byggeskadeforsikring eller til 99 - Ingen forsikring på grund af dispensation, sættes feltet Omfattet af byggeskadeforsikring til 00 Bygningen Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 75 af 168

76 Feltnavn Kort feltbeskrivelse er ikke omfattet af byggeskadeforsikring. Hvis feltet byggeskadeforsikringen er angivet til kode 1 til 13, sættes feltet Omfattet af byggeskadeforsikring til 10 Bygningen er omfattet af byggeskadeforsikring. For bygninger, som ikke er sommerhuse (anvendelse <> 510) gælder der følgende: Hvis feltet byggeskadeforsikring er angivet til 0 - Ingen byggeskadeforsikring, sættes feltet Omfattet af byggeskadeforsikring til 11 Bygningen er opført som selvbyg. Hvis feltet byggeskadeforsikringen er angivet til 99 - Ingen forsikring på grund af dispensation, sættes feltet Omfattet af byggeskadeforsikring til 00 Bygningen er ikke omfattet af byggeskadeforsikring. Hvis feltet byggeskadeforsikringen er angivet til kode 1 til 13, sættes feltet Omfattet af byggeskadeforsikring til 10 Bygningen er omfattet af byggeskadeforsikring. Hvis feltet Byggeskadeforsikring er angivet i en situation, hvor det ikke er krævet, vil feltet blive overført til stam ved afslutning af byggesagen, men beregningen af feltet Omfattet af byggeskadeforsikring udføres ikke. Byggeskadeforsikringsselskab Feltet genberegnes for en stam-bygning, når feltet Byggeskadeforsikringsselskab ændres i stamdata. Beregningen af feltet Omfattet af byggeskadeforsikring kan i stam dog ikke tage hensyn til arealerne eller modtagelsesdato i byggesagen, idet disse ikke længere er til rådighed. Indberetning af det forsikringsselskab, som bygherren har tegnet byggeskadeforsikring hos. For byggesager, som er blevet modtaget den 1. april 2008 eller senere, er der et krav om at angive feltet Byggeskadeforsikring, hvis bygningens boligareal er større end dens erhvervsareal. Feltet skal angives for alle anvendelseskoder. Feltet skal senest udfyldes, når byggesagen afsluttes. Feltet indberettes kun for nybyggerier, men ikke for til/ombygninger eller nedrivninger. Feltet kan rettes i stamdata efter afslutning af byggesagen. Såfremt der ikke er forsikringspligt eller der ikke på frivillig basis er tegnet en byggeskadeforsikring, vælges 0- Ingen byggeskadeforsikring. Hvis der ikke er tegnet byggeskadeforsikring på grund af dispensation, vælges kode 99 - Ingen forsikring på grund af dispensation. Dato for byggeskadeforsikring Selvrisiko ved oversvømmelse jf. Stormrådet Alt efter om kode 0 eller 99 bliver valgt, vil feltet Omfattet af byggeskadeforsikring blive beregnet til 11 Bygningen er opført som selvbyg eller 00 Bygningen er ikke omfattet af byggeskadeforsikring. Dato for ikrafttrædelse af byggeskadeforsikringen. Det er vigtigt, at feltet alene udfyldes med ikrafttrædelsesdato for den tegnede forsikring og ikke dato for tilbuddet på forsikring. Feltet skal således først udfyldes, når der foreligger en tegnet forsikring med ikrafttrædelsesdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Indberetningen foretages af Stormrådet og ajourføres kun ved sager, hvor der er udbetalt særlig erstatning i forbindelse med stormflodsog oversvømmelsesskader. Såfremt der ikke er modtaget indberetning registreres Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 76 af 168

77 Feltnavn Dato for skade hos Stormrådet (tidligere Dato for pålæg fra Stormrådet ) Kort feltbeskrivelse værdien blank. Spørgsmål til feltet kan videresendes til Stormrådets Sekretariat v/forbrugerstyrelsen. Indberetning foretages af Stormrådet. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. BYGNINGENS NOTATLINJER Nr. Tekst Tjekboks Synlig Tjekboks Slet Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR- Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du markere en notatlinje til sletning her. Fortryder du din markering kan du fjerne den igen. Vær opmærksom på, at ændringerne først bliver gemt, når du har trykket Gem på hele siden. Herefter kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. KOMMUNESPECIFIKKE OPLYSNINGER Felt/er vises kun hvis din kommune har valgt at anvende disse, ellers fremstår det kun som overskrift i en gruppeboks. Kommunalt felt 1 3 Kommunalt felt 4 6 Kommunen kan definere eget indhold og kodesæt. Ledeteksten og indholdet af drop down-boksen kan ændres efter ønske. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Kommunen kan definere eget indhold. Det er kun kommunens BBRsystemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. FLYTNING AF BYGNING Type Kommune Type af flytning for bygningen. Ved matrikulær ændring flyttes bygningen fra stam til stam. UUIDen bevares. Ved fysisk flytning skal bygningen nedlægges i fraflytter kommune og oprettes i tilflytter kommune som en ny bygning. Tilflytter kommune skal igangsætte byggesagsbehandling på almindelig vis. Den kommune, som bygningen flyttes til ved en matrikulær ændring eller en fysisk flytning. VERSERENDE BYGGESAG Sagsnr. Sagsbehandler Sagsdato Litra Berørte sagsdata Vis sagen (knap) Indtast byggesagsnr. Indtast sagsbehandlers initialer. Sagsbehandler er den person, der arbejder med byggesagen. Byggesagsdatoen dannes maskinelt, idet den indtastede byggetilladelsesdato indsættes i feltet. Er byggesagen udvidet med en delsag, angives et litra i næste felt. Indtast evt. litra. Litra angives, hvis byggesagen er udvidet med en delsag. Her vises felter, der er ændret. Ved klik på knappen vises byggesagen med sagsbygningen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 77 af 168

78 Feltnavn Kort feltbeskrivelse SAGSTYPER Sagstype Her kan du fra listen vælge den sagstype, der passer til den ændring, du vil lave, inden du klikker på Gem. Sagstype 5 er som standard valgt på forhånd. VURDERING Gyldighedsdato Gyldighedsdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Gyldighedsdatoen anvendes i forbindelse med ejendomsvurderingen, og den markerer det tidspunkt, hvor ændringerne har fundet sted. Ændringerne ajourføres på de BBR-årskopier, der tidsmæssigt ligger efter gyldighedsdatoen. Skal årskopierne ajourføres med de indtastede ændringer for vurderingsrelevante felter, skal gyldighedsdatoen udfyldes. BBR-MEDDELELSE Tjekboks til BBR- Meddelelse Marker her, hvis der ikke automatisk skal udskrives BBR-Meddelelse ved denne rettelse/afslutning af sag Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 78 af 168

79 Overblik over bygningens gruppebokse, når der samtidigt er en byggesag: Her vises bygningens stamoplysninger og sagsoplysninger, samt evt. andre tilknyttede niveauer i sagen. Nedenfor eksempel på en bygning med sag, hvor grund, opgang, enhed og etage også er tilknyttet sagen: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 79 af 168

80 Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 80 af 168

81 Ved visning af en stambygning vil billedet se ud som nedenfor, uden gruppeboksene Sagsoplysninger og Andre niveauer i sagen: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 81 af 168

82 Verserende sager vises kun i bygningens stamoplysninger (BYG). Der kan være en eller flere sager kørende som vises på BYG: Hvis du ønsker at se mere end de berørte sagsdata, kan du klikke på knappen Vis sagen for at se hele byggesagen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 82 af 168

83 11.4. Opret ny stam bygning eller nybyggeri Fra billedet grund eller matrikel Du kan oprette en ny stam bygning fra billedet GRU (Grund). På grunden vises en/flere matrikler, under overskriften Bygning vælger du fra liste Opret stam, og du vil får vist dette billede, hvorfra du kan registrere en ny stam bygning: Ny stambygning Udfyld som minimum felterne: Anvendelseskode f.eks. 130: Opførelsesår Ydervægsmateriale Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 83 af 168

84 Tagdækningsmateriale Kilde til materialer Bebygget areal Samlet boligareal Bygningsareal Kilde til arealer Varmeinstallation Opvarmningsmiddel. Antal etager Antal boliger m/u køkken. Du kan oprette et nybyggeri på bygning fra billedet GRU (Grund). På grunden vises en/flere matrikler, under overskriften Bygning vælger du fra liste: Opret nybyggeri, og du vil får vist dette billede, hvorfra du kan registrere et nybyggeri: Nybyggeri Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 84 af 168

85 Fra billedet MAT (Matrikel) findes samme mulighed for oprettelse. Du kan oprette en ny stam bygning fra billedet MAT (Matrikel). Vælg fra liste i bunden af billedet: Opret bygning Stam, og du vil få vist samme billede, som hvis funktionen var valgt fra GRU (Grund). Du kan oprette et nybyggeri på bygning fra billedet MAT (Matrikel). Vælg fra liste i bunden af billedet: Opret bygning Nybyggeri, og du vil få vist samme billede, som hvis funktionen var valgt fra GRU (Grund). Vær opmærksom på, at en bygning kun kan oprettes med en adresse, der allerede eksisterer Opret byggesag Fra billedet Bygning. Du kan oprette en sag på en allerede eksisterende bygning: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 85 af 168

86 Find via søgning den ønskede bygning, og vælg denne i resultatlisten. Klik på knappen Opret i bunden af billedet og vælg Opret byggesag. Vælg sagstype: Om-/tilbygning eller Nedrivning. Klik på knappen OK. I gruppeboksen Sagsoplysninger udfyldes som minimum felterne byggesagskode og ansøgning modtaget. Ejendomsnummer vil være forudfyldt. Klik på knappen Gem og bygningen vil blive vist med et (S) foran i resultatlisten. Ny byggesag Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 86 af 168

87 11.6. Tilknyt andre niveauer i sagen I forbindelse med valg af placering i resultatlisten. Find via søgning den ønskede bygning (S)BYG eller byggesag. Klik på knappen Søg niveau. Vælg i resultatliste det niveau, hvor under du ønsker placering. Vælg sagstype og klik på knappen OK. Indtast dine oplysninger. Klik på Gem. Vær opmærksom på, at der kun kan være en bygning i samme sag. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 87 af 168

88 11.7. Tilknyt andre niveauer i sagen Teknisk anlæg, brugsenhed, opgang eller etage. Find via søgning den ønskede bygning med byggesag (S)BYG. Klik på Opret i bunden af billedet, vælg niveau. Indtast dine oplysninger i detaljebilledet. Klik på knappen Opret. Det valgte niveau er nu tilknyttet sagen Flytning af bygning til anden kommune Flytning af bygninger kan deles op i 2 forskellige situationer: Matrikulære ændringer Fysisk flytning (husbåde og museumsbygninger) I 95 % af tilfældene drejer det sig om matrikulære ændringer. Kun i 5 % af tilfældene drejer det sig om fysiske flytninger. Ved matrikulære ændringer opfattes bygningen af fra- og tilflytter-kommunen som én bygning. Der er ikke behov for byggesagsbehandling, og bygningen kan flyttes fra stam til stam. Bygningen beholder således sin geokodning, sin UUID, historik mm. En fysisk flytning af en bygning opfattes derimod som en nedlæggelse af bygningen i fraflytter-kommunen og en oprettelse af en ny bygning i tilflytterkommunen. Her skal UUIDen ikke følge bygningen, og også geokodningen skal laves på ny. Bygningen betragtes som en ny bygning, men vil typisk beholde sit oprindelige opførelsesår. Disse to situationer behandles således forskelligt i BBR systemet, som beskrevet nedenfor. For at markere en bygning til at være under flytning til en anden kommune, skal fraflytter-kommunen udfylde felterne Type og Kommune på bygningens skærmbillede. Som type kan der vælges mellem de to nævnte typer flytninger Matrikulær ændring eller Fysisk flytning. Som kommune vælges tilflytter-kommune. Dette resulterer i, at der automatisk oprettes en sag i Inddataboksen i tilflytter-kommunen med type Matrikulær ændring eller Fysisk flytning. Inddatabokssagen oprettes med fraflytter-kommunens sagsbehandler og kommunens adresse og telefonnummer som afsender. I fraflytter-kommunen vises oplysning om tilflytter-kommunen og type for flytning på skærmbillederne for bygning efterfølgende som readonly felter: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 88 af 168

89 På skærmbillederne for de underliggende entiteter gives informationen om flytningen på følgende måde: På skærmbillederne for de underliggende entiteter gives informationen om flytningen på følgende måde: Matrikulær ændring af bygning Hvis det drejer sig om en matrikulær ændring, gælder det, at bygningen og underliggende entiteter er låste i fraflytter-kommunen fra det øjeblik hvor man markerer bygningen til at være under flytning. Flytning på grund af en matrikulær ændring forudsætter ligeledes, at bygningen og underliggende entiteter ikke har tilknyttet byggesager, dvs. at eventuelle byggesager skal afsluttes i fraflytter-kommunen, inden bygningen kan flyttes. Tilflytter-kommunen kan se den flyttede bygning (samt underliggende entiteter og entiteter på samme ejendom) via links i Inddataboks sagen. Kommune-specifikke felter kan dog ikke ses. Hvis tilflytter-kommunen godkender Inddataboks sagen, flyttes bygningen med underliggende entiteter automatisk fra fraflytter-kommune til tilflytterkommune. Kommunespecifikke felter slettes ved flytningen. Entiteterne beholder deres unikke UUIDer og deres historik. I det øjeblik Inddataboks sagen godkendes, forsvinder bygningen og underliggende entiteter fra fraflytter-kommunen, og sagsbehandleren i fraflytterkommunen (som har sendt sagen til tilflytter kommunen og som således står som afsender af Inddatabokssagen) adviseres via om godkendelsen. Hvis tilflytter-kommunen ikke ønsker at modtage bygningen, skal tilflytterkommunen afvise Inddataboks sagen. Dette resulterer i, at felterne Type og Kommune i fraflytter-kommunen nulstilles, og at sagsbehandleren ligeledes får en orientering om dette via . Entiteterne vil i givet fald blive låst op igen i fraflytter-kommunen Fysisk flytning af bygning En fysisk flytning må gerne ske selv om bygningen eller underliggende entiteter har byggesager tilknyttet. Systemet vil dog give en advarsel. Hvis det drejer sig om en fysisk flytning af en bygning, må fraflytterkommunen godt rette bygningen og underliggende entiteter efter at bygningen er markeret som under flytning. Man må ligeledes også oprette eller rette byggesager på entiteter, der er under fysisk flytning. Systemet vil dog give en advarsel herom. Felterne Type og Kommune må dog ikke rettes. Bygningen må heller ikke slettes/nedrives så længe Inddataboks sagen er åben i tilflytter-kommunen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 89 af 168

90 Tilflytter-kommunen kan se den flyttede bygning (samt underliggende entiteter og entiteter på samme ejendom) via links i Inddataboks sagen. Kommune-specifikke felter kan dog ikke ses. Hvis tilflytter-kommunen accepterer en bygning, som bliver flyttet på grund af en fysisk flytning, skal sagen i Inddataboksen afsluttes ved at den overføres. Hvis tilflytter-kommunen overfører Inddataboks sagen, betyder dette, at tilflytter-kommunen igangsætter byggesagsbehandlingen som om bygningen var kommet ind på anden vis. Sagsbehandleren i fraflytter-kommunen (som har sendt sagen til tilflytter kommunen og som således står som afsender af Inddatabokssagen) adviseres via om overførslen. Bygningen kan nu slettes/nedrives i fraflytterkommunen. Hvis tilflytter-kommunen ikke ønsker at modtage bygningen, skal tilflytterkommunen afvise Inddataboks sagen. Dette resulterer i, at felterne Type og Kommune i fraflytter-kommunen nulstilles og at sagsbehandleren ligeledes får en orientering om dette via . Felterne Type og Kommune vil i givet fald blive låst op igen Ændre/fejlrette Du kan ændre både i stamoplysninger og sager på en bygning. Find via søgning den ønskede bygning eller byggesag. Indtast dine ændringer. Klik på knappen Gem Identændre En stam- eller nybyggeri-bygning identændres ved at angive: evt. et nyt ejendomsnummer og matrikel evt. et nyt bygningsnummer evt. en ny adgangsadresse og trykke GEM. Ændring af felterne matrikel og/eller ejendomsnummer resulterer i en flytning af bygningen samt dens underliggende entiteter til en ny matrikel på en eventuel ny ejendom eller grund. Ved flytning af bygning fra en grund/matrikel til en anden grund/matrikel kræves det, at man samtidig ændrer bygningens ejerlav og matrikelnummer til den nye grunds ejerlav og matrikelnummer. Ændring af felterne bygningsnummer og adgangsadresse er derimod kun en ændring af et simpelt attribut og resulterer ikke i en flytning af bygningen. De nævnte 4 felter er åbne for indberetning for en stam- og en nybyggeribygning. På (S) entiteter vil de nævnte 4 felter dog være lukkede for indberetning, men ændring af felterne på stam-entiteter hhv. nybyggeri- entiteter vil slå igennem til underliggende (S) entiteter. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 90 af 168

91 Når man flytter en bygning, som enten er et nybyggeri eller som har underliggende sagsentiteteter, skal man ved flytningen tage højde for de(n) tilhørende byggesag(er). Dette er nærmere beskrevet i afsnit 6.1. Grundoplysninger Bygningens skærmbillede har også et panel, hvor der kan indtastes grundoplysninger for bygningen. Hvis man flytter bygningen til en anden grund, skal man ikke kunne indtaste grundoplysninger samtidig. Derfor vil grundoplysnings-panelet blive deaktiveret, når man ændrer ejendomsnummer eller matrikelfelterne (inkl. ejerlav). Omvendt vil ejendomsnummer og matrikelfelterne blive deaktiveret når man ændrer grundoplysninger. Ved ændring tilbage til oprindelig værdi aktiveres felter/paneler igen. Byggesagsoplysninger Bygningens skærmbillede for nybyggerier viser også byggesagsoplysninger. Ved flytning af en nybyggeri-bygning til en ny grund må byggesagsoplysninger ikke rettes samtidig. Byggesagsoplysninger bliver dog ikke deaktiveret, idet felterne skal være åbne i det tilfælde, hvor man ønsker at kopiere bygningen og byggesagen. I stedet for vil der komme en fejl når, man prøver at gemme bygningen. Adgangsadressens tilknytning til en matrikel I forbindelse med flytning af underliggende opgange fra en matrikel til en anden kan det være, at tilhørende adgangsadresser i adressedelen også flytter til den nye matrikel. Systemet vil give besked om denne automatiske flytning. Geometri Når en bygning flytter til en anden matrikel og bygningen har beregnede koordinater eller slet ingen koordinater, vil disse blive opdateret med koordinater hørende til den nye matrikel (hvis det er en KMS matrikel). Når en stam-entitet eller et nybyggeri har en geometri, hvis kilde er forskellig fra 1, bliver der kontrolleret for, om de angivne koordinater hører til den nye matrikel (hvis entiteten er knyttet til et KMS matrikelnummer). Systemet vil give besked, hvis koordinaterne ikke ligger på den angivne matrikel. Resultattræ Resultattræet vil til enhver tid afspejle ændringerne, når en bygning identændres. Vær dog opmærksom på, at det kun er muligt at se bygningen efter identændringen, hvis den stadig opfylder søgekriterierne fra den oprindeligt udførte søgning. BBR-Meddelelser Når en bygning identændres, udskrives der BBR-Meddelelser på almindelig vis. Hvis en bygning flyttes fra en ejendom til en anden, udskrives der både en BBR-Meddelelse for den gamle og den nye ejendom. BBR-Meddelelsen kan dog fravælges ved at sætte flueben i feltet Udskriv ikke automatisk BBR- Meddelelse ved denne rettelse. Ejendomsnummer for ejerlejlighed Hvis den flyttede bygning eller en af dens underliggende entiteter er en ejerlejlighed, kan flytningen til en ny ejendom eventuel kun foretages ved at slette ejendomsnummeret for ejerlejligheden, flytte entiteterne og oprette ejendomsnummeret for ejerlejligheden igen på den nye ejendom. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 91 af 168

92 Kopiere Ved kopiering af en bygning kan denne samtidig blive flyttet til en anden matrikel på den samme eller på en anden grund. Grundoplysninger må kun rettes, hvis kopien oprettes på samme grund. Hvis man retter matrikel/ejendomsnummer i forbindelse med kopifunktionen, må man ikke samtidig rette grundoplysninger. Hvis man retter i grundoplysninger, vil ejendomsnummeret samt matrikelfelterne bagefter være deaktiverede. Omvendt vil grund-panelerne blive deaktiveret, hvis man retter ejendomsnummeret eller matrikeloplysninger. For nybyggeri-bygninger gælder det derudover, at deres kopiering samtidig vil resultere i oprettelse af en ekstra byggesag, idet der altid kun må ligge én bygning i en byggesag. Når man kopierer en nybyggeri-bygning, må man derfor samtidig rette byggesagsoplysninger (dog må sagen ikke afsluttes). Den nye byggesag vil blive oprettet med de rettede byggesagsoplysninger. Den byggesag, man kopierer fra, vil ikke blive ændret Slette bygningens stamoplysninger Find via søgning den ønskede bygning. Vælg bygningen i resultatlisten. Klik på knappen Slet, og bygningen forsvinder i resultatlisten Slette bygning med sag Find via søgning den ønskede bygning. Vælg bygningen i resultatlisten. Klik på knappen Slet, og bygningen forsvinder fra resultatlisten. Vær opmærksom på, at sletter du en bygning med sag på, vil du kun slette bygningen, og ikke selve sagen. Ønsker du at slette hele sagen med underliggende niveauer, skal du søge efter sagen og slette denne Knapper Opret. Knappen findes på eksisterende bygning. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret byggesag. Opret teknisk anlæg i bygning. Opret teknisk anlæg på matrikel. Opret brugsenhed. Opret opgang. Opret etage. Opret enhed. Opret rum. Kopier som ny bygning. Klik på det ønskede niveau. Vær opmærksom på, at de enkelte niveauer kun findes, når oprettelsen er mulig. F. eks. skal der være en opgang og en etage for at oprette en enhed. BBR-Medd-data. Ved klik på denne knap kan du se et skærmbillede med de nuværende BBR-Meddelelsesoplysninger. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 92 af 168

93 BBR-Meddelelse. Ved klik på denne knap kan du bestille en udskrift af en BBR-Meddelelse. Slet Byggesag. Ved klik på denne knap kan du slette hele byggesagen. Slet sagsbygning. Ved klik på denne knap sletter du sagsbygningen fra sagen og returnerer til sagsbilledet. Gem. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 93 af 168

94 12. Opgang/indgang Definition Ved en opgang/indgang (OPG) forstås det primære adgangsgivende opgangsareal og/eller en indgangsdør, som giver adgang til en samlet eller væsentlig del af en Bygning Anvendelse Når du klikker på en Opgang/indgang (OPG), får du dette skærmbillede: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 94 af 168

95 I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Opgang/indgang. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn Kort feltbeskrivelse HISTORIK Senest ændret Ændret af Historik er kun tilgængelig fra 1/ og fremefter. Er der ikke ændret på nogen felter på opgang/indgange siden konvertering vil feltet derfor være tomt. Det vises hvilken sagsbehandler, system eller program der seneste har ændret et felt på opgang/indgangen. BYGNINGSOPLYSNINGER Ejendomsnr. Bygningsnummer Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Ejendomsnummeret fødes i Ejendomsstamregistret (ESR), der har den enkelte kommune som dataejer og registeransvarlig. Bygningsnummeret er en entydig nummerering af ejendommens bygninger. Omfattede bygninger tildeles som bygningsbetegnelse et fortløbende nummer. Bygninger af forholdsvis stor værdi tildeles så vidt muligt de laveste numre. OPGANG-/INDGANG-OPLYSNINGER Omfattet af sikkerhedsklassifikation ESDH-reference Journalnr. Elevator Angiver om opgang/indgangen er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Et flueben angiver at opgang/indgangen er omfattet af sikkerhedsklassifikation og at der derfor er begrænset adgang til oplysninger om grunden. Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet er valgfrit og skal opdateres manuelt. Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet sagen. Feltet opdateres manuelt. Der kan max. indtastes 60 tegn. Her kan fra listen du vælge om opgang/indgangen har en elevator. ADGANGSADRESSE Vejkode Vejnavn Husnr. Supplerende bynavn Evt. bygningsnavn I feltet Vejkode kan du evt. skrive vejkoden på 4 cifre (altid numerisk). Foranstillede nuller skal indberettes. Adgangsgivende vej. Kan fx registreres hvis der ikke er tildelt adresser til grunden. Dette sker via fanebladet Adresser. Bemærk vejkoden skal være oprettet i CPR s vejregister. Adgangsgivende husnummer. Hvis husnummeret ikke allerede er tildelt i forbindelse med udstykning, tildeles dette senest af bygningsmyndigheden i forbindelse med meddelelse af byggetilladelse. Oplysning om Supplerende bynavn, stammer fra CPR's vejregister hvis der er angivet et supplerende bynavn. Oplysning om bygningsnavn, det kan f.eks. være et gårdnavn. Et evt. bygningsnavn kan udgøre et supplement til den fuldstændige adressebetegnelse og kan således ikke erstatte vejnavn og Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 95 af 168

96 Feltnavn Postnr./-distrikt Kort feltbeskrivelse husnummer mv. Det kan knytte sig til et historisk gårdnavn eller et andet fast bygningsnavn til adressen. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om et lokalitetsnavn skal fastsættes og registreres. Oplysning om postnr./-distrikt stammer fra CPR's vejregister. NOTATLINJER (Notatlinjer bliver ikke synkroniseret til KMD-BBR) Nr. Tekst Tjekboks Synlig Tjekboks Slet Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR-Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du markere en notatlinje til sletning her. Fortryder du din markering kan du fjerne den igen. Vær opmærksom på, at ændringerne først bliver gemt, når du har trykket Gem på hele siden. Herefter kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. KOMMUNESPECIFIKKE OPLYSNINGER Felt/er vises kun hvis din kommune har valgt at anvende disse, ellers fremstår det kun som overskrift i en gruppeboks. Kommunalt felt 1-3 Kommunalt felt 4-6 Kommunen kan definere eget indhold og kodesæt. Ledeteksten og indholdet af drop down-boksen kan ændres efter ønske. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Kommunen kan definere eget indhold. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. VERSERENDE BYGGESAGER Er der verserende byggesager på dette niveau, vil dette fremgå i gruppeboksen Verserende byggesager nederst på skærmbilledet. SAGSTYPE Sagstype Her kan du fra listen vælge den sagstype, der passer til den ændring, du vil lave, inden du klikker på Gem. Sagstype 5 er som standard valgt på forhånd. VURDERING Gyldighedsdato Gyldighedsdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Gyldighedsdatoen anvendes i forbindelse med ejendomsvurderingen, og den markerer det tidspunkt, hvor ændringerne har fundet sted. Ændringerne ajourføres på de BBR-årskopier, der tidsmæssigt ligger efter gyldighedsdatoen. Skal årskopierne ajourføres med de indtastede ændringer for vurderingsrelevante felter, skal gyldighedsdatoen udfyldes. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 96 af 168

97 12.3. Oprette Du kan i BBR-Kommune oprette en ny opgang/indgang ved at gøre følgende: Find via søgning den bygning, hvor du vil oprette en opgang/indgang. Klik på knappen Opret og vælg Opret opgang. Udfyld felter til brug for oprettelsen. Du skal være opmærksom på, at der kan være felter, der skal udfyldes, og felter, der er afhængige af hinanden. Vær også opmærksom på, at du ikke kan oprette en opgang, hvis adressen ikke eksisterer. Klik på knappen Opret Opgangen/indgangen er nu oprettet og kan ses i resultatlisten. Hvis du ikke har indberettet felterne korrekt, vil BBR-Kommune fremkomme med fejlmeddelelse om, hvor fejlen er. Ret fejlen og klik på knappen Opret igen. Ved uoverensstemmelse i sandsynlighedskontroller vises et advis: Gennemtving Annuller. Klik på Annuller for at rette eller på Gennemtving for at afslutte oprettelsen. Se punktet Kontroller Ændre Når du vil ændre på en opgang/indgang, skal du gøre følgende: Find via søgning den opgang/indgang, du vil foretage ændringer på. Ændr på de detaljer, der skal ændres Klik på knappen Gem i bunden af skærmen. Ændringerne er nu gemt Identændre En stam- eller nybyggeri-opgang identændres ved at angive: evt. et nyt ejendomsnummer evt. et nyt bygningsnummer evt. en ny adgangsadresse og trykke GEM. Bygningsnummer og ejendomsnummer identificerer tilsammen opgangens matrikel entydigt. Ændring af felterne bygningsnummer og/eller ejendomsnummer resulterer i en flytning af opgangen samt dens underliggende entiteter til en ny bygning på en eventuel ny ejendom eller grund. Ændring af adgangsadressen er derimod kun en ændring af et attribut og resulterer ikke i en flytning af opgangen. Dog skal man være opmærksom på, at en rettelse af opgangsadressen også resulterer i en opdatering af de underliggende entiteters enhedsadresse. Når adressen for en opgang rettes vil også de underliggende enheder skifte adresse. Retter man f.eks. opgangens adgangsadresse fra at være Vibevej 5 til at være Vibevej 7, ændres en underliggende enhed adresse fra Vibevej 5 tv til Vibevej 7 tv. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 97 af 168

98 De nævnte felter er åbne for indberetning for en stam- og en nybyggeriopgang. På (S) entiteter vil de nævnte 4 felter dog være lukkede for indberetning, men ændring af felterne på stam-entiteter hhv. nybyggeri-entiteter vil slå igennem til underliggende (S) entiteter. Når man flytter en opgang til en anden bygning, skal man være opmærksom på, at underliggende enheder kun kan flyttes med, hvis der findes tilsvarende etager i den nye bygning. Tilsvarende skal eventuelle etager efterfølgende slettes fra den bygning, som opgangen flyttes fra, hvis disse ikke længere benyttes. Vær ud over det opmærksom på, at etagearealer skal tilrettes, når man flytter opgange med underliggende enheder til andre bygninger. Når man flytter en opgang, som enten er et nybyggeri eller som har underliggende sagsentiteter, skal man ved flytningen tage højde for de(n) tilhørende byggesag(er). Dette er nærmere beskrevet i afsnit 6.1. Flytning af en stam-opgang til en stam-bygning Hvis en stam-opgang har underliggende sagsentiteter, flyttes deres byggesager hvis muligt til den nye bygning hhv. grund. Dette er dog kun muligt, hvis alle sagsentiteter i disse byggesager kan flyttes med. Hvis en byggesag indeholder entiteter, som ikke kan flyttes med, vil byggesagen blive kopieret. Den kopierede byggesag vil have de samme attributter (dvs. byggesagsnummer, sagsbehandler mm.) som den byggesag, man kopierer. Flytning af en nybyggeri-opgang til en stam-bygning Byggesagen som nybyggeri-opgangen ligger i samt eventuelle andre byggesager, som indeholder sagsentiteter under opgangen flytter hvis muligt til den nye bygning hhv. grund. Dette er dog kun muligt, hvis alle sagsentiteter i disse byggesager kan flyttes med. Hvis en byggesag indeholder entiteter, som ikke kan flyttes med, vil byggesagen blive kopieret. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 6.1. Flytning af en nybyggeri-opgang til en nybyggeri-bygning Når en nybyggeri-opgang flyttes til en nybyggeri-bygning, kommer den til at ligge i samme byggesag som nybyggeri-bygningen. Dette gælder altid - også, selv om bygningen ikke ligger på en anden grund. Hvis en nybyggeri-opgang flyttes under en nybyggeri-bygning, vil også alle andre sagsentiteter, som ligger i samme byggesag som opgangen og som kan flyttes med, blive flyttet i samme sag. Dette forhold er forskellig fra alle andre identændringer, hvor eksisterende byggesager flyttes med sagsentiteterne og hvor byggesagerne kopieres, hvis dette ikke er muligt. Hvis en nybyggeri-opgang har underliggende sagsentiteter, som ligger i andre byggesager end den som opgangen ligger i, flyttes disse byggesager med til den nye bygning på almindelig vis. Adgangsadressens tilknytning til en matrikel Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 98 af 168

99 I forbindelse med flytning af opgange fra en matrikel til en anden kan det være, at tilhørende adgangsadresser i adressedelen også flytter til den nye matrikel. Systemet vil give besked om denne automatiske flytning. Resultattræ Resultattræet vil til enhver tid afspejle ændringerne, når en opgang identændres. Vær dog opmærksom på, at det kun er muligt at se opgangen efter identændringen, hvis den stadig opfylder søgekriterierne fra den oprindeligt udførte søgning. BBR-Meddelelser Når en opgang identændres, udskrives der BBR-Meddelelser på almindelig vis. Hvis en opgang flyttes fra en ejendom til en anden, udskrives der både en BBR-Meddelelse for den gamle og den nye ejendom. BBR-Meddelelsen kan dog fravælges ved at sætte flueben i feltet Udskriv ikke automatisk BBR- Meddelelse ved denne rettelse Kopiere Ved kopiering af en opgang, vil den nye opgang blive placeret i samme bygning, som den kopierede opgang. Ved kopiering af en nybyggeri-opgang, vil den nye opgang ud over det blive placeret i samme byggesag, som den kopierede opgang. Når en opgang kopieres, må den ikke samtidig blive flyttet til en anden bygning eller ejendom. Når man kopierer en opgang, må man derfor ikke samtidig rette i felterne ejendomsnummer eller bygningsnummer. Hvis man retter i felterne, vil menupunktet Kopier som ny opgang ikke længere være tilgængeligt Slette For at slette en opgang/indgang, skal du gøre følgende: Find via søgning den opgang/indgang, du vil slette. Klik på knappen Slet i bunden af skærmen. Denne boks vil fremkomme: Klik på knappen OK. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde en sletning, når du har klikket på OK Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret byggesag. Opret etage. Opret enhed. Kopier som ny opgang. Klik på det ønskede niveau. Slet. Ved klik på denne knap kan du slette opgangsniveauet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 99 af 168

100 Gem. Ved klik på denne knap kan du opdatere de rettelser, der er indtastet på billedet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 100 af 168

101 13. Etage Definition Ved en Etage forstås et sammenhængende, vandret bærende etageplan i en Bygning, afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end 1/2 etagehøjde, regnes ikke som en samlet Etage. Trappeskakter, udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i Etagen Anvendelse Når du klikker på en etage (ETA), får du dette skærmbillede: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 101 af 168

102 I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Etage. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn Kort feltbeskrivelse HISTORIK Senest ændret Historik er kun tilgængelig fra 1/ og fremefter. Er der ikke ændret på nogen felter på etagen siden konvertering vil feltet derfor være tomt. Ændret af Det vises hvilken sagsbehandler, system eller program der seneste har ændret et felt på etagen. ETAGEOPLYSNINGER Ejendomsnr. Etagebetegnelse Bygningsnummer Etagetype Omfattet af sikkerhedsklassifikation ESDH-reference Journalnr. Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Ejendomsnummeret fødes i Ejendomsstamregistret (ESR), der har den enkelte kommune som dataejer og registeransvarlig. Skriv den korrekte etagebetegnelse. Det kan være følgende ST Stuen KL Kælder Bygningsnummeret er en entydig nummerering af ejendommens bygninger. Omfattede bygninger tildeles som bygningsbetegnelse et fortløbende nummer. Bygninger af forholdsvis stor værdi tildeles så vidt muligt de laveste numre. Vælg fra listen om etagen er en tagetage eller ikke en tagetage. Angiver om etagen er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Et flueben angiver at etagen er omfattet af sikkerhedsklassifikation og at der derfor er begrænset adgang til oplysninger om grunden. Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet er valgfrit og skal opdateres manuelt. Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet sagen. Feltet opdateres manuelt. Der kan max. indtastes 60 tegn. ETAGENS AREALER Samlet areal Udnyttet del af tagetage Adgangsareal Kælderareal m. loft <1,25 m over terræn Det samlede areal af den pågældende etage. Kun for tagetager og kælderetager er registreringen obligatorisk. Det udnyttede areal i tagetagen angiver den del af tagetagens areal, som er indrettet med henblik på udnyttelse til beboelse eller erhverv. Det samlede adgangsareal Hvad kælderareal angår, findes der i BBR to begreber: Samlet kælderareal og kælderareal med loft mindre end 1,25 meter over terræn. I bygningsreglementerne er det den del af kælderen, hvor loftet ligger mere end 1,25 meter over terræn, dvs. differencen mellem de to kælderarealer i BBR, der medregnes i bebyggelsens etageareal for beboelsesbygninger. For andre bygninger medregnes dog det samlede kælderareal bortset fra arealet af fyrrum, skarnkasserum, ventilationsrum o. lign. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 102 af 168

103 Feltnavn Lovlig beboelse i kælder Kort feltbeskrivelse I arealet indgår den del af kælderen, der er lovligt indrettet til beboelse ifølge byggelovgivningens regler. Arealet omfatter beboelsesrum i kælder, hvor mindst en vinduesvæg på grund af særlige terrænforhold eller udgravning er beliggende over terræn. Arealet indgår i såvel kælderareal som boligareal, men ikke i samlet bygningsareal. NOTATLINJER (Notatlinjer bliver ikke synkroniseret til KMD-BBR) Nr. Tekst Tjekboks Synlig Tjekboks Slet Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR-Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du markere en notatlinje til sletning her. Fortryder du din markering kan du fjerne den igen. Vær opmærksom på, at ændringerne først bliver gemt, når du har trykket Gem på hele siden. Herefter kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. KOMMUNESPECIFIKKE OPLYSNINGER Felt/er vises kun hvis din kommune har valgt at anvende disse, ellers fremstår det kun som overskrift i en gruppeboks. Kommunalt felt 1-3 Kommunalt felt 4-6 Kommunen kan definere eget indhold og kodesæt. Ledeteksten og indholdet af drop down-boksen kan ændres efter ønske. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Kommunen kan definere eget indhold. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. VERSERENDE BYGGESAGER Er der verserende byggesager på dette niveau, vil dette fremgå i gruppeboksen Verserende byggesager nederst på skærmbilledet. SAGSTYPE Sagstype Her kan du fra listen vælge den sagstype, der passer til den ændring, du vil lave, inden du klikker på Gem. Sagstype 5 er som standard valgt på forhånd. VURDERING Gyldighedsdato Gyldighedsdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Gyldighedsdatoen anvendes i forbindelse med ejendomsvurderingen, og den markerer det tidspunkt, hvor ændringerne har fundet sted. Ændringerne ajourføres på de BBR-årskopier, der tidsmæssigt ligger efter gyldighedsdatoen. Skal årskopierne ajourføres med de indtastede ændringer for vurderingsrelevante felter, skal gyldighedsdatoen udfyldes. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 103 af 168

104 13.3. Oprette Du kan i BBR-Kommune oprette en ny etage ved at gøre følgende: Find via søgning den bygning, hvor du vil oprette en etage. Klik på knappen Opret og vælg Opret etage. Udfyld felter til brug for oprettelsen. Du skal være opmærksom på, at der kan være felter, der skal udfyldes, og felter, der er afhængige af hinanden. Vær også opmærksom på, at du ikke kan oprette en etage, hvis adressen ikke eksisterer. Klik på knappen Opret Etagen er nu oprettet og kan ses i resultatlisten. Hvis du ikke har indberettet felterne korrekt, vil BBR-Kommune fremkomme med fejlmeddelelse om, hvor fejlen er. Ret fejlen og klik på knappen Opret igen. Ved uoverensstemmelse i sandsynlighedskontroller vises et advis: Gennemtving Annuller. Klik på Annuller for at rette eller på Gennemtving for at afslutte oprettelsen. Se punktet Kontroller Ændre Når du vil ændre på en etage, skal du gøre følgende: Find via søgning den etage, du vil foretage ændringer på. Ændr på de detaljer, der skal ændres Klik på knappen Gem i bunden af skærmen. Ændringerne er nu gemt Identændre Den eneste identændring, der kan foretages for etager, er at man kan ændre etagebetegnelsen på en stam- eller nybyggeri-etage. Ændring af etagebetegnelsen er kun en ændring af et attribut og resulterer ikke i en flytning af etagen. Det er i nuværende version af BBR systemet ikke muligt at flytte en etage til en anden ejendom eller bygning. Feltet etagebetegnelse er åben for indberetning for en stam- og en nybyggerietage. På (S) entiteter vil feltet dog være lukket for indberetning, men ændring af feltet på stam-entiteter hhv. nybyggeri-entiteter vil slå igennem til underliggende (S) entiteter Kopiere Ved kopiering af en etage vil den nye etage blive placeret i samme bygning, som den kopierede etage. Ved kopiering af en nybyggeri-etage, vil den nye etage ud over det blive placeret i samme byggesag, som den kopierede etage. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 104 af 168

105 Idet en etage ikke kan blive flyttet til en anden bygning efter oprettelsen, forefindes der ingen konflikt mellem kopifunktionaliteten og identændringer på entiteten etage Slette For at slette en etage, skal du gøre følgende: Find via søgning den etage, du vil slette. Klik på knappen Slet i bunden af skærmen. Denne boks vil fremkomme: Klik på knappen OK. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde en sletning, når du har klikket på OK Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret rum. Opret byggesag. Opret opgang. Opret enhed. Kopier som ny etage Klik på det ønskede niveau. Slet. Ved klik på denne knap kan du slette etageniveauet. Gem. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 105 af 168

106 14. Rum Definition Ved et Rum forstås et volumen, som er fysisk afgrænset af loft, vægge og gulv og ikke yderligere rent fysisk er opdelt i Rum Anvendelse Rum kan fremkomme både under etage og under enhed. Det er ikke det samme rum, du ser begge steder. Når du klikker på et rum (RUM), får du dette skærmbillede: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 106 af 168

107 I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Rum. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn Kort feltbeskrivelse HISTORIK Senest ændret Ændret af Historik er kun tilgængelig fra 1/ og fremefter. Er der ikke ændret på nogen felter på rummet siden konvertering vil feltet derfor være tomt. Det vises hvilken sagsbehandler, system eller program der seneste har ændret et felt på rummet. RUMOPLYSNINGER Ejendomsnr. Omfattet af sikkerhedsklassifikation Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Ejendomsnummeret fødes i Ejendomsstamregistret (ESR), der har den enkelte kommune som dataejer og registeransvarlig. Angiver om rummet er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Et flueben angiver at rummet er omfattet af sikkerhedsklassifikation og at der derfor er begrænset adgang til oplysninger om grunden. Bygningsnr. Nummeret på den bygning, som rummet findes i. Klassifikation Rumnr. ESDH-Reference Areal Journalnummer Kilde til rummets areal Rums klassifikation defineres senere. Rumnr. udfyldes med tal. Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet er valgfrit og skal opdateres manuelt. Arealer angiver rummets størrelse. Det defineres senere. Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet sagen. Feltet opdateres manuelt. Der kan max. indtastes 60 tegn. Vælg fra listen den kilde, der er årsag til ændring af rummets arealer. PLACERING Etage Indenfor enheden Den etage, som rummet er placeret på. Hvis rummet ligger indenfor enheden, er etagen den samme som enhedens etage, men hvis rummet ligger udenfor, kan etagen være en anden. Vælg fra listen om rummet ligger indenfor enheden eller udenfor. Selv om rummet ligger udenfor, er det stadig tilknyttet enheden. ADRESSE Vejkode Vejnavn Husnr. Etage I feltet Vejkode kan du evt. skrive vejkoden på 4 cifre (altid numerisk). Foranstillede nuller skal indberettes. Adgangsgivende vej. Kan fx registreres hvis der ikke er tildelt adresser til grunden. Dette sker via fanebladet Adresser. Bemærk vejkoden skal være oprettet i CPR s vejregister. Adgangsgivende husnummer. Hvis husnummeret ikke allerede er tildelt i forbindelse med udstykning, tildeles dette senest af bygningsmyndigheden i forbindelse med meddelelse af byggetilladelse. Etagen kan indeholde: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 107 af 168

108 Feltnavn Side/dørnr. Supplerende bynavn Evt. bygningsnavn Postnr./distrikt Kort feltbeskrivelse ST = stueetagen = 1. sal sal KL = kælder K2-K9 = 2. kælder - 9. kælder. Ved en Etage forstås et sammenhængende vandret bærende etageplan i en bygning afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end 1/2 etagehøjde, regnes ikke som en samlet etage. Trappeskakter, udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i etagen. Side/dørnummer kan indeholde: TV, MF, TH, , bogstaver, kombinationer af bogstaver (A-Z) og tal, samt tegnene skråstreg og bindestreg. Oplysning om Supplerende bynavn, stammer fra CPR's vejregister hvis der er angivet et supplerende bynavn. Oplysning om bygningsnavn, det kan f.eks. være et gårdnavn. Et evt. bygningsnavn kan udgøre et supplement til den fuldstændige adressebetegnelse og kan således ikke erstatte vejnavn og husnummer mv. Det kan knytte sig til et historisk gårdnavn eller et andet fast bygningsnavn til adressen. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om et lokalitetsnavn skal fastsættes og registreres. Oplysning om postnr./-distrikt stammer fra CPR's vejregister. NOTATLINJER (Notatlinjer bliver ikke synkroniseret til KMD-BBR) Nr. Tekst Tjekboks Synlig Tjekboks Slet Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR-Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du markere en notatlinje til sletning her. Fortryder du din markering kan du fjerne den igen. Vær opmærksom på, at ændringerne først bliver gemt, når du har trykket Gem på hele siden. Herefter kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. KOMMUNESPECIFIKKE OPLYSNINGER Felt/er vises kun hvis din kommune har valgt at anvende disse, ellers fremstår det kun som overskrift i en gruppeboks. Kommunalt felt 1-3 Kommunalt felt 4-6 Kommunen kan definere eget indhold og kodesæt. Ledeteksten og indholdet af drop down-boksen kan ændres efter ønske. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Kommunen kan definere eget indhold. Det er kun kommunens BBRsystemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 108 af 168

109 Feltnavn Kort feltbeskrivelse VERSERENDE BYGGESAGER Er der verserende byggesager på dette niveau, vil dette fremgå i gruppeboksen Verserende byggesager nederst på skærmbilledet. SAGSTYPE Sagstype Her kan du fra listen vælge den sagstype, der passer til den ændring, du vil lave, inden du klikker på Gem. Sagstype 5 er som standard valgt på forhånd. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 109 af 168

110 14.3. Oprette Du kan i BBR-Kommune oprette et nyt rum ved at gøre følgende: Find via søgning den etage eller enhed hvor du vil oprette en etage. Hvis du vil oprette et rum på en etage, skal du nu klikke på etagen. Skal du oprette rum på enheden, skal du klikke på + ere, indtil du kommer til enheden. Hvis du opretter rum på en enhed under opgang/indgang, vil denne også senere fremgå under etage. Klik på knappen Opret og vælg Opret rum. Udfyld felter til brug for oprettelsen. Du skal være opmærksom på, at der kan være felter, der skal udfyldes, og felter, der er afhængige af hinanden. Vær også opmærksom på, at du ikke kan oprette et rum, hvis adressen ikke eksisterer. Klik på knappen Opret Rummet er nu oprettet og kan ses i resultatlisten. Hvis du ikke har indberettet felterne korrekt, vil BBR-Kommune fremkomme med fejlmeddelelse om, hvor fejlen er. Ret fejlen og klik på knappen Opret igen Ændre Når du vil ændre på et rum, skal du gøre følgende: Find via søgning det rum, du vil foretage ændringer på. Ændr på de detaljer, der skal ændres Klik på knappen Gem i bunden af skærmen. Ændringerne er nu gemt Identændre Den eneste identændring, der kan foretages for et rum, er at man kan ændre rumnummeret på et stam-rum. Ændring af rumnummeret er kun en ændring af et attribut og resulterer ikke i en flytning af rummet. Det er i nuværende version af BBR systemet ikke muligt at ændre rumnummeret på en sagsentitet ((N) eller (S) entitet) eller at flytte rummet til en anden enhed eller etage. Ændring af feltet rumnummer på stam-entiteter vil slå igennem til underliggende (S) entiteter Kopiere Ved kopiering af et rum, vil det nye rum blive placeret på samme etage og i samme enhed (hvis rummet ligger i en enhed), som det kopierede rum. Ved kopiering af et nybyggeri-rum, vil det nye rum ud over det blive placeret i samme byggesag, som det kopierede rum. Idet et rum ikke kan blive flyttet til en anden enhed hhv. etage efter oprettelsen, forefindes der ingen konflikt mellem kopifunktionaliteten og identændringer på entiteten rum. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 110 af 168

111 14.7. Slette For at slette et rum, skal du gøre følgende: Find via søgning det rum, du vil slette. Klik på knappen Slet i bunden af skærmen. Klik på knappen OK. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde en sletning, når du har klikket på OK Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret byggesag. Kopier som nyt rum. Klik på det ønskede niveau. Slet. Ved klik på denne knap kan du slette rumniveauet. Gem. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 111 af 168

112 15. Enhed Definition Ved en enhed forstås en bolig-/erhvervsenhed, som er et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang fra en opgang/indgang. Bolig- eller erhvervsenheden er afgrænset og fysisk adskilt fra andre bolig- eller erhvervsenheder og skal være tildelt en unik enhedsadresse, som ikke identificerer andre bolig- eller erhvervsenheder Anvendelse Enhed kan fremkomme både under opgang/indgang og under etage. Det er den samme enhed, du ser begge steder. Under Indstillinger kan du for hver anvendelseskode definere, hvorvidt du ønsker enheder placeret under opgang/indgang og/eller etage i resultattræet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 112 af 168

113 Når du klikker på en enhed (ENH), får du dette skærmbillede: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 113 af 168

114 I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Enhed. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn Kort feltbeskrivelse HISTORIK Senest ændret Historik er kun tilgængelig fra 1/ og fremefter. Er der ikke ændret på nogen felter på enheden siden konvertering vil feltet derfor være tomt. Ændret af Det vises hvilken sagsbehandler, system eller program der seneste har ændret et felt på enheden. EJERLEJLIGHED Ejendomsnummer for ejerlejlighed Ejerlejlighedsnummer Kode for mere end 1 ejerlejlighed Feltet anvendes, hvis niveauet er en ejerlejlighed, fx boligenhed, teknisk anlæg eller bygning med anvendelse som garage eller udhus. Ejerlejlighedsnummer er det nummer en ejerlejlighed officielt har på matriklen. Koden beregnes maskinelt ud fra antallet af enheder. ENHEDSOPLYSNINGER Etage Ejerforholdskode Ejendomsreference Omfattet af sikkerhedsklassifikation ESDH-Reference Journalnummer Teknisk nøgle Oprettelsesdato Indflytningsdato Anvendelse Den etage, hvor enheden er beliggende. Etagen kan være forskellig fra adressens etage. Ejerforholdskode. Koden hentes i ESR. Feltet er udfyldt, hvis enheden indgår i en ejerlejlighed. Ejendomsreferencen anvendes til at knytte ejendomme sammen. For bygning og enhed anvendes feltet, hvis der er tale om ejerlejlighedsopdeling. Ejendomsreferencen kommer fra KMS og er en identifikation af matrikelnummeret, der opstår i forbindelse med at matrikelnummeret fødes. Angiver om enheden er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Et flueben angiver at enheden er omfattet af sikkerhedsklassifikation og at der derfor er begrænset adgang til oplysninger om grunden. Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet er valgfrit og skal opdateres manuelt. Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet sagen. Feltet opdateres manuelt. Der kan max. indtastes 60 tegn. Er en entydig identifikation der dannes ved oprettelsen og kan benyttes som fast reference til fx et eksternt kort-/gis-system. På lignende måde som teknisk nøgle benyttes på en bygning. Oprettelsesdato for enhedens identifikation. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Indflytningsdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Vælg fra listen enhedens primære anvendelse Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 114 af 168

115 Feltnavn Lovlig anvendelse Boligtype Offentlig støtte Kondemneret Godkendt tom bolig Henvisningsnummer Tidsbegrænset dispensation Udlejningsforhold Kort feltbeskrivelse Vælg fra listen enhedens lovlige anvendelse Vælg fra listen enhedens boligtype Angiv om bygningen opføres med offentlig støtte ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Vælg fra listen om det drejer sig om en kondemneret boligenhed. Vælg fra listen om boligen er godkendt til ikke at kunne bebos. Henvisningsnummeret er udfyldt, hvis enheden er et supplementsrum. Henvisningsnummeret, der består af vejkode, husnr./bogstav, etage og side/dørnr. peger på den enhed, som supplementsrummet tilhører. Dato for en evt. tidsbegrænset dispensation. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Udlejningsforhold ajourføres maskinelt ved samkøring mellem CPR, ESR og BBR 3 gange årligt - april, september og december. Feltet kan ikke indberettes manuelt. ADRESSE Vejkode Vejnavn Husnummer Etage Side/dør Supplerende bynavn Evt. bygningsnavn I feltet Vejkode kan du evt. skrive vejkoden på 4 cifre (altid numerisk). Foranstillede nuller skal indberettes. Adgangsgivende vej. Kan fx registreres hvis der ikke er tildelt adresser til grunden. Dette sker via fanebladet Adresser. Bemærk vejkoden skal være oprettet i CPR s vejregister. Adgangsgivende husnummer. Hvis husnummeret ikke allerede er tildelt i forbindelse med udstykning, tildeles dette senest af bygningsmyndigheden i forbindelse med meddelelse af byggetilladelse. Etagen kan indeholde: ST = stueetagen = 1. sal sal KL = kælder K2-K9 = 2. kælder - 9. kælder. Ved en Etage forstås et sammenhængende vandret bærende etageplan i en bygning afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end 1/2 etagehøjde, regnes ikke som en samlet etage. Trappeskakter, udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i etagen. Side/dørnummer kan indeholde: TV, MF, TH, , bogstaver, kombinationer af bogstaver (A-Z) og tal, samt tegnene skråstreg og bindestreg. Oplysning om Supplerende bynavn, stammer fra CPR's vejregister hvis der er angivet et supplerende bynavn. Oplysning om bygningsnavn, det kan f.eks. være et gårdnavn. Et evt. bygningsnavn kan udgøre et supplement til den fuldstændige adressebetegnelse og kan således ikke erstatte vejnavn og husnummer mv. Det kan knytte sig til et historisk gårdnavn eller et andet fast bygningsnavn til adressen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 115 af 168

116 Feltnavn Postnr./-distrikt Kort feltbeskrivelse Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om et lokalitetsnavn skal fastsættes og registreres. Oplysning om postnr./-distrikt stammer fra CPR's vejregister. ENHEDENS AREALER Samlet areal Beboelse Erhverv Tinglyst areal Lukket overdækning/udestue Angiv enhedens samlede areal (max. 5 cifre). Arealet måles til ydersiden af ydervæggene (bruttoetageareal) og angives inkl. andel i adgangsarealer, herunder trapper, men eks. kælderareal beliggende adskilt fra enheden. Adgangsarealerne (trapper, altangange, elevatorer m.m.) i rene beboelsesbygninger og bygninger, hvor der er fælles indgang til bolig- og erhvervsenheder, fordeles med lige store andele på de enheder, der har adgang hertil, uanset disses størrelse. Areal af samtlige beboelsesrum medregnes, herunder areal af rum indenfor enheden i kælder, som må anvendes til beboelse (og som opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum). Areal der er indrettet til beboelse og erhverv i udnyttet tagetage medregnes. Angiv enhedens areal til beboelse (max. 5 cifre). Areal af samtlige beboelsesrum inkl. køkken, bad, wc-rum, herunder areal af rum indenfor enheden i kælder, som anvendes til beboelse (og som opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum). Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet inkluderer andel af adgangsarealer. Angiv enhedens areal til erhverv (max. 5 cifre). Omfatter arealet af samtlige rum indenfor enheden, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke-boligformål), herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet er inkl. andel af adgangsarealer og erhvervsmæssigt anvendt garageareal. Ejerlejlighedens tinglyste areal hentes i ESR. Enhedens areal til lukket overdækning/udestue i eller hævet over grundniveau. Anvendes, hvis der er mere end én enhed i en bygning og angiver den del af den lukkede overdækning, der tilhører den enkelte enhed. Åben overdækning Enhedens areal til åben overdækning i eller hævet over grundniveau. Anvendes, hvis der er mere end én enhed i en bygning og angiver den del af den åbne overdækning, der tilhører den enkelte enhed. Andel af fælles areal Andet areal Kilde til enhedens arealer Enhedens andel i fælles adgangsareal. Areal der hverken er erhverv eller beboelse fx kælderareal eller loftrum, der er tinglyst på ejerlejlighed. Vælg fra listen den kilde der er årsag til ændring af enhedens arealer. VARME & ENERGI Energiforsyning Varmeinstallation Opvarmningsmiddel Vælg fra listen enhedens primære energiforsyning. Skal kun indberettes, hvis enhedens varmeinstallation afviger fra bygningens, eller hvis der er tale om en ejerlejlighed. Vælg fra listen. Skal kun indberettes, hvis enhedens opvarmningsmiddel afviger fra Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 116 af 168

117 Feltnavn Supplerende varme Kort feltbeskrivelse bygningens, eller hvis der er tale om en ejerlejlighed. Vælg fra listen. Skal kun indberettes, hvis enhedens supplerende varme afviger fra bygningens, eller hvis der er tale om en ejerlejlighed. Vælg fra listen. INDRETNING Antal værelser Antal værelser til erhverv Antal toiletter Antal bade Toiletforhold Badeforhold Køkkenforhold Angiv antal værelser i bolig- eller erhvervsenheden (max. 3 cifre). Kamre regnes som hele værelser. Enheder der udelukkende benyttes til beboelse: Værelser omfatter alle rum, der er af en sådan beskaffenhed med hensyn til størrelse, isolering, vinduer, gulve og vægge, at de kan anvendes til beboelse (dvs. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum), selv om de rent faktisk har anden anvendelse som f.eks. hobbyrum, gildestue på loft eller i kælder. Rum, som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, badeværelse, entre og gang, bryggers, viktualierum, opbevaringsrum i kælder eller på loft osv.), medregnes ikke. Angiv antallet af værelser i enheden, der udelukkede anvendes til erhverv (max. 3 cifre). Antal vandskyllede toiletter i enheden. Hvis du ønsker at nedlægge et eller flere toiletter, gør du dette ved at ændre antallet. Hvis der nedlægges toiletter via byggesag, så skal der sættes et minus (-) for antal, så vil det blive fratrukket, når sagen afsluttes. Antal badeværelser i enheden. Hvis du ønsker at nedlægge et eller flere badeværelser, gør du dette ved at ændre tallet. Hvis der nedlægges bade via byggesag, så skal der sættes et minus (-) for antal, så vil det blive fratrukket, når sagen afsluttes. Vælg fra listen de toiletforhold der er på enheden. Vælg fra listen de badeforhold der er på enheden. Vælg fra listen de køkkenforhold der er på enheden. Eget køkken omfatter bl.a. også kogenicher og skabskøkkener med afløb og kogeinstallation. NOTATLINJER Nr. Tekst Tjekboks Synlig Tjekboks Slet Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR-Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du markere en notatlinje til sletning her. Fortryder du din markering kan du fjerne den igen. Vær opmærksom på, at ændringerne først bliver gemt, når du har trykket Gem på hele siden. Herefter kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. KOMMUNESPECIFIKKE OPLYSNINGER Felt/er vises kun hvis din kommune har valgt at anvende disse, ellers fremstår det kun som overskrift i en gruppeboks. Kommunalt felt 1-3 Kommunen kan definere eget indhold og kodesæt. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 117 af 168

118 Feltnavn Kommunalt felt 4-6 Kort feltbeskrivelse Ledeteksten og indholdet af drop down-boksen kan ændres efter ønske. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Kommunen kan definere eget indhold. Det er kun kommunens BBRsystemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. VERSERENDE BYGGESAGER Er der verserende byggesager på dette niveau, vil dette fremgå i gruppeboksen Verserende byggesager nederst på skærmbilledet. SAGSTYPE Sagstype Her kan du fra listen vælge den sagstype, der passer til den ændring, du vil lave, inden du klikker på Gem. Sagstype 5 er som standard valgt på forhånd. VURDERING Gyldighedsdato Gyldighedsdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Gyldighedsdatoen anvendes i forbindelse med ejendomsvurderingen, og den markerer det tidspunkt, hvor ændringerne har fundet sted. Ændringerne ajourføres på de BBR-årskopier, der tidsmæssigt ligger efter gyldighedsdatoen. Skal årskopierne ajourføres med de indtastede ændringer for vurderingsrelevante felter, skal gyldighedsdatoen udfyldes. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 118 af 168

119 15.3. Oprette Du kan i BBR-Kommune oprette en ny enhed ved at gøre følgende: Find via søgning den opgang/indgang eller etage, hvor du vil oprette en enhed. Klik på knappen Opret og vælg Opret enhed. Udfyld felter til brug for oprettelsen. Du skal være opmærksom på, at der kan være felter, der skal udfyldes, og felter, der er afhængige af hinanden. Når du skal vælge en adresse for enheden, skal du først vælge en adgangsadresse. Bagefter vil mulige (dvs. eksisterende) enhedsadresser (etage og side/dørnumre) til den valgte adgangsadresse blive vist. Hvis du angiver en enhedsadresse, som ikke findes i forvejen, bliver denne enhedsadresse automatisk oprettet (hvis du har rollen AutomatiskAdresse- Oprettelse). Hvis den valgte adgangsadresse er en ny foreløbig adgangsadresse ((N)AAD), vil der blive oprettet en ny foreløbig enhedsadresse ((N)EAD), som tilknyttes den samme adressesag som den nye foreløbige adgangsadresse. Rollen AutomatiskAdresseOprettelse styrer, om du automatisk må oprette enhedsadresser i forbindelse med oprettelse af enheder. Hvis du ikke har den rolle, skal enhedsadressen eksistere. Klik på knappen Opret Enheden er nu oprettet og kan ses i resultatlisten. Hvis du ikke har indberettet felterne korrekt, vil BBR-Kommune fremkomme med fejlmeddelelse om, hvor fejlen er. Ret fejlen og klik på knappen Opret igen. Ved uoverensstemmelse i sandsynlighedskontroller vises et advis: Gennemtving Annuller. Klik på Annuller for at rette eller på Gennemtving for at afslutte oprettelsen. Se punktet Kontroller Ændre Når du vil ændre på en enhed, skal du gøre følgende: Find via søgning den enhed, du vil foretage ændringer på. Ændr på de detaljer, der skal ændres Klik på knappen Gem i bunden af skærmen. Ændringerne er nu gemt Identændre En stam- eller nybyggeri-enhed identændres ved at angive: evt. en ny etagebetegnelse evt. en ny enhedsadresse og trykke GEM. Ændring af feltet etagebetegnelse resulterer i en flytning af enheden til en ny etage. Ændring af enhedsadressen resulterer i en flytning af enheden til en ny opgang, evt. i en anden bygning hhv. ejendom. Enhedsadressen identificerer den opgang, som enheden hører til. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 119 af 168

120 Når adressen for en enhed rettes, vil enheden blive flyttet til den opgang, som har den tilhørende adgangsadresse. Der skal dog eksistere en tilsvarende etage under samme bygning, som enheden kan knyttes til. Vær ud over det opmærksom på, at etagearealer eventuelt skal tilrettes, når man flytter en enhed til en anden bygning, og at enhedens etage kan slettes fra den bygning, som enheden flytter fra, hvis den ikke længere benyttes. Nybyggeri-enheder kan kun flyttes til en anden opgang i samme bygning. Således bliver den liggende i samme byggesag. For at en enhed kan flytte til en anden opgang, skal opgangsadressen være entydig. De nævnte felter er åbne for indberetning for en stam- og en nybyggerienhed. På (S) entiteter vil de nævnte felter dog være lukkede for indberetning, men ændring af felterne på stam-entiteter hhv. nybyggeri-entiteter vil slå igennem til underliggende (S) entiteter Kopiere Ved kopiering af en stam-enhed, kan den nye enhed oprettes på en anden etage, opgang eller bygning, end den enhed, som kopieres. Man kan således angive en adgangsadresse hørende til en anden opgang i en anden bygning samt en etage i den nye bygning. Den nye bygning må gerne ligge på en anden grund. For nybyggeri-enheder gælder det dog, at den nye enhed skal ligge i samme bygning, som den kopierede. Ved kopiering af en nybyggeri-enhed, vil den nye enhed nemlig blive placeret i samme byggesag, som den kopierede enhed. Hvis man prøver at angive en adgangsadresse, som hører til en opgang i en anden bygning, vil systemet komme med en fejl: Enheden ligger ikke i samme bygning som andre niveauer i byggesagen. Vær opmærksom på, at enheden kun kan placeres på en opgang, som har en entydig adgangsadresse. Årsagen til dette er, at adgangsadressen på en enhed bestemmer den opgang, som enheden skal ligge under. Hvis denne adgangsadresse ikke er entydig, kan systemet ikke vide, hvilken opgang der skal vælges Slette For at slette en enhed, skal du gøre følgende: Find via søgning den enhed, du vil slette. Klik på knappen Slet i bunden af skærmen. Denne boks vil fremkomme: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 120 af 168

121 Klik på knappen OK. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde en sletning, når du har klikket på OK Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret rum. Opret byggesag. Kopier som ny enhed. Klik på det ønskede niveau. Slet. Ved klik på denne knap kan du slette enhedsniveauet. Gem. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 121 af 168

122 16. Brugsenhed Definition En Brugsenhed er en del af en Bygning, som ønskes afgrænset til en bestemt anvendelse eller funktion, og som ikke kan defineres som en Bolig- /erhvervsenhed. Registreringen af Brugsenhed tilsidesætter ikke krav om registrering af en Bolig-/erhvervsenhed Anvendelse Når du klikker på en brugsenhed (BRU), får du dette skærmbillede (et udsnit): Brugsenhed kan kun forekomme under en bygning. Det er frivilligt at tilføje/anvende brugsenhed. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 122 af 168

123 I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Brugsenhed. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn HISTORIK Senest ændret Ændret af Kort feltbeskrivelse Historik er kun tilgængelig fra 1/ og fremefter. Er der ikke ændret på nogen felter på brugsenheden siden konvertering vil feltet derfor være tomt. Det vises hvilken sagsbehandler, system eller program der seneste har ændret et felt på brugsenheden. BRUGSENHEDSOPLYSNINGER Anvendelse ESDH-reference Omfattet af sikkerhedsklassifikation Journalnr. Her skal du vælge den anvendelse, som brugsenheden har. Vælg en anvendelse fra listen. Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet er valgfrit og skal opdateres manuelt. Angiver om brugsenheden er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Et flueben angiver at brugsenheden er omfattet af sikkerhedsklassifikation og at der derfor er begrænset adgang til oplysninger om grunden. Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet sagen. Feltet opdateres manuelt. Der kan max. indtastes 60 tegn. PLACERING Ejendomsnr. Bygningsnr. Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Ejendomsnummeret fødes i Ejendomsstamregistret (ESR), der har den enkelte kommune som dataejer og registeransvarlig. Ved ejerlejligheder indberetter du moderejendommens ejendomsnummer her, medens du indberetter ejerlejlighedens ejendomsnummer på den pågældende enhed, bygning eller teknisk anlæg i feltet Ejendomsnr. for ejerlejlighed. Bygningsnummeret er en entydig nummerering af ejendommens bygninger. Omfattede bygninger tildeles som bygningsbetegnelse et fortløbende nummer. Bygninger af forholdsvis stor værdi tildeles så vidt muligt de laveste numre. ADRESSE Vejkode Vejnavn Husnr. Etage I feltet Vejkode kan du evt. skrive vejkoden på 4 cifre (altid numerisk). Foranstillede nuller skal indberettes. Adgangsgivende vej. Kan fx registreres hvis der ikke er tildelt adresser til grunden. Dette sker via fanebladet Adresser. Bemærk vejkoden skal være oprettet i CPR s vejregister. Adgangsgivende husnummer. Hvis husnummeret ikke allerede er tildelt i forbindelse med udstykning, tildeles dette senest af bygningsmyndigheden i forbindelse med meddelelse af byggetilladelse. Etagen kan indeholde: ST = stueetagen = 1. sal sal Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 123 af 168

124 Feltnavn Side/dørnr. Supplerende bynavn Evt. bygningsnavn Postnr./distrikt Kort feltbeskrivelse KL = kælder K2-K9 = 2. kælder - 9. kælder. Ved en Etage forstås et sammenhængende vandret bærende etageplan i en bygning afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end 1/2 etagehøjde, regnes ikke som en samlet etage. Trappeskakter, udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i etagen. Side/dørnummer kan indeholde: TV, MF, TH, , bogstaver, kombinationer af bogstaver (A-Z) og tal, samt tegnene skråstreg og bindestreg. Oplysning om Supplerende bynavn, stammer fra CPR's vejregister hvis der er angivet et supplerende bynavn. Oplysning om bygningsnavn, det kan f.eks. være et gårdnavn. Et evt. bygningsnavn kan udgøre et supplement til den fuldstændige adressebetegnelse og kan således ikke erstatte vejnavn og husnummer mv. Det kan knytte sig til et historisk gårdnavn eller et andet fast bygningsnavn til adressen. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om et lokalitetsnavn skal fastsættes og registreres. Oplysning om postnr./-distrikt stammer fra CPR's vejregister. AREALER Areal Areal til beboelse Areal til erhverv Kilde til arealer Brugsenhedens areal. Retningslinjer fastsættes senere. Brugsenhedens areal til beboelse. Retningslinjer fastsættes senere. Brugsenhedens areal til erhverv. Retningslinjer fastsættes senere. Vælg fra listen den kilde der er årsag til ændring af brugsenhedens arealer. NOTATLINJER (Notatlinjer bliver ikke synkroniseret til KMD-BBR) Nr. Tekst Tjekboks Synlig Tjekboks Slet Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR-Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du markere en notatlinje til sletning her. Fortryder du din markering kan du fjerne den igen. Vær opmærksom på, at ændringerne først bliver gemt, når du har trykket Gem på hele siden. Herefter kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. KOMMUNESPECIFIKKE OPLYSNINGER Felt/er vises kun hvis din kommune har valgt at anvende disse, ellers fremstår det kun som overskrift i en gruppeboks. Kommunalt felt 1-3 Kommunen kan definere eget indhold og kodesæt. Ledeteksten og indholdet af drop down-boksen kan ændres efter Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 124 af 168

125 Feltnavn Kommunalt felt 4-6 Kort feltbeskrivelse ønske. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Kommunen kan definere eget indhold. Det er kun kommunens BBRsystemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. VERSERENDE BYGGESAGER Er der verserende byggesager på dette niveau, vil dette fremgå i gruppeboksen Verserende byggesager nederst på skærmbilledet. SAGSTYPE Sagstype Her kan du fra listen vælge den sagstype, der passer til den ændring, du vil lave, inden du klikker på Gem. Sagstype 5 er som standard valgt på forhånd. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 125 af 168

126 16.3. Oprette Du kan i BBR-Kommune oprette en ny brugsenhed ved at gøre følgende: Find via søgning den bygning, hvor du vil oprette en brugsenhed. Klik på knappen Opret og vælg Opret brugsenhed. Udfyld felter til brug for oprettelsen. Du skal være opmærksom på, at der kan være felter, der skal udfyldes, og felter, der er afhængige af hinanden. Vær opmærksom på, at du ikke kan oprette en enhed, hvis enhedsadressen ikke eksisterer. Klik på knappen Opret Brugsenheden er nu oprettet og kan ses i resultatlisten. Hvis du ikke har indberettet felterne korrekt, vil BBR-Kommune fremkomme med fejlmeddelelse om, hvor fejlen er. Ret fejlen og klik på knappen Opret igen Ændre Når du vil ændre på en brugsenhed, skal du gøre følgende: Find via søgning den brugsenhed, du vil foretage ændringer på. Ændr på de detaljer, der skal ændres Klik på knappen Gem i bunden af skærmen. Ændringerne er nu gemt Identændre Den eneste identændring, der kan foretages for en brugsenhed, er at man kan ændre brugsenhedsnummeret på en stam-brugsenhed. Ændring af brugsenhedsnummeret er kun en ændring af et attribut og resulterer ikke i en flytning af brugsenheden. Det er i nuværende version af BBR systemet ikke muligt at ændre brugsenhedsnummeret på en sagsentitet ((N) eller (S) entitet) eller at flytte brugsenheden til en anden bygning eller ejendom. Ændring af feltet brugsenhedsnummer på stam-entiteter vil slå igennem til underliggende (S) entiteter Kopiere Ved kopiering af en brugsenhed, vil den nye brugsenhed blive placeret i samme bygning, som den kopierede brugsenhed. Ved kopiering af en nybyggeri-brugsenhed, vil den nye brugsenhed ud over det blive placeret i samme byggesag, som den kopierede brugsenhed. Idet en brugsenhed ikke kan blive flyttet til en anden bygning efter oprettelsen, forefindes der ingen konflikt mellem kopifunktionaliteten og identændringer på entiteten brugsenhed Slette For at slette en brugsenhed, skal du gøre følgende: Find via søgning den brugsenhed, du vil slette. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 126 af 168

127 Klik på knappen Slet i bunden af skærmen. Klik på knappen OK. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde en sletning, når du har klikket på OK Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret byggesag. Kopier som ny brugsenhed. Klik på det ønskede niveau. Slet. Ved klik på denne knap kan du slette brugsenhedsniveauet. Gem. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 127 af 168

128 17. Teknisk Anlæg Definition Ved et teknisk anlæg forstås en stedfast, klart afgrænset konstruktion, som er opført til et bestemt teknisk formål, og ikke kan karakteriseres som en bygning. Typen af et teknisk anlæg vil blive nærmere defineret ved en såkaldt positivliste i BBR- instruksen. De tekniske anlæg kan inddeles i: Beholdere Energiproducerende / distribuerende anlæg Anlæg til vandindvinding / vandrensning Andre tekniske anlæg (sirene, mast, antenne, dambrug, ) Teknisk anlæg kan både forekomme under matrikel og under bygning. Det er frivilligt at tilføje/anvende teknisk anlæg Anvendelse Når du klikker på et teknisk anlæg (TEK), får du dette skærmbillede (der vises den del af skærmbilledet der viser de tekniske oplysninger): Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 128 af 168

129 I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Teknisk anlæg. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn HISTORIK Senest ændret Ændret af Kort feltbeskrivelse Historik er kun tilgængelig fra 1/ og fremefter. Er der ikke ændret på nogen felter på det tekniske anlæg siden konvertering vil feltet derfor være tomt. Det vises hvilken sagsbehandler, system eller program der seneste har ændret et felt på det tekniske anlæg. TEKNISK ANLÆGS OPLYSNINGER Ejendomsnr. Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Ejendomsnummeret fødes i Ejendomsstamregistret (ESR), der har Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 129 af 168

130 Feltnavn ESDH-Reference Anlægsnr. Bygningsnr. Journalnummer Omfattet af sikkerhedsklassifikation Matrikelnr. Ejerlavskode Landsejerlav Landsejerlavsnavn Teknisk nøgle Ekstern nøgle Ekstern database Ejerforholdskode Ejendomsreference Kort feltbeskrivelse den enkelte kommune som dataejer og registeransvarlig. Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet er valgfrit og skal opdateres manuelt. Anlæggets løbenummer, stigende med 1 pr. anlæg. Nummer 1 3 er forbeholdt olietanke. Nummer er til andre anlæg. Bygningsnummeret er en entydig nummerering af ejendommens bygninger. Omfattede bygninger tildeles som bygningsbetegnelse et fortløbende nummer. Bygninger af forholdsvis stor værdi tildeles så vidt muligt de laveste numre. Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet sagen. Feltet opdateres manuelt. Der kan max. indtastes 60 tegn. Angiver om det tekniske anlæg er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Et flueben angiver at det tekniske anlæg er omfattet af sikkerhedsklassifikation og at der derfor er begrænset adgang til oplysninger om grunden. Matrikelnummer er et nummer, der sammen med matrikelbogstav, delnummer(parcel) og artskode identificerer jordstykket i BBR- Kommune. Matrikelregistrets identifikation af en matrikulær ejendom er matrikelbetegnelsen, der består af landsejerlavskode, matrikelnummer og matrikelbogstav. Den fødes i Matriklen (MATR), der har Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) som dataejer og registeransvarlig. Den 3-cifrede kommunale ejerlavskode. Landsejerlavet er en 7-cifret kodeværdi fra KMS. Kode for det landsejerlav, hvor ejendommens matrikelnumre er beliggende. Betegnelse for det landsejerlav, hvor ejendommens matrikelnumre er beliggende. Er en entydig identifikation der dannes ved oprettelsen og kan benyttes som fast reference til fx et eksternt kort-/gis-system. På lignende måde som teknisk nøgle benyttes på en bygning. Den eksterne nøgle er et felt som frit kan benyttes til fx at lave referencer til eksterne database. Fx en specifik identifikation til den angivne eksterne database. Specifikation af Ekstern database fastlægges senere. Ejerforholdskode. Koden hentes i ESR. Ejendomsreferencen anvendes til at knytte ejendomme sammen. Ejendomsreferencen kommer fra KMS og er en identifikation af matrikelnummeret, der opstår i forbindelse med at matrikelnummeret fødes. EJERLEJLIGHED Ejendomsnr. for ejerlejlighed Feltet anvendes, hvis niveauet er en ejerlejlighed, fx boligenhed, teknisk anlæg eller bygning med anvendelse som garage eller udhus. Ved teknisk anlæg anvendes feltet, når lejligheden er en bygning, og der er tale om en ejerlejlighed. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 130 af 168

131 Feltnavn Ejerlejlighedsnummer Kode for mere end 1 ejerlejlighed Kort feltbeskrivelse Ejerlejlighedsnummer er det nummer en ejerlejlighed officielt har på matrikelnummeret. Koden beregnes maskinelt ud fra antallet af enheder. ADRESSE Vejkode Vejnavn Husnr. Supplerende bynavn Evt. bygningsnavn Postnr./-distrikt I feltet Vejkode kan du evt. skrive vejkoden på 4 cifre (altid numerisk). Foranstillede nuller skal indberettes. Adgangsgivende vej. Kan fx registreres hvis der ikke er tildelt adresser til grunden. Dette sker via fanebladet Adresser. Bemærk vejkoden skal være oprettet i CPR s vejregister. Adgangsgivende husnummer. Hvis husnummeret ikke allerede er tildelt i forbindelse med udstykning, tildeles dette senest af bygningsmyndigheden i forbindelse med meddelelse af byggetilladelse. Oplysning om Supplerende bynavn, stammer fra CPR's vejregister hvis der er angivet et supplerende bynavn. Oplysning om bygningsnavn, det kan f.eks. være et gårdnavn. Et evt. bygningsnavn kan udgøre et supplement til den fuldstændige adressebetegnelse og kan således ikke erstatte vejnavn og husnummer mv. Det kan knytte sig til et historisk gårdnavn eller et andet fast bygningsnavn til adressen. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om et lokalitetsnavn skal fastsættes og registreres. Oplysning om postnr./-distrikt stammer fra CPR's vejregister. TEKNISKE OPLYSNINGER Areal Fabrikat/type Etableringsår Om-/tilbygningsår Type Fabrikationsnr. Typegodkendelsesnr. Der kan angives et bebygget areal i m2 for det tekniske anlæg. Angiv anlæggets fabrikat eller type. Tidspunkt for anlæggets opførelse/etablering. Angiv årstal (4 cifre) for anlæggets opførelse/etablering. For nybyggeri dannes opførelsesåret maskinelt som årstallet, hvor anlægget er meddelt fuldført/ibrugtaget eller datoen for første delvise ibrugtagningstilladelse. Tidspunkt for anlæggets (seneste) om-/tilbygning. Angiv årstal (4 cifre) for seneste væsentlige om-/tilbygning (årstal for ibrugtagningstilladelse/fuldført). Ved væsentlige til-/ombygninger forstås sådanne, hvor værdien af forbedringerne udgør mindst 15 pct. af anlægsværdien inden forbedringernes gennemførsel. Årstallet bør først ændres samtidig med dato for ibrugtagningstilladelse/fuldført. Vælg fra listen hvilken type anlæg, det drejer sig om. Anlæggets fabrikationsnr. Dette felt gælder kun tanke omfattet af Olietankbekendtgørelsen. PUFO Typegodkendelsesnummer Systemet for PUFO-typegodkendelsesnumre der er anvendt indtil består af 5 cifre på formen xx-xxx og omfatter kun nedgravede tanke. For overjordiske tanke etableret før 2000 vil der ikke foreligge typegodkendelsesnummer. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 131 af 168

132 Feltnavn Olietankens attest-nr. Indhold Rumfang Højde Effekt Størrelse Størrelsesklasse Fredning Klassifikation Placering Sløjfning Sløjfningsfrist Sløjfningsår Fabrikationsår Materiale Supplerende korrosionsbeskyttelse Kort feltbeskrivelse Systemet for PUFO-typegodkendelsesnumre, der anvendes for godkendelser til bek. 829/2000 og fremefter (siden 1. januar 2000) består af 6 cifre på formen xx-xxxx og omfatter både nedgravede og overjordiske tanke. Olietankens attest-nr. Attesten er en garanti for, at tanken er typegodkendt til at opbevare fyringsolie. Dette felt gælder kun tanke. Vælg fra listen tankens indhold. Bemærk at Olietanke omfattet af olietankbekendgørelsen, svarer til tanke med indhold af mineralske olieprodukter, herunder Fuelolie, Fyringsgasolie, Autogasolie (Dieselolie) og Benzin (koderne 10-14) jævnfør olietankbekendtgørelsens definition af Olieprodukter: Råolie samt alle ikke-vandopløselige mineralske olieprodukter, som eksempelvis fyringsolie, dieselolie, benzin, petroleum og smøreolie. Rumfang angives i m3, og bruges til større konstruktioner f.eks. siloer. Rumfang i liter kan indskrives i feltet Størrelse. Der kan angives en højde i m for det tekniske anlæg. Der kan angives en effekt i kw for et energiproducerende teknisk anlæg. Størrelse angives i liter (bruges fx til tanke). Rumfanget i kubikmeter kan indskrives i feltet Rumfang. Dette felt gælder kun Tanke. Angiv tankens størrelse ved valg i listen. Feltet er IKKE synkroniseret med olietankbekendtgørelsens bestemmelser. Det bør derfor så vidt muligt søges at udfylde feltet TEK.32 Størrelse frem for feltet størrelsesklasse. Feltet forventes lukket for inddatering når der er gennemført en systematisk registrering af alle olietanke. Fredet teknisk anlæg. Feltet dannes maskinelt med oplysninger fra Kulturarvsstyrelsens database over de fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark. Vælg fra listen hvilket anlæg det drejer sig om. Vælg fra listen anlæggets placering. Dette felt gælder kun tanke. Angiv hvilke foranstaltninger der er truffet i forbindelse med sløjfning af en tank ved valg i listen. Hvis tanken er fjernet slettes tanken i BBR. Dette felt gælder kun for tanke. Datoen for, hvornår tanken senest skal sløjfes, indtastes. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Dette felt gælder kun for tanke. Angiv årstal for sløjfningen af det tekniske anlæg. Dette felt gælder for tanke. Årstal for tankens fabrikation angives. For tanke omfattet af olietankbekendtgørelsen beregnes sløjfningsfristen ud fra tankens fabrikationsår Dette felt gælder for tanke. Vælg fra listen hvilket materiale tanken er fremstillet af. Dette felt gælder for tanke. Hvis der er udført supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse på Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 132 af 168

133 Feltnavn Senest udførte korrosionsbeskyttelse CE-mærkning Kort feltbeskrivelse tanken, vælges fra listen hvilken type supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse der senest er udført. Der registreres kun supplerende korrosionsbeskyttelse, dvs. korrosionsbeskyttelse som er udført senere end tankens oprindelige typegodkendelse. Dette felt gælder for tanke. Hvis der er udført supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse indtastes datoen for den senest udførte korrosionsbeskyttelse Dette felt gælder for tanke. Hvis tanken er CE-mærket vælges fra listen hvilken standard tanken er CE-mærket efter. NOTATLINJER Nr. Tekst Tjekboks Synlig Tjekboks Slet Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR- Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du markere en notatlinje til sletning her. Fortryder du din markering kan du fjerne den igen. Vær opmærksom på, at ændringerne først bliver gemt, når du har trykket Gem på hele siden. Herefter kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. KOMMUNESPECIFIKKE TEKSTER Felt/er vises kun hvis din kommune har valgt at anvende disse, ellers fremstår det kun som overskrift i en gruppeboks. Kommunalt felt 1-3 Kommunalt felt 4-6 Kommunen kan definere eget indhold og kodesæt. Ledeteksten og indholdet af drop down-boksen kan ændres efter ønske. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Kommunen kan definere eget indhold. Det er kun kommunens BBRsystemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. ANLÆGSPUNKT Nøjagtighedsklasse Kilde Vælg nøjagtighedsklasse fra listen. Værdien udtrykker et overordnet kvalitetsmål for stedfæstelsen. Vælg fra listen hvilken part eller datakilde, der er kilde til adressens geometridata (metadata). Retningsvinkel Retningsvinkel for tekst i gon, jf. TK-standard: Easting (X) koordinat Punktets placering Northing (Y) koordinat Revisionsdato Koordinatsystem X-koordinat i UTM Zone 32 ETRS89. Placeringskode kodesæt 1-9, jf. DSFL. Y-koordinat i UTM Zone 32 ETRS89. Dato for seneste revision (godkendelse eller ændring) af geometridata. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Vælg fra listen hvilket system der anvendes til koordinaterne. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 133 af 168

134 Feltnavn VERSERENDE BYGGESAGER Kort feltbeskrivelse Er der verserende byggesager på dette niveau, vil dette fremgå i gruppeboksen Verserende byggesager nederst på skærmbilledet. SAGSTYPE Sagstype Her kan du fra listen vælge den sagstype, der passer til den ændring, du vil lave, inden du klikker på Gem. Sagstype 5 er som standard valgt på forhånd. VURDERING Gyldighedsdato Gyldighedsdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Gyldighedsdatoen anvendes i forbindelse med ejendomsvurderingen, og den markerer det tidspunkt, hvor ændringerne har fundet sted. Ændringerne ajourføres på de BBR-årskopier, der tidsmæssigt ligger efter gyldighedsdatoen. Skal årskopierne ajourføres med de indtastede ændringer for vurderingsrelevante felter, skal gyldighedsdatoen udfyldes. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 134 af 168

135 17.3. Oprette Du kan i BBR-Kommune oprette et nyt teknisk anlæg ved at gøre følgende: Find via søgning den matrikel eller bygning, hvor du vil oprette et teknisk anlæg. Hvis du vil oprette et teknisk anlæg på en matrikel, skal du nu klikke på matriklen, skal du oprette et teknisk anlæg på bygning, skal du klikke på + ved matrikel og herefter klikke på bygningen. Klik på knappen Opret og vælg Opret teknisk anlæg. Udfyld felter til brug for oprettelsen. Du skal være opmærksom på, at der kan være felter, der skal udfyldes, og felter, der er afhængige af hinanden. Vær også opmærksom på, at du ikke kan oprette et teknisk anlæg, hvis adressen ikke eksisterer. Klik på knappen Opret Det tekniske anlæg er nu oprettet og kan ses i resultatlisten. Hvis du ikke har indberettet felterne korrekt, vil BBR-Kommune fremkomme med fejlmeddelelse om, hvor fejlen er. Ret fejlen og klik på knappen Opret igen. Ved uoverensstemmelse i sandsynlighedskontroller vises et advis: Gennemtving Annuller. Klik på Annuller for at rette eller på Gennemtving for at afslutte oprettelsen. Se punktet Kontroller Ændre Når du vil ændre på et teknisk anlæg, skal du gøre følgende: Find via søgning det tekniske anlæg, du vil foretage ændringer på. Ændr på de detaljer, der skal ændres Klik på knappen Gem i bunden af skærmen. Ændringerne er nu gemt Identændre Et stam- eller nybyggeri-teknisk anlæg identændres ved at angive: evt. et nyt ejendomsnummer og matrikel evt. et nyt bygningsnummer evt. nyt anlægsnummer evt. en ny adgangsadresse og trykke GEM. Ændring af felterne bygningsnummer, matrikel og/eller ejendomsnummer resulterer i en flytning af det tekniske anlæg til en ny bygning, evt. ny matrikel/ejendom/grund. Ændring af felterne anlægsnummer og adgangsadresse er derimod kun en ændring af et simpelt attribut og resulterer ikke i en flytning af det tekniske anlæg. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 135 af 168

136 De nævnte 5 felter er åbne for indberetning for et stam- og et nybyggeriteknisk anlæg. På (S) entiteter vil de nævnte 5 felter dog være lukkede for indberetning, men ændring af felterne på stam-entiteter hhv. nybyggeri-entiteter vil slå igennem til underliggende (S) entiteter. Når man flytter et teknisk anlæg, som enten er et nybyggeri eller som har underliggende sagsentiteteter, skal man ved flytningen tage højde for de(n) tilhørende byggesag(er). Dette er nærmere beskrevet i afsnit 6.1. Geometri Når et teknisk anlæg flytter til en anden matrikel og den/det har beregnede koordinater eller slet ingen koordinater, vil disse blive opdateret med koordinater hørende til den nye matrikel (hvis det er en KMS matrikel). Når en stam-entitet eller et nybyggeri har en geometri, hvis kilde er forskellig fra 1, bliver der kontrolleret for, om de angivne koordinater hører til den nye matrikel (hvis entiteten er knyttet til et KMS matrikelnummer). Systemet vil give besked, hvis koordinaterne ikke ligger på den angivne matrikel. Resultattræ Resultattræet vil til enhver tid afspejle ændringerne, når et teknisk anlæg identændres. Vær dog opmærksom på, at det kun er muligt at se det tekniske anlæg efter identændringen, hvis det stadig opfylder søgekriterierne fra den oprindeligt udførte søgning. BBR-Meddelelser Når et teknisk anlæg identændres, udskrives der BBR-Meddelelser på almindelig vis. Hvis et teknisk anlæg flyttes fra en ejendom til en anden, udskrives der både en BBR-Meddelelse for den gamle og den nye ejendom. BBR- Meddelelsen kan dog fravælges ved at sætte flueben i feltet Udskriv ikke automatisk BBR-Meddelelse ved denne rettelse. Ejendomsnummer for ejerlejligheden Hvis det flyttede tekniske anlæg er en ejerlejlighed, kan det være nødvendigt at angive et nyt ejendomsnummer for ejerlejligheden ved flytning af det tekniske anlæg til en ny ejendom Kopiere Kopifunktionen findes ikke for tekniske anlæg Slette For at slette et teknisk anlæg, skal du gøre følgende: Find via søgning det tekniske anlæg, du vil slette. Klik på knappen Slet i bunden af skærmen. Denne boks vil fremkomme: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 136 af 168

137 Klik på knappen OK. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde en sletning, når du har klikket på OK. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 137 af 168

138 17.8. Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret byggesag. Klik på det ønskede niveau. Slet. Ved klik på denne knap kan du slette det tekniske anlæg. Gem. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 138 af 168

139 18. Byggesager Definition BBR-Kommunes byggesager har til formål at modtage oplysninger om ændringer i bygnings- og boligbestanden, som opstår gennem byggesagsbehandlingen, samt at vedligeholde en aktuel beskrivelse af de ændringer, der er under udførelse, men som ikke er fuldført endnu (verserende byggesager). Når en verserende byggesag afsluttes (eks. henlæggelse), overføres oplysningerne automatisk til stamdata Anvendelse Når du har klikket på Opret og valgt Opret byggesag, får du dette skærmbillede (et udsnit), uanset hvilket niveau du vil oprette. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 139 af 168

140 I enhver byggesag skal der normalt være en bygning (en (S)BYG eller (N)BYG)). Undtaget er byggesager som alene indeholder entiteter som ikke ligger under en bygning, dvs. ændringer til grunde ((S)GRU entiteter) eller ændringer eller nyopførelser af tekniske anlæg som ikke knytter sig til en bygning ((N)TEK hhv. (S)TEK entiteter). Opretter man fx en ny enhed, (N)ENH, og byggesagen ikke indeholder en bygning, vil der blive oprettet en (S)BYG entitet i byggesagen. Denne sagsentitet er en ændring til den bygning, som den nye enhed ligger under. Baggrunden for denne implementering er, at synkronisering af Nyt BBR til KMD BBR, i mange tilfælde kræver, at der forefindes en bygning i byggesagen. Der må kun være én bygning i en byggesag. En byggesag er altid knyttet til en grund og de sagsentiteter som hører til byggesagen skal ligge under selv samme grund. I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Opret Byggesag. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn SAGSOPLYSNINGER Byggesagsnr. Sagsbehandler Byggesagsdato Litra Ejendomsnr. Byggesagskode Bygherreforhold Ansøgning modtaget Kort feltbeskrivelse Indtast byggesagsnr. Indtast sagsbehandlers initialer (max 5 karakterer). Sagsbehandler er den person, der arbejder med byggesagen. Byggesagsdatoen dannes maskinelt, idet den indtastede byggetilladelsesdato, anmeldelse af byggearbejde eller anmeldelse af nedrivning indsættes i feltet. Er byggesagen udvidet med en delsag, angives et litra i næste felt. Indtast evt. litra. Litra angives, hvis byggesagen er udvidet med en delsag. Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Angiv ejendomsnummeret, der er på seks cifre. Du behøver ikke at indtaste foranstillede 0 er. Angiv kode for byggesag eller vælg fra listen. Koden angiver, efter hvilket regelsæt i bygningsreglementet den enkelte byggesag skal styres. Vælg fra listen det bygherreforhold der gør sig gældende i denne byggesag. Angiv den dato hvor ansøgningen er modtaget. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Fyldestgørende ansøgning Er ansøgning ikke fyldestgørende, jf. bygningsreglementet, fra starten, sendes brev til ansøger, dette noteres evt. under notatlinje. Når byggesagen er fyldestgørende indtastes dato i dette felt. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Anm. af byggeri Høring start Angiv dato for kommunens tilladelse til byggeriet, en anmeldelsessag. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for naboorientering. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 140 af 168

141 Feltnavn Byggetilladelse Høring slut Påbegyndt Forventet påbegyndt Fuldført Forventet fuldført Ibrugtagningstilladelse Delvis ibrugtagningstilladelse Anm. af nedrivning Gennemført nedrivning Henlæggelse Færdigt bygningsareal Gyldighedsdato Kort feltbeskrivelse , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Ideen med naboorientering er, at naboerne skal have mulighed for at komme med deres kommentarer, før kommunalbestyrelsen beslutter, om de vil give tilladelsen. Orienteringen skal foretages af kommunalbestyrelsen, og den skal ske skriftligt til de enkelte ejere og brugere. De naboer, som har kommenteret ansøgningen, skal have tilsendt en kopi af afgørelsen, når den foreligger samt orienteres om mulighederne for at klage. Angiv dato for hvornår kommunen har givet ansøger byggetilladelse. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår naboorienteringen er færdigbehandlet. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår byggeriet påbegyndes. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår byggeriet forventes at blive påbegyndt. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår byggeriet er fuldført. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Ved angivelse af dato overføres sagen automatisk fra at være byggesag til at være stamdata. Angiv dato for hvornår ansøger forventer byggeriet fuldført. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår kommunen har givet ibrugtagningstilladelse. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Ved angivelse af dato overføres sagen automatisk fra at være byggesag til at være stamdata. Angiv dato for hvornår kommunen har givet delvis ibrugtagningstilladelse. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for kommunens tilladelse til nedrivning, en anmeldelsessag. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår en aktuel nedrivningssag er gennemført. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for henlæggelse af byggesagen. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv det bygningsareal ansøger har færdiggjort/færdigmeldt. Gyldighedsdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 141 af 168

142 Feltnavn Foreløbig færdiggjort bygningsareal Kort feltbeskrivelse , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Gyldighedsdatoen anvendes i forbindelse med ejendomsvurderingen, og den markerer det tidspunkt, hvor ændringerne har fundet sted. Ændringerne ajourføres på de BBR-årskopier, der tidsmæssigt ligger efter gyldighedsdatoen. Skal årskopierne ajourføres med de indtastede ændringer for vurderingsrelevante felter, skal gyldighedsdatoen udfyldes. Angiv det beregnede areal (heltal), som ansøger har færdiggjort/færdigmeldt. Foreløbig færdiggjort antal lejligheder Foreløbig færdiggjort antal lejligheder u. køkken Angiv det beregnede antal af lejligheder (heltal), ansøger har færdiggjort/færdigmeldt. Angiv det beregnede antal boliger eller enkeltværelser uden køkken (heltal), som ansøger har færdiggjort/færdigmeldt. Opret nybyggeri Opret nybyggeri (knap) Søg Niveau (knap) Vælg fra listen, hvilket niveau der ønskes oprettet Klik på denne knap, hvis du skal oprette et nybyggeri. Du får først lov til at klikke på den, når du har oprettet byggesagen. Denne skal du anvende til at tilføje niveauer. Denne anvendes kun i forbindelse med nybyggeri. Klik på denne knap hvis du skal tilknytte niveauer på en til/ombygning eller nedrivning. Der vil fremkomme en træstruktur med de niveauer der er mulighed for at vælge. De niveauer der kan vælges har en tjekboks tilknyttet. De niveauer der vælges overført til byggesagen ved at klikke på ikonet Kopier valgte emner. TILKNYTTEDE NIVEAUER Sagstype Kopier (link) Slet (link) Her fremgår det hvilken sagstype du har valgt på oprettelse af byggesagen. Ved nybyggeri kan du kopiere et niveau. Du får et oprettelsesbillede med data fra det niveau du kopierer fra og kan herefter ændrer de data der er anderledes på det nye niveau. Ved tryk på knappen Opret tilknyttes niveauet byggesagen. Ved klik på linket Slet, slettes niveauet fra byggesagen BBR-MEDDELELSE Udskriv ikke automatisk BBR-Meddelelse ved afslutning af sag. Klikker du i tjekboksen her, vil BBR-meddelelse ikke blive udskrevet, når sagen afsluttes. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 142 af 168

143 18.3. Byggesagskoder Byggesagskoder skal anvendes jvf bestemmelserne i bygningsreglementet. Fra d. 31. december 2010 kan der kun ske ansøgning om byggetilladelse eller anmeldelse af byggearbejder efter reglerne i Bygningsreglement Kodeværdier: 1- BR - Tilladelsessag uden ibrugtagningstilladelse 2 - BR Anmeldelsessag (garager, carporte, udhuse og nedrivning) 3 - BR - Tilladelsessag med ibrugtagningstilladelse 4 - BR - Tilladelsessag landbrugsbygninger 5 - BR - Anmeldelsessag (øvrige) Byggesagskode 1 - BR Tilladelsessag uden ibrugtagningstilladelse Byggesagskode 1 benyttes til nybyggerier og om- og tilbygninger af byggeri af begrænset kompleksitet, dvs. byggearbejder omfattet af bestemmelserne om byggetilladelse til byggeri der ikke kræver ibrugtagningstilladelse jvf. Bygningsreglementet. Følgende byggearbejder kan indberettes med byggesagskode 1 (BR- Tilladelsessag): - Anvendelseskode 910 Garager på terræn i én etage samt om- og tilbygninger heraf, når bygningens samlede areal er over 50 m² eller, hvis der foretages en helhedsvurdering når byggeretten er overskredet. - Anvendelseskoder 920 og 930 Carporte, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger samt omog tilbygninger heraf, når bygningens samlede areal er over 50 m² eller, hvis der foretages en helhedsvurdering når byggeretten er overskredet. - Anvendelseskode 110, 120 og 190 Fritliggende enfamiliehuse og anden bygning til helårsbolig samt omog tilbygninger hertil. Bestemmelsen finder også anvendelse, selv om en del af boligen anvendes til sådanne former for erhverv, som sædvanligvis kan udøves i forbindelse med en bolig. - Anvendelseskode 130 (række-,kæde- og dobbelthuse) Sammenbyggede enfamiliehuse med højst 2 boliger og med lodret lejlighedsskel samt tilbygninger hertil. Bestemmelsen finder også anvendelse, selv om en del af boligen anvendes til sådanne former for erhverv, som sædvanligvis kan udøves i forbindelse med en bolig. - Anvendelseskode 510 Sommerhuse samt tilbygninger hertil. - Anvendelseskode 540 Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 143 af 168

144 Kolonihavehuse, hvis Kommunalbestyrelsen kræver byggetilladelse. - Anvendelseskode 220, 230, 310, 320 og 330 Industri- og lagerbygninger i 1 etage. Bestemmelsen finder kun anvendelse, hvis bygningen opføres eller om- og tilbygges uden krav om ibrugtagningstilladelse. - Anvendelseskode 290, 390, 490 og 590 Disse koder beskriver anden bygning inden for hver kategori. Bygninger med disse anvendelseskoder kan indberettes med byggesagskode 1, hvis byggeriet opføres i 1 etage og der ikke er stillet krav om ibrugtagningstilladelse. - Tekniske anlæg Tekniske anlæg, hvor der ikke kræves ibrugtagningstilladelse Byggesagskode 2 - BR Anmeldelsessag (garager, carporte, udhuse og nedrivning) Byggesagskode 2 benyttes til byggerier omfattet af anmeldelsespligt, dvs. byggearbejder omfattet af bestemmelser om anmeldelsespligt i Bygningsreglementet. Det er byggerier med begrænset kompleksitet, som garager, carporte og udhuse hvis areal er højst 50 m 2, samt nedrivning. Nedrivning af garager, carporte og udhuse skal ikke anmeldes. Følgende byggearbejder kan indberettes med byggesagskode 2 (BR- Anmeldelsessag): - Anvendelseskoder 910, 920 og 930 Nybyggerier og om- og tilbygninger af garager, carporte, udhuse og drivhuse hvor arealet er højst 50 m2 - Anvendelseskode 540 Nybyggerier og om- og tilbygninger af kolonihavehuse - Anvendelseskoder 110, 120, 130, 190 og 510 Overdækkede terrasser og lignende tilbygninger, hvor der ikke tilføres bolig- eller erhvervsareal. - Tekniske anlæg Teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester på højst 50 m² eller andre typer tekniske anlæg, der kan opføres ved anmeldelse og som oprettes som tekniske anlæg i BBR. - Nedrivning Hel eller delvis nedrivning af alle typer af byggerier, hvor der skal meddeles nedrivning til kommunalbestyrelsen Byggesagskode 3 - BR Tilladelsessag med ibrugtagningstilladelse Byggesagskode 3 benyttes til indberetning af nybyggerier og om- og tilbygninger vedrørende flerfamiliehuse samt erhvervs- og institutionsbygninger, der ikke er omfattet af bygningskoderne 1, 4 og 5. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 144 af 168

145 Følgende byggearbejder kan indberettes med byggesagskode 3 (BR- Tilladelsessag med ibrugtagningstilladelse): - Anvendelseskode 140 Tofamilieshuse og etageboligbyggeri med vandret lejlighedsskel. - Anvendelseskode 210 og 290 Avls- og driftsbygninger, hvis de opføres enten i 2 eller flere etager, eller placeres i konsekvensklasse CC3 i DS/EN 1990 DK NA eller, hvor der ved svigt er stor fare for tab af dyreliv. Det vil typisk være staldbygninger over m2. - Anvendelseskoder 220, 230, 290, 390 og 490 Industri- og lagerbygninger, som opføres enten i 2 eller flere etager, eller placeres i konsekvensklasse CC3 i DS/EN 1990 DK NA - Anvendelseskoder 150, 160, 190, 310, 320, 330, 390, 410, 420, 430, 440 og 490, 520, 530, 590, 910, 920 og 930 Øvrige erhvervs- og institutionsbygninger. - Tekniske anlæg Tekniske anlæg, hvor der kræves ibrugtagningstilladelse. - Nedrivning Hel eller delvis nedrivning af bygninger med anvendelseskode 140 eller 190 og hvor det kræves tilladelse til nedrivning Byggesagskode 4 - BR Tilladelsessag landbrugsbygninger Byggesagskode 4 benyttes til indberetning af avls- og driftsbygninger ved landbrugs-, skovbrugs-, og gartneriejendomme, der kan opføres uden landzonetilladelse. Byggesagskoden kan benyttes til nybyggerier, til- og ombygninger samt nedrivninger for disse anvendelseskoder. Følgende byggearbejder kan indberettes med byggesagskode 4 (BR- Tilladelsessag landbrugsbygninger): Anvendelseskoder 210, 220, 230 og 290 Avls- og driftsbygninger i 1 etage, som kan henføres til konsekvensklasse CC1 eller CC2 i DS/EN1990 DK NA. Bestemmelsen omfatter dog ikke avls- og driftsbygninger, hvor der ved svigt vil være stor fare fortab af dyreliv, svarende til bygninger, der ville blive placeret i konsekvensklasse CC3, hvis de var beregnet til ophold for mennesker Byggesagskode 5 - BR Anmeldelsessag (øvrig) Byggesagskode 5 benyttes til indberetning af enkeltstående ombygninger og andre forandringer i bebyggelser, der alene vedrører en enkelt boligenhed eller en enkelt erhvervsenhed på højst 150 m 2. Den enkeltstående ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af arealet. Følgende byggearbejder kan udføres med byggesagskode 5: - Anvendelseskoder 140, 150, 190 Enkeltstående ombygninger og andre forandringer i bebyggelser, der alene vedrører en enkelt boligenhed på højst 150 m² i etageejendom- Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 145 af 168

146 me med mere end en bolig. Den enkeltstående ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af etagearealet. - Anvendelseskoder 160, 210, 220, 230, 290, 310, 320, 330, 390, 410, 420, 430, 440, 490, 520, 530 og 590 Ombygning af en enkelt erhvervsenhed på højst 150 m². Den enkeltstående ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af etagearealet. - Anvendelseskoder 910, 920, og 930 Nybyggeri, om- og tilbygning af garager, carporte og udhuse, hvis disse opføres på en erhvervs- eller institutionsejendom. - Nedrivning Hel eller delvis nedrivning af bygninger med ovenstående anvendelseskoder samt anvendelseskode Teknisk anlæg Nybyggeri, om-tilbygning og nedrivning af tekniske anlæg, som f.eks: Vindmøller Satellitantenner med en diameter på over 1,0 m. Udendørs anlæg til opbevaring af husdyrgødning, korn og foder samt befæstede pladser, hvis disse oprettes som tekniske anlæg i BBR Opret byggesag - Nybyggeri Et nybyggeri kan vedrøre et niveau (f.eks. en bygning), som ikke findes i forvejen. For at oprette en byggesag til nybyggeri skal du gøre følgende: Vælg en grund som nybyggeriet skal knyttes til. Klik på knappen Opret og vælg Opret byggesag. Ejendomsnr., Byggesagskode og Ansøgningsdato er krævede felter. Udfyld også andre relevante felter. For at du senere kan søge sagen frem, anbefales det, at indtaste både sagsnr. og sagsbehandler. Klik på knappen Opret i bunden af skærmen. Byggesagen er nu oprettet. Du har nu oprettet en sag, men der er ikke tilknyttet nogen bygninger, enheder o.l. til sagen. Hvis der ikke tilknyttes nogen niveauer til sagen, kan den kun fremfindes via søgebilledet med søgning på byggesagsniveau. Derfor skal du nu gøre følgende: Gå ned i bunden af skærmen til gruppeboksen Tilføj. Vælg fra listen, hvilket niveau, du vil oprette. Klik på knappen Tilføj. Det valgte niveau skal nu knyttes til et niveau under ejendommen. I resultatlisten vises en træstruktur hvor de niveauer, som det er muligt at knytte det nye niveau til, er fremhævet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 146 af 168

147 Ved at klikke på et niveau i Resultatlisten knyttes det nye niveau til dette og oprettelsesbilledet til det nye niveau vises. Hvis der er tale om en ny bygning vises byggesagen sammen med oprettelsesbilledet Ved tryk på Knappen Opret oprettes sags-niveauet, og det knyttes til byggesagen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 147 af 168

148 Hvor der ikke er tale om en sagsbygning (hvor hele byggesagen også vises) vises, kan du øverst se nogle af de data, du lige har tastet ind (sagsnr., sagsbehandler og sagsdato). Yderligere er der angivet sagstype. I dette tilfælde vises det, at der er tale om nybyggeri. Denne metode er den eneste til at oprette nybyggeri, og sagstype kan ikke ændres. For at oprette sagen færdig på niveauet er der nogle felter, der kræves udfyldt, disse er: Vejkode, vejnavn, husnr., samt ejendomsnr. og matrikel (matrikel er inkl. ejerlavskode). Herudover er kravene til udfyldning af de øvrige felter varierende alt efter, hvilket niveau der er valgt. Du skal være opmærksom på, at der ikke kan oprettes nye niveauer, såfremt der ikke findes en adgangsadresse. Får du meddelelse om, at niveauet ikke eksisterer, skal der først oprettes en adgangsadresse. Indtast data i relevante felter. Klik på knappen Opret i bunden af skærmen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 148 af 168

149 Hvis der er felter, der ikke er korrekt udfyldt, eller mangler at blive udfyldt, vil der komme fejltekster på disse. Når alt er korrekt, får du et skærmbillede, der siger, at byggesagen er oprettet, og du skal klikke på linket OK. Sagen er nu oprettet, og i resultatlisten (ved ny søgning) vil følgende nu fremkomme: I resultatlisten er der nu oprettet en sag (S). Er der underliggende niveauer på sagen, vil disse blive vist som under stamdata, med et +. Hvis det i stedet er et nybyggeri, vil det være markeret som (N) BYG Opret byggesag - Om-/tilbygning eller nedrivning Via søgebillede Vælg en grund som om-/tilbygningen hhv. nedrivningen skal knyttes til. Klik på knappen Opret og vælg Opret byggesag. Udfyld relevante felter der er tre felter, der kræves at blive udfyldt. Det er ejendomsnr, Byggesagskode og Ansøgningsdato, men for at du senere kan søge sagen frem, anbefales det at indtaste både sagsnr. og sagsbehandler. Klik på knappen Opret i bunden af skærmen. Klik på linket OK, der fremkommer og fortæller, at sagen er gemt. Du har nu oprettet en sag, men der er ikke tilknyttet nogen bygninger, enheder o.l. til sagen. Hvis der ikke tilknyttes nogen niveauer til sagen, kan den kun fremfindes via søgebilledet med søgning på byggesagsniveau. Derfor skal du nu gøre følgende: Gå ned i bunden af skærmen til gruppeboksen Tilføj. Klik på knappen Søg. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 149 af 168

150 I resultatlisten vises en træstruktur med de niveauer, der hører til den givne ejendom. For at tilknytte et niveau til byggesagen klikkes der på niveauet ude i træstrukturen. Nu vises en pop-up, hvor du skal angive, om der er tale om om-/tilbygning eller nedrivning. Efter at have valgt sagstype, trykkes OK. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 150 af 168

151 Oprettelsesbilledet for niveauet vises, og du kan indtaste data, der skal ændres. Ved tryk på knappen Opret tilknyttes niveauet til sagen med de ændrede data. Nu skulle de identer, du har valgt, gerne være listet i bunden af din byggesag, under gruppeboksen Tilknyttede niveauer Via resultatliste/søgning En anden metode til at oprette byggesag på er ved at gøre følgende: Find via søgning det niveau, du vil oprette en byggesag på. Klik på niveauet, fx den enhed, der skal oprettes byggesag på. Klik på knappen Opret og vælg Opret byggesag. Herefter vises en pop-up, hvor du skal angive, om der er tale om en om- /tilbygning eller en nedrivning. Udfyld relevante felter der er tre felter, der kræves at blive udfyldt, disse er ejendomsnr, Byggesagskode og Ansøgningsdato, men for at du senere kan søge sagen frem, anbefales det at indtaste både sagsnr. og sagsbehandler. Klik på knappen Opret. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 151 af 168

152 I og med at du allerede stod på en ident, da du valgte at oprette en byggesag, er denne allerede tilknyttet til sagen, inden du opretter den færdig, det kan du se ved at se i bunden af skærmen under Tilknyttede niveauer Ændre en byggesag Fremfinding af byggesager Fremfinding af en byggesag eller de sagsdata, der er knyttet til byggesagen, kan gøres på 2 forskellige måder. Du kan søge selve byggesagen frem. I Vælg niveau på søgebilledet vælges Byggesag, og de felter du vil søge på, udfyldes. I resultatlisten listes de sager, der opfylder søgekriteriet, og byggesagen hentes ved at klikke på sagen i resultatlisten. Hvis en af de tilknyttede niveauer skal ændres, klikkes der på det pågældende niveau, som ligger i gruppelisten Tilknyttede niveauer. En anden måde er at søge på et bestemt niveau i Vælg niveau på søgebilledet. I resultatlisten vil alle sagsdata være markeret med(s) for om- /tilbygning og (N) for nybyggeri. Når du klikker på en af disse, får du hentet niveauets sagsdata. Hvis der er tale om bygningsniveauet, får du samtidig vist byggesagsdata, og ved andre niveauer hentes byggesagsdata ved at klikke på knappen Vis sagen Ændre på niveauet Når du har fundet sagsdata frem på det niveau, der skal ændres, kan du Indtaste nye værdier i de felter der skal ændres. Klikke på knappen Gem i bunden af skærmen. Ændringerne er nu gemt Ændre på byggesagen Vil du ændre på selve byggesagsoplysningerne, skal du klikke på knappen Vis sagen, øverst i skærmbilledet på sagsdataniveauet. Hvis der er tale om en bygning er byggesagsdata en del af bygningsbilledet. Indtast/ændr på de felter, der skal ændres. Klik herefter på knappen Gem. Klik på linket OK, og byggesagen med ændringer er nu gemt Ændre på underliggende niveauer i byggesagen Vil du ændre eller fejlrette på underliggende niveauer, kan du på byggesagsbilledet i bunden se de niveauer, der er tilknyttet til byggesagen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 152 af 168

153 Klik på det niveau, du vil ændre på. Ændr på de detaljer, der skal ændres Klik på knappen Gem i bunden af skærmen. Ændringerne er nu gemt Tilknyt flere identer Har du ikke fået oprettet alle identer på en byggesag ved om/tilbygning eller nedrivning, er det muligt at tilføje dem efterfølgende. Hvis der er en bygning i byggesagen bliver byggesagen vist i bygningsbilledet, og fremgangsmåden er følgende: Find byggesagen frem (Se afsnit 18.6). Klik på knappen Søg niveau i gruppeboksen Andre niveauer i sagen. Klik på det niveau du vil tilføje til byggesagen Vælg sagstype for niveauet. Klik på knappen Opret i bunden af skærmen. Hvis der ingen bygning er i byggesagen, bliver sagen vist på sagsbilledet. Fremgangsmåden er den samme, dog skal man her klikke på knappen Søg i gruppeboksen Tilføj. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 153 af 168

154 18.8. Slette Skal du slette en byggesag eller et underliggende niveau på en byggesag, skal du være opmærksom på, at sletning kun må ske, såfremt der er tale om, at det er lettere at slette end at fejlændre, eller at der reelt ikke er nogen sag. Det kan også være, at der slet ikke er givet byggetilladelse endnu, så kan sagen også slettes. Er der tale om, at en bygherre o.l. melder, at byggeriet ikke bliver til noget alligevel, skal sagen i stedet henlægges. Dette gælder specielt, hvis der allerede er givet byggetilladelse Slet en byggesag Find byggesagen (Se afsnit 18.6). Klik på knappen Slet. Der er ikke nogen fortrydelsesret, og du kan ikke få data tilbage, når du først har slettet Slet et underliggende niveau Find niveauets sagsdata (Se afsnit 18.6). Klik på knappen Slet. eller Find byggesagen Tryk på knappen Slet ud for niveauet i gruppeboksen Tilknyttede niveauer Tryk på knappen Gem på byggesagen Afslutte byggesag Når du vil afslutte en byggesag, skal du gøre følgende: Find via søgning den byggesag, du vil afslutte. Hvis byggesagen drejer sig om en 1) BR-S Anmeldelsessag, 2) BR-S Tilladelsessag, 4) BR-Tilladelsessag (landbrugsbygning) eller 5) BR-anmeldelsessag (øvrige) skal du indtaste en dato i feltet Fuldførelse af byggeri. Hvis byggesagen drejer sig om en BR-Tilladelsessag (erhverv eller etageboliger), skal du, udover at indtaste en dato i feltet Fuldførelse af byggeri, også indtaste dato for Ibrugtagningstilladelse, før byggesagen afsluttes. Indtast dato i de ovenfor nævnte felter, alt efter byggesagskode. Klik på knappen Gem. Når du afslutter en byggesag, vil alle sagsdata automatisk blive ført over til stamdata. Ved til-/ombygninger skal du være opmærksom på at systemet ikke indeholder arealbaserede overførselsprincipper, og du skal derfor selv sørge for at tagdækningsmateriale og ydervægsmateriale falder rigtigt på plads Knapper Annuller. Ved klik på denne knap kan du annullere dine indtastninger. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 154 af 168

155 Gem. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet. Opret. Ved klik på denne knap kan du opdatere byggesagen med de indtastede oplysninger. Slet. Ved klik på denne knap kan du slette det pågældende niveau. Søg. Ved klik på denne knap kan du søge med de indtastede søgekriterier. Tilføj. Ved klik på denne knap kan du tilføje identer til niveauet på byggesagen. Vis sagen. Ved klik på denne knap får du åbnet for sagsdata i byggesagen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 155 af 168

156 19. Verserende byggesager Er der verserende byggesager på et niveau, vil dette fremgå i gruppeboksen Verserende byggesag nederst på skærmbilledet for det pågældende niveau. Hvis der er flere sager, vises alle sager startende med deres sagsidenter Niveauet Grund (GRU) På en stamgrunden (GRU) vises kun de overordnede sagsidenter under verserende byggesag. Ved klik på knappen Vis sagen vises hele indholdet af byggesagen. Se nedenstående eksempel. Læg mærke til, at der er klikket på grunden (GRU) og ikke på den verserende sag på grunden (S) GRU. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 156 af 168

157 19.2. Andre niveauer For andre niveauer findes en gruppeboks Berørte sagsdata, hvor alle de felter der får et nyt indhold via byggesagen er angivet. Se nedenstående eksempel. Der er ikke klikket på sagen BYG (S), men på stamdelen (BYG). 20. Masseopdatering af enheder Masseopdatering af enheder tilgås fra bygningsbilledet via knappen masseopdatering af enheder. Når du klikker på linket, bliver følgende skærmbillede vist og der gennemføres tre trin: Trin 1 Vælg enheder Trin 2 Vælg felter Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 157 af 168

158 Trin 3 Udfyld værdier /Gem ændringer Man kan til hver tid trykkes på knappen start forfra i bunden af skærmbilledet og processen starter forfra, og intet bliver gemt Trin 1 Vælg enheder I listen Enhed vælges de enheder du ønsker at opdatere. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 158 af 168

159 De valgte enheder vises ved siden af boksen tilgængelige Enheder: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 159 af 168

160 20.2. Trin 2 Vælg felter I drop-down listen Felt vælges de felter, der ønskes opdateret. Felterne listes horisontalt og vises med deres eksisterende værdi. Der er dog mulighed for pr. felt at angive en default værdi. Denne værdi vil blive vist i matricen for alle enheder, men med mulighed for at blive overskrevet. Når der i nedenstående eksempel trykkes på knappen Tilføj Felt, vil der blive tilføjet en linje med feltet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 160 af 168

161 20.3. Trin 3 Udfyld værdier /Gem ændringer Yderligere ændringer til enhederne i matricen angives. Og der kan nu trykkes på knappen Gem Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 161 af 168

162 Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 162 af 168

163 21. Periodiske udskrifter Periodiske udskrifter er placeret i menuen Funktioner, som er placeret i venstre side af skærmbilledet lige under fanebladene Anmeldelsessager Ved igangsætning af en kørsel gennemløbes alle byggesager med den/de valgte typer. De sager, der kan overføres uden fejl og dermed afslutter byggesagen, overføres til stamdata. De sager, der fejler, samles op på en liste, som præsenteres for sagsbehandleren. De 2 sagstyper kan udskrives hver for sig eller samlet. Når sagerne er behandlet i denne kørsel, kan de ikke udskrives igen Påbegyndelsesrykkere Der dannes påbegyndelsesrykkere på byggesager, hvor følgende er gældende Byggesagen er ikke ophørt Byggesagen er ikke påbegyndt Byggesagen er ikke henlagt Byggesagen indeholder ikke bygninger eller enheder med anvendelseskode 210 (landbrug) Byggesagens tilladelsesdato + interval i måneder (angives i Systemadministration, Tidsfrister) ligger tidligere end dags dato Når påbegyndelsesrykkerne er dannet, vises en PDF-fil i et særskilt browservindue. PDF-filen indeholder en side pr. påbegyndelsesrykker. Sidste side i PDF-filen indeholder en oversigtsliste over dannede påbegyndelsesrykkere. Sagsbehandleren udskriver påbegyndelsesrykkerne decentralt. En påbegyndelsesrykker kan udskrives igen, hvis sagen stadig mangler påbegyndelsesdato. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 163 af 168

BBR-Kommune. Bygning og bolig

BBR-Kommune. Bygning og bolig BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 7 1.1. Forord... 7 1.2. Formål... 7 1.3. Adgang... 7 2. Skærmbilledernes opbygning... 8 2.1.

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

BBR-Kommune. Bygning og bolig

BBR-Kommune. Bygning og bolig BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Forord... 5 1.2. Formål... 5 1.3. Anvendelse... 5 1.4. Adgang... 6 2. Skærmbilledets opbygning...7 2.1. Datoformat...

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund...5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen...6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning... 5 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Baggrund... 4 1.3. Adgang... 5 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Definitioner...6 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog... 2 4.1 Skabelon for det enkelte skærmbillede med navigationsstruktur... 2 4.1.1 Skabelonen... 2 4.1.1.1 Faneblade/menu(bjælke)... 3 4.1.1.2 Værktøjslinje... 3 4.1.1.3

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning...5 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning...5 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning...4 2.1. Fanebladet Rapporter...

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Inddataboksen set i

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR nyhedsbrev nr. 7

BBR nyhedsbrev nr. 7 Februar 2012 Sagsid. BBR Ref. jmn BBR nyhedsbrev nr. 7 Release på Nyt BBR version 1.4 idriftsættes torsdag den 9. februar 2012. Versionens indhold er meget omfangsrigt, og der er megen ny funktionalitet.

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. BBR-Kommunes bestanddele... 4 1.5. BBR-Kommunes opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune og

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Tekniske anbefalinger... 4 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog... 2 4.1 Skærmbillede-skabelon... 2 4.1.1 Skabelonen... 2 4.1.1.1 Menubjælke... 3 4.1.1.2 Faneblade... 3 4.1.2 Resultatliste... 3 4.1.2.1 Højre-/indholdsside... 5 4.1.2.2

Læs mere

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1 Brugerdialog Bilag 1 0. Sitemap... 2 5. Bygninger og boliger... 3 5.1 Søg... 3 5.2 Grund... 4 5.3 Matrikel... 5 5.4 Bygning... 6 5.5 Enhed... 8 5.6 Opgang/indgang... 11 5.7 Etage... 12 5.8 Rum... 13 5.9

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog... 2 4.1 Skabelon for det enkelte skærmbillede med navigationsstruktur... 2 4.1.1 Skabelonen... 2 4.1.1.1 Faneblade/menu(bjælke)... 3 4.1.1.2 Værktøjslinje... 3 4.1.1.3

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune. Brugeradministration

BBR-Kommune. Brugeradministration BBR-Kommune Brugeradministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning... 4 2.1. Startbillede...

Læs mere

Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015. KMD Projekt UP-3219

Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015. KMD Projekt UP-3219 Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015 KMD Projekt UP-3219 Oprettet dato: 30/4 2015 Reviewdato: 4/5 2015 Af: Af: Til godkendelse: KOMBIT ved Indholdsfortegnelse

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Første version, 01. maj 2010

Læs mere

BBR-Kommune. Brugeradministration

BBR-Kommune. Brugeradministration BBR-Kommune Brugeradministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning... 4 2.1. Startbillede...

Læs mere

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bygning. BYG.1 Bygning ID UUID Dannes maskinelt BYG.2 Kommunenumm er H(4) Fra kommunetabel. Værdisæt: 0001 0999 BYG.3 Landsejerlav H(7) Fra MATR.

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3:

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3: Internt notatark Teknisk Forvaltning Dato 21. november 2005 Sagsbehandler Anne Christensen Direkte telefon 79 30 13 91 E-mail acac@kolding.dk Emne: Ejendom Decentral Opgave nr. 1: Søg på en adresse og

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bygning. BYG.1 Bygning ID UUID Dannes maskinelt BYG.2 Kommunenumm er H(4) Fra kommunetabel. Værdisæt: 0001 0999 BYG.3 Landsejerlav H(7) Fra MATR.

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Generelt om data: Når man søger oplysninger om en matrikel er forurenet så resultere søgningen i 3 forskellige typer resultater.

Generelt om data: Når man søger oplysninger om en matrikel er forurenet så resultere søgningen i 3 forskellige typer resultater. Vejledning til Søgning på oplysning om en matrikel er forurenet Region Sjællands har et Jordforureningskort, hvor du kan søge oplysninger om en grund er forurenet eller muligt forurenet. Søgning på oplysninger

Læs mere

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1 Brugerdialog Bilag 1 0. Sitemap... 3 1. Bygninger og boliger... 4 1.1 Søg... 4 1.2 Grund... 5 1.3 Matrikel... 6 1.4 Bygning... 7 1.5 Enhed... 10 1.6 Opgang/indgang... 13 1.7 Etage... 14 1.8 Rum... 15 1.9

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c og 3f i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved 1 i lov nr. 601 af 24. juni 2005

Læs mere

Bygnings- og boligregistret Brugervejledning BBR Kommune

Bygnings- og boligregistret Brugervejledning BBR Kommune Bygnings- og boligregistret Brugervejledning BBR Kommune 1 Dokument historik Version Dato Forfatter Status Bemærkninger 1.0 06-06-2017 Netcompany Endelig Første udgave til BBR Kommune version 1.8. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017

Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017 Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017 Indhold Fremsøgning af ejendom... 2 Hvad betyder farven på bygningspolygonen og på BBR-punktet... 2 Forklaring af lister og BBR-ikoner... 5 Sådan gemmer du

Læs mere

Indholdsfortegnelse 02-03 04-12 13-14 15-24 25-27 28 29 30 31 32 33-36 37-41 42-47 48-57 58-59 60 61-62 63 64 65-72.

Indholdsfortegnelse 02-03 04-12 13-14 15-24 25-27 28 29 30 31 32 33-36 37-41 42-47 48-57 58-59 60 61-62 63 64 65-72. Indstilling af Søgebilledet Anvendelse af Søgebilledet Søgebilledet overførsel til regneark mv. Sagsoprettelse Aktiviteter Noter til Aktiviteter Tilknytninger Ny tilknytning Interessenter Ny interessent

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Klik på ovenstående billede eller brug dette link: http://webkort.regionsjaelland.dk/

Klik på ovenstående billede eller brug dette link: http://webkort.regionsjaelland.dk/ Vejledning til Søgning på oplysning om en matrikel er forurenet På Region Sjællands hjemmeside Informationer på kort er det muligt at søge oplysninger om en matrikel er forurenet eller der er mistanke

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl.

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl. , Bakken 214, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 7839 Beliggenhed: Bakken 214 Adresse: Bakken 214 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Beboelsesejendom Ejere Hovedejer Reimer Møller

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

WebLager brugervejledning. Version 2.00

WebLager brugervejledning. Version 2.00 WebLager brugervejledning Version 2.00 Opdateret 2016-05-17 af Solveig Ketelsen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Log på WebLager.dk... 4 3 Mit hus... 5 3.1 Visning af søgeresultater... 5 4 Hjælp...

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul til Borgeronline Statistikmodul Statistikmodul April 2009 publiceret: Juni 2009 rettet: Juli 2009 Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 dafolo@dafolo.dk www.dafolo.dk Support: deb@dafolo.dk Log

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008

Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008 Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008 1. Nyt BBR og andre kommende ting Geokon gav en kort præsentation af, hvad der kommer af nye produkter. Det første bliver integration til

Læs mere

OPRET OG IGANGSÆT JOB

OPRET OG IGANGSÆT JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. maj 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 OPRET OG IGANGSÆT JOB ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB.

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. PENSAB Kontrol af indberetninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. Hver gang du laver en ændring af en tjenestemand i PENSAB, oprettes der

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1 Stamdata 0 1 STAMDATA STAMDATA Stamdata Stamdata omfatter alle centrale oplysninger, der identificerer bygningen, energimærkningen, energikonsulenten og det certificerede

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Brugsenhed

Læs mere

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt AdvoForum A/S RKI indberetning...3 Indledning...3 Opsætning...3 Aktiviteter...6 Part kort...6 Klient kort...7 Sagskort...8

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Skærmbillede tilpasning.

Skærmbillede tilpasning. Skærmbillede tilpasning. Bemærk: De skærmbilleder, der vises i denne vejledning, kan være forskellige i forhold til dine, da indholdet af felter, faner og knapper er afhængig af de tildelte rettigheder

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Til UVM Dokumenttype Brugervejledning Dato 2009-07-02 UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Revision 1 Dato 2009-07-02 Udarbejdet af Henrik Dall

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere