Rettelse nr. / Correction no

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettelse nr. / Correction no. 167-182"

Transkript

1 27. marts årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103 (INT 1303) (INT 1331) 132 (INT 1332) , , (INT 1333) 134 (INT 1334) 170, , (INT 1373) 174, 175 Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via "Søkortrettelser" indeholder de officielle rettelser til danske, grønlandske og færøske søkort. Oplysningerne i parentes efter rettelserne refererer til EfS (nr./løbenr. år) eller anden kilde. "Chart Corrections" contains the official corrections to Danish, Greenland and Faroese charts. The figures in brackets after the corrections refer to EfS (no./serial no. year) or other source. Ophavsret Geodatastyrelsen har ophavsret til sine søkort, havneplaner og nautiske publikationer. Geodatastyrelsens ophavsret omfatter også enhver rettelse af dette materiale som angivet i nærværende publikation. Ophavsretten omfatter enhver hel eller delvis gengivelse af materialet, herunder ved kopiering og tilgængeliggørelse i oprindelig eller ændret form. Rettelserne i nærværende publikation må benyttes af den enkelte sejler/navigatør med henblik på opdatering/rettelse af vedkommendes retmæssige eksemplarer af søkort, havneplaner og nautiske publikationer fra Geodatastyrelsen. Al øvrig benyttelse af rettelserne i nærværende publikation kræver en forudgående skriftlig tilladelse fra Geodatastyrelsen. Anmodning herom sendes til Copyright All nautical charts, harbour charts and nautical publications published by the Danish Geodata Agency are protected by copyright. The Danish Geodata Agency s copyright includes any and all corrections to these charts and publications, including the contents of this publication. The distribution of any partial or complete copy of the above-named charts, publications and corrections, whether by copying or by release of their contents in original or revised form, is prohibited. The corrections in this publication are permitted for use by individual mariners or navigators in updating or correcting their legal copies of nautical charts, harbour charts and nautical publications published by the Danish Geodata Agency. Any other use of the contents of this publication requires entry into a written contract with the Danish Geodata Agency. Requests for such contract entry can be sent to Geodatastyrelsen, Ajourføring - Hav og Land, Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf: , Danish Geodata Agency, Data Maintenance - Sea and Land, Rentemestervej 8, 2400 København NV, Denmark, Tel: , Geodatastyrelsen ISSN

2 2 Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart (INT 1303) Langeland S Tilføj dybde på 1) - 4) Insert depth in 1) - 4) Udtag dybde på 5) Delete depth in 5) ) 54º36,898 N 010º47,600 E 2) 54º36,532 N 010º35,720 E 3) 54º35,537 N 010º34,114 E 4) 54º36,933 N 010º37,876 E 5) 54º36,521 N 010º34,361 E (12/316 og ) (INT 1331) Lommabukten NW på 1) in 1) 9 8 1) 55º43,21 N 012º50,32 E Ret dybde 14 på 2) til Amend depth 14 in 2) to ) 55º43,6 N 012º52,4 E på 3) in 3) 15 3) 55º43,32 N 012º52,86 E på 4) in 4) ) 55º43,20 N 012º52,77 E Udtag dybde med tilhørende dybdekurve på 5) Delete depth with associated depth contour in 5) (10) 5) 55º44,31 N 012º54,49 E Udtag dybde med tilhørende dybdekurve på 6) Delete depth with associated depth contour in 6) (15) 6) 55º44,12 N 012º54,87 E på 7) in 7) ) 55º43,23 N 012º54,76 E Tilføj på 8) Insert in 8) 8) 55º43,31 N 012º55,51 E på 9) in 9) ) 55º42,89 N 012º55,77 E Tilføj på 10) Insert in 10) 10) 55º42,34 N 012º57,21 E (Ufs 538/ )

3 (INT 1332) Lommabukten NW på 1) in 1) 9 8 1) 55º43,21 N 012º50,32 E på 2) in 2) ) 55º43,20 N 012º52,77 E på 3) in 3) ) 55º43,23 N 012º54,76 E på 4) in 4) ) 55º42,89 N 012º55,77 E Tilføj på 5) Insert in 5) 5) 55º42,34 N 012º57,21 E (Ufs 538/ ) (INT 1333) Københavns Havn NE Tilføj medfølgende udsnit Insert accompanying block 55º43 N 012º38 E Tilføj medfølgende note Insert accompanying note (12/319 og SFS, marts 2015)

4 (INT 1333) Lommabukten NW på 1) in 1) 9 8 1) 55º43,21 N 012º50,32 E Ret dybde 14 på 2) til Amend depth 14 in 2) to ) 55º43,6 N 012º52,4 E Tilføj dybde på 3) Insert depth in 3) 15 3) 55º43,32 N 012º52,86 E Tilføj dybde på 4) Insert depth in 4) ) 55º43,20 N 012º52,77 E Udtag dybde med tilhørende dybdekurve på 5) Delete depth with associated depth contour in 5) (10) 5) 55º44,31 N 012º54,49 E Udtag dybde på 6) Delete depth in 6) 15 6) 55º44,12 N 012º54,87 E Tilføj dybde på 7) Insert depth in 7) ) 55º43,23 N 012º54,76 E Tilføj på 8) Insert in 8) 8) 55º43,31 N 012º55,51 E Tilføj dybde på 9) Insert depth in 9) ) 55º42,89 N 012º55,77 E Tilføj på 10) Insert in 10) 10) 55º42,34 N 012º57,21 E (Ufs 538/ ) (INT 1334) Københavns Havn NE Tilføj medfølgende udsnit Insert accompanying block 55º43 N 012º38 E Tilføj medfølgende note Insert accompanying note (12/319 og SFS, marts 2015) (INT 1334) Københavns Havn Ret dybden i 9,5 m-området til Amend the depth in the 9.5 m area to 9 2 1) 55º42,654 N 012º36,064 E Ret dybden i 7,2 m- og 7,5 m-området til Amend the depth in the 7.2 m and 7.5 m area to 6 8 2) 55º42,155 N 012º35,759 E Ret dybden i 9 m-området til Amend the depth in the 9 m area to 8 8 3) 55º41,745 N 012º36,079 E (12/ )

5 (INT 1373) Als Sund N Ret / Amend til / to R 54º58,680 N 009º44,922 E (12/ ) (INT 1373) Kragesand - Nejsmølle Flak Ret på 1) - 3) / Amend in 1) - 3) til / to 1) 54º49,851 N 009º43,950 E 2) 54º51,113 N 009º37,915 E 3) 54º52,833 N 009º37,910 E (12/ ) Flensborg Fjord Ret på 1) - 5) / Amend in 1) - 5) til / to Rettelsen er ikke vist i ny udgave af kortet, som netop er udkommet The correction is not included in the new edition of the chart, which has just been published 1) 54º49,851 N 009º43,950 E 2) 54º51,113 N 009º37,915 E 3) 54º52,833 N 009º37,910 E 4) 54º53,178 N 009º34,992 E 5) 54º52,494 N 009º33,675 E (12/ ) Als Sund N Ret på 1) / Amend in 1) til / to Ret på 2) / Amend in 2) til / to R 1) 54º58,374 N 009º44,940 E 2) 54º58,680 N 009º44,922 E (12/ ) Kragesand Tilføj medfølgende udsnit Insert accompanying block 54º50 N 009º44 E (GST, marts og 12/ )

6 Langeland S Ret dybde 17 3 på 1) til Amend depth 17 3 in 1) to ) 54º36,364 N 010º32,518 E Ret dybde 19 8 på 2) til Amend depth 19 8 in 2) to ) 54º36,898 N 010º47,600 E Ret dybde 16 7 på 3) til Amend depth 16 7 in 3) to ) 54º36,532 N 010º35,720 E Ret dybde 16 8 på 4) til Amend depth 16 8 in 4) to ) 54º35,537 N 010º34,114 E Ret dybde 16 9 på 5) til Amend depth 16 9 in 5) to ) 54º36,521 N 010º34,361 E Ret dybde 17 4 på 6) til Amend depth 17 4 in 6) to ) 54º36,933 N 010º37,876 E (12/316 og ) Kragesand Ret / Amend 54º49,851 N 009º43,950 E til / to (12/ ) Vinds Grav W Ret dybde 19 8 til Amend depth 19 8 to º36,898 N 010º47,600 E (12/ ) Nukappiaq E Tilføj dybde og juster tilhørende dybdekurve Insert depth and adjust associated depth contour º54,512 N 053º22,797 W (10/ )

7 7 HAVNEOPLYSNINGER Aggersundbroen Afsnittet Anmærkning opdateret. (12/335 og ) Lillebæltsbroen, W-lige (12/ ) Bjørnø Landingsbro Plan opdateret. (GST, marts 2015) Norden Bro Afsnittet Havnekontor opdateret. (Aalborg Havn, 19. marts 2015) Esbjerg Havn (12/ ) Nyord Havn (12/ ) Gedser Havn Anmærkning udtaget. (12/ ) Oddesundbroen (12/ ) Hvide Sande Havn Ishøj Lystbådehavn Karrebæksminde Havn Anmærkning opdateret. (12/ ) (12/ ) (12/ ) Odense Havn Planerne Odense, Odense Midt og Odense Nord opdateret. Storebæltsbroen (Vestbroen) (GST, marts 2015) (12/ ) Københavns Havn Afsnittet Anmærkning opdateret. (12/320 og ) Side Odense Havn Opdater planerne Odense, Odense Midt og Odense Nord i overensstemmelse med Den danske Havnelods, Erhvervshavne (GST, marts 2015)

8 Udsnit kort/block chart 134 Søkortrettelser/Chart Corrections 12/

9 10 Note kort/note chart 134 Søkortrettelser/Chart Corrections 12/ Udsnit kort/block chart 155 Søkortrettelser/Chart Corrections 12/

10 11 UDGIVELSER / PUBLICATIONS Nye udgaver udkommet / New editions published Kort / Chart Titel og bemærkninger / Title and remarks Skala / Scale Udgave Edition 115 Kattegat. Odense Fjord Odense Nord Odense Midt Odins Bro gennemsejlingsfag Odense Tidligere udgave af kortet er annulleret. Den nye udgave indeholder generel opdatering. The former edition of the chart is cancelled. The new edition includes general updating. 1: : : : : Lillebælt, Flensborg Fjord Egernsundbroens gennemsejlingsfag 1: : Tidligere udgave af kortet er annulleret. Den nye udgave indeholder ny opmåling og generel opdatering. The former edition of the chart is cancelled. The new edition includes new survey and general updating. 171 Farvandet syd for Fyn. Svendborg Sund Svendborgsundbroens gennemsejlingsfag 1: : Tidligere udgave af kortet er annulleret. Den nye udgave indeholder generel opdatering. The former edition of the chart is cancelled. The new edition includes general updating. 190 Østersøen. Faxe Bugt og Præstø Fjord Sound VTS 1: Tidligere udgave af kortet er annulleret. Den nye udgave indeholder generel opdatering. The former edition of the chart is cancelled. The new edition includes general updating.

11 12 Ny udgave udkommer / New edition to be published Kort / Chart Titel og bemærkninger / Title and remarks Skala / Scale Udgave Edition 3000 Qaanaaq (Thule) - Danmarkshavn Datum WGS-84 1: Misvisning 2015 Kortet forventes udgivet primo maj Med udgivelsen vil tidligere udgave af kortet blive annulleret. The chart is scheduled for publication in the beginning of May On publication the former edition of the chart will be cancelled.

12 13 DIVERSE MEDDELELSER / MISCELLANEOUS INFORMATION Produktkatalog 2012 Side 12 - Indeks 2 Danmark Erstat/tilføj følgende rækker i tabellen 115 Kattegat, Odense Fjord 1: Odense Nord 1:8 000 Odense Midt 1:8 000 Odins Bro gennemsejlingsfag 1:2 500 Odense 1:8 000

Den danske Lods. Generelle oplysninger. 3. udgave

Den danske Lods. Generelle oplysninger. 3. udgave Den danske Lods Generelle oplysninger 3. udgave Denne udgave af Den danske Lods - Generelle oplysninger er ajourført til den 20. marts 2013 2 Forord Forord "Den danske Lods - Generelle oplysninger" indeholder

Læs mere

Kort 1 INT 1. Symboler, forkortelser og begreber i søkort Symbols, abbreviations and terms used on charts

Kort 1 INT 1. Symboler, forkortelser og begreber i søkort Symbols, abbreviations and terms used on charts Kort 1 INT 1 Symboler, forkortelser og begreber i søkort Symbols, abbreviations and terms used on charts 07 Denne reviderede udgave af Kort 1 er ajourført til 5. december 07. Væsentlige ændringer af symboler,

Læs mere

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN THE

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning

Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning Dansk standard DS/EN ISO 20567-1 1. udgave 2006-11-09 Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning Paints and varnishes Determination of stone-chip

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013

Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013 Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013 Titel: Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje Redaktion: DELTA

Læs mere

General terms and conditions

General terms and conditions December 2014 File No. ED-004-1 The present terms and conditions apply as of 1 December 2014 and supersede the terms and conditions of October 2014. As of 1 April 2014, the Danish National Advanced Technology

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Henrik Christoffersen and Karsten Bo Larsen. Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Med dansk sammenfatning: Udgifter og resultater

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 November 212 Forord DREAM-gruppen har udviklet en individbaseret mikrosimuleringsmodel,

Læs mere

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes COMMIN National Glossary DENMARK Central Danish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Danish Glossary

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware retlige forhold Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source-software retlige forhold Udgivet

Læs mere

RDA som nye katalogiseringsregler i Danmark? - analyser, vurderinger og eksempler. Rapport fra arbejdsgruppe nedsat af Bibliografisk råd

RDA som nye katalogiseringsregler i Danmark? - analyser, vurderinger og eksempler. Rapport fra arbejdsgruppe nedsat af Bibliografisk råd RDA som nye katalogiseringsregler i Danmark? - analyser, vurderinger og eksempler Rapport fra arbejdsgruppe nedsat af Bibliografisk råd Indhold 1. Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning side 2 2.

Læs mere

Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland

Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland BRIEF Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland Af Kenneth Øhlenschlæger Buhl, orlagskaptajn, ph.d. Institut for Strategi, Forsvarsakademiet. FORSVARSAKADEMIETS

Læs mere

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner Income and assets Indtægt og formue MOD IA Purpose of this form Formål med denne blanket This form is part of your claim for an Australian payment. Denne blanket udgør del af Deres ansøgning om en australsk

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i

Læs mere

Opgør undervisningen og få mere ud af den

Opgør undervisningen og få mere ud af den Opgør undervisningen og få mere ud af den cgi.dk 2 Alt for ofte bliver indsamling af data til et tungt arbejde med for lidt værdi. Ugennemsigtige data slører udsynet cgi.dk 3 Som it-leverandør til uddannelsessektoren

Læs mere

Fedora 11. Fedora Live-aftryk. How to use the Fedora Live image. Nelson Strother Paul W. Frields

Fedora 11. Fedora Live-aftryk. How to use the Fedora Live image. Nelson Strother Paul W. Frields Fedora 11 Fedora Live-aftryk How to use the Fedora Live image Nelson Strother Paul W. Frields Copyright 2009 Red Hat, Inc. and others. The text of and illustrations in this document are licensed by Red

Læs mere

Sådan klager du til FN

Sådan klager du til FN Sådan klager du til FN Klagevejledning til FN s Menneskerettighedskomité, FN s Racediskriminationskomité, FN s Torturkomité, FN s Kvindekomité og FN s Menneskerettighedskommission. Klagevejledningen bygger

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE Arbejdsrapport fra DMU nr. 256 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL

Læs mere

8. Udgave. Afmærkning af danske farvande

8. Udgave. Afmærkning af danske farvande 8. Udgave Afmærkning af danske farvande 1 Farvandsvæsenets fem hovedopgaver: Sejladsinformation Gå ind på frv.dk vi hjælper dig til en sikker sejlads Afmærkning og navigation Farvandsvæsenets knowhow er

Læs mere

Afdampning fra fugemasser som anvendes til tætningsprojekter i boliger. Teknologiudviklingsprogrammet for jordog grundvandsforurening

Afdampning fra fugemasser som anvendes til tætningsprojekter i boliger. Teknologiudviklingsprogrammet for jordog grundvandsforurening Afdampning fra fugemasser som anvendes til tætningsprojekter i boliger Teknologiudviklingsprogrammet for jordog grundvandsforurening Miljøprojekt nr. 1597, 2015 Titel: Afdampning fra fugemasser som anvendes

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere