Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016"

Transkript

1 Behovsanalyse, almene boliger i Auning maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: CVR-nr Bank: Lån & Spar, konto

2 Indhold Indledning Sammenfatning Udviklingstendenser i Norddjurs med fokus på Auning Befolkningsprognosen for Norddjurs Kommune Befolkningsprognosen for Auning Befolkningsprognosen og boligbehovet Norddjurs Kommune Auning Almene boliger i Norddjurs Kommune Fordelingen mellem etage og tæt-lav Fordelingen på boligstørrelse Udbuddet af almene familieboliger i Auning Sammensætningen de af almene boliger i Auning Huslejeniveau for almene familieboliger i Auning Vedligeholdelsesniveau/kvalitet i boligerne Den boligsociale situation Udlejningssituationen Udviklingen på ejerboligmarkedet og andelsboligområdet Ejerboliger, Norddjurs Kommune Ejerboliger, Auning Andelsboliger og private udlejningsboliger i Auning Konklusion behovet for nye almene familieboliger i Auning

3 Indledning Denne behovsanalyse er udarbejdet af SPJrådgivning for Norddjurs Kommune, som en del af beslutningsgrundlaget for opførelse af nye almene boliger i Auning. Analysen er udarbejdet i tilknytning til kommunens almene boligpolitik og i forlængelse af den boliganalyse, som SPJrådgivning udarbejdede for kommunen i Analysen tager delvist udgangspunkt i boliganalysen og er opdateret specielt hvad gælder Auning. Der indgår data fra Norddjurs Kommunens seneste befolkningsprognose i 2015, Landsbyggefondens statistikker samt Boliga.dk. Derudover har de to boligorganisationer, der har almene boliger i Auning, bidraget med svar på et spørgeskema om boligafdelingerne og deres vurderinger. 2

4 1. Sammenfatning I analysen redegøres der indledningsvis for en række overordnede udviklingstendenser i Norddjurs Kommune. Befolkningstallet falder fra for kommunen som helhed med 0,9% fra til Antallet af borgere i alderen samt skolebørn og unge mellem 7-25 er faldende medens der er en stigning af borgere i alderen år og en mindre stigning i aldergruppen 0-6 år. Gennemsnitsalderen stiger fra 43,5 år i 2015 til 44,8 år i Auning skoledistrikts befolkningsudvikling adskiller sig d fra den generelle udvikling i kommunen ved at have en forventet stigning i befolkningstallet på 2,9% i perioden. Prognosen viser en stigning fra borgere i 2025 til i Det er aldersgruppen 7-16 år og især i aldersgruppen i den sidste del og efter den erhvervsaktive alder der vokser. Stigningen i befolkningstallet i Auning påvirker boligbehovet ud over det stigende boligforbrug som gælder generelt i det danske samfund. I prognosen vurderer det, at der i perioden vil være behov for 64 parcelhuse og 30 boliger i tæt-lav i Auning. Især behovet for sidstnævnte vurderes at ligge i den første halvdel af prognoseperioden. Auning tegner sig således for 19% af behovet for nye boliger i kommunen, hvilket skal sættes overfor at Auning tegner sig 11,5 12 af kommunens befolkning. Med udviklingen i den demografiske udvikling i kommunen må man antage at flytningen fra land til by vil fortsætte. Befolkningstallet i Auning vil stige også efter prognoseperiode og det vil fortsat være gruppen i den sidste del og efter den erhvervsaktive alder der vil stige. Det vil medføre et behov for flere flerrumsfamilieboliger også i årene efter for flere flerrumsfamilieboliger også i årene efter Fordelingen af boliger på ejerformer viser for kommunen som helhed i 2015 en andel af almene boliger på 12,5 % og 58,4% ejerboliger. De resterende boliger er private udlejningsboliger eller private andelsboliger. Andelen af almene boliger er noget mindre end gennemsnittet på landsplan og i Region Midtjylland. Til gengæld er andelen af ejerboliger noget højere, men er dog faldet med 3,9% siden Ejerboligmarkedet i kommunen er præget af parcelhuse og handlen med ejerboliger er tilsyneladende begyndt at gå bedre. Kommunen har den 20 højeste liggetid for ejerboliger i f.h.t. andre kommuner mod den 10 højeste i Den gennemsnitlige liggetid er på 461 dage mod 491 i I Auning er der en relativ positiv udvikling i ejerboligmarkedet, hvilket afspejler sig i et jævnt udbud af boliger over perioden og med et pænt antal gennemførte handler. Der er 60 ejerboliger til salg og antallet har været nogenlunde konstant siden Liggetiderne i Auning er lavere end i kommunen som helhed og er på 432 dage. Der handles og i 2015 er i alt 63 ejerboliger solgt i Auning. Prisfaldet er som for kommunen som helhed, d.v.s. på 5 %. 3

5 De almene familieboliger er i en positiv situation. Der er pt. ingen betydende ledighed for almene familieboliger i Auning og der er heller ikke indikationer på, at der vil opstå ledighed. Ventetiderne for en familiebolig er høj, 2 år eller mere og især er der efterspørgsel efter 3-rums og større boliger centralt i Auning. Huslejeniveauet for de almene boliger i kommunen er fornuftigt også i sammenligning med niveauet i Region Midtjylland. Det konkluderes det, at stigningen i befolkningstallet i Auning og udlejningssituationen for de almene boliger peger på, at der vil være behov for nye boliger i de kommende år. Dertil kommer at ændringerne i familiemønstrene også fremover vil få boligforbruget til at stige. Den positive udvikling i Auning viser sig også i den relativt positive udvikling på ejerboligmarkedet, men det kan ikke forventes at der på ejerboligområdet vil være en udvikling, der tilgodeser de kommende års efterspørgsel efter nye boliger. En vækst for ejerboligerne vil således stort set udelukkende være i form af parcelhuse. Befolkningsprognosen viser, at det især er +55 gruppen, men også i et vist omfang børnefamilier, man skal fokusere på, når der skal ses på boligbehovet. Bl.a. er der et boligbehov fra ældre, der sælger hus og som har brug for en mindre og mindre vedligeholdelseskrævende bolig. Her kan almene familieboliger dække behovet. Boligsammensætningen og udlejningssituationen for de almene boliger i Auning, samt boligorganisationernes besvarelser peger på, at der er en underforsyning af 3-rums og større boliger centralt i Auning. For at dække de kommende års efterspørgsel bør der derfor fokuseres på familieboliger i denne størrelse og centralt i Auning. Det anbefales derfor, at kommunen fortsat fokuserer på en stabil og kontrolleret tilgang af nye almene boliger, således at en nytilgangen af boliger ikke resulterer i en tomgang. Tilgangen bør så vidt muligt ske i sammenhænge med en reel merefterspørgsel på almene boliger. Set i lyset af udviklingen i Auning vurderes det, at der vil være et behov for at nyopføre centralt beliggende almene familieboliger inden for de nærmest kommende år og at der bør prioriteres at være 3 rums og større boliger.. 4

6 2. Udviklingstendenser i Norddjurs med fokus på Auning Der er indledningsvis set på overordnede udviklingstendenser i 8963 Auningm som kan være medvirkende til vurderingen af det fremtidige behov for almene familie- og ungdomsboliger i området. 2.1 Befolkningsprognosen for Norddjurs Kommune Overordnet viser befolkningsprognosen for Norddjurs Kommune som helhed et forventet fald i befolkningstallet på 0,9% fra i 2015 til i Antallet af borgere i alderen samt skolebørn og unge mellem 7-25 er faldende medens der er en stigning af borgere i alderen år og en mindre stigning i aldergruppen 0-6 år. Gennemsnitsalderen stiger fra 43,5 år i 2015 til 44,8 år i Nedenstående figur 2.1.1, der er fra befolkningsprognosen, viser hvorledes befolkningssammensætningen ændrer sig aldersmæssigt fra Fig Befolkningssammensætningen 2015 og 2024 Kilde: Befolkningsprognose , Norddjurs Kommune Det ses tydeligt, at der fortsat sker en forskydning i alderssammensætningen i opadgående retning befolkningen i kommunen bliver ældre og at medianen for befolkningen i kommunen flytter sig betydeligt opad aldersmæssigt. Generelt viser befolkningsprognosen en tendens til, at befolkningen flytter fra landdistrikterne og ind til de større byområder, d.v.s. Grenaa og Auning. Dertil kommer, at der bliver generelt færre børn i skolealderen og unge, ligesom antallet af personer i den erhvervsaktive alder (7-64 årige) falder, medens der bliver flere ældre over 65 år. 5

7 2.2 Befolkningsprognosen for Auning Auning skoledistrikts befolkningsudvikling adskiller sig efter befolkningsprognosen forskelligt fra den generelle udvikling i kommunen ved at have en forventet stigning i befolkningstallet i perioden på 2,9%. Prognosen viser således en stigning fra i 2025 til i Fig Befolkningsudviklingen i Aunings skoledistrikt Som det ses er der en mindre stigning i aldersgruppen 0-16 år, medens aldersgruppen udvikler sig jævnt i perioden. Til gengæld stiger aldersgruppen markant i perioden Der er for Auning en positiv udvikling i befolkningstallet i perioden og især er der er en stigning i aldersgruppen 7-16 år og især for aldersgruppen i den sidste del og efter den erhvervsaktive alder. 2.3 Befolkningsprognosen og boligbehovet Norddjurs Kommune I kommunens befolkningsprognose vurderes det, at selvom befolkningstallet falder stiger boligbehovet, således at der i perioden forventes et behov i kommunen for 547 nye boliger. I langt overvejende grad er der tale om behov for parcelhuse og tæt-lav, bortset fra Grenå hvor der kan være behov for en andel etageboliger, herunder ungdomsboliger. At boligbehovet stiger på trods af faldet i befolkningstallet skal ses i lyset af at der generelt i Danmark er forbruges mere bolig. Generelt er den gennemsnitlige boligstørrelse i Danmark i perioden steget fra 106 til 111 m 2 og det gennemsnitlige boligareal pr. person er i samme periode steget fra 42 m 2 52 m 2. En væsentlig årsag hertil er et fald i den gennemsnitlige husstandsstørrelse. Dertil kommer, at ændringen i den demografiske sammensætning med flere ældre også påvirker boligbehovet, ligesom vandringen fra land til by også påvirker boligforbruget. Endelig kan også boligsammensætningen påvirke behovet for nye boliger. 6

8 I kommunens befolkningsprognose viste udviklingen fra 2009 til 2013 et fald i den gennemsnitlige husstandsstørrelse fra 2,115 til 2,079 og man forventede frem til 2022 yderligere et fald til 1, Auning For Auning gælder som nævnt, at befolkningstallet stiger, hvilket påvirker boligbehovet ud over det stigende boligforbrug. Det indebærer, at man i befolkningsprognosen vurderer, at der i perioden er behov for 64 parcelhuse og 30 boliger i tæt-lav. Især behovet for sidstnævnte ligger i den første halvdel af prognoseperioden. Auning tegner sig for 19% af behovet for nye boliger hvilket skal sættes overfor at Auning tegner sig 11,5 12 af befolkningen i kommunen. Med udviklingen i den demografiske udvikling i kommunen må man antage at flytningen fra land til by vil fortsætte og at befolkningstallet i Auning vil stige også efter prognoseperiode. Det vil fortsat være gruppen i den sidste del og efter den erhvervsaktive alder, der vil stige. Det vil medføre et behov for flere flerrumsfamilieboliger også i årene efter Almene boliger i Norddjurs Kommune Andelen af almene boliger for Danmark som helhed var i 2015 på 19,7 % og andelen af ejerboliger var på 54,3 %. De resterende 26 % er især private udlejningsboliger og offentlige boliger. Siden 2007 er andelen af almene boliger steget med 0,3% medens andelen af ejerboliger er faldet med 0,8%. I Norddjurs Kommune er andelen af almene boliger på 12,5 % i 2015 og dermed noget under gennemsnittet. Til gengæld en noget større andel af ejerboliger end gennemsnittet på landsplan og også Region Midtjylland 58,4 % i Over perioden fra 2007 er andelen af almene boliger stort set uændret den er kun steget med 0,1%. Andelen af ejerboliger er til gengæld faldet med 3,1 %. Sammenligner vi kommunen med Region Midtjylland ligger andelen af almene boliger under gennemsnittet, som er på 13,6 %. Norddjurs Kommune placerer sig her i midterfeltet, hvilket formentlig er meget naturligt set i lyset af kommunens sammensætning af by- og landområder. I kommunen er der i alt almene familieboliger og 227 almene ungdomsboliger. Ungdomsboligerne er hovedsageligt lokaliseret i Grenå bortset fra 8 i Auning Fordelingen mellem etage og tæt-lav M.h.t. fordelingen mellem tæt-lav og etagebyggeri er de 2/3 af de almene boliger i kommunen opført som tæt-lav. 1/3 er således opført som etagebyggeri, som næsten udelukkende er placeret i Grenå, altså i bymæssig bebyggelse. 7

9 2.4.2 Fordelingen på boligstørrelse I figur er vist fordelingen af almene familieboligerne i kommunen efter størrelse. Fig Den relative fordeling af almene familieboliger i kommunen efter antal rum og geografisk placering Grenå Auning Allingåbro Glesborg Landområder i øvrigt Anholt Kommunen i alt Familieboliger, antal rum 5 Familieboliger, antal rum 4 Familieboliger, antal rum 3 Familieboliger, antal rum 2 Familieboliger, antal rum 1 Kilde: Boliganalyse 2013 og opdaterede spørgeskemaer til boligorganisationerne med boliger i Auning 2.5 Udbuddet af almene familieboliger i Auning. Der er i alt 293 almene familieboliger i Auning. Den nyeste afdeling er ibrugtaget den 1. september Boligerne er fordelt på boligorganisationer som det fremgår af fig : Fig Almene familie- og ungdomsboliger i Auning fordelt på boligorganisationer Boligorganisation Antal familieboliger Antal afdelinger Boligselskabet af 2014/Randersegnens Boligforening *) djursbo 39 2 I alt Kilde: Landsbyggefonden/boligorganisationerne *) Alle boligorganisationens 228 boliger i Auning er samlet i en afdeling og udelukkende/langt overvejende placeret i Auning-området. Udover familieboligerne har boligorganisationen 8 ungdomsboliger i Auning Sammensætningen de af almene boliger i Auning Alle de almene boliger i Auning er opført som tæt-lav. Af figur ovenfor ses det, at Auning adskiller sig fra det generelle billede i kommunen ved i helt overvejende grad at have 2- og 3-rums boliger og har kun i meget begrænset omfang større boliger. Auning har en klar overvægt i 2-rums boliger i f.h.t. det generelle billede i kommunen og har også relativt færre 4- og 5-rums boliger end kommunen som 8

10 helhed. Generelt er der i kommunen en rimelig jævn fordeling mellem de forskellige boligstørrelser medens Auning er underforsynet hvad gælder større boliger og for så vidt også 1-værelses Huslejeniveau for almene familieboliger i Auning Huslejeniveauet i 2016 for Boligselskabet af 2014 s boliger i Auning er på gennemsnitligt 669 kr./m 2 /år. For djursbo s afdeling afdeling 041 er huslejen på 667 kr./m 2 /år idet de 20 af afdelingens 27 boliger har fået gennemført moderniseringer ved kollektiv råderet hvorefter huslejen er på 711 kr./m 2 /år. For djursbo s nyeste afdeling, der er ibrugtaget den 1. september 2013, er huslejen på 843 kr./m 2 /år. Huslejeniveauet svarer til niveauet i Region Midtjylland i øvrigt Vedligeholdelsesniveau/kvalitet i boligerne Denne del af analysen er baseret på de vurderinger, som boligorganisationerne har givet i spørgeskemaundersøgelsen. Generelt vurderes boligerne som gode eller tilfredsstillende Boligselskabet af 2014 Boligselskabet har oplyst, at p.g.a. tidligere års (før 2012) dårlig administration er der manglende henlæggelser til planlagt vedligeholdelse. Der har herefter været en årrække, hvor kun strengt nødvendige arbejder er gennemført. Der arbejdes for tiden på en større genopretningsplan med støtte fra Landsbyggefonden. Standarden af boligerne tilfredsstillen men kunne dog være bedre. Boligorganisationen har ved boliganalysen i 2013 peget på, at der er stor forskel på vedligeholdelsesniveauet for klimaskærm m.m. for de forskellige ejendomme djursbo For afdeling 41 nævner boligorganisationen, at afdelingen trænger til renoveringer af klimaskærm, tage, installationer. Afdelingen kendetegnes ved at være et 70'er byggeri, hvor der løbende er foretaget diverse udskiftninger, men endnu ikke gennemført - eller ansøgt om - en egentlig helhedsplans renovering. Boligerne er delvist moderniserede, men der er en del der trænger til udskiftning af køkken og bad mv. Afdelingen er generelt vedligeholdt efter den 10 årige vedligeholdelsesplan, med de muligheder og begrænsninger, der ligger i denne. For afdeling 42, som er ibrugtaget i 2013 peger man på, at på trods af manglende finish af udearealer mv. er afdelingen er sluppet for egentlige byggeskader eller besparelser af betydning i byggefasen. Indretningen af boligerne er god, og beliggenheden er meget central i Auning. 9

11 2.5.4 Den boligsociale situation Generelt er afdelingerne socialt velfungerende. Det er indtrykket at boligorganisationerne generelt er opmærksomme på at forebygge problemer Udlejningssituationen I f.h.t. udlejningssituationen ses der på tre forhold: 1. Lejeledighed, d.v.s. hvor mange boliger der på et givet tidspunkt ikke er udlejet og hvor lang tid de har været ledige 2. Fraflytningsprocenten, d.v.s. hvor stor en andel der flytter fra en afdeling i løbet af et år 3. Ventetiden, som er udtryk for hvor lang tid man skal forvente der går inden man får tilbudt en given bolig. I den sammenhæng er det også relevant at se på, hvor mange boligsøgende der skal sendes tilbud ud til før en bolig er udlejet Lejeledighed Boligorganisationerne indberetter hver måned ledige boliger, på afdelingsniveau, til Landsbyggefonden og på fondens hjemmeside kan man finde statistikken. I fig er vist lejeledigheden for alle kommunens almene familie- og ungdomsboliger fordelt på varigheden. Fig Lejeledighed for almene familie- og ungdomsboliger i Auning fordelt Ledighed pr. 1. maj, antal boliger Varighed i mdr < ½ ½ - 1 ½ ½ eller mere I alt Kilde: Landsbyggefornden I figuren er lejeledigheden vist samlet for de almene familieboliger i Auning og den viser en relativ lav lejeledighed, som i 2015 er faldet til 3 boliger. Det hænger formentlig sammen med nedlæggelse af et mindre antal boliger. Ledigheden er alene i Boligselskabet af 2014, medens der ingen ledighed er i djursbo s afdelinger Fraflytningsprocenter I fig er vist de gennemsnitlige fraflytningsprocenter i kommunen for årene For det sidste år er fraflytningerne omregnet til hele året på baggrund af de første 8 måneder. 10

12 Fig Fraflytningsprocent for almene familieboliger i Auning Fraflytnings % Boligselskabet af ,7 13,2 10,5 10,2 djursbo, afd. 41 3,6 3,6 1,4 2,9 djursbo, afd ,8 12,3 3,1 Gennemsnit 8,2 9,2 8,1 5,4 Kilde: Spørgeskemaundersøgelsen Den gennemsnitlige fraflytningsprocent er opgjort som et gennemsnit af afdelingernes fraflytningsprocenter. Der er derfor ikke taget højde for afdelingernes forskellige størrelser, men det skønnes ikke at have afgørende betydning i f.h.t. at belyse den overordnede tendens. Generelt ser det ud til at fraflytningsfrekvensen er faldende. At fraflytningsfrekvensen er højere for Boligselskabet af 2014 hænger formentlig sammen med spredningen af boligerne. djursbo s boliger er alle centralt placeret i Auning og for afd. 42 hænger den relativt høje fraflytningsfrekvens i 2013 og 2014 formentlig sammen med at fraflytningerne i en afdelings første år efter ibrugtagning er relativt høj Ventetider For djursbo s boliger er ventetiden på 24 mdr. medens den for boligerne i Boligselskabet af 2014 er på 24 måneder og op til 20 år Konklusion for udlejningssituationen Udlejningssituationen er god i Auning. Der er pæne ventetider og ikke kritisk tomgang. Fraflytningsfrekvenserne giver ikke anledning til bekymring. Boligorganisationerne peger begge på, at der er stor efterspørgsel på boliger centralt i Auning med lange ventetider til følge. Dog peger djursbo på, at boliger med under 3 rum kan tage lidt længere tid at genudleje og at der efter ventelisterne i høj grad er stor søgning på 3-værelses boligerne. Det indikerer et behov for mindre familieboliger, samt seniorboliger til par, der har solgt hus. 2.6 Udviklingen på ejerboligmarkedet og andelsboligområdet Ejerboliger, Norddjurs Kommune Ejerboligerne i kommunen er stort set alle parcelhuse o.lign. Der er efter Danmarks Statistik ca parcelhuse o.lign i kommunen i Udviklingen på ejerboligmarkedet i Norddjurs Kommune har udviklet sig positivt i de seneste år. Liggetiderne for alle ejerboliger til salg i kommunen var pr. 11. september 2013 jf. Boliga.dk på 491 dage og var den 11

13 10 længste for samtlige kommuner i landet. Den 26. april 2016 var Norddjurs rykket ned som nr. 20 på listen over kommuner med længst liggetid og den gennemsnitlige liggetid var faldet til 461dage. Der var i alt 893 ejerboliger til salg i kommunen. Der er i april et gennemsnitligt prisfald på 5 % og kommunen ligger nr. 9 på listen over kommuner med størst prisfald. Både på landsplan og for kommunen er prisfaldet reduceret siden 2013 og er den 1. maj 2016 i gennemsnit på 5 %. Handelspriserne på ejerboligerne ligger i gennemsnit på ca kr./m Ejerboliger, Auning Ejerboligerne er i Auning for 86 % vedkommende parcelhuse og 10 % er rækkehuse. Der er pt. 60 ejerboliger til salg og antallet har været nogenlunde konstant omkring de 60 siden Liggetiderne i Auning er lavere end i kommunen som helhed og er på 432 dage. Det afspejler sig også i, at der handles og i 2015 er i alt 63 ejerboliger solgt i Auning. Prisfaldet er som for kommunen som helhed, d.v.s. på 5 %. Der ser således ud til at være en relativ positiv udvikling iejerboligmarkedet i Auning, hvilket afspejler sig et jævnt udbud af boliger over perioden og med et i forhold hertil pænt antal gennemførte handler Andelsboliger og private udlejningsboliger i Auning For Auning har såvel andelsboliger som private udlejningsboliger ingen betydning. For så vidt gælder privat udlejning kan det næsten udelukkende registreres som udlejning som alternativ til salg. Det vil ikke relevant at indtænke private udlejningsboliger som en mulighed i Auning. Nyopførte private udlejningsboliger vil næppe kunne konkurrere med almene boliger og der vil formentlig ikke være investorer der finder markedet i Auning attraktivt. 3. Konklusion behovet for nye almene familieboliger i Auning Analysen viser, at der vil væreen vækst i befolkningstallet i Auning i de kommende år og at det især er gruppen i den sidste del af og efter den erhvervsaktive alder, der vokser i Auning. Stigningen i befolkningstallet og udlejningssituationen for de almene boliger tyder på, at der vil være behov for nye boliger i de kommende år. Dertil kommer at ændringerne i familiemønstrene også vil få boligforbruget til at stige. Udviklingen i Auning viser også en relativt positiv udvikling på ejerboligmarkedet, men det kan ikke forventes at der på ejerboligområdet vil være en udvikling, der tilgodeser de kommende års efterspørgsel efter nye boliger. En vækst for ejerboligerne vil formentlig stort set udelukkende være i form af parcelhuse. 12

14 Befolkningsprognosen viser således, at det især er +55 gruppen, men også børnefamilier man skal fokusere på når der skal ses på boligbehovet. Som der peges på fra boligorganisationerne er der bl.a. et boligbehov fra ældre, der sælger hus og som har brug for en mindre, mindre vedligeholdelseskrævende bolig. Almene familieboliger vil være den boligform der kan dække behovet. Det vil i øvrigt næppe være realistisk at forvente opførelse af nye private udlejningsboliger af betydning. Boligsammensætningen og udlejningssituationen for de almene boliger i Auning, samt boligorganisationernes besvarelser peger på, at det ikke er 1-2 rums boliger der er behov men, at der er en underforsyning af 3-rums og større boliger centralt i Auning. For at dække de kommende års efterspørgsel bør der derfor fokuseres på familieboliger i denne størrelse og centralt i Auning. I SPJrådgivnings boliganalyse fra 2013 blev der peget på, at for kommunen som helhed ville der over perioden vil være et skønne behov for en nettotilgang af familieboliger på boliger primært i Grenaa og evt. Auning. Dette skøn er der næppe anledning til at ændre på. Det blev anbefalet, at der, såfremt vurderingerne i boliganalysen fortsat var gældende fra 2016/17 og frem, skulle prioriteres grundkapital til familieboliger årligt. Det blev dog samtidigt anbefalet at man inddrog erfaringerne med ibrugtagningen af nye familieboliger i Grenå og Auning i prioriteringen. Anbefaling Set i lyset af udviklingen i Auning vurderes det, at der vil være et behov for at nyopføre centralt beliggende almene familieboliger inden for de nærmest kommende år og at der bør prioriteres at være 3 rums og større boliger. 13

Boliganalyse 2013. Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune. 15. oktober 2013

Boliganalyse 2013. Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune. 15. oktober 2013 Boliganalyse 2013 Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune 15. oktober 2013 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 213 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 213 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 214 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer:

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer: Notat Fremtidens efterspørgsel på ældreboliger 21. juli 2011 Sagsbeh: SINI Sagsnr.: 2011-37872/3 Emnenr.: 9.5.99 Dokumentnr.: 2011-229900 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Frederiksberg kommune har i dag

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 7 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Generel boliganvisning i Frederikssund

Generel boliganvisning i Frederikssund Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune Baggrund I forbindelse med kommunalt igangsat projekt vedrørende beskrivelse og analyse af Frederikssund Kommunes indsats for flygtninge i et fremadrettet

Læs mere

Almene boliger i Norddjurs Kommune

Almene boliger i Norddjurs Kommune Almene boliger i Norddjurs Kommune Oplæg til møde i dialogforum den 13. april 2016 Indholdsfortegnelse Proces...2 Status...2 Familieboliger...3 Ungdomsboliger...4 Billige boliger...4 Økonomi...4 Boligorganisationerne

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

BoligBarometret. 1. august 2011-1. november 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 1. august 2011-1. november 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 1. august 211-1. november 211 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB,

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Malerfagets Konjunkturundersøgelse. 1. halvår 2016

Malerfagets Konjunkturundersøgelse. 1. halvår 2016 Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2016 Malerfagets konjunkturundersøgelse 2016 Resume Positiv udvikling Analysen tegner et positivt billede af den økonomiske udvikling i malerfaget, idet der er en fremgang

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015:

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015: 1 13. april 2016 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab 3. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 4. Nybyggeri og helhedsplaner 5. Konklusion 6. Baggrund

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 19. marts 2012 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Oplysningsskema for afdeling

Oplysningsskema for afdeling Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0714 Organisationsnavn: LBF afdelingsnr.: 200 snavn: FællesBo 200, Lyngbyen Byggeafsnitsadresser: Lyngens Kvarter 2-348 og 1-223B, Revlingens Kvarter

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 6. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Svend-Aage Berg

Læs mere

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Dato 13.03.2012 Dok.nr. 1.108.637 Sagsnr. 1.068.757 Ref. ehan Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Deltagere fra

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne.

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne. REFERAT Dialogmøde 2012 Boligselskabet Alliken Dato: 4. juni 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Forretningsfører

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011 1 Deltagere HR s Hus v/ Egemar & Clausen Claus Clausen (Egemar & Clausen) Susanne Roes (Egemar & Clausen) Københavns Kommune Peter Kærhus Sørensen (Teknik og Miljøforvaltningen), deltog i mødet under punkt

Læs mere

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Referat over forhandlinger i forbindelse med generalforsamlingen den 12. maj 2016 i Billund Boligforening, Billund.

Referat over forhandlinger i forbindelse med generalforsamlingen den 12. maj 2016 i Billund Boligforening, Billund. Referat over forhandlinger i forbindelse med generalforsamlingen den 12. maj 2016 i Billund Boligforening, Billund. I generalforsamlingen deltog: På generalforsamlingen var 37 beboere mødt som repræsenterede

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede:

4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede: 4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede: 1. at 1-værelses ældreboliger fortrinsvist anvendes som boliger til sociale målgrupper, 2. at den nuværende

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2012-2019 for Ishøj Kommune side - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte

Læs mere

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven I, II og III Bygaden Ole Rømers Vej Grønnehaven Nørreby Sønderby

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Møde med boligorganisationerne 2. november 2015

Møde med boligorganisationerne 2. november 2015 GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 26. oktober 2015 Møde med boligorganisationerne 2. november 2015 Svar på spørgsmål fra boligorganisationerne i Gladsaxe Kommune J. nr. 00.01.00G01 1 Spørgsmål fra

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Organisationstype: Boligorganisation Organisationsnr: Navn: Regnskabsperiode start: Regnskabsperiode slut: A. Konklusion Vurderer boligorganisationen

Læs mere

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 TEMASTATISTIK 2016:4 Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 De almene boligafdelinger havde i gennemsnit forsikringsudgifter for 1.087 kr. pr. lejemålsenhed i 2014. Det er 23 % mere end i

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

Handlingsplan for perioden 2013-2016 for fremtidssikring af Almene Boligers konkurrenceevne i Haderslev Kommune

Handlingsplan for perioden 2013-2016 for fremtidssikring af Almene Boligers konkurrenceevne i Haderslev Kommune Handlingsplan for perioden 213-216 for fremtidssikring af Almene Boligers konkurrenceevne i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status og tendenser i efterspørgslen efter almene boliger

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Gunnar Sørensen, Mogens W. Gertz og Anders Petersen. Fra administrationen deltog

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Herning den 11. februar 2011 kl. 10.00 på Pejsegården i Brædstrup

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Herning den 11. februar 2011 kl. 10.00 på Pejsegården i Brædstrup Referat organisationsmøde 11. februar 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Herning den 11. februar 2011 kl. 10.00 på Pejsegården i Brædstrup Deltagere: Formand Lilian Mortensen, Knud-Erik Hansen, Leif Bønding,

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Referat af organisationsmøde 23. august 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Fra bestyrelsen deltog: Formand Regnar Sehested, Sally Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Perceptionsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvorfor bor de der?

Perceptionsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvorfor bor de der? JANUAR 2015 Høje-Taastrup Kommune Perceptionsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvorfor bor de der? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale

Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale Udarbejdet af konsulent Søren Damstrup På opdrag af Halsnæs Turistråd Afleveret 11. september 2014 Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale Indledning Nærværende analyse er baseret på data

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

Reservation af ungdomsboliger til udvekslingsstuderende

Reservation af ungdomsboliger til udvekslingsstuderende KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012-2014. Reservation af ungdomsboliger

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

Bilag 2. Løsning af akutte boligbehov omkring studiestart på tværs af kommunegrænser mulige regionale løsningsmodeller.

Bilag 2. Løsning af akutte boligbehov omkring studiestart på tværs af kommunegrænser mulige regionale løsningsmodeller. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2. Løsning af akutte boligbehov omkring studiestart på tværs af kommunegrænser mulige regionale løsningsmodeller. Kommunens

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²). Randersegnens Boligforening u.k (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 37, Nørhald 1 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Tendenser på boligmarkedet

Tendenser på boligmarkedet Tendenser på boligmarkedet Erfaringer med billige boliger, skæve boliger og ungdomsboliger Vejle Kommune, 29. marts 2016 P r o f e s s o r, a r k i t e k t, C l a u s B e c h - D a n i e l s e n, S b i,

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

De almene beboeres anciennitet 2016

De almene beboeres anciennitet 2016 TEMASTATISTIK 2016:2 De almene beboeres 2016 Beboerne i almene familieboliger har i gennemsnit boet i deres boliger i mere end 10 år. I hver 10. bolig har beboerne boet mere end 25 år. Beboere i større

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PDF startside Vores kommune...1/15

Indholdsfortegnelse. PDF startside Vores kommune...1/15 Indholdsfortegnelse PDF startside Vores kommune...1/15 Vores kommune Hjørring kommune...2/15 52.782.538.900 kroner for rammen om det gode liv...2/15 Afvejninger og nogle hovedprincipper...3/15 Hvilken

Læs mere

Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik marts 2015 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger 14 De

Læs mere

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben Center for Sundhed & Pleje KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben 1 1. Baggrund og formål Formålet med denne kapacitetsanalyse er At sikre et samlet overblik over plejeboliger i Faxe Kommune

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Bogense Boligforening. Lejemåls oversigt:

Bogense Boligforening. Lejemåls oversigt: Bogense Boligforening Lejemåls oversigt: Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kijo@bdk.dk eller bbch@bdk.dk Hjemmeside: www.bogenseboligforening.dk Åbningstid kontor: Mandag 11-13

Læs mere

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh 2014 2.1 Pålidelighed og usikkerhed.............................. 2 3.1 Den samlet fertilitet, 1994-2013........................... 3 3.2 Antal levendefødte, 1994-2013........................... 4 3.3

Læs mere

Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening

Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening Visioner for Bovia AAB Kolding Billund Boligforening 2013-2017 Indledning Det er stadig en større udfordring at samarbejde med moderne ledelse af virksomheder, og i den forbindelse er en boligforening

Læs mere

Aarhus Kommune. Bilag: Datagrundlag TEKNIK OG MILJØ

Aarhus Kommune. Bilag: Datagrundlag TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Bilag: Datagrundlag TEKNIK OG MILJØ Bilag: Datagrundlag Den overordnede ramme for arbejdet udgøres af Kommuneplan 213 og Erhvervsplan 214: Byrådet lægger vægt på, at der i Aarhus Kommune

Læs mere

Kilde: Norddjurs Kommunes befolkningsprognose 2015-2024 og faktisk befolkningstal 1. jan. 2015

Kilde: Norddjurs Kommunes befolkningsprognose 2015-2024 og faktisk befolkningstal 1. jan. 2015 Til Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Økonomi og Indkøb Dato: 10.08.2015 Reference: Bettina Andersen Direkte telefon: 89591838 E-mail: ba@norddjurs.dk Journalnr.: 15/16

Læs mere

Kommunen har den 14. april 2016 opfordret boligorganisationerne i Varde Kommune om at fremsende forslag til fremtidige almene boligbebyggelser.

Kommunen har den 14. april 2016 opfordret boligorganisationerne i Varde Kommune om at fremsende forslag til fremtidige almene boligbebyggelser. From: Georg Schmidt Sent: 7 May 2016 15:45:40 +0200 To: Arnfred Bjerg Cc: Torben Krogh;Bent Jacobsen (bj@lejerbo-kolding.dk);bjarne Burgdorff Subject: Forhåndstilsagn om grundkapitallån Attachments: Sagsnr16-4394_Doknr55746-16_v1_Strategi

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

Alder i % 2013 Norddjurs Hele landet. 0-6 årige 6,4 7,8 7-16 årige 11,3 11,9 17-64 årige 60,6 62,1 Over 65 år 21,6 18,2 Kilde: AKF

Alder i % 2013 Norddjurs Hele landet. 0-6 årige 6,4 7,8 7-16 årige 11,3 11,9 17-64 årige 60,6 62,1 Over 65 år 21,6 18,2 Kilde: AKF Til Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Økonomi og Indkøb Dato: 04.08.2014 Reference: Maria M. Sølvkjær Direkte telefon: 89591840 E-mail: mms@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Oplysningsskema for afdeling

Oplysningsskema for afdeling Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: Organisationsnavn: LBF afdelingsnr.: snavn: Vægtet ibrugtagningsår: Gruppe: Regnskabsperiode start: Regnskabsperiode slut: Stamdata Antal byggeafsnit

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Boligprogram 2013. Planlægning

Boligprogram 2013. Planlægning Boligprogram 2013 Planlægning Februar 2013 Boligprogram 2013 Planlægning Lone Wind lwnie@slagelse.dk 7. februar 2013 Der er udarbejdet boligprogram for 2013 for Slagelse Kommune. Der er taget udgangspunkt

Læs mere

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

Der er valgt at anvende en forholdsvis mekanisk fremskrivningsmodel med få forudsætninger.

Der er valgt at anvende en forholdsvis mekanisk fremskrivningsmodel med få forudsætninger. Bilag 24. Antal ansøgere til Stx i Fredericia, Kolding og Vejle. - En fremskrivning til 23 1. Indledning Gymnasierne har fået stadig flere stx-ansøgere og -optagne. Det er derfor relevant at se nærmere

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Udfordringer ved udkantsproblematikken

Udfordringer ved udkantsproblematikken Udfordringer ved udkantsproblematikken Danske byers befolkningsvækst fordelt efter størrelse (1930-2013 Markante urbaniseringstendenser 2008-13 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Antal indberettet

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen 22.12.2006 SES Uddybning og supplement af statens tilbud til Christianias beboere af 26. september 2006 om udmøntning af fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet

Læs mere

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Ansøgning sendes til: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Att.: Kontor for Almene Boliger. Den underskrevne

Læs mere