Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger

2 Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjeningen og brugen af dette produkt Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger maskinen, af hensyn til din egen sikkerhed og for at få mest mulig nytte af maskinen. Opbevar denne vejledning i nærheden af maskinen, så du hurtigt kan slå op i den. Vigtigt! Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Selskabet kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for direkte, indirekte, specielle, hændelige skader eller følgeskader, der opstår som følge af håndtering eller betjening af maskinen. Sørg for at læse Sikkerhedsoplysninger, før du bruger denne maskine, for at opnå sikker og korrekt brug. ninger: Visse illustrationer i denne vejledning kan afvige en smule fra den leverede maskine. Visse former for ekstraudstyr er muligvis ikke tilgængeligt i visse lande. Kontakt venligst din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger. Lasersikkerhed: Denne maskine betragtes som en klasse 1-laserenhed, der er sikker til kontor-/edb-brug. Maskinen indeholder to GaAIAs-laserdioder, 5 milliwatt, nanometer bølgelængde for hver emitter. Direkte eller indirekte reflekteret øjenkontakt med laserstrålen kan forårsage alvorlige øjenskader. Sikkerhedsforanstaltningerne og låsemekanismerne er designet til at forhindre enhver mulig udstråling af laserstrålen på brugeren. Følgende mærkat findes på maskinens bagside. Forsigtig: Regulering, tilpasning eller anvendelse af procedurer, bortset fra de i denne vejledning anførte, kan medføre bestrålingsfare. ninger: Modelnavne på maskinerne vises ikke på de efterfølgende sider. Se efter, hvilken maskinmodel du har, før du læser denne vejledning. Se S.15 Maskintyper for at få yderligere oplysninger. Type 1: DSm735 Type 2: DSm745 Visse typer kan ikke fås i alle lande. Kontakt venligst din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger. Der anvendes to typer størrelsesangivelser i denne vejledning. Til denne maskine anvendes den metriske version. For at opnå en god kopieringskvalitet anbefaler leverandøren, at leverandørens originale toner anvendes. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller udgifter, der måtte opstå ved brug af andre dele end originale dele og komponenter fra leverandøren af dine kontorprodukter. Strømkilde V, 50/60Hz, 8A eller mere Sørg for at tilslutte strømkablet til en strømkilde som ovennævnte. Se S.157 Strømforsyning for at få yderligere oplysninger om strømkilder.

3 Vejledninger til denne maskine Følgende vejledninger beskriver driftsprocedurerne for denne maskine. Se de relevante dele i vejledningen for oplysninger om bestemte funktioner. De leverede vejledninger er specifikke for de enkelte maskintyper. Du skal bruge Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader for at kunne se vejledningen som en PDF-fil. Der medfølger to cd-rom er: Cd-rom 1 Operating Instructions Cd-rom 2 Scanner Driver and Document Management Utility Vejledning om generelle indstillinger (denne vejledning) (PDF-fil - cd-rom 1) Giver et overblik over maskinen, og beskriver Systemindstillinger (f.eks. indstillinger for papirkassette), dokumentserverfunktioner og fejlfinding. Se i denne vejledning for adressebogsprocedurer, som f.eks. registrering af faxnumre, -adresser og brugerkoder. Sikkerhedsreference Denne vejledning er beregnet til administratorer af denne maskine. Den beskriver de sikkerhedsfunktioner, som administratoren kan anvende til at beskytte data imod indgreb, eller til forhindring af uautoriseret brug af maskinen. Se også i denne vejledning, hvis du ønsker oplysninger om procedurer for registrering af administratorer samt indstilling af godkendelse af bruger og administrator. Netværksvejledning (PDF-fil - cd-rom 1) Indeholder oplysninger om konfiguration og drift af printeren i et netværksmiljø eller vha. software. Denne vejledning dækker alle modeller, og den indeholder derfor omtale af funktioner og indstillinger, der muligvis ikke er til rådighed på din model. Billeder, illustrationer, funktioner og understøttede operativsystemer kan være andre end dem, der gælder for din model. Kopireference (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver handlinger, funktioner og fejlfinding for maskinens kopifunktion. Faxreference <Grundlæggende funktioner> (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver handlinger, funktioner og fejlfinding for maskinens faxfunktion. Faxreference <Avancerede funktioner> (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver avancerede faxfunktioner som f.eks. linjeindstillinger og procedurer for registrering af ID er. i

4 Printerreference (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver systemindstillinger, handlinger, funktioner og fejlfinding for maskinens printerfunktion. Scannerreference (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver handlinger, funktioner og fejlfinding for maskinens scannerfunktion. Vejledninger for DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite er et program, der findes på cd-rom en mærket Scanner Driver and Document Management Utility. DeskTopBinder Lite Installationsguide (PDF-fil - cd-rom2) Beskriver detaljeret installation af samt driftsmiljø for DeskTopBinder Lite. Denne vejledning kan aktiveres fra skærmbilledet [Installation], når DeskTopBinder Lite er installeret. DeskTopBinder Introduktion til (PDF-fil - cd-rom2) Beskriver drift af DeskTopBinder Lite og indeholder et overblik over funktionerne. Denne vejledning føjes til menuen [Start], når DeskTopBinder Lite installeres. Vejledning til Auto Document Link (PDF-fil - cd-rom2) Beskriver handlinger og funktioner i forbindelse med Auto Document Link installeret med DeskTopBinder Lite. Denne vejledning føjes til menuen [Start], når DeskTopBinder Lite installeres. Andre vejledninger PS3-tillæg (PDF-fil - cd-rom1) Unix-tillæg (fås hos en autoriseret forhandler eller som PDF-fil på vores webside). ii

5 Dette kan du gøre med denne maskine Herunder introduceres denne maskines funktioner og de relevante vejledninger, der indeholder detaljerede oplysninger om funktionerne. Produkter, der er mærket med *, er ekstraudstyr. Du kan finde oplysninger om ekstraudstyrsprodukterne i S.19 Ekstraudstyr, eller du kan kontakte din lokale forhandler. Kopi-, fax-, printer- og scannerfunktioner Brug af lagrede dokumenter GCKONN2J AHT002S Denne maskine indeholder kopi-, fax-*, printer-* og scanner*-funktioner. Du kan lave kopier af originaler. Ved hjælp af en efterbehandler* kan du sortere og hæfte kopier. Se Kopireference. Du kan sende originaler pr. fax eller og modtage faxer fra andre. Se Faxreference <Grundlæggende funktioner> og Faxreference <Avancerede funktioner>. Du kan udskrive dokumenter, der er oprettet i computerprogrammer. Se Printerreference. Du kan scanne originaler og sende scanningsfiler til en computer. Se Scannerreference. Du kan gemme filer, der er scannet af denne maskine, eller filer, der er sendt fra andre faxmaskiner eller computere, til maskinens harddisk. Du kan udskrive og faxe gemte filer alt efter behov. Du kan også ændre udskriftsindstillinger og udskrive mange dokumenter (Dokumentserver). Se S.37 Brug af dokumentserver. Med DeskTopBinder Professional*/Lite kan du søge efter, kontrollere, udskrive og slette gemte dokumenter vha. din computer. Du kan også hente lagrede dokumenter, der er scannet i scannertilstand. Ved hjælp af file format converter* kan du endda overføre dokumenter, der er gemt i kopi- og printerfunktionerne, til din computer. Se Netværksvejledning og Scannerreference. iii

6 Papirløs faxtransmission og - modtagelse Faxtransmission og - modtagelse via internettet Modtagelse GCKONN8J Du kan gemme modtagne faxmeddelelser på maskinens harddisk i stedet for at udskrive dem på papir. Du kan bruge DeskTopBinder Professional eller Web Image Monitor til at kontrollere, udskrive, slette, hente, eller downloade dokumenter vha. din computer (Lagring af modtagne dokumenter). Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Transmission GCKONN3J Du kan sende faxdokumenter via ved at angive modtageren s -adresse (Internet-faxtransmission). Du kan modtage afsendte dokumenter via internetfax eller fra computere (Internet-faxmodtagelse). Se Faxreference <Grundlæggende funktioner>. Du kan sende faxer via data, som f.eks. IP-adresse til at angive IP-faxdestinationen (IP-faxtransmission). De overførte filer kan modtages via en internet-faxmaskine (IP-faxmodtagelse). Se Faxreference <Grundlæggende funktioner>. Brug af scanneren i et netværksmiljø AHT003S Du kan sende dokumenter, der er oprettet i dine computerprogrammer til andres faxmaskiner direkte, uden at skulle udføre et udskriftsjob (LAN-fax). Se Faxreference <Avancerede funktioner>. AHT005S iv

7 Du kan sende scanningsfiler til en angiven destination vha. (Sende scanningsfil via ). Se Scannerreference. Med ScanRouter delivery software kan du gemme scanningsfiler i angivne destinationer på netværkscomputere (Ved hjælp af funktionen for netværksleveringsscanneren). Se Scannerreference. Du kan sende scanningsfiler direkte til mapper (Sende scanningsfil via Scan til mappe). Se Scannerreference. Overvågning af maskinen via computer Administration af maskinen/beskyttelse af dokumenter (sikkerhedsfunktioner) AHT006S Du kan beskytte dokumenter imod uautoriseret adgang, og stoppe ikke-tilladt kopiering af dem. Se Sikkerhedsreference. Du kan styre maskinanvendelsen samt forhindre, at maskinindstillingerne bliver ændret uden tilladelse. Se Sikkerhedsreference. Ved hjælp af passwords kan du forhindre uautoriseret adgang via netværket. Se Sikkerhedsreference. Du kan slette dataene på harddisken og derved forhindre, at information lækker fra virksomheden. Se vejledningen for DataOverWriteSecurity Unit* og Sikkerhedsreference. AHT007S Du kan overvåge maskinstatus og ændre indstillinger vha. en computer. Vha. SmartDeviceMonitor for Admin, SmartDeviceMonitor for Client eller Web Image Monitor kan du bruge en computer til at se maskinens status, som f.eks. kontrol af mængden af papir eller papirstop m.v. Se Netværksvejledning. Du kan bruge Web Image Monitor til at udføre netværksindstillinger. Se Netværksvejledning. Du kan også bruge Web Image Monitor til registrering og administration af emner som f.eks. brugerkoder, faxnumre, adresser og mapper i adressebogen. Se hjælpen til Web Image Monitor. Vha. Web Image Monitor kan du modtage s, der giver dig besked, når en toner er tom, eller hvis der opstår papirstop. Se hjælpen til Web Image Monitor. Med Web Image Monitor kan du modtage oplysninger om maskinstatus via . Se hjælpen til Web Image Monitor. v

8 Forhindring af uautoriseret kopi Hvis et dokument, der er beskyttet mod uautoriseret kopiering, kopieres på en maskine, der er udstyret med Copy Data Security Unit*, bipper maskinen for at orientere brugere om, at der forsøges uautoriseret kopiering. Se Sikkerhedsreference. AHU004S Via printerdriveren kan du indkapsle et mønster i det udskrevne dokument. Hvis dokumentet kopieres på en maskine med Copy Data Security Unit*, bliver beskyttede sider gråtonede i kopierne for at forhindre, at fortrolige oplysninger kopieres. Hvis dokumentet kopieres på en maskine uden Copy Data Security Unit*, bliver den skjulte tekst iøjnefaldende på kopien og viser dermed, at kopien er uautoriseret. Se printerdriverhjælp og Printerreference. Med printerdriveren kan du indkapsle tekst i det udskrevne dokument for at forhindre uautoriseret kopiering. Hvis dokumentet kopieres, scannes eller gemmes i en dokumentserver af en kopimaskine eller en multifunktionsprinter, bliver den indkapslede tekst iøjnefaldende på kopien for at modvirke uautoriseret kopiering. Se printerdriverhjælp og Printerreference. vi

9 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledninger til denne maskine...i Dette kan du gøre med denne maskine...iii Kopi-, fax-, printer- og scannerfunktioner... iii Brug af lagrede dokumenter... iii Papirløs faxtransmission og -modtagelse... iv Faxtransmission og -modtagelse via internettet... iv Brug af scanneren i et netværksmiljø... iv Administration af maskinen/beskyttelse af dokumenter (sikkerhedsfunktioner)... v Overvågning af maskinen via computer... v Forhindring af uautoriseret kopi... vi!...1 Copyright og varemærker...2 Varemærker...2 Oplysninger om installeret software...2 Sådan læses denne vejledning...9 Sikkerhedsoplysninger...10 Sikkerhed under drift...10 Placering af mærker med RADVARSEL og RFORSIGTIG...12 ENERGY STAR-programmet...13 Maskintyper Kom godt i gang Oversigt over de enkelte dele...17 Ekstraudstyr...19 Eksternt udstyr...19 Internt udstyr...20 Kontrolpanel...21 Displaypanel...23 Når godkendelsesskærmbilledet vises...24 Start af maskinen...25 Sådan tændes der på hovedkontakten...25 Start af maskinen...25 Sådan slukkes der for maskinen...26 Sådan slukkes der på hovedkontakten...26 Energibesparelse Kombinerede funktioner Sådan skifter du funktion...29 Multiadgang...31 vii

10 3. Dokumentserver Forholdet mellem dokumentserveren og andre funktioner...35 Dokumentserver-display...36 Brug af dokumentserver...37 Lagring af data...37 Ændring af et lagret dokuments filnavn, brugernavn eller password...40 Søgning efter lagrede dokumenter...41 Udskrivning af gemte dokumenter...42 Sletning af gemte dokumenter...45 Visning af lagrede dokumenter med Web Image Monitor...46 Downloading af lagrede dokumenter...46 Indstillinger for dokumentserveren Brugerfunktioner (Systemindstillinger) Menuen Brugerfunktioner (Systemindstillinger)...49 Adgang til Brugerfunktioner (Systemindstillinger)...52 Ændring af standardindstillinger...52 Afslutning af Brugerfunktioner...52 Indstillinger, der kan ændres med Brugerfunktioner...53 Generelle funktioner...53 Papirkass. indstil Timerindstillinger...60 Administratorværktøjer Registrering af adresser og brugere for fax-/scanner-funktioner Adressebog...71 Registrering af navne...74 Registrering af et navn...74 Ændring af et registreret navn...75 Sletning af et registreret navn...75 Godkendelsesinformation...76 Registrering af en ny brugerkode...76 Ændring af en brugerkode...77 Sletning af en brugerkode...78 Visning af tælleren for hver brugerkode...78 Udskrivning af tælleren for hver brugerkode...78 Sletning af antallet af udskrifter...79 Faxdestination...81 Registrering af faxdestination...82 Ændring af en registreret faxdestination...84 Sletning af en registreret faxdestination...85 Registrering af en IP-faxdestination...86 Ændring af en registreret IP-faxdestination...87 Sletning af en registreret IP-faxdestination destination...89 Registrering af en -destination...89 Ændring af en registreret -destination...90 Sletning af en registreret -destination...91 viii

11 Registrering af mapper...92 Brug af SMB for tilslutning...92 Brug af FTP for tilslutning...96 Brug af NCP for tilslutning...99 Registrering af navne til en gruppe Registrering af en ny gruppe Registrering af navne til en gruppe Visning af navne registreret i grupper Fjernelse af et navn fra en gruppe Ændring af et gruppenavn Sletning af en gruppe Tilføjelse af en gruppe til en anden gruppe Sletning af en gruppe i en gruppe Registrering af en beskyttelseskode Registrering af en beskyttelseskode for en enkelt bruger Registrering af en beskyttelseskode for en gruppebruger Registrering af overførselsanmodning Registrering af en overførselsstation/modtagestation Ændring af en registreret overførselsstation/modtagestation Sletning af en registreret overførselsstation/modtagestation Registrering af godkendelse SMTP-godkendelse LDAP-godkendelse Fejlsøgning Hvis maskinen ikke fungerer som forventet Generelt Dokumentserver B Ilægning af papir Ilægning af papir i papirkassetterne Ilægning af papir i elevatorkassetten (ekstra) D Påfyldning af toner Fjernelse af toner Indsætning af toner x Udredning af papirstop Ændring af papirformat Ændring af papirkassettens papirformat d Tilføj hæfteklammer arks efterbehandler Efterbehandler med 2 bakker Booklet-efterbehandler Fjernelse af sammenkørte hæfteklammer arks efterbehandler Efterbehandler med 2 bakker Booklet-efterbehandler y Fjernelse af hulafklip Udskiftning af stempelpatron ix

12 7. ninger Råd og advarsler Toner Håndtering af toner Opbevaring af toner Brugt toner Placering af maskinen Maskinmiljø Flytning Strømforsyning Adgang til maskinen Vedligeholdelse Maskine Rengøring af glaspladen Rengøring glaspladelåg Rengøring af den automatiske dokumentføder Ændring af fotolederenheden (PCU) Andre funktioner Forespørgsel Ændring af sprog Tæller Visning af den samlede tæller Indtastning af tekst Indtastning af tekst Tilgængelige tegn Taster Sådan indtastes tekst Specifikationer Hovedenhed Ekstraudstyr Glaspladelåg Automatisk dokumentføder arks efterbehandler Efterbehandler med 2 bakker Hul-kit Booklet-efterbehandler Broenhed Intern kassette 2 (1-rums bakke) Elevatorkassette Papirkassettenhed Kopipapir Anbefalede papirformater og -typer Ubrugeligt papir Opbevaring af papir INDEKS x

13 ! ning til brugere af trådløst LAN-interface (ekstraudstyr) ning til brugere i EEA-lande European Environment Agency Dette produkt overholder de grundlæggende krav og forskrifter i Europa-Parlamentets og -Rådets direktiv 1999/5/EC af 9. marts 1999 om radioudstyr og telekommunikationsterminaludstyr og den gensidige anerkendelse af deres overensstemmelse. CE-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på internettet på adressen: Dette produkt er kun beregnet til brug i EEA-lande eller andre godkendte lande. Udendørs brug af dette produkt er forbudt i Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien og Holland. 1

14 Copyright og varemærker Varemærker Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker, tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Acrobat er et registreret varemærke, tilhørende Adobe Systems Incorporated. Bluetooth -mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Ricoh Company, Ltd. er under licens. NetWare er et registreret varemærke tilhørende Novell, Inc. Andre produktnavne anvendes udelukkende til identificering og kan være varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Vi frasiger os alle rettigheder til disse varemærker. De korrekte navne på Windows-operativsystemerne er følgende: Produktnavnet Windows 95 er Microsoft Windows 95. Produktnavnet Windows 98 er Microsoft Windows 98. Produktnavnet Windows Me er Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Produktnavnene på Windows 2000 er følgende: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnavnene på Windows XP er følgende: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnavnene Windows Server 2003 er som følger: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Web Edition Produktnavnene Windows NT er følgende: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Oplysninger om installeret software expat 2 Softwaren, inklusive controller osv. (herefter kaldet "software"), der er installeret på dette produkt, bruger expat på de nedenfor nævnte betingelser. Produktets producent yder garanti og support på produktets software, herunder expat, og producenten friholder den oprindelige udvikler og copyright-indehaver af expat fra disse forpligtelser. Oplysninger om expat findes på adressen:

15 Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Centre, Ltd. og Clark Cooper. Copyright 2001, 2002 Expat maintainers. Der gives hermed tilladelse, uden modydelse, til enhver, der får en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler (Softwaren), til at handle med Softwaren uden begrænsning, herunder, men ikke begrænset til, retten til at bruge, kopiere, ændre, integrere, udgive, distribuere, give i underlicens og/eller sælge kopier af Softwaren, og til at tillade personer, som Softwaren leveres til, det samme på følgende betingelser: Meddelelsen ovenfor om ophavsret og denne tilladelse skal medtages i alle kopier eller betydelige dele af Softwaren. SOFTWAREN LEVERES, SOM DEN ER OG FOREFINDES, UDEN NOGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUN- DER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNET- HED TIL SPECIELLE FORMÅL, OG AT SOFTWAREPRODUKTET IKKE KRÆNKER TREDJEMANDS VAREMÆRKE, PATENT OG OPHAVSRET. UD- VIKLERNE ELLER COPYRIGHT-INDEHAVERNE KAN I INTET TILFÆLDE BLIVE HOLDT ANSVARLIG FOR NOGET KRAV, SKADER ELLER ANDET ANSVAR, HVAD ENTEN DER ER TALE OM ET KONTRAKTRETSLIGT FOR- HOLD, EN SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET, I FORBINDEL- SE MED ELLER PÅ GRUND AF SOFTWAREN ELLER BRUG AF ELLER ANDRE HANDLINGER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN. NetBSD 1. Meddelelse om ophavsret for NetBSD For alle brugere, der skal anvende dette produkt: Dette produkt indeholder NetBSD-operativsystemet: For størstedelens vedkommende er den software, der udgør NetBSD-operativsystemet, ikke offentligt tilgængelig. Udviklerne bevarer deres ophavsret. Følgende tekst viser den meddelelse om ophavsret, der bruges i forbindelse med en stor del NetBSD-kildekode. Den nøjagtige meddelelse om ophavsret, der gælder for hver enkelt fil/binære fil, kan ses i kildekodens træstruktur. En komplet kildekode finder du på Copyright 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Videredistribution og brug i kildeform og binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt. A Videredistribution af kildekode skal indeholde ovenstående meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse. B Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der medfølger. C Alt reklamemateriale, der nævner funktioner eller brug af denne software, skal indeholde følgende meddelelse: Dette produkt indeholder software udviklet af NetBSD Foundation, Inc. og deres bidragydere. 3

16 D Hverken navnet på NetBSD Foundation eller bidragydernes navne må bruges til at godkende eller fremme produkter, der udvikles på basis af denne software, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse. DENNE SOFTWARE LEVERES AF NETBSD FOUNDATION, INC. OG SAMAR- BEJDSPARTNERE, "SOM DEN ER OG FOREFINDES", OG DE FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅ- ET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅET ANSVAR FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. NETBSD FOU- NDATION OG BIDRAGYDERNE KAN I INTET TILFÆLDE BLIVE HOLDT AN- SVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE SKADER, PØNALSKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENE- STER, BRUGS-, DATA- ELLER DRIFTSTAB ELLER DRIFTSFORSTYRRELSER), HVORDAN DET END ER SKET OG IFØLGE EN HVILKEN SOM HELST AN- SVARSTEORI, HVAD ENTEN DER ER TALE OM ET KONTRAKTRETSLIGT FOR- HOLD, ET OBJEKTIVT ANSVAR ELLER EN SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER FORSØMMELIGHED ELLER ANDET) SOM RESULTAT AF BRUG AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DER ER BLEVET UNDERRETTET OM MU- LIGHEDEN FOR SKADER. 2. Liste over udviklernes navne Alle produktnavne, der nævnes her, er varemærker tilhørende de respektive ejere. De følgende meddelelser er nødvendige for at opfylde licensbetingelserne for den software, vi har nævnt i dette dokument. Dette produkt indeholder software udviklet af University of California, Berkeley og deres bidragydere. Dette produkt indeholder software udviklet af Jonathan R. Stone i forbindelse med NetBSD-projektet. Dette produkt indeholder software udviklet af NetBSD Foundation, Inc. og deres bidragydere. Dette produkt indeholder software udviklet af Manuel Bouyer. Dette produkt indeholder software udviklet af Charles Hannum. Dette produkt indeholder software udviklet af Charles M. Hannum. Dette produkt indeholder software udviklet af Christopher G. Demetriou. Dette produkt indeholder software udviklet af TooLs GmbH. Dette produkt indeholder software udviklet af Terrence R. Lambert. Dette produkt indeholder software udviklet af Adam Glass og Charles Hannum. Dette produkt indeholder software udviklet af Theo de Raadt. Dette produkt indeholder software udviklet af Jonathan Stone og Jason R. Thorpe i forbindelse med NetBSD-projektet. Dette produkt indeholder software udviklet af University of California, Lawrence Berkeley Laboratory og deres bidragydere. Dette produkt indeholder software udviklet af Christos Zoulas. 4

17 Dette produkt indeholder software udviklet af Christopher G. Demetriou i forbindelse med NetBSD-projektet. Dette produkt indeholder software udviklet af Paul Kranenburg. Dette produkt indeholder software udviklet af Adam Glass. Dette produkt indeholder software udviklet af Jonathan Stone. Dette produkt indeholder software udviklet af Jonathan Stone i forbindelse med NetBSD-projektet. Dette produkt indeholder software udviklet af Winning Strategies, Inc. Dette produkt indeholder software udviklet af Frank van der Linden i forbindelse med NetBSD-projektet. Dette produkt indeholder software udviklet af Frank van der Linden i forbindelse med NetBSD-projektet. Dette produkt indeholder software udviklet af Jason R. Thorpe i forbindelse med NetBSD-projektet. Softwaren blev udviklet af University of California, Berkeley. Dette produkt indeholder software udviklet af Chris Provenzano, University of California, Berkeley og deres bidragydere. Sablotron Sablotron (Version 0.82) Copyright 2000 Ginger Alliance Ltd. Alle rettigheder forbeholdes a) Den applikationssoftware, der er installeret på dette produkt, inkluderer Sablotron software Version 0.82 (herefter Sablotron 0.82 ), med modifikationer foretaget af produktproducenten. Den originale kode til Sablotron 0.82 er leveret af Ginger Alliance Ltd., den oprindelige udvikler, og den modificerede kode til Sablotron 0.82 er afledt af den originale kode, leveret af Ginger Alliance Ltd. b) Produktproducenten yder garanti og support for applikationssoftwaren i dette produkt, inklusive Sablotron 0.82 som modificeret, og produktproducenten fritstiller Ginger Alliance Ltd., den oprindelige udvikler af Sablotron 0.82, i forhold til disse forpligtelser. c) Sablotron 0.82 og modifikationerne hertil er stillet til rådighed under betingelserne i Mozilla Public License Version 1.1 (herefter MPL 1.1 ), og applikationssoftwaren i dette produkt udgør det Larger Work, der er defineret i MPL 1.1. Applikationssoftwaredelen af dette produkt, med undtagelse af Sablotron 0.82, som modificeret, er licenseret af produktproducenten i henhold til separate aftaler. d) Kildekoden til den modificerede kode af Sablotron 0.82 er tilgængelig på adressen: e) Kildekoden til Sablotron-softwaren er tilgængelig på adressen: f) MPL 1.1 findes på: 5

18 JPEG LIBRARY Den software, der er installeret på dette produkt, er delvist baseret på arbejde udført af the Independent JPEG Group. SASL CMU libsasl Tim Martin Rob Earhart Rob Siemborski Copyright (c) 2001 Carnegie Mellon University. Alle rettigheder forbeholdes. Videredistribution og brug i kildeform og binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt. A Videredistribution af kildekode skal indeholde ovenstående meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse. B Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der medfølger. C Navnet Carnegie Mellon University må ikke anvendes til at anbefale eller promovere produkter, der er afledt af denne software, uden forudgående skriftlig tilladelse. Vedrørende tilladelse eller andre juridiske spørgsmål, bedes du kontakte: Office of Technology Transfer Carnegie Mellon University 5000 Forbes Avenue Pittsburgh, PA (412) , fax: (412) D Redistributioner under enhver form skal indeholde følgende anerkendelse: Dette produkt indeholder software, der er udviklet af Computing Services på Carnegie Mellon University (http://www.cmu.edu/computing/). CARNEGIE MELLON UNIVERSITY FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR ANGÅENDE DENNE SOFTWARE, INKLUSIVE ALLE INDIREKTE GARAN- TIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED, OG UNDER INGEN OMSTÆN- DIGHEDER KAN CARNEGIE MELLON UNIVERSITY GØRES ANSVARLIG FOR NOGEN FORM FOR SPECIEL ELLER INDIREKTE SKADE ELLER FØL- GESKADE ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR SKADER SOM FØLGE AF BRUGS-, DATA- ELLER DRIFTSTAB, HVAD ENTEN DER ER TALE OM ET KONTRAKTRETSLIGT FORHOLD, FORSØMMELIGHED ELLER EN ANDEN SKADEVOLDENDE HANDLING SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE NED BRUG AF DENNE SOFTWARE ELLER DENNES YDELSE. 6

19 MD4 Copyright (C) , RSA Data Security, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Licens til kopiering og anvendelse af denne software gives, forudsat at denne brug identificeres som RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm i alt materiale, der nævner eller refererer til denne software eller dens funktion. Licens gives også til at oprette og bruge afledte arbejder, forudsat at sådanne arbejder identificeres som afledt af RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm i alt materiale, der nævner eller refererer til det afledte arbejde. RSA Data Security, Inc. udsteder ingen erklæringer vedrørende hverken salgbarheden af denne software eller softwarens egnethed til noget specifikt formål. Softwaren leveres "som den er", uden udtrykt eller underforstået garanti af nogen art. Disse noter skal bibeholdes i alle kopier af enhver del af denne dokumentation og/eller software. MD5 Copyright (C) , RSA Data Security, Inc. Oprettet Alle rettigheder forbeholdes. Licens til kopiering og anvendelse af denne software gives, forudsat at denne brug identificeres som RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm i alt materiale, der nævner eller refererer til denne software eller dens funktion. Licens gives også til at oprette og bruge afledte arbejder, forudsat at sådanne arbejder identificeres som afledt af RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm i alt materiale, der nævner eller refererer til det afledte arbejde. RSA Data Security, Inc. udsteder ingen erklæringer vedrørende hverken salgbarheden af denne software eller softwarens egnethed til noget specifikt formål. Softwaren leveres "som den er", uden udtrykt eller underforstået garanti af nogen art. Disse noter skal bibeholdes i alle kopier af enhver del af denne dokumentation og/eller software. 7

20 Samba (version ja-1.1) Til SMB-transmission anvender denne maskinen Samba version ja-1.1 (herefter kaldet Samba ja-1.1). Copyright Andrew Tridgell Dette program er gratis software; du kan videregive og/eller ændre det under betingelserne i GNU General Public License som offentliggjort af the Free Software Foundation; enten version 2 af licensen eller (efter eget valg) en senere version. Dette program distribueres i håbet om, at det kan være til nytte, men UDEN GA- RANTI, herunder den underforståede garanti for SALGBARHED eller EGNET- HED TIL BESTEMTE FORMÅL. Se GNU General Public License for yderligere detaljer. Sammen med dette program har du modtaget en kopi af GNU General Public License; skulle dette ikke være tilfældet, skriv da til Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA Kildekoden til SMB-transmission med denne maskine kan downloades fra følgende websted: RSA BSAFE Dette produkt indeholder RSA BSAFE -kryptograferings- eller sikkerhedsprotokolsoftware fra RSA Security Inc. RSA og BSAFE er registrerede varemærker tilhørende RSA Security Inc. i USA og/eller andre lande. RSA Security Inc. Alle rettigheder forbeholdt. 8

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Kopieringaforiginaler Scanning via en computer Afsendelse og modtagelse af en fax Konfigurationafmaskinen via betjeningspanelet

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Forberedelse til udskrivning Opsætning af printerdriveren Andre udskrivningsopgaver Direkte udskrivning fra et digitalt kamera (PictBridge)

Læs mere

Brugervejledning NPD5015-00 DA

Brugervejledning NPD5015-00 DA NPD5015-00 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390 Phaser 3200MFP Brugervejledning 604E39390 2007 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Den hævdede ophavsretsbeskyttelse omfatter alle former for og alt indhold i ophavsretligt beskyttet materiale

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611 http://da.yourpdfguides.com/dref/589964

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611 http://da.yourpdfguides.com/dref/589964 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1611 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Læs mere

Sikkerhedsinformation

Sikkerhedsinformation Brugermanual Sikkerhedsinformation Ved brugen af dette udstyr skal nedenstående sikkerhedsforskrifter altid følges. Sikkerhed under brugen I denne manual bruges følgende vigtige symboler: ADVARSEL: Indikerer

Læs mere

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe

Læs mere

hp psc 2200 series all-in-one

hp psc 2200 series all-in-one all-in-one referencehåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til et andet sprog uden forudgående

Læs mere

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referencevejledning Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001 http://da.yourpdfguides.com/dref/589574

Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001 http://da.yourpdfguides.com/dref/589574 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA CF9001 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning NPD4756-02 DA

Brugervejledning NPD4756-02 DA NPD4756-02 DA Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker... 11 Brug af denne vejledning.... 12 Konventioner... 12 Ulovlige kopier og udskrifter.... 13 Produktfunktioner... 13 Funktioner...

Læs mere

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006 X850e, X852e, X854e Brugervejledning Januar 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2006

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

hp LaserJet 4100 mfp brug

hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af

Læs mere