Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger

2 Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjeningen og brugen af dette produkt Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger maskinen, af hensyn til din egen sikkerhed og for at få mest mulig nytte af maskinen. Opbevar denne vejledning i nærheden af maskinen, så du hurtigt kan slå op i den. Vigtigt! Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Selskabet kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for direkte, indirekte, specielle, hændelige skader eller følgeskader, der opstår som følge af håndtering eller betjening af maskinen. Sørg for at læse Sikkerhedsoplysninger, før du bruger denne maskine, for at opnå sikker og korrekt brug. ninger: Visse illustrationer i denne vejledning kan afvige en smule fra den leverede maskine. Visse former for ekstraudstyr er muligvis ikke tilgængeligt i visse lande. Kontakt venligst din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger. Lasersikkerhed: Denne maskine betragtes som en klasse 1-laserenhed, der er sikker til kontor-/edb-brug. Maskinen indeholder to GaAIAs-laserdioder, 5 milliwatt, nanometer bølgelængde for hver emitter. Direkte eller indirekte reflekteret øjenkontakt med laserstrålen kan forårsage alvorlige øjenskader. Sikkerhedsforanstaltningerne og låsemekanismerne er designet til at forhindre enhver mulig udstråling af laserstrålen på brugeren. Følgende mærkat findes på maskinens bagside. Forsigtig: Regulering, tilpasning eller anvendelse af procedurer, bortset fra de i denne vejledning anførte, kan medføre bestrålingsfare. ninger: Modelnavne på maskinerne vises ikke på de efterfølgende sider. Se efter, hvilken maskinmodel du har, før du læser denne vejledning. Se S.15 Maskintyper for at få yderligere oplysninger. Type 1: DSm735 Type 2: DSm745 Visse typer kan ikke fås i alle lande. Kontakt venligst din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger. Der anvendes to typer størrelsesangivelser i denne vejledning. Til denne maskine anvendes den metriske version. For at opnå en god kopieringskvalitet anbefaler leverandøren, at leverandørens originale toner anvendes. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller udgifter, der måtte opstå ved brug af andre dele end originale dele og komponenter fra leverandøren af dine kontorprodukter. Strømkilde V, 50/60Hz, 8A eller mere Sørg for at tilslutte strømkablet til en strømkilde som ovennævnte. Se S.157 Strømforsyning for at få yderligere oplysninger om strømkilder.

3 Vejledninger til denne maskine Følgende vejledninger beskriver driftsprocedurerne for denne maskine. Se de relevante dele i vejledningen for oplysninger om bestemte funktioner. De leverede vejledninger er specifikke for de enkelte maskintyper. Du skal bruge Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader for at kunne se vejledningen som en PDF-fil. Der medfølger to cd-rom er: Cd-rom 1 Operating Instructions Cd-rom 2 Scanner Driver and Document Management Utility Vejledning om generelle indstillinger (denne vejledning) (PDF-fil - cd-rom 1) Giver et overblik over maskinen, og beskriver Systemindstillinger (f.eks. indstillinger for papirkassette), dokumentserverfunktioner og fejlfinding. Se i denne vejledning for adressebogsprocedurer, som f.eks. registrering af faxnumre, -adresser og brugerkoder. Sikkerhedsreference Denne vejledning er beregnet til administratorer af denne maskine. Den beskriver de sikkerhedsfunktioner, som administratoren kan anvende til at beskytte data imod indgreb, eller til forhindring af uautoriseret brug af maskinen. Se også i denne vejledning, hvis du ønsker oplysninger om procedurer for registrering af administratorer samt indstilling af godkendelse af bruger og administrator. Netværksvejledning (PDF-fil - cd-rom 1) Indeholder oplysninger om konfiguration og drift af printeren i et netværksmiljø eller vha. software. Denne vejledning dækker alle modeller, og den indeholder derfor omtale af funktioner og indstillinger, der muligvis ikke er til rådighed på din model. Billeder, illustrationer, funktioner og understøttede operativsystemer kan være andre end dem, der gælder for din model. Kopireference (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver handlinger, funktioner og fejlfinding for maskinens kopifunktion. Faxreference <Grundlæggende funktioner> (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver handlinger, funktioner og fejlfinding for maskinens faxfunktion. Faxreference <Avancerede funktioner> (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver avancerede faxfunktioner som f.eks. linjeindstillinger og procedurer for registrering af ID er. i

4 Printerreference (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver systemindstillinger, handlinger, funktioner og fejlfinding for maskinens printerfunktion. Scannerreference (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver handlinger, funktioner og fejlfinding for maskinens scannerfunktion. Vejledninger for DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite er et program, der findes på cd-rom en mærket Scanner Driver and Document Management Utility. DeskTopBinder Lite Installationsguide (PDF-fil - cd-rom2) Beskriver detaljeret installation af samt driftsmiljø for DeskTopBinder Lite. Denne vejledning kan aktiveres fra skærmbilledet [Installation], når DeskTopBinder Lite er installeret. DeskTopBinder Introduktion til (PDF-fil - cd-rom2) Beskriver drift af DeskTopBinder Lite og indeholder et overblik over funktionerne. Denne vejledning føjes til menuen [Start], når DeskTopBinder Lite installeres. Vejledning til Auto Document Link (PDF-fil - cd-rom2) Beskriver handlinger og funktioner i forbindelse med Auto Document Link installeret med DeskTopBinder Lite. Denne vejledning føjes til menuen [Start], når DeskTopBinder Lite installeres. Andre vejledninger PS3-tillæg (PDF-fil - cd-rom1) Unix-tillæg (fås hos en autoriseret forhandler eller som PDF-fil på vores webside). ii

5 Dette kan du gøre med denne maskine Herunder introduceres denne maskines funktioner og de relevante vejledninger, der indeholder detaljerede oplysninger om funktionerne. Produkter, der er mærket med *, er ekstraudstyr. Du kan finde oplysninger om ekstraudstyrsprodukterne i S.19 Ekstraudstyr, eller du kan kontakte din lokale forhandler. Kopi-, fax-, printer- og scannerfunktioner Brug af lagrede dokumenter GCKONN2J AHT002S Denne maskine indeholder kopi-, fax-*, printer-* og scanner*-funktioner. Du kan lave kopier af originaler. Ved hjælp af en efterbehandler* kan du sortere og hæfte kopier. Se Kopireference. Du kan sende originaler pr. fax eller og modtage faxer fra andre. Se Faxreference <Grundlæggende funktioner> og Faxreference <Avancerede funktioner>. Du kan udskrive dokumenter, der er oprettet i computerprogrammer. Se Printerreference. Du kan scanne originaler og sende scanningsfiler til en computer. Se Scannerreference. Du kan gemme filer, der er scannet af denne maskine, eller filer, der er sendt fra andre faxmaskiner eller computere, til maskinens harddisk. Du kan udskrive og faxe gemte filer alt efter behov. Du kan også ændre udskriftsindstillinger og udskrive mange dokumenter (Dokumentserver). Se S.37 Brug af dokumentserver. Med DeskTopBinder Professional*/Lite kan du søge efter, kontrollere, udskrive og slette gemte dokumenter vha. din computer. Du kan også hente lagrede dokumenter, der er scannet i scannertilstand. Ved hjælp af file format converter* kan du endda overføre dokumenter, der er gemt i kopi- og printerfunktionerne, til din computer. Se Netværksvejledning og Scannerreference. iii

6 Papirløs faxtransmission og - modtagelse Faxtransmission og - modtagelse via internettet Modtagelse GCKONN8J Du kan gemme modtagne faxmeddelelser på maskinens harddisk i stedet for at udskrive dem på papir. Du kan bruge DeskTopBinder Professional eller Web Image Monitor til at kontrollere, udskrive, slette, hente, eller downloade dokumenter vha. din computer (Lagring af modtagne dokumenter). Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Transmission GCKONN3J Du kan sende faxdokumenter via ved at angive modtageren s -adresse (Internet-faxtransmission). Du kan modtage afsendte dokumenter via internetfax eller fra computere (Internet-faxmodtagelse). Se Faxreference <Grundlæggende funktioner>. Du kan sende faxer via data, som f.eks. IP-adresse til at angive IP-faxdestinationen (IP-faxtransmission). De overførte filer kan modtages via en internet-faxmaskine (IP-faxmodtagelse). Se Faxreference <Grundlæggende funktioner>. Brug af scanneren i et netværksmiljø AHT003S Du kan sende dokumenter, der er oprettet i dine computerprogrammer til andres faxmaskiner direkte, uden at skulle udføre et udskriftsjob (LAN-fax). Se Faxreference <Avancerede funktioner>. AHT005S iv

7 Du kan sende scanningsfiler til en angiven destination vha. (Sende scanningsfil via ). Se Scannerreference. Med ScanRouter delivery software kan du gemme scanningsfiler i angivne destinationer på netværkscomputere (Ved hjælp af funktionen for netværksleveringsscanneren). Se Scannerreference. Du kan sende scanningsfiler direkte til mapper (Sende scanningsfil via Scan til mappe). Se Scannerreference. Overvågning af maskinen via computer Administration af maskinen/beskyttelse af dokumenter (sikkerhedsfunktioner) AHT006S Du kan beskytte dokumenter imod uautoriseret adgang, og stoppe ikke-tilladt kopiering af dem. Se Sikkerhedsreference. Du kan styre maskinanvendelsen samt forhindre, at maskinindstillingerne bliver ændret uden tilladelse. Se Sikkerhedsreference. Ved hjælp af passwords kan du forhindre uautoriseret adgang via netværket. Se Sikkerhedsreference. Du kan slette dataene på harddisken og derved forhindre, at information lækker fra virksomheden. Se vejledningen for DataOverWriteSecurity Unit* og Sikkerhedsreference. AHT007S Du kan overvåge maskinstatus og ændre indstillinger vha. en computer. Vha. SmartDeviceMonitor for Admin, SmartDeviceMonitor for Client eller Web Image Monitor kan du bruge en computer til at se maskinens status, som f.eks. kontrol af mængden af papir eller papirstop m.v. Se Netværksvejledning. Du kan bruge Web Image Monitor til at udføre netværksindstillinger. Se Netværksvejledning. Du kan også bruge Web Image Monitor til registrering og administration af emner som f.eks. brugerkoder, faxnumre, adresser og mapper i adressebogen. Se hjælpen til Web Image Monitor. Vha. Web Image Monitor kan du modtage s, der giver dig besked, når en toner er tom, eller hvis der opstår papirstop. Se hjælpen til Web Image Monitor. Med Web Image Monitor kan du modtage oplysninger om maskinstatus via . Se hjælpen til Web Image Monitor. v

8 Forhindring af uautoriseret kopi Hvis et dokument, der er beskyttet mod uautoriseret kopiering, kopieres på en maskine, der er udstyret med Copy Data Security Unit*, bipper maskinen for at orientere brugere om, at der forsøges uautoriseret kopiering. Se Sikkerhedsreference. AHU004S Via printerdriveren kan du indkapsle et mønster i det udskrevne dokument. Hvis dokumentet kopieres på en maskine med Copy Data Security Unit*, bliver beskyttede sider gråtonede i kopierne for at forhindre, at fortrolige oplysninger kopieres. Hvis dokumentet kopieres på en maskine uden Copy Data Security Unit*, bliver den skjulte tekst iøjnefaldende på kopien og viser dermed, at kopien er uautoriseret. Se printerdriverhjælp og Printerreference. Med printerdriveren kan du indkapsle tekst i det udskrevne dokument for at forhindre uautoriseret kopiering. Hvis dokumentet kopieres, scannes eller gemmes i en dokumentserver af en kopimaskine eller en multifunktionsprinter, bliver den indkapslede tekst iøjnefaldende på kopien for at modvirke uautoriseret kopiering. Se printerdriverhjælp og Printerreference. vi

9 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledninger til denne maskine...i Dette kan du gøre med denne maskine...iii Kopi-, fax-, printer- og scannerfunktioner... iii Brug af lagrede dokumenter... iii Papirløs faxtransmission og -modtagelse... iv Faxtransmission og -modtagelse via internettet... iv Brug af scanneren i et netværksmiljø... iv Administration af maskinen/beskyttelse af dokumenter (sikkerhedsfunktioner)... v Overvågning af maskinen via computer... v Forhindring af uautoriseret kopi... vi!...1 Copyright og varemærker...2 Varemærker...2 Oplysninger om installeret software...2 Sådan læses denne vejledning...9 Sikkerhedsoplysninger...10 Sikkerhed under drift...10 Placering af mærker med RADVARSEL og RFORSIGTIG...12 ENERGY STAR-programmet...13 Maskintyper Kom godt i gang Oversigt over de enkelte dele...17 Ekstraudstyr...19 Eksternt udstyr...19 Internt udstyr...20 Kontrolpanel...21 Displaypanel...23 Når godkendelsesskærmbilledet vises...24 Start af maskinen...25 Sådan tændes der på hovedkontakten...25 Start af maskinen...25 Sådan slukkes der for maskinen...26 Sådan slukkes der på hovedkontakten...26 Energibesparelse Kombinerede funktioner Sådan skifter du funktion...29 Multiadgang...31 vii

10 3. Dokumentserver Forholdet mellem dokumentserveren og andre funktioner...35 Dokumentserver-display...36 Brug af dokumentserver...37 Lagring af data...37 Ændring af et lagret dokuments filnavn, brugernavn eller password...40 Søgning efter lagrede dokumenter...41 Udskrivning af gemte dokumenter...42 Sletning af gemte dokumenter...45 Visning af lagrede dokumenter med Web Image Monitor...46 Downloading af lagrede dokumenter...46 Indstillinger for dokumentserveren Brugerfunktioner (Systemindstillinger) Menuen Brugerfunktioner (Systemindstillinger)...49 Adgang til Brugerfunktioner (Systemindstillinger)...52 Ændring af standardindstillinger...52 Afslutning af Brugerfunktioner...52 Indstillinger, der kan ændres med Brugerfunktioner...53 Generelle funktioner...53 Papirkass. indstil Timerindstillinger...60 Administratorværktøjer Registrering af adresser og brugere for fax-/scanner-funktioner Adressebog...71 Registrering af navne...74 Registrering af et navn...74 Ændring af et registreret navn...75 Sletning af et registreret navn...75 Godkendelsesinformation...76 Registrering af en ny brugerkode...76 Ændring af en brugerkode...77 Sletning af en brugerkode...78 Visning af tælleren for hver brugerkode...78 Udskrivning af tælleren for hver brugerkode...78 Sletning af antallet af udskrifter...79 Faxdestination...81 Registrering af faxdestination...82 Ændring af en registreret faxdestination...84 Sletning af en registreret faxdestination...85 Registrering af en IP-faxdestination...86 Ændring af en registreret IP-faxdestination...87 Sletning af en registreret IP-faxdestination destination...89 Registrering af en -destination...89 Ændring af en registreret -destination...90 Sletning af en registreret -destination...91 viii

11 Registrering af mapper...92 Brug af SMB for tilslutning...92 Brug af FTP for tilslutning...96 Brug af NCP for tilslutning...99 Registrering af navne til en gruppe Registrering af en ny gruppe Registrering af navne til en gruppe Visning af navne registreret i grupper Fjernelse af et navn fra en gruppe Ændring af et gruppenavn Sletning af en gruppe Tilføjelse af en gruppe til en anden gruppe Sletning af en gruppe i en gruppe Registrering af en beskyttelseskode Registrering af en beskyttelseskode for en enkelt bruger Registrering af en beskyttelseskode for en gruppebruger Registrering af overførselsanmodning Registrering af en overførselsstation/modtagestation Ændring af en registreret overførselsstation/modtagestation Sletning af en registreret overførselsstation/modtagestation Registrering af godkendelse SMTP-godkendelse LDAP-godkendelse Fejlsøgning Hvis maskinen ikke fungerer som forventet Generelt Dokumentserver B Ilægning af papir Ilægning af papir i papirkassetterne Ilægning af papir i elevatorkassetten (ekstra) D Påfyldning af toner Fjernelse af toner Indsætning af toner x Udredning af papirstop Ændring af papirformat Ændring af papirkassettens papirformat d Tilføj hæfteklammer arks efterbehandler Efterbehandler med 2 bakker Booklet-efterbehandler Fjernelse af sammenkørte hæfteklammer arks efterbehandler Efterbehandler med 2 bakker Booklet-efterbehandler y Fjernelse af hulafklip Udskiftning af stempelpatron ix

12 7. ninger Råd og advarsler Toner Håndtering af toner Opbevaring af toner Brugt toner Placering af maskinen Maskinmiljø Flytning Strømforsyning Adgang til maskinen Vedligeholdelse Maskine Rengøring af glaspladen Rengøring glaspladelåg Rengøring af den automatiske dokumentføder Ændring af fotolederenheden (PCU) Andre funktioner Forespørgsel Ændring af sprog Tæller Visning af den samlede tæller Indtastning af tekst Indtastning af tekst Tilgængelige tegn Taster Sådan indtastes tekst Specifikationer Hovedenhed Ekstraudstyr Glaspladelåg Automatisk dokumentføder arks efterbehandler Efterbehandler med 2 bakker Hul-kit Booklet-efterbehandler Broenhed Intern kassette 2 (1-rums bakke) Elevatorkassette Papirkassettenhed Kopipapir Anbefalede papirformater og -typer Ubrugeligt papir Opbevaring af papir INDEKS x

13 ! ning til brugere af trådløst LAN-interface (ekstraudstyr) ning til brugere i EEA-lande European Environment Agency Dette produkt overholder de grundlæggende krav og forskrifter i Europa-Parlamentets og -Rådets direktiv 1999/5/EC af 9. marts 1999 om radioudstyr og telekommunikationsterminaludstyr og den gensidige anerkendelse af deres overensstemmelse. CE-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på internettet på adressen: Dette produkt er kun beregnet til brug i EEA-lande eller andre godkendte lande. Udendørs brug af dette produkt er forbudt i Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien og Holland. 1

14 Copyright og varemærker Varemærker Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker, tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Acrobat er et registreret varemærke, tilhørende Adobe Systems Incorporated. Bluetooth -mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Ricoh Company, Ltd. er under licens. NetWare er et registreret varemærke tilhørende Novell, Inc. Andre produktnavne anvendes udelukkende til identificering og kan være varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Vi frasiger os alle rettigheder til disse varemærker. De korrekte navne på Windows-operativsystemerne er følgende: Produktnavnet Windows 95 er Microsoft Windows 95. Produktnavnet Windows 98 er Microsoft Windows 98. Produktnavnet Windows Me er Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Produktnavnene på Windows 2000 er følgende: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnavnene på Windows XP er følgende: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnavnene Windows Server 2003 er som følger: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Web Edition Produktnavnene Windows NT er følgende: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Oplysninger om installeret software expat 2 Softwaren, inklusive controller osv. (herefter kaldet "software"), der er installeret på dette produkt, bruger expat på de nedenfor nævnte betingelser. Produktets producent yder garanti og support på produktets software, herunder expat, og producenten friholder den oprindelige udvikler og copyright-indehaver af expat fra disse forpligtelser. Oplysninger om expat findes på adressen:

15 Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Centre, Ltd. og Clark Cooper. Copyright 2001, 2002 Expat maintainers. Der gives hermed tilladelse, uden modydelse, til enhver, der får en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler (Softwaren), til at handle med Softwaren uden begrænsning, herunder, men ikke begrænset til, retten til at bruge, kopiere, ændre, integrere, udgive, distribuere, give i underlicens og/eller sælge kopier af Softwaren, og til at tillade personer, som Softwaren leveres til, det samme på følgende betingelser: Meddelelsen ovenfor om ophavsret og denne tilladelse skal medtages i alle kopier eller betydelige dele af Softwaren. SOFTWAREN LEVERES, SOM DEN ER OG FOREFINDES, UDEN NOGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUN- DER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNET- HED TIL SPECIELLE FORMÅL, OG AT SOFTWAREPRODUKTET IKKE KRÆNKER TREDJEMANDS VAREMÆRKE, PATENT OG OPHAVSRET. UD- VIKLERNE ELLER COPYRIGHT-INDEHAVERNE KAN I INTET TILFÆLDE BLIVE HOLDT ANSVARLIG FOR NOGET KRAV, SKADER ELLER ANDET ANSVAR, HVAD ENTEN DER ER TALE OM ET KONTRAKTRETSLIGT FOR- HOLD, EN SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET, I FORBINDEL- SE MED ELLER PÅ GRUND AF SOFTWAREN ELLER BRUG AF ELLER ANDRE HANDLINGER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN. NetBSD 1. Meddelelse om ophavsret for NetBSD For alle brugere, der skal anvende dette produkt: Dette produkt indeholder NetBSD-operativsystemet: For størstedelens vedkommende er den software, der udgør NetBSD-operativsystemet, ikke offentligt tilgængelig. Udviklerne bevarer deres ophavsret. Følgende tekst viser den meddelelse om ophavsret, der bruges i forbindelse med en stor del NetBSD-kildekode. Den nøjagtige meddelelse om ophavsret, der gælder for hver enkelt fil/binære fil, kan ses i kildekodens træstruktur. En komplet kildekode finder du på Copyright 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Videredistribution og brug i kildeform og binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt. A Videredistribution af kildekode skal indeholde ovenstående meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse. B Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der medfølger. C Alt reklamemateriale, der nævner funktioner eller brug af denne software, skal indeholde følgende meddelelse: Dette produkt indeholder software udviklet af NetBSD Foundation, Inc. og deres bidragydere. 3

16 D Hverken navnet på NetBSD Foundation eller bidragydernes navne må bruges til at godkende eller fremme produkter, der udvikles på basis af denne software, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse. DENNE SOFTWARE LEVERES AF NETBSD FOUNDATION, INC. OG SAMAR- BEJDSPARTNERE, "SOM DEN ER OG FOREFINDES", OG DE FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅ- ET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅET ANSVAR FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. NETBSD FOU- NDATION OG BIDRAGYDERNE KAN I INTET TILFÆLDE BLIVE HOLDT AN- SVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE SKADER, PØNALSKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENE- STER, BRUGS-, DATA- ELLER DRIFTSTAB ELLER DRIFTSFORSTYRRELSER), HVORDAN DET END ER SKET OG IFØLGE EN HVILKEN SOM HELST AN- SVARSTEORI, HVAD ENTEN DER ER TALE OM ET KONTRAKTRETSLIGT FOR- HOLD, ET OBJEKTIVT ANSVAR ELLER EN SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER FORSØMMELIGHED ELLER ANDET) SOM RESULTAT AF BRUG AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DER ER BLEVET UNDERRETTET OM MU- LIGHEDEN FOR SKADER. 2. Liste over udviklernes navne Alle produktnavne, der nævnes her, er varemærker tilhørende de respektive ejere. De følgende meddelelser er nødvendige for at opfylde licensbetingelserne for den software, vi har nævnt i dette dokument. Dette produkt indeholder software udviklet af University of California, Berkeley og deres bidragydere. Dette produkt indeholder software udviklet af Jonathan R. Stone i forbindelse med NetBSD-projektet. Dette produkt indeholder software udviklet af NetBSD Foundation, Inc. og deres bidragydere. Dette produkt indeholder software udviklet af Manuel Bouyer. Dette produkt indeholder software udviklet af Charles Hannum. Dette produkt indeholder software udviklet af Charles M. Hannum. Dette produkt indeholder software udviklet af Christopher G. Demetriou. Dette produkt indeholder software udviklet af TooLs GmbH. Dette produkt indeholder software udviklet af Terrence R. Lambert. Dette produkt indeholder software udviklet af Adam Glass og Charles Hannum. Dette produkt indeholder software udviklet af Theo de Raadt. Dette produkt indeholder software udviklet af Jonathan Stone og Jason R. Thorpe i forbindelse med NetBSD-projektet. Dette produkt indeholder software udviklet af University of California, Lawrence Berkeley Laboratory og deres bidragydere. Dette produkt indeholder software udviklet af Christos Zoulas. 4

17 Dette produkt indeholder software udviklet af Christopher G. Demetriou i forbindelse med NetBSD-projektet. Dette produkt indeholder software udviklet af Paul Kranenburg. Dette produkt indeholder software udviklet af Adam Glass. Dette produkt indeholder software udviklet af Jonathan Stone. Dette produkt indeholder software udviklet af Jonathan Stone i forbindelse med NetBSD-projektet. Dette produkt indeholder software udviklet af Winning Strategies, Inc. Dette produkt indeholder software udviklet af Frank van der Linden i forbindelse med NetBSD-projektet. Dette produkt indeholder software udviklet af Frank van der Linden i forbindelse med NetBSD-projektet. Dette produkt indeholder software udviklet af Jason R. Thorpe i forbindelse med NetBSD-projektet. Softwaren blev udviklet af University of California, Berkeley. Dette produkt indeholder software udviklet af Chris Provenzano, University of California, Berkeley og deres bidragydere. Sablotron Sablotron (Version 0.82) Copyright 2000 Ginger Alliance Ltd. Alle rettigheder forbeholdes a) Den applikationssoftware, der er installeret på dette produkt, inkluderer Sablotron software Version 0.82 (herefter Sablotron 0.82 ), med modifikationer foretaget af produktproducenten. Den originale kode til Sablotron 0.82 er leveret af Ginger Alliance Ltd., den oprindelige udvikler, og den modificerede kode til Sablotron 0.82 er afledt af den originale kode, leveret af Ginger Alliance Ltd. b) Produktproducenten yder garanti og support for applikationssoftwaren i dette produkt, inklusive Sablotron 0.82 som modificeret, og produktproducenten fritstiller Ginger Alliance Ltd., den oprindelige udvikler af Sablotron 0.82, i forhold til disse forpligtelser. c) Sablotron 0.82 og modifikationerne hertil er stillet til rådighed under betingelserne i Mozilla Public License Version 1.1 (herefter MPL 1.1 ), og applikationssoftwaren i dette produkt udgør det Larger Work, der er defineret i MPL 1.1. Applikationssoftwaredelen af dette produkt, med undtagelse af Sablotron 0.82, som modificeret, er licenseret af produktproducenten i henhold til separate aftaler. d) Kildekoden til den modificerede kode af Sablotron 0.82 er tilgængelig på adressen: e) Kildekoden til Sablotron-softwaren er tilgængelig på adressen: f) MPL 1.1 findes på: 5

18 JPEG LIBRARY Den software, der er installeret på dette produkt, er delvist baseret på arbejde udført af the Independent JPEG Group. SASL CMU libsasl Tim Martin Rob Earhart Rob Siemborski Copyright (c) 2001 Carnegie Mellon University. Alle rettigheder forbeholdes. Videredistribution og brug i kildeform og binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt. A Videredistribution af kildekode skal indeholde ovenstående meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse. B Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der medfølger. C Navnet Carnegie Mellon University må ikke anvendes til at anbefale eller promovere produkter, der er afledt af denne software, uden forudgående skriftlig tilladelse. Vedrørende tilladelse eller andre juridiske spørgsmål, bedes du kontakte: Office of Technology Transfer Carnegie Mellon University 5000 Forbes Avenue Pittsburgh, PA (412) , fax: (412) D Redistributioner under enhver form skal indeholde følgende anerkendelse: Dette produkt indeholder software, der er udviklet af Computing Services på Carnegie Mellon University (http://www.cmu.edu/computing/). CARNEGIE MELLON UNIVERSITY FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR ANGÅENDE DENNE SOFTWARE, INKLUSIVE ALLE INDIREKTE GARAN- TIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED, OG UNDER INGEN OMSTÆN- DIGHEDER KAN CARNEGIE MELLON UNIVERSITY GØRES ANSVARLIG FOR NOGEN FORM FOR SPECIEL ELLER INDIREKTE SKADE ELLER FØL- GESKADE ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR SKADER SOM FØLGE AF BRUGS-, DATA- ELLER DRIFTSTAB, HVAD ENTEN DER ER TALE OM ET KONTRAKTRETSLIGT FORHOLD, FORSØMMELIGHED ELLER EN ANDEN SKADEVOLDENDE HANDLING SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE NED BRUG AF DENNE SOFTWARE ELLER DENNES YDELSE. 6

19 MD4 Copyright (C) , RSA Data Security, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Licens til kopiering og anvendelse af denne software gives, forudsat at denne brug identificeres som RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm i alt materiale, der nævner eller refererer til denne software eller dens funktion. Licens gives også til at oprette og bruge afledte arbejder, forudsat at sådanne arbejder identificeres som afledt af RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm i alt materiale, der nævner eller refererer til det afledte arbejde. RSA Data Security, Inc. udsteder ingen erklæringer vedrørende hverken salgbarheden af denne software eller softwarens egnethed til noget specifikt formål. Softwaren leveres "som den er", uden udtrykt eller underforstået garanti af nogen art. Disse noter skal bibeholdes i alle kopier af enhver del af denne dokumentation og/eller software. MD5 Copyright (C) , RSA Data Security, Inc. Oprettet Alle rettigheder forbeholdes. Licens til kopiering og anvendelse af denne software gives, forudsat at denne brug identificeres som RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm i alt materiale, der nævner eller refererer til denne software eller dens funktion. Licens gives også til at oprette og bruge afledte arbejder, forudsat at sådanne arbejder identificeres som afledt af RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm i alt materiale, der nævner eller refererer til det afledte arbejde. RSA Data Security, Inc. udsteder ingen erklæringer vedrørende hverken salgbarheden af denne software eller softwarens egnethed til noget specifikt formål. Softwaren leveres "som den er", uden udtrykt eller underforstået garanti af nogen art. Disse noter skal bibeholdes i alle kopier af enhver del af denne dokumentation og/eller software. 7

20 Samba (version ja-1.1) Til SMB-transmission anvender denne maskinen Samba version ja-1.1 (herefter kaldet Samba ja-1.1). Copyright Andrew Tridgell Dette program er gratis software; du kan videregive og/eller ændre det under betingelserne i GNU General Public License som offentliggjort af the Free Software Foundation; enten version 2 af licensen eller (efter eget valg) en senere version. Dette program distribueres i håbet om, at det kan være til nytte, men UDEN GA- RANTI, herunder den underforståede garanti for SALGBARHED eller EGNET- HED TIL BESTEMTE FORMÅL. Se GNU General Public License for yderligere detaljer. Sammen med dette program har du modtaget en kopi af GNU General Public License; skulle dette ikke være tilfældet, skriv da til Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA Kildekoden til SMB-transmission med denne maskine kan downloades fra følgende websted: RSA BSAFE Dette produkt indeholder RSA BSAFE -kryptograferings- eller sikkerhedsprotokolsoftware fra RSA Security Inc. RSA og BSAFE er registrerede varemærker tilhørende RSA Security Inc. i USA og/eller andre lande. RSA Security Inc. Alle rettigheder forbeholdt. 8

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Kopi-/dokumentserverreference

Kopi-/dokumentserverreference Betjeningsvejledning Kopi-/dokumentserverreference 1 3 4 Placering af originaler Kopiering Dokumentserver Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger maskinen, og opbevar den i nærheden for

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG

Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG Hardwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vejledning om printeren Installation af ekstraudstyr Tilslutning af printeren Konfiguration Papir og andre medier Udskiftning af forbrugsstoffer og vedligeholdelsessæt

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Læs dette først. Medfølgende vejledninger til denne maskine. Sikkerhedsoplysninger om denne maskine. Øvrige oplysninger om denne maskine.

Læs dette først. Medfølgende vejledninger til denne maskine. Sikkerhedsoplysninger om denne maskine. Øvrige oplysninger om denne maskine. Læs dette først Medfølgende vejledninger til denne maskine Sikkerhedsoplysninger om denne maskine Øvrige oplysninger om denne maskine Tillæg For oplysninger, som ikke findes i de trykte vejledninger, se

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Vedligeholdelseafmaskinen Problemløsning Tillæg Husk først at læse

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud...

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning. Sådan kommer du i gang. Ilægning af papir. Problemløsning

Brugervejledning. Sådan kommer du i gang. Ilægning af papir. Problemløsning Brugervejledning Sådan kommer du i gang Ilægning af papir Problemløsning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

De forskellige måder man scanner på

De forskellige måder man scanner på SCANNER GUIDE De forskellige måder man scanner på - 1 - 1. Introduktion Når man snakker om scanning så kan funktionen enten være en Push eller Pull scanning. Push betyder at man skubber dokumentet til

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Kopieringaforiginaler Scanning via en computer Afsendelse og modtagelse af en fax Konfigurationafmaskinen via betjeningspanelet

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

SP 8300DN. Sort-hvid A3-laserprinter. Printer. 50 S/h s/min. SP 8300DN

SP 8300DN. Sort-hvid A3-laserprinter. Printer. 50 S/h s/min. SP 8300DN SP 8300DN Sort-hvid A3-laserprinter Printer SP 8300DN 50 S/h s/min. Højtydende og driftsikker s/h-laserprinter Laserprinteren SP 8300DN leverer en stærk kombination af høj hastighed, alsidighed og driftsikkerhed.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere