Visitation til misbrugsbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visitation til misbrugsbehandling"

Transkript

1 N Y H E D S B R E V TIL PRAKTISERENDE LÆGER I DETTE NUMMER: VISITATION TIL MISBRUGSBEHANDLING ÅBNING AF HJØRRING SUNDHEDSCENTER NYE TILBUD TIL BORGERE MED KRONISK SYGDOM ÅBEN CAFÉ OG RÅDGIVNING KOMMUNEN SOM LEVERANDØR AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI HENVISNINGER TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI Visitation til misbrugsbehandling efter kommunalreformen Efter kommunalreformen er det kommunerne, der har ansvaret for misbrugsbehandling både alkohol- og stofmisbrugsbehandling, uanset om der er behov for ambulant behandling, dag-, døgn- eller substitutionsbehandling. I Hjørring Kommune foregår visitation til misbrugsbehandling gennem Region Nordjyllands Misbrugscenter. Henvendelse om misbrugsbehandling skal derfor altid ske til Misbrugscenteret. Misbrugscenterets medarbejdere udreder borgerens misbrugsmønster og indstiller til behandlingsform og sted. Bevilling af behandlingstilbud sker herefter i Myndighedsfunktion Misbrug i Handicapafdelingen i Hjørring Kommune. Misbrugscenterets behandlingstilbud indeholder aktuelt: Ambulant og dagbehandling af alkoholmisbrug i lokalerne i Strømgade i Hjørring. Døgnudredning og behandling af alkoholmisbrug på Døgnafdelingen i Vrå (Foldbjergvej 16). NUMMER Ambulant og dagbehandling af stofmisbrug (i Hjørring eller Frederikshavn). Substitutionsbehandling efter visitation af Misbrugscenterets lægekonsulent med udlevering i Regionens Udlevering, Tinpottegyde 6 i Hjørring (ligger ved siden af det kommunale værested Tinpotten) eller på apotek. Regionen driver endvidere et halvvejshus, hvor stofmisbrugere, der er blevet stoffri (typisk efter døgnbehandlingsforløb), kan få støtte til at lære at fungere i normalsamfundet. Døgnbehandling for stofmisbrug foregår på private, godkendte behandlingssteder. Det er meget vigtigt, at en borger ikke sendes i behandling, før forløbet er bevilget. På både alkohol- og stofmisbrugsområdet er der lovgivet om 14 dages behandlingsgaranti. Vi har desværre nogle gange oplevet, at en borger er påbegyndt i behandling på et privat sted med håb om efterfølgende at få økonomisk tilskud til forløbet. Sådanne ansøgninger kan ikke imødekommes, da behandlingsbehovet skal udredes og vurderes, inden bevillingen kan gives. Information om Region Nordjyllands Misbrugscenter, kontaktadresser og telefonnumre kan findes på Kirsten Rasmussen Misbrugskoordinator Tlf

2 Åbningen af det nye Hjørring Sundhedscenter blev et tilløbsstykke Den 10. juni blev Hjørring Sundhedscenter på Banegårdspladsen i Hjørring officielt indviet Der var så stor interesse for at se de nye faciliteter, at åbent hus arrangementet blev forlænget fra 2 til 3 dage, så alle fik mulighed for en rundvisning på Sundhedscenteret. Indvielsen blev markeret med en reception, hvor Borgmester Finn Olesen først bød velkommen, og Sundheds-, Ældre og Handicapudvalgets formand Jørn E. Christiansen efterfølgende klippede den røde snor og dermed officielt kunne erklære Hjørring Sundhedscenter for åbent. Efter talerne var der rundvisning på Sundhedscenteret, og alle fik mulighed for at få målt blodtryk, fedtprocent, lungekapacitet og kondital. Der var mange, både politikere og borgere, der benyttede sig af denne mulighed for at få checket helbredstilstanden og få et godt råd hos en af sundhedskonsulenterne. I løbet af de 3 åbningsdage kunne alle gæster, borgere, brugere og politikere yderligere medvirke i udfærdigelsen af et kunstmaleri og, under billedkunstneren Finn Jakobsens kyndige vejledning, deltage i at male en del af et værk på 3 lærreder, der udstråler sundhed og glæde. Det meget spændende 3-delte maleri hænger nu i Sundhedscenteret til daglig glæde og inspiration for både brugere og personale. Helt op mod 1000 besøgende lagde vejen forbi Banegårdspladsen i løbet af de 3 åbningsdage og var dermed med til at give Hjørring Sundhedscenter en rigtig festlig start. Hjørring Sundhedscenter bliver sundhedens generator i Hjørring Kommune og udover at tilbyde både genoptræning, rehabiliteringskurser og rådgivning omkring sundhed, får også Diabetesforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Hjørring Krisecenter et fælles rådgivningslokale på 2. sal i Sundhedscenteret. Du kan læse mere om Hjørring Sundhedscenter på Har du eller dine ansatte i klinikken lyst til at se de nye omgivelser, er du velkommen til at ringe til afdelingsleder Charlotte Færch Tlf og lave en aftale om rundvisning. Morten Thiel Webkoordinator Tlf

3 Nye tilbud til borgere med kronisk sygdom I Hjørring Sundhedscenter er vi opmærksomme på, at der er kommet forskellige udmeldinger om henvisning til rehabiliteringstilbuddene. Vi vil her understrege, at vi følger de aftaler, der er lavet i lægekommunekontaktudvalget og beklager forvirringen omkring dette. Dvs. at rehabiliteringstilbuddene ikke kræver lægehenvisning, men at patientinformationsfolderen udleveres til relevante patienter. Patienterne kan i folderen se, hvem der skal kontaktes i Hjørring Sundhedscenter for deltagelse. Derfor skal du se bort fra henvisningsdelen i den udsendte mappe Rehabilitering, men de øvrige oplysninger i mappen fx indhold og målgrupper gælder fortsat. Telefonrådgivning om KOL Mandage mellem kl og er der mulighed for at kontakte KOL-sygeplejerske Nuka Mortensen på Tlf Telefonrådgivningen er for borgere og sundhedsfagligt personale, der har spørgsmål om håndtering af sygdommen, rehabilitering eller andet i relation til KOL. Hjørring Sundhedscenter tilbyder nu også rehabilitering for borgere med diabetes og hjertekarsygdomme Hjørring Kommune vil gerne have attraktive rehabiliteringstilbud for kommunens borgere med kroniske sygdomme. Udviklingen af disse tilbud sker i takt med, at kommunen indgår sundhedsaftaler med Regionen på området. Hjørring Sundhedscenter starter i uge 43 hele 3 rehabiliteringsforløb for borgere med henholdsvis KOL, diabetes og hjertekarsygdomme. Rehabiliteringstilbuddene er udviklet efter nationale standarter og tilbydes af sundhedsfagligt personale med specialviden på området. Rehabiliteringstilbuddene arbejder ud fra en målsætning om: At give den enkelte deltager mulighed for at opnå den højest mulige funktionsevne og livskvalitet i sin dagligdag. At forebygge yderligere progression af sygdommen. At styrke patientens egenomsorg. At mindske forbruget af sundhedsydelser. At øge patienternes kompetence, således at mødet med behandlere i sundhedsvæsenet kvalificeres. Du kan læse mere om rehabiliteringstilbuddene for patienter med hjertesygdom og diabetes 2 i nedenstående afsnit. Hjerterehabilitering Hjerterehabilitering - et tilbud til borgere med hjertesygdom, der vil have mere overskud og velvære - trods sygdommen. Har du en patient med iskæmisk hjertesygdom eller moderat hjerteinsufficiens, som du tror vil have gavn af rehabilitering, kan patienten deltage i hjertekurset. Hvilke patienter: Patienter med IHS, som har været indlagt til KAG og/eller ballonudvidelse og udskrives efter en livsstils-samtale. Patienter med stabil AP, som har været indlagt med et smerteanfald og herefter udskrevet. Patienter som har deltaget på et specialiseret rehabiliteringshold i sygehusregi, og som har brug for et længere alment rehabiliteringstilbud. Patienter som har fået konstateret hjerteinsufficiens med funktionsniveau svarende til NYHA 1-2. Patienter som har fået konstateret hjerteinsufficiens med funktionsniveau svarende til NYHA 2-3, og har deltaget på et hjertesvigthold. For disse patienter gælder, at de vil være tilknyttet enten hjertesvigtklinik eller egen læge. Patienter som efter rehabilitering i fase 2 har brug for at komme i et længerevarende tilbud, fase 3, hvor de kan være sammen med ligestillede og have adgang til fagpersonale indenfor hjertesygdom/livsstil. Patienter som har været indlagt med AP/ AMI, og som på baggrund af konkurrerende lidelse ikke kan deltage på et specialiseret rehabiliteringshold. 3

4 Det er gratis for patienten at deltage i hjertekurset, og der starter løbende nye hold. Vi håber, du vil anbefale tilbuddet til relevante patienter. Tilbuddet vil også blive annonceret i dagspressen. Interesserede patienter skal kontakte Hjertesygeplejerske Helle Korsgaard på Tlf eller DM2 rehabilitering Et tilbud til borgere med type 2 diabetes, der vil have mere overskud og velvære - trods sygdommen. Har du en patient med type 2 diabetes, som du tror vil have gavn af rehabilitering, kan patienten deltage i diabeteskurset Lev bedre. Patientgruppe: Der kan deltage nydiagnosticerede borgere, og borgere der har haft diagnosen i længere tid, og som er rimelig velregulerede. Det betyder: Fortsat stor efterspørgsel efter KOL-rehabilitering Der har været afholdt 4 KOL-rehabiliteringskurser fra oktober 2008 til nu, med i alt 45 deltagere - de 41 har gennemført forløbet. Der er generelt set en forbedring af gangdistancen hos 75 % af deltagerne. Har du en patient med KOL (patienter med let til svær KOL og dyspnoegrad på 3), som du tror, vil have gavn af rehabilitering, kan patienten deltage i KOL-kurset. Forløbet indeholder (jf. SST anbefalinger) både træning, undervisning, psykosocial støtte og kostvejledning og varetages af KOL-sygeplejerske, fysioterapeuter og diætist. Der er tale om et gruppeforløb på 8 uger samt en individuel samtale før og efter og desuden opfølgning efter 3, 6 og 12 måneder. patienter uden komplikationer patienter i stabil fase patienter i kompliceret/ustabil fase (i samråd med Regionen/sygehuset) For alle patienter, der deltager, er det væsentligt, at de er motiverede for en livsstilsændring. Desuden er det vigtigt, at patienten har en rimelig gangfunktion, også udendørs. Stok og rollator er dog ingen hindring, blot styringen ikke kræver hjælp. Det er endvidere en forudsætning, at patienten ikke har psykosociale problemer, kognitive defekter eller svær comorbiditet. Det er gratis for patienten at deltage i diabeteskurset, og der starter løbende nye hold. Vi håber, du vil anbefale tilbuddet til relevante patienter. Tilbuddet vil også blive annonceret i dagspressen. Interesserede patienter skal kontakte Diabetessygeplejerske Jette Graarup på Tlf eller 4

5 Der starter et nyt kursusforløb hvert kvartal, og det er gratis for patienten at deltage. Vi håber, du vil anbefale tilbuddet til relevante patienter. Tilbuddet vil også blive annonceret i dagspressen. Interesserede patienter skal kontakte KOL-sygeplejerske Nuka Mortensen på Tlf eller Endnu flere røgfrie hjørringensere! I 2009 har der allerede nu været stor efterspørgsel efter rygestopkurser. Foreløbig har 70 borgere deltaget på et af kommunens rygestopkurser i år. Hjørring Sundhedscenter opretter løbende kurser rundt om i kommunen. Kurserne annonceres i lokalaviserne. Der er også tilbud om individuel rygestoprådgivning. At spise sundt Samarbejde med sundhedsvæsenet Mål for fremtiden Kurserne tilbydes i Hjørring Sundhedscenter flere gange i løbet af året og bliver annonceret i de lokale aviser. Yderligere oplysninger fås hos Nuka Mortensen på tlf eller ChaRlotte Færch Leder af Borgersundhed Tlf I Hjørring Sundhedscenter findes en Quit-linje, hvor det er muligt at få oplysninger om kurser eller andre gode råd til ændring af rygevaner. Nummeret til Quit-linjen er Tlf Såfremt en patient har et ønske om rygestop, kan flyeren Hjælp til rygestop udfyldes og indsendes til Hjørring Sundhedscenter. Flyeren indsendes portofrit og kan rekvireres hos Røgkoordinator Birthe Toft. Yderligere oplysninger fås hos Røgkoordinator Birthe Toft Tlf eller Patientkursus: Lær at leve med kronisk sygdom Udover de ovennævnte rehabiliteringskurser afholdes også et patientkursus, der handler om hverdagen med en kronisk sygdom og mulighederne for at arbejde med de bekymringer og praktiske problemer, der følger med. Kurset appellerer til stor deltageraktivitet og strækker sig over 6 x 2½ time. Instruktørerne på kurset er frivillige, som selv har en kronisk sygdom, og som er certificerede til at være instruktører. Forskellige temaer tages op på kurset bl.a.: Overblik over selvhjælpsteknikker Udarbejdelse af handleplan Vanskelige følelser Fysisk aktivitet/træning Træthed 5

6 Åben café hos patientforeninger i Hjørring Sundhedscenter 3 patientforeninger tilbyder i fællesskab åben café alle mandage kl Her handler det ikke om faglig vejledning og målinger men om de mange sider af tilværelsen, der kan være brug for at tale med andre mennesker om. Samtidig kan du høre om patientforeningernes virke og konkrete tilbud. 1. mandag i måneden betjenes caféen af frivillige fra Kræftens Bekæmpelse. 2. mandag i måneden betjenes caféen af frivillige fra Hjerteforeningen. 3. mandag i måneden betjenes caféen af frivillige fra Diabetesforeningen. De øvrige mandage betjenes caféen af frivillige efter nærmere aftale mellem patientforeningerne. De nævnte patientforeninger er ansvarlige for cafédriften og for kvaliteten i rådgivningen. Ønsker du nærmere oplysninger, er du velkommen til at kontakte: Diabetesforeningen, lokalformand Jørgen Pedersen, Tlf Hjerteforeningen, lokalformand Villy Lade, Tlf Kræftens Bekæmpelse, lokalformand Niels Helver, Tlf Kræftrådgivning i Hjørring Sundhedscenter Kræftens Bekæmpelse tilbyder samtaler til alle, der er berørt af kræft Kræftens Bekæmpelse tilbyder Kræftrådgivning: Mandag den 2. november kl Mandag den 7. december kl Kræftens Bekæmpelse er ansvarlig for driften af og kvaliteten i Kræftrådgivningen. Her kan du møde både professionelle rådgivere og frivillige fra Kræftens Bekæmpelse. Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Kræftrådgivningen, Tlf Kvinderådgivning i Hjørring Sundhedscenter I efteråret 2009 tilbydes kvinderådgivning alle torsdage kl i perioden 20. august 26. november Krisecenter for Voldsramte Kvinder i Hjørring er ansvarlig for driften af og kvaliteten i rådgivningen. Ønskes yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Hjørring Krisecenter, Tlf Tilbud om åben rådgivning i lokalområderne Hjørring Sundhedscenter tilbyder åben og sund rådgivning i flere lokalområder Hjørring Sundhedscenter er udgangspunkt for mange tilbud og aktiviteter, som foregår forskellige steder i kommunen. Heriblandt sundhedsrådgivning, som er et åbent tilbud til alle borgere. I den åbne sundhedsrådgivning er der ingen tidsbestilling, ingen registrering, ingen diagnosticering. Her giver sygeplejersker gode råd til sund livsstil og tilbyder følgende målinger: blodsukker, blodtryk, BMI, fedtprocent og kulilte. Den åbne sundhedsrådgivning er et samarbejde mellem Hjørring Sundhedscenter og Hjørring Bibliotekerne på følgende steder og tidspunkter i efteråret 2009: 6

7 Sindal Bibliotek tirsdag den 3. november kl Løkken Bibliotek onsdag den 4. november kl Hirtshals Bibliotek torsdag den 5. november kl Hjørring Bibliotek torsdag den 5. november kl Vrå Bibliotek fredag den 6. november kl Desuden tilbydes åben sundhedsrådgivning i Tårs i kantinen på Scandic Food, Industrivej 3 i Tårs. Her er sundhedsrådgivningen åben: Tirsdag den 10. november kl Ønsker du nærmere oplysninger om den åbne sundhedsrådgivning på bibliotekerne og Scandic Food i Tårs, er du velkommen til at kontakte Hjørring Sundhedscenter, Tlf det en info-blok med information til borgeren. Info-blokken er vedlagt dette nyhedsbrev, og du bedes udlevere en side fra blokken til alle relevante patienter. Henvisning til kommunen som leverandør foregår på samme måde som henvisning til praktiserende fysioterapeut. Alle henvisninger skal fremover sendes elektronisk (se næste side). Den eneste forskel mellem den kommunale og private leverandør er, at kommunen ikke er underlagt krav om en statusredegørelse og undtagelsesredegørelse, som skal udarbejdes i samarbejde med lægen. Du kan læse mere om vederlagsfri fysioterapi som en kommunal opgave i nyhedsbrev nummer Hvis du har nogle spørgsmål, kan du kontakte Afdelingsleder Susanne Gaardboe Jensen på adressen susanne.gaardboe. eller på Tlf Udviklingskonsulent Mette Jakobsen Tlf K ommunen som leverandør af vederlagsfri fysioterapi Som vi informerede om i sidste nyhedsbrev, så er der sket en lovændring, der betyder, at kommunerne har overtaget myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne har således overtaget regionernes opgaver på dette område og de overenskomstmæssige forpligtigelser i forhold til de praktiserende fysioterapeuter. Borgeren kan som noget nyt frit vælge mellem at modtage vederlagsfri fysioterapi hos en privat praktiserende fysioterapeut eller hos Hjørring Kommune. Borgeren kan også vælge at modtage fysioterapien hos andre kommuner. Du skal derfor som henvisende læge huske at informere borgeren om det frie valg. Hjørring Kommune er kommet godt i gang som leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Vi har dog endnu ikke modtaget så mange henvisninger. Med henblik på at lette dit informationsarbejde omkring det frie valg og kommunen som leverandør af vederlagsfri fysioterapi har vi udarbej7

8 A lle henvisninger til fysioterapibehandling skal fremover sendes elektronisk Når du som praktiserende læge fremover skal henvise patienter til fysioterapibehandling, skal du ikke sende en henvisning i papir. Du skal i stedet sende din henvisning elektronisk til det såkaldte henvisningshotel, også kaldet REFHOST. Henvisningen sendes som EDIFACT. Patienten har efterfølgende frit valg mellem de relevante behandlere/leverandører, herunder Hjørring Kommune. Du skal som praktiserende læge være opmærksom på at informere patienten om det frie valg. Henvisningen opbevares på REFHOST, indtil patienten har valgt en behandler, som derefter henter den via sit lægesystem eller internettet. Alternativt kan du i samråd med patienten vælge den behandler, der skal have henvisningen, og sende den direkte til denne som EDIFACT. En kopi af henvisningen opbevares samtidig på REFHOST, så den kan anvendes af andre behandlere, hvis patienten alligevel ønsker at benytte en anden behandler. Brugen af REFHOST, herunder forsendelser og modtagelse af EDIFACT-henvisninger, er gratis for dig som praktiserende læge. Driften betales af regionerne. Hjørring Kommune har haft nogle tekniske problemer med tilslutningen til henvisningshotellet REFHOST. Problemerne er imidlertid løst nu, og systemet kører, som det skal. Du kan læse mere om elektronisk henvisning til fysioterapibehandling til REFHOST på internettet på adressen: Hvis du har spørgsmål i forbindelse med den elektroniske henvisning, kan du kontakte Tommy Andersen, Sekretariatet for Vederlagsfri Fysioterapi på Tlf eller UDVIKLINGSKONSULENT NETE ØSTERGAARD TLF Udgivet af: Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet Sdr. Vråvej Vrå Tlf Redaktionsgruppe: Udviklingskonsulent Nete Østergaard Tlf Webkoordinator Morten Thiel Tlf

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2016

Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2016 Tilbud i Sundhedshuset Vægttabstilbud Vi tilbyder vejledning, når du gerne vil: - gøre noget ved din vægt - stoppe med at ryge - i gang med motion - spise sundere - eller ønsker en samtale om hvordan du

Læs mere

Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt?

Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt? Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt? Læs mere Vil du have en mere aktiv hverdag? Have større overskud i hverdagen?

Læs mere

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FORORD Velkommen i Frederiksberg Sundhedscenter. En lang række sundhedstilbud til dig som borger er samlet i Frederiksberg Sundhedscenter. Her kan du komme med alt fra din

Læs mere

asdasd Frederiksberg Sundhedscenter GenOpTRÆninG KRONISKE FOREByGGELSES- TILBUD TIL ældre ALKOHOL SyGDOMME KOST rygestop motion

asdasd Frederiksberg Sundhedscenter GenOpTRÆninG KRONISKE FOREByGGELSES- TILBUD TIL ældre ALKOHOL SyGDOMME KOST rygestop motion asdasd Frederiksberg Sundhedscenter GenOpTRÆninG KRONISKE SyGDOMME FOREByGGELSES- TILBUD TIL ældre KOST rygestop ALKOHOL motion indholdsfortegnelse Kost Individuel kostvejledning...3 Familiekostvejledning...4

Læs mere

NYHEDSBREV. Løbende projekter i kommunen

NYHEDSBREV. Løbende projekter i kommunen BRØNDBY KOMMUNE NYHEDSBREV APRIL 2015 NR 10 Indhold: Løbende projekter i kommunen Årshjul Rygestop Projekt Flekspladser på Nygårds Plads Ny LÆ 285 Ny vejledning om fravalg af livsforlængende behandling

Læs mere

I dette nummer: ederlagsfri fysioterapi er blevet en kommunal opgave

I dette nummer: ederlagsfri fysioterapi er blevet en kommunal opgave N Y H ED S B RE V TIL PRAKTISERENDE LÆGER I dette nummer: Vederlagsfri fysioterapi Træningstilbud i Hjørring Kommune Hvornår er et barn rask nok til at komme i skole? Hjørring Kommune søger praksiskonsulent

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen

Kræft i gang med hverdagen SOLRØD KOMMUNE Kræft i gang med hverdagen Støttemuligheder til kræftramte og deres pårørende i Solrød Kommune Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Telefon: 56182000 (telefonomstilling) www.solrod.dk

Læs mere

Statusnotat Montebello forår 2016

Statusnotat Montebello forår 2016 Indledning I lighed med statusnotatet fra tidligere år, er dette notat skrevet for at skabe overblik over de ændringer af såvel patient rettet karakter som bygningsmæssige forhold der har fundet sted på

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

Har du? Få hjælp til at tackle din sygdom. KOL Type 2 diabetes Hjertesygdom Lænderygsmerter Kræft. Forebyggelsesenheden

Har du? Få hjælp til at tackle din sygdom. KOL Type 2 diabetes Hjertesygdom Lænderygsmerter Kræft. Forebyggelsesenheden Har du? KOL Type 2 diabetes Hjertesygdom Lænderygsmerter Kræft Få hjælp til at tackle din sygdom Forebyggelsesenheden Har du KOL, type 2 diabetes, hjertesygdom, nyopstået lænderygsmerter eller kræft? I

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

NYHEDSBREV. Løbende projekter i kommunen

NYHEDSBREV. Løbende projekter i kommunen BRØNDBY KOMMUNE NYHEDSBREV FEBRUAR 2016, NR 11 Indhold: Løbende projekter i kommunen Årshjul Rygestop Projekt Sundhedsstyrelsens regler for grøn recept Sygeplejeklinik på Æblehaven Opsamling af problemer

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom Rehabilitering og rådgivning Hvad tilbyder sundhedscentret? Sundhedscenter for Kræftramte er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse og

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Indsats for patienter med kronisk sygdom 2010 2012.

Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Indsats for patienter med kronisk sygdom 2010 2012. Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Indsats for patienter med kronisk sygdom 2010 2012 Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Side 2 2. Indsats Diabetes 2 3 2.1

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Håndbog for kontaktsygeplejersker

Håndbog for kontaktsygeplejersker 1 Håndbog for kontaktsygeplejersker Velkommen til håndbogen for kontaktsygeplejersker. I denne håndbog kan du finde oplysninger, der er relevante for dig som kontaktsygeplejerske i Hjerteforeningen. I

Læs mere

Region Nordjylland og kommuner

Region Nordjylland og kommuner Region Nordjylland og kommuner Patientuddannelse Det nordjyske set-up Begreberne på plads Status Hjørring og Aalborg kommune kommunes Rehabiliteringstilbud som eksempel Projekterne Kompetenceudvikling

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde

Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde Frederikshavn den 29/10-2007 Hjertekarsygdomme / hjertekar-rehabilitering. Der afsættes 500.000 kroner til udvikling og igangsætning

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer Alkohols tilbud - til alle der er berørt af alkoholproblemer INDHOLDSFORTEGNELSE Alkohol i Holstebro Lemvig Struer....... 3 Tilbuddene er gratis................................. 3 Kontakt............................................3

Læs mere

Træningsenheden. Hvem er vi og hvad laver vi?

Træningsenheden. Hvem er vi og hvad laver vi? Træningsenheden Hvem er vi og hvad laver vi? Hvem er vi? 19 Fysioterapeuter 10 Ergoterapeuter 2 Træningsassistenter 1 Pædagog 1 Sekretær 1 Leder Side 2 Hvad laver vi? Genoptræning efter sygehusindlæggelse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til Borgeren Lungekursus -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom Indhold Fysisk træning (tilrettelagt for personer med lungesygdom) Undervisning

Læs mere

Nyhedsbrev. Sundhedstilbud. Syddjurs kvitter smøgerne. 3/2015 Oktober. Her kan du læse om de sundhedstilbud, Sundhedshuset kan tilbyde dig i kommunen.

Nyhedsbrev. Sundhedstilbud. Syddjurs kvitter smøgerne. 3/2015 Oktober. Her kan du læse om de sundhedstilbud, Sundhedshuset kan tilbyde dig i kommunen. Sundhedstilbud Syddjurs kvitter smøgerne Her kan du læse om de sundhedstilbud, Sundhedshuset kan tilbyde dig i kommunen. Vi tilbyder hjælp til dig, når du gerne vil gøre noget ved din vægt, eller når du

Læs mere

Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL

Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL Tilbud Hjørring a) Patientuddannelse, Lær at leve med en kronisk sygdom b) KOL kursus a) Ja, ved instruktør b) Ja, diæstist Frederikshavn

Læs mere

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Sund i Brøndby hele livet Kick-off møde, torsdag den 13. oktober 2005 He rle v Kommune Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Afdelingschef, Ph.D. Per Antoft Herlev kommunes

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Læs mere

9. Opfølgning efter demensudredning

9. Opfølgning efter demensudredning 9. Opfølgning efter demensudredning Af NKR demens, SST (2013) fremgår, at det anbefales, at patienter med diagnosticeret demenssygdom tilbydes en lægelig og kommunal opfølgning med faste aftaler med fokus

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet 1. Indsatsens lovgrundlag 2. Formål med sygdomsspecifik rehabilitering Sundhedsloven 119 patientrettet forebyggelse At borgeren oplever rehabiliteringen

Læs mere

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme Social og Sundhed Køgevej 80 4000 Roskilde Rasmus Baagland E-mail: rasmusbaa@roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 77 28 30. september 2009 Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune

Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune PROJEKT VINDMØLLEN REVIDERET OPLÆG 2009 Dato 24.10.2009 Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune - redigeret oplæg 2009- Når vinden blæser, går nogle i læ og andre bliver til vindmøller. Vindmøllen giver

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Standardens indhold 1. Rammer 2. Visitation og tildeling 3. Indhold 4. Udførelsen 1. Rammer

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Marie Lavesen Sygeplejerske, Hillerød Hospital Marie.Lavesen@regionh.dk Disposition Baggrunden for organisering af kronisk sygdom Forløbsprogram - arbejdsdeling

Læs mere

Indsatser mod misbrug til unge og voksne

Indsatser mod misbrug til unge og voksne Temaoplæg Udvalget for Velfærd Sundhed Indsatser mod misbrug til unge og voksne Kristian Jepsen, Center for Socialt Udsatte - CSU & John Voigt Jensen, Ungecentret 28.1.2015 1 Indsatser mod misbrug til

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013 Vederlagsfri fysioterapi Tirsdag den 28. maj 2013 Resume 1989: 22 mio.kr. i overskud. 1990 erne: Ordningen vokser og vokser Overflytning i 2008. KL ønskede at overtage hele opgaven. Aktion om behandlingskrævende

Læs mere

KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening. Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov

KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening. Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov for: Forebyggelse og sundhedsfremme (Standard 2.16.2) vurderes i jf: Patienters

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning,

Kvalitetsstandarder for genoptræning, Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune - 2015 Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

HENVISNINGSSKEMA. Specialiseret rehabiliteringstilbud til parkinsonramte i fase 2 og 3

HENVISNINGSSKEMA. Specialiseret rehabiliteringstilbud til parkinsonramte i fase 2 og 3 HENVISNINGSSKEMA Specialiseret rehabiliteringstilbud til parkinsonramte i fase 2 og 3 1. Henvisningskriterier 2. Behandlingsmål 3. Henvisningsblanket 4. Visitationsforløb 1. Henvisningskriterier Rehabiliteringstilbuddet

Læs mere

MULTIHUSET MULTIHUSET. Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig

MULTIHUSET MULTIHUSET. Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig MULTIHUSET Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig MULTIHUSET Socialpsykiatri og Misbrug Horsedammen 42 2605 Brøndby Daglig leder: Hanne

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Hjerte-genoptræning Medicinsk afdeling M1. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling Afsnit M1

Hjerte-genoptræning Medicinsk afdeling M1. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling Afsnit M1 Hjerte-genoptræning Medicinsk afdeling M1 Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling Afsnit M1 Denne pjece henvender sig til dig, der har været indlagt på hjertemedicinsk afdeling M1, Regionshospitalet

Læs mere

Medicinske patienters forløb - anbefalinger fra et patientperspektiv

Medicinske patienters forløb - anbefalinger fra et patientperspektiv Juni 2010 Medicinske patienters forløb - anbefalinger fra et patientperspektiv Alle patienter efterspørger overordnet: kvalitet, sammenhæng og inddragelse. De medicinske patienter er den dårligst stillede

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

. Sundhedsprofil for region og kommuner 2008. Region Hovedstaden, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

. Sundhedsprofil for region og kommuner 2008. Region Hovedstaden, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012. Denne ansøgning omhandler Tårnby Kommunes forløbsprogram.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Børn i Familier med misbrug

Børn i Familier med misbrug Børn i Familier med misbrug Nøglepersonsuddannelse 7. 8. og 9. marts 2011 Medborgerhuset Brogaardsvej 2 6950 Ringkøbing Tilmelding senest 28 februar til elsebeth.rasmussen@rksk.dk Mandag d. 7 marts. Kl.

Læs mere

Hjørring Kommune. Servicedeklarationer Handicapområdet og Pensionsområdet

Hjørring Kommune. Servicedeklarationer Handicapområdet og Pensionsområdet Hjørring Kommune Handicapområdet og Pensionsområdet Vedtaget i Byrådet d. 27.01.2009 Indholdsfortegnelse 1. for handicapområdet 1 1.1 16 - Brugerinddragelse 1 1.2 85 Praktisk/pædagogisk støtte 2 1.3 96

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Kære patient Velkommen til Dronninglund Sygehus Vi fokuserer på din livsstil/ KRAM - faktorerne KOST RYGNING ALKOHOL/stoffer MOTION

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej 100, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil

Læs mere

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Afdeling O1 og O2 er to ortopædkirurgiske afdelinger.

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Spiseforstyrrelser og som barn/ung dine forældre. Pjecen indeholder

Læs mere

Evaluering af tilbud i Sundhedscenter for Kræftramte Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1

Evaluering af tilbud i Sundhedscenter for Kræftramte Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1 Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1 BRUGERPROFIL 2008 Skrevet af psykolog Pernille Envold Bidstrup og professor Christoffer Johansen, Institut for Epidemiologisk

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af sundhedspolitikken

Status på handlekatalog til realisering af sundhedspolitikken Status på handlekatalog til realisering af sundhedspolitikken Sundhed og Ældre Handling hvilken indsats iværksættes? Udvikle og optimere allerede eksisterende tilbud i Sundhedscenteret Diætist, Livstilssamtaler.

Læs mere

KOL-forløbsbeskrivelse. Beskrivelse af rehabiliteringsforløb og tilbud for borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom i Furesø Kommune

KOL-forløbsbeskrivelse. Beskrivelse af rehabiliteringsforløb og tilbud for borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom i Furesø Kommune KOL-forløbsbeskrivelse Beskrivelse af rehabiliteringsforløb og tilbud for borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom i Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Baggrund...3 3. Målgruppe

Læs mere

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL KOL-patienter har fået diagnosticeret en Kronisk Inflammatorisk Lungesygdom med en systemisk komponent. Sygdommen medfører vedvarende

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier Aftale om sårbare gravide og sårbare familier I forhold til den sårbare gravide og den sårbare familie er der behov for et tæt samarbejde imellem sygehuse, almen praksis og kommuner, idet disse borgere

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Projektbeskrivelse for KOL-projekt Furesø

Projektbeskrivelse for KOL-projekt Furesø Projektbeskrivelse for KOL-projekt Furesø 1. Formål og målgruppe Med strukturreformen har kommunen fået et delt ansvar for den patientrettede forebyggelse sammen med Regionen. Den patientrettede forebyggelse

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplægsholderen Alice Morsbøl, kontorchef Regional koordinerende funktion,

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Hjerte-Kar Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Skal revideres Sygdomsspecifik sundhedsaftale for Hjerte og

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 28 Forslag til etablering af sundhedscenter i Hvidovre Kommune 529535 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere