TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN"

Transkript

1 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Forår 2015

2 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville arbejde for en udvidelse af dette kendskab og denne interesse svarende til f. eks. gennemført 3årigt kursus på Teologi for Lægfolk. OVERBYGNINGEN afløser Hold X. Tidligere deltagere på Hold X er meget velkomne til at tilmelde sig OVERBYGNINGEN sammen med andre tidligere kursister. Undervisningens formål er at fordybe sig i en række af teologiens mange emner især via læreroplæg, samtale, holddrøftelser og forelæsninger. Undervisningen på de enkelte hold gennemføres i henhold til Lov om Folkeoplysning. Undervisningen foregår lørdag og søndag i forbindelse med TFLs konventer i foråret 2015: januar februar marts april maj Man kan vælge at følge undervisningen på 3 forskellige måder: enten OVERBYGNING A, hold 56: Kun lørdag inkl. fællesforedrag eller OVERBYGNING B, hold 57: Kun søndag eller OVERBYGNING A + B, hold 58: Både lørdag og søndag inkl. fællesforedrag lørdag - alle dage på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, Højbjerg. (Ret til ændringer forbeholdes) OBS!!! Undervisningen foregår nu i et dejligt lyst og nyt undervisningslokale undtagen i forbindelse med tema-undervisningen, hvor alle hold er sammen i skolens auditorium. Velkommen til kursusåret foråret 2015 Peter Lodberg, universitetslektor, dr.theol., formand for Teologi for Lægfolk

3 Priser og betaling foråret 2015 Økonomisk støtte Kursister, der er bosat i Aarhus Kommune, og som er gået på efterløn, oppebærer folkepension, overgangsydelse eller er over 60 år uden arbejdsindkomst, kan opnå nedslag i kursusafgiften, markeret med *, hvis dette anføres på tilmeldingsblanketten. Priser OVERBYGNING A, hold 56: Kun lørdag inkl. fællesforedrag Pris: Forår 2015: Pr. hold kr. 265/*225 i alt 795/*675 OVERBYGNING B, hold 57: Kun søndag Pris: Forår 2015: Pr. hold kr. 265/*225 i alt 795/*675 OVERBYGNING A + B, hold 58: Både lørdag og søndag inkl. fællesforedrag lørdag Pris: Forår 2015: 2x795/2x675 i alt 1590/*1350 Betaling: Kun på reg.nr./konto nr. i Jyske Bank eller kontant på kursuskontoret ved ankomsten. Vi tager imod dankort; men jeg ser helst, at der indbetales via banken. Administration Teologi for Lægfolk, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg Formand: Dr. theol., Aarhus Universitet, Peter Lodberg, Spicavej 6, 8270 Højbjerg. Tlf.: Kursusleder: Cand.mag. Anita W. Petersen Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg. Tlf.: dagligt mellem kl. 08:15 15:00. Bogholder: Controller, John Karup Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg. Tlf dagligt mellem kl. 08:15 15:00.

4 OVERBYGNING A: Lørdag, hold 56: Engelsk puritanisme og Det Ny Jerusalem, kl. 12:30 14:15 v./ Sognepræst, cand.theol Susanne Gregersen og v./ dr. theol. Peter Lodberg Puritanisme er i 1600-tallet den engelske og amerikanske form for calvinisme. Vi bruger det i dag som en form for skældsord, som noget overdrevent tørt og kedeligt, måske oven i købet hyklerisk. Denne karikatur er milevidt fra den oprindelige betydning. I 1580'erne blev betegnelsen brugt om de folk, der ønskede calvinske ændringer i gudstjenesten: en afskaffelse af katolske skikke til fordel for en ren, pur, gudstjeneste med bibellæsning og prædiken i centrum. Fra denne teologiske, gudstjenestelige brug af ordet skiftede det betydning til også at betegne reformiver på andre kirkelige områder. Alt dette fik desuden uhyre stor politisk betydning, og man kan ikke forestille sig den engelske parlamentarisme uden den puritanske indflydelse, ligesom puritanerens samfundsmæssige eksperiment New England stadig præger USA s selvforståelse som Guds eget folk. Hvad der begyndte som en teologisk retning inden for den engelske kirke udvikledes i en 100-årig periode til en bevægelse med ikke kun kirkelige, men også polisk, social, litterær og dannelsesmæssig virkningshistorie. 1. Den calvinske tradition i en engelsk sammenhæng: puritanismens betydning for den politiske, sociale og kirkelige udvikling fra Elizabeth 1 til Oliver Cromwell. 2. Den engelske borgerkrig og de forskellige kirkedannelser i det 17. århundredes England. 3. Puritansk litteratur fra John Bunyan og John Milton til Daniel Defoe 4. New England - Guds rige på jorden? 5. Reformationens venstrefløj og dens aktuelle betydning (v./ Peter Lodberg)

5 Hver lørdag er der fællesforedrag med aktuelle temaer, kl. 15:10 16:55: 24. januar: Michael Schelde, ph.d., leder af Grundtvig Centret: Grundtvig som samfundsbygger 21. februar: Valgmenighedspræst, cand.theol. Massoud Fouroozandeh: De kristne i Iran og Irak 14. marts: Aktuelt emne: TFLs historie og fremtid 25. april: TFL-kursist Nina Andreasen og sognepræst Thyge Enevoldsen: KirkeCare 30. maj: Benedikte Hammer Præstholm, ph.d. og sognepræst: Kirken og kvindernes valgret i 1915 Pastoralbrevene, kl. 17:45 19:30 v./ universitetslektor, dr. theol. Peter Lodberg. Pastoralbrevene omfatter tre breve i Det Ny Testamente: Paulus første og andet brev til Timotheus samt Paulus brev til Titus. Titlen, der kommer fra det latinske ord for hyrde, antyder, at brevene er skrevet til bestemte personer, som havde et lederansvar i de første menigheder. Vi skal i vores gennemgang drøfte, hvad brevene fortæller om organiseringen af menighederne, og hvilken rolle Pastoralbrevene har haft for den senere forståelse af menighed og præst. Der bliver også lejlighed til at diskutere, om Pastoralbrevenes sprog og temaer er sammenlignelig med Paulus øvrige breve, og om brevene forudsætter en konsolidering af teologi og menighed i forhold til f.eks. Romerbrevet eller brevene til menigheden i Korinth.

6 OVERBYGNING B: Søndag, hold 57: Kirkeårets teologi 2. del, kl. 08:15 10:00 v./fhv. rektor på Pastoralseminariet, cand. theol. Henning Thomsen. 24. januar: Påske og Himmelfart. Hvorfor løber påskeberetningerne ud i fortællingen om den korsfæstedes fart til himlen? Hvad menes der med den? 22. februar: Tiden mellem påske og pinse. Søndagene koncentrerer sig om to temaer: Den opstandne korsfæstede siger: 1) Jeg og Faderen er eet 2) Faderens Ånd er derfor min Ånd. -- Hvorfor? 15. marts: Pinsen. Fra Babelstårnet til forståelse på hvert sit modersmål. Det ene sprog er blevet til de mange. Igen spørger vi: Hvad er meningen og intentionen? 26. april: Trinitatis og tiden derefter 1. Hele tredje del af kirkeåret udgøres af søndagene efter trinitatis. Hvilket ærinde går de, og hvordan formulerer de fortsættelsen af den opstandne korsfæstedes historie? 31. maj: Trinitatis og tiden derefter 2- I anden halvdel af trinitatistiden møder vi de store undere (16. s. e. trin.) og stridssamtalerne (17. s.e. trin). Hvad er forbindelsen? Menneskesyn og kvindesyn, kl. 10:10 11:55 v./ cand.theol Bodil Lodberg I Galaterbrevet kap. 3,27-28 kommer Paulus med det fyndige udsagn: Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, træl eller fri, mand eller kvinde. Det må siges at være et revolutionerende syn, som vi måske stadig ikke har gennemskuet de fulde konsekvenser af, fordi det rummer en vision om overskridelse af både etniske, sociale og kønsrelaterede forskelle. Undervisningens overordnede fokus er mødet mellem det nytestamentlige menneskesyn og den omgivende kultur, som både Paulus selv, kirken gennem tiderne og vi i dag står midt i og bliver udfordret af. Det nye testamente rummer fortællinger om både navngivne og unavngivne kvinder, både jødiske og ikkejøder og tilhørende forskellige sociale lag. Med afsæt i beretningerne om Maria Magdalene, Maria fra Bethania, kvinden der salver Jesus, den samaritanske kvinde ved

7 brønden, den kananæiske kvinde og Føbe vil undervisningen sætte fokus på det menneske- og kvindesyn, som kommer til udtryk i NT, hvordan det er blevet modtaget og fortolket op gennem tiden. Undervisningen vil altså dels arbejde med de nytestamentlige tekster og dels inddrage anden relevant litteratur og kunst. En gudstjeneste mellem teori og praksis, kl. 12:45 14:30 v. / ph.d. Jette Bendixen Rønkilde, Aarhus Universitet Kristendommen udfolder sig, ligesom stort set alle andre religioner, i en bestemt rituel praksisform: gudstjeneste. Gennem århundreder er folk kommet sammen for i handlinger og ord at møde den treenige Gud bekræfte deres religiøse tilhørsforhold. Anderledes formuleret er deltagelse i en gudstjeneste relevant for tilegnelsen og opfattelsen af kristen tro og teologi. En sådan forståelse af gudstjenesten kan findes indenfor den primært anglo-amerikanske gudstjenesteteori liturgisk teologi, som hævder at en gudstjeneste er et sted, hvor tro formuleres og udleves. Liturgisk teologi beskæftiger sig med forholdet mellem en gudstjeneste som trosudtryk og trosindtryk. Det er en gudstjenesteteori, som forholder sig til, hvordan en gudstjeneste kan siges at have og bære en teologisk meningsfylde, som er af betydning for menneskers trosforhold. Liturgisk teologi er således en måde at reflektere teologisk over, hvad en gudstjeneste udsiger om den treenige Gud, mennesket, dets gudsforhold og forhold til verden. Gennem oplæg og diskussion af liturgisk teologi vil dette kursus arbejde med gudstjenesten. Vi vil forsøge at komme nærmere, hvad der gør en gudstjeneste til en gudstjeneste, hvad sker der i en gudstjeneste og hvorfor? Hvilken kristendom og dermed teologi er en gudstjeneste med til at tegne? Kort sagt vil vi indkredse en gudstjeneste som udspændt mellem praksis og teologi. 25. januar: Fra oldkirken til Luther om det grundlæggende gudstjenestelige mønster 22. februar: Liturgisk teologi 15. marts: Gudstjenesten som erfaringsrum - Grundtvigs gudstjenestesyn 26. april: Højmessen et aktuelt perspektiv 31. maj: Hverdagens gudstjenester

8 TEOLOGI FOR LÆGFOLK foråret 2015 Tilmeldingsblanket og betalingsbetingelser Navn: Stilling: Adresse: Postnr: By: Telefon: Bopælskommune: CPR nr.: Efterlønsmodtager Pensionist (Bosat i Århus kommune) Tilmelder sig herved kurset Teologi for Lægfolk OVERBYGNINGEN foråret 2015 Hold nr.: 56 (lør.) 57 (søn.) 58 (lør. + søn.) Januar Maj: 5 x 6 timer pr. hold 56 eller 57 eller 10 x 6 timer pr. hold 58 Bemærkninger: Dato: Underskrift:

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efterår 2013 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efteråret 2012 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015 Teologi for Lægfolk Kursus året 2014/2015 Kursus året 2014/2015 Kursus året 2014/2015 Indhold: Teologi så enhver kan være med... side 3 Fag- / kursusforløb... side 4 Basisåret / Undervisning 1. år... side

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Skole for Kirke & Teologi

Skole for Kirke & Teologi Skole for Kirke & Teologi 2014/2015 Skole for Kirke og Teologi Sæsonen 2014-2015 Så lægger vi op til endnu en spændende sæson i Skole for Kirke og teologi. Vi er glade for at kunne præsentere en temarække

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Konfirmation St. Bededag 2013

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Konfirmation St. Bededag 2013 Aulum Vinding Vind Valgmenighed Konfirmation St. Bededag 2013 juli - august - september 2013 1 Kirkespejl Døbte Ella Brich Larsen, Vinding. William Pallisgaard Bärtel, Aulum Døde Anna Marie Nielsen, Aulum

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Kirke og Sogn. Fastelavnsgudstjeneste. STØT Sogneindsamlingen. Søndag den 8. marts se side 11

Kirke og Sogn. Fastelavnsgudstjeneste. STØT Sogneindsamlingen. Søndag den 8. marts se side 11 Kirke og Sogn Fastelavnsgudstjeneste Søndag den 15. februar er der fastelavnsgudstjeneste. Fastelavn var oprindelig en fest, hvor man skulle have det sjovt, inden den lange fastetid begyndte. Det var der,

Læs mere

INDLEDNING Forslag til. Alterbog

INDLEDNING Forslag til. Alterbog INDLEDNING Forslag til Alterbog INDLEDNING Forslag til Alterbog Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission BETÆNKNING NR. 1057 KØBENHAVN 1985 Indledning - Forslag til alterbog ISBN

Læs mere

Landskursus. for kirke- og kulturmedarbejdere. 18. maj - 20. maj 2015. Kirkekultur.nu. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Landskursus. for kirke- og kulturmedarbejdere. 18. maj - 20. maj 2015. Kirkekultur.nu. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Landskursus for kirke- og kulturmedarbejdere 18. maj - 20. maj 2015 Kirkekultur.nu Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Diakonhøjskolen Velkommen til Landskursus 2015 Søren var kommet for tidligt

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad

marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet Verninge Sogn 1. søndag i Advent - side 2 Egetræet - side 3 Cistercienserne - side 4 Kristendommen før og nu - side 5 Kierkegaard for begyndere - side 6 Arrangementer - side 7 19. årgang nr. 1 Advent 2009

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Kirkeministeriet 1998 1 Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Forfatterne og Kirkeministeriet

Læs mere

Original: Zum Umgang mit Taufbegehren von Asylsuchenden. Udgivet af Kirchenamt der Evangelischen Kirche (EKD) www.ekd.de

Original: Zum Umgang mit Taufbegehren von Asylsuchenden. Udgivet af Kirchenamt der Evangelischen Kirche (EKD) www.ekd.de Original: Zum Umgang mit Taufbegehren von Asylsuchenden Udgivet af Kirchenamt der Evangelischen Kirche (EKD) www.ekd.de Og Verenigung Evangelisher Freikirchen (VEF) www.vef.de Hannover, november 2013 Oversat

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

Jesu id kort. Materiale til kristendomsundervisning i folkeskolen. Udarbejdet af Charlotte Slot for Skolekirketjenesten Kilden i Høje Taastrup provsti

Jesu id kort. Materiale til kristendomsundervisning i folkeskolen. Udarbejdet af Charlotte Slot for Skolekirketjenesten Kilden i Høje Taastrup provsti Jesu id kort Materiale til kristendomsundervisning i folkeskolen Udarbejdet af Charlotte Slot for Skolekirketjenesten Kilden i Høje Taastrup provsti 2009 1 Bjergprædikenen 2 De ti bud 3 Eros og agape 4

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Kursusprogram. Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7

Kursusprogram. Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7 PRAKTISKE OPLYSNINGER For at tilmelde sig et kursus skal man logge på med brugernavn og password.

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Apostolsk Kirke i Danmark

Apostolsk Kirke i Danmark Apostolsk Kirke i Danmark v. Frikirkepræst cand. Teol. Johs Hansen Oprindelse Apostolsk Kirke eller Den Apostolske Kirke, som den oprindelig hed, hører med sine ca. 3000 medlemmer til blandt de mellemstore

Læs mere