Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010"

Transkript

1 KKR HOVEDSTADEN Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen Sygdomsområders andel af kommunal medfinansiering 2010 OG andel af væksten fra 2009 til 2010 (i prisniveau 2010) Kræft Sygdomme i kredsløbsorganer Knæalloplastik Hoftealloplastik Børneområdet* Nedre luftvejssygdomme Øjen/ører området Andre diagnoser Genoptræning under indlæggelse Psykiatri Sygesikring Andel 2010 Andel vækst Maj 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. RESUME RESUME INDLEDNING OG BAGGRUND... 7 Figur 2.1. Vækst i samlet medfinansiering fra 2007 til 2010 (2010 priser) i forhold til udvikling i samlet befolkning fra 2007 til Figur 2.2. Vækst i samlet medfinansiering fra 2007 til 2010 (2010 priser) i forhold til udvikling i 0-15 årige fra 2007 til Figur 2.3. Vækst i samlet medfinansiering fra 2007 til 2010 (2010 priser) i forhold til udvikling i 65+ årige fra 2007 til UDVIKLINGEN I SOMATISK KOMMUNAL MEDFINANSIERING OVERORDNET OVERORDNET UDVIKLING I MEDFINANSIERING TIL SOMATIK FRA 2007 TIL Figur den kommunale somatiske medfinansiering mellem regioner fra 2007 til 2010, 2010 priser UDVIKLING I MEDFINANSIERING FRA 2009 TIL Tabel medfinansiering til somatik fra 2009 til 2010 opdelt på regioner, 2010 priser...12 Tabel Opdeling af udviklingen i kommunal medfinansiering fra 2009 til 2010 for somatiske ud skrivninger, 2010 priser...14 Tabel Opdeling af udviklingen i kommunal medfinansiering fra 2009 til 2010 for somatiske ambulante besøg, 2010 priser OVERSIGTSTABEL Tabel Fordeling af aktivitet indenfor kræft, hjerte, knæ- og hoftealloplastik, nedre luftvejssygdomme, øjne og ører samt børneområdet for kommunerne i Region Hovedstaden i Diagnoseområder SÆRLIGE, BETYDENDE DIAGNOSEOMRÅDER KRÆFT Tabel Ambulant behandling på kræftområdet udvikling fra standardiseret og i 2010 priser...18 Tabel Udskrivninger på kræftområdet udvikling fra standardiseret og i 2010 priser...19 Tabel Operationer på kræftområdet - udvikling fra 2009 til 2010 i hhv. ambulante og stationære operationer - standardiseret...20 Tabel Indlæggelsesmåder på kræftområdet udvikling fra standardiseret...20 Tabel Liggetid på kræftområdet Fordelt på 0-dagsindlæggelser, 1 dagsindlæggelser og indlæggelser med en varighed på 2 dage og derover for årene standardiseret...21 Tabel Liggetid på kræftområdet fra 2009 til 2010 på 0-dagsindlæggelser, 1 dagsindlæggelser og indlæggelser med en varighed på 2 dage og derover- standardiseret SYGDOMME I KREDSLØBSORGANER Tabel Ambulant behandling vedrørende sygdomme i kredsløbsorganer udvikling fra standardiseret og i 2010 priser...23 Tabel Udskrivninger vedrørende sygdomme i kredsløbsorganer - udvikling fra standardiseret og i 2010 priser...24 Tabel Operationer vedrørende sygdomme i kredsløbsorganer - udvikling fra 2009 til 2010 i hhv. ambulante og stationære operationer - standardiseret...24 Tabel Indlæggelsesmåder vedrørende sygdomme i kredsløbsorganer udvikling fra standardiseret...25 Tabel Liggetid vedrørende sygdomme i kredsløbsorganer Fordelt på 0-dagsindlæggelser, 1 dagsindlæggelser og indlæggelser med en varighed på 2 dage og derover for årene standardiseret...26 Tabel Liggetid vedrørende sygdomme i kredsløbet fra 2009 til 2010 på 0-dagsindlæggelser, 1 dagsindlæggelser og indlæggelser med en varighed på 2 dage og derover for årene standardiseret BØRNEOMRÅDET Tabel Ambulant behandling hos børn i alderen 0 15 år udvikling fra standardiseret og i faste 2010 priser...28 Tabel Udskrivninger hos børn i alderen 0 15 år udvikling fra standardiseret og i 2010 priser...29 Tabel Operationer hos børn i alderen 0 15 år - udvikling fra 2009 til 2010 i hhv. ambulante og stationære operationer - standardiseret...30 Tabel Indlæggelsesmåder hos børn i alderen 0 15 år udvikling fra standardiseret

3 Tabel Liggetid hos børn i alderen 0 15 år Fordelt på 0-dagsindlæggelser, 1 dagsindlæggelser og indlæggelser med en varighed på 2 dage og derover for årene standardiseret...31 Tabel Liggetid hos børn i alderen 0 15 år fra 2009 til 2010 på 0-dagsindlæggelser, 1 dagsindlæggelser og indlæggelser med en varighed på 2 dage - standardiseret HOFTE/KNÆ-ALLOPLASTIKKER Figur Antal planlagte hofte- og knæalloplastikker, i Region Hovedstaden...34 Tabel Planlagte hoftealloplastikker i Region Hovedstaden, fordelt på år og aldersgrupper NEDRE LUFTVEJSSYGDOM Tabel Ambulant behandling nedre luftvejssygdomme udvikling fra 2009 til Tabel Udskrivninger nedre luftvejssygdomme udvikling fra 2009 til Tabel Indlæggelsesmåde...38 Tabel medfinansiering pr indbyggere fra 2009 til ØJEN/ØRE-OMRÅDET Tabel Ændringer i ydelser og kommunal medfinansiering fra 2009 til Tabel Ændringer i ydelser og kommunal medfinansiering pr indbyggere fra 2009 til Tabel Ændring i KMF pr. ydelse fra 2009 til ANDRE TEMAER BILAG BILAG 1 - KOMMISSORIUM BILAG 2 DE FIRE ANALYSEKOMMUNER, KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BILAG 3 - UDVIKLINGEN I SOMATISK KOMMUNAL MEDFINANSIERING FRA OVERORDNET BILAG 4 - KRÆFTOMRÅDET BILAG 5 - SYGDOMME I KREDSLØBSORGANER BILAG 6 - BØRNEOMRÅDET 0-15 ÅR BILAG 7 - BØRN I ALDEREN 0 ÅR BILAG 8 - BØRN I ALDEREN 1-5 ÅR BILAG 9 - BØRN I ALDEREN 6-15 ÅR BILAG 10 - ØJEN/ØREOMRÅDET BILAG 11 - OVERFLYTNINGER

4 1. Resume Denne rapport er blevet til i et samarbejde mellem Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden. Igennem 2010 konstateredes en vækst i kommunal medfinansiering udover det forventede og efter dialog mellem regionens koncerndirektion og kommunaldirektørerne i hovedstadsregionen henover årsskiftet 2010/2011, blev det besluttet at se mere indgående på udviklingen i kommunal medfinansiering fra 2009 til 2010 i et mindre antal kommuner. I regi af og med reference til Den Administrative Styregruppe (sundhedsaftalerne) blev etableret en ad hoc analysegruppe med repræsentanter for de fire kommuner, der skulle indgå i analysen og repræsentanter for Region Hovedstaden. Kommunerne Allerød, Gribskov, Hvidovre og København blev valgt til at indgå i analysen. Ad hoc analysegruppen fik godt to måneder til sit arbejde og ingen gruppemedlemmer havde i perioden mulighed for i særlig stort omfang at lægge øvrige arbejdsopgaver til side. I kapitel 2 præsenteres indledning, baggrund mv. I kapitel 3 undersøges årsagen til stigning i medfinansiering på det somatiske område fra 2009 til 2010 for de fem regioner med fokus på stigningen i Region Hovedstaden. Analysen viser, at antal indlæggelser pr. patient og antal ambulante besøg pr patient er højere for borgere i Region Hovedstaden end for de øvrige regioner og at denne tendens er stigende og en meget væsentlig årsag til stigningen i medfinansieringsudgifterne i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden havde allerede i 2009 et højt antal besøg og indlæggelser pr patient og stigningen skyldes derfor ikke en catching up effekt. Analysen viser desuden af antallet af patienter i Region Hovedstaden er steget som følge af befolkningsvæksten, der er 1 % højere end i de øvrige regioner. I kapitel 4 ses på områder der har haft stor betydning for udviklingen i kommunal medfinansiering fra Der analyseres i kapitlet på områderne kræft, sygdomme i kredsløbsorganer, børneområdet, hofte- og knæalloplastikker, nedre luftvejssygdom samt øjen/øreområdet. Områderne står tilsammen for godt halvdelen af væksten fra 2009 til For tre af disse sygdomsområder er der sket en køns- og aldersstandardisering, så udviklingen på kommuneniveau renses for forskelle i kommunernes befolkningssammensætning. Generelt gælder det for sygdomsområderne kræft, sygdomme i kredsløbsorganerne og børneområdet, at der har været flere besøg og indlæggelser pr. besøg. Det er desuden generelt gældende for alle analyserne, at der er betydelige variationer kommunerne imellem. Kræftområdet, der udgør 7,4 % af de samlede medfinansieringsudgifter i 2010 og 11,0 % af den samlede vækst fra en i kommunal medfinansiering er 7,4 % for det ambulante område og 8,3 % for udskrivninger og dækker samtidigt over et fald i antallet af unikke patienter og flere besøg/indlæggelser pr. unik patient og højere medfinansiering pr. besøg/indlæggelse. Som helhed er der på området blevet udført flere operationer fordelt på færre patienter såvel ambulant som under indlæggelse

5 For analysekommunerne gælder, at der er betydelig variation kommunerne imellem. Sygdomme i kredsløbsorganer, der udgør 6,6 % af de samlede medfinansieringsudgifter i 2010 og 7,9 % af den samlede vækst fra en i kommunal medfinansiering er 11,5 % for det ambulante område og 4,6 % for udskrivninger og dækker over såvel en stigning i antal unikke patienter og flere besøg/indlæggelser pr. unik patient. For ambulante besøg ses en stigning i medfinansieringen pr. besøg og for udskrivninger et fald i medfinansiering pr. udskrivning. Der sker såvel en stigning i antallet af operationer og i antallet af unikke patienter, der bliver opereret. For analysekommunerne gælder, at der er betydelig variation kommunerne imellem. Børneområdet, der står for 7,6 % af den samlede kommunale medfinansiering i 2010 og 17,4 % af væksten fra 2009 til For regionen som helhed er der en stigning i medfinansiering på børneområdet fra For både ambulante besøg og udskrivninger dækker dette over et fald i antal unikke patienter, flere besøg eller indlæggelser pr patient og højere medfinansiering pr besøg/indlæggelser. På det ambulante område er der en markant stigning hos børn i alderen 0 år som følge af en stor stigning i medfinansiering pr besøg. Antal indlæggelser er generelt stigende, og antal korte indlæggelser er steget mest. For de fire udvalgte kommuner er der stor variation i udviklingen i medfinansieringen i de enkelte diagnosegrupper og inden for de enkelte aldersgrupper. For aldersgruppen 0 år er der på det stationære område generelt en stor stigning i diagnosegruppen Sygdomme i åndedrætsorganer, mens der på det ambulante område er en stor stigning i medfinansieringen i diagnosegruppen Faktorer af betydning for sundhedstilstanden. Endelig skal det bemærkes, at der i mange tilfælde er tale om meget små tal, når der analyseres på de enkelte aldersgrupper opdelt på diagnosegrupper i de fire udvalgte kommuner, hvilket i nogle tilfælde giver meget store udsving i udviklingen i %, men hvor udsvinget reelt kun er baseret på meget få udskrivninger eller ambulante besøg. Hofte/knæ-alloplastikker, der står for 0,9 % af den samlede kommunale medfinansiering i 2010 og -0,5 % af væksten fra 2009 til Området er anskuet ud fra en indikationsskreds-vinkel og en sådan har ikke kunnet konstateres. Nedre luftvejssygdom, der står for 2,9 % af den samlede kommunale medfinansiering i 2010 og 6,0 % af væksten fra 2009 til Befolkningsudviklingen forklarer en lille del af stigningen, men derudover er der i Region Hovedstaden en stor mængdedrevet stigning i medfinansiering, som procentvist er drevet ligeligt af ambulante besøg og indlæggelser. Udsvingene de fire udvalgte kommuner imellem er betydelige, og er tegn på stor usikkerhed og/eller tilfældighed. Stigningen gælder både akutte og planlagte forløb. Øjen/øreområdet, der udgør 4,4 % af den samlede kommunale medfinansiering i 2010 og 15,3 % af væksten fra 2009 til Området, der har en overvægt af ambulant behandling, tegner sig som diagnosegruppe for den største andel af væksten i kommunal medfinansiering fra 2009 til 2010 og indenfor området tegner én (ny og dyr) behandling sig for langt størsteparten af den - 5 -

6 samlede vækst. Denne behandling retter sig for 91 % s vedkommende mod ældre (65+) og har til formål at standse eller udskyde synsnedsættelse hos patienter med våd AMD. Kommunerne København og Gribskov har haft en vækst i kommunal medfinansiering lidt under den for regionen gennemsnitlige, medens Allerød Kommune og Hvidovre Kommune har haft en noget lavere vækst. I kapitel 5 omtales de andre temaer analysegruppen kort har vendt: serviceniveau og sundhedsprofiler. - o O o - Det er vigtigt for ad hoc analysegruppen at bemærke, at det igangsatte analysearbejde næppe vil give forklaringen på udviklingen i kommunal medfinansiering for hovedstadsregionens kommuner fra 2009 til 2010, men forhåbentlig vil analysen bidrage til en dybere forståelse af de mange forhold, der påvirker den konstaterede udvikling. Analysegruppen har i sit arbejde metodisk måttet konstatere, at det giver begrænset forklaringskraft især i analysen af de enkelte kommuner at se på udviklingen fra et år til ét andet. Det har ikke været muligt indenfor de tidsmæssige rammer at ændre herpå. I arbejdet med denne analyserapport og i sideløbende diskussioner mellem bl.a. kommunaldirektørerne i hovedstadsregionen og regionens koncerndirektion dukker der hele tiden en diskussion op, om der i Region Hovedstaden sker flytning af behandling til ambulant i samme omfang som i landets øvrige regioner. I forlængelse af denne analyserapport anbefales det, at lige præcis dette område gøres til genstand for yderligere analyse. Det vil i den sammenhæng være vigtigt, at den rolle de mange praktiserende speciallæger i regionen har i behandlingen af patienter inddrages. Ønskes herudover en dybere forståelse af hvilke mekanismer, der påvirker forbruget af sundhedsydelser i en kommune eller en region er det analysegruppens anbefaling, at der søges forskningsmæssig assistance hertil og at der inddrages et nationalt landsdækkende perspektiv

7 2. Indledning og baggrund Korrigeret for prisudviklingen voksede udgifterne til kommunal medfinansiering for kommunerne i Region Hovedstaden med 175,4 mio. kr. fra 2009 til Kommunerne i hovedstadsregionen oplevede i løbet af 2010 en vækst i kommunal medfinansiering. En vækst, der var højere end forventet ved sommerens aftaler mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Region Hovedstaden har i 2010 modtaget 3,6 mia. kr. i indtægter fra kommunal medfinansiering, hvilket var 74 mio. kr. mere end korrigeret budget efter 4. økonomirapport. I forhold til regionens vedtagne budget for 2010 er der tale om en merindtægt på 250 mio. kr. Væksten i aktivitet er sket samtidig med, at Region Hovedstaden i 2010 i forhold til regionens andel af økonomiaftalen for 2010 på sundhedsområdet havde et mindreforbrug på 170 mio. kr. Som følge af de konstaterede merudgifter til kommunal medfinansiering opstod henover eftersommeren/efteråret 2010 en dialog mellem Region Hovedstaden og kommunerne i hovedstadsregionen om mulige forklaringer på aktivitetsudviklingen. På et møde den 18. januar 2011 mellem kommunaldirektørerne i hovedstadsregionen og regionens koncerndirektion blev en række oversigter over udviklingen drøftet. Det blev på mødet bl.a. aftalt, at der i fællesskab skulle analyseres på årsager til udviklingen ved en dybere analyse af et mindre antal kommuner i regionen. På et møde i Den Administrative Styregruppe den 25. februar 2011 blev det aftalt: At analysen sker med udgangspunkt i kommunerne Allerød, Gribskov, Hvidovre og København, og med afsæt i en sammenligning mellem Region Hovedstaden og de øvrige regioner. At en særlig ad hoc analysegruppe etableres med medarbejdere fra nævnte kommuner og Region Hovedstaden At ad hoc analysegruppen selv færdiggør kommissorium mv. for arbejdet efter retningslinjer udstukket af Den Administrative Styregruppe At ad hoc analysegruppen refererer til Den Administrative Styregruppe Medlemmer af ad hoc analysegruppen og kommissorium for arbejdet er vedhæftet som bilag 1. Dette dokument udgør analysegruppens afrapportering til Den Administrative Styregruppe. Analysegruppens arbejde har været afgrænset til det somatiske hospitalsområde (excl. genoptræning under indlæggelse) og analysedata er afgrænset ud fra borgernes bopæl i en kommune i region hovedstaden. Gruppen har valgt at fokusere på en række betydende områder: - 7 -

8 Kræft-sygdomme Sygdomme i kredsløbsorganer Børneområdet (på tværs af sygdomsområder) Hofte/knæ-alloplastikker Nedre luftvejssygdomme Øjen/øre-området De tre førstnævnte er behandlet efter samme principper og data er køns- og aldersstandardiserede. Disse områder er valgt, fordi de repræsenterer den største udvikling mellem 2009 og 2010 i antallet af sygehusudskrivninger og derfor også fylder i udviklingen i den kommunale medfinansiering. Øvrige områder er valgt med henblik på at se, om der omkring Hofte/knæ-alloplastikker har fundet et indikationsskred sted, fordi der omkring Nedre luftvejssygdomme er et øget samspil mellem hospitalssektoren, praksissektoren og den kommunale sektor og fordi Øjen/øreområdet står for den allerstørste vækst i kommunal medfinansiering mellem 2009 og 2010 samtidig med, at der er sket et mindre fald i antallet af udskrivninger. Sidstnævnte områder er behandlet på grundlag af faktiske data, der ikke er køns- og aldersstandardiserede. Indenfor den relativt korte tidsfrist for analysegruppens arbejde har gruppen prioriteret at gå rigtigt i dybden med tre betydende områder, men har samtidig fundet det vigtigt at håndtere de øvrige valgte områder, om end ikke helt så dybtgående. Udover behandlingen af nævnte betydende områder har analysegruppen fundet det vigtigt at give et overblik over udviklingen fra 2009 til 2010, et overblik hvori også inddrages relationer i forhold til udviklingen i landets øvrige regioner. Endvidere gives nogle meget summariske bud på betydningen af områder som serviceniveau og sundhedsprofiler. Kommunal medfinansiering optræder alle steder i rapporten i prisniveau Kommunerne i analysen I nedenstående grafer vises for de fire analysekommuner i overblik sammenhængen mellem udvikling i kommunal medfinansiering fra 2007 og udviklingen i folketallet samt specifikt samme i forhold til udviklingen i antallet af 0-15 årige og 65+ årige i samme periode. 1 Kommunal medfinansiering opregnes til niveau 2010 med den i økonomiaftalerne for 2010 for sundhedsområdet aftalte stigning i priser og lønninger

9 Figur 2.1. Vækst i samlet medfinansiering fra 2007 til 2010 (2010 priser) i forhold til udvikling i samlet befolkning fra 2007 til 2010 Vækstisamletbefolkningfra , procent 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 København Hvidovre Gribskov Allerød Vækstisamletmedfinansieringfra (2010 priser), procent Figur 2.2. Vækst i samlet medfinansiering fra 2007 til 2010 (2010 priser) i forhold til udvikling i 0-15 årige fra 2007 til 2010 Figur 2.3. Vækst i samlet medfinansiering fra 2007 til 2010 (2010 priser) i forhold til udvikling i 65+ årige fra 2007 til 2010 Væksti0-15 årigefra , procent 8,0 København 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Hvidovre Gribskov Allerød Vækstisamletmedfinansieringfra (2010 priser), procent Væksti65 + årigefra , procent 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 København Hvidovre Gribskov Allerød Vækstisamletmedfinansieringfra (2010 priser), procent Kommunerne Allerød og Gribskov har i perioden 2007 til 2010 haft en vækst i kommunal medfinansiering på hhv. 15,5 % og 13,0 % medens kommunerne Hvidovre og København har haft en vækst på hhv. 10,8 % og 10,6 %. Befolkningsmæssigt har kommunerne København og Allerød fra 2007 til 2010 haft en vækst på hhv. 5,4 % og 2,2 % medens Gribskov og Hvidovre kommuner har haft vækst på hhv. 0,9 % og 0,8 %. I figur 2.2 og 2.3 sættes væksten i kommunal medfinansiering i forhold til hhv. væksten i antallet af 0-15 årige og 65+ årige

10 De faktiske tal for befolkningsudvikling og kommunal medfinansiering fremgår af bilag 2. Region Hovedstadens indtægter fra kommunal medfinansiering fra de 29 kommuner opgjort pr. borger i årene , angivet i 2010-pl Somatik Øvrige I alt Pr. indbygger er regionens samlede indtægter fra kommunal medfinansiering i perioden 2007 til 2010 steget med 8,2 %. Køns- og aldersstandardisering For at tage højde for eventuel forskel i køn og alder i de fire udvalgte kommuner, er data køns- og aldersstandardiseret. På den måde bliver det muligt at sammenligne sygehusforbruget i de fire kommuner uden at eventuelle forskelle kan tilskrives forskelle i befolkningssammensætning. Ved standardiseringen anvendes 1 års køns- og aldersgrupper, og befolkningen i Region Hovedstaden anvendes som referencepopulation, dvs. for de fire udvalgte kommuner opgøres det beregnede sygehusforbrug i kommunen, hvis kommunen havde samme køns- og alderssammensætning som Region Hovedstaden som helhed. Det betyder eksempelvis, at en kommune med en meget ung befolkning vil få et højere forbrug end det faktiske, når der aldersstandardiseres i forhold til Region Hovedstadens samlede befolkning Der er anvendt standardiserede data i analysen af kræftområdet, sygdomme i kredsløbsorganer og børneområdet. Enkelte anvendte ord og begreber Ambulante besøg: Besøg eller ydelser registreret ambulant, hvor den kommunale medfinansieringspris er større end 0. Gråzonegrupper: Gråzonebehandlinger er behandlinger der både kan udføres under indlæggelse og ambulant, hvor hospitalerne aflønnes ens for behandlingerne uanset regi. Gråzonebehandlinger er indført med henblik på, at tilskynde til udførelse af ambulante behandlinger, som oftest er billigst. For kommunerne er udgiften ens uanset om behandlingen udføres ambulant eller som indlagt. Unikke patienter: Antal forskellige cprnummer pr år Aktionsdiagnoser: Den diagnose behandlingen primært er rettet imod

11 3. en i somatisk kommunal medfinansiering overordnet Borgerne kan modtage sundhedsydelser indenfor det somatiske- og psykiatriske sundhedsvæsen samt via sygesikringen (praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut mv.). Langt størstedelen af udgifter betales til det somatiske sundhedsvæsen, som omfatter knap 80 % af udgifterne. Mens det psykiatriske område omfatter 6 % af udgifterne, og sygesikringen 13 % af udgifterne og genoptræning under indlæggelse udgør 2 % 3.1 Overordnet udvikling i medfinansiering til somatik fra 2007 til 2010 Udgifterne til den somatiske medfinansiering har udviklet sig forskelligt på tværs af regionerne og i de enkelte år. Figur viser, at nogle regioner et år har haft større vækst end i resten af landet, hvorefter væksten er faldet det næste år. F.eks. var Region Hovedstadens udgiftsudvikling blandt de laveste fra 2007 til 2008, hvorefter udgiftsudviklingen ligger blandt de højeste i de følgende to år. Der er således udsving i sundhedsudgifter som afspejler, at sundhedsvæsenet udvikler sig dynamisk og aktivitetsvæksten afhænger af regionale beslutninger, demografi og rykvise ændringer af aktiviteten. Figur den kommunale somatiske medfinansiering mellem regioner fra 2007 til 2010, 2010 priser Note: Der er ikke korrigeret for forskelle i aldersudvikling Dette betyder også, at fastholder en region sit aftalte budget, men har en højere produktivitetsvækst end forudsat, så vil det afspejle sig i højere medfinansieringsudgifter til kommunerne i regionen. Dette er i princippet en succes, da borgerne får flere sygehusydelser for pengene, men kommunerne i den produktive region skal fortsat betale den aftalte stykpris for behandlingerne, og med regionens højere aktivitet betyder det en højere medfinansieringsudgift til disse kommuner

12 Den enkelte kommune har meget vanskeligt ved at forudsige det følgende års slutresultat i den kommunale medfinansiering. Det skyldes bl.a., at det er vanskeligt at forudsige det kommende års vækst i medfinansieringen, at kommunerne stort set ingen mulighed har for at påvirke væksten, samt at bloktilskud og især midtvejsreguleringsmekanismen bidrager til en omfordeling mellem kommunerne, som hverken afspejler kommunens eller regionens relative udvikling det pågældende år. 3.2 medfinansiering fra 2009 til 2010 Fra 2009 til 2010 er den kommunale medfinansiering på det somatiske område steget særlig meget for kommunerne i hovedstadsregionen med en stigning på 6,2 %. Tabel 1 viser, at stigningen i Region Hovedstaden er betydeligt højere end i de øvrige regioner. Således er udgifterne til den kommunale medfinansiering på det somatiske område i de øvrige regioner steget med 3,3 % fra 2009 til Stigningen skyldes både en stigning indenfor ambulante besøg og udskrivninger, hvor Region Hovedstaden begge steder har den højeste stigning i forhold til de øvrige regioner. Medfinansiering til ambulante besøg i Region Hovedstaden er således steget med 8,1 %, mens udgiften i de øvrige regioner alene er steget med 5,3 % Tilsvarende er udgiften til udskrivninger steget med 4,8 % i Region Hovedstaden, og er alene steget med 1,7 % hos de øvrige regioner. For Region Hovedstaden drives stigningen i medfinansieringen således både af ambulante besøg og udskrivninger, mens stigningen for de øvrige regioner primært drives af udviklingen i ambulante besøg. Tabel medfinansiering til somatik fra 2009 til 2010 opdelt på regioner, 2010 priser Procentuel udvikling i kroner Ambulante samlet medfinansiering medfinansiering til ambulante besøg medfinansiering til udskrivninger besøgs andel af samlet medfinansiering, % Nordjylland 0,4 4,1-2,2 43,1 Midtjylland 3,4 4,3 2,6 43,5 Syddanmark 4,1 7,6 1,2 47,6 Hovedstaden 6,2 8,1 4,8 42,1 Sjælland 3,8 3,9 3,7 40,6 Hele landet 4,2 6,1 2,7 43,5 Hele landet, ekskl. Hovedstaden 3,3 5,3 1,7 44,1 Note: Opdelingen i regioner er lavet ved at kommunernes udgifter til medfinansiering er summeret til regionsniveau. Udgifterne omfatter ikke genoptræning under indlæggelse Udskrivninger er det mest udgiftstunge område med 58 % af udgifterne i Region Hovedstaden, mens ambulante besøg udgør de resterende 42 %. Stigning i udgifterne indenfor udskrivninger øger således i særlig høj grad medfinansieringsudgifterne

13 Der kan være mange årsager til denne udvikling i medfinansieringen indenfor det somatiske område. Med henblik på, at undersøge de overordnede årsager til udviklingen i medfinansieringsudgifterne i de fem regioner opdeles udgifterne til medfinansiering i en mængde- og en priseffekt: 1. Der bliver behandlet flere patienter (mængdeeffekt) 2. Den enkelte patient bliver i gennemsnit dyrere (priseffekt). Fordyrelse af behandlingen pr. patient 2 kan henføres til flg. to forhold: a. den enkelte patient har flere ambulante besøg og/eller udskrivninger 3 b. hvert ambulante besøg og/eller udskrivning bliver dyrere Analyserne som præsenteres nedenfor er beskrevet mere detaljeret i bilag 3, ligesom beregningerne også er udarbejdet for de enkelte kommuner i Region Hovedstaden. Udskrivninger En opdeling i sådanne effekter indenfor udskrivninger viser, at stigningen i udskrivninger både kan forklares ved en mængde- og priseffekt. Mængdeeffekten består af en stigning i antal patienter, og viser at antallet af indlagte patienter er steget med 2,8 %, mod en stigning i de øvrige regioner på 1,7 % Denne stigning kan formentlig forklares ved at antallet af indbyggere i Region Hovedstaden er steget med 1 % mere end for de øvrige regioner. Stigningen i den kommunale medfinansiering kan ligeledes skyldes, at kommunerne betaler en højere pris pr. patient. Hvilket enten kan være i form af et øget antal udskrivninger pr. patient, eller i form af dyrere behandlinger. Her viser tabel 3.3.2, at Region Hovedstaden har haft en særlig høj stigning i antal udskrivninger pr. patient med 2,0 % i Region Hovedstaden og 0,0 % i de øvrige regioner. En sammenligning af antallet af udskrivninger pr. patient for både 2009 og 2010, som alene fremgår af bilag, viser at niveauet også er højere i Region Hovedstaden. Der er således ikke tale om en catching up effekt i Region Hovedstaden, hvor regionen fra et lavt antal udskrivninger er ved at komme på niveau med de andre regioner. 2 Opgøres som unikke cpr-numre 3 Punkt a er ikke en priseffekt, men en delkomponent af en priseffekt

14 Tabel Opdeling af udviklingen i kommunal medfinansiering fra 2009 til 2010 for somatiske ud skrivninger, 2010 priser Procentuel udvikling medfinansiering til udskrivninger i antal udskrevne patienter i antal udskrivninger pr. indlagt patient medfinansiering pr. udskrivning Nordjylland -2,2-1,7 0,0-0,6 Midtjylland 2,6 3,0-0,2-0,1 Syddanmark 1,2 0,8 0,2 0,2 Hovedstaden 4,8 2,8 2,0 0,0 Sjælland 3,7 3,3 0,1 0,3 Hele landet 2,7 2,0 0,7 0,0 Hele landet, ekskl. Region Hovedstaden 1,7 1,7 0,0 0,0 Note: Antal patienter er opgjort som unikke cpr-numre Det tyder ikke på, at behandlingerne er blevet dyrere. Således er medfinansieringen pr. udskrivning omtrent uændret fra 2009 til 2010 både i Region Hovedstaden og hos gennemsnittet for de øvrige regioner. En evt. stigning i prisen på behandling vil for udskrivninger have vanskeligt ved at påvirke den kommunale medfinansiering. Det skyldes, at kommunerne alene betaler en procentdel af taksterne (op til 30 %) og med et loft for henholdsvis ambulante behandlinger og udskrivninger. Størstedelen af behandlingerne rammer dette prisloft. En priseffekt vil således være udtryk for, at flere/færre behandlinger rammer loftet, og stykprisen dermed bliver dyrere/billigere for kommunerne. Forklaringen til den høje stigning i medfinansiering til udskrivninger i Region Hovedstaden er således især: En stigning i indlagte patienter i Region Hovedstaden, som formentlig kan forklares ved et øget indbyggertal i Region Hovedstaden En stigning i antal udskrivninger pr. indlagte patient i Region Hovedstaden Undersøgelser viser, at overførsel af patienter mellem hospitaler som medfører to udskrivninger kun betyder lidt for den konstaterede stigning på 2,0 % i antal udskrivninger pr. patient, se bilag 11. Ambulante besøg Tilsvarende kan udviklingen i medfinansieringen til ambulante besøg også opdeles i mængde- og priseffekter. Mængdeeffekten, der består af en stigning i antal patienter, viser her, at antallet af ambulante patienter er steget med 1,7 %, mod en stigning i de øvrige regioner på 1,8 %. En stigning i antal ambulante patienter kan således formentlig ikke forklare den stigende medfinansiering i Region Hovedstaden

15 Ligesom ovenfor kan stigningen i den kommunale medfinansiering ligeledes skyldes, at kommunerne betaler en højere pris pr. patient. Hvilket enten kan være i form af et øget antal ambulante besøg pr. patient, eller i form af dyrere behandlinger. Tabel viser, at Region Hovedstaden har haft en høj stigning i antal af ambulante besøg pr. patient med 3,5 % i Region Hovedstaden og 1,7 % i de øvrige regioner. Som det var gældende for udskrivninger, viser en sammenligning af antal ambulante besøg pr. patient for både 2009 og 2010, som alene fremgår af bilag, at niveauet også er højere i Region Hovedstaden. Således var antallet af ambulante besøg pr. patient knap 7 % højere i 2009 hos Region Hovedstaden i forhold til de øvrige regioner. Her er således ikke tale om en catching up effekt i Region Hovedstaden, hvor regionen fra et lavt antal udskrivninger er ved at komme på niveau med de andre regioner. Tabel Opdeling af udviklingen i kommunal medfinansiering fra 2009 til 2010 for somatiske ambulante besøg, 2010 priser Procentuel udvikling medfinansiering til ambulante besøg i antal ambulante patienter i antal ambulante besøg pr. ambulant patient medfinansiering pr. ambulant besøg Nordjylland 4,1 1,0-0,7 3,8 Midtjylland 4,3 1,8 2,7-0,1 Syddanmark 7,6 2,7 2,6 2,1 Hovedstaden 8,1 1,7 3,5 2,6 Sjælland 3,9 0,8 0,4 2,7 Hele landet 6,1 1,8 2,3 2,0 Hele landet, ekskl. Hovedstaden 5,3 1,8 1,7 1,7 Note: Antal patienter er opgjort som unikke cpr-numre Tabel viser umiddelbart, at de ambulante besøg er blevet dyrere. Priserne er således steget med 2,6 % mod 1,7 % i de øvrige regioner. Imidlertid skyldes stigningen, at der i Region Hovedstaden i større omfang end i de øvrige regioner er sket en vækst i de såkaldte gråzonebehandlinger 4 fra udskrivninger til ambulante besøg. Kommunerne betaler det samme uanset om en gråzonebehandling udføres under indlæggelse eller ambulant. Priserne for ambulante besøg er derfor reelt ikke steget, idet den ovenfor viste prisstigning skyldes, at der udføres flere gråzonebehandlinger ambulant, som øger den ambulante gennemsnitspris. Forklaringen til den høje stigning i medfinansiering til ambulante besøg i Region Hovedstaden er således især: Et øget indbyggertal En stigning i antal ambulante besøg pr. ambulant patient i Region Hovedstaden 4 Gråzonebehandlinger er behandlinger der både kan udføres under indlæggelse og ambulant, hvor hospitalerne aflønnes ens for behandlingerne uanset regi. Gråzonebehandlinger er indført med henblik på, at tilskynde til udførelse af ambulante behandlinger, som oftest er billigst

16 En stigning i medfinansiering pr. ambulante besøg, som formentlig kan forklares ved en øget ambulant gråzoneaktivitet Sammenfatning: Ovenfor undersøges årsagen til stigning i medfinansiering på det somatiske område fra 2009 til 2010 for de fem regioner med fokus på stigningen i Region Hovedstaden. Stigningen i medfinansiering er opdelt på 3 effekter, som tilsammen summerer til den samlede stigning. Det tyder på, at den væsentligste årsag til stigningen i medfinansiering fra 2009 til 2010 i Region Hovedstaden skyldes, at antal udskrivninger pr. patient og antal af ambulante besøg pr. patient er højere for borgerne i Region Hovedstaden end for de øvrige regioner og denne tendens er stigende. Patienterne i Region Hovedstaden kommer således til et større antal ambulante besøg og udskrivninger end tidligere og end i andre regioner. Stigningen skyldes ikke en catching up effekt, hvor Region Hovedstaden fra et lavt antal udskrivninger og ambulante besøg er ved at komme op på niveau med de andre regioner, idet regionen allerede i 2009 havde et højt antal besøg og udskrivninger pr. patient. Herudover viser ovenstående analyser, at der har været et stigende antal patienter. Stigningen kan formentlig forklares at et øget indbyggertal i Region Hovedstaden. Ligeledes viser analysen, at der har været et stigende prisniveau pr. ambulante besøg. Denne stigning kan formentlig forklares ved en øget ambulant gråzoneaktivitet Oversigtstabel Nedenfor fokuseres på områderne kræft, hjerte, knæ- og hoftealloplastik, nedre lungevejssygdomme, øjne og ører samt børneområdet. Disse områder udgør tilsammen knap 29,7 % af den samlede kommunale medfinansiering, og kan således bidrage med en betydelig forklaring til udviklingen i den kommunale medfinansiering fra 2009 til Af tabel ses hvor meget de enkelte sygdomsområder bidrager til den kommunale medfinansiering. Det ses f.eks. at kræftområdet udgør 7,4 % af den samlede kommunale medfinansiering

17 Tabel Fordeling af aktivitet indenfor kræft, hjerte, knæ- og hoftealloplastik, nedre luftvejssygdomme, øjne og ører samt børneområdet for kommunerne i Region Hovedstaden i Diagnoseområder Fordeling af kommunal medfinansiering i 2010 i procent 2010 Ambulante besøg 2010 Samlet medfinansiering Andel af stigning i samlet medfinansiering fra 2009 til 2010, procent 2010 Diagnoseområder Udskrivninger Kræft 11,9 6,7 7,4 11,0 Sygdomme i kredsløbsorganer 4,5 10,6 6,6 7,9 Knæalloplastik 0,0 0,8 0,4-0,2 Hoftealloplastik 0,0 1,0 0,5-0,3 Børneområdet* 6,3 11,4 7,6 17,4 Nedre luftvejssygdomme 1,3 5,1 2,9 6,0 Øjen/ører området 10,7 1,0 4,4 15,3 Andre diagnoser 52,7 57,2 45,8 33,3 Samlet, somatik 87,3 93,9 75,5 90,4 Genoptræning under indlæggelse 0,0 0,0 1,6-0,4 Psykiatri 12,7 6,1 7,5 1,6 Sygesikring 0,0 0,0 15,4 8,4 Samlet medfinansiering 100,0 100,0 100,0 100,0 Note: *Børn omfatter alle diagnoser, og der er derfor et overlap mellem børn og de øvrige diagnoser, når børn er behandlet for kræft, hjerte, nedre luftvejssygdomme, øjne/ører eller knæ- og hoftealloplastik. Dette vurderes at være i størrelsesordenen knap 6 %. Ligeledes vises fordelingen af antal ambulante besøg og udskrivninger. F.eks. fremgår, at 10,6 % af medfinansiering til udskrivninger skyldes behandling indenfor sygdomme i kredsløbsorganer. Det fremgår også hvor stor en andel af væksten i kommunal medfinansiering fra 2009 til 2010, der stammer fra de forskellige diagnoseområder. Rapportens forsidetegning er lavet på basis af denne tabel

18 4. Særlige, betydende diagnoseområder. I det efterfølgende vil der blive set på de sygdomsområder som har størst betydning for udviklingen i medfinansieringen. For hvert af de udvalgte sygdomsområder vil der blive præsenteret en udvikling i medfinansieringen for det pågældende område i regionen som helhed og for de udvalgte kommuner. Endvidere vil der være en analyse af udviklingen i aktiviteter. 4.1 Kræft Som nævnt tidligere udgør 7,4 % af de samlede udgifter til medfinansiering for kommunerne i Region Hovedstaden i 2010 udgifter til kræftområdet. Området udgør 11 % af væksten i medfinaniseringsudgifter fra 2009 til en i kommunal medfinansiering er fordelt med 7,4 % vedrørende det ambulante område og 8,3 % vedrørende udskrivninger. 5 Når man ser på udviklingen på kræftområdet overordnet, skal man have for øje, at der er væsentlig forskel i behandlingsformer inden for de mange forskellige kræftdiagnoser. Nogle kræftdiagnoser behandles typisk ambulant og andre under indlæggelse. Endvidere er der inden for de forskellige afgrænsede kræftdiagnoser også forskellige behandlingstyper. Indledningsvis blev kræftområdet analyseret på 11 forskellige kræftområder. I nedenstående gennemgang af kræftområdet er sygdomsopdelingen ikke medtaget, da resultaterne viste meget store variationer. Variationerne vurderes, at skyldes tilfældige variationer fra år til år og er ikke udtryk for en generel udvikling. Tabel Ambulant behandling på kræftområdet udvikling fra standardiseret og i 2010 priser Faktiske Faktiske ambulante ambulante besøg pr. medfinansiering antal unikke patienter besøg pr ambulant patient medfinansiering pr besøg besøg indbyggere Allerød 21,5% -7,0% 18,2% 10,6% ,4 Gribskov 35,5% -7,3% 31,5% 11,2% ,5 Hvidovre 4,5% -7,1% 14,3% -1,5% ,9 København -11,3% 7,0% -10,8% -7,0% ,3 Region H 7,4% -1,9% 6,2% 3,1% ,8 Hovedstadskommunerne havde en samlet stigning i medfinansiering af ambulant kræft behandling fra på 7,4 % Af de 4 udvalgte kommuner er det kun Københavns kommune der oplever et fald i medfinansieringen. Spændet i udviklingen er fra 35,5 % i Gribskov kommune til et fald på 11 % i Københavns kommune. Årsagen til stigningen i den kommunale medfinansiering for kommunerne Allerød og Gribskov dækker over et fald i antal unikke patienter, en stigning i besøg pr ambulant patient og en stigning i medfinansiering pr besøg. 5 Kræftområdet er afgrænset ved aktionsdiagnoserne i diagnosekapitlet DC samt koderne DD459, DD471, DD

19 Hvidovre kommune oplever også en stigning i den kommunale medfinansiering. Denne dækker over et fald i antal unikke patienter, en stigning i besøg pr ambulant patient og et fald i medfinansiering pr besøg. Københavns kommune oplever et fald i udviklingen fra i medfinansiering. Dette fald dækker over en stigning i antal unikke patienter, et fald i antal besøg pr patient og en stigning i medfinansiering pr besøg Tabel Udskrivninger på kræftområdet udvikling fra standardiseret og i 2010 priser Faktiske medfinansiering antal unikke patienter udskrivninger pr patient medfinansiering pr udskrivning Faktiske udskrivninger 2010 udskrivninger pr indbyggere Allerød 4,5% -27,6% 0,4% 4,6% 163 6,8 Gribskov 11,3% 22,0% 1,9% -0,3% 369 9,1 Hvidovre 19,2% 4,5% 7,1% 0,6% 349 7,0 København 4,7% -4,0% 5,4% -4,0% ,9 Region H 8,3% -1,3% 3,3% 4,6% ,9 Hovedstadsregionens kommuner havde en samlet stigning i medfinansiering til stationær kræft fra på godt 8 % Alle de 4 udvalgte kommuner oplever en stigning i medfinansiering fra 2009 til Spændet i stigningerne er fra 19 % i Hvidovre kommune til 5 % i Allerød/ Københavns kommune. Årsagen til stigningen i den kommunale medfinansiering for Allerød kommune dækker over et stort fald i antal unikke patienter koblet med en stor stigning i medfinansiering pr. udskrivning. Gribskov kommune oplever en stigning i antal patienter, en stigning i udskrivninger pr indlagte patient og et fald i medfinansiering pr udskrivning. Hvidovres stigning i medfinansiering dækker over en stigning på alle 3 faktorer Københavns kommunes stigning i medfinansiering dækker over et fald i antal patienter, en stigning i antal udskrivninger pr patient og en stigning i medfinansiering pr udskrivning

20 Tabel Operationer på kræftområdet - udvikling fra 2009 til 2010 i hhv. ambulante og stationære operationer - standardiseret Ambulante operationer - ændring i % Faktiske antal ambulante operationer i 2010 Pr 1000 indbyggere Stationær operationer - ændring i % Faktiske antal stationære operationer i 2010 Faktiske Operationer pr indbyggere Allerød -40,1% 110 4,6-27,9% 140 5,8 Gribskov -11,9% 192 4,7 23,2% 279 6,9 Hvidovre 27,8% 239 4,8 10,9% 269 5,4 København 12,4% ,4 0,3% ,8 Region H 3,0% ,8 2,0% ,4 I Region Hovedstaden opleves en samlet stigning i antal ambulante operationer på 3 % og en stigning i antal operationer under indlæggelse på 2 % Stigning i ambulante operationer dækker over et fald i Allerød kommune på 40 % og en stigning i Hvidovre kommune på 28 % Stigningen i operationer under udskrivninger dækker over et fald i Allerød kommune på 28 % og en stigning i Gribskov kommune på 23 % Som den eneste kommune oplever Allerød kommune et fald i både de ambulante operationer og operationer under indlæggelse. Gribskov kommune oplever et fald i antal ambulante operationer og en stigning i antal operationer under indlæggelse. Hvidovre kommune og Københavns kommune oplever en stigning i såvel ambulante operationer som operationer under indlæggelse. Tabel Indlæggelsesmåder på kræftområdet udvikling fra standardiseret antal unikke patienter udskrivninger af akut indlagte udskrivninger af planlagt Indlagte en i udskrivninger i alt Allerød -27,6% 43,5% -28,5% -2,4% Gribskov 22,0% 0,6% 21,8% 9,0% Hvidovre 4,5% 1,1% 30,0% 15,8% København -4,0% 0,2% 10,4% 6,4% Region H -1,3% 3,9% 7,8% 6,0% Regionen som helhed oplever et fald i antal unikke indlagte patienter fra 2009 til 2010 på -1 % Samtidig sker der en stigning i antal udskrivninger på 6 %. Dette peger på, at der fra 2009 til 2010 er sket en stigning i antal udskrivninger pr. unik patient. Stigning i antal udskrivninger sker både for akutte indlagte og planlagt indlagte. Allerød kommune oplever et fald i antal indlagte unikke patienter fra 2009 til 2010 samt et fald i antal udskrivninger. For Allerød kommune sker der et fald i antal planlagte indlæggelser og en stigning i antal akutte indlæggelser

21 Gribskov kommune og Hvidovre kommune oplever begge en stigning fra 2009 til 2010 for såvel antal unikke patienter og antal udskrivninger. Denne udvikling dækker primært over en stigning i planlagte indlæggelser. Københavns Kommune oplever et fald i antal unikke patienter, men en stigning i antal udskrivninger. Stigningen i antal udskrivninger dækker især over en stigning i de planlagte indlæggelser. Tabel Liggetid på kræftområdet Fordelt på 0-dagsindlæggelser, 1 dagsindlæggelser og indlæggelser med en varighed på 2 dage og derover for årene standardiseret dage 1 dag 2+ dage 0 dage 1 dag 2+ dage Allerød 7,8% 16,9% 75,3% 15,5% 19,7% 64,9% Gribskov 14,6% 17,4% 68,0% 10,9% 19,0% 70,2% Hvidovre 15,4% 16,0% 68,7% 28,0% 19,0% 53,0% København 32,6% 17,3% 50,2% 33,4% 16,6% 50,0% Region H 20,1% 18,9% 61,0% 22,7% 19,8% 57,6% Omkring 60 % af samtlige udskrivninger for Region Hovedstadens borgere med en kræft diagnose har en liggetid på 2 dage eller derover. ca. 20 % af udskrivningerne har en varighed på 1 dag og ca. 20 % af udskrivningerne bliver patienten udskrevet samme dag som indlæggelsen (0- dagsindlæggelse) Ovenstående tabel viser, at der er en betydelig variation kommunerne imellem. Således bliver 8 % af Allerød kommunes patienter i 2009 udskrevet samme dag som de er indlagt. For Københavns kommune er den tilsvarende andel 33 % Spændet mellem de udvalgte kommuner er for indlæggelser med en varighed på 2 dage eller derover, at Allerød kommune har 75 % i denne kategori i Københavns kommune har 50 % Tabel Liggetid på kræftområdet fra 2009 til 2010 på 0-dagsindlæggelser, 1 dagsindlæggelser og indlæggelser med en varighed på 2 dage og derover- standardiseret fra dage 1 dag 2+ dage Allerød 88,2 % 10,1 % -18,3 % Gribskov -17,0 % 21,2 % 14,8 % Hvidovre 110,6 % 37,4 % -11,0 % København 8,4 % 1,9 % 5,4 % Region H 19,3 % 10,9 % 0,0 % Der kan konstateres en stigning i antallet af korte indlæggelser fra for hele Region Hovedstaden og et uændret forbrugsmønster for indlæggelser på 2 dage og derover. Allerød kommune og Hvidovre kommune oplever en stigning i antallet af korte indlæggelser og et fald i indlæggelser med en liggetid på 2 dage eller derover. Gribskov kommune oplever et fald i 0-dagsindlæggelser og en stigning i indlæggelser med en liggetid på 1 dag eller derover

22 København kommune oplever en stigning på alle indlæggelser. Sammenfatning for kræftområdet For regionen som helhed viser ovenstående, at der sker en stigning i medfinansiering på kræftområdet fra For både ambulante besøg og udskrivninger dækker dette over et fald i antal unikke patienter, flere besøg/udskrivninger pr unik patient og højere medfinansiering pr besøg/udskrivning. Endvidere fremgår det, at der for regionen som helhed er flere operationer fordelt på færre patienter. Dette gælder såvel ambulante operationer som operationer under indlæggelse. Endelig viser ovenstående, at antallet af korte indlæggelser er stigende. For de udvalgte kommuner tegner der sig ikke noget klart billede på nogle af områderne, da der er betydelig variation kommunerne imellem

23 4.2 Sygdomme i kredsløbsorganer Det blev tidligere oplyst, at 6,6 % af Region Hovedstadens kommuners samlede udgifter til medfinansiering i 2010 vedrører sygdomme i kredsløbsorganer. Området står for 7,9 % af væksten i medfinansiering fra 2009 til en i kommunal medfinansiering er fordelt med 11,5 % vedrørende det ambulante område og 4,6 % vedrørende udskrivninger. 6 Sygdomme i kredsløbsorganer er analyseret på 12 forskellige sygdomsområder. I nedenstående gennemgang af udviklingen af sygdomme i kredsløbsorganerne er sygdomsopdelingen ikke medtaget, da resultaterne viste meget store variationer. Variationerne vurderes, at skyldes tilfældige variationer fra år til år og er ikke udtryk for en generel udvikling. Tabel Ambulant behandling vedrørende sygdomme i kredsløbsorganer udvikling fra standardiseret og i 2010 priser medfinansiering antal unikke patienter besøg pr ambulant patient medfinansiering pr besøg Faktiske ambulante besøg 2010 Faktiske ambulante besøg pr indbyggere Allerød -14,5% 8,3% -1,4% -19,9% ,7 Gribskov 70,7% 27,7% 43,1% -6,6% ,5 Hvidovre -0,5% 12,8% -11,6% -0,3% ,5 København 5,3% 3,6% 1,4% 0,2% ,6 Region H 11,5% 5,4% 4,4% 1,3% ,8 Hovedstadsregionens kommuner havde en samlet stigning i medfinansiering fra på godt 11 % i forbindelse med ambulante besøg vedrørende sygdomme i kredsløbsorganerne. To af de udvalgte kommuner oplever et fald i medfinansiering og 2 kommuner oplever en stigning. Spændet mellem udviklingen i de 4 udvalgte kommuner er Allerød kommune med et fald i medfinansieringen på knap 15 % mod Gribskov stigning i medfinansiering på knapt 71 % Allerød - og Hvidovre kommunes fald i medfinansiering dækker over en stigning i udvikling i antal unikke patienter, et fald i antal besøg pr patient og et fald i medfinansiering pr besøg. Gribskov kommunes stigning dækker over en stigning i antal unikke patienter. En stigning i antal besøg pr. patient, men et fald i medfinansiering pr besøg. Stigningen i Københavns kommunes medfinansiering dækker over en stigning på alle områderne. 6 Sygdomme i kredsløbsorganer er afgrænset ved aktionsdiagnoserne i diagnosekapitlet DI

24 Tabel Udskrivninger vedrørende sygdomme i kredsløbsorganer - udvikling fra standardiseret og i 2010 priser medfinansiering antal patienter udskrivninger pr patient medfinansiering pr udskrivning Faktiske udskrivninger 2010 Faktiske udskrivninger pr indbyggere Allerød 3,2% -5,4% 10,9% -7% Gribskov 11,6% 13,0% -0,2% -6% Hvidovre 0,8% 5,8% -4,5% -1% København 8,9% 7,5% 3,2% -11% Region H 4,6% 3,2% 2,3% -6% Kommunerne i hovedstadsregionen havde en samlet stigning i medfinansiering til udskrivninger vedrørende sygdomme i kredsløbsorganerne fra på knapt 5 % Alle de 4 udvalgte kommuner oplever en stigning i medfinansiering fra 2009 til Gribskov kommune oplever den største stigning med knapt 12 % og Hvidovre kommune den laveste med knapt 1 % Allerød kommunes udvikling i medfinansiering dækker over et fald i antal unikke patienter og en stigning i udskrivninger pr patient, men et fald i medfinansiering pr patient. Kommunerne Gribskov og Hvidovre oplever samme bagvedliggende udvikling. Denne dækker over en stigning i udviklingen i antal unikke patienter og et fald i udskrivninger pr patient, og et fald i medfinansiering pr patient. Københavns kommune oplever en stigning i antal unikke patienter og en stigning i antal udskrivninger pr patient samt et fald i medfinansiering pr patient. Tabel Operationer vedrørende sygdomme i kredsløbsorganer - udvikling fra 2009 til 2010 i hhv. ambulante og stationære operationer - standardiseret Ambulante operationer - ændring i Faktiske antal ambulante operationer Pr 1000 Stationær operationer - ændring i Faktiske antal stationære operatio- Pr 1000 % i 2010 indbyggere % ner i 2010 indbyggere Allerød 8% 46 1,9-23% 89 3,7 Gribskov 43% 84 2,1 4% 235 5,8 Hvidovre -27% 165 3,3 6% 227 4,5 København 2% ,2-27% ,1 Region H 12% ,9-4% ,0 I Regionen opleves en samlet stigning i antal ambulante operationer på 12 % og et fald på 4 % i antal operationer under indlæggelse. Allerød og Københavns kommuner oplever en stigning i antal ambulante operationer og et fald i operationer under indlæggelse

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013 NOTAT Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 213 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Metode... 3 1.2 Udvælgelse af kommuner... 3 2. Kommunal medfinansiering - udgiftsudviklingen... 4 2.1 Udgifter forbundet

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige?

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? 76 Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? De forebyggelige indlæggelser er interessante, fordi de potentielt kan forebygges. Ved alene at se på de 65+ årige, fokuseres på en befolkningsgruppe,

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. Side 1 af 5 I dette notat beskrives, hvorledes der skal følges op på beslutningen om investeringer

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Uddrag af arbejdet fra ERFAgruppen om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i Region Hovedstaden Juni

Læs mere

Sundhedsområdet. Byrådets plankonference marts 2016. Direktør Mette Andreassen Job & Velfærd

Sundhedsområdet. Byrådets plankonference marts 2016. Direktør Mette Andreassen Job & Velfærd Sundhedsområdet Byrådets plankonference marts 2016 Direktør Mette Andreassen Job & Velfærd Historik udviklingen i samarbejdet form og indhold 2007: Strukturreform Kommunerne får en rolle i finansieringen

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OMKOSTNINGER FORBUNDET MED HJERTEKARSYGDOM HOS PATIENTER MED- OG UDEN KENDT SYGDOMSHISTORIK UDARBEJDET AF: EMPIRISK APS FOR AMGEN AB MAJ 215 Indhold Sammenfatning... 2 Metode og data... 4 Omkostningsanalyse...

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune

Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune Analyser af årsager til Esbjerg Kommunes forbrug af sundhedsydelser Aug. 2013 Mulige årsager til merforbrug Kommunal medfinansiering I KM fordelt på type Sygesikring;

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Nedenfor vil betydningen for Helsingør kommune blive opgjort ud fra de tilgængelige informationer på nuværende tidspunkt.

Nedenfor vil betydningen for Helsingør kommune blive opgjort ud fra de tilgængelige informationer på nuværende tidspunkt. NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme KL og regeringen har aftalt fire markante justeringer af den kommunale medfinansiering Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 29. juni

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Regionshuset Aarhus CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Koncern Kvalitet Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7841 0003 www.cfk.rm.dk

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Forebyggelige diagnoser og kendte borgere. Analyse af lokalområder i Aarhus Kommune vha. KØS. AFDELING Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

Forebyggelige diagnoser og kendte borgere. Analyse af lokalområder i Aarhus Kommune vha. KØS. AFDELING Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Forebyggelige diagnoser og kendte borgere Analyse af lokalområder i Aarhus Kommune vha. KØS Forebyggelige diagnoser Forebyggelige diagnoser er et område der kommer mere og mere i fokus: Økonomiaftalen

Læs mere

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 1. Udvikling i medfinansieringsudgifterne 2010-2013 Middelfart kommune havde i 2013 en medfinansieringsudgift på 3.596 kr. per. Det er en stigning på 173 kr. siden

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Finansministeriet

Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Finansministeriet Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Finansministeriet Indholdsfortegnelse DEL I BAGGRUND 1 Indledning og kommissorium... 7 1.1 Kommissorium... 7 1.2 Regelsæt...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Social- og Sundhedsudvalget Januar 2015 Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Politikområde sundhedsudgifter Budget 2015 1.000 kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering 185.863 Kommunal genoptræning 29.536

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET

ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET - Juni 2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet ISBN nr.: 978-87-7601-297-7 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Baggrund for arbejdet og arbejdsgruppens

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 A NALYSE Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 Af Bodil Helbech Hansen I dette notat opgøres udviklingen i den gennemsnitlige indlæggelsestid fra 2008

Læs mere

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 209594 Brevid. 1441678 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer

Læs mere

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget Notat Til: Vedrørende: Sundhedsudvalget Stigning af udgifterne til medfinansiering Dette notat analyserer udviklingen i udgifterne til medfinansiering over de sidste 5 år til og med første halvår 21 1.

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

$%" &!! -.2!1! 0 $'-!-."$-. 1!" "!"!$'!$-!$ !$-! ))!"," -!!,!$1!*"+,!"!" $-!-. " ###" 82(!"

$% &!! -.2!1! 0 $'-!-.$-. 1! !!$'!$-!$ !$-! ))!, -!!,!$1!*+,!! $-!-.  ### 82(! $%" &!! '(!)&!" ###" *"+,!"' -./"("."!/" )"-"-".!$! /"01()"$/"%1!"$'-! -.2!1! 0 $'-!-."$-. 1!" "!"!$'!$-!$ /"$)%,","2,(!"!!$-! ))!"," -!!,!$1!*"+,!"!" )"/"%$(!$')! -!-."$/"-. $-!-. " -!1"$'-."$0-. /"'!3!$"$/"$0&

Læs mere

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen.

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen. 25. juni 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: STOR STIGNING I ARV Den gennemsnitlige efterladte arv var i 2006 på 650.000 kr., hvilket er en stigning på næsten 60 procent siden 1997,

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Analyse, HR & Udvikling 2016 Indhold Kort introduktion til området Aktivitetsbestemt medfinansiering...2 1. Overordnet udvikling i aktivitet og medfinansiering

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Data for genoptræning

Data for genoptræning Bilag 2 Data for genoptræning Da varetagelse af genoptræning af patienter efter udskrivning er en ny kommunal opgave, er der stor fokus på monitorering af opgaven. Kendskab til opgavens omfang er en forudsætning

Læs mere

BEDRE GRUNDLAG FOR IND- SATSEN PÅ DET KOMMUNALE SUNDHEDSOMRÅDE

BEDRE GRUNDLAG FOR IND- SATSEN PÅ DET KOMMUNALE SUNDHEDSOMRÅDE BEDRE GRUNDLAG FOR IND- SATSEN PÅ DET KOMMUNALE SUNDHEDSOMRÅDE - Juni 21 Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning og sammenfatning... 3 2. Indikatorer

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser dage Periode januar til marts Koncern, Plan

Læs mere

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV SEPTEMBER 2008 Udgivet af: Kontoret for Sundhedsstatistik, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sundhedsstatistik 1216 København K. Telefon: 72 26

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem. Privat sundhed er ulige sundhed. FOA Fag og Arbejde 1

Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem. Privat sundhed er ulige sundhed. FOA Fag og Arbejde 1 F O A f a g o g a r b e j d e Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem Privat sundhed er ulige sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig: Dennis

Læs mere

Notat - Kommunal medfinansiering

Notat - Kommunal medfinansiering Notat - Kommunal medfinansiering Den kommunale medfinansiering (KMF) af regionale sundhedsydelser har i de seneste år været stigende. Dette notat vil give en status for Frederikssund Kommune og der vil

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

NOTAT. Rapporten indeholder nøgletal fra finansierings- og medfinansierings områderne.

NOTAT. Rapporten indeholder nøgletal fra finansierings- og medfinansierings områderne. SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN NOTAT Emne: Til: Orientering om nøgletal på sundhedsområdet Social- og Kulturudvalget Dato: 24. september 2009 Sagsbeh.: jje Journalnr.: De 17 kommuner

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst september 2015 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Rapporten giver, gennem nøgletal, et overblik over den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i Faxe

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

7 Tema: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme

7 Tema: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme Temakapitel: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme 15.5.214 7 Tema: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme Flere og flere danskere har gennem de seneste år fået diagnosticeret én eller flere kroniske

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Forslag til driftsudvidelser Budget 2015-18

Forslag til driftsudvidelser Budget 2015-18 Demografifremskrivning ældreområdet Social- og ældreudvalget Ændringer i driftsbudgettet -900-675 4.100 9.300 Siden kommunesammenlægningen er der årligt sket en beregning af de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse SAL/CHHV 1. mar. 2016 Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse Baggrund Monitorering af indlæggelse af nyfødte omfatter opgørelser af indlæggelsesvarighed og genindlæggelser af nyfødte.

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018 Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedrørende Data om aktivitet og økonomi Godkendt: Den administrative styregruppe den xx xx xx Bemærkning: 1. UDKAST BAGGRUND Region Hovedstaden og kommunerne i

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2016

Kommunal medfinansiering 2016 Side 1 Kommunal medfinansiering 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik den 20. august 2015 aftale om regionernes økonomi for 2016. Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest?

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Sundhedsvæsenet er i hele den vestlige verden præget af stor. Ny teknologi muliggør nye og flere behandlinger og efterspørgselen efter

Læs mere

Overbliksskabende analyse af. det medicinske område

Overbliksskabende analyse af. det medicinske område Overbliksskabende analyse af sygehusenes patientsammensætning og -forløb på det medicinske område Indholdsfortegnelse 1. Formål og datagrundlag 2. Samlet overblik over aktiviteten i Region Sjælland 3.

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres regnskab 2014 samt ledelsesinformation,

Læs mere