I maj 2015 blev der på den Nordiske Spejderkonference besluttet følgende Mission og Vision: Mission:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I maj 2015 blev der på den Nordiske Spejderkonference besluttet følgende Mission og Vision: Mission:"

Transkript

1 1. Basic information 1.1. Application title Spejdernes Nordiske Samarbejdskomite (NSK) 1.2. Short description Det Nordiske samarbejdes formål er at beslutte og varetage de fælles aktiviteter og muligheder der er for spejdere i Norden. Aktiviteterne har fokus på at skabe vækst, samt at give unge i Norden en platform hvor de kan mødes og få forståelse for og opleve den nordiske kultur og de nordiske sprog. If the application is granted, the short description may be published on Nordic Culture Point's website Estimated start date: Estimated completion date: Describe the planned activities/project (background and objectives, expected results) and how the project will be evaluated ( characters) Samarbejdet mellem de nordiske spejderkorps finder sted igennem den Nordiske Samarbejdskomité (NSK). I NSK sidder to repræsentanter fra hvert af de nordiske lande. Formålet med det nordiske samarbejde er at fremme kontakten mellem de nordiske spejderkorps og styrke den rolle og identitet de nordiske spejdere har i spejderverdenen. Formandskabet for NSK med tilhørende sekretariat går på skift mellem de nordiske lande i en 3-årig turnus. I har Danmark formandskabet, og har nedsat en styregruppe, der blandt andet skal varetage sekretariatsfunktionen og den løbende drift. Styregruppens rolle er at varetage og sikre gennemførelsen af NSK's aktiviteter ved møder, søge puljemidler til drift og aktiviteter, der er besluttet i NSK's 3-årsplan, samt at sikre intern kommunikation og det tværnordiske arbejde. Gruppen skal også støtte nordiske spejderinteresser uden for Norden. Styregruppen består af en seks frivillige danske spejdere. Der er indgået en aftale med KFUM-Spejderne i Danmark om at varetage de administrative opgaver omkring NSK's bogføring, regnskab og revision, mens Danmark varetager NSK formandskabet. I maj 2015 blev der på den Nordiske Spejderkonference besluttet følgende Mission og Vision: Mission: Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision: Spejder möter scout. -betyder att det nordiska scoutsamarbetet stärker den enskilde scoutens tolerans och förståelse för andra kulturer och engagemang för internationella frågor. 1 / 11

2 Forbund möter korps. -betyder ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan förbunden i de nordiska länderna där det är naturligt att viktiga frågor diskuteras. Skátun möter samfunn. -betyder att scoutrörelsen i Norden är stark på den nordiska, europeiska och globala ungdomspolitiska arenan och en trovärdig partner till myndigheter och organisationer, eftersom den är en ungdomsrörelse där unga kan uttrycka vad de vill och behöver. For perioden er der besluttet at gennemføre følgende aktiviteter der skal sikre at visionerne implementeres og realiseres: Speider möter scout: Forandringsagenter (for unge mellem år) Nordic Adventure Race (for unge spejdere) Nordisk lederskabsprogram Forbund möter korps General sekretær møde og netværk Spejderchefmøde og netværk Nordisk forum for program og træning Skátun möter samfunn Værdien af spejderarbejdet Nordisk samarbejde om gender Unge talspersoner Nytænkning af det nordiske spejderarbejde: Undersøgelse af muligheden for en fælles nordisk spejderlejr Nordisk Scout Jamboree 20XX. Intentionen med de nye planer er at øge og udbygge det tværnordiske samarbejde i de kommende 3 år til glæde for spejdere i hele Norden. I 2016 afholdes Spejdernes Europakonference i Norge. En del af styregruppens ressourcer vil blive allokeret arrangement. Der blandt andet skal afvikles NSK-møder samt en Nordisk reception. Hver år i september afholdes der ordinært møde i NSK. I 2016 afholdes mødet i Island. Her gennemføres innovative drøftelser for det strategiske samarbejde og det kommende års møder, aktiviteter og fælles spejderpolitiske spørgsmål koordineres og besluttes. Mødet evaluerer også aktiviteter afviklet af NSK. Mødet roterer mellem de nordiske lande for øge forståelsen og kontakten landene imellem. En opgave er også at videreudvikle og vedligeholde en attraktiv hjemmeside for det nordiske samarbejde. De nordiske lande har indflydelse på det globale spejdersamfund, og deltagelse her er en vigtig platform til formidling af de nordiske (spejder-)værdier uden for Norden. Aktuelt er der nordiske repræsentanter i 2 / 11

3 både WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) og WOSM (World Organisation of the Scout Movement) verdensbestyrelser, og der er unge nordiske spejdere engageret i arbejdsgrupper i Europa og verden. NSK støtter det arbejde, og det er ambitionen at fastholde de forhold Describe the concrete activities (what, when, where?) Ordinært NSK-årsmøde i Island september Her mødes den Nordiske samarbejdskomite, og repræsentanter fra styregruppen for at udveksle erfaringer og drøfte og koordinere de nordiske aktiviteter. Dagsordenen har et punkt, hvor alle har lejlighed til at oplyse status og nyheder fra eget land. Det skal bemærkes, at aktivitetstilbuddene der behandles på mødet rækker ud til alle spejdere i Norden. På mødet deltager også de nordiske spejdere der sidder i spejderbevægelsens bestyrelser i Europa og Verden. Europæisk Spejderkonference juni 2016, i Norge. Her mødes korps- og forbundsstyrelser samt personer der varetager de internationale aktiviteter i Norden. Der arrangeres en nordisk reception under konferencen hvor nordisk kultur og spejderarbejde kan blive formidlet til deltagere fra andre dele af Europa. Forberedelsesmøde til den europæiske Spejderkonference, ultimo maj/primo juni 2016 i København, Danmark. Opstart af arbejde omkring Gender, Værdier og undersøgelsesarbejdet om mulighederne for en Nordic Scout Jamboree 20XX Describe how children and young people participate in the planned activities/project (1. In the planning, 2. In the realisation, 3. In reporting) Spejderbevægelsen er en global organisation, hvis formål og arbejde er målrettet børn og unge. Dette gælder også for spejderarbejdet i Norden. For at skabe involvering af unge har Nordisk Samarbejdskomites konference i maj 2015 besluttet følgende konkrete aktiviteter for perioden der direkte er målrettet unge: Forandringsagenter (for unge mellem år) Nordic Adventure Race (for unge spejdere) Det er vigtigt, at NSK's aktiviteter er målrettet børn og unge, og det anses for væsentligt at arbejde involverende og demokratisk, så børn og unge involveres og har indflydelse på forhold der vedrører dem. I forbindelse med den nordiske konference der blev afholdt på Island i maj 2015, deltog der mange unge, og der var arrangeret specielle aktiviteter specielt målrettet de unge der var nye i denne sammenhæng. Det prioriteres på den måde at oplære unge i at engagere sig i demokratiske beslutningsprocesser. En helt central værdi i spejderarbejdet er at arbejde ud fra princippet om "learning by doing". Det betyder blandt andet at unge deltager i planlægning, gennemførelse og evaluering af de aktiviteter der gennemføres. 3 / 11

4 Som led i at involvere unge kan det nævnes, at omkring 40% af medlemmerne i det beslutningstagende organ NSK er under 30 år, og at 2 ud af styregruppens 6 medlemmer er under 30 år Does the the planned activities/project include time limited activities, such as seminars, courses, publications etc.? Conference Meeting Network Other events If you selected any of the above alternatives, please give a brief description with concrete examples: Nordisk reception på Europakonference i Norge formelle 2 NSK-møder. Aktiviteterne nævnt under punkt 1.5. Et tættere samarbejde åbner for at spejdere kan deltage deltage i aktiviteter, som spejderkorps i andre lande udbyder. Der findes også projekter i flere nordiske lande som også er åbne for deltagelse af ikke-spejdere, hvilket også øger mulighederne for kulturel udveksling blandt unge i Norden. NSK er også en vigtig støtte for repræsentanter i sammenhænge udenfor Norden Do the planned activities/the project contain such activities that contribute to the development of cooperation between, or networks for, children and young people in the Nordic region? Yes If yes, give a brief description with concrete examples: følgende aktiviteter for perioden der direkte er målrettet unge: Forandringsagenter (for unge mellem år Nordic Adventure Race (for unge spejdere) Unge delegerede fra de forskellige nordiske lande deltager på Europakonferencen i Norge. Nogle aktiviteter afvikles i Andre aktiviteter har et omfang, der kræver en flerårig planlægningsperiode blandt andet fordi det tværnordiske aspekt prioriteres også i planlægningsgruppen Does the planned activities/project include activities, which highlight cultural, political and social issues concerning children and youth in the Nordic region? Yes 4 / 11

5 If yes, give a brief description with concrete examples: Tværkorpslige og tværnordiske aktiviteter vil altid have et kulturelt element indbygget, da alene mødet med et personer fra et andet land vil være med til at øge kendskabet til hinanden. Herudover er der i spejderarbejdet og i Norden stærk fælles værdi og tradition for at arbejde demokratisk, og i spejderarbejdet lægges der stor vægt på, at unge tidligt inddrages i beslutningerne. Gennem deltagelse i de fællesnordiske aktiviteter øges også den politiske tæft der kendetegner et demokrati Where will the planned activities/project be implemented/take place? Denmark Finland Faroe Islands Greenland Iceland Norway Sweden A?land Islands Will the planned activities/project be realised in the Cap of the North? No * The Cap of the North refers to Nordland fylke, Troms fylke and Finnmark fylke in Norway, Norrbottens län in Sweden and Lapin lääni in Finland. Page 1/5 5 / 11

6 2. Information about the applying organisation and cooperation partners 2.1. Is the applicant: A Nordic umbrella organization If you chose other organisation or other judicial entity/group, please specify Spejdernes Nordiske Samarbejdskomites styregruppe i Danmark. c/o KFUM-Spejderne i Danmark. Grants are not awarded to sports organisations, trade unions, or to individuals Which Nordic country is the applicant resident of? Denmark The organisation or judicial entity that has been named as the main applicant must have its domicile in a Nordic country Brief information about the applying organisation/party and its activities Samarbejdet mellem de nordiske spejderkorps sker gennem den Nordiske Samarbejdskomité (NSK). I NSK sidder to repræsentanter fra Danmark, Island, Norge, Finland, Sverige, Færøerne og Grønland. Formålet med samarbejdet er at fremme kontakten mellem de nordiske spejderkorps og styrke den rolle og identitet de nordiske spejdere har indbyrdes i Norden samt i den globale spejderverdenen. NSK fungerer som den koordinerende og organiserende myndighed i dette samarbejde. Det daglige arbejde omkring NSK varetages af en styregruppen der aktuelt er i Danmark. Styregruppen har medlemmer fra alle de danske spejderkorps, og regnskabs- og bogførings administrationen varetages af KFUM-Spejderne i Danmark. Styregruppen koordinerer arbejdet for NSK Den Nordiske Samarbejdskomité, herunder bland andet planlægning af møder, opretholde websiden ansøgning om støtte til NSK's aktiviteter Give the names of the other cooperation partners (name, address, contact person, website of the cooperation partner) Scouterna, Sverige, Norsk Speiderforbund, Norge, KFUM-KFUK speidere, Norge, Suomen Partiolaiset, Finland Scouter, Det Danske Spejderkorps, Danmark, De Grønne Pigespejder, Danmark, Dansk Spejderkorps Sydslesvig, Danmark, KFUM spejderne,danmark, Danske Baptisters Spejderkorps, Danmark, Bandalag íslenskra skáta, Island, 6 / 11

7 Føroya Skótaráð (Føroya KFUK-skótar, Føroya Skótasamband, KFUM-skótarnir i Føroyum, Skótalið Frelsunarhersins), Færøerne, Kalaallit Nunaanni Spejderit Kattuffiat, Grønlandspejder, Kontaktperson hos alle er International Commissionær som kan kontaktes via fælles som er 2.5. If you have selected Nordic umbrella organisation above (question 2.1.), please indicate the countries in which you have member organisations. Danmark, Finland, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Island Describe which partners are responsible for which activities Danmark har formandskab i NSK og har ansvar for og driver den nordiske styregruppe. Styregruppen er ansvarligt for at planlægge og organisere møder, konferencer, receptioner m.m. som NSK beslutter og afholder samt at føre regnskab og ansøge om midler til arbejdet. Alle lander har to ligeværdige repræsentanter i NSK. Repræsentanterne er ansvarlige for at deres land er repræsenteret på alle møder der holdes af NSK. De skal have beslutningskompetence fra deres korps/forbund i forhold til beslutninger der træffes i Nordisk sammenhæng. Repræsentanterne er ansvarlige for at finde personer i arbejdsgrupper og projekter der organiseres tværs af de nordiske lande Which Nordic countries participate in the planned activities/project? Denmark Finland Faroe Islands Greenland Iceland Norway Sweden Åland Islands Does the planned activities/project have participants from the following: (ei valintoja) * The Cap of the North refers to Nordland fylke, Troms fylke and Finnmark fylke in Norway, Norrbottens län in Sweden and Lapin lääni in Finland Number of participants per country Fill in the number of estimated participants per country. Denmark Finland / 11

8 Faroe Islands 757 Greenland 200 Iceland 2217 Norway Sweden Åland Islands 0 Estonia 0 Latvia 0 Lithuania 0 The Cap of the North* 0 North-West Russia 0 Other countries (in total) 0 Total number of participants * The Cap of the North refers to Nordland fylke, Troms fylke and Finnmark fylke in Norway, Norrbottens län in Sweden and Lapin lääni in Finland. Page 2/5 8 / 11

9 3. Communication, marketing and additional information 3.1. What communication channels do you plan to use (e.g. social media, websites, events, advertising, publications or similar)? er primære kommunikationsform mellem møderne. Vi har fælles mailingliste med oplysninger på relevante personer med tilknytning til NSK's arbejde og aktiviteter. Mailinglisten bruges også til intern sparring af NSK's medlemmer, der skriver for at få råd og vejledning og støtte fra hinanden. Vi anvender også en lukket facebook gruppe til intern kommunikation i NSK. I nogen sammenhænge benyttes spejderkorpsenes og -forbundenes facebook sider til fx intern kommunikation på forbindelse konferencer. Herudover bruges de forskelliges korps og forbunds hjemmesider samt NSK's egen hjemmeside som kommunikationsplatform i forbindelse med annoncering og som medie til opbevaring af åbne NSK filer fra møder osv. Spejdernes Europa/Verdens/Nordiske konferencer bruges til præsentation af de nordiske aktiviteter, og er forum for networking. Rekruttering af aktivitetsteams og deltagere kan også ske også gennem ovennævnte kanaler Link to website where additional material about the planned activities/project is accessible: Page 3/5 9 / 11

10 4. Financing NORDBUK grants are between to The NORDBUK grant can at the most make up 85 % of the total budget THE APPLIED AMOUNT AND TOTAL BUDGET IN EURO The applied amount and total budget must be stated in euro ( ). NORDBUK grant : min , 0.00 % / max , 85 % of total budget (expenses) Applied from NORDBUK 25, Total budget (expenses) 33, Other Nordic financing If you have applied from other Nordic financing sources, please specify which below (e.g. Nordic Culture Fund, Nordic Culture Point, Nordplus etc.). Please give sums in EURO. Applied amount Granted amount Planlagt endnu en ansøgning til NORDBUK i aktiviteter i NSK-regi (Se vedlagte budget for 2016) 12, , Specified budget and financing plan 12, , / 11

11 A specified budget and financing plan including expenses and incomes in euro must be submitted as an attachment. Applications without a specified budget and financing plan attached will not be assessed. For currency exchange rates, use for example, The attachment must be submitted in PDF-format. Attach budget file: NSK-Budget 2016.pdf (255.2 kb) 4.4. Comments on the budget and the financing plan: Frivilligt arbejde indgår som en del af selvfinansieringen. Der søges om midler primært til drift af NSK i 2016, og det er planen at søge igen i løbet af 2016 om midler til gennemførelsen af de aktiviteter der ikke har eget budget (Samarbejde om gender, Værdien i Spejderarbejdet og Nordjamb20XX), da de ikke er forankret i et af de nordiske lande, men er udviklingsaktiviteter til gavn for alle på tværs af de nordiske lande. Alle andre aktiviteter skal økonomisk hvile i sig selv ved hjælp af deltagerbetaling. Page 4/5 11 / 11

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

If contribution is granted, the short description may be published on Nordic Culture Point's website. Page 1/6

If contribution is granted, the short description may be published on Nordic Culture Point's website. Page 1/6 1. Basic information and instructions To fill in the application form The application form for the Module for NORDBUK Organization Grants has six pages. Please read the information about the project criteria

Læs mere

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Basic information and instructions

Basic information and instructions Basic information and instructions To fill in the application form The application for the Module for network funding: Long-term network funding consists of six pages. You must fill in all the required

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Nordjyske Bank Hotline 9870 3930 Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. 2011-32 Project title: Applicant: Betydning af feber under graviditeten for barnets motoriske udvikling

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. no 2015-24 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: Are prenatal maternal stress associated

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 European Union Publication of Supplement to the Official Journal of the European Union 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Info & on-line

Læs mere

Strategi for børn og unge i Norden

Strategi for børn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for børn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:708 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2010-8 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Læs vejledningen først 1. Personoplysninger / personal information Navn / name: Gade, husnummer, postnummer

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. no 2014-19 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses:

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup Kursusprogram Hands on international cooperation Fire dages seminar om den internationale dimension - heraf to dages kontaktseminar sammen med lærere fra hele Europa Riga, Letland 13.-16. november 2017

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. no 2015-17 Project title: Er mental sundhed associeret med problematisk skolefravær blandt 11-12-årige børn i Danmark? Applicant: Other partners

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til DERF online

Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til DERF online The Danish Emergency Relief Fund (DERF) Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til DERF online Husk: Hvis I indsender ansøgninger om en Organisational capacity assessment og funding af en humanitær

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til CISU online

Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til CISU online Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til CISU online Indhold Sådan logger du ind på ansøgningsmodulet... 1 Sådan indtaster du stamdata om den danske organisation... 3 Sådan indtaster partner stamdata

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. no 2016-16 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: Investigation of preventable risk

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs.

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs. 2-a. Jeg har ikke modtaget de bestilte varer forretningen er gået konkurs Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Dansk standard DS/EN ISO 14001 2. udgave 2004-11-30 Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Environmental management systems Requirements with guidance for use DS/EN ISO 14001 København

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Penge til gode hos Gable Insurance. Tilbagebetaling af præmie

Penge til gode hos Gable Insurance. Tilbagebetaling af præmie Penge til gode hos Gable Insurance Tilbagebetaling af præmie Ristorno Præmien Ristorno præmien Tilbagebetaling af præmie for ubrugt ejerskifteforsikring. Her anvendes de regler, der også er gældende ved

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 42-43 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 What do we do to promote more international cooperation in Europe? Public R&D Actors needs to support Industry and in particular SMEs in this Challenge, but 89% of the

Læs mere

til studieophold i udlandet i 2007/2008

til studieophold i udlandet i 2007/2008 Ansøgning om NORDPLUS-stipendium Application for Nordplus grant til studieophold i udlandet i 2007/2008 for exchange stays in 2007/2008 Læs først vedlagte vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET mellem studerende og institut / Application to the Study Board at the Faculty of Science Concerning an Approval

Læs mere

WC 2015. a Nordic cooperation. in Herning Denmark. www.vm2015.com. 2013-11-01 Timo Rajasaari

WC 2015. a Nordic cooperation. in Herning Denmark. www.vm2015.com. 2013-11-01 Timo Rajasaari WC 2015 in Herning Denmark 2013-11-01 Timo Rajasaari a Nordic cooperation www.vm2015.com NIF Nordisk Islandshestforbund Even Hedland, Chairman, Norge Haraldur Þórarinsson, Island Magnus Tiderman, Finland

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Partnerstyring GEW 2011 Ringsted

Partnerstyring GEW 2011 Ringsted Partnerstyring GEW 2011 Ringsted 10 minutter: Kort præsentation: Navn Firma Produkt International erfaring Ønsker til workshoppen 2 20 minutter: Giv en kort beskrivelse af din metode/erfaring, når en international

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

ÅRSAPPORT FOR SPEJDERNES NORDISKE SAMARBEJDSKOMITE (NSK) OG NSK SEKRETARIATET ÅRET 2013

ÅRSAPPORT FOR SPEJDERNES NORDISKE SAMARBEJDSKOMITE (NSK) OG NSK SEKRETARIATET ÅRET 2013 ÅRSAPPORT FOR SPEJDERNES NORDISKE SAMARBEJDSKOMITE (NSK) OG NSK SEKRETARIATET ÅRET 2013 OVERDRAGELSE AF SEKRETARIATET SEPT 2012 På Årsmødet i København i september 2012 overdrog Finland NSK sekretariatet

Læs mere

Malinger og lakker Bestemmelse af bestandighed mod cykliske korrosionsbetingelser Del 1: Vådt (salttåge)/tørt/fugtigt

Malinger og lakker Bestemmelse af bestandighed mod cykliske korrosionsbetingelser Del 1: Vådt (salttåge)/tørt/fugtigt Dansk standard DS/EN ISO 11997-1 1. udgave 2006-03-06 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 11997-1:2006 Malinger og lakker Bestemmelse af bestandighed mod cykliske

Læs mere

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Dansk Standard Tillæg DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Information

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Dansk standard DS/EN ISO 14895 1. udgave 2003-04-11 Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Small craft Liquid-fuelled galley stoves DS/EN ISO 14895 København DS projekt: 47074 ICS: 47.080 Deskriptorer:

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Til denne ansøgning skal følgende dokumenter udfyldes på engelsk og vedhæftes ansøgningen:

Til denne ansøgning skal følgende dokumenter udfyldes på engelsk og vedhæftes ansøgningen: Notifikation om tilladelse til forvaltning af alternative investe- ringsfonde fra et andet land inden for den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finan- sielle område,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 2. december 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 503-521 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Hermed afrapportering som aftalt. Vi henviser i øvrigt til vores mail til Jer den 6/11 2008.

Hermed afrapportering som aftalt. Vi henviser i øvrigt til vores mail til Jer den 6/11 2008. Page 1 of 2 Jens Tjagvad From: To: Sent: 12. november 2008 20:56 Attach: ABS13_final.xls Subject: registrering af asbest i ABS13 Hej Jens. Hermed afrapportering

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere