Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Josephinehøj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Josephinehøj"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Josephinehøj Anmeldt tilsyn Juni

2 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Opfølgning fra andre tilsyn Fysiske rammer Pædagogik Pædagogisk referenceramme og metode Pædagogiske planer Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Medindflydelse og kommunikation Sprogbrug og omgangsformer Sundhed, kost og motion Særlige fokusområder Sammenhæng mellem dagtilbud og botilbud i øvrigt Procedurer og retningslinjer Medicinhåndtering Magtanvendelse og konflikthåndtering Administration af beboermidler Organisatoriske og personalemæssige forhold Overordnede rammer for arbejdet Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Internt samarbejde og kommunikation Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Eksternt samarbejde Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse Definition på bemærkninger, anbefalinger og påbud Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

3 1 samlede BDO har på vegne af Gentofte Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Josephinehøj. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Josephinehøj er, at det er et meget velfungerende botilbud både pædagogisk, ledelsesmæssigt og organisatorisk. Tilsynet vurderer, at den pædagogiske referenceramme og metode er i overensstemmelse med målgruppens behov. SIVUS metoden indebærer, at medarbejderne konsekvent arbejder på at målrette den pædagogiske indsats, således at beboernes ressourcer udnyttes og optimeres med henblik på størst mulig selvhjulpenhed og mestring. Dette indebærer endvidere, at beboerne i vid udstrækning inddrages i beslutninger, som har betydning på deres hverdag og fritid, ligesom beboerne har god indflydelse via Fællesmøder. Det er tilsynet, at der eksisterer en god systematik omkring udarbejdelse, opfølgning og evaluering af de pædagogiske planer, og at planerne fungerer som et aktivt redskab i den pædagogiske indsats. Det er endvidere tilsynets, at der er god sammenhæng mellem 141 handleplanens indsatsmål og målene i den pædagogiske plan. Beboerne har en god og indholdsrig hverdag med relevante beskæftigelsestilbud og mulighed for individuelle og fælles aktiviteter i fritiden. Det er samtidig tilsynets indtryk, at sprogbruget og omgangsformen på stedet er præget af en anerkendende, respektfuld og omsorgsfuld tilgang. Sammenhængen mellem dagtilbuddene og botilbuddet sikres bl.a. gennem en fast praksis om, at medarbejderne fra botilbuddet besøger beboernes beskæftigelsessteder, og har løbende dialog med medarbejderne på dagtilbuddene. Tilsynet vurderer, at der desuden er relevant fokus på sund kost og motion, hvilket tilgodeser målgruppens behov. Til at styrke denne indsats har der været afholdt 3 dage med besøg af en diætist, som har undervist i sunde indkøb og madvarer. Det er tilsynets, at der arbejdes relevant konfliktforebyggende med stedets beboere. Tilsynet bemærker, at barselsvikaren ikke i lighed med det øvrige personale er blevet introduceret til reglerne omkring magtanvendelse samt procedurer for indberetning herfor. Tilsynet anbefaler derfor, at dette sker, og at emnet indarbejdes som en fast del af introduktionen af nye medarbejdere. Josephinehøj har klare nedskrevne retningslinjer for beboernes økonomi, og det er tilsynets, at medarbejderne er bekendt med kommunens retningslinjer for administration af beboernes økonomi. Tilsynet vurderer, at der eksisterer et godt internt samarbejde på Josephinehøj, hvori der lægges vægt på også at inddrage en midlertidig ansat. Det er samtidig tilsynets, at der er et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, herunder med kommunerne og med de pårørende. Det er desuden tilsynets, at personalets kompetencer er i overensstemmelse med de støttebehov, som beboerne har. Under tilsynet drøftes dog de udfordringer, der eksisterer i relation til, at der på sigt kan opstå andre behov hos beboerne, idet de, grundet alder, kan blive mere plejekrævende og have behov for andre former for støtte end det, som Josephinehøj definerer i deres ydelsesbeskrivelse. I forlængelse af dette bemærker tilsynet, at beboerne under interviewet giver udtryk for bekymring for de timer, hvor der ikke er personale, i tilfælde af pludselig opståede sygdomssituationer. Endelig er det tilsynets, at de fysiske rammer er i overensstemmelse med målgruppens nuværende behov. 2

4 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at beboerne under interviewet giver udtryk for bekymring for de timer, hvor der ikke er personale, i tilfælde af pludselig opståede sygdomssituationer. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at introduktion til cirkulæret om magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten indgår som en fast del af introduktionen af nye medarbejdere. Anbefaling om påbud Ingen anbefaling på påbud. 2 Oplysninger Adresse Korsvej 11 B-C, 2920 Charlottenlund Leder Christian Boje Korsgaard Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune Tilbuddets juridiske grundlag er ABL 105, stk. 2 og Socialpædagogisk støtte efter SEL & 85. Antal pladser og belægningsgrad Der er 10 pladser og fuld belægning. Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr. 491 Målgruppebeskrivelse Målgruppen er borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser fra 30 år og opefter. Enkelte har psykiatriske problemstillinger, men kan i øvrigt være velfungerende. Det er en forudsætning, at den enkelte borger kan være alene, da der ikke er døgndækning. Enkelte dage er der ikke personale tilstede.(kilde: Ydelsesbeskrivelse) Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af 1 leder 2 medarbejdere med socialpædagogisk baggrund 3

5 Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 6. juni 2012 kl Deltagere i interviews Ledelse: Christian Boje Korsgaard, pædagog og mange årig leder på stedet Medarbejdere: Beboere: Medarbejder uddannet sygehjælper og socialpædagog, har tidligere været ansat på Birkegården, og været på Josephinehøj i 11 år. Vedkommende er i gang med diplomuddannelse i ledelse. Beboer 70 år, har boet på Josephinehøj i 19 år, og er pensionist Beboer 63 år, har boet på Josephinehøj i 25 år BDO blev vist rundt på stedet af: Leder og beboer Tilsynsførende Lene Thorius (Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog) Karin Hjortkjær (Chefkonsulent, AAE Forvaltning) 3 grundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn På baggrund af sidste tilsyn, den 8. marts 2011, foretaget af BDO er der givet følgende anbefalinger: 1. Tilsynet anbefaler, at Josephinehøj uddyber beskrivelsen af bruger inddragelse på tilbuddets hjemmeside, således at beskrivelsen i højere grad afspejler det kvalificerede arbejde, der foregår på området. Hjemmesiden er blevet opdateret siden sidste tilsyn. Leder oplyser, at Socialudvalget siden sidste tilsyn har besluttet, at Josephinehøjs målgruppe gradvist skal ændres til unge over 18 år efterhånden, som beboerne fraflytter. Siden sidste tilsyn er der flyttet en ny beboer ind. Vedkommende har et højere støttebehov end de øvrige beboere, og der er derfor bevilliget ugentlig pædagogisk støtte på 22 ½ time. Dette fungerer efter hensigten, oplyser leder. Der har ikke været klager siden sidste tilsyn. Tilsynet vurderer, at der er fulgt relevant op på anbefalingen fra sidste tilsyn. 4

6 3.1.2 Opfølgning fra andre tilsyn Der har siden seneste tilsyn været brandtilsyn, hvor brandmaterielet blev gennemgået. Tilsynet gav ikke anledning til anmærkninger. Der blev endvidere spurgt ind til om, der havde været tilsyn fra embedslæge, arbejdstilsyn samt fødevaretilsyn, hvilket der ikke har været. Tilsynet har ingen bemærkninger. 3.2 Fysiske rammer Bofællesskabet består af 10 lejligheder og et fælleshus. Hver borger har en toværelses lejlighed på 53,6 m2 med eget køkken og bad. Fem af lejlighederne ligger på første sal Der er ingen elevator. Lejlighederne er på almindelig lejebasis med lejekontrakt. Fælleshuset indeholder et personaletoilet, kontor, entré, vaskerum, fyrrum og køkken med tilhørende spise- og opholdsstue. Der er for nylig kommet nye malerier på væggene, som beboerne selv har valgt. Tilsynet observerer en rar og imødekommende stemning i fælles spise- og opholdsstue med varme farver både i møbler og malerier. Tilsynet ser to lejligheder, som begge er hyggeligt indrettet. Den ene lejlighed ligger i stueplan med direkte udgang til en terrasse, hvor beboeren selv har tilplantet blomsterkummerne med sommerblomster. Den anden lejlighed ligger på 1. sal og har en flot udsigt over haven og de omkring liggende haver. Lejligheden bærer præg af beboerens store interesse for militærhistorie. Beboerne udtrykker stor tilfredshed med deres lejligheder og fælleshuset. Rengøring i beboernes lejligheder varetages af et firma en gang ugentligt, og for en enkelt beboers vedkommende hver 14. dag. To beboere varetager selv rengøringen i lejlighederne. Rengøring på fællesarealer foretages af beboerne i samarbejde med personalet. Tilsynet observerer, at der er pænt og rent overalt. Leder oplyser, at der er indhentet tilbud på et vindue og ny dør til personaletoilettet. Døren skal erstatte den nuværende skydedør, vinduet skal bibringe toilettet et bedre indeklima. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer stemmer overens med den nuværende beboersammensætnings behov. 5

7 3.3 Pædagogik Pædagogisk referenceramme og metode Den pædagogiske referenceramme og metode tager afsæt i en systemisk tilgang; SIVUS metoden (Socialt Individ Via Udvikling) samt en anerkendende og ligeværdig dialog. SIVUS metoden bygger på en opfattelse af, at hver enkelt individ besidder ressourcer og forudsætninger, som den enkelte kan anvende til individuel udvikling, udvikling af fællesskabet samt udvikling af relationer. Leder og medarbejder oplever, at beboerne er i en fortsat udvikling af deres ressourcer og er blevet gode til at spotte hinandens ressourcer og udnytte dem positivt, som kompensation for egne begrænsninger. Medarbejderen fortæller som et ex herpå om et par, som formår at tage på overnatning på hotel, hvor den ene kan læse og derved hjælper den anden, som ikke kan læse. Den læsende ville imidlertid aldrig være kommet ud på disse turer, hvis det ikke havde været for den andens evne til at sætte handling bag ord, vurderer medarbejderen. På den måde understøtter de to beboere hinandens ressourcer. Et andet ex på udnyttelsen af hinandens ressourcer, er omkring betjening af den fælles vaskemaskine, hvor beboerne støtter og hjælper hinanden i at betjene den, uden personalets hjælp. Mestring og selvhjulpenhed er således en væsentlig del af den pædagogiske praksis. Leder fortæller om en beboer, som kom fra et andet bofællesskab, hvor vedkommende havde modtaget mange støttetimer, og således ikke havde megen erfaring med at tage ansvar for eget liv. Medarbejderne har meget konsekvent arbejdet på, at give beboeren ansvaret tilbage med henblik på, at beboeren skal opnå en højere grad af mestring og selvhjulpenhed. Beboeren kunne fx ikke tidligere selv ringe efter en taxa. Lederen hjalp beboeren, første gang vedkommende skulle ringe, ved bare at være til stede. Beboeren er nu selv i stand til at ringe efter taxa uden støtte. Personalet har desuden observeret, at beboeren er mere aktiv og tager hånd om ting, som vedkommende ikke tidligere var i stand til, oplyser leder. Der har været en tilsvarende tilbagemelding fra både pårørende og beskæftigelsestilbuddet. Den anderkendende og ligeværdige dialog er desuden en væsentligt del af pædagogikken. Det betyder i praksis, at medarbejderne i mødet med beboerne fastholder en respektfuld og ligeværdig dialog, hvad angår både kropssprog, betoning og indhold. Imidlertid er den anerkendende tilgang ikke blot gældende for personalet og beboerne, men også mellem beboerne. Tilsynet vurderer, at den pædagogiske referenceramme og metode er i overensstemmelse med målgruppens behov. Endvidere er det tilsynets, at stedet med SIVUS metoden konsekvent arbejder for at målrette den pædagogiske indsats med henblik på udvikling af beboernes ressourcer og kompetencer Pædagogiske planer Alle beboerne har en pædagogisk plan. Der anvendes Gentofte Kommunes skabelon til udarbejdelse af disse. De pædagogiske planer udarbejdes på baggrund af beboernes 141 handleplaner, og der afholdes møde en gang årligt mellem sagsbehandler, 6

8 medarbejder/leder samt de beboere, som ønsker at deltage. Målet med mødet er at sikre fortsat sammenhæng mellem 141 handleplanen og beboernes pædagogiske plan. Den pædagogiske plan udarbejdes i samarbejde med primærpædagogen og beboeren. Inden mødet om har medarbejderen udfyldt alle data i plane, og i samtalen med beboeren fokuseres der på de pædagogiske mål. Der er erfaring for, at møderne max må vare 60 minutter for at kunne fastholde beboeren. De pædagogiske planer evalueres minimum hver 3. måned. Lederen oplyser, at indholdet af de pædagogiske planer primært omhandler mål omkring livskvalitet og vedligeholdelse af ressourcer. Beboerne bekræfter, at der er handleplansmøder en gang om året. En af beboerne fortæller, at beboerne er med til at tale om, hvad der skal stå i planen, og om hvad beboerne har brug for af hjælp og støtte. En anden beboer bryder sig ikke om handleplansmøderne og har derfor frabedt sig at deltage i møderne. Beboeren har forinden været med til at bestemme, hvad der står i den pædagogiske plan omkring hjælp og støtte. Begge beboere er bekendt med deres egne mål og målene i den pædagogiske plan. Tilsynet ser tre pædagogiske planer, som indeholder; 1) Basisoplysninger, 2)Brugerinddragelse, 3) Primære ydelser, 4) Aktuel livssituation, herunder med- og selvbestemmelse, 5) Indsatsmål fra 141 handleplanen eller fra Bestillingen, 6) Evaluering af borgerens mål og ønsker fra det sidste år, 7) Evaluering af sidste års mål, 8) Borgerens mål og ønsker for det kommende år, 9) Pædagogiske mål for de og det kommende år, 10) Eventuelt øvrige aftaler og/eller fokusområder, 11) Opfølgning og evaluering af planen samt 12) Udlevering og underskrift af den pædagogiske plan. Alle tre planer er skrevet i et etisk godt sprog med velunderbyggede beskrivelser. Der er ligeledes datoer anført for udarbejdelse samt opfølgnings/evalueringsdato. I de tre pædagogiske planer eksisterer der en klar sammenhæng mellem 141 handleplanens indsatsmål og målene i den pædagogiske plan. Det er tilsynet, at der eksisterer en god systematik omkring udarbejdelse, opfølgning og evaluering på de pædagogiske planer, og at planerne fungerer som et aktivt redskab i den pædagogiske indsats overfor den enkelte beboer. Det er endvidere tilsynets, at der er sammenhæng mellem 141 handleplanens indsatsmål og målene i den pædagogiske plan. 3.4 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Begge beboere, som tilsynet taler med, er beskæftiget på Gentofte Håndarbejdsværksted. De er begge meget glade for at komme på stedet. Begge beboere har hjemmedage, det er lidt forskelligt, hvor hyppige hjemmedagene er. Den ene beboer har været på værkstedet i 40 år og skal efter eget ønske pensioneres. Beboeren vil gerne nyde den 3. alder, som vedkommende udtrykker det. I forbindelse med pensioneringen har beboeren talt med lederen om, at vedkommende gerne vil hjælpe til med praktiske ting på Josephinehøj, da der nu bliver frigivet mere tid. Udover at hjælpe med praktiske ting på stedet vil beboeren gerne melde sig ind i dansk ornitologisk forening, så vedkommende kan lære at kende forskel 7

9 på fuglelyde. Beboeren har en erindring fra barndommen om en tur ude ved Vaserne, hvor vedkommende var ude og se efter og lytte til fugle. Det har altid interesseret beboeren, og nu skal det realiseres. Beboeren har desuden planer om at benytte Hjerteforeningens tilbud om ture rundt om i Danmark. Den anden beboer, som er beskæftiget på Gentofte Håndarbejdsværksted, væver kludetæpper, hvilket vedkommende er meget tilfreds med. På dagen for tilsynet har beboeren ventet med at tage derover for at kunne deltage i interviewet. Beboeren tager gerne ned i Skovhoved havn i sin fritid, hvor vedkommende ror med to andre. Beboeren går desuden til svømning en gang om ugen. Omkring fælles arrangementerne deltager begge beboere i fællesspisning en til to gange om ugen. I weekenden arrangerer beboerne morgenmad, hvor det er muligt at deltage for de beboere, som har lyst. Der er endvidere lørdags gåture, som den ene beboer deltager aktivt i. Begge beboere udtrykker stor tilfredshed med deres tilværelse på Josephinehøj. Imidlertid giver beboerne udtryk for, at de tænker over, hvad de skal gøre, hvis der opstår helbredstruende situationer, og medarbejdere ikke er til stede. Den ene beboer har lidt problemer med hjertet, den anden beboer falder en gang i mellem, og pådrager sig sår. Begge beboere har kendskab til, hvor de skal ringe, hvis der opstår sådanne situationer, fx til vagtlæge og Tilsynet taler efterfølgende med leder og medarbejder om beboernes bekymring for, at de ikke selv vil kunne klare en given situation, hvis uheldet er ude. Leder forklarer, at der er fokus på dette og at beboerne er nøje orienteret om, hvordan de kan få den nødvendige hjælp. I forlængelse heraf konstaterer leder, at målgruppen er beskrevet i ydelsesbeskrivelsen som en graduering 1 og 2, men nok snarere med årene er blevet en graduering 3. Personalet vil individuelt vurdere, hvordan der findes den bedste løsning for beboerne i takt med, at de bliver ældre og eventuelt mere plejekrævende. Tilsynet vurderer, at beboerne på Josephinehøj tilbydes en god og indholdsrig hverdag med relevante beskæftigelsestilbud og mulighed for individuelle og fælles aktiviteter i fritiden. Tilsynet bemærker, at beboerne under interviewet giver udtryk for bekymring i de timer, hvor der ikke er personale, i tilfælde af pludselig opståede sygdomssituationer Medindflydelse og kommunikation Der er to beboere repræsenteret i fondsbestyrelsen. Disse to år af gangen. Der holdes 4 møder om året. Brugerbestyrelsen er repræsenteret af fem beboere, en medarbejder samt leder som referent. Brugerbestyrelsens arbejde tager afsæt i standard vedtægterne, som er udarbejdet som en del af et projekt om brugerindflydelse. Leder oplyser endvidere, at der er kampvalg til brugerbestyrelsen, hvor der stemmes med sedler. Referater fra møder sendes til Gentofte Kommune. Der er mødepligt til fællesmøderne, der afholdes hver mandag. Beboerne bekræfter, at der er fællesmøde hver mandag, hvor der bliver talt om menuer til fællesmiddagen, hvor de skal på ferie, hvad der skal laves i haven etc. Adspurgt om, hvem der så bestemmer, fortæller beboerne, at det 8

10 er flertallet, som bestemmer. Beboerne føler sig alligevel hørt, selvom de måske ikke har været enige i flertallets beslutninger. Som en beboer siger Det er vigtig at bestemme, hvor vi skal på ferie, hvem der skal lave mad, hvem der skal gøre rent. Tilsynet vurderer, at beboerne i vid udstrækning inddrages i beslutninger, som har indflydelse på deres hverdag og fritid Sprogbrug og omgangsformer Leder og medarbejder vurderer, at der er et godt sprogbrug og omgangsform blandt beboerne, hvor det også er tilladt at være uenig. De oplever, at beboerne er hensynsfulde overfor hinanden og bruger hinanden ressourcer på en god og konstruktiv måde, således at alle har mulighed for en god og værdig tilværelse. Beboerne siger samstemmende, at de har det godt sammen og synes, at alle taler pænt sammen og med hinanden. En af beboerne er bekymret for en anden beboers cigaretforbrug. Beboeren kan ikke forstå, at der ikke er nogen til at hjælpe den anden beboer med at lufte ud, og holde op med at ryge. Beboeren har talt med pædagogerne om det, som imidlertid har forklaret beboeren, at det er den anden beboers beslutning/selvbestemmelsesret at ryge i sit eget hjem. Leder og medarbejder bekræfter efterfølgende, at der har været talt med beboeren om dennes bekymring for den anden beboer. Det oplyses endvidere at der har været et stort motivations arbejde for at få beboeren i gang med et rygestop. Beboeren er nu på rygeafvænning, men vedkommende ryger fortsat. Tilsynet observerer en anerkendende og positiv sprogbrug mellem personale og beboerne. Endvidere observerer tilsynet, at beboerne under interviewet er lyttende og reflekterende overfor hinanden. Tilsynet vurderer, at der eksisterer et godt sprogbrug og omgangsform på stedet, som er præget af en anerkendende, respektfuld og omsorgsfuld tilgang Sundhed, kost og motion Flere af beboerne er på grund af overvægt i risikogruppe for udvikling af diabetes. Leder oplyser i forlængelse heraf, at der har været et undervisningsforløb på 3 gange med en diætist, hvor alle (både beboere og personale) fik målt deres BMI og undervist i sunde madvarer/indkøb. Et enkelt tip til at købe sundt, er at kigge efter emballage med grønne og orange nøglehul, hvilket beboerne har taget til sig, fortæller leder. Fællesmiddagene, som afholdes 2 3 om ugen, har altid et sundt og varieret tvist. Medarbejderne forsøger at motivere beboerne til at spise sundt og ikke spise for meget slik og chokolade. Der kan være et dilemma i forhold til beboernes almene helbredsstilstand, da flere ikke kan stoppe, når de først er begyndt at spise slikket. Der er imidlertid respekt for, at det er beboernes eget liv og hjem og selvbestemmelse, fortæller medarbejder. Der tænkes generelt plejebehov ind i fremtiden, da flere beboere vil få aldersrelaterede sygdomme, oplyser leder. Omvendt er det nødvendigt, at beboerne kan klare sig selv, da kerneydelsen på stedet er socialpædagogisk støtte. Derfor vil beboerne også kun kunne modtage hjemmepleje en 9

11 begrænset periode i forbindelse med fx en operation. Leder oplyser, at beboerne tænker på, at de bliver ældre og hvad der sker i forhold til deres nuværende hjem. Spørgsmålet er imidlertid individuelt, hvornår de ikke længere kan klare sig i eget hjem og må derfor tages i den rækkefølge, forklarer leder. Begge beboere synes, at de spiser en god sund kost, som også er varieret. De er ligeledes klar over, at de skal motionere. En af beboerne vil deltage i et cykelprojekt med KIFU; han fortæller, at det vil være godt for vedkommendes hjerte. Den anden beboer både ror og svømmer. De er begge meget glade og tilfredse med de muligheder de har. Det er tilsynets, at der er god fokus sund kost og motion, som tilgodeser målgruppens nuværende og kommende behov. 3.5 Særlige fokusområder Sammenhæng mellem dagtilbud og botilbud i øvrigt Alle beboernes har et beskæftigelsestilbud, og både leder og medarbejder vurderer, at der er et godt samarbejde og sammenhæng mellem botilbuddet og dagtilbuddet. Alle medarbejderne har besøgt stederne, således at de er kendt af dagtilbudspersonalet og omvendt. Endvidere har besøgene til formål at sikre medarbejderne et kendskab til beboernes dagligdag, når de ikke er på botilbuddet. Beboerne tager selv af sted til dagtilbuddene og melder selv fra såfremt de er forhindret i at møde op. Der kan være tilfælde, hvor medarbejderne støtter beboerne i kontakten til dagstilbuddene fx telefonisk eller via mail. Tilsynet vurderer, at der er en god sammenhæng mellem dagtilbuddene og botilbuddet, som bl.a. er sikret gennem en fast praksis om, at medarbejderne fra botilbuddet besøger beboernes beskæftigelsessteder 3.6 Procedurer og retningslinjer Medicinhåndtering Leder og medarbejder oplyser, at 3 af beboerne får dosisdispenseret medicin fra apoteket, og medarbejderne administrerer derfor ikke længere beboernes medicin. Leder vurderer, at ordningen fungerer fint. Beboerne skal kunne tage og administrere egen medicin, oplyser leder. I forlængelse heraf, vurderer leder, at det bør fremgå af hjemmesiden, til oplysning for kommende beboere. Da beboerne er selvadministrerende, indberetter medarbejderne derfor heller ikke utilsigtede hændelser. Medarbejderne er dog opmærksomme på, at beboerne tager deres medicin og 10

12 fortæller om en situation, hvor de opdagede, at en beboer ikke tog sin medicin mod forhøjet kolesterol. Medarbejderne talte med beboeren om vigtigheden af at tage sin medicin, hvorefter beboeren nu tager sin medicin dagligt. Tilsynet konstaterer, at beboerne er selvadministrerende af deres medicin, og at personalet derfor ikke har noget med dette at gøre Magtanvendelse og konflikthåndtering Leder oplyser, at der ikke har været magtanvendelser siden etableringen i Lederen tilskriver den aktive konflikthåndtering som årsag til, at der ikke er forekommet magtanvendelser på stedet. Omkring spørgsmålet om refleksion over gråzoner, bliver det taget op i personalegruppen, såfremt der opstår situationer, hvor medarbejderne kan blive i tvivl om, hvorvidt de i en given situation har bevæget sig i en gråzone. Medarbejderne har deltaget i temadage omkring reglerne for magtanvendelse i forbindelse med, at de blev ændret forrige år. Medarbejder oplyser således at være bekendt med reglerne for magtanvendelse samt procedurer for indberetning herfor. Leder oplyser adspurgt, at barselvikaren ikke er introduceret til reglerne omkring magtanvendelse og procedurer for indberetning. Det er tilsynets, at der arbejdes relevant konfliktforebyggende med stedets beboere. Tilsynet konstaterer, at barselsvikaren ikke i lighed med det øvrige personale er blevet introduceret til reglerne omkring magtanvendelse samt procedurer for indberetning herfor. Tilsynet anbefaler, at dette sker og at emnet indarbejdes i introduktionen af nye medarbejdere Administration af beboermidler Der foreligger skriftlige retningslinjer vedrørende administration af beboermidler på stedet. Retningslinjerne for administration af beboermidler er udarbejdet den 26. marts 2012, og er følgende: Nogle af beboerne administrerer selv deres økonomi. Andre får hjælp til det. Personalet har ikke adgang til at hæve på beboernes bankbøger. Beboerne opbevarer selv deres penge/bankbøger i deres lejligheder. Tilsynet får retningslinjerne udleveret under tilsynet. Medarbejder oplyser endvidere at være bekendt med kommunens regler omkring administration af beboernes økonomi. Stedet har tidligere udarbejdet retningslinjer for betaling af beboer- og personaleudgifter. Disse retningslinjer har bidraget til skabe klarhed hos beboerne for beboernes udgifter for personale- og beboerudgifter. Disse retningslinjer bliver løbende drøftet på fællesmøderne for at have en synlighed og klarhed overfor beboerne omkring deres udgifter i forbindelse med arrangementer, ferier, turer, aktiviteter mm. Tilsynet vurderer, at stedet har klare nedskrevne retningslinjer for håndtering af beboernes økonomi. Det er endvidere tilsynets, at medarbejderne er bekendt med kommunens retningslinjer for administration af beboernes økonomi. 11

13 3.7 Organisatoriske og personalemæssige forhold Overordnede rammer for arbejdet Josephinehøj har en driftsoverenskomst med Gentofte Kommune, som er under revidering, oplyser leder. Der er taget beslutning om, at målgruppen gradvist ændres til unge, således at ledige pladser fremover bliver tilbudt unge over 18 år. Dette skete på Socialudvalgets møde den 12. januar Leder oplyser, at der allerede har været to unge ude at kigge på stedet. I det det daglige styres der efter ydelsesbeskrivelserne og kommunens politikker, hvilket leder oplever, som et velfungerende ledelsesværktøj. Tilsynet vurderer, at stedet har velfinerede overordnede rammer for den daglige drift og det pædagogiske arbejde, bl.a. gennem ydelsesbeskrivelserne Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Leder oplyser, at personalesituationen er stabil. Der er en medarbejder på barsel, hvorfor der er ansat en barselsvikar. I forbindelse med ansættelsen af nye medarbejdere er der etableret en følordning, således at en ny medarbejder eller vikar aldrig kommer til at gå alene på de første vagter. Leder vurderer, at stedet har en god og grundig intro til nye medarbejdere. Stedet har et lavt sygefravær på ca. 2 sygedage årlig pr. medarbejder, oplyser leder. Endvidere oplyser leder, at der eksisterer en sygefraværspolitik. Tilsynet vurderer, at der er en stabil personalesituation og et lavt sygefravær. Det er endvidere tilsynets på baggrund af det oplyste, at der er et godt introduktions forløb i form af følordning til nye medarbejdere/vikarer Internt samarbejde og kommunikation Der er personalemøde hver mandag, hvor beboernes aktuelle situation gennemgås, oplyser medarbejderen. Både medarbejder og leder oplever, at der er et godt samarbejde, hvor der er plads til uenigheder. Disse gennemdrøftes, og at arbejdes loyalt efter de beslutninger, der bliver truffet, selvom den enkelte kan være uenig i beslutningen. Den medarbejder, som er midlertidigt ansat til støtte på 22½ time er med på personalemøderne til beboergennemgangen. Desuden spiser medarbejderen frokost sammen med det øvrige personale for også at have en mere uformel dialog. Medarbejderen oplever, at der et godt informationsflow fra leder til medarbejderne. Det er tilsynets, at der eksisterer et godt internt samarbejde på Josephinehøj, hvori der ligeledes ligges vægt på at inddrage en midlertidig ansat. 12

14 3.7.4 Kompetenceudvikling Medarbejderen oplyser, at der en god mulighed for efteruddannelse. Vedkommende er selv pt. i gang med en diplomuddannelse. Medarbejderne benytter endvidere de tilbud om kurser, de kan få gennem kommunen. Josephinegruppen, som er et netværk under Josephine Fonden benyttes ligeledes til kompetenceudvikling. Der har nyligt været afholdt en temadag omhandlende problematikken omkring medarbejdernes håndtering af beboernes PIN-koder og Nem-id. Leder oplyser, at der afholdes MUS samtaler en gang årligt. I år har leder valgt at holde MUS- samtalerne, som walk and talk, og således fået et indtryk af, hvilke fremtidige kompetencer medarbejderne efterspørger. Medarbejder og leder vurderer, at personalet har de nødvendige kompetencer, selvom målgruppen er blevet ældre. Medarbejderen, der også har en sygefaglig baggrund fortæller, vi sørger for at beboerne kommer til lægen, hellere en gang for meget end lidt. Medarbejderen vurderer, at der bruges meget tid på at køre beboerne på hospitalerne i Regionen og at det på sigt godt kan blive en udfordring, i kraft af beboernes livsstils- og aldersrelaterede sygdomme. Det er tilsynet, at personalets kompetencer på nuværende tidspunkt er i overensstemmelse med målgruppen behov. Der ligger imidlertid en udfordring på sigt i takt med, at målgruppen på grund af alder bliver mere plejekrævende Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Leder oplyser, at der blev afholdt en APV sidste år. Brand og beredskabsplan er gennemprøvet med beboerne. Beboerne ved, at de skal samles på parkeringspladsen, i tilfælde af brand. Tilsynet konstaterer, at der er afholdt en APV siden sidste tilsyn. Ligeledes er der afholdt en brand og beredskabsøvelse med beboerne Eksternt samarbejde Både leder og medarbejder oplever, at der er et godt samarbejde med den stedlige kommune og betalingskommunerne. De oplever dog et voksende problem med at komme igennem til kommunerne, hvor der opleves en generel travlhed, som er væsentlig større end tidligere. Leder oplyser, at hanbenytter netværkssamarbejde med andre ledere til drøftelse af generelle og aktuelle udfordringer i arbejdet. Pårørendesamarbejdet er generelt godt, vurderer leder og medarbejder. Josephinehøj prioriterer det gode samarbejde og har forskellige tilbagevendende arrangementer, hvor pårørende også deltager, hvilket bidrager til at understøtte pårørendesamarbejdet. Tilsynet vurderer, at er et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, som fx kommuner og pårørende. 13

15 4 Formål og metode 4.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Gentofte Kommune ikke i BDO s tilsyn. 4.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på 14

16 tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 4.3 varsling og tilrettelæggelse Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fire uger før gennemførelse. I den forbindelse orienteres leder af tilbuddet endvidere om BDO s metoder og hvordan tilsynsbesøget kan tilrettelægges. Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med beboere/medarbejdere undervejs og/eller at observere det sociale liv Dialog med Ledelsen /ledelse Dialog med medarbejdere Dialog med beboere/brugere Evt. dialog med pårørende, hvor dette er planlagt af tilbuddet Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 4.4 Definition på bemærkninger, anbefalinger og påbud Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor der er forhold enten af positiv eller negativ art, men hvor det alene er vejledende for tilbuddet. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der skal arbejdes videre med et givent punkt, eksempelvis hvis der ikke er udarbejdet politikker eller nødvendige retningslinjer. Påbud Tilsynet giver Gentofte Kommune anbefaling om at give stedet påbud, hvis der er tale om alvorlige forhold eksempelvis i forhold til lovregler, der ikke er tilstrækkelig efterlevet, eller hvis der ikke er handlet på tidligere anbefalinger, og der ikke er særlige grunde hertil. 15

17 5 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 16

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Stationsvej Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Skolehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud 2011 Fredensborg Kommune Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisering

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren Søndersø Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune Anmeldt tilsyn på Nøddeboparken Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMALIA... 3 2 TILSYNETS VURDERING...

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport. Lejre Kommune Bofællesskaberne

Tilsynsrapport. Lejre Kommune Bofællesskaberne Tilsynsrapport Lejre Kommune Bofællesskaberne Anmeldt tilsyn Februar 2010 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET... 2 2 TILSYNETS VURDERING... 3 2.1 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER... 4 3 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Blindenetværket, afdeling M

Blindenetværket, afdeling M INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Blindenetværket, afdeling M Uanmeldt tilsyn April 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS VURDERING... 2 1.1.1 Overordnet

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Odense Kommune Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscentret Uanmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Blomsterhusene

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Blomsterhusene INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Blomsterhusene Anmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Randers Krisecenter Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Sydhjørnet Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK.

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre Kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Søndergade 44 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Hvidborg. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK. Hvidovre Kommune

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Hvidborg. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK. Hvidovre Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre Kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Hvidborg Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Tårnborg 1. oktober 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Tårnborg Ravnsnæsvej 22 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Josephinehøj. Anmeldt tilsyn Marts 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Josephinehøj. Anmeldt tilsyn Marts 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Josephinehøj Anmeldt tilsyn Marts 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1.1 Overordnet... 2 1.1.2 Fysiske rammer...

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscenteret. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscenteret. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscenteret Uanmeldt tilsyn September 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score... 3 1.1 Overordnet...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Støttecentret Cirklen. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Støttecentret Cirklen. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Støttecentret Cirklen Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune. den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune. den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Pensionatet Mette

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Støttecenter Lindely og De Gule Huse

Støttecenter Lindely og De Gule Huse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Støttecenter Lindely og De Gule Huse Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2014

Hjørring Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2014 Hjørring Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2014 Plejecentre og den selvejende institution Havglimt Indledning Hjørring Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de uanmeldte lovpligtige kommunale

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011 Uanmeldt tilsyn hos Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted 10.oktober 2011 Tilsynet er udført af: Birte Wedel-Brandt og Peter Ege FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Bofællesskabet Egeparken Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at bofællesskabet er et velorganiseret tilbud. Det vurderes, at medarbejderne er velkvalificerede

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Vinkelvejscentret Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de først side

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Overførstergården. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Overførstergården. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Overførstergården Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere