FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN"

Transkript

1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2009

2 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til gravide kvinder, vanskeligt stillede enlige forsørgere og familier med børn i situationer, hvor der ikke er mulighed for at opnå hjælp fra det offentlige - eller hvor denne hjælp ikke er tilstrækkelig. Foreningen blev stiftet i 1905 og har siden takket være private midler - haft mulighed for på forskellig måde at hjælpe vanskeligt stillede eneforsørgere. Foreningens hjælp ydes som legater til helt konkrete formål. Legaterne er typisk på kr. En økonomisk håndsrækning, der ofte klarer et akut problem for familien og som samtidig opleves som en opmuntring i en svær situation. Rådgivning og vejledning indenfor den sociale lovgivning om eneforsørgerens rettigheder og muligheder for hjælp er en anden væsentlig del af Foreningens arbejdsområde. Foreningen indstiller desuden til andre fonde og legater. Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på p.t. 9 medlemmer. Til varetagelse af de daglige arbejdsopgaver har Foreningen ansat 1 socialrådgiver, 1 deltids bogholder samt 1 socialrådgiverstuderende. Foreningen har desuden bistand fra 1 (primo året 2) frivillig socialrådgiver, som hjælper med indstillinger til andre fonde og legater. Bestyrelse: Afdelingsleder Lena Søgaard, formand Overlæge Anse Leroy, næstformand Regnskabschef Irene Stumpe, kasserer Direktør Ulf Søgaard Adm. direktør Bo Balstrup Forstander Marianne Brøndberg Forstander Tove Schirmer Daginstitutionschef Pia Mehlsen Fuldmægtig Jørgen Clausen Medarbejdere: Benthe Jensen, socialrådgiver, daglig leder Birthe Larsen, socialrådgiver og frivillig Camilla Emanuel, studentermedhjælp Tove Vestkær, bogholder SE nummer: Bank: Reg Konto nr Girokonto: Foreningens regnskab revideres af Revisionsfirmaet KPMG Layout og produktion: Fredensborg Trykcenter 2

3 Lena Søgaard Foreningens formand Årsberetning for 2009 Endnu et år er gået, og endnu engang må vi konstatere at behovet for hjælp til enlige forsørgere med børn fortsat er stort. Finanskrise, arbejdsløshed og skrantende kommunale økonomier er alle faktorer, der har en negativ indflydelse på Foreningens målgruppe. Nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd siger, at antallet af mennesker der forbliver i gruppen med meget små indkomster, er stigende. Det vil sige at den sociale mobilitet falder. Dette er et billede vi kan genkende fra de ansøgninger vi modtager. Til gengæld kan vi konstatere, at villigheden til at hjælpe fortsat er stor. De faktorer der har en negativ indflydelse på de enlige forsørgeres liv, har ikke påvirket vores bidragsyderes vilje og evne til at støtte. Det er vi utroligt taknemmelige over. For uden denne støtte kunne vi ikke hjælpe de mange familier, der har brug for hjælp. Bestyrelsen har i året fået to nye bestyrelsesmedlemmer. Det er dagtilbudschef i Rødovre kommune Pia Mehlsen og adm. dir for CSI i Sønderborg, Bo Balstrup. Ved generalforsamlingen i maj tager vi afsked med Foreningens mangeårige kasserer Ulf Søgaard, tidl. dir i ISS. Ulf Søgaard har været med i bestyrelsen i mere end 30 år og har dermed været en af ankermændene i den bestyrelse, der revitaliserede Foreningen da Mødrehjælpen blev nedlagt i forbindelse med indførelsen af Bistandsloven. Jeg vil gerne på disse sider rette en stor tak til Ulf Søgaard for hans mangeårige arbejde. Nye tider kræver nye tiltag. Bestyrelsen har i året arbejdet på at få opbygget en hjemmeside. Vi håber vi med den nye hjemmeside kan lette ansøgningsprocessen for både vores ansøgere og for sekretariatet. Ligesom vi håber det vil gøre Foreningen mere synlig og tilgængelig for både nuværende og fremtidige bidragsydere er udnævnt til europæisk fattigdomsår. Mens disse linier skrives diskuterer eksperter og socialministeren, om der er blevet relativt flere fattige og hvilken minimumsindkomst man skal ligge på, for at kunne kalde sig fattig. Jeg opfatter dette som en akademisk og temmelig ligegyldig diskussion, for uanset definitioner må vi konstatere, at der findes fattigdom i Danmark. Et fænomen, som Foreningen ikke kan ændre på, men vi kan med de midler vi råder over, skabe et lyspunkt eller løsne op for en fastlåst økonomisk situation, sådan at vores modtagere bevarer troen på og håbet om at kunne skabe sig en bedre tilværelse for dem selv og deres børn. Lena Søgaard, formand 3

4 Om året 2009 kan vi berette følgende: Vi modtog 2432 legatansøgninger, hvoraf 1347 ansøgere fik bevilget legater til et samlet beløb på kr Heraf blev 252 børnefamilier tildelt julehjælp 53 ansøgere blev indstillet til økonomisk hjælp fra andre fonde, som sammenlagt bevilgede kr ansøgere blev henvist til andre private rådgivninger eller offentlige myndigheder 205 ansøgninger blev henlagt, da ansøgerne ikke reagerede på vor henvendelse om de yderligere oplysninger, der var nødvendige for at kunne behandle sagen 714 fik afslag typisk fordi det ansøgte lå udenfor foreningens formål eller fordi ansøgeren indenfor en kortere periode havde modtaget legat herfra 47 ansøgninger blev overført til behandling i 2010 Om ansøgningerne: Foreningens virksomhed er landsdækkende og vi modtager derfor henvendelser fra alle egne af landet - det største antal kommer dog fortsat fra hovedstadsregionen. I lighed med tidligere år henvender mange sig efter opfordring fra især offentlige eller private rådgivninger, kommunale sagsbehandlere, sundhedsplejersker, sygehussocialrådgivere, praktiserende læger, familievejledere og beboerrådgivere - hvorfra vi også hyppigt modtager en direkte telefonisk eller skriftlig henvendelse. Tak er et fattigt ord og alligevel udtrykker det alt. Nu kan jeg begynde at planlægge vores sommerferie og det er udelukkende jeres skyld, at jeg nu kan glæde min søn. Patricia, Aalborg 4

5 Som det fremgår af nedenstående figur er ansøgernes forsørgelsesgrundlag overvejende overførselsindkomst. 40 % modtager kontanthjælp. 16 % førtidspension, 11% dagpenge ved sygdom eller ledighed og 11 % revalideringsydelse eller SU. Vi får dog også mange henvendelser fra mødre i erhverv i alt 21%, hvoraf hovedparten er ansat på normale løn- og arbejdsvilkår og en mindre del i flexjob. Der er typisk tale om enlige forsørgere beskæftiget indenfor lavtlønsområdet. En del er nødsaget til at arbejde på nedsat tid for at dagligdagen kan hænge sammen eller fordi de ikke kan påtage sig aften- og weekendvagter i samme omfang som deres kolleger. Det er generelt vanskeligt for den enlige mor at bestride et arbejde, hvor en del af arbejdstiden ligger udenfor daginstitutionernes åbningstid kun få har et netværk med mulighed for at træde til også i denne situation. Vi får henvendelser fra mødre, som har levet af kontanthjælp i flere år og nu vil i gang med den uddannelse, de aldrig nåede at få nogle fordi de blev mødre i en ung alder eller fordi opbakningen hjemmefra manglede. At enlige mødre uden uddannelse ofte hænger fast i social forsørgelse er velkendt viden. De fleste må trods denne viden gennemføre en uddannelse på en SU - det kræver mod at træffe en så stor beslutning også fordi de langtfra altid har det nødvendige netværk, som kan træde til under børns sygdom eller aflaste under eksamenslæsningen. Også i år oplevede vi en lille stigning i antallet af henvendelser fra mødre med anden etnisk baggrund, hvor kontakten typisk blev formidlet via en kontaktperson, f.eks. sundhedsplejersken eller et privat rådgivningscenter. Mange har boet i Danmark i relativt få år, er uden særligt kendskab til det danske system, har ofte et yderst begrænset netværk og er måske udstødt af familien. Samtidig lever flere af starthjælp, dvs. en særlig lav social ydelse, hvorfra det er ekstra svært at finde midler til børnenes vintertøj og ikke mindst til sunde fritidsaktiviteter i hverdagen. Forsørgelsesgrundlag 2009: rbejde 274 exjob 44 8% 4% ontanthjælp % ension 237 evalidering/su 165 ygedagpenge 121 agpenge 59 16% 18% Arbejde % 3% Flexjob Kontanthjælp Pension Revalidering/SU Sygedagpenge Dagpenge 5

6 Ansøgningernes indhold Et typisk brev fra en enlig mor til 3 børn på 11, 3 og 1 år : Jeg skriver, fordi min økonomiske situation er meget dårlig. Det har den altid været, det er bare særlig uoverskueligt og hårdt lige for tiden. Jeg ville så gerne give mine børn nogle oplevelser i ferien udover den sædvanlige tur i parken, som var det eneste, det blev til sidste sommer. Det var dejligt at få hjælp til vores flytteudgifter og opmuntringen betyder enormt. Det er hårdt at kæmpe alene, så tusind tak for det. Også for at give mig ro i sjælen. Mille, Svendborg Jeg bor med mine børn i et belastet område, hvor børnene på ingen måde kan gå ud at lege. Der er for mange, som kører ræs i deres biler og knallerter lige uden for vores boligblok og de, som ikke kører dødskørsel, går rundt med deres store hunde. De små har ingen kontakt til deres far overhovedet. Han mistede sin forstand fra den ene dag til den anden, mens jeg var gravid, og vi har ikke talt sammen siden. Morten på 11 har en anden far end de små og ham ser han hver anden weekend. Mortens far kan dog ikke overskue at have ham på besøg mere end et par dage ad gangen, så han har aldrig taget ham med på ferie eller lignende. Alting afhænger af mig, altid. Selv bedsteforældre er der ikke rigtig nogle af. Min store søn og jeg er stadig meget kede af tabet af min mor, som vi mistede for 2 år siden. Da vi senere blev alene var der også folk, jeg troede ville være der for os, som ikke var der alligevel. Jeg har fået kontanthjælp de sidste 15 år. Jeg har nogle begrænsninger psykisk, der gør, at jeg ikke kan arbejde. Min lejlighed er på 101 kvm. og koster om måneden alt inkl. Jeg får i boligstøtte. Jeg har en meget stor gæld på ca til bank og diverse. For at have penge nok til mad hver måned har jeg været nødt til at droppe nogle afdrag og står derfor registreret hos RKI og kan ikke hente hjælp i banken. Min barnevogn blev for nylig stjålet og jeg var ikke forsikret. Jeg føler hele mit liv afhænger af transport til de små. Uden en barnevogn kan jeg ikke følge i skole, børnehave, vuggestue, handle ind ja nærmest ikke gå uden for døren. Så jeg var i panik og købte en ny barnevogn for huslejepenge uden at tænke mig om. Nu kæmper jeg så for at indhente den huslejerestance, jeg er bagud. 6

7 Morten har længe drømt om et ophold et sted med badeland, så det står nok øverst på ønskesedlen. Jeg har ikke computer, så jeg har ikke undersøgt steder og priser. Jeg er lidt desperat efter noget at se frem til, noget vi kan glæde os til, så jeg håber meget, I har mulighed for at hjælpe os. Mange har svært ved at finde det fornødne overskud til at skrive et brev og søge om hjælp. Det er sjældent let at skulle sætte ord på den ofte meget svære situation, man befinder sig i. At mange alligevel vælger at gøre det, skyldes både fraværet af andre muligheder for en løsning og ikke mindst omsorgen for børnene, som mødrene så gerne vil kunne give en god opvækst allerhelst med samme muligheder som deres skolekammerater. Denne enlige mor har kr. tilbage, når boligudgiften er betalt og hun er langtfra den eneste. Vi ser mange eksempler, typisk i hovedstadsregionen og andre større byområder, med tilsvarende høje boligudgifter. Det er uendelig svært at skaffe luft i budgettet til ferier eller fritidsaktiviteter - eller til tandlægebesøget, som mange kommuner efterhånden afviser at hjælpe økonomisk med. Vi møder i stigende omfang mødre, som har måttet spare tandlægeeftersynet væk og derfor slet ikke har været til tandlæge de sidste 3 år det er også et samfundsmæssigt problem, som på sigt kan blive ganske dyrt. Det daglige arbejde i sekretariatet: Hverdagen i sekretariatet er travl med mange og meget forskelligartede opgaver at tage vare på. De mange ansøgninger skal løbende registreres, behandles og følges op. Behandling af en ansøgning kræver ofte telefonisk kontakt til ansøgeren for at kunne give den bedst mulige hjælp måske skal der udarbejdes en indstilling til andre fonde/legater om hjælp til en ansøger med særlige behov - og også for at få klarhed over, om der evt. kan være en realistisk mulighed for at opnå hjælp via det offentlige system til netop det ansøgte formål. Denne mulighed skal i.h.t. Foreningens love i så fald afklares forud for en økonomisk støtte fra Foreningen. Der skal løbende følges op på økonomien og i samarbejde med kassereren ses på bl.a. behov for køb/salg af værdipapirer. Der skal søges donationer fra fonde, legater og virksomheder 1000, 1000 mange gange tak for jeres gavmilde julelegat. Det varmede meget i en tid, der lige nu er meget presset og uoverskuelig. Amanda ønsker sig en rigtig flot prinsesseseng med prinsessesengetøj og der bliver også til god mad i år, takket være jer. Randi, Esbjerg 7

8 hele grundlaget for Foreningens arbejde -, takkes ved modtagelse af bidrag og efterfølgende evt. sendes nærmere redegørelse for anvendelsen af donationen. Der skal søges projektmidler fra puljemidlerne og sendes årlige redegørelser for forløb og effekt af det enkelte projekt. Der er opgaver før, under og efter bestyrelsesmøderne og i forbindelse med den årlige generalforsamling, hvor også regnskabet skal være klart og beretningen skrevet og sendt ud til medlemmer, bidragydere, samarbejdspartnere, særligt udvalgte målgrupper og andre, som i løbet af Nu kan min elskede datter få den gave, som hun har ønsket sig rigtig meget til sin konfirmation. Det er ikke til at skrive med ord, hvor taknemlig jeg er. Det gør en kæmpe forskel for min datter og jeg. Lisbeth, Asnæs året har vist interesse for arbejdet. Forespørgsler skal besvares - telefonisk og skriftligt. Kendskabet til lovgivning og praksis skal løbende ajourføres, IT-problemer skal løses, 4000 breve skrives, arbejdet løbende koordineres, nye arbejdsgange beskrives o.m.a. I mange af ansøgningerne hertil læser vi om massive økonomiske problemer. En helt uoverskuelig gæld er ikke ualmindelig i forbindelse med skilsmisse, sygdom eller efter mange år på kontanthjælp, hvor udgifterne ikke tilnærmeligvis har stemt overens med indtægten. Overblikket over økonomien er ofte gået helt tabt. Det er derfor glædeligt, at der af satspuljemidlerne over en 4-årig periode er blevet afsat midler til gældsrådgivning og dermed skabt mulighed for både gratis og kyndig hjælp til at få genskabt overblikket, få lagt et realistisk budget og en samlet plan for gældsafviklingen evt. via kontakt til kreditorer. Vor Forening har ikke de fornødne organisatoriske eller fysiske rammer, det ville kræve at etablere et sådant tilbud, men primo 2010 vil der være tilbud fra flere organisationer rundt om i landet. Forbrugerrådet åbner rådgivningscentre i København, Odense, Aalborg og Esbjerg. I Århus er der f.x. Den sociale Retshjælp og i København Studenter-Settlementet, for blot at nævne nogle. Vi glæder os til at høre mange positive resultater af indsatsen er som nævnt udnævnt til europæisk fattigdomsår og med økonomisk afsæt i puljemidler forventes der igangsat mange initiativer også i Danmark med focus på bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Den enlige mor, som aldrig har opnået en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, kender meget til fattigdom til materiel og social nød. Vi modtog bl.a. dette brev, som med få ord fint beskriver en tilværelse i fattigdom og at selv en lille håndsrækning i denne situation kan gøre en stor forskel: Kan ikke beskrive, hvad jeres hjælp har gjort ved mig. I hjalp mig med at få lidt glæde i den situation, jeg er i for tiden. Økonomien, der ikke slår til og smerterne, der ikke er til at holde ud. Men en stjerne lyste lidt op den dag, hvor jeg modtog et brev fra jer. Nu ser regningerne lidt mindre ud, og jeg er lidt mere med. I aner ikke, hvordan det rørte mig, så dybt og følelsesmæssigt. 8

9 Legater bevilges til følgende formål: Spædbørnsudstyr: En god start med det ventede barn har historisk haft høj prioritet i foreningens arbejde. Etablering: Basalt bohave som seng, spisebord og stole, klædeskab, gardiner, lamper og køkkenudstyr, - typisk i forbindelse med skilsmisse eller samlivsophør. Selve flytningen eller tilskud til den første måneds husleje kan vi hjælpe med, når der ikke er andre støttemuligheder. Anskaffelser til hjemmet i øvrigt: Inventar slides hurtigt, når der må købes enten brugt eller billigt af en mindre god kvalitet. Køleskab, dyner, sengetøj, fjernsyn, symaskine og støvsuger hjælper vi ofte med. Anskaffelser til familien: Udstyret til skolestart, en cykel til fælles familieoplevelser, udskiftning af garderoben ved vægttab, det dyre vintertøj til børnene eller ventetøjet til den gravide. Fritid og Ferie: Vi støtter gerne op om familiens deltagelse i fritidsaktiviteter og om børnenes rejser med skoler og klubber. Det er vigtigt med aktiviteter og oplevelser i dagligdagen. Også hjælp til ferie - de meget vigtige åndehuller i dagligdagen væk fra de vante omgivelser - har altid været et højt prioriteret område. Det kan være til leje af campinghytte, ophold på familiehøjskole, en tur til Legoland eller Tivoli, besøget hos udenbys slægtninge. Selv en mindre egenbetaling for et ferieophold kan virke uoverskuelig, når man samtidig gerne vil kunne give børnene lidt ekstra lommepenge og nyt sommertøj med i kufferten. Hjertelig tak for gaven til min søn. Vi har allerede købt en tyk vintervarm jakke og støvler til min 14- årige søn Emil. Det er utrolig dejligt, at I er der, når det hele ser sort ud. I har hjulpet os flere gange, og vi er begge meget taknemlige for det Hanne, Kastrup 9

10 Sygdom: Der er altid mange ekstraudgifter forbundet hermed udgifter som kan vælte et i forvejen meget stramt budget. Transporten til et hospitalsindlagt barn, udgifter til pasning af de raske søskende hjemme og til den ekstra biografbillet, øgede kostudgifter pga. mindre tid til indkøb, en lille opmuntringsgave til det syge barn mm. Også medicin, fysioterapi, briller, tandbehandling og egenbetalingen til psykologbehandlingen hjælper vi gerne med. Jeg vil med dette brev udtrykke min kæmpe glæde. I skal vide, at pengene falder på et tørt sted. Nu kan jeg få købt studiematerialer og komme godt i gang med en uddannelse. Pernille, Skanderborg Gældsposter: En ekstra varmeregning eller uventet høj elafregning kan vælte budgettet. Vi har hjulpet med huslejerestancer og afhjælpning af mindre gældsposter, f.eks. en vaskemaskine købt på afbetaling, en tandlægeregning og mindre restgæld på kontokøb etc. Konfirmation: Vi hjælper med tilskud til diverse mærkedage, som for børn af enlige forsørgere er ekstra vigtige at få markeret. Uddannelse: Her kan nævnes tilskud til efterskoleophold, depositum, ordbøger, studieture, særligt arbejdstøj, hjælp til mødres uddannelse f.eks. betaling af kursus- eller undervisningsafgift. Julehjælp: En svær og sårbar tid for en enlig forsørger, hvor selv et relativt beskedent beløb kan afhjælpe følelsen af afmagt overfor de mange ekstraudgifter i forbindelse med julen. 10

11 Bidrag og støtte til Foreningen De fleste af årets bidragydere har støttet op om Foreningen gennem adskillige år, men også i år kom der til vores store glæde nye donatorer til. Vi er uhyre taknemlig for denne støtte og opbakning, som er helt afgørende for Foreningens arbejde, som udelukkende udføres for indsamlede midler kan vi se tilbage på som et helt ekseptionelt år med enorm opbakning. I løbet af året modtog Foreningen i alt 2.9 mio. kr. fra fonde, legater og private virksomheder det højeste beløb nogensinde. Fra Louis Petersens Legat modtog vi til uddeling til enlige forsørgere, som trænger til særlig støtte. Foreningen indgik i 1988 en samarbejdsaftale med Louis Petersens Legat og samarbejdet har siden fungeret til stor tilfredshed for begge parter. I 2005 fik Foreningen et samarbejde med Asta og Jul P. Justesens Fond, hvorfra vi i år modtog et beløb på hele kr kr. til uddeling. Bidraget er ganske uvurderligt i arbejdet og til stor gavn for mange enlige mødre i en svær livssituation. I 2004 valgte Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond glædeligvis at støtte op om Foreningens arbejde. I år modtog Foreningen et stort beløb på kr , som blev uddelt til 79 vanskeligt stillede enlige mødre. Det er et samarbejde, Foreningen sætter stor pris på. Historisk har Foreningen en ganske særlig tilknytning til ISS, som gennem mange år har støttet op om Foreningens arbejde. I 2009 modtog vi et stort bidrag på kr Foreningens ene frivillige socialrådgiver, Dorte Voltelen, valgte efter knap 8 år at sige stop i år. En stor tak til Dorte for hendes indsats og engagement gennem disse mange år vi vil savne også hendes positive tilgang til arbejdet. En stor tak også til Foreningens anden frivillige socialrådgiver, Birthe Larsen, som i snart 5 år har hjulpet os med de mange gøremål, besvaret telefoniske forespørgsler, behandlet skriftlige henvendelser, udarbejdet indstillinger til andre fonde. En yderst værdsat hjælp får vi ligeledes fra Direktør Aksel G. Johansen, Fredensborg Trykcenter, som gennem flere år har bistået med redigering og trykning af Foreningens årsberetning. Tak til ALLE, som i 2009 valgte at støtte op om Foreningen. Vi vil lige sige tusinde mange gange tak for hjælpen til denne her måneds husleje. Jeg havde stået skidt i det, hvis ikke det havde været for jer. Nu kan jeg atter finde ro i sindet. Det var en stor lettelse for mig og børnene. Helle, Holstebro 11

12 Tak til alle, der har ydet bidrag i 2009 Andersens A.F. Mindelegat 450 Andresens, Knud og Dagny Gad Andresens Fond A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Augustinusfonden Bechgaard, civilingeniør H.C og hustru Ella Mary Bechgaards Fond BG Fonden Bing, Otto og Gerda Bings Mindelegat Bruun, Otto Bruuns Fond Cappelens, Grosserer H. A. N. Cappelens Legat 300 Carlson, Carl og Camilla Carlsons Legat Christensen, Marie Christensens Legat Danielsen, Direktør E. Danielsen og Hustrus Fond Danske Banks Fond Evers, William Hugo Evers Fond Familiefonden af FLS Industries A/S' Gavefond Fodgaard Fonden Fonden af Goldschmidt, Frøken Astrid Goldschmidts Legat Hansen, Tømrermester Martin Hansens Legat Hansen, Købmand Sven Hansen og hustru Ina Hansens Fond Hindsgaul, Ferd. og Ellen Hindsgauls almennyttige Fond Hoffman, Frantz Hoffmans Mindelegat Højgaard, Knud Højgaards Fond Irma Fonden ISS Jessen, Heinrich og Laurine Jessens Fond JL Fondet Justesen, Asta og Jul. P. Justesens Fond Kielberg, Sarah E. Kielbergs Legat Kirk, Ole Kirks Fond Kong Christian den tiendes fond La Cour, Margrethe og Johs. F. La Cours Fond Larsen, Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond Lemvigh-Müller Fonden Levison, Papirhandler Adolf Levison og hustrus legat Linex Fonden Louis-Hansen, Direktør, civilingeniør Aage Louis-Hansens Mindefond Lægeforeningens Boligers Fond Margrethegaardens Legat Møller, Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond Novo Gruppen Olsen, Generalkonsul Jens Olsens Fond

13 Olsen, Paula Fanny Johanne og Bertrand Olsens Legat Oticon Fonden, William Demants og Hustru Ida Emilies Fond Otzen, Fabrikant Chas. Otzens fond Palsbøll-Fonden Petersen, Louis Petersens Legat Petersen, Krista og Viggo Petersens Fond Politikens Fond Richter, Marie og M.B. Richters Fond Robinson, Susi og Peter Robinsons Fond STG's Gavefond Skrikes, Julius Skrikes Stiftelse Spannjerske, De Spannjerske Legater Spies, Simon Spies Fonden Toyota Fonden Tuborgfondet Wiedemann, Rigmor og Knud Wiedemanns Julefond Vemmetofte Kloster Wichmann, Snedkermester Aksel og fru Else Wichmanns Fond Egmont Fonden - støtte til 49 ansøgere kr

14 Foreningens økonomi Foreningen havde også i 2009 et travlt år, hvor vi i årets løb behandlede 2432 ansøgninger om legater til enlige forsørgere og deres børn. Også regnskabsmæssigt blev 2009 et yderst tilfredsstillende år med øgede indtægter fra vore mange bidragydere. Foreningens faste indtægts- og kapitalgrundlag udgøres af Fælleslegatet for Foreningen til støtte for mødre og børn samt Stefan Rozentals og Hanna Kobylinski Rozentals Mindelegat, hvis årlige renteoverskud indgår i Foreningens regnskab. Herudover har Foreningen som i tidligere år modtaget væsentlige bidrag fra virksomheder, fonde og legater samt kontingenter og bidrag fra Foreningens medlemmer. Årets resultat efter legatuddelinger på kr og hensættelser til senere uddeling på kr udgør kr Foreningens egenkapital udgør pr. 31. december 2009 kr Fordeling af bevilget beløb 2009: ædbørn ablering % 12% skaffelse % gdom rie dannelse 6% 14% æld 10% nfirmation 11% % ehjælp % Spædbørn Etablering Anskaffelse Sygdom Ferie Uddannelse Gæld Konfirmation Julehjælp 14

15 Uddrag af årsregnskab tkr. Indtægter Bidrag og kontingenter fra medlemmer Bidrag fra øvrige Indtægter fra tilknyttede legater Renteindtægter Omkostninger Gager m.v Kontoromkostninger Renteomkostninger Revision Årets uddelinger Hensat til senere uddeling Anvendt i året 0 0 Årets resultat Resultatdisponering Overført resultat

16 Velkommen til Foreningens nye hjemmeside Vi har i foråret 2010 arbejdet på at få opbygget en hjemmeside, dels for at lette ansøgningsprocessen for vore ansøgere og dels for at gøre Foreningen mere synlig og tilgængelig for både nuværende og fremtidige bidragydere. På hjemmesiden vil vi fremover lægge nyheder fra Foreningen, ligesom der er enkelte links til andre relevante hjemmesider. Vi håber at du engang imellem vil surfe forbi og hører meget gerne fra dig, hvis du har ris eller ros. FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Svendborggade 1,3., lejl København Ø. Tlf Fax

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2010 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 2 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2011 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2012 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2013 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social hjælpeorganisation. Foreningens

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2014 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social hjælpeorganisation, og

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2015 Foreningen l Stø e for Mødre og Børn Svendborggade 1, 3. sal, lejl. 300 2100 København Ø E-mail: kontakt@morbarn.info Tlf.nr.: 35 38 56 26 CVR

Læs mere

GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING. Til brug for medarbejdere

GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING. Til brug for medarbejdere GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING Til brug for medarbejdere Betalingskontoret Målgruppen er primært dig, der ikke har andre problemer udover din økonomiske situation. Du har ikke i forvejen en sagsbehandler

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning 1 ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning (i løbet af ca. 12 år frem til nuværende resultater) A: Grosserer Sigurd Abrahamson og hustru Addie Abrahamsons Mindelegat Andersen-Isted

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Årsberetning 2007 6 mødre fortæller om året der gik...

Årsberetning 2007 6 mødre fortæller om året der gik... Bl.a. i dette nummer: Et godt år Mødrehjælpen er min tryghed i hverdagen Det var rart endelig at tale med én, der forstod mig Jeg skammer mig ikke mere Jeg kan bryde den sociale arv Jeg kunne ikke have

Læs mere

BOGEN OM LEGATSØGNING FOR ENLIGE MØDRE. - søg støtte til dig selv og dine børn

BOGEN OM LEGATSØGNING FOR ENLIGE MØDRE. - søg støtte til dig selv og dine børn Pretty Page BOGEN OM LEGATSØGNING FOR ENLIGE MØDRE - søg støtte til dig selv og dine børn Trine Toft, 2015 2 Indholdsfortegnelse 4 Forord Legatsøgning De fleste enlige mødre har hørt om den julehjælp,

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring KEN nr 9377 af 16/06/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-06-2015 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 27-15 om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet

Læs mere

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Denne brochure er udgivet af: Foreningen Det Sociale Netværk Sankt Annæ Plads 16 1250 København K Tlf. 50 846 846 Info@detsocialenetvaerk.dk Detsocialenetvaerk.dk

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning?

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning? Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning? 1 I Aktiv Beskæftigelseslov, arbejdes der på, at alle skal

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI 1 Læs og gem denne folder. Den indeholder vigtige oplysninger om, hvad du kan og skal gøre for at få styr på din økonomi med mere. Den indeholder

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Årsregnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel.

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 25. februar 2016 Tlf. dir.: 4477 3472 E-mail: cme@balk.dk Kontakt: Afsnitsleder Claus Mercebach Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN ( Foreningen til hjælp for ulykkeligt stillede Mødre og Foreningen til Hjælp for enligtstillede, nødlidende Kvinder med Børn, senere Mødrehjælpen)

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Note 1-4 Side 6-7

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Note 1-4 Side 6-7 Årsregnskab 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2012 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Børneferieselskabets feriekolonier 2008

Børneferieselskabets feriekolonier 2008 Rapport fra Børneferieselskabets feriekolonier 2008 Støttet af Arbejdsmarkedets Ferie Fond & Skandinavisk Tobakskompanis Gavefond, Susi og Peter Robinsons Fond, Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond, Medarbejdernes

Læs mere

Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat

Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen Dato: 9. september 2010 Tlf. dir.: 4477 3832 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: bib@balk.dk Kontakt: Bibi Lund Referat Fra

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Høringssvar fra danske fonde vedr. L71

Høringssvar fra danske fonde vedr. L71 Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 2 Offentligt Høringssvar fra danske fonde vedr. L71 København, 25. november 2015 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K juraogsamfundsoekonomi@skm.dk

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015

41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015 41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015 Nyt fra skolen Tak for støtte gennem ti år 19 frivillige og plads til flere Mariann Brandt nyt medlem af bestyrelsen ET GODT BØRNELIV OG BEDRE

Læs mere

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør Bl.a. i dette nummer: Orden i skilsmissekaos og ro i børnenes liv Man skal kæmpe som enlig mor Marianne fik modet og selvværdet tilbage En kæmpe gave i en svær situation Årsregnskab 2008 NR. 18 MAJ 2009

Læs mere

Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub

Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse. 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Hvad er dit mål? Fokus motivation - forandring Projektperiode: Primo

Læs mere

FATTIGDOM OG AFSAVN MATERIELLE OG SOCIALE AFSAVN BLANDT ØKONOMISK FATTIGE OG IKKE-FATTIGE. Lars Benjaminsen

FATTIGDOM OG AFSAVN MATERIELLE OG SOCIALE AFSAVN BLANDT ØKONOMISK FATTIGE OG IKKE-FATTIGE. Lars Benjaminsen FATTIGDOM OG AFSAVN MATERIELLE OG SOCIALE AFSAVN BLANDT ØKONOMISK FATTIGE OG IKKE-FATTIGE Lars Benjaminsen 30-08-2016 1 HOVEDPUNKTER I OPLÆGGET Ekspertudvalgets fattigdomsgrænse hvem er de økonomisk fattige?

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Marts 2010. Dienesmindes Venner Fur Landevej 41 7800 Skive Tlf. 9759 7013. Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Marts 2010. Dienesmindes Venner Fur Landevej 41 7800 Skive Tlf. 9759 7013. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Herved indkaldes til ordinær generalforsamling på Dienesminde, Fur Landevej 41, 7800 Skive Søndag den 28. marts 2010 kl. 14.00 Dagsorden: Marts 2010 Valg af dirigent.

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

HJÆLPEPAKKE TIL KONTANTHJÆLPSMODTAGERE DER RAMMES AF 225 TIMERSREGLEN OG KONTANTHJÆLPSLOFTET

HJÆLPEPAKKE TIL KONTANTHJÆLPSMODTAGERE DER RAMMES AF 225 TIMERSREGLEN OG KONTANTHJÆLPSLOFTET HJÆLPEPAKKE TIL KONTANTHJÆLPSMODTAGERE DER RAMMES AF 225 TIMERSREGLEN OG KONTANTHJÆLPSLOFTET 1 INDSATS 1 STYRKET INDSATS FOR AT SIKRE, AT SYGE OG NEDSLIDTE IKKE PARKERES PÅ KONTANTHJÆLP Kontanthjælp er

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Artikel fra Muskelkraft nr. 3, 2004 Sproget er en hæmsko Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Af

Læs mere

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg starte med at sige tusind tak for året 2012, hvor vi kan

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt

Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt Svendborg den 9. februar 2009 Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt 360 - En helhedsorienteret indsats. Anja Jørgensen Jobcenter Svendborg har på vegne af LBR kontaktet Jobressourcer.dk med

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Fattigdom i København

Fattigdom i København Fattigdom i København Den, der lever fattigt, lever ofte skjult D a jeg blev socialborgmester i København, fik jeg også ansvaret for en række små legater for københavnere i økonomisk nød. Og jeg skal

Læs mere

Velkommen i Mødrehjælpen

Velkommen i Mødrehjælpen Frivillighåndbog Velkommen i Mødrehjælpen Indhold Velkommen... 3 Forskellige indsatser fælles mål... 3 Kontaktinformationer... 4 Frivilligkonsulent for Mødrehjælpens butikker... 4 Frivilligkonsulent for

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Kasper Fuhr Christensen har anmodet om, at nedenstående om hjælpepakke optages på dagsordenen for førstkommende byrådsmøde:

Kasper Fuhr Christensen har anmodet om, at nedenstående om hjælpepakke optages på dagsordenen for førstkommende byrådsmøde: Notat Vedrørende: Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om vedtagelse af hjælpepakke m.m. til kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om vedtagelse

Læs mere

Bestyrelsesberetning 2015

Bestyrelsesberetning 2015 INSTITUTTETS ÅRSREGNSKAB Bestyrelsesberetning 2015 Den positive udvikling, som vi oplevede i 2014, er fortsat i 2015 med fremgang i Martinus Center Klint og en god modtagelse af bogen Det evige verdensbillede,

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER

EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER 2014 EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER -analyse af stipendier uddelt i januar og august 2014 Selvværd Trivsel Stipendier Rollemodel Optimisme Analyse af effekter af uddannelses- og fritidsstipendier til

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere