FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN"

Transkript

1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2009

2 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til gravide kvinder, vanskeligt stillede enlige forsørgere og familier med børn i situationer, hvor der ikke er mulighed for at opnå hjælp fra det offentlige - eller hvor denne hjælp ikke er tilstrækkelig. Foreningen blev stiftet i 1905 og har siden takket være private midler - haft mulighed for på forskellig måde at hjælpe vanskeligt stillede eneforsørgere. Foreningens hjælp ydes som legater til helt konkrete formål. Legaterne er typisk på kr. En økonomisk håndsrækning, der ofte klarer et akut problem for familien og som samtidig opleves som en opmuntring i en svær situation. Rådgivning og vejledning indenfor den sociale lovgivning om eneforsørgerens rettigheder og muligheder for hjælp er en anden væsentlig del af Foreningens arbejdsområde. Foreningen indstiller desuden til andre fonde og legater. Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på p.t. 9 medlemmer. Til varetagelse af de daglige arbejdsopgaver har Foreningen ansat 1 socialrådgiver, 1 deltids bogholder samt 1 socialrådgiverstuderende. Foreningen har desuden bistand fra 1 (primo året 2) frivillig socialrådgiver, som hjælper med indstillinger til andre fonde og legater. Bestyrelse: Afdelingsleder Lena Søgaard, formand Overlæge Anse Leroy, næstformand Regnskabschef Irene Stumpe, kasserer Direktør Ulf Søgaard Adm. direktør Bo Balstrup Forstander Marianne Brøndberg Forstander Tove Schirmer Daginstitutionschef Pia Mehlsen Fuldmægtig Jørgen Clausen Medarbejdere: Benthe Jensen, socialrådgiver, daglig leder Birthe Larsen, socialrådgiver og frivillig Camilla Emanuel, studentermedhjælp Tove Vestkær, bogholder SE nummer: Bank: Reg Konto nr Girokonto: Foreningens regnskab revideres af Revisionsfirmaet KPMG Layout og produktion: Fredensborg Trykcenter 2

3 Lena Søgaard Foreningens formand Årsberetning for 2009 Endnu et år er gået, og endnu engang må vi konstatere at behovet for hjælp til enlige forsørgere med børn fortsat er stort. Finanskrise, arbejdsløshed og skrantende kommunale økonomier er alle faktorer, der har en negativ indflydelse på Foreningens målgruppe. Nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd siger, at antallet af mennesker der forbliver i gruppen med meget små indkomster, er stigende. Det vil sige at den sociale mobilitet falder. Dette er et billede vi kan genkende fra de ansøgninger vi modtager. Til gengæld kan vi konstatere, at villigheden til at hjælpe fortsat er stor. De faktorer der har en negativ indflydelse på de enlige forsørgeres liv, har ikke påvirket vores bidragsyderes vilje og evne til at støtte. Det er vi utroligt taknemmelige over. For uden denne støtte kunne vi ikke hjælpe de mange familier, der har brug for hjælp. Bestyrelsen har i året fået to nye bestyrelsesmedlemmer. Det er dagtilbudschef i Rødovre kommune Pia Mehlsen og adm. dir for CSI i Sønderborg, Bo Balstrup. Ved generalforsamlingen i maj tager vi afsked med Foreningens mangeårige kasserer Ulf Søgaard, tidl. dir i ISS. Ulf Søgaard har været med i bestyrelsen i mere end 30 år og har dermed været en af ankermændene i den bestyrelse, der revitaliserede Foreningen da Mødrehjælpen blev nedlagt i forbindelse med indførelsen af Bistandsloven. Jeg vil gerne på disse sider rette en stor tak til Ulf Søgaard for hans mangeårige arbejde. Nye tider kræver nye tiltag. Bestyrelsen har i året arbejdet på at få opbygget en hjemmeside. Vi håber vi med den nye hjemmeside kan lette ansøgningsprocessen for både vores ansøgere og for sekretariatet. Ligesom vi håber det vil gøre Foreningen mere synlig og tilgængelig for både nuværende og fremtidige bidragsydere er udnævnt til europæisk fattigdomsår. Mens disse linier skrives diskuterer eksperter og socialministeren, om der er blevet relativt flere fattige og hvilken minimumsindkomst man skal ligge på, for at kunne kalde sig fattig. Jeg opfatter dette som en akademisk og temmelig ligegyldig diskussion, for uanset definitioner må vi konstatere, at der findes fattigdom i Danmark. Et fænomen, som Foreningen ikke kan ændre på, men vi kan med de midler vi råder over, skabe et lyspunkt eller løsne op for en fastlåst økonomisk situation, sådan at vores modtagere bevarer troen på og håbet om at kunne skabe sig en bedre tilværelse for dem selv og deres børn. Lena Søgaard, formand 3

4 Om året 2009 kan vi berette følgende: Vi modtog 2432 legatansøgninger, hvoraf 1347 ansøgere fik bevilget legater til et samlet beløb på kr Heraf blev 252 børnefamilier tildelt julehjælp 53 ansøgere blev indstillet til økonomisk hjælp fra andre fonde, som sammenlagt bevilgede kr ansøgere blev henvist til andre private rådgivninger eller offentlige myndigheder 205 ansøgninger blev henlagt, da ansøgerne ikke reagerede på vor henvendelse om de yderligere oplysninger, der var nødvendige for at kunne behandle sagen 714 fik afslag typisk fordi det ansøgte lå udenfor foreningens formål eller fordi ansøgeren indenfor en kortere periode havde modtaget legat herfra 47 ansøgninger blev overført til behandling i 2010 Om ansøgningerne: Foreningens virksomhed er landsdækkende og vi modtager derfor henvendelser fra alle egne af landet - det største antal kommer dog fortsat fra hovedstadsregionen. I lighed med tidligere år henvender mange sig efter opfordring fra især offentlige eller private rådgivninger, kommunale sagsbehandlere, sundhedsplejersker, sygehussocialrådgivere, praktiserende læger, familievejledere og beboerrådgivere - hvorfra vi også hyppigt modtager en direkte telefonisk eller skriftlig henvendelse. Tak er et fattigt ord og alligevel udtrykker det alt. Nu kan jeg begynde at planlægge vores sommerferie og det er udelukkende jeres skyld, at jeg nu kan glæde min søn. Patricia, Aalborg 4

5 Som det fremgår af nedenstående figur er ansøgernes forsørgelsesgrundlag overvejende overførselsindkomst. 40 % modtager kontanthjælp. 16 % førtidspension, 11% dagpenge ved sygdom eller ledighed og 11 % revalideringsydelse eller SU. Vi får dog også mange henvendelser fra mødre i erhverv i alt 21%, hvoraf hovedparten er ansat på normale løn- og arbejdsvilkår og en mindre del i flexjob. Der er typisk tale om enlige forsørgere beskæftiget indenfor lavtlønsområdet. En del er nødsaget til at arbejde på nedsat tid for at dagligdagen kan hænge sammen eller fordi de ikke kan påtage sig aften- og weekendvagter i samme omfang som deres kolleger. Det er generelt vanskeligt for den enlige mor at bestride et arbejde, hvor en del af arbejdstiden ligger udenfor daginstitutionernes åbningstid kun få har et netværk med mulighed for at træde til også i denne situation. Vi får henvendelser fra mødre, som har levet af kontanthjælp i flere år og nu vil i gang med den uddannelse, de aldrig nåede at få nogle fordi de blev mødre i en ung alder eller fordi opbakningen hjemmefra manglede. At enlige mødre uden uddannelse ofte hænger fast i social forsørgelse er velkendt viden. De fleste må trods denne viden gennemføre en uddannelse på en SU - det kræver mod at træffe en så stor beslutning også fordi de langtfra altid har det nødvendige netværk, som kan træde til under børns sygdom eller aflaste under eksamenslæsningen. Også i år oplevede vi en lille stigning i antallet af henvendelser fra mødre med anden etnisk baggrund, hvor kontakten typisk blev formidlet via en kontaktperson, f.eks. sundhedsplejersken eller et privat rådgivningscenter. Mange har boet i Danmark i relativt få år, er uden særligt kendskab til det danske system, har ofte et yderst begrænset netværk og er måske udstødt af familien. Samtidig lever flere af starthjælp, dvs. en særlig lav social ydelse, hvorfra det er ekstra svært at finde midler til børnenes vintertøj og ikke mindst til sunde fritidsaktiviteter i hverdagen. Forsørgelsesgrundlag 2009: rbejde 274 exjob 44 8% 4% ontanthjælp % ension 237 evalidering/su 165 ygedagpenge 121 agpenge 59 16% 18% Arbejde % 3% Flexjob Kontanthjælp Pension Revalidering/SU Sygedagpenge Dagpenge 5

6 Ansøgningernes indhold Et typisk brev fra en enlig mor til 3 børn på 11, 3 og 1 år : Jeg skriver, fordi min økonomiske situation er meget dårlig. Det har den altid været, det er bare særlig uoverskueligt og hårdt lige for tiden. Jeg ville så gerne give mine børn nogle oplevelser i ferien udover den sædvanlige tur i parken, som var det eneste, det blev til sidste sommer. Det var dejligt at få hjælp til vores flytteudgifter og opmuntringen betyder enormt. Det er hårdt at kæmpe alene, så tusind tak for det. Også for at give mig ro i sjælen. Mille, Svendborg Jeg bor med mine børn i et belastet område, hvor børnene på ingen måde kan gå ud at lege. Der er for mange, som kører ræs i deres biler og knallerter lige uden for vores boligblok og de, som ikke kører dødskørsel, går rundt med deres store hunde. De små har ingen kontakt til deres far overhovedet. Han mistede sin forstand fra den ene dag til den anden, mens jeg var gravid, og vi har ikke talt sammen siden. Morten på 11 har en anden far end de små og ham ser han hver anden weekend. Mortens far kan dog ikke overskue at have ham på besøg mere end et par dage ad gangen, så han har aldrig taget ham med på ferie eller lignende. Alting afhænger af mig, altid. Selv bedsteforældre er der ikke rigtig nogle af. Min store søn og jeg er stadig meget kede af tabet af min mor, som vi mistede for 2 år siden. Da vi senere blev alene var der også folk, jeg troede ville være der for os, som ikke var der alligevel. Jeg har fået kontanthjælp de sidste 15 år. Jeg har nogle begrænsninger psykisk, der gør, at jeg ikke kan arbejde. Min lejlighed er på 101 kvm. og koster om måneden alt inkl. Jeg får i boligstøtte. Jeg har en meget stor gæld på ca til bank og diverse. For at have penge nok til mad hver måned har jeg været nødt til at droppe nogle afdrag og står derfor registreret hos RKI og kan ikke hente hjælp i banken. Min barnevogn blev for nylig stjålet og jeg var ikke forsikret. Jeg føler hele mit liv afhænger af transport til de små. Uden en barnevogn kan jeg ikke følge i skole, børnehave, vuggestue, handle ind ja nærmest ikke gå uden for døren. Så jeg var i panik og købte en ny barnevogn for huslejepenge uden at tænke mig om. Nu kæmper jeg så for at indhente den huslejerestance, jeg er bagud. 6

7 Morten har længe drømt om et ophold et sted med badeland, så det står nok øverst på ønskesedlen. Jeg har ikke computer, så jeg har ikke undersøgt steder og priser. Jeg er lidt desperat efter noget at se frem til, noget vi kan glæde os til, så jeg håber meget, I har mulighed for at hjælpe os. Mange har svært ved at finde det fornødne overskud til at skrive et brev og søge om hjælp. Det er sjældent let at skulle sætte ord på den ofte meget svære situation, man befinder sig i. At mange alligevel vælger at gøre det, skyldes både fraværet af andre muligheder for en løsning og ikke mindst omsorgen for børnene, som mødrene så gerne vil kunne give en god opvækst allerhelst med samme muligheder som deres skolekammerater. Denne enlige mor har kr. tilbage, når boligudgiften er betalt og hun er langtfra den eneste. Vi ser mange eksempler, typisk i hovedstadsregionen og andre større byområder, med tilsvarende høje boligudgifter. Det er uendelig svært at skaffe luft i budgettet til ferier eller fritidsaktiviteter - eller til tandlægebesøget, som mange kommuner efterhånden afviser at hjælpe økonomisk med. Vi møder i stigende omfang mødre, som har måttet spare tandlægeeftersynet væk og derfor slet ikke har været til tandlæge de sidste 3 år det er også et samfundsmæssigt problem, som på sigt kan blive ganske dyrt. Det daglige arbejde i sekretariatet: Hverdagen i sekretariatet er travl med mange og meget forskelligartede opgaver at tage vare på. De mange ansøgninger skal løbende registreres, behandles og følges op. Behandling af en ansøgning kræver ofte telefonisk kontakt til ansøgeren for at kunne give den bedst mulige hjælp måske skal der udarbejdes en indstilling til andre fonde/legater om hjælp til en ansøger med særlige behov - og også for at få klarhed over, om der evt. kan være en realistisk mulighed for at opnå hjælp via det offentlige system til netop det ansøgte formål. Denne mulighed skal i.h.t. Foreningens love i så fald afklares forud for en økonomisk støtte fra Foreningen. Der skal løbende følges op på økonomien og i samarbejde med kassereren ses på bl.a. behov for køb/salg af værdipapirer. Der skal søges donationer fra fonde, legater og virksomheder 1000, 1000 mange gange tak for jeres gavmilde julelegat. Det varmede meget i en tid, der lige nu er meget presset og uoverskuelig. Amanda ønsker sig en rigtig flot prinsesseseng med prinsessesengetøj og der bliver også til god mad i år, takket være jer. Randi, Esbjerg 7

8 hele grundlaget for Foreningens arbejde -, takkes ved modtagelse af bidrag og efterfølgende evt. sendes nærmere redegørelse for anvendelsen af donationen. Der skal søges projektmidler fra puljemidlerne og sendes årlige redegørelser for forløb og effekt af det enkelte projekt. Der er opgaver før, under og efter bestyrelsesmøderne og i forbindelse med den årlige generalforsamling, hvor også regnskabet skal være klart og beretningen skrevet og sendt ud til medlemmer, bidragydere, samarbejdspartnere, særligt udvalgte målgrupper og andre, som i løbet af Nu kan min elskede datter få den gave, som hun har ønsket sig rigtig meget til sin konfirmation. Det er ikke til at skrive med ord, hvor taknemlig jeg er. Det gør en kæmpe forskel for min datter og jeg. Lisbeth, Asnæs året har vist interesse for arbejdet. Forespørgsler skal besvares - telefonisk og skriftligt. Kendskabet til lovgivning og praksis skal løbende ajourføres, IT-problemer skal løses, 4000 breve skrives, arbejdet løbende koordineres, nye arbejdsgange beskrives o.m.a. I mange af ansøgningerne hertil læser vi om massive økonomiske problemer. En helt uoverskuelig gæld er ikke ualmindelig i forbindelse med skilsmisse, sygdom eller efter mange år på kontanthjælp, hvor udgifterne ikke tilnærmeligvis har stemt overens med indtægten. Overblikket over økonomien er ofte gået helt tabt. Det er derfor glædeligt, at der af satspuljemidlerne over en 4-årig periode er blevet afsat midler til gældsrådgivning og dermed skabt mulighed for både gratis og kyndig hjælp til at få genskabt overblikket, få lagt et realistisk budget og en samlet plan for gældsafviklingen evt. via kontakt til kreditorer. Vor Forening har ikke de fornødne organisatoriske eller fysiske rammer, det ville kræve at etablere et sådant tilbud, men primo 2010 vil der være tilbud fra flere organisationer rundt om i landet. Forbrugerrådet åbner rådgivningscentre i København, Odense, Aalborg og Esbjerg. I Århus er der f.x. Den sociale Retshjælp og i København Studenter-Settlementet, for blot at nævne nogle. Vi glæder os til at høre mange positive resultater af indsatsen er som nævnt udnævnt til europæisk fattigdomsår og med økonomisk afsæt i puljemidler forventes der igangsat mange initiativer også i Danmark med focus på bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Den enlige mor, som aldrig har opnået en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, kender meget til fattigdom til materiel og social nød. Vi modtog bl.a. dette brev, som med få ord fint beskriver en tilværelse i fattigdom og at selv en lille håndsrækning i denne situation kan gøre en stor forskel: Kan ikke beskrive, hvad jeres hjælp har gjort ved mig. I hjalp mig med at få lidt glæde i den situation, jeg er i for tiden. Økonomien, der ikke slår til og smerterne, der ikke er til at holde ud. Men en stjerne lyste lidt op den dag, hvor jeg modtog et brev fra jer. Nu ser regningerne lidt mindre ud, og jeg er lidt mere med. I aner ikke, hvordan det rørte mig, så dybt og følelsesmæssigt. 8

9 Legater bevilges til følgende formål: Spædbørnsudstyr: En god start med det ventede barn har historisk haft høj prioritet i foreningens arbejde. Etablering: Basalt bohave som seng, spisebord og stole, klædeskab, gardiner, lamper og køkkenudstyr, - typisk i forbindelse med skilsmisse eller samlivsophør. Selve flytningen eller tilskud til den første måneds husleje kan vi hjælpe med, når der ikke er andre støttemuligheder. Anskaffelser til hjemmet i øvrigt: Inventar slides hurtigt, når der må købes enten brugt eller billigt af en mindre god kvalitet. Køleskab, dyner, sengetøj, fjernsyn, symaskine og støvsuger hjælper vi ofte med. Anskaffelser til familien: Udstyret til skolestart, en cykel til fælles familieoplevelser, udskiftning af garderoben ved vægttab, det dyre vintertøj til børnene eller ventetøjet til den gravide. Fritid og Ferie: Vi støtter gerne op om familiens deltagelse i fritidsaktiviteter og om børnenes rejser med skoler og klubber. Det er vigtigt med aktiviteter og oplevelser i dagligdagen. Også hjælp til ferie - de meget vigtige åndehuller i dagligdagen væk fra de vante omgivelser - har altid været et højt prioriteret område. Det kan være til leje af campinghytte, ophold på familiehøjskole, en tur til Legoland eller Tivoli, besøget hos udenbys slægtninge. Selv en mindre egenbetaling for et ferieophold kan virke uoverskuelig, når man samtidig gerne vil kunne give børnene lidt ekstra lommepenge og nyt sommertøj med i kufferten. Hjertelig tak for gaven til min søn. Vi har allerede købt en tyk vintervarm jakke og støvler til min 14- årige søn Emil. Det er utrolig dejligt, at I er der, når det hele ser sort ud. I har hjulpet os flere gange, og vi er begge meget taknemlige for det Hanne, Kastrup 9

10 Sygdom: Der er altid mange ekstraudgifter forbundet hermed udgifter som kan vælte et i forvejen meget stramt budget. Transporten til et hospitalsindlagt barn, udgifter til pasning af de raske søskende hjemme og til den ekstra biografbillet, øgede kostudgifter pga. mindre tid til indkøb, en lille opmuntringsgave til det syge barn mm. Også medicin, fysioterapi, briller, tandbehandling og egenbetalingen til psykologbehandlingen hjælper vi gerne med. Jeg vil med dette brev udtrykke min kæmpe glæde. I skal vide, at pengene falder på et tørt sted. Nu kan jeg få købt studiematerialer og komme godt i gang med en uddannelse. Pernille, Skanderborg Gældsposter: En ekstra varmeregning eller uventet høj elafregning kan vælte budgettet. Vi har hjulpet med huslejerestancer og afhjælpning af mindre gældsposter, f.eks. en vaskemaskine købt på afbetaling, en tandlægeregning og mindre restgæld på kontokøb etc. Konfirmation: Vi hjælper med tilskud til diverse mærkedage, som for børn af enlige forsørgere er ekstra vigtige at få markeret. Uddannelse: Her kan nævnes tilskud til efterskoleophold, depositum, ordbøger, studieture, særligt arbejdstøj, hjælp til mødres uddannelse f.eks. betaling af kursus- eller undervisningsafgift. Julehjælp: En svær og sårbar tid for en enlig forsørger, hvor selv et relativt beskedent beløb kan afhjælpe følelsen af afmagt overfor de mange ekstraudgifter i forbindelse med julen. 10

11 Bidrag og støtte til Foreningen De fleste af årets bidragydere har støttet op om Foreningen gennem adskillige år, men også i år kom der til vores store glæde nye donatorer til. Vi er uhyre taknemlig for denne støtte og opbakning, som er helt afgørende for Foreningens arbejde, som udelukkende udføres for indsamlede midler kan vi se tilbage på som et helt ekseptionelt år med enorm opbakning. I løbet af året modtog Foreningen i alt 2.9 mio. kr. fra fonde, legater og private virksomheder det højeste beløb nogensinde. Fra Louis Petersens Legat modtog vi til uddeling til enlige forsørgere, som trænger til særlig støtte. Foreningen indgik i 1988 en samarbejdsaftale med Louis Petersens Legat og samarbejdet har siden fungeret til stor tilfredshed for begge parter. I 2005 fik Foreningen et samarbejde med Asta og Jul P. Justesens Fond, hvorfra vi i år modtog et beløb på hele kr kr. til uddeling. Bidraget er ganske uvurderligt i arbejdet og til stor gavn for mange enlige mødre i en svær livssituation. I 2004 valgte Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond glædeligvis at støtte op om Foreningens arbejde. I år modtog Foreningen et stort beløb på kr , som blev uddelt til 79 vanskeligt stillede enlige mødre. Det er et samarbejde, Foreningen sætter stor pris på. Historisk har Foreningen en ganske særlig tilknytning til ISS, som gennem mange år har støttet op om Foreningens arbejde. I 2009 modtog vi et stort bidrag på kr Foreningens ene frivillige socialrådgiver, Dorte Voltelen, valgte efter knap 8 år at sige stop i år. En stor tak til Dorte for hendes indsats og engagement gennem disse mange år vi vil savne også hendes positive tilgang til arbejdet. En stor tak også til Foreningens anden frivillige socialrådgiver, Birthe Larsen, som i snart 5 år har hjulpet os med de mange gøremål, besvaret telefoniske forespørgsler, behandlet skriftlige henvendelser, udarbejdet indstillinger til andre fonde. En yderst værdsat hjælp får vi ligeledes fra Direktør Aksel G. Johansen, Fredensborg Trykcenter, som gennem flere år har bistået med redigering og trykning af Foreningens årsberetning. Tak til ALLE, som i 2009 valgte at støtte op om Foreningen. Vi vil lige sige tusinde mange gange tak for hjælpen til denne her måneds husleje. Jeg havde stået skidt i det, hvis ikke det havde været for jer. Nu kan jeg atter finde ro i sindet. Det var en stor lettelse for mig og børnene. Helle, Holstebro 11

12 Tak til alle, der har ydet bidrag i 2009 Andersens A.F. Mindelegat 450 Andresens, Knud og Dagny Gad Andresens Fond A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Augustinusfonden Bechgaard, civilingeniør H.C og hustru Ella Mary Bechgaards Fond BG Fonden Bing, Otto og Gerda Bings Mindelegat Bruun, Otto Bruuns Fond Cappelens, Grosserer H. A. N. Cappelens Legat 300 Carlson, Carl og Camilla Carlsons Legat Christensen, Marie Christensens Legat Danielsen, Direktør E. Danielsen og Hustrus Fond Danske Banks Fond Evers, William Hugo Evers Fond Familiefonden af FLS Industries A/S' Gavefond Fodgaard Fonden Fonden af Goldschmidt, Frøken Astrid Goldschmidts Legat Hansen, Tømrermester Martin Hansens Legat Hansen, Købmand Sven Hansen og hustru Ina Hansens Fond Hindsgaul, Ferd. og Ellen Hindsgauls almennyttige Fond Hoffman, Frantz Hoffmans Mindelegat Højgaard, Knud Højgaards Fond Irma Fonden ISS Jessen, Heinrich og Laurine Jessens Fond JL Fondet Justesen, Asta og Jul. P. Justesens Fond Kielberg, Sarah E. Kielbergs Legat Kirk, Ole Kirks Fond Kong Christian den tiendes fond La Cour, Margrethe og Johs. F. La Cours Fond Larsen, Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond Lemvigh-Müller Fonden Levison, Papirhandler Adolf Levison og hustrus legat Linex Fonden Louis-Hansen, Direktør, civilingeniør Aage Louis-Hansens Mindefond Lægeforeningens Boligers Fond Margrethegaardens Legat Møller, Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond Novo Gruppen Olsen, Generalkonsul Jens Olsens Fond

13 Olsen, Paula Fanny Johanne og Bertrand Olsens Legat Oticon Fonden, William Demants og Hustru Ida Emilies Fond Otzen, Fabrikant Chas. Otzens fond Palsbøll-Fonden Petersen, Louis Petersens Legat Petersen, Krista og Viggo Petersens Fond Politikens Fond Richter, Marie og M.B. Richters Fond Robinson, Susi og Peter Robinsons Fond STG's Gavefond Skrikes, Julius Skrikes Stiftelse Spannjerske, De Spannjerske Legater Spies, Simon Spies Fonden Toyota Fonden Tuborgfondet Wiedemann, Rigmor og Knud Wiedemanns Julefond Vemmetofte Kloster Wichmann, Snedkermester Aksel og fru Else Wichmanns Fond Egmont Fonden - støtte til 49 ansøgere kr

14 Foreningens økonomi Foreningen havde også i 2009 et travlt år, hvor vi i årets løb behandlede 2432 ansøgninger om legater til enlige forsørgere og deres børn. Også regnskabsmæssigt blev 2009 et yderst tilfredsstillende år med øgede indtægter fra vore mange bidragydere. Foreningens faste indtægts- og kapitalgrundlag udgøres af Fælleslegatet for Foreningen til støtte for mødre og børn samt Stefan Rozentals og Hanna Kobylinski Rozentals Mindelegat, hvis årlige renteoverskud indgår i Foreningens regnskab. Herudover har Foreningen som i tidligere år modtaget væsentlige bidrag fra virksomheder, fonde og legater samt kontingenter og bidrag fra Foreningens medlemmer. Årets resultat efter legatuddelinger på kr og hensættelser til senere uddeling på kr udgør kr Foreningens egenkapital udgør pr. 31. december 2009 kr Fordeling af bevilget beløb 2009: ædbørn ablering % 12% skaffelse % gdom rie dannelse 6% 14% æld 10% nfirmation 11% % ehjælp % Spædbørn Etablering Anskaffelse Sygdom Ferie Uddannelse Gæld Konfirmation Julehjælp 14

15 Uddrag af årsregnskab tkr. Indtægter Bidrag og kontingenter fra medlemmer Bidrag fra øvrige Indtægter fra tilknyttede legater Renteindtægter Omkostninger Gager m.v Kontoromkostninger Renteomkostninger Revision Årets uddelinger Hensat til senere uddeling Anvendt i året 0 0 Årets resultat Resultatdisponering Overført resultat

16 Velkommen til Foreningens nye hjemmeside Vi har i foråret 2010 arbejdet på at få opbygget en hjemmeside, dels for at lette ansøgningsprocessen for vore ansøgere og dels for at gøre Foreningen mere synlig og tilgængelig for både nuværende og fremtidige bidragydere. På hjemmesiden vil vi fremover lægge nyheder fra Foreningen, ligesom der er enkelte links til andre relevante hjemmesider. Vi håber at du engang imellem vil surfe forbi og hører meget gerne fra dig, hvis du har ris eller ros. FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Svendborggade 1,3., lejl København Ø. Tlf Fax

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2010 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 2 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2013 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social hjælpeorganisation. Foreningens

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør Bl.a. i dette nummer: Orden i skilsmissekaos og ro i børnenes liv Man skal kæmpe som enlig mor Marianne fik modet og selvværdet tilbage En kæmpe gave i en svær situation Årsregnskab 2008 NR. 18 MAJ 2009

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Denne brochure er udgivet af: Foreningen Det Sociale Netværk Sankt Annæ Plads 16 1250 København K Tlf. 50 846 846 Info@detsocialenetvaerk.dk Detsocialenetvaerk.dk

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS Der findes en række organisationer, som tilbyder gratis gælds- og økonomisk rådgivning i Aarhus by. Her finder du en oversigt over disse tilbud. Gratis tilbud i Aarhus Mødrehjælpen

Læs mere

Fattigdom i København

Fattigdom i København Fattigdom i København Den, der lever fattigt, lever ofte skjult D a jeg blev socialborgmester i København, fik jeg også ansvaret for en række små legater for københavnere i økonomisk nød. Og jeg skal

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011

Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011 Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011 Fonden Personaleforeningen FL Sociale Aktiviteter Aktiviteter/muligheder i FL FL fastholder niveauet/tilskuddet i 2011 Indtægter Aktiviteter

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 Lett Advokatfirma Adv. Jan Børjesson J.nr. 260812-SVK VEDTÆGTER Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 København Århus Kolding 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er: Århus Købmandsskoles Fond.

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar Den Sociale Retshjælps Fond Stiftet i 2007 som forening 2014 som fond Kontorer

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Hvad er dit mål? Fokus motivation - forandring Projektperiode: Primo

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

EFTERVÆRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT

EFTERVÆRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER EFTERVÆRN Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT EFTERVÆRN 3 NÅR DU FYLDER 18 ÅR 6 FACTS OM EFTERVÆRN 10 CASE: SIMONE FIK HJÆLP, DA HUN VAR FLYTTET

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3 Årsregnskab 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2011 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde DetHeleBarn.dk Foto: Billeder af børn er taget af Simone Langsted Lüdeking Ophavsret: Alle rettigheder til materialet i denne e-guide tilhører

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg

Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg Mødt: Niels Kristian Sloth, Lea Andreasen, Klaus Søgård, Ole Helms, Carsten Henriksen,

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 2960170 L6 LOLOL ZS.L FRED ERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Årsberetning 2010. FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk

Årsberetning 2010. FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk Årsberetning 2010 FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk Forord FDE Fonden er kommet godt fra start. Fondens bestyrelse har bestræbt

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Facitliste Budget. Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse

Facitliste Budget. Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse Facitliste Budget Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse 1 Kolofon: Udgiver: Finansrådet. www.finansraadet.dk Design og udarbejdelse: Finansrådet ISBN: (www) 978-87-918-8731-4 ID nr: 76-2014 Marts

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Revisionsfirma BENT MADSEN

Revisionsfirma BENT MADSEN Revisionsfirma BENT MADSEN Registrerede Revisorer FRR Registreret revisionsanpartsselskab Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. september

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere