VENØS PRIS. April Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Mel.: På min lysegrønne ø. (Bent Ole Pedersen, 2000, 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VENØS PRIS. April 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Mel.: På min lysegrønne ø. (Bent Ole Pedersen, 2000, 2014)"

Transkript

1 April 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØS PRIS Mel.: På min lysegrønne ø Alle gæster fra fjern og nær, glæd jer, jeg vil fortælle jer alt om tiden, ja, lige siden at verden var øde og tom. Mørket tæt over jorden hang. Isen lå over Dannevang. Spids jeres øre, for nu skal I høre, hvordan her så ud, før I kom! Der var ingen lille ø, men et barsk og koldt miljø, hvor det hverken lod sig gør at leve eller dø. Kulden gik til ben og marv, kun en enkelt pjusket skarv tripped rundt og fandt lidt føde, så n til eget tarv. Solen sad og skinned mat uden rigtig at få fat. Isen lå og trykked, tyk og tung og smadderglat. Men da end lig det blev tø, dukked op den lille ø ganske langsomt, suksomsive, pø om pø. Stenalderfolket kom roende. Tusinde år blev de boende, huggede skærver, men så fik de nerver, og pludselig fór de i flint. Ingen ved, hvor de så ble a, kun hvor de deres værktøj la. Sid n kom De Vilde, de havde den grille at indtage øen gesvindt for at leve, for at dø på den lille nøgne ø, nærmed andre sig, så ku de få no en gode klø! Der var fisk i fjordens vand, og de fisked alle mand, men begyndte snart at dyrke øens flyvesand. Trods den stride storm fra vest fik de gris og ko og hest og med tiden også kirke, kro og degn og præst. På den lille grønne ø stod nu brudepar i kø, men blev alle ekspederet pø om pø. Mange derinde i byerne tænker; Ih, du alsty erne, Fri os fra landet og øer i vandet, hvor tiden er gået i stå. Ta r du til øen lidt nord for Struer, må du ha et par løse skruer. Brug dog din pære, lad hellere være enhver må da sige som så: På den lille sære ø er der bare græs og hø og så ked ligt, at man tyd ligt hør en loppe gø! Ja, men hør så vores råd, for nu skal vi si e dig no ed: Der en ting, du ganske enkelt helt har misforstå d. Selve verdens midtpunkt er, hvor man finder livets værd, og for os så er det altså li e nøjagtigt HER! På den lille grønne ø står historierne i kø de er alle værd at kende pø om pø. (Bent Ole Pedersen, 2000, 2014) Læs om visen på side 6.

2 VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf , mandag fri, Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf , Kirkeværge Ellen Hylleberg, tlf , Graver, Struer Kirkegård, kirkegårdsleder Ole Møller Andersen, tlf Kirketjener Anker F. Jensen, tlf , Servicemedarbejder Sârka Wiesnerova Organist Hans Sørensen Kirkesanger Grethe Munk-Andersen, tlf , Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, tlf , DÆMONUDDRIVELSE Vi er midt i kirkeårets fastetid, der strækker sig over 40 dage frem til påske. Perioden er en tid for renselse bl.a. gennem afholdenhed, deraf navnet faste. Men desuden er mange af periodens prædikentekster præget af en ofte voldsom strid og kamp mellem godt og ondt, mellem sandhed og løgn, mellem Gud og djævel, lys og mørke. I mange af teksterne afslører Jesus sig som en aldeles fremragende dæmonuddriver. Han er simpelthen eksorcist, som det også hedder med et fremmedord af græsk oprindelse. Som renselsestid handler fasten altså ikke blot om fødeindtagelsen, men i ligeså så høj grad om renselse af menneskesindet gennem uddrivelse af dæmoner af hvad art de nu end måtte være! Men hvilket redskab betjener Jesus og dermed den kristne religion sig af for at uddrive dæmonerne? Hvilket middel har kraft til at uddrive dæmoner? Det er spørgsmålet. Benytter den kristne religion sig af spådomskunst eller trolddom, af varselstagning og magi, af sandsigere, dødemanere og orakler e.l. eller andre alternative behandlingsformer, som så mange religiøse bevægelser i tidens løb både nu og førhen har betjent sig af? Nej, det gør den ikke. Snarere opfatter kristendommen al den slags som okkult pjat og tøjeri og som noget, der snarere påkalder sig dæmonerne end uddriver dem. Men hvad er det så for et middel, som fastetidens prædikentekster bringer i anvendelse? Det er sandheden. Sandhed og løgn er klare modsætninger, men sandheden er mere virkelig end løgnen. Løgnen består nemlig ikke i sig selv, men den lever tværtimod af at snylte på sandheden. Hvis sandheden ikke var der først, så kunne løgnen slet ikke komme til. Løgnen er en parasit, der ingenting er i sig selv. Løgnen nasser så at sige på sandheden. At det forholder sig sådan, kommer også frem i den enkle iagttagelse, som enhver af os kan gøre sig, nemlig at man kun kan lyve ved at lade som om, man taler sandt. Løgnen kan kun være til derved, at den selv udgiver sig for sandhed. Hvilket betyder, at det kræver et større bogholderi inde i éns hoved, hvis man går rundt og lyver, for så skal man hele tiden tænke over, hvad man siger og ikke siger og navnlig over, hvad man har sagt. Det går galt, hvis man siger noget andet end det, man allerede har sagt, hvorfor man begynder at lyve endnu mere! Hvis man derimod taler sandt, så behøver man ikke at bruge energi på al den slags, for så går det hele af sig selv. Så i alle former for menneskeligt fællesskab, der er sandhed en afgørende faktor. Ærlighed og ønsket om så vidt muligt at tale sandt om livets forskellige tilskikkelser ligger som en uudtalt grund under ethvert menneskeligt fællesskab. Ærlighed og sandhed er umistelige goder for os, og på baggrund af sandhed vokser sådanne menneskelige fænomener som tillid og spontanitet. Fænomener, som vi kan leve og vokse i. Sandhed har kraft til at uddrive dæmonerne, fordi den er intolerant. / Per Mikkelsen 2

3 VENØ SOGN SKÆRTORSDAGSARRANGEMENT - AFTENGUDSTJENESTE Snart er det påske, og traditionen tro afholder vi fællesspisning og efterfølgende aftengudstjeneste skærtorsdag den 17. april. Program: 17:30 Fællesspisning på Efterskolen Menu: Lammesteg, frikadeller, Venø-kartofler, salatbord og is. Vin, øl og vand. 20:00 Aftengudstjeneste ved Per Mikkelsen Tilmelding pr. telefon til Ellen Hylleberg, tlf , Sussi Jensen, tlf , Kirsten Yde, tlf , Hanne Nielsen, tlf eller mail til: senest søndag den 13. april. Alle er hjerteligt velkomne! / Venø Menighedsråd Ove Bjerre-Pedersen KORSANG MED VENØ-PIGER På Venø er vi heldige med, at vi har fået Hans Sørensen som organist. Hans Sørensen har i mange år stået for et suverænt korarbejde i Struer Kirke, og til langfredagens eftermiddagsgudstjeneste her på øen har han aftalt med sine tidligere korpiger fra Venø, at de deltager og medvirker ved gudstjenesten. Vi glæder os til at høre deres skønsang igen Langfredag den 18. april kl. 14:00. / Venø Menighedsråd Per Mikkelsen FASTELAVN VAR MIT NAVN Fastelavnsgudstjenesten og den efterfølgende tøndeslagning viser sig at være en stor succes, også i år. Familierne bakker godt op om arrangementet. Vi var omkring 70 deltagere, heraf over 20 børn. Der blev fundet kattekonger og -dronninger, spist boller i massevis samt sanglege for både store og små. / Venø Menighedsråd Ove Bjerre-Pedersen Foto: Ove Bjerre-Pedersen Foto: Ove Bjerre-Pedersen 3

4 DET SKETE NU MED ANSIGT Tak til de mange venøboere m.fl. der var med til at give mig og min familie en dejlig velkomst på skolen og øen torsdag den 6. marts. Det var dejligt at få sat ansigt på en del af jer, og vi glæder os til at møde dem, vi ikke har mødt endnu. De bedste hilsener Familien Vangkilde Terp. / Nicolaj Terp, Nørskovvej 4 Receptionsgæster den 6. marts på Venø Efterskole. GENERALFORSAMLING I VENØ HAVN 30 fremmødte deltog i Venø Havns generalforsamling den 19. marts i Havnehuset. Bestyrelsens beretning, årsregnskab og budget kan læses på hjemmesiden Udpluk fra generalforsamlingen kan læses her: Formanden, Morten Gjern, aflagde bestyrelsens beretning. Han omtalte den dyre, men nødvendige uddybning af sejlrenden. Bestyrelsen har valgt efterfølgende at søge tilladelse til at flytte sand fra den nordlige side af molen til stranden syd for havnen. Denne løsning forventes at blive billigere og kan udskyde behovet for uddybning med skib. Sejlrendens dybde er målt nu i marts til 2,5 meter. Venø Havn modtog et beløb fra Venø Borger- og Grundejerforening, som ønskede at støtte turismeindsatsen på Venø med et oversigtskort over øen, svarende til det på Kleppen. Kortet bliver sat op på Havnehuset i april. Morten refererede, at bestyrelsen har arbejdet med ansøgning til støtte til at opføre to bygninger, som lokalplanen tillader det, på den nordlige side af havnen med henblik på udlejning til efterskolen. Ansøgning er indsendt. Der blev afholdt flere arbejdsdage i sommerhalvåret. Mange frivillige mødte op. Havnehuset kunne holdes i gang fra oktober til april - igen ved hjælp af mange frivilliges indsats. Morten takkede alle for indsatsen. Omlægningen vedrørende toiletfaciliteterne og den indkomne tilladelse til fire parkeringspladser for autocampere blev omtalt. Efter diskussionen om vedtægter på sidste års generalforsamling, er der ikke taget initiativ til ændringsforslag fra kommunens side, derfor er der ingen vedtægtsændringer. Beretning, årsrapport og budget blev godkendt af forsamlingen. Valget til bestyrelsen betød, at Morten Gjern og Mette Jaffke blev genvalgt, Rasmus Grønne blev nyvalgt. Jan Bendix blev valgt til 1. suppleant og Knud Overgaard til 2. suppleant. Karsten Jensen, Revision Limfjord genvalgtes som revisor. Bestyrelsen består desuden af Dennis Borbjerggaard, Morten Hermann, Ulf Ipsen og Jørgen Jensen, udpeget af Struer Kommune. Nu ser bestyrelsen frem til et forår med mere varme, så sejlerne begynder at vise sig og ikke mindst til at byde Vibeke Borbjerggaard Staunstrup velkommen, som "herre i egen cafe og kiosk" pr. 1. april. / Venø Havn Mette Jaffke 4

5 LIMFJORDSFORTÆLLINGER 2014 Igen i år er Venø Kirke med i de tilbud, der gives til tyske, engelske og danske turister, der besøger Nordvestjylland. I alt 28 muligheder er samlet op i folderen, som distribueres gennem turistkontorer og infostandere i vores lokalområde. Det er som sædvanlig Axel Stenkjær, der står for en times fortælling om kirkens historie og finurligheder i og omkring kirken. / VenøPosten Red. MADBLOGGERTUR Markedsføringsprojektet: Enjoy Limfjorden lægger vejen omkring Venø i forbindelse med en større indsats for at interessere norske turister for at besøge de fire kommuner, som deltager i projektet. Det drejer sig om Struer, Lemvig, Holstebro og Skive kommuner. Målet for turen er en samtale om lokale fødevarer med Pip Thoustrup på Nørskov. De besøgende er pressefolk fra Visit Danmark, madbladet Maison og Midtjysk Turisme. Enjoy Limfjorden er i gang med en større kampagne for at få norske og tyske turister til vores områder. Der er udarbejdet omfattende brochurematerialer om både Limfjordshavnene og cyklist- og fisketure. Se / VenøPosten Red. GEOPARK - VESTJYLLAND? Geopark er formentligt et nyt begreb, som vi på Venø skal vænne os til at bruge. Det var konklusionen på et møde, som en aktionsgruppe - med Lemvig, Holstebro og Struer kommuner som sponsorer - havde inviteret til i begyndelsen af marts. En geopark er en geologisk arv af særlig geovidenskabelig betydning. Rundt om i verdenen har FN-organisationen Unesco certificeret et antal områder under betegnelsen. Certificeringen er med til at skabe bred interesse om området og dermed også til at udvikle turismen for både almindelige turister og for fagfolk. Venø indgår i de skitseplaner, som aktionsgruppen har udarbejdet. Det skyldes først og fremmest Venøs moræne og marine landskaber. Læs mere på / VenøPosten Jan Bendix INFOMAPPE DEADLINE I VenøPostens martsudgave omtalte vi arbejdet med at samle materiale til en gæstemappe, som øens turistaktører kan have liggende fremme til glæde for vores turister. Vi har modtaget fra mange, men endnu ikke fra alle. Vi ønsker, at mappen skal ud til sæsonens begyndelse, så vi opfordrer endnu engang til at maile materiale, som vi kan kopiere: / VenøBoen Aase Askanius VENØBOEN SØGER LANDDISTRIKTSPULJEN VenøBoen har søgt om midler til at finansiere en ekstraindsats for at få tempo i turistarbejdet på Venø. Får vi andel i midlerne, så vil vi i efteråret kunne sætte skub i udarbejdelse af materialer, foldere, pakketure m.v., sådan at sæsonen 2015 kan vise vækst i turisterhvervet her på Venø. / VenøBoen Aase Askanius 5

6 DET SKETE VENØS PRIS Visen på forsiden af denne udgave af VenøPosten er den tredje vise om Venøs fortræffeligheder, som vi som venøboere kan glæde os over. De to andre er tidligere blevet genoptrykt i VenøPosten. Visen er oprindelig skrevet til festligholdelsen i år 2000 i anledningen af 250 året for Brorsons udpegning af den første Venø-præst. Fødselsdagen blev fejret med et brag af en revy/ teaterforestilling forfattet af to af øens tidligere præster: Jørgen Anker Jørgensen og Bent Ole Pedersen. I opførelsen deltog mange venøboere både som skuespillere og praktiske medhjælpere. Visen er Bent Oles værk, som han her i år 2014 i forbindelse med sin 80 års dag rettede lidt til. Tillykke med dagen! VenøPosten bringer den med en tak for den nye udgave og en opfordring til venøboerne om afsyngelse ved passende lejligheder. / VenøPosten Jan Bendix ANN THINGGAARD NØRSKOV Den 7. marts måtte vi ulykkeligvis sige farvel til Ann, som blev begravet fra Sorte Brødre Kirke i Viborg. Sammen med familie og venner var mange venøboere mødt op. Ann døde den 27. februar kun 64 år gammel. Mange gode og stærke minder står tilbage om Ann. Hun var en enestående dygtig pædagog og arbejdede som sådan i mange år. Hun kunne skabe et rum og en atmosfære, som børn og unge kunne lide at være i. Ann havde en naturlig myndighed, og hun turde tage ansvar. Hun vidste godt, hvad der var op og ned, og af den grund havde både børn og unge samt deres forældre den største tillid til hende - også på grund af hendes gode humør. Dertil kom, at hun havde blik for dem, der havde brug for en ekstra hånd. Ann og Laurits flyttede fra Viborg i 1999, hvor familien havde mange lykkelige år. Her underviste Ann også på pædagogseminariet i en periode. Samme år en forårsdag anløb Ann og Laurits Venø Havn i deres sejlbåd. De fik fra havnebænkene øje på det sydligst liggende hus på stranden. De spadserede derhen, beså huset, købte det sidenhen og istandsatte det, og her fik de skabt et udsædvanligt dejligt hjem, som bærer præg af Anns sans for skønhed, for planter og blomster samt den sikre og kreative stil, hun havde. Ann var begunstiget med en kunstnerisk åre. Hun var dygtig med sine hænder og fremstillede mange smukke ting af ler, hvor raku brænding, som var hendes foretrukne, var med til at give det fremstillede et helt personligt udtryk. Hun udstillede flere gange med sine smukke resultater. Ann var i det hele taget et engageret menneske, som overkom meget. Hun læste en del, interesserede sig for slægtsforskning, og hun holdt meget af at rejse. Sammen med Laurits oplevede hun adskillige af det sydlige Europas storbyer og seværdigheder. Ann var stolt af at være farmor og mormor. Hun efterlader sig Laurits, sine tre børn, Henriette, Claes og Malte, 4 børnebørn samt sin gamle mor på 92 år i Struer. Efternavnet Nørskov stammer fra det gamle Nørskov her på øen. Vore tanker går til Laurits og familien. / Karin Kristensen, Klitten 1 6

7 DET SKER FOLKEMUSIK I MUSIKFORENINGEN Folkemusik med Duoen Maja og David søndag den 6. april kl. 15:15 på Nørskov. Maja Kjær Jakobsen, som var elev på Venø Efterskole årgang , er Privatfoto efterfølgende uddannet på Syddansk Musikkonservatoriums Folkemusiklinje. Hun og David Boulanger fra Canada udgør denne spillemands -duo, og hver især er de specialister i deres respektive kulturers musik, som har udviklet sig km fra hinanden i hundredvis af år. Maja og David bruger ikke andet end deres violiner, sange, Davids Podorythmie (rytmisk step fra Québec) og lyden af Majas Hardingfele til at tegne lydbilledet, og selvom deres musik er bygget på den store afstand mellem Québec og Danmark findes der ingen grænser i den. Ved at afdække fællesstræk og forskelle og blande det op med deres egne kompositioner, skaber Maja og David en sjælden og intens hybrid af folkemusik. Læs og hør eksempler på musikken på Vel mødt til international folkemusik. / Venø Musikforening Grethe Munk-Andersen BOGBILEN I APRIL Bogbilen kører ikke i skolernes påskeferie, og den kommer derfor ikke til Venø den 15. april. Den kommer til Venø igen den 22. april. / Struer Bibliotek Kaj Rasmussen FERIEÅR PÅ VENØ GALLERI Den traditionelle påskeudstilling er i år erstattet af udstilling i Bologne, Italien, hvor jeg udstiller sammen med malere, grafikere og billedhuggere fra andre egne af kloden. Juni, juli og august vil der være Foto: Lis Jensen åbent, når jeg er hjemme. Kai og jeg har planlagt sommerferie i det nordlige Norge og Sverige til områder i fjeldene, som vi kun kan nå, når det er højsommer. Kom endelig indenfor, når ÅBENT-skiltet er ude. Det er en stor glæde at møde venøboerne og de mange sommergæster. Det ser jeg frem til hvert eneste år. / Venø Galleri Lis Jensen FÅRETS DAG PÅ VENØ Traditionen tro, så åbner en række fåreavlere landet over dørene for besøgene, der har lyst til at se både får og årets lam. Det sker Pinselørdag den 19. april kl. 10:00 16:00. På Nørskov har Pip Thoustrup Åbent Hus, så både venøboere og gæster fra fastlandet kan få et kig til de 125 moderfår og deres afkom. Venø Café og Havnehus har samme dag servering af en let frokost, hvor lammepålæg er på menuen. / VenøPosten Red. 7

8 DET SKER REGULATIV OGSÅ FOR VENØ Vandrådet i Struer Kommune har udarbejdet et nyt regulativ for de private vandværker i kommunen. Regulativet, som også gælder for Venø Vandværk, er godkendt af Byrådet i Struer den 28. januar Regulativet kan læses på Vandværkets hjemmeside på venoe.dk/ foreninger/venoe-vandvaerk. Kort fortalt indeholder regulativet en lang række bestemmelser vedrørende vandværket og forbrugerne om fx vandmålere, vandledninger, vandinstallationer i de enkelte ejendomme og opkrævninger for vandforbruget. Er der spørgsmål til vandforsyningen på Venø, er du som altid velkommen til at kontakte Vandværkets bestyrelse. / Venø Vandværk Søren Lang Hindkjær Sønderskovvej kystsikring Vej- og kystsikringen godt på vej. EFTERLYSNING Opskrift på flamberet røget stenbiderrogn efterlyses. Henvendelse til Sven Bendix Pedersen, Venø Færgefart. Udsøgt færgeservice luft til de trængende. Foto: Karen Damgaard 8

9 DET SKER Ø-PEDELLEN ER KLAR Så er det snart forår, og derfor er der nye tiltag fra Ø-pedellen: afrensning af solceller med demineraliseret vand, så de ikke bliver ødelagt af kalk, maskinen kan lejes både med og uden fører, den er også fortrinlig til at vaske vinduer med udlejning af autocamper, borde, løvsuger + diverse andre maskiner alt i havearbejde, græsslåning og malerarbejde algebehandling af tage Ring og hør nærmere på tlf eller mail til / Ø-pedellen, Mogens Askanius, Nørskovej 2, Venø PS: Riisvej 10, Venø udlejes. Kontakt Ø-pedellen. HUNDELUFTER/HUNDEPASSER SØGES Vi mangler en eller flere personer, som vil hjælpe os med at få Cita luftet og til tider passet, når hele familien er væk på samme tid. Cita er en grösser münsterländer på 3 år, som elsker at gå tur og lege i haven. Har du lyst til at hjælpe os mod fast betaling, så hører vi gerne fra dig! Laila, tlf og Peder, tlf / Laila og Peder Mejlholm Olsen, Klitten 17, Venø SÆSONÅBNING VENØ KRO Vi begynder sæsonen den 13. april! Åbningstider: Fra Palmesøndag den 13. april til mandag den 21. april har køkkenet åbent til frokost fra kl. 11:30-14:00 samt aften fra kl. 17:30-21:00. Søndag den 20. april tilbyder vi en påskebuffet fra kl. 11:30-15:00. Bordbestilling er nødvendigt - bemærk at der kun serveres buffet i dette tidsrum. HUSK: Vi leverer også mad ud af huset til hverdag og fest! Vi glæder os til at byde jer velkommen. / Venø Kro, tlf ÅBNINGSTIDER I APRIL Gårdbutikken på Nørskov Salg af kartofler og frosset lammekød i forskellige udskæringer. Desuden lammespegepølser. Åbent efter forudgående telefonisk henvendelse på tlf venoe-kartofler.dk Venø Café og Havnekiosk Åbningstider: Tirsdag-søndag kl. 14:00-18:00 Påske: den april kl. 8:00-20:00 Mandag: Lukket Kontakt ved udleje: Mogens Askanius, tlf Øvrig henvendelser: Vibeke Borbjerggaard Staunstrup, tlf Venø Galleri Åbent alle dage kl. 12:00-18:00 ellers efter aftale. Lis Jensen, Tangvej 1, tlf venoe-billedvaerksted.dk Venø Kro Fra Palmesøndag den 13. april til mandag den 21. april har køkkenet åbent til frokost fra kl. 11:30-14:00 samt aften fra kl. 17:30-21:00. Påskebuffet søndag den 20. april kl. 11:30-15:00. Bemærk at der kun serveres kun buffet i dette tidsrum. Husk bordbestilling. Bordbestilling: tlf venoekro.dk 9

10 DET SKETE VENØ TÆLLER IKKE MEGET I STATISTIKKEN Kriminalitetsstatistikken! Det kunne VenøBoens to gæster Jørgen Lageri fra lokalpolitiet og Kurt Munk fra Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro dokumentere på mødet i Havnehuset i slutningen af februar. Jørgen orienterede om fremdriften med opklaringen af tyverierne i sommerhuskvarteret i Venø by i december/januar. Tyverierne var tæt på opklaring, da politiet har tidligere kendskab til sigtede og dna-spor at gå efter. Der kom gode råd til venøboerne om, hvad den enkelte kan gøre for at beskytte sit hjem, og hvad vi i fællesskab kan gøre for at skabe ulyst til tyveri hos evt. ubudne gæster. Et af tipsene gik på at vise fremmede opmærksomhed ved for eksempel at spørge, om vi kan være behjælpelige med at vise vej osv. Deltagerne fik idéer til praktiske forbedringer i sikkerheden ved døre og vinduer. Gæsterne udleverede informationsmateriale - yderligere information kan læses på og / VenøPosten Jan Bendix Nedenfor er den officielle statistik: Øverste linje viser antallet af tyverier. I forårsperioden er i alt 12 tyverier. 10 (de blå) i

11 DET SKER SÅ TAGER VI FAT Tirsdag den 1. april overtager jeg officielt forpagtningen af Venø Havnehus. Jeg glæder mig meget til at komme i gang. Der er mange ting, der skal tages stilling til, men det hele begynder at tage form. Jeg vil bruge begyndelsen af april til at få sammensat et menukort, og komme helt på plads. Jeg skal være klar til en forhåbentlig lun påske. Jeg har lavet en plan for åbningstider, hvor der er taget højde for, at vi som familie kan planlægge møder, tandlægebesøg, samtaler i skolen og lignende. Derfor holder jeg lukket om mandagen. I højsæsonen holder jeg åbent alle ugens dage. Åbningstider for efterår/vinter vil jeg tage stilling til senere. Lørdag den 5. april fra kl. 15:00 til 17:00 vil jeg gerne byde på et glas vin, og lidt godt til ganen. Jeg håber, at I vil komme forbi og se, hvordan jeg har fået mig indrettet. På glædeligt gensyn! / Venø Café og Havnekiosk Vibeke Borbjerggaard Staunstrup Privatfoto FEJLFARVE OG / ELLER ÅRLIGT EFTERSYN Færgen skifter farve til rød og kapaciteten forøges til max 30 personbiler pr. afgang. Fra søndag aften den 27. april og frem til fredag den 4. maj skal Venø Færgen skal have sit årlige eftersyn og vi indsætter Fur færgen Sleipner på ruten i denne periode. Der må påregnes en forøget overfartstid, da Sleipners vægt og mål kræver en mere forsigtig sejlads. / Venø Færgefart Søren Adsersen 11

12 DET SKETE VenøBoen Aase Askanius (formand) tlf , Søren Lang Hindkjær (kasserer) tlf , Medlemskab af VenøBoen opnås ved at indbetale kr. 125,- pr. voksen til: Hvidbjerg Bank, konto venoe.dk/foreninger/venoeboen Venø Børne- og Ungdomshus Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man som udenøs forudlejer Børnehuset 10 gange, får man dagslejen til 175 kr. mod forudbetaling. Priser for øboere: 1 dags leje: 150 kr. Døgnleje: 350 kr. 2 døgns leje: 600 kr. Priser for udenøs : 1 dags leje: 500 kr. Døgnleje: 800 kr. 2 døgns leje: kr. Henvendelse vedr. udlejning samt medlemskab skal ske til kasserer Antoinette Jensen, mobil , mail Et medlemskab koster kr. 100 pr. person pr. år. / Bestyrelsen Sygeplejerske på Venø Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø tlf , mobil Hjertestarter Kapelbygningen ved Venø Kirke, Klitten 1, Venø Se mere om Venø på: venoe.dk HØJT AKTIVITETSNIVEAU I VENØ GIF Formanden, Dorte Sauer, kunne på generalforsamlingen i marts fortælle om et travlt år. Foreningen har 94 medlemmer, der er over 14 år gamle og aktive børn. Aktiviteterne i 2013 har omfattet havkajak, roning i to er med styrmand, svømning, billard og fredagsklub. Af de traditionelle enkeltarrangementer er der bl.a. afholdt rundboldturnering i Gryden på Venø Efterskole, bowlingtur, bankospil og juletræsfest i samarbejde med VenøBoen. GIF har bidraget med kr. til gennemførelse af et musikarrangement på Venø Havn og støtter det også i Dorthe Pedersen og Laila Mejlholm Olsen ønskede ikke genvalg. Der var nyvalg af Anja Villadsen til bestyrelsen og af Jakob Mejlholm Olsen som suppleant. Øvrige valg var genvalg. Regnskab, budget og referat er lagt på / VenøPosten Red (fork. referat fra generalforsamlingen) TILFREDSHED I VENØ BØRNE- OG UNGDOMSHUS Den årlige generalforsamling i Børnehuset fandt sted den 25. februar Formanden, Flemming Damgaard, udtrykte stor tilfredshed i årets beretning. Huset har været brugt flittigt af venøbørn og voksne til bl.a. fredagsklub, lektiecafe, dans og aktivitetsklub. Huset har været fast udlejet til to Struer-børnehaver ca. 1-2 dage i ugen. Udlejningen var i alt øget med 10 %. Medlemstallet var steget til 62. Et forslag om forhøjelse af lejen for udendøs lejere blev vedtaget og kan ses i den vanlige sidespalte her i VenøPosten. En mangeårig lejeaftale med Struer Kommune blev opsagt for 2 år siden af kommunen. Børnehuset er altså i højere grad afhængig af gode lejeindtægter. Tilbagebetalt kreditforeningslån og øgede lejeindtægter styrker økonomien og giver plads til investeringer. Bestyrelsen består nu af Flemming Damgaard (formand), Antoinette Jensen (kasserer), Susanne Overgaard, Ingrid Skadhede og Mette Jaffke. Vi har et pænt, velholdt og unikt lille Børnehus, som fungerer godt og roses af udenøs lejere. Det fungerer kun i kraft af frivillig indsats. Bestyrelsen takker alle frivillige, store som små for indsatsen i det forløbne år! / Venø Børne- og Ungdomshus Mette Jaffke 12

13 DET SKER EL-CYKLER På GIF s generalforsamling kom der et forslag om GIF evt. ville investere i elcykler. Vi vil derfor gerne have en tilbagemelding fra alle, der kunne være interesseret i en slags el-cykelklub. Ordningen kunne måske strikkes sammen således, at man gav et engangsbeløb og et fast brugerbeløb. Så skriv eller ring, hvis du gerne vil have muligheden for at køre på elcykel, men ikke lige behøver at have en selv. Vi vil dermed få en fornemmelse af, om det er noget, vi skal arbejde videre med. Skriv til: eller ring på tlf / Venø GIF Dorte Sauer LADY-WALK Venø GIF vil i år prøve at samle et hold til LADY-WALK i Agger mandag den 26. maj. Se evt. oplysninger om Lady-walk på agger.aspx. Starten går kl. 18:30 og afgang fra Venø bliver mellem 16 og 17. Tilmeld dig til eller Dorte Sauer på tlf senest den 20. april. Pris for deltagelse er 125 kr. som skal betales ved tilmelding på GIF s konto: Ved minimum 20 tilmeldte vil Venø Bussen sponsorere en bus til og fra Agger. Efter tilmeldingsfristen, vil vi vide, om vi skal køre i private biler eller i bus. Alle får efterfølgende oplysninger om transport. Vi håber, at mange Venø-ladies har lyst til at deltage! Husk, der er fællestræning hver tirsdag kl fra Havnehuset. / Venø GIF Dorte Sauer HAVKAJAK 2014 Så begynder havkajaksæsonen for Første gang bliver onsdag den 7. maj, hvor vi mødes ved cykelskuret på efterskolen kl. 19:00. Tidspunktet er den normale ugentlige ro-tid over hele sommeren. Nye som gamle roere er velkomne til at opleve Venø fra vandsiden. Vi arbejder med ro-teknik og frem for alt sikkerhed i havkajak. Spørgsmål kan sendes til Jens Christian på eller tlf / Venø GIF Jens Christian Brødbæk 13

14 DET SKETE Færgetrafik i februar Passagerer Personbiler Busser Lastbiler Gods (tons) Cykler Campingvogne TRAVLT ÅR MED UDFORDRINGER Som formand for Venøsund Færgelaug fortalte Bjarne Tingkær om et begivenhedsrigt foreningsår for lauget på generalforsamlingen i slutningen af februar. Venøsund har i 2013 været med til en lang række aktiviteter rundt om i Limfjorden. Blandt de større arrangementer var fejringen af Oddesundbroens 75 års jubilæum og besøg i 9 limfjordshavne hen over sommeren. Havnebesøgene var resultatet af et samarbejde mellem Struer Museum og Limfjordsmuseet i Løgstør. Arrangementerne gav stor og positiv mediedækning. Det samme kom til at gælde for Venøsunds deltagelse i DR1 madprogrammet Puk og Hermann. Alle begivenheder, der er med til at sætte Venø på landkortet. Venøsund Færgelaug deltog også i Venø-foreningernes solbeskinnede fællesarrangement: Venø Live, der blev gennemført i Pinsen, hvor Struers borgmester officielt indviede den nye overdækning på Venøsund. Venøsund har også været på adskillige værftsbesøg. Et af besøgene var monteringen af overdækning, der har åbnet for godkendelser til turistsejlads. Selve investeringen blev dækket af en bevilling fra A.P. Møller Fonden. Andre værftsbesøg havde mere alvorlige og tunge opgaver på programmet. Det fremgår af regnskabet, der blev fremlagt på generalforsamlingen, og som viser, at de samlede projektudgifter beløb sig til kr. i Udgifternes omfang nødvendiggjorde optagelse af kassekredit. Driften af Venøsund i 2013 førte til beskedent overskud på kr. Færgelaugets medlemstal er ved årsskiftet på 90 medlemmer. Der arbejdes fra bestyrelsens side på en hvervekampagne, som kan vise opbakningen til museumsfærgen. På generalforsamlingen blev formand Bjarne Tingkær og T. Stewart Poulsen genvalgt til bestyrelsen og Finn Husum nyvalgt. Der var genvalg til suppleanterne Erik Glue og Jan Paarbjerg og revisor Per Mikkelsen. Bjarne Tingkær gjorde i sin beretning og ved slutningen af mødet opmærksom på den helt uundværlige støtte, som Venøsund Færgelaug får fra Struer Kommune, sponsorer og de mange frivillige, der er med til at sikre Venøsunds fremtid. Regnskab, beretning og referat fra generalforsamlingen kan læses på / Venøsund Færgelaug Bjarne Tingkær 14

15 GENERALFORSAMLING Der afholdes generalforsamling i skolekredsen for Venø Efterskole tirsdag den 22. april kl. 19:00 på efterskolen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forstanderens beretning 4. Godkendelse af det reviderede regnskab 5. Kontingent fastsættes 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt. / Venø Efterskoles Skolekreds Peter Petersen STATUS PÅ HALSAGEN Naturklagenævnet besigtigede i maj 2013 arealerne omkring efterskolen. De skulle tage stilling til ekspropriation af jord nord for værkstedet og til en alternativ placering af hallen øst for værkstedet, som Chr. Kjær havde søgt. Nævnet aflyste ekspropriationen, fordi der på mødet var udsigt til en frivillig aftale om en placering af hallen i forlængelse af værkstedet. Parterne var enige. I juni 2013 mødtes efterskolen med Kjær på borgmesterkontoret for at lave en frivillig aftale. Her ville Kjær imidlertid ikke stå ved tilsagnet fra besigtigelsen. Han forlangte i stedet, at hans rådgiver LE34 på efterskolens vegne skulle søge dispensation til hallen øst for forstanderboligen i beplantningen mellem Nørskovvej 4 og 6. Hvis der blev givet dispensation til denne placering, var Kjær villig til at sælge hele dette jordstykke samt jord til boldbane øst for selve skolen og værksted. LE 34 lavede på det grundlag en ansøgning, der blev godkendt af Kjær, og som Naturstyrelsen gav dispensation til i december Der blev udarbejdet forslag til ny lokalplan i overensstemmelse med dispensationen. Umiddelbart før høringsfristens udløb i starten af marts gjorde Kjær indsigelse imod forslaget. Kjær vil alligevel ikke sælge hele arealet mellem forstanderboligen og Nørskovvej 6 på trods af, at han tilbød det på mødet med borgmesteren i juni. / Venø Efterskole Peter Petersen Pilefletfugle er fløjet ind på efterskolen med hjælp fra pilefletter Anne Mette Hjørnholm, Øster Hjerm. 15

16 VENØ I APRIL Foto: Karen Damgaard Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, der ønskes bragt i VenøPosten maj 2014 bedes sendt til: senest den 23. april i elektronisk form (uden formatering, indryk og spalter mm.). Indlæg er dog også velkomne fra folk uden elektroniske forsendelsesmuligheder. VenøPostens spalter er åbne for alle. Signerede meningstilkendegivelser optages. Redaktionen forbeholder sig ret til af pladshensyn at redigere og forkorte det indsendte materiale. Kommentering af meningstilkendegivelser kan ikke forventes at ske før i det følgende nummer af VenøPosten. Udgivere: VenøPosten udgives af Venø Menighedsråd og VenøBoen. Abonnement: VenøPosten kan tegnes i abonnement ved henvendelse til udgiverne. Redaktion og layout: Jan Bendix og Bettina Kjær Korrektør: Marianne Pedersen Fotografer: Viktoria Jensen og Karen Damgaard Trykning: Jan Bendix a/s venoe.dk/venoeposten Venø-kalender På venoe.dk findes en årskalender med alle registrerede ø-aktiviteter så langt frem, som arrangørerne indmelder dem. Brug kalenderen som værktøj i planlægningen og registrer via når arrangementstidspunkt foreligger. / VenøPosten Red. 1. april kl Strandrensning, mødested: Venø Havn 5. april kl Venø Café og Havnekiosk kig ind! 6. april kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 6. april kl. 15:15 Venø Musikforening: Folkemusik, Nørskov 13. april kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Karen T. Hansen 17. april kl. 17:30 Fællesspisning på Efterskolen (tilmeld. 13/4) 17. april kl. 20:00 Aftengudstjeneste v/ Per Mikkelsen 18. april kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Thorkil Lundberg + korsang med Venø-piger 19. april kl Fårets Dag, åbent hus på Nørskov 20. april kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 20. april Venø GIF: Tilmeld. til Lady-Walk den 26/5 21. april kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 22. april Bogbilen kommer til Venø 22. april kl. 17:00 Menighedsrådsmøde hos Ellen Hylleberg 22. april kl. 19:00 Generalforsamling: Venø Efterskoles skolekreds 27. april. kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen Lektiecafé: I Børnehuset den 7. og 28. april kl. 16:15 Venø Aktivitetsklub: I Børnehuset hver mandag kl. 14:00 Havkajak: Cykelskuret v/ Efterskolen hver onsdag fra kl. 19:00-21:00 (første gang den 7/5) GIF gåtur: Ved Havnehuset hver tirsdag kl. 19:00 Klubaften i Venøsund Færgelaug: I færgeskuret hver onsdag kl. 19:00 16

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet)

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) August 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: :Jan Bendix VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE DEN 7. AUGUST 2010 VenøPosten tillæg Udgivet til erindring om Venø Færgens første måned, august 2010. Fotos: Preben Friis, Kai Rostrup Jensen, Peter Petersen,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø

Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø Maj 2016 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø VenøBoen og venøboerne

Læs mere

Februar 2016. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Februar 2016. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Februar 2016 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver kan få en samtale med præsten.

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsorden ifølge vedtægter: Enderslev Bylau Afholdt ordinær generalforsamling Onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00 i Garagen på Kærvej 4 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab v. kassereren

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5.

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. Maj 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening 2009 Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening Bestyrelsen Formand: Jørgen Elsted Hansen Havstien 27 Kongeåvej 7A 6771 Gredstedbro Tlf.: 75 43 13 72 Fanø: 75 16 61 65 Mail: jehan@esbjergkommune.dk

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 15.september 2005 Nyt fra Dynes Nyt til Årsplanen: Torsdag den 17. november kl. 19.00: Informationsmøde om bh. klasse 06/07. Onsdag den 11. januar 2006 kl. 19.30:

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud:

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Bestyrelsen. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Formand: Anni Juhl Jørgensen Tlf. 97855589 21224575 Mail: ajj-7600@webspeed.dk Næstformand: Kirsten

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Maj 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Vi ses Pinselørdag! Foto: Gertrud Damgaard

Maj 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Vi ses Pinselørdag! Foto: Gertrud Damgaard Maj 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Vi ses Pinselørdag! Foto: Gertrud Damgaard VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 8, nr. 1 Januar 2018 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Renovering af Rosengårdens tag Den 2. januar rykker håndværkerne ind (efter planen). De

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU December DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr. 325 Side 1 Birgitte Friis-Mikkelsen 18. December Redaktionen ønsker tillykke Nye SØS aktiviteter december

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere