produkter & priser nul fejl i din annonce med skærmkorrektur kan du tjekke din annonce online på søndagsavisen.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "produkter & priser nul fejl i din annonce med skærmkorrektur kan du tjekke din annonce online på søndagsavisen.dk"

Transkript

1 produkter & priser 4. JANUAR 2010 nul fejl i din annonce med skærmkorrektur kan du tjekke din annonce online på søndagsavisen.dk

2 Effektiv jobannoncering gennem Kandidathuset a-s Søndagsavisen og Ofir.dk har med baggrund i mere end 30 års erfaring på jobmarkedet etableret en ny virksomhed - Kandidathuset a-s. Vores klare mål er effektfuld jobformidling baseret på et alsidigt udvalg af kandidater kombineret med viden om og indsigt i jobmarkedet. Ring på tlf og få en skræddersyet jobannonceringsløsning gennem Kandidathusets to stærke medier: Ofir.dk Jobportalen med flest jobannoncer og over reelle brugere hver måned, der søger nyt job. Onlinerekruttering giver udvidede muligheder for at målrette din annonce til relevante kandidater gennem en vifte af produkter. Søndagsavisen Søndagsavisen er et af Danmarks største medier for jobannoncer. Søndagsavisen har 1,6 mio. læsere hver uge og husstandsomdeles til mere end 1,2 mio. husstande fordelt på 11 regioner. Den regionale opdeling sikrer, at din jobannonce ses netop der, hvor den er allermest relevant. Prisliste for Ofir.dk Prislisten er pr. 1. januar Priserne er i danske kroner og ekskl. moms. Priser samt dækningsområde for jobannoncering i Søndagsavisen kan ses på side 6 og 7. Kandidathuset tilbyder nemme og præcise annonceringsmuligheder, både på print og online, der sikrer din virksomhed en effektiv rekruttering, uanset hvilken medarbejder du søger og hvilken situation du befinder dig i. 4

3 Søndagsavisen og Ofir.dk ringspakker forstærkning Pluspakken (28 dage)* Fremhævet placering Tekstlink Joblisteannonce med logo Billedgalleri kr kr. Forsideannonce, Ofir.dk (7 dage)** Forsideannonce, Fagportaler (14 dage)** banner, Ofir.dk (7 dage)** banner, Fagportaler (7 dage)** Tekstlink, Ofir.dk (28 dage) Tekstlink, Fagportaler (28 dage) Fremhævet placering, Ofir.dk (7 dage) Fremhævet placering, Fagportaler (7 dage) kr kr kr. Grundpakken (28 dage)* Fremhævet placering Joblisteannonce med logo kr kr. Billedgalleri på annonce (28) Grafisk annonce (tillæg til annonce, pr. stk.) Grafisk annonceskabelon (pr. år) Joblisteannonce i Søndagsavisen Joblisteannonce i en region (1 uge) Joblistannonce m. logo i en region (1 uge) Øvrige ydelser (pr. time) kr kr. 295 kr kr. Økonomipakken (28 dage)* kr. Supplerende produkter Tekstlink Joblisteannonce 295 kr kr. Indtastning af annonce (pr. stk.) Virksomhedsprofil (1 år) Ekstra virksomhedsprofil (1 år) Virksomhedsprofil m. billedgalleri (1 år) Ekstra virksomhedsprofil m. billedgalleri (1 år) kr kr kr. Tillæg til fagportalerne Plejejobbet (28 dage) Salgsjobbet (28 dage) Økonomijobbet (28 dage) Ofir.dk s rekrutteringsløsning 200 kr. CV-søgning (6 mdr.) CV-søgning (28 dage) Systemløsninger Job på egen hjemmeside (pr. år) Kunder med rekrutteringsløsning Kunder uden rekrutteringsløsning (timepris) kr kr. Basismodul Tillægsmoduler til basismodul Ansættelsesmodul Træningsmodul Kommunikationsmodul kr. Jobagent på egen hjemmeside (pr. år) * Hvis du taster selv, sparer du yderligere ** Prisen forudsætter indlevering af færdigt materiale Læs vores handelsbetingelser på Ofir.dk/arbejdsgiver. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer kr. Gladsaxe Møllevej 28 DK Søborg Telefon: Den Hvide Facet 1 DK Vejle Telefon:

4 Handelskonditioner & Tekniske oplysninger handelskonditioner Alle priser i nærværende prisliste er gældende pr og indtil ny prisliste udkommer. Alle priser er i DKK og ekskl. moms og eventuelt kommende ved lov bestemte skatter og afgifter. generelt Afgivelse af tilbud og ordreoptagelse foretages kun under iagttagelse af vore handelskonditioner, som gælder for alle tilbud, alt salg af annoncering og tjeneste ydelser. tilbud & priser Alle aftaler, ordreoptagelse og tilbud på annoncering sker på baggrund af de priser og rabatter, der fremgår i den til enhver tid gældende prisliste for Søndagsavisen. Alle tilbud er kun gældende ved kundens accept inden 30 dage fra tilbuddets datering, eller eventuelt kortere frist. indrykning/placeringer/formater Indrykningsdatoer og placeringsønsker overholdes i videst mulig udstrækning. Såfremt pladsmæssige eller andre tekniske/ produktionsmæssige forhold kræver det, forbeholder Søndagsavisen sig ret til at omplacere, fremrykke eller udskyde annoncer. Såfremt særlige tekniske forhold kræver det, forbeholder Søndagsavisen sig ret til at ændre et bestilt annonceformat uden forudgående meddelelse. Kan en bestilt placering eller et ønsket format ikke efterkommes, placeres annoncen bedst muligt og beregnes efter opnået placering og format (forudsat ordren ikke er påtegnet eller udskydes eller eller fremrykkes ). r, der måler 310 mm og derover, faktureres til fuld spaltehøjde. Dette gælder dog ikke ved stillingsannoncering. bilagsblad Ønskes et særskilt bilagsblad fremsendt pr. post debiteres kunden for bladporto pt. kr. 13,50 ekskl. moms. materiale Færdigt annoncemateriale og materiale, som skal indgå i annoncer, som Søndags avisen skal producere, skal overholde Søndagsavisens produktionsstandard. fakturering Faktureringen af foretagede annonceringer sker på ugebasis, hvor fakturaen udsendes umiddelbart efter udgivelsen af avisen. betalingsbetingelser Den normale kredittid er netto kontant 14 dage efter indrykningsdatoen. Til nominerede reklame- og mediabureauer ydes godtgørelse iht. gældende regler samt en kredittid på løbende måned + 30 dage. Ved overskridelse af forfaldsdatoen beregnes en rente på 1,5% pr. måned. r fra private og ikke momsregistrerede virksomheder, klubber og foreninger mv. skal forudbetales. Beregningsgrundlag for rabatter Al omsætning på samtlige af Søndagsavisens regionale udgaver medtæller i omsætningsopgørelsen. Flerudgaverabat, gentagelsesrabat, fast fortsættende og forudbestillingsrabat ydes IKKE på Motor-rubrik annoncer. reklamationer Reklamationer skal fremsættes senest 5 dage efter annoncens indrykning (ved genbestilling følgende ugedag senest torsdag kl ). Fakturareklamationer skal fremsættes senest 5 dage fra fakturaens modtagelse. Søndagsavisen er uden ansvar for evt. tab, annoncøren måtte lide som følge af trykfejl, hørefejl, manglende indrykning eller indrykning i anden uge end bestilt. Fejl og mangler ved annoncen, som ikke skyldes annoncøren eller dennes reklamebureau, vil efter Søndagsavisens skøn over den eventuelle værdiforringelse blive godskrevet forholdsmæssigt. Godskrivelsen kan aldrig overstige det for annoncen fakturerede beløb. Forsinkelser, fejl eller mangler i distributionen af avisen til modtagerne vil uundgåeligt forekomme og kan derfor ikke give anledning til krediteringer af annoncekøb. nægtelse af indrykning Søndagsavisen forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider mod gældende love og bestemmelser eller mod hensynet til læserne eller avisens interesse. Søndagsavisen påtager sig dog intet ansvar for indrykkede annoncer, der er i strid med lovgivningen. oplag & distribution Søndagsavisen husstandsomdeles til private husstande. Det i prislisten angivne oplagstal kan i mindre omfang variere fra det distribuerede oplag, idet der til stadighed sker ændringer i antallet af husstande i områderne. Erfaringsmæssigt opnår vor distributør en dækning af husstandene på omkring % beregnet på alle regionernes oplag. Forsinkelse i distributionen pga. ekstreme vejrforhold, der forhindrer sædvanlig transport eller den fysiske omdeling, arbejdskonflikter og lign. betragtes som force majeure og kan ikke give anledning til erstatningskrav. søndagsavisens rettigheder Al udgivelse af redaktionel tekst, billeder og annoncer i Søndagsavisens publikationer sker kun i henhold til Søndagsavisens generelle vilkår og udgiverret. Det indebærer blandt andet, at Søndagsavisen betinger sig ret til at arkivere og udgive alt redaktionelt indhold og annoncer i elektronisk form. Affotografering eller erhvervsmæssig kopiering af Søndagsavisens redaktionelle indhold og annoncer for videre produktion, akkvisition eller offentliggørelse er ikke tilladt uden forudgående skriftlig aftale med Søndagsavisen. Bureauer sikkerhedsstillelse Der ydes sikkerhedsstillelse til ordreafgiver, hvis der er stillet sikkerhed i form af forudbetaling eller ved bankgaranti. Sikkerhedsstillelsen udgør 1% på nettoindrykningsprisen, dvs.: Pris minus rabat. informationsformidling Der ydes informationsformidling til ordreafgivere, som er abonnent på Index Danmark (marketingsindeks + mindst ét relevant delindeks) og Dansk Opslagskontrol og som garanterer deltagelse i mindst et årligt møde pr. annoncør. Informationsformidlingen udgør 1% på nettoindrykningsprisen, dvs.: Pris minus rabat minus sikkerhedsgodtgørelse. Tekniske oplysninger Spaltebredde i mm Antal - Faktisk format spalter materiale i avisen * *12 spaltede annoncer som annonceopslag bringes kun på midteropslaget og kun som 1/1-sider (12x365) Spaltehøjden: 365 mm Rasterfinhed: 40 linier pr. cm Satsmetode: Fotosats Avisformat: Tabloid materiale: Se Produktionsstandard Trykmetode: Offsetrotation rastertoner Lysere rastertoner end 10% og mørkere end 75% anbefales ikke. Normale regler for dekort gælder kun, hvis anbefalingerne følges. justering af annonceformater Søndagsavisen forbeholder sig ret til at justere elektronisk leverede annoncer, med op til +/- 5%, der ikke overholder annonceformaterne farver Søndagsavisens udgaver bliver trykt på en række forskellige rotationstrykkerier, og papiret kan variere i oprindelsessted med deraf følgende variationer i papirets egenskaber. Disse forhold medfører, at ordrer på farver kun accepteres på følgende vilkår: A At farvevariationer i forhold til det bestilte eller farvevariationer på samme annonce mellem to eller flere udgaver af Søndagsavisen kan forekomme. B At farvevariationer i forhold til det bestilte, udeladelser af farver og mindre mispasninger ikke kan give anledning til dekort eller krav om erstatning. Færdigt materiale For at en annonce bliver accepteret som færdig-produceret, skal den leveres som færdig PDF-fil, der opfylder branchestandarden for elektronisk færdigmateriale samt Søndagsavisens produktionsstandard, og annoncen skal være produceret i korrekt annonceformat. materialeoverførsel fra søndagsavisen Såfremt kunden, dennes reklamebureau eller andre ønsker at modtage færdigt annoncemateriale, der er udarbejdet af Søndagsavisen, kan dette ske mod, at Søndagsavisen fakturerer modtageren på basis af følgende priser: kr. 1,00 pr. mm. sort/hvid & farveannoncer Priserne er ekskl. moms og gælder for digital overførsel af PDF-fil via MedieNet eller . Såfremt annoncematerialet ønskes leveret på en CD eller lign. eksternt medie, vil ekstraudgifter hertil blive faktureret særskilt. deadline Korrekturannoncer Nye/delvis nye annoncer til produktion, herunder korrekturannoncer samt 4.farve m.v.: Onsdag kl Øvrige alm. standard Jobannoncer og andre rene tekstannoncer som ikke skal i kundekorrektur, samt genindrykninger med mindre rettelser Torsdag kl Sidste korrekturrettelser senest Torsdag kl JOBLISTEANNONCER bookes senest Torsdag kl GENINDRYKNINGER uden ændringer Torsdag kl Afl. af godkendt færdig materiale Torsdag kl Samlesider og andre større annonceordre til produktion skal være aftalt på forhånd, for at sikre trykdeadline. 11

5 Afgiv dine ordrer på telefon: Eller til: Færdige annoncer s til: Du kan også selv beregne priser og afgive ordrer på Hovedkontor, redaktion og bogholderi Gladsaxe Møllevej 28 DK-2860 Søborg Telefon: Fax: Hovedkontor: Redaktionen: Bogholderi: Se yderligere information på Lokalafdelinger Søndagsavisen 1-2 Taastrup Hovedgade Taastrup Telefon: Fax: Søndagsavisen Job Øst Gladsaxe Møllevej Søborg Telefon: Fax: Søndagsavisen 10 Vinhusgade Næstved Telefon: Fax: Søndagsavisen 24 Den Hvide Facet Vejle Telefon: Fax: Søndagsavisen 3 Nordre Jernbanevej Hillerød Telefon: Fax: Søndagsavisen 8 Klingeberg Slagelse Telefon: Fax: Søndagsavisen 21 Vestergade Odense C Telefon: Fax: Søndagsavisen Job Vest Den Hvide Facet Vejle Telefon: Fax: der tages forbehold for trykfejl 12

Dagblade Fyens Stiftstidende... 3 Fyns Amts Avis... 12. Reklameindstik... 17

Dagblade Fyens Stiftstidende... 3 Fyns Amts Avis... 12. Reklameindstik... 17 Prisliste 2014 Dagblade Fyens Stiftstidende... 3 Fyns Amts Avis... 12 Reklameindstik... 17 ViDiBili... 18 GulogGratis... 20 Ugeavisen Odense... 23 Dalum-Hjallese Avis... 25 NordVest... 27 SkibhusAvisen...

Læs mere

PRISER OG BETINGELSER 2015

PRISER OG BETINGELSER 2015 PRISER OG BETINGELSER 2015 Priser og betingelser 2015 Side 1 /8 PRISER OG BETINGELSER 2015 ÅRSAFTALER Årsaftaler er en bindende aftale mellem annoncør og Modern Times Group MTG Limited ( MTG ) vedrørende

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Priser og betingelser 2013

Priser og betingelser 2013 Priser og betingelser 2013 Masterchef Divaer i junglen Tattoo Salonen Redningskvinder Rædslernes nat For lækker til love Paradise Hotel Familien fra Bryggen Luksusfælden Priser og betingelser 2013 Årsaftaler

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

ANNONCERING 2015. fashionforum.dk

ANNONCERING 2015. fashionforum.dk ANNONCERING 2015 fashionforum.dk VELKOMMEN TIL MODEBRANCHENS FORETRUKNE NYHEDSMEDIE! Fashion Forum er mediet for dig, der ønsker at kommunikere direkte til modebranchen. Fashion Forum blev etableret i

Læs mere

Medieinformation. Version 1.0

Medieinformation. Version 1.0 Medieinformation 2015 Avis Pleasure-magasiner Business-magasiner Indstik Borsen.dk Pleasure.borsen.dk Børsen Play Marketnews Tablet og smartphone Nyhedsbreve Inread Børsen Lørdag og Børsen Søndag Børsen

Læs mere

Intro Analyse Temaer Priser Oplag Teknik Online Kontakt

Intro Analyse Temaer Priser Oplag Teknik Online Kontakt Medieinformation 3 ben giver balanceret viden 1. J&M. Nyhedsdelen holder dig opdateret om alt vedrørende den producerende industri Nyhedsstof Virksomhedsnyt Begivenheder Politik Økonomi Udland Synspunkter

Læs mere

100% dækning Af AKTiVe LAndMÆnd - en del af F A G B L A D S G R U P P E N A / S dagens landbrug M e d i e i n f o 2 0 1 3

100% dækning Af AKTiVe LAndMÆnd - en del af F A G B L A D S G R U P P E N A / S dagens landbrug M e d i e i n f o 2 0 1 3 100% DÆKNING AF AKTIVE LANDMÆND - en del af F AGB LADSG RUPPEN A/S dagens landbrug Medieinfo 2013 2 Velkommen til Maskinbladet Velkommen til Maskinbladet REDAKTIONEL MÅLSÆTNING: Maskinbladet skal være

Læs mere

Årets bedste danske dramatik. Marie Louise Wille slår gnister. PRØV GRATIS RING PÅ 70 230 560

Årets bedste danske dramatik. Marie Louise Wille slår gnister. PRØV GRATIS RING PÅ 70 230 560 4 1 E 0 2 K S E G ST N I I L L S R I E R B P BERLINGSKE MEDIA PRISLISTE 2014 Find os på www.berlingskemedia.dk Tekstsidepriser (PRIS KR. PR. SPALTEMILLIMETER INKL. 4 FARVER) 1. sektion Øvrige sektioner

Læs mere

Summen af nedskæringer over de seneste ti år har været bekymrende voldsom, og antallet

Summen af nedskæringer over de seneste ti år har været bekymrende voldsom, og antallet 5 1 E 0 2 K S E G ST N I I L L S R I E R B P BERLINGSKE MEDIA PRISLISTE 2015 Find os på www.berlingskemedia.dk Tekstsidepriser (PRIS KR. PR. SPALTEMILLIMETER INKL. 4 FARVER) 1. sektion Øvrige sektioner

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

KOMMUNAL BLADET. Medieinfo. HK Kommunalbladet DET GODE LIV ARBEJDSLIV FAG & FREMTID NY KL-FORMAND ADVARER MON CENTRALISERING KARRIERETJEK

KOMMUNAL BLADET. Medieinfo. HK Kommunalbladet DET GODE LIV ARBEJDSLIV FAG & FREMTID NY KL-FORMAND ADVARER MON CENTRALISERING KARRIERETJEK HK Kommunalbladet Medieinfo 2015 KOMMUNAL LADET 05 I23I05I2014 For ansatte i kommuner, regioner og fælleskommunale virksomheder FAG & FREMTID Et brag af en konference NY KL-FORMAND ADVARER MON CENTRALISERING

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Magasinet PLEJE MEDIEINFORMATION

Magasinet PLEJE MEDIEINFORMATION Magasinet 2015 MEDIEINFORMATION Magasinet Pleje Fokus & opbygning Uanset om man bor i Jylland eller på Læsø, i Skjern eller Sorø er det de samme udfordringer, der opstår, når budgetter skal omsættes til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

2015 MEDIEINFORMATION

2015 MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2 Jern & Maskinindustrien Mere tyngde skærpet fokus Jern & Maskinindustrien er fagbladet for de små og mellemstore virksomheder i den danske fremstillingsindustri. Vi sætter fokus

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

PRODUKTER OG YDELSER FOR LEVERANDØRER

PRODUKTER OG YDELSER FOR LEVERANDØRER 13-09-2011 1/9 Restaurationsbranchen.dk skelner mellem tre typer af brugere, der kan oprette sig med log-in, nemlig en almindelig -bruger, en restauratør-bruger og en leverandør-bruger. En almindelig bruger

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR 1 Velkommen til Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler! Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din aftale om Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere